MODUL LATIHAN TAJUK FOKUS SPM 2012 (TEMA 7) TAJUK : PENGERTIAN DAN CIRI TAMADUN AWAL SOALAN STRUKTUR

(a) Apakah pengertian tamadun menurut pandangan sarjana berikut. (i) Sarjana Barat (ii) Sarjana Islam [2 markah] (b) Berikan dua tamadun awal yang terbina di lembah sungai. [2 markah] (c) Nyatakan dua ciri tamadun awal. [2 markah] (d) Pada pendapat anda, mengapakah masyarakat dalam tamadun awal memilih lembah sungai sebagai pusat petempatan mereka ? [2 markah] Berdasarkan pengetahuan anda, sumbangan petempatan kekal terhadap pembinaan tamadun awal manusia ? [2 markah] SOALAN ESEI (a) (b) (c) Terangkan proses pembinaan tamadun awal manusia. Huraikan ciri tamadun awal manusia. [4 markah] [10 markah] Berdasarkan pengetahuan anda, apakah sumbangan tamadun awal kepada kehidupan manusia pada hari ini ? [6 markah]

(e)

apakah ciri sistem pemerintahan beraja dalam tamadun India ? [2 markah] (e) Pada pendapat anda. mengapakah sesebuah negara perlu mempunyai sistem pemerintahan yang teratur ? [2 markah] SOALAN ESEI (a) Terangkan sejarah sistem pemerintahan yang diamalkan di Yunani sehingga membawa kepada kemunculan sistem demokrasi.TAJUK : PENINGKATAN TAMADUN (SISTEM PEMERINTAHAN) SOALAN STRUKTUR (a) Apakah bentuk pemerintahan yang dijalankan di Yunani sebelum wujudnya sistem pemerintahan demokrasi ? [2 markah] Nyatakan dua ciri demokrasi di Yunani. [6 markah] Pada pendapat anda. [2 markah] (c) ? [2 markah] (d) Beradasarkan pengetahuan sejarah anda. apakah kelebihan amalan sistem pemerintahan bercorak demokrasi ? [6 markah] Bagaimanakah sistem pemerintahan bercorak republik diamalkan di Rom (b) (b) (c) . Jelaskan ciri dewan tersebut. [8 markah] Dewan Perhimpunan memainkan peranan penting dalam amalan demokrasi di Yunani.

[2 markah] Bagaimanakah undang-undang yang berasaskan agama Hindu dilaksanakan dalam tamadun India ? [2 markah] Apakah ciri undang-undang berteraskan falsafah legalisme yang dilaksanakan pada zaman Dinasti Han di China. [8 markah] Pada pendapat anda.TAJUK : PENINGKATAN TAMADUN (PERUNDANGAN) SOALAN STRUKTUR (a) Apakah satu jenis undang-undang Rom. [1 markah] (b) Nyatakan dua prinsip yang menjadi pegangan dalam menguatkuasakan undang-undang di Rom. mengapakah undang-undang sangat penting dalam sesebuah negara ? [3 markah] SOALAN ESEI (a) (b) Jelaskan tentang undang-undang bertulis dalam tamadun Rom. [2 markah] Pada pendapat anda. mengapakah undang-undang dikuatkuasakan dalam sesebuah negara ? [6 markah] (c) (d) (e) (c) . Terangkan kedua-dua undang-undang tersebut. [6 markah] Undang-undang yang dilaksanakan dalam tamadun China berteraskan dua prinsip iaitu berasaskan falsafah legalisme dan ajaran Confucius.

mengapakah Asoka berjaya mengukuhkan empayar Maurya ? [2 markah] (d) Nyatakan langkah yang dilakukan oleh Shih Huang Ti mengukuhkan empayar Dinasti Chin. [2 markah] Pada pendapat anda. [2 markah] Berikan dua kemajuan dalam bidang pertanian yang dicapai oleh masyarakat dalam tamadun China. apakah matlamat seseorang pemerintah menjalankan dasar perluasan pengaruh ? [2 markah] TAJUK : PENINGKATAN EKONOMI SOALAN STRUKTUR (a) Apakah punca yang menyebabkan semua negara kota di Yunani memberikan tumpuan terhadap kegiatan perdagangan ? [2 markah] Nyatakan faktor yang mendorong kepesatan bidang perdagangan dalam tamadun India pada abad ke-3 Sebelum Masihi.TAJUK : PENINGKATAN TAMADUN (PERLUASAN KUASA) SOALAN STRUKTUR (a) (b) Apakah peranan Alexander The Great untuk meluaskan empayar yunani. [2 markah] Nyatakan kejayaan yang dicapai oleh Maharaja Augustus Caesar dalam mengukuhkan empayar Rom. [2 markah] Berdasarkan pengetahuan anda. [2 markah] Mengapakah aktiviti perdagangan mengalami peningkatan yang pesat pada zaman Dinasti Han di China ? [2 markah] (c) (e) (b) (c) (d) .

apakah matlamat pendidikan dalam sesebuah tamadun ? [2 markah] SOALAN ESEI (c) (d) (e) (a) Jelaskan tentang falsafah pendidikan Athens dan falsafah pendidikan Sparta dalam tamadun Yunani. [2 markah] Nyatakan ciri pendidikan agama dalam tamadun India pada Zaman Vedik.(e) Berdasarkan pengetahuan anda. [8 markah] Berdasarkan pengetahuan sejarah anda. apakah sumbangan kegiatan perdagangan antarabangsa kepada negara kita ? [2 markah] TAJUK : PENINGKATAN PENDIDIKAN SOALAN STRUKTUR (a) (b) Apakah yang anda faham tentang falsafah pendidikan Athens di Yunani ? [2 markah] Berikan dua kesan yang berlaku di Rom hasil daripada pendidikannya yang menekankan ilmu praktikal. apakah matlamat pendidikan agama dilaksanakan dalam tamadun India pada Zaman Vedik ? [6 markah (b) (c) . Terangkan pelaksanaan peperiksaan awam tersebut. [6 markah] Pendidikan dalam tamadun China bertujuan untuk lulus peperiksaan awam. [2 markah] Nyatakan kemahiran yang ditekankan dalam tamadun China pada peringkat pendidikan berikut : (i) Peringkat rendah (ii) Peringkat menengah [2 markah] Berdasarkan pengetahuan anda.

mengapakah tasik Tonle Sap memberikan sumbangan yang besar kepada kerajaan Angkor ? [6 markah] (e) (b) (c) . [6 markah] Berdasarkan pengetahuan anda. [8 markah] Pada pendapat anda. [2 markah] Berdasarkan pengetahuan anda. terangkan faktor yang membantu perkembangan bidang pertanian kerajaan Angkor.TAJUK : KERAJAAN AGRARIA SOALAN STRUKTUR (a) (b) (c) (d) Apakah ciri kerajaan agraria ? [2 markah] Berikan dua buah kerajaan agraria yang terdapat di Asia Tenggara. mengapakah kerajaan agraria di Asia Tenggara muncul di kawasan lembah sungai ? [2 markah] TAJUK : KERAJAAN AGRARIA SOALAN ESEI (a) Nyatakan kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat agraria di Asia Tenggara. apakah faktor yang membantu kemajuan bidang pertanian kerajaan agraria? [2 markah] Pada pendapat anda. [2 markah] Nyatakan dua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat agraria.

terangkan faktor yang membantu kerajaan tersebut menguasai perdagangan maritim di Asia Tenggara pada zaman kerajaan awal. mengapakah kerajaan Kedah Tua boleh berperanan sebagai pelabuhan entreport di Semenanjung Tanah Melayu ? [2 markah] Pada pendapat anda. [6 markah] Merujuk kepada kerajaan Angkor atau Srivijaya. [8 markah] Pada pendapat anda. mengapakah kerajaan maritim sangat bergantung kepada kerajaan agraria ? [6 markah] (d) (e) (b) (c) .TAJUK : KERAJAAN MARITIM SOALAN STRUKTUR (a) (b) Apakah yang anda faham tentang kerajaan agraria di Asia Tenggara ? [2 markah] Nyatakan fungsi pelabuhan kerajaan maritim yang berikut : (i) Pelabuhan kerajaan (ii) Pelabuhan entreport [2 markah] (c) Apakah faktor yang menyebabkan kerajaan Srivijaya muncul sebagai sebuah kerajaan maritim yang terulung di Asia Tenggara pada abad ke-13 Masihi ? [2 markah] Berdasarkan pengetahuan sejarah anda. mengapakah orang Melayu pada zaman kerajaan awal berjaya menguasai perdagangan maritim ? [2 markah] SOALAN ESEI (a) Jelaskan perkembangan yang berlaku terhadap petempatan awal di pesisiran pantai Asia Tenggara hingga menjadi pelabuhan enterport.

[8 markah] Pada pendapat anda. Nyatakan ciri binaan Angkor Wat. bagaimanakah pengaruh agama Hindu dan Buddha tersebar di Asia Tenggara ? [6 markah] Terangkan pengaruh agama Hindu dan Buddha terhadap sistem pemerintahan beraja di Asia Tenggara. [6 markah] (b) Jelaskan pengaruh agama Buddha yang terdapat pada binaan candi Borobudur. [8 markah] Berdasarkan pengetahuan anda.TAJUK : PENGARUH HINDU DAN BUDDHA TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN DI ASIA TENGGARA SOALAN ESEI (a) Beradasarkan pengetahuan anda. mengapakah kerajaan awal di Asia Tenggara membina monumen ? [6 markah] (b) (c) (c) TAJUK : PENGARUH HINDU DAN BUDDHA TERHADAP BAHASA DAN . mengapakah sistem pemerintahan perlu disesuaikan dengan keadaan setempat ? [6 markah] TAJUK : PENGARUH HINDU DAN BUDDHA TERHADAP SENI BINA DI ASIA TENGGARA SOALAN ESEI (a) Binaan Angkor Wat banyak dipengaruhi oleh agama Hindu.

[3 markah] (d) Pada pendapat anda. mengapakah karya kesusasteraan penting dalam sesebuah masyarakat ? [3 markah] (b) (c) . [2 markah] Nyatakan pengaruh Hindu dan Buddha yang terdapat dalam kesusasteraan di Asia Tenggara.KESUSASTERAAN DI ASIA TENGGARA SOALAN STRUKTUR (a) Apakah kegunaan bahasa Sanskrit pada zaman kerajaan awal di Asia Tenggara ? [2 markah] Berikan dua perkataan Melayu yang diubahsuaikan daripada bahasa Sanskrit.

Mula-mula tu.mari kita pakat tengok analisis soalan peperiksaan Sejarah 2 SPM 2004 – 2011 sebagai panduan untuk pembelajaran Sejarah berfokuskan peperiksaan.TAJUK FOKUS SEJARAH KERTAS 2 SPM 2012 Kawe kongsi dulu dengan demo Tajuk Fokus 2012. TINGKATAN EMPAT TEMA 7 BAB 1 2 3 4 5 6 8 9 7 8 9 10 ESE STR STR ESE ESE STR ESE STR ESE ESE ESE STR STR STR ESE S&E STR STR ESE STR STR FOKUS ESE FOKUS STR STR STR ESE 2004 2005 2006 ESE 2007 2008 ESE STR ESE ESE FOKUS 2009 2010 STR 2011 STR FOKUS 2012 TINGKATAN LIMA TEMA 10 BAB 1 2 3 4 5 11 6 7 8 12 9 9 ESE ESE STR ESE ESE STR ESE STR ESE ESE ESE ESE ESE ESE STR STR ESE ESE ESE STR STR FOKUS FOKUS 2004 S&E 2005 ESE STR ESE STR 2006 2007 STR ESE STR ESE ESE 2008 2009 STR ESE STR ESE FOKUS FOKUS 2010 2011 ESE FOKUS 2012 .

Yunani Ciri pemerintahan demokrasi di Athens Ciri pemerintahan republik di Rom Ciri pemerintahan beraja dalam tamadun India Pelaksanaan sistem birokrasi awam dalam tamadun China Peningkatan Tamadun Manusia (Sistem Perundangan)      Pembentukan undang-undang Yunani Jenis dan ciri undang-undang Rom Pelaksanaan undang-undang dalam tamadun India Pelaksanaan undang-undang berasaskan falsafah Legalisme & Confucius dalam tamadun China Kepentingan undang-undang dalam sesebuah negara Peningkatan Tamadun Manusia (Perluasan Kuasa)    Perluasan empayar Yunani oleh Alexander The Great Perluasan empayar Rom oleh Augustus Caesar Perluasan empayar Maurya oleh Chandragupta Maurya dan Asoka .TAJUK-TAJUK FOKUS SEJARAH KERTAS 2 SPM 2012 TEMA 7 (BAB 1 – BAB 3 TINGKATAN EMPAT) JANGKAAN : 1 SOALAN BAB 1 Pengertian Tamadun dan Ciri Tamadun Awal      Pengertian tamadun menurut pandangan sarjana Barat dan sarjana Islam Tamadun awal yang terbina di lembah sungai Kelebihan lembah sungai sebagai pusat petempatan awal Ciri tamadun awal Peranan petempatan kekal dalam proses pembinaan tamadun BAB 2 **Peningkatan Tamadun Manusia (Sistem Pemerintahan)      Sejarah kemunculan sistem pemerintahan demokrasi di Athens.

 Perluasan empayar Dinasti China oleh Shih Huang Ti **Peningkatan Tamadun (Peningkatan Ekonomi)     Punca yang menyebabkan negara kota Yunani menumpukan bidang perdagangan Faktor yang mendorong kemajuan perdagangan dalam tamadun India Kemajuan bidang pertanian yang dicapai oleh tamadun China Sebab berlakunya peningkatan dalam bidang ekonomi **Peningkatan Tamadun (Peningkatan Pendidikan)     Falasafah pendidikan Athens dan Sparta dalam tamadun Yunani Falsafah pendidikan Rom yang menekankan ilmu praktikal Pendidikan berteraskan ilmu agama dalam dalam tamadun India Pendidikan awam dalam tamadun China BAB 3 Kerajaan Agraria dan Maritim      Ciri kerajaan agraria Faktor kejayaan kerajaan Angkor dan Funan dalam bidang pertanian Ciri kerajaan maritim Faktor kemajuan perdagangan kerajaan Srivijaya dan Kedah Tua Hubungan kerajaan agraria dan maritim yang saling bergantung **Pengaruh Hindu dan Buddha di Asia Tenggara     Cara penyebaran pengaruh Hindu dan Buddha di Asia Tenggara Pengaruh Hindu dan Buddha terhadap sistem pemerintahan Pengaruh Hindu dan Buddha terhadap seni bina candi di Asia Tenggara Pengaruh Hindu dan Buddha terhadap bahasa dan kesusasteraan di Asia Tenggara .

menggunakan dakwah secara rahsia Tokoh awal yang memeluk Islam Usaha orang Arab Quraisy menghalang dakwah Nabi Muhammad s.a.w.w. ekonomi dan sosial Kedudukan orang Yahudi mengikut Piagam Madinah Kepentingan Piagam Madinah dalam pembinaan negara Pelaksanaan Piagam Madinah dalam konteks masyarakat majmuk **Penyebaran Islam Semasa di Madinah       Strategi yang digunakan oleh Nabi Muhammad s.a.a. untuk menyebarkan Islam Alasan menyangkal dakwaan orientalis Barat yang mengatakan Islam menggunakan peperangan untuk menyebarkan Islam Tujuan peperangan dalam Islam Peraturan yang mesti dipatuhi semasa berperang Keburukan peperangan Langkah mengelakkan peperangan . Langkah Nabi Muhammad s.a. menghadapi cabaran BAB 5 Hijrah      Pengertian Hijrah Faktor Nabi mengarahkan umat Islam berhijrah ke Madinah Peristiwa yang membawa kepada Hijrah Kepentingan Hijrah kepada umat Islam Nilai daripada peristiwa Hijrah **Piagam Madinah      Maksud Piagam Madinah Kandungan Piagam Madinah dari segi politik.TEMA 8 (BAB 4 – BAB 8 TINGKATAN EMPAT) JANGKAAN : 2 SOALAN BAB 4 Penyebaran Islam di Makkah      Cara Nabi Muhammad s.a.w.w.w menyebarkan Islam di Makkah Rasional Nabi Muhammad s.

BAB 7 **Teori Kedatangan Islam ke Asia Tenggara     Teori dan bukti Islam datang terus dari Tanah Arab Teori dan bukti Islam dibawa ke Asia Tenggara melalui India Teori dan bukti Islam dibawa ke Asia Tenggara melalui China Faktor yang membantu penyebaran Islam di Asia Tenggara **Penyebaran Islam di Asia Tenggara      Cara yang digunakan oleh pedagang untuk menyebarkan Islam Cara yang digunakan oleh pemerintah untuk menyebarkan Islam Peranan kerajaan Islam dalam menyebarkan Islam Peranan pusat kebudayaan Islam dalam menyebarkan Islam Peranan mubaligh menyebarkan Islam TEMA 9 (BAB 9 – BAB 10 TINGKATAN EMPAT) JANGKAAN : 1 SOALAN BAB 9 **Zaman Gelap di Eropah      Maksud Zaman Gelap Keadaan politik di Eropah pada Zaman Gelap Keadaan ekonomi pada Zaman Gelap Keadaan sosial pada Zaman Gelap Perubahan yang berlaku di Eropah pada penghujung Zaman Gelap Gerakan Reformation     Maksud reformation Faktor berlakunya gerakan reformation Perkembangan gerakan reformation di Eropah Kesan gerakan reformation .

**Kesan Revolusi Perindustrian di Eropah (Hubungan Pekerja – Majikan)     Gerakan Luddite Langkah menghalang gerakan pekerja Bentuk penindasan terhadap golongan pekerja Usaha membela nasib golongan pekerja BAB 10 **Pembandaran di Tanah Melayu      Maksud pembandaran Faktor kemunculan bandar baru Fungsi bandar baru Sebab berlakunya pembandaran tidak seimbang antara kawasan Langkah mewujudkan pembandaran seimbang Pendidikan vernakular di Tanah Melayu      Ciri pendidikan vernakular Perkembangan sekolah Melayu Perkembangan sekolah Cina dan Tamil Perkembangan sekolah Inggeris Sebab pendidikan vernakular tidak berjaya memupuk perpad .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.