P. 1
Asal Usul Masyarakat Arab

Asal Usul Masyarakat Arab

|Views: 39|Likes:
Published by Punitha Regunathan

More info:

Published by: Punitha Regunathan on Mar 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2013

pdf

text

original

A.

Asal Mula Kawasan Budaya Arab

Kawasan budaya Arab pertama kali ialah wilayah yang meliputi Jazirah Arabia, ketika Islam datang dan menyebar ke wilayah sekitarnya, maka terislamkanlah wilayah sekitar tersebut dan terarabkan sebagai konsekuensi logis dari Islam yang dibawa oleh bangsa Arab. Dengan demikian jadilah Mesir dan Afrika Utara berbudaya Arab, demikian pula Irak yang dahulunya dalam pengaruh Persia dan Syria yang berkebudayaan Byzantium. Bila disebut kawasan kebudayaan Arab maka paling tidak saat ini meliputi wilayah Timur Tengah, Bulan Sabit Subur, Teluk Persia, dan Afrika Utara. Sebelum membicarakan panjang lebar tentang wilayah tersebut haruslah diketahui terlebih dahulu apa yang disebut sebagai kawasan kebudayaan Arab dengan ciri-ciri khas yang membedakan wilayah yang lain. Budaya merupakan daya atau potensi dari cipta, karsa dan rasa manusia yang ada di kawasan tertentu. Dengan demikian, maka budaya Arab ialah potensi yang ada pada manusia yang akan mencipta dan berkehendak serta cara merasa yang didominasi nuansa Arab. Ciri-cirinya antara lain ialah penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar dalam pergaulan hidup sehari-hari dan bahasa ilmiah sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Walau demikian bahasa ini akan dipengaruhi lokasi tempat tinggal yang berdiam warganya di suatu tempat itu dalam jangka lama sehingga membedakan antara bahasa Arab Saudi dengan Mesir atau Afrika Utara. Ciri yang lain ialah digunakannya bahasa Arab itu oleh mayoritas kaum muslimin, memang bahasa kitab mereka adalah bahasa Arab. Dalam hal ini mereka yang beragama selain Islam pun memakai bahasa Arab bila mereka berdiam di kawasan berbahasa Arab, seperti orang-orang Aran Lebanon yang beragama Kristen. Demikian pula kita yang berada di kawasan Nusantara, berbudaya Melayu bukan berbudaya Arab walau orang-orang melayu beragama Islam. Dari segi fisik, mereka juga mempunyai ciri-ciri khusus. Orang-orang berasal dari kawasan kebudayaan arab mempunyai postur tubuh tegap, besar, tinggi, berambut keriting dan berhidung mancung. Kondisi geografis mereka juga membedakan dengan letak wilayah yang lain yang mempunyai ciri khas tertentu dengan segala tumbuhan atau binatang yang hidup di kawasan tersebut. Seperti lingkungan padang pasir yang luas, sedikit curah hujan, banyak gunung berbatu dan kandungan mineral yang hampir sama di wilayah tersebut, yang akhir-akhir ini banyak ditemukan cadangan minyak bumi yang melimpah.

B.

Proses Arabisasi

Kawasan berbudaya Arab sebelumnya terdiri dari banyak budaya dan etnis Barbar di Afrika Utara. Kawasan budaya Arab terdiri dari Timur Tengah dan Afrika Utara. C. Yordania. Dalam abad ke dua puluh ini mereka juga menghadapi problem yang hampir sama. Yordania. Mesir. menurut Peretz adalah wilayah yang meliputi Turki. Aljazair. sekarang ini menjadi Islam sejak masa Khulafaurrasyidin. dan terarabkanlah budaya di sana. meliputi Maroko. Walaupun Mesir terletak di Afrika Utara tetapi sejak dahulu negeri Lembah Nil itu tidak mau dimasukkan ke wilayah Afrika Utara. demikian juga Mesir. karena mempunyai perkembangan budaya dan peradabannya sendiri sejak zaman Fir’aun. bahkan Islam berhasil melangkah ke Spanyol. Persia di Irak dan budaya Suryani di Syria. jauh sebelum permulaan abad Masehi. Lebanon. Syria. yakni melepaskan diri dari dominasi kekuasaan asing. BAB I ASPEK-ASPEK KEBUDAYAAN BANGSA ARAB A. serta masuk ke dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). khalifah dan presiden di masa modern ini. Bahkan Irak yang berbudaya Pada saat itu telah pula diislamkan. Mereka itu mayoritas pada saat sekarang ini beragama Islam dan memakai bahasa Arab. Pada saat tersebarnya Islam ke kawasan tersebut maka di samping mereka menjadi Islam juga menjadi berbudaya Arab karena Islam berbasis pada bahasa Arab sebagaimana terlihat dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits Nabi Muhammad Saw. Barat. Mereka juga mayoritas menjadi negara pengekspor minyak.Tunisia dan Lybia. sedangkan Afrika Utara diislamkan secara intensif di masa Daulah Bani Umayah. Asal Usul Bangsa Arab . Kawasan Syam yakni Syria. walau tidak semua negara itu masuk ke dalam organisasi pengekspor minyak (OPEC/Organization of Petroleum Eksporting Countries). dan kerajaan-kerajaan yang ada di kawasan Teluk Persia. Palestina. Di kawasan berkebudayaan Arab tersebut silih berganti berkuasa para raja. Kawasan Budaya Arab Modern Timur Tengah. Irak. Israel. Iran. dan menghadapi musuh bersama. yakni bercokolnya negara Yahudi Israel.

Mereka mendiami wilayah jazirah Arabia yang dahulu merupakan sambungan dari wilayah gurun yang membentang dari Barat. Bangsa Arab terdiri dari berbagai suku bangsa yang tersebar di seluruh Jazirah Arabia. yakni . yakni wilayah Yaman yang memiliki kebudayaan maju dengan kerajaan Saba’ dan Ma’in. Bangsa Arab telah dapat mendirikan kerajaan. mereka termasuk ras atau rumpun bangsa Caucasoid. Sedangkan Adnan adalah keturunan Ismail Ibn Ibrahim yang banyak mendiami Arabia dan Hijaz. Bangsa Arab itu dibagi kepada dua. sebagai binatang unggulannya. Sahara di Afrika hingga ke Timur melintasi Asia. 1. yakni Qahtan dan Adnan. yakni wilayah yang terletak di sebelah Barat Daya Gurun Syria. dengan Petra sebagai pusatnya. yang kemudian dipakai untuk menyebut seluruh Jazirah Arab karena tanahnya tidak subur. dalam sub ras Mediteranean yang anggotanya meliputi wilayah sekitar Laut Tengah. Badui. Pada masa dahulu tanah Arab itu dapat dibagi menjadi tiga bagian. di antaranya ialah Saba’. 3.Bangsa Arab mempunyai akar panjang dalam sejarah. Di Utara Jazirah berdiri kerajaan Hirah (Manadirah) dan Gassan (Gassasinah). Arabia dan Irania. Badawah. Arab Felix. Armenia. Afrika Utara. namun setelah hancurnya bendungan Ma’rib sekitar tahun 120 SM. Ma’in dan Qutban serta Himyar. Padang rumput diperlukan oleh bangsa Arab yang disebut juga bangsa Badawi. memang negeri itu susah untuk ditanami. karena tanahnya terdiri dari gurun pasir yang kering dan sangat sedikit sekali turun hujan. Perpindahan mereka dari satu tempat ke tempat yang lain itu mengikuti tumbuhnya stepa atau padang rumput yang tumbuh secara sporadis di tanah Arab sekitar oasis atau genangan air setelah turun hujan. dan sedikit yang tinggal di pedalaman. bukan bertani dan berdagang yang tidak diyakini sebagai kehormatan bagi mereka. Wilayah itu sangat kering dan panas karena uap air laut yang ada di sekitarnya (Laut Merah. Arab Petrix atau Petraea. wilayah hijau (Green Land) atau wilayah yang berbahagia (Happy Land). Lautan Hindia dan Laut Arab) tidak memenuhi kebutuhan untuk mendinginkan daratan luas yang berbatu itu. Mereka kebanyakan mendiami wilayah pinggiran Jazirah. Hijaz menunjukkan wilayah yang tetap merdeka sejak dahulu karena miskin daerahnya. Bangsa Arab hidup berpindah-pindah. semuanya di Yaman. 2. Iran Tengah dan Gurun Gobi di Cina. guna mengembalakan ternak mereka yang berupa domba dan unta serta kuda. namun terdapat tempat suci. mereka berimigrasi ke Utara dan mendirikan kerajaan Hirah dan Gassan. Qahtan semula berdiam di Yaman. Penduduk Arab tinggal di kemah-kemah dan hidup berburu untuk mencari nafkah. Arab Diserta atau Gurun Syria.

dan al-Uzza di Hijaz. Ia meninggal dunia tahun 480 M. penjagaan Ka’bah diserahkan kepada cucu-cucu Abdul Dar. Mereka mensucikan batu itu dan menyembahnya di mana mereka berada. Urusan-urusan itu akhirnya dipegang oleh anak Hasyim. Sedangkan Abdus Syam menyerahkan lagi urusannya kepada saudaranya yang bernama Hasyim. Mereka percaya bahwa menyembah berhala-berhala itu bukan menyembah kepada wujud berhala itu tertapi hal . Kemudian datang suku Jurhum ke Mekkah dan datang menggeser kedudukan Amaliqah. yakni pengaturan air dan pajak atas Mekkah diserahkan kepada Abdus Syam. kakek Nabi Muhammad Saw. Suku Amaliqah adalah yang paling berkuasa disana sebelum lahirnya Ismail. Cukup lama Jurhum menguasai Mekkah. Ialah yang mengatur urusan yang berkenaan dengan Ka’bah. Yang terkenal ialah Manah/Manata di dekat Yasrib atau Madinah. antara lain yang terkenal adalah penyembahan terhadap berhala atau paganisme. Menurut Syalabi penyembahan berhala itu pada mulanya ialah ketika orang-orang Arab pergi keluar kota Mekkah mereka selalu membawa batu yang diambil dari sekitar Ka’bah. Di bawah pimpinan Qusai. dalam memegang tampuk pemerintahan atas Mekkah sehingga dapat bertahan sampai 59 tahun memerintah kota itu. Abdul Mutalib. Ia mempunyai banyak anak dan diantaranya anak-anaknya itu ialah Abdullah. Sudah ada pengaturan kekuasaan di Mekkah sejak dahulu. Ia merupakan orang yang terhormat. Ketika Jurhum berkuasa itu lahirlah Ismail lalu kawin dengan anggota suku tersebut. Di samping itu ada patung-patung besar yang yang ada di luar Mekah. Mekkah selalu ramai didatangi oleh para peziarah haji pada bulan-bulan haji. bijaksana. Tetapi anak Abdus Syam Umaiyah. Penduduk Arab menganut agama yang bermacam-macam. yang nantinya oleh suku Khuza’ah pada tahun 207 SM. menurut riwayat yang tersebut terakhir adalah yang tertua. Hubal ialah patung yang terbesar yang terbuat dari batu akik yang berbentuk manusia yang diletakkan dalam Ka’bah. B. Pertentangan itu diselesaikan dengan membagi kekuasaan. di samping itu ada sumur Zamzam yang ada sejak Nabi Ismail. Tetapi sepeninggal Abdul Dar terjadi perselisihan antara cucu-cucu Qusai dan anakanak saudaranya. Mengenai sipakah yang berhak mewarisi kekuasaan atas Mekkah. Kemudian mereka memindahkan patung-patung mereka di sekitar Ka’bah yang jumlahnya mencapai 360 buah. dan diganti oleh kakaknya.Mekkah yang di dalamnya berdiri Ka’bah sebagai pusat beribadah sejak dahulu. Lamalama dibuatlah patung yang disembah dan mereka berkeliling mengitarinya (tawaf) dan di saat-saat tertentu mereka masih mengunjungi Ka’bah. Abdul Manaf. Agama Bangsa Arab. al-Latta di Taif. Abdul Dar. berlaku sombong memusuhi pamannya sendiri Hasyim. ayah Muhammad Saw. Di kawasan itu juga terdapat Yasrib yang merupakan daerah subur sejak dahulu.

tetapi juga enggan menyembah berhala sehingga ia mendirikan agama sendiri dengan menjauhi berhala dan tidak mau memakan bangkai dan darah. Sedangkan agama Yahudi dipeluk oleh penduduk Yahudi imigran di Yaman dan Yasrib yang besar jumlahnya. Dalam dua hal terakhir itu bangsa Arab telah mencapai perkembangan yang pesat. Di samping itu ada pula yang memeluk agama Majusi (mazdaisme).tersebut dimaksudkan sebagai perantara untuk menyembah Tuhan. seperti tentang kesucian Maryam apakah ia lebih utama dari anaknya. bahkan mereka tidak menyukai kaum Masehi itu karena mereka telah mengusirnya dari negeri Palestina. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur’an: Kami tidak menyembah kepada mereka. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). bukan dalam hal yang terakhir seperti ekonomi berdagangan dan sastra. antara timur Persia. Masa kegelapan dan kebodohan dalam hal agama. Mekkah bukan saja merupakan pusat perdagangan lokal akan tetapi ia adalah jalur perdagangan dunia yang penting saat itu. Orang-orang Arab tidak mau mengikuti agama-agama yang saling berselisih itu.” . Tetapi hubungan kaum Yahudi dengan bangsa Arab yang menyembah berhala itu justru menunjukkan kebaikan. di kalangan bangsa Arab masih ada yang tidak suka menyembah berhala. tetapi hanya agar mereka mendekatkan diri kepada Tuhan sedekat-dekatnya” (Az-Zumar : 3) Namun demikian. yang menghubungkan antara utara Syam. Najran dan Syam. ketika Islam datang ia menganutnya tetapi kemudian ia menganut agama Masehi. masa itu bisanya disebut dengan zaman jahiliyah. Agama Masehi dipeluk oleh penduduk Yaman. cukuplah puas mereka dengan paganisme yang dianutnya. agama orang-orang Persia. (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Abdullah ibn Jahsu yang ragu-ragu. di antara mereka ialah Waraqah ibn Naufal dan Usman bin Huwairis yang menganut agama Masehi. Isa Al-Masih atau anaknya lebih utama dari ibunya. dan selatan Yaman. Para penganut agama Masehi itu saling berselisih satu sama lain. dan barat Abesinia dan Mesir. Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. “Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Demikianlah keadaan bangsa Arab menjelang lahirnya Muhammad Saw yang membawa Islam di tengah-tengah mereka yang paganisme itu. Umaiyah ibn Abi as-Salt dan Quss ibn Sa’idah al-Iyadi juga berbuat demikian. Peredaran dagang mereka itu sempat dikisahkan dalam Al-Qur’an surat Quraisy. Terhadap perselisihan itu kaum Yahudi tidak melerainya. Mereka terpecah-pecah menjadi banyak sekte. Keberhasilan Mekkah menjadi pusat perdagangan internasional itu adalah karena kejelian Hasyim sekitar abad keenam masehi dalam mengisi kekosongan peranan bangsa lain di bidang perdagangan Mekkah. Zaid bin Umar tidak tertarik kepada agama masehi.

C. Mereka mengabdikan peristiwa-peristiwa dalam syair yang diperlombakan tiap tahun di pasar seni Ukaz. dan mendapati kehormatan bagi suku atau kabilahnya serta syairnya digantungkan di Ka’bah yang dinamakan al-mu’allaq as-sabah. agar menjadi bahan pelajaran kita.Mereka mempunyai arti penting dalam kehidupan bangsa Arab. Majinnah dan Zu Mjaz. maka ia akan diberi hadiah. Kesimpulan Haruslah kita ketahui walaupun agak sedikit keadaan bangsa Arab sebelum datang agama Islam karena bangsa Arablah bangsa yang mula-mula menerima agama Islam. Agama baru ini pun datang membawa akhlak hukum-hukum dan peraturan baru. akhlak dan peraturan-peraturan hidup. Maka dari itu masukan-masukan dan kritik kami harapkan dari saudarasaudara sekalian . Sebelum datang Islam mereka mempunyai berbagai macam agama. Bagi yang memiliki syair yang bagus. adat istiadat. Tetapi kami menyadari dalam pembuatan makalah ini banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Demikian makalah ini kami buat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->