Kertas Cadangan Pertandingan Buku Skrap Sains dan Matematik Tingkatan 1 SMK Puteri Wangsa 2012 a.

Rasional Program Perlaksanaan Pertandingan Buku Skrap Sains dan Matematik bagi Tingkatan 1 sebenarnya dirancang dan disusun atur untuk menyokong dan memantapkan proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan di bilik darjah. Aktiviti ini merupakan sebahagian daripada kegiatan yang mendukung program MBMMBI kepada para pelajar. Program ala Discovery Learning ini akan menggalakkan para pelajar meneroka sendiri konsep istilah Sains dan Matematik dalam kedua-dua bahasa. Idea pelajar boleh diterangkan dalam bentuk visual seperti gambar, rajah, graf, formula atau simbol. Hal ini secara tidak langsung dapat memantapkan pemahaman pelajar terhadap istilah-istilah Sains dan Matematik dalam kedua-dua bahasa. Ilmu yang dipelajari secara penerokaan sendiri seperti ini akan lebih kekal lama dalam ingatan pelajar berbanding kaedah penerangan daripada guru. Namun, hal yang lebih penting ialah para pelajar dapat memupuk semangat kekitaan dalam pasukan masing-masing dan menyuburkan nilai kerjasama berpasukan. Nilai-nilai ini amat wajar disemarakkan terutama sekali di SMK Puteri Wangsa yang pelajarnya terdiri daripada tiga kaum utama; Melayu, Cina dan India. Nilai positif dan sikap bekerjasama untuk menjayakan misi dalam aktiviti ini tidak lain dan tidak bukan sebenarnya mendasari fungsi sekolah sebagai platform yang paling penting memupuk perpaduan dalam kalangan generasi muda di negara kita. Program ini juga sebenarnya bergerak seiring dengan konsep 1 Malaysia yang diuar-uarkan sekarang. b. Matlamat Program ini menambahkan kosa kata istilah sains sekaligus memartabatkan Bahasa Melayu dan Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI) di kalangan pelajar. c. Objektif i. ii. iii. iv. Meningkatkan penguasaan istilah-istilah Sains dan Matematik dalam kedua-dua bahasa melalui pembelajaran penemuan. Memupuk perpaduan dalam kalangan pelajar pelbagai kaum. Menyemai sikap positif dalam diri seperti saling menghormati, saling memberi dan menerima dan sikap bertanggungjawab. Menyuburkan sikap bekerjasama dalam pasukan.

d. Sasaran Semua pelajar Tingkatan 1 e. Tempoh pelaksanaan 1 bulan f. Sumber Kewangan: (i) Sumber kewangan SMK Puteri Wangsa

…………………… (CIK ROFIAH JUSOH) ……………………. 1G) :RM 50 :RM 30 :RM 20 :RM 300 x 2 (Sains dan Matematik) Sijil bagi setiap penyertaan JUMLAH BESAR = RM 600 Disediakan Oleh. 1W2. Disahkan Oleh. 1D) Tempat Pertama :RM 50 Tempat Kedua :RM 30 Tempat Ketiga :RM 20 Kategori Lemah Tempat Pertama Tempat Kedua Tempat Ketiga Jumlah bagi hadiah  (1E.ANGGARAN PERBELANJAAN (i) Hadiah Kategori Cemerlang (1W1. 1C. (PN TEOH AI LING) …………………… (MR CHUAH CHOONG HOI) . 1F. Disemak Oleh. 1A) Tempat Pertama :RM 50 Tempat Kedua :RM 30 Tempat Ketiga :RM 20 Kategori Sederhana (1B.

6. 4. . Aras 2 (1B. 2. 9.kedua. Setiap kumpulan hendaklah mempunyai bilangan ahli sekurang-kurangnya 3 orang dan mestilah terdiri daripada berbilang bangsa iaitu melayu. Aras 1 ( kelas 1W1.cina dan india. Setiap kelas diwajibkan menghantar wakil sebanyak 5 kumpulan Matematik dan 5 kumpulan Sains. ketiga dan saguhati mengikut aras kelas masing-masing. 1F. 7. 5. Hadiah pertandingan diberikan mengikut aras kelas. 1A). 1C. 3. Guru matapelajaran Sains dan Matematik yang mengajar kelas tingkatan 1 bertanggungjawab menentukan kumpulan-kumpulan yang akan menyertai pertandingan ini dan secara tidak langsung membimbing semua kumpulan di bawah jagaannya. 1G) 8. Setiap pelajar hanya dibenarkan memilih menyertai pertandingan Buku Skrap matematik atau sains sahaja. 1W2. Tarikh tutup untuk penghantaran Buku Skrap kepada guru mata pelajaran masing-masing ialah 18 Mei 2012.PERATURAN-PERATURAN PERTANDINGAN BUKU SKRAP 1. gambarajah dan sebagainya. Terbuka kepada semua pelajar tingkatan 1. 1D) dan Aras 3 (1E. Hadiah hanya diberikan untuk tempat pertama. Penghasilan Buku skrap mestilah mengikut kreativiti sendiri sama ada melalui karya lukisan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful