FADILAH SHOLAWAT NARIYAH SHOLAWAT NARIYAH

Allohumma sholli ’sholaatan kaamilatan wa sallim salaaman taaamman ‘ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhallu bihil ‘uqodu wa tanfariju bihil qurobu wa tuqdho bihil hawaaiju wa tunalu bihir roghooibu wa husnul khowaatimu wa yustasqol ghomamu biwajhihil kariem wa ‘ala aalihi wa shohbihi fie kulli lamhatin wa nafasim bi’adadi kulli ma’lumin laka Artinya :Ya Alloh berilah sholawat dengan sholawat yang sempurna dan berilah salam dengan salam yang sempurna atas penghulu kami Muhammad yang dengannya terlepas segala ikatan, lenyap segala kesedihan, terpenuhi segala kebutuhan, tercapai segala kesenangan, semua diakhiri dengan kebaikan, hujan diturunkan, berkat dirinya yang pemtrah, juga atas keluarga dan sahabat-sahabatnya dalam setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak hitungan segala yang ada dalam pengetahuan-MU Sholawat Tafrijiyyah (sholawat memohon kelepasan dari kesusahan dan bencana) adalah antara sholawat yang terkenal diamalkan oleh para ulama kita. Sholawat ini juga dikenali sebagai Sholawat at-Tafrijiyyah alQurthubiyyah (dinisbahkan kepada Imam al-Qurthubi), dan ada juga ulama yang menisbahkannya kepada Imam 'Ali Zainal 'Abidin bin Imam al-Husain r.anhuma. Di negeri sebelah maghrib, ianya dikenali sebagai Sholawat an-Naariyah karena menjadi amalan mereka apabila ingin melaksanakan sesuatu hajat atau menolak sesuatu bencana, mereka akan berkumpul dan membaca sholawat ini 4444 kali lalu terkabul hajat mereka dan tertolak segala malapetaka secepat api yang menyambar atau membakar. Ianya juga dikenali sebagai Miftahul Kanzil Muhiith li naili muraadil 'abiid (kunci perbendaharaan yang meliputi untuk menyampaikan harapan si hamba). Sholawat ini empunyai keistimewaannya kerana selain sholawat ianya merupakan tawassul kepada Allah dengan Junjungan Nabi s.a.w. di mana kita menyebut nama dan dhamir Junjungan s.a.w. sebanyak 8 kali. Menurut Imam al-Qurthubi siapa yang melazimi akan sholawat ini setiap hari 41 kali atau 100 kali atau lebih, nescaya Allah melepaskan kedukaan, kebimbangan dan kesusahannya, menyingkap penderitaan dan segala bahaya, memudahkan segala urusannya, menerangi sirnya, meninggikan kedudukannya, memperbaikkan keadaannya, meluaskan rezekinya, membuka baginya segala pintu kebajikan, kata-katanya dituruti, diamankan dari bencana setiap waktu dan dari kelaparan serta kefakiran, dicintai oleh segala manusia, dimakbulkan permintaannya. Akan tetapi untuk mencapai segala ini, seseorang itu hendaklah mengamalkan sholawat ini dengan mudaawamah (istiqomah). Imam as-Sanusi berkata bahawa siapa yang melazimi membacanya 11 kali setiap hari, maka seakan-akan rezekinya turun langsung dari langit dan dikeluarkan oleh bumi. Imam ad-Dainuri berkata bahawa sesiapa yang membaca sholawat ini dan menjadikannya wirid setiap selepas sholat 11 kali, nescaya tidak berkeputusan rezekinya, tercapai martabat yang tinggi dan kekuasaan yang mencukupi. Sesiapa yang mendawamkannya selepas sholat Subuh setiap hari 41 kali, tercapai maksudnya. Sesiapa yang mendawamkannya 100 kali setiap hari, terhasil kehendaknya dan memperolehi kehormatan/kemuliaan melebihi kehendaknya. Sesiapa yang mendawamkannya setiap hari menurut bilangan para rasul (313 kali) untuk menyingkap segala rahsia, maka dia akan menyaksikan segala apa yang dikehendakinya. Sesiapa yang mendawamkannya 1000 kali sehari, maka baginya segala yang tidak dapat

Daripada berbalah. khusyu dan selamat dari siksa neraka. sayyidina Abubakar shiddiq ra membuat shalawat atas nabi saw.t. bahkan banyak para muhadditsin yg membuat maulid. dan langit bercahaya dengan cahayamu. Sayyidina Ali bin abi thalib kw membuat shalawat. tidak pernah didengar dan tidak pernah terbetik di hati manusia. Dalam kitab Khozinatul Asror (hlm. tercapailah apa yang dikehendaki dengan cepat (bi idznillah). "Jawahirul Mawhub" dan "Lam`atul Awrad" kedua-duanya karangan Tok Syaikh Wan 'Ali Kutan al-Kelantani. “Wahai Rasulullah. Sesiapa yang tak ingin beramal dengannya. sholawat ini adalah merupakan satu perbendaharaan daripada khazanah-khazanah Allah. pembawa hidayah. yg dg itu semualah terurai segala ikatan dosa dan sihir. dicapai segala keinginan dan kesudahan yang baik yaitu husnul khatimah dan sorga. tentunya dari dangkalnya pemahaman atas tauhid. "Khazinatul Asrar" shollu 'alan Nabiy.7387). dan banyak lagi. dan bersholawat dengannya merupakan kunci-kunci pembuka segala khazanah-khazanah Allah yang dibukakan Allah bagi sesiapa yang mendawaminya serta dengannya seseorang boleh sampai kepada apa yang dikehendaki Allah s. tak mengapa. serta”. Imam al-Qurthubi juga berpesan bahawa sesiapa yang berkehendak untuk menghasilkan hajatnya yang besar atau menolak bencana yang menimpa. 179) dijelaskan. bukan hanya shalawat.444 kali. “Salah satu shalawat yang mustajab ialah Shalawat Tafrijiyah Qurthubiyah. elok kita perbanyakkan sholawat. tidak ada dari isinya yg bertentangan dg syariah.hendak diterang dengan kata-kata.” 2 . • • • • • • ini adalah kiasan saja dari sastra balaghah arab dari cinta. bahwa beliau saw pembawa Alqur’an. hilang segala kesedihan. nescaya Allah ta`ala akan menyampaikan kemahuan dan harapan itu atas niat si pembaca. Sebagaimana ucapan Abu Hurairah ra : “Wahai Rasulullah. tidak pernah dilihat mata. pembawa risalah. jangan nak berbalah pulak dengan aku kerana aku sekadar menukil kata ulama. sebagaimana pujian Abbas bin Abdulmuttalib ra kepada Nabi saw dihadapan beliau saw : “… dan engkau (wahai nabi saw) saat hari kelahiranmu maka terbitlah cahaya dibumi hingga terang benderang. Ibnu Hajar al-'Asqalani telah menyebut akan kelebihan bilangan ini sebagai iksir fi sababit ta`siir (pati ubat sebagai penyebab berlakunya kesan). dicapai segala keinginan dan kesudahan yang baik. yang disebut orang Maroko dengan Shalawat Nariyah karena jika mereka (umat Islam) mengharapkan apa yang dicita-citakan. juga para Imam dan Muhadditsin. mengenai bacaan 4444X atau lainnya itu adalah ucapan sebagian ulama. Menurut kata ulama. Sholawat ini bukan berasal dari Rasul saw.5417). makna kalimat : yang dengan beliau terurai segala ikatan. dipenuhi segala kebutuhan. Sholawat Nariyah. bila kami melihat wajahmu maka jiwa kami khusyu” (Musnad Ahmad hadits no. mengenai kalimat diminta hujan dengan wajahnya yang mulia. adalah cermin dari bertawassul pada beliau saw para sahabat sebagaimana riwayat shahih Bukhari. hilang segala kesedihan yaitu dengan sakinah. atau ingin menolak yang tidak disukai mereka berkumpul dalam satu majelis untuk membaca shalawat nariyah ini sebanyak 4444 kali. adalah kiasan. dan kami kini dalam naungan cahaya itu dan dalam tuntunan kemuliaan (Al Qur’an) kami terus mendalaminya” (Mustadrak ‘ala shahihain hadits no. Shalawat Imam Shazili.w. tidak wajib dipercayai dan tidak ada larangan untuk mengamalkannya. maka bacalah sholawat ini sebagai tawassul dengan Junjungan Nabi yang empunya akhlak yang agung 4. dipenuhi segala kebutuhan oleh Allah swt. shalawat Imam Nawawi. amalkan sahaja apa yang kamu nak amal. bila kami dihadapanmu maka jiwa kami khusyu” (shahih Ibn Hibban hadits no. tentunya bumi dan langit tidak bercahaya terang yg terlihat mata. karangan Syaikh Muhammad Haqqi an-Naazili dan lain-lain lagi. namun kiasan tentang kebangkitan risalah.8030) semua orang yg mengerti bahasa arab memahami ini. Cuma kalau mereka tak faham bahasa maka langsung memvonis musyrik. namun siapapun boleh membuat shalawat atas nabi saw. Oleh itu silalah ikhwah semua merujuk kepada para ulama kita (ingat bukan ulama mereka kerana karang semuanya akan dibid`ahsesatkan) dan melihat akan karangan-karangan terdahulu seperti "Afdhalush Sholawat 'ala Sayyidis Saadaat" karangan Syaikh Yusuf bin Ismail an-Nabhani.

amal saleh dan akhlaqul karimah sehingga syekh selalu berdoa kepada Allah memohon keselamatan dan kesejahteraan untuk nabi. dengan penerbit Mitra Pustaka.. Setelah membacanya. beliau bersabda: Hidupku. Beliau lebih menekuni bidang ketauhidan. tetapi kalau buruk aku mintakan ampun kepada 3 . aku memujii Allah. Namun nabi mengatakan tidak bisa karena syekh nariyah sudah minta terlebih dahulu. Suatu malam syekh nariyah membaca sholawatnya sebanyak 4444 kali. tak lain karena meniru yang dilakukan syekh nariyah. Seperti tersebut dalam hadits. Syekh Nariyah selalu melihat kerja keras nabi dalam menyampaikan wahyu Allah. Imam Ad Dinawari berkata : Siapa saja membaca shalawat setiap selesai sholat sebanyak 11 kali dan ia menjadikannya sebagai bacaan rutin maka rizkinya tidak akan pernah putus dan ia mendapatkan derajat yang tinggi. beliau mendapat karomah dari Allah. . amalamal kalian disampaikan kepadaku. lebih baik dari kalian. Jadi jumlah amalan itu tak lebih dari itba’ (mengikuti) ajaran syekh. Doa-doa yang menyertakan nabi biasa disebut sholawat dan syekh nariyah adalah salah satu penyusun sholawat nabi yang disebut sholawat nariyah. Dan ada baiknya sholawat ini dibaca 4444 kali karena syekh nariyah memperoleh karomah setelah membaca 4444 kali. Maka dalam suatu majelis beliau mendekati Nabi Muhammad dan minta dimasukan surga pertama kali bersama nabi. di samping mendapatkan pangkat kedudukan dan tingkatan orang kaya. Kalian membicarakan dan juga dibicarakan. juga matiku. Inilah pentingnya punya pemikiran yang positif agar doa kita pun terkabul. Diriwayatkan juga Rasulullah di alam barzakh mendengar bacaan shalawat dan salam dan dia akan menjawabnya sesuai jawaban yang terkait dari salam dan shalawat tadi. Mengapa sahabat itu ditolak nabi? dan justru syekh nariyah yang bisa? Para sahabat itu tidak mengetahui mengenai amalan yang setiap malam diamalkan oleh syekh nariyah yaitu mendoakan keselamatan dan kesejahteraan nabinya. Dan imam Dainuri memberikan komentarnya: Siapa membaca shalawat ini sehabis shalat (Fardhu) 11 kali digunakan sebagai wiridan maka rizekinya tidak akan putus. Meski kita berdoa tapi tidak yakin (pikiran negatif) maka bisa dipastikan doanya tertolak. Dalam kitab terjemahan Afdhal al Salawat ‘ala Sayyid as Sadat karangan Yusuf bin Ismail an Nabhani (diterjemahkan oleh Muzammal Noer dengan judul Bershalawat untuk mendapat keberkahan hidup. Syekh yang satu ini hidup pada jaman Nabi Muhammad sehingga termasuk salah satu sahabat nabi. Hingga kini banyak orang yang mengamalkan sholawat ini. Orang yang mendoakan Nabi Muhammad pada hakekatnya adalah mendoakan untuk dirinya sendiri karena Allah sudah menjamin nabi-nabiNya sehingga doa itu akan berbalik kepada si pengamalnya dengan keberkahan yang sangat kuat.” Sholawat Nariyah adalah*sebuah sholawat yang disusun oleh Syekh Nariyah. Cetakan I Desember 2003 hal 302). Dan Nabi pun mengiyakan. sebab Allah itu berada dalam prasangka hambanya. Inilah salah satu rahasia doa/sholawat yang tidak banyak orang tahu sehingga banyak yang bertanya kenapa nabi malah didoakan umatnya? untuk itulah jika kita berdoa kepada Allah jangan lupa terlebih dahulu bersholawat kepada Nabi SAW karena doa kita akan lebih terkabul daripada tidak berwasilah melalui bersholawat. jika saya tahu amal itu baik.“Shalawat ini juga oleh para ahli yang tahu rahasia alam diyakini sebagai kunci gudang yang mumpuni:. Inilah riwayat singkat sholawat nariyah. Agar bermanfaat. membacanya harus disertai keyakinan yang kuat. Jadi nabi berperan sebagai wasilah yang bisa melancarkan doa umat yang bersholawat kepadanya. Ada seseorang sahabat yang cemburu dan lantas minta didoakan yang sama seperti syekh nariyah. mengajarkan tentang Islam.

‫قسسسسسسسسسسى ا‬ ِ‫ل‬ ْ‫ي‬ ُ‫ن‬ ْ ‫هأ‬ ُ‫ر‬ ّ ‫سسسسسسسسسسس‬ َ ‫ن‬ ْ ‫مسسسسسسسسسس‬ َ $D9? ّ ‫لسسسسسسسسسس‬ ‫ي‬ َ‫ع‬ َ ‫ة‬ ِ‫ل‬ َ ‫صسسسسسسسسسس‬ ّ ‫ن ال‬ َ ‫مسسسسسسسسسس‬ ِ ‫ر‬ ْ ‫ثسسسسسسسسسس‬ ِ‫ك‬ ْ‫ي‬ ُ‫ل‬ ْ‫ف‬ َ‫ض‬ ٍ ‫را‬ َ ‫ه‬ ِ ‫يسسسسسسسسسس‬ ْ‫ل‬ َ‫ع‬ َ ‫و‬ َ ‫هسسسسسسسسسس‬ ُ‫و‬ َ ‫ه‬ َ ‫لسسسسسسسسسس‬ Barangsiapa yang ingin merasa bahagia ketika berjumpa dengan Allah dan Allah ridlo kepadanya. Karena hal ini merupakan ketetapan dari ayat: ‫هسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا‬ َ ‫دو‬ ّ‫ر‬ ُ ‫و‬ ْ‫أ‬ َ ‫هسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا‬ َ‫ن‬ ْ‫م‬ ِ ‫ن‬ َ ‫سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس‬ َ ‫ح‬ ْ‫أ‬ َ‫ب‬ ِ‫ا‬ ْ ‫يسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو‬ ّ‫ح‬ َ‫ف‬ َ Maka lakukanlah penghormatan dengan penghormatan yang lebih baik atau kembalikanlah penghormatan itu. Tidak ada keraguan bahwa membaca shalawat dan salam adalah bagian dari pernghormatan (tahiyyah). Sementara salam adalah keselamatan dari marabahaya dan kekurangan. Hadits riwayat al-Hafizh Ismail alQadhi. ِ‫ت‬ ‫ه‬ ِ‫و‬ ْ ‫مسسسسس‬ َ ‫د‬ َ ‫عسسسسس‬ ْ‫ب‬ َ‫ه‬ ُ ‫لسسسسس‬ َ ‫روا‬ ُ‫ق‬ ِ‫غ‬ ْ‫ت‬ َ ‫سسسسسس‬ ْ ‫ي‬ َ‫ن‬ ْ ‫هأ‬ ِ‫ت‬ ِ ‫قسسسسسا‬ َ‫و‬ ْ‫ل‬ ُ‫خ‬ ْ‫م‬ َ ‫ع‬ َ ‫يسسسسس‬ ْ‫م‬ ِ‫ج‬ َ ‫لسسسسس‬ ُ ‫را‬ َ ‫مسسسسس‬ َ‫أ‬ َ‫ه‬ ِ‫ت‬ ِ ‫يسسسسسا‬ َ‫ح‬ َ ‫ي‬ ْ ‫فسسسسس‬ ِ‫ي‬ ّ ‫لسسسسس‬ َ‫ع‬ َ ‫ة‬ ِ‫ل‬ َ ‫صسسسسس‬ ّ ‫ن ال‬ َ ‫مسسسسس‬ ِ ‫ر‬ َ ‫ثسسسسس‬ َ‫ك‬ ْ ‫مسسسسسا أ‬ َ 4 . Semua ulama telah sepakat bahwa doa nabi itu tidak akan ditolak oleh Allah. ia menganggap shahih hadits di atas. Istighfar adalah doa. Allah akan membalasnya 10 kebaikan. dalam bab Shalawat ‘ala an-Nary. Bila shalawat itu dari Malaikat atau manusia maka yang dimaksud adalah doa. Imam Haitami menyebutkan dalam kitab Majma' az-Zawaid. maka hendaknya ia banyak membaca shalawat kepadaku (Nabi).Allah. (QS. dan sanadnya shahih). maka ketika kita diperintah oleh Allah untuk membaca shalawat -yang artinya mendoakan Nabi Muhammad. Banyak sekali hadits yang menjelaskan keutamaan membaca shalawat kepada Nabi. (HR Abu Dawud dari Abu Hurairah. Wahai orang-orang yang beriman bershalawat salamlah kepadanya.maka wajib atas Nabi Muhammad melakukan hal yang sama yaitu mendoakan kepada orang yang membaca shalawat kepadanya. Rasulullah SAW juga pernah bersabda: Siapa membaca shalawat untukku. Maka tentunya Allah akan menerima Syafaat beliau kepada setiap orang yang membaca shalawat kepadanya. Hal ini jelas bahwa Rasulullah memintakan ampun umatnya di alam barzakh. Ada di kitab Imam an-Nawawi. dan doa untuk umatnya pasti bermanfaat. dan ditambah 10 derajat baginya Keutamaan Allah Membaca SWT Sholawat berfirman: ‫ليما‬ ِ ‫سسسسسسس‬ ْ ‫ت‬ َ ‫موا‬ ُ‫ل‬ ّ‫سسسسسسس‬ َ‫و‬ َ ‫ه‬ ِ ‫يسسسسسس‬ ْ‫ل‬ َ‫ع‬ َ ‫لوا‬ ّ‫صسسسسسس‬ َ ‫نسسسسسسوا‬ ُ‫م‬ َ‫نآ‬ َ ‫ذي‬ ِ ‫لسسسسسس‬ ّ‫هسسسسسسا ا‬ َ‫ي‬ ّ‫أ‬ َ ‫يسسسسسسا‬ َ‫ي‬ ّ ‫بسسسسسس‬ ِ‫ن‬ ّ ‫لسسسسسسى ال‬ َ‫ع‬ َ ‫ن‬ َ ‫لو‬ ّ‫صسسسسسس‬ َ ‫ي‬ ُ‫ه‬ ُ ‫تسسسسسس‬ َ‫ك‬ َ‫ئ‬ ِ‫ل‬ َ‫م‬ ََ ‫لسسسسسس و‬ َ ‫نا‬ ّ ّ‫إ‬ ِ Sesungguhnya Allah dan Malaikat-Nya bershalawat kepada Nabi. Ada lagi hadits lain: Rasulullah bersabda: Tidak seorang pun yang memberi salam kepadaku kecuali Allah akan menyampaikan kepada ruhku sehingga aku bisa mennjawab salam itu. An Nisa’: 86) Doa dari Nabi inilah yang dinamakan dengan syafaat. diampuni 10 dosanya. (QS Al-Ahzab 33: 56) Shalawat dari Allah berarti rahmat. Diantaranya: ِ ‫تسسسسسسا‬ ‫ب‬ َ‫ك‬ ِ‫ل‬ ْ‫ك ا‬ َ ‫لسسسسسس‬ ِ‫ذ‬ َ ‫فسسسسسسي‬ ِ ‫مي‬ ِ ‫سسسسسسس‬ ْ ‫ما‬ َ ‫دا‬ َ ‫مسسسسسسا‬ َ ‫ه‬ ُ ‫لسسسسسس‬ َ‫ر‬ ُ‫ف‬ ِ‫غ‬ ْ‫ن‬ َ ‫سسسسسسس‬ ْ ‫ت‬ َ‫ة‬ ُ ‫كسسسسسس‬ َ‫ئ‬ ِ‫ل‬ َ‫م‬ َ‫ل‬ ْ‫ل ا‬ ِ‫ز‬ َ ‫تسسسسسس‬ َ‫م‬ ْ ‫لسسسسسس‬ َ‫ب‬ ٍ ‫تسسسسسسا‬ َ‫ك‬ ِ ‫فسسسسسسي‬ ِ‫ي‬ ّ ‫لسسسسسس‬ َ‫ع‬ َ ‫لى‬ ّ‫صسسسسسس‬ َ ‫ن‬ ْ ‫مسسسسسس‬ َ Barangsiapa berdoa (menulis) shalawat kepadaku dalam sebuah buku maka para malaikat selalu memohonkan ampun kepada Allah pada orang itu selama namaku masih tertulis dalam buku itu.

maka mereka seperti membawa sesuatu yang lebih buruk dari bangkai. ia mengatakan: Rasulullah SAW bersabda: Siapa membaca shalawat kepadaku 100 kali maka Allah akan mengijabahi 100 kali hajatnya. Abu bakar berkata: ‫لسسسسسسسسسسسس‬ ِ ‫لا‬ ِ‫و‬ ْ ‫سسسسسسسسسسسسس‬ ُ‫ر‬ َ ‫ي‬ ْ ‫د‬ َ ‫يسسسسسسسسسسسس‬ َ‫ن‬ َ ‫يسسسسسسسسسسسس‬ ْ‫ب‬ َ‫م‬ َ‫د‬ ّ ‫قسسسسسسسسسسسس‬ َ‫ت‬ َ‫ي‬ َ‫ن‬ ْ‫أ‬ َ‫ة‬ َ ‫فسسسسسسسسسسسس‬ َ ‫حا‬ َ‫ق‬ ُ‫ي‬ ْ ‫بسسسسسسسسسسسس‬ ِ‫أ‬ َ‫ن‬ ِ ‫بسسسسسسسسسسسس‬ ْ‫ل‬ ِ ‫ن‬ َ ‫كسسسسسسسسسسسسا‬ َ ‫مسسسسسسسسسسسسا‬ َ Tidak sepantasnya bagi Abu Quhafah (nama lain dari Abu Bakar) untuk maju di depan Rasulullah. ٍ ‫فسسسس‬ ‫ة‬ َ‫ي‬ ْ‫ح‬ ِ ‫ن‬ ْ ‫مسسسس‬ ِ ‫ن‬ َ ‫تسسسس‬ َ‫ن‬ ْ‫ن أ‬ ْ ‫عسسسس‬ َ ‫وا‬ ْ‫م‬ ُ ‫قسسسسا‬ َ‫ل‬ ّ‫ّإ‬ ‫بسسسسي‬ ِ‫ن‬ ّ ‫لسسسسى ال‬ َ‫ع‬ َ ‫ة‬ ٍ‫ل‬ َ ‫صسسسس‬ َ ‫و‬ َ ‫لسسسس‬ ِ ‫را‬ ِ ‫كسسسس‬ ْ‫ذ‬ ِ‫ر‬ ِ ‫يسسسس‬ ْ‫غ‬ َ ‫ن‬ ْ ‫مسسسس‬ ِ ‫وا‬ ْ ‫قسسسس‬ ُ‫ر‬ ّ‫ق‬ ً‫ت‬ َ‫م‬ ّ ‫ثسسسس‬ ُ‫م‬ ٌ‫و‬ ْ ‫قسسسس‬ َ‫ع‬ َ ‫مسسسس‬ َ‫ت‬ َ‫ج‬ ْ ‫مسسسسا ا‬ َ Mereka yang berkumpul (di suatu majlis) lalu berpisah dengan tanpa dzikir kepada Allah dan membaca shalawat kepada nabi. Seperti tersebut dalam hadits. Rasulullah SAW bersabda: Hidupku. Ali berkata ‫دا‬ ُ ‫بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس‬ َ‫أ‬ َ‫ك‬ َ‫م‬ َ ‫سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس‬ ْ ‫حسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو إ‬ ُ‫م‬ ْ‫لأ‬ َ Saya tidak akan menghapus namamu selamanya.Taqrir (penetapan) yang dilakukan oleh Nabi pada ketidakpatuhan sahabat Abu Bakar dan ali yang dilakukan karena melakukan adab dan tatakrama ini menunjukkan atas keunggulan hal itu. Kalian membicarakan dan juga dibicarakan. Para ulama sepakat (ittifaq) diperbolehkannya menambahkan lafadz 'sayyidina' yang artinya tuan kita. lebih baik dari kalian. Kedua hadits ini disebutkan dalam kitab Shahih Bukhori dan Muslim. dan 30 di dunia. jika saya tahu amal itu baik. amal-amal kalian disampaikan kepadaku. 70 hajatnya di akhirat. Beliau berpijak bahwa melakukan adab itu hukumnya lebih utama dari pada melakukan perintah (muruatul adab afdholu minal imtitsal) dan ada dua hadits yang menguatkan ini. Namun mengenai yang lebih afdhol antara menambahkan lafadz sayyidina dan tidak menambahkannya para ulama berbeda pendapat. dan beliau menyebutkan bagian ini melakukan adab atau etika kepada Nabi. sebelum lafadz Muhammad. Demikian seperti tertuang dalam kitab an-Nuzhah. Rasulullah di alam barzakh mendengar bacaan shalawat dan salam dan dia akan menjawabnya sesuai jawaban yang terkait dari salam dan shalawat tadi. juga matiku. Setelah hal itu diperintahkan Nabi.Barangsipa membaca shalawat kepadaku di waktu hidupnya maka Allah memerintahkan semua makhluk-Nya memohonkan maaf kepadanya setelah wafatnya. Syeikh Ibrahim Al-Bajuri dan Syeik Ibnu Abdis Salam lebih memilih bahwa menambahkan lafadz sayyidina itu hukumnya lebih utama. aku memuji Allah. Sampai kata-kata … dan hadits Rasulullah yang mengatakan: Perbanyaklah shalawat kepadaku karena dapat memecahkan masalah dan menghilangkan kesedihan. Yaitu hadits yang menceritakan sahabat Abu Bakar ketika diperintah oleh Rasulullah mengganti tempatnya menjadi imam shalat subuh. yaitu hadits yang menceritakan bahwa sahabat Ali tidak mau menghapus nama Rasulullah dari lembara Perjanjian Hudaibiyah. Rasulullah SAW bersabda: ْ‫ف سي‬ ِ‫و‬ َ – ‫رة‬ ّ ‫مس‬ َ ‫ئة‬ َ‫م‬ ِ ‫م‬ ٍ‫و‬ ْ ‫يس‬ َ‫ل‬ ّ ‫كس‬ ُ ‫ي‬ ّ‫ل‬ َ‫ع‬ َ ‫لى‬ ّ‫ص‬ َ ‫ن‬ ْ‫م‬ َ :‫لم‬ ّ‫س‬ َ ‫و‬ َ ‫ه‬ ِ‫ي‬ ْ‫ل‬ َ‫ع‬ َ ‫لى ال‬ ّ‫ص‬ َ ‫ل‬ ِ ‫لا‬ ُ‫و‬ ْ‫س‬ ُ ‫نه قال قالَر‬ ّ‫ه أ‬ ُ ‫عن‬ َ ‫ي ال‬ َ‫ض‬ ِ ‫ر‬ َ ‫ر‬ ٍ‫ب‬ ِ ‫جا‬ َ ‫ن‬ ْ‫ع‬ َ ‫ذة‬ َ‫ن‬ ْ‫م‬ ُ ‫ن‬ ُ‫ب‬ ْ‫ج ا‬ َ‫ر‬ َ‫خ‬ ْ ‫وأ‬ َ – ‫ن قسسال‬ ْ ‫يا – إلسسى أ‬ َ‫ن‬ ْ‫د‬ ّ ‫فسسي الس‬ ِ‫ن‬ َ ‫يس‬ ْ‫ث‬ ِ ‫ثل‬ َ‫و‬ َ ‫ة‬ ِ‫ر‬ َ ‫خس‬ ِ ‫ها في ال‬ َ‫ن‬ ْ‫م‬ ِ ‫ن‬ َ‫ي‬ ْ‫ع‬ ِ‫ب‬ ْ‫س‬ َ –‫ة‬ ٍ‫ج‬ ّ‫ح‬ َ ‫ئة‬ َ‫م‬ ِ ‫ه‬ ُ‫ل‬ َ‫ل‬ ُ ‫ضى ا‬ َ ‫ق‬ َ ‫رة‬ ّ‫م‬ َ ‫ئة‬ َ‫م‬ ِ ‫م‬ ِ‫و‬ ْ‫ي‬ َ ‫في ال‬ ِ‫ي‬ ّ‫ل‬ َ‫ع‬ َ ‫لى‬ ّ‫ص‬ َ ‫ن‬ ْ‫م‬ َ –‫ة‬ ٍ‫ي‬ َ ‫وا‬ َ‫ر‬ ِ ِ ‫هس‬ ‫ة‬ َ ‫ي النز‬ ْ ‫فس‬ ِ ‫ذا‬ َ ‫كس‬ َ –‫ب‬ َ ‫ر‬ َ ‫كس‬ ُ ‫ج ال‬ ُ ‫فسسر‬ ْ‫ت‬ َ‫و‬ َ ‫د‬ َ ‫قس‬ ْ‫ع‬ َ ‫ال‬ ْ‫ل‬ ّ ‫حس‬ ِ‫ت‬ َ ‫نهسسا‬ ّ ‫فإ‬ َ‫ي‬ ّ ‫لس‬ َ‫ع‬ َ ‫ة‬ ِ ‫صسسل‬ ّ ‫ن ال‬ َ ‫مس‬ ِ ‫روا‬ ُ ‫ثس‬ َ‫ك‬ ْ ‫ ا‬: ‫ل س عليسسه وسسسلم قسسال‬ ُ ‫لى ا‬ ّ‫ص س‬ َ ‫ي‬ ّ ‫بس‬ ِ‫ن‬ ّ ‫ي أن ال‬ َ ‫و‬ ِ‫ر‬ ُ‫و‬ َ Hadits Ibnu Mundah dari Jabir. Yang kedua. tetapi kalau buruk aku mintakan ampun kepada 5 . dan ia tidak mematuhinya.

Abu Dawud dari Abu Hurairah. dan doa Rasul untuk umatnya pasti bermanfaat. (HR. Hal ini jelas bahwa Rasulullah memintakan ampun umatnya (istighfar) di alam barzakh. Imam Haitami dalam kitab Majma’ az-Zawaid meyakini bahwa hadits di atas adalah shahih.” (QS. Kita memohon kepada Allah agar kita semua diberi kekuatan untuk bisa istiqomah di atas tauhid sampai mati. Sehingga sangat sulit bagi orang yang terjerumus ke dalam perbuatan ini untuk diingatkan. Kita ucapkan innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji’uun. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman. Namun sayangnya banyak orang yang tidak memahami pengertian yang tepat tentang syirik. Sumber : Majelis Rosulloh Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita dalam barisan orang-orang yang beriman. Semua umat Islam sepakat bahwa syirik adalah dosa yang sangat besar. Betapa tersembunyi dan samarnya gambaran syirik yang disampaikan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. (Hadits riwayat Al-hafizh Ismail Al-Qadhi. sayangnya banyak orang yang dirinya merasa aman dari kesyirikan. Jika hanya dilihat secara selintas tanpa diamati dengan seksama maka tidak mungkin orang akan bisa melihatnya. terlebih dahulu kami sampaikan pengertian syirik. melakukan perbuatan yang mendatangkan murka Allah namun dia merasa sedang mendapatkan pahala dari Allah. dalam bab shalawat ‘ala an-Nabi).” (disebutkan oleh Syaikhul Islam dalam kitab Al-Iman dan dinilai shahih oleh Al-Albani). Rasulullah bersabda: Tidak seorang pun yang memberi salam kepadaku kecuali Allah akan menyampaikan kepada ruhku sehingga aku bisa menjawab salam itu.Allah. Al Kahfi: 103-104) Sungguh benar apa yang disebutkan dalam sebuah hadis: ‫الشرك في هذه المة أخفى من دبيب النمل‬ “Sesungguhnya syirik pada umat ini (umat Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam) lebih samar dari pada jejak semut. Ada lagi hadits lain. dan sanadnya shahih). Bahkan yang lebih menyedihkan. Akibatnya banyak orang yang melakukan perbuatan syirik namun dia tidak merasa kalau dirinya telah melakukan kesyirikan. Hanya kepada Allah kita berlindung… Pengertian Syirik Untuk menilai dan memahami apakah terdapat kesyirikan pada shalawat nariyah. Ada di kitab Imam an-Nawawi. Karena itulah banyak di antara kaum muslimin yang terjerumus ke dalamnya. Istighfar adalah doa. Secara bahasa syirik artinya menduakan atau menggolongkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. 6 . Namun. dan pelakunya belum bertaubat. ada orang yang melakukan kesyirikan namun dia merasa sedang melakukan ibadah. yang tidak akan Allah ampuni jika dibawa sampai mati. ada musibah besar yang menimpa kaum muslimin. ‫عا‬ ً‫ن‬ ْ‫ص‬ ُ ‫ن‬ َ ‫نو‬ ُ‫س‬ ِ ‫ح‬ ْ‫ي‬ ُ‫م‬ ُْ ‫نه‬ ّ‫أ‬ َ‫ن‬ َ ‫بو‬ ُ‫س‬ َ ‫ح‬ ْ‫ي‬ َ‫م‬ ْ‫ه‬ ُ‫و‬ َ ‫يا‬ َ‫ن‬ ْ‫د‬ ّ ‫ة ال‬ ِ ‫يا‬ َ‫ح‬ َ‫ل‬ ْ ‫في ا‬ ِ‫م‬ ْ‫ه‬ ُ‫ي‬ ُ‫ع‬ ْ‫س‬ َ ‫ل‬ ّ‫ض‬ َ ‫ن‬ َ ‫ذي‬ ِ‫ل‬ ّ‫ل ) ( ا‬ ً ‫ما‬ َ‫ع‬ ْ‫أ‬ َ‫ن‬ َ ‫ري‬ ِ‫س‬ َ‫خ‬ ْ‫ل‬ َْ ‫با‬ ِ‫م‬ ْ‫ك‬ ُ‫ئ‬ ُ‫ب‬ ّ‫ن‬ َ‫ن‬ ُ‫ل‬ ْ‫ه‬ َ ‫ل‬ ْ‫ق‬ ُ “Katakanlah (wahai Muhammad): Apakah telah kami sampaikan kepada kalian tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Mereka itulah orang-orang yang sesat amal perbuatan mereka di dunia sementara mereka bahwa diri mereka sedang berbuat kebaikan. Karena bagaimana mungkin perbuatannya bisa disalahkan sementara dia meyakini bahwa dirinya sedang mendapatkan pahala dengan perbuatannya.

sesungguhnya kami dulu (di dunia) berada dalam kesesatan yang nyata. Karena kami mempersekutukan kalian (para sesembahan selain Allah) dengan Rab semesta alam . jangan menyekutukan Allah. Karena yang memiliki kemampuan semua ini hanya Allah. As-Syu’ara: 97 – 98) Ketika ada makhluk yang derajatnya diangkat tinggi-tinggi. maka dia berarti telah merampas hak khusus Allah. Itu sebabnya. Barangsiapa yang memberikan sifat-sifat ini kepada selain Allah. atau mampu mewujudkan keinginan. Lafadz tersebut adalah: ُ ‫ئ‬ ‫ب‬ ِ ‫غا‬ َ‫ر‬ ّ ‫ه ال‬ ِ‫ب‬ ِ‫ل‬ ُ ‫نا‬ َ‫ت‬ ُ‫و‬ َ ‫ج‬ ُ‫ئ‬ ِ ‫وا‬ َ‫ح‬ َ ‫ه ال‬ ِ‫ب‬ ِ ‫ضى‬ َ ‫ق‬ ْ‫ت‬ ُ‫و‬ َ ‫ب‬ ُ ‫ر‬ َ‫ك‬ ُ ‫ه ال‬ ِ‫ب‬ ِ‫ج‬ ُ‫ر‬ ِ‫ف‬ َ‫ن‬ ْ‫ت‬ َ‫و‬ َ ‫د‬ ُ‫ق‬ َ‫ع‬ ُ ‫ه ال‬ ِ‫ب‬ ِ‫ل‬ ُ‫ح‬ َ‫ن‬ ْ ‫تُسسس‬ Rincian: (‫)تنحل به العقد‬ : Segala ikatan dan kesulitan bisa lepas karena Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam (‫)وتنفرج به الكرب‬ : Segala bencana bisa tersingkap dengan adanya Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam 7 . pada shalawat ini terdapat beberapa lafadz yang maknanya telah melanggar pengertian syirik di atas. Artinya sifat ini adalah sifat khusus bagi Allah yang tidak dimiliki oleh makhluk. Al-Isra: 13) Syirik dalam Salawat Nariyah Mari kita beralih pada pembahasan shalawat nariyah. yaitu Allah Ta’ala. atau memiliki kemampuan lainnya yang hanya dimiliki oleh Allah maka itulah syirik. ada beberapa pengertian yang disampaikan oleh para ulama. Definisi yang paling bagus adalah definisi yang dibawakan oleh syaikh Abdurrahman bin Muhammad bin Qosim dalam catatan beliau untuk kitab tauhid.” Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman menceritakan teriakan orang musyrik ketika di akhirat: َ ‫مي‬ ‫ن‬ ِ‫ل‬ َ ‫عا‬ َ‫ل‬ ْ‫ب ا‬ ّ ‫ر‬ َ‫ب‬ ِ‫م‬ ْ‫ك‬ ُ ‫وي‬ ّ‫س‬ َ ‫ن‬ ُ‫ذ‬ ْ‫إ‬ ِ()‫ن‬ ٍ ‫بي‬ ِ‫م‬ ُ ‫ل‬ ٍ‫ل‬ َ‫ض‬ َ ‫في‬ ِ‫ل‬ َ ‫نا‬ ّ‫ك‬ ُ ‫ن‬ ْ‫إ‬ ِ‫ل‬ ِ ‫تا‬ ّ َ “Demi Allah.” (QS. menceritakan nasihat Luqman: ٌ ‫ظي‬ ‫م‬ ِ‫ع‬ َ ‫م‬ ٌ‫ل‬ ْ‫ظ‬ ُ‫ل‬ َ‫ك‬ َ‫ر‬ ْ‫ش‬ ّ ‫ن ال‬ ّ‫إ‬ ِ‫ل‬ ِ ‫با‬ ّ ِ‫ك‬ ْ‫ر‬ ِ‫ش‬ ْ ‫ت‬ ُ‫ل‬ َ ‫ي‬ ّ‫ن‬ َ‫ب‬ ُ ‫يا‬ َ “Wahai anakku. Karena menyekutukan Allah (syirik) adalah kezaliman yang besar. Ketika ada makhluk yang dianggap mampu mengabulkan doa atau mampu menghilangkan bencana. itulah syirik.Sedangkan secara istilah.” (QS. beliau memberi keterangan bahwa ‫تسوية غير ال بال في شيء من خصائص ال‬ “Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang menjadi sifat khusus bagi Allah. Ada beberapa hal yang patut dikoreksi dari shalawat ini: Pertama. sehingga berada pada derajat yang setara dengan Allah. syirik merupakan tindakan kezhaliman yang paling besar. Allah berfirman. karena syirik telah merampas hak Dzat Yang Maha Besar. siapa pun orangnya.

lakukanlah apa yang kamu inginkan. Artinya. dan mengabulkan keinginan serta doa hanyalah Allah. beliau merasakan lapar hingga perut beliau diganjal dengan dua batu. ketika pujian-pujian ini ditujukan kepada selain Allah (termasuk kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam) maka berarti telah menyamakan makhluk tersebut dengan Allah dalam perkara yang menjadi hak khusus bagi Allah. 8 . Al-A’raf: 188) Itulah pengakuan beliau yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta’ala. aku tidak mampu memberikan manfaat maupun menimpakan bahaya untuk diriku. seperti mengabulkan doa atau menghilangkan bencana. tentu aku akan memperbanyak untuk mendapatkan kebaikan dan tidak mungkin ada bencana yang menimpaku. Karena yang bisa menghilangkan kesulitan. beliau pernah jatuh dari kendaraan. memenuhi kebutuhan.” (QS. menghilangkan bencana. Bahkan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri tidak bisa menghalangi keburukan dan kondisi kekurangan yang menimpa beliau dan para sahabat. Allah juga menegaskan: ‫ن‬ َ ‫نو‬ ُ‫م‬ ِ‫ؤ‬ ْ‫ي‬ ُ‫م‬ ٍ‫و‬ ْ‫ق‬ َ‫ل‬ ِ‫ر‬ ٌ ‫شي‬ ِ ‫ب‬ َ‫و‬ َ ‫ر‬ ٌ ‫ذي‬ ِ‫ن‬ َ‫ل‬ ّ‫إ‬ ِ ‫نا‬ َ‫أ‬ َ‫ن‬ ْ‫إ‬ ِ‫ء‬ ُ ‫سو‬ ّ ‫ي ال‬ َ‫ن‬ ِ‫س‬ ّ‫م‬ َ ‫ما‬ َ‫و‬ َ ِ ‫ير‬ ْ‫خ‬ َ‫ل‬ ْ‫ن ا‬ َ‫م‬ ِ ‫ت‬ ُ ‫ر‬ ْ‫ث‬ َ‫ك‬ ْ‫ت‬ َ‫س‬ ْ ‫ل‬ َ ‫ب‬ َ ‫ي‬ ْ‫غ‬ َ‫ل‬ ْ‫م ا‬ ُ‫ل‬ َ‫ع‬ ْ‫أ‬ َ‫ت‬ ُ ‫ن‬ ْ‫ك‬ ُ ‫و‬ ْ‫ل‬ َ‫و‬ َ ‫ل‬ ُ ‫ءا‬ ّ َ ‫شا‬ َ ‫ما‬ َ ‫ل‬ ّ‫إ‬ ِ ‫را‬ ّ‫ض‬ َ ‫ل‬ َ‫و‬ َ ‫عا‬ ً‫ف‬ ْ‫ن‬ َ ‫سي‬ ِ ‫ف‬ ْ‫ن‬ َ‫ل‬ ِ‫ك‬ ُ‫ل‬ ِ‫م‬ ْ‫أ‬ َ‫ل‬ َ ‫ل‬ ْ‫ق‬ ُ “Katakanlah (wahai Muhammad). Jika beliau sendiri tidak mampu menyelamatkan diri beliau sendiri dari segala bentuk kesulitan. kaki beliau berdarah-darah karena dilempari orang-orang kafir. selain apa yang dikehendaki Allah. beliau sama sekali tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. beliau pernah tersihir dan masih banyak bencana dan kesulitan yang beliau alami ketika berdakwah. Al-Jin: 21) Dalam ayat yang lain. Kedua.” (QS. Sebagaimana disebutkan dalam sejarah perjalanan beliau. Hanya saja perintah dan larangan beliau ditaati karena kedudukan beliau sebagai seorang utusan Allah Ta’ala. empat kemampuan di atas merupakan kemampuan yang hanya dimiliki oleh Allah dan tidak dimiliki oleh makhluk-Nya siapa pun orangnya.(‫)وتقضى به الحوائج‬ : Segala kebutuhan bisa terkabulkan karena Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam (‫)و تنال به الرغائب‬ : Segala keinginan bisa didapatkan dengan adanya Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam Empat kalimat di atas merupakan pujian yang ditujukan kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Andaikan aku tahu hal yang gaib. bahwasanya beliau pernah terluka ketika Perang Uhud. Al Bukhari dan Muslim). Cukuplah kita ingat firman Allah yang memerintahkan Nabi-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk mengatakan: ‫دا‬ ً‫ش‬ َ‫ر‬ َ ‫ل‬ َ‫و‬ َ ‫را‬ ّ‫ض‬ َ ‫م‬ ْ‫ك‬ ُ‫ل‬ َ‫ك‬ ُِ ‫مل‬ ْ‫أ‬ َ‫ل‬ َ ‫ني‬ ّ‫إ‬ ِ‫ل‬ ْ‫ق‬ ُ “Katakanlah (wahai Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam): Aku tidak memiliki kemampuan untuk menghindarkan kalian dari bahaya dan tidak pula mampu memberi kebaikan pada kalian. Bukankah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri juga pernah mengatakan kepada Fatimah. (namun ingat) saya tidak mampu melindungimu dari (adzab) Allah sedikit pun. Beliau sama sekali tidak memiliki kemampuan sebagaimana yang dimiliki Allah.” (HR. Seorang Nabi atau bahkan para malaikat tidak memiliki kemampuan dalam hal ini. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira bagi kaum yang beriman. Jika kita perhatikan. “Wahai Fatimah. bagaimana mungkin diri beliau bisa menyelamatkan orang lain dari kesulitan. Semua ini terjadi karena beliau adalah seorang hamba dan manusia biasa. dalam shalawat ini terdapat pujian yang berlebihan kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Oleh karena itu.

…” kemudian beliau bersabda. Dari sahabat Ka’ab bin ‘Ujrah radhiallahu ‘anhu. kemudian baru diajari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak pernah mengajarkan bentuk shalawat semacam ini.” (HR. Oleh karena itu. orang yang membaca shalawat yang tidak diajarkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dikhawatirkan sudah dianggap telah mengganti ajaran beliau dengan ajaran yang lain. Ibn Majah dan dishahihkan Syaikh Al Albani). Dan ini sekaligus bukti bahwa shalawat ini bukanlah bagian dari ajaran syariat. dengan ditinjau dari beberapa sisi: . maka bagaimana lagi dengan pujian yang mengandung kalimat-kalimat kesyirikan. Maka bagaimana mungkin sesuatu yang isinya doa diberi nama yang mengesankan sesuatu yang buruk. beliau mengatakan. sebagian ulama mengatakan bahwa ditinjau dari sisi namanya menunjukkan bahwa orang yang membuat shalawat ini adalah orang yang tidak paham agama dan kurang memahami kosa kata bahasa Arab. Dalam sebuah hadis riwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. “Wahai Rasulullah. “Bacalah: ٌ ‫جي‬ ‫د‬ ِ‫م‬ َ ‫د‬ ٌ ‫مي‬ ِ‫ح‬ َ ‫ك‬ َ‫ن‬ ّ‫إ‬ ِ،‫م‬ َ ‫هي‬ ِ ‫را‬ َ‫ب‬ ْ‫إ‬ ِ‫ل‬ ِ ‫لى آ‬ َ‫ع‬ َ ‫ت‬ َ ‫ي‬ ْ‫ل‬ ّ‫ص‬ َ ‫ما‬ َ‫ك‬ َ ،‫د‬ ٍ‫م‬ ّ‫ح‬ َ‫م‬ ُ ‫ل‬ ِ ‫لى آ‬ َ‫ع‬ َ‫و‬ َ ‫د‬ ٍ‫م‬ ّ‫ح‬ َ‫م‬ ُ ‫لى‬ َ‫ع‬ َ ‫ل‬ ّ‫ص‬ َ ‫م‬ ّ‫ه‬ ُ‫ل‬ ّ‫ال‬، ٌ ‫جي‬ ‫د‬ ِ‫م‬ َ ‫د‬ ٌ ‫مي‬ ِ‫ح‬ َ ‫ك‬ َ‫ن‬ ّ‫إ‬ ِ،‫م‬ َ ‫هي‬ ِ ‫را‬ َ‫ب‬ ْ‫إ‬ ِ‫ل‬ ِ ‫لى آ‬ َ‫ع‬ َ ‫ت‬ َ ‫ك‬ ْ‫ر‬ َ ‫با‬ َ ‫ما‬ َ‫ك‬ َ ،‫د‬ ٍ‫م‬ ّ‫ح‬ َ‫م‬ ُ ‫ل‬ ِ ‫لى آ‬ َ‫ع‬ َ‫و‬ َ ‫د‬ ٍ‫م‬ ّ‫ح‬ َ‫م‬ ُ ‫لى‬ ََ ‫كع‬ ْ‫ر‬ ِ ‫با‬ َ‫م‬ ّ‫ه‬ ُ‫ل‬ ّ‫ال‬ Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa shalawat ini adalah shalawat terbaik. sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Nabi Isa ‘alaihi wa sallam.Sementara pujian berlebihan kepada beliau merupakan salah satu sikap yang dilarang keras oleh beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam. dari sisi penamaan. . Ketiga.” (HR. Oleh karena itu.Shalawat ini dibaca pada saat shalat. Jika pujian semacam ini dilarang oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. ini menunjukkan keistimewaan pada shalawat ini. Padahal setiap Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya tentang masalah agama. putra dari manusia terbaik kami. sebagaimana semangat ini diajarkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabat 9 . . “Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku.Dzahir hadis menunjukkan bahwa sebelumnya sahabat tidak tahu cara bershalawat. Karena sesungguhnya sikap ini telah menghancurkan umatumat sebelum kalian. Suatu ketika ada seorang sahabat memuji Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan mengatakan: “Engkau adalah manusia terbaik di antara kami. Allah telah mengajari kami bagaimana cara memberi salam kepadamu. maka beliau akan memberikan jawaban terbaik sesuai dengan apa yang Allah ajarkan. Shalawat ini diberi nama dengan shalawat naariyah (‫)النارية‬. tapi bagaimanakah cara memberikan shalawat kepadamu?” Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda. Aku hanyalah seorang hamba.Shalawat ini diajarkan langsung oleh Nabi kepada sahabat yang bertanya tentang shalawat. Shalawat yang beliau ajarkan adalah shalawat yang sering dibaca ketika shalat pada saat duduk tasyahud. padahal di sana tidak mengandung ungkapan kesyirikan. Patut diketahui bahwa kata naariyah merupakan pecahan dari kata naar (‫ )الننار‬yang artinya api. “Wahai manusia. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda. Ini menunjukkan bahwa shalawat tersebut adalah cara bershalawat kepada beliau yang ditetapkan oleh syariat Islam. Ahmad dan dishahihkan oleh Syaikh Syu’aib Al Arnauth). Allahu waliyyut taufiiq Mari kita berupaya semaksimal mungkin menghindari kesyirikan. maka sebutlah Aku: Hamba Allah dan RasulNya. Keempat. hati-hatilah kalian (jangan sampai) melakukan ghuluw (bersikap berlebihan) dalam beragama.

10 .Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful