FADILAH SHOLAWAT NARIYAH SHOLAWAT NARIYAH

Allohumma sholli ’sholaatan kaamilatan wa sallim salaaman taaamman ‘ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhallu bihil ‘uqodu wa tanfariju bihil qurobu wa tuqdho bihil hawaaiju wa tunalu bihir roghooibu wa husnul khowaatimu wa yustasqol ghomamu biwajhihil kariem wa ‘ala aalihi wa shohbihi fie kulli lamhatin wa nafasim bi’adadi kulli ma’lumin laka Artinya :Ya Alloh berilah sholawat dengan sholawat yang sempurna dan berilah salam dengan salam yang sempurna atas penghulu kami Muhammad yang dengannya terlepas segala ikatan, lenyap segala kesedihan, terpenuhi segala kebutuhan, tercapai segala kesenangan, semua diakhiri dengan kebaikan, hujan diturunkan, berkat dirinya yang pemtrah, juga atas keluarga dan sahabat-sahabatnya dalam setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak hitungan segala yang ada dalam pengetahuan-MU Sholawat Tafrijiyyah (sholawat memohon kelepasan dari kesusahan dan bencana) adalah antara sholawat yang terkenal diamalkan oleh para ulama kita. Sholawat ini juga dikenali sebagai Sholawat at-Tafrijiyyah alQurthubiyyah (dinisbahkan kepada Imam al-Qurthubi), dan ada juga ulama yang menisbahkannya kepada Imam 'Ali Zainal 'Abidin bin Imam al-Husain r.anhuma. Di negeri sebelah maghrib, ianya dikenali sebagai Sholawat an-Naariyah karena menjadi amalan mereka apabila ingin melaksanakan sesuatu hajat atau menolak sesuatu bencana, mereka akan berkumpul dan membaca sholawat ini 4444 kali lalu terkabul hajat mereka dan tertolak segala malapetaka secepat api yang menyambar atau membakar. Ianya juga dikenali sebagai Miftahul Kanzil Muhiith li naili muraadil 'abiid (kunci perbendaharaan yang meliputi untuk menyampaikan harapan si hamba). Sholawat ini empunyai keistimewaannya kerana selain sholawat ianya merupakan tawassul kepada Allah dengan Junjungan Nabi s.a.w. di mana kita menyebut nama dan dhamir Junjungan s.a.w. sebanyak 8 kali. Menurut Imam al-Qurthubi siapa yang melazimi akan sholawat ini setiap hari 41 kali atau 100 kali atau lebih, nescaya Allah melepaskan kedukaan, kebimbangan dan kesusahannya, menyingkap penderitaan dan segala bahaya, memudahkan segala urusannya, menerangi sirnya, meninggikan kedudukannya, memperbaikkan keadaannya, meluaskan rezekinya, membuka baginya segala pintu kebajikan, kata-katanya dituruti, diamankan dari bencana setiap waktu dan dari kelaparan serta kefakiran, dicintai oleh segala manusia, dimakbulkan permintaannya. Akan tetapi untuk mencapai segala ini, seseorang itu hendaklah mengamalkan sholawat ini dengan mudaawamah (istiqomah). Imam as-Sanusi berkata bahawa siapa yang melazimi membacanya 11 kali setiap hari, maka seakan-akan rezekinya turun langsung dari langit dan dikeluarkan oleh bumi. Imam ad-Dainuri berkata bahawa sesiapa yang membaca sholawat ini dan menjadikannya wirid setiap selepas sholat 11 kali, nescaya tidak berkeputusan rezekinya, tercapai martabat yang tinggi dan kekuasaan yang mencukupi. Sesiapa yang mendawamkannya selepas sholat Subuh setiap hari 41 kali, tercapai maksudnya. Sesiapa yang mendawamkannya 100 kali setiap hari, terhasil kehendaknya dan memperolehi kehormatan/kemuliaan melebihi kehendaknya. Sesiapa yang mendawamkannya setiap hari menurut bilangan para rasul (313 kali) untuk menyingkap segala rahsia, maka dia akan menyaksikan segala apa yang dikehendakinya. Sesiapa yang mendawamkannya 1000 kali sehari, maka baginya segala yang tidak dapat

“Salah satu shalawat yang mustajab ialah Shalawat Tafrijiyah Qurthubiyah. Oleh itu silalah ikhwah semua merujuk kepada para ulama kita (ingat bukan ulama mereka kerana karang semuanya akan dibid`ahsesatkan) dan melihat akan karangan-karangan terdahulu seperti "Afdhalush Sholawat 'ala Sayyidis Saadaat" karangan Syaikh Yusuf bin Ismail an-Nabhani. Sholawat Nariyah.444 kali. tentunya dari dangkalnya pemahaman atas tauhid. tidak ada dari isinya yg bertentangan dg syariah. pembawa risalah. bila kami dihadapanmu maka jiwa kami khusyu” (shahih Ibn Hibban hadits no. adalah kiasan.hendak diterang dengan kata-kata. Daripada berbalah. pembawa hidayah. yang disebut orang Maroko dengan Shalawat Nariyah karena jika mereka (umat Islam) mengharapkan apa yang dicita-citakan. atau ingin menolak yang tidak disukai mereka berkumpul dalam satu majelis untuk membaca shalawat nariyah ini sebanyak 4444 kali. Ibnu Hajar al-'Asqalani telah menyebut akan kelebihan bilangan ini sebagai iksir fi sababit ta`siir (pati ubat sebagai penyebab berlakunya kesan). hilang segala kesedihan. 179) dijelaskan. bahkan banyak para muhadditsin yg membuat maulid.w. dicapai segala keinginan dan kesudahan yang baik yaitu husnul khatimah dan sorga. mengenai bacaan 4444X atau lainnya itu adalah ucapan sebagian ulama. serta”.” 2 . Shalawat Imam Shazili. maka bacalah sholawat ini sebagai tawassul dengan Junjungan Nabi yang empunya akhlak yang agung 4. Menurut kata ulama. tak mengapa. khusyu dan selamat dari siksa neraka. “Wahai Rasulullah. sayyidina Abubakar shiddiq ra membuat shalawat atas nabi saw. namun kiasan tentang kebangkitan risalah. yg dg itu semualah terurai segala ikatan dosa dan sihir. tentunya bumi dan langit tidak bercahaya terang yg terlihat mata.7387). shalawat Imam Nawawi. bila kami melihat wajahmu maka jiwa kami khusyu” (Musnad Ahmad hadits no. nescaya Allah ta`ala akan menyampaikan kemahuan dan harapan itu atas niat si pembaca. mengenai kalimat diminta hujan dengan wajahnya yang mulia. Sholawat ini bukan berasal dari Rasul saw. sholawat ini adalah merupakan satu perbendaharaan daripada khazanah-khazanah Allah. "Khazinatul Asrar" shollu 'alan Nabiy. Dalam kitab Khozinatul Asror (hlm. tidak wajib dipercayai dan tidak ada larangan untuk mengamalkannya. adalah cermin dari bertawassul pada beliau saw para sahabat sebagaimana riwayat shahih Bukhari. bukan hanya shalawat. dan banyak lagi.8030) semua orang yg mengerti bahasa arab memahami ini. "Jawahirul Mawhub" dan "Lam`atul Awrad" kedua-duanya karangan Tok Syaikh Wan 'Ali Kutan al-Kelantani. tidak pernah dilihat mata. Imam al-Qurthubi juga berpesan bahawa sesiapa yang berkehendak untuk menghasilkan hajatnya yang besar atau menolak bencana yang menimpa. jangan nak berbalah pulak dengan aku kerana aku sekadar menukil kata ulama. dicapai segala keinginan dan kesudahan yang baik. Sayyidina Ali bin abi thalib kw membuat shalawat. hilang segala kesedihan yaitu dengan sakinah.5417).t. karangan Syaikh Muhammad Haqqi an-Naazili dan lain-lain lagi. dan langit bercahaya dengan cahayamu. dipenuhi segala kebutuhan oleh Allah swt. dan kami kini dalam naungan cahaya itu dan dalam tuntunan kemuliaan (Al Qur’an) kami terus mendalaminya” (Mustadrak ‘ala shahihain hadits no. dipenuhi segala kebutuhan. elok kita perbanyakkan sholawat. amalkan sahaja apa yang kamu nak amal. tercapailah apa yang dikehendaki dengan cepat (bi idznillah). sebagaimana pujian Abbas bin Abdulmuttalib ra kepada Nabi saw dihadapan beliau saw : “… dan engkau (wahai nabi saw) saat hari kelahiranmu maka terbitlah cahaya dibumi hingga terang benderang. tidak pernah didengar dan tidak pernah terbetik di hati manusia. Cuma kalau mereka tak faham bahasa maka langsung memvonis musyrik. bahwa beliau saw pembawa Alqur’an. dan bersholawat dengannya merupakan kunci-kunci pembuka segala khazanah-khazanah Allah yang dibukakan Allah bagi sesiapa yang mendawaminya serta dengannya seseorang boleh sampai kepada apa yang dikehendaki Allah s. makna kalimat : yang dengan beliau terurai segala ikatan. namun siapapun boleh membuat shalawat atas nabi saw. Sesiapa yang tak ingin beramal dengannya. juga para Imam dan Muhadditsin. Sebagaimana ucapan Abu Hurairah ra : “Wahai Rasulullah. • • • • • • ini adalah kiasan saja dari sastra balaghah arab dari cinta.

Orang yang mendoakan Nabi Muhammad pada hakekatnya adalah mendoakan untuk dirinya sendiri karena Allah sudah menjamin nabi-nabiNya sehingga doa itu akan berbalik kepada si pengamalnya dengan keberkahan yang sangat kuat. Kalian membicarakan dan juga dibicarakan. Ada seseorang sahabat yang cemburu dan lantas minta didoakan yang sama seperti syekh nariyah. Suatu malam syekh nariyah membaca sholawatnya sebanyak 4444 kali. mengajarkan tentang Islam. juga matiku. Hingga kini banyak orang yang mengamalkan sholawat ini. amalamal kalian disampaikan kepadaku. Jadi jumlah amalan itu tak lebih dari itba’ (mengikuti) ajaran syekh. Setelah membacanya. Namun nabi mengatakan tidak bisa karena syekh nariyah sudah minta terlebih dahulu. dengan penerbit Mitra Pustaka. lebih baik dari kalian. Dalam kitab terjemahan Afdhal al Salawat ‘ala Sayyid as Sadat karangan Yusuf bin Ismail an Nabhani (diterjemahkan oleh Muzammal Noer dengan judul Bershalawat untuk mendapat keberkahan hidup. Seperti tersebut dalam hadits. tetapi kalau buruk aku mintakan ampun kepada 3 .” Sholawat Nariyah adalah*sebuah sholawat yang disusun oleh Syekh Nariyah. amal saleh dan akhlaqul karimah sehingga syekh selalu berdoa kepada Allah memohon keselamatan dan kesejahteraan untuk nabi. Dan Nabi pun mengiyakan. Jadi nabi berperan sebagai wasilah yang bisa melancarkan doa umat yang bersholawat kepadanya. di samping mendapatkan pangkat kedudukan dan tingkatan orang kaya. beliau mendapat karomah dari Allah. Imam Ad Dinawari berkata : Siapa saja membaca shalawat setiap selesai sholat sebanyak 11 kali dan ia menjadikannya sebagai bacaan rutin maka rizkinya tidak akan pernah putus dan ia mendapatkan derajat yang tinggi. Dan ada baiknya sholawat ini dibaca 4444 kali karena syekh nariyah memperoleh karomah setelah membaca 4444 kali. Syekh yang satu ini hidup pada jaman Nabi Muhammad sehingga termasuk salah satu sahabat nabi. . Diriwayatkan juga Rasulullah di alam barzakh mendengar bacaan shalawat dan salam dan dia akan menjawabnya sesuai jawaban yang terkait dari salam dan shalawat tadi. Inilah pentingnya punya pemikiran yang positif agar doa kita pun terkabul. Doa-doa yang menyertakan nabi biasa disebut sholawat dan syekh nariyah adalah salah satu penyusun sholawat nabi yang disebut sholawat nariyah. membacanya harus disertai keyakinan yang kuat.. Inilah salah satu rahasia doa/sholawat yang tidak banyak orang tahu sehingga banyak yang bertanya kenapa nabi malah didoakan umatnya? untuk itulah jika kita berdoa kepada Allah jangan lupa terlebih dahulu bersholawat kepada Nabi SAW karena doa kita akan lebih terkabul daripada tidak berwasilah melalui bersholawat. Mengapa sahabat itu ditolak nabi? dan justru syekh nariyah yang bisa? Para sahabat itu tidak mengetahui mengenai amalan yang setiap malam diamalkan oleh syekh nariyah yaitu mendoakan keselamatan dan kesejahteraan nabinya. jika saya tahu amal itu baik. Meski kita berdoa tapi tidak yakin (pikiran negatif) maka bisa dipastikan doanya tertolak. Cetakan I Desember 2003 hal 302). Syekh Nariyah selalu melihat kerja keras nabi dalam menyampaikan wahyu Allah. tak lain karena meniru yang dilakukan syekh nariyah. beliau bersabda: Hidupku.“Shalawat ini juga oleh para ahli yang tahu rahasia alam diyakini sebagai kunci gudang yang mumpuni:. Agar bermanfaat. Maka dalam suatu majelis beliau mendekati Nabi Muhammad dan minta dimasukan surga pertama kali bersama nabi. aku memujii Allah. Dan imam Dainuri memberikan komentarnya: Siapa membaca shalawat ini sehabis shalat (Fardhu) 11 kali digunakan sebagai wiridan maka rizekinya tidak akan putus. Beliau lebih menekuni bidang ketauhidan. Inilah riwayat singkat sholawat nariyah. sebab Allah itu berada dalam prasangka hambanya.

dan doa untuk umatnya pasti bermanfaat. Sementara salam adalah keselamatan dari marabahaya dan kekurangan. Maka tentunya Allah akan menerima Syafaat beliau kepada setiap orang yang membaca shalawat kepadanya. Imam Haitami menyebutkan dalam kitab Majma' az-Zawaid. dan ditambah 10 derajat baginya Keutamaan Allah Membaca SWT Sholawat berfirman: ‫ليما‬ ِ ‫سسسسسسس‬ ْ ‫ت‬ َ ‫موا‬ ُ‫ل‬ ّ‫سسسسسسس‬ َ‫و‬ َ ‫ه‬ ِ ‫يسسسسسس‬ ْ‫ل‬ َ‫ع‬ َ ‫لوا‬ ّ‫صسسسسسس‬ َ ‫نسسسسسسوا‬ ُ‫م‬ َ‫نآ‬ َ ‫ذي‬ ِ ‫لسسسسسس‬ ّ‫هسسسسسسا ا‬ َ‫ي‬ ّ‫أ‬ َ ‫يسسسسسسا‬ َ‫ي‬ ّ ‫بسسسسسس‬ ِ‫ن‬ ّ ‫لسسسسسسى ال‬ َ‫ع‬ َ ‫ن‬ َ ‫لو‬ ّ‫صسسسسسس‬ َ ‫ي‬ ُ‫ه‬ ُ ‫تسسسسسس‬ َ‫ك‬ َ‫ئ‬ ِ‫ل‬ َ‫م‬ ََ ‫لسسسسسس و‬ َ ‫نا‬ ّ ّ‫إ‬ ِ Sesungguhnya Allah dan Malaikat-Nya bershalawat kepada Nabi. Allah akan membalasnya 10 kebaikan. (HR Abu Dawud dari Abu Hurairah.maka wajib atas Nabi Muhammad melakukan hal yang sama yaitu mendoakan kepada orang yang membaca shalawat kepadanya. ِ‫ت‬ ‫ه‬ ِ‫و‬ ْ ‫مسسسسس‬ َ ‫د‬ َ ‫عسسسسس‬ ْ‫ب‬ َ‫ه‬ ُ ‫لسسسسس‬ َ ‫روا‬ ُ‫ق‬ ِ‫غ‬ ْ‫ت‬ َ ‫سسسسسس‬ ْ ‫ي‬ َ‫ن‬ ْ ‫هأ‬ ِ‫ت‬ ِ ‫قسسسسسا‬ َ‫و‬ ْ‫ل‬ ُ‫خ‬ ْ‫م‬ َ ‫ع‬ َ ‫يسسسسس‬ ْ‫م‬ ِ‫ج‬ َ ‫لسسسسس‬ ُ ‫را‬ َ ‫مسسسسس‬ َ‫أ‬ َ‫ه‬ ِ‫ت‬ ِ ‫يسسسسسا‬ َ‫ح‬ َ ‫ي‬ ْ ‫فسسسسس‬ ِ‫ي‬ ّ ‫لسسسسس‬ َ‫ع‬ َ ‫ة‬ ِ‫ل‬ َ ‫صسسسسس‬ ّ ‫ن ال‬ َ ‫مسسسسس‬ ِ ‫ر‬ َ ‫ثسسسسس‬ َ‫ك‬ ْ ‫مسسسسسا أ‬ َ 4 . (QS Al-Ahzab 33: 56) Shalawat dari Allah berarti rahmat. dalam bab Shalawat ‘ala an-Nary. dan sanadnya shahih). Banyak sekali hadits yang menjelaskan keutamaan membaca shalawat kepada Nabi. maka hendaknya ia banyak membaca shalawat kepadaku (Nabi). An Nisa’: 86) Doa dari Nabi inilah yang dinamakan dengan syafaat. Wahai orang-orang yang beriman bershalawat salamlah kepadanya. Rasulullah SAW juga pernah bersabda: Siapa membaca shalawat untukku. Semua ulama telah sepakat bahwa doa nabi itu tidak akan ditolak oleh Allah.Allah. Tidak ada keraguan bahwa membaca shalawat dan salam adalah bagian dari pernghormatan (tahiyyah). maka ketika kita diperintah oleh Allah untuk membaca shalawat -yang artinya mendoakan Nabi Muhammad. Bila shalawat itu dari Malaikat atau manusia maka yang dimaksud adalah doa. ‫قسسسسسسسسسسى ا‬ ِ‫ل‬ ْ‫ي‬ ُ‫ن‬ ْ ‫هأ‬ ُ‫ر‬ ّ ‫سسسسسسسسسسس‬ َ ‫ن‬ ْ ‫مسسسسسسسسسس‬ َ $D9? ّ ‫لسسسسسسسسسس‬ ‫ي‬ َ‫ع‬ َ ‫ة‬ ِ‫ل‬ َ ‫صسسسسسسسسسس‬ ّ ‫ن ال‬ َ ‫مسسسسسسسسسس‬ ِ ‫ر‬ ْ ‫ثسسسسسسسسسس‬ ِ‫ك‬ ْ‫ي‬ ُ‫ل‬ ْ‫ف‬ َ‫ض‬ ٍ ‫را‬ َ ‫ه‬ ِ ‫يسسسسسسسسسس‬ ْ‫ل‬ َ‫ع‬ َ ‫و‬ َ ‫هسسسسسسسسسس‬ ُ‫و‬ َ ‫ه‬ َ ‫لسسسسسسسسسس‬ Barangsiapa yang ingin merasa bahagia ketika berjumpa dengan Allah dan Allah ridlo kepadanya. Ada lagi hadits lain: Rasulullah bersabda: Tidak seorang pun yang memberi salam kepadaku kecuali Allah akan menyampaikan kepada ruhku sehingga aku bisa mennjawab salam itu. Istighfar adalah doa. Diantaranya: ِ ‫تسسسسسسا‬ ‫ب‬ َ‫ك‬ ِ‫ل‬ ْ‫ك ا‬ َ ‫لسسسسسس‬ ِ‫ذ‬ َ ‫فسسسسسسي‬ ِ ‫مي‬ ِ ‫سسسسسسس‬ ْ ‫ما‬ َ ‫دا‬ َ ‫مسسسسسسا‬ َ ‫ه‬ ُ ‫لسسسسسس‬ َ‫ر‬ ُ‫ف‬ ِ‫غ‬ ْ‫ن‬ َ ‫سسسسسسس‬ ْ ‫ت‬ َ‫ة‬ ُ ‫كسسسسسس‬ َ‫ئ‬ ِ‫ل‬ َ‫م‬ َ‫ل‬ ْ‫ل ا‬ ِ‫ز‬ َ ‫تسسسسسس‬ َ‫م‬ ْ ‫لسسسسسس‬ َ‫ب‬ ٍ ‫تسسسسسسا‬ َ‫ك‬ ِ ‫فسسسسسسي‬ ِ‫ي‬ ّ ‫لسسسسسس‬ َ‫ع‬ َ ‫لى‬ ّ‫صسسسسسس‬ َ ‫ن‬ ْ ‫مسسسسسس‬ َ Barangsiapa berdoa (menulis) shalawat kepadaku dalam sebuah buku maka para malaikat selalu memohonkan ampun kepada Allah pada orang itu selama namaku masih tertulis dalam buku itu. Karena hal ini merupakan ketetapan dari ayat: ‫هسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا‬ َ ‫دو‬ ّ‫ر‬ ُ ‫و‬ ْ‫أ‬ َ ‫هسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا‬ َ‫ن‬ ْ‫م‬ ِ ‫ن‬ َ ‫سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس‬ َ ‫ح‬ ْ‫أ‬ َ‫ب‬ ِ‫ا‬ ْ ‫يسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو‬ ّ‫ح‬ َ‫ف‬ َ Maka lakukanlah penghormatan dengan penghormatan yang lebih baik atau kembalikanlah penghormatan itu. diampuni 10 dosanya. (QS. Hadits riwayat al-Hafizh Ismail alQadhi. Ada di kitab Imam an-Nawawi. ia menganggap shahih hadits di atas. Hal ini jelas bahwa Rasulullah memintakan ampun umatnya di alam barzakh.

ٍ ‫فسسسس‬ ‫ة‬ َ‫ي‬ ْ‫ح‬ ِ ‫ن‬ ْ ‫مسسسس‬ ِ ‫ن‬ َ ‫تسسسس‬ َ‫ن‬ ْ‫ن أ‬ ْ ‫عسسسس‬ َ ‫وا‬ ْ‫م‬ ُ ‫قسسسسا‬ َ‫ل‬ ّ‫ّإ‬ ‫بسسسسي‬ ِ‫ن‬ ّ ‫لسسسسى ال‬ َ‫ع‬ َ ‫ة‬ ٍ‫ل‬ َ ‫صسسسس‬ َ ‫و‬ َ ‫لسسسس‬ ِ ‫را‬ ِ ‫كسسسس‬ ْ‫ذ‬ ِ‫ر‬ ِ ‫يسسسس‬ ْ‫غ‬ َ ‫ن‬ ْ ‫مسسسس‬ ِ ‫وا‬ ْ ‫قسسسس‬ ُ‫ر‬ ّ‫ق‬ ً‫ت‬ َ‫م‬ ّ ‫ثسسسس‬ ُ‫م‬ ٌ‫و‬ ْ ‫قسسسس‬ َ‫ع‬ َ ‫مسسسس‬ َ‫ت‬ َ‫ج‬ ْ ‫مسسسسا ا‬ َ Mereka yang berkumpul (di suatu majlis) lalu berpisah dengan tanpa dzikir kepada Allah dan membaca shalawat kepada nabi. Rasulullah SAW bersabda: Hidupku. Rasulullah SAW bersabda: ْ‫ف سي‬ ِ‫و‬ َ – ‫رة‬ ّ ‫مس‬ َ ‫ئة‬ َ‫م‬ ِ ‫م‬ ٍ‫و‬ ْ ‫يس‬ َ‫ل‬ ّ ‫كس‬ ُ ‫ي‬ ّ‫ل‬ َ‫ع‬ َ ‫لى‬ ّ‫ص‬ َ ‫ن‬ ْ‫م‬ َ :‫لم‬ ّ‫س‬ َ ‫و‬ َ ‫ه‬ ِ‫ي‬ ْ‫ل‬ َ‫ع‬ َ ‫لى ال‬ ّ‫ص‬ َ ‫ل‬ ِ ‫لا‬ ُ‫و‬ ْ‫س‬ ُ ‫نه قال قالَر‬ ّ‫ه أ‬ ُ ‫عن‬ َ ‫ي ال‬ َ‫ض‬ ِ ‫ر‬ َ ‫ر‬ ٍ‫ب‬ ِ ‫جا‬ َ ‫ن‬ ْ‫ع‬ َ ‫ذة‬ َ‫ن‬ ْ‫م‬ ُ ‫ن‬ ُ‫ب‬ ْ‫ج ا‬ َ‫ر‬ َ‫خ‬ ْ ‫وأ‬ َ – ‫ن قسسال‬ ْ ‫يا – إلسسى أ‬ َ‫ن‬ ْ‫د‬ ّ ‫فسسي الس‬ ِ‫ن‬ َ ‫يس‬ ْ‫ث‬ ِ ‫ثل‬ َ‫و‬ َ ‫ة‬ ِ‫ر‬ َ ‫خس‬ ِ ‫ها في ال‬ َ‫ن‬ ْ‫م‬ ِ ‫ن‬ َ‫ي‬ ْ‫ع‬ ِ‫ب‬ ْ‫س‬ َ –‫ة‬ ٍ‫ج‬ ّ‫ح‬ َ ‫ئة‬ َ‫م‬ ِ ‫ه‬ ُ‫ل‬ َ‫ل‬ ُ ‫ضى ا‬ َ ‫ق‬ َ ‫رة‬ ّ‫م‬ َ ‫ئة‬ َ‫م‬ ِ ‫م‬ ِ‫و‬ ْ‫ي‬ َ ‫في ال‬ ِ‫ي‬ ّ‫ل‬ َ‫ع‬ َ ‫لى‬ ّ‫ص‬ َ ‫ن‬ ْ‫م‬ َ –‫ة‬ ٍ‫ي‬ َ ‫وا‬ َ‫ر‬ ِ ِ ‫هس‬ ‫ة‬ َ ‫ي النز‬ ْ ‫فس‬ ِ ‫ذا‬ َ ‫كس‬ َ –‫ب‬ َ ‫ر‬ َ ‫كس‬ ُ ‫ج ال‬ ُ ‫فسسر‬ ْ‫ت‬ َ‫و‬ َ ‫د‬ َ ‫قس‬ ْ‫ع‬ َ ‫ال‬ ْ‫ل‬ ّ ‫حس‬ ِ‫ت‬ َ ‫نهسسا‬ ّ ‫فإ‬ َ‫ي‬ ّ ‫لس‬ َ‫ع‬ َ ‫ة‬ ِ ‫صسسل‬ ّ ‫ن ال‬ َ ‫مس‬ ِ ‫روا‬ ُ ‫ثس‬ َ‫ك‬ ْ ‫ ا‬: ‫ل س عليسسه وسسسلم قسسال‬ ُ ‫لى ا‬ ّ‫ص س‬ َ ‫ي‬ ّ ‫بس‬ ِ‫ن‬ ّ ‫ي أن ال‬ َ ‫و‬ ِ‫ر‬ ُ‫و‬ َ Hadits Ibnu Mundah dari Jabir. maka mereka seperti membawa sesuatu yang lebih buruk dari bangkai.Taqrir (penetapan) yang dilakukan oleh Nabi pada ketidakpatuhan sahabat Abu Bakar dan ali yang dilakukan karena melakukan adab dan tatakrama ini menunjukkan atas keunggulan hal itu. sebelum lafadz Muhammad. Sampai kata-kata … dan hadits Rasulullah yang mengatakan: Perbanyaklah shalawat kepadaku karena dapat memecahkan masalah dan menghilangkan kesedihan. Yaitu hadits yang menceritakan sahabat Abu Bakar ketika diperintah oleh Rasulullah mengganti tempatnya menjadi imam shalat subuh. juga matiku. aku memuji Allah. dan ia tidak mematuhinya. yaitu hadits yang menceritakan bahwa sahabat Ali tidak mau menghapus nama Rasulullah dari lembara Perjanjian Hudaibiyah. Abu bakar berkata: ‫لسسسسسسسسسسسس‬ ِ ‫لا‬ ِ‫و‬ ْ ‫سسسسسسسسسسسسس‬ ُ‫ر‬ َ ‫ي‬ ْ ‫د‬ َ ‫يسسسسسسسسسسسس‬ َ‫ن‬ َ ‫يسسسسسسسسسسسس‬ ْ‫ب‬ َ‫م‬ َ‫د‬ ّ ‫قسسسسسسسسسسسس‬ َ‫ت‬ َ‫ي‬ َ‫ن‬ ْ‫أ‬ َ‫ة‬ َ ‫فسسسسسسسسسسسس‬ َ ‫حا‬ َ‫ق‬ ُ‫ي‬ ْ ‫بسسسسسسسسسسسس‬ ِ‫أ‬ َ‫ن‬ ِ ‫بسسسسسسسسسسسس‬ ْ‫ل‬ ِ ‫ن‬ َ ‫كسسسسسسسسسسسسا‬ َ ‫مسسسسسسسسسسسسا‬ َ Tidak sepantasnya bagi Abu Quhafah (nama lain dari Abu Bakar) untuk maju di depan Rasulullah.Barangsipa membaca shalawat kepadaku di waktu hidupnya maka Allah memerintahkan semua makhluk-Nya memohonkan maaf kepadanya setelah wafatnya. Syeikh Ibrahim Al-Bajuri dan Syeik Ibnu Abdis Salam lebih memilih bahwa menambahkan lafadz sayyidina itu hukumnya lebih utama. Yang kedua. Rasulullah di alam barzakh mendengar bacaan shalawat dan salam dan dia akan menjawabnya sesuai jawaban yang terkait dari salam dan shalawat tadi. Beliau berpijak bahwa melakukan adab itu hukumnya lebih utama dari pada melakukan perintah (muruatul adab afdholu minal imtitsal) dan ada dua hadits yang menguatkan ini. Setelah hal itu diperintahkan Nabi. Kalian membicarakan dan juga dibicarakan. jika saya tahu amal itu baik. Demikian seperti tertuang dalam kitab an-Nuzhah. Namun mengenai yang lebih afdhol antara menambahkan lafadz sayyidina dan tidak menambahkannya para ulama berbeda pendapat. dan beliau menyebutkan bagian ini melakukan adab atau etika kepada Nabi. Ali berkata ‫دا‬ ُ ‫بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس‬ َ‫أ‬ َ‫ك‬ َ‫م‬ َ ‫سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس‬ ْ ‫حسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو إ‬ ُ‫م‬ ْ‫لأ‬ َ Saya tidak akan menghapus namamu selamanya. Kedua hadits ini disebutkan dalam kitab Shahih Bukhori dan Muslim. Para ulama sepakat (ittifaq) diperbolehkannya menambahkan lafadz 'sayyidina' yang artinya tuan kita. 70 hajatnya di akhirat. Seperti tersebut dalam hadits. amal-amal kalian disampaikan kepadaku. tetapi kalau buruk aku mintakan ampun kepada 5 . ia mengatakan: Rasulullah SAW bersabda: Siapa membaca shalawat kepadaku 100 kali maka Allah akan mengijabahi 100 kali hajatnya. dan 30 di dunia. lebih baik dari kalian.

(Hadits riwayat Al-hafizh Ismail Al-Qadhi. 6 . (HR. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman. melakukan perbuatan yang mendatangkan murka Allah namun dia merasa sedang mendapatkan pahala dari Allah. ada orang yang melakukan kesyirikan namun dia merasa sedang melakukan ibadah. Akibatnya banyak orang yang melakukan perbuatan syirik namun dia tidak merasa kalau dirinya telah melakukan kesyirikan. Imam Haitami dalam kitab Majma’ az-Zawaid meyakini bahwa hadits di atas adalah shahih. sayangnya banyak orang yang dirinya merasa aman dari kesyirikan. Hal ini jelas bahwa Rasulullah memintakan ampun umatnya (istighfar) di alam barzakh. Betapa tersembunyi dan samarnya gambaran syirik yang disampaikan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Namun sayangnya banyak orang yang tidak memahami pengertian yang tepat tentang syirik. Sumber : Majelis Rosulloh Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita dalam barisan orang-orang yang beriman. ada musibah besar yang menimpa kaum muslimin. dan doa Rasul untuk umatnya pasti bermanfaat. dan pelakunya belum bertaubat.” (disebutkan oleh Syaikhul Islam dalam kitab Al-Iman dan dinilai shahih oleh Al-Albani). Karena itulah banyak di antara kaum muslimin yang terjerumus ke dalamnya. Karena bagaimana mungkin perbuatannya bisa disalahkan sementara dia meyakini bahwa dirinya sedang mendapatkan pahala dengan perbuatannya. Bahkan yang lebih menyedihkan. dalam bab shalawat ‘ala an-Nabi). Namun. Istighfar adalah doa.Allah.” (QS. Kita ucapkan innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji’uun. Sehingga sangat sulit bagi orang yang terjerumus ke dalam perbuatan ini untuk diingatkan. ‫عا‬ ً‫ن‬ ْ‫ص‬ ُ ‫ن‬ َ ‫نو‬ ُ‫س‬ ِ ‫ح‬ ْ‫ي‬ ُ‫م‬ ُْ ‫نه‬ ّ‫أ‬ َ‫ن‬ َ ‫بو‬ ُ‫س‬ َ ‫ح‬ ْ‫ي‬ َ‫م‬ ْ‫ه‬ ُ‫و‬ َ ‫يا‬ َ‫ن‬ ْ‫د‬ ّ ‫ة ال‬ ِ ‫يا‬ َ‫ح‬ َ‫ل‬ ْ ‫في ا‬ ِ‫م‬ ْ‫ه‬ ُ‫ي‬ ُ‫ع‬ ْ‫س‬ َ ‫ل‬ ّ‫ض‬ َ ‫ن‬ َ ‫ذي‬ ِ‫ل‬ ّ‫ل ) ( ا‬ ً ‫ما‬ َ‫ع‬ ْ‫أ‬ َ‫ن‬ َ ‫ري‬ ِ‫س‬ َ‫خ‬ ْ‫ل‬ َْ ‫با‬ ِ‫م‬ ْ‫ك‬ ُ‫ئ‬ ُ‫ب‬ ّ‫ن‬ َ‫ن‬ ُ‫ل‬ ْ‫ه‬ َ ‫ل‬ ْ‫ق‬ ُ “Katakanlah (wahai Muhammad): Apakah telah kami sampaikan kepada kalian tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Mereka itulah orang-orang yang sesat amal perbuatan mereka di dunia sementara mereka bahwa diri mereka sedang berbuat kebaikan. terlebih dahulu kami sampaikan pengertian syirik. Abu Dawud dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda: Tidak seorang pun yang memberi salam kepadaku kecuali Allah akan menyampaikan kepada ruhku sehingga aku bisa menjawab salam itu. Jika hanya dilihat secara selintas tanpa diamati dengan seksama maka tidak mungkin orang akan bisa melihatnya. Kita memohon kepada Allah agar kita semua diberi kekuatan untuk bisa istiqomah di atas tauhid sampai mati. Semua umat Islam sepakat bahwa syirik adalah dosa yang sangat besar. Ada di kitab Imam an-Nawawi. Hanya kepada Allah kita berlindung… Pengertian Syirik Untuk menilai dan memahami apakah terdapat kesyirikan pada shalawat nariyah. Secara bahasa syirik artinya menduakan atau menggolongkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. yang tidak akan Allah ampuni jika dibawa sampai mati. dan sanadnya shahih). Ada lagi hadits lain. Al Kahfi: 103-104) Sungguh benar apa yang disebutkan dalam sebuah hadis: ‫الشرك في هذه المة أخفى من دبيب النمل‬ “Sesungguhnya syirik pada umat ini (umat Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam) lebih samar dari pada jejak semut.

Ketika ada makhluk yang dianggap mampu mengabulkan doa atau mampu menghilangkan bencana.” Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman menceritakan teriakan orang musyrik ketika di akhirat: َ ‫مي‬ ‫ن‬ ِ‫ل‬ َ ‫عا‬ َ‫ل‬ ْ‫ب ا‬ ّ ‫ر‬ َ‫ب‬ ِ‫م‬ ْ‫ك‬ ُ ‫وي‬ ّ‫س‬ َ ‫ن‬ ُ‫ذ‬ ْ‫إ‬ ِ()‫ن‬ ٍ ‫بي‬ ِ‫م‬ ُ ‫ل‬ ٍ‫ل‬ َ‫ض‬ َ ‫في‬ ِ‫ل‬ َ ‫نا‬ ّ‫ك‬ ُ ‫ن‬ ْ‫إ‬ ِ‫ل‬ ِ ‫تا‬ ّ َ “Demi Allah. pada shalawat ini terdapat beberapa lafadz yang maknanya telah melanggar pengertian syirik di atas. atau mampu mewujudkan keinginan. beliau memberi keterangan bahwa ‫تسوية غير ال بال في شيء من خصائص ال‬ “Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang menjadi sifat khusus bagi Allah. yaitu Allah Ta’ala. ada beberapa pengertian yang disampaikan oleh para ulama. siapa pun orangnya. Karena kami mempersekutukan kalian (para sesembahan selain Allah) dengan Rab semesta alam . menceritakan nasihat Luqman: ٌ ‫ظي‬ ‫م‬ ِ‫ع‬ َ ‫م‬ ٌ‫ل‬ ْ‫ظ‬ ُ‫ل‬ َ‫ك‬ َ‫ر‬ ْ‫ش‬ ّ ‫ن ال‬ ّ‫إ‬ ِ‫ل‬ ِ ‫با‬ ّ ِ‫ك‬ ْ‫ر‬ ِ‫ش‬ ْ ‫ت‬ ُ‫ل‬ َ ‫ي‬ ّ‫ن‬ َ‫ب‬ ُ ‫يا‬ َ “Wahai anakku. As-Syu’ara: 97 – 98) Ketika ada makhluk yang derajatnya diangkat tinggi-tinggi. atau memiliki kemampuan lainnya yang hanya dimiliki oleh Allah maka itulah syirik. Barangsiapa yang memberikan sifat-sifat ini kepada selain Allah. sesungguhnya kami dulu (di dunia) berada dalam kesesatan yang nyata. jangan menyekutukan Allah. Artinya sifat ini adalah sifat khusus bagi Allah yang tidak dimiliki oleh makhluk. Al-Isra: 13) Syirik dalam Salawat Nariyah Mari kita beralih pada pembahasan shalawat nariyah. Karena menyekutukan Allah (syirik) adalah kezaliman yang besar. Itu sebabnya. syirik merupakan tindakan kezhaliman yang paling besar. Definisi yang paling bagus adalah definisi yang dibawakan oleh syaikh Abdurrahman bin Muhammad bin Qosim dalam catatan beliau untuk kitab tauhid. Allah berfirman. karena syirik telah merampas hak Dzat Yang Maha Besar. Lafadz tersebut adalah: ُ ‫ئ‬ ‫ب‬ ِ ‫غا‬ َ‫ر‬ ّ ‫ه ال‬ ِ‫ب‬ ِ‫ل‬ ُ ‫نا‬ َ‫ت‬ ُ‫و‬ َ ‫ج‬ ُ‫ئ‬ ِ ‫وا‬ َ‫ح‬ َ ‫ه ال‬ ِ‫ب‬ ِ ‫ضى‬ َ ‫ق‬ ْ‫ت‬ ُ‫و‬ َ ‫ب‬ ُ ‫ر‬ َ‫ك‬ ُ ‫ه ال‬ ِ‫ب‬ ِ‫ج‬ ُ‫ر‬ ِ‫ف‬ َ‫ن‬ ْ‫ت‬ َ‫و‬ َ ‫د‬ ُ‫ق‬ َ‫ع‬ ُ ‫ه ال‬ ِ‫ب‬ ِ‫ل‬ ُ‫ح‬ َ‫ن‬ ْ ‫تُسسس‬ Rincian: (‫)تنحل به العقد‬ : Segala ikatan dan kesulitan bisa lepas karena Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam (‫)وتنفرج به الكرب‬ : Segala bencana bisa tersingkap dengan adanya Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam 7 . itulah syirik. Ada beberapa hal yang patut dikoreksi dari shalawat ini: Pertama. Karena yang memiliki kemampuan semua ini hanya Allah. sehingga berada pada derajat yang setara dengan Allah.Sedangkan secara istilah.” (QS.” (QS. maka dia berarti telah merampas hak khusus Allah.

Oleh karena itu.(‫)وتقضى به الحوائج‬ : Segala kebutuhan bisa terkabulkan karena Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam (‫)و تنال به الرغائب‬ : Segala keinginan bisa didapatkan dengan adanya Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam Empat kalimat di atas merupakan pujian yang ditujukan kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam.” (QS. Sebagaimana disebutkan dalam sejarah perjalanan beliau. lakukanlah apa yang kamu inginkan. beliau merasakan lapar hingga perut beliau diganjal dengan dua batu. bahwasanya beliau pernah terluka ketika Perang Uhud. Allah juga menegaskan: ‫ن‬ َ ‫نو‬ ُ‫م‬ ِ‫ؤ‬ ْ‫ي‬ ُ‫م‬ ٍ‫و‬ ْ‫ق‬ َ‫ل‬ ِ‫ر‬ ٌ ‫شي‬ ِ ‫ب‬ َ‫و‬ َ ‫ر‬ ٌ ‫ذي‬ ِ‫ن‬ َ‫ل‬ ّ‫إ‬ ِ ‫نا‬ َ‫أ‬ َ‫ن‬ ْ‫إ‬ ِ‫ء‬ ُ ‫سو‬ ّ ‫ي ال‬ َ‫ن‬ ِ‫س‬ ّ‫م‬ َ ‫ما‬ َ‫و‬ َ ِ ‫ير‬ ْ‫خ‬ َ‫ل‬ ْ‫ن ا‬ َ‫م‬ ِ ‫ت‬ ُ ‫ر‬ ْ‫ث‬ َ‫ك‬ ْ‫ت‬ َ‫س‬ ْ ‫ل‬ َ ‫ب‬ َ ‫ي‬ ْ‫غ‬ َ‫ل‬ ْ‫م ا‬ ُ‫ل‬ َ‫ع‬ ْ‫أ‬ َ‫ت‬ ُ ‫ن‬ ْ‫ك‬ ُ ‫و‬ ْ‫ل‬ َ‫و‬ َ ‫ل‬ ُ ‫ءا‬ ّ َ ‫شا‬ َ ‫ما‬ َ ‫ل‬ ّ‫إ‬ ِ ‫را‬ ّ‫ض‬ َ ‫ل‬ َ‫و‬ َ ‫عا‬ ً‫ف‬ ْ‫ن‬ َ ‫سي‬ ِ ‫ف‬ ْ‫ن‬ َ‫ل‬ ِ‫ك‬ ُ‫ل‬ ِ‫م‬ ْ‫أ‬ َ‫ل‬ َ ‫ل‬ ْ‫ق‬ ُ “Katakanlah (wahai Muhammad). selain apa yang dikehendaki Allah. dalam shalawat ini terdapat pujian yang berlebihan kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. “Wahai Fatimah. Andaikan aku tahu hal yang gaib. Al Bukhari dan Muslim). Bukankah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri juga pernah mengatakan kepada Fatimah. Bahkan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri tidak bisa menghalangi keburukan dan kondisi kekurangan yang menimpa beliau dan para sahabat. beliau pernah jatuh dari kendaraan. seperti mengabulkan doa atau menghilangkan bencana. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira bagi kaum yang beriman. Seorang Nabi atau bahkan para malaikat tidak memiliki kemampuan dalam hal ini. Artinya.” (HR. Beliau sama sekali tidak memiliki kemampuan sebagaimana yang dimiliki Allah. Al-Jin: 21) Dalam ayat yang lain. aku tidak mampu memberikan manfaat maupun menimpakan bahaya untuk diriku. tentu aku akan memperbanyak untuk mendapatkan kebaikan dan tidak mungkin ada bencana yang menimpaku. menghilangkan bencana. (namun ingat) saya tidak mampu melindungimu dari (adzab) Allah sedikit pun. 8 . bagaimana mungkin diri beliau bisa menyelamatkan orang lain dari kesulitan. kaki beliau berdarah-darah karena dilempari orang-orang kafir. Al-A’raf: 188) Itulah pengakuan beliau yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta’ala. dan mengabulkan keinginan serta doa hanyalah Allah. memenuhi kebutuhan. Kedua. ketika pujian-pujian ini ditujukan kepada selain Allah (termasuk kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam) maka berarti telah menyamakan makhluk tersebut dengan Allah dalam perkara yang menjadi hak khusus bagi Allah. beliau sama sekali tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan.” (QS. Semua ini terjadi karena beliau adalah seorang hamba dan manusia biasa. beliau pernah tersihir dan masih banyak bencana dan kesulitan yang beliau alami ketika berdakwah. empat kemampuan di atas merupakan kemampuan yang hanya dimiliki oleh Allah dan tidak dimiliki oleh makhluk-Nya siapa pun orangnya. Karena yang bisa menghilangkan kesulitan. Jika kita perhatikan. Jika beliau sendiri tidak mampu menyelamatkan diri beliau sendiri dari segala bentuk kesulitan. Cukuplah kita ingat firman Allah yang memerintahkan Nabi-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk mengatakan: ‫دا‬ ً‫ش‬ َ‫ر‬ َ ‫ل‬ َ‫و‬ َ ‫را‬ ّ‫ض‬ َ ‫م‬ ْ‫ك‬ ُ‫ل‬ َ‫ك‬ ُِ ‫مل‬ ْ‫أ‬ َ‫ل‬ َ ‫ني‬ ّ‫إ‬ ِ‫ل‬ ْ‫ق‬ ُ “Katakanlah (wahai Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam): Aku tidak memiliki kemampuan untuk menghindarkan kalian dari bahaya dan tidak pula mampu memberi kebaikan pada kalian. Hanya saja perintah dan larangan beliau ditaati karena kedudukan beliau sebagai seorang utusan Allah Ta’ala.

Sementara pujian berlebihan kepada beliau merupakan salah satu sikap yang dilarang keras oleh beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam. sebagaimana semangat ini diajarkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabat 9 . Aku hanyalah seorang hamba. hati-hatilah kalian (jangan sampai) melakukan ghuluw (bersikap berlebihan) dalam beragama. kemudian baru diajari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Patut diketahui bahwa kata naariyah merupakan pecahan dari kata naar (‫ )الننار‬yang artinya api. “Wahai manusia. “Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku.…” kemudian beliau bersabda. “Wahai Rasulullah. orang yang membaca shalawat yang tidak diajarkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dikhawatirkan sudah dianggap telah mengganti ajaran beliau dengan ajaran yang lain. tapi bagaimanakah cara memberikan shalawat kepadamu?” Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda. Jika pujian semacam ini dilarang oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ini menunjukkan bahwa shalawat tersebut adalah cara bershalawat kepada beliau yang ditetapkan oleh syariat Islam. Maka bagaimana mungkin sesuatu yang isinya doa diberi nama yang mengesankan sesuatu yang buruk. Oleh karena itu. “Bacalah: ٌ ‫جي‬ ‫د‬ ِ‫م‬ َ ‫د‬ ٌ ‫مي‬ ِ‫ح‬ َ ‫ك‬ َ‫ن‬ ّ‫إ‬ ِ،‫م‬ َ ‫هي‬ ِ ‫را‬ َ‫ب‬ ْ‫إ‬ ِ‫ل‬ ِ ‫لى آ‬ َ‫ع‬ َ ‫ت‬ َ ‫ي‬ ْ‫ل‬ ّ‫ص‬ َ ‫ما‬ َ‫ك‬ َ ،‫د‬ ٍ‫م‬ ّ‫ح‬ َ‫م‬ ُ ‫ل‬ ِ ‫لى آ‬ َ‫ع‬ َ‫و‬ َ ‫د‬ ٍ‫م‬ ّ‫ح‬ َ‫م‬ ُ ‫لى‬ َ‫ع‬ َ ‫ل‬ ّ‫ص‬ َ ‫م‬ ّ‫ه‬ ُ‫ل‬ ّ‫ال‬، ٌ ‫جي‬ ‫د‬ ِ‫م‬ َ ‫د‬ ٌ ‫مي‬ ِ‫ح‬ َ ‫ك‬ َ‫ن‬ ّ‫إ‬ ِ،‫م‬ َ ‫هي‬ ِ ‫را‬ َ‫ب‬ ْ‫إ‬ ِ‫ل‬ ِ ‫لى آ‬ َ‫ع‬ َ ‫ت‬ َ ‫ك‬ ْ‫ر‬ َ ‫با‬ َ ‫ما‬ َ‫ك‬ َ ،‫د‬ ٍ‫م‬ ّ‫ح‬ َ‫م‬ ُ ‫ل‬ ِ ‫لى آ‬ َ‫ع‬ َ‫و‬ َ ‫د‬ ٍ‫م‬ ّ‫ح‬ َ‫م‬ ُ ‫لى‬ ََ ‫كع‬ ْ‫ر‬ ِ ‫با‬ َ‫م‬ ّ‫ه‬ ُ‫ل‬ ّ‫ال‬ Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa shalawat ini adalah shalawat terbaik. beliau mengatakan. maka beliau akan memberikan jawaban terbaik sesuai dengan apa yang Allah ajarkan. Allahu waliyyut taufiiq Mari kita berupaya semaksimal mungkin menghindari kesyirikan. Dari sahabat Ka’ab bin ‘Ujrah radhiallahu ‘anhu. padahal di sana tidak mengandung ungkapan kesyirikan. Keempat. Allah telah mengajari kami bagaimana cara memberi salam kepadamu. Oleh karena itu. Ahmad dan dishahihkan oleh Syaikh Syu’aib Al Arnauth).Dzahir hadis menunjukkan bahwa sebelumnya sahabat tidak tahu cara bershalawat. maka sebutlah Aku: Hamba Allah dan RasulNya. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda. .” (HR. Ketiga. putra dari manusia terbaik kami. Shalawat ini diberi nama dengan shalawat naariyah (‫)النارية‬. . Dalam sebuah hadis riwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. ini menunjukkan keistimewaan pada shalawat ini. Ibn Majah dan dishahihkan Syaikh Al Albani). dari sisi penamaan.” (HR. Dan ini sekaligus bukti bahwa shalawat ini bukanlah bagian dari ajaran syariat. Karena sesungguhnya sikap ini telah menghancurkan umatumat sebelum kalian. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak pernah mengajarkan bentuk shalawat semacam ini.Shalawat ini diajarkan langsung oleh Nabi kepada sahabat yang bertanya tentang shalawat. Padahal setiap Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya tentang masalah agama. Suatu ketika ada seorang sahabat memuji Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan mengatakan: “Engkau adalah manusia terbaik di antara kami. sebagian ulama mengatakan bahwa ditinjau dari sisi namanya menunjukkan bahwa orang yang membuat shalawat ini adalah orang yang tidak paham agama dan kurang memahami kosa kata bahasa Arab. Shalawat yang beliau ajarkan adalah shalawat yang sering dibaca ketika shalat pada saat duduk tasyahud. dengan ditinjau dari beberapa sisi: . sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Nabi Isa ‘alaihi wa sallam. maka bagaimana lagi dengan pujian yang mengandung kalimat-kalimat kesyirikan.Shalawat ini dibaca pada saat shalat.

10 .Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat.