P. 1
Penilaian Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA)

Penilaian Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA)

|Views: 185|Likes:
Published by kim_na_2
Slide mengenai Penilaian Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) beserta teori
Slide mengenai Penilaian Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) beserta teori

More info:

Published by: kim_na_2 on Mar 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/18/2013

pdf

text

original

Menurut Ahmad Mohd Salleh (2011), pengujian ialah satu teknik untuk

mendapatkan matlamat tentang
perubahan tingkah laku seseorang individu. Ujian terdiri daripada satu set soalan yang

memerlukan maklum balas daripada murid
untuk dinilai oleh guru terhadap pencapaian mereka.

Konsep pengukuran menurut Ahmad Mohd Salleh (2011) ,
ialah proses atau sistem yang digunakan untuk menentukan nilai kuantitatif sesuatu benda, perkara atau keadaan. Nilai

kuantitatif ini biasanya dinyatakan dalam sesuatu unit angka
yang tetap dengan menggunakan alat pengukuran yang berkaitan.

Pengukuran ialah tindakan atau proses untuk menentukan
sejauh mana sesuatu perkara itu wujud khususnya apabila perkara itu dibandingkan dengan satu standard.

2003) . Penilaian boleh didefinisikan secara ringkas sebagai satu proses sistematik untuk menentukan sejauh mana objektif pengajaran dan pembelajaran di dewan kuliah dan makmal dicapai (Gay & Airasian.

memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang hasil pembelajaran seseorang pelajar bagi tujuan tertentu. mengumpul. merekod. (Lembaga Peperiksaan Malaysia. Dalam konteks pendidikan. pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai. 2000) .

Maklumat yang diperolehi daripadanya akan dijadikan dasar untuk membuat penilaian atau pengadilan. Ianya dikukuhkan oleh Milagros (1981) yang menegaskan bahawa ujian adalah suatu cara untuk mendapatkan contoh perlakuan yang diperlihatkan oleh murid di dalam keadaan yang dikawal atau ditentukan. Bagi mengukur perubahan tingkah laku pelajar. .

.

. memahami dan boleh mengamalkan dengan cara yang betul dan sempurna sebagaimana yang ditetapkan oleh Syara’  Dapat mencapai kefahaman yang betul dan boleh mengamalkannya sekira-kira ’sah’ pada tahap yang paling asas dan minimum. Supaya tiap-tiap murid/pelajar benar-benar mengetahui.

.PAFA hendak dipastikan supaya tiap-tiap murid/pelajar benar-benar mengetahui. memahami dan boleh mengamalkannya dengan cara yang betul dan sempurna sebagaimana yang ditetapkan oleh syarak. PAFA ialah beberapa perkara yang terpenting dari Fardhu Ain yang berkaitan dengannya yang terkandung dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam.

alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah SWT yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri. . kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah bagi membentuk sikap. masyarakat. Suatu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu. kemahiran. .

menentukan kejayaan 100% .  Mempastikan tidak terdapat sebarang keciciran dalam PAFA. Mengenalpasti murid/pelajar yang lemah dalam kefahaman dan amalan Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA).Dengan perkataan lain. kemudian membimbing sehingga mereka dengan sendirinya faham dan dapat mengamalkan dengan betul dan sempurna.

 Menimbulkan dan menyuburkan keinsafan dan kerelaan yang positif untuk menghayati amalan kehidupan sehari-hari. .

 Pafa dilaksanakan melalui sistem Penilaian Kemajuan Sekolah Rendah (PKSR).Proses penilaian akan diselesaikan sebulan sebelum tarikh peperiksaan bertulis dijalankan. Tempoh-sepanjang tahun peperiksaan. Penilaian akan dilaksanakan menurut dua cara iaitu : pemahaman yang sebenarnya.   a) Lisan-untuk menentukan murid dapat mencapai .

 Kandungan penilaian PAFA untuk sekolah rendah meliputi 10 tajuk yang terdiri daripada 17 soalan.b) Amali-untuk menentukan murid dapat melakukan ibadah yang ditentukan dengan betul dan sempurna. .

.

 Contohnye teknik hafalan . Guru menggunakan strategi atau kaedah atau teknik yang sama setiap kali waktu Penilaian Perkara Asas Fardhu Ain.

SUKMADINATA KOGNITIF GHAZALI DARUSSALAM .IBN KHALDUN NANA S.

.-Menurut Teori pendidikan Ibnu Khaldun :  Pelajar tidak boleh dipaksa untuk menghafal di mana ini akan menghilangkan kreativiti dan mengakibatkan kejumudan fikiran.

 Ghazali Darussalam ( 2001) pula mengatakan bahawa: Kaedah pengajaran hendaklah sesuai dengan perkembangan jiwa murid. .

pengajaran dan pembelajaran bertujuan membantu murid-murid belajar cara belajar dan bukannya memperoleh maklumat secara terasing. . Oleh itu. . Pengajaran dan pembelajaran perlu menegaskan hubungan dan strategi.Penekanan lebih diberikan kepada pembelajaran bermakna berbanding dengan hafalan.

.Teknologi Pendidikan: * Isi-isi pendidikan disusun dalam bentuk rekabentuk program atau rekabentuk pengajaran dan disampaikan dengan menggunakan bantuan media elektronik dan para peserta dididik belajar secara individual.

. Pelajar tidak menghayati dan tidak mengaplikasikan perkara yang telah dipelajari di dalam Pafa dalam kehidupan seharian mereka.

Konstruktivis Humanis .

. Guru menentukan pengetahuan sedia ada murid-murid dalam kelas yang berkenaan agar dapat mencapai matlamat pengajaran.

 Model Pengajaran 5E oleh Roger Bybee. Penglibatan (Engagement) Penerokaan (Exploration) Keterangan (Explanation) Huraian (Extension) Penilaian (Evaluation) .

. amat penting murid-murid mempunyai kawalan atas pembelajaran masing-masing dan guru hanya menjadi fasilitator dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Menekankan sifat semulajadi individu untuk belajar. Oleh itu.

-Pembelajaran eksperiental bersamaan dengan -Guru perlu menjelaskan objektif pembelajaran. . membekalkan sumber pembelajaran yang sesuai. Menurut Carl Rogers : perubahan dan pertumbuhan kendiri. mengimbangkan komponen intelektual dan emosi berkaitan dengan pembelajaran dan berkongsi perasaaan dan idea dengan murid.

 Murid yang lemah tidak dapat menghafaz bacaan.  Murid yang lemah menyebabkan ujian PAFA tidak dapat disempurnakan mengikut masa yang ditetapkan .

Multiple Intelligence Pembelajaran Gagne .

  Diperkenalkan oleh Howard Gardner. Mencadangkan 8 jenis kecerdasan yang mungkin dimiliki oleh setiap individu yang boleh membantu pembelajaran mereka iaitu : .

Linguistik Naturalist Logikal Intrape rsonal Bodily/ Kinesth etic Interpe rsonal Visual/ spatial Muzik .

  Teori pemprosesan maklumat Pembelajaran dan penyampaian isi pengajaran mesti bergerak daripada aras paling mudah kepada yang lebih kompleks. .

. Pendekatan ini memerlukan peruntukan masa yang mencukupi dan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti. 1968)  Suatu pendekatan pengajaran dan pembelajaran bagi memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran yang dihasratkan dalam suatu unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit pembelajaran seterusnya. (Bloom. Pembelajaran Masteri -Merupakan satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berfokuskan penguasaan murid dalam sesuatu perkara yang diajar.

Murid memerlukan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan berkesan. Murid mesti menguasai pengetahuan. kemahiran dan sikap yang diajarkan. 1) Wajar dilaksanakan kerana : Murid mempunyai kebolehan dan keperluan yang berbeza. 2) 3) .

 Isu-Isu serta permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan PAFA dapat diatasi sekiranya guru menggunakan strategi. . kaedah serta teknik yang betul supaya murid dapat menguasai dan memahami serta menghayati PAFA dan dapat mempraktikkannya dalam kehidupan seharian mereka.

03.com/p/epafa.2013 .pdf dilayari pada 20.  http://www.my/9979/1/KONSEP_PENDIDIKAN_ISLAM.2013  http://portalpendidikanislam.com/doc/45270906/Kekuatan-Dan-Kelemahan-Perlaksanaan- Pafa dilayari pada 20.2013  http://fadzilmahasiswa. Kurikulum. Ahmad Mohd Salleh (2011).usm. Subang Jaya. Metodologi dan Pedagogi Pengajian Islam Edisi Kedua. Murid dan Alam Belajar Edisi Kedua.blogspot.Bhd. (2011).  Choong Lean Keow PhD. Bhd. Shah Alam.03. Oxford Fajar Sdn.blogspot.03.Selangor.03.2013  http://eprints.html dilayari pada 20. Kumpulan Budiman Sdn.scribd.html dilayari pada 20.com/2012/01/bab-5-kurikulum.

SEKIAN TERIMA KASIH .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->