Amali Fizik Bersama Jwpn

SCE3105 FIZIK DALAM KONTEKS KEHIDUPAN SEHARIAN Aktiviti Praktikal

Jadual Kandungan

Praktikal 1 2 3 4 5 6

Topik Pengukuran dalam kehidupan harian Daya dan pergerakan Membuat muzik – kualiti bunyi Mikroskop and teleskop Litar Elektrik Aruhan dan penghantaran arus elektrik

Muka Surat 2-3 4-5 6-7 8 9-10 11-13

1

Praktikal 1: Pengukuran dalam kehidupan seharian (4 jam) Hasil Pembelajaran: Untuk mengambil dan bandingkan ukuran yang menggunakan pelbagai jenis instrumen. Alat & Bahan: Pembaris meter, angkup vernier, tolok skru mikrometer, neraca tuas, neraca elektronik, dawai tembaga, pensil, rambut dan satu sudu teh pasir. Aktiviti 1: Pengukuran panjang Prosedur: 1. Gunakan pembaris meter, angkup vernier dan tolok skru mikrometer untuk mengukur diameter pensil, dawai kuprum dan sehelai rambut anda sendiri. 2. Ulangi ukuran anda. 3. Jadualkan keputusan anda.

Rajah 1

2

Keputusan : Alat pengukur Diameter pensel ( mm ) Diameter dawai kuprum ( mm ) Diameter rambut ( mm )

Pembaris meter Angkup vernier Tolok skru mikrometer Penguasaan Pengetahuan Dan Soalan Kemahiran:
1. Daripada ketiga-tiga alat pengukur yang digunakan untuk mengukur panjang,

yang manakah paling persis? Yang paling jitu? a. Paling persis tolok skru mikrometer
b. Paling jitu tolok skru mikrometer

(4 markah)

2. Seorang pelajar mengukur ketebalan sesuatu objek menggunakan pembaris

meter dikatakan tidak realistik untuk mencatatkan bacaan sebagai 4.32 cm. Jelaskan? Sengatan skala terkecil pembaris ialah 0.1cm. (3 markah)
3. Apakah instrumen yang paling sesuai untuk digunakan mengukur ketebalan

sehelai kertas? Terangkan. Tolok skru mikrometer kerana ketebalan sehelai kertas tidak melebihi 0.01 mm (4 markah)

Aktiviti 2: Pengukuran Jisim
3

01 g (6 markah) 2. Jadualkan keputusan anda. sukat jisim sebatang pensel dan satu sudu teh pasir. Rajah 2 Jadual keputusan Alat pengukuran Neraca tuaas Neraca elektronik Sebatang pensel ( g ) Sesudu pasir ( g ) Penguasaan Pengetahuan Dan Kemahiran Soalan: 1. 2. 4 .Prosedur: 1. yang manakah paling persis? Yang paling jitu? Terangkan. Penimbang elektronik kerana skala yang paling kecil ialah 0. Daripada kedua-dua alat pengukur yang digunakan untuk mengukur jisim. Ulangi ukuran anda. Nama lain bagi neraca yang boleh digunakan untuk mengukur jisim dalam kehidupan seharian. 3. Dengan menggunakan neraca tuas dan neraca elektronik.

Apakah yang telah anda belajar daripada kedua-dua aktiviti di atas? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ( 6 markah ) NOTA: 1. Jam tangan digital murah yang mencatatkan masa 9:34:45 pagi boleh dikatakan sangat persis (masa saat ditunjukkan) tetapi jika perjalanan jam ini lewat beberapa minit maka nilai ini tidak jitu.Neraca spring (2 markah) 3. Kejituan nilai yang diukur merujuk kepada sejauh mana hampirnya kepada nilai sebenar. 3. Kepersisan tidak sama dengan kejituan. 5 . ia tidak persis. 2. Jam bandul mungkin sangat jitu (iaitu ia memaparkan masa yang betul) tetapi jika jam ini tidak mempunyai tangan kedua. Praktikal 2: Daya dan gerakan (4 jam).

bikar dan buku Aktiviti 1: Mengenal pasti jenis daya dalam konteks yang berbeza. 3. Rekod pemerhatian anda 6.Hasil Pembelajaran: 1) Untuk mengenal pasti jenis daya dalam konteks yang berbeza. 2) Untuk mengukur pecutan objek yang jatuh bebas. Rajah 3 Pemerhatian Aktiviti Pemerhatian 6 . dawai. Letakkan sebuah buku di atas tapak tangan anda. Rekod pemerhatian anda. Letakkan blok kayu di atas lantai. Rekod pemerhatian anda. Letakkan bola ping-pong ke dalam bikar yang berisi air. Ikatkan satu dawai dengan tegang antara 2 paku di sebongkah kayu. 5. Buatkan kesimpulan bagi setiap pemerhatian di atas. 4. Bahan: Sebuah blok kayu. Rekod pemerhatian anda. Baling bola ping-pong ke udara. Cuba tolak bola ke dalam air. 2. Prosedur: 1. Petik dawai di bahagian tengah. bola ping-pong. Tolak blok kayu dan rekodkan pemerhatian anda.

Letakkan kerusi di atas meja. Hidupkan jangka masa detik dan biarkan jisim itu jatuh bebas ke bawah. jangka masa detik. Kepit jangka masa detik di sebelah atas kerusi. Bagi setiap kes. pemberat jisim 20 g. Potong pita kepada jalur 2 titik dan atur pita untuk membentuk satu graf. dawai penyambung. 5. pek kuasa. 3. 50 g dan 100 g dan selotep Prosedur: 1. 7 . 2. Masukkan pita dalam jangka masa detik dan kemudian lekatkan jisim 20g di hujung pita. Bahan: Pengepit. 6. bina graf dari jalur masing-masing dan kemudian tentukan pecutan setiap pemberat. pita detik. 4. Ulang langkah 3 dengan menggunakan jisim 50 g dan 100 g.Menolak blok kayu di atas lantai Membaling bola pingpong ke udara Memetik dawai yang diikat Menolak bola pin pong ke dalam air Meletakkan buku di atas tapak tangan Kesimpulannya : ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Aktiviti 2: Mengukur pecutan objek yang jatuh bebas.

Daya bertindak dengan daya graviti. Jika percubaan ini dilakukan di bulan. Daya graviti ialah 10 N/kg. Adakah nilai pecutan bagi setiap pemberat itu sama dengan g (pecutan disebabkan oleh graviti di bumi)? Terangkan. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat mengenai daya yang bertindak ke atas objek yang jatuh bebas? (5 markah) Semua mendapat daya pecutan graviti bumi. (6 markah) Pecutan gravitinya sama dan g nya ialah 10 m/s 2 atau 10 ms-2 atau g X 10 N /kg 2. Apakah yang telah anda belajar daripada kedua-dua aktiviti di atas? markah) Praktikal 3: Membuat muzik . adakah nilai-nilai pecutan yang berlainan jisim ini sama dengan g? Terangkan. (6 markah) Tidak kerana daya pecutan graviti di bulan berbeza dengan daya pecutan di Bumi 4.Rajah 4 Penguasaan Pengetahuan Dan Kemahiran Soalan: 1.Kualiti Bunyi (4 jam) 8 (8 . 3.

mangkuk. Sentuhkan hujung tala ke atas air. sederhana atau tinggi. Ramalkan apa yang berlaku. botol B diisi ½ penuh air dan botol C diisi ¾ penuh air. ukur jarak dari bahagian atas botol ke permukaan air. 5.rendah. 9 . Prosedur: 1. Ramalkan perbezaan bunyi yang anda dengar. Aktiviti: Untuk menunjukkan pengeluaran kualiti bunyi yang berbeza. hembus merentasi mulut botol sehingga menghasilkan bunyi yang nyaring. Beri alasan bagi ramalan anda itu. 6. Apa yang anda memerhatikan? 2. Kemudian ukur ketinggian air di dalam setiap botol. anda menghasilkan bunyi yang lain. Uji ramalan anda dengan meniup botol B dan C. 7. Pada botol A. Bagi setiap botol. Dengar bunyi yang anda hasilkan. Masukkan air ke dalam 3 botol kaca yang serupa. Rekod kelangsingan setiap bunyi. Dekatkan ke telinga anda. Terangkan setiap bunyi dari segi kelangsingan . Bahan: 3 botol kaca yang sama.Hasil Pembelajaran: Untuk menunjukkan dan menjelaskan bagaimana kualiti bunyi yang berbeza dihasilkan. Rekodkan ukuran anda. 4. Isi mangkuk dengan air. Ketuk tala bunyi ke atas sebongkah kayu . Botol A diisi ¼ penuh air. Apabila anda ketuk perlahan-lahan tepi botol A dengan pensil. Adakah anda fikir bunyi yang sama atau berbeza dengan bunyi tiupan yang dihasilkan oleh botol? Terangkan. air. pembaris meter. Ketuk tala bunyi lagi. bongkah kayu dan pensil. tala bunyi. Apa yang anda dengar? 3.

Kelangsingan berkaitan dengan turus udara. Apakah perbezaan kelangsingan untuk setiap botol? Jelaskan pemerhatian anda. Turus udara yang lebih besar memberi kelangsingan yang lebih rendah. 2. Uji ramalan anda mengetuk botol B dan C dengan pensil yang sama . Rekod kelangsingan setiap bunyi. Terangkan bagaimana terhasilnya bunyi dalam prosedur 7? Botol manakah hasilkan kelangsingan tertinggi? Apakah yang menyebabkan perubahan dalam kelangsingan dari botol ke botol? (6 markah) 3. Cari frekuensi bunyi undara dalam setiap botol menggunakan tala bunyi yang disediakan. Rekodkan pemerhatian anda. Penguasaan Pengetahuan Dan Kemahiran Soalan: 1. (4 markah) 4. Kelangsingan bergantung kepada turus udara. botol manakah hasilkan kelangsingan tertinggi? Apakah yang menyebabkan perubahan dalam kelangsingan dari botol ke botol? (4 markah) Yang paling banyak air kerana turus udaranya kecil. Dengan melihat data di jadual anda. Bandingkan bunyi yang anda hasilkan daripada tiupan di atas botol dengan ketukan tepi botol. bagaimanakah panjang ruang udara menjejaskan kelangsingan? Bagaimana ketinggian air menjejaskan kelangsingan? (4 markah) 10 . Dalam prosedur 6.8. 9. Turus udara yang lebih kecil memberi kelangsingan yang lebih tinggi.

3. Tentukan pembesaran teleskop anda. 11 . Bahan: Pembaris meter. Adakah kesemua alatalat muzik ini mempunyai persamaan? (4 markah) Praktikal 4: Mikroskop dan teleskop (4 jam) Hasil Pembelajaran: Untuk menentukan faktor penting bagi meningkatkan kuasa pembesaran kedua-dua teleskop astronomi dan mikroskop majmuk. 2. pemegang kanta. Anda diberi dua kanta penumpu yang berbeza jarak fokus. Membina teleskop astronomi mudah anda dan menguji dengan memerhati kepada satu objek jauh. kanta cembung (2. 14 D. Terangkan dengan bantuan gambarajah bagaimana anda boleh bina satu teleskop astronomi mudah. plastisin.5. Seruling dan serunai ialah alat muzik tiupan jenis kayu dan trompet ialah alat tiupan jenis loyang. 7 D. 20 D) Aktiviti 1: Membina teleskop astronomi yang mudah Prosedur: 1. Fikirkan: Biola ialah alat muzik bertali.5 D. Bagaimana anda boleh meningkatkan kuasa pembesaran teleskop? Uji fikiran anda. Apakah kesimpulan yang anda boleh katakan tentang hubungan antara bunyi yang dihasilkan dengan medium pergerakan bunyi? (3 markah) 6.

Nyatakan fungsi kedua-dua kanta objek dan kanta mata teleskop astronomi. Terangkan dengan bantuan gambarajah bagaimana anda boleh bina satu mikroskop majmuk. Apakah langkah berjaga-jaga yang boleh diambil dalam melaksanakan projek di atas? Mengapa? (8 markah) 12 .membentukkan imej yang nyata dan songsang. 2. Bina mikroskop majmuk dan kemudian uji dengan memerhati satu objek kecil.Aktiviti 2: Membina mikroskop majmuk Prosedur: 1. Tentukan pembesaran mikroskop majmuk anda. 2. Bagaimanakah anda tingkatkan kuasa pembesaran kedua-dua teleskop astronomi dan mikroskop majmuk? ( rujuk mikroskop majmuk tingktan 5) (5 markah) 3... Anda diberi dua kanta penumpu yang berbeza jarak fokus. Bagaimana anda boleh meningkatkan kuasa pembesaran mikroskop majmuk? Uji idea anda. Fungsi kanta mata ialah membesar dan menterbalikkan imej objek. (4 markah) ( rujuk tajuk optik spm tingkatan 5 – tajuk teleskop dan mikroskop ) Fungsi kanta objek ialah .. 3.. Penguasaan Pengetahuan Dan Kemahiran Soalan: 1..

ameter. Bahan: Pemegang bateri. Apakah yang telah anda pelajari daripada kedua-dua aktiviti di atas? (8 markah) Praktikal 5: Litar Elektrik (4 jam) Hasil Pembelajaran: Untuk tentukan kebaikan dan kelemahan litar siri dan selari. bateri.4. suis dan dua mentol lampu untuk setiap litar. 2 bateri. voltmeter dan 3 mentol Aktiviti 1: Membina litar siri dan selari Prosedur: 1. 13 Litar A Litar B . dawai bersalut. Bina kedua-dua litar yang ditunjukkan di bawah dengan menggunakan pemegang bateri. beberapa dawai.

Penguasaan Pengetahuan Dan Kemahiran Soalan: 1. Bina jadual yang sesuai untuk rekod bacaan. Apakah yang akan berlaku kepada mentol dalam litar selari jika salah satu daripada mentol terbakar? Terangkan. Perhatikan kecerahan kedua mentol. 5. 6. 4. Pasang suis. Apakah yang akan berlaku kepada mentol dalam litar siri jika salah satu daripada mentol terbakar keluar? Terangkan. Sekarang sambung ameter dan voltmeter dalam kedua-dua litar di atas. Lakukan juga untuk litar B. Tutup suis. Perhatikan kecerahan mentol yang satu lagi.2. (3 markah) 14 . Perhatikan kecerahan kedua-dua mentol. Rekod bacaan ameter dan voltmeter. (3 markah) 2. Rekod bacaan kedua-dua ameter dan voltmeter. Kemudian longgarkan satu mentol dalam setiap litar. Rekod bacaan ameter dan voltmeter dalam litar setiap. Sekarang pasang semula mentol tadi dalam litar A.

Sambungkan suis dan perhatikan kecerahan mentol. Bina litar yang ditunjukkan di bawah dengan menggunakan pemegang bateri. Apakah yang akan berlaku kepada mentol dalam litar siri jika satu lagi mentol disambung siri kepadanya? Jelaskan (3 markah) 5. Bina jadual yang sesuai untuk merekod bacaan. bateri. 2. Sambungkan ameter dan voltmeter untuk mengukur beza keupayaan setiap mentol dan arus yang melaluinya. (3 markah) Aktiviti 2: Membina satu siri gabungan dan litar selari Prosedur: 1. 15 . 3. Anda ingin memasang deretan lampu-lampu menggunakan beberapa mentol. dawai bersalut dan tiga mentol lampu. Bagaimanakah kesemua kecerahan lampu-lampu itu boleh dikekalkan sama? Sambungan apa yang harus anda gunakan? Sambungan mentol bersiri atau selari? (4 markah) 4. Apakah yang akan berlaku kepada mentol dalam litar selari jika satu lagi mentol lain disambungkan selari dengannya? Terangkan. suis.3.

Penguasaan Pengetahuan Dan Kemahiran Soalan: 1. Perhatikan kecerahan baki mentol. Sekarang keluarkan mentol 1. Rekod bacaan ameter dan voltmeter. 5. Pasang semula mentol 1 dan keluarkan mentol 2. Apakah yang berlaku kepada mentol lain dalam litar apabila mentol 2 dikeluarkan? Terangkan. Perhatikan kecerahan baki mentol. Adakah anda mahukan litar di rumah anda bersiri atau lselari atau gabungan kedua duanya? Jelaskan hujah anda. (3 markah) 2. (3 markah) 3.4. Litar selari sambungannya masih selari tetapi suisnya masih 1 (3 markah) Praktikal 6: Induksi dan penghantaran arus elektrik (4 jam) 16 . Apakah yang berlaku kepada mentol lain dalam litar apabila mentol 1 dikeluarkan? Terangkan. Rekodkan bacaan kedua-dua ameter dan voltmeter.

Ulangi prosedur 2 (A) hingga (E) menggunakan magnet ini. tabung didih dan 2 magnet bar. Sekarang dapatkan gegelung dawai kuprum sebanyak 40 liltan. Bahan: Dawai kuprum bersalut. Prosedur: 1. 5. Lilitkan tabung didih dengan dawai kuprum sebanyak 10 . Ulangi prosedur 2 (A) hingga (E) menggunakan kutub selatan magnet. 2.Hasil Pembelajaran: Untuk menyiasat faktor-faktor yang mempengaruhi magnitud teraruh semasa.20 lilitan. Penguasaan Pengetahuan Dan Kemahiran Soalan: 17 . Perhatikan apa yang berlaku apabila: (A) Kutub Utara magnet bergerak masuk ke dalam gegelung? (B) Kutub Utara magnet bergerak keluar dari gegelung? (C) Kutub Utara magnet bergerak dengan cepat ke dalam gegelung? (D) Gegelung bergerak ke arah magnet? (E) Magnet dibiarkan pegun di tengah-tengah gegelung? 3. Sambungkan hujung dawai ke galvanometer. Aktiviti 1: Menyiasat arus teraruh. galvanometer. Keluarkan tabung didih untuk dapatkan satu gegelung dawai. Sambungkan dua hujung tak bersalut gelung ke galvanometer yang sensitif. Ulangi prosedur 2 (A) hingga (E) menggunakan kutub utara magnet. Hasilkan magnet yang lebih kuat dengan mengikatkan dua atau tiga magnet bar bersama-sama. 4.

Apa yang berlaku apabila magnet diletakkan pegun di tengah-tengah gegelung? Terangkan. Bahan: PVC meliputi wayar kuprum. (2 markah) 6. (2 markah) 4. Apa yang berlaku apabila magnet bar digerakkan ke dalam gegelung? Terangkan. ameter AU. bekalan kuasa AU. (2 markah) 3. Apa yang berlaku apabila magnet digerakkan dengan cepat ke dalam gegelung? Terangkan. Apa yang berlaku apabila magnet digerakkan ke dalam gelung yang berlilitan yang banyak? Terangkan. suis. (2 markah) 2. Apa yang berlaku apabila sebuah magnet yang lebih kuat digerakkan ke dalam gegelung? Terangkan. Apa yang perlu anda lakukan untuk meningkatkan magnitud arus teraruh? (1 markah) Aktiviti 2: Membina transformer penaik dan penurun voltan Hasil Pembelajaran: Untuk menunjukkan penggunaan transformer dalam penghantaran elektrik. voltmeter AU dan pengapit teras C. (2 markah) 5.1. 2 teras besi lembut C. Prosedur: 18 . mentol.

5.1. Dalam transformer di atas. Sekarang terbalikkan sambungan kedua-dua gegelung primer dan sekunder. 19 . Gambar rajah di bawah menunjukkan bagaimana keduadua meter itu disambungkan untuk mengukur beza keupayaan dan arus dalam gegelung primer. Bilangan lilitan dalam gelung sekunder kini lebih kecil daripada gelung primer. Lilitkan kira-kira 10 lilitan dawai bersalut di teras besi lembut C. Apakah nama transformer ini? Hidupkan suis dan rekod ukuran anda. Kemudian sambungkan gegelung ini kepada bekalan kuasa AU dan suis. Lilitkan kira-kira 25 lilitan dawai di teras C kedua dan sambungkan hujung gegelung ke mentol. 2. 3. 4. Sekarang sambung semula kedua-dua meter untuk mengukur beza keupayaan dan arus dalam gegelung sekunder seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. bilangan lilitan gelung sekunder adalah lebih besar daripada lilitan gelung primer. Gegelung ini disebut sebagai gegelung primer. Apakah nama pengubah ini? Hidupkan suis dan rekod ukuran anda.

Apakah nama nisbah ini? (2 markah) 4. Kirakan nisbah output kuasa kepada input kuasa. Kehilangan kuasa dalam kabel = I2R di mana I ialah arus dan R ialah rintangan kabel Bagaimana ini kehilangan kuasa boleh dikurangkan? (2 markah) 5.Penguasaan Pengetahuan Dan Kemahiran Soalan: 1. Kirakan nilai-nilai input kuasa dan output kuasa bagi tnsformer penurun? (2 markah) 20 . Transformer penaik meningkatkan arus di gelung sekunder atau primer? (1 markah) 2. Kirakan nilai-nilai mereka? (2 markah) 3. (2 markah) 6. Transformer penurun meningkatkan arus dalam gelung primer atau gelung sekunder? (1 markah) 7. Bagaimana anda mengukur kuasa input dan output untuk transformer penaik. kehilangan kuasa di setiap kabel elektrik dikira dengan menggunakan formula seperti berikut. Jelaskan peranan transformer dalam membantu mengurangkan kehilangan kuasa semasa penghantaran elektrik. Dalam penghantaran elektrik.

(2 markah) SCE3105 FIZIK DALAM KONTEKS SEHARIAN Penyiasatan secara praktikal melibatkan PPIK (Pedagogi Pengetahuan Isi Kandungan) Kurikulum Sains Sekolah Rendah Jadual Kandungan PPIK 1 2 Kerja dan mesin Topik Muka Surat 15-16 17 Julangan. Jelaskan peranan transformer penurun dalam penghantaran elektrik.8. keapungan dan tenggelam 21 .

3 Termometri dan keseimbangan dalam termometri 18 22 .

Gantungkan kedua-dua bekas seperti rajah di bawah. 23 .Penyiasatan secara praktikal melibatkan PPIK (Pedagogi Pengetahuan Isi Kandungan) Kurikulum Sains Sekolah Rendah PPIK 1a : Inersia dan daya 1. B a) Tolak dengan hujung jari secara serentak bekas A dan B. Perhatikan pergerakan kedua-dua bekas. Jelaskan apa yang akan berlaku jika (i) benang B ditarik dengan perlahan ke bawah. b) Ayunkan bekas A dan B pada amplitud yang sama dan biarkan kedua-dua bekas itu berhenti. Sediakan dua bekas A dan B. Yang manakah mudah dihentikan? Jelaskan jawapan anda. c) Rajah di bawah menunjukkan satu objek yang digantung dengan benang A. Yang manakah berhenti dahulu? Jelaskan jawapan anda. (ii) benang B direntap ke bawah. Bekas A disi penuh dengan pasir dan bekas B disi sepertiga pasir.

Dalam eksperimen ini anda dikehendaki mencari nilai pemalar spring k bagi neraca ini. batang lidi. pembaris lidi Neraca mampat spring 24 . Kaedah : 1. 1 kg. Rekod bacaan di pembaris. Neraca mampat spring kerap digunakan di kedai-kedai. pemberat 500 g. Letakkan lidi di atas mangkuk neraca. pembaris setengah meter. 400 g dan 500 g. 300 g. 200 g.A Objek berat B benang 2. Bahan: Neraca mampat spring.

Plot graf untuk tentukan nilai pemalar spring. Bahan: Landasan. merekod dan menganalisis data dan kesimpulan anda. membentuk hipotesis. Pasang dua set landasan yang dicondongkan seperti rajah di bawah: 0.5 m m 10 cm 1m Bongkah kayu 25 10 cm . Tuliskan satu laporan berdasarkan format berikut: Mengenal pasti masalah. 3. Kaedah: 1.2. menguji hipotesis anda . 4. Ulang eksperimen dengan pemberat yang selebihnya. 2 takal dan 2 bongkah kayu Aktiviti: Membina mesin mudah dan kompaun. PPIK 1: Kerja dan mesin Hasil pembelajaran: Membina mesin mudah dan kompaun. Letakkan pemberat 500 g atas mangkuk neraca dan rekod berat pemberat 500 g dan bacaan di pembaris. 5. neraca spring.

Catatan bacaan spring semasa pergerakan tetap bongkah. Anda dikehendaki menyelesaikan masalah memetik buah di pokok yang tinggi. anda akan _____________ keupayaan mekanikal. Bila anda gandakan panjang landasan atau satah condong. Rancangkan dan rekakan satu model yang melibatkan mesin ringkas untuk menyelesaikan masalah ini. 3. Jelaskan bagaimana keupayaan mekanik dan kecekapan model anda boleh ditingkatkan. Bina 4 set takal dengan bebanan yang sama seperti ditunjukkan rajah di bawah: Yang manakah antara set takal itu memerlukan daya kecil untuk mengangkat beban? Jelaskan jawapan anda. 26 .Tarik sebongkah kayu di atas kedua-dua landasan condong. Yang manakah lebih mudah. 2.

merekod dan menganalisis data dan kesimpulan anda. membentuk hipotesis. Penguasaan Pengetahuan Dan Kemahiran Soalan: 1. Di akhir aktiviti ini. jawab soalan-soalan berikut: (a) Apakah yang telah anda pelajari dari aktiviti-aktiviti ini? markah) (b) Bahagian manakah dalam kurikulum sains sekolah rendah terdapatnya pengajaran topik ini? (2 markah) (c) Bincangkan bagaimana anda boleh menggunakan aktiviti-aktiviti ini dalam pengajaran dan pembelajaran? (d) Apakah peranan guru dalam aktiviti-aktiviti ini? (3 markah) (10 markah) (10 27 . menguji hipotesis anda. Tulis satu laporan tentang 3 aktiviti di atas berdasarkan format yang berikut: Mengenal pasti masalah.4.

Letakkan kedua-dua bot ke dalam mangkok yang berisi ¾ penuh air. 5. Letakkan telur di dalam setiap silinder dan perhatikan apa yang berlaku. mangkok. Soalan: 28 . Tulis laporan mengenai aktiviti di atas yang berdasarkan format berikut: Mengenal pasti masalah. membentuk hipotesis. satu dengan sisi yang rendah dan satu lagi sisi yang lebih tinggi. keapungan dan tenggelam Bahan: Dua silinder bersenggat. 6. Sekarang letakkan dengan perlahan 3 bebola plastisin satu persatu di pusat perahu masing-masing.Penyiasatan praktikal Melibatkan PPIK (Pedagogi Pengetahuan Isi Kandungan) Kurikulum Sains Sekolah Rendah. keapungan dan tenggelam Hasil Pembelajaran: Menyiasat syarat-syarat yang penting untuk julangan. merekod dan menganalisis data dan kesimpulan anda. satu dengan air paip dan lain-lain dengan larutan garam. Rekod pemerhatian anda. 3. larutan garam. Aktiviti: Menyiasat keapungan atau tenggelam satu jasad dalam cecair Prosedur: 1. PPIK 2: Julangan. Isikan dua silinder bersenggat. menguji hipotesis anda. 2 biji telur. 4. dan 5 bebola plastisin (setiap 50g). Rekod pemerhatian anda. Berikan kesimpulan bagi setiap pemerhatian ini. 2. Ambil 2 bebola plastisin dan setiap satu bentukkan 2 perahu.

Di akhir aktiviti ini. Nyatakan faktor-faktor yang memberi kesan kepada keapungan objek. PPIK 3: Termometri dan Keseimbangan Dalam Termometri Hasil Pembelajaran: Untuk mereka bentuk dan membina bekas makanan yang berkesan bagi menyimpan bahan panas dan sejuk. 29 (10 (10 (3 . 3. jawab soalan-soalan berikut: (a) Apakah yang telah anda pelajari dari aktiviti-aktiviti ini? markah) (b) Bahagian manakah dalam kurikulum sains sekolah rendah terdapatnya pengajaran topik ini? (2 markah) (c) Bincangkan bagaimana anda boleh menggunakan aktiviti-aktiviti ini dalam pengajaran dan pembelajaran? markah) (d) Apakah peranan guru dalam aktiviti-aktiviti ini? markah) Penyiasatan praktikal melibatkan PPIK (Pedagogi Pengetahuan Isi Kandungan) Kurikulum Sains Sekolah Rendah.1. Mengapa objek terapung atau tenggelam dalam badan cecair? 2. Penguasaan Pengetahuan Dan Soalan Kemahiran: 1. Bolehkah suatu objek yang lebih padat daripada apungan air di atas air? Terangkan.

Lukiskan pelan anda. merekod dan menganalisis data dan kesimpulan anda. Prosedur: 1.Bahan: Makanan (ayam panas dan Coco-cola). dan pita selofan. menguji hipotesis anda. Pertamanya. lembaran polisterin (1 m X 1m). Kita gunakan peti sejuk untuk menyimpan makanan. Aktiviti: Membina bekas makanan untuk mengekalkan kepanasan atau kesejukan makanan anda. ais. 5. gam. membentuk hipotesis. habuk kayu. 4. Menguji rekaan anda. Jelaskan pelan anda. 2. serkam kelapa. Bagaimanakah satu peti sejuk berfungsi untuk menyejukkan makanan? Penguasaan Pengetahuan Dan Soalan Kemahiran: 30 . 3. kertas perang. tali. Buat model anda. kotak kadbod. Tulis laporan mengenai aktiviti di atas berdasarkan format berikut: Mengenal pasti masalah. senaraikani bahan-bahan penebat haba yang baik. beg plastik. Adakah model anda berkesan? Mengapa? 2. 6. Bekas makanan direka bentuk untuk menyimpan makanan panas dan sejuk. Soalan: 1. kapas.

jawab soalan-soalan berikut: (a) Apakah yang telah anda pelajari dari aktiviti-aktiviti ini? markah) (b) Bahagian manakah dalam kurikulum sains sekolah rendah terdapatnya pengajaran topik ini? (2 markah) (c) Bincangkan bagaimana anda boleh menggunakan aktiviti-aktiviti ini dalam pengajaran dan pembelajaran? markah) (d) Apakah peranan guru dalam aktiviti-aktiviti ini? markah) (3 (10 (10 31 . Di akhir aktiviti ini.1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful