PENATARAN PENGOPERASIAN PBS

RH HOTEL, SIBU 09 – 13 JULAI 2012

KOMPONEN PBS

PS

PBS

PP

PAJSK

PPSi

FOKUS :
PERSEDIAAN GURU (P&P DAN PENTAKSIRAN) PERANAN PENTAKSIRAN
2

4
3

5
SENARAI SEMAK (REKOD TRANSIT) & REKOD EVIDENS

1

PROSEDUR & PROSES PENTAKSIRAN

DEFINISI PENTAKSIRAN

FOKUS : 9 8 7 PENUBUHAN PENJAMINAN KUALITI PENGURUSAN KES-KES KHAS JAWATANKUASA PBS 6 SISTEM FAIL & PENGURUSAN EVIDENS .

PENTAKSIRAN Satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan .

Definitions Assessment “to sit beside” “to gather information” Evaluation “to place a judgment on information” .

Definitions Assessment means answering three questions: What do we want students to learn? (standards)  How will we know if they are learning? (measurement)  What will we do if they are (or aren’t) learning? (accountability) .

ibu bapa dan organisasi luar.Pentaksiran yang dirancang. Pentaksiran Sekolah dilaksana dalam bentuk pentaksiran yang dijalankan seiring dengan formatif proses pengajaran dan pembelajaran dan pentaksiran sumatif di akhir unit pembelajaran. dibina. . direkod dan dilapor oleh guru di sekolah yang melibatkan murid. semester atau tahun. ditadbir. diperiksa.

Proses Pembentukan Assessment For Learning What What Proses Merumuskan Assessment Of Learning When Sepanjang P & P Untuk memperbaiki pembelajaran murid Di hujung sesuatu unit pembelajaran Untuk mendapatkan maklumat perkembangan murid Pelbagai kaedah pentaksiran Why Why Pelbagai kaedah pentaksiran Pentaksiran FORMATIF How Pentaksiran SUMATIF How Merujuk standard prestasi QA Report Report QA Merujuk standard prestasi Pelaporan verbal / bertulis boleh diberi bila –bila masa Pelaporan kuantitatif / kumulatif boleh diberi di hujung setiap semester / tahunan .

Assessment Instrument (DSP) STUDENT CENTERED Taught Curriculum Tested Curriculum ASSESSMENT Assessment For Learning (Formative) Assessment Of Learning (Summative) Is the assessment in alignment with the written and taught curriculum? . Lesson Objectives b. Lesson Activities c.ALIGNMENT Written Curriculum CHECK : a.

PENTAKSIRAN SEKOLAH “Pentaksiran formatif adalah satu proses yang terancang yang mana bukti tentang status murid yang diperoleh semasa mentaksir akan digunakan oleh guru untuk menyesuaikan prosedur pengajaran mereka atau juga digunakan oleh murid untuk menyesuaikan taktik pembelajaran mereka” .

PENTAKSIRAN / ASSESSMENT Assessment For Learning = Assessment For Teaching FEED BACK (MAKLUM BALAS) .

PROSEDUR & PROSES PENTAKSIRAN .

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN STANDARD KURIKULUM STANDARD PRESTASI Matlamat Objektif Standard Kandungan Standard Pembelajaran PENTAKSIRAN Pernyataan Standard Deskriptor Evidens Apa yang patut dipelajari Apa yang dilaporkan tentang pencapaian murid   MENGAJAR dengan Standard Kurikulum MENTAKSIR dengan Standard Prestasi .

membantu tumbesaran.3 Mengenal pasti makanan yang memberi tenaga. membantu tumbesaran dan membantu menjaga kesihatan DSP : B4 DS1E1 Mengenal pasti makanan yang memberi tenaga.1.(DSK) SP 1. membantu dan menjaga kesihatan Pentaksiran Formatif (AfL) dilaksanakan seiring dengan P&P .

Guru memberikan lembaran kerja untuk melaksanakan pentaksiran formatif .

PROSES PENTAKSIRAN SEKOLAH Mentaksir dengan instrumen yang berbeza tetapi pada Deskriptor /Evidens yang sama MULA PEMULIHAN Belum mencapai Tahap penguasaan Telah mencapai tahap penguasaan .

.PROSEDUR SESEORANG MURID MENCAPAI SESUATU BAND BAND DESKRIPTOR EVIDENS MENGUASAI BAND DESKRIPTOR EVIDENS MENGUASAI 1 D1 D2 E1 E2 E1 √ √ √ 1 D1 D2 E1 E2 E1 √ √ √ D3 E2 E3 E4 E1 √ √ √ √ D3 E2 E3 E4 E1 √ √ Tidak Tidak PELAPORAN : MENCAPAI BAND 1 PELAPORAN : Belum mencapai Band 1 Mesti menguasai semua evidens dalam sesuatu Band untuk melayakkan seseorang murid mencapai sesuatu Band.

sirip. sayap. bunga. bulu. ekor. membesar dan membiak B2D2E1 Memperihalkan tentang fungsi bahagian-bahagian tubuh manusia B2D3E1 Mengenal pasti bahagian-bahagian tubuh haiwan iaitu mata. kaki. mulut. bergerak. buah. sesungut dan cangkerang B2D4E1 Mengenal pasti bahagian-bahagian tumbuhan iaitu pucuk. bentuk asas dan saiz objek B2D5E2 Menggunakan deria bau untuk mengenal pasti bendabenda yang berbau dan tidak berbau 2 Tahu dan Faham B2 Memahami perkaraperkara asas dalam sains dan teknologi B2D2 Fungsi bahagian tubuh manusia B2D3 Bahagian-bahagian tubuh haiwan B2D4 Bahagian-bahagian tumbuhan B2D5 Fungsi deria STD PRESTASI DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI (TAHUN 1) B2D5E3 Menggunakan deria rasa untuk mengenal pasti rasa bahan makanan B2D5E4 Menggunakan deria sentuh untuk mengenal pasti ciri dan keadaan bahan B2D5E5 Menggunakan deria pendengaran untuk mengenal pasti pelbagai bunyi . telinga. sisik. batang dan akar B2D5E1 Menggunakan deria penglihatan untuk mengenal pasti warna. dahan. paruh.BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR B2D1 Ciri-ciri benda hidup EVIDENS B2D1E1 Mengenal pasti keperluan benda hidup untuk bernafas. daun. tanduk.

PERSEDIAAN GURU MATA PELAJARAN DALAM PBS & SENARAI SEMAK (REKOD TRANSIT & REKOD EVIDENS) .

PERSEDIAAN GURU MATA PELAJARAN DALAM PS DOKUMEN KSSR DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) PEMETAAN STANDARD PEMBELAJARAN & DESKRIPTOR / EVIDENS PEMETAAN EVIDENS STANDARD PRESTASI MENGIKUT TEMA / BAND RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN [ Mengabungkan Standard Pembelajaran dengan Deskriptor / Evidens mengikut Tema/Kemahiran ] PERANCANGAN RANCANGAN PELAJARAN HARIAN P-P-P INSTRUMEN PENTAKSIRAN .

1 Mengecam pelbagai bunyi dalam persekitaran dengan teliti dan betul 1.1.1.2 Mengecam dan mengajuk pelbagai bunyi dalam persekitaran yang didengar dengan betul (B1DL1E1) 1.DOKUMEN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR STANDARD KANDUNGAN 1.1 Asas mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap pelbagai bunyi dan persekitaran STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.3 Mendengar dan menentukan arah bunyi dalam persekitaran dengan betul (B1DL1E2) .

mengajuk dan mengesan bunyi yang didengar B1DB1Membunyikan huruf.STANDARD PRESTASI : BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS (Bagaimana murid menunjukkan apa dia tahu dan boleh buat) ) B1DL1E1: Mengajuk bunyi 1 Tahu B1: Mengetahui asas mendengarbertutur. mengeja suku kata dan membaca perkataan yang didengar B1DL1E2: Menentukan arah bunyi yang didengar B1DB1E1: Membunyikan huruf vokal dan menamakan konsonan B1DB1E2: Membunyikan huruf vokal dan menamakan konsonan B1DB1E3: Membaca perkataan yang terdiri daripada kata nama . membaca dan menulis B1DL1 mengecam.

Contoh : PEMETAAN EVIDENS STANDARD PRESTASI DST TAHUN 2 KONTEKS / BAND Manusia B6 DS1 E1 B6 DS1 E2 Haiwan Tumbuhan Terang dan Gelap Asas Teknologi B6 DS2 E1 B6 DS2 E2 BAND 6 B6 DS1 E3 B6 DS1 E4 B6 DS1 E5 B6 DS1 E6 B5 DS1 E1 BAND 5 B5 DS2 E1 B5 DS3 E1 B5 DS4 E1 B5 DS5 E1 B5 DS6 E1 B5 DS 7E1 B5 DS8 E1 B4 DS1 E1 BAND 4 B4 DS2 E1 B4 DS3 E1 B4 DS4 E1 B4 DS5 E1 B4 DS6 E1 B4 DS6 E2 B3 DS1 E1 BAND 3 B3 DS3 E1 B3 DS4 E1 B3 DS5 E1 B3 DS6 E1 B3 DS7 E1 B3 DS2 E1 B2 DS1 E1 BAND 2 B2 DS2 E1 B2 DS2 E2 B2 DS3E1 B2 DS4 E1 B2 DS4 E2 B1 DS1 E1 BAND 1 B1 DS2 E1 B1 DS3 E1 B1 DS4 E1 B1 DS5 E1 .

Contoh Draf : PEMETAAN EVIDENS STANDARD PRESTASI BAHASA INGGERIS TAHUN 1 KONTEKS / BAND BAND 6 B5 DL1 E1 B5 DB2 E1 BAND 5 B5 DT3 E1 B5 DT4 E1 B5 DT5 E1 B4 DL1 E1 BAND 4 B3 DL1 E1 B3 DL2 E1 B4 DB2 E1 B4 DB3 E1 B4 DT4 E1 LISTENING & SPEAKING (L) READING (B) WRITING (T) LANGUAGE ARTS B6 DL1 E1 B6 DL2 E1 B6 DB3 E1 B6 DT4 E1 BAND 3 B3 DB3 E1 B3 DB4 E1 B3 DB4 E2 B3 DB5 E1 B3 DT6 E1 B2 DL1 E1 BAND 2 B1 DL1 E1 BAND 1 B1 DB2 E1 B1 DB3 E1 B1 DB4 E1 B1 DB5 E1 B1 DT6 E1 B2 DB2 E1 B2 DB3 E1 B2 DT4 E1 .

Contoh 1 (Tema) SENARAI SEMAK PENCAPAIAN PRESTASI BIL 1 NAMA MURID TEMA/TOPIK B1D5E1 Tarikh Catatan (Sumber & muka surat) B3D6E1 B4D5E1 B5D7E1 B6D1E6 Ali bin Ahmad Bibiana Chong 2 4 April Buku latihan ms.24 28 April Buku Teks ms. 30 3 4 5 .

SENARAI SEMAK PENCAPAIAN PRESTASI MATA PELAJARAN : DST TEMA 1 Bil Nama Contoh 2 (Band) TAHUN / KELAS : ______ B1D1 E1 E2 E3 5/2 5/2 E1 8/2 8/2 24/1 5/2 24/1 5/2 B2D1 E2 20/3 20/3 E3 E4 E1 E2 B3D1 E3 B4D1 E6 E4 E5 E6 E1 E2 E3 E4 E5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ALI BIN JAMALUDDIN AHMAD BIN DAUD Tarikh Pencapaian Tujuan : Merekod pencapaian prestasi murid sebelum dikey-in dalam SPPBS .

MYKID : ……………………………. BAND 1 PERNYATAAN STANDARD B1 Contoh 3 (Band) NO. KELAS :……………………. DESKRIPTOR B1D1 EVIDENS B1D1E1 B1D1E2 B1D1E3 B1D1E4 B1D1E5 B1D2E1 B1D3E1 B1D4E1 B1D4E2 B2D1E1 B2D1E2 B2D1E3 B2D1E4 B2D1E5 B2D2E1 B2D2E2 B2D2E3 B2D2E4 B2D3E1 B2D4E1 B2D5E1 B2D5E2 B3D1E1 B3D1E2 B3D1E3 B3D2E1 B3D2E2 B3D2E3 B3D3E1 B3D4E1 B3D4E2 B3D5E1 PENCAPAIAN (Tarikh) B1D2 B1D3 B1D4 2 B2 B2D1 B2D2 TARIKH PENCAPAIAN B2D3 B2D4 B2D5 3 B3 B3D1 B3D2 B3D3 B3D4 B3D5 .SENARAI SEMAK PENCAPAIAN PRESTASI NAMA GURU :……………………… NAMA MURID :……………………...

BAND 1 BAND 2 B1DT1E1 B1DT1E2 B2DL1E1 B2DL2E1 B2DB1E1 B2DB2E1 B2DB2E2 B2DB3E1 B2DT1E1 B2DT1E2 BIL SIJIL LAHIR/MYKID NAMA B1DL1E1 B1DB1E1 B1DB1E2 1 Ahmad bin Yusof Alice Sim 24/1 5/2 5/2 8/2 20/3 2 3 4 5 . Satu usaha untuk menyokong SPPBS yang dibangunkan oleh LP.Contoh 4 REKOD TRANSIT SPPBS Rekod yang digunakan oleh guru untuk mengisi pencapaian evidens murid secara manual sebelum dipindahkan ke dalam SPPBS.

bau. telinga. Guru menunjukkan gambar dan murid menjawab secara lisan CATATAN Guru telah membimbing Bennie dan mentaksir murid ini sekali lagi dengan lembara kerja 2 pada 15/1/2012.Rekod Transit & Rekod Evidens REKOD TRANSIT SIJIL LAHIR/ BIL MYKID 1 2 3 4 BAND 1 NAMA BAND 2 B1D1 B1D2 B1D3 B1D4 B1D5 B2D1 B2D2 B2D3 B2D4 B2D5 B2D5 B2D5 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E2 E3 Ali bin Jamaluddin Ahmad bin Daud Alice Wong Ting Ting Bennie ak John 10/1 10/1 10/1 15/1 20/1 19/2 20/1 19/2 20/1 19/2 2/4 2/4 2/4 3/2 3/2 3/2 REKOD EVIDENS BAGI STANDARD PRESTASI TAHUN 1 NAMA GURU : PN HAMINAH HUSSAIN BIL 1 EVIDENS B1D1E1 Mengenalpasti benda hidup dan benda bukan hidup KELAS : 1A1 TARIKH 10/1/2012 SUBJEK : DST PROSES P-P-P Guru memberi lembaran kerja 1 untuk mentaksir murid. hidung. rasa. tangan dan kaki B1D1E3 Mengenalpasti haiwan yang terdapat di sekeliling B1D4E1 Mengenalpsti tumbuhan yang terdapat di sekeliling B1D5E1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria penglihatan. lidah. sentuh dan pendengaran 20/1/2012 3 4 5 19/2/2012 2/4/2012 3/2/2012 . mulut. 2 B1D1E2 Mengenalpasti bahagian tubuh badan manusia iaitu mata.

Nama : _______________________________ Kelas : _____________ Tarikh : ____________ LEMBARAN KERJA 1 DST (Tahun 1) Kod Eviden : B1D1E1 Arahan : Tandakan benda hidup dan benda bukan hidup. Benda hidup Benda bukan hidup Menguasai / Tidak Menguasai Nama Guru Pentaksir : ________________________ Tarikh : _______ .

6. 1. 5.Nama : _______________________________ Kelas : _____________ Tarikh : ____________ LEMBARAN KERJA 2 DST (Tahun 1) Kod Eviden : B1D1E1 Arahan : Tandakan (√) pada benda hidup dan (X) pada benda bukan hidup. 12. 11. 8. 4. 10. 7. 3. 2. 9. Menguasai / Tidak Menguasai Nama Guru Pentaksir : ________________________ Tarikh : _______ .

Nama : _______________________________ Kelas : _____________ Tarikh : ____________ LEMBARAN KERJA 3 DST (Tahun 1) Kod Eviden : B1D1E1 Arahan : Tandakan (√) pada pada jawapan yang betul. Menguasai / Tidak Menguasai Nama Guru Pentaksir : ________________________ Tarikh : _______ .

.

SISTEM FAIL 1.Fail Showcase (FS) .Fail Perkembangan Murid (FPM) 2.

• Disimpan oleh Guru Kelas. Fail Perkembangan Murid (FPM) • Satu Fail Perkembangan untuk setiap orang murid untuk kegunaan setahun. Fail Showcase (FS) • Satu Fail Showcase untuk satu kelas. • Dikompil oleh Guru Mata pelajaran. • Guru mata pelajaran akan kompilkan fail ini.PELAPORAN MANUAL Pelaporan akan dibuat dalam dua fail sebagai sokongan kepada sistem aplikasi : 1. • Eviden hasil kerja murid yang terbaik bagi setiap satu mata pelajaran akan disimpan dalam fail ini. COMPANY LOGO . 2. • Boleh digunakan semasa Hari Permuafakatan. • Guru kelas menyelaras dan menyimpan fail ini.

EVIDENS Bahan/sebarang bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk/proses CONTOH PENYIMPANAN Evidens murid simpan di tempat selamat secara bersistematik. 1. 2. Fail Showcase • Menyimpan evidens terbaik bagi semua deskriptor dalam semua band untuk semua mata pelajaran. 37 • Tulisan • Bahan cetakan • Persembahan • Foto • Grafik • Artifak • Laporan . • Evidens terdahulu diserah kepada murid setelah direkodkan dalam SPPBS dan pelaksanaan Penjaminan Kualiti dan pelaksanaan Penjaminan Kualiti seperti yang dijadualkan oleh JK PBS Sekolah. Fail Perkembangan Murid (FPM) • Setiap murid mempunyai 1 FPM yang menyimpan setiap evidens terkini bagi setiap deskriptor untuk setiap mata pelajaran.

COMPANY LOGO . • Setiap murid mempunyai satu Fail Perkembangan.CONTOH PELAPORAN PERKEMBANGAN : FAIL PERKEMBANGAN MURID TAHUN SATU BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS MATEMATIK DUNIA SAINS & TEKNOLOGI PENDIDIKAN JASMANI E V I D E N S Nama : Ahmad Kelas : 1 Mawar PENDIDIKAN KESIHATAN PENDIDIKAN MUZIK • Evidens hasil kerja yang terbaik dari setiap mata pelajaran disimpan dalam Fail Perkembangan.

B1D2E3 .• DSP Matematik Tahun 1 • Eviden Matematik KSSR Tahun 1: B1D2E1. B1D2E2.

• Band 1 : Tahun Pengetahuan Asas Matematik • Deskriptor 2 : Istilah dan perbendaharaan kata TARIKH B B1 D D2 E E1 REKOD SIMPAN PULANG 21/5 √ √ CATATAN : KETETAPAN OLEH LP BAGI MURID TAHUN 3 MULAI TAHUN 2013 .

• Band 1 : Tahun Pengetahuan Asas Matematik • Deskriptor 2 : Istilah dan perbendaharaan kata
TARIKH

B B1

D D2

E E1

REKOD

SIMPAN

PULANG

21/5

25/5

B1

D2

E2

CATATAN : KETETAPAN OLEH LP BAGI MURID TAHUN 3 MULAI TAHUN 2013

• Band 1 : Tahun Pengetahuan Asas Matematik • Deskriptor 2 : Istilah dan perbendaharaan kata
TARIKH

B B1

D D2

E E1

REKOD

SIMPAN

PULANG

21/5

25/5
11/6

B1
B1

D2
D2

E2
E3


√ √

CATATAN : KETETAPAN OLEH LP BAGI MURID TAHUN 3 MULAI TAHUN 2013

CONTOH PELAPORAN SHOWCASE :
EVIDENS
FAIL SHOWCASE
BAHASA MALAYSIA : AHMAD BAHASA INGGERIS : ALEX MATEMATIK : FATIMAH / WONG / ABU

Kelas : 1 Mawar

DUNIA SAINS & TEKNOLOGI : RAMASAMY / WONG / MARY PENDIDIKAN JASMANI : FATIMAH PENDIDIKAN KESIHATAN : JESSICA PENDIDIKAN MUZIK : JESSICA

• Evidens hasil kerja murid yang terbaik dari setiap mata pelajaran disimpan dalam Fail Showcase.
COMPANY LOGO

KPM  Surat Siaran Pelaksanaan PBS Jabatan Pelajaran Negeri  Senarai Nama Jawatankuasa PBS  Carta Organisasi Jawatankuasa PBS  Senarai Tugas JK PBS  Jadual Kerja / Pengoperasian PBS  Minit Mesyuarat Jawatankuasa PBS  Keputusan mesyuarat dilaksanakan / tindakan susulan  Laporan Penjaminan Kualiti (Pementoran / Pemantauan / Penyelarasan) .Fail Induk PBS :  Surat Pekeliling Ikhtisas PBS dari Lembaga Peperiksaan.

KPM  Surat Siaran Pelaksanaan PBS Jabatan Pelajaran Negeri  Senarai Nama Jawatankuasa PBS  Carta Organisasi Jawatankuasa PBS  Senarai Tugas JK PBS  Jadual Kerja Aktiviti Pentaksiran (Penataran / Taklimat / Latihan – KSSR/PBS/SPPBS / Bengkel Pembinaan Instrumen Pentaksiran / Pementoran / Pemantauan / Penyelarasan )  Minit Mesyuarat Panitia  Keputusan mesyuarat dilaksanakan / tindakan .Fail Panitia :  Surat Pekeliling Ikhtisas PBS dari Lembaga Peperiksaan.

MAKLUMAT GURU • BIODATA • JADUAL WAKTU • SURAT LANTIKAN PENTAKSIR 2. LAIN-LAIN • SURAT SPI / SURAT SIARAN • MINIT MESYUARAT / MINIT CURAI / LAPORAN .FAIL LAIN : FAIL GURU MATA PELAJARAN 1. PENGURUSAN PBS • INSTRUMEN • REKOD TRANSIT SPPBS • REKOD EVIDENS • LAPORAN PENTAKSIRAN SUMATIF • CATATAN/REFLEKSI 4. DOKUMEN • HURAIAN SUKATAN PELAJARAN • DOKUMEN STANDARD PRESTASI • PEMETAAN • RANCANGN PELAJARAN TAHUNAN 3.

PENTADBIRAN & PENGOPERASIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH .

PENGURUSAN PBS : Penubuhan Jawatankuasa Jadual Pengoperasian PBS Penjaminan Kualiti .

PENUBUHAN JAWATANKUASA : (A) Ahli Jawatankuasa Induk PBS Sekolah Pengerusi Naib Pengerusi : : : : : : : : : : : : : Guru Besar Penolong Kanan Pentadbiran (PS dan PP) Penolong Kanan HEM (Ppsi / Pembudayaan PBS) Penolong Kanan Ko-Kurikulum (PAJSK) Setiausaha Peperiksaan Ketua Panitia Yang Dilantik (Latihan / Penataran) Ketua Panitia Yang Dilantik (Penyelarasan) Ketua Panitia Yang Dilantik (Pementoran) Ketua Panitia Yang Dilantik (Pemantauan) Guru Cemerlang Guru Bimbingan dan Kaunseling (PPsi) Guru Penolong Yang Dilantik (PAJSK) Guru Mata Pelajaran (Pentaksir Sekolah) Setiausaha AJK Nota: Pelantikan JK PBS ini tertakluk kepada keperluan sekolah dan bergantung kepada keperluan pihak lain .

PENUBUHAN JAWATANKUASA : (B) Mesyuarat Jawatankuasa Induk PBS Sekolah 1 Jawatankuasa PBS Sekolah hendaklah mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya empat kali setahun. 5. . Mengeluarkan surat pelantikan pentaksir sekolah. 4. 2 Menyediakan Carta Organisasi Jawatankuasa Induk PBS. 3 Agihan tugas AJK dan Penyediaan Jadual Kerja PBS. Semua keputusan mesyuarat diminitkan dan menjadi dasar atau punca kuasa kepada pengoperasian / pelaksanaan semua komponen PBS di sekolah.

dasar pelaksanaan dan komponen PBS Menyediakan Agihan tugas JK dan Carta Organisasi Menetapkan sistem fail PBS Mengedarkan surat pekeliling/siaran pelaksanaan PBS Menetapkan peraturan-peraturan am pelaksanaan PBS Menetapkan Jadual Kerja Pelaksanaan (Carta Gant)  Pentaksiran Sekolah / Pentaksiran Pusat / Pentaksiran Psikometrik / PAJSK  Program Pembudayaan PBS  Latihan / Penataran  Penyelarasan  Pementoran  Pemantauan g. . b c. d e f. Menjelaskan konsep.PENUBUHAN JAWATANKUASA : (B) Mesyuarat Jawatankuasa Induk PBS Sekolah 6 Agenda Mesyuarat Pertama (Awal Tahun) : a. Pengurusan pelaksanaan PBS bagi murid Berkeperluan Khas/Kes-Kes Khas i. Pengurusan evidens yang sistematik & selamat h. Hal-hal lain.

Pementoran dan Pemantauan) e. Hal-hal lain. Laporan / Kajian Pelaksanaan PBS c. Laporan Penjaminan Kualiti (Latihan. Penyelarasan.PENUBUHAN JAWATANKUASA : 7 Agenda Mesyuarat Kedua (April): a. Hal-hal lain. Laporan / Kajian Pelaksanaan PBS c. Pementoran dan Pemantauan ) e. Pengesahan Minit Mesyuarat Pertama b. . Pengesahan Minit Mesyuarat Kedua b. Penyelarasan. Isu-isu Pelaksanaan dan kes-kes khas PBS d. 8 Agenda Mesyuarat Ketiga (Ogos) : a. Laporan Penjaminan Kualiti (Latihan. Isu-isu Pelaksanaan dan kes-kes khas PBS d.

PENUBUHAN JAWATANKUASA : 9 Agenda Mesyuarat Akhir (Akhir Tahun) : a. b. e. Pengesahan Minit Mesyuarat Ketiga Post Mortem Pelaksanaan komponen PBS sekolah Tindakan susulan dan penambahbaikan pelaksanaan komponen PBS Perancangan pelaksanaan PBS tahun berikut Hal-hal lain. d. . c.

Surat Arahan Pelaksanaan PBS Disember ke JPN 2. 3. Julai – Sept dan Okt – Disember 4.JADUAL PENGOPERASIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH BIL PERKARA TEMPOH TINDAKAN LP JPN 1. Mengedarkan Surat Pekeliling Disember dan Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke PPD dan Sekolah Januari – Mac. Pendaftaran Murid dalam Januari – SPPBS Februari JPN/PPD/ Sekolah Sekolah . Mesyuarat Jawatankuasa PBS April – Jun.

Aktiviti Penjaminan Kualiti PS Sepanjang tahun & PAJSK: Pementoran.JADUAL PENGOPERASIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH 5. semasa •Sekolah/PPD/ dan JPN/ selepas tugasan LP/Bahagian KPM •Setelah tugasan •LP sahaja selesai .Pengesanan •Sebelum. Tempoh pelaksanaan PS & PAJSK (BMI & SEGAK – 2 kali setahun) Tempoh pelaksanaan PP Sepanjang sesi persekolahan Ditentukan LP Sekolah Sekolah Sekolah/PPD/ JPN/LP/ Bahagian KPM 6.Pementoran. Pemantauan. Penyelarasan dan Pengesanan Aktiviti Penjaminan Kualiti PP: . Pemantauan dan Penyelarasan .

Pengumpulan prestasi murid Sepanjang Sekolah dalam SPPBS (PS dan tahun PAJSK) Setelah selesai Pengumpulan penskoran setiap Sekolah/LP SPPBS (PP) tugasan 8.JADUAL PENGOPERASIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH 7. Penyimpanan Evidens . Pelaporan prestasi murid Mengikut Sekolah (PS & PAJSK) keperluan (Auto generated dalam (ditentukan oleh SPPBS) JK PBS sekolah) Pelaporan prestasi murid (PP) Setelah tugasan Sekolah/LP Selesai Ditentukan oleh Sekolah JK PBS sekolah (selamat dan bersistematik) 9.

PENJAMINAN KUALITI .

Pemastian pelaksanaan pentaksiran mengikut prosedur Keseragaman pemberian skor berdasarkan standard prestasi Membantu. memudahcara & membimbing pelaksanaan pentaksiran Memastikan kekuatan & keberkesanan instrumen pentaksiran COMPANY LOGO .

3 2 1 PEMENTORAN 4 PENGESANAN 3 PEMANTAUAN PENYELARASAN .

evidens yang dicara. • Dijalankan secara berterusan bagi memantap dan menambahbaik pengetahuan. kriteria yang dirujuk. kefahaman da kesefahaman berhubung perkara yang ditaksir. memudah cara dan membimbing guru untuk melaksanakan pentaksiran mengikut prinsip dan prosedur pelaksanaan yang ditetapkan. instrumen yang digunakan dan kaedah pemberikan skor. .PEMENTORAN : SIAPA : Ketua Panitia / JU / Guru Cemerlang (MP berkenaan)  Proses membantu.

. Mendapat maklum balas untuk penambahbaikan pengajaran. Membantu guru menyediakan instrumen pentaksiran. Memastikan pelaksanaan pentaksiran seiring dengan P&P. Meningkatkan kompetensi dan keyakinan guru yang dibimbing.PEMENTORAN :  Meningkatkan kemahiran pelaksanaan pentaksiran di kalangan      guru yang dibimbing. KEKERAPAN : Bila-bila masa mengikut keperluan. Membantu guru menyelesaikan masalah pelaksanaan PBS.

3 2 1 PEMENTORAN. 4 PENGESANAN 3 PEMANTAUAN PENYELARASAN .

PENYELARASAN : SIAPA : Ketua Panitia / JU / Guru Cemerlang (MP berkenaan) Proses Memastikan pentaksiran dilaksanakan dengan cara yang betul dan seragam dari segi : • Kefahaman peraturan penskoran • Penggunaan peraturan penskoran • Pemberian skor. KEKERAPAN : Ditentukan oleh JK PBS Sekolah .

3 2 1 PEMENTORAN. 4 PENGESANAN 3 PEMANTAUAN PENYELARASAN .

.PEMANTAUAN : SIAPA : Pemantau Dalaman : Pentadbir Sekolah / Ketua Panitia / JU / Guru Cemerlang (MP berkenaan) Pemantau Luaran : Pegawai JPN / PPD / JNJK / Pegawai Bahagian KPM  Proses mendapatkan maklumat dan memastikan pentaksiran dilaksanakan mengikut prosedur yang ditetapkan.  Mengenal pasti masalah pelaksanaan PBS oleh guru di sekolah.  Membantu menyelesaikan masalah pelaksanaan PBS oleh guru.  Mengelakkan berlakunya penyelewengan dan ketidakakuran.

PENGURUSAN KES-KES KHAS .

v. Melaksanakan PBS sepanjang murid hadir di sekolah. Kaedah pelaksanaan PBS tertakluk kepada keputusan Jawatankuasa PBS sekolah (JK PBS). Memfailkan semua keputusan mesyuarat JK PBS. Pentadbir sekolah hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. ii. Mewujudkan fail Kes Khas Sekolah untuk memfailkan semua kes ponteng dan buang sekolah. . iii. Sekiranya tempoh pelaksanaan dan penilaian PBS telah tamat. murid tidak perlu melaksanakan PBS tersebut. iv.Kes-kes khas adalah seperti berikut: 1 Kes Disiplin (tidak hadir. ponteng dan buang sekolah). Menyimpan senarai nama murid beserta dengan surat amaran dan laporan tindakan dari unit disiplin sekolah dalam fail Kes Khas Sekolah. Skor bagi komponen PP akan direkodkan berdasarkan hasil kerja semasa yang dilakukan oleh murid berkenaan.

2 Murid yang tidak hadir ke sekolah untuk tempoh masa yang panjang atas sebab kesihatan. Pentadbir sekolah hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. Sekiranya tempoh pelaksanaan dan penilaian PBS telah tamat. Kaedah pelaksanaan PBS tertakluk kepada keputusan JK PBS. iv. Mendapatkan laporan perubatan yang mengesahkan murid berkenaan sakit. ii. murid tidak perlu melaksanakan PBS tersebut. Memfailkan semua keputusan mesyuarat JK PBS. . Skor bagi komponen PP akan direkodkan berdasarkan hasil kerja semasa yang dilakukan oleh murid berkenaan. Melaksanakan PBS sepanjang murid hadir ke sekolah. iii.

Kategori murid dari golongan OKU adalah seperti berikut:  Terencat Akal / Sindrom Down  Buta  Pelbagai Kecacatan / Ketidakupayaan lain. Mengenal pasti kategori murid dari golongan OKU. Disleksia / Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) / Attention Deficit Disorder (ADD) / Autisme / Learning Disabilities (LD)  Bisu  Pekak  Rabun  Spastik/Cerebral Palsy .3 Murid dari golongan Orang Kurang Upaya (OKU) Pentadbir sekolah hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i.

ii.  Mengemukakan salinan dengan menggunakan Borang Maklumat Murid Dari Golongan Orang Kurang Upaya (OKU) yang disediakan oleh LP berserta dokumen sokongan seperti laporan perubatan atau kad OKU kepada Pengarah Pelajaran Negeri untuk kelulusan. atau  Kad OKU bagi murid yang telah mendaftar sebagai OKU iii. Murid perlu mengemukakan satu daripada dokumen berikut:  Laporan Perubatan yang mengesahkan murid OKU. Mendapatkan dokumen rasmi sebelum mengkategorikan murid sebagai golongan OKU. . Murid yang tidak membuat permohonan akan dianggap sebagai murid biasa. Mematuhi prosedur permohonan keperluan khas berikut:  Memastikan murid membuat permohonan kepada pihak sekolah.

v. peralatan atau perisian khas dalam pentaksiran PBS. .iv. Murid berkenaan akan ditaksir dan dinilai menggunakan mekanisme yang sesuai. Memfailkan semua keputusan mesyuarat JK PBS. Kaedah pelaksanaan PBS tertakluk kepada keputusan JK PBS. Tiada sebarang pengecualian terhadap murid berkenaan dalam pelaksanaan PBS. Pentadbir sekolah menyediakan segala keperluan khas murid berkenaan seperti perkhidmatan. vi.

Memastikan evidens PBS murid berkenaan telah diserahkan kepada sekolah baharu. Pentadbir sekolah memaklumkan pertukaran tersebut kepada Pegawai PBS PPD dan Pegawai PBS JPN. Pentadbir sekolah lama hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. ii. Mengemaskini skor PBS murid berkenaan dalam SPPBS sebelum proses perpindahan tersebut.4 Murid yang bertukar sekolah. . iii.

murid tidak perlu melaksanakan PP. sekiranya tempoh pelaksanaan dan penilaian telah tamat. . ii. Bagi komponen PP. Melaksanakan PBS untuk murid berkenaan bagi komponen PS. PAJSK dan PPsi sepanjang tempoh murid berada di sekolah baharu.Pentadbir sekolah baharu hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. Mendapatkan surat rasmi dari sekolah lama murid yang menyatakan sebab-sebab PBS tidak dapat dijalankan dan murid tiada skor.

Merujuk kepada Pengarah Peperiksaan untuk mendapatkan maklumat dan tindakan selanjutnya bagi melaksanakan PP untuk murid berkenaan. Pentadbir sekolah berkenaan hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. Tiada sebarang pengecualian terhadap murid berkenaan dalam pelaksanaan PBS. Kaedah pelaksanaan PBS tertakluk kepada keputusan JK PBS. Murid berkenaan akan ditaksir dan dinilai menggunakan mekanisme yang sesuai. iii. ii. .5 Murid di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri (Sekolah Menengah Henry Gurney dan Sekolah Integriti) dan Jabatan Kebajikan Masyarakat (Sekolah Tunas Bakti dan Sekolah Harapan). Memfailkan semua keputusan mesyuarat JK PBS.

iii. Sekiranya tempoh pelaksanaan dan penilaian PBS telah tamat. Merujuk kepada Pengarah Peperiksaan untuk mendapatkan maklumat dan tindakan selanjutnya bagi melaksanakan PP untuk murid berkenaan. ii. Memfailkan semua keputusan mesyuarat JK PBS. .6 Atlet yang terlibat dalam kejohanan peringkat negeri dan / atau kebangsaan / antarabangsa. murid tidak perlu melaksanakan PBS tersebut. Melaksanakan PBS sepanjang murid hadir ke sekolah. Kaedah pelaksanaan PBS tertakluk kepada keputusan JK PBS. Pentadbir sekolah hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i.

Pelaksanaan PBS hanya dilakukan semasa murid berada di sekolah. . ii.7 Murid yang baru pulang dari bermastautin di luar negara. Kaedah pelaksanaan PBS tertakluk kepada keputusan JK PBS. Pihak sekolah hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. Memfailkan semua keputusan mesyuarat JK PBS.

SEKIAN. . TERIMA KASIH.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful