Program Pembangunan Sukan

Aspek yang dirangkumi dalam program pembangunan sukan adalah seperti berikut:     Aspek perancangan, pengelolaan dan pentadbiran Pembangunan Jurulatih Kenal Pasti Bakat Pembangunan Atlet

1. Aspek perancangan, pengelolaan dan pentadbiran
Program pembangunan sukan melibatkan aspek perancangan, pengelolaan dan pentadbiran. Terdapat pelbagai tujuan bagi pembangunan sukan. Antaranya adalah melaksanakan program pembangunan sukan dari peringkat akar umbi secara menyeluruh ke semua daerah. Selain itu, ia juga bertujuan untuk mewujudkan program latihan yang sistematik dan berkesan secara berterusan dalam jangka masa panjang. Bukan itu sahaja, pembangunan sukan juga bertujuan untuk melahirkan atlet remaja yang berpotensi dan layak untuk mewakili negeri dalam kejohanan SUKMA dan seterusnya mewakili negara. Pembangunan sukan bukan sahaja menitikberatkan tentang pembangunan atlet semata-mata, malah ia juga menjurus kepada pembangunan jurulatih dan pegawai sukan di mana ia bertujuan untuk melahirkan pegawai sukan dan jurulatih yang berkualiti serta lebih efisen dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Pembangunan sukan juga akan memantau perlaksanaan program latihan yang dijalankan di setiap pusat latihan. Di dalam aspek perancangan, objektif utama program pembangunan sukan adalah memberi penekanan terhadap penambahbaikan institusi dan organisasi bagi meningkatkan profesionalisme dan menggalakkan pencapaian yang lebih baik dalam sukan. Terdapat tiga teras strategik dalam pembangunan sukan. Berikut merupakan tiga teras strategik yang digariskan dalam pembangunan sukan.

antara aktiviti yang dijalankan oleh Kompleks Belia dan Sukan adalah aktiviti di ibu pejabat. program belia untuk pembangunan sosial dan bengkel/kursus ekonomi. Membangunkan budaya kesukanan dalam kalangan rakyat Malaysia melalui pelaksanaan pelbagai program sukan. program pembangunan sukan merangkumi pembangunan atlit. 3. terdapat pelbagai program sukan dan aktiviti rekreasi berkaitan sukan telah dianjurkan bagi meningkatkan penyertaan masyarakat dalam sukan. Berdasarkan sesi soal jawab yang dijalankan. Menggalakkan gaya hidup aktif dan sihat melalui sukan dan rekreasi.Teras Strategik dalam Pembangunan Sukan 1. MSNS merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Sosial yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program sukan berprestasi tinggi. 2. MSNS dan persatuan-persatuan Sukan Negeri bekerjasama untuk mengendalikan dan . Program Sukan Pilihan. Antara program yang dijalankan oleh pihak Majlis Sukan Negeri Sarawak adalah Program Pusat Cemerlang. Memperkukuh jentera sukan negara dan keupayaan institusi persatuan sukan menggalakkan pencapaian yang lebih baik dalam sukan. Mereka mengalu-alukan penyertaan daripada kalangan masyarakat untuk membangunkan budaya kesukanan dalam kalangan masyarakat Malaysia selaras dengan teras kedua yang digariskan dalam pembangunan sukan. jurulatih dan kepegawaian. Secara umumnya. Penganjuran pelbagai kursus yang meliputi aspek urusan sukan dan sains sukan dan Bantuan Klinik Kejurulatihan dan Kem Bakat untuk atlit. Mereka menyatakan bahawa program-program ini terbuka kepada belia dan masyarakat. program-program sukan. Berdasarkan pengisian yang telah disampaikan oleh pihak Kompleks Belia dan Sukan.

peralatan sukan. MSNS juga menyediakan peruntukan kewangan dan memberi bantuan dalam hal-hal penyediaan jurulatih sepenuh masa dan jurulatih asing. taktik. latihan. kemudahan-kemudahan sukan akan ditingkatkan. Kerjasama yang erat daripada pelbagai pihak ini akan dapat merealisasikan visi MSNS. kaedah dan sistem perlaksanaan program-program sukan sangat dititikberatkan. Berdasarkan pengisian yang disampaikan oleh pihak MSN. (Sumber: Utusan Borneo. Di bawah aspek pengelolaan. MSNS perlu memainkan peranan yang proaktif dalam pembangunan sukan di Negeri Sarawak. Bukan itu sahaja. Pengarah MSNS. pihak MSNS menjalankan penyelidikan sukan dan kajian secara mendalam. Ini kerana tanggungjawab kita lebih kepada menyediakan fasiliti serta latihan kepada para atlet”. penggubalan strategi. inisiatif untuk membuat penyelenggaraan dan penjagaan kemudahan turut diusahakan di samping membuat penguatkuasaan peraturan dan prosedur mengenai . pendedahan dan penyertaan dalam pertandingan. Berikut merupakan kenyataan beliau yang menyatakan bahawa tanggungjawab ke arah pembangunan sukan merupakan tanggungjawab yang harus dipikul bersama: “Program pembangunan sukan menuntut kerjasama erat antara MSNS dan persatuan persatuan sukan dalam negeri. aspek-aspek seperti peningkatan ilmu dan kemahiran.melaksanakan program-program pembangunan sukan khususnya Program Pusat Cemerlang. Memandangkan visi MSNS adalah untuk menjadikan Sarawak sebagai Kuasa Sukan di Malaysia. Bukan itu sahaja. Francis Nyurang Ding menegaskan bahawa persatuanpersatuan sukan perlu bekerjasama dengan pihak mereka bagi mengenalpasti sukansukan yang boleh diketengahkan di peringkat yang lebih tinggi. Bukan itu sahaja. bantuan latihan. bagi tujuan pembangunan sukan. Sebilangan kemudahan sukan yang sudah sedia ada di peringkat negeri dan daerah juga akan dinaik taraf di bawah program pembangunan sukan. 4 Oktober 2012) Kenyataan ini jelas menunjukkan betapa pentingkan kerjasama daripada MSNS dan persatuan sukan dalam negeri.

Tempahan juga boleh dijalankan secara dalam talian di samping membuat tempahan di kaunter pejabat Kompleks. Pihak pengurusan bertanggungjawab untuk menyelenggara segala kemudahan yang terdapat di sini. pihak MSN berkolaborasi dengan pihak sekolah bagi membimbing murid-murid yang berbakat dalam sukan. futsal. Di gimnasium pula. bola jaring. Bukan itu sahaja. Sesungguhnya. badminton. Menurut soal jawab yang dijalankan dengan pihak gimnasium di MSN. tinju. Mereka menggunakan pendekatan yang lebih bersistem di mana proses mengenalpasti dan menyediakan atlit di peringkat sekolah rendah dan menengah dijalankan bagi mewujudkan asas yang lebih baik bagi membolehkan penyertaan dalam sukan berprestasi tinggi. lebih ramai guru pendidikan jasmani akan . angkat berat. usaha akan digiatkan untuk menyediakan lebih ramai atlit muda melalui bagi menyertai pertandingan latihan dan pada peringkat antarabangsa program kejurulatihan yang sistematik. Prosedur penggunaan kemudahan di sini adalah mengikut waktu operasi dan dibuat menerusi sistem tempahan. Para atlet akan dilatih secara berkumpulan mengikut kemampuan dan ketahanan diri mereka.penggunaan kemudahan tersebut. Dalam proses penyeliaan atlet pelapis. Kami difahamkan bahawa ada di antara jurulatih merupakan bekas atlet lompat tinggi. Mereka akan dibimbing oleh jurulatih yang juga merupakan bekas-bekas atlet. Ternyata pihak MSN menyediakan tenaga jurulatih yang benar-benar berkelayakan dan bertauliah. mereka menyediakan program latihan kepada para atlet dengan berpandukan jadual yang dibuat oleh pihak persatuan. wushu. langkah ini diaplikasikan oleh pihak Kompleks Belia dan Sukan. Bukan itu sahaja. Kami difahamkan bahawa mereka akan menyelenggara segala kemudahan secara berkala. Setiap kerosakan akan direkodkan dan akan digantikan dengan alat atau kemudahan yang baru sekiranya terdapat peruntukan daripada pihak atasan. lompat jauh dan sebagainya. dewan serbaguna dan kolam renang akan sentiasa dijaga dari segi kebersihan. kemudahan-kemudahan seperti gelanggang bola keranjang. Dari segi pembangunan sukan sekolah pula. kami difahamkan bahawa setiap alat yang terdapat di gimnasium merupakan tanggungjawab pihak jurulatih yang bertugas.

Pada hari lawatan tersebut. Bukan itu sahaja. intensif dan biasiswa. Menurut pihak gimnasium MSN. badan yang bertanggungjawab dalam pembangunan sektor sukan adalah Kementerian Kebudayaan. Program pembangunan sukan sekolah juga diperkukuhkan dengan menaik taraf kemudahan sedia ada. pihak Kompleks turut dikunjungi oleh pihak sekolah yang menggunakan kolam renang untuk tujuan pengajaran. Program kejurulatihan juga akan ditingkatkan. penglibatan dan penyertaan yang lebih cemerlang di peringkat antarabangsa dan penyediaan lebih ramai jurulatih yang berkelayakan dan berkebolehan. Sekolah juga digalakkan untuk menganjurkan aktiviti selepas waktu sekolah agar pelajar berpeluang untuk menambah baik kemahiran mereka dalam sukan yang dikenali dan melibatkan diri dalam aktiviti baru di bawah bimbingan jurulatih yang berkelayakan. membina sekolah sukan baru. pengurusan. Kementerian Pendidikan dan Pertubuhan dan Persatuan Sukan. . kejurulatihan. Antara aspek yang diberi penekanan dalam pembangunan sukan adalah sekolah kerajaan dan sekolah swasta. Hal ini memantapkan lagi penglibatan umum dalam sukan. Belia dan Sukan. mereka akan dihantar untuk mengikuti seminar dan kursus kejurulatihan bagi meamntapkan pengetahuan mereka dalam bidang tersebut. Kompleks Belia dan Sukan menyediakan kemudahan kepada para pelajar sekolah. yayasan sukan. kemudahan sukan. akses bagi kemudahan dan kompleks sukan akan disediakan kepada pelajar termasuk kemudahan di bawah pengurusan pihak berkuasa tempatan dalam usaha menggalakkan pelajar aktif dalam sukan. Majlis Sukan Sekolah Rendah (MSSR) dan Majlis Sukan Sekolah Menengah (MSSM). Pihak gimnasium MSN juga menawarkan perkhidmatan bimbingan kepada orang umum. Pada peringkat pentadbiran pula. Satu program khas akan diperkenalkan untuk akreditasi jurulatih yang terlibat dalam menjalankan program pembangunan yang atlet manakala akan bekas atlet digalakkan dan atlet untuk sedia ada berpengalaman mengikuti latihan yang perlu untuk menjadi jurulatih.ditempatkan di sekolah rendah manakala mata pelajaran olahraga dan gimnastik pula dijadikan sebahagian daripada kurikulum pendidikan.

Pengerusi dan ahli-ahli jawatankuasa ini dilantik oleh Pengerusi Majlis. Antara misi MSNS yang menjurus kepada pembangunan jurulatih adalah untuk melatih dan menghasilkan tenaga pengurusan dan jurulatih sukan yang bertaraf antarabangsa. Oleh yang demikian. Kami juga difahamkan bahawa para jurulatih di MSN merupakan atlet kebangsaan. mengawal dan melaksanakan perkara ini.Bagi MSNS. Seorang Pengarah serta beberapa orang kakitangan lain yang telah dilantik akan membantu jawatankuasa ini untuk mengendalikan urusan dan pentadbiran harian MSNS. Majlis merupakan Jawatankuasa Tertinggi yang mengawal dan mengawasi hal ehwal MSNS. salah satu objektif ISN yang menjurus kepada pembangunan jurulatih adalah membangun kurikulum sains sukan bagi meningkatkan mutu pendidikan jurulatih. para jurulatih akan mengikuti kursus kejurulatihan anjuran MSN pada setiap tahun. kedua-dua badan tersebut adalah Majlis dan Jawatankuasa Pengurusan. . Justeru. 2. hal-ehwal pengurusan dan pentadbiran diawasi oleh dua badan yang bertanggungjawab untuk mengawasi. pihak MSN memastikan bahawa para jurulatih akan dihantar untuk mengikuti kursus dan seminar kejurulatihan. Persatuan-persatuan sukan pula diserapkan sebagai gabungannya. Di ISN pula. Pembangunan Jurulatih Institut Sukan Negara (ISN) merupakan satu pusat sumber maklumat dalam memberi ilmu yang bermanfaat kepada jurulatih-jurulatih negara seiring dengan fungsi ISN sebagai pusat kecemerlangan sukan negara. Jawatankuasa Pengurusan pula bertanggungjawab untuk membantu mengendalikan hal-ehwal berhubung dengan pengurusan dan pentadbiran MSNS. Selain itu. Ia dipengerusikan oleh YAB Ketua Menteri dan anggotanya terdiri daripada agensiagensi yang terlibat dalam pembangunan sukan. agensi sukan telah mengenal pasti jurulatih yang berkelayakan untuk memberi latihan yang teratur kepada para atlet.

Kewujudan kumpulan pemain yang baik tetapi tidak sesuai merumitkan lagi proses pemilihan. Pemilihan biasanya dibuat setahun sekali di peringkat umur 12 tahun. Mereka yang berjaya dalam pemilihan peringkat kebangsaan akan ditempatkan di sekolah sukan iaitu Sekolah Sukan Bandar Penawar dan Sekolah Sukan Bukit Jalil. Beliau amat gembira kerana dapat memberi sumbangan dari segi kejurulatihan kepada para atlet. Program ini diadakan bagi melalui beberapa ujian yang dilaksanakan oleh MSN dengan Kerjasama Kementerian Pelajaran Malaysia. Cara keduanya ialah pemilihan atlet-atlet sekolah yang bertanding di peringkat daerah (MSSD) dan negeri (MSSN) serta seterusnya ke peringkat kebangsaan (MSSM). Pemilihan pemain yang kurang sesuai akan mengakibatkan pembentukan satu pasukan yang lemah. Pihak jurulatih yang dipilih juga mempunyai kepakaran dalam bidang yang diceburi. Kenal Pasti Bakat Kenal pasti bakat atau juga dikenali sebagai ‘Talent Identification Device’(TID). Menurut kenyataan daripada seorang jurulatih kebangsaan di gimnasium MSN.Pihak MSN juga telah memilih calon jurulatih yang benar-benar berminat dalam bidang sukan. malah menghapuskan peluang pemain yang benar-benar berpotensi untuk terus bergiat dan maju. Pemilihan pemain merupakan satu proses yang amat penting dan sukar. Memainkan peranan bagi pelapis untuk mewakili negara dalam sukan. beliau menyatakan bahawa sukan dan dirinya memang tidak dapat dipisahkan. . Seseorang jurulatih memikul beban yang berat semasa memilih pemain kerana terdapat perbezaan yang ketara antara pemain yang baik dengan pemain yang tidak baik. Kenal pasti bakat dilakukan melalui 2 cara iaitu cara pertama dengan mengadakan suatu program khas yang diadakan dipusat-pusat tertentu mengikut zon di seluruh Malaysia. Ianya bermatlamat mencungkil bakat-bakat muda yang berpotensi untuk diberi latihan untuk program di bahagian pembangunan atlet. 3.

pukulan drive. Para pemain yang terlibat dalam proses pemilihan perlu diberitahu terlebih dahulu tentang prosedur yang akan diambil supaya mereka dapat bersedia dari segi psikologi. Tahap kecergasan atlet adalah penting dalam aspek pemilihan. Pemilihan Berstruktur Satu pelan perlu dirancang untuk menentukan struktur atau peraturan pemilihan pemain dijalankan secara adil dan hanya pemain yang benar-benar sesuai dipilih. 2. Misalnya dalam sukan badminton. Selain itu. Oleh itu komponen kecergasan berasaskan kemahiran atlet perlu diuji supaya jurulatih dapat mengenal pasti tahap kecergasan atlet yang dipilih dalam aspek ini. Proses pemilihan pemain melibatkan pemilihan objektif dan subjektif. kemahiran asas yang diperlukan adalah seperti membuat servis.1. Permainan berpasukan memerlukan tahap penyesuaian diri yang tinggi dengan rakan sepasukannya. pergerakan digelanggang dan smesy. umur dan pengalaman atlet juga merupakan . ii. Pemilihan Atlet i. Tahap kemahiran asas dan kemahiran khusus atlet perlu dinilai termasuk pemerhatian terhadap kemahiran istimewa yang dimiliki atlet. 3. Pemilihan Objektif 1. Kesesuaian seseorang atlet untuk bermain dalam permainan individu atau berpasukan perlu diberi pertimbangan.

Pemerhatian terhadap sifat atletnya seperti sanggup berkorban untuk mencapai kejayaan. berdisiplin. bersemangat. Seseorang pemain mungkin mempunyai tahap kemahiran yang tinggi tetapi sentiasa menimbulkan masalah dan memberi pengaruh yang tidak baik kepada ahli lain dalam pasukan tersebut. iii. dapat dilatih. 2. mudah menyesuaikan diri dan tidak sombong semasa sesi latihan dapat memberi gambaran subjektif yang menyeluruh kepada jurulatih berkenaan seseorang atlet. Jadual 1 di bawah menunjukkan jenis ujian yang boleh dilakukan untuk mengenal pasti bakat dan tahap kecergasan atlet berdasarkan faktor prestasi tertentu. Bergantung kepada penilaian peribadi jurulatih terhadap seseorang atlet. manakala Jadual 2 menunjukkan sembilan ujian teras yang dapat dijalankan untuk tujuan identifikasi bakat. berdedikasi. Pemilihan Subjektif 1. 2001). . 2. bakat pelbagai dimensi.kriteria pemilihan yang penting. bakat satu sukan dan bakat dalam pelbagai sukan (Brown. gigih. Identifikasi Bakat Bakat seseorang atlet sebenarnya dapat dilihat dari segi bakat satu dimensi. Jurulatih juga boleh menggunakan saluran lain seperti melihat rekod peribadi atlet atau mengadakan perbincangan dengan guru atau rakan yang mengenali atlet untuk mendapatkan maklumat tambahan mengenai atlet tersebut.

Keupayaan membaling .Ketinggian Struktur tubuh badan .Balingan beban (peluru 3 kg) .Masa tindak balas Tindak koordinasi balas dan .Keupayaan menangkap .Mata dominan .Jadual 1 Jenis ujian untuk mengenal pasti bakat dan tahap kecergasan atlet berdasarkan faktor prestasi tertentu Faktor Prestasi Ujian mengenal pasti bakat dan tahap kecergasan .Jarak rentang lengan .Persepsi dalaman Penglihatan .Penglihatan konvergen .Pusingan bangau -Balingan bola .Dirian bangau Kestabilan .Lompatan menegak .Ketinggian semasa duduk .Jism badan .Penglihatan Pinggiran .Bangun tubi Kekuatan dan kuasa .

Inventori Eysenck’s Personality Sumber: Majlis Sukan Negara (1995).Daya tahan ‘crunch’ Daya tahan .5 terhadap lima faktor . .Kelajuan dan -Lari pecut 40 m .Tekan tubi . Talent Identification & Fitness Testing Manual 1997-1998.Lari ulang-alik . Kuala Lumpur: Majlis Sukan Negara. hlm 6.Skala 1 Mental .Pemulihan pecutan keupayaan memulihkan pecutan Ketangkasan -Ujian Keanjalan Hexagon (ujian lompatan) .Larian 800 m -Duduk berjangkau Kelembutan .Ekstensi belakang . Jadual 3.

. Balingan beban (peluru 3 kg) 6. Talent Identification & Fitness Testing Manual 1997-1998. Ketinggian 2. Larian ulang-alik atau larian 800 m Sumber: Majlis Sukan Negara (1995). Jadual 3. Lompatan menegak Kelajuan Ketangkasan 7. Kuala Lumpur: Majlis Sukan Negara. Jisim badan Kekuatan dan kuasa 5.Jadual 2 Ujian sembilan teras untuk tujuan identifikasi bakat Faktor Prestasi Struktur tubuh badan Ujian teras identifikasi bakat 1. Ketinggian semasa duduk 4. Lari pecut 40 m 8. Pembangunan atlet Kejayaan sukan bagi sesebuah negara adalah bergantung terhadap perancangan yang baik dan berkesan dalam pelbagai aspek seperti pembangunan jurulatih. Jarak rentang lengan 3. pembangunan atlet. Ujian Keanjalan Hexagon (ujian lompatan) Daya tahan 9. prasarana sukan dan pelbagai kemudahan yang lain. 4. hlm 6.

Seorang jurulatih seharusnya merancang program latihan dengan memberi penekanan pada beberapa aspek penting seperti teknik permainan (kemahiran sukan). daerah.Kalau dilihat dari segi pembangunan atlet. 1999). Dalam hal ini. fisiologi dan psikologi serta pengetahuan permainan (termasuk undang-undang permainan). 2. panel jurulatih terbaik yang dilantik sama ada di peringkat zon. haruslah memainkan peranan yang penting dalam mengenal pasti bakat-bakat yang terbaik agar tidak terlepas pandang terhadap atlet sukan yang berbakat. terdapat juga jurulatih yang jarang memikirkan . kemahiran. Bentuk program latihan Terdapat dua bentuk program latihan. pemakanan. Latihan kemahiran psikologikal (LKP) LKP merujuk kepada latihan kemahiran mental atau psikologikal yang dijalankan secara sistematik dan konsisten (Weinberg dan gould. kolej. 3. iaitu program latihan jangka pendek yang mengambil masa kurang daripada dua tahun dan program latihan jangka panjang yang mengambil masa antara dua hingga empat tahun. universiti dan sebagainya lagi. seterusnya berterusan ke sekolah menengah. Merancang program latihan Latihan yang berkesan bermula dengan perancangan latihan yang rapi. taktik permainan. 1. sahsiah dan sebagainya lagi. pelaziman dari segi fizikal. negara kita juga tidak ketinggalan dalam mencari bakat dari akar umbi iaitu semenjak di bangku sekolah rendah lagi. negeri atau kebangsaan. Apabila berlakunya kegagalan dalam sesuatu perlawanan. Untuk itu pembangunan atlet yang telah terpilih haruslah meliputi perancangan program latihan yang terancang samada dalam aspek kecergasan fizikal.

bola jaring dan sebagainya amat menuntut keharmonian sikap yang terbaik dikalangan setiap atlet. kekuatan mental menyumbang antara 50% hingga 95% terhadap peningkatan prestasi sukan. jurulatih dapat menangani faktor latihan dengan baik dan berkesan tetapi gagal memberi perhatian yang sewajarnya terhadap pemakanan atlet semasa mereka membuat persiapan menjalani latihan. Pada kebiasaannya. Sahsiah Pembangunan dalam aspek sahsiah juga merupakan satu elemen penting dalam melahirkan seorang atlet yang komited terhadap hala tujunya dalam bidang sukan yang diceburinya. mengarah dan memandu atlet bagi menjalani latihan sepanjang tahun. terdapat periodisasi. pencapaian atlet dipengaruhi oleh tiga faktor utama iaitu genetik. tidak tenteram dan sebagainya. Keperibadian yang cemerlang dalam sukan bakal melahirkan sikap yang baik dan disenangi oleh pelbagai pihak. 4. Periodisasi boleh dikatakan tempoh atau jangka masa.kemungkinan kegagalan atlet disebabkan masalah psikologi seperti takut. Kerangka program latihan Kerangka program latihan ialah alat yang digunakan oleh jurulatih untuk merancang. hoki. 5. Periodisasi merupakan proses pembahagian pelan tahunan kepada beberapa . namun faktor latihan dan pemakanan dapat diubah. latihan dan pemakanan. Sukan berkumpulan melibatkan ahli yang ramai seperti bola sepak. Di dalam setiap program latihan. 6. Walaupun faktor genetik tidak dapat diubah. Pemakanan atlet Dalam bidang sukan. sepak takraw. Jurulatih gagal memahami kepentingan LKP dan kesannya terhadap peningkatan prestasi sukan. Sebenarnya pemakanan sukan yang seimbang dapat membantu atlet kita untuk meningkatkan prestasi sukan dan tahap kesihatan yang baik. Sesungguhnya .

Ini juga memudahkan proses pemantauan dan penilaian dilakukan oleh jurulatih terhadap atlet yang dilatih. . Isipadu latihan bagi persediaan umum adalah tinggi (85%-100%) dan intensiti latihan adalah sederhana (40% . Fasa persediaan Fasa persediaan dibahagikan kepada dua. Kerangka program latihan membantu jurulatih dan atlet menjalankan latihan dengan lebih teratur dan bersistematik. Dengan adanya periodisasi. Jangka masa bagi fasa ini adalah 6 hingga 14 minggu. daya tahan otot dan kekuatan asas sebelum atlet menjalani latihan pembinaan komponen fizikal yang diperlukan dalam sukan yang diceburinya. Persediaan khusus memberikan penekanan khusus kepada komponen-komponen fizikal yang lebih dominan dalam sesuatu sukan. iaitu persediaan umum dan persediaan spesifik. Tujuan kerangka program latihan adalah untuk memudahkan penyediaan progran latihan. Fasa-fasa latihan Satu kalender latihan bagi seseorang atlet boleh dibahagikan kepada tiga fasa. Jangka masa bagi fasa ini adalah antara 6 – 10 minggu. Isipadu latihan masih tinggi bagi sukan-sukan yang berasaskan daya tahan sementara intensiti latihan ditingkatkan sehingga 90%. jurulatih akan berasa lebih mudah untuk meramalkan hasil atau pencapaian untuk dijadikan garis panduan bagi menentukan pencapaian puncak yang betul dan tepat semasa fasa pertandingan utama. Ujian pra kecergasan diperlukan dalam fasa persediaan umum.fasa latihan kecil supaya program latihan yang dirancang dapat dijalankan secara teratur. i. Isipadu latihan diturunkan sedikit kepada 65%-85% bagi sukan-sukan yang berasaskan kekuatan dan kelajuan. Fasa persediaan umum memberi tumpuan kepada pembinaan kecergasan fizikal menyeluruh terutamanya dalam aspek kardiovaskular. fasa pertandingan dan fasa transisi.70%). iaitu fasa persediaan. Setiap fasa adalah terdiri daripada kitaran makro dan kitaran mikro serta mempunyai matlamat yang berbeza.

permainan sebenar melalui simulasi permainan. Tujuan fasa transisi pemulihan fisiologi dan psikologi seperti rawatan kecederaan dan mengatasi kebosanan. Kecergasan dikekalkan dan dinilai melalui permainan sebenar atau melalui ujian masa atau jarak atau ketinggian. iaitu pra-pertandingan dan pertandingan. Jangka masa bagi fasa ini adalah antara 6-8 minggu. Fasa transisi Fasa transisi mengambil masa lebih kurang 6-10 minggu. Isipadu dan intensiti amat diperlukan bagi memastikan atlet berada pada prestasi puncak terutamanya pada hari pertandingan sebenar. Ujian pasca kecergasan diperlukan bagi fasa ini. Jangka masa fasa masih bergantung kepada pertandingan. Latihan bagi fasa ini dilakukan dalam situasi permainan kecil.Fasa pertandingan Fasa pertandingan dibahagikan kepada dua. Latihan bebanan ditumpukan bagi meningkatkan dan mengekalkan kuasa serta daya tahan otot. Fasa ini memberi penekanan khusus kepada komponen fizikal dalam sukan yang dilatih. . Isipadu latihan masih tinggi bagi sukan berasaskan daya tahan sementara intensiti bergantung kepada keperluan sebenar sukan. Kaedah latihan seperti latihan bebanan untuk pengekalan daya tahan otot bagi sukan berasaskan kelajuan dan kekuatan boleh diteruskan tetapi kekerapan latihan perlu dikurangkan. Tujuan fasa pertandingan adalah untuk meningkatkan atau mengekalkan tahap kecergasan. Rehat aktif adalah amat digalakkan bagi mengelakkan penurunan kecergasan fizikal yang keterlaluan. Jangka masa bagi fasa pertandingan bergantung kepada format pertandingan. Tujuan fasa ini adalah menilai prestasi diri dan keberkesanan program dan merancang sesi latihan yang akan datang. Fasa pertandingan memberi tumpuan kepada pengekalan kecergasan optimum yang diperlukan oleh sukan yang diceburi.

latihan atau pembinaan psikologi. Jurulatih perlu memahami konsep-konsep isipadu.ii. latihan atau pembinaan teknikal (kemahiran) dan latihan atau pembinaan taktikal (strategi). . Intensiti terlalu tinggi mengganggu proses pembangunan kecergasan kecederaan. Terdapat komponen-komponen yang diberi keutamaan mengikut fasa. Intensiti Latihan Intensiti latihan merujuk kepada kualiti kerja yang yang dikenakan seperti kelajuan larian atau ulangan maksima (repitition maxsimum). Intensiti rendah tidak meningkatkan tahap kecergasan. intensiti dan rehat supaya program yang dirancang menghasilkan kualiti pada akhir latihan. Isipadu Isipadu adalah jumlah kerja atau aktiviti latihan yang perlu dilakukan oleh seseorang atlet. Komponenkomponen tersebut adalah latihan atau pembinaan fizikal. iii. Penekanan kepada komponen-komponen ini diberi mengikut kitaran latihan.

. idea dan hasrat sesuatu perancangan itu perlu disampaikan kepada semua untuk mereka fahami. Keutamaan bakat muda bermula dari peringkat agar umbi haruslah dikenal pasti. Untuk memastikan kesemua perancangan itu diterjemahkan kepada pelaksanaan. dipupuk dan dibentuk sebaik mungkin. Oleh itu semua pihak haruslah berganding bahu dalam merealisasikan hasrat ini. pengenalpastian bakat dan juga pembangunan atlet merupakan satu program terancang yang di susun secara sistematik agar dapat memenuhi keperluan negara dalam melahirkan jaguh sukan untuk mewakili negara hingga ke peringkat dunia. Semua pihak perlulah memiliki matlamat yang sama untuk melaksanakan sebarang perancangan yang telah dibuat dengan efektif dan efisien.Kesimpulan Keseluruhannya jelas menunjukkan bahawa program pembangunan sukan yang terancang melibatkan pembanguan jurulatih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful