P. 1
BMM 3109 Morfologi Bahasa Melayu

BMM 3109 Morfologi Bahasa Melayu

|Views: 189|Likes:
Published by j-bond
baek punye
baek punye

More info:

Published by: j-bond on Mar 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2013

pdf

text

original

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS KENT PENTAKSIRAN KERJA KURSUS – KKBI (JPT, Soalan Tugasan dan PMM

/Rubrik) Mata Pelajaran/ BMM 3109 Tempoh Kursus : MORFOLOGI BAHASA MELAYU Pelaksanaan: 6 SEPT HINGGA 24 NOV 2011 Program : PGSR NOV 2008 Semester 6 / NOV 2008 /Tahun: Kumpulan yang PGSR NOV 2008 terlibat: Disediakan JABATAN PENGAJIAN MELAYU IPGM KAMPUS KENT oleh: Disahkan oleh: Penyelaras Ketua Jabatan Mata pelajaran/Kursus Nama & Tandatangan ................................................ CAROLINE @ LORENA DAVID Tarikh: 26 OGOS 2011 ................................. SINIT @ JOHN GITOM 26 OGOS 2011

ii. Menjelaskan dan menghuraikan proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. Menghuraikan jenis-jenis akronim dalam bahasa Melayu. kata kerja. iii. golongan kata kerja. dan kata tugas. jenis kata adjektif. pelajar dapat : i. Mencerakinkan golongan kata dalam bahasa Melayu. Membanding beza imbuhan dan bentuk perkataan bahasa Melayu.BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JPT TUGASAN PROJEK SEMESTER ENAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (SEKOLAH RENDAH) JABATAN UNIT TAJUK : PENGAJIAN MELAYU : MORFOLOGI BAHASA MELAYU / BMM 3109 : MENGHASILKAN FOLIO PEMBENTUKAN KATA DAN PROSES PEMBENTUKAN AKRONIM DALAM MORFOLOGI. kata adjektif. dan pembentukan kata baharu. . iii. Menghuraikan maksud dan proses pembentukan kata. ii. Menjelaskan proses-proses pembentukan akronim dalam bahasa Melayu. iv. OBJEKTIF : Pada akhir tugasan ini. HASIL PEMBELAJARAN : i. Mengklafikasi golongan kata.

Cara pembentukannya lebih merupakan proses pengabunggan dan pembentukan kata nama bagi melahirkan bentuk baharu yang lebih ringkas. Huraikan proses pembentukan kata dalam bahasa Melayu. 1. Morfologi memfokuskan kajian terhadap perkataan dalam bahasa Melayu yang telah menunjukkan perubahan dan perkembangan yang pesat. . Terdapat beberapa kaedah pembentukan kata bahasa Melayu. Berdasarkan satu petikan yang berkaitan dengan bahasa. Proses pembentukan akronim tidak mempunyai prinsip yang jelas.TUGASAN PROJEK INSTITUT : PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT TUARAN NAMA PELAJAR : MATA PELAJARAN : MORFOLOGI BAHASA MELAYU KUMPULAN : PGSR NOV 2008 TUGASAN PROJEK: KERJA KURSUS BERASASKAN ILMU KURSUS PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (SEKOLAH RENDAH) TARIKH MULA: 5 SEPT 2011 TARIKH HANTAR : 24 NOV 2011 Morfologi merupakan aspek penting dalam tatabahasa dan tatabahasa pula merupakan perkara asas bagi sesuatu bahasa. kaji pembentukan kata melalui kata pinjaman kata.1 1.3 Jelaskan maksud proses pembentukan kata. pembentukan akronim digunakan untuk kata nama khas dan proses pembentukannya agak longgar. 1. Oleh itu. Lazimnya. 2. terutamanya dalam bidang kosa kata dan yang melibatkan perubahan-perubahan bentuk kata. proses pembentukan perkataan dengan cara ini bukanlah satu kaedah pembentukan perkataan baharu atau istilah yang tepat.2 1.

Bahan-bahan bukti yang digunakan untuk menjelaskan tugasan projek hendaklah disertakan dalam lampiran. Nama Guru Pelatih dan No. c. Amalan plagiat tidak dibenarkan. 5.2 Huraikan jenis-jenis akronim. Nama Pensyarah iii.1 Jelaskan proses pembentukan akronim. Panjang tugasan tidak kurang daripada 30 muka surat (termasuk persembahan visual). Hasil tugasan perlu diserahkan kepada pensyarah mengikut format berikut : a. Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus 1. 4. Tahun Pengajian 6. Hasil tugasan perlu dijilidkan dan bahagian kulit hadapan hendaklah dilengkapkan dengan maklumat yang berikut: i. e. Tugasan ini membawa markah 100 dan wajaran 50%. d. b. b. 3. Kad Pengenalan ii. . Langkau satu setengah baris. Lampiran. Rujukan mengikut format APA. Tugasan ini ialah tugasan individu. 2. Nama Kursus iv. 7. Fon Arial Saiz huruf 12.2. 2. BMM diserahkan juga dalam bentuk ’soft copy’ (CD). Format penulisan adalah seperti berikut: a.

... (SINIT@JOHN GITOM) ........................... (CAROLINE@LORENA DAVID) Disahkan oleh: .......................Kriteria Pentaksiran Tugasan akan disemak berdasarkan kriteria pentaksiran yang disediakan............. Tugasan disediakan oleh: ............................

• • • Cemerlang Komitmen Refleksi Kolaborasi . Komponen Tugasan PEMEROLEHAN ILMU (25%) • Kemahiran mencari sumber kepelbagaian sumber rujukan • Isi kandungan • Kefahaman maklumat • PENGUASAAN ILMU (30%) • Kebolehan merancang dan menstruktur maklumat secara bermakna • Kebolehan mengaplikasi ilmu dan kemahiran. • Kebolehan menghubungkaitkan pelbagai unsur. 20-11 • Huraian analisis data tepat • Membuat rumusan yang kurang jelas. Membuat rumusan yang jelas. PEMINDAHAN ILMU (30%) • Kajian tentang pengetahuan yang dipelajari • Aplikasi dalam konteks baru/situasi sebenar. Lemah 9-0 • Maklumat dan dokumen kurang tepat dan kurang lengkap dan dan 30-21 Huraian dan rumusan • • Huraian analisis data yang tepat. 5-0 Kurang Komitmen Refleksi Kolaborasi Sikap dan sahsiah yang positif. 10-0 • Huraian analisis data • kurang tepat.sesuai . Membuat rumusan yang kurang jelas. SIKAP DAN SAHSIAH (15 %). 15-11 • Hasilan kajian petikan • Hasilan kajian petikan berkaitan pembentukan kata melalui kata pinjaman kata dan penciptaannya kurang jelas. • Penghasilan produk penulisan kreatif berdasarkan prinsip dan prosedur yang betul. Maklumat dokumen Berkaitan : dan • Baik 25-18 Maklumat dan dokumen tepat.lengkap dan dari pelbagai sumber. Kaji petikan berdasarkan pembentukan kata melalui kata pinjaman kata dan penciptaannya. • Hasilan kajian petikan berkaitan pembentukan kata melalui kata pinjaman kata dan penciptaannya dapat dihuraikan dengan jelas. 10-6 Sederhana • • • Komitmen Refleksi Kolaborasi • • • berkaitan pembentukan kata melalui kata pinjaman kata dan penciptaannya kurang tepat.PGSR AMBILAN NOV 2008 PERATURAN MEMBERI MARKAH (PMM) PROJEK MATA PELAJARAN MORFOLOGI BAHASA MELAYU BMM 3109 Aspek Yang Dinilai dan Pemberatan. • Komitmen • Refleksi • Kolaborasi. Kriteria Sederhana 17-10 • Maklumat dokumen tepat kurang lengkap.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->