Kursus : Dakwah Dan Perubahan Sosio Budaya (PE6063) Pensyarah :P.M.

Fariza bt Md Sham `

Perubahan Sosial Menurut Al Quran
Disediakan oleh : Rusliza Othman ( P68746 ) Bilik Siswazah 3 11.00 pagi

Agenda  Definisi  Prinsip perubahan sosial  Kepentingan manusia untuk berubah  Penutup .

organisasi dan interaksi sosial . norma. pola laku perbuatan.Definisi  Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat  Perubahan yang melibatkan nilai.

(ar-Ra'du:11) .Dalil Naqli ُ‫إنََّّاللهََّّلََّّ ُيغ ّي ُرََّّماَّبق ْومََّّحتىَّ ُيغ ّي ُرواَّماَّب َا ْنف‬ ‫ِ س ِهم‬ ِ ِ ِ ِ ِ "Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

Prinsip Perubahan  Manusia sebagai makhluk perubah  Perubahan adalah sunnatullah  Manusia memerlukan panduan untuk berubah .

Prinsip 1 : Manusia sebagai makhluk perubah  Allah menciptakan manusia dalam bentuk makhluk yang paling sempurna  Manusia dilantik sebagai khalifah di atas muka bumi  Manusia diberi pilihan untuk beruba kearah kebaikan atau kejahatan .

Kemudian Kami mengeluarkan kamu berupa kanak-kanak.Prinsip 2: Perubahan adalah sunatullah Manusia berubah dari satu alam ke alam yang lain dan berubah secara sunatullah Surah Al Hajj : Ayat 5 “…dan Kami pula menetapkan dalam kandungan rahim apa yang Kami rancangkan hingga ke suatu masa yang ditentukan lahirnya. kemudian (kamu dipelihara) hingga sampai ke peringkat umur dewasa. dan (dalam pada itu) ada di antara kamu yang dimatikan (semasa kecil atau semasa dewasa) dan ada pula yang dilanjutkan umurnya ke peringkat tua nyanyuk sehingga ia tidak mengetahui lagi akan sesuatu yang telah diketahuinya dahulu…” .

dan juga menjadi hidayah petunjuk untuk keselamatan. . dan yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu. serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman.Prinsip 3: Manusia perlukan panduan Manusia memerlukan petunjuk wahyu untuk menjalani hidup yang sejahtera Surah Yunus : Ayat 57 Wahai umat manusia! Sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu.

Kepentingan manusia berubah  Mendapat keuntungan dunia  Menjadi hamba Allah yang bertakwa  Perkembangan ilmu dan peradaban  Perkembangan sains dan teknologi  Peningkatan ekonomi dan taraf hidup  Pemuliharaan alam dan persekitaran  Keuntungan di akhirat  Mendapat keredhoan Ilahi  Jaminan kehidupan di Syurga .

dengan izinNya. . dan Allah menurunkan bersama Nabi-nabi itu Kitab-kitab Suci yang benar. Dan Allah sentiasa memberi petunjuk hidayahNya . untuk menjalankan hukum di antara manusia mengenai apa yang mereka perselisihkan dan (sebenarnya) tidak ada yang melakukan perselisihan melainkan orang-orang yang telah diberi kepada mereka Kitab-kitab Suci itu.Petunjuk dari Al Quran Surah Al Baqaroh : Ayat 213 "Pada mulanya manusia itu ialah umat yang satu. Maka Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke arah kebenaran yang diperselisihkan oleh mereka (yang derhaka itu). maka Allah mengutuskan para Nabi sebagai pemberi khabar gembira dan pemberi amaran.mereka berselisih semata-mata kerana hasad dengki sesama sendiri. iaitu sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata.

Sekilas pandang .

Perubahan sosial adalah satu sunatullah yang perlu dilakukan mengikut landasan Al Quran agar manusia menikmati kejayaan di dunia dan di akhirat. .Kesimpulan Manusia adalah agen kepada perubahan.