BMM3110 1 Sintaksis Bahasa Melayu Tajuk : Frasa Kerja Dengan Kata Bantu 1.

Kata bantu menerangkan kata kerja dari dua sudut makna iaitu :

2. Kata bantu aspek dan kata bantu ragam diletakkan sebelum kata kerja dalam frasa kerja.
3. Unsur kata bantu boleh disertai oleh kata penguat.

KATA BANTU ASPEK


Menerangkan waktu pada kerja yang dilakukan. Tergolong kepada tiga jenis aspek masa berdasarkan perbuatan itu

sudah, sedang, atau belum dilakukan. • Contoh-contoh kata bantu aspek :

SUDAH DILAKUKAN sudah

KATA BANTU ASPEK SEDANG DILAKUKAN sedang

BELUM DILAKUKAN belum

Nama : NOOR HIDAYAH BINTI HASSAN

Alia sedang menanam pokok bunga. 4. 3. Matahari belum terbit lagi. 1. 2. • Terdapat sesetengah kata bantu aspek yang boleh hadir berderetan dan ada juga yang tidak boleh hadir bersama-sama. Ibu telah menjahitkan adik sepasang baju kurung. Boleh hadir bersama-sama belum masih masih sudah telah baru sudah + + + + + + + pernah belum sedang pernah pernah sudah mula 2.BMM3110 2 Sintaksis Bahasa Melayu telah pernah baru masih mula akan • Contoh ayat yang terdapat penggunaan kata bantu aspek : 1. Saya pernah melihat orang itu. Tidak boleh hadir bersama sedang sedang pernah pernah telah telah + + + + + + belum masih masih sedang sedang belum akan akan belum sedang + + + + belum sedang akan akan Nama : NOOR HIDAYAH BINTI HASSAN .

Nama : NOOR HIDAYAH BINTI HASSAN . •    Terbahagi kepada tiga aspek perbuatan : mesti melakukan hendak melakukan berkeupayaan melakukan Contoh-contoh kata bantu ragam ialah : • mungkin hendak mahu harus enggan •  boleh dapat mesti patut Contoh ayat yang mempunyai penggunaan kata bantu ragam : Halim hendak bercuti ke Melaka.BMM3110 3 Sintaksis Bahasa Melayu pernah pernah telah telah sudah sudah sudah + + + + + + + akan belum masih akan sedang belum baru sedang sedang sedang + + + pernah telah sudah KATA BANTU RAGAM • Menerangkan ragam atau suasana perasaan sesuatu perbuatan itu dilakukan.

• Terdapat kata bantu ragam tertentu yang boleh hadir berderetan dan ada juga yang tidak boleh hadir bersama-sama.BMM3110 4 Sintaksis Bahasa Melayu    Adik harus mengulang kaji pelajaran setiap malam. Hasni mungkin hadir ke majlis tersebut. Mereka boleh pergi sekarang.  Boleh hadir bersama-sama harus harus mesti mesti patut patut mungkin mungkin + + + + + + + + mahu dapat mahu dapat dapat boleh boleh dapat  Tidak boleh hadir bersama hendak hendak hendak mahu mahu mesti boleh dapat dapat + + + + + + + + + mahu harus mesti mesti dapat harus mesti hendak hendak hendak hendak mahu mahu mahu boleh dapat dapat enggan + + + + + + + + + boleh dapat hendak harus boleh harus mahu boleh patut KATA BANTU ASPEK/KATA BANTU RAGAM Nama : NOOR HIDAYAH BINTI HASSAN .

Polis mesti telah menangkap pencuri itu sesudah mendapat maklumat. Hanis masih dapat tidur walaupun bilik itu panas. • Contoh penggunaan : o Kata Bantu Aspek + Kata Bantu Ragam    Dia belum hendak makan kerana masih kenyang. Aminah akan dapat menjawab soalan itu.BMM3110 5 Sintaksis Bahasa Melayu • Kata bantu aspek yang tertentu boleh hadir bersama-sama dengan kata bantu ragam secara berderetan sama ada secara mendahului dan mengikutinya. o Kata Bantu Ragam + Kata Bantu Aspek    Mereka mesti akan datang. Nama : NOOR HIDAYAH BINTI HASSAN . Adik harus sudah tidur kerana malam sudah larut.