2.

0 Pengurusan Grafik Digital

. hurai dan bincangkan bagaimana guru dapat mewujudkan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya dan kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran.0 Penulisan Esei Berdasarkan ciri-ciri keistimewaan budaya yang telah dikenalpasti.3.

LAMPIRAN .

LAMPIRAN A PROFIL DIRI INDIVIDU LAMPIRAN B .

SOALAN TUGASAN LAMPIRAN C PENGURUSAN GRAFIK .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful