2.

0 Pengurusan Grafik Digital

.3. hurai dan bincangkan bagaimana guru dapat mewujudkan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya dan kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran.0 Penulisan Esei Berdasarkan ciri-ciri keistimewaan budaya yang telah dikenalpasti.

LAMPIRAN .

LAMPIRAN A PROFIL DIRI INDIVIDU LAMPIRAN B .

SOALAN TUGASAN LAMPIRAN C PENGURUSAN GRAFIK .