Rujukan (APA System) Kenapa Anda Perlu menulis nota rujukan dalam penulisan ilmiah anda: 1.

Untuk menjelaskan sumber data yang telah digunakan 2. Untuk membolehkan pembaca merujuk kepada mana-mana bahagian dalam tulisan itu sendiri samada sebelum atau selepas 3. Untuk memberi penjelasan lanjut yang dikira tidak wajar dibuat dalam teks perbincangan 4. Untuk menjelaskan pandangan yang berbeza dari sumber tertentu bagi membolehkan pembaca membuat perbandingan 5. Untuk memberi penghargaan kepada sumber yang digunakan 6. Untuk memperkukuhkan kewibawaan penulisan kajian Sumber-Sumber Maklumat Terdapat pelbagai sumber maklumat. Bagaimanapun ia boleh diklasifikasikan dalam tiga kategori iaitu primer, sekunder dan tertiary: 1. Sumber Primer: • Merupakan penemuan baru atau ilmu pengetahuan • Melaporkan penyelidikan asli • Memberi ulasan baru atau interpretasi yang berbeza kepada ilmu pengetahuan yang terdahulu. • Dalam konteks pengajian Islam sumber primer ialah sumber yang dipetik dari sumber asal contohnya hadis hendaklah dirujuk dari kitab hadis seperti sahih alBukhari, Sahih Muslim, dan sebagainya. Contoh Sumber Primer yang diterbitkan: • Terbitan berkala/Terbitan bersiri/Jurnal • Laporan Penyelidikan • Penerbitan kerajaan / Penerbitan rasmi • Paten • Piawaian • Disertasi/tesis • Prosiding Contoh Sumber Primer yang tidak diterbitkan:

maklumat dan dokumen dari sumber pertama Contoh-contoh Sumber Sekunder • Buku teks • Buku panduan • Jadual • Ulasan • Terbitan berkala • Perkhidamatan Indeks dan Abstrak. kertas projek khususnya dalam KKBI ialah sistem APA APA Sistem . konvensyen. memo • Temuramah • Lukisan • Rakaman audio • Rakaman video 2. persidangan dan lain-lain) • Fail syarikat • Fail peribadi • Surat menyurat • Diari.• Kertas kerja (seminar. APA ( American Psychological Association) atau Harvard Style? Kebanyakan universiti contohnya USM memberi kebebasan kepada pelajarnya memilih mana-mana sistem nota rujukan/ bibliografi dalam penulisan tesis atau disertasi pelajar namun demikian pelajar perlu mengikut secara konsisten terhadap kaedah penulisan yang dipilih oleh mereka samada APA mahupun Harvard Style. Bagi IPGM pula sistem yang perlu digunakan dalam penulisan ilmiah. tugasan. Sumber Sekunder Sumber sekunder pula merupakan bahan-bahan yang disusun dan diterbitkan semula dalam bentuk berlainan berdasarkan maklumat.

samada sumber rujukan itu telah diterbitkan atau tidak hendaklah direkodkan. 2005)” (iii) Sekiranya bahan sumber yang dirujuk dihasilkan oleh dua pengarang. 1. Contoh: “Oleh itu. laman Web dan sebagainya. jurnal. Kaedah Menulis Nota Rujukan Bagi Bahan Yang Diambil Daripada Buku Apabila mengunakan sistem ini. Penulisan Nota Rujukan Gaya APA Sistem Rujukan yang dinukilkan dalam teks. (ii) Jika nama pengarang tidak perlu ditulis dalam ayat. Contoh: . Contoh: “Antara suasana tugas yang dialami oleh guru pendidikan khas dalam program percantuman masalah pendengaran yang mungkin boleh memberi kesan kepada pencapaian akademik murid adalah pengiktirafan (Podemsky et.al selepas nama pengarang pertama.b. salah satu faktor yang menyebabkan guru pendidikan khas meninggalkan bidang tersebut ialah kerana kurang menerima pengiktirafan”.A. maka tuliskan nama dan tahun dalam kurungan. tesis. sesuatu program pendidikan khas hanya akan dapat dilaksanakan dengan sempurna sekiranya guru-guru pendidikan khas menerima pengiktirafan daripada ibu bapa” (iv) Bagi tiga pengarang atau lebih. Contohnya: “Menurut Brown (2005). menulis nota rujukan gaya APA juga mengambil kira sumber rujukan atau bahan samada buku. Contohnya: “Mengikut Platt dan Olsen (1990) pula. rujukan dalam teks hendaklah ditulis atas nama utama pengarang sahaja (tanpa nama ringkasannya) seperti berikut: (i) Meletakan tahun terbitan dalam kurungan selepas nama pengarang yang dirujuk.c). 1995)” (v) Gunakan huruf kecil (a. tuliskan nama kedua-dua pengarang.al. tuliskan et. untuk mengenal pasti dua atau lebih penerbitan bagi pengarang yang sama dan dikeluarkan pada tahun yang sama. kajian menunjukkan salah satu factor yang menyebabkan guru pendiddikan khas meninggalkan bidang tersebut ialah kerana kurang pengiktirafan (Brown. Sebagaimana sistem Harvard.

diterang dan disusun secara sistematik.J (1998). Herrington (1998)…………… ii. Rujukan Bagi Bahan Yang Diambil Selain Daripada Buku i. Penulisan Bibliografi Gaya APA Bibliografi ialah nama yang diberikan untuk senarai buku-buku.clnt. 575-585 Cara menulis dalam teks: Menurut. 90. Bahan dari Laman Web Contoh Web Clinton. Tesis Contoh tesis: Fadilah Kamsah (2000). J. 1994a) “Pengunaan objek amat meluas. Kesedaran IT di kalangan Kakitangan awam: Satu Tinjauan. terutama dalam pengaturcaraan kepintaran buatan (Puget dan Albert. Malaysia justice on trial. Retrieved October 21. 4(4):12-15.(Clinton. 1999). Ia terdapat dibahagian belakang akhiran sesebuah penerbitan bercetak.com. Cara menulis dalam teks: ……………. Jurnal Contoh Jurnal: Herrington. Unpublished thesis. Journal. iii. Journal of Abnormal Psychology. 1994b) 2. UiTM: Fakulti Pengajian Maklumat. manuskrip dan dan lain-lain penerbitan yang dirujuk . E. B. The Prototype as a construct in abnormal psychology. Cara menulis dalam teks: Fadilah Kamsah(2000). 2000. Penulisan .gov. mengatakan bahawa………. from the World Wide Web:http://www@babyrib.“Contoh perisian yang mengunakan bahasa pengaturcaraan kekangan ialah ILOG Solver (Puget dan Albert.E.(1999 september). A.

et. Row • Buku: Tiga Pengarang Lofland. • Buku : Dua Pengarang Lofland. L. tempat terbit dan penerbit iii. New York: Harper &amp. New York: Harper &amp... New York: Basic Books. The new criminology : for a social theory of deviance.ed. Row.al (1999). Young. • Buku Terjemahan . Mengikut aturan yang dimulakan dengan nama pengarang. I (1999). tajuk. &amp. I (1999).L. Mengikut turutan abjad ii. L &amp. New York: Basic Books.(1999). Taylor. Baris kedua dan seterusnya ditulis ke tengah (1 tab) Berikut ialah contoh-contoh bibliografi mengikut kaedah APA Bahan bercetak • Buku: Tiada Pengarang A World of Strangers: Order and action in urban public space. tahun terbit. L. The New Criminalogy: For a social theory of deviance.The new criminology: For a social theory of deviance.(1999).2nd. • Buku:Seorang pengarang Lofland. J.bibliografi perlu mengikut format seperti berikut: i. New York: Harper &amp. A World of Strangers: Order and action in urban public space. Row • Buku: Lebih dari tiga Pengarang Lofland. Taylor.

The power of daydreams. Psychology Today. Tuan Guru Haji Zakaria b. Psychology and the soul ( William Turner. (1998) The prototype as a construct in abnormal psychology. August).On the shoulders of giant. Journal of abnormal psychology. 34 • Artikel dari Akhbar Mohammed Azam Noor.M. 3 july). Ismail: Sumbangannya Kepada . 90.) (1974). Report to the President. (1932). New York:Pitman • Buku Yang disunting Friedman. • Tesis Raihaniah Zakaria (2007). • Manuskrip yang tidak diterbitkan Hardison. R. DC: Author. (Eds. M.J. Public Finance.) Philadephia: University of Pennsylavania Press.. (1999. Trans. R. Time. 36-44. E. April). The psychology of depression: Contemporary theory and research. Washington.Rank. O. 575-585. A. Unpublished manuscript • Artikel dari Majalah Klinger. (2000. (2000. Katz. Committee of public finance. &amp. New York:Wiley. (1999).’Why Ziana Zain as literary person for 1998?’ New Straits Times : 25 • Artikel dari Jurnal Herrington. (1983). Shuttle crew studying ozone layer in atmosphere. • Buku dikarang oleh Badan Korporat Commision on intergoverment relations (1995).J.

U. • Doctoral Dissertation Smith A. • Filem/Pita Audio Habsah Hassan (producer) &amp. (2000). April).O. (producer &amp. Unpublished thesis. New York: Arista Records. Producer). (1996). singer). Kenny G the moment [cassette]. • Seminar/Proceeding Ali Hanafiah. In the meeting of The Academy of Criminal Justice Sciences. Othman Hafsam (director). (Director &amp. Tun Shah Ashari.G. It happened one night [Film] .J. In Proceeding of the International Seminar on DNA Testing and Their Effects on Human Beings. (Report). ‘The effect of DNA testing on convicted felons in Malaysia’.Perkembangan Pendidikan dan Politik Islam di Negeri Kelantan. Soal Hati [Film].B. : Georgia. Wicked as hell itself:women in prisons of Georgian London. (12-17 August 1999). Datuk &amp. Washington DC: U. • Kaset Audio Kenny.S. Kuala Lumpur • Kertas kerja persidangan Sheehan. Capra. Kuala Lumpur: Serangkai Film Sdn Bhd. F. • Laporan Organization for Economic Cooperation and Development. W. Anlysis of interaction process and sociometric relatins developed during theraphy with offenders on probation. (1999. (1934). :Unpublished doctoral dissertations. Assessing the impacts of technology on society. (1999). G. (1983). New York: New York University.K. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya: Jabatan Akidah.P. Inc.

Eg :BPO.[Portrats]. [Game] Selangor. • Temuramah Mahathir Mohamed (1999. Producer). (Director &amp.Ed. William. (1999). Bhd • Peta Derbysgire. Selangor: Sistem Televisyen Malaysia Berhad. [Map]. IEEE. F. It happened one night [Videocassette] • Bahan Permainan Chess Set (1999). 2nd. • Mikrofom James. (2000). TV3. Kuala Lumpur. Damansara. (1999). Personal Interview. • Bahan Relia Human development models.[Microform]. GPO. With Norazlina Ridzwan. (2000 Disember). April 20). Two dancers on a stage. (2000). Philadelphia: DCA Educational Products. Glacier map of Tasmania.Capra.Los Angeles: University of Southern California. London: National Gallery of Art. • Alat mudah alih-CD-ROM. [Realia]. Majalah 3. (2000). E. Prime Minister Malaysia. Malaysia: Syarikat Perusahaan Plastik Ban Tong Sdn. • Program televisyen The haze in Malaysia: impact on tourism. The principles of psychology. • Gambar Potret Rembrabdt. • On line-INTERNET . London: Royal Georgraphical Society. et al.

Atau al-Ghazali. Contohnya: Al-Zuhayli.gov. 25. 4(4): 12-15.edu. Contoh: Raihaniah Zakaria (2009) Kekayaan Spiritual : Kits Lengkap Untuk Setiap Muslim. Wahbah &amp. bagi pengarang Arab. Bagi nama orang Melayu Malaysia dimulakan dengan nama peribadinya. Jilid. tuliskan nama keluarga atau nama yang lebih dikenali. kaedah yang ringkas boleh digunakan.com). (1999) September). J. Kangar: Percetakan Perlis. Ahmad. Penerbit. Gunakan jil. A.Clinton. Retrieved October 21 2000. Judul. GAYA HARVARD Sistem Catatan Bawah Maklumat dan bahan rujukan yang perlu ditulis pada catatan bawah adalah seperti berikut: a. Gunakan hlm BAGAIMANA MENULIS CATATAN BAWAH a.D.uvm.E. Tahun c. g. Koma (Judul ditulis dengan senget atau italic. Gelaran jawatan tidak perlu ditulis. Ibn Rushd.com • E-mail Day. from the World Wide Web: http:www@babyrib. Muhammad. Malaysian justice on Trial. Journal. d. (30 Julay 1999). Review of film---Chicken Run. Muhammad b. Rujukan yang disebut buat pertama kali dan seterus Bahan rujukan yang disebut buat pertama kali dalam catatan bawah hendaklah ditulis dengan lengkap. Mday@usage. Halaman. bagi penulis Barat nama keluarga hendaklah ditulis dahulu contoh Adams. b. E. Abu Hamid Muhammad b. E-mail to Xia Li (XLI@moose.clnt. . Apabila rujukan yang sama disebut lebih daripada sekali. Martha. h. Nama pengarang. Tempat terbitan e. f.

h.Siti Rodziyah Nyan (2009) Akhbar Saudara. op.cit untuk rujukan yang berselang. 24. Contoh takhrij hadith . 34 Raihaniah Zakaria. h. 3. Akhbar Saudara. J. Penggunaan singkatan ibid. maklumat takhrij hadith tersebut hendaklah dibuat sepenuhnya dalam nota kaki. h. Contoh: Abu Hamid Muhammad b. Kaherah: Matba’ah Isa al-Babi al-Halabi wa Syurakah. hlm. Cara Penulisan Teks al-Qur’an dan al-Hadith Cara penulisan teks al-Qur’an dan hadith hendaklah mengunakan font tradisional Arabic bersaiz 16 dan ia mestilah berbaris sepenuhnya.cit. dan op. Al-Ghazali (1968). Kekayaan Spiritual. Maklumat ayat dan surah bagi teks al-Qur’an ditulis dibawah petikan teks bukannya di dalam nota kaki contoh: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Surah al-Fatihah (1): 1-4 Bagi teks hadith.60 c. hlm. 2. h. 55 Siti Rodziyah Nyan. Syams al-Din al-Syaykh Muhammad al-Dususqi (t. j. hlm..t) Hasyiyah al-Dusuqi ala alSyarh al-Kabir.60 Raihaniah. Muhammad al-Ghazali (1968) Ihya Ulum al-Din. 78 b. Ibid. Kaherah: Mu’assasah al-Halabi wa Syurakah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.cit Singkatan ibid digunakan untuk rujukan yang berturut dan op. bukannya di bawah petikan teks tersebut. 170.

). Kitab alBuyu’. Sahih al-Bukhari. tidak di bold atau diitalickan sebagaimana berikut: Raihaniah Zakaria (2007). nama rujukan.Pm. bab dan no hadith. dalam Lutpi Ibrahim et. 176. Islamika III. tajuk bahan berkenaan diletakan dalam petikan.). negeri.) selepasnya. Universiti Malaya. disertasi. tajuk bahan berkenaan itu didahulukan diikuti dengan lain-lain keterangan yang boleh menjelaskan sumbernya: penerbit. Ismail: Sumbangannya kepada Perkembangan Pendidikan dan Politik Islam di Negeri Kelantan.Ltd. 1917. Mu’amal Hamidy (terj. “ Al-Syura: Konsep dan Penerapannya dalam Organisasi dan Pentadbiran”. Contohnya: Muhammad b. Akademi Islam Universiti Malaya. laporan-laporan sesuatu institusi ataupun kertas kerja seminar yang tidak diterbitkan. 45. tarikh atau sebagainya. .al. c. hadith 2178. contoh: Abdullah Alwi Haji Hassan (1985). e. h. Kertas kerja Seminar Mak Nyah di Universiti Malaya. h. Bagi rujukan buku terjemahan. Sekiranya sesuatu buku itu diedit. “Tuan Guru Haji Zakaria b.yang paling ringkas adalah dengan menyebut nama penuh pengarang. Rujukan kepada latihan ilmiah. kandungan dalam Kel. nama penterjemah perlu dinyatakan selepas tajuk buku seperti contoh di bawah: Al-Qaradhawi. h. Bagi bahan rujukan fail Arkib/manuskrip hendaklah ditulis mengikut siri yang tercatit. 24-25 Oktober 1987. tajuk besar (kitab). Kuala Lumpur : Jabatan Pengajian Islam. f. nama editornya dinyatakan sebelum nama buku berkenaan dan diletakan (ed. 23 April. Contoh: Surat Yang Dipertua Majlis Agama Islam kepada Sultan Muhammad. d. g.68/1917. h. 5. Singapura: Perpustakaan Nasional Pte. Khairuddin Yusof (1987).” Disertasi Sarjana Usuluddin. Ismail Abu Abd Allah al-Bukhari (1994). 71-94. h. Bagi bahan yang tidak diketahui penulisnya atau penulisnya kurang jelas. Bab Bay al-Dinar Nasa.. tesis. “Social and Health Review of Transexual”. Yusuf (1984). h. (ed. no. Halal dan Haram dalam Islam.4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful