Rujukan (APA System) Kenapa Anda Perlu menulis nota rujukan dalam penulisan ilmiah anda: 1.

Untuk menjelaskan sumber data yang telah digunakan 2. Untuk membolehkan pembaca merujuk kepada mana-mana bahagian dalam tulisan itu sendiri samada sebelum atau selepas 3. Untuk memberi penjelasan lanjut yang dikira tidak wajar dibuat dalam teks perbincangan 4. Untuk menjelaskan pandangan yang berbeza dari sumber tertentu bagi membolehkan pembaca membuat perbandingan 5. Untuk memberi penghargaan kepada sumber yang digunakan 6. Untuk memperkukuhkan kewibawaan penulisan kajian Sumber-Sumber Maklumat Terdapat pelbagai sumber maklumat. Bagaimanapun ia boleh diklasifikasikan dalam tiga kategori iaitu primer, sekunder dan tertiary: 1. Sumber Primer: • Merupakan penemuan baru atau ilmu pengetahuan • Melaporkan penyelidikan asli • Memberi ulasan baru atau interpretasi yang berbeza kepada ilmu pengetahuan yang terdahulu. • Dalam konteks pengajian Islam sumber primer ialah sumber yang dipetik dari sumber asal contohnya hadis hendaklah dirujuk dari kitab hadis seperti sahih alBukhari, Sahih Muslim, dan sebagainya. Contoh Sumber Primer yang diterbitkan: • Terbitan berkala/Terbitan bersiri/Jurnal • Laporan Penyelidikan • Penerbitan kerajaan / Penerbitan rasmi • Paten • Piawaian • Disertasi/tesis • Prosiding Contoh Sumber Primer yang tidak diterbitkan:

tugasan.• Kertas kerja (seminar. Sumber Sekunder Sumber sekunder pula merupakan bahan-bahan yang disusun dan diterbitkan semula dalam bentuk berlainan berdasarkan maklumat. kertas projek khususnya dalam KKBI ialah sistem APA APA Sistem . memo • Temuramah • Lukisan • Rakaman audio • Rakaman video 2.maklumat dan dokumen dari sumber pertama Contoh-contoh Sumber Sekunder • Buku teks • Buku panduan • Jadual • Ulasan • Terbitan berkala • Perkhidamatan Indeks dan Abstrak. konvensyen. APA ( American Psychological Association) atau Harvard Style? Kebanyakan universiti contohnya USM memberi kebebasan kepada pelajarnya memilih mana-mana sistem nota rujukan/ bibliografi dalam penulisan tesis atau disertasi pelajar namun demikian pelajar perlu mengikut secara konsisten terhadap kaedah penulisan yang dipilih oleh mereka samada APA mahupun Harvard Style. persidangan dan lain-lain) • Fail syarikat • Fail peribadi • Surat menyurat • Diari. Bagi IPGM pula sistem yang perlu digunakan dalam penulisan ilmiah.

(ii) Jika nama pengarang tidak perlu ditulis dalam ayat. Kaedah Menulis Nota Rujukan Bagi Bahan Yang Diambil Daripada Buku Apabila mengunakan sistem ini.c).al selepas nama pengarang pertama. menulis nota rujukan gaya APA juga mengambil kira sumber rujukan atau bahan samada buku. Contoh: “Oleh itu. 1995)” (v) Gunakan huruf kecil (a. jurnal. untuk mengenal pasti dua atau lebih penerbitan bagi pengarang yang sama dan dikeluarkan pada tahun yang sama.A. tuliskan nama kedua-dua pengarang. tesis. 1. Contohnya: “Mengikut Platt dan Olsen (1990) pula. salah satu faktor yang menyebabkan guru pendidikan khas meninggalkan bidang tersebut ialah kerana kurang menerima pengiktirafan”. 2005)” (iii) Sekiranya bahan sumber yang dirujuk dihasilkan oleh dua pengarang. kajian menunjukkan salah satu factor yang menyebabkan guru pendiddikan khas meninggalkan bidang tersebut ialah kerana kurang pengiktirafan (Brown. rujukan dalam teks hendaklah ditulis atas nama utama pengarang sahaja (tanpa nama ringkasannya) seperti berikut: (i) Meletakan tahun terbitan dalam kurungan selepas nama pengarang yang dirujuk. maka tuliskan nama dan tahun dalam kurungan. Contoh: “Antara suasana tugas yang dialami oleh guru pendidikan khas dalam program percantuman masalah pendengaran yang mungkin boleh memberi kesan kepada pencapaian akademik murid adalah pengiktirafan (Podemsky et. Contoh: . Contohnya: “Menurut Brown (2005).b. sesuatu program pendidikan khas hanya akan dapat dilaksanakan dengan sempurna sekiranya guru-guru pendidikan khas menerima pengiktirafan daripada ibu bapa” (iv) Bagi tiga pengarang atau lebih. tuliskan et. Sebagaimana sistem Harvard.al. laman Web dan sebagainya. Penulisan Nota Rujukan Gaya APA Sistem Rujukan yang dinukilkan dalam teks. samada sumber rujukan itu telah diterbitkan atau tidak hendaklah direkodkan.

manuskrip dan dan lain-lain penerbitan yang dirujuk . diterang dan disusun secara sistematik. A. Kesedaran IT di kalangan Kakitangan awam: Satu Tinjauan. terutama dalam pengaturcaraan kepintaran buatan (Puget dan Albert. Bahan dari Laman Web Contoh Web Clinton. Journal of Abnormal Psychology. 4(4):12-15.gov. Journal. Ia terdapat dibahagian belakang akhiran sesebuah penerbitan bercetak.E.clnt.“Contoh perisian yang mengunakan bahasa pengaturcaraan kekangan ialah ILOG Solver (Puget dan Albert. Herrington (1998)…………… ii. Jurnal Contoh Jurnal: Herrington. Unpublished thesis.(1999 september). iii. Penulisan Bibliografi Gaya APA Bibliografi ialah nama yang diberikan untuk senarai buku-buku. 1994a) “Pengunaan objek amat meluas. mengatakan bahawa………. Retrieved October 21. Cara menulis dalam teks: ……………. 2000.J (1998).com. The Prototype as a construct in abnormal psychology. J.(Clinton. Cara menulis dalam teks: Fadilah Kamsah(2000). Malaysia justice on trial. Rujukan Bagi Bahan Yang Diambil Selain Daripada Buku i. B. from the World Wide Web:http://www@babyrib. Tesis Contoh tesis: Fadilah Kamsah (2000). UiTM: Fakulti Pengajian Maklumat. 90. E. 1994b) 2. 575-585 Cara menulis dalam teks: Menurut. 1999). Penulisan .

I (1999). Row • Buku: Tiga Pengarang Lofland. Baris kedua dan seterusnya ditulis ke tengah (1 tab) Berikut ialah contoh-contoh bibliografi mengikut kaedah APA Bahan bercetak • Buku: Tiada Pengarang A World of Strangers: Order and action in urban public space. Mengikut aturan yang dimulakan dengan nama pengarang. Taylor. A World of Strangers: Order and action in urban public space. Row. New York: Harper &amp. New York: Basic Books. The new criminology : for a social theory of deviance.L. • Buku:Seorang pengarang Lofland. tahun terbit. Mengikut turutan abjad ii..bibliografi perlu mengikut format seperti berikut: i. tempat terbit dan penerbit iii. &amp.(1999). L &amp. Row • Buku: Lebih dari tiga Pengarang Lofland. I (1999).The new criminology: For a social theory of deviance. The New Criminalogy: For a social theory of deviance. Taylor. tajuk.. • Buku Terjemahan .ed. New York: Harper &amp. New York: Basic Books. L. J.(1999). Young.2nd. New York: Harper &amp. • Buku : Dua Pengarang Lofland. et.al (1999). L.

E. 3 july). (1932).J. Time.M. • Manuskrip yang tidak diterbitkan Hardison. • Buku dikarang oleh Badan Korporat Commision on intergoverment relations (1995). Journal of abnormal psychology. (2000.On the shoulders of giant.Rank. DC: Author. Psychology and the soul ( William Turner. April). O. Tuan Guru Haji Zakaria b. A. (1998) The prototype as a construct in abnormal psychology. New York:Wiley. &amp. Trans.) (1974).’Why Ziana Zain as literary person for 1998?’ New Straits Times : 25 • Artikel dari Jurnal Herrington. R. (Eds. (1999). R. August). 34 • Artikel dari Akhbar Mohammed Azam Noor.. New York:Pitman • Buku Yang disunting Friedman. Katz. The psychology of depression: Contemporary theory and research. Report to the President. (2000. Ismail: Sumbangannya Kepada . Public Finance. 90. Psychology Today. Shuttle crew studying ozone layer in atmosphere. 575-585. (1983). Washington.J. The power of daydreams. Committee of public finance. • Tesis Raihaniah Zakaria (2007). 36-44. (1999.) Philadephia: University of Pennsylavania Press. Unpublished manuscript • Artikel dari Majalah Klinger. M.

Wicked as hell itself:women in prisons of Georgian London. (1996). • Seminar/Proceeding Ali Hanafiah. W.B.O. Inc. It happened one night [Film] .Perkembangan Pendidikan dan Politik Islam di Negeri Kelantan. Othman Hafsam (director). U. Capra. In Proceeding of the International Seminar on DNA Testing and Their Effects on Human Beings. • Doctoral Dissertation Smith A. (1934). In the meeting of The Academy of Criminal Justice Sciences. : Georgia.P. April). ‘The effect of DNA testing on convicted felons in Malaysia’. • Laporan Organization for Economic Cooperation and Development.K. Kenny G the moment [cassette]. • Filem/Pita Audio Habsah Hassan (producer) &amp. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya: Jabatan Akidah. (Report). (12-17 August 1999). (Director &amp. Kuala Lumpur: Serangkai Film Sdn Bhd. (2000). Assessing the impacts of technology on society. Tun Shah Ashari. New York: New York University. • Kaset Audio Kenny.S. F. Datuk &amp. Washington DC: U. (producer &amp.J. Soal Hati [Film]. New York: Arista Records. (1999. (1983). Producer). Unpublished thesis.G. :Unpublished doctoral dissertations. (1999). G. Kuala Lumpur • Kertas kerja persidangan Sheehan. singer). Anlysis of interaction process and sociometric relatins developed during theraphy with offenders on probation.

(2000). • Alat mudah alih-CD-ROM. London: National Gallery of Art. (2000). (2000). • Gambar Potret Rembrabdt.Capra. Bhd • Peta Derbysgire. [Realia].[Microform]. • Temuramah Mahathir Mohamed (1999. The principles of psychology. Kuala Lumpur. London: Royal Georgraphical Society. (2000 Disember). Selangor: Sistem Televisyen Malaysia Berhad. Prime Minister Malaysia. With Norazlina Ridzwan. [Game] Selangor. (Director &amp. F. 2nd. William. GPO. IEEE. • On line-INTERNET . • Program televisyen The haze in Malaysia: impact on tourism. • Bahan Relia Human development models. April 20).Los Angeles: University of Southern California. (1999). Malaysia: Syarikat Perusahaan Plastik Ban Tong Sdn. Damansara. • Mikrofom James. [Map]. TV3. Philadelphia: DCA Educational Products.[Portrats]. et al. Eg :BPO. Majalah 3. Producer).Ed. E. (1999). Personal Interview. It happened one night [Videocassette] • Bahan Permainan Chess Set (1999). Two dancers on a stage. Glacier map of Tasmania.

edu. Contoh: Raihaniah Zakaria (2009) Kekayaan Spiritual : Kits Lengkap Untuk Setiap Muslim. 25. Koma (Judul ditulis dengan senget atau italic. E.gov. Review of film---Chicken Run.uvm. 4(4): 12-15. Judul. kaedah yang ringkas boleh digunakan.com • E-mail Day. Tahun c. Tempat terbitan e.com). J. . Rujukan yang disebut buat pertama kali dan seterus Bahan rujukan yang disebut buat pertama kali dalam catatan bawah hendaklah ditulis dengan lengkap. Ahmad.Clinton. bagi penulis Barat nama keluarga hendaklah ditulis dahulu contoh Adams. Atau al-Ghazali. GAYA HARVARD Sistem Catatan Bawah Maklumat dan bahan rujukan yang perlu ditulis pada catatan bawah adalah seperti berikut: a. Retrieved October 21 2000. Journal. Muhammad. Gunakan hlm BAGAIMANA MENULIS CATATAN BAWAH a.D. Mday@usage. Apabila rujukan yang sama disebut lebih daripada sekali. from the World Wide Web: http:www@babyrib. Wahbah &amp. Contohnya: Al-Zuhayli. g. Bagi nama orang Melayu Malaysia dimulakan dengan nama peribadinya. Muhammad b. Ibn Rushd. Gunakan jil. Kangar: Percetakan Perlis. Abu Hamid Muhammad b. h. E-mail to Xia Li (XLI@moose. Halaman. Nama pengarang.E. bagi pengarang Arab. (30 Julay 1999). Penerbit. Martha. d. Jilid. A. tuliskan nama keluarga atau nama yang lebih dikenali. (1999) September). Malaysian justice on Trial.clnt. b. Gelaran jawatan tidak perlu ditulis. f.

60 Raihaniah. maklumat takhrij hadith tersebut hendaklah dibuat sepenuhnya dalam nota kaki.cit. Kaherah: Mu’assasah al-Halabi wa Syurakah. dan op. hlm. hlm. Contoh: Abu Hamid Muhammad b.cit Singkatan ibid digunakan untuk rujukan yang berturut dan op. 34 Raihaniah Zakaria. 78 b. Maklumat ayat dan surah bagi teks al-Qur’an ditulis dibawah petikan teks bukannya di dalam nota kaki contoh: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Surah al-Fatihah (1): 1-4 Bagi teks hadith. Akhbar Saudara.t) Hasyiyah al-Dusuqi ala alSyarh al-Kabir. Syams al-Din al-Syaykh Muhammad al-Dususqi (t. 55 Siti Rodziyah Nyan. J.Siti Rodziyah Nyan (2009) Akhbar Saudara.60 c. Muhammad al-Ghazali (1968) Ihya Ulum al-Din.cit untuk rujukan yang berselang. Cara Penulisan Teks al-Qur’an dan al-Hadith Cara penulisan teks al-Qur’an dan hadith hendaklah mengunakan font tradisional Arabic bersaiz 16 dan ia mestilah berbaris sepenuhnya. Al-Ghazali (1968). bukannya di bawah petikan teks tersebut. Contoh takhrij hadith .. h. 3. op. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kaherah: Matba’ah Isa al-Babi al-Halabi wa Syurakah. Kekayaan Spiritual. 2. hlm. h. Penggunaan singkatan ibid. 24. h. Ibid. 170. h. j.

Halal dan Haram dalam Islam. Bagi bahan rujukan fail Arkib/manuskrip hendaklah ditulis mengikut siri yang tercatit. negeri.) selepasnya. tidak di bold atau diitalickan sebagaimana berikut: Raihaniah Zakaria (2007). h. Mu’amal Hamidy (terj. Yusuf (1984). Khairuddin Yusof (1987). Universiti Malaya. Sekiranya sesuatu buku itu diedit. 176. Bagi rujukan buku terjemahan. c. Bab Bay al-Dinar Nasa. 23 April. 5. Akademi Islam Universiti Malaya. nama penterjemah perlu dinyatakan selepas tajuk buku seperti contoh di bawah: Al-Qaradhawi. e.” Disertasi Sarjana Usuluddin.68/1917.). h. g. Ismail Abu Abd Allah al-Bukhari (1994). Islamika III. tajuk besar (kitab).Ltd. 45. Bagi bahan yang tidak diketahui penulisnya atau penulisnya kurang jelas. . h. Sahih al-Bukhari. Ismail: Sumbangannya kepada Perkembangan Pendidikan dan Politik Islam di Negeri Kelantan. “Tuan Guru Haji Zakaria b. “Social and Health Review of Transexual”..). contoh: Abdullah Alwi Haji Hassan (1985). tajuk bahan berkenaan diletakan dalam petikan. h. Kertas kerja Seminar Mak Nyah di Universiti Malaya.al. bab dan no hadith. h. no. h. d. nama rujukan. kandungan dalam Kel. tajuk bahan berkenaan itu didahulukan diikuti dengan lain-lain keterangan yang boleh menjelaskan sumbernya: penerbit. 1917. 24-25 Oktober 1987.Pm. Contohnya: Muhammad b. hadith 2178. (ed. “ Al-Syura: Konsep dan Penerapannya dalam Organisasi dan Pentadbiran”. disertasi.4.yang paling ringkas adalah dengan menyebut nama penuh pengarang. Contoh: Surat Yang Dipertua Majlis Agama Islam kepada Sultan Muhammad. Rujukan kepada latihan ilmiah. dalam Lutpi Ibrahim et. nama editornya dinyatakan sebelum nama buku berkenaan dan diletakan (ed. tesis. Kitab alBuyu’. laporan-laporan sesuatu institusi ataupun kertas kerja seminar yang tidak diterbitkan. Singapura: Perpustakaan Nasional Pte. f. 71-94. tarikh atau sebagainya. Kuala Lumpur : Jabatan Pengajian Islam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful