Rujukan (APA System) Kenapa Anda Perlu menulis nota rujukan dalam penulisan ilmiah anda: 1.

Untuk menjelaskan sumber data yang telah digunakan 2. Untuk membolehkan pembaca merujuk kepada mana-mana bahagian dalam tulisan itu sendiri samada sebelum atau selepas 3. Untuk memberi penjelasan lanjut yang dikira tidak wajar dibuat dalam teks perbincangan 4. Untuk menjelaskan pandangan yang berbeza dari sumber tertentu bagi membolehkan pembaca membuat perbandingan 5. Untuk memberi penghargaan kepada sumber yang digunakan 6. Untuk memperkukuhkan kewibawaan penulisan kajian Sumber-Sumber Maklumat Terdapat pelbagai sumber maklumat. Bagaimanapun ia boleh diklasifikasikan dalam tiga kategori iaitu primer, sekunder dan tertiary: 1. Sumber Primer: • Merupakan penemuan baru atau ilmu pengetahuan • Melaporkan penyelidikan asli • Memberi ulasan baru atau interpretasi yang berbeza kepada ilmu pengetahuan yang terdahulu. • Dalam konteks pengajian Islam sumber primer ialah sumber yang dipetik dari sumber asal contohnya hadis hendaklah dirujuk dari kitab hadis seperti sahih alBukhari, Sahih Muslim, dan sebagainya. Contoh Sumber Primer yang diterbitkan: • Terbitan berkala/Terbitan bersiri/Jurnal • Laporan Penyelidikan • Penerbitan kerajaan / Penerbitan rasmi • Paten • Piawaian • Disertasi/tesis • Prosiding Contoh Sumber Primer yang tidak diterbitkan:

Sumber Sekunder Sumber sekunder pula merupakan bahan-bahan yang disusun dan diterbitkan semula dalam bentuk berlainan berdasarkan maklumat. konvensyen. Bagi IPGM pula sistem yang perlu digunakan dalam penulisan ilmiah. kertas projek khususnya dalam KKBI ialah sistem APA APA Sistem . tugasan. persidangan dan lain-lain) • Fail syarikat • Fail peribadi • Surat menyurat • Diari. memo • Temuramah • Lukisan • Rakaman audio • Rakaman video 2.maklumat dan dokumen dari sumber pertama Contoh-contoh Sumber Sekunder • Buku teks • Buku panduan • Jadual • Ulasan • Terbitan berkala • Perkhidamatan Indeks dan Abstrak. APA ( American Psychological Association) atau Harvard Style? Kebanyakan universiti contohnya USM memberi kebebasan kepada pelajarnya memilih mana-mana sistem nota rujukan/ bibliografi dalam penulisan tesis atau disertasi pelajar namun demikian pelajar perlu mengikut secara konsisten terhadap kaedah penulisan yang dipilih oleh mereka samada APA mahupun Harvard Style.• Kertas kerja (seminar.

Contoh: “Antara suasana tugas yang dialami oleh guru pendidikan khas dalam program percantuman masalah pendengaran yang mungkin boleh memberi kesan kepada pencapaian akademik murid adalah pengiktirafan (Podemsky et. salah satu faktor yang menyebabkan guru pendidikan khas meninggalkan bidang tersebut ialah kerana kurang menerima pengiktirafan”. (ii) Jika nama pengarang tidak perlu ditulis dalam ayat. menulis nota rujukan gaya APA juga mengambil kira sumber rujukan atau bahan samada buku. Contohnya: “Menurut Brown (2005). jurnal. 1995)” (v) Gunakan huruf kecil (a. tuliskan et.c). Penulisan Nota Rujukan Gaya APA Sistem Rujukan yang dinukilkan dalam teks.A.al.b. kajian menunjukkan salah satu factor yang menyebabkan guru pendiddikan khas meninggalkan bidang tersebut ialah kerana kurang pengiktirafan (Brown. Kaedah Menulis Nota Rujukan Bagi Bahan Yang Diambil Daripada Buku Apabila mengunakan sistem ini. sesuatu program pendidikan khas hanya akan dapat dilaksanakan dengan sempurna sekiranya guru-guru pendidikan khas menerima pengiktirafan daripada ibu bapa” (iv) Bagi tiga pengarang atau lebih. untuk mengenal pasti dua atau lebih penerbitan bagi pengarang yang sama dan dikeluarkan pada tahun yang sama. Contoh: . samada sumber rujukan itu telah diterbitkan atau tidak hendaklah direkodkan. rujukan dalam teks hendaklah ditulis atas nama utama pengarang sahaja (tanpa nama ringkasannya) seperti berikut: (i) Meletakan tahun terbitan dalam kurungan selepas nama pengarang yang dirujuk. 2005)” (iii) Sekiranya bahan sumber yang dirujuk dihasilkan oleh dua pengarang.al selepas nama pengarang pertama. Contohnya: “Mengikut Platt dan Olsen (1990) pula. tesis. laman Web dan sebagainya. Sebagaimana sistem Harvard. Contoh: “Oleh itu. 1. maka tuliskan nama dan tahun dalam kurungan. tuliskan nama kedua-dua pengarang.

manuskrip dan dan lain-lain penerbitan yang dirujuk . 2000. Bahan dari Laman Web Contoh Web Clinton. Retrieved October 21. Ia terdapat dibahagian belakang akhiran sesebuah penerbitan bercetak. E. UiTM: Fakulti Pengajian Maklumat.“Contoh perisian yang mengunakan bahasa pengaturcaraan kekangan ialah ILOG Solver (Puget dan Albert. 1999). diterang dan disusun secara sistematik. The Prototype as a construct in abnormal psychology. Penulisan Bibliografi Gaya APA Bibliografi ialah nama yang diberikan untuk senarai buku-buku.J (1998). Jurnal Contoh Jurnal: Herrington.clnt.(Clinton. Herrington (1998)…………… ii. Cara menulis dalam teks: ……………. A. mengatakan bahawa………. iii. 4(4):12-15. from the World Wide Web:http://www@babyrib.com. B.(1999 september). Kesedaran IT di kalangan Kakitangan awam: Satu Tinjauan.E. Journal of Abnormal Psychology. Tesis Contoh tesis: Fadilah Kamsah (2000). 1994b) 2.gov. 90. Unpublished thesis. Cara menulis dalam teks: Fadilah Kamsah(2000). 1994a) “Pengunaan objek amat meluas. terutama dalam pengaturcaraan kepintaran buatan (Puget dan Albert. J. Rujukan Bagi Bahan Yang Diambil Selain Daripada Buku i. Malaysia justice on trial. Journal. Penulisan . 575-585 Cara menulis dalam teks: Menurut.

The new criminology : for a social theory of deviance. New York: Basic Books. The New Criminalogy: For a social theory of deviance. Baris kedua dan seterusnya ditulis ke tengah (1 tab) Berikut ialah contoh-contoh bibliografi mengikut kaedah APA Bahan bercetak • Buku: Tiada Pengarang A World of Strangers: Order and action in urban public space.L. L.2nd. J.bibliografi perlu mengikut format seperti berikut: i. tajuk. New York: Harper &amp. Mengikut turutan abjad ii. Row • Buku: Tiga Pengarang Lofland. Taylor.(1999). Taylor. et. A World of Strangers: Order and action in urban public space. tahun terbit. L &amp.ed. • Buku Terjemahan . New York: Basic Books. Row. • Buku:Seorang pengarang Lofland. &amp. L.al (1999). I (1999). New York: Harper &amp. • Buku : Dua Pengarang Lofland. I (1999). Young. New York: Harper &amp. Row • Buku: Lebih dari tiga Pengarang Lofland.(1999). Mengikut aturan yang dimulakan dengan nama pengarang... tempat terbit dan penerbit iii.The new criminology: For a social theory of deviance.

575-585. Ismail: Sumbangannya Kepada . (1932). Katz. DC: Author. (1998) The prototype as a construct in abnormal psychology. Shuttle crew studying ozone layer in atmosphere. Tuan Guru Haji Zakaria b.. O. Public Finance. 90.On the shoulders of giant. (Eds. Report to the President. Washington. August).’Why Ziana Zain as literary person for 1998?’ New Straits Times : 25 • Artikel dari Jurnal Herrington. The power of daydreams. Committee of public finance. Journal of abnormal psychology. • Tesis Raihaniah Zakaria (2007).) Philadephia: University of Pennsylavania Press. • Manuskrip yang tidak diterbitkan Hardison. Time.) (1974). The psychology of depression: Contemporary theory and research. M. Psychology and the soul ( William Turner. • Buku dikarang oleh Badan Korporat Commision on intergoverment relations (1995).J. 3 july). New York:Wiley. (2000. 34 • Artikel dari Akhbar Mohammed Azam Noor. (1999. R. &amp. Unpublished manuscript • Artikel dari Majalah Klinger. R. Psychology Today. (1983). New York:Pitman • Buku Yang disunting Friedman. 36-44. (2000.J. (1999).M.Rank. E. Trans. April). A.

(12-17 August 1999).B. F.K.O. W. Anlysis of interaction process and sociometric relatins developed during theraphy with offenders on probation. • Laporan Organization for Economic Cooperation and Development. (Report). Capra. • Doctoral Dissertation Smith A. Wicked as hell itself:women in prisons of Georgian London. (Director &amp. Kuala Lumpur: Serangkai Film Sdn Bhd. Tun Shah Ashari.S. Producer).J. Datuk &amp.G. (1983). Washington DC: U. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya: Jabatan Akidah. New York: New York University. • Seminar/Proceeding Ali Hanafiah. (1999). Othman Hafsam (director). (1999. Assessing the impacts of technology on society. singer). (1934). (2000). Soal Hati [Film]. Inc. New York: Arista Records. :Unpublished doctoral dissertations. (producer &amp. G. It happened one night [Film] . Unpublished thesis. U. In Proceeding of the International Seminar on DNA Testing and Their Effects on Human Beings. In the meeting of The Academy of Criminal Justice Sciences. Kuala Lumpur • Kertas kerja persidangan Sheehan. : Georgia. (1996).Perkembangan Pendidikan dan Politik Islam di Negeri Kelantan. • Kaset Audio Kenny. • Filem/Pita Audio Habsah Hassan (producer) &amp.P. April). Kenny G the moment [cassette]. ‘The effect of DNA testing on convicted felons in Malaysia’.

• Alat mudah alih-CD-ROM. London: National Gallery of Art. (Director &amp. • Mikrofom James. F. London: Royal Georgraphical Society. (2000). William. Selangor: Sistem Televisyen Malaysia Berhad. Malaysia: Syarikat Perusahaan Plastik Ban Tong Sdn. Prime Minister Malaysia. et al. • Program televisyen The haze in Malaysia: impact on tourism. Bhd • Peta Derbysgire. • Bahan Relia Human development models. • On line-INTERNET . (1999). Glacier map of Tasmania. • Temuramah Mahathir Mohamed (1999. (1999). [Game] Selangor. Producer).Ed. Personal Interview. Two dancers on a stage. (2000). Kuala Lumpur. E. It happened one night [Videocassette] • Bahan Permainan Chess Set (1999). April 20). • Gambar Potret Rembrabdt. Majalah 3. (2000 Disember). The principles of psychology. With Norazlina Ridzwan. TV3.[Microform]. [Map].[Portrats]. IEEE.Los Angeles: University of Southern California. (2000). 2nd. Eg :BPO.Capra. Philadelphia: DCA Educational Products. Damansara. [Realia]. GPO.

Review of film---Chicken Run. h. (30 Julay 1999). Tahun c. Penerbit. g. Bagi nama orang Melayu Malaysia dimulakan dengan nama peribadinya. Nama pengarang. Wahbah &amp. Martha.clnt. . d. E-mail to Xia Li (XLI@moose. E. 4(4): 12-15.gov. tuliskan nama keluarga atau nama yang lebih dikenali. Halaman. kaedah yang ringkas boleh digunakan. Kangar: Percetakan Perlis. GAYA HARVARD Sistem Catatan Bawah Maklumat dan bahan rujukan yang perlu ditulis pada catatan bawah adalah seperti berikut: a. Ibn Rushd.uvm. A. f. Gunakan jil. Gelaran jawatan tidak perlu ditulis.edu. Judul.com • E-mail Day. J. Apabila rujukan yang sama disebut lebih daripada sekali. from the World Wide Web: http:www@babyrib. Ahmad. (1999) September). Muhammad b. bagi penulis Barat nama keluarga hendaklah ditulis dahulu contoh Adams. bagi pengarang Arab.E. Retrieved October 21 2000.D. Muhammad. Contoh: Raihaniah Zakaria (2009) Kekayaan Spiritual : Kits Lengkap Untuk Setiap Muslim.com). Jilid. 25. Gunakan hlm BAGAIMANA MENULIS CATATAN BAWAH a. Rujukan yang disebut buat pertama kali dan seterus Bahan rujukan yang disebut buat pertama kali dalam catatan bawah hendaklah ditulis dengan lengkap. b. Journal. Malaysian justice on Trial. Koma (Judul ditulis dengan senget atau italic. Contohnya: Al-Zuhayli. Tempat terbitan e.Clinton. Mday@usage. Abu Hamid Muhammad b. Atau al-Ghazali.

cit. Al-Ghazali (1968). h. Penggunaan singkatan ibid. Akhbar Saudara. Maklumat ayat dan surah bagi teks al-Qur’an ditulis dibawah petikan teks bukannya di dalam nota kaki contoh: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Surah al-Fatihah (1): 1-4 Bagi teks hadith. Ibid. h. j.cit Singkatan ibid digunakan untuk rujukan yang berturut dan op. Kekayaan Spiritual. h. 2.60 Raihaniah. 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. bukannya di bawah petikan teks tersebut. op. Cara Penulisan Teks al-Qur’an dan al-Hadith Cara penulisan teks al-Qur’an dan hadith hendaklah mengunakan font tradisional Arabic bersaiz 16 dan ia mestilah berbaris sepenuhnya. Muhammad al-Ghazali (1968) Ihya Ulum al-Din. 55 Siti Rodziyah Nyan. h. hlm. 78 b. 34 Raihaniah Zakaria. hlm. Kaherah: Mu’assasah al-Halabi wa Syurakah. Contoh takhrij hadith . Syams al-Din al-Syaykh Muhammad al-Dususqi (t.Siti Rodziyah Nyan (2009) Akhbar Saudara. dan op.cit untuk rujukan yang berselang. J. 170. Contoh: Abu Hamid Muhammad b.60 c. hlm. maklumat takhrij hadith tersebut hendaklah dibuat sepenuhnya dalam nota kaki.t) Hasyiyah al-Dusuqi ala alSyarh al-Kabir. Kaherah: Matba’ah Isa al-Babi al-Halabi wa Syurakah.. 24.

).68/1917. 45. tidak di bold atau diitalickan sebagaimana berikut: Raihaniah Zakaria (2007). “Tuan Guru Haji Zakaria b. nama editornya dinyatakan sebelum nama buku berkenaan dan diletakan (ed. tajuk bahan berkenaan itu didahulukan diikuti dengan lain-lain keterangan yang boleh menjelaskan sumbernya: penerbit. kandungan dalam Kel. 24-25 Oktober 1987. h. h.4.) selepasnya. Singapura: Perpustakaan Nasional Pte. Rujukan kepada latihan ilmiah. f. “ Al-Syura: Konsep dan Penerapannya dalam Organisasi dan Pentadbiran”. Halal dan Haram dalam Islam. g. h. Ismail: Sumbangannya kepada Perkembangan Pendidikan dan Politik Islam di Negeri Kelantan. Contoh: Surat Yang Dipertua Majlis Agama Islam kepada Sultan Muhammad. Islamika III. e.). Kuala Lumpur : Jabatan Pengajian Islam. no.al. Kertas kerja Seminar Mak Nyah di Universiti Malaya. 71-94.Ltd. Universiti Malaya. negeri. Mu’amal Hamidy (terj. disertasi. hadith 2178. 1917. 176. tajuk bahan berkenaan diletakan dalam petikan. Yusuf (1984). Khairuddin Yusof (1987). h.yang paling ringkas adalah dengan menyebut nama penuh pengarang. nama rujukan. bab dan no hadith. Akademi Islam Universiti Malaya. dalam Lutpi Ibrahim et. tarikh atau sebagainya. Sekiranya sesuatu buku itu diedit. nama penterjemah perlu dinyatakan selepas tajuk buku seperti contoh di bawah: Al-Qaradhawi. d.Pm. c. laporan-laporan sesuatu institusi ataupun kertas kerja seminar yang tidak diterbitkan. Bagi bahan yang tidak diketahui penulisnya atau penulisnya kurang jelas. Ismail Abu Abd Allah al-Bukhari (1994). (ed. h. Bab Bay al-Dinar Nasa. “Social and Health Review of Transexual”.. Bagi rujukan buku terjemahan. Kitab alBuyu’. 23 April. . contoh: Abdullah Alwi Haji Hassan (1985). Bagi bahan rujukan fail Arkib/manuskrip hendaklah ditulis mengikut siri yang tercatit. 5.” Disertasi Sarjana Usuluddin. tajuk besar (kitab). Sahih al-Bukhari. tesis. h. Contohnya: Muhammad b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful