E-OPERASI 2011

1. Semua guru wajib mengemaskinikan maklumat diri di dalam e-operasi. Bagi mereka yang belum mendaftar http://apps.moe.gov.my/eoperasi/ Klik pada PENDAFTARAN BARU. 1.1 Masukkan nama penuh 1.2 Masukkan No. K/P 1.3 Masukkan nombor gaji (jika nombor gaji bermula dengan “0” , sila abaikan dan terus taip ke nombor seterusnya). 2. 3. Sekiranya guru sudah mempunyai ID dan kata laluan dalam e-Gtukar, ianya boleh digunakan untuk sistem e-operasi. Alamat e-Operasi : Address e-operasi – http apps.moe.gov.my/eoperasi Address e-Gtukar – http apps.moe.gov.my/egtukar

3.1 E-Operasi : - e-Operasi bagi pengkalan data - e-Gtukar bagi pertukaran guru - Tarikh tutup e-operasi pada 27 Mac 2011 - Guru sendiri kemaskini data guru dalam e-operasi - Peringkat guru tidak semua boleh dikemaskini ( KPM block ) - Yang kelabu tak boleh kemaskini, hanya boleh semak. Maklumat guru tidak tepat maklum kepada GPK 1/GPK2/GPK3. Guru b/jwb kepada semua maklumat guru, semak satu persatu - Yang terang boleh dikemaskini. - Maklumat guru mengandungi 90% dalam e-operasi - Buang maklumat tidak berkaitan - Apabila berjaya dipaparkan “TAHNIAH” 3.2 Akademik : - Masukkan yang betul / tepat. - Maklumat yang tidak betul maklum kpd PGB / PK1 / PK2 / PK3. 3.3 Ikhtisas : - Maklumat tidak tepat maklumkan kpd GPK1 ( password GPK1 ) guru tidak boleh pandai-pandai ubahsuai 3.4 Perkhidmatan : Ada maklumat / bahagian / ruang yang guru boleh ubahsuai ada yang tidak boleh Bagi Gred Hakiki semuanya telah sedia ada Gred jawatan semasa pun telah sedia ada / klik penerangan

3.5 Sejarah Perkhidmatan : - Telah sedia ada yang kurang boleh ditambah. - Bagi Gred Hakiki dan Jawatan Semasa klik ikon yang sedia ada 3.6 Latihan : - Jika ada kursus kemaskini data dan lain-lain berkaitan - E-Gtukar dan e-Operasi guna kata laluan yang sama

GPK1 juga ada ruang yang tidak boleh dibetulkan e.Senarai nama guru boleh dicetak semua atau individu .“YA” dah buat tindakan.Bagi yang telah bersara / pindah masih ada nama di sekolah klik kemaskini dan padam .- Pastikan semua guru kemaskini data bukan guru yang nak bertukar saja Lupa password hubungi Administrator Negeri ( USR JPM ) 3.9 Carian guru : Tiada data guru klik “Tambah Rekod” Dah cari tak jumpa hubungi Administrator Negeri Pertukaran antara daerah tugas PPD & JPN Klik “RELEASE” lepaskan guru baru guru tersebut bergerak / berpindah Peringatan: Bagi mereka yang belum mendaftar.Berlaku pertukaran PGB maka automatic peranan kepada GPK1 / GPK2 / GPK3 sebagai pengesah. Daripada : Unit Sekolah Rendah .Bagi yang dalam kumpulan pool – klik senarai pool . semua nama guru terpapar ( sesebuah sekolah ). 3.Klik pengesahan maklumat guru.Setelah buat pengesahan hantar seorang demi seorang atau semua serentak .g. sila klik ke pendaftaran baru seperti di perkara 1. pastikan semua betul dan jumlah guru . “TIDAK” belum buat tindakan.8 Pengesahan PGB : .Semakan data guru baru masukkan IC dan lakukan pengemaskinian 3. jika kp guru salah lapor kpd PPD ( ikon sub-menu pada nama ) .7 Peranan GPK1 : .Sebelum 27 Mac 2011 kemaskini maklumat dan semak . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful