E-OPERASI 2011

1. Semua guru wajib mengemaskinikan maklumat diri di dalam e-operasi. Bagi mereka yang belum mendaftar http://apps.moe.gov.my/eoperasi/ Klik pada PENDAFTARAN BARU. 1.1 Masukkan nama penuh 1.2 Masukkan No. K/P 1.3 Masukkan nombor gaji (jika nombor gaji bermula dengan “0” , sila abaikan dan terus taip ke nombor seterusnya). 2. 3. Sekiranya guru sudah mempunyai ID dan kata laluan dalam e-Gtukar, ianya boleh digunakan untuk sistem e-operasi. Alamat e-Operasi : Address e-operasi – http apps.moe.gov.my/eoperasi Address e-Gtukar – http apps.moe.gov.my/egtukar

3.1 E-Operasi : - e-Operasi bagi pengkalan data - e-Gtukar bagi pertukaran guru - Tarikh tutup e-operasi pada 27 Mac 2011 - Guru sendiri kemaskini data guru dalam e-operasi - Peringkat guru tidak semua boleh dikemaskini ( KPM block ) - Yang kelabu tak boleh kemaskini, hanya boleh semak. Maklumat guru tidak tepat maklum kepada GPK 1/GPK2/GPK3. Guru b/jwb kepada semua maklumat guru, semak satu persatu - Yang terang boleh dikemaskini. - Maklumat guru mengandungi 90% dalam e-operasi - Buang maklumat tidak berkaitan - Apabila berjaya dipaparkan “TAHNIAH” 3.2 Akademik : - Masukkan yang betul / tepat. - Maklumat yang tidak betul maklum kpd PGB / PK1 / PK2 / PK3. 3.3 Ikhtisas : - Maklumat tidak tepat maklumkan kpd GPK1 ( password GPK1 ) guru tidak boleh pandai-pandai ubahsuai 3.4 Perkhidmatan : Ada maklumat / bahagian / ruang yang guru boleh ubahsuai ada yang tidak boleh Bagi Gred Hakiki semuanya telah sedia ada Gred jawatan semasa pun telah sedia ada / klik penerangan

3.5 Sejarah Perkhidmatan : - Telah sedia ada yang kurang boleh ditambah. - Bagi Gred Hakiki dan Jawatan Semasa klik ikon yang sedia ada 3.6 Latihan : - Jika ada kursus kemaskini data dan lain-lain berkaitan - E-Gtukar dan e-Operasi guna kata laluan yang sama

. sila klik ke pendaftaran baru seperti di perkara 1.GPK1 juga ada ruang yang tidak boleh dibetulkan e.- Pastikan semua guru kemaskini data bukan guru yang nak bertukar saja Lupa password hubungi Administrator Negeri ( USR JPM ) 3. pastikan semua betul dan jumlah guru .Bagi yang dalam kumpulan pool – klik senarai pool .Sebelum 27 Mac 2011 kemaskini maklumat dan semak . semua nama guru terpapar ( sesebuah sekolah ).7 Peranan GPK1 : .Bagi yang telah bersara / pindah masih ada nama di sekolah klik kemaskini dan padam . 3.Klik pengesahan maklumat guru. “TIDAK” belum buat tindakan.9 Carian guru : Tiada data guru klik “Tambah Rekod” Dah cari tak jumpa hubungi Administrator Negeri Pertukaran antara daerah tugas PPD & JPN Klik “RELEASE” lepaskan guru baru guru tersebut bergerak / berpindah Peringatan: Bagi mereka yang belum mendaftar. Daripada : Unit Sekolah Rendah .Semakan data guru baru masukkan IC dan lakukan pengemaskinian 3. jika kp guru salah lapor kpd PPD ( ikon sub-menu pada nama ) .Berlaku pertukaran PGB maka automatic peranan kepada GPK1 / GPK2 / GPK3 sebagai pengesah.Senarai nama guru boleh dicetak semua atau individu .8 Pengesahan PGB : .Setelah buat pengesahan hantar seorang demi seorang atau semua serentak .“YA” dah buat tindakan.g.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful