AKTIVITI BERKUMPULAN

Nama Ketua Kumpulan
Nama Ahli Kumpulan :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

a) Senaraikan kesan-kesan yang berlaku kepada ahli sukan yang menyalahgunakan dadah.

-

______________________________________________________________________________

-

______________________________________________________________________________

-

______________________________________________________________________________

-

______________________________________________________________________________

-

______________________________________________________________________________

-

______________________________________________________________________________