Soalan

Huraikan bagaimana proses dan tindakan politik boleh memupuk hubungan etnik yang harmonis di Malaysia khususnya di sekolah anda

• •

Malaysia mempunyai berbilang kaum dan pelbagai parti-parti politik Perpaduan secara politik bermula sewaktu dalam usaha mendapatkan

kemerdekaan

Malaysia menghadapi cabaran besar dalam usaha membina sebuah Negara bangsa akibat proses migrasi,penjajahan,gabungan wilayah yang berbeza ,gabungan etnik yang berbeza-beza dan gabungan kerajaan yang berbeza.dengan ini menjadi impian atau ssasaran bagi Malaysia untuk membina satu Negara satu bangsa yang aman dan makmur.

Banyak program penghayatan ideologi Negara serta penerapan dasar-dasar seperti DEB,Dasar Pembangunan Nasional,Dasar Pembangunan Wawasan dan dasar Pendidikan Kebangsaan.

Kemajmukan etnik dalam proses politik di Malaysia

Aspek demografi merupakan perkara penting dalam mencorakkan kemajmukan masyarakat Malaysia.

Aspek demografi tidak hanya memperlihatkan betapa uniknya masyarakat Malaysiadari segi komposisi etnik tetapi turut mewarnai sosio budaya,demografi politik dan proses politik di Malaysia.

• Usaha kearah kerjasama politik telah dimulakan semenjak zaman kemerdekaan lagi.Kerjasama politik dan hubungan etnik • Idea tentang politik diperkenalkan oleh penjajahan British secara berperingkatperingkat dalam usaha menguasai semua sector ekonomi. • Pengalaman dari penjajahan Jepun telah mengajar penduduk Tanah Melayu betapa pentingnya kerjasama antara golongan etnik untuk mencapai objektif politik. dan kemudiannya golongan nasionalisme UMNO-MCA yang seterusnya oleh MIC menunjukkan bahawa kerjasama adalah asas dalampolitik .Kerjasama AMCJA-PUTERA.dua golongan kiri dalam aliran nasionalisme di Tanah Melayu Negara kita. • Beberapa siri perjanjian dengan sultan Melayu British Berjaya menguasai secara langsung dan tidak langsung proses politik dan pentadbiran di Tanah Melayu. • Perubahan daripada proses dan struktur politik tradisional yang berpaksikan kekuasaan sultan dalam pelbagai aspek kepada proses dan struktur politik moden dilakukan oleh penjajah British dengan melakukan pemisaha kuasa sultan telah dibataskan.politik dan pentadbiran diuruskan oleh British.Sultan hanya berkuasa pada hal berkaitan agama dan adat istiadat sahaja .manakala urusan ekonomi.

MCA dan MIC membawa kejayaan besar dalam proses politik awal di Persekutuan Tanah Melayu.Kedudukan istimewa orang Melayu (yang meliputi perkhidmatan awam.biasiswa dan segala bentuk bantuan berkaitan dengan pendidikan .kedaulatan dan kemuliaan raja-raja Melayum tidak boleh dipersoalkan .berkait rapat dengan unsur-unsur tradisional seperti: Pertama .melalui .hak kerakyatan berdasarkan prinsip jus soli bagi mereka yang lahir sebelum.• Malayan Union dilancarkan pada tahun 1946 dan cirri-cirinya ialah i)Pemusatan kuaa ditangan kerajaan pusat ii)Raja-Raja Melayu hilang kuasa kecuali keatas hal berkaitan agama dan adat istiadat Melayu iii)Hak kerakyatan yang bebas berdasarkan prinsip JUS SOLI5 • Kerjasama etnik yang erat antara UMNO. Kedua . Pemupukan hubungan etnik secara formal • secara umum usaha memupuk hubungan etnik yang harmonis memerlukan tindakan secara formal daripada pihak atas. • Selepas Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948 yang dianggap sebagai kontrak sosial merupakan satu persetujuan yang dicapai antara etnik Melayu.kedudukan .permit atau lessen perniagaan) tidak boleh dipersoalkan Ketiga .semasa dan selepas Persekutuan Tanah Melayu merdeka.Cina dan India.Perlembagaan 1948 mengasaskan konsep raja berpelembagaan.

Kemajmukan di mungkin terhad kepada golongan minority anatara kelompok Semenanjung Melayu. Sarawak dan Pulau Pinang mempunyai .India dan lain-lain.tetapi agama-agama lain boleh diamalkan tanpa sebarang sekatan. peluang supaya semua etnik berada dalam satu ruang fizikal dan bukan fizikal yang ekonomi.Hak kerakyatan juga boleh dipohon melalui cara permohonan dan naturalisasi.kuatkuasa undang-undang.DasarPendidikan Kebangsaan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar ialah salah satu langkah yang menujudkan perpaduan.Cina . Keempat . Sabah. samada dalam bindang awam.Sifat majmuk ini berbezabeza antara sebuah wilayah dengan wilayah yang lain. • Di negara kita proses perpaduan dan integrasi memerlukan penglibatan langsung kerajaan dengan dasar-dasar bersifat top-down. • kesemua dasar yang dirangka oleh kerajaan menyediakan sama.Tamil atau Inggeris yang diizinkan oleh kerajaan .Keadaan ini berlaku kerana kesekolah menghantar anak mereka berbahasa pengantarmandarin.Islam ialah agama Persekutuan.DEB<Dasar Pembangunan Kebangsaan dan Dasar Wawasan Negara merupakan suntikan penting daripada kerajaan yang cuba mewujudkan perpaduan.Itu sebabnya jika anak-anak dihantar ke sekolah aliran bahasa pengantar melayu maka akan wujud interaksi berbilang kaum maka ini akan mewujudkan perpaduan nasional.Tidak semua rakyat Malaysia menghantar anak mereka ke sekolah ibubapa bebas memilih aliran kebangsaan yang menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa pengantar. Kesimpulan Malaysia adalah sebuah Negara berbilang etnik.pendidikan atau perkhidmatan • Kita sering membayangkan pembentukan Malaysia yang wajar dikejar dan dicapai menjelang tahun 2020.

.Oleh sebab itu Survival Malaysia dari segi ekonomi dan politik bergantung pada integrasi nasional yang kukuh dan berpanjangan.Tiada satu golongan etnik yang dapat menegakkan kerajaan tanpa ada kerjasama antara pelbagai etnik.Malaysia kini sudah mencapai kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Juga ada sekolah yang mempunyai golongan etnik berbeza di satu sekolah.kaum melayu dan cina yang sama banyak.maka dengan ini akan mengujudkan perpaduan berbilang kaum.Cina dan India yang didirikan tetapi mempunyai sukatan pelajaran yang sama.Kerajaan tidak menghalang golongan etnik tertentu untuk sekolah tertentu sahaja tetapi ibubapa bebas membuat pemilihan sekolah anak mereka. Sehingga sekarang kita boleh lihat ada berbagai sekolah Melayu.Kejayaan itu adalah datangnya dari golongan pemimpin yang menyatupadukan semua golongan etnik dalam pakatan Barisan Nasional.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful