Soalan

Huraikan bagaimana proses dan tindakan politik boleh memupuk hubungan etnik yang harmonis di Malaysia khususnya di sekolah anda

• •

Malaysia mempunyai berbilang kaum dan pelbagai parti-parti politik Perpaduan secara politik bermula sewaktu dalam usaha mendapatkan

kemerdekaan

Malaysia menghadapi cabaran besar dalam usaha membina sebuah Negara bangsa akibat proses migrasi,penjajahan,gabungan wilayah yang berbeza ,gabungan etnik yang berbeza-beza dan gabungan kerajaan yang berbeza.dengan ini menjadi impian atau ssasaran bagi Malaysia untuk membina satu Negara satu bangsa yang aman dan makmur.

Banyak program penghayatan ideologi Negara serta penerapan dasar-dasar seperti DEB,Dasar Pembangunan Nasional,Dasar Pembangunan Wawasan dan dasar Pendidikan Kebangsaan.

Kemajmukan etnik dalam proses politik di Malaysia

Aspek demografi merupakan perkara penting dalam mencorakkan kemajmukan masyarakat Malaysia.

Aspek demografi tidak hanya memperlihatkan betapa uniknya masyarakat Malaysiadari segi komposisi etnik tetapi turut mewarnai sosio budaya,demografi politik dan proses politik di Malaysia.

• Beberapa siri perjanjian dengan sultan Melayu British Berjaya menguasai secara langsung dan tidak langsung proses politik dan pentadbiran di Tanah Melayu.politik dan pentadbiran diuruskan oleh British.Kerjasama politik dan hubungan etnik • Idea tentang politik diperkenalkan oleh penjajahan British secara berperingkatperingkat dalam usaha menguasai semua sector ekonomi.dua golongan kiri dalam aliran nasionalisme di Tanah Melayu Negara kita.Sultan hanya berkuasa pada hal berkaitan agama dan adat istiadat sahaja .manakala urusan ekonomi. • Perubahan daripada proses dan struktur politik tradisional yang berpaksikan kekuasaan sultan dalam pelbagai aspek kepada proses dan struktur politik moden dilakukan oleh penjajah British dengan melakukan pemisaha kuasa sultan telah dibataskan.Kerjasama AMCJA-PUTERA. • Usaha kearah kerjasama politik telah dimulakan semenjak zaman kemerdekaan lagi. dan kemudiannya golongan nasionalisme UMNO-MCA yang seterusnya oleh MIC menunjukkan bahawa kerjasama adalah asas dalampolitik . • Pengalaman dari penjajahan Jepun telah mengajar penduduk Tanah Melayu betapa pentingnya kerjasama antara golongan etnik untuk mencapai objektif politik.

berkait rapat dengan unsur-unsur tradisional seperti: Pertama .permit atau lessen perniagaan) tidak boleh dipersoalkan Ketiga .• Malayan Union dilancarkan pada tahun 1946 dan cirri-cirinya ialah i)Pemusatan kuaa ditangan kerajaan pusat ii)Raja-Raja Melayu hilang kuasa kecuali keatas hal berkaitan agama dan adat istiadat Melayu iii)Hak kerakyatan yang bebas berdasarkan prinsip JUS SOLI5 • Kerjasama etnik yang erat antara UMNO.Perlembagaan 1948 mengasaskan konsep raja berpelembagaan. Kedua .semasa dan selepas Persekutuan Tanah Melayu merdeka. • Selepas Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948 yang dianggap sebagai kontrak sosial merupakan satu persetujuan yang dicapai antara etnik Melayu.MCA dan MIC membawa kejayaan besar dalam proses politik awal di Persekutuan Tanah Melayu.biasiswa dan segala bentuk bantuan berkaitan dengan pendidikan .kedudukan .hak kerakyatan berdasarkan prinsip jus soli bagi mereka yang lahir sebelum.melalui .Kedudukan istimewa orang Melayu (yang meliputi perkhidmatan awam.kedaulatan dan kemuliaan raja-raja Melayum tidak boleh dipersoalkan .Cina dan India. Pemupukan hubungan etnik secara formal • secara umum usaha memupuk hubungan etnik yang harmonis memerlukan tindakan secara formal daripada pihak atas.

Tamil atau Inggeris yang diizinkan oleh kerajaan .Cina .Hak kerakyatan juga boleh dipohon melalui cara permohonan dan naturalisasi. samada dalam bindang awam.Sifat majmuk ini berbezabeza antara sebuah wilayah dengan wilayah yang lain.kuatkuasa undang-undang.tetapi agama-agama lain boleh diamalkan tanpa sebarang sekatan. Sarawak dan Pulau Pinang mempunyai . • Di negara kita proses perpaduan dan integrasi memerlukan penglibatan langsung kerajaan dengan dasar-dasar bersifat top-down. Kesimpulan Malaysia adalah sebuah Negara berbilang etnik.Itu sebabnya jika anak-anak dihantar ke sekolah aliran bahasa pengantar melayu maka akan wujud interaksi berbilang kaum maka ini akan mewujudkan perpaduan nasional. Keempat .Keadaan ini berlaku kerana kesekolah menghantar anak mereka berbahasa pengantarmandarin. Sabah. peluang supaya semua etnik berada dalam satu ruang fizikal dan bukan fizikal yang ekonomi.DEB<Dasar Pembangunan Kebangsaan dan Dasar Wawasan Negara merupakan suntikan penting daripada kerajaan yang cuba mewujudkan perpaduan. • kesemua dasar yang dirangka oleh kerajaan menyediakan sama.DasarPendidikan Kebangsaan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar ialah salah satu langkah yang menujudkan perpaduan.pendidikan atau perkhidmatan • Kita sering membayangkan pembentukan Malaysia yang wajar dikejar dan dicapai menjelang tahun 2020.Tidak semua rakyat Malaysia menghantar anak mereka ke sekolah ibubapa bebas memilih aliran kebangsaan yang menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa pengantar.Kemajmukan di mungkin terhad kepada golongan minority anatara kelompok Semenanjung Melayu.Islam ialah agama Persekutuan.India dan lain-lain.

.Tiada satu golongan etnik yang dapat menegakkan kerajaan tanpa ada kerjasama antara pelbagai etnik. Sehingga sekarang kita boleh lihat ada berbagai sekolah Melayu.maka dengan ini akan mengujudkan perpaduan berbilang kaum.Kejayaan itu adalah datangnya dari golongan pemimpin yang menyatupadukan semua golongan etnik dalam pakatan Barisan Nasional.kaum melayu dan cina yang sama banyak.Kerajaan tidak menghalang golongan etnik tertentu untuk sekolah tertentu sahaja tetapi ibubapa bebas membuat pemilihan sekolah anak mereka.Malaysia kini sudah mencapai kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi.Cina dan India yang didirikan tetapi mempunyai sukatan pelajaran yang sama. Juga ada sekolah yang mempunyai golongan etnik berbeza di satu sekolah.Oleh sebab itu Survival Malaysia dari segi ekonomi dan politik bergantung pada integrasi nasional yang kukuh dan berpanjangan.