Soalan

Huraikan bagaimana proses dan tindakan politik boleh memupuk hubungan etnik yang harmonis di Malaysia khususnya di sekolah anda

• •

Malaysia mempunyai berbilang kaum dan pelbagai parti-parti politik Perpaduan secara politik bermula sewaktu dalam usaha mendapatkan

kemerdekaan

Malaysia menghadapi cabaran besar dalam usaha membina sebuah Negara bangsa akibat proses migrasi,penjajahan,gabungan wilayah yang berbeza ,gabungan etnik yang berbeza-beza dan gabungan kerajaan yang berbeza.dengan ini menjadi impian atau ssasaran bagi Malaysia untuk membina satu Negara satu bangsa yang aman dan makmur.

Banyak program penghayatan ideologi Negara serta penerapan dasar-dasar seperti DEB,Dasar Pembangunan Nasional,Dasar Pembangunan Wawasan dan dasar Pendidikan Kebangsaan.

Kemajmukan etnik dalam proses politik di Malaysia

Aspek demografi merupakan perkara penting dalam mencorakkan kemajmukan masyarakat Malaysia.

Aspek demografi tidak hanya memperlihatkan betapa uniknya masyarakat Malaysiadari segi komposisi etnik tetapi turut mewarnai sosio budaya,demografi politik dan proses politik di Malaysia.

Kerjasama AMCJA-PUTERA.manakala urusan ekonomi. dan kemudiannya golongan nasionalisme UMNO-MCA yang seterusnya oleh MIC menunjukkan bahawa kerjasama adalah asas dalampolitik . • Usaha kearah kerjasama politik telah dimulakan semenjak zaman kemerdekaan lagi.dua golongan kiri dalam aliran nasionalisme di Tanah Melayu Negara kita.Sultan hanya berkuasa pada hal berkaitan agama dan adat istiadat sahaja .politik dan pentadbiran diuruskan oleh British. • Beberapa siri perjanjian dengan sultan Melayu British Berjaya menguasai secara langsung dan tidak langsung proses politik dan pentadbiran di Tanah Melayu. • Perubahan daripada proses dan struktur politik tradisional yang berpaksikan kekuasaan sultan dalam pelbagai aspek kepada proses dan struktur politik moden dilakukan oleh penjajah British dengan melakukan pemisaha kuasa sultan telah dibataskan. • Pengalaman dari penjajahan Jepun telah mengajar penduduk Tanah Melayu betapa pentingnya kerjasama antara golongan etnik untuk mencapai objektif politik.Kerjasama politik dan hubungan etnik • Idea tentang politik diperkenalkan oleh penjajahan British secara berperingkatperingkat dalam usaha menguasai semua sector ekonomi.

Cina dan India.berkait rapat dengan unsur-unsur tradisional seperti: Pertama .Kedudukan istimewa orang Melayu (yang meliputi perkhidmatan awam.melalui .kedudukan .hak kerakyatan berdasarkan prinsip jus soli bagi mereka yang lahir sebelum.biasiswa dan segala bentuk bantuan berkaitan dengan pendidikan . Kedua .permit atau lessen perniagaan) tidak boleh dipersoalkan Ketiga .MCA dan MIC membawa kejayaan besar dalam proses politik awal di Persekutuan Tanah Melayu.Perlembagaan 1948 mengasaskan konsep raja berpelembagaan.kedaulatan dan kemuliaan raja-raja Melayum tidak boleh dipersoalkan . Pemupukan hubungan etnik secara formal • secara umum usaha memupuk hubungan etnik yang harmonis memerlukan tindakan secara formal daripada pihak atas.• Malayan Union dilancarkan pada tahun 1946 dan cirri-cirinya ialah i)Pemusatan kuaa ditangan kerajaan pusat ii)Raja-Raja Melayu hilang kuasa kecuali keatas hal berkaitan agama dan adat istiadat Melayu iii)Hak kerakyatan yang bebas berdasarkan prinsip JUS SOLI5 • Kerjasama etnik yang erat antara UMNO. • Selepas Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948 yang dianggap sebagai kontrak sosial merupakan satu persetujuan yang dicapai antara etnik Melayu.semasa dan selepas Persekutuan Tanah Melayu merdeka.

Islam ialah agama Persekutuan. Kesimpulan Malaysia adalah sebuah Negara berbilang etnik.tetapi agama-agama lain boleh diamalkan tanpa sebarang sekatan.Hak kerakyatan juga boleh dipohon melalui cara permohonan dan naturalisasi.India dan lain-lain.kuatkuasa undang-undang.pendidikan atau perkhidmatan • Kita sering membayangkan pembentukan Malaysia yang wajar dikejar dan dicapai menjelang tahun 2020.Cina . samada dalam bindang awam. Sabah.DEB<Dasar Pembangunan Kebangsaan dan Dasar Wawasan Negara merupakan suntikan penting daripada kerajaan yang cuba mewujudkan perpaduan. peluang supaya semua etnik berada dalam satu ruang fizikal dan bukan fizikal yang ekonomi.DasarPendidikan Kebangsaan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar ialah salah satu langkah yang menujudkan perpaduan.Keadaan ini berlaku kerana kesekolah menghantar anak mereka berbahasa pengantarmandarin. Sarawak dan Pulau Pinang mempunyai . Keempat .Sifat majmuk ini berbezabeza antara sebuah wilayah dengan wilayah yang lain.Tidak semua rakyat Malaysia menghantar anak mereka ke sekolah ibubapa bebas memilih aliran kebangsaan yang menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa pengantar. • kesemua dasar yang dirangka oleh kerajaan menyediakan sama.Itu sebabnya jika anak-anak dihantar ke sekolah aliran bahasa pengantar melayu maka akan wujud interaksi berbilang kaum maka ini akan mewujudkan perpaduan nasional.Kemajmukan di mungkin terhad kepada golongan minority anatara kelompok Semenanjung Melayu.Tamil atau Inggeris yang diizinkan oleh kerajaan . • Di negara kita proses perpaduan dan integrasi memerlukan penglibatan langsung kerajaan dengan dasar-dasar bersifat top-down.

Sehingga sekarang kita boleh lihat ada berbagai sekolah Melayu.Kejayaan itu adalah datangnya dari golongan pemimpin yang menyatupadukan semua golongan etnik dalam pakatan Barisan Nasional. .maka dengan ini akan mengujudkan perpaduan berbilang kaum.kaum melayu dan cina yang sama banyak.Oleh sebab itu Survival Malaysia dari segi ekonomi dan politik bergantung pada integrasi nasional yang kukuh dan berpanjangan. Juga ada sekolah yang mempunyai golongan etnik berbeza di satu sekolah.Malaysia kini sudah mencapai kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi.Kerajaan tidak menghalang golongan etnik tertentu untuk sekolah tertentu sahaja tetapi ibubapa bebas membuat pemilihan sekolah anak mereka.Cina dan India yang didirikan tetapi mempunyai sukatan pelajaran yang sama.Tiada satu golongan etnik yang dapat menegakkan kerajaan tanpa ada kerjasama antara pelbagai etnik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful