A.

Mengenal Bilangan Bulat
Bilangan bulat positif Bilangan Bulat Bilangan nol Bilangan bulat negatif
bilangan bulat negatif nol bilangan bulat positif

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7
B = { ... 7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7...} Ciri bilangan positif → ke kanan, maju, naik, ditambah, laba, diberi Ciri bilangan negatif → ke kiri, mundur, turun, dikurang, rugi, diminta, pinjam, hutang

B. Operasi Bilangan Bulat
1. Penjumlahan contoh :
2+3=5

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
Rumus a + + + + + + + b + + = = = = = c + + Syarat

bila a < b, + bila a > b, 0 bila a = b bila a < b, + bila a > b, 0 bila a = b

Rumus Matematika Praktis -1

2. Pengurangan
2 – 3 = 2 + (-3) = -1

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
Rumu a + + -

– – – – –

b + +

= = = = =

c + + -

Syarat bila a < b, + bila a > b, 0 bila a = b bila a < b, + bila a > b, 0 bila a = b

C. Sifat Komutatif pada Penjumlahan dan Perkalian
Rumus penjumlahan komutatif Rumus perkalian komutatif Contoh soal : Penjumlahan komutatif Perkalian komutatif = 13 + 15 = 15 + 13 = 28 = 20 x 14 = 14 x 20 = 280 =a+b =b+a =axb =bxa

D. Sifat Asosiatif pada Penjumlahan dan Perkalian
Rumus penjumlahan komutatif Rumus perkalian komutatif = a +( b + c ) = ( b + c ) + a = (a x b) x c = c x ( b x a )

Contoh soal : Penjumlahan komutatif = (19 + 12) + 8 = 19 + (12 + 8) = 39

Perkalian komutatif = (10 x 15) x 30 = 10 (15 x 30) = 4500

E. Sifat Distributif Perkalian Terhadap Penjumlahan dan Pengurangan
Rumus Perkalian terhadap Penjumlahan Distributif = a x (b+ c) = (a x b) + (a x c) Contoh soal : 13 x (17 + 14) = (13 x 17) + (13 x 14) = (13 x 17) + (13 x 14)
Rumus Matematika Praktis -2

= 221 + 182 = 403

F. Sifat Distributif Perkalian Terhadap Penjumlahan dan Pengurangan
Rumus Perkalian terhadap Pengurangan Distributif = a x (b- c) = (a x b) - (a x c) Contoh soal : 25 x (22 – 15) = (25 x 22) – (25 x 15) = 550 – 375 = 175

G. Operasi Hitung Campuran Bilangan Bulat
Contoh soal : 3.000 – 450 x 30 : 25 + 850 = . . . Langkah-langkah untuk mengerjakan adalah sebagai berikut. 1. 2. 3. 4. Kerjakan operasi perkalian terlebih dahulu Lanjutkan dengan operasi pembagian Lakukan operasi pengurangan Terakhir selesaikan operasi penjumlahan

Jawab

3.000 – 450 x 30 : 25 + 850 = 3.000 – 13.500 : 25 + 850 = 3.000 – = 2.460 + 850 = 3.310
Jadi, 3.000 – 450 x 30 : 25 + 850 = 3.310

540

+ 850

Rumus Matematika Praktis -3

Rumus Matematika Praktis -4 2 2 . PEMFAKTORAN FPB dan KPK 1. Faktorisasi Prima Contoh : Faktorisasi prima dari 180 = . 7 b. 3. Bilangan bulat negatif. 180 2 2 3 3 90 45 15 5 maka faktor prima dari 180 adalah 2. maka faktor primanya = 2. Operasi Bilangan Bulat Dalam Garis Bilangan ●. sebaliknya kalau ditarik ke kiri dari nol adalah negatif dan semakin kecil. PEMFAKTORAN a) Faktor Prima Contoh : 1) Faktor prima dari 180 = . Bilangan bulat positif b. Bilangan bulat nol (0) c. 3.. sebab faktorisasi prima dari : 3150 = 2 x 3 x 5 x 7 .. Ada juga yang meneglompokkan bilangan bulat ganjil dan genap Intinya kalau ditaruh pada garis bilangan batasannya adalah angka nol Kalau ditarik ke kanan positif semakin besar.. 3. 5. 5. Lihat garis bilangan Negatip -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 Positip I. dan 5 2) Faktor prima dari 3150 adalah 2.H. 7. ... Ada 3 jenis bilangan bulat a.

Jawab : Cara 1) Faktor dari 72 dan 84 : 72 = 2 x 2 x 3 x 6 84 = 2 x 2 x 3 x 7 Jadi FPB = 2 x 2 x 3 = 12 Cara 2) d ib i ag 72 36 18 6 84 42 21 7 2 2 3 Jadi FPB = 2 x 2 x 3 = 12 3. FPB .Jika faktor sama. pangkat sama diambil salah satu Rumus Matematika Praktis -5 . KPK Untuk menentukan KPK diambil satu dari setiap faktor Kalau faktor sama pangkat berbeda diambil yang pangkatnya lebih tinggi Kalau faktor sama.Untuk menentukan FPB.Sebab 180 2 2 3 3 90 45 15 5 maka faktorisasi prima dari 180 = 22 x 3 2 5 2. pilihlah faktor yang sama dan pangkat kecil . pangkat sama diambil salah satu Contoh soal : FPB dari 72 dan 84 adalah… .

36 dan 40 adalah… . Jawab : Cara 1) 24 2 2 2 12 6 3 2 2 3 36 18 9 3 2 40 20 2 2 10 5 KPK = 23 x 32 x 5 = 360 Cara 2) dibagi 2 2 2 3 3 5 24 12 6 3 1 1 1 36 18 9 9 3 1 1 40 20 10 5 5 5 1 KPK = 23 x 32 x 5 = 360 Rumus Matematika Praktis -6 .Contoh soal : KPK dari 24.

6 6 x 2 12 = = 9 9 x 2 18 6 6:3 2 = = 9 9:3 3 B.25 750 0 00 1333 0 00 1125 0 00 A. Menentukan Pecahan Senilai Contoh soal : a.Macam – macam pecahan Biasa 1 2 3 4 16 12 54 48 Sederhana Campuran Desimal – – 0. Bagilah pembilang dan penyebut masing-masing dengan FPB 12 ! 16 Rumus Matematika Praktis -7 .5 – 4 3 9 8 Persen 50 % 75 % 133 % 112. 2.33 1. Menyederhanakan Bilangan Pecahan Contoh soal : Tentukan pecahan paling sederhana dari Jawab: 1.5 % Permil 500 0 00 – 1 13 1 18 0. Lakukan faktorisasi dari 12 dan 16 dengan membuat pohon faktor. b.75 1.

Mengurutkan sesuai permintaan soal Cara 1 : dicari dengan pohon faktor KPK dari penyebut adalah 12 8 2 2x 4 = = 12 3 3x 4 1 1x 3 3 = = 4 4 x 3 12 Rumus Matematika Praktis -8 . Mengubah pecahan di atas menjadi angka desimal.12 16 = 22 = 24 FPB dari 12 dan 16 adalah 22 = 4. pecahan paling sederhana dari 12 3 adalah . 2. 3. Jawab : Ada 2 cara untuk mengerjakan contoh soal di atas 1. . 12 3 12 : 4 = = 16 4 16 : 4 Jadi. 3 4 2 6 12 * Urutan pecahan di atas dari yang terkecil. dan . 16 4 C. Mengurutkan Pecahan Contoh soal : 2 1 1 2 5 Diketahui pecahan-pecahan . * Urutan pecahan di atas dari yang terbesar. . Mengubah pecahan-pecahan di atas menjadi pecahan yang berpenyebut sama dengan mencari KPK nya. .

12 12 12 12 12 Jadi. .50 2 2  0. Urutan pecahan dari yang terbesar adalah 8 6 5 4 3 . .1x 6 6 1 = = 2x6 12 2 2x2 4 2 = = 6 x 2 12 6 5 5x1 5 = = 12 12 x 1 12 Jika penyebutnya telah sama.666 3 1  0. 4 6 12 2 3 b. .416 12 Rumus Matematika Praktis -9 . 3 4 2 6 12 2  0. . . . dan . 3 2 12 6 4 Cara 2 : Dengan merubah pecahan biasa menjadi Desimal 2 1 1 2 5 .333 6 5 . 12 12 12 12 12 Jadi. kemudian lakukan perbandingan pembilangnya.  0. a. dan . . Urutan pecahan dari yang terkecil adalah 3 4 5 6 8 . dan . urutan pecahan dari yang terbesar adalah 2 1 5 2 1 . . urutan pecahan dari yang terkecil adalah 1 2 5 1 2 . . Sehingga dapat ditentukan urutannya berikut ini. dan . . untuk mengurutkannya.25 4 1  0. dan . . . . . .

50 .25 atau 2 1 5 2 1 .666 . 5 Jawab : Cara 1) 3 artinya 3 : 5. 0..333 . Contoh soal : 3 =.56..46.Setelah menjadi angka desimal tinggal diurutkan dengan cara mengurutkan bilangan dibelakang koma dari yang paling dekat dengan koma.416 . Hasil dari urutan terkecil : 0. maka lihat bilangan berikutnya dan seterusnya. 4 6 12 2 3 Hasil dari urutan terbesar : 0.712. 0. sehingga 5 Rumus Matematika Praktis -10 . . 0. .72.85%. dan .0. . . 4 9 3 2 D. . Apabila bilangan dibelakang koma sama besar.0.80%.0. 0. gunakan dengan cara berikut (Poro gapit = Jawa ). Mengubah Bentuk Pecahan ke Bentuk Desimal Untuk merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal.666 atau 1 2 5 1 2 . Pembilang dibagi penyebut. dari yang terkecil atau yang terbesar. .0. 3 2 12 6 4 Untuk lebih meningkatkan pemahaman urutkan soal berkut dari yang terbesar dan terkecil ? 5 8 3 2 a). 0. . .50 dan 0.333 . dan . 6 9 4 4 3 6 2 1 b). 0.416 . . . 0.25 . . .

maka masing-masing 10 dibagi dengan bilangan 2). 3 = 0. Mengubah Persentase menjadi Pecahan Untuk merubah prosentase menjadi pecahan tidaklah sulit.4 = 4 2 = 10 5 Jadi.Jadi. Langkah pertama jadikan prosentase menjadi bentuk pecahan biasa Rumus Matematika Praktis -11 . 0. Carilah terlebih dahulu FPB pembilang dengan penyebut dengan menggunakan pohon faktor 2. 1. 0... Mengubah Bentuk Desimal ke Bentuk Pecahan Biasa 1..4 = 2 5 F. Bagilah pembilang dan penyebut dengan FPB tersebut Contoh soal : Ubahlah menjadi pecahan biasa ! 0. 0.4 = 4 (FPB pembilang dan penyebut adalah 2.4 = .6 x = 5 2 10 E..6 5 Cara 2) 3 2 6 = 0.

. 2. Contoh soal : 1. Contoh soal : 4 x 28 = ... akan lebih baik disederhanakan agar bilangan pebilangnya tidak terlalu besar. .2. Mengalikan Pecahan dengan Bilangan Bulat pada dasarnya mengalikan pembilang dengan bilangan bulat. 20% = …. Mengalikan Pecahan dengan Bilangan Asli 1. Jawab 20 1) 20% = 100  FPB dari 20 dan 100 adalah 20  20 20 1 :  100 20 5 75 2) 75% = 100  FPB dari 75 dan 100 adalah 25  75 25 3 :  100 25 4 G. 7 Jawab Cara 1 : 4 x 28 7 Rumus Matematika Praktis -12 . Langkah kedua pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama atau dibagi dengan FPB nya. kemudian dibagi dengan penyebut. 2. 75% = …. Apabila antara pembilang dengan penyebut ternyata dapat disederhanakan.

3. 4. Kalau bilangannya bias disederhanakan antara pembilang dengan penyebut. sederhanakan dulu supaya lebih mudah (bilangannya tidak terlalu besar) Contoh soal : 5 1 : 3 = …… 4 = = 21 3 : 4 1 21 1 x 4 3 Rumus Matematika Praktis -13 . Pembagian dalam Pecahan 1. Jadikan soal yang dibagi dan pembagi menjadi pecahan semua. INGAT posisi bilangan pembagi karena dirubah menjadi perkalian harus dilakukan pembalikan fungsi yang semula penyebut harus diposisikan sebagai pembilang dan sebaliknya.kemudian dibagi penyebut dikalikan penyebut. Rubahlah bentuk pembagian menjadi perkalian.= = 4 x 28 7 112 7 = 16 Jawab Cara 2 :  4 x 28 7 4 4  : 28 1 7  4 x4 1  16 H. 2. Lakukan langkah operasional pembilang dikalikan pembilang.

Penjumlahan Pecahan dengan Bilangan Campuran Ada beberapa cara sederhana untuk menyelesaikan penjumlahan bilangan pecahan campuran. Perhatikan cara berikut ini : Cara 1 : 1. Semua bilangan dijadikan pecahan Rumus Matematika Praktis -14 .= 21 12 9 12 =1 =1 3 4 Atau bisa juga dikerjakan dengan cara berikut : 5 1 : 3 = …… 4  7 21 1 x 4 31 7 4 3 4 = =1 Contoh soal : 4 1 1 : 2 = …… 6 2 = 5 25 5 : 6 2 1 25 2  x 51 36 = 5 3 =1 2 3 I.

bilangan pecahan dengan bilangan pecahan 2. Bilangan bulat dikelompokkan menjadi satu. kemudian bilangan pecahan juga dikelompokkan menjadi satu kelompok sesama bilangan pecahan. 1. Setelah ketemu KPKnya dari penyebutnya baru dilakukan operasi penjumlahan Contoh soal : 2 1 1 +3 =. KPK ketemu 4. bilangan pecahan dikelompokkan kemudian dicari KPK dari penyebut bilangan pecahan 3. 3. Kemudian lakukan operasi penjumlahan Cara 2 : 1. dari 2 dan 4.. Rumus Matematika Praktis -15 . Tentukan KPK dari penyebutnya.. = = = = 9 7 + 4 2 9 14 + 4 4 9  14 4 23 4 3 4 = 5 Jawab Cara 2. 4 2 Jawab : Jawab Cara 1. Jadikan menjadi pecahan semua 2.2. Bilangan bulat dikelompokkan menjadi satu sesama bilangan bulat. Cari KPK dari kedua penyebutnya . Kelompokkan bilangan bulat dengan bilangan bulat.

Menentukan Nilai Pecahan dari suatu Kuantitas Bilangan Contoh soal : 5 x 16 ton = .000 kg 8 Rumus Matematika Praktis -16 . ketemu adalah 4 2 1 1 +3 =. 4 2 =(2+3)+( =5+( =5 3 4 1 1 + ) 4 2 1 2 + ) 4 4 J. kg 8 Jawab : 5  x 16 ton 8 1 2 = 5 x 2 ton = 10 ton = 10 x 1.KPK dari pecahan dari 2 dan 4. 5 x 16 ton = 10... . .000 kg = 10.000 kg Jadi.

kemudian belakangnya tambahkan nol dibelakangnya. Tabel 4. PERPANGKATAN / KUADRAT Perpangkatan atau kuadrat adalah perkalian berulang pada angka atau bilangan yang bersangkutan. maka saya mulai dari pembahasan tabel 4. Pada table 4. Kalau dipangkatkan 4. Rumus Matematika Praktis -17 . Kalau dikuadratkan : tambahkan nol nol ( 2 kali ).A. Hasilnya sebenarnya mirip dengan tabel 1. Kalau dipangkatkan 3. tambahkan nol nol nol nol ( 4 kali ) dst. ya tambahkan nol nol nol ( 3 kali ). Perhatikan ! Tabel 1 12 = 1 x 1 = 1 22 = 2 x 2 = 4 32 = 3 x 3 = 9 42 = 4 x 4 = 16 52 = 5 x 5 = 25 62 = 6 x 6 = 36 72 = 7 x 7 = 49 82 = 8 x 8 = 64 92 = 9 x 9 = 81 Tabel 2 12 = 1 x 1 = 1 112 = 11 x 11 = 121 212 = 21 x 21 = 441 312 = 31 x 31 = 961 412 = 11 x 11 = 1681 512 = 51 x 51 = 2601 612 = 61 x 61 = 3721 712 = 71 x 71 = 5041 812 = 81 x 81 = 6561 912 = 91 x 91 = 8281 Tabel 3 52 = 5 x 5 = 25 152 = 15 x 15 = 225 252 = 25 x 25 = 625 352 = 35 x 35 = 1225 452 = 45 x 45 = 2025 652 = 65 x 65 = 4225 752 = 75 x 75 = 5625 852 = 85 x 85 = 7225 952 = 95 x 95 = 9025 Tabel 4 102 = 100 202 = 400 302 = 900 402 = 1600 502 = 2500 602 = 3600 702 = 4900 802 = 6400 902 = 8100 Untuk mempermudah pemahaman dalam menemukan rumus praktis. merupakan pengkuadratan biasa.

yaitu (9). Rumus Praktis Untuk menjelaskan secara mudah perhatikan table di bawah ini ! satuan dikuadratkan 2 satuan dikuadratkan 2 35 = 12 25 45 = 20 25 3 kali kakaknya 3 (4) satuan dikuadratkan 2 4 kali kakaknya 4 (5) satuan dikuadratkan 2 65 = 42 25 75 = 56 25 6 kali kakaknya 6 (7) 7 kali kakaknya 7 (8) satuan dikuadratkan 2 satuan dikuadratkan 2 85 = 72 25 95 = 90 25 8 kali kakaknya 8 (9) 9 kali kakaknya 9 (10) Penjelasan : 352 = 1225 Bilangan satuan 25 pada hasil 1225. Atau 8 x 9 = 72 Rumus Matematika Praktis -18 . Bilangan 42 pada hasil 4225 merupaka hasil perkalian antara bilangan puluhan (6) dikalikan dengan kakaknya bilangan tersebut. Bilangan 12 pada hasil 1225 merupaka hasil perkalian antara bilangan puluhan (3) dikalikan dengan kakaknya bilangan tersebut. yaitu (4). Atau 3 x 4 = 12 652 = 4225 Bilangan satuan 25 pada hasil 4225.Tabel 3. merupakan pengkuadratan bilangan 5 pada 65 yang dikuadratkan. merupakan pengkuadratan bilangan 5 pada 85 yang dikuadratkan. yaitu (7). Atau 6 x 7 = 42 852 = 7225 Bilangan satuan 25 pada hasil 7225. Bilangan 72 pada hasil 7225 merupaka hasil perkalian antara bilangan puluhan (8) dikalikan dengan kakaknya bilangan tersebut. merupakan pengkuadratan bilangan 5 pada 35 yang dikuadratkan.

Rumus Matematika Praktis -19 . hasilnya taruh di depan 25. Pengkuadratan dengan satuan 5 adalah salah satu pengkuadratan yang sangat mudah dipahami bahkan dihafalkan. Kuadratkan bilangan satuan 5. Bilangan 90 pada hasil 9025 merupaka hasil perkalian antara bilangan puluhan (9) dikalikan dengan kakaknya bilangan tersebut. kalikan bilangan tersebut dengan kakaknya. yaitu (8). Bilangan 56 pada hasil 5625 merupaka hasil perkalian antara bilangan puluhan (7) dikalikan dengan kakaknya bilangan tersebut. yaitu (10). letakan pada puluhan dan satuan atau tulis angka 25 dari belakang 2. 3. yaitu (5). merupakan pengkuadratan bilangan 5 pada 95 yang dikuadratkan. merupakan pengkuadratan bilangan 5 pada 45 yang dikuadratkan. merupakan pengkuadratan bilangan 5 pada 75 yang dikuadratkan. Atau 9 x 10 = 90 Kesimpulan : Khusus untuk pengkuadratan bilangan yang bersatuan 5. Atau 4 x 5 = 20 752 = 5625 Bilangan satuan 25 pada hasil 5625. Atau 7 x 8 = 56 952 = 9025 Bilangan satuan 25 pada hasil 9025. Bilangan 20 pada hasil 2025 merupaka hasil perkalian antara bilangan puluhan (4) dikalikan dengan kakaknya bilangan tersebut. Lihat penjelasan pada contoh di atas. maka rumusnya adalah : ( harus urut ya… ) 1. Cari kakaknya bilangan yang ada di depan 5. Sehingga dapat dijadikan sebagai tabel pedoman dalam mengerjakan penarikan akar atau pengkuadratan bilangan yang lain.452 = 2025 Bilangan satuan 25 pada hasil 2025.

Kakaknya bilangan 1 adalah bilangan 2. hasilnya tulis pada posisi bilangan puluhan c. Hasil pengkuadratan bilangan yang satuannya 1. Kalikan bilangan puluhan yang dikuadratkan dengan kakaknya bilangan 1 yaitu bilangan 2.. Kuadratkan bilangan puluhan. Rumus Matematika Praktis -20 . RUMUS PRAKTIS : a. Semua bilangan pada tabel di atas. kemudian tulis pada posisi satuan b. 105 2 Jawab satuan dikuadratkan = 10 x11 110 25 kakaknya 10 adalah 11 satuan dikuadratkan 115 2 = ……………. 115 2 = 11 x12 132 25 Kakaknya 11 adalah 12 1452 = …………….. 145 satuan dikuadratkan 2 = 14 x15 210 25 kakaknya 14 adalah 15 TABEL 2 : Perhatikan table 2 di atas dengan seksama ! 1. hasilnya tulis pada posisi ratusan dan seterusnya . (betulkan.... 2. pasti hasil kuadratnya menghasilkan bilangan satuan 1. apabila dikuadratkan hasil kuadratnya pada bilangan satuan adalah 1.Agar Anda lebih mendalam coba kerjakan latihan berikut ini ! Contoh soal 1052 = …………….?) Kesimpulan dari hasil pengamatan dapat diciptakan rumus praktis sebagai berikut.

ditulis 4. seperti 1012 . Untuk bilangan di atas 101. INGAT Rumus Praktis di atas hanya berlaku sampai 912 di atas 91.d. nyimpan puluhan 1 ya…ingat. Rumus Matematika Praktis -21 . 111 dst ada cara khusus. 1212 dst ada rumus khusus. 1112 . pada bilangan 31 412 = 1681 Bilangan 1 pada 1681 adalah hasil kuadrat dari bilangan satuan 1 pada bilangan 41 yang dikuadratkan Bilangan 8 pada 1681 adalah hasil kali bilangan puluhan 4 dengan bilangan 2 (kakaknya 1) Bilangan 16 pada 1681 adalah hasil kuadrat dari bilangan puluhan 4 pada bilangan 41 yang dikuadratkan. Perhatikan contoh soal berikut : 312 = 961 Bilangan 1 pada 961 adalah hasil kuadrat dari bilangan satuan 1 pada bilangan 31 yang dikuadratkan Bilangan 6 pada 961 adalah hasil kali bilangan puluhan 3 dengan bilangan 2 (kakaknya 1) Bilangan 9 pada 961 merupakan hasil pengkuadratan dari bilangan 3. sehingga menjadi 50 7. Catatan : rumus ini hanya berlaku sampai pada bilangan di bawah 100. 712 = 5041 Bilangan 1 pada 5041 adalah hasil kuadrat dari bilangan satuan 1 pada bilangan 71 yang dikuadratkan Bilangan 4 pada 5041 adalah hasil kali bilangan puluhan 7 dengan bilangan 2 (kakaknya 1). Bilangan 50 pada 5041 adalah hasil kuadrat dari bilangan puluhan kemudian tambahkan simpanan 1 di atas.

3. Jawab : 1296 = 36 9 396 396 0 3x3 + 6 6x6 Contoh soal 2 : 625 = . Mencari dengan faktorisasi prima Contoh soal 1 : 1296 = . Di sekolah diajarkan dengan cara sebagai berikut : 1. Bilangan yang ditarik akar kuadrat dibayangkan dan dikelompokkan dua – dua dari belakang. MENARIK AKAR KUADRAT Akar kuadrat adalah invers atau kebalikan dari pengkuadratan..B.... 2. Jawab : 625 = 25 4 225 225 0 2x2 + 4 5x5 Rumus Matematika Praktis -22 . Mencoba dengan mengalikan angka tertentu. Untuk mencari akar kuadrat dari suatu bilangan...

Bilangan 4 dan 6 pada posisi satuan apabila dikuadratkan akan menghasilkan bilangan satuan 6 e.Ada cara yang sangat sederhana dan dijamin hasilnya pasti benar. Bilangan 1 dan 9 pada posisi satuan apabila dikuadratkan akan menghasilkan bilangan satuan 1 b. Hanya bilangan 5 pada posisi satuan apabila dikuadratkan akan menghasilkan bilangan satuan 5 INGAT ! PENARIKAN AKAR adalah KEBALIKAN dari PENGKUADRATAN ! Kesimpulan : 1. Apabila yang ditarik akar adalah bilangan yang bersatuan 1. Bilangan 2 dan 8 pada posisi satuan apabila dikuadratkan akan menghasilkan bilangan satuan 4 c. maka hasil penarikan akarnya pada bilangan satuan harus bilangan 1 atau 9 Rumus Matematika Praktis -23 . yaitu dengan menggunakan ilmu “Niteni” atau “mencermati” terhadap hasil pengkuadratan suatu bilangan. Bilangan 3 dan 7 pada posisi satuan apabila dikuadratkan akan menghasilkan bilangan satuan 9 d. Perhatikan tabel 1 di atas Tabel 1 12 = 1 x 1 = 1 22 = 2 x 2 = 4 32 = 3 x 3 = 9 42 = 4 x 4 = 16 52 = 5 x 5 = 25 62 = 6 x 6 = 36 72 = 7 x 7 = 49 82 = 8 x 8 = 64 92 = 9 x 9 = 81 Dari tabel di atas ditemukan hasil pengamatan sebagai berikut ! a.

karena mudah mudah dipahami dan dihafalkan. maka hasil penarikan akarnya pasti bilangan campuran (bulat + pecahan) Dari hasil pengamatan di atas dapat dibuat Rumus Praktis. Apabila yang ditarik akar adalah bilangan yang bersatuan 4. Perhatikan table 3 dan 4 di bawah ini ! Tabel 3 52 15 2 Tabel 4 102 20 2 = 25 = 100 = 400 = 900 = 1600 = 2500 = 3600 = 4900 = 6400 = 8100 = 225 = 625 = 1225 = 2025 = 3025 = 4225 = 5625 = 7225 = 9025 252 352 452 552 652 75 2 302 402 502 602 702 80 2 852 952 902 Dengan hafal data pada tabel di atas.. maka hasil penarikan akarnya pada bilangan satuan harus bilangan 2 atau 8 Apabila yang ditarik akar adalah bilangan yang bersatuan 9. 3. dalam menjawab soal penarikan akar kuadrat dapat dilakukan dengan cepat dan pasti benar. maka hasil penarikan akarnya pada bilangan satuan harus bilangan 3 atau 7 Apabila yang ditarik akar adalah bilangan yang bersatuan 6. 5. maka hasil penarikan akarnya pada bilangan satuan harus bilangan 4 atau 6 Apabila yang ditarik akar adalah bilangan yang bersatuan 5. maka hasil penarikan akarnya pasti bilangan harus bilangan bersatuan 5 Apabila yang ditarik akar adalah bilangan yang bersatuan 2 atau 3. Mengapa table 3 dan 4 ? Ya. Untuk membuat Rumus Praktis. Rumus Matematika Praktis -24 . 6.2. dibutuhkan bantuan tabel 3 dan 4 di atas. 4.

jawabnya harus > 25 Angka = 784 pada tabel 4 adalah lebih kecil dari 302 = 900. maka jawabnya > 40 Rumus Matematika Praktis -25 . maka jawabnya dipastikan = 27 maka maka 4. maka hasilnya jawaban pada bilangan satuan harus 2 atau 8) Jawab no. jawabnya < 30 Jadi jawabnya adalah 25 < n < 30. jawabnya harus < 30 3. 4. 961 = n (Bilangan yang satuannya 1 apabila ditarik akar. 1.Contoh soal : 1. Angka = 1936 pada tabel 4 adalah lebih besar dari 402 = 1600. bilangan satuan pada jawaban harus 3 atau 7) Jawab no. Maka jawabnya dipastikan = 28 maka maka 729 = n (Bilangan satuan yang diakar 9. maka hasilnya jawaban pada bilangan satuan harus 1 atau 9) Jawab no. Jadi jawabnya adalah 25 < n < 30. bilangan satuan pada jawaban harus 4 atau 6) Jawab no. maka jawabnya dipastikan = 31 784 = n (Bilangan yang satuannya 4 apabila ditarik akar. jawabnya harus > 30 Angka maka jawabnya harus < 35 2. Angka = 961 pada tabel 4 adalah lebih besar dari 302 = 900. 1936 = n (Bilangan satuan yang diakar 6. Angka = 729 pada tabel 5 adalah lebih besar dari 25 2 = 625. Jadi jawabnya adalah 30 < n < 35. 3. 2. Angka = 784 pada tabel 3 adalah lebih besar dari 252 = 625. jawabnya > 25 Angka = 729 pada tabel 6 adalah lebih kecil dari 302 = 900. maka = 961 pada tabel 3 adalah lebih kecil dari 352 = 1225.

5476 = ……….. 6561 = ………. 5. depannya hasil perkalian bilangan adik dan kakak ! Angka = 90 = hasil perkalian bilangan 9 x 10 (adik x kakak ).. 1936 = ………. 5... Angka = 9025 = jawab untuk satuannya adalah 5 Ingat pengkuadratan bilangan yang bersatuan 5. Maka jawabnya dipastikan = 95 Untuk lebih mendalami coba Anda kerjakan latihan berikut : 1. 9.. 9025 = n (Bilangan satuan yang diakar 5. 2304 = ………. 2704 = ……….. 4. 6. Rumus Matematika Praktis -26 .- Angka = 1936 pada tabel 3 adalah lebih kecil dari 452 = 2025. 13.. 2209 = ………. 1024 = ……….. 4761 = ………. 3969 = ………. maka jawabnya adalah = 44 5. 2601 = ………. 3136 = ………..... 11.. 8. 9025 = ………. 1089 = ………. 3. maka jawabnya < 45 - Jadi jawabnya adalah 25 < n < 30. 12. 1521 = ………. setelah ditulis 25 dari belakang.. 14. 2.. 15. 7. 10. 7396 = ………. maka bilangan satuan pada jawaban harus bilangan 5) Jawab no.

MENARIK AKAR KUADRAT SUATU BILANGAN YANG TERLETAK DI ANTARA DUA BILANGAN Untuk bilangan yang satuannya 2 dan 3 dipastikan hasilnya penarikan akan pasti pecahan... 16 – 9 = 7 12 =3 = 3. bukan angka bulat seperti contoh-contoh di atas. Maka.C.. 12 terletak 9 antara 16 dan..43 Rumus Matematika Praktis -27 .. 12 – 9 = 3 2. Jawab : Perhatikan garis bilangan berikut. Contoh soal : 12 = . terletak antara 3 dan 4 1.

PANGKAT TIGA dan MENARIK AKAR PANGKAT TIGA 1. PANGKAT TIGA Pada dasarnya pangkat tiga merupakan perkalian berulang pada bilangan yang sama sampai tiga kali.000 33 = 3 x 3 x 3 = 27 4 = 4 x 4 x 4 = 64 53 = 5 x 5 x 5 = 125 63 = 6 x 6 x 6 = 216 73 = 7 x 7 x 7 = 343 83 = 8 x 8 x 8 = 512 93 = 9 x 9 x 9 = 729 503 = 125.000 64.875 91. dapat dikelompokkan sebagai berikut : Kelompok 1 :      Bilangan bersatuan 1 dipangkatkan 3.000 803 = 512.000 27.000 8.125 1. hasilnya pada bilangan satuan adalah 4 Bilangan bersatuan 5 dipangkatkan 3. hasilnya pada bilangan satuan adalah 1 Bilangan bersatuan 4 dipangkatkan 3. hasil bilangan satuannya adalah 3 Bilangan 3 dan 7 adalah kelompok berkebalikan Rumus Matematika Praktis -28 .375 15.000 703 = 343.125 953 = 857. hasil bilangan satuannya adalah 7 Bilangan bersatuan 7 dipangkatkan 3.000 553 = 166.000 603 = 216. Perhatikan tabel berikut ! TABEL 5 13 = 1 x 1 x 1 = 23 = 2 x 2 x 2 = 3 TABEL 6 1 8 53 = 153 = 253 = 35 = 453 = 3 TABEL 7 103 = 203 = 303 = 40 = 3 125 3.625 753 = 421. hasilnya pada bilangan satuan adalah 9 Kelompok 2 :   Bilangan bersatuan 3 dipangkatkan 3.000 903 = 729.375 Dari pencermatan data di atas bahwa pada hasil pemangkatan atau pangkat 3 dari suatu bilangan yang yang bersatuan antara 1 sampai 9.875 853 = 614. hasilnya pada bilangan satuan adalah 6 Bilangan bersatuan 9 dipangkatkan 3.D.375 653 = 274. hasilnya pada bilangan satuan adalah 5 Bilangan bersatuan 6 dipangkatkan 3.625 42.

3 27 Jawab: Kalau angkanya masih sederhana seperti contoh di atas gunakan dengan cara faktorisasi prima. Jawab : 1... Tetapi kalau yang ditarik akar pangkat tiga bilangannya besar. Contoh soal : 1. 3 8 =. hasil bilangan satuannya adalah 8 Bilangan bersatuan 8 dipangkatkan 3. Faktorisasi prima dari 8 yaitu 2 x 2 x 2 Maka: Rumus Matematika Praktis -29 . Kalau bilangan yang ditarik akar pangkat tiga masih sederhana gunakan faktorisasi prima 2. 273 = n--------- 27 x 27 x 27 = 19683 8. 153 = n--------- 15 x 15 x 15 = 3375 4. 193 = n--------- 19 x 19 x 19 = 6859 6. maka akan lebih cepat dan benar dalam mengerjakan soal.Kelompok 3 :   Bilangan bersatuan 2 dipangkatkan 3. 163 = n--------- 16 x 16 x 16 = 4096 5. 2. 223 = n--------- 22 x 22 x 22 = 10648 9. 6 dan 7. 143 = n--------- 14 x 14 x 14 = 2744 3.. pakailah tabel pedoman sebagaimana tercantum pada tabel di 5. =. 113 = n--------- 11 x 11 x 11 = 1331 2. 1. hasil bilangan satuannya adalah 3 Bilangan 2 dan 8 adalah kelompok berkebalikan Contoh soal : 1.. 233 = n--------- 23 x 23 x 23 = 12167 7. 283 = n--------- 28 x 28 x 28 = 21952 2. pada dasarnya sama dengan menarik akar pangkat dua atau kuadrat. MENARIK AKAR PANGKAT TIGA Menarik akar pangkat tiga.

3 27 = 3 Tetapi kalau angkanya yang ditarik akar pangkat tiga seperti di bawah ini ! Contoh soal : 1. Angka satuan yang ditarik akar adalah 2. n = 26 5832 = n Jawab 2. 3 Ya…. berarti jawabnya > 15 (lihat table 6) Angka 5832 < 8000 (203). Angka satuan yang ditarik akar adalah 8. n = 12 Rumus Matematika Praktis -30 . berarti jawabnya < 20 (lihat table 7) Jadi jawabannya 15 < n < 20 Ya…. 3 17576 = n Jawab 1. Angka satuan yang ditarik akar adalah 6. berarti jawabnya < 30 (lihat table 7) Jadi jawabannya 25 < n < 30 2.375 (153). maka jawab pada satuan harus 6 Angka 17576 > 15625 (253). maka jawab pada satuan harus 8 Angka 5832 > 3.3 8 = 3 2x2x2 23 = 2 8 = Jadi. berarti jawabnya > 10 (lihat table 7) Angka 1728 < 3. 3 3 =2 Faktoriasi prima dari 27 yaitu 3 x 3 x 3 Maka : 3 27 = = 3 3x3x3 33 = 3 3 Jadi. 2. maka jawab pada satuan harus 2 Angka 1728 > 1000 (103). berarti jawabnya > 25 (lihat table 6) Angka 17576 < 27000 (303). berarti jawabnya < 15 (lihat table 6) Jadi jawabannya 10 < n < 15 Ya…. 3 1728 = n Jawab 3. n = 18 3.375 (153).

Angka satuan yang ditarik akar adalah 5. = ………. 7. kerjakan latihan berikut ! 1. 3 3375 = ………… Jawab 4. Rumus Matematika Praktis -31 . berarti jawabnya < 20 (lihat table 7) Jadi jawabannya 15 < n < 20 Ya….375 (153). 3 4913 = ………… Jawab 5.4. 3 3 3375 6859 3 3 12167 = ………. 9. 8. 2. maka jawab pada satuan harus 7 Angka 4913 > 3. 5. 54872 = ………. berarti jawabnya < 20 (lihat table 6) Ya.. 19683 = ………. 54872 = ………. maka jawab pada satuan harus 5 Angka 3375 > 1000 (103). 3 3 3 3 10. = ………. Angka satuan yang ditarik akar adalah 3. berarti jawabnya > 10 (lihat table 6) Angka 3375 < 8000 (203). 3 54872 = ………. = ………. jawabannya = 15 5. 6. 3 1331 2744 = ………. 3. 32768 = ………. 4. berarti jawabnya > 15 (lihat table 6) Angka 4913 < 8000 (203). n = 17 Nah untuk melatih agar Anda lebih terampil.

maka nilai angka yang mengikuti harus ditambah dengan nilai angka yang diikuti Contoh soal : 13 = XIII 27 = XXVII artinya = 10 + 1 + 1 + 1 artinya = 10 + 10 + 5 + 1 + 1 3. Lambang Bilangan Romawi I V X L C D M = untuk satu = untuk lima = untuk sepuluh = untuk lima puluh = untuk seratus = untuk lima ratus = untuk seribu B. Bilangan romaswi dibaca dari kiri ke kanan 2. maka nilai angka yang mengikuti harus dikurangi dengan nilai angka yang diikuti. artinya = 100 – 10 = CM. Jika suatu angka diikuti dengan angka lain yang nilainya sama atau lebih kecil dari angka tersebut. artinya = 1000 – 100 49 = XLIX. Jika suatu angka diikuti dengan angka lain yang nilainya lebih besar dari pada angka yang diikuti. Contoh Soal : 90 900 = XC. artinya = ( 50 – 10 ) + ( 10 – 1 ) Rumus Matematika Praktis -32 . Penulisan Bilangan Romawi 1.A.

I hanya bisa mengurangi V dan X saja 2. 100 + 10 + 10 + 10 + ( 5 . D Tidak boleh diulang 4. 100 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1 149 = CXLIX. L Tidak boleh diulang 8.1 ) 138 = CXXXVIII. 100 + ( 50 . Sistem pengurangan angka pada lambing bilangan Romawi dapat dilakukan maksimum 3 kali Contoh soal : 1988 = MCMLXXXVIII. 1000 + ( 1000-100)+ 50 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1 133 = CXXXIII.Catatan Penting : 1.1 ) Rumus Matematika Praktis -33 .10 ) + ( 10 . V bukan sebagai lambang bilangan pengurang 5. 100 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1 134 = CXXXIV. C sebagai pengurang D 4. X sebagai pengurang L 3. D bukan sebagai lambang bilangan pengurang 7. L bukan sebagai lambang bilangan pengurang 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.