Pilih satu kemahiran bahasa dan hasilkan sebuah esei pendek tentang pendekatan, kaedah dan teknik yang

sesuai dalam P&P kemahiran bahasa yang dipilih.

PENDEKATAN .

KAEDAH .

TEKNIK Intensif Ekstensif Skimming scanning .