P. 1
Ejaan Dan Tanda Baca

Ejaan Dan Tanda Baca

|Views: 22|Likes:
Published by Maizul Deraman
Ejaan dan tNada baca yang betul [Sumber Dewan Bahasa dan Pustaka]
Ejaan dan tNada baca yang betul [Sumber Dewan Bahasa dan Pustaka]

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Maizul Deraman on Mar 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/04/2013

pdf

text

original

Sections

  • A. Tanda Titik (.)
  • B. Tanda Koma (,)
  • E. Tanda Sempang (-)
  • F. Tanda Sengkang (—)
  • G. Tanda Elipsis (...)
  • H. Tanda Tanya (?)
  • J. Tanda Kurung ((...))
  • K. Tanda Kurung Siku ([...])
  • N. Tanda Garis Miring (/)
  • O. Huruf besar

A.

SALINA BINTI AHMAD SALLEH MUNSYI DEWAN

Merupakan simbol atau tanda yang digunakan untuk memberi isyarat kepada pembaca supaya melakukan sesuatu dalam bacaan
Diletakkan di tempat-tempat tertentu dalam ayat berdasarkan tujuan dan kesesuaiannya

A. Tanda Titik (.)
1. Tanda titik digunakan pada akhir ayat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contoh: Saya sedang mengikuti kursus di Kajang.

Ayat diakhiri dengan titik. Apabila diteruskan dengan ayat baharu, perlu diberi jarak satu huruf . Cara ini dilakukan dalam penulisan karya ilmiah.

2. Tanda titik digunakan pada akhir singkatan nama orang. Contoh: Irwan S. Gatot George W. Bush Tetapi apabila nama itu ditulis lengkap, tanda titik tidak digunakan. Contoh: Anthony Tumiwa

3. Tanda titik digunakan pada akhir singkatan gelaran, jabatan, pangkat, dan sapaan.
Contoh: Bapanya dianugerahkan pingat P.J.K. oleh Sultan Terengganu.

makalah. Contoh: dll.4. (dan lain-lain) dsb. tesis. (dan sebagainya) tgl. dan sebagainya disarankan tidak menggunakan singkatan. . hanya digunakan satu tanda titik. (tanggal) Dalam karya ilmiah seperti manuskrip. laporan. Pada kata singkatan yang terdiri daripada tiga huruf atau lebih. Tanda titik digunakan pada singkatan kata atau ungkapan yang sangat umum.

2.1 Isi Karangan 1. .2.2.1 Gambar Tangan 1. Petikan Umum 1.3 Grafik Tanda titik tidak digunakan di belakang angka atau huruf jika angka atau huruf itu merupakan yang terakhir dalam deretan angka atau huruf. maka urutan angka itu dapat disusun sebagai berikut dan tanda titik tidak digunakan pada akhir sistem perpuluhan. Contoh: 1.Jika berupa angka.2 Ilustrasi 1.2 Jadual 1.

5. jutaan. Contoh: Nama Ivan terdapat pada halaman 1210 dan dicetak tebal. . dan seterusnya yang tidak menunjukkan jumlah. Tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan angka ribuan.

Contoh: Saya bergabung dengan Wikipedia. seluar. sayur dan ikan. dan melainkan. . dan topi. contoh penggunaan yang salah: Saya membeli udang. Contoh: Saya menjual baju. tetapi tidak aktif. Tanda koma digunakan untuk memisahkan ayat setara yang satu daripada ayat setara yang berikutnya. tetapi. Tanda koma digunakan bagi mengasingkan kata yang berturut-turut dalam satu ayat. yang didahului oleh kata seperti.) 1. 2.B. Tanda Koma (.

dia lupa akan janjinya.3. Kerana sibuk. saya tidak akan datang. . Contoh: Kalau hari hujan. Tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam ayat yang berbeza-beza. .

Contoh: Oleh sebab itu. meskipun begitu.4. . akan tetapi. saya tidak dapat datang. Jadi. kamu harus datang. lagi pula. Tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antara ayat yang terdapat pada awal ayat seperti oleh sebab itu. jadi.

eh. Contoh: Oh. Contoh: Kata adik. aduh.5. wah. begitu! Wah. Tanda koma digunakan di belakang kata-seru seperti amboi.‖ . Tanda koma digunakan sebelum tanda pembuka kata (―) dan penutup kata (―) dalam cakap ajuk. bukan main hebat! 6. "Saya sedih sekali. yang terdapat pada awal ayat.

7. Contoh: Kuala Lumpur. Selangor. 9 April 2012 Kajang. dan (iv) nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Tanda koma digunakan antara (i) nama dan tarikh (ii) bahagian dalam ayat (iii) tempat dan tarikh. .

E. Contoh: Rinto Jiang. Tanda koma digunakan antara nama orang dan gelaran akademik yang mengikutinya untuk membezakannya daripada singkatan nama diri. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 9. 1980. Nahu Melayu Mutakhir. atau keluarga. Tanda koma digunakan antara bahagian dalam bibliografi. Contoh: Asmah Hj. .S.8. Omar.

Tanda koma digunakan untuk menandakan tempat berhenti sebentar. pandai sekali. 11. Tanda koma digunakan untuk mengapit keterangan tambahan. Contoh: Pengurus Wikipedia kegemaran saya. .10. Ali. Borgx. Contoh: Berikan surat ini kepada ibumu.

.12. Bandingkan dengan: Kita memerlukan sikap yang bersungguh-sungguh dalam pembinaan dan pengembangan bahasa. kita memerlukan sikap yang bersungguh-sungguh. Contoh: Dalam pembinaan dan pengembangan bahasa. Tanda koma digunakan untuk menghindari salah baca di belakang keterangan yang terdapat pada awal ayat.

Tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan petikan langsung daripada bahagian ayat lain yang mengiringinya jika ayat itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Contoh: "Di mana Rex tinggal?" tanya Stepheen. .13.

Contoh: Malam makin larut. kami belum selesai juga. . Tanda koma bertitik dapat digunakan untuk memisahkan bahagian-bahagian ayat yang sejenis dan setara. Tanda Koma Bertitik (.C.) 1.

ibu sibuk bekerja di dapur. Contoh: Ayah mengurus tanamannya di kebun. saya sendiri asyik mendengar siaran ―Pilihan Pendengar. Tanda koma bertitik dapat digunakan untuk memisahkan ayat yang setara dalam suatu ayat majmuk sebagai pengganti kata penghubung.2. adik menghafalkan nama-nama pahlawan nasional.‖ .

Digunakan pada baris pertama pantun dua kerat Contoh: Ada ubi ada batas.3. . Ada budi ada balas.

4. Jangan disimpan di dalam hati. Jangan disimpan di dalam peti. . Kalau ada silap dan salah. Digunakan pada baris kedua pantun empat kerat Contoh: Kalau ada jarum patah.

Tanda titik bertindih digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap apabila diikuti rangkaian atau pemerian. dan cangkul.D. . Tanda Titik Bertindih (:) 1. Contoh: Barang-barang yang perlu dibawa adalah seperti berikut : parang. sabit.

Contoh: Tarikh : Masa : Tempat : 3 April 2012 2.00 petang Bilik Gerakan .2. Tanda titik bertindih digunakan untuk memberi penjelasan atau memperkenalkan sesuatu.

Tanda titik bertindih digunakan dalam teks drama kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contoh: Borgx : "Jangan lupa perbaiki halaman bantuan Wikipedia!― Rex : "Siap.3. Boss!" .

atau (iii) antara judul dengan subjudul suatu karangan. Tanda titik bertindih digunakan (i) antara jilid atau nombor dan halaman. (ii) antara bab dengan ayat dalam kitab-kitab suci.4. 34:7 (ii) Surah Yasin:9 . I (1971). Contoh: (i) Tempo.

Contoh: Kita memerlukan kerusi. meja. .5. dan almari. Tanda titik bertindih tidak digunakan kalau rangkaian atau pemerian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan.

Tanda sempang untuk menyambungkan suku-suku kata dasar yang terpisah oleh penggantian baris.Di samping cara-cara lama itu ada juga cara yang baru..dia beli baru juga. ….. contoh: .E. Tanda Sempang (-) 1. ..

Tanda sempang menyambungkan kata yang diulang dan kata ganda – dieja rapat. Contoh: se-Malaysia se-Tanah Melayu ke-10 tahun 1990-an . Tanda sempang merangkaikan se dengan kata yang berikutnya yang bermula dengan huruf besar dan ke dengan angka. Contoh: anak-anak riuh-rendah 3.2.

Contoh : sinar-X rahmat-Mu . Tanda sempang digunakan untuk memisahkan huruf kecil dengan huruf besar.4.

Contoh: Medan—Ibu kota Sumut—terletak di Sumatera .F. Tanda Sengkang (—) 1. tanda sengkang dinyatakan dengan 2 tanda hubung tanpa jarak. Tanda sengkang membatasi penyisipan kata atau ayat yang memberikan penjelasan khusus Dalam karangan ilmiah.

dan kini juga pembelahan atom—telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. Tanda sengkang menegaskan adanya keterangan yang lain sehingga ayat menjadi lengkap. Contoh: Rangkaian penemuan ini—evolusi. .2. teori kenisbian.

Tanda sengkang digunakan antara dua bilangan atau tarikh yang bermaksud sampai dengan atau antara dua nama kota yang bererti 'ke'. atau 'sampai'. Contoh: 1919 —1921 Medan —Jakarta 10 —13 Disember 2011 Dalam penulisan.3. . tanda sengkang dinyatakan dengan tulisan jarak.

) Tanda ini dinyatakan dengan menggunakan tiga titik. Tanda ini juga digunakan untuk menggambarkan bahwa ayat tersebut dilisankan dengan berbisik atau suara yang perlahan sekali.. Tanda Elipsis (.G. . Dalam penulisan tanda elipsis diulang-ulang beberapa kali.. untuk mengekspresikan jeda dalam ayat agar pembaca dapat memahami situasi.

ya... 2. Tanda elipsis menunjukkan bahawa dalam suatu ayat atau frasa ada perkara yang dihilangkan... akan diteliti lebih lanjut . marilah kita bergerak. Contoh: Sebab-sebab kemerosotan . Tanda elipsis digunakan dalam ayat yang terputus-putus.1. Contoh: Kalau begitu .

H. 1. contoh: Bilakah adik kamu akan bersekolah? . Tanda Tanya (?) Ditulis hanya pada akhir ayat untuk menggambarkan ayat pertanyaan. Dengan demikian ayat tanya merangsang pembaca atau pendengar untuk menjawab pertanyaan tersebut. sehingga pembaca akan mengerti intonasi ayat tersebut jika dilisankan/ diucapkan. Tanda tanya digunakan pada akhir ayat tanya.

Tanda tanya digunakan pada akhir ayat tanya sebelum tanda penutup kata (―). Contoh: ― Apa yang kamu lihat?‖ tanya Jimmy .2.

ataupun rasa emosi yang kuat. Tanda Seru (!) Tanda seru digunakan sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan. Contoh: Alangkah mengerikannya peristiwa itu! Bersihkan meja itu sekarang juga! Sampai hati dia membuang anaknya! Merdeka! . ketidakpercayaan.I.

Universiti Islam Antarabangsa (UIA) . Contoh: Julia melanjutkan pelajarannya di Pusat Matrikulasi.)) 1.J. Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan.. Tanda Kurung ((..

. Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bahagian utama dalam ayat pokok. Contoh: Peningkatan penjualan tahun ini (lihat jadual 9) menunjukkan adanya perkembangan baharu dalam pasaran negeri.2.

Tanda kurung mengapit angka atau huruf yang menjelaskan satu urutan keterangan.3. 4. Contoh: Pelumba kereta itu berasal dari (kota) Medan. Contoh: Bahagian Pemasaran mengalami masalah (a) produk (b) harga (c) tempat dan (d) promosi . Tanda kurung mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan.

Tanda Kurung Siku ([. kata..K. atau kelompok kata sebagai pembetulan atau tambahan pada ayat atau frasa yang ditulis oleh orang lain. Tanda itu menyatakan bahawa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asal..]) 1. . Contoh: Sang Sapurba men[d]engar bunyi gemerisik. Tanda kurung siku mengapit huruf.

. Tanda kurung siku mengapit keterangan dalam ayat penjelas yang sudah bertanda kurung. Contoh: Persamaan kedua proses ini (perbezaannya dibincangkan dalam Bab II [lihat halaman 35-38]) perlu dibentangkan di sini.2.

" kata Mira. Contohnya: "Saya belum siap. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal daripada pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain.L. Tanda Petik ("..") 1.. "tunggu sebentar!" .

. Tanda petik mengapit judul syair. atau bab buku yang digunakan dalam ayat. karangan. Contohnya: Novel ―Esok Masih Ada‖ memenangi hadiah pertama.2.

Contohnya: Kata Jalil." . Tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan. "Saya juga minta satu.3.

. Tanda petik digunakan pada ungkapan yang membawa maksud khusus.4. Contohnya: Kerana warna kulitnya. Budi mendapat gelaran "Si Hitam".

Tanda Petik Tunggal ('. Contohnya: Tanya Basri.. Tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. "Kau dengar bunyi 'kringkring' tadi?" .') 1..M.

atau penjelasan kata atau ungkapan asing. terjemahan.2. Tanda petik tunggal mengapit makna. Misalnya: feed-back ‗maklum balas' .

biasanya untuk dua kata yang bersinonim. Tanda garis miring digunakan untuk dua hal yang hampir serupa bunyinya. (dibaca: membuat atau melakukan) 2. Contoh: Membuat / melakukan. Contoh: RT/RW AC/DC . dalam hal ini tanda "/" tidak dibaca. Tanda Garis Miring (/) 1.Tanda garis miring digunakan untuk menyatakan "atau".N.

7/PK/1973 Jalan Keramat III/10 Tahun Anggaran 2011/2012 . Contoh: 50/2 =… 400/2 =… 4. Tanda garis miring dipakai dalam nombor surat. nombor pada alamat. Tanda garis miring digunakan sebagai lambang matematik untuk pembahagian (tanda bahagi). Contohnya: No.3. dan penandaan masa satu tahun yang terbahagi dalam dua tahun takwim.

O. Digunakan sebagai huruf pertama dalam petikan 3. Huruf besar 1. Digunakan sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubung dengan kitab suci dan nama Allah termasuk kata ganti untuk Allah Contoh: Yang Maha Pengasih . Digunakan bagi huruf pertama kata pada setiap ayat 2.

A. Digunakan sebagai huruf pertama gelaran kehormatan.4. keturunan.W 5. Digunakan diawal kata nama khas . dan keagamaan yang diikuti nama orang Contoh: Nabi Muhammad S. Digunakan sebagai huruf pertama untuk nama jawatan dan pangkat yang diikuti nama orang Contoh: Profesor Ahmad Hashim 6.

Digunakan sebagai huruf pertama bagi nama rasmi badan.7. lembaga pemerintah serta nama dokumen rasmi kecuali kata hubung Contoh: Dewan Bahasa dan Pustaka . suku bangsa dan bahasa Contoh: bangsa Melayu 8. Digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->