P. 1
Ejaan Dan Tanda Baca

Ejaan Dan Tanda Baca

|Views: 22|Likes:
Published by Maizul Deraman
Ejaan dan tNada baca yang betul [Sumber Dewan Bahasa dan Pustaka]
Ejaan dan tNada baca yang betul [Sumber Dewan Bahasa dan Pustaka]

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Maizul Deraman on Mar 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/04/2013

pdf

text

original

A.

SALINA BINTI AHMAD SALLEH MUNSYI DEWAN

Merupakan simbol atau tanda yang digunakan untuk memberi isyarat kepada pembaca supaya melakukan sesuatu dalam bacaan
Diletakkan di tempat-tempat tertentu dalam ayat berdasarkan tujuan dan kesesuaiannya

A. Tanda Titik (.)
1. Tanda titik digunakan pada akhir ayat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contoh: Saya sedang mengikuti kursus di Kajang.

Ayat diakhiri dengan titik. Apabila diteruskan dengan ayat baharu, perlu diberi jarak satu huruf . Cara ini dilakukan dalam penulisan karya ilmiah.

2. Tanda titik digunakan pada akhir singkatan nama orang. Contoh: Irwan S. Gatot George W. Bush Tetapi apabila nama itu ditulis lengkap, tanda titik tidak digunakan. Contoh: Anthony Tumiwa

3. Tanda titik digunakan pada akhir singkatan gelaran, jabatan, pangkat, dan sapaan.
Contoh: Bapanya dianugerahkan pingat P.J.K. oleh Sultan Terengganu.

4. Contoh: dll. dan sebagainya disarankan tidak menggunakan singkatan. hanya digunakan satu tanda titik. (dan sebagainya) tgl. tesis. makalah. (tanggal) Dalam karya ilmiah seperti manuskrip. (dan lain-lain) dsb. Tanda titik digunakan pada singkatan kata atau ungkapan yang sangat umum. laporan. . Pada kata singkatan yang terdiri daripada tiga huruf atau lebih.

Petikan Umum 1.3 Grafik Tanda titik tidak digunakan di belakang angka atau huruf jika angka atau huruf itu merupakan yang terakhir dalam deretan angka atau huruf.2. Contoh: 1.2 Ilustrasi 1.2.2.2 Jadual 1.1 Isi Karangan 1. maka urutan angka itu dapat disusun sebagai berikut dan tanda titik tidak digunakan pada akhir sistem perpuluhan.Jika berupa angka.1 Gambar Tangan 1. .

jutaan. dan seterusnya yang tidak menunjukkan jumlah. Contoh: Nama Ivan terdapat pada halaman 1210 dan dicetak tebal. . Tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan angka ribuan.5.

dan topi.) 1. Tanda Koma (. contoh penggunaan yang salah: Saya membeli udang.B. tetapi tidak aktif. 2. Contoh: Saya menjual baju. seluar. Contoh: Saya bergabung dengan Wikipedia. tetapi. . sayur dan ikan. Tanda koma digunakan bagi mengasingkan kata yang berturut-turut dalam satu ayat. yang didahului oleh kata seperti. Tanda koma digunakan untuk memisahkan ayat setara yang satu daripada ayat setara yang berikutnya. dan melainkan.

saya tidak akan datang. dia lupa akan janjinya. Contoh: Kalau hari hujan.3. . Kerana sibuk. Tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam ayat yang berbeza-beza. .

akan tetapi. Tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antara ayat yang terdapat pada awal ayat seperti oleh sebab itu. saya tidak dapat datang. Jadi. kamu harus datang.4. lagi pula. Contoh: Oleh sebab itu. meskipun begitu. jadi. .

Tanda koma digunakan di belakang kata-seru seperti amboi.5. Contoh: Oh.‖ . Tanda koma digunakan sebelum tanda pembuka kata (―) dan penutup kata (―) dalam cakap ajuk. begitu! Wah. aduh. "Saya sedih sekali. bukan main hebat! 6. eh. wah. yang terdapat pada awal ayat. Contoh: Kata adik.

9 April 2012 Kajang. Tanda koma digunakan antara (i) nama dan tarikh (ii) bahagian dalam ayat (iii) tempat dan tarikh. Selangor. dan (iv) nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. . Contoh: Kuala Lumpur.7.

Tanda koma digunakan antara bahagian dalam bibliografi. Contoh: Asmah Hj. Contoh: Rinto Jiang. Omar. Nahu Melayu Mutakhir. atau keluarga.8. Tanda koma digunakan antara nama orang dan gelaran akademik yang mengikutinya untuk membezakannya daripada singkatan nama diri. 1980. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.E. . 9.S.

Tanda koma digunakan untuk menandakan tempat berhenti sebentar. Borgx.10. . Contoh: Berikan surat ini kepada ibumu. Tanda koma digunakan untuk mengapit keterangan tambahan. Ali. pandai sekali. 11. Contoh: Pengurus Wikipedia kegemaran saya.

kita memerlukan sikap yang bersungguh-sungguh.12. Tanda koma digunakan untuk menghindari salah baca di belakang keterangan yang terdapat pada awal ayat. Bandingkan dengan: Kita memerlukan sikap yang bersungguh-sungguh dalam pembinaan dan pengembangan bahasa. Contoh: Dalam pembinaan dan pengembangan bahasa. .

13. . Tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan petikan langsung daripada bahagian ayat lain yang mengiringinya jika ayat itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Contoh: "Di mana Rex tinggal?" tanya Stepheen.

Contoh: Malam makin larut. Tanda Koma Bertitik (.) 1. kami belum selesai juga. .C. Tanda koma bertitik dapat digunakan untuk memisahkan bahagian-bahagian ayat yang sejenis dan setara.

Tanda koma bertitik dapat digunakan untuk memisahkan ayat yang setara dalam suatu ayat majmuk sebagai pengganti kata penghubung. ibu sibuk bekerja di dapur. saya sendiri asyik mendengar siaran ―Pilihan Pendengar. adik menghafalkan nama-nama pahlawan nasional.‖ . Contoh: Ayah mengurus tanamannya di kebun.2.

.3. Ada budi ada balas. Digunakan pada baris pertama pantun dua kerat Contoh: Ada ubi ada batas.

4. Digunakan pada baris kedua pantun empat kerat Contoh: Kalau ada jarum patah. Jangan disimpan di dalam hati. Jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada silap dan salah. .

Tanda titik bertindih digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap apabila diikuti rangkaian atau pemerian. sabit. Tanda Titik Bertindih (:) 1. Contoh: Barang-barang yang perlu dibawa adalah seperti berikut : parang. . dan cangkul.D.

00 petang Bilik Gerakan . Contoh: Tarikh : Masa : Tempat : 3 April 2012 2.2. Tanda titik bertindih digunakan untuk memberi penjelasan atau memperkenalkan sesuatu.

Tanda titik bertindih digunakan dalam teks drama kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contoh: Borgx : "Jangan lupa perbaiki halaman bantuan Wikipedia!― Rex : "Siap. Boss!" .3.

(ii) antara bab dengan ayat dalam kitab-kitab suci. I (1971).4. atau (iii) antara judul dengan subjudul suatu karangan. Contoh: (i) Tempo. 34:7 (ii) Surah Yasin:9 . Tanda titik bertindih digunakan (i) antara jilid atau nombor dan halaman.

5. . Tanda titik bertindih tidak digunakan kalau rangkaian atau pemerian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. dan almari. meja. Contoh: Kita memerlukan kerusi.

. Tanda sempang untuk menyambungkan suku-suku kata dasar yang terpisah oleh penggantian baris. contoh: .. Tanda Sempang (-) 1.E.dia beli baru juga..Di samping cara-cara lama itu ada juga cara yang baru. …..

Tanda sempang merangkaikan se dengan kata yang berikutnya yang bermula dengan huruf besar dan ke dengan angka. Contoh: se-Malaysia se-Tanah Melayu ke-10 tahun 1990-an .2. Contoh: anak-anak riuh-rendah 3. Tanda sempang menyambungkan kata yang diulang dan kata ganda – dieja rapat.

4. Contoh : sinar-X rahmat-Mu . Tanda sempang digunakan untuk memisahkan huruf kecil dengan huruf besar.

Tanda Sengkang (—) 1. Contoh: Medan—Ibu kota Sumut—terletak di Sumatera .F. Tanda sengkang membatasi penyisipan kata atau ayat yang memberikan penjelasan khusus Dalam karangan ilmiah. tanda sengkang dinyatakan dengan 2 tanda hubung tanpa jarak.

dan kini juga pembelahan atom—telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta.2. Contoh: Rangkaian penemuan ini—evolusi. . teori kenisbian. Tanda sengkang menegaskan adanya keterangan yang lain sehingga ayat menjadi lengkap.

Contoh: 1919 —1921 Medan —Jakarta 10 —13 Disember 2011 Dalam penulisan.3. . tanda sengkang dinyatakan dengan tulisan jarak. atau 'sampai'. Tanda sengkang digunakan antara dua bilangan atau tarikh yang bermaksud sampai dengan atau antara dua nama kota yang bererti 'ke'.

.) Tanda ini dinyatakan dengan menggunakan tiga titik.. untuk mengekspresikan jeda dalam ayat agar pembaca dapat memahami situasi.. Dalam penulisan tanda elipsis diulang-ulang beberapa kali.G. Tanda ini juga digunakan untuk menggambarkan bahwa ayat tersebut dilisankan dengan berbisik atau suara yang perlahan sekali. Tanda Elipsis (.

1.. marilah kita bergerak. akan diteliti lebih lanjut . ya. Contoh: Sebab-sebab kemerosotan .. 2. Contoh: Kalau begitu . Tanda elipsis digunakan dalam ayat yang terputus-putus... Tanda elipsis menunjukkan bahawa dalam suatu ayat atau frasa ada perkara yang dihilangkan.

Tanda tanya digunakan pada akhir ayat tanya. Tanda Tanya (?) Ditulis hanya pada akhir ayat untuk menggambarkan ayat pertanyaan. sehingga pembaca akan mengerti intonasi ayat tersebut jika dilisankan/ diucapkan. 1.H. contoh: Bilakah adik kamu akan bersekolah? . Dengan demikian ayat tanya merangsang pembaca atau pendengar untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Tanda tanya digunakan pada akhir ayat tanya sebelum tanda penutup kata (―).2. Contoh: ― Apa yang kamu lihat?‖ tanya Jimmy .

Contoh: Alangkah mengerikannya peristiwa itu! Bersihkan meja itu sekarang juga! Sampai hati dia membuang anaknya! Merdeka! .I. Tanda Seru (!) Tanda seru digunakan sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan. ketidakpercayaan. ataupun rasa emosi yang kuat.

Contoh: Julia melanjutkan pelajarannya di Pusat Matrikulasi. Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan.. Tanda Kurung ((.)) 1. Universiti Islam Antarabangsa (UIA) .J..

Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bahagian utama dalam ayat pokok. . Contoh: Peningkatan penjualan tahun ini (lihat jadual 9) menunjukkan adanya perkembangan baharu dalam pasaran negeri.2.

Contoh: Pelumba kereta itu berasal dari (kota) Medan. Tanda kurung mengapit angka atau huruf yang menjelaskan satu urutan keterangan.3. 4. Contoh: Bahagian Pemasaran mengalami masalah (a) produk (b) harga (c) tempat dan (d) promosi . Tanda kurung mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan.

. kata.. Contoh: Sang Sapurba men[d]engar bunyi gemerisik.K.]) 1. . Tanda Kurung Siku ([. Tanda kurung siku mengapit huruf. Tanda itu menyatakan bahawa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asal. atau kelompok kata sebagai pembetulan atau tambahan pada ayat atau frasa yang ditulis oleh orang lain.

2. . Tanda kurung siku mengapit keterangan dalam ayat penjelas yang sudah bertanda kurung. Contoh: Persamaan kedua proses ini (perbezaannya dibincangkan dalam Bab II [lihat halaman 35-38]) perlu dibentangkan di sini.

Contohnya: "Saya belum siap.") 1. "tunggu sebentar!" . Tanda Petik (". Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal daripada pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain.." kata Mira.L..

Tanda petik mengapit judul syair. Contohnya: Novel ―Esok Masih Ada‖ memenangi hadiah pertama. . atau bab buku yang digunakan dalam ayat. karangan.2.

" . "Saya juga minta satu. Contohnya: Kata Jalil.3. Tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan.

Contohnya: Kerana warna kulitnya.4. Tanda petik digunakan pada ungkapan yang membawa maksud khusus. Budi mendapat gelaran "Si Hitam". .

"Kau dengar bunyi 'kringkring' tadi?" .M.. Tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Tanda Petik Tunggal ('.') 1.. Contohnya: Tanya Basri.

atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Tanda petik tunggal mengapit makna. terjemahan. Misalnya: feed-back ‗maklum balas' .2.

N. (dibaca: membuat atau melakukan) 2. Contoh: Membuat / melakukan. dalam hal ini tanda "/" tidak dibaca. biasanya untuk dua kata yang bersinonim. Tanda Garis Miring (/) 1.Tanda garis miring digunakan untuk menyatakan "atau". Contoh: RT/RW AC/DC . Tanda garis miring digunakan untuk dua hal yang hampir serupa bunyinya.

Contohnya: No. dan penandaan masa satu tahun yang terbahagi dalam dua tahun takwim. Tanda garis miring digunakan sebagai lambang matematik untuk pembahagian (tanda bahagi). 7/PK/1973 Jalan Keramat III/10 Tahun Anggaran 2011/2012 . Tanda garis miring dipakai dalam nombor surat. nombor pada alamat.3. Contoh: 50/2 =… 400/2 =… 4.

Digunakan sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubung dengan kitab suci dan nama Allah termasuk kata ganti untuk Allah Contoh: Yang Maha Pengasih . Digunakan bagi huruf pertama kata pada setiap ayat 2.O. Digunakan sebagai huruf pertama dalam petikan 3. Huruf besar 1.

Digunakan diawal kata nama khas .W 5. Digunakan sebagai huruf pertama untuk nama jawatan dan pangkat yang diikuti nama orang Contoh: Profesor Ahmad Hashim 6. keturunan.4. Digunakan sebagai huruf pertama gelaran kehormatan.A. dan keagamaan yang diikuti nama orang Contoh: Nabi Muhammad S.

Digunakan sebagai huruf pertama bagi nama rasmi badan. suku bangsa dan bahasa Contoh: bangsa Melayu 8.7. lembaga pemerintah serta nama dokumen rasmi kecuali kata hubung Contoh: Dewan Bahasa dan Pustaka . Digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->