6.

3 SUMBANGAN TEKNOLOGI DALAM PENGELUARAN MAKANAN

agriculture research and development institute) (malaysian MARDI MPOB (malaysian palm oil board) Merupakan agensi kerajaan yang membantu dalam pengeluaran makanan .

Antara sumbangan MARDI dalam bidang petanian : a) Menghasilkan pelbagai tanaman b) Perkenalkan penggunaan jentera dan alat moden c) Memperkenal cara pengawalan serangga perosak d) Hasilkan baka haiwan yang bermutu .

Pelbagai jenis tanaman rujukan .

Jentera dan alat moden .

Kawalan serangga perosak .

Baka terbaik Biri biri Ayam kampung 2 kali berkualiti MARDI rujukan .

6.4 ANALITIS SEMASA MEMILIH MAKANAN YANG DI PROSES .

melabelkan : a) Nama dan alamat pengilang b) Jenis makanan c) Ramuan makanan d) Kuantiti makanan e) Tarikh luput .Ketahui Akta Makanan 1983 dan Peraturan peraturan Makanan 1985 Mewajibkan pengilang .

TIADA!!!!!! : TARIKH LUPUT. NAMA PENGILANG. DAN JENIS MAKANAN Kuantiti makanan Ramuan makanan .