P. 1
Artikel Pemikiran Dn Karya Karya Prof.dr .H. Mahmud Yunus Tentang Pendidikan Islam 1920 1982

Artikel Pemikiran Dn Karya Karya Prof.dr .H. Mahmud Yunus Tentang Pendidikan Islam 1920 1982

|Views: 281|Likes:
Published by Rizky Koto

More info:

Published by: Rizky Koto on Mar 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2015

pdf

text

original

ARTIKEL PEMIKIRAN DAN KARYA-KARYA PROF.DR.H.

MAHMUD YUNUS TENTANG PENDIDIKAN ISLAM (1920-1982)

Oleh : Malta Rina BP. 0821217008 Ilmu Sejarah Pascasarjana UNAND

Islam masuk ke Indonesia telah banyak mengalami pertumbuhan dan perkembangan, hal ini disebabkan karena adanya transmisi dan sosialisasi ajaran Islam. Pertumbuhan dan pekembangan pendidikan ini dilaksanakan dan dicapai hasilnya sebagaimana kita lihat pada saat sekarang ini. Pendidikan Islam berkembang ditandai dengan banyaknya lembaga pendidikan Islam yang bermunculan dengan fungsi utamanya memasyarakatkan ajaran Islam tersebut.1 Berkembangnya lembaga pendidikan Islam dapat dilihat dengan banyaknya jumlah lembaga pendidikan Islam yang ada di Sumatera Barat.2 Terjadinya dinamika pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan Islam pada saat ini tidak terlepas dari kiprah para tokoh-tokoh yang menyumbangkan pemikiran dan idenya dalam membangun pendidikan Islam di Indonesia. Salah seorang tokoh tersebut adalah Prof.Dr.H Mahmud Yunus. Prof.Dr.H Mahmud Yunus adalah tokoh pembaharu pendidikan Islam mempunyai ide-ide yang dikembangkannya untuk membangun pendidikan Islam di Indonesia. Selain itu, kondisi sosial, budaya dan politik pada masa itu telah ikut berpengaruh kuat terhadap proses pendewasaan karakter intelektualitas Mahmud Yunus dan sekaligus memotivasinya untuk menjadikan bidang pendidikan Islam sebagai pilihan profesinya. Perubahan politik yang dimulai dari

Abuddin Nata, Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 1. 2 Pada Tahun 2010 jumlah RA sebanyak 442 buah lembaga, MI sebanyak 119, MTs sebanyak 260, MA sebanyak 183 dan PTAI sebanyak 22 buah lembaga pendidikan Islam. Diambil dari data Statistik Pendidikan Agama Islam RA, MI, MTs, MA, dan PTAI Kementerian Agama RI Tahun 2010.

1

Mahmud mempunyai seorang adik kandung perempuan bernama Hindun. Biografi Sosial-Intelektual. Sugayang Kab. Disebutkan dalam buku Tokoh dan Pemimpin Agama. Tanah Datar. Salah satu tokoh pembaru itu adalah Prof Mahmud Yunus. terutama ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia dilahirkan dari keluarga sederhana.3 Abad 20 ditandai dengan kemajuan di berbagai bidang. akan bisa mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. pada Hari Senin Tanggal 18 Juli 2011. Mahmud Yunus 10 Pebruari 1899-16 Januari 1982 (Jakarta: Hidakarya Agung. hlm. tt). pendudukan Jepang hingga Indonesia merdeka adalah rentangan pengalaman yang tidak bisa diabaikannya dalam memposisikan sistem pendidikan Islam dalam perkembangan masyarakat Indonesia. namun mempunyai nuansa keagamaan yang kuat. Negara-negara yang bisa menguasai kedua hal tersebut. Ayahnya bernama Yunus bin Incek menjadi pengajar surau yang dikelola sendiri. bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim mau tak mau harus mengikuti perkembangan itu. Ibundanya bernama Hafsah binti Imam Samiun merupakan anak Engku Gadang M Tahir bin Ali. Ayah Mahmud adalah bekas pelajar surau dan mempunyai ilmu keagamaan yang cukup memadai. Tapi beberapa kalangan telah melakukan penyesuaian dengan memasukkan ilmu umum dalam kurikulum pendidikan Islam. 4 Wawancara dengan Munirahanim cucu Mahmud Yunus di Caniago Sungayang Kec. Mahmud Yunus dilahirkan pada tanggal 30 Ramadhan 1316 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 10 Februari 1899 Masehi di desa Sungayang Batusangkar Sumatera Barat. pendiri serta pengasuh surau di wilayah itu. Mahmud Yunus lahir di desa Sungayang Batusangkar Sumatera Barat. saudara satu ibu bernama Syarkawi.Dr.H. 3 170 .4 Walaupun dilahirkan dari keluarga yang sederhana. Ayahnya seorang petani biasa. Mahmud Yunus mulai terlibat gerakan pembaruan setelah mewakili gurunya untuk hadir dalam rapat besar ulama Minangkabau tahun 1919 di Padang Panjang Sumatra Barat. sehingga dia Riwayat Hidup Prof. hari Sabtu 10 Pebruari 1899. Keluarganya adalah tokoh agama yang cukup terkemuka. Selama ini ada anggapan pendidikan Islam hanya terpusat untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Dan tentu. dari suku Mandahiling dan ibunya bernama Hafsyah yang dipanggil dengan Posa berasal dari suku Chaniago. 5.pemerintahan kolonial Belanda. bernama Yunus bin Incek.

(Jakarta. M. dan yang kelima bernama Sakdiah.H Amran Ibrhim. Hafsyah yang mempunyai suami dua yaitu Yunus bin Incek yng merupakan ayah dari Prof. yang pertama bernama M. Sinaro Sati dan Maimunah. 6 Tanpa Penulis. Riwayat…. tetapi ia dibesarkan dalam lingkungan yang Islami.Dr. 5. Tanpa Tahun Terbit. Umi Kalsum.. anak kedua bernama Abdul Kadir. Ibrahim Dt. Tanpa Penulis. Kekayaan H. hlm. kakaknya bernama Omeh dan mempunyai anak satu yang bernama Muhammad Amin Parmato Kayo. Pekerjaan Hafsah sehari-hari adalah bertenun. Ibrahim sangat memperhatikan bakat serta kecerdasan yang dimiliki oleh kemenakannya ini. Qasyim adalah seorang saudagar kaya di Batusangkar. Taher Ongku Godang. Riwayat Hidup H.Ibid.Dr. Nuriah.6 Doyan Muhammad Ali mempunyai Lima orang anak yang terdiri dari pertama.. Kakek Hafsyah adalah seorang ulama yang cukup dikenal. yaitu kain tradisional Minangkabau yang dipakai pada upacara-upacara adat. Ibrahim Dt. Adiknya yang kedua bernama Siti Hawa dan ia menikah dengan M.5 Ibu Mahmud seorang buta huruf.H. Ibrahim Dt. diberikan secara adat oleh anak nagari kepada salah seorang warganya yang pantas untuk menduduki jabatan itu atas dasar ilmu agama yang dimilikinya. Ia mempunyai keahlian menenun kain yang dihiasi benang emas. Sinaro Sati 1988-1964. Sinaro Sati anak dari Siti Hawa dan M.diangkat menjadi Imam Nagari. Adik Doyan terdiri atas tiga orang. 7 Dr. bernama Syekh Muhammad Ali yang dimasyhurkan orang dengan Tuanku Kolok. Esa.Ibrahim Dt. 3 5 171 . 2008). karena ia tidak pernah mengenyam pendidikan sekolah. hlm. apalagi pada waktu itu di desanya belum ada sekolah desa. 6. Karimah. Jamaliah. Doyan Muhammad Ali juga mempunyai lima orang saudara. Badul Manan.. Siti Hawa mempunyai dua orang Anak yang bernama H. Tanpa Tahun Terbit. Adik Doyan yang ketiga adalah Achmad Jalil yang mempunyai anak empat orang yaitu Leha. Hajir dan Ali. hlm. Qasyim.H Mahmud Yunus dan Achmad. Riwayat Hidup Prof. Mahmud Yunus 10 Pebruari 1899-16 Januari 1982 (Jakarta: Hidakarya Agung). Ayahnya bernama Doyan Muhammad Ali. dan Nuruk. Sinaro Sati ini sangat menopang kelanjutan pendidikan Mahmud. terutama pada waktu ia belajar ke Mesir. Jabatan Imam Nagari pada waktu itu.7 Saudara sepupu Hafsyah yang bernama H. ia memiliki lima orang anak yang bernama Fatimah.

10 Dr. Melihat perkembangan Mahmud dari kecil. Dr Amran Ibrahim. H. Istrinya yang keenam bernama Jomah. Hj. Ibrahim Dt. 28-38. (Medan : 20 Februari 2011).8 Hal ini memberikan gambaran tentang bagaimana tanggung jawab seorang mamak terhadap kemenakan yang berlaku di Minangkabau pada waktu itu sebagai pepatah yang berbunyi : “Anak dipangku. bahwa tanggung jawab mamak terhadap kemenakan bukanlah didasarkan atas ketidakmampuan dari ayah kemenakan itu sendiri. Sinaro Sati mempunyai sembilan orang istri yang pertama bernama Tika dan mempunyai tiga orang anak yang bernama Ishak. Baharana.H. Hj. Adi Rajo Panghulu nan Bangkuku Ameh. Kolosun mereka tidak mempunyai anak.H Amran Ibrhim. hlm. Damalis Bahar. 9 8 172 . tersebut. H.Dialah yang mendorong Mahmud untuk melanjutkan pelajarannya ke luar negeri dengan disertai dukungan dana untuk keperluan itu. Ismai dan Rawanah. sehingga H. Bandaro Mangun. Bahkan dia tak berkeberatan Nezli Harmaini. Yoena Yasri. Sofyan Ibrahim. Dari istrinya yang kelima ini ia mempunyai tujuh orang anak yaitu Mayor H. Darisah.M Rasyid. Riwayat …. Hj. Ibrahim Dt. Keempat. Hj. dan Ainalis. Danimar Munir. dari istri keenam ina Ia mempunyai dua orang anak yang bernama Syafinah dan Amanar Dt. Roslina. Nawami. Ibrahim Dt. Sinaro Sati menikah lagi dengan istrinya yang ketujuh bernama Sawiyah dan dari perkawinan ini mereka tidak mempunyai. dan Imran. Djaurah yang terdiri atas lima orang anak yang bernama Dr. Yasnimar. Halwanis. Istrinya yang terakhir bernama Noni. dari pernikahan ini ia mempunyai dua orang anak yang bernama Bahniar Anwar dan H. Djomaliah yang mempunyai satu orang anak yang bernama Bustaman Ibrahim. Ujang Ketek. Ujang Godang. oleh karena itu. Istri yang kedelapan yang bernama Hj. maka Ibrahimpun menyokong kecenderungan ini. Hj. Fachri Mahmud. Ketiga. Suatu kelaziman yang berlaku sepenuhnya pada waktu itu. Sinaro Sati menginginkan arahan agama untuk kemenakannya.10 Ilmu pengetahuan Mahmud Yunus kurang menonjol dalam bidang adat Minangkabau. Ibrahim Dt. Danisah dan Hj. Baharana mempunyai lima orang anak yang bernama Hj. H.. kamanakan dibimbiang”. Banuddin. Catatan Pribadi Anak Mahmud Yunus yang berjudul Daftar Riwayat Hidup Dan Riwayat Pekerjaan Mahmud Yunus. Sinaro Sati menikah lagi dengan Hitam. Kedua.9 H. Wawancara.

Sinaro Sati pada masa kecilnya ikut belajar mengaji di Surau Tolang. SH yang lahir pada tahun 1923. 8. Sinaro Sati menjadi pedagang yang sukses dan ia mampu untuk mendidik anak-anaknya dan membiayai segala kebutuhan Prof. maka Mahmud sejak kecil hingga remaja hanya dilibatkan dengan keharusan untuk belajar dengan baik. H. ia dan adiknya Hindun. Ia ditawarkan oleh bosnya yang bernama Toke Engke pergi ke Padang untuk menghadiri pertemuan berkala antara toke-toke dari seluruh Sumatera Tengah dengan pedagang Belanda dari CV. H. Djawahir yang juga berasal dari Payakumbuh dan mempunyai lima orang anak yaitu Hj. Ketiga istri 11 12 Ibid. ia berumur tiga tahun dan ia dibesarkan oleh ibunya sendiri.11 Dukungan ekonomi dari sang mamak dengan disertai dorongan dari orang tuanya.menanggung semua biaya yang diperlukan untuk keperluan itu. Hamdi dan Elly. ke sawah atau ke ladang meskipun Mahmud satu-satunya anak laki-laki dalam keluarganya.12 H. Ibrahim Dt. 13 Nezli Harmaini. Darisah binti Pangeran dari Payakumbuh dan mempunyai satu orang anak lakilaki yang bernama Prof. hlm. Kamal Mahmud. tanpa harus ikut memikirkan ekonomi keluarga dalam membantu orang tuanya mencari nafkah. Tahun 1907. Fachrudin. Hafni. istri pertamanya bernama Hj. Sinaro Sati sudah diberi izin oleh bosnya untuk membawa dagangannya sendiri ke Padang. Pada saat berusia 15 tahun. Internatio tahun 1905. Istri Mahmud Yunus yang ketiga adalah Karniah dan mempunyai satu orang anak yang bernama Amlas. Ketekunannya sebagai pedagang menjadikan H.H. Drs. Djawanis. Wawancara. hlm 9. Istri kedua Mahmud Yunus bernama Hj.13 Mahmud mempunyai lima orang istri. sebelum Mahmud mumayyiz (dewasa). Sedangkan ayahnya telah meninggalkan ibunya selagi Mahmud masih kecil. ia mulai berdagang cengkeh. hingga Mahmud dapat melanjutkan pelajarannya ke tingkat yang lebih tinggi. Ibid. Ibrahim Dt.H Mahmud Yunus dalam menyelesaikan tugas belajarnya.Dr.H. 173 . Pada saat ayahnya meninggal. Keadaan ibunya yang kurang mampu mengakibatkan Ibrahim memilih untuk membantu ibu dan kakaknya dengan memasuki dunia perdagangan. kulit manis dan kopi ke pasar-pasar di sekitar Batusangkar. (Medan : 05 Juli 2011).Dr. Ibrahim Dt.

seorang tokoh pembaru Islam di Minangkabau. CV Hidakarya Agung mengalami falid atau bangkrut dan nama CV Hidakarya Agung dirubah menjadi CV Alhidayah. Dr. Ibrahim Dt. Hj.H Yunus Machmud lahir tanggal 29 November 1940. Darisah binti Ibrahim yang mempunyai enam orang anak yang bernama Sufni (meninggal pada waktu masih bayi) yang lahir tahun 1939. Hj. Fachran. Dia tidak pernah masuk ke sekolah umum. (Medan : 20 Februari 2011). Suraiya. Hidakarya Agung. Mahmud sempat selama tiga tahun menimba ilmu di sekolah desa. Nurjani binti Jalil dari Padang dengan anak-anaknya dari sudut kiri bernama Fachri Mahmud. Pada tahun 2006. 174 . asuhan HM Thaib Umar. Hj. Yunus dan Madiarti berinisiatif mendirikan PT Mahmud Yunus yang bertujuan untuk mencetak ulang semua karya-karya yang ditulis oleh Mahmud Yunus.Mahmud Yunus tersebut dinikahinya sebelum ia berangkat ke Mesir. dan Ir. Sufna. Sedangkan Istri Mahmud Yunus yang kelima adalah Hj. Ketika menginjak usia tujuh tahun (1906). Ibid. Gurunya adalah kakeknya sendiri. Sinaro Sati. Namun saat duduk di kelas empat. 16 Nezli Harmaini. Elina lahir tanggal 1 Februari 1946. Dia pun memutuskan pindah ke madrasah yang berada di Surau Tanjung Pauh bernama Madras School. Darisah binti Ibrahim mendirikan penerbit buku yang bernama CV.16 Sejak kecil Mahmud Yunus dididik dalam lingkungan agama. Neszli Harmaini. Darisah binti Ibrahim ini merupakan anak dari mamaknya Mahmud sendiri yaitu H. CV ini dikelola oleh Hj.15 Hj. Chairi. maka pada waktu ia pergi belajar ke Mesir Mahmud menceraikan istri yang pertama yaitu Darisah binti Pangeran dan istrinya yang ketiga yaitu Karniah. tahun 1908. Nurjani menikah setelah Mahmud Yunus kembali dari Mesir. Pada tahun 2004. Hj. Darisah binti Ibrahim dengan anakanaknya dari tahun 1963 sampai dengan tahun 2004.14 Mahmud Yunus dengan istrinya yang keempat yang bernama Hj. Drs. SH yang lahir tahun 1932. Dr. dia merasa tidak betah lantaran seringnya pelajaran kelas sebelumnya diulangi. Wawancara. Ibid. Nezli Harmaini. 14 15 Nezli Harmaini. Mahmud mulai belajar Alquran serta ibadah lainnya. Mahdiarti lahir tanggal 6 Maret 1948 dan Chairi lahir tanggal 17 Januari 1951.H Hamdi lahir taggal 3 Oktober 1942. Hj.

tahun 1920 Mahmud membentuk perkumpulan pelajar Islam di Sungayang bernama Sumatera Thawalib. Kuliah Mahmud Yunus berakhir dengan lancar. Salah satu kegiatan kelompok ini adalah menerbitkan majalah al-Basyir dengan Mahmud Yunus menjadi pemimpin redaksinya. mendorongnya untuk menimba pengetahuan lebih jauh di Mesir. Kairo. Gerakan pembaruan di Minangkabau saat itu makin berkembang. Mahmud Yunus berhasil mendapatkan Syahadah Alimiyah dari alAzhar dalam waktu satu tahun. Dia dimasukkan sebagai mahasiswa di kelas bagian malam (qiyam lail). ilmu tafsir. Setelah itu. Tidak mudah untuk mewujudkan hasratnya itu. fikih Hanafi dan sebagainya. Interaksi yang kian intens dengan gerakan pembaru. Di sana dia mempelajari ilmu ushul fiqh. Sedangkan Normal Islam hanya menerima tamatan madrasah 7 175 .Mahmud Yunus mulai terlibat di gerakan pembaruan saat berlangsung rapat besar ulama Minangkabau tahun 1919 di Padang Panjang. Mahmud Yunus yang lantas mendirikan dua lembaga pendidikan Islam tahun 1931 yakni al-Jamiâah Islamiyah di Sungayang dan Normal Islam di Padang. Mahmud Yunus kemudian meneguhkan diri untuk mengikuti seluruh persyaratan yang diminta dan terbukti mampu memenuhi. dia kembali ke kampung halamannya di Sungayang Batusangkar. Dia merasa belum cukup dengan apa yang telah diperoleh lantaran peningkatan pengetahuan umumnya belum terpenuhi. kecuali Mahmud Yunus. Bersama staf pengajar lainnya yang bergiat di gerakan pembaruan. Di kedua lembaga inilah dia menerapkan pengetahun dan pengalaman yang didapatnya di Dar al-Ulum Kairo. tahun 1924. berbagai kendala dihadapi. Semua mahasiswanya berkebangsaan Mesir. Pertemuan itu secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pola pemikiran pembaruan Mahmud terutama berkat pandanganpandangan yang dikemukakan sejumlah tokoh pembaru seperti Abdullah Ahmad serta Abdul Karim Amrullah. Kekurangan tenaga pengajar al-Jamiâah Islamiyah mengakibat sekolah ini ditutup pada tahun 1933. dia mendapat ijazah diploma guru dengan spesialisasi bidang ilmu kependidikan. Namun pada akhirnya kegigihan Mahmud Yunus dapat mengantarkannya ke al-Azhar. Tahun 1929. Dia pun berkeinginan melanjutkan studi ke madrasah Dar al-Ulum yang memang mengajarkan pengetahuan umum. Dia diminta untuk mewakili gurunya.

dia tetap menyempatkan diri untuk menulis. Buku “Marilah Sembahyang” (4 jilid) adalah merupakan hasil karangan Mahmud sewaktu dia beserta pejuang-pejuang lainnya berada dalam pengungsian dari ancaman perlawanan tentara Belanda (Nica) di Batusangkar pada tahun 1949. Dia senantiasa mengisi waktu-waktunya untuk menulis. Dua penekanan dalam pembaruan Mahmud Yunus di lembaga pendidikannya yakni pengenalan pengetahuan umum dan pembaruan pengajaran bahasa Arab. Sepanjang hidupnya. Bidang Pendidikan ada 6 karya : 1. Demikian pula di kementerian agama yakni dengan menjabat selaku Kepala Penghubung Pendidikan Agama. ketika mengikuti perang gerilya. dalam usia 21 tahun. pembaruan Mahmud Yunus tak hanya menekankan penguasaan bahasa Arab. Mahmud Yunus : 1. Tahun 1909 Abdullah Ahmad sudah mengajarkan berhitung. bahasa Arab. bahasa Eropa di Adabiyah School. Pada waktu perang kemerdekaan. Metodik Khusus Pendidikan Agama 176 . Pada bidang pengajaran bahasa Arab. dan tata buku. Pada tahun 30-an. Mahmud memulai menulis sejak tahun 1920.Dr.tahun dan dimaksudkan untuk mendidik calon guru. hitung dagang. Ilmu yang diajarkan berupa ilmu agama. Sementara Mahmud menambahkan beberapa pelajaran umum semisal ilmu alam. Mahmud menulis tak kurang dari 82 buku. Dia memimpin Normal Islam selama 11 tahun.H. dia juga aktif di organisasi Islam antara lain menjadi salah satu anggota Minangkabau Raad. pengetahuan umum. Pengetahuan Umum dan Ilmu Mendidik 2. dalam situasi apapun. ilmu mengajar. namun juga menunjukkan bagaimana secara didaktis-metodis modern para siswa menguasai bahasa tersebut dengan cepat dan mudah. mulai 1931-1938 dan 1942 dan 1946. Lantas tahun 1943 dipilih menjadi Penasehat Residen mewakili Majelis Islam Tinggi. ilmu jiwa dan ilmu kesehatan. Pengajaran pengetahuan umum di sekolahnya sebenarnya tidaklah baru. Daftar buku-buku karya Prof. Karirnya sebagai penulis tetap ditekuninya pada masa-masa selanjutnya. dari karya-karya ditulis hanya 65 buku yang ditemukan dan 39 buku yang dianalisa pada tesis ini.

HukumWarisan dalam Islam 177 . Contoh Tulisan Arab (Bahasa Arab) 11. Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia 4. Puasa dan Zakat 6. Bidang Bahasa Arab ada 16 karya : 1. Haji ke Mekkah 7. Pelajaran Bahasa Arab I (Bahasa Arab) 2. Muhadatsah al-„Arabiyyah (Bahasa Arab) 16. Durusu al-Lughah al-„Arabiyyah III (Bahasa Arab) 15. Durusu al-Lughah al-„Arabiyyah II (Bahasa Arab) 14. Pelajaran Bahasa Arab II (Bahasa Arab) 3. Pelajaran Bahasa Arab III (Bahasa Arab) 4. Marilah Sembahyang II 3. Kamus Arab Indonesia 9. Durusu al-Lughah al-„Arabiyyah I (Bahasa Arab) 13. Muthala‟ah wa al-Mahfuzhaat (Bahasa Arab) 12. Al-Mukhtaraat li al-Muthala‟ah wa al-Mahfuzhhat (Bahasa Arab) 3. Durusu al-Lughah al-„Arabiyyah „Ala Thariqati al-Haditsah II (Bahasa Arab) 7. Marilah Sembahyang IV 5. Marilah Sembahyang III 4. Durusu al-Lughah al-„Arabiyyah „Ala Thariqati al-Haditsah I (Bahasa Arab) 6. Pokok-Pokok Pendidikan dan Pengajaran 5. Metodik Khusus Bahasa Arab 8. Penterjemah atau Pentafsir Al-Quran 10. Pelajaran Bahasa Arab IV (Bahasa Arab) 5. Pendidikan di Negara-Negara Islam dan Intisari Pendidikan Barat 2. Marilah Sembahyang I 2.3. At-Tarbiyyah wa at-Ta‟lim (Bahasa Arab) 6. Bidang Fiqh ada 17 karya : 1.

Al-Fiqhu al-Wadhih juz. Muhadharaat al-Israiliyyaat fi at-Tafsir wa al-Hadits (Bahasa Arab) 10. Tafsir Al-Qur`an Karim Juz. Keimanan dan Akhlak IV 178 . Kamus Al-Qur`an I 13. 11-20 11. Al-Masailu al-Fiqhiyyah „Ala Mazahibu al-Arba‟ah (Bahasa Arab) 4. Manasik Haji untuk Orang Dewasa 11. Juz „Amma dan Terjemahannya 5. Kamus Al-Qur`an II 14.8. Bidang Tafsir ada 15 karya : 1. Al-Fiqhu al-Wadhih juz. Keimanan dan Akhlak III 4. Tafsir Al-Fatihah (Bahasa Arab) 3. Keimanan dan Akhlak I 2. Keimanan dan Akhlak II 3. Mabadi`u Fiqhu al-Wadhih (Bahasa Arab) 16. Pelajaran Huruf Al-Qur`an (Bahasa Arab) 7. Al-Fiqhu al-Wadhih juz. Alif Ba Ta wa Juz „Amma (Bahasa Arab) 9. 21-30 12. 2 (Bahasa Arab) 14. Soal Jawab Hukum Islam 12. Tafsir Al-Qur`an Al-Karim (30 juz) 2. Bidang Akhlak ada 9 karya : 1. Hukum Perkawinan dalam Islam 9. Kamus Al-Qur`an (juz 1 – 30) 15. Kesimpulan Isi Al-Qur`an 8. Tafsir Ayat Akhlak (Bahasa Arab) 4. Fiqhu al-Wadhih An-Nawawy (Bahasa Arab) 17. 1 (Bahasa Arab) 13. Pelajaran Sembahyang untuk Orang Dewasa 10. Tafsir Al-Qur`an Karim Juz. Surat Yaasin dan Terjemahannya (Arab Melayu) 5. Tafsir Al-Qur`an Juz 1 – 10 (Bahasa Arab) 6. 3 (Bahasa Arab) 15.

Pedoman Dakwah Islamiyyah 9. Lain-Lain ada 9 karya : 1. Lagu-Lagu Baru Pendidikan Agama / Akhlak 7. Durusu at-Tauhid (Bahasa Arab) 11. Bidang Tauhid ada 1 karya : 1. Pemimpin Pelajaran Agama I 179 . Bidang Ushul Fiqh ada 1 karya : 1. Al-Adyaan (Bahasa Arab) 8. Ilmu Perbandingan Agama 2. Beriman dan Berbudi Pekerti 6. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia 3. Bidang Dakwah ada 1 karya : 1. Bidang Ilmu Jiwa ada 1 karya : 1. Tarikh al-Islam (Bahasa Arab) 7. Ilmu an-Nafs 12. Sejarah Pendidikan Islam 2. Beberapa Kisah Nabi dan Khalifahnya 2. Sejarah Islam di Minangkabau 5.5. Akhlak Bahasa Indonesia 8. Bidang Sejarah ada 5 karya : 1. Akhlak 6. Doa‟-Do‟a Rasulullah 3. Bidang Perbandingan Agama ada 2 karya : 1. Moral Pembangunan dalam Islam 9. Tarikh al-Fiqhu al-Islamy (Bahasa Arab) 4. Muzakaraat Ushulu al-Fiqh (Bahasa Arab) 10.

Marilah ke Al-Qur`an 8. Hal ini dapat dilihat dari tulisan yang dihasilkan justru pada saat aktivitasnya yang lain lebih memuncak. PGAI pada tahun 1940 mendirikan Sekolah Islam Tinggi di padang dan Mahmud Yunus ditunjuk sebagai pemimpin pertamanya. secara beruntun terjadi pertempuran hebat antara pemuda-pemuda dengan tentara sekutu. Tahun 1982. Pemimpin Pelajaran Agama III 6. akibatnya sekolah ini 17 Daftar Karya Mahmud Yunus dalam buku Riwayat Hidup Prof. dia memperoleh gelar doctor honoris causa di bidang ilmu tarbiyah dari IAIN Jakarta atas karyakaryanya dan jasanya dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. memimpin sekolah Aljamiah Alislamiah di Sungayang Batusangkar dan Normal Islam di Padang tahun pada tahun 1931. Pada tahun ini juga. masih ia sempatkan untuk selalu menulis. Suasana ini mengakibatkan terancamnya sekolah-sekolah agama Islam yang ada di Padang. Pada saat tentara sekutu menduduki kota Padang. bahkan pada tahun-tahun terakhir dari kehidupannya (1982).H.Dr. Kiprah Mahmud Yunus pada dunia pendidikan selama hidupnya seperti . terutama dalam bidang pendidikan. Mahmud Yunus meninggal dunia. Kumpulan Do‟a 7. Keadaan kota Padang terancam oleh kedatangan tentara sekutu. Asy-Syuhuru al-„Arabiyyah fi Biladi al-Islamiyyah (Bahasa Arab) 9. Awal tahun 1970 kesehatan Mahmud Yunus menurun dan bolak balik masuk rumah sakit. Khulashah Tarikh al-Ustaz Mahmud Yunus (Bahasa Arab)17 Aktivitas-aktivitas Mahmud dalam bidang-bidang lain tidak merupakan rintangan bagi aktivitasnya dalam mengarang. Hingga pada saat ia menjalani masa pensiun ia tetap menulis. Mahmud Yunus berinisiatif untuk menjaga kelangsungan pendidikan agama Islam maka pada tahun 1946 didirikanlah Sekolah Menengah Islam (SMI) dan ia langsung memimpin sekolah ini. Mahmud Yunus. hal ini mengakibatkan banyak guru-guru dan murid pindah ke Bukittinggi. 180 .4. Sekolah-sekolah agama tersebut seperti Normal Islam. Pemimpin Pelajaran Agama II 5.

336. 20 Mahmud Yunus. 21 Mahmud Yunus.. namun tidak lama. hlm. Disamping itu keluarnya peraturan bersama Menteri PP & K dan Menteri Agama tentang PTAIN (1951) dan keluarnya keputusan Menteri PP & K dengan persetujuan Menteri Agama tentang penghargaan ijazah-ijazah madrasah. Sekolah ini dipimpin pertama kali secara langsung oleh Mahmud Yunus. Pada tahun 1951 SMI dirubah menjadi SGHA Negeri dengan beslit Menteri Agama. Ibid. Sejarah. Sejarah. Sejarah Pendidikan… Ibid.. dan kepemimpinan SMI dipegang oleh H. 131. yakni kepala bagian Islam pada jawatan agama di Sumatra Utara dan Anggota Komite Nasional Propinsi Sumatra. Mahmud dipindah tugaskan ke Pematang Siantar. Setelah Pematang Siantar diserang dan dikuasai oleh Belanda.. Dalam jabatan inilah Mahmud lebih banyak berhasil mengajukan rencana-rencana pendidikan agama Islam. hlm. 2005). ibukota Propinsi Sumatra dipindahkan ke Bukit Tinggi. Bustami Abdul Gani. untuk menjaga kelangsungan pendidikan agama Islam didirikanlah Sekolah Menengah Islam (SMI) pada bulan September 1946 dan sebagai ganti dari sekolah Normal Islam.18 Prakarsa Mahmud Yunus di Bukittinggi adalah dengan kesepakatan guruguru yang ada. Enskolopedi Pendidikan Islam.. Ibid. peta dan lain-lain dibawa ke Bukittinggi untuk di pakai di SMI. adalah merupakan rangkaian usaha Mahmud Mahmud Yunus.. (Ciputat : Kuantum Teaching. meja.ditutup karena banyak guru-guru dan murid-murid yang mengungsi ke Bukittinggi.19 SMI dijadikan sekolah negeri di bawah Jawatan Agama Sumatera Barat dengan beslit Residen Sumatera Barat.. hlm. 21. Sasuk Nizal.20 Sejak tahun 1947 Mahmud Yunus hijrah ke Pematang Siantar untuk memegang dua tugas. 19 18 181 . Semua alat-alat pembelajaran seperti kursi. sehingga administrasi juga turut dipindahkan termasuk Mahmud Yunus. pada bulan Desember. alatalat praktikum Ilmu Kimia dan Ilmu Alam. Ramayulis..21 Pada tanggal 1 September 1950 Mahmud diangkat menjadi Kepala Penghubung antara pusat Kementerian Agama RIS dan pusat Kementerian RI Yogyakarta..

hlm. Usaha ini ternyata gagal karena ditolak menteri P dan K mengingat SK bersama itu menetapkan bahwa PTAIN hanya satu dan berada di Yogyakarta. (4) Mewujudkan peraturan bersama Menteri P dan K dan Mentrei Agama tentang peraturan PTAIN di Yogyakarta. (2) Mendirikan PGA (Pendidikan Guru Agama) pada tahun 1951 di delapan kota: Jakarta. Abdul Wahab Hasyim selaku menteri agama waktu itu. Kota Raja. Banjarmasin. Dalam jabatan ini Mahmud Yunus di bawah pimpinan Menteri Agama telah mengeluarkan ketetapan yang cukup penting menyangkut pendidikan Islam di Indonesia. Mahmud Yunus yang kemudian menjadi Dekan ADIA mengusulkan kepada Menteri Agama agar ADIA dapat menjadi sebuah perguruan tinggi yang dapat meluluskan sarjana penuh. 23 Mahmud Yunus. Tanjung Karang Bandung dan Pamekasan. 57. hlm. Tokoh-tokoh Pembaharua Pendidikan Islam di Indonesia.22 Pada tanggal 1 Januari 1951 ia dipercayakan menjadi Kepala Penghubung Pendidikan Agama pada Departemen Agama di Jakarta oleh KH. 1977).23 Setelah berdirinya PTAIN di Yogyakarta. (3) Menetapkan rencana Pendidikan Agama Islam di sekolah-sekolah dasar. Mahmud Yunus diminta untuk menjadi salah seorang dosennya. 22 182 . ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. dan beliau berusaha untuk mendirikan PTAIN di Jakarta. beberapa madrasah Tsanawiyyah yang pada waktu itu bernama Sekolah Menengah Pertama Islam (SMPI). Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia. Padang. (Jakarta : Hidakarya Agung. Tanjung Pinang.selama memegang jabatan tersebut yang telah membawa prospek lebih baik bagi pendidikan agama di Indonesia pada umumnya. Pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) Mahmud Yunus mengemukakan pula rencana mendirikan madrasah tsanawiyyah untuk seluruh Sumatera. Usul rencana ini mendapat persetujuan pula dari Menteri Agama PDRI. didirikan di Sumatera Barat dan Abuddun Nata. Setelah penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah RI. yakni: (1) Mewujudkan peraturan bersama Menteri P dan K dan Menteri Agama RI tentang pendidikan agama di sekolah swasta. 9. namun beliau menolak tawaran iu dengan alasan bahwa perguruan tinggi harus berada di pusat (Jakarta). 2005). Akhirnya Mahmud Yunus beserta kawan-kawan mendirikan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA).

yaitu: Mesir. Bustami Abdul Gani). Yulizal Yunus. 25 Sewaktu Mahmud menjadi Dekan Fakultas Tarbiyah di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1963 dan menjabat Rektor IAIN Imam Bonjol Padang tahun 1966. Mustofa Syarif. Presiden setuju untuk mengintegrasikan ADIA dan PTAIN menjadi satu perguruan tinggi agama di bawah Departemen Agama. dkk. Kunjungan ini ditujukan untuk mempelajari pendidikan agama di negara-negara tersebut.. muncul ide dari Mahmud Yunus untuk menyatukan kedua perguruan tinggi yang ada di bawah Departemen Agama ini.H. IAIN. IAIN pada waltu awal ini memiliki fakultas. Syria. Yordania. Karena itu. meskipun Mahmud Yunus telah memperjuangkannya untuk dijadikan sekolah negeri.24 Didirikannya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) juga tidak dapat dipisahkan dari usaha yang dilakukan oleh Mahmud Yunus. Libanon. dkk. 25 26 183 . Madrasah ini diselenggarakan secara swasta.. Ibid. Menteri Agama yang pada waktu itu dijabat oleh K.26 24 Mustofa Syarif. Saudi Arabia. Tunisia dan Marokko. Dua fakultas di Yogyakarta. Pada waktu Mahmud menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Agama pada Jawatan Pendidikan Agama. dan Prof Mukhtar Yahya. dkk. Dengan demikian keluarlah Peraturan Presiden Nomor Tahun 1960 tentang pendirian Institut Agama islam Negeri (IAIN). 1998). Wahib Wahab yang menyetuji usul ini. yaitu Fakultas Syari‟ah dan Ushuluddin dengan dekan masing-masing Prof Hasbi Ash-Shiddiqy. sebelumnya sudah berdiri Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAIN) di Yogyakarta.. Irak. Visi Pembaharuan Pendidikan Islam (Jakarta: LP3NI.mendapat persetujuan dari pemerintah. hlm. Mahmud beberapa kali terlibat dalam aktivitas di luar negeri. yaitu dua fakultas di Jakarta. Turki. Perlawatan pertama adalah merupakan tugas dari Departemen Agama kesembilan negara Islam (1961). ia mengusulkan kepada Menteri Agama agar ADIA bisa dijadikan sebagai sebuah perguruan tinggi sampai tingkat sarjana penuh.. Ibid. 132. Menteri segera menghadap presiden untuk mendapatkan persetujuan. Pada waktu ia menjabat sebagai Dekan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta. masing-masing Fakultas Tarbiyah (Dekan : Mahmud Yunus) dan Fakultas Adab (Dekan : H.

Pengembangan. Ibid. Masa yang dianggap cukup untuk merintis dan mengasuh Institut Agama Islam yang baru berdiri ini..28 27 28 Mahmud Yunus. IAIN Imam Bonjol 30 Tahun. Yulizal Yunus. baik sebagai Dekan pada Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta. Banyak aktifitas keagamaan dan kependidikan agama yang telah dijalaninya pada waktu sebelumnya.. Pada tahun 1969. Jabatan ini dipegangnya dari tahun 1967 hingga memasuki masa pensiun pada akhir tahun 1970. sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Agama pada Jawatan Pendidikan Agama dan sebagai dosen pada beberapa perguruan tinggi.27 Aktivitas Mahmud di luar negeri itu telah menjadikan ia semakin menonjol dalam bidangnya. hlm 2-3 184 . (Padang: IAIN-IB Press 1996). Pengalaman-pengalaman itu. karena didukung dengan pengalaman-pengalaman internasional yang ditimbanya pada aktivitas-aktivitas tersebut. 1965. Menjadi Rektor pertama pada perguruan tinggi agama Islam negeri pertama di Sumatera Barat adalah jabatan terakhir yang diemban Mahmud Yunus selama menjadi pegawai Departemen Agama. Mahmud Yunus kembali diundang untuk menghadiri Majelis A’la Istisyari Al-Jami’ah AlIslamiyah di Medinah. Dalam muktamar ini Mahmud Yunus mengemukakan makalah yang berjudul Al-Israiliyyat fit Tafsir wal Hadits yang mendapat tanggapan serius dari peserta. dkk.Pada tahun berikutnya (1962). berturut-turut tahun 1964.. tentu menjadi pertimbangan bagi Menteri Agama untuk mempercayakan jabatan Rektor IAIN Imam Bonjol di Padang. Mahmud Yunus berkesempatan menghadiri sidang Majelis A‟la Istisyari Al-Jami‟ah Al-Islamiyah di Medinah bulan April 1962 atas undangan Raja Sa‟ud yang diterimanya melalui Kedutaan Besar Saudi di Jakarta... 1966 dan 1967. Kemudian aktif sebagai peserta Muktamar Buhutsul Islamiyah di Universitas Al-Azhar yang berlangsung di Mesir sebanyak empat kali muktamar.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->