ARTIKEL PEMIKIRAN DAN KARYA-KARYA PROF.DR.H.

MAHMUD YUNUS TENTANG PENDIDIKAN ISLAM (1920-1982)

Oleh : Malta Rina BP. 0821217008 Ilmu Sejarah Pascasarjana UNAND

Islam masuk ke Indonesia telah banyak mengalami pertumbuhan dan perkembangan, hal ini disebabkan karena adanya transmisi dan sosialisasi ajaran Islam. Pertumbuhan dan pekembangan pendidikan ini dilaksanakan dan dicapai hasilnya sebagaimana kita lihat pada saat sekarang ini. Pendidikan Islam berkembang ditandai dengan banyaknya lembaga pendidikan Islam yang bermunculan dengan fungsi utamanya memasyarakatkan ajaran Islam tersebut.1 Berkembangnya lembaga pendidikan Islam dapat dilihat dengan banyaknya jumlah lembaga pendidikan Islam yang ada di Sumatera Barat.2 Terjadinya dinamika pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan Islam pada saat ini tidak terlepas dari kiprah para tokoh-tokoh yang menyumbangkan pemikiran dan idenya dalam membangun pendidikan Islam di Indonesia. Salah seorang tokoh tersebut adalah Prof.Dr.H Mahmud Yunus. Prof.Dr.H Mahmud Yunus adalah tokoh pembaharu pendidikan Islam mempunyai ide-ide yang dikembangkannya untuk membangun pendidikan Islam di Indonesia. Selain itu, kondisi sosial, budaya dan politik pada masa itu telah ikut berpengaruh kuat terhadap proses pendewasaan karakter intelektualitas Mahmud Yunus dan sekaligus memotivasinya untuk menjadikan bidang pendidikan Islam sebagai pilihan profesinya. Perubahan politik yang dimulai dari

Abuddin Nata, Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 1. 2 Pada Tahun 2010 jumlah RA sebanyak 442 buah lembaga, MI sebanyak 119, MTs sebanyak 260, MA sebanyak 183 dan PTAI sebanyak 22 buah lembaga pendidikan Islam. Diambil dari data Statistik Pendidikan Agama Islam RA, MI, MTs, MA, dan PTAI Kementerian Agama RI Tahun 2010.

1

Tanah Datar. Dan tentu. pendudukan Jepang hingga Indonesia merdeka adalah rentangan pengalaman yang tidak bisa diabaikannya dalam memposisikan sistem pendidikan Islam dalam perkembangan masyarakat Indonesia. bernama Yunus bin Incek. Tapi beberapa kalangan telah melakukan penyesuaian dengan memasukkan ilmu umum dalam kurikulum pendidikan Islam. 3 170 . Selama ini ada anggapan pendidikan Islam hanya terpusat untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. saudara satu ibu bernama Syarkawi. Ayahnya seorang petani biasa. hlm. Mahmud Yunus lahir di desa Sungayang Batusangkar Sumatera Barat.pemerintahan kolonial Belanda. terutama ilmu pengetahuan dan teknologi. tt). sehingga dia Riwayat Hidup Prof. Keluarganya adalah tokoh agama yang cukup terkemuka. namun mempunyai nuansa keagamaan yang kuat. hari Sabtu 10 Pebruari 1899.H. Ayah Mahmud adalah bekas pelajar surau dan mempunyai ilmu keagamaan yang cukup memadai. dari suku Mandahiling dan ibunya bernama Hafsyah yang dipanggil dengan Posa berasal dari suku Chaniago. pada Hari Senin Tanggal 18 Juli 2011. Salah satu tokoh pembaru itu adalah Prof Mahmud Yunus. Ia dilahirkan dari keluarga sederhana. 5. Ibundanya bernama Hafsah binti Imam Samiun merupakan anak Engku Gadang M Tahir bin Ali. Negara-negara yang bisa menguasai kedua hal tersebut. Sugayang Kab.Dr. bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim mau tak mau harus mengikuti perkembangan itu. Disebutkan dalam buku Tokoh dan Pemimpin Agama. pendiri serta pengasuh surau di wilayah itu. Mahmud Yunus mulai terlibat gerakan pembaruan setelah mewakili gurunya untuk hadir dalam rapat besar ulama Minangkabau tahun 1919 di Padang Panjang Sumatra Barat. Biografi Sosial-Intelektual. Mahmud Yunus dilahirkan pada tanggal 30 Ramadhan 1316 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 10 Februari 1899 Masehi di desa Sungayang Batusangkar Sumatera Barat.3 Abad 20 ditandai dengan kemajuan di berbagai bidang. 4 Wawancara dengan Munirahanim cucu Mahmud Yunus di Caniago Sungayang Kec. Mahmud Yunus 10 Pebruari 1899-16 Januari 1982 (Jakarta: Hidakarya Agung. akan bisa mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.4 Walaupun dilahirkan dari keluarga yang sederhana. Ayahnya bernama Yunus bin Incek menjadi pengajar surau yang dikelola sendiri. Mahmud mempunyai seorang adik kandung perempuan bernama Hindun.

5. Qasyim. Badul Manan. Adik Doyan yang ketiga adalah Achmad Jalil yang mempunyai anak empat orang yaitu Leha. hlm.Ibrahim Dt. Mahmud Yunus 10 Pebruari 1899-16 Januari 1982 (Jakarta: Hidakarya Agung)..H. Riwayat…. tetapi ia dibesarkan dalam lingkungan yang Islami. 2008).H Amran Ibrhim.5 Ibu Mahmud seorang buta huruf. Riwayat Hidup Prof. 3 5 171 . Sinaro Sati ini sangat menopang kelanjutan pendidikan Mahmud. M. Ia mempunyai keahlian menenun kain yang dihiasi benang emas. Sinaro Sati dan Maimunah..Dr.6 Doyan Muhammad Ali mempunyai Lima orang anak yang terdiri dari pertama. Doyan Muhammad Ali juga mempunyai lima orang saudara. Riwayat Hidup H. hlm. Hafsyah yang mempunyai suami dua yaitu Yunus bin Incek yng merupakan ayah dari Prof. Kakek Hafsyah adalah seorang ulama yang cukup dikenal. Ibrahim Dt. Tanpa Penulis. anak kedua bernama Abdul Kadir. Hajir dan Ali. Taher Ongku Godang. yaitu kain tradisional Minangkabau yang dipakai pada upacara-upacara adat. 6 Tanpa Penulis. Ibrahim sangat memperhatikan bakat serta kecerdasan yang dimiliki oleh kemenakannya ini. apalagi pada waktu itu di desanya belum ada sekolah desa.Dr. Jabatan Imam Nagari pada waktu itu. Pekerjaan Hafsah sehari-hari adalah bertenun. Adiknya yang kedua bernama Siti Hawa dan ia menikah dengan M. 7 Dr.7 Saudara sepupu Hafsyah yang bernama H. Sinaro Sati 1988-1964. dan Nuruk.H Mahmud Yunus dan Achmad. Ibrahim Dt. Umi Kalsum. Esa. hlm. Ayahnya bernama Doyan Muhammad Ali. Tanpa Tahun Terbit. (Jakarta. diberikan secara adat oleh anak nagari kepada salah seorang warganya yang pantas untuk menduduki jabatan itu atas dasar ilmu agama yang dimilikinya.. kakaknya bernama Omeh dan mempunyai anak satu yang bernama Muhammad Amin Parmato Kayo. terutama pada waktu ia belajar ke Mesir. dan yang kelima bernama Sakdiah. Kekayaan H. Karimah. yang pertama bernama M. ia memiliki lima orang anak yang bernama Fatimah. Siti Hawa mempunyai dua orang Anak yang bernama H.diangkat menjadi Imam Nagari. bernama Syekh Muhammad Ali yang dimasyhurkan orang dengan Tuanku Kolok. Nuriah. 6. Jamaliah. Sinaro Sati anak dari Siti Hawa dan M. Tanpa Tahun Terbit. Adik Doyan terdiri atas tiga orang. Qasyim adalah seorang saudagar kaya di Batusangkar. Ibrahim Dt.Ibid. karena ia tidak pernah mengenyam pendidikan sekolah.

Djomaliah yang mempunyai satu orang anak yang bernama Bustaman Ibrahim. Hj. Keempat. oleh karena itu. Istri yang kedelapan yang bernama Hj. 10 Dr. Dari istrinya yang kelima ini ia mempunyai tujuh orang anak yaitu Mayor H.10 Ilmu pengetahuan Mahmud Yunus kurang menonjol dalam bidang adat Minangkabau. Adi Rajo Panghulu nan Bangkuku Ameh. Dr Amran Ibrahim. Ujang Godang. Ibrahim Dt. Danisah dan Hj.M Rasyid. Yoena Yasri. dari pernikahan ini ia mempunyai dua orang anak yang bernama Bahniar Anwar dan H. Istrinya yang keenam bernama Jomah. Djaurah yang terdiri atas lima orang anak yang bernama Dr. Hj. 9 8 172 . Ketiga. Bandaro Mangun.8 Hal ini memberikan gambaran tentang bagaimana tanggung jawab seorang mamak terhadap kemenakan yang berlaku di Minangkabau pada waktu itu sebagai pepatah yang berbunyi : “Anak dipangku. hlm. H. Catatan Pribadi Anak Mahmud Yunus yang berjudul Daftar Riwayat Hidup Dan Riwayat Pekerjaan Mahmud Yunus. Fachri Mahmud. Sinaro Sati mempunyai sembilan orang istri yang pertama bernama Tika dan mempunyai tiga orang anak yang bernama Ishak. Suatu kelaziman yang berlaku sepenuhnya pada waktu itu. Hj. maka Ibrahimpun menyokong kecenderungan ini. 28-38. Roslina. dari istri keenam ina Ia mempunyai dua orang anak yang bernama Syafinah dan Amanar Dt. Sinaro Sati menikah lagi dengan istrinya yang ketujuh bernama Sawiyah dan dari perkawinan ini mereka tidak mempunyai. Damalis Bahar.H. Istrinya yang terakhir bernama Noni. Melihat perkembangan Mahmud dari kecil. Sinaro Sati menikah lagi dengan Hitam. Darisah. Ibrahim Dt. Wawancara. Hj. dan Ainalis.9 H. sehingga H. Ibrahim Dt. Sofyan Ibrahim. kamanakan dibimbiang”. Riwayat …. Nawami. H. Danimar Munir. Halwanis. Yasnimar.H Amran Ibrhim. Hj. Baharana mempunyai lima orang anak yang bernama Hj.. Kedua. H. Banuddin. tersebut. Ujang Ketek. Sinaro Sati menginginkan arahan agama untuk kemenakannya. (Medan : 20 Februari 2011). Ibrahim Dt. Ismai dan Rawanah. Kolosun mereka tidak mempunyai anak. Bahkan dia tak berkeberatan Nezli Harmaini.Dialah yang mendorong Mahmud untuk melanjutkan pelajarannya ke luar negeri dengan disertai dukungan dana untuk keperluan itu. bahwa tanggung jawab mamak terhadap kemenakan bukanlah didasarkan atas ketidakmampuan dari ayah kemenakan itu sendiri. dan Imran. Baharana.

Fachrudin. Hamdi dan Elly.11 Dukungan ekonomi dari sang mamak dengan disertai dorongan dari orang tuanya. SH yang lahir pada tahun 1923. hlm. Ibrahim Dt. istri pertamanya bernama Hj.H. Ia ditawarkan oleh bosnya yang bernama Toke Engke pergi ke Padang untuk menghadiri pertemuan berkala antara toke-toke dari seluruh Sumatera Tengah dengan pedagang Belanda dari CV. Ibid. Drs. Djawahir yang juga berasal dari Payakumbuh dan mempunyai lima orang anak yaitu Hj. 173 . Istri kedua Mahmud Yunus bernama Hj. Keadaan ibunya yang kurang mampu mengakibatkan Ibrahim memilih untuk membantu ibu dan kakaknya dengan memasuki dunia perdagangan. Sedangkan ayahnya telah meninggalkan ibunya selagi Mahmud masih kecil. Tahun 1907. ia mulai berdagang cengkeh.H Mahmud Yunus dalam menyelesaikan tugas belajarnya. sebelum Mahmud mumayyiz (dewasa). Sinaro Sati menjadi pedagang yang sukses dan ia mampu untuk mendidik anak-anaknya dan membiayai segala kebutuhan Prof. 8. Istri Mahmud Yunus yang ketiga adalah Karniah dan mempunyai satu orang anak yang bernama Amlas. hingga Mahmud dapat melanjutkan pelajarannya ke tingkat yang lebih tinggi.13 Mahmud mempunyai lima orang istri. 13 Nezli Harmaini. Internatio tahun 1905. Ketiga istri 11 12 Ibid. Sinaro Sati pada masa kecilnya ikut belajar mengaji di Surau Tolang. hlm 9.Dr. Sinaro Sati sudah diberi izin oleh bosnya untuk membawa dagangannya sendiri ke Padang.H. Wawancara. Ibrahim Dt. Djawanis. Ketekunannya sebagai pedagang menjadikan H. H. Pada saat ayahnya meninggal. Darisah binti Pangeran dari Payakumbuh dan mempunyai satu orang anak lakilaki yang bernama Prof.menanggung semua biaya yang diperlukan untuk keperluan itu.12 H. Ibrahim Dt. kulit manis dan kopi ke pasar-pasar di sekitar Batusangkar. ia berumur tiga tahun dan ia dibesarkan oleh ibunya sendiri. Kamal Mahmud. ke sawah atau ke ladang meskipun Mahmud satu-satunya anak laki-laki dalam keluarganya. maka Mahmud sejak kecil hingga remaja hanya dilibatkan dengan keharusan untuk belajar dengan baik. Hafni. H. tanpa harus ikut memikirkan ekonomi keluarga dalam membantu orang tuanya mencari nafkah. (Medan : 05 Juli 2011). ia dan adiknya Hindun.Dr. Pada saat berusia 15 tahun.

Hj.15 Hj. Hj. Hj. maka pada waktu ia pergi belajar ke Mesir Mahmud menceraikan istri yang pertama yaitu Darisah binti Pangeran dan istrinya yang ketiga yaitu Karniah. Sedangkan Istri Mahmud Yunus yang kelima adalah Hj. Elina lahir tanggal 1 Februari 1946. Hj. dan Ir. Darisah binti Ibrahim yang mempunyai enam orang anak yang bernama Sufni (meninggal pada waktu masih bayi) yang lahir tahun 1939.14 Mahmud Yunus dengan istrinya yang keempat yang bernama Hj. 16 Nezli Harmaini.16 Sejak kecil Mahmud Yunus dididik dalam lingkungan agama. Mahmud sempat selama tiga tahun menimba ilmu di sekolah desa. Yunus dan Madiarti berinisiatif mendirikan PT Mahmud Yunus yang bertujuan untuk mencetak ulang semua karya-karya yang ditulis oleh Mahmud Yunus. Dia tidak pernah masuk ke sekolah umum. Ibid. 14 15 Nezli Harmaini. Dr. Ibid. SH yang lahir tahun 1932. Mahmud mulai belajar Alquran serta ibadah lainnya. Ketika menginjak usia tujuh tahun (1906). Chairi. Wawancara. Namun saat duduk di kelas empat. Pada tahun 2004. seorang tokoh pembaru Islam di Minangkabau. Darisah binti Ibrahim dengan anakanaknya dari tahun 1963 sampai dengan tahun 2004. CV Hidakarya Agung mengalami falid atau bangkrut dan nama CV Hidakarya Agung dirubah menjadi CV Alhidayah. tahun 1908. asuhan HM Thaib Umar. Nurjani menikah setelah Mahmud Yunus kembali dari Mesir. Suraiya. Dr. Drs. Darisah binti Ibrahim mendirikan penerbit buku yang bernama CV. Gurunya adalah kakeknya sendiri. Sufna. CV ini dikelola oleh Hj. Hidakarya Agung. Pada tahun 2006. Ibrahim Dt. Nurjani binti Jalil dari Padang dengan anak-anaknya dari sudut kiri bernama Fachri Mahmud. Neszli Harmaini.Mahmud Yunus tersebut dinikahinya sebelum ia berangkat ke Mesir. Sinaro Sati. Fachran. Nezli Harmaini. Mahdiarti lahir tanggal 6 Maret 1948 dan Chairi lahir tanggal 17 Januari 1951.H Yunus Machmud lahir tanggal 29 November 1940. (Medan : 20 Februari 2011). Hj. dia merasa tidak betah lantaran seringnya pelajaran kelas sebelumnya diulangi. Dia pun memutuskan pindah ke madrasah yang berada di Surau Tanjung Pauh bernama Madras School. Darisah binti Ibrahim ini merupakan anak dari mamaknya Mahmud sendiri yaitu H. 174 .H Hamdi lahir taggal 3 Oktober 1942.

Tidak mudah untuk mewujudkan hasratnya itu. Dia dimasukkan sebagai mahasiswa di kelas bagian malam (qiyam lail). dia kembali ke kampung halamannya di Sungayang Batusangkar. fikih Hanafi dan sebagainya. Di sana dia mempelajari ilmu ushul fiqh.Mahmud Yunus mulai terlibat di gerakan pembaruan saat berlangsung rapat besar ulama Minangkabau tahun 1919 di Padang Panjang. Interaksi yang kian intens dengan gerakan pembaru. Mahmud Yunus berhasil mendapatkan Syahadah Alimiyah dari alAzhar dalam waktu satu tahun. Dia pun berkeinginan melanjutkan studi ke madrasah Dar al-Ulum yang memang mengajarkan pengetahuan umum. dia mendapat ijazah diploma guru dengan spesialisasi bidang ilmu kependidikan. ilmu tafsir. Tahun 1929. Kuliah Mahmud Yunus berakhir dengan lancar. Di kedua lembaga inilah dia menerapkan pengetahun dan pengalaman yang didapatnya di Dar al-Ulum Kairo. Namun pada akhirnya kegigihan Mahmud Yunus dapat mengantarkannya ke al-Azhar. Semua mahasiswanya berkebangsaan Mesir. Mahmud Yunus yang lantas mendirikan dua lembaga pendidikan Islam tahun 1931 yakni al-Jamiâah Islamiyah di Sungayang dan Normal Islam di Padang. Setelah itu. Gerakan pembaruan di Minangkabau saat itu makin berkembang. Mahmud Yunus kemudian meneguhkan diri untuk mengikuti seluruh persyaratan yang diminta dan terbukti mampu memenuhi. Kekurangan tenaga pengajar al-Jamiâah Islamiyah mengakibat sekolah ini ditutup pada tahun 1933. Pertemuan itu secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pola pemikiran pembaruan Mahmud terutama berkat pandanganpandangan yang dikemukakan sejumlah tokoh pembaru seperti Abdullah Ahmad serta Abdul Karim Amrullah. berbagai kendala dihadapi. tahun 1924. tahun 1920 Mahmud membentuk perkumpulan pelajar Islam di Sungayang bernama Sumatera Thawalib. Dia merasa belum cukup dengan apa yang telah diperoleh lantaran peningkatan pengetahuan umumnya belum terpenuhi. Sedangkan Normal Islam hanya menerima tamatan madrasah 7 175 . Dia diminta untuk mewakili gurunya. Bersama staf pengajar lainnya yang bergiat di gerakan pembaruan. kecuali Mahmud Yunus. Salah satu kegiatan kelompok ini adalah menerbitkan majalah al-Basyir dengan Mahmud Yunus menjadi pemimpin redaksinya. mendorongnya untuk menimba pengetahuan lebih jauh di Mesir. Kairo.

bahasa Eropa di Adabiyah School.H. Pengajaran pengetahuan umum di sekolahnya sebenarnya tidaklah baru. Sementara Mahmud menambahkan beberapa pelajaran umum semisal ilmu alam. Daftar buku-buku karya Prof. ilmu jiwa dan ilmu kesehatan. Dia memimpin Normal Islam selama 11 tahun. dia juga aktif di organisasi Islam antara lain menjadi salah satu anggota Minangkabau Raad. dari karya-karya ditulis hanya 65 buku yang ditemukan dan 39 buku yang dianalisa pada tesis ini. dalam situasi apapun. mulai 1931-1938 dan 1942 dan 1946. Tahun 1909 Abdullah Ahmad sudah mengajarkan berhitung.Dr. dia tetap menyempatkan diri untuk menulis. Mahmud Yunus : 1. pembaruan Mahmud Yunus tak hanya menekankan penguasaan bahasa Arab. Pada tahun 30-an. pengetahuan umum. Mahmud memulai menulis sejak tahun 1920. Pada bidang pengajaran bahasa Arab. dalam usia 21 tahun. Lantas tahun 1943 dipilih menjadi Penasehat Residen mewakili Majelis Islam Tinggi. namun juga menunjukkan bagaimana secara didaktis-metodis modern para siswa menguasai bahasa tersebut dengan cepat dan mudah. hitung dagang. Mahmud menulis tak kurang dari 82 buku. Bidang Pendidikan ada 6 karya : 1. Ilmu yang diajarkan berupa ilmu agama. ilmu mengajar. Pada waktu perang kemerdekaan. bahasa Arab. Demikian pula di kementerian agama yakni dengan menjabat selaku Kepala Penghubung Pendidikan Agama.tahun dan dimaksudkan untuk mendidik calon guru. Karirnya sebagai penulis tetap ditekuninya pada masa-masa selanjutnya. Pengetahuan Umum dan Ilmu Mendidik 2. dan tata buku. Sepanjang hidupnya. Metodik Khusus Pendidikan Agama 176 . Dia senantiasa mengisi waktu-waktunya untuk menulis. ketika mengikuti perang gerilya. Buku “Marilah Sembahyang” (4 jilid) adalah merupakan hasil karangan Mahmud sewaktu dia beserta pejuang-pejuang lainnya berada dalam pengungsian dari ancaman perlawanan tentara Belanda (Nica) di Batusangkar pada tahun 1949. Dua penekanan dalam pembaruan Mahmud Yunus di lembaga pendidikannya yakni pengenalan pengetahuan umum dan pembaruan pengajaran bahasa Arab.

Marilah Sembahyang III 4. Durusu al-Lughah al-„Arabiyyah „Ala Thariqati al-Haditsah I (Bahasa Arab) 6. Contoh Tulisan Arab (Bahasa Arab) 11. Puasa dan Zakat 6. Durusu al-Lughah al-„Arabiyyah „Ala Thariqati al-Haditsah II (Bahasa Arab) 7. Muhadatsah al-„Arabiyyah (Bahasa Arab) 16. Metodik Khusus Bahasa Arab 8. Durusu al-Lughah al-„Arabiyyah III (Bahasa Arab) 15. Bidang Bahasa Arab ada 16 karya : 1. Pokok-Pokok Pendidikan dan Pengajaran 5. Haji ke Mekkah 7. Bidang Fiqh ada 17 karya : 1. At-Tarbiyyah wa at-Ta‟lim (Bahasa Arab) 6. Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia 4. Pelajaran Bahasa Arab IV (Bahasa Arab) 5. Marilah Sembahyang IV 5. Pelajaran Bahasa Arab III (Bahasa Arab) 4. Durusu al-Lughah al-„Arabiyyah I (Bahasa Arab) 13. Pelajaran Bahasa Arab II (Bahasa Arab) 3. Muthala‟ah wa al-Mahfuzhaat (Bahasa Arab) 12. Pendidikan di Negara-Negara Islam dan Intisari Pendidikan Barat 2. Pelajaran Bahasa Arab I (Bahasa Arab) 2. Durusu al-Lughah al-„Arabiyyah II (Bahasa Arab) 14. Marilah Sembahyang II 3. Penterjemah atau Pentafsir Al-Quran 10. Kamus Arab Indonesia 9. HukumWarisan dalam Islam 177 . Marilah Sembahyang I 2.3. Al-Mukhtaraat li al-Muthala‟ah wa al-Mahfuzhhat (Bahasa Arab) 3.

Kesimpulan Isi Al-Qur`an 8.8. Hukum Perkawinan dalam Islam 9. Keimanan dan Akhlak I 2. Keimanan dan Akhlak IV 178 . Al-Masailu al-Fiqhiyyah „Ala Mazahibu al-Arba‟ah (Bahasa Arab) 4. Pelajaran Huruf Al-Qur`an (Bahasa Arab) 7. Alif Ba Ta wa Juz „Amma (Bahasa Arab) 9. Bidang Akhlak ada 9 karya : 1. Tafsir Al-Qur`an Al-Karim (30 juz) 2. Muhadharaat al-Israiliyyaat fi at-Tafsir wa al-Hadits (Bahasa Arab) 10. Mabadi`u Fiqhu al-Wadhih (Bahasa Arab) 16. Al-Fiqhu al-Wadhih juz. Tafsir Al-Qur`an Karim Juz. Pelajaran Sembahyang untuk Orang Dewasa 10. Tafsir Al-Fatihah (Bahasa Arab) 3. Tafsir Al-Qur`an Juz 1 – 10 (Bahasa Arab) 6. Al-Fiqhu al-Wadhih juz. Kamus Al-Qur`an I 13. Tafsir Al-Qur`an Karim Juz. Kamus Al-Qur`an II 14. Soal Jawab Hukum Islam 12. 21-30 12. Fiqhu al-Wadhih An-Nawawy (Bahasa Arab) 17. Keimanan dan Akhlak II 3. Juz „Amma dan Terjemahannya 5. Keimanan dan Akhlak III 4. Surat Yaasin dan Terjemahannya (Arab Melayu) 5. Kamus Al-Qur`an (juz 1 – 30) 15. 1 (Bahasa Arab) 13. 11-20 11. Tafsir Ayat Akhlak (Bahasa Arab) 4. 3 (Bahasa Arab) 15. Manasik Haji untuk Orang Dewasa 11. Al-Fiqhu al-Wadhih juz. 2 (Bahasa Arab) 14. Bidang Tafsir ada 15 karya : 1.

Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia 3. Doa‟-Do‟a Rasulullah 3. Sejarah Pendidikan Islam 2. Tarikh al-Fiqhu al-Islamy (Bahasa Arab) 4. Pemimpin Pelajaran Agama I 179 . Bidang Tauhid ada 1 karya : 1. Beberapa Kisah Nabi dan Khalifahnya 2. Bidang Ilmu Jiwa ada 1 karya : 1. Lagu-Lagu Baru Pendidikan Agama / Akhlak 7. Bidang Sejarah ada 5 karya : 1. Lain-Lain ada 9 karya : 1. Sejarah Islam di Minangkabau 5. Beriman dan Berbudi Pekerti 6. Pedoman Dakwah Islamiyyah 9. Bidang Dakwah ada 1 karya : 1. Bidang Ushul Fiqh ada 1 karya : 1. Akhlak 6. Durusu at-Tauhid (Bahasa Arab) 11.5. Akhlak Bahasa Indonesia 8. Moral Pembangunan dalam Islam 9. Ilmu Perbandingan Agama 2. Tarikh al-Islam (Bahasa Arab) 7. Ilmu an-Nafs 12. Al-Adyaan (Bahasa Arab) 8. Muzakaraat Ushulu al-Fiqh (Bahasa Arab) 10. Bidang Perbandingan Agama ada 2 karya : 1.

4. Pada saat tentara sekutu menduduki kota Padang. Pada tahun ini juga. Mahmud Yunus berinisiatif untuk menjaga kelangsungan pendidikan agama Islam maka pada tahun 1946 didirikanlah Sekolah Menengah Islam (SMI) dan ia langsung memimpin sekolah ini. PGAI pada tahun 1940 mendirikan Sekolah Islam Tinggi di padang dan Mahmud Yunus ditunjuk sebagai pemimpin pertamanya. secara beruntun terjadi pertempuran hebat antara pemuda-pemuda dengan tentara sekutu. Asy-Syuhuru al-„Arabiyyah fi Biladi al-Islamiyyah (Bahasa Arab) 9. Kiprah Mahmud Yunus pada dunia pendidikan selama hidupnya seperti . Pemimpin Pelajaran Agama III 6.Dr. dia memperoleh gelar doctor honoris causa di bidang ilmu tarbiyah dari IAIN Jakarta atas karyakaryanya dan jasanya dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Mahmud Yunus. Pemimpin Pelajaran Agama II 5. Kumpulan Do‟a 7. hal ini mengakibatkan banyak guru-guru dan murid pindah ke Bukittinggi. Khulashah Tarikh al-Ustaz Mahmud Yunus (Bahasa Arab)17 Aktivitas-aktivitas Mahmud dalam bidang-bidang lain tidak merupakan rintangan bagi aktivitasnya dalam mengarang. bahkan pada tahun-tahun terakhir dari kehidupannya (1982). akibatnya sekolah ini 17 Daftar Karya Mahmud Yunus dalam buku Riwayat Hidup Prof. Mahmud Yunus meninggal dunia. Awal tahun 1970 kesehatan Mahmud Yunus menurun dan bolak balik masuk rumah sakit. masih ia sempatkan untuk selalu menulis. Marilah ke Al-Qur`an 8. Tahun 1982. Hingga pada saat ia menjalani masa pensiun ia tetap menulis.H. Sekolah-sekolah agama tersebut seperti Normal Islam. memimpin sekolah Aljamiah Alislamiah di Sungayang Batusangkar dan Normal Islam di Padang tahun pada tahun 1931. 180 . Suasana ini mengakibatkan terancamnya sekolah-sekolah agama Islam yang ada di Padang. Keadaan kota Padang terancam oleh kedatangan tentara sekutu. Hal ini dapat dilihat dari tulisan yang dihasilkan justru pada saat aktivitasnya yang lain lebih memuncak. terutama dalam bidang pendidikan.

Sejarah Pendidikan… Ibid. yakni kepala bagian Islam pada jawatan agama di Sumatra Utara dan Anggota Komite Nasional Propinsi Sumatra. adalah merupakan rangkaian usaha Mahmud Mahmud Yunus..ditutup karena banyak guru-guru dan murid-murid yang mengungsi ke Bukittinggi... dan kepemimpinan SMI dipegang oleh H. hlm. Ibid.. 20 Mahmud Yunus. Enskolopedi Pendidikan Islam.. 19 18 181 .20 Sejak tahun 1947 Mahmud Yunus hijrah ke Pematang Siantar untuk memegang dua tugas. hlm.19 SMI dijadikan sekolah negeri di bawah Jawatan Agama Sumatera Barat dengan beslit Residen Sumatera Barat. Sejarah. Sekolah ini dipimpin pertama kali secara langsung oleh Mahmud Yunus. meja. Sasuk Nizal. hlm. peta dan lain-lain dibawa ke Bukittinggi untuk di pakai di SMI. 21. 21 Mahmud Yunus. (Ciputat : Kuantum Teaching. Sejarah.. 2005). Bustami Abdul Gani. untuk menjaga kelangsungan pendidikan agama Islam didirikanlah Sekolah Menengah Islam (SMI) pada bulan September 1946 dan sebagai ganti dari sekolah Normal Islam. Dalam jabatan inilah Mahmud lebih banyak berhasil mengajukan rencana-rencana pendidikan agama Islam. alatalat praktikum Ilmu Kimia dan Ilmu Alam.. Mahmud dipindah tugaskan ke Pematang Siantar. Disamping itu keluarnya peraturan bersama Menteri PP & K dan Menteri Agama tentang PTAIN (1951) dan keluarnya keputusan Menteri PP & K dengan persetujuan Menteri Agama tentang penghargaan ijazah-ijazah madrasah. Setelah Pematang Siantar diserang dan dikuasai oleh Belanda.21 Pada tanggal 1 September 1950 Mahmud diangkat menjadi Kepala Penghubung antara pusat Kementerian Agama RIS dan pusat Kementerian RI Yogyakarta. Pada tahun 1951 SMI dirubah menjadi SGHA Negeri dengan beslit Menteri Agama. pada bulan Desember. 131.18 Prakarsa Mahmud Yunus di Bukittinggi adalah dengan kesepakatan guruguru yang ada.. sehingga administrasi juga turut dipindahkan termasuk Mahmud Yunus. Ibid. 336. Semua alat-alat pembelajaran seperti kursi. Ramayulis. ibukota Propinsi Sumatra dipindahkan ke Bukit Tinggi. namun tidak lama.

Pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) Mahmud Yunus mengemukakan pula rencana mendirikan madrasah tsanawiyyah untuk seluruh Sumatera. (2) Mendirikan PGA (Pendidikan Guru Agama) pada tahun 1951 di delapan kota: Jakarta. Banjarmasin. Setelah penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah RI. Usul rencana ini mendapat persetujuan pula dari Menteri Agama PDRI. Akhirnya Mahmud Yunus beserta kawan-kawan mendirikan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA). hlm.23 Setelah berdirinya PTAIN di Yogyakarta. dan beliau berusaha untuk mendirikan PTAIN di Jakarta. Padang. beberapa madrasah Tsanawiyyah yang pada waktu itu bernama Sekolah Menengah Pertama Islam (SMPI).selama memegang jabatan tersebut yang telah membawa prospek lebih baik bagi pendidikan agama di Indonesia pada umumnya. namun beliau menolak tawaran iu dengan alasan bahwa perguruan tinggi harus berada di pusat (Jakarta). Tokoh-tokoh Pembaharua Pendidikan Islam di Indonesia. Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia. (4) Mewujudkan peraturan bersama Menteri P dan K dan Mentrei Agama tentang peraturan PTAIN di Yogyakarta. yakni: (1) Mewujudkan peraturan bersama Menteri P dan K dan Menteri Agama RI tentang pendidikan agama di sekolah swasta. Tanjung Karang Bandung dan Pamekasan. (Jakarta : Hidakarya Agung. Mahmud Yunus yang kemudian menjadi Dekan ADIA mengusulkan kepada Menteri Agama agar ADIA dapat menjadi sebuah perguruan tinggi yang dapat meluluskan sarjana penuh. (3) Menetapkan rencana Pendidikan Agama Islam di sekolah-sekolah dasar. 57. 2005). Tanjung Pinang.22 Pada tanggal 1 Januari 1951 ia dipercayakan menjadi Kepala Penghubung Pendidikan Agama pada Departemen Agama di Jakarta oleh KH. Dalam jabatan ini Mahmud Yunus di bawah pimpinan Menteri Agama telah mengeluarkan ketetapan yang cukup penting menyangkut pendidikan Islam di Indonesia. 1977). Mahmud Yunus diminta untuk menjadi salah seorang dosennya. Usaha ini ternyata gagal karena ditolak menteri P dan K mengingat SK bersama itu menetapkan bahwa PTAIN hanya satu dan berada di Yogyakarta. hlm. 23 Mahmud Yunus. 9. 22 182 . Kota Raja. ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Abdul Wahab Hasyim selaku menteri agama waktu itu. didirikan di Sumatera Barat dan Abuddun Nata.

Mustofa Syarif. dkk. Irak. Saudi Arabia. sebelumnya sudah berdiri Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAIN) di Yogyakarta. meskipun Mahmud Yunus telah memperjuangkannya untuk dijadikan sekolah negeri. Perlawatan pertama adalah merupakan tugas dari Departemen Agama kesembilan negara Islam (1961). Ibid. Libanon... 25 26 183 .24 Didirikannya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) juga tidak dapat dipisahkan dari usaha yang dilakukan oleh Mahmud Yunus. Syria. IAIN pada waltu awal ini memiliki fakultas. Mahmud beberapa kali terlibat dalam aktivitas di luar negeri. masing-masing Fakultas Tarbiyah (Dekan : Mahmud Yunus) dan Fakultas Adab (Dekan : H. muncul ide dari Mahmud Yunus untuk menyatukan kedua perguruan tinggi yang ada di bawah Departemen Agama ini. Wahib Wahab yang menyetuji usul ini. Tunisia dan Marokko. 132. Yulizal Yunus. 25 Sewaktu Mahmud menjadi Dekan Fakultas Tarbiyah di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1963 dan menjabat Rektor IAIN Imam Bonjol Padang tahun 1966. Bustami Abdul Gani).. Kunjungan ini ditujukan untuk mempelajari pendidikan agama di negara-negara tersebut. 1998). yaitu: Mesir. Pada waktu Mahmud menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Agama pada Jawatan Pendidikan Agama. yaitu dua fakultas di Jakarta. dkk. yaitu Fakultas Syari‟ah dan Ushuluddin dengan dekan masing-masing Prof Hasbi Ash-Shiddiqy. hlm.H. Madrasah ini diselenggarakan secara swasta. Dengan demikian keluarlah Peraturan Presiden Nomor Tahun 1960 tentang pendirian Institut Agama islam Negeri (IAIN). Pada waktu ia menjabat sebagai Dekan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta. dan Prof Mukhtar Yahya. Menteri Agama yang pada waktu itu dijabat oleh K.mendapat persetujuan dari pemerintah. Ibid. Dua fakultas di Yogyakarta. ia mengusulkan kepada Menteri Agama agar ADIA bisa dijadikan sebagai sebuah perguruan tinggi sampai tingkat sarjana penuh. Turki. Visi Pembaharuan Pendidikan Islam (Jakarta: LP3NI.26 24 Mustofa Syarif. dkk. Karena itu.. Presiden setuju untuk mengintegrasikan ADIA dan PTAIN menjadi satu perguruan tinggi agama di bawah Departemen Agama. Menteri segera menghadap presiden untuk mendapatkan persetujuan. Yordania. IAIN.

Mahmud Yunus berkesempatan menghadiri sidang Majelis A‟la Istisyari Al-Jami‟ah Al-Islamiyah di Medinah bulan April 1962 atas undangan Raja Sa‟ud yang diterimanya melalui Kedutaan Besar Saudi di Jakarta.. Dalam muktamar ini Mahmud Yunus mengemukakan makalah yang berjudul Al-Israiliyyat fit Tafsir wal Hadits yang mendapat tanggapan serius dari peserta.. Kemudian aktif sebagai peserta Muktamar Buhutsul Islamiyah di Universitas Al-Azhar yang berlangsung di Mesir sebanyak empat kali muktamar. IAIN Imam Bonjol 30 Tahun.. 1966 dan 1967.28 27 28 Mahmud Yunus. dkk.27 Aktivitas Mahmud di luar negeri itu telah menjadikan ia semakin menonjol dalam bidangnya. sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Agama pada Jawatan Pendidikan Agama dan sebagai dosen pada beberapa perguruan tinggi. Yulizal Yunus. Mahmud Yunus kembali diundang untuk menghadiri Majelis A’la Istisyari Al-Jami’ah AlIslamiyah di Medinah. 1965. Jabatan ini dipegangnya dari tahun 1967 hingga memasuki masa pensiun pada akhir tahun 1970. berturut-turut tahun 1964. baik sebagai Dekan pada Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta. Pengalaman-pengalaman itu... Ibid. Banyak aktifitas keagamaan dan kependidikan agama yang telah dijalaninya pada waktu sebelumnya. hlm 2-3 184 . Masa yang dianggap cukup untuk merintis dan mengasuh Institut Agama Islam yang baru berdiri ini. Pada tahun 1969. karena didukung dengan pengalaman-pengalaman internasional yang ditimbanya pada aktivitas-aktivitas tersebut. Menjadi Rektor pertama pada perguruan tinggi agama Islam negeri pertama di Sumatera Barat adalah jabatan terakhir yang diemban Mahmud Yunus selama menjadi pegawai Departemen Agama. tentu menjadi pertimbangan bagi Menteri Agama untuk mempercayakan jabatan Rektor IAIN Imam Bonjol di Padang. (Padang: IAIN-IB Press 1996).Pada tahun berikutnya (1962). Pengembangan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful