Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah

Bab 4: Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah Masyarakat Arab Jahiliah: Jahiliah bermaksud jahil atau tidak tahu serta tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Diberi gelaran masyarakat jahiliah kerana tidak mahu menerima kebenaran dan ajaran para nabi dan rasul sebelumnya. Masyarakat jahiliah terbahagi kepada dua iaitu masyarakat badwi dan hadhari. Zaman jahiliah dianggap zaman kegelapan kerana; mereka tidak menyembah Allah, mereka menyembah berhala dan animism, kehidupan masyarakatnya kucar-kacir, tiada panduan daripada kitab, nabi dan rasul kepada masyarakat. Mempunyai akhlak yang rendah seperti kejam, zalim angkuh dan sebagainya. Ciri-ciri Masyarakat Jahiliah: Wanita dipandang rendah dan hina. Mengamalkan perbuatan yang tidak bermoral. Lelaki boleh berkahwin sebanyak mungkin. Golongan miskin ditindas. Riba dan penindasan berleluasa. Merompak dan merampas barangan dibenarkan. Mengamalkan sistem kabilah dan semangat asabiah yang kuat. Empat bentuk kepercayaan iatu agama Wathani (sembah berhala) agama Samawi (Kristian dan Yahudi), agama Hanif iaitu agama yang dibawa oleh nabi Ibrahim dan nabi Ismail dan kepercayaan khurafat. Kesan-kesan semangat assabiah ialah: Mementingkan kepada suku kaumnya sahaja. Kerap mencetuskan peperangan dan pergaduhan. Sistem kabilah melahirkan perasaan kesukuan yang menebal dan sangat fanatik. Mewujudkan masyarakat yang kucar kacir dan tidak aman. Kehidupan Nabi Muhammad SAW Sebelum Dilantik Menjadi Rasul: Nabi Muhammad SAW berasal daripada keturunan Qusai bin Kilab iaitu pemimpin Makkah. Nama sebenarnya Muhammad bin Abdullah. Bapanya Abdullah bin Abdul Mutalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Baginda dilahirkan pada 20 April 570 Masehi pada malam Isnin bersamaan 12 Rabiulawal. Pengalaman baginda ialah pernah bekerja sebagai pengembala kambing dengan Abu Talib. Terlibat dalam perniagaan sejak berusia 12 tahun. Membantu bapa saudaranya Abu Talib dalam perniagaan di Syam dan menjalankan perniagaan Khadijah bt. Khuwailid. Baginda berkahwin dengan Khadijah bt. Khuwailid ketika berusia 25 tahun. Keperibadian Nabi Muhammad SAW: memiliki empat sifat terpuji iaitu, Siddiq (benar) Amanah (amanah), Tabligh (menyampaikan) dan Fatonah (bijaksana). Rasa rendah diri dalam pergaulan dengan semua masyarakat dan mempunyai sikap pemaaf. Baginda mempunyai sifat pengasih dan bertimbang rasa. Digelar al-Amin kerana perkataan dan perbuatan baginda sentiasa dipercayai. Sering berfikir untuk mencari kebenaran dengan bertahanuth seorang diri di Gua Hira yang terletak di bukit Nur. Selepas 6 tahun bertahanuth, akhirnya pada 6 ogos 610 Masehi bersamaan dengan 17 Ramadhan, wahyu pertama telah diturunkan melalui malaikat Jibrail. Kerasulan Nabi Muhammad SAW: Wahyu pertama yang diturunkan ialah Surah Al-Alaq ayat 1 – 5 yang memerintahkan umat Islam supaya lakukan amalan membaca. Wahyu kedua diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW daripada surah Al-Muddasir ayat 1 – 7 yang menjadi bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW.

Penyebaran Islam di Makkah: Dakwah Islamiyah secara rahsia berjalan selama 3 tahun yang hanya ditujukan kepada ahli keluarga, sahabat dan kerabat baginda. Kaedah yang digunakan untuk berdakwah secara rahsia ialah, ceramah secara rahsia dan ajak secara persaorangan. Dakwah secara terbuka dilakukan selama 10 tahun di Makkah dan cara ini dilakukan setelah mendapat perintah daripada Allah daripada surah al-Hijr. Kaedah yang digunakan untuk berdakwah cara ini ialah; ceramah di rumah dan seruan secara terbuka. Reaksi Masyarakat Arab Terhadap Islam: Ajaran Islam memberi layanan yang sama rata terhadap semua manusia. Ajaran Islam menekankan persamaan taraf, tolong menolong dan saling membantu. Pada peringkat awal, tumpuan dakwah kepada ahli keluarga dan sahabat yang rapat dilakukan secara rahsia. Orang Arab Quirasy telah menentang ajaran Islam yang dibawa oleh rasulullah kerana; Perbezaan kepercayaan iaitu mereka menyembah berhala sedangkan Islam memerintahkan agar menyembah Allah SWT.  Takut pengaruh mereka tergugat kerana mengiktiraf kepimpinan Nabi bererti pengaruh dan kedudukan mereka akan diambil alih.  Enggan menerima konsep persamaan taraf.  Akan menjejaskan ekonomi mereka kerana aktiviti pembuatan dan pengukiran berhala akan diharamkan. Mereka telah menyeksa sesiapa yang memeluk Islam dengan kejam, antaranya ialah;  Bilal bin Rabah – dijerut leher dengan tali oleh tuannya iaitu Umaiyah bin Khalaf namun imannya tidak goyah.  Keluarga Yasir – keluarganya telah dijemur di padang pasir hingga Yassir dan isterinya, Sumaiyah gugur syahid.  Amir bin Fuhairah – diseksa dengan kejam oleh tuannya hingga gila.  Zunainah – diseksa oleh Abu Lahab hingga matanya buta. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah ditentang dengan pelbagai cara seperti:  Diganggu semasa beribadat.  Penyair Arab mengejek ajaran Nabi Muhammad SAW melalui puisi mereka.  Melemparkan tohmahan dan pelbagai tuduhan.  Memujuk Nabi agar meninggalkan dakwah Islam dengan menawarkan kedudukan, wanita cantik dan harta tetapi ditolak.  Melakukan pemulauan terhadap keluarga nabi. Nabi Muhammad SAW Menyelesaikan Masalah: Apabila berlaku penentangan yang hebat daripada kaum Quirasy, nabi telah membenarkan orang Islam berhijrah ke Habsyah untuk mendapatkan perlindungan. Pemilihan Habsyah kerana rajanya iaitu Najasyi adalah raja yang baik dan masih mengamalkan ajaran yang terkandung dalam kitab Injil. Menjalankan dakwah ke Thaif, nabi bersama Zaid bin Harithah telah cuba untuk pergi berdakwah di Thaif tetapi tidak diterima oleh penduduk Thaif. Berhijrah ke Madinah, berlaku pada tahun 622 Masehi setelah mendapat perintah daripada Allah SWT. Setelah berlaku penghijrahan ke Madinah, Nabi Muhammad SAW telah berjaya menjadikan Madinah sebagai sebuah negara Islam yang unggul.

Bab 4 Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah Bab 4 Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah 1) Sebab empangan Maarib runtuh a) Banjir besar b) Kelalaian pemimpin Sabak membaiki 2) Sebab zaman jahiliah dikenali zaman gelap a) Tidak sembah Allah Yang Maha Esa b) Kehidupan kucar-kacir c) Tidak ada nabi atau rasul d) Tiada kitab suci sebagai petunjuk e) Akhlak rendah 3) Aktiviti ekonomi masyarakat Arab jahiliah a) Perniagaan b) Merompak c) Merampas barang kabilah lain 4) Bukti kegiatan ekonomi yang menggambarkan amalan jahiliah a) Perniagaan yang dijlnkan berasas riba dan penindasn b) Penting untung dan kekayaan c) Ekploitasi orang kaya terhdp orang miskin d) Merompak wajib dilakukan .

Tanah Arab 7) Sistem kabilah mendatangkan kesan negatif kepada kehidupan Arab jahiliah a) Kemunculan smangat assabiyah melampau dan tercetus perang sesama sendiri 8) Sistem kepercayaan yang diamalkan masyarakat Arab jahiliah a) Agama wathani b) Animisme c) Samawi d) Percaya tilik nasib. Contoh: sihir. pedlman. nujum. roh orang mati 9) Maksud dan contoh khurafat a) Kepercayaan karut atau tahyul. bahagian tgh sem. percaya pakai cincin perak/tembaga boleh jd kuat 10) Maksud jahiliah a) Jahil tidak mengetahui atau tidak ada ilmu pengetahuan . sihir.5) Golongan masyarakat jahiliah a) Arab Hadari b) Arab Badwi 6) Tempat tinggal masyarakat Arab Hadari dan masyarakat Arab Badwi a) Arab Hadari: persisir pantai b) Arab Badwi: gurun.

berzina b) Minum arak c) Bunuh anak perempuan d) Memandang rendah pada wanita 12) Kedudukan wanita pada zaman jahiliah a) Tidak dapat warisi harta pusaka b) Anggap anak perempuan menjatuhkan maruah c) Lelaki boleh kahwin berapa ramai wanita sekaligus d) Bayi perempuan baru lahir ditanam hidup2 13) Sifat terpuji nabi Muhammad a) Siddiq b) Amanah c) Tabligh d) Fathonah 14) Sebab thn kelahiran nabi Muhammad dikenali tahun Gajah a) Sempena thn berlakunya serangan tentera bergajah di Makkah yang diketuai Abrahah dari Habsya 15) Pengalaman nabi Muhammad dalam perniagaan a) Menjalankan perniagaan perseorangan b) Berkongsi niaga dengan rakan .11) Akhlak buruk masyrakat jahiliah a) Berjudi.

a.w a) Surah Al-alaq ayat 1-5 yang memerintahkan umat Islam membaca 18) Tokoh memeluk Islam pada peringkat awal a) Khadijah bt Khuwailid b) Abu Bakar As-Siddiq c) Zaidbin Harithah 19) Sahabat Nabi s.a.w yang diseksa tuannya kerana memeluk Islam a) Bilal b Rabah b) Keluarga Yasir c) Amir b Fuhairah d) Zunaidah 20) Peringkat dakwah Nabi s.w digelar Al-Amin a) Tidak pernah bohong/menipu dalam setiap perkataan dan tindak tanduk 17) Wahyu dan isi kandungan ppertama yang diturunkan kepada Nabi s.c) d) Ikut rombongan bapa saudaranya Menjlnkan perniagaan Khadijah 16) Sebab Nabi s.a.w di Makkah a) Bermula secra rahsia 3thn b) Secara rahsia kepada keluarga dan sahabat rapat c) Secara terbuka 10thn .a.

wujud di yempat terpencil di kawasan padang pasir yang panas dan kering kontang – Hijjaz.d) Secara terbuka kepada keluarga Abu Mutalib dan orang ramai 21) Sebab golongan bawahan golongan awal memeluk Islam a) Tertarik kepada ajaran Islam yang memberikan layanan yang sama kepada semua manusia 22) Bentuk penentangan oleh kaum Quraisy terhadap dakwah Nabi s.a. . Nil. Ia berasaskan pemikiran dan ajaran agama – anugerah Allah kepada manusia.a. Euphrates. Berbeza dengan Tamadun Islam .w a) Menggunakan penyai Arab melakukan tohmahan dan fitnah b) Kekerasan c) Diplomasi dengan tawarkn kedudukan. wanita dan pangkat d) Pemulauan 23) Cara Nabi s.w menghadapi tentangan daripada kaum Quraisy Makkah a) Benarkan orang Islam berhijrah ke Habsyah b) Menyebar Islam di tmpat baru seperti Taif c) Menanamkan kesabaran kepada pengikut d) Berhijrah ke Madinah Bab 4 Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah BAB 4 KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH Pengenalan: Tamadun Awal Dunia secara umum terletak di Sungai Tigris. Hwang Ho. dan Indus.

Masyarakat Arab Jahiliyah Jahiliyah berasal dari perkataan arab jahala – bermaksud jahil dan tidak mengetahui atau tidak mempunyai ilmu pengetahun. Ekploitasi golongan kaya terhadap golongan miskin. Lelaki boleh berkahwin dengan seberapa banyak wanita sekali gus. d. c. kepercayaan. 2. Sebab empangan maarib runtuh : berlaku banjir besar. e. b. Ciri-ciri Masyarakat Arab Jahiliyah. Masyarakat Jahilioyah – masyarakat arab yang hidup selepas runtuhnya empangan Maarib di Sabak sehingga turunya wahyu kepada Nabi Muhamad saw. Arab Hadari – menetap di kawasan pesisiran pantai. Menanam bayi perempuan – percaya ia pembawa sial kepada keluarga. Kerajaan sabak : 2 peringkat – 950 – 650 sm.Lebih pentingkan untung. Dua golongan : Arab Badwi dan Arab Hadari. 4 bentu kepercayaan. dan meminum arak. Merompak satu kewajipan dalam kabilah Kafilah – sekumpulan manusia yang bergerak dari satu tempat ke satu tempat bertujuan berniaga atau berpindah. Arab Badwi tinggal di gurun dan pedalaman. g. dan degil sebab tiada petunjuk dan pembimbing spt nabi dan rasul serta kitab suci. Ekonominya berasaskan pertranian. berjudi. nilai hidup dan sosial. Amalkan perbuatan berzina. Kedudukan waanita rendah sehingga tidak dapat mewarisi harta pusaka. Ciri-cirinya dapat dilihat dari aspek agama. Aktiviti p[erniagaan berasaskan riba dan penindasan. dan perdagangan.. begitu juga wanita. Jangka masa lebih kurang 310 tahun dari 300sm hingga 610sm. ii. h. a.Perkembangan tamadun islam diikuti bersama perkembangan tamadun Parsi dan Rom. 650 – 115 sm. Samawi – Kristian dan Yahudi . Merompak kafilah antara punca pencarian. Zaman jahiliyah dianggap zaman kegelapan kerana tidak sembah allah. 1. Animisme – memuja alam iii. f. Pernah diterajui oleh Ratu Balqis. angkuh. ekonomi . Dikatakan jahiliyah kerana mereka tidak menerima kebenaran dan tidak mengikut ajaran nabi dan rasul sebelumnya. kelalaian pemimpin sabak untuk membaikinya. Keadaannya kucar-kacir Akhlaknya rendah spt kejam. Perkahwinan tidak ada peraturan khusus. i. Bahagian Tengah Semenanjung Arab. Agama wathani – menyembah berhala.

Syarat Pelantikan sheikh – Mesti disukai ahli kabilah 2. Amalkan sistem kabilah hidup berpuak dan berkelompok. Sebab berlaku: a. 2. b. Mendapat kepercayaan Khadijah Khuwailid untuk memberikan modal perniagaan.iv. fatanah ( bijaksana ) 1. Penyayang terhadap orang tua dan kanak-kanak. Diketuai oleh Sheikh – lambang perpaduan kabilah. melayan anak. Kesannya a. Berpunca dari sistem kabilah yang berasaskan keturunan. 1.. Menyelesaikan persengketaan di kalangan kabilah Quraish dalam peristiwa Hajar Aswad. i. amanah ( dipercayai ) 3. Ada juga yang mencampurkan agama ini dengan amalan jahiliyah. Kemunculan semangat assabiah atau kesukuan yang melampau. Perang Al-Basua selama 40 tahun – antara Bani Tagrib dan bani bakar. Abdullah bin Jahsh. dan membersihkan rumah. i. Cth Perjanjian Hudaibiyah 628M. Keadaan geografi dan suasana tempat tinggal yang kering kontang. Tindakan seorang ahli Bani Bakar membunuh ahli Bani Tagrib Kehidupan Nabi Muhamad saw sebelum menjadi Rasul Keperibadian Nabi Muhamad saw 1. Sifat pengasih. Dalam kabilah ada suku dan tinggal dalam sebuah kawasan. Tabliq ( menyampaikan ) 4. Amalan datangkan kesan. dan Umaiyah bin Abi Saif. sihir dan percayai roh orang mati menjadi burung. Antara pengikutnya ialah Waraqah bin Naufal. menampalkan pakaian koyak. – a. 4. Peperangan antara kabilah berlaku. berani. Kepercayaan – menilik nasib. Berfikiran matang. Penganutnya digelar Hunafa. Anak diberikan didikan agama. Menjadi pemimpin unggul. Ada identiti dan peraturannya – taasub kepada kabilah masing-masing. 3. Ketua keluarga yang patut dicontohi. Catatan Al Quran ada sebilangan orang yang menganut agama Hanif – Agama yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail . 1. c. b. Beransur-ansur hilang setelah 3500 tahun. Dilantik atas persetujuan ramai 3. memasak. 3. Menjadikan kehidupan kucar-kacir dan persengketaan. gagah. Mendapat gelaran Al Amin – sentiasa dipercayai dan berkata benar. Bijaksana dalam menyelesaikan masalah. siddiq ( Berkata Benar) 2. dan pandai berpidato ii. 2. j. pengampun. Uthman bin Huwarith. Walau berat sebelah .

Antaranya kepada Khadijah Khuwailid. Wahyu pertama Surah Al-Alaq ayat 1-5 – memerintah umat Islam membaca. bapa saudara Nabi. kejujuran para sahabat. d. Ali Bin Abi Talib ( 10 Tahun ). Zaid Bin Harithah. Mula tamadun Islam yang bersandarkan ilmu.. Abu bakar Assiddiq dan beberapa tokoh Qiraisyh spt Uthman Bin Affan. Secara terangan di Bukit Safa. membetulkan akidah dan kehidupan masyarakatnya. Cara dakwah beperingkat. ii. b. Terbuka . Secara rahsia i. Penyebaran Islam di Makkah 1. iii. b.Hijr ayat 94.Arqam menjadikan rumah sebagi pusat dakwah yang pertama di Makkah iv. Nabi menyebarkan melalui keperibadiannya seperti ketinggian akhlak Nabi. kepada bani Abdul Muttalib. Selama 10 tahun di kalangan ahli keluarga. Kerasulan Nabi Muhamad saw. Mengistiharkan Muhamad sebagai rasul dan mewajibkan Nabi saw menyampaikan kepada masyarakat Arab Jahiliyah. 2.menghina Nabi saw. AlArqam bin Abu Arqam. iii. 5. Bacaan menggalakkan kajian. Al. Umur Nabi ketika itu 40 tahun. Kepentingan pembacaan dari aspek Ilmu : a. c. Berlaku perdebatan terbuka dengan Abu Lahab. Penentang kuat Abu Lahab . ii.Alaq – menjadi tanda pemisah Zaman Jahiliyah dengan Zaman Islam. Zubair bin Awam. 1. Makhzum dan Asad. Cara pertama yang dilakukan ialah a. Surah Al. Kepada keluarga Abul Muttalib. Diadakan di rumah Ali bin Abu Talib. 6. Zuhrah.apbila mendapat perintah daripada Allah swt. Bangsa yang maju ialah bangsa yang berilmu – ilmu hanya wujud jika masyarakat rajin membaca. sahabat rapat dan kaum kerabay baginda. . a. Ubah nilai masyarakat jahiliyah dengan cara bertahannuth ( mengasingkan diri untuk beribadat) di gua Hira yg terletak di Jabal Nur kira-kira 6 km dari Mekah.. Menerusi wahyu Allah al. Pembacaan melahirkan masyarakat berilmu pengetahuan. 3. Menggesa meninggalkan amalan yang keji seperi penindasan . b. Kewujudan dan peningkatan tamadun adalah kerana penguasaan ilmu. Tamim. 6 Ogos 610M ( 17 Ramadhan ) turun wahyu pertama. Wahyu kedua Surah Al-Muddasir ayat 1 –7. anak angkat Nabi. 4.tetapi berjaya sebar Islam di Makkah. i. pembunuhan dan mencuri.

dan rohani Penentangan Terhadap Islam 1. Diganggu dalam membuat ibadat. fizikal.Reaksi Masyarakat Arab Terhadap Islam Peringkat awal tidak ambil tahu kerana hal keluarga. Sebab layanan yang sama antara sesama manusia. para sahabat yang terdekat dan golongan hamba. Amir bin Fuhairah disiksa dengan kejam sehingga gila dan Zunainah disiksa Abu Lahab sehingga buta. Hamba yang peluk Islam disiksa. Cubaan membunuh Nabi. Sebagai cth. ii. Dicemuh. Keperibadian Nabi saw yang berakhlak mulia. Peringkat awal penganut dari kalangan ahli keluarga . Penerangan dan teladan yang baik. Penentangan dilakukan dengan pelbagai cara . Membandingkan nilai akhlak jahiliyah dan nilai akhlak Islam. Kemurnian ajarannya. f. d. Asasnya reaksi masyarakat Arab dapat dilihat melalui dua unsur: Penerimaan Terhadap Islam 1. Reaksi positif – kerana dibuat secara rahsia bagi mengelakkan ajaran ini dihancurkan dan melemahkan penganutnya. e. Pembacaan ayat suci Al-Quran untuk menjawab soalan yang dikemukakan iii. Seruan tanpa paksaan tetapi memujuk dengan menggunakan akal. 3. 2. c. . Sebab penerimaan Islam oleh penganutnya kerana a. Keluarga Yassir dijemur di tengah padang pasir. Layanan yang saksama b. Diletakkan benda kotor pada tengkuk baginda Nabi saw. Bila ramai memeluk Islam mula proses penentangan terhadap Islam. tetapi kesabaran dan pengorbanan g. Pendekatan yang baik seperti: i. Harta bukan matlamat . Isterinya Sumaiyah mati syahid. h. Penyebaran dibuat dengan menanam kekuatan iman. Nabi saw mempunyai kekuatan mental. c. Kebijaksanaan dakwah Nabi saw secara lemah lembut dan berhikmah d. Antaranya a. b. Bilal bin Rabah dijerut lehernya oleh Umaiyah bin Khalaf.

merampas harta orang. Islam boleh menggugat pengaruh politik kabilah mereka dan menaikkan kabilah bani Qusai / Hashim. Ajaran Islam menyarankan prinsip persamaan . Sebab mereka dari dulu bersaing untuk menjadi ketua. d. Jahiliyah menolak lebih kepada Assabiyah. h. 1. c. Maka Nabi mengambil langkah tertentu. f. Islam bertunjangkan konsep persaudaraan. Bentuk pemulauan orang Quraish: i. Hijrah ke Madinah pada 622M . Orang Islam yang berkeupayaan membantu. Bantuan daripada Abu Talib. f. Islam berasaskan kepercayaan kepada Allah swt. Pernyataan pemulauan digantungkan di kaabah. ii. Amalan dan akhlak yang murni. Selain Khadijah wanita Islam yang berjuang spt Aisyah dan Ummu Salamah di Madinah. b. g. e. Jahiliyah banggakan mencuri. Hijarh ke Habsyah untuk dapatkan perlindungan. iii. 2. Tidak menjalankan perniagaan dengan keluarga Nabi. Perbezaan kepercayaan dan amalan. Penyelesaian masalah oleh Nabi Muhamad saw. Penentangan terhadap Islam semakin meningkat setelah kematian Abu talib dan Khadijah. Pujukan dengan menyerahkan wanita cantik dan harta. Berjalan selama 3 tahun. Tidak begitu berjaya sebab: i. b. Aspek ekonomi – Islam menggugat dan jejaskan perusahaan ukir patung berhala. Khadijah serahkan semua hartanya untuk Islam. Antaranya ialah a. g. c. ii. Sebab penentangan: a. Melalui syair – sering ejek melaluimpuisi. Politiknya – Mereka merasakan jika menerima Islam mereka akan tunduk kepada kepimpinan Nabi. iii. Pemulauan terhadap Nabi dan keluarga baginda. Tidak berkahwin dengan anggota keluarga Nabi. Ada orang Quraish yang tidak mematuhi pemulauan. dan menindas.e. Jahilaiyah tidak. Jahiliyah – berhala. Nabi dan Zaid bin Harithah ke Taif – kurang dapat sambutan. Tidak memberikan sebarang bentuk pertolongan kepada keluarga Nabi.

Perbezaan dari segi kepercayaan dan amalan antara orang Arab Quraisy dengan Islam Ajaran Islam menyarankan prinsip persamaan taraf sesama manusia Arab Jahiliah menolak konsep persaudaraan Islam (sangat bertentangan dengan konsep assabiah) 4. Abu Talib (bapa saudara Nabi Muhammad) sentiasa melindungi dan membantu baginda 3) Pemulauan berjalan selama 3 tahun sahaja kerana orang Quraisy tidak mematuhi peraturan pemulauan dengan memberikan bantuan kepada orang Islam 4) Golongan Islam berkemampuan telah membantu golongan kurang berada 5) Pengorbanan wanita dalam memperjuangkan Islam seperti Khadijah di Makkah yang menyerahkan kesemua hartanya demi membantu perjuangan islam dan diteruskan oleh Aisyah dan Ummu Salamah di Madinah . 2. Penyair Arab Quraisy sering mengejek ajaran Islam melalui puisi mereka Orang Arab Quraisy memujuk Nabi Muhammad secara lembut (menawarkan kedudukan. menindas) Arab Quraisy mempunyai tanggapan salah terhadap tugas Nabi Muhammad Penyebaran Islam menggugat ekonomi Arab Quraisy (menjejaskan perusahaan mengukir patung 3) Penentangan terhadap Islam dilakukan dengan pelbagai cara: 1. Orang Arab Quraisy melakukan pemulauan terhadap Nabi Muhammad dan keluarga baginda (3 tahun) Pemulauan 1) Mereka menulis pernyataan tentang pemulauan dan menggantungkannya di Kaabah 2) Semasa pemulauan. Islam melarang amalan dan akhlak yang keji (mencuri. diganggu semasa beribadat (benda kotor diletakkan di tengkuk semasa baginda bersembahyang) malah ada orang yang ingin membunuh baginda 2) Penentangan orang Arab Quraisy Makkah terhadap ajaran Islam disebabkan pelbagai faktor: 1. 2. 3.Penentangan Terhadap Islam 20/04/2010 at 11:24 PM (Bab 4: Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah) 1) Penentangan terhadap Nabi Muhammad dilakukan dengan pelbagai cara seperti dicemuh. wanita cantik. 6. harta) 3. 5.

Kunci kejayaan Nabi Muhammad menyebarkan Islam di Makkah:    kesabaran yang tinggi pengorbanan kekuatan fizikal. mental dan rohani . Golongan paling awal menerima Islam ialah ahli keluarga dan sahabat rapat Nabi Muhammad. 2. Pendekatan dakwah Nabi: i) membandingkan nilai akhlak masyarakat Jahiliah dengan Islam ii) membacakan ayat al-Quran untuk menjawab pertanyaan sahabat iii) memberikan penerangan iv) mewujudkan teladan yang baik 7.Leave a Comment Penerimaan Terhadap Islam 14/04/2010 at 2:09 AM (Bab 4: Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah) 1. Islam diterima kerana kemurnian ajarannya dan kebijaksanaan Nabi Muhammad berdakwah 6. Umayyah bin Khalaf) ii) Keluarga Yassir dan isterinya Sumayyah (dijemur di padang pasir hingga mati syahid) iii) Amir bin Fuhairah (diseksa sehingga gila) iv) Zunainah (diseksa Abu Lahab sehingga buta) 5. Ada yang menerima Islam dengan yakin walaupun diseksa dengan kejam seperti: i) Bilal bin Rabah (dijerut lehernya oleh tuannya. Strategi dakwah peringkat awal adalah secara RAHSIA kerana:    Islam masih baru penganut masih sedikit mengelakkan penentangan yang boleh menghancurkan asas Islam 3. Penganut Islam peringkat awal terdiri daripada golongan bawahan (hamba) kerana tertarik dengan Islam yang memberi layanan yang sama kepada manusia 4.

Akhlak mereka rendah – kejam. Mengamalkan perbuatan tidak bermoral – judi. Nabi Isa. Mereka tidak menerima ajaran para nabi dan rasul sebelumnya seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ismail. terikat dengan peraturan kabilah. 2. Keadaan geografi panas kering kontang. b) Ciri – ciri masyarakat Arab Jahiliah. Hanif. . 9. 3. kepada Nabi Muhammad s. sanggup menuntun bela demi diri dan kabilah. orang kaya menindas orang miskin. Zaman ini dianggap zaman kegelapan kerana mereka tidak menyembah Allah Taala.w. 6. zina. sangat taksub/fanatik dengan suku sendiri. bayi perempuan ditanam hidup – hidup (dianggap menjatuhkan maruah keluarga).BAB 4 : KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH.menbawa sikap ingin berperang. Masyarakat Arab Jahiliah ialah masyarakat yang hidup di Semenanjung Tanah Arab selepas runtuhnya empangan Maarib di Sabak hingga turunnya wahyu Allah s. 3. Lelaki boleh berkahwin dengan beberapa wanita dan sesiapa sahaja yang disukai. Nabi Musa. 5. 6. 8. 5. Yahudi. Kepercayaan – menyembah berhala. 4. 1. 10. angkuh. Agama samawi – Kristian. dipersetujui ramai. gagah).a. mereka menyembah berhala dan menyembah anismisme. pokok. arak. Dua golongan iaitu Badwi ( tinggal di gurun dan pendalaman) dan Hadari ( tinggal dipesisiran pantai).w. 4. 11. 7. 1. rasul dan kitab suci. menilik nasib. kacau – bilau contohnya perang al – Basus. Semangat assabiah – semangat kesukuan melampau. diketuai oleh syeikh (seseorang yang disukai. berani. 2. Perniagaan – berasaskan riba. a) Apakah pengertian Jahiliah. Pemabuk dianggap telah menjadi lelaki sempurna. Mereka juga tiada nabi. degil. Wanita dipandang rendah – tidak mewarisi harta ibu bapa. Sistem kabilah – berpuak – puak dalam suku tertentu. merompak/merampas satu kewajipan. ( 1 ) Zaman Masyarakat Arab Jahiliah. tidak mengetahui atau tiada ilmu pengetahuan. Jahiliah daripada bahasa Arab iaitu jahala bermaksud jahil.

9. Keluarga nabi mengusai Makkah. a) Kehidupan Nabi Muhammad s. Sifat bijaksana – Perjanjian Hudaibiyah yang berat sebelah akhirnya menyebarkan agama Islam. Kemudian datuknya meninggal dunia lalu dipelihara pula oleh datuk saudaranya Abu Talib. 1. 5. tua. 12. menyampaikan dan bijaksana. Sifat terpuji baginda menyebabkan keuntungan berlipat kali ganda. kanak – kanak. 9. b) Keperibadian Nabi Muhammad s. Anak diberi pendidikan agama dan nabi menjadi teladan kepada anak – anak. dipercayai. 1. Kemudiannya baginda menjalankan perniagaan Khadijah bt Khuwalid bersama – sama Maisarah ( hamba Khadijah ). Sifat pemaaf – contohnya mengampunkan kaum Quraisy ketika membuka semula Kota Makkah. 8.( 2 ) Nabi Muhammad s. 2. berniaga di Syam ( usia 12 tahun ).w. melayan anak. Pada usia 6 tahun ibu nabi meninggal dunia dan nabi dipelihara oleh datuknya. 5. 4. Kerasulan nabi telah diramal oleh pendeta Nasrani bernama Buhaira ketika rombongan perniagaannya singgah di Basrah. Bapa nabi meninggal dunia ketika nabi dalam kandungan 7. ibunya ialah Aminah bt.a. 8. 7. 6. . Akhirnya nabi berkahwin dengan Khadijah. miskin. sebelum menjadi rasul. Pengalaman hidup – mengembala kambing bapa saudaranya. 6.w. Bapa baginda ialah Abdullah bin Abdul Muttalib. Baginda merendah diri – bergaul dengan orang kaya. 3. 10. 4. Bertahannuth (mengasingkan diri beribadat ) – di Gua Hirak.a. di Bukit Nur. Wahab. Sifat kepimpinan baginda dilihat ketika menyelesaikan persengketaan meletakkan batu Hajar Aswad.w. Pada tahun 610 M menerima wahyu pertama. 2. telaga zamzam. Nabi ketua keluarga contoh – membantu isteri memasak. 11. Kaabah. Keturunan nabi bijak mentadbir Makkah dan bijak berniaga. Empat sifat terpuji nabi ialah benar. 3. Nabi keturunan Qusai bin Kilab (pemimpin Arab Quraisy). Nabi digelar Al – Amin kerana dipercayai dan tidak pernah berbohong. Nabi dilahirkan pada tahun 570 M (Tahun Gajah) di rumah datuknya dan diberi nama Muhammad bermaksud terpuji. Sifat amanah menyebabkan Khadijah memberi modal yang besar kepada nabi. Baginda sabar dan tabah mendaki Gua Hirak. sebelum menjadi rasul. menampal kain koyak. Nabi menyusu dengan Halimatus Sa’diyah. 11.a. 10.

Abu Arqam yang menjadikan rumahnya pusat kegiatan Islam di Makkah ). Perkara utama yang ditekankan ketika ini ialah akidah. Nabi menunjukkan teladan positif – berakhlak mulia. fizikal. Secara terbuka selama 10 tahun – cara terang – terangan selepas menerima perintah Allah. Islam ditentang kerana pertentangan sistem sosial seperti konsep persamaan taraf dan perbezaan darjat.w. 4. d) Penentangan terhadap Islam peringkat awal. harta bukan ukuran tetapi kesabaran dan pengorbanan yang diutamakan. 5. Quraisy menanggap menerima Islam bermakna tunduk kepada kepimpinan nabi maka kuasa politik akan terganggu. Mereka diseksa – Bilal dijerut lehernya oleh tuannya. 1. Ahli keluarga menerima secara rahsia (jumlahnya kecil). Pengislaman secara terbuka – kepada keluarga Abdul Muttalib. Islam menggalakkan umatnya membaca dan membuat kajian. Wahyu kedua – surah al – Muddasir ayat 1 – 7 yang mengisytiharkan nabi sebagai rasulullah dan wajib menyampaikan Islam kepada seluruh manusia. tiada paksaan untuk memeluk Islam. 4. Pada mula secara rahsia selama 3 tahun – ditujukan pada ahli keluarga nabi. amalan keji seperti mencuri dikeji Islam tetapi diterima Quraisy. rohani dalam mencari kejayaan. 1. 2. Yassir dan isterinya dijemur di padang pasir hingga mati syahid. mencemuh dan ingin membunuh nabi. . 3. dan kaum kerabat. 1. Abu Talib ( 10 tahun – sepupu ). 3. b ) Cara penyebaran Islam di Makkah. 4. 2. Ilmu yang dituntut mestilah ilmu yang membina masyarakat. Wahyu pertama – surah al – Alaq 1 – 5 yang memerintahkan umat Islam membaca. a ) Kerasulan Nabi Muhammad s. 3. Ali b. Nabi menyebarkan Islam secara berhikmah dan lemah – lembut.w. ceramah di rumah Ali bin Abu Talib tetapi ditolak kuat oleh Abu Lahab ( bapa saudara nabi ). Hamba memeluk Islam kerana layanan yang sama oleh Islam seperti Bilal b. Rabah. Abu Bakar al – Siddiq ( sahabat baginda yang kemudiannya mengislamkan Uthman b. 2. Pengislaman secara rahsia – Khadijah bt Khuwailid ( isteri ). Faktor penentangan kerana perbezaan kepercayaan antara Islam (menyembah Allah) dan Quraisy (menyembah patung). c) Penerimaan terhadap Islam peringkat awal. 2.a. 3. Cara penentangan ialah dengan menggangu baginda ketika bersembahyang (meletakkan benda kotor di tengkuk nabi). menyebarkan Islam di Makkah. para sahabat.a. 4. 1. kuat mental. keluarga Yassir. Affan dan al – Arqam b. konsep persaudaraan dan assabiah. Nabi menanamkan iman yang kuat.( 3) Nabi Muhammad s. Selepas itu nabi terus menerima wahyu dan menyebarkannya. 6.

. Nabi membenarkan orang Islam mendapatkan pelindungan di Habsyah.orang islam Quraisy tidak mengambil berat tentang penyebaran Islam kerana penyebaran Islam ini hanya melibatkan keluarga Nabi Muhammad s. 1.a. setelah dakwah Islamiah dilaksanakan secara terang dan mendapat tempat dihati sebilangan orang ramai.kebanyakan penganut agama Islam ialah golongan bawahan seperti 4. 1. Penentangan kian hebat selepas Abu Talib dan khadijah meninggal dunia. Quraisy juga merasuah nabi dengan wanita cantik dan harta tetapi ditolak baginda.a. Ummu Salamah dalam menghadapi cabaran sama ada di Makkah mahupun di Madinah. menyelesaikan masalah. 5. 5. membaca ayat al-quran untuk menjawab pertanyaan para sahabat dan memberi penerangan. Penerimaan terhadap Islam.iaitu baginda menggunakan cara yang lemah-lembut. 4.barulah orang arab Quraisy menentangnya. Orang yang paling awal menerima Islam ialah Ahli keluarga dan sahabat rapat Nabi Muhammad s.   6.a. e) Nabi Muhammad s. Pada peringkat ini. 8.Walau bagaimanapun.a.Mereka juga tidak menyangka seruan itu akan disambut oleh sebahagian masyarakat arab Quraisy. 7. Pada mulanya.w berdakwah. Pendekatan yang digunakan oleh Nabi Muhammad untuk menyebarkan islam ialah:   membandingkan akhlak masyarakat jahiliah dengan akhlak yang disarankan oleh Islam. Pada mulanya kegiatan dakwah dilakukan secara rahsia. 2. Dari segi ekonomi penerimaan Islam akan mengugat perusahaan membuat patung.w. Nabi juga dibantu oleh wanita seperti Khadijah. Nabi dan Zaid Harithah ke Taif tetapi kurang berkesan. 3. Penghijrahan ke Madinah setelah menerima perintah Allah dan telah dijemput oleh suku Aus dan Khazraj. hamba kerana mereka tertarik dengan ajaran Islam yang memberikan layanan yang sama kepada semua manusia. 9. Nabi sekeluarga juga pernah dipulaukan selama 3 tahun tetapi dilindungi oleh Abu Talib.5. 6. Sebab-sebab ajaran Islam dapat diterima oleh orang ramai kerana : kerana kemurnian ajarannya kebijaksanaan Nabi Muhammad s.w. Nabi tetap sabar sehingga akhirnya berhijrah ke Madinah. Aisyah. 3. Golongan ini tetap menerima ajaran Islam dengan yakin walaupun ada dikalangan mereka yang diseksa dengan kejam. Reaksi masyarakat Arab Jahiliah.Mereka tidak mahu mencampuri urusan dalaman keluarga baginda.w.Keluarga Yassir pula telah dijemur di Padang sehingga Yassir dan isterinya mati syahid. . 2. Penentangan juga dilakukan melalui syair Quraisy.contohnya Bilal bin Rabah yang dijerut lehernya dengan tali oleh tuannya.

jahala yang bermaksud jahil dan tidak mengetahui atau tidak mempunyai ilmu pengetahuan.w. 1.w yang tinggi merupakan kunci kejayaan agama Islam. sumber ekonomi utama kaum Arab Quraisy iaitu pembuatan patung berhala akan terjejas kerana Islam melarang penyembahan patung berhala sebaliknya menyembah Allah s. beliau ialah muazzin (orang yang melaungkan azan) pertama pada zaman awal perkembangan Islam. memulaukan orang Islam.Umaiyah . Abu Bakar al-Siddiq telah membeli Bilal daripada tuannya. Penentangan terhadap Islam.w. Orang Quraisy menentang dakwah Islamiah yang disampaikan Nabi Muhammad kerana:      ajaran Islam bertentangan daripada kepercayaan nenek moyang kaum Quraisy yang mengamalkan penyembahan berhala dan kepercayaan syirik.dosa. 2.a.dan ditindih dadanya dengan batu.diselar dengan besi panas. SEJARAH TG4 . mereka tidak senang dengan persaudaraan Islam yang akan menggugat semangat assabiyah yang menebal dikalangan kaum Arab Quraisy.BAB 4 BAB 4 ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH A.neraka serta hari pembalasan (akhirat). 7. Pengorbanan dan kesabaran Nabi Muhammad s. agama Islam memansuhkan dan menganggu-gugat sistem sosial kaum Quraisy yang berdasarkan keturunan dan kekayaan. Perkataan bahasa Arab.Harta bukan menjadi ukuran utama dalam berdakwah.     beliau ialah hamba kepunyaan Umaiyah yang berasal dari Habsyah. mereka takut dengan konsep agama Islam seperti pahala. . Orang Arab Quraisy tersalah anggap dengan mendakwa bahawa Nabi Muhammad ingin 3. beliau telah diseksa dengan kejam.a.syurga.semasa beliau diseksa. menunjukkan teladan yang baik.     merampas kekuasaan Makkah daripada tangan orang Arab Quraisy dengan cara menyebarkan Islam. memujuk baginda meninggalkan dakwah Islamiah. menyeksa orang yang memeluk Islam. ditunjukkan dengan cara: mengejek dakwah Islamiah melalui sajak dan puisi serta karya orang Arab Quraisy. Masyarakat Arab Jahiliyah ► Apakah maksud Jahiliah? 1.a. Sudut Maklumat: Bilal bin Rabah. Penentangan terhadap Nabi Muhammad s.misalnya dengan cara dijemur.

angkuh dan degil. Akhlak mereka adalah rendah. . ekonomi. 3. Berfahaman seseorang lelaki yang meminum arak sehingga mabuk menunjukkan mereka telah sempurna sebagai lelaki. 7. 2. Sosial 1. 2. Masyarakat Arab Jahiliah tidak menyembah Allah Yang Maha Esa malah kebanyakan mereka menyembah berhala dan mempercayai animisme. 2. Kehidupan masyarakat Arab Jahiliah adalah kucar-kacir kerana pada masa itu tiada nabi atau rasul dan kitab suci yang boleh dijadikan petunjuk dalarn kehidupan. Seorang lelaki boleh berkahwin dengan ramai wanita serentak. 3. 1. Mengamalkan perbuatan yang tidak bermoral seperti berjudi. 6. agama dan kepercayaan dan politik. 4. 8. Gelaran masyarakat Arab Jahiliah kerana mereka tidak menerima kebenaran dan tidak mengikut ajaran para nabi dan rasul. Kelahiran anak perempuan menyebabkan bapa menjadi marah. Wanita tidak boleh mewarisi harta pusaka. 4. ► Mengapakab masyarakat Arab sebelum kerasulan Nabi Muhammad digelar masyarakat Arab Jahiliah? 1. 2. Anak perempuan boleh menjatuhkan maruah keluarga. misalnya. 5. Masyarakat Hadari menetap di kawasan pesisiran pantai Semenanjung Tanah Arab. Wanita menjadi pemuas nafsu lelaki.w. Menanam bayi perempuan hidup-hidup sejurus dilahirkan. ► Jelaskan dua golongan masyarakat Arab Jahiliah. mereka bersifat kejam. Masyarakat yang hidup di Semenanjung Tanah Arab selepas runtuhnya Empangan Maarib di Sabak sehingga turunnya wahyu Allah kepada Nabi Muhammad s. Menyembunyikan diri daripada kaumnya kerana kelahiran anak perempuan dianggap berita buruk. ► Nyatakan kedudukan wanita dalam masyarakat Zaman Jahiliah 1.► Apakah yang dimaksudkan dengan masyarakat Arab Jahiliah? 1. Kedudukan yang rendah dalam masyarakat. ► Terangkan kehidupan masyarakat Arab Jahiliah dari segi sosial. Masyarakat Badwi tinggal di kawasan gurun dan pedalaman di bahagian tengah Semenanjung Tanah Arab.a. berzina dan minum arak.

1. dan mempercayai roh orang mati menjadi burung). Dalam sesebuah kabilah. animisme (memuja alam seperti pokok). Merompak sebagai satu kewajipan yang harus dilakukan oleh setiap individu dalam sebuah kabilah. 2. Agama dan Kepercayaan 1. ► Nyatakan ciri-ciri Sistem Kabilah yang menjadi amalan masyarakat Arab Jahiliah. ahlinya terdiri daripada suku yang sama dan mereka tinggal dalam sebuah kawasan. 5. Menurut catatan al-Quran terdapat sebilangan kecil masyarakat Arab Jahiliah menganut agama Hanif tetapi telah melupakan ajaran ini secara beransur-ansur. Amalan hidup berpuak-puak dan berkelompok dalam kehidupan masyarakat arab jahiliah. 2. sihir. Aktiviti perniagaan yang dijalankan berasaskan riba dan penindasan kerana mementingkan keuntungan dan kekayaan semata-mata. 3. 2. Dalam soal perkahwinan seseorang lelaki boleh berkahwin dengan beberapa orang wanita sekaligus atau dengan sesiapa yang disukainya. Ekonomi 1. ► Apakah yang dimaksudkan sistem kabilah? 1. Semangat assabiah atau semangat kesukuan amat tebal di kalangan masyarakat. 4. iaitu agama wathani (menyembah berhala). Sering berlaku peperangan antara satu kabilah dengan kabilah yang lain disebabkan perkara kecil. 2. . Politik 1. Mengamalkan Sistem Kabilah yang berasaskan cara hidup berpuak-puak dan berkelompok. Golongan kaya mengeksploitasi golongan miskin. Ahli kabilah pula sangat taksub dan fanatik terhadap kabilah masing-masing. samawi (Kristian dan Yahudi) dan kepercayaan (seperti menilik nasib. 3. Setiap kabilah mempunyai identiti dan peraturannya sendiri. Kegiatan merompak dan merampas barangan daripada kafilah di padang pasir merupakan punca mata pencarian masyarakat Arab Jahiliah.3. 3. Terdapat empat bentuk kepercayaan agama. Berasaskan cara hidup berpuak-puak dan berkelompok. Kedudukan wanita dalam masyarakat pula adalah rendah sehinggakan mereka tidak dapat mewarisi harta pusaka tinggalan ibu bapa mereka. 4. 4. Mereka yang menanam bayi perempuan secara hidup-hidup kerana beranggapan anak perempuan akan menjatuhkan maruah keluarga.

4. 3. Keadaan geografi dan suasana tempat tinggal mereka yang panas dan kering-kontang menyebabkan sesuatu kelompok kabilah terpaksa mengatasi masalah yang dihadapi secara bersama. bakal syeikh tersebut mestilah disukai oleh ahli kabilah dan dilantik atas persetujuan ramai. ► Mengapakah amalan sistem kabilah mendatangkan kesan buruk kepada kehidupan masyarakat Arab Jahiliah? 1. 2. C. 2. ► Apakah maksud semangat assabiah? 1. Setiap Puak tinggal dalam kelompok masing-masing dan terikat kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh kabilah. Semangat kesukuan yang melampau dan saling bermusuhan antara satu sama lain.5. 6. ► Bagaimanakah semangat assabiah terbentuk dalam kehidupan masyarakat Arab Jahiliah? 1. gagah.w. Kehidupan yang kucar-kacir dan tidak aman. Abu Lahab . Al-Haris 2. Kemunculan semangat assabiah atau semangat kesukuan yang melampau. berani. Abdul Muttalib bin Hashim ► Namakan bapa saudara Nabi Muhammad s. Sikap orang Arab Jahiliah yang suka berperang seperti mana peperangan al-Basus.a. Sesuatu kabilah diketuai oleh seorang syeikh merupakan lambang perpaduan kaum mereka. ► Namakan datuk Nabi Muhammad s. Menimbulkan perasaan kesukuan yang menebal di kalangan ahli kabilah. Abu Talib 3. 7.w.a. 5. 4. Pelantikan syeikh berdasarkan syarat-syarat antaranya. Setiap ahli kabilah sangat taasub dan fanatik terhadap kabilah masing-masing. 1. Kemunculan semangat assabiah atau semangat kesukuan yang melampau berpunca daripada Sistem Kabilah yang berasaskan keturunan. Peperangan sering berlaku antara sama kabilah dengan kabilah yang lain disebabkan perkara kecil. 3. 1. Islam dan Penyebarannya di Makkah. Beliau mestilah memiliki sifat berfikiran matang. dan pandai berpidato.

Hamzah ► Mengapakah tahun kelahiran Nabi Muhammad s. Nabi Muhammad sa. 1. Kebijaksanaan dan kelembutan tutor kata serta kepandaian baginda menyebabkan perniagaan memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. Aminah binti Wahab. 14. Abu Talib memelihara setelah datuk baginda Abdul Muttalib meninggal dunia. ibu baginda. 11. 15.w. 12. iaitu hamba Khadijah. Abbas 5. Khadijah memberi modal yang besar kepada baginda kerana kemuliaan budi pekerti. Perasaan hormat Khadijah terhadap baginda telah membawa kepada perkahwinan ketika baginda berumur 25 tahun dan Khadijah pula berusia 40 tahun. telah diramalkan oleh seorang pendeta Nasrani bernama Buhaira. telah dilahirkan pada 20 April. Sempena tahun berlakunya serangan tentera bergajah di kota Makkah yang dipimpin oleh Abrahah dari Habsyah. 4. 16. Nabi Muhammad s. semasa rombongan ini singgah di Basrah. 8. tahun 570 M. Abu Talib. iaitu bersamaan 12 Rabiulawal pada Tahun Gajah.. Ketika berusia enam tahun. dan kebolehan baginda menjalankan perniagaan.w. Abdul Muttalib.a. Mengikuti rombongan perniagaan bapa saudara baginda ke Syam ketika berusia 12 tahun. Bapa baginda ialah Abdullah bin Abdul Muttalib dan ibu baginda.w.a. telah menjadi yatim piatu sejak berumur enam tahun.4.w. Aminah binti Wahab meninggal dunia dan baginda telah dipelihara oleh datuk baginda. 10. 7. Nabi Muhammad s.a.w. telah diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah untuk dipelihara dan disusui setelah bapa baginda meninggal dunia. Berketurunan bangsa Quraisy yang sangat dihormati oleh kabilah Arab yang lain. 9.w. sebelum dilantik menjadi Rasul.a. sifat amanah. ► Terangkan riwayat hidup Nabi Muhammad s. bijak dalam urusan pentadbiran Makkah dan mahir dalam selok-belok pemiagaan. 3. Baginda menguruskan perniagaan Khadijah bersama-sama Maisarah. 6. Giat berdagang dan pernah berniaga secara berseorangan dan berkongsi bersama temannya ketika berusia 20 tahun. 2. Pernah mengembala kambing kepunyaan bapa saudara baginda.a. Berasal daripada keturunan pemimpin Makkah yang terkenal. Bapa saudara Nabi Muhammad s. 13. .w disebut tahun Gajah? 1.a. 5. Kerasulan Nabi Muhammad s.

menerusi Jibrail. 2.w. Bersifat penyayang terhadap orang tua dan juga kanak-kanak.a. Mengamalkan cara hidup yang sederhana anak-anak diberikan pendidikan agama secukupnya dan menjadikan diri baginda teladan kepada anak-anak. Menunjukkan sifat pemaaf dengan mengampun dan memaaf Arab Quraisy yang menyerah diri semasa pembukaan semula kota Makkah. 20. melayan anak. ► Apakah wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad s. ► Berdasarkan wahyu yang pertama mengapakah amalan membaca sangat penting dalam Islam? 1. Menyerahkan diri kepada Allah dengan sepenuh jiwa raga baginda dan memikirkan masalah yang dihadapi oleh kaum Quraisy Makkah. Seseorang atau sesuatu bangsa yang berilmu dapat mencapai kejayaan yang cemerlang dalam pelbagai bidang di meningkatkan tamadun bangsanya. 23.a. Sifat pengasihnya dan timbang rasanya sebagai ketua keluarga sering membantu isterinya memasak. Sering memikirkan kehidupan masyarakat di sekelilingnya yang tidak bermoral dan taksub dengan amalan jahiliah. 21. Melalui pembacaan kajian terhadap sesuatu perkara dapat dilakukan. 6. 22. iaitu di penjuru timur Kaabah semasa berumur 35 tahun. . Wahyu pertama diturunkan olehAllah kepada Nabi Muhammad s.w.a. bertahannuth di Gua Hirah? 1. 5.w.? 1. Melalui pembacaan. 4. 19. Menyelesaikan persengketaan untuk meletakkan semula Hajar Aswad ke tempat asalnya.w.a. 18. menampal pakaian yang koyak. Sentiasa merendah diri ketika bergaul dengan semua lapisan masyarakat sama ada yang kaya atau yang miskin walaupun kedudukan baginda yang tinggi dan dihormati. dan membersihkan rumah. Sifat bijaksana dalam menyelesaikan masalah semasa baginda mementerai Perjanjian Hudaibiyah dengan orang Arab Quraisy Makkah walaupun perjanjian tersebut berat sebelah. 3.17. ialah surah al-Alaq. menerimanya sebagai satu hikmah untuk menyebarkan Islam seterusnya. Tempat beribadat yang sunyi dan tenang. 3. ► Mengapakah Nabi Muhammad s. 2. ayat 1-5 yang memerintahkan umat Islam supaya membaca. Tempat Allah menurunkan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad s. Berusaha mencari suatu cara untuk dapat mengubah nilai yang dipegang oleh masyarakat di sekelilingnya. Mengasingkan diri untuk beribadat kepada Allah. seseorang itu akan mendapat ilmu dan menambah ilmunya.

E.Abu Bakar al-Siddiq.Ali bin Abi Talib 5. Pelantikan Nabi Muhammad s.a. Anak angkat Nabi .Siti Khadijah binti Khuwalid 2.a.w. Dakwah Islamiah secara terbuka kepada keluarga Abdul Mutalib. 4.w.w. Keluarga Yasir. 2. Kanak-Kanak .a. Golongan hamba . berdakwah di Makkah? 1. Mengadakan majlis ceramah di rumah Ali bin Abu Talib untuk menerangkan tentang Islam. Utman bin Affiti. sebagai rasul juga dianggap sebagai rahmat kepada seluruh alam sejagat. 7. 8. Sahabat Nabi .Bilal bin Rabah. 4. menjadikan rumah al-Arqam sebagai pusat kegiatan Islam untuk menyebarkan Islam. ► Apakah pendekatan yang digunakan oleh Nabi Muhammad s. Merupakan pengisytiharan Nabi Muhammad s. 6.Zaid bin Harithah 3. untuk menyebarkan Islam di Makkah? . Arqam bin Abu Arqam. Zubair al-Awam.a. Amir bin Fuhairah dan Zunainah ► Bagaimanakah Nabi Muhammad s. Melalui sahabat baginda Abu Bakar al-Siddiq. beberapa orang tokoh Quraisy lain telah memeluk Islam. yang dihadiri oleh kesemua ketua pentadbir kota Makkah melalui perbahasan antara Nabi Muhammad s. Melalui ketinggian akhlak Nabi Muhammad s.w. Secara rahsia selama tiga tahun. Dakwah Islamiah secara terbuka kepada orang ramai pula dilakukan di Bukit Safa. 2. sahabat yang rapat. dan kejujuran para sahabat telah menyebarkan dakwah lslamiah pada peringkat awal mendapat sambutan.w. sebagai Rasulullah yang mewajibkan baginda menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh manusia.a. dengan Abu Lahab yang telah menghina baginda. Dakwah Islamiah secara rahsia ditujukan kepada ahli keluarga baginda. Ilmu yang dituntut mestilah dapat membina masyarakat. Reaksi Masyarakat Arab ► Senarai tokoh yang terawal memeluk Islam 1.4.w. ► Mengapakah wahyu kedua Surah al-Muddasir yang diturunkan sang penting dalam perkembangan Islam? 1.w. Nabi Muhammad s.a.a. sahabat dan orang ramai. 5. 3. Isteri Nabi Muhammad . dan kaum kerabat baginda.

3. 2. Nabi Muhammad s.w. 3.w. 6. 6. ► Bagaimanakah orang Arab Quraisy menentang dakwah Islamiah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s.a. 7.1. Mereka memeluk Islam kerana tertarik kepada ajaran Islam yang memberikan layanan yang sama kepada semua manusia terutama golongan hamba.a. Menolak konsep persaudaraan Islam yang sangat bertentangan dengan konsep assabiah yang menjadi pegangan mereka. 5.w. Menggugat pengaruh dan kedudukan keluarga mereka di Makkah kerana Nabi Muhammad s. Golongan hamba yang memeluk Islam diseksa dengan kejam hingga membawa kepada gila. Baginda tidak memaksa orang ramai memeluk Islam tetapi memujuk mereka dengan menggunakan akal yang dianugerahi Allah.w.w dicemuh dengan kata-kata nista. Orang Arab Quraisy mempunyai tanggapan yang salah terhadap tugas nabi menganggap jika menerima agama Islam.a.a. 2. yang terkenal sebagai orang yang berakhlak mulia. terpaksa tunduk kepada kepimpinan Nabi. 2. Perbezaan dari segi kepercayaan dan amalan. Mengunakan pendekatan membandingkan antara nilai akhlak masyarakat Arab Jahiliah dengan nilai akhlak yang disaran oleh Islam. Diterima oleh orang ramai kerana kernurnian ajarannya. 8. Nabi juga membacakan ayat al-Quran untuk menjawab pertanyaan para sahabat. Nabi Muhammad s. berdakwah secara lemah lembut dan berhikmah. Mengenali peribadi Nabi Muhammad s. buta dan mati.? 1. 5. telah menanamkan keimanan yang kuat kepada pengikutnya.w. 4. 4. ajaran Islam berasaskan kepercayaan kepada Allah Yang Maha Esa sedangkan orang Arab Quraisy mempercayai dan mengamalkan tradisi turun-temurun menyembah patung berhala dan mempercayai animisme.a. Amalan dan akhlak yang keji seperti mencuri dan menindas yang menjadi kebiasaan mereka tetapi dilarang sama sekali oleh Islam. di samping memberikan penerangan dan menunjukkan teladan yang baik. Kebijaksanaan Nabi Muhammad s. .a.w.a. Menggugat ekonomi orang Arab Quraisy serta menjejaskan perusahaan mengukir patung berhala kerana Islam mewajibkan menyembah Al l ah. ► Mengapakah orang Arab Quraisy menentang ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s. berasal daripada keturunan yang menguasai kepimpinan kota Makkah. Prinsip persamaan taraf sesama manusia bertentangan dengan sistem social masyarakat Arab Jahiliah yang mewujudkan perbezaan darjat antara golongan atasan dengan bawahan. 7.? 1.

4. 2. ► Mengapakah perlantikan Nabi Muhammmad s.w.a.a. 3.a.w. untuk mengatasi ancaman puak Quraisy Makkah? 1. Penyair Arab Quraisy sering mengejek ajaran Islam melalui puisi mereka. Orang Arab Quraisy telah memujuk Nabi Muhammad s. Membawa pembaharuan dalam pelbagai bidang seperti politik. 3. 7. benda-benda yang kotor telah diletakkan di tengkuk semasa baginda bersembahyang. diganggu semasa beribadat contohnya. Ada kalangan orang Quraisy telah membuat pakatan membunuh Nabi Muhammad. dengan menawarkan kedudukan. sebagai rasul dianggap rahmat kepada masyarakat dunia? 1. dan keluarga dengan menulis pernyataan pemulauan dan menggantungkannya di Kaabah. Mencorakkan tamadun Islam bagi masyarakat Arab Jahiliah di Semenanjung Tanah Arab.w.w.w. 5. wanita cantik dan harta agar meninggalkan dakwah Islamiah. ekonomi dan sosial. amalan bekerjasama dan saling membantu antara satu sama lain.a.a. dan Zaid bin Harithah pula merancang ke Taif untuk menyebarkan Islam ke tempat baru tetapi gagal. Mengubah cara hidup masyarakat Arab Jahiliah kepada suatu kehidupan yang lebih teratur secara beransur-ansur. Berhijrah ke Madinah setelah mendapat wahyu dari Allah. Membenarkan orang Islam berhijrah ke Habsyah untuk mendapatkan perlindungan. Nabi Muhammad s.3.w. 4. .a. 2. ► Apakah langkah-langkah yang diambil oleh Nabi Muhammad s. Nabi Muhammad s. 6. misalnya. Menerapakan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Orang Arab Quraisy melakukan pemulauan terhadap Nabi Muhammad s.