Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah

Bab 4: Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah Masyarakat Arab Jahiliah: Jahiliah bermaksud jahil atau tidak tahu serta tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Diberi gelaran masyarakat jahiliah kerana tidak mahu menerima kebenaran dan ajaran para nabi dan rasul sebelumnya. Masyarakat jahiliah terbahagi kepada dua iaitu masyarakat badwi dan hadhari. Zaman jahiliah dianggap zaman kegelapan kerana; mereka tidak menyembah Allah, mereka menyembah berhala dan animism, kehidupan masyarakatnya kucar-kacir, tiada panduan daripada kitab, nabi dan rasul kepada masyarakat. Mempunyai akhlak yang rendah seperti kejam, zalim angkuh dan sebagainya. Ciri-ciri Masyarakat Jahiliah: Wanita dipandang rendah dan hina. Mengamalkan perbuatan yang tidak bermoral. Lelaki boleh berkahwin sebanyak mungkin. Golongan miskin ditindas. Riba dan penindasan berleluasa. Merompak dan merampas barangan dibenarkan. Mengamalkan sistem kabilah dan semangat asabiah yang kuat. Empat bentuk kepercayaan iatu agama Wathani (sembah berhala) agama Samawi (Kristian dan Yahudi), agama Hanif iaitu agama yang dibawa oleh nabi Ibrahim dan nabi Ismail dan kepercayaan khurafat. Kesan-kesan semangat assabiah ialah: Mementingkan kepada suku kaumnya sahaja. Kerap mencetuskan peperangan dan pergaduhan. Sistem kabilah melahirkan perasaan kesukuan yang menebal dan sangat fanatik. Mewujudkan masyarakat yang kucar kacir dan tidak aman. Kehidupan Nabi Muhammad SAW Sebelum Dilantik Menjadi Rasul: Nabi Muhammad SAW berasal daripada keturunan Qusai bin Kilab iaitu pemimpin Makkah. Nama sebenarnya Muhammad bin Abdullah. Bapanya Abdullah bin Abdul Mutalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Baginda dilahirkan pada 20 April 570 Masehi pada malam Isnin bersamaan 12 Rabiulawal. Pengalaman baginda ialah pernah bekerja sebagai pengembala kambing dengan Abu Talib. Terlibat dalam perniagaan sejak berusia 12 tahun. Membantu bapa saudaranya Abu Talib dalam perniagaan di Syam dan menjalankan perniagaan Khadijah bt. Khuwailid. Baginda berkahwin dengan Khadijah bt. Khuwailid ketika berusia 25 tahun. Keperibadian Nabi Muhammad SAW: memiliki empat sifat terpuji iaitu, Siddiq (benar) Amanah (amanah), Tabligh (menyampaikan) dan Fatonah (bijaksana). Rasa rendah diri dalam pergaulan dengan semua masyarakat dan mempunyai sikap pemaaf. Baginda mempunyai sifat pengasih dan bertimbang rasa. Digelar al-Amin kerana perkataan dan perbuatan baginda sentiasa dipercayai. Sering berfikir untuk mencari kebenaran dengan bertahanuth seorang diri di Gua Hira yang terletak di bukit Nur. Selepas 6 tahun bertahanuth, akhirnya pada 6 ogos 610 Masehi bersamaan dengan 17 Ramadhan, wahyu pertama telah diturunkan melalui malaikat Jibrail. Kerasulan Nabi Muhammad SAW: Wahyu pertama yang diturunkan ialah Surah Al-Alaq ayat 1 – 5 yang memerintahkan umat Islam supaya lakukan amalan membaca. Wahyu kedua diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW daripada surah Al-Muddasir ayat 1 – 7 yang menjadi bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW.

Penyebaran Islam di Makkah: Dakwah Islamiyah secara rahsia berjalan selama 3 tahun yang hanya ditujukan kepada ahli keluarga, sahabat dan kerabat baginda. Kaedah yang digunakan untuk berdakwah secara rahsia ialah, ceramah secara rahsia dan ajak secara persaorangan. Dakwah secara terbuka dilakukan selama 10 tahun di Makkah dan cara ini dilakukan setelah mendapat perintah daripada Allah daripada surah al-Hijr. Kaedah yang digunakan untuk berdakwah cara ini ialah; ceramah di rumah dan seruan secara terbuka. Reaksi Masyarakat Arab Terhadap Islam: Ajaran Islam memberi layanan yang sama rata terhadap semua manusia. Ajaran Islam menekankan persamaan taraf, tolong menolong dan saling membantu. Pada peringkat awal, tumpuan dakwah kepada ahli keluarga dan sahabat yang rapat dilakukan secara rahsia. Orang Arab Quirasy telah menentang ajaran Islam yang dibawa oleh rasulullah kerana; Perbezaan kepercayaan iaitu mereka menyembah berhala sedangkan Islam memerintahkan agar menyembah Allah SWT.  Takut pengaruh mereka tergugat kerana mengiktiraf kepimpinan Nabi bererti pengaruh dan kedudukan mereka akan diambil alih.  Enggan menerima konsep persamaan taraf.  Akan menjejaskan ekonomi mereka kerana aktiviti pembuatan dan pengukiran berhala akan diharamkan. Mereka telah menyeksa sesiapa yang memeluk Islam dengan kejam, antaranya ialah;  Bilal bin Rabah – dijerut leher dengan tali oleh tuannya iaitu Umaiyah bin Khalaf namun imannya tidak goyah.  Keluarga Yasir – keluarganya telah dijemur di padang pasir hingga Yassir dan isterinya, Sumaiyah gugur syahid.  Amir bin Fuhairah – diseksa dengan kejam oleh tuannya hingga gila.  Zunainah – diseksa oleh Abu Lahab hingga matanya buta. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah ditentang dengan pelbagai cara seperti:  Diganggu semasa beribadat.  Penyair Arab mengejek ajaran Nabi Muhammad SAW melalui puisi mereka.  Melemparkan tohmahan dan pelbagai tuduhan.  Memujuk Nabi agar meninggalkan dakwah Islam dengan menawarkan kedudukan, wanita cantik dan harta tetapi ditolak.  Melakukan pemulauan terhadap keluarga nabi. Nabi Muhammad SAW Menyelesaikan Masalah: Apabila berlaku penentangan yang hebat daripada kaum Quirasy, nabi telah membenarkan orang Islam berhijrah ke Habsyah untuk mendapatkan perlindungan. Pemilihan Habsyah kerana rajanya iaitu Najasyi adalah raja yang baik dan masih mengamalkan ajaran yang terkandung dalam kitab Injil. Menjalankan dakwah ke Thaif, nabi bersama Zaid bin Harithah telah cuba untuk pergi berdakwah di Thaif tetapi tidak diterima oleh penduduk Thaif. Berhijrah ke Madinah, berlaku pada tahun 622 Masehi setelah mendapat perintah daripada Allah SWT. Setelah berlaku penghijrahan ke Madinah, Nabi Muhammad SAW telah berjaya menjadikan Madinah sebagai sebuah negara Islam yang unggul.

Bab 4 Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah Bab 4 Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah 1) Sebab empangan Maarib runtuh a) Banjir besar b) Kelalaian pemimpin Sabak membaiki 2) Sebab zaman jahiliah dikenali zaman gelap a) Tidak sembah Allah Yang Maha Esa b) Kehidupan kucar-kacir c) Tidak ada nabi atau rasul d) Tiada kitab suci sebagai petunjuk e) Akhlak rendah 3) Aktiviti ekonomi masyarakat Arab jahiliah a) Perniagaan b) Merompak c) Merampas barang kabilah lain 4) Bukti kegiatan ekonomi yang menggambarkan amalan jahiliah a) Perniagaan yang dijlnkan berasas riba dan penindasn b) Penting untung dan kekayaan c) Ekploitasi orang kaya terhdp orang miskin d) Merompak wajib dilakukan .

pedlman. roh orang mati 9) Maksud dan contoh khurafat a) Kepercayaan karut atau tahyul. nujum. percaya pakai cincin perak/tembaga boleh jd kuat 10) Maksud jahiliah a) Jahil tidak mengetahui atau tidak ada ilmu pengetahuan . sihir.5) Golongan masyarakat jahiliah a) Arab Hadari b) Arab Badwi 6) Tempat tinggal masyarakat Arab Hadari dan masyarakat Arab Badwi a) Arab Hadari: persisir pantai b) Arab Badwi: gurun. bahagian tgh sem. Contoh: sihir. Tanah Arab 7) Sistem kabilah mendatangkan kesan negatif kepada kehidupan Arab jahiliah a) Kemunculan smangat assabiyah melampau dan tercetus perang sesama sendiri 8) Sistem kepercayaan yang diamalkan masyarakat Arab jahiliah a) Agama wathani b) Animisme c) Samawi d) Percaya tilik nasib.

berzina b) Minum arak c) Bunuh anak perempuan d) Memandang rendah pada wanita 12) Kedudukan wanita pada zaman jahiliah a) Tidak dapat warisi harta pusaka b) Anggap anak perempuan menjatuhkan maruah c) Lelaki boleh kahwin berapa ramai wanita sekaligus d) Bayi perempuan baru lahir ditanam hidup2 13) Sifat terpuji nabi Muhammad a) Siddiq b) Amanah c) Tabligh d) Fathonah 14) Sebab thn kelahiran nabi Muhammad dikenali tahun Gajah a) Sempena thn berlakunya serangan tentera bergajah di Makkah yang diketuai Abrahah dari Habsya 15) Pengalaman nabi Muhammad dalam perniagaan a) Menjalankan perniagaan perseorangan b) Berkongsi niaga dengan rakan .11) Akhlak buruk masyrakat jahiliah a) Berjudi.

c) d) Ikut rombongan bapa saudaranya Menjlnkan perniagaan Khadijah 16) Sebab Nabi s.w a) Surah Al-alaq ayat 1-5 yang memerintahkan umat Islam membaca 18) Tokoh memeluk Islam pada peringkat awal a) Khadijah bt Khuwailid b) Abu Bakar As-Siddiq c) Zaidbin Harithah 19) Sahabat Nabi s.a.a.w di Makkah a) Bermula secra rahsia 3thn b) Secara rahsia kepada keluarga dan sahabat rapat c) Secara terbuka 10thn .w digelar Al-Amin a) Tidak pernah bohong/menipu dalam setiap perkataan dan tindak tanduk 17) Wahyu dan isi kandungan ppertama yang diturunkan kepada Nabi s.w yang diseksa tuannya kerana memeluk Islam a) Bilal b Rabah b) Keluarga Yasir c) Amir b Fuhairah d) Zunaidah 20) Peringkat dakwah Nabi s.a.a.

Nil.w menghadapi tentangan daripada kaum Quraisy Makkah a) Benarkan orang Islam berhijrah ke Habsyah b) Menyebar Islam di tmpat baru seperti Taif c) Menanamkan kesabaran kepada pengikut d) Berhijrah ke Madinah Bab 4 Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah BAB 4 KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH Pengenalan: Tamadun Awal Dunia secara umum terletak di Sungai Tigris.d) Secara terbuka kepada keluarga Abu Mutalib dan orang ramai 21) Sebab golongan bawahan golongan awal memeluk Islam a) Tertarik kepada ajaran Islam yang memberikan layanan yang sama kepada semua manusia 22) Bentuk penentangan oleh kaum Quraisy terhadap dakwah Nabi s. wujud di yempat terpencil di kawasan padang pasir yang panas dan kering kontang – Hijjaz. dan Indus.w a) Menggunakan penyai Arab melakukan tohmahan dan fitnah b) Kekerasan c) Diplomasi dengan tawarkn kedudukan. Euphrates. . Ia berasaskan pemikiran dan ajaran agama – anugerah Allah kepada manusia. wanita dan pangkat d) Pemulauan 23) Cara Nabi s. Berbeza dengan Tamadun Islam . Hwang Ho.a.a.

Amalkan perbuatan berzina. d. Zaman jahiliyah dianggap zaman kegelapan kerana tidak sembah allah.. Agama wathani – menyembah berhala. Animisme – memuja alam iii. i. dan meminum arak. 1. dan perdagangan. 650 – 115 sm. Samawi – Kristian dan Yahudi . g. Dikatakan jahiliyah kerana mereka tidak menerima kebenaran dan tidak mengikut ajaran nabi dan rasul sebelumnya. f. Lelaki boleh berkahwin dengan seberapa banyak wanita sekali gus. Jangka masa lebih kurang 310 tahun dari 300sm hingga 610sm. Keadaannya kucar-kacir Akhlaknya rendah spt kejam. b. kelalaian pemimpin sabak untuk membaikinya. dan degil sebab tiada petunjuk dan pembimbing spt nabi dan rasul serta kitab suci. Arab Badwi tinggal di gurun dan pedalaman. Kedudukan waanita rendah sehingga tidak dapat mewarisi harta pusaka. nilai hidup dan sosial. 2. Masyarakat Arab Jahiliyah Jahiliyah berasal dari perkataan arab jahala – bermaksud jahil dan tidak mengetahui atau tidak mempunyai ilmu pengetahun.Lebih pentingkan untung. kepercayaan. begitu juga wanita. Ekploitasi golongan kaya terhadap golongan miskin. Pernah diterajui oleh Ratu Balqis. Ciri-ciri Masyarakat Arab Jahiliyah. ii. Merompak kafilah antara punca pencarian. a. e. Sebab empangan maarib runtuh : berlaku banjir besar. ekonomi . h. berjudi. Menanam bayi perempuan – percaya ia pembawa sial kepada keluarga. Merompak satu kewajipan dalam kabilah Kafilah – sekumpulan manusia yang bergerak dari satu tempat ke satu tempat bertujuan berniaga atau berpindah. c. angkuh. Ekonominya berasaskan pertranian. Bahagian Tengah Semenanjung Arab. Dua golongan : Arab Badwi dan Arab Hadari. Ciri-cirinya dapat dilihat dari aspek agama. Masyarakat Jahilioyah – masyarakat arab yang hidup selepas runtuhnya empangan Maarib di Sabak sehingga turunya wahyu kepada Nabi Muhamad saw. Perkahwinan tidak ada peraturan khusus. Arab Hadari – menetap di kawasan pesisiran pantai.Perkembangan tamadun islam diikuti bersama perkembangan tamadun Parsi dan Rom. 4 bentu kepercayaan. Aktiviti p[erniagaan berasaskan riba dan penindasan. Kerajaan sabak : 2 peringkat – 950 – 650 sm.

Peperangan antara kabilah berlaku. – a. Abdullah bin Jahsh. Penyayang terhadap orang tua dan kanak-kanak. fatanah ( bijaksana ) 1. i. Diketuai oleh Sheikh – lambang perpaduan kabilah. Menyelesaikan persengketaan di kalangan kabilah Quraish dalam peristiwa Hajar Aswad. i. 4. 1.iv. Dilantik atas persetujuan ramai 3. pengampun. Syarat Pelantikan sheikh – Mesti disukai ahli kabilah 2. menampalkan pakaian koyak. dan Umaiyah bin Abi Saif. Penganutnya digelar Hunafa. Keadaan geografi dan suasana tempat tinggal yang kering kontang. Tindakan seorang ahli Bani Bakar membunuh ahli Bani Tagrib Kehidupan Nabi Muhamad saw sebelum menjadi Rasul Keperibadian Nabi Muhamad saw 1. 2. Kemunculan semangat assabiah atau kesukuan yang melampau. Tabliq ( menyampaikan ) 4. dan membersihkan rumah. Ada identiti dan peraturannya – taasub kepada kabilah masing-masing. Walau berat sebelah . b. Ada juga yang mencampurkan agama ini dengan amalan jahiliyah. siddiq ( Berkata Benar) 2. Antara pengikutnya ialah Waraqah bin Naufal. 2. j.. 3. b. Amalan datangkan kesan. Amalkan sistem kabilah hidup berpuak dan berkelompok. Sebab berlaku: a. berani. gagah. Catatan Al Quran ada sebilangan orang yang menganut agama Hanif – Agama yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail . Cth Perjanjian Hudaibiyah 628M. dan pandai berpidato ii. memasak. melayan anak. Bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Anak diberikan didikan agama. Menjadikan kehidupan kucar-kacir dan persengketaan. Mendapat kepercayaan Khadijah Khuwailid untuk memberikan modal perniagaan. Dalam kabilah ada suku dan tinggal dalam sebuah kawasan. 1. Berpunca dari sistem kabilah yang berasaskan keturunan. Berfikiran matang. Kesannya a. Kepercayaan – menilik nasib. sihir dan percayai roh orang mati menjadi burung. c. Perang Al-Basua selama 40 tahun – antara Bani Tagrib dan bani bakar. 3. Uthman bin Huwarith. amanah ( dipercayai ) 3. Beransur-ansur hilang setelah 3500 tahun. Menjadi pemimpin unggul. Mendapat gelaran Al Amin – sentiasa dipercayai dan berkata benar. Sifat pengasih. Ketua keluarga yang patut dicontohi.

Kewujudan dan peningkatan tamadun adalah kerana penguasaan ilmu. Terbuka . ii. Cara dakwah beperingkat. kepada bani Abdul Muttalib. Selama 10 tahun di kalangan ahli keluarga. Mengistiharkan Muhamad sebagai rasul dan mewajibkan Nabi saw menyampaikan kepada masyarakat Arab Jahiliyah. Diadakan di rumah Ali bin Abu Talib. Cara pertama yang dilakukan ialah a. 3. Makhzum dan Asad. Secara terangan di Bukit Safa. 6. ii. Menggesa meninggalkan amalan yang keji seperi penindasan . Menerusi wahyu Allah al. Abu bakar Assiddiq dan beberapa tokoh Qiraisyh spt Uthman Bin Affan. Surah Al. 6 Ogos 610M ( 17 Ramadhan ) turun wahyu pertama.apbila mendapat perintah daripada Allah swt. Kepentingan pembacaan dari aspek Ilmu : a. b. Bacaan menggalakkan kajian.Hijr ayat 94. Umur Nabi ketika itu 40 tahun. d. Antaranya kepada Khadijah Khuwailid. 4. AlArqam bin Abu Arqam. membetulkan akidah dan kehidupan masyarakatnya.Arqam menjadikan rumah sebagi pusat dakwah yang pertama di Makkah iv. Kerasulan Nabi Muhamad saw. sahabat rapat dan kaum kerabay baginda. Ubah nilai masyarakat jahiliyah dengan cara bertahannuth ( mengasingkan diri untuk beribadat) di gua Hira yg terletak di Jabal Nur kira-kira 6 km dari Mekah. Wahyu pertama Surah Al-Alaq ayat 1-5 – memerintah umat Islam membaca. Bangsa yang maju ialah bangsa yang berilmu – ilmu hanya wujud jika masyarakat rajin membaca.. bapa saudara Nabi. 1. Nabi menyebarkan melalui keperibadiannya seperti ketinggian akhlak Nabi. b. Penyebaran Islam di Makkah 1. .. Zuhrah. anak angkat Nabi. Ali Bin Abi Talib ( 10 Tahun ).menghina Nabi saw. iii. Al. a. 2. Secara rahsia i. b. Zaid Bin Harithah.Alaq – menjadi tanda pemisah Zaman Jahiliyah dengan Zaman Islam. Wahyu kedua Surah Al-Muddasir ayat 1 –7. pembunuhan dan mencuri.tetapi berjaya sebar Islam di Makkah. Pembacaan melahirkan masyarakat berilmu pengetahuan. c. Penentang kuat Abu Lahab . Berlaku perdebatan terbuka dengan Abu Lahab. kejujuran para sahabat. Tamim. Zubair bin Awam. i. Kepada keluarga Abul Muttalib. iii. Mula tamadun Islam yang bersandarkan ilmu. 5.

Nabi saw mempunyai kekuatan mental. e. Sebab penerimaan Islam oleh penganutnya kerana a. Kemurnian ajarannya. h. Seruan tanpa paksaan tetapi memujuk dengan menggunakan akal. Penentangan dilakukan dengan pelbagai cara . ii. Kebijaksanaan dakwah Nabi saw secara lemah lembut dan berhikmah d. Antaranya a. d. Peringkat awal penganut dari kalangan ahli keluarga . Bila ramai memeluk Islam mula proses penentangan terhadap Islam. c. Sebab layanan yang sama antara sesama manusia. Amir bin Fuhairah disiksa dengan kejam sehingga gila dan Zunainah disiksa Abu Lahab sehingga buta.Reaksi Masyarakat Arab Terhadap Islam Peringkat awal tidak ambil tahu kerana hal keluarga. dan rohani Penentangan Terhadap Islam 1. Membandingkan nilai akhlak jahiliyah dan nilai akhlak Islam. Reaksi positif – kerana dibuat secara rahsia bagi mengelakkan ajaran ini dihancurkan dan melemahkan penganutnya. b. para sahabat yang terdekat dan golongan hamba. Bilal bin Rabah dijerut lehernya oleh Umaiyah bin Khalaf. 3. Sebagai cth. Hamba yang peluk Islam disiksa. Keperibadian Nabi saw yang berakhlak mulia. Harta bukan matlamat . Layanan yang saksama b. Pendekatan yang baik seperti: i. Asasnya reaksi masyarakat Arab dapat dilihat melalui dua unsur: Penerimaan Terhadap Islam 1. Diganggu dalam membuat ibadat. Isterinya Sumaiyah mati syahid. c. Keluarga Yassir dijemur di tengah padang pasir. fizikal. f. Cubaan membunuh Nabi. Pembacaan ayat suci Al-Quran untuk menjawab soalan yang dikemukakan iii. Dicemuh. 2. . tetapi kesabaran dan pengorbanan g. Penyebaran dibuat dengan menanam kekuatan iman. Penerangan dan teladan yang baik. Diletakkan benda kotor pada tengkuk baginda Nabi saw.

ii. merampas harta orang. 1. Nabi dan Zaid bin Harithah ke Taif – kurang dapat sambutan. Antaranya ialah a. g. Tidak memberikan sebarang bentuk pertolongan kepada keluarga Nabi. Jahiliyah – berhala. Ada orang Quraish yang tidak mematuhi pemulauan. Hijarh ke Habsyah untuk dapatkan perlindungan. g. b. Khadijah serahkan semua hartanya untuk Islam. Jahiliyah menolak lebih kepada Assabiyah. Sebab penentangan: a. Perbezaan kepercayaan dan amalan. Pujukan dengan menyerahkan wanita cantik dan harta. Amalan dan akhlak yang murni. Islam boleh menggugat pengaruh politik kabilah mereka dan menaikkan kabilah bani Qusai / Hashim. Islam bertunjangkan konsep persaudaraan. Jahiliyah banggakan mencuri. Tidak begitu berjaya sebab: i. Sebab mereka dari dulu bersaing untuk menjadi ketua. f. Berjalan selama 3 tahun. iii. b. Melalui syair – sering ejek melaluimpuisi. ii. h. iii. c. Tidak menjalankan perniagaan dengan keluarga Nabi. Tidak berkahwin dengan anggota keluarga Nabi. Selain Khadijah wanita Islam yang berjuang spt Aisyah dan Ummu Salamah di Madinah. Maka Nabi mengambil langkah tertentu. Penyelesaian masalah oleh Nabi Muhamad saw. f. d. e. Hijrah ke Madinah pada 622M . Pemulauan terhadap Nabi dan keluarga baginda. Islam berasaskan kepercayaan kepada Allah swt. Pernyataan pemulauan digantungkan di kaabah. Orang Islam yang berkeupayaan membantu. dan menindas. Bentuk pemulauan orang Quraish: i. Politiknya – Mereka merasakan jika menerima Islam mereka akan tunduk kepada kepimpinan Nabi. Ajaran Islam menyarankan prinsip persamaan . Penentangan terhadap Islam semakin meningkat setelah kematian Abu talib dan Khadijah. c. 2. Bantuan daripada Abu Talib. Jahilaiyah tidak. Aspek ekonomi – Islam menggugat dan jejaskan perusahaan ukir patung berhala.e.

Perbezaan dari segi kepercayaan dan amalan antara orang Arab Quraisy dengan Islam Ajaran Islam menyarankan prinsip persamaan taraf sesama manusia Arab Jahiliah menolak konsep persaudaraan Islam (sangat bertentangan dengan konsep assabiah) 4. 6. diganggu semasa beribadat (benda kotor diletakkan di tengkuk semasa baginda bersembahyang) malah ada orang yang ingin membunuh baginda 2) Penentangan orang Arab Quraisy Makkah terhadap ajaran Islam disebabkan pelbagai faktor: 1. 5. Penyair Arab Quraisy sering mengejek ajaran Islam melalui puisi mereka Orang Arab Quraisy memujuk Nabi Muhammad secara lembut (menawarkan kedudukan. 2. 3. Islam melarang amalan dan akhlak yang keji (mencuri. Orang Arab Quraisy melakukan pemulauan terhadap Nabi Muhammad dan keluarga baginda (3 tahun) Pemulauan 1) Mereka menulis pernyataan tentang pemulauan dan menggantungkannya di Kaabah 2) Semasa pemulauan. harta) 3. menindas) Arab Quraisy mempunyai tanggapan salah terhadap tugas Nabi Muhammad Penyebaran Islam menggugat ekonomi Arab Quraisy (menjejaskan perusahaan mengukir patung 3) Penentangan terhadap Islam dilakukan dengan pelbagai cara: 1.Penentangan Terhadap Islam 20/04/2010 at 11:24 PM (Bab 4: Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah) 1) Penentangan terhadap Nabi Muhammad dilakukan dengan pelbagai cara seperti dicemuh. wanita cantik. Abu Talib (bapa saudara Nabi Muhammad) sentiasa melindungi dan membantu baginda 3) Pemulauan berjalan selama 3 tahun sahaja kerana orang Quraisy tidak mematuhi peraturan pemulauan dengan memberikan bantuan kepada orang Islam 4) Golongan Islam berkemampuan telah membantu golongan kurang berada 5) Pengorbanan wanita dalam memperjuangkan Islam seperti Khadijah di Makkah yang menyerahkan kesemua hartanya demi membantu perjuangan islam dan diteruskan oleh Aisyah dan Ummu Salamah di Madinah . 2.

Strategi dakwah peringkat awal adalah secara RAHSIA kerana:    Islam masih baru penganut masih sedikit mengelakkan penentangan yang boleh menghancurkan asas Islam 3. Islam diterima kerana kemurnian ajarannya dan kebijaksanaan Nabi Muhammad berdakwah 6. Kunci kejayaan Nabi Muhammad menyebarkan Islam di Makkah:    kesabaran yang tinggi pengorbanan kekuatan fizikal. Ada yang menerima Islam dengan yakin walaupun diseksa dengan kejam seperti: i) Bilal bin Rabah (dijerut lehernya oleh tuannya. Golongan paling awal menerima Islam ialah ahli keluarga dan sahabat rapat Nabi Muhammad.Leave a Comment Penerimaan Terhadap Islam 14/04/2010 at 2:09 AM (Bab 4: Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah) 1. 2. Pendekatan dakwah Nabi: i) membandingkan nilai akhlak masyarakat Jahiliah dengan Islam ii) membacakan ayat al-Quran untuk menjawab pertanyaan sahabat iii) memberikan penerangan iv) mewujudkan teladan yang baik 7. Umayyah bin Khalaf) ii) Keluarga Yassir dan isterinya Sumayyah (dijemur di padang pasir hingga mati syahid) iii) Amir bin Fuhairah (diseksa sehingga gila) iv) Zunainah (diseksa Abu Lahab sehingga buta) 5. mental dan rohani . Penganut Islam peringkat awal terdiri daripada golongan bawahan (hamba) kerana tertarik dengan Islam yang memberi layanan yang sama kepada manusia 4.

3. 1. arak. Jahiliah daripada bahasa Arab iaitu jahala bermaksud jahil. 6. Semangat assabiah – semangat kesukuan melampau. Zaman ini dianggap zaman kegelapan kerana mereka tidak menyembah Allah Taala. Nabi Ismail. Akhlak mereka rendah – kejam. sangat taksub/fanatik dengan suku sendiri. Hanif. Dua golongan iaitu Badwi ( tinggal di gurun dan pendalaman) dan Hadari ( tinggal dipesisiran pantai). sanggup menuntun bela demi diri dan kabilah. kacau – bilau contohnya perang al – Basus.w. orang kaya menindas orang miskin. 10. 5.a. diketuai oleh syeikh (seseorang yang disukai. 3. b) Ciri – ciri masyarakat Arab Jahiliah. tidak mengetahui atau tiada ilmu pengetahuan. terikat dengan peraturan kabilah. Mereka juga tiada nabi. Wanita dipandang rendah – tidak mewarisi harta ibu bapa. gagah). Perniagaan – berasaskan riba. 6. dipersetujui ramai. 9. Mereka tidak menerima ajaran para nabi dan rasul sebelumnya seperti Nabi Ibrahim.w. rasul dan kitab suci. . Mengamalkan perbuatan tidak bermoral – judi. merompak/merampas satu kewajipan. Masyarakat Arab Jahiliah ialah masyarakat yang hidup di Semenanjung Tanah Arab selepas runtuhnya empangan Maarib di Sabak hingga turunnya wahyu Allah s. degil. Nabi Isa. Nabi Musa.BAB 4 : KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH. 11.menbawa sikap ingin berperang. 4. angkuh. a) Apakah pengertian Jahiliah. kepada Nabi Muhammad s. 1. Agama samawi – Kristian. 7. pokok. Pemabuk dianggap telah menjadi lelaki sempurna. mereka menyembah berhala dan menyembah anismisme. Kepercayaan – menyembah berhala. menilik nasib. Lelaki boleh berkahwin dengan beberapa wanita dan sesiapa sahaja yang disukai. Yahudi. 8. Keadaan geografi panas kering kontang. berani. ( 1 ) Zaman Masyarakat Arab Jahiliah. 5. zina. 4. 2. 2. Sistem kabilah – berpuak – puak dalam suku tertentu. bayi perempuan ditanam hidup – hidup (dianggap menjatuhkan maruah keluarga).

Wahab. Anak diberi pendidikan agama dan nabi menjadi teladan kepada anak – anak. Pada usia 6 tahun ibu nabi meninggal dunia dan nabi dipelihara oleh datuknya. Pengalaman hidup – mengembala kambing bapa saudaranya. 9. Kemudiannya baginda menjalankan perniagaan Khadijah bt Khuwalid bersama – sama Maisarah ( hamba Khadijah ). Sifat pemaaf – contohnya mengampunkan kaum Quraisy ketika membuka semula Kota Makkah. menampal kain koyak. melayan anak. Nabi ketua keluarga contoh – membantu isteri memasak. sebelum menjadi rasul. Keturunan nabi bijak mentadbir Makkah dan bijak berniaga. Akhirnya nabi berkahwin dengan Khadijah. Kaabah. 5. berniaga di Syam ( usia 12 tahun ). 2. Kerasulan nabi telah diramal oleh pendeta Nasrani bernama Buhaira ketika rombongan perniagaannya singgah di Basrah. 1. Nabi dilahirkan pada tahun 570 M (Tahun Gajah) di rumah datuknya dan diberi nama Muhammad bermaksud terpuji. 8. b) Keperibadian Nabi Muhammad s. menyampaikan dan bijaksana. telaga zamzam. a) Kehidupan Nabi Muhammad s. ibunya ialah Aminah bt. Baginda sabar dan tabah mendaki Gua Hirak. Nabi menyusu dengan Halimatus Sa’diyah. di Bukit Nur. 11. Keluarga nabi mengusai Makkah. Nabi keturunan Qusai bin Kilab (pemimpin Arab Quraisy). 7. Sifat amanah menyebabkan Khadijah memberi modal yang besar kepada nabi. 6. 3. . sebelum menjadi rasul. Bapa baginda ialah Abdullah bin Abdul Muttalib.a. Sifat kepimpinan baginda dilihat ketika menyelesaikan persengketaan meletakkan batu Hajar Aswad. 9. Bertahannuth (mengasingkan diri beribadat ) – di Gua Hirak. 2. 8. Baginda merendah diri – bergaul dengan orang kaya. Empat sifat terpuji nabi ialah benar.a. 10. 5. miskin. Bapa nabi meninggal dunia ketika nabi dalam kandungan 7.( 2 ) Nabi Muhammad s. Kemudian datuknya meninggal dunia lalu dipelihara pula oleh datuk saudaranya Abu Talib. 11.a. 10. 4.w. Sifat terpuji baginda menyebabkan keuntungan berlipat kali ganda. 1.w. dipercayai. Pada tahun 610 M menerima wahyu pertama. 3. 12. tua. Nabi digelar Al – Amin kerana dipercayai dan tidak pernah berbohong. 6. kanak – kanak.w. 4. Sifat bijaksana – Perjanjian Hudaibiyah yang berat sebelah akhirnya menyebarkan agama Islam.

3. 3. menyebarkan Islam di Makkah. 5. Affan dan al – Arqam b.( 3) Nabi Muhammad s. fizikal. para sahabat. b ) Cara penyebaran Islam di Makkah. Pengislaman secara rahsia – Khadijah bt Khuwailid ( isteri ). dan kaum kerabat. Rabah. 2. mencemuh dan ingin membunuh nabi. 4.a. Pada mula secara rahsia selama 3 tahun – ditujukan pada ahli keluarga nabi. 3. Nabi menunjukkan teladan positif – berakhlak mulia. rohani dalam mencari kejayaan. 3. Cara penentangan ialah dengan menggangu baginda ketika bersembahyang (meletakkan benda kotor di tengkuk nabi). 1. 4. a ) Kerasulan Nabi Muhammad s. 4. Abu Arqam yang menjadikan rumahnya pusat kegiatan Islam di Makkah ). Perkara utama yang ditekankan ketika ini ialah akidah. Wahyu kedua – surah al – Muddasir ayat 1 – 7 yang mengisytiharkan nabi sebagai rasulullah dan wajib menyampaikan Islam kepada seluruh manusia. tiada paksaan untuk memeluk Islam. 2. Ali b. amalan keji seperti mencuri dikeji Islam tetapi diterima Quraisy. harta bukan ukuran tetapi kesabaran dan pengorbanan yang diutamakan. Islam menggalakkan umatnya membaca dan membuat kajian. Ahli keluarga menerima secara rahsia (jumlahnya kecil). Selepas itu nabi terus menerima wahyu dan menyebarkannya. Quraisy menanggap menerima Islam bermakna tunduk kepada kepimpinan nabi maka kuasa politik akan terganggu. Mereka diseksa – Bilal dijerut lehernya oleh tuannya. Ilmu yang dituntut mestilah ilmu yang membina masyarakat. c) Penerimaan terhadap Islam peringkat awal. 1. Hamba memeluk Islam kerana layanan yang sama oleh Islam seperti Bilal b. 2. Nabi menanamkan iman yang kuat.a. ceramah di rumah Ali bin Abu Talib tetapi ditolak kuat oleh Abu Lahab ( bapa saudara nabi ). d) Penentangan terhadap Islam peringkat awal. Abu Bakar al – Siddiq ( sahabat baginda yang kemudiannya mengislamkan Uthman b. 6. Wahyu pertama – surah al – Alaq 1 – 5 yang memerintahkan umat Islam membaca. Nabi menyebarkan Islam secara berhikmah dan lemah – lembut. 1. Faktor penentangan kerana perbezaan kepercayaan antara Islam (menyembah Allah) dan Quraisy (menyembah patung). . Secara terbuka selama 10 tahun – cara terang – terangan selepas menerima perintah Allah. Abu Talib ( 10 tahun – sepupu ). Pengislaman secara terbuka – kepada keluarga Abdul Muttalib. 4.w. kuat mental. keluarga Yassir. konsep persaudaraan dan assabiah. Islam ditentang kerana pertentangan sistem sosial seperti konsep persamaan taraf dan perbezaan darjat.w. 2. Yassir dan isterinya dijemur di padang pasir hingga mati syahid. 1.

Pada peringkat ini.kebanyakan penganut agama Islam ialah golongan bawahan seperti 4. 3. membaca ayat al-quran untuk menjawab pertanyaan para sahabat dan memberi penerangan. 4.w. Pada mulanya kegiatan dakwah dilakukan secara rahsia. 5. hamba kerana mereka tertarik dengan ajaran Islam yang memberikan layanan yang sama kepada semua manusia.a. Orang yang paling awal menerima Islam ialah Ahli keluarga dan sahabat rapat Nabi Muhammad s. Nabi membenarkan orang Islam mendapatkan pelindungan di Habsyah. Reaksi masyarakat Arab Jahiliah. Aisyah. Pendekatan yang digunakan oleh Nabi Muhammad untuk menyebarkan islam ialah:   membandingkan akhlak masyarakat jahiliah dengan akhlak yang disarankan oleh Islam. Nabi dan Zaid Harithah ke Taif tetapi kurang berkesan. Penentangan kian hebat selepas Abu Talib dan khadijah meninggal dunia.Mereka juga tidak menyangka seruan itu akan disambut oleh sebahagian masyarakat arab Quraisy.w. 5. Quraisy juga merasuah nabi dengan wanita cantik dan harta tetapi ditolak baginda. Penerimaan terhadap Islam.Walau bagaimanapun. setelah dakwah Islamiah dilaksanakan secara terang dan mendapat tempat dihati sebilangan orang ramai. Nabi juga dibantu oleh wanita seperti Khadijah.w. 9. 1.5. Nabi sekeluarga juga pernah dipulaukan selama 3 tahun tetapi dilindungi oleh Abu Talib. Ummu Salamah dalam menghadapi cabaran sama ada di Makkah mahupun di Madinah.Keluarga Yassir pula telah dijemur di Padang sehingga Yassir dan isterinya mati syahid.barulah orang arab Quraisy menentangnya. Nabi tetap sabar sehingga akhirnya berhijrah ke Madinah. 6. 3.Mereka tidak mahu mencampuri urusan dalaman keluarga baginda. e) Nabi Muhammad s.iaitu baginda menggunakan cara yang lemah-lembut. Sebab-sebab ajaran Islam dapat diterima oleh orang ramai kerana : kerana kemurnian ajarannya kebijaksanaan Nabi Muhammad s.. 2.contohnya Bilal bin Rabah yang dijerut lehernya dengan tali oleh tuannya.   6. menyelesaikan masalah.a. 2. Golongan ini tetap menerima ajaran Islam dengan yakin walaupun ada dikalangan mereka yang diseksa dengan kejam. Penghijrahan ke Madinah setelah menerima perintah Allah dan telah dijemput oleh suku Aus dan Khazraj. 7.orang islam Quraisy tidak mengambil berat tentang penyebaran Islam kerana penyebaran Islam ini hanya melibatkan keluarga Nabi Muhammad s. . Penentangan juga dilakukan melalui syair Quraisy.w berdakwah.a. Dari segi ekonomi penerimaan Islam akan mengugat perusahaan membuat patung.a. 8. 1. Pada mulanya.

 menunjukkan teladan yang baik.w. . Perkataan bahasa Arab. mereka takut dengan konsep agama Islam seperti pahala.diselar dengan besi panas. ditunjukkan dengan cara: mengejek dakwah Islamiah melalui sajak dan puisi serta karya orang Arab Quraisy.w.semasa beliau diseksa.a. 2.neraka serta hari pembalasan (akhirat).w yang tinggi merupakan kunci kejayaan agama Islam. Pengorbanan dan kesabaran Nabi Muhammad s. Penentangan terhadap Nabi Muhammad s. agama Islam memansuhkan dan menganggu-gugat sistem sosial kaum Quraisy yang berdasarkan keturunan dan kekayaan.a. memujuk baginda meninggalkan dakwah Islamiah. Masyarakat Arab Jahiliyah ► Apakah maksud Jahiliah? 1. Orang Arab Quraisy tersalah anggap dengan mendakwa bahawa Nabi Muhammad ingin 3. mereka tidak senang dengan persaudaraan Islam yang akan menggugat semangat assabiyah yang menebal dikalangan kaum Arab Quraisy. 7.dan ditindih dadanya dengan batu.     beliau ialah hamba kepunyaan Umaiyah yang berasal dari Habsyah. Sudut Maklumat: Bilal bin Rabah.syurga.Umaiyah .     merampas kekuasaan Makkah daripada tangan orang Arab Quraisy dengan cara menyebarkan Islam. memulaukan orang Islam. Penentangan terhadap Islam. jahala yang bermaksud jahil dan tidak mengetahui atau tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Orang Quraisy menentang dakwah Islamiah yang disampaikan Nabi Muhammad kerana:      ajaran Islam bertentangan daripada kepercayaan nenek moyang kaum Quraisy yang mengamalkan penyembahan berhala dan kepercayaan syirik. menyeksa orang yang memeluk Islam.a. beliau ialah muazzin (orang yang melaungkan azan) pertama pada zaman awal perkembangan Islam. 1.Harta bukan menjadi ukuran utama dalam berdakwah. beliau telah diseksa dengan kejam. SEJARAH TG4 .dosa.BAB 4 BAB 4 ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH A.misalnya dengan cara dijemur. sumber ekonomi utama kaum Arab Quraisy iaitu pembuatan patung berhala akan terjejas kerana Islam melarang penyembahan patung berhala sebaliknya menyembah Allah s. Abu Bakar al-Siddiq telah membeli Bilal daripada tuannya.

Masyarakat Arab Jahiliah tidak menyembah Allah Yang Maha Esa malah kebanyakan mereka menyembah berhala dan mempercayai animisme. 2. 3. Wanita menjadi pemuas nafsu lelaki. agama dan kepercayaan dan politik. mereka bersifat kejam. . Seorang lelaki boleh berkahwin dengan ramai wanita serentak. Akhlak mereka adalah rendah. 6. 2. Anak perempuan boleh menjatuhkan maruah keluarga. 2. Masyarakat Badwi tinggal di kawasan gurun dan pedalaman di bahagian tengah Semenanjung Tanah Arab. ► Mengapakab masyarakat Arab sebelum kerasulan Nabi Muhammad digelar masyarakat Arab Jahiliah? 1. Kehidupan masyarakat Arab Jahiliah adalah kucar-kacir kerana pada masa itu tiada nabi atau rasul dan kitab suci yang boleh dijadikan petunjuk dalarn kehidupan.► Apakah yang dimaksudkan dengan masyarakat Arab Jahiliah? 1. Kelahiran anak perempuan menyebabkan bapa menjadi marah. 5. Kedudukan yang rendah dalam masyarakat. misalnya. 8. Sosial 1. ► Terangkan kehidupan masyarakat Arab Jahiliah dari segi sosial. 3. Menanam bayi perempuan hidup-hidup sejurus dilahirkan. angkuh dan degil.a. ► Nyatakan kedudukan wanita dalam masyarakat Zaman Jahiliah 1. ► Jelaskan dua golongan masyarakat Arab Jahiliah. Masyarakat Hadari menetap di kawasan pesisiran pantai Semenanjung Tanah Arab. Menyembunyikan diri daripada kaumnya kerana kelahiran anak perempuan dianggap berita buruk. 2. ekonomi. Berfahaman seseorang lelaki yang meminum arak sehingga mabuk menunjukkan mereka telah sempurna sebagai lelaki. Mengamalkan perbuatan yang tidak bermoral seperti berjudi. berzina dan minum arak. 4. 4. Wanita tidak boleh mewarisi harta pusaka. 1. Gelaran masyarakat Arab Jahiliah kerana mereka tidak menerima kebenaran dan tidak mengikut ajaran para nabi dan rasul.w. Masyarakat yang hidup di Semenanjung Tanah Arab selepas runtuhnya Empangan Maarib di Sabak sehingga turunnya wahyu Allah kepada Nabi Muhammad s. 7.

2. Kegiatan merompak dan merampas barangan daripada kafilah di padang pasir merupakan punca mata pencarian masyarakat Arab Jahiliah.3. animisme (memuja alam seperti pokok). Semangat assabiah atau semangat kesukuan amat tebal di kalangan masyarakat. 4. samawi (Kristian dan Yahudi) dan kepercayaan (seperti menilik nasib. Ahli kabilah pula sangat taksub dan fanatik terhadap kabilah masing-masing. Dalam soal perkahwinan seseorang lelaki boleh berkahwin dengan beberapa orang wanita sekaligus atau dengan sesiapa yang disukainya. . Kedudukan wanita dalam masyarakat pula adalah rendah sehinggakan mereka tidak dapat mewarisi harta pusaka tinggalan ibu bapa mereka. ahlinya terdiri daripada suku yang sama dan mereka tinggal dalam sebuah kawasan. Merompak sebagai satu kewajipan yang harus dilakukan oleh setiap individu dalam sebuah kabilah. 3. Setiap kabilah mempunyai identiti dan peraturannya sendiri. 4. 1. 3. 5. Politik 1. 4. dan mempercayai roh orang mati menjadi burung). Amalan hidup berpuak-puak dan berkelompok dalam kehidupan masyarakat arab jahiliah. Dalam sesebuah kabilah. Mereka yang menanam bayi perempuan secara hidup-hidup kerana beranggapan anak perempuan akan menjatuhkan maruah keluarga. Aktiviti perniagaan yang dijalankan berasaskan riba dan penindasan kerana mementingkan keuntungan dan kekayaan semata-mata. Agama dan Kepercayaan 1. ► Nyatakan ciri-ciri Sistem Kabilah yang menjadi amalan masyarakat Arab Jahiliah. 2. Sering berlaku peperangan antara satu kabilah dengan kabilah yang lain disebabkan perkara kecil. iaitu agama wathani (menyembah berhala). Menurut catatan al-Quran terdapat sebilangan kecil masyarakat Arab Jahiliah menganut agama Hanif tetapi telah melupakan ajaran ini secara beransur-ansur. Golongan kaya mengeksploitasi golongan miskin. sihir. 2. Ekonomi 1. Berasaskan cara hidup berpuak-puak dan berkelompok. Mengamalkan Sistem Kabilah yang berasaskan cara hidup berpuak-puak dan berkelompok. ► Apakah yang dimaksudkan sistem kabilah? 1. 3. 2. Terdapat empat bentuk kepercayaan agama.

w. 1. Abu Talib 3. bakal syeikh tersebut mestilah disukai oleh ahli kabilah dan dilantik atas persetujuan ramai. ► Mengapakah amalan sistem kabilah mendatangkan kesan buruk kepada kehidupan masyarakat Arab Jahiliah? 1. C. Beliau mestilah memiliki sifat berfikiran matang. Menimbulkan perasaan kesukuan yang menebal di kalangan ahli kabilah. ► Apakah maksud semangat assabiah? 1. Setiap Puak tinggal dalam kelompok masing-masing dan terikat kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh kabilah. dan pandai berpidato. Islam dan Penyebarannya di Makkah. 2. Abu Lahab .a. gagah. 4.5. 5. 3.w. 3. Al-Haris 2. Sikap orang Arab Jahiliah yang suka berperang seperti mana peperangan al-Basus. 1. 4. ► Bagaimanakah semangat assabiah terbentuk dalam kehidupan masyarakat Arab Jahiliah? 1. Kemunculan semangat assabiah atau semangat kesukuan yang melampau. Keadaan geografi dan suasana tempat tinggal mereka yang panas dan kering-kontang menyebabkan sesuatu kelompok kabilah terpaksa mengatasi masalah yang dihadapi secara bersama. berani. Kehidupan yang kucar-kacir dan tidak aman. 6. Peperangan sering berlaku antara sama kabilah dengan kabilah yang lain disebabkan perkara kecil. Kemunculan semangat assabiah atau semangat kesukuan yang melampau berpunca daripada Sistem Kabilah yang berasaskan keturunan. Pelantikan syeikh berdasarkan syarat-syarat antaranya. Sesuatu kabilah diketuai oleh seorang syeikh merupakan lambang perpaduan kaum mereka. 2. Setiap ahli kabilah sangat taasub dan fanatik terhadap kabilah masing-masing. 7. Abdul Muttalib bin Hashim ► Namakan bapa saudara Nabi Muhammad s. Semangat kesukuan yang melampau dan saling bermusuhan antara satu sama lain.a. ► Namakan datuk Nabi Muhammad s.

Kerasulan Nabi Muhammad s.a. Baginda menguruskan perniagaan Khadijah bersama-sama Maisarah. iaitu hamba Khadijah. 13. telah diramalkan oleh seorang pendeta Nasrani bernama Buhaira. 16. Abdul Muttalib. 6.a. Khadijah memberi modal yang besar kepada baginda kerana kemuliaan budi pekerti. Nabi Muhammad sa. Giat berdagang dan pernah berniaga secara berseorangan dan berkongsi bersama temannya ketika berusia 20 tahun. telah dilahirkan pada 20 April. Kebijaksanaan dan kelembutan tutor kata serta kepandaian baginda menyebabkan perniagaan memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. 1. ► Terangkan riwayat hidup Nabi Muhammad s. Ketika berusia enam tahun. telah diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah untuk dipelihara dan disusui setelah bapa baginda meninggal dunia. tahun 570 M. Pernah mengembala kambing kepunyaan bapa saudara baginda.a. semasa rombongan ini singgah di Basrah.w.a. Abu Talib. Bapa saudara Nabi Muhammad s. Perasaan hormat Khadijah terhadap baginda telah membawa kepada perkahwinan ketika baginda berumur 25 tahun dan Khadijah pula berusia 40 tahun. 7. . Hamzah ► Mengapakah tahun kelahiran Nabi Muhammad s. iaitu bersamaan 12 Rabiulawal pada Tahun Gajah. Sempena tahun berlakunya serangan tentera bergajah di kota Makkah yang dipimpin oleh Abrahah dari Habsyah. 11. telah menjadi yatim piatu sejak berumur enam tahun. bijak dalam urusan pentadbiran Makkah dan mahir dalam selok-belok pemiagaan.w. sebelum dilantik menjadi Rasul.w. Bapa baginda ialah Abdullah bin Abdul Muttalib dan ibu baginda. 9. Berasal daripada keturunan pemimpin Makkah yang terkenal. 15. Abu Talib memelihara setelah datuk baginda Abdul Muttalib meninggal dunia. 3. sifat amanah. 8. 12.4. 2. Nabi Muhammad s. 5. Aminah binti Wahab.a.w.w. 4.w disebut tahun Gajah? 1.a. 10. Aminah binti Wahab meninggal dunia dan baginda telah dipelihara oleh datuk baginda. Berketurunan bangsa Quraisy yang sangat dihormati oleh kabilah Arab yang lain.. 14. Nabi Muhammad s. dan kebolehan baginda menjalankan perniagaan. Abbas 5. Mengikuti rombongan perniagaan bapa saudara baginda ke Syam ketika berusia 12 tahun.w. ibu baginda.

w. Seseorang atau sesuatu bangsa yang berilmu dapat mencapai kejayaan yang cemerlang dalam pelbagai bidang di meningkatkan tamadun bangsanya. 21. Melalui pembacaan. 6. menampal pakaian yang koyak. seseorang itu akan mendapat ilmu dan menambah ilmunya. Wahyu pertama diturunkan olehAllah kepada Nabi Muhammad s. Menunjukkan sifat pemaaf dengan mengampun dan memaaf Arab Quraisy yang menyerah diri semasa pembukaan semula kota Makkah.17.a. Mengamalkan cara hidup yang sederhana anak-anak diberikan pendidikan agama secukupnya dan menjadikan diri baginda teladan kepada anak-anak. Berusaha mencari suatu cara untuk dapat mengubah nilai yang dipegang oleh masyarakat di sekelilingnya. Sifat pengasihnya dan timbang rasanya sebagai ketua keluarga sering membantu isterinya memasak. 23. menerimanya sebagai satu hikmah untuk menyebarkan Islam seterusnya.a. 19. 3. 4. Tempat beribadat yang sunyi dan tenang. Melalui pembacaan kajian terhadap sesuatu perkara dapat dilakukan. ► Berdasarkan wahyu yang pertama mengapakah amalan membaca sangat penting dalam Islam? 1. iaitu di penjuru timur Kaabah semasa berumur 35 tahun. ► Apakah wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad s. 3. 20. bertahannuth di Gua Hirah? 1.w. Sering memikirkan kehidupan masyarakat di sekelilingnya yang tidak bermoral dan taksub dengan amalan jahiliah. . Tempat Allah menurunkan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad s. Sentiasa merendah diri ketika bergaul dengan semua lapisan masyarakat sama ada yang kaya atau yang miskin walaupun kedudukan baginda yang tinggi dan dihormati.w.a. 2. Menyelesaikan persengketaan untuk meletakkan semula Hajar Aswad ke tempat asalnya. 2. Bersifat penyayang terhadap orang tua dan juga kanak-kanak. 5. ayat 1-5 yang memerintahkan umat Islam supaya membaca. Sifat bijaksana dalam menyelesaikan masalah semasa baginda mementerai Perjanjian Hudaibiyah dengan orang Arab Quraisy Makkah walaupun perjanjian tersebut berat sebelah. ialah surah al-Alaq. Mengasingkan diri untuk beribadat kepada Allah. 22.? 1.a. melayan anak. Menyerahkan diri kepada Allah dengan sepenuh jiwa raga baginda dan memikirkan masalah yang dihadapi oleh kaum Quraisy Makkah. ► Mengapakah Nabi Muhammad s. 18. dan membersihkan rumah. menerusi Jibrail.w.

2. beberapa orang tokoh Quraisy lain telah memeluk Islam. untuk menyebarkan Islam di Makkah? . Keluarga Yasir. 7. Sahabat Nabi . Nabi Muhammad s.a. Dakwah Islamiah secara rahsia ditujukan kepada ahli keluarga baginda. Melalui ketinggian akhlak Nabi Muhammad s. Anak angkat Nabi . Ilmu yang dituntut mestilah dapat membina masyarakat. Kanak-Kanak .Ali bin Abi Talib 5.w.a.Bilal bin Rabah.Siti Khadijah binti Khuwalid 2. Isteri Nabi Muhammad . Mengadakan majlis ceramah di rumah Ali bin Abu Talib untuk menerangkan tentang Islam. Reaksi Masyarakat Arab ► Senarai tokoh yang terawal memeluk Islam 1.Zaid bin Harithah 3.w. sahabat dan orang ramai. Secara rahsia selama tiga tahun.Abu Bakar al-Siddiq. 2. Merupakan pengisytiharan Nabi Muhammad s. dan kaum kerabat baginda. ► Apakah pendekatan yang digunakan oleh Nabi Muhammad s. 3. menjadikan rumah al-Arqam sebagai pusat kegiatan Islam untuk menyebarkan Islam. 6. berdakwah di Makkah? 1.w. Pelantikan Nabi Muhammad s. sahabat yang rapat. Dakwah Islamiah secara terbuka kepada orang ramai pula dilakukan di Bukit Safa. 4.w. dengan Abu Lahab yang telah menghina baginda. Golongan hamba .w. 4. 5.a.4. Zubair al-Awam.w.a. sebagai rasul juga dianggap sebagai rahmat kepada seluruh alam sejagat. E. ► Mengapakah wahyu kedua Surah al-Muddasir yang diturunkan sang penting dalam perkembangan Islam? 1. yang dihadiri oleh kesemua ketua pentadbir kota Makkah melalui perbahasan antara Nabi Muhammad s. dan kejujuran para sahabat telah menyebarkan dakwah lslamiah pada peringkat awal mendapat sambutan. sebagai Rasulullah yang mewajibkan baginda menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh manusia.a. Arqam bin Abu Arqam. Dakwah Islamiah secara terbuka kepada keluarga Abdul Mutalib.w. Amir bin Fuhairah dan Zunainah ► Bagaimanakah Nabi Muhammad s.a.a. Utman bin Affiti. 8. Melalui sahabat baginda Abu Bakar al-Siddiq.

6. Diterima oleh orang ramai kerana kernurnian ajarannya. Menggugat pengaruh dan kedudukan keluarga mereka di Makkah kerana Nabi Muhammad s. terpaksa tunduk kepada kepimpinan Nabi. Orang Arab Quraisy mempunyai tanggapan yang salah terhadap tugas nabi menganggap jika menerima agama Islam.w. Mengunakan pendekatan membandingkan antara nilai akhlak masyarakat Arab Jahiliah dengan nilai akhlak yang disaran oleh Islam.w. 7.a. Golongan hamba yang memeluk Islam diseksa dengan kejam hingga membawa kepada gila. Menggugat ekonomi orang Arab Quraisy serta menjejaskan perusahaan mengukir patung berhala kerana Islam mewajibkan menyembah Al l ah. 4. buta dan mati. Mengenali peribadi Nabi Muhammad s. 3. 5.a. 2. ajaran Islam berasaskan kepercayaan kepada Allah Yang Maha Esa sedangkan orang Arab Quraisy mempercayai dan mengamalkan tradisi turun-temurun menyembah patung berhala dan mempercayai animisme.w. 6. 2. 7. Menolak konsep persaudaraan Islam yang sangat bertentangan dengan konsep assabiah yang menjadi pegangan mereka.? 1.a. Perbezaan dari segi kepercayaan dan amalan.a. 3. berasal daripada keturunan yang menguasai kepimpinan kota Makkah. 8.w.w dicemuh dengan kata-kata nista. 5. Amalan dan akhlak yang keji seperti mencuri dan menindas yang menjadi kebiasaan mereka tetapi dilarang sama sekali oleh Islam. Kebijaksanaan Nabi Muhammad s.a. 2.1.? 1. Nabi Muhammad s. 4.w.w. . Mereka memeluk Islam kerana tertarik kepada ajaran Islam yang memberikan layanan yang sama kepada semua manusia terutama golongan hamba. Nabi juga membacakan ayat al-Quran untuk menjawab pertanyaan para sahabat. telah menanamkan keimanan yang kuat kepada pengikutnya.a. berdakwah secara lemah lembut dan berhikmah. yang terkenal sebagai orang yang berakhlak mulia. Prinsip persamaan taraf sesama manusia bertentangan dengan sistem social masyarakat Arab Jahiliah yang mewujudkan perbezaan darjat antara golongan atasan dengan bawahan. ► Bagaimanakah orang Arab Quraisy menentang dakwah Islamiah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s.a. Baginda tidak memaksa orang ramai memeluk Islam tetapi memujuk mereka dengan menggunakan akal yang dianugerahi Allah. Nabi Muhammad s. ► Mengapakah orang Arab Quraisy menentang ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s. di samping memberikan penerangan dan menunjukkan teladan yang baik.

untuk mengatasi ancaman puak Quraisy Makkah? 1. ► Mengapakah perlantikan Nabi Muhammmad s. 2. 4. 7. dan keluarga dengan menulis pernyataan pemulauan dan menggantungkannya di Kaabah.w. Nabi Muhammad s. 2.w. Orang Arab Quraisy telah memujuk Nabi Muhammad s. dan Zaid bin Harithah pula merancang ke Taif untuk menyebarkan Islam ke tempat baru tetapi gagal. Penyair Arab Quraisy sering mengejek ajaran Islam melalui puisi mereka. 6. Mencorakkan tamadun Islam bagi masyarakat Arab Jahiliah di Semenanjung Tanah Arab. misalnya. 3.w. 5. diganggu semasa beribadat contohnya.w. benda-benda yang kotor telah diletakkan di tengkuk semasa baginda bersembahyang. Berhijrah ke Madinah setelah mendapat wahyu dari Allah. ekonomi dan sosial. ► Apakah langkah-langkah yang diambil oleh Nabi Muhammad s.a. Mengubah cara hidup masyarakat Arab Jahiliah kepada suatu kehidupan yang lebih teratur secara beransur-ansur. Menerapakan nilai-nilai murni dalam kehidupan. 3. dengan menawarkan kedudukan. Membawa pembaharuan dalam pelbagai bidang seperti politik. wanita cantik dan harta agar meninggalkan dakwah Islamiah.a. 4.a.a.a. Membenarkan orang Islam berhijrah ke Habsyah untuk mendapatkan perlindungan.3. Nabi Muhammad s. .a.w. amalan bekerjasama dan saling membantu antara satu sama lain. sebagai rasul dianggap rahmat kepada masyarakat dunia? 1. Ada kalangan orang Quraisy telah membuat pakatan membunuh Nabi Muhammad. Orang Arab Quraisy melakukan pemulauan terhadap Nabi Muhammad s.w.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful