Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah

Bab 4: Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah Masyarakat Arab Jahiliah: Jahiliah bermaksud jahil atau tidak tahu serta tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Diberi gelaran masyarakat jahiliah kerana tidak mahu menerima kebenaran dan ajaran para nabi dan rasul sebelumnya. Masyarakat jahiliah terbahagi kepada dua iaitu masyarakat badwi dan hadhari. Zaman jahiliah dianggap zaman kegelapan kerana; mereka tidak menyembah Allah, mereka menyembah berhala dan animism, kehidupan masyarakatnya kucar-kacir, tiada panduan daripada kitab, nabi dan rasul kepada masyarakat. Mempunyai akhlak yang rendah seperti kejam, zalim angkuh dan sebagainya. Ciri-ciri Masyarakat Jahiliah: Wanita dipandang rendah dan hina. Mengamalkan perbuatan yang tidak bermoral. Lelaki boleh berkahwin sebanyak mungkin. Golongan miskin ditindas. Riba dan penindasan berleluasa. Merompak dan merampas barangan dibenarkan. Mengamalkan sistem kabilah dan semangat asabiah yang kuat. Empat bentuk kepercayaan iatu agama Wathani (sembah berhala) agama Samawi (Kristian dan Yahudi), agama Hanif iaitu agama yang dibawa oleh nabi Ibrahim dan nabi Ismail dan kepercayaan khurafat. Kesan-kesan semangat assabiah ialah: Mementingkan kepada suku kaumnya sahaja. Kerap mencetuskan peperangan dan pergaduhan. Sistem kabilah melahirkan perasaan kesukuan yang menebal dan sangat fanatik. Mewujudkan masyarakat yang kucar kacir dan tidak aman. Kehidupan Nabi Muhammad SAW Sebelum Dilantik Menjadi Rasul: Nabi Muhammad SAW berasal daripada keturunan Qusai bin Kilab iaitu pemimpin Makkah. Nama sebenarnya Muhammad bin Abdullah. Bapanya Abdullah bin Abdul Mutalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Baginda dilahirkan pada 20 April 570 Masehi pada malam Isnin bersamaan 12 Rabiulawal. Pengalaman baginda ialah pernah bekerja sebagai pengembala kambing dengan Abu Talib. Terlibat dalam perniagaan sejak berusia 12 tahun. Membantu bapa saudaranya Abu Talib dalam perniagaan di Syam dan menjalankan perniagaan Khadijah bt. Khuwailid. Baginda berkahwin dengan Khadijah bt. Khuwailid ketika berusia 25 tahun. Keperibadian Nabi Muhammad SAW: memiliki empat sifat terpuji iaitu, Siddiq (benar) Amanah (amanah), Tabligh (menyampaikan) dan Fatonah (bijaksana). Rasa rendah diri dalam pergaulan dengan semua masyarakat dan mempunyai sikap pemaaf. Baginda mempunyai sifat pengasih dan bertimbang rasa. Digelar al-Amin kerana perkataan dan perbuatan baginda sentiasa dipercayai. Sering berfikir untuk mencari kebenaran dengan bertahanuth seorang diri di Gua Hira yang terletak di bukit Nur. Selepas 6 tahun bertahanuth, akhirnya pada 6 ogos 610 Masehi bersamaan dengan 17 Ramadhan, wahyu pertama telah diturunkan melalui malaikat Jibrail. Kerasulan Nabi Muhammad SAW: Wahyu pertama yang diturunkan ialah Surah Al-Alaq ayat 1 – 5 yang memerintahkan umat Islam supaya lakukan amalan membaca. Wahyu kedua diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW daripada surah Al-Muddasir ayat 1 – 7 yang menjadi bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW.

Penyebaran Islam di Makkah: Dakwah Islamiyah secara rahsia berjalan selama 3 tahun yang hanya ditujukan kepada ahli keluarga, sahabat dan kerabat baginda. Kaedah yang digunakan untuk berdakwah secara rahsia ialah, ceramah secara rahsia dan ajak secara persaorangan. Dakwah secara terbuka dilakukan selama 10 tahun di Makkah dan cara ini dilakukan setelah mendapat perintah daripada Allah daripada surah al-Hijr. Kaedah yang digunakan untuk berdakwah cara ini ialah; ceramah di rumah dan seruan secara terbuka. Reaksi Masyarakat Arab Terhadap Islam: Ajaran Islam memberi layanan yang sama rata terhadap semua manusia. Ajaran Islam menekankan persamaan taraf, tolong menolong dan saling membantu. Pada peringkat awal, tumpuan dakwah kepada ahli keluarga dan sahabat yang rapat dilakukan secara rahsia. Orang Arab Quirasy telah menentang ajaran Islam yang dibawa oleh rasulullah kerana; Perbezaan kepercayaan iaitu mereka menyembah berhala sedangkan Islam memerintahkan agar menyembah Allah SWT.  Takut pengaruh mereka tergugat kerana mengiktiraf kepimpinan Nabi bererti pengaruh dan kedudukan mereka akan diambil alih.  Enggan menerima konsep persamaan taraf.  Akan menjejaskan ekonomi mereka kerana aktiviti pembuatan dan pengukiran berhala akan diharamkan. Mereka telah menyeksa sesiapa yang memeluk Islam dengan kejam, antaranya ialah;  Bilal bin Rabah – dijerut leher dengan tali oleh tuannya iaitu Umaiyah bin Khalaf namun imannya tidak goyah.  Keluarga Yasir – keluarganya telah dijemur di padang pasir hingga Yassir dan isterinya, Sumaiyah gugur syahid.  Amir bin Fuhairah – diseksa dengan kejam oleh tuannya hingga gila.  Zunainah – diseksa oleh Abu Lahab hingga matanya buta. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah ditentang dengan pelbagai cara seperti:  Diganggu semasa beribadat.  Penyair Arab mengejek ajaran Nabi Muhammad SAW melalui puisi mereka.  Melemparkan tohmahan dan pelbagai tuduhan.  Memujuk Nabi agar meninggalkan dakwah Islam dengan menawarkan kedudukan, wanita cantik dan harta tetapi ditolak.  Melakukan pemulauan terhadap keluarga nabi. Nabi Muhammad SAW Menyelesaikan Masalah: Apabila berlaku penentangan yang hebat daripada kaum Quirasy, nabi telah membenarkan orang Islam berhijrah ke Habsyah untuk mendapatkan perlindungan. Pemilihan Habsyah kerana rajanya iaitu Najasyi adalah raja yang baik dan masih mengamalkan ajaran yang terkandung dalam kitab Injil. Menjalankan dakwah ke Thaif, nabi bersama Zaid bin Harithah telah cuba untuk pergi berdakwah di Thaif tetapi tidak diterima oleh penduduk Thaif. Berhijrah ke Madinah, berlaku pada tahun 622 Masehi setelah mendapat perintah daripada Allah SWT. Setelah berlaku penghijrahan ke Madinah, Nabi Muhammad SAW telah berjaya menjadikan Madinah sebagai sebuah negara Islam yang unggul.

Bab 4 Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah Bab 4 Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah 1) Sebab empangan Maarib runtuh a) Banjir besar b) Kelalaian pemimpin Sabak membaiki 2) Sebab zaman jahiliah dikenali zaman gelap a) Tidak sembah Allah Yang Maha Esa b) Kehidupan kucar-kacir c) Tidak ada nabi atau rasul d) Tiada kitab suci sebagai petunjuk e) Akhlak rendah 3) Aktiviti ekonomi masyarakat Arab jahiliah a) Perniagaan b) Merompak c) Merampas barang kabilah lain 4) Bukti kegiatan ekonomi yang menggambarkan amalan jahiliah a) Perniagaan yang dijlnkan berasas riba dan penindasn b) Penting untung dan kekayaan c) Ekploitasi orang kaya terhdp orang miskin d) Merompak wajib dilakukan .

5) Golongan masyarakat jahiliah a) Arab Hadari b) Arab Badwi 6) Tempat tinggal masyarakat Arab Hadari dan masyarakat Arab Badwi a) Arab Hadari: persisir pantai b) Arab Badwi: gurun. sihir. nujum. Contoh: sihir. Tanah Arab 7) Sistem kabilah mendatangkan kesan negatif kepada kehidupan Arab jahiliah a) Kemunculan smangat assabiyah melampau dan tercetus perang sesama sendiri 8) Sistem kepercayaan yang diamalkan masyarakat Arab jahiliah a) Agama wathani b) Animisme c) Samawi d) Percaya tilik nasib. roh orang mati 9) Maksud dan contoh khurafat a) Kepercayaan karut atau tahyul. bahagian tgh sem. percaya pakai cincin perak/tembaga boleh jd kuat 10) Maksud jahiliah a) Jahil tidak mengetahui atau tidak ada ilmu pengetahuan . pedlman.

berzina b) Minum arak c) Bunuh anak perempuan d) Memandang rendah pada wanita 12) Kedudukan wanita pada zaman jahiliah a) Tidak dapat warisi harta pusaka b) Anggap anak perempuan menjatuhkan maruah c) Lelaki boleh kahwin berapa ramai wanita sekaligus d) Bayi perempuan baru lahir ditanam hidup2 13) Sifat terpuji nabi Muhammad a) Siddiq b) Amanah c) Tabligh d) Fathonah 14) Sebab thn kelahiran nabi Muhammad dikenali tahun Gajah a) Sempena thn berlakunya serangan tentera bergajah di Makkah yang diketuai Abrahah dari Habsya 15) Pengalaman nabi Muhammad dalam perniagaan a) Menjalankan perniagaan perseorangan b) Berkongsi niaga dengan rakan .11) Akhlak buruk masyrakat jahiliah a) Berjudi.

c) d) Ikut rombongan bapa saudaranya Menjlnkan perniagaan Khadijah 16) Sebab Nabi s.a.a.w a) Surah Al-alaq ayat 1-5 yang memerintahkan umat Islam membaca 18) Tokoh memeluk Islam pada peringkat awal a) Khadijah bt Khuwailid b) Abu Bakar As-Siddiq c) Zaidbin Harithah 19) Sahabat Nabi s.w digelar Al-Amin a) Tidak pernah bohong/menipu dalam setiap perkataan dan tindak tanduk 17) Wahyu dan isi kandungan ppertama yang diturunkan kepada Nabi s.a.a.w di Makkah a) Bermula secra rahsia 3thn b) Secara rahsia kepada keluarga dan sahabat rapat c) Secara terbuka 10thn .w yang diseksa tuannya kerana memeluk Islam a) Bilal b Rabah b) Keluarga Yasir c) Amir b Fuhairah d) Zunaidah 20) Peringkat dakwah Nabi s.

Euphrates. dan Indus. wanita dan pangkat d) Pemulauan 23) Cara Nabi s. Berbeza dengan Tamadun Islam . Nil.a. Ia berasaskan pemikiran dan ajaran agama – anugerah Allah kepada manusia. wujud di yempat terpencil di kawasan padang pasir yang panas dan kering kontang – Hijjaz. Hwang Ho.d) Secara terbuka kepada keluarga Abu Mutalib dan orang ramai 21) Sebab golongan bawahan golongan awal memeluk Islam a) Tertarik kepada ajaran Islam yang memberikan layanan yang sama kepada semua manusia 22) Bentuk penentangan oleh kaum Quraisy terhadap dakwah Nabi s.w menghadapi tentangan daripada kaum Quraisy Makkah a) Benarkan orang Islam berhijrah ke Habsyah b) Menyebar Islam di tmpat baru seperti Taif c) Menanamkan kesabaran kepada pengikut d) Berhijrah ke Madinah Bab 4 Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah BAB 4 KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH Pengenalan: Tamadun Awal Dunia secara umum terletak di Sungai Tigris.w a) Menggunakan penyai Arab melakukan tohmahan dan fitnah b) Kekerasan c) Diplomasi dengan tawarkn kedudukan. .a.

Animisme – memuja alam iii. Merompak kafilah antara punca pencarian. 4 bentu kepercayaan. 650 – 115 sm.Lebih pentingkan untung. Dikatakan jahiliyah kerana mereka tidak menerima kebenaran dan tidak mengikut ajaran nabi dan rasul sebelumnya. Pernah diterajui oleh Ratu Balqis. ekonomi . Merompak satu kewajipan dalam kabilah Kafilah – sekumpulan manusia yang bergerak dari satu tempat ke satu tempat bertujuan berniaga atau berpindah. kepercayaan. Perkahwinan tidak ada peraturan khusus. kelalaian pemimpin sabak untuk membaikinya.. dan perdagangan. g. angkuh. Kerajaan sabak : 2 peringkat – 950 – 650 sm. d. Amalkan perbuatan berzina. Masyarakat Arab Jahiliyah Jahiliyah berasal dari perkataan arab jahala – bermaksud jahil dan tidak mengetahui atau tidak mempunyai ilmu pengetahun. a. begitu juga wanita. 2. dan meminum arak. Arab Hadari – menetap di kawasan pesisiran pantai. b. Jangka masa lebih kurang 310 tahun dari 300sm hingga 610sm. Arab Badwi tinggal di gurun dan pedalaman. Ciri-ciri Masyarakat Arab Jahiliyah. c. e. Agama wathani – menyembah berhala. Samawi – Kristian dan Yahudi . dan degil sebab tiada petunjuk dan pembimbing spt nabi dan rasul serta kitab suci. Dua golongan : Arab Badwi dan Arab Hadari. Keadaannya kucar-kacir Akhlaknya rendah spt kejam. Kedudukan waanita rendah sehingga tidak dapat mewarisi harta pusaka.Perkembangan tamadun islam diikuti bersama perkembangan tamadun Parsi dan Rom. Ekploitasi golongan kaya terhadap golongan miskin. i. 1. Zaman jahiliyah dianggap zaman kegelapan kerana tidak sembah allah. Ekonominya berasaskan pertranian. Sebab empangan maarib runtuh : berlaku banjir besar. ii. Masyarakat Jahilioyah – masyarakat arab yang hidup selepas runtuhnya empangan Maarib di Sabak sehingga turunya wahyu kepada Nabi Muhamad saw. f. Ciri-cirinya dapat dilihat dari aspek agama. Menanam bayi perempuan – percaya ia pembawa sial kepada keluarga. nilai hidup dan sosial. Lelaki boleh berkahwin dengan seberapa banyak wanita sekali gus. h. berjudi. Bahagian Tengah Semenanjung Arab. Aktiviti p[erniagaan berasaskan riba dan penindasan.

Ada identiti dan peraturannya – taasub kepada kabilah masing-masing. dan pandai berpidato ii. Keadaan geografi dan suasana tempat tinggal yang kering kontang. Tabliq ( menyampaikan ) 4. amanah ( dipercayai ) 3. menampalkan pakaian koyak. Kesannya a. 2. Ketua keluarga yang patut dicontohi. Uthman bin Huwarith. 1. memasak. Menjadi pemimpin unggul. Antara pengikutnya ialah Waraqah bin Naufal. b. Sebab berlaku: a. Penyayang terhadap orang tua dan kanak-kanak. Walau berat sebelah . Perang Al-Basua selama 40 tahun – antara Bani Tagrib dan bani bakar. melayan anak. berani. Penganutnya digelar Hunafa. Mendapat gelaran Al Amin – sentiasa dipercayai dan berkata benar. fatanah ( bijaksana ) 1. Berfikiran matang. Anak diberikan didikan agama. Amalkan sistem kabilah hidup berpuak dan berkelompok. Ada juga yang mencampurkan agama ini dengan amalan jahiliyah. 1. Kepercayaan – menilik nasib. Dalam kabilah ada suku dan tinggal dalam sebuah kawasan. Syarat Pelantikan sheikh – Mesti disukai ahli kabilah 2. Cth Perjanjian Hudaibiyah 628M. siddiq ( Berkata Benar) 2. Dilantik atas persetujuan ramai 3.. Bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Kemunculan semangat assabiah atau kesukuan yang melampau. Beransur-ansur hilang setelah 3500 tahun. sihir dan percayai roh orang mati menjadi burung. Peperangan antara kabilah berlaku. Abdullah bin Jahsh. c. – a. gagah.iv. 4. 2. i. dan Umaiyah bin Abi Saif. Menyelesaikan persengketaan di kalangan kabilah Quraish dalam peristiwa Hajar Aswad. dan membersihkan rumah. Diketuai oleh Sheikh – lambang perpaduan kabilah. pengampun. 3. j. Tindakan seorang ahli Bani Bakar membunuh ahli Bani Tagrib Kehidupan Nabi Muhamad saw sebelum menjadi Rasul Keperibadian Nabi Muhamad saw 1. Menjadikan kehidupan kucar-kacir dan persengketaan. Sifat pengasih. b. Amalan datangkan kesan. Mendapat kepercayaan Khadijah Khuwailid untuk memberikan modal perniagaan. Berpunca dari sistem kabilah yang berasaskan keturunan. i. Catatan Al Quran ada sebilangan orang yang menganut agama Hanif – Agama yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail . 3.

Secara terangan di Bukit Safa. Kewujudan dan peningkatan tamadun adalah kerana penguasaan ilmu.. Menerusi wahyu Allah al. Penentang kuat Abu Lahab .Hijr ayat 94. d. 5. Makhzum dan Asad.menghina Nabi saw. 6. Bangsa yang maju ialah bangsa yang berilmu – ilmu hanya wujud jika masyarakat rajin membaca. Cara dakwah beperingkat. Zubair bin Awam. Kepentingan pembacaan dari aspek Ilmu : a. Zaid Bin Harithah. Berlaku perdebatan terbuka dengan Abu Lahab. b. c. ii. b.apbila mendapat perintah daripada Allah swt. b. 1. kepada bani Abdul Muttalib. 2. Terbuka .. 6 Ogos 610M ( 17 Ramadhan ) turun wahyu pertama. ii. Tamim. iii. . Antaranya kepada Khadijah Khuwailid.tetapi berjaya sebar Islam di Makkah. Diadakan di rumah Ali bin Abu Talib. Wahyu pertama Surah Al-Alaq ayat 1-5 – memerintah umat Islam membaca. Penyebaran Islam di Makkah 1. membetulkan akidah dan kehidupan masyarakatnya. Kepada keluarga Abul Muttalib. Selama 10 tahun di kalangan ahli keluarga. Zuhrah. a. sahabat rapat dan kaum kerabay baginda. Nabi menyebarkan melalui keperibadiannya seperti ketinggian akhlak Nabi. kejujuran para sahabat. Abu bakar Assiddiq dan beberapa tokoh Qiraisyh spt Uthman Bin Affan. Mula tamadun Islam yang bersandarkan ilmu. Menggesa meninggalkan amalan yang keji seperi penindasan . Mengistiharkan Muhamad sebagai rasul dan mewajibkan Nabi saw menyampaikan kepada masyarakat Arab Jahiliyah. i. pembunuhan dan mencuri. Bacaan menggalakkan kajian. Ubah nilai masyarakat jahiliyah dengan cara bertahannuth ( mengasingkan diri untuk beribadat) di gua Hira yg terletak di Jabal Nur kira-kira 6 km dari Mekah.Alaq – menjadi tanda pemisah Zaman Jahiliyah dengan Zaman Islam. 4. 3. Wahyu kedua Surah Al-Muddasir ayat 1 –7. Pembacaan melahirkan masyarakat berilmu pengetahuan. Cara pertama yang dilakukan ialah a. bapa saudara Nabi. Ali Bin Abi Talib ( 10 Tahun ). Secara rahsia i. AlArqam bin Abu Arqam.Arqam menjadikan rumah sebagi pusat dakwah yang pertama di Makkah iv. Surah Al. Kerasulan Nabi Muhamad saw. anak angkat Nabi. iii. Umur Nabi ketika itu 40 tahun. Al.

Penerangan dan teladan yang baik. Pendekatan yang baik seperti: i.Reaksi Masyarakat Arab Terhadap Islam Peringkat awal tidak ambil tahu kerana hal keluarga. Diletakkan benda kotor pada tengkuk baginda Nabi saw. Amir bin Fuhairah disiksa dengan kejam sehingga gila dan Zunainah disiksa Abu Lahab sehingga buta. Penentangan dilakukan dengan pelbagai cara . Membandingkan nilai akhlak jahiliyah dan nilai akhlak Islam. Isterinya Sumaiyah mati syahid. h. 2. e. Pembacaan ayat suci Al-Quran untuk menjawab soalan yang dikemukakan iii. Harta bukan matlamat . . Layanan yang saksama b. b. Kemurnian ajarannya. tetapi kesabaran dan pengorbanan g. Sebab penerimaan Islam oleh penganutnya kerana a. Hamba yang peluk Islam disiksa. 3. Nabi saw mempunyai kekuatan mental. d. Seruan tanpa paksaan tetapi memujuk dengan menggunakan akal. c. c. dan rohani Penentangan Terhadap Islam 1. Cubaan membunuh Nabi. Bilal bin Rabah dijerut lehernya oleh Umaiyah bin Khalaf. Keperibadian Nabi saw yang berakhlak mulia. Peringkat awal penganut dari kalangan ahli keluarga . Bila ramai memeluk Islam mula proses penentangan terhadap Islam. Reaksi positif – kerana dibuat secara rahsia bagi mengelakkan ajaran ini dihancurkan dan melemahkan penganutnya. Penyebaran dibuat dengan menanam kekuatan iman. Kebijaksanaan dakwah Nabi saw secara lemah lembut dan berhikmah d. Diganggu dalam membuat ibadat. Antaranya a. para sahabat yang terdekat dan golongan hamba. Keluarga Yassir dijemur di tengah padang pasir. ii. Sebagai cth. f. Asasnya reaksi masyarakat Arab dapat dilihat melalui dua unsur: Penerimaan Terhadap Islam 1. Dicemuh. fizikal. Sebab layanan yang sama antara sesama manusia.

Penentangan terhadap Islam semakin meningkat setelah kematian Abu talib dan Khadijah. ii. Tidak menjalankan perniagaan dengan keluarga Nabi. ii. d.e. Sebab mereka dari dulu bersaing untuk menjadi ketua. Jahiliyah – berhala. Selain Khadijah wanita Islam yang berjuang spt Aisyah dan Ummu Salamah di Madinah. b. Tidak begitu berjaya sebab: i. dan menindas. iii. f. iii. Pemulauan terhadap Nabi dan keluarga baginda. g. Melalui syair – sering ejek melaluimpuisi. c. Penyelesaian masalah oleh Nabi Muhamad saw. Bantuan daripada Abu Talib. Nabi dan Zaid bin Harithah ke Taif – kurang dapat sambutan. Politiknya – Mereka merasakan jika menerima Islam mereka akan tunduk kepada kepimpinan Nabi. e. Islam boleh menggugat pengaruh politik kabilah mereka dan menaikkan kabilah bani Qusai / Hashim. Hijarh ke Habsyah untuk dapatkan perlindungan. 1. Amalan dan akhlak yang murni. Islam bertunjangkan konsep persaudaraan. Jahilaiyah tidak. Pujukan dengan menyerahkan wanita cantik dan harta. h. Orang Islam yang berkeupayaan membantu. c. Perbezaan kepercayaan dan amalan. Sebab penentangan: a. merampas harta orang. Berjalan selama 3 tahun. Tidak memberikan sebarang bentuk pertolongan kepada keluarga Nabi. Tidak berkahwin dengan anggota keluarga Nabi. Maka Nabi mengambil langkah tertentu. f. Aspek ekonomi – Islam menggugat dan jejaskan perusahaan ukir patung berhala. Ajaran Islam menyarankan prinsip persamaan . Pernyataan pemulauan digantungkan di kaabah. 2. b. Jahiliyah menolak lebih kepada Assabiyah. Jahiliyah banggakan mencuri. Islam berasaskan kepercayaan kepada Allah swt. Bentuk pemulauan orang Quraish: i. Khadijah serahkan semua hartanya untuk Islam. Ada orang Quraish yang tidak mematuhi pemulauan. Antaranya ialah a. Hijrah ke Madinah pada 622M . g.

menindas) Arab Quraisy mempunyai tanggapan salah terhadap tugas Nabi Muhammad Penyebaran Islam menggugat ekonomi Arab Quraisy (menjejaskan perusahaan mengukir patung 3) Penentangan terhadap Islam dilakukan dengan pelbagai cara: 1. Penyair Arab Quraisy sering mengejek ajaran Islam melalui puisi mereka Orang Arab Quraisy memujuk Nabi Muhammad secara lembut (menawarkan kedudukan. Abu Talib (bapa saudara Nabi Muhammad) sentiasa melindungi dan membantu baginda 3) Pemulauan berjalan selama 3 tahun sahaja kerana orang Quraisy tidak mematuhi peraturan pemulauan dengan memberikan bantuan kepada orang Islam 4) Golongan Islam berkemampuan telah membantu golongan kurang berada 5) Pengorbanan wanita dalam memperjuangkan Islam seperti Khadijah di Makkah yang menyerahkan kesemua hartanya demi membantu perjuangan islam dan diteruskan oleh Aisyah dan Ummu Salamah di Madinah . wanita cantik. 2. Perbezaan dari segi kepercayaan dan amalan antara orang Arab Quraisy dengan Islam Ajaran Islam menyarankan prinsip persamaan taraf sesama manusia Arab Jahiliah menolak konsep persaudaraan Islam (sangat bertentangan dengan konsep assabiah) 4. 2. Orang Arab Quraisy melakukan pemulauan terhadap Nabi Muhammad dan keluarga baginda (3 tahun) Pemulauan 1) Mereka menulis pernyataan tentang pemulauan dan menggantungkannya di Kaabah 2) Semasa pemulauan.Penentangan Terhadap Islam 20/04/2010 at 11:24 PM (Bab 4: Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah) 1) Penentangan terhadap Nabi Muhammad dilakukan dengan pelbagai cara seperti dicemuh. Islam melarang amalan dan akhlak yang keji (mencuri. 5. 3. harta) 3. diganggu semasa beribadat (benda kotor diletakkan di tengkuk semasa baginda bersembahyang) malah ada orang yang ingin membunuh baginda 2) Penentangan orang Arab Quraisy Makkah terhadap ajaran Islam disebabkan pelbagai faktor: 1. 6.

Penganut Islam peringkat awal terdiri daripada golongan bawahan (hamba) kerana tertarik dengan Islam yang memberi layanan yang sama kepada manusia 4. Golongan paling awal menerima Islam ialah ahli keluarga dan sahabat rapat Nabi Muhammad. Strategi dakwah peringkat awal adalah secara RAHSIA kerana:    Islam masih baru penganut masih sedikit mengelakkan penentangan yang boleh menghancurkan asas Islam 3. Ada yang menerima Islam dengan yakin walaupun diseksa dengan kejam seperti: i) Bilal bin Rabah (dijerut lehernya oleh tuannya. Pendekatan dakwah Nabi: i) membandingkan nilai akhlak masyarakat Jahiliah dengan Islam ii) membacakan ayat al-Quran untuk menjawab pertanyaan sahabat iii) memberikan penerangan iv) mewujudkan teladan yang baik 7. Umayyah bin Khalaf) ii) Keluarga Yassir dan isterinya Sumayyah (dijemur di padang pasir hingga mati syahid) iii) Amir bin Fuhairah (diseksa sehingga gila) iv) Zunainah (diseksa Abu Lahab sehingga buta) 5. Islam diterima kerana kemurnian ajarannya dan kebijaksanaan Nabi Muhammad berdakwah 6. 2. mental dan rohani . Kunci kejayaan Nabi Muhammad menyebarkan Islam di Makkah:    kesabaran yang tinggi pengorbanan kekuatan fizikal.Leave a Comment Penerimaan Terhadap Islam 14/04/2010 at 2:09 AM (Bab 4: Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah) 1.

w. 6. Mereka tidak menerima ajaran para nabi dan rasul sebelumnya seperti Nabi Ibrahim. terikat dengan peraturan kabilah. Akhlak mereka rendah – kejam. angkuh. 5. Jahiliah daripada bahasa Arab iaitu jahala bermaksud jahil. Zaman ini dianggap zaman kegelapan kerana mereka tidak menyembah Allah Taala. kepada Nabi Muhammad s. Agama samawi – Kristian. Nabi Musa. Keadaan geografi panas kering kontang. Mengamalkan perbuatan tidak bermoral – judi. Pemabuk dianggap telah menjadi lelaki sempurna. mereka menyembah berhala dan menyembah anismisme. 1. Semangat assabiah – semangat kesukuan melampau. Hanif. merompak/merampas satu kewajipan. Yahudi. degil. Lelaki boleh berkahwin dengan beberapa wanita dan sesiapa sahaja yang disukai. orang kaya menindas orang miskin. sangat taksub/fanatik dengan suku sendiri. Kepercayaan – menyembah berhala. 1. Masyarakat Arab Jahiliah ialah masyarakat yang hidup di Semenanjung Tanah Arab selepas runtuhnya empangan Maarib di Sabak hingga turunnya wahyu Allah s. Wanita dipandang rendah – tidak mewarisi harta ibu bapa. Dua golongan iaitu Badwi ( tinggal di gurun dan pendalaman) dan Hadari ( tinggal dipesisiran pantai). tidak mengetahui atau tiada ilmu pengetahuan. 2. Nabi Isa.BAB 4 : KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH. 4. 4. 2. . menilik nasib. Perniagaan – berasaskan riba. bayi perempuan ditanam hidup – hidup (dianggap menjatuhkan maruah keluarga). Mereka juga tiada nabi. gagah). pokok. 6. berani. 3. 8. ( 1 ) Zaman Masyarakat Arab Jahiliah.menbawa sikap ingin berperang. 10. arak. 3. a) Apakah pengertian Jahiliah. b) Ciri – ciri masyarakat Arab Jahiliah. kacau – bilau contohnya perang al – Basus. 11. Nabi Ismail. dipersetujui ramai. sanggup menuntun bela demi diri dan kabilah. Sistem kabilah – berpuak – puak dalam suku tertentu.w. 5. zina.a. 9. rasul dan kitab suci. 7. diketuai oleh syeikh (seseorang yang disukai.

6. Pada tahun 610 M menerima wahyu pertama. a) Kehidupan Nabi Muhammad s. 11. ibunya ialah Aminah bt. 8. 8. sebelum menjadi rasul. dipercayai. Nabi ketua keluarga contoh – membantu isteri memasak. kanak – kanak.w. melayan anak. berniaga di Syam ( usia 12 tahun ).a. Sifat bijaksana – Perjanjian Hudaibiyah yang berat sebelah akhirnya menyebarkan agama Islam. 1. 4. Baginda sabar dan tabah mendaki Gua Hirak. 2. 9. Nabi menyusu dengan Halimatus Sa’diyah. telaga zamzam. 12. Bapa nabi meninggal dunia ketika nabi dalam kandungan 7. b) Keperibadian Nabi Muhammad s. Nabi digelar Al – Amin kerana dipercayai dan tidak pernah berbohong. menyampaikan dan bijaksana. 3. 11. 1. Nabi keturunan Qusai bin Kilab (pemimpin Arab Quraisy). Kemudian datuknya meninggal dunia lalu dipelihara pula oleh datuk saudaranya Abu Talib. 6.a.a. tua. Keturunan nabi bijak mentadbir Makkah dan bijak berniaga. Sifat terpuji baginda menyebabkan keuntungan berlipat kali ganda.w. Sifat kepimpinan baginda dilihat ketika menyelesaikan persengketaan meletakkan batu Hajar Aswad. Kerasulan nabi telah diramal oleh pendeta Nasrani bernama Buhaira ketika rombongan perniagaannya singgah di Basrah. 10. 5. miskin. Pada usia 6 tahun ibu nabi meninggal dunia dan nabi dipelihara oleh datuknya. Sifat amanah menyebabkan Khadijah memberi modal yang besar kepada nabi. 9. Wahab. Sifat pemaaf – contohnya mengampunkan kaum Quraisy ketika membuka semula Kota Makkah.w. Kaabah. 2. Nabi dilahirkan pada tahun 570 M (Tahun Gajah) di rumah datuknya dan diberi nama Muhammad bermaksud terpuji.( 2 ) Nabi Muhammad s. Empat sifat terpuji nabi ialah benar. Kemudiannya baginda menjalankan perniagaan Khadijah bt Khuwalid bersama – sama Maisarah ( hamba Khadijah ). 5. 3. menampal kain koyak. Akhirnya nabi berkahwin dengan Khadijah. Bapa baginda ialah Abdullah bin Abdul Muttalib. Pengalaman hidup – mengembala kambing bapa saudaranya. Baginda merendah diri – bergaul dengan orang kaya. Bertahannuth (mengasingkan diri beribadat ) – di Gua Hirak. Keluarga nabi mengusai Makkah. 4. sebelum menjadi rasul. 7. . Anak diberi pendidikan agama dan nabi menjadi teladan kepada anak – anak. 10. di Bukit Nur.

. Perkara utama yang ditekankan ketika ini ialah akidah. 1. Affan dan al – Arqam b.w. Faktor penentangan kerana perbezaan kepercayaan antara Islam (menyembah Allah) dan Quraisy (menyembah patung). Yassir dan isterinya dijemur di padang pasir hingga mati syahid. keluarga Yassir.a. Wahyu kedua – surah al – Muddasir ayat 1 – 7 yang mengisytiharkan nabi sebagai rasulullah dan wajib menyampaikan Islam kepada seluruh manusia. b ) Cara penyebaran Islam di Makkah. Secara terbuka selama 10 tahun – cara terang – terangan selepas menerima perintah Allah. Mereka diseksa – Bilal dijerut lehernya oleh tuannya. a ) Kerasulan Nabi Muhammad s. Ali b. menyebarkan Islam di Makkah. rohani dalam mencari kejayaan. Cara penentangan ialah dengan menggangu baginda ketika bersembahyang (meletakkan benda kotor di tengkuk nabi). harta bukan ukuran tetapi kesabaran dan pengorbanan yang diutamakan.( 3) Nabi Muhammad s. Rabah. Ilmu yang dituntut mestilah ilmu yang membina masyarakat. 3. 3. 4. Quraisy menanggap menerima Islam bermakna tunduk kepada kepimpinan nabi maka kuasa politik akan terganggu. 2. 2. Nabi menyebarkan Islam secara berhikmah dan lemah – lembut. c) Penerimaan terhadap Islam peringkat awal. 2. Ahli keluarga menerima secara rahsia (jumlahnya kecil). 6. Abu Arqam yang menjadikan rumahnya pusat kegiatan Islam di Makkah ). 4. Hamba memeluk Islam kerana layanan yang sama oleh Islam seperti Bilal b. Nabi menanamkan iman yang kuat. kuat mental. Pengislaman secara rahsia – Khadijah bt Khuwailid ( isteri ). Pengislaman secara terbuka – kepada keluarga Abdul Muttalib. ceramah di rumah Ali bin Abu Talib tetapi ditolak kuat oleh Abu Lahab ( bapa saudara nabi ). mencemuh dan ingin membunuh nabi. 3. 4. d) Penentangan terhadap Islam peringkat awal. Pada mula secara rahsia selama 3 tahun – ditujukan pada ahli keluarga nabi. 1.a. 3.w. Islam menggalakkan umatnya membaca dan membuat kajian. 1. dan kaum kerabat. fizikal. Selepas itu nabi terus menerima wahyu dan menyebarkannya. 5. 2. para sahabat. tiada paksaan untuk memeluk Islam. Islam ditentang kerana pertentangan sistem sosial seperti konsep persamaan taraf dan perbezaan darjat. 1. Wahyu pertama – surah al – Alaq 1 – 5 yang memerintahkan umat Islam membaca. Abu Bakar al – Siddiq ( sahabat baginda yang kemudiannya mengislamkan Uthman b. Nabi menunjukkan teladan positif – berakhlak mulia. Abu Talib ( 10 tahun – sepupu ). konsep persaudaraan dan assabiah. amalan keji seperti mencuri dikeji Islam tetapi diterima Quraisy. 4.

Aisyah. Dari segi ekonomi penerimaan Islam akan mengugat perusahaan membuat patung.a. Ummu Salamah dalam menghadapi cabaran sama ada di Makkah mahupun di Madinah. 6. Reaksi masyarakat Arab Jahiliah. hamba kerana mereka tertarik dengan ajaran Islam yang memberikan layanan yang sama kepada semua manusia.w berdakwah.w. Penghijrahan ke Madinah setelah menerima perintah Allah dan telah dijemput oleh suku Aus dan Khazraj. menyelesaikan masalah.   6.a. Golongan ini tetap menerima ajaran Islam dengan yakin walaupun ada dikalangan mereka yang diseksa dengan kejam.a. Pada mulanya. 5.. 2.Walau bagaimanapun. Pada peringkat ini. 1.barulah orang arab Quraisy menentangnya.Mereka tidak mahu mencampuri urusan dalaman keluarga baginda. 8. e) Nabi Muhammad s. Nabi tetap sabar sehingga akhirnya berhijrah ke Madinah. Orang yang paling awal menerima Islam ialah Ahli keluarga dan sahabat rapat Nabi Muhammad s. Nabi dan Zaid Harithah ke Taif tetapi kurang berkesan. 7.w. Penerimaan terhadap Islam. Penentangan kian hebat selepas Abu Talib dan khadijah meninggal dunia.kebanyakan penganut agama Islam ialah golongan bawahan seperti 4. 5. setelah dakwah Islamiah dilaksanakan secara terang dan mendapat tempat dihati sebilangan orang ramai.w. 9. 3. Pada mulanya kegiatan dakwah dilakukan secara rahsia. 3.Mereka juga tidak menyangka seruan itu akan disambut oleh sebahagian masyarakat arab Quraisy. Nabi sekeluarga juga pernah dipulaukan selama 3 tahun tetapi dilindungi oleh Abu Talib. Nabi juga dibantu oleh wanita seperti Khadijah. Quraisy juga merasuah nabi dengan wanita cantik dan harta tetapi ditolak baginda. membaca ayat al-quran untuk menjawab pertanyaan para sahabat dan memberi penerangan. 2. 1. 4. . Sebab-sebab ajaran Islam dapat diterima oleh orang ramai kerana : kerana kemurnian ajarannya kebijaksanaan Nabi Muhammad s.iaitu baginda menggunakan cara yang lemah-lembut.contohnya Bilal bin Rabah yang dijerut lehernya dengan tali oleh tuannya.5.a. Pendekatan yang digunakan oleh Nabi Muhammad untuk menyebarkan islam ialah:   membandingkan akhlak masyarakat jahiliah dengan akhlak yang disarankan oleh Islam. Nabi membenarkan orang Islam mendapatkan pelindungan di Habsyah. Penentangan juga dilakukan melalui syair Quraisy.Keluarga Yassir pula telah dijemur di Padang sehingga Yassir dan isterinya mati syahid.orang islam Quraisy tidak mengambil berat tentang penyebaran Islam kerana penyebaran Islam ini hanya melibatkan keluarga Nabi Muhammad s.

mereka takut dengan konsep agama Islam seperti pahala.a.syurga. Abu Bakar al-Siddiq telah membeli Bilal daripada tuannya. SEJARAH TG4 . jahala yang bermaksud jahil dan tidak mengetahui atau tidak mempunyai ilmu pengetahuan.     merampas kekuasaan Makkah daripada tangan orang Arab Quraisy dengan cara menyebarkan Islam.dan ditindih dadanya dengan batu.Umaiyah . menyeksa orang yang memeluk Islam. Orang Arab Quraisy tersalah anggap dengan mendakwa bahawa Nabi Muhammad ingin 3.diselar dengan besi panas.     beliau ialah hamba kepunyaan Umaiyah yang berasal dari Habsyah. .a. 2.neraka serta hari pembalasan (akhirat). memujuk baginda meninggalkan dakwah Islamiah. Masyarakat Arab Jahiliyah ► Apakah maksud Jahiliah? 1. Penentangan terhadap Islam. sumber ekonomi utama kaum Arab Quraisy iaitu pembuatan patung berhala akan terjejas kerana Islam melarang penyembahan patung berhala sebaliknya menyembah Allah s. beliau ialah muazzin (orang yang melaungkan azan) pertama pada zaman awal perkembangan Islam.misalnya dengan cara dijemur.w yang tinggi merupakan kunci kejayaan agama Islam.semasa beliau diseksa. agama Islam memansuhkan dan menganggu-gugat sistem sosial kaum Quraisy yang berdasarkan keturunan dan kekayaan.BAB 4 BAB 4 ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH A. Orang Quraisy menentang dakwah Islamiah yang disampaikan Nabi Muhammad kerana:      ajaran Islam bertentangan daripada kepercayaan nenek moyang kaum Quraisy yang mengamalkan penyembahan berhala dan kepercayaan syirik.dosa.a.w.w. Penentangan terhadap Nabi Muhammad s. memulaukan orang Islam. Sudut Maklumat: Bilal bin Rabah. mereka tidak senang dengan persaudaraan Islam yang akan menggugat semangat assabiyah yang menebal dikalangan kaum Arab Quraisy. menunjukkan teladan yang baik. ditunjukkan dengan cara: mengejek dakwah Islamiah melalui sajak dan puisi serta karya orang Arab Quraisy. beliau telah diseksa dengan kejam. Pengorbanan dan kesabaran Nabi Muhammad s. 1.Harta bukan menjadi ukuran utama dalam berdakwah. 7. Perkataan bahasa Arab.

agama dan kepercayaan dan politik. 6. Menyembunyikan diri daripada kaumnya kerana kelahiran anak perempuan dianggap berita buruk. mereka bersifat kejam. Masyarakat Hadari menetap di kawasan pesisiran pantai Semenanjung Tanah Arab. 2. . ekonomi. berzina dan minum arak. 2. Kedudukan yang rendah dalam masyarakat. Wanita tidak boleh mewarisi harta pusaka. Masyarakat Badwi tinggal di kawasan gurun dan pedalaman di bahagian tengah Semenanjung Tanah Arab. 8. Berfahaman seseorang lelaki yang meminum arak sehingga mabuk menunjukkan mereka telah sempurna sebagai lelaki. 4. angkuh dan degil. misalnya. ► Nyatakan kedudukan wanita dalam masyarakat Zaman Jahiliah 1. 2. ► Mengapakab masyarakat Arab sebelum kerasulan Nabi Muhammad digelar masyarakat Arab Jahiliah? 1. 7. Masyarakat Arab Jahiliah tidak menyembah Allah Yang Maha Esa malah kebanyakan mereka menyembah berhala dan mempercayai animisme.a. Wanita menjadi pemuas nafsu lelaki. Menanam bayi perempuan hidup-hidup sejurus dilahirkan. Sosial 1.► Apakah yang dimaksudkan dengan masyarakat Arab Jahiliah? 1. 4. Kelahiran anak perempuan menyebabkan bapa menjadi marah. Seorang lelaki boleh berkahwin dengan ramai wanita serentak.w. Akhlak mereka adalah rendah. Gelaran masyarakat Arab Jahiliah kerana mereka tidak menerima kebenaran dan tidak mengikut ajaran para nabi dan rasul. Masyarakat yang hidup di Semenanjung Tanah Arab selepas runtuhnya Empangan Maarib di Sabak sehingga turunnya wahyu Allah kepada Nabi Muhammad s. ► Terangkan kehidupan masyarakat Arab Jahiliah dari segi sosial. 3. 2. Kehidupan masyarakat Arab Jahiliah adalah kucar-kacir kerana pada masa itu tiada nabi atau rasul dan kitab suci yang boleh dijadikan petunjuk dalarn kehidupan. 1. ► Jelaskan dua golongan masyarakat Arab Jahiliah. Anak perempuan boleh menjatuhkan maruah keluarga. 3. 5. Mengamalkan perbuatan yang tidak bermoral seperti berjudi.

sihir. 2. Ahli kabilah pula sangat taksub dan fanatik terhadap kabilah masing-masing. Agama dan Kepercayaan 1. 1. Amalan hidup berpuak-puak dan berkelompok dalam kehidupan masyarakat arab jahiliah. Merompak sebagai satu kewajipan yang harus dilakukan oleh setiap individu dalam sebuah kabilah. Berasaskan cara hidup berpuak-puak dan berkelompok. Menurut catatan al-Quran terdapat sebilangan kecil masyarakat Arab Jahiliah menganut agama Hanif tetapi telah melupakan ajaran ini secara beransur-ansur. 3. Sering berlaku peperangan antara satu kabilah dengan kabilah yang lain disebabkan perkara kecil. Setiap kabilah mempunyai identiti dan peraturannya sendiri. Dalam soal perkahwinan seseorang lelaki boleh berkahwin dengan beberapa orang wanita sekaligus atau dengan sesiapa yang disukainya. Kegiatan merompak dan merampas barangan daripada kafilah di padang pasir merupakan punca mata pencarian masyarakat Arab Jahiliah. Semangat assabiah atau semangat kesukuan amat tebal di kalangan masyarakat. 4. 4. Dalam sesebuah kabilah. Mereka yang menanam bayi perempuan secara hidup-hidup kerana beranggapan anak perempuan akan menjatuhkan maruah keluarga. Politik 1. Terdapat empat bentuk kepercayaan agama. 2. 3. samawi (Kristian dan Yahudi) dan kepercayaan (seperti menilik nasib. Golongan kaya mengeksploitasi golongan miskin. ► Apakah yang dimaksudkan sistem kabilah? 1. Kedudukan wanita dalam masyarakat pula adalah rendah sehinggakan mereka tidak dapat mewarisi harta pusaka tinggalan ibu bapa mereka. 2. Ekonomi 1. dan mempercayai roh orang mati menjadi burung). ► Nyatakan ciri-ciri Sistem Kabilah yang menjadi amalan masyarakat Arab Jahiliah. 2. 5. 4. ahlinya terdiri daripada suku yang sama dan mereka tinggal dalam sebuah kawasan. . iaitu agama wathani (menyembah berhala). animisme (memuja alam seperti pokok). 3.3. Mengamalkan Sistem Kabilah yang berasaskan cara hidup berpuak-puak dan berkelompok. Aktiviti perniagaan yang dijalankan berasaskan riba dan penindasan kerana mementingkan keuntungan dan kekayaan semata-mata.

5. 3. Setiap ahli kabilah sangat taasub dan fanatik terhadap kabilah masing-masing. Abu Talib 3. Kehidupan yang kucar-kacir dan tidak aman. Kemunculan semangat assabiah atau semangat kesukuan yang melampau. C. ► Mengapakah amalan sistem kabilah mendatangkan kesan buruk kepada kehidupan masyarakat Arab Jahiliah? 1. 3. Setiap Puak tinggal dalam kelompok masing-masing dan terikat kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh kabilah. 4. dan pandai berpidato. Sesuatu kabilah diketuai oleh seorang syeikh merupakan lambang perpaduan kaum mereka.a. ► Apakah maksud semangat assabiah? 1. bakal syeikh tersebut mestilah disukai oleh ahli kabilah dan dilantik atas persetujuan ramai. Abdul Muttalib bin Hashim ► Namakan bapa saudara Nabi Muhammad s. gagah. ► Bagaimanakah semangat assabiah terbentuk dalam kehidupan masyarakat Arab Jahiliah? 1. Abu Lahab . 6.5. ► Namakan datuk Nabi Muhammad s. 4. Sikap orang Arab Jahiliah yang suka berperang seperti mana peperangan al-Basus. Islam dan Penyebarannya di Makkah. 7. Pelantikan syeikh berdasarkan syarat-syarat antaranya. berani. 1.w. Al-Haris 2. 2. 2. Kemunculan semangat assabiah atau semangat kesukuan yang melampau berpunca daripada Sistem Kabilah yang berasaskan keturunan.w. 1. Peperangan sering berlaku antara sama kabilah dengan kabilah yang lain disebabkan perkara kecil. Keadaan geografi dan suasana tempat tinggal mereka yang panas dan kering-kontang menyebabkan sesuatu kelompok kabilah terpaksa mengatasi masalah yang dihadapi secara bersama. Semangat kesukuan yang melampau dan saling bermusuhan antara satu sama lain. Menimbulkan perasaan kesukuan yang menebal di kalangan ahli kabilah.a. Beliau mestilah memiliki sifat berfikiran matang.

8. Pernah mengembala kambing kepunyaan bapa saudara baginda. 2. Aminah binti Wahab. 4. ibu baginda. Berasal daripada keturunan pemimpin Makkah yang terkenal. Ketika berusia enam tahun.w disebut tahun Gajah? 1. iaitu hamba Khadijah.a.a. 7.a. Hamzah ► Mengapakah tahun kelahiran Nabi Muhammad s. Nabi Muhammad s. 11. Perasaan hormat Khadijah terhadap baginda telah membawa kepada perkahwinan ketika baginda berumur 25 tahun dan Khadijah pula berusia 40 tahun..w. 13. .w. 6. Berketurunan bangsa Quraisy yang sangat dihormati oleh kabilah Arab yang lain. Baginda menguruskan perniagaan Khadijah bersama-sama Maisarah. telah diramalkan oleh seorang pendeta Nasrani bernama Buhaira. dan kebolehan baginda menjalankan perniagaan. Abdul Muttalib. iaitu bersamaan 12 Rabiulawal pada Tahun Gajah.a. 16. 9. Abu Talib. Kebijaksanaan dan kelembutan tutor kata serta kepandaian baginda menyebabkan perniagaan memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. Abu Talib memelihara setelah datuk baginda Abdul Muttalib meninggal dunia. Mengikuti rombongan perniagaan bapa saudara baginda ke Syam ketika berusia 12 tahun. 3.w. bijak dalam urusan pentadbiran Makkah dan mahir dalam selok-belok pemiagaan. sebelum dilantik menjadi Rasul.w. telah diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah untuk dipelihara dan disusui setelah bapa baginda meninggal dunia. 1. 5. 12.a. 15.w. 10.w. sifat amanah. Sempena tahun berlakunya serangan tentera bergajah di kota Makkah yang dipimpin oleh Abrahah dari Habsyah. telah menjadi yatim piatu sejak berumur enam tahun. Giat berdagang dan pernah berniaga secara berseorangan dan berkongsi bersama temannya ketika berusia 20 tahun. 14. semasa rombongan ini singgah di Basrah. Kerasulan Nabi Muhammad s. Aminah binti Wahab meninggal dunia dan baginda telah dipelihara oleh datuk baginda. Abbas 5.4. Khadijah memberi modal yang besar kepada baginda kerana kemuliaan budi pekerti. tahun 570 M. Bapa baginda ialah Abdullah bin Abdul Muttalib dan ibu baginda.a. ► Terangkan riwayat hidup Nabi Muhammad s. telah dilahirkan pada 20 April. Nabi Muhammad s. Bapa saudara Nabi Muhammad s. Nabi Muhammad sa.

3. Sifat bijaksana dalam menyelesaikan masalah semasa baginda mementerai Perjanjian Hudaibiyah dengan orang Arab Quraisy Makkah walaupun perjanjian tersebut berat sebelah. 2. 23.a. Sering memikirkan kehidupan masyarakat di sekelilingnya yang tidak bermoral dan taksub dengan amalan jahiliah. Wahyu pertama diturunkan olehAllah kepada Nabi Muhammad s. 21.w. . melayan anak. Bersifat penyayang terhadap orang tua dan juga kanak-kanak.17. Mengamalkan cara hidup yang sederhana anak-anak diberikan pendidikan agama secukupnya dan menjadikan diri baginda teladan kepada anak-anak. Menyerahkan diri kepada Allah dengan sepenuh jiwa raga baginda dan memikirkan masalah yang dihadapi oleh kaum Quraisy Makkah. Sentiasa merendah diri ketika bergaul dengan semua lapisan masyarakat sama ada yang kaya atau yang miskin walaupun kedudukan baginda yang tinggi dan dihormati. menampal pakaian yang koyak. bertahannuth di Gua Hirah? 1.w. seseorang itu akan mendapat ilmu dan menambah ilmunya. Sifat pengasihnya dan timbang rasanya sebagai ketua keluarga sering membantu isterinya memasak. Menyelesaikan persengketaan untuk meletakkan semula Hajar Aswad ke tempat asalnya.? 1. menerusi Jibrail. 3. Mengasingkan diri untuk beribadat kepada Allah. Berusaha mencari suatu cara untuk dapat mengubah nilai yang dipegang oleh masyarakat di sekelilingnya. ► Apakah wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad s. Tempat Allah menurunkan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad s.w.a. ayat 1-5 yang memerintahkan umat Islam supaya membaca. 18. ► Mengapakah Nabi Muhammad s. Melalui pembacaan. 19.a. ► Berdasarkan wahyu yang pertama mengapakah amalan membaca sangat penting dalam Islam? 1. 22. dan membersihkan rumah. 5. Tempat beribadat yang sunyi dan tenang. ialah surah al-Alaq. 2. Menunjukkan sifat pemaaf dengan mengampun dan memaaf Arab Quraisy yang menyerah diri semasa pembukaan semula kota Makkah.a. Seseorang atau sesuatu bangsa yang berilmu dapat mencapai kejayaan yang cemerlang dalam pelbagai bidang di meningkatkan tamadun bangsanya. 6. 4.w. 20. Melalui pembacaan kajian terhadap sesuatu perkara dapat dilakukan. iaitu di penjuru timur Kaabah semasa berumur 35 tahun. menerimanya sebagai satu hikmah untuk menyebarkan Islam seterusnya.

a. 4.a. Nabi Muhammad s. Merupakan pengisytiharan Nabi Muhammad s. menjadikan rumah al-Arqam sebagai pusat kegiatan Islam untuk menyebarkan Islam. 6. 5. Reaksi Masyarakat Arab ► Senarai tokoh yang terawal memeluk Islam 1.a. Keluarga Yasir. 2.w. Utman bin Affiti. Ilmu yang dituntut mestilah dapat membina masyarakat. beberapa orang tokoh Quraisy lain telah memeluk Islam.a.w. Dakwah Islamiah secara rahsia ditujukan kepada ahli keluarga baginda. 4. Isteri Nabi Muhammad .a. Anak angkat Nabi . 2.Bilal bin Rabah.w.Abu Bakar al-Siddiq. sahabat yang rapat. E. sahabat dan orang ramai. dan kaum kerabat baginda. ► Apakah pendekatan yang digunakan oleh Nabi Muhammad s. Mengadakan majlis ceramah di rumah Ali bin Abu Talib untuk menerangkan tentang Islam. sebagai Rasulullah yang mewajibkan baginda menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh manusia. yang dihadiri oleh kesemua ketua pentadbir kota Makkah melalui perbahasan antara Nabi Muhammad s. Secara rahsia selama tiga tahun.Ali bin Abi Talib 5.4. untuk menyebarkan Islam di Makkah? . Dakwah Islamiah secara terbuka kepada orang ramai pula dilakukan di Bukit Safa.w. sebagai rasul juga dianggap sebagai rahmat kepada seluruh alam sejagat. Arqam bin Abu Arqam.w.Siti Khadijah binti Khuwalid 2. Zubair al-Awam. Kanak-Kanak .w.a. 8. 3. Dakwah Islamiah secara terbuka kepada keluarga Abdul Mutalib. Pelantikan Nabi Muhammad s. Golongan hamba .Zaid bin Harithah 3. 7. berdakwah di Makkah? 1.a. Melalui ketinggian akhlak Nabi Muhammad s. ► Mengapakah wahyu kedua Surah al-Muddasir yang diturunkan sang penting dalam perkembangan Islam? 1. Melalui sahabat baginda Abu Bakar al-Siddiq. Amir bin Fuhairah dan Zunainah ► Bagaimanakah Nabi Muhammad s.w. Sahabat Nabi . dengan Abu Lahab yang telah menghina baginda. dan kejujuran para sahabat telah menyebarkan dakwah lslamiah pada peringkat awal mendapat sambutan.

Nabi Muhammad s. Menggugat ekonomi orang Arab Quraisy serta menjejaskan perusahaan mengukir patung berhala kerana Islam mewajibkan menyembah Al l ah.w. yang terkenal sebagai orang yang berakhlak mulia.a.a.a. 8. ► Mengapakah orang Arab Quraisy menentang ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s. buta dan mati.w dicemuh dengan kata-kata nista. 6. Prinsip persamaan taraf sesama manusia bertentangan dengan sistem social masyarakat Arab Jahiliah yang mewujudkan perbezaan darjat antara golongan atasan dengan bawahan. di samping memberikan penerangan dan menunjukkan teladan yang baik. 4. Mereka memeluk Islam kerana tertarik kepada ajaran Islam yang memberikan layanan yang sama kepada semua manusia terutama golongan hamba. ► Bagaimanakah orang Arab Quraisy menentang dakwah Islamiah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s. 2.? 1. Baginda tidak memaksa orang ramai memeluk Islam tetapi memujuk mereka dengan menggunakan akal yang dianugerahi Allah. 7.w. Nabi Muhammad s.w. Kebijaksanaan Nabi Muhammad s.1. Nabi juga membacakan ayat al-Quran untuk menjawab pertanyaan para sahabat.a.? 1. 3. 7. 5. 6. 2. . Menggugat pengaruh dan kedudukan keluarga mereka di Makkah kerana Nabi Muhammad s. 3. ajaran Islam berasaskan kepercayaan kepada Allah Yang Maha Esa sedangkan orang Arab Quraisy mempercayai dan mengamalkan tradisi turun-temurun menyembah patung berhala dan mempercayai animisme. Mengenali peribadi Nabi Muhammad s. terpaksa tunduk kepada kepimpinan Nabi.w.a.w. Diterima oleh orang ramai kerana kernurnian ajarannya. Perbezaan dari segi kepercayaan dan amalan. 4. 2.a. Menolak konsep persaudaraan Islam yang sangat bertentangan dengan konsep assabiah yang menjadi pegangan mereka.w. Orang Arab Quraisy mempunyai tanggapan yang salah terhadap tugas nabi menganggap jika menerima agama Islam. berdakwah secara lemah lembut dan berhikmah. 5. Mengunakan pendekatan membandingkan antara nilai akhlak masyarakat Arab Jahiliah dengan nilai akhlak yang disaran oleh Islam. Golongan hamba yang memeluk Islam diseksa dengan kejam hingga membawa kepada gila.a. Amalan dan akhlak yang keji seperti mencuri dan menindas yang menjadi kebiasaan mereka tetapi dilarang sama sekali oleh Islam. berasal daripada keturunan yang menguasai kepimpinan kota Makkah. telah menanamkan keimanan yang kuat kepada pengikutnya.

a. 3. dan keluarga dengan menulis pernyataan pemulauan dan menggantungkannya di Kaabah.w.a. 7. 4.a. untuk mengatasi ancaman puak Quraisy Makkah? 1. Nabi Muhammad s. ekonomi dan sosial. Penyair Arab Quraisy sering mengejek ajaran Islam melalui puisi mereka. Nabi Muhammad s. benda-benda yang kotor telah diletakkan di tengkuk semasa baginda bersembahyang. 2.w. Membawa pembaharuan dalam pelbagai bidang seperti politik. Mencorakkan tamadun Islam bagi masyarakat Arab Jahiliah di Semenanjung Tanah Arab. 3. sebagai rasul dianggap rahmat kepada masyarakat dunia? 1. Berhijrah ke Madinah setelah mendapat wahyu dari Allah.3. . 5. diganggu semasa beribadat contohnya. Membenarkan orang Islam berhijrah ke Habsyah untuk mendapatkan perlindungan. wanita cantik dan harta agar meninggalkan dakwah Islamiah. Orang Arab Quraisy telah memujuk Nabi Muhammad s. ► Apakah langkah-langkah yang diambil oleh Nabi Muhammad s.w. 6. dan Zaid bin Harithah pula merancang ke Taif untuk menyebarkan Islam ke tempat baru tetapi gagal. Ada kalangan orang Quraisy telah membuat pakatan membunuh Nabi Muhammad. Orang Arab Quraisy melakukan pemulauan terhadap Nabi Muhammad s. ► Mengapakah perlantikan Nabi Muhammmad s. misalnya.a.a.w.w. amalan bekerjasama dan saling membantu antara satu sama lain. Mengubah cara hidup masyarakat Arab Jahiliah kepada suatu kehidupan yang lebih teratur secara beransur-ansur. 2.a.w. Menerapakan nilai-nilai murni dalam kehidupan. 4. dengan menawarkan kedudukan.