Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah

Bab 4: Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah Masyarakat Arab Jahiliah: Jahiliah bermaksud jahil atau tidak tahu serta tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Diberi gelaran masyarakat jahiliah kerana tidak mahu menerima kebenaran dan ajaran para nabi dan rasul sebelumnya. Masyarakat jahiliah terbahagi kepada dua iaitu masyarakat badwi dan hadhari. Zaman jahiliah dianggap zaman kegelapan kerana; mereka tidak menyembah Allah, mereka menyembah berhala dan animism, kehidupan masyarakatnya kucar-kacir, tiada panduan daripada kitab, nabi dan rasul kepada masyarakat. Mempunyai akhlak yang rendah seperti kejam, zalim angkuh dan sebagainya. Ciri-ciri Masyarakat Jahiliah: Wanita dipandang rendah dan hina. Mengamalkan perbuatan yang tidak bermoral. Lelaki boleh berkahwin sebanyak mungkin. Golongan miskin ditindas. Riba dan penindasan berleluasa. Merompak dan merampas barangan dibenarkan. Mengamalkan sistem kabilah dan semangat asabiah yang kuat. Empat bentuk kepercayaan iatu agama Wathani (sembah berhala) agama Samawi (Kristian dan Yahudi), agama Hanif iaitu agama yang dibawa oleh nabi Ibrahim dan nabi Ismail dan kepercayaan khurafat. Kesan-kesan semangat assabiah ialah: Mementingkan kepada suku kaumnya sahaja. Kerap mencetuskan peperangan dan pergaduhan. Sistem kabilah melahirkan perasaan kesukuan yang menebal dan sangat fanatik. Mewujudkan masyarakat yang kucar kacir dan tidak aman. Kehidupan Nabi Muhammad SAW Sebelum Dilantik Menjadi Rasul: Nabi Muhammad SAW berasal daripada keturunan Qusai bin Kilab iaitu pemimpin Makkah. Nama sebenarnya Muhammad bin Abdullah. Bapanya Abdullah bin Abdul Mutalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Baginda dilahirkan pada 20 April 570 Masehi pada malam Isnin bersamaan 12 Rabiulawal. Pengalaman baginda ialah pernah bekerja sebagai pengembala kambing dengan Abu Talib. Terlibat dalam perniagaan sejak berusia 12 tahun. Membantu bapa saudaranya Abu Talib dalam perniagaan di Syam dan menjalankan perniagaan Khadijah bt. Khuwailid. Baginda berkahwin dengan Khadijah bt. Khuwailid ketika berusia 25 tahun. Keperibadian Nabi Muhammad SAW: memiliki empat sifat terpuji iaitu, Siddiq (benar) Amanah (amanah), Tabligh (menyampaikan) dan Fatonah (bijaksana). Rasa rendah diri dalam pergaulan dengan semua masyarakat dan mempunyai sikap pemaaf. Baginda mempunyai sifat pengasih dan bertimbang rasa. Digelar al-Amin kerana perkataan dan perbuatan baginda sentiasa dipercayai. Sering berfikir untuk mencari kebenaran dengan bertahanuth seorang diri di Gua Hira yang terletak di bukit Nur. Selepas 6 tahun bertahanuth, akhirnya pada 6 ogos 610 Masehi bersamaan dengan 17 Ramadhan, wahyu pertama telah diturunkan melalui malaikat Jibrail. Kerasulan Nabi Muhammad SAW: Wahyu pertama yang diturunkan ialah Surah Al-Alaq ayat 1 – 5 yang memerintahkan umat Islam supaya lakukan amalan membaca. Wahyu kedua diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW daripada surah Al-Muddasir ayat 1 – 7 yang menjadi bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW.

Penyebaran Islam di Makkah: Dakwah Islamiyah secara rahsia berjalan selama 3 tahun yang hanya ditujukan kepada ahli keluarga, sahabat dan kerabat baginda. Kaedah yang digunakan untuk berdakwah secara rahsia ialah, ceramah secara rahsia dan ajak secara persaorangan. Dakwah secara terbuka dilakukan selama 10 tahun di Makkah dan cara ini dilakukan setelah mendapat perintah daripada Allah daripada surah al-Hijr. Kaedah yang digunakan untuk berdakwah cara ini ialah; ceramah di rumah dan seruan secara terbuka. Reaksi Masyarakat Arab Terhadap Islam: Ajaran Islam memberi layanan yang sama rata terhadap semua manusia. Ajaran Islam menekankan persamaan taraf, tolong menolong dan saling membantu. Pada peringkat awal, tumpuan dakwah kepada ahli keluarga dan sahabat yang rapat dilakukan secara rahsia. Orang Arab Quirasy telah menentang ajaran Islam yang dibawa oleh rasulullah kerana; Perbezaan kepercayaan iaitu mereka menyembah berhala sedangkan Islam memerintahkan agar menyembah Allah SWT.  Takut pengaruh mereka tergugat kerana mengiktiraf kepimpinan Nabi bererti pengaruh dan kedudukan mereka akan diambil alih.  Enggan menerima konsep persamaan taraf.  Akan menjejaskan ekonomi mereka kerana aktiviti pembuatan dan pengukiran berhala akan diharamkan. Mereka telah menyeksa sesiapa yang memeluk Islam dengan kejam, antaranya ialah;  Bilal bin Rabah – dijerut leher dengan tali oleh tuannya iaitu Umaiyah bin Khalaf namun imannya tidak goyah.  Keluarga Yasir – keluarganya telah dijemur di padang pasir hingga Yassir dan isterinya, Sumaiyah gugur syahid.  Amir bin Fuhairah – diseksa dengan kejam oleh tuannya hingga gila.  Zunainah – diseksa oleh Abu Lahab hingga matanya buta. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah ditentang dengan pelbagai cara seperti:  Diganggu semasa beribadat.  Penyair Arab mengejek ajaran Nabi Muhammad SAW melalui puisi mereka.  Melemparkan tohmahan dan pelbagai tuduhan.  Memujuk Nabi agar meninggalkan dakwah Islam dengan menawarkan kedudukan, wanita cantik dan harta tetapi ditolak.  Melakukan pemulauan terhadap keluarga nabi. Nabi Muhammad SAW Menyelesaikan Masalah: Apabila berlaku penentangan yang hebat daripada kaum Quirasy, nabi telah membenarkan orang Islam berhijrah ke Habsyah untuk mendapatkan perlindungan. Pemilihan Habsyah kerana rajanya iaitu Najasyi adalah raja yang baik dan masih mengamalkan ajaran yang terkandung dalam kitab Injil. Menjalankan dakwah ke Thaif, nabi bersama Zaid bin Harithah telah cuba untuk pergi berdakwah di Thaif tetapi tidak diterima oleh penduduk Thaif. Berhijrah ke Madinah, berlaku pada tahun 622 Masehi setelah mendapat perintah daripada Allah SWT. Setelah berlaku penghijrahan ke Madinah, Nabi Muhammad SAW telah berjaya menjadikan Madinah sebagai sebuah negara Islam yang unggul.

Bab 4 Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah Bab 4 Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah 1) Sebab empangan Maarib runtuh a) Banjir besar b) Kelalaian pemimpin Sabak membaiki 2) Sebab zaman jahiliah dikenali zaman gelap a) Tidak sembah Allah Yang Maha Esa b) Kehidupan kucar-kacir c) Tidak ada nabi atau rasul d) Tiada kitab suci sebagai petunjuk e) Akhlak rendah 3) Aktiviti ekonomi masyarakat Arab jahiliah a) Perniagaan b) Merompak c) Merampas barang kabilah lain 4) Bukti kegiatan ekonomi yang menggambarkan amalan jahiliah a) Perniagaan yang dijlnkan berasas riba dan penindasn b) Penting untung dan kekayaan c) Ekploitasi orang kaya terhdp orang miskin d) Merompak wajib dilakukan .

Tanah Arab 7) Sistem kabilah mendatangkan kesan negatif kepada kehidupan Arab jahiliah a) Kemunculan smangat assabiyah melampau dan tercetus perang sesama sendiri 8) Sistem kepercayaan yang diamalkan masyarakat Arab jahiliah a) Agama wathani b) Animisme c) Samawi d) Percaya tilik nasib. nujum. pedlman.5) Golongan masyarakat jahiliah a) Arab Hadari b) Arab Badwi 6) Tempat tinggal masyarakat Arab Hadari dan masyarakat Arab Badwi a) Arab Hadari: persisir pantai b) Arab Badwi: gurun. bahagian tgh sem. roh orang mati 9) Maksud dan contoh khurafat a) Kepercayaan karut atau tahyul. sihir. Contoh: sihir. percaya pakai cincin perak/tembaga boleh jd kuat 10) Maksud jahiliah a) Jahil tidak mengetahui atau tidak ada ilmu pengetahuan .

11) Akhlak buruk masyrakat jahiliah a) Berjudi. berzina b) Minum arak c) Bunuh anak perempuan d) Memandang rendah pada wanita 12) Kedudukan wanita pada zaman jahiliah a) Tidak dapat warisi harta pusaka b) Anggap anak perempuan menjatuhkan maruah c) Lelaki boleh kahwin berapa ramai wanita sekaligus d) Bayi perempuan baru lahir ditanam hidup2 13) Sifat terpuji nabi Muhammad a) Siddiq b) Amanah c) Tabligh d) Fathonah 14) Sebab thn kelahiran nabi Muhammad dikenali tahun Gajah a) Sempena thn berlakunya serangan tentera bergajah di Makkah yang diketuai Abrahah dari Habsya 15) Pengalaman nabi Muhammad dalam perniagaan a) Menjalankan perniagaan perseorangan b) Berkongsi niaga dengan rakan .

w di Makkah a) Bermula secra rahsia 3thn b) Secara rahsia kepada keluarga dan sahabat rapat c) Secara terbuka 10thn .a.a.c) d) Ikut rombongan bapa saudaranya Menjlnkan perniagaan Khadijah 16) Sebab Nabi s.a.w digelar Al-Amin a) Tidak pernah bohong/menipu dalam setiap perkataan dan tindak tanduk 17) Wahyu dan isi kandungan ppertama yang diturunkan kepada Nabi s.a.w yang diseksa tuannya kerana memeluk Islam a) Bilal b Rabah b) Keluarga Yasir c) Amir b Fuhairah d) Zunaidah 20) Peringkat dakwah Nabi s.w a) Surah Al-alaq ayat 1-5 yang memerintahkan umat Islam membaca 18) Tokoh memeluk Islam pada peringkat awal a) Khadijah bt Khuwailid b) Abu Bakar As-Siddiq c) Zaidbin Harithah 19) Sahabat Nabi s.

wujud di yempat terpencil di kawasan padang pasir yang panas dan kering kontang – Hijjaz. Euphrates. Berbeza dengan Tamadun Islam . Nil.d) Secara terbuka kepada keluarga Abu Mutalib dan orang ramai 21) Sebab golongan bawahan golongan awal memeluk Islam a) Tertarik kepada ajaran Islam yang memberikan layanan yang sama kepada semua manusia 22) Bentuk penentangan oleh kaum Quraisy terhadap dakwah Nabi s. .w a) Menggunakan penyai Arab melakukan tohmahan dan fitnah b) Kekerasan c) Diplomasi dengan tawarkn kedudukan. Hwang Ho.w menghadapi tentangan daripada kaum Quraisy Makkah a) Benarkan orang Islam berhijrah ke Habsyah b) Menyebar Islam di tmpat baru seperti Taif c) Menanamkan kesabaran kepada pengikut d) Berhijrah ke Madinah Bab 4 Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah BAB 4 KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH Pengenalan: Tamadun Awal Dunia secara umum terletak di Sungai Tigris. wanita dan pangkat d) Pemulauan 23) Cara Nabi s.a. Ia berasaskan pemikiran dan ajaran agama – anugerah Allah kepada manusia. dan Indus.a.

Sebab empangan maarib runtuh : berlaku banjir besar. Masyarakat Jahilioyah – masyarakat arab yang hidup selepas runtuhnya empangan Maarib di Sabak sehingga turunya wahyu kepada Nabi Muhamad saw. Animisme – memuja alam iii. dan degil sebab tiada petunjuk dan pembimbing spt nabi dan rasul serta kitab suci. i. nilai hidup dan sosial. Dua golongan : Arab Badwi dan Arab Hadari. Samawi – Kristian dan Yahudi . begitu juga wanita. Amalkan perbuatan berzina. 1.Perkembangan tamadun islam diikuti bersama perkembangan tamadun Parsi dan Rom.Lebih pentingkan untung. d. Jangka masa lebih kurang 310 tahun dari 300sm hingga 610sm.. h. Masyarakat Arab Jahiliyah Jahiliyah berasal dari perkataan arab jahala – bermaksud jahil dan tidak mengetahui atau tidak mempunyai ilmu pengetahun. Aktiviti p[erniagaan berasaskan riba dan penindasan. kelalaian pemimpin sabak untuk membaikinya. Merompak satu kewajipan dalam kabilah Kafilah – sekumpulan manusia yang bergerak dari satu tempat ke satu tempat bertujuan berniaga atau berpindah. Ciri-cirinya dapat dilihat dari aspek agama. g. Keadaannya kucar-kacir Akhlaknya rendah spt kejam. Ekploitasi golongan kaya terhadap golongan miskin. Lelaki boleh berkahwin dengan seberapa banyak wanita sekali gus. Arab Badwi tinggal di gurun dan pedalaman. Perkahwinan tidak ada peraturan khusus. a. 2. Dikatakan jahiliyah kerana mereka tidak menerima kebenaran dan tidak mengikut ajaran nabi dan rasul sebelumnya. Arab Hadari – menetap di kawasan pesisiran pantai. Ciri-ciri Masyarakat Arab Jahiliyah. Agama wathani – menyembah berhala. dan perdagangan. ii. angkuh. dan meminum arak. e. b. 650 – 115 sm. f. 4 bentu kepercayaan. kepercayaan. Ekonominya berasaskan pertranian. Pernah diterajui oleh Ratu Balqis. Menanam bayi perempuan – percaya ia pembawa sial kepada keluarga. ekonomi . c. Kerajaan sabak : 2 peringkat – 950 – 650 sm. Bahagian Tengah Semenanjung Arab. berjudi. Zaman jahiliyah dianggap zaman kegelapan kerana tidak sembah allah. Kedudukan waanita rendah sehingga tidak dapat mewarisi harta pusaka. Merompak kafilah antara punca pencarian.

b. Peperangan antara kabilah berlaku. Ada identiti dan peraturannya – taasub kepada kabilah masing-masing. amanah ( dipercayai ) 3. Dalam kabilah ada suku dan tinggal dalam sebuah kawasan. fatanah ( bijaksana ) 1. Kepercayaan – menilik nasib. Perang Al-Basua selama 40 tahun – antara Bani Tagrib dan bani bakar. b. Menyelesaikan persengketaan di kalangan kabilah Quraish dalam peristiwa Hajar Aswad. pengampun. dan Umaiyah bin Abi Saif. j. memasak. dan pandai berpidato ii. Uthman bin Huwarith. Sifat pengasih. Bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Mendapat gelaran Al Amin – sentiasa dipercayai dan berkata benar. Amalan datangkan kesan. Abdullah bin Jahsh. menampalkan pakaian koyak. Ketua keluarga yang patut dicontohi. 2. 3. Berpunca dari sistem kabilah yang berasaskan keturunan. Dilantik atas persetujuan ramai 3. 4. i. Cth Perjanjian Hudaibiyah 628M. Tindakan seorang ahli Bani Bakar membunuh ahli Bani Tagrib Kehidupan Nabi Muhamad saw sebelum menjadi Rasul Keperibadian Nabi Muhamad saw 1. i. Ada juga yang mencampurkan agama ini dengan amalan jahiliyah. 1. 2. dan membersihkan rumah. gagah. Anak diberikan didikan agama. Sebab berlaku: a. berani. Mendapat kepercayaan Khadijah Khuwailid untuk memberikan modal perniagaan. Syarat Pelantikan sheikh – Mesti disukai ahli kabilah 2. Antara pengikutnya ialah Waraqah bin Naufal. Diketuai oleh Sheikh – lambang perpaduan kabilah. 3. Menjadikan kehidupan kucar-kacir dan persengketaan. Berfikiran matang. Penganutnya digelar Hunafa. Kesannya a. Penyayang terhadap orang tua dan kanak-kanak. Tabliq ( menyampaikan ) 4. c. siddiq ( Berkata Benar) 2. Beransur-ansur hilang setelah 3500 tahun. Amalkan sistem kabilah hidup berpuak dan berkelompok. melayan anak.iv.. Menjadi pemimpin unggul. Keadaan geografi dan suasana tempat tinggal yang kering kontang. 1. Catatan Al Quran ada sebilangan orang yang menganut agama Hanif – Agama yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail . Walau berat sebelah . sihir dan percayai roh orang mati menjadi burung. – a. Kemunculan semangat assabiah atau kesukuan yang melampau.

Surah Al. Secara rahsia i. Penentang kuat Abu Lahab . kepada bani Abdul Muttalib. pembunuhan dan mencuri.. 4. Secara terangan di Bukit Safa. Kerasulan Nabi Muhamad saw. bapa saudara Nabi. Menggesa meninggalkan amalan yang keji seperi penindasan . . 3. Kepada keluarga Abul Muttalib.Alaq – menjadi tanda pemisah Zaman Jahiliyah dengan Zaman Islam. Diadakan di rumah Ali bin Abu Talib. b. Pembacaan melahirkan masyarakat berilmu pengetahuan.apbila mendapat perintah daripada Allah swt. c. Zubair bin Awam. 6. kejujuran para sahabat. Nabi menyebarkan melalui keperibadiannya seperti ketinggian akhlak Nabi. Wahyu kedua Surah Al-Muddasir ayat 1 –7.tetapi berjaya sebar Islam di Makkah. b. ii. a. Wahyu pertama Surah Al-Alaq ayat 1-5 – memerintah umat Islam membaca. d. 1. Umur Nabi ketika itu 40 tahun. Tamim. Penyebaran Islam di Makkah 1. Bacaan menggalakkan kajian. anak angkat Nabi. 5. iii.Arqam menjadikan rumah sebagi pusat dakwah yang pertama di Makkah iv. membetulkan akidah dan kehidupan masyarakatnya. Ubah nilai masyarakat jahiliyah dengan cara bertahannuth ( mengasingkan diri untuk beribadat) di gua Hira yg terletak di Jabal Nur kira-kira 6 km dari Mekah.Hijr ayat 94. Ali Bin Abi Talib ( 10 Tahun ). Cara dakwah beperingkat. Cara pertama yang dilakukan ialah a. sahabat rapat dan kaum kerabay baginda. Zuhrah. Menerusi wahyu Allah al. Mengistiharkan Muhamad sebagai rasul dan mewajibkan Nabi saw menyampaikan kepada masyarakat Arab Jahiliyah. Mula tamadun Islam yang bersandarkan ilmu. Al. Berlaku perdebatan terbuka dengan Abu Lahab. iii. Selama 10 tahun di kalangan ahli keluarga. 6 Ogos 610M ( 17 Ramadhan ) turun wahyu pertama. b.. ii. Abu bakar Assiddiq dan beberapa tokoh Qiraisyh spt Uthman Bin Affan. 2. Antaranya kepada Khadijah Khuwailid. i.menghina Nabi saw. AlArqam bin Abu Arqam. Makhzum dan Asad. Kewujudan dan peningkatan tamadun adalah kerana penguasaan ilmu. Zaid Bin Harithah. Kepentingan pembacaan dari aspek Ilmu : a. Bangsa yang maju ialah bangsa yang berilmu – ilmu hanya wujud jika masyarakat rajin membaca. Terbuka .

Peringkat awal penganut dari kalangan ahli keluarga .Reaksi Masyarakat Arab Terhadap Islam Peringkat awal tidak ambil tahu kerana hal keluarga. d. Layanan yang saksama b. Amir bin Fuhairah disiksa dengan kejam sehingga gila dan Zunainah disiksa Abu Lahab sehingga buta. c. e. ii. 2. Keluarga Yassir dijemur di tengah padang pasir. Dicemuh. Kemurnian ajarannya. Pembacaan ayat suci Al-Quran untuk menjawab soalan yang dikemukakan iii. Kebijaksanaan dakwah Nabi saw secara lemah lembut dan berhikmah d. tetapi kesabaran dan pengorbanan g. Antaranya a. Seruan tanpa paksaan tetapi memujuk dengan menggunakan akal. Harta bukan matlamat . c. f. . Keperibadian Nabi saw yang berakhlak mulia. Bila ramai memeluk Islam mula proses penentangan terhadap Islam. Asasnya reaksi masyarakat Arab dapat dilihat melalui dua unsur: Penerimaan Terhadap Islam 1. para sahabat yang terdekat dan golongan hamba. Hamba yang peluk Islam disiksa. Nabi saw mempunyai kekuatan mental. Penyebaran dibuat dengan menanam kekuatan iman. Penentangan dilakukan dengan pelbagai cara . Diletakkan benda kotor pada tengkuk baginda Nabi saw. Bilal bin Rabah dijerut lehernya oleh Umaiyah bin Khalaf. fizikal. Cubaan membunuh Nabi. Isterinya Sumaiyah mati syahid. b. Diganggu dalam membuat ibadat. Membandingkan nilai akhlak jahiliyah dan nilai akhlak Islam. Sebab layanan yang sama antara sesama manusia. Pendekatan yang baik seperti: i. Sebab penerimaan Islam oleh penganutnya kerana a. 3. Reaksi positif – kerana dibuat secara rahsia bagi mengelakkan ajaran ini dihancurkan dan melemahkan penganutnya. Sebagai cth. Penerangan dan teladan yang baik. h. dan rohani Penentangan Terhadap Islam 1.

iii. Hijarh ke Habsyah untuk dapatkan perlindungan. c.e. Orang Islam yang berkeupayaan membantu. Pernyataan pemulauan digantungkan di kaabah. Nabi dan Zaid bin Harithah ke Taif – kurang dapat sambutan. Sebab penentangan: a. Ada orang Quraish yang tidak mematuhi pemulauan. Melalui syair – sering ejek melaluimpuisi. Tidak berkahwin dengan anggota keluarga Nabi. Jahiliyah menolak lebih kepada Assabiyah. 2. Islam berasaskan kepercayaan kepada Allah swt. Khadijah serahkan semua hartanya untuk Islam. e. Berjalan selama 3 tahun. iii. b. ii. Perbezaan kepercayaan dan amalan. ii. f. Islam bertunjangkan konsep persaudaraan. Penyelesaian masalah oleh Nabi Muhamad saw. Islam boleh menggugat pengaruh politik kabilah mereka dan menaikkan kabilah bani Qusai / Hashim. 1. h. Aspek ekonomi – Islam menggugat dan jejaskan perusahaan ukir patung berhala. Tidak memberikan sebarang bentuk pertolongan kepada keluarga Nabi. Ajaran Islam menyarankan prinsip persamaan . merampas harta orang. Pemulauan terhadap Nabi dan keluarga baginda. Bantuan daripada Abu Talib. Tidak menjalankan perniagaan dengan keluarga Nabi. dan menindas. Amalan dan akhlak yang murni. Jahilaiyah tidak. Sebab mereka dari dulu bersaing untuk menjadi ketua. d. Hijrah ke Madinah pada 622M . Jahiliyah – berhala. Antaranya ialah a. Bentuk pemulauan orang Quraish: i. b. Maka Nabi mengambil langkah tertentu. c. Jahiliyah banggakan mencuri. Tidak begitu berjaya sebab: i. Politiknya – Mereka merasakan jika menerima Islam mereka akan tunduk kepada kepimpinan Nabi. g. Penentangan terhadap Islam semakin meningkat setelah kematian Abu talib dan Khadijah. f. Pujukan dengan menyerahkan wanita cantik dan harta. Selain Khadijah wanita Islam yang berjuang spt Aisyah dan Ummu Salamah di Madinah. g.

2. 6. Perbezaan dari segi kepercayaan dan amalan antara orang Arab Quraisy dengan Islam Ajaran Islam menyarankan prinsip persamaan taraf sesama manusia Arab Jahiliah menolak konsep persaudaraan Islam (sangat bertentangan dengan konsep assabiah) 4. menindas) Arab Quraisy mempunyai tanggapan salah terhadap tugas Nabi Muhammad Penyebaran Islam menggugat ekonomi Arab Quraisy (menjejaskan perusahaan mengukir patung 3) Penentangan terhadap Islam dilakukan dengan pelbagai cara: 1. 2. wanita cantik.Penentangan Terhadap Islam 20/04/2010 at 11:24 PM (Bab 4: Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah) 1) Penentangan terhadap Nabi Muhammad dilakukan dengan pelbagai cara seperti dicemuh. Islam melarang amalan dan akhlak yang keji (mencuri. Abu Talib (bapa saudara Nabi Muhammad) sentiasa melindungi dan membantu baginda 3) Pemulauan berjalan selama 3 tahun sahaja kerana orang Quraisy tidak mematuhi peraturan pemulauan dengan memberikan bantuan kepada orang Islam 4) Golongan Islam berkemampuan telah membantu golongan kurang berada 5) Pengorbanan wanita dalam memperjuangkan Islam seperti Khadijah di Makkah yang menyerahkan kesemua hartanya demi membantu perjuangan islam dan diteruskan oleh Aisyah dan Ummu Salamah di Madinah . diganggu semasa beribadat (benda kotor diletakkan di tengkuk semasa baginda bersembahyang) malah ada orang yang ingin membunuh baginda 2) Penentangan orang Arab Quraisy Makkah terhadap ajaran Islam disebabkan pelbagai faktor: 1. 5. harta) 3. Orang Arab Quraisy melakukan pemulauan terhadap Nabi Muhammad dan keluarga baginda (3 tahun) Pemulauan 1) Mereka menulis pernyataan tentang pemulauan dan menggantungkannya di Kaabah 2) Semasa pemulauan. 3. Penyair Arab Quraisy sering mengejek ajaran Islam melalui puisi mereka Orang Arab Quraisy memujuk Nabi Muhammad secara lembut (menawarkan kedudukan.

Strategi dakwah peringkat awal adalah secara RAHSIA kerana:    Islam masih baru penganut masih sedikit mengelakkan penentangan yang boleh menghancurkan asas Islam 3.Leave a Comment Penerimaan Terhadap Islam 14/04/2010 at 2:09 AM (Bab 4: Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah) 1. Pendekatan dakwah Nabi: i) membandingkan nilai akhlak masyarakat Jahiliah dengan Islam ii) membacakan ayat al-Quran untuk menjawab pertanyaan sahabat iii) memberikan penerangan iv) mewujudkan teladan yang baik 7. Penganut Islam peringkat awal terdiri daripada golongan bawahan (hamba) kerana tertarik dengan Islam yang memberi layanan yang sama kepada manusia 4. mental dan rohani . Ada yang menerima Islam dengan yakin walaupun diseksa dengan kejam seperti: i) Bilal bin Rabah (dijerut lehernya oleh tuannya. 2. Golongan paling awal menerima Islam ialah ahli keluarga dan sahabat rapat Nabi Muhammad. Islam diterima kerana kemurnian ajarannya dan kebijaksanaan Nabi Muhammad berdakwah 6. Kunci kejayaan Nabi Muhammad menyebarkan Islam di Makkah:    kesabaran yang tinggi pengorbanan kekuatan fizikal. Umayyah bin Khalaf) ii) Keluarga Yassir dan isterinya Sumayyah (dijemur di padang pasir hingga mati syahid) iii) Amir bin Fuhairah (diseksa sehingga gila) iv) Zunainah (diseksa Abu Lahab sehingga buta) 5.

7. 4. angkuh. 1. Wanita dipandang rendah – tidak mewarisi harta ibu bapa. Kepercayaan – menyembah berhala. gagah). 6. Nabi Musa. Dua golongan iaitu Badwi ( tinggal di gurun dan pendalaman) dan Hadari ( tinggal dipesisiran pantai). Nabi Isa. 3. Hanif. sangat taksub/fanatik dengan suku sendiri.menbawa sikap ingin berperang. 3. 10. orang kaya menindas orang miskin. ( 1 ) Zaman Masyarakat Arab Jahiliah.BAB 4 : KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH. Zaman ini dianggap zaman kegelapan kerana mereka tidak menyembah Allah Taala.w. Mereka tidak menerima ajaran para nabi dan rasul sebelumnya seperti Nabi Ibrahim. degil. b) Ciri – ciri masyarakat Arab Jahiliah. Sistem kabilah – berpuak – puak dalam suku tertentu. menilik nasib. 11.w. rasul dan kitab suci. bayi perempuan ditanam hidup – hidup (dianggap menjatuhkan maruah keluarga). Nabi Ismail. berani. tidak mengetahui atau tiada ilmu pengetahuan. 8. 9. kacau – bilau contohnya perang al – Basus. dipersetujui ramai. 2. Agama samawi – Kristian. Semangat assabiah – semangat kesukuan melampau. Pemabuk dianggap telah menjadi lelaki sempurna. 1. diketuai oleh syeikh (seseorang yang disukai. Yahudi. arak. Mengamalkan perbuatan tidak bermoral – judi.a. Jahiliah daripada bahasa Arab iaitu jahala bermaksud jahil. mereka menyembah berhala dan menyembah anismisme. a) Apakah pengertian Jahiliah. sanggup menuntun bela demi diri dan kabilah. terikat dengan peraturan kabilah. kepada Nabi Muhammad s. . merompak/merampas satu kewajipan. Akhlak mereka rendah – kejam. Perniagaan – berasaskan riba. Masyarakat Arab Jahiliah ialah masyarakat yang hidup di Semenanjung Tanah Arab selepas runtuhnya empangan Maarib di Sabak hingga turunnya wahyu Allah s. pokok. 4. Lelaki boleh berkahwin dengan beberapa wanita dan sesiapa sahaja yang disukai. 5. Keadaan geografi panas kering kontang. zina. 5. 2. 6. Mereka juga tiada nabi.

10.w. Sifat kepimpinan baginda dilihat ketika menyelesaikan persengketaan meletakkan batu Hajar Aswad.a. Sifat amanah menyebabkan Khadijah memberi modal yang besar kepada nabi. Anak diberi pendidikan agama dan nabi menjadi teladan kepada anak – anak.w. Keturunan nabi bijak mentadbir Makkah dan bijak berniaga. tua. Pada tahun 610 M menerima wahyu pertama. Kemudiannya baginda menjalankan perniagaan Khadijah bt Khuwalid bersama – sama Maisarah ( hamba Khadijah ). 11. Pada usia 6 tahun ibu nabi meninggal dunia dan nabi dipelihara oleh datuknya. kanak – kanak. b) Keperibadian Nabi Muhammad s. menampal kain koyak. Keluarga nabi mengusai Makkah. 3.w. 5. 9. 3. Nabi digelar Al – Amin kerana dipercayai dan tidak pernah berbohong.( 2 ) Nabi Muhammad s. Sifat pemaaf – contohnya mengampunkan kaum Quraisy ketika membuka semula Kota Makkah. 1. 9. sebelum menjadi rasul.a.a. Kaabah. Kemudian datuknya meninggal dunia lalu dipelihara pula oleh datuk saudaranya Abu Talib. melayan anak. a) Kehidupan Nabi Muhammad s. 12. miskin. 8. berniaga di Syam ( usia 12 tahun ). menyampaikan dan bijaksana. 6. Nabi menyusu dengan Halimatus Sa’diyah. 1. 10. Nabi dilahirkan pada tahun 570 M (Tahun Gajah) di rumah datuknya dan diberi nama Muhammad bermaksud terpuji. 7. Bapa nabi meninggal dunia ketika nabi dalam kandungan 7. 8. di Bukit Nur. Pengalaman hidup – mengembala kambing bapa saudaranya. 2. Wahab. Kerasulan nabi telah diramal oleh pendeta Nasrani bernama Buhaira ketika rombongan perniagaannya singgah di Basrah. 2. Baginda sabar dan tabah mendaki Gua Hirak. 6. . 11. Baginda merendah diri – bergaul dengan orang kaya. Sifat terpuji baginda menyebabkan keuntungan berlipat kali ganda. Bertahannuth (mengasingkan diri beribadat ) – di Gua Hirak. 5. Nabi ketua keluarga contoh – membantu isteri memasak. sebelum menjadi rasul. Empat sifat terpuji nabi ialah benar. Akhirnya nabi berkahwin dengan Khadijah. Sifat bijaksana – Perjanjian Hudaibiyah yang berat sebelah akhirnya menyebarkan agama Islam. telaga zamzam. Bapa baginda ialah Abdullah bin Abdul Muttalib. 4. Nabi keturunan Qusai bin Kilab (pemimpin Arab Quraisy). dipercayai. 4. ibunya ialah Aminah bt.

Nabi menyebarkan Islam secara berhikmah dan lemah – lembut. Ahli keluarga menerima secara rahsia (jumlahnya kecil). 2. Affan dan al – Arqam b. 6. 1. Rabah. Wahyu pertama – surah al – Alaq 1 – 5 yang memerintahkan umat Islam membaca. Nabi menanamkan iman yang kuat. Abu Bakar al – Siddiq ( sahabat baginda yang kemudiannya mengislamkan Uthman b. Pengislaman secara terbuka – kepada keluarga Abdul Muttalib. Islam ditentang kerana pertentangan sistem sosial seperti konsep persamaan taraf dan perbezaan darjat. keluarga Yassir. Islam menggalakkan umatnya membaca dan membuat kajian. Abu Arqam yang menjadikan rumahnya pusat kegiatan Islam di Makkah ). 4. Hamba memeluk Islam kerana layanan yang sama oleh Islam seperti Bilal b. fizikal.( 3) Nabi Muhammad s. 4. b ) Cara penyebaran Islam di Makkah. 3. 1. 2. dan kaum kerabat. menyebarkan Islam di Makkah. Abu Talib ( 10 tahun – sepupu ). 1. Yassir dan isterinya dijemur di padang pasir hingga mati syahid. . ceramah di rumah Ali bin Abu Talib tetapi ditolak kuat oleh Abu Lahab ( bapa saudara nabi ). Pengislaman secara rahsia – Khadijah bt Khuwailid ( isteri ). mencemuh dan ingin membunuh nabi. c) Penerimaan terhadap Islam peringkat awal. 2. Wahyu kedua – surah al – Muddasir ayat 1 – 7 yang mengisytiharkan nabi sebagai rasulullah dan wajib menyampaikan Islam kepada seluruh manusia. amalan keji seperti mencuri dikeji Islam tetapi diterima Quraisy. Ilmu yang dituntut mestilah ilmu yang membina masyarakat. Pada mula secara rahsia selama 3 tahun – ditujukan pada ahli keluarga nabi. 3. rohani dalam mencari kejayaan. harta bukan ukuran tetapi kesabaran dan pengorbanan yang diutamakan. Ali b. Quraisy menanggap menerima Islam bermakna tunduk kepada kepimpinan nabi maka kuasa politik akan terganggu.a. tiada paksaan untuk memeluk Islam. Nabi menunjukkan teladan positif – berakhlak mulia. Cara penentangan ialah dengan menggangu baginda ketika bersembahyang (meletakkan benda kotor di tengkuk nabi). Faktor penentangan kerana perbezaan kepercayaan antara Islam (menyembah Allah) dan Quraisy (menyembah patung). 4. 5. Selepas itu nabi terus menerima wahyu dan menyebarkannya. 1. Perkara utama yang ditekankan ketika ini ialah akidah. 3. Mereka diseksa – Bilal dijerut lehernya oleh tuannya. 4. 2.w.w. d) Penentangan terhadap Islam peringkat awal. a ) Kerasulan Nabi Muhammad s. kuat mental. para sahabat. Secara terbuka selama 10 tahun – cara terang – terangan selepas menerima perintah Allah.a. konsep persaudaraan dan assabiah. 3.

1. Orang yang paling awal menerima Islam ialah Ahli keluarga dan sahabat rapat Nabi Muhammad s. Golongan ini tetap menerima ajaran Islam dengan yakin walaupun ada dikalangan mereka yang diseksa dengan kejam. 3.a.orang islam Quraisy tidak mengambil berat tentang penyebaran Islam kerana penyebaran Islam ini hanya melibatkan keluarga Nabi Muhammad s. membaca ayat al-quran untuk menjawab pertanyaan para sahabat dan memberi penerangan.iaitu baginda menggunakan cara yang lemah-lembut. 9.kebanyakan penganut agama Islam ialah golongan bawahan seperti 4. e) Nabi Muhammad s. 7. Penghijrahan ke Madinah setelah menerima perintah Allah dan telah dijemput oleh suku Aus dan Khazraj.Walau bagaimanapun.w.barulah orang arab Quraisy menentangnya.Mereka tidak mahu mencampuri urusan dalaman keluarga baginda.Mereka juga tidak menyangka seruan itu akan disambut oleh sebahagian masyarakat arab Quraisy. Pendekatan yang digunakan oleh Nabi Muhammad untuk menyebarkan islam ialah:   membandingkan akhlak masyarakat jahiliah dengan akhlak yang disarankan oleh Islam.w. 5. Quraisy juga merasuah nabi dengan wanita cantik dan harta tetapi ditolak baginda. Ummu Salamah dalam menghadapi cabaran sama ada di Makkah mahupun di Madinah. Sebab-sebab ajaran Islam dapat diterima oleh orang ramai kerana : kerana kemurnian ajarannya kebijaksanaan Nabi Muhammad s. 5. Penentangan kian hebat selepas Abu Talib dan khadijah meninggal dunia. Nabi sekeluarga juga pernah dipulaukan selama 3 tahun tetapi dilindungi oleh Abu Talib. 6. Nabi juga dibantu oleh wanita seperti Khadijah. Pada mulanya.5. Pada peringkat ini. 1.   6. Nabi membenarkan orang Islam mendapatkan pelindungan di Habsyah. Aisyah.Keluarga Yassir pula telah dijemur di Padang sehingga Yassir dan isterinya mati syahid. Dari segi ekonomi penerimaan Islam akan mengugat perusahaan membuat patung. setelah dakwah Islamiah dilaksanakan secara terang dan mendapat tempat dihati sebilangan orang ramai.a. Nabi dan Zaid Harithah ke Taif tetapi kurang berkesan. 4. Pada mulanya kegiatan dakwah dilakukan secara rahsia..contohnya Bilal bin Rabah yang dijerut lehernya dengan tali oleh tuannya. 3.w.a. 2.a. 8. 2. Nabi tetap sabar sehingga akhirnya berhijrah ke Madinah. . Penentangan juga dilakukan melalui syair Quraisy. hamba kerana mereka tertarik dengan ajaran Islam yang memberikan layanan yang sama kepada semua manusia. menyelesaikan masalah. Reaksi masyarakat Arab Jahiliah.w berdakwah. Penerimaan terhadap Islam.

dan ditindih dadanya dengan batu.w yang tinggi merupakan kunci kejayaan agama Islam. menyeksa orang yang memeluk Islam. agama Islam memansuhkan dan menganggu-gugat sistem sosial kaum Quraisy yang berdasarkan keturunan dan kekayaan. SEJARAH TG4 . menunjukkan teladan yang baik.     beliau ialah hamba kepunyaan Umaiyah yang berasal dari Habsyah. Orang Quraisy menentang dakwah Islamiah yang disampaikan Nabi Muhammad kerana:      ajaran Islam bertentangan daripada kepercayaan nenek moyang kaum Quraisy yang mengamalkan penyembahan berhala dan kepercayaan syirik. mereka takut dengan konsep agama Islam seperti pahala. Penentangan terhadap Islam. beliau telah diseksa dengan kejam. sumber ekonomi utama kaum Arab Quraisy iaitu pembuatan patung berhala akan terjejas kerana Islam melarang penyembahan patung berhala sebaliknya menyembah Allah s.neraka serta hari pembalasan (akhirat).misalnya dengan cara dijemur.a. 1. Perkataan bahasa Arab. beliau ialah muazzin (orang yang melaungkan azan) pertama pada zaman awal perkembangan Islam. mereka tidak senang dengan persaudaraan Islam yang akan menggugat semangat assabiyah yang menebal dikalangan kaum Arab Quraisy.a.w.BAB 4 BAB 4 ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH A.dosa. 2.Harta bukan menjadi ukuran utama dalam berdakwah. jahala yang bermaksud jahil dan tidak mengetahui atau tidak mempunyai ilmu pengetahuan. .semasa beliau diseksa. memulaukan orang Islam.syurga. 7.w. Penentangan terhadap Nabi Muhammad s. Pengorbanan dan kesabaran Nabi Muhammad s. ditunjukkan dengan cara: mengejek dakwah Islamiah melalui sajak dan puisi serta karya orang Arab Quraisy.diselar dengan besi panas.Umaiyah . Orang Arab Quraisy tersalah anggap dengan mendakwa bahawa Nabi Muhammad ingin 3. Masyarakat Arab Jahiliyah ► Apakah maksud Jahiliah? 1. memujuk baginda meninggalkan dakwah Islamiah. Sudut Maklumat: Bilal bin Rabah.     merampas kekuasaan Makkah daripada tangan orang Arab Quraisy dengan cara menyebarkan Islam.a. Abu Bakar al-Siddiq telah membeli Bilal daripada tuannya.

4. . 5. 1. Masyarakat yang hidup di Semenanjung Tanah Arab selepas runtuhnya Empangan Maarib di Sabak sehingga turunnya wahyu Allah kepada Nabi Muhammad s.a.► Apakah yang dimaksudkan dengan masyarakat Arab Jahiliah? 1. Sosial 1. 2. ► Jelaskan dua golongan masyarakat Arab Jahiliah. Masyarakat Hadari menetap di kawasan pesisiran pantai Semenanjung Tanah Arab. berzina dan minum arak. Mengamalkan perbuatan yang tidak bermoral seperti berjudi. Seorang lelaki boleh berkahwin dengan ramai wanita serentak. Gelaran masyarakat Arab Jahiliah kerana mereka tidak menerima kebenaran dan tidak mengikut ajaran para nabi dan rasul. ► Mengapakab masyarakat Arab sebelum kerasulan Nabi Muhammad digelar masyarakat Arab Jahiliah? 1. Kedudukan yang rendah dalam masyarakat. mereka bersifat kejam. Kelahiran anak perempuan menyebabkan bapa menjadi marah. agama dan kepercayaan dan politik. 3. Masyarakat Badwi tinggal di kawasan gurun dan pedalaman di bahagian tengah Semenanjung Tanah Arab. ekonomi. ► Nyatakan kedudukan wanita dalam masyarakat Zaman Jahiliah 1. 8. Anak perempuan boleh menjatuhkan maruah keluarga. Wanita menjadi pemuas nafsu lelaki. 2. 3. Wanita tidak boleh mewarisi harta pusaka.w. misalnya. Akhlak mereka adalah rendah. 2. Masyarakat Arab Jahiliah tidak menyembah Allah Yang Maha Esa malah kebanyakan mereka menyembah berhala dan mempercayai animisme. angkuh dan degil. Menanam bayi perempuan hidup-hidup sejurus dilahirkan. 2. Berfahaman seseorang lelaki yang meminum arak sehingga mabuk menunjukkan mereka telah sempurna sebagai lelaki. Menyembunyikan diri daripada kaumnya kerana kelahiran anak perempuan dianggap berita buruk. Kehidupan masyarakat Arab Jahiliah adalah kucar-kacir kerana pada masa itu tiada nabi atau rasul dan kitab suci yang boleh dijadikan petunjuk dalarn kehidupan. 6. 7. 4. ► Terangkan kehidupan masyarakat Arab Jahiliah dari segi sosial.

3. Kegiatan merompak dan merampas barangan daripada kafilah di padang pasir merupakan punca mata pencarian masyarakat Arab Jahiliah. 2. 4. Merompak sebagai satu kewajipan yang harus dilakukan oleh setiap individu dalam sebuah kabilah. Sering berlaku peperangan antara satu kabilah dengan kabilah yang lain disebabkan perkara kecil. 3. Berasaskan cara hidup berpuak-puak dan berkelompok. Setiap kabilah mempunyai identiti dan peraturannya sendiri. Ahli kabilah pula sangat taksub dan fanatik terhadap kabilah masing-masing. Golongan kaya mengeksploitasi golongan miskin. . animisme (memuja alam seperti pokok). Mengamalkan Sistem Kabilah yang berasaskan cara hidup berpuak-puak dan berkelompok. Mereka yang menanam bayi perempuan secara hidup-hidup kerana beranggapan anak perempuan akan menjatuhkan maruah keluarga. Amalan hidup berpuak-puak dan berkelompok dalam kehidupan masyarakat arab jahiliah. samawi (Kristian dan Yahudi) dan kepercayaan (seperti menilik nasib. 4. sihir. Dalam sesebuah kabilah. ► Apakah yang dimaksudkan sistem kabilah? 1. 3. 2. dan mempercayai roh orang mati menjadi burung). iaitu agama wathani (menyembah berhala). 5. Aktiviti perniagaan yang dijalankan berasaskan riba dan penindasan kerana mementingkan keuntungan dan kekayaan semata-mata. Semangat assabiah atau semangat kesukuan amat tebal di kalangan masyarakat. Dalam soal perkahwinan seseorang lelaki boleh berkahwin dengan beberapa orang wanita sekaligus atau dengan sesiapa yang disukainya. Politik 1. 1. ► Nyatakan ciri-ciri Sistem Kabilah yang menjadi amalan masyarakat Arab Jahiliah. 3. Terdapat empat bentuk kepercayaan agama. 2. Menurut catatan al-Quran terdapat sebilangan kecil masyarakat Arab Jahiliah menganut agama Hanif tetapi telah melupakan ajaran ini secara beransur-ansur. ahlinya terdiri daripada suku yang sama dan mereka tinggal dalam sebuah kawasan. 4. Kedudukan wanita dalam masyarakat pula adalah rendah sehinggakan mereka tidak dapat mewarisi harta pusaka tinggalan ibu bapa mereka. 2. Agama dan Kepercayaan 1. Ekonomi 1.

6. 3. 7. 4. Pelantikan syeikh berdasarkan syarat-syarat antaranya.a.a. 1. Semangat kesukuan yang melampau dan saling bermusuhan antara satu sama lain. dan pandai berpidato. Abu Talib 3. Al-Haris 2. ► Namakan datuk Nabi Muhammad s. Sikap orang Arab Jahiliah yang suka berperang seperti mana peperangan al-Basus. Peperangan sering berlaku antara sama kabilah dengan kabilah yang lain disebabkan perkara kecil. 1. ► Mengapakah amalan sistem kabilah mendatangkan kesan buruk kepada kehidupan masyarakat Arab Jahiliah? 1. 5. ► Apakah maksud semangat assabiah? 1. Kemunculan semangat assabiah atau semangat kesukuan yang melampau. C. 2. bakal syeikh tersebut mestilah disukai oleh ahli kabilah dan dilantik atas persetujuan ramai. ► Bagaimanakah semangat assabiah terbentuk dalam kehidupan masyarakat Arab Jahiliah? 1.w. 2. Menimbulkan perasaan kesukuan yang menebal di kalangan ahli kabilah. Abdul Muttalib bin Hashim ► Namakan bapa saudara Nabi Muhammad s. Setiap ahli kabilah sangat taasub dan fanatik terhadap kabilah masing-masing. 4. Beliau mestilah memiliki sifat berfikiran matang. gagah. Islam dan Penyebarannya di Makkah. Keadaan geografi dan suasana tempat tinggal mereka yang panas dan kering-kontang menyebabkan sesuatu kelompok kabilah terpaksa mengatasi masalah yang dihadapi secara bersama. berani. Kehidupan yang kucar-kacir dan tidak aman. Abu Lahab . 3.w. Setiap Puak tinggal dalam kelompok masing-masing dan terikat kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh kabilah. Sesuatu kabilah diketuai oleh seorang syeikh merupakan lambang perpaduan kaum mereka. Kemunculan semangat assabiah atau semangat kesukuan yang melampau berpunca daripada Sistem Kabilah yang berasaskan keturunan.5.

a. Kebijaksanaan dan kelembutan tutor kata serta kepandaian baginda menyebabkan perniagaan memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. Baginda menguruskan perniagaan Khadijah bersama-sama Maisarah. telah diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah untuk dipelihara dan disusui setelah bapa baginda meninggal dunia. Abu Talib memelihara setelah datuk baginda Abdul Muttalib meninggal dunia.a. 11. 15.w. tahun 570 M.a. dan kebolehan baginda menjalankan perniagaan. Nabi Muhammad s. Kerasulan Nabi Muhammad s. iaitu bersamaan 12 Rabiulawal pada Tahun Gajah. 5. telah diramalkan oleh seorang pendeta Nasrani bernama Buhaira. 7. Abu Talib. 2. Pernah mengembala kambing kepunyaan bapa saudara baginda. iaitu hamba Khadijah. 4.a. Mengikuti rombongan perniagaan bapa saudara baginda ke Syam ketika berusia 12 tahun. 9. Berketurunan bangsa Quraisy yang sangat dihormati oleh kabilah Arab yang lain.4. Abbas 5. 8. Aminah binti Wahab meninggal dunia dan baginda telah dipelihara oleh datuk baginda. 6.a.w. sebelum dilantik menjadi Rasul. Abdul Muttalib. Perasaan hormat Khadijah terhadap baginda telah membawa kepada perkahwinan ketika baginda berumur 25 tahun dan Khadijah pula berusia 40 tahun. Hamzah ► Mengapakah tahun kelahiran Nabi Muhammad s. 12.w. telah menjadi yatim piatu sejak berumur enam tahun. 1. Khadijah memberi modal yang besar kepada baginda kerana kemuliaan budi pekerti. ibu baginda. Giat berdagang dan pernah berniaga secara berseorangan dan berkongsi bersama temannya ketika berusia 20 tahun. bijak dalam urusan pentadbiran Makkah dan mahir dalam selok-belok pemiagaan. 16. semasa rombongan ini singgah di Basrah. telah dilahirkan pada 20 April. Aminah binti Wahab. Bapa baginda ialah Abdullah bin Abdul Muttalib dan ibu baginda. Nabi Muhammad sa. Bapa saudara Nabi Muhammad s. 3.. 14.a. 10. Berasal daripada keturunan pemimpin Makkah yang terkenal. Sempena tahun berlakunya serangan tentera bergajah di kota Makkah yang dipimpin oleh Abrahah dari Habsyah. 13. Ketika berusia enam tahun.w disebut tahun Gajah? 1. ► Terangkan riwayat hidup Nabi Muhammad s. sifat amanah. . Nabi Muhammad s.w.w.w.

? 1. menerimanya sebagai satu hikmah untuk menyebarkan Islam seterusnya. dan membersihkan rumah. iaitu di penjuru timur Kaabah semasa berumur 35 tahun.a. Menunjukkan sifat pemaaf dengan mengampun dan memaaf Arab Quraisy yang menyerah diri semasa pembukaan semula kota Makkah. Mengasingkan diri untuk beribadat kepada Allah.a.w. Sifat bijaksana dalam menyelesaikan masalah semasa baginda mementerai Perjanjian Hudaibiyah dengan orang Arab Quraisy Makkah walaupun perjanjian tersebut berat sebelah. 5. Melalui pembacaan kajian terhadap sesuatu perkara dapat dilakukan.w. Berusaha mencari suatu cara untuk dapat mengubah nilai yang dipegang oleh masyarakat di sekelilingnya. Sering memikirkan kehidupan masyarakat di sekelilingnya yang tidak bermoral dan taksub dengan amalan jahiliah. ialah surah al-Alaq.a. 21. bertahannuth di Gua Hirah? 1. Wahyu pertama diturunkan olehAllah kepada Nabi Muhammad s. 3. Bersifat penyayang terhadap orang tua dan juga kanak-kanak.17. Melalui pembacaan. ► Berdasarkan wahyu yang pertama mengapakah amalan membaca sangat penting dalam Islam? 1. Menyelesaikan persengketaan untuk meletakkan semula Hajar Aswad ke tempat asalnya. 20. 4. ayat 1-5 yang memerintahkan umat Islam supaya membaca. 3. Sentiasa merendah diri ketika bergaul dengan semua lapisan masyarakat sama ada yang kaya atau yang miskin walaupun kedudukan baginda yang tinggi dan dihormati. 19. melayan anak. . Mengamalkan cara hidup yang sederhana anak-anak diberikan pendidikan agama secukupnya dan menjadikan diri baginda teladan kepada anak-anak. Tempat beribadat yang sunyi dan tenang. menerusi Jibrail. menampal pakaian yang koyak.w. 2. Sifat pengasihnya dan timbang rasanya sebagai ketua keluarga sering membantu isterinya memasak. 2. 18.w. Tempat Allah menurunkan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad s. ► Mengapakah Nabi Muhammad s. seseorang itu akan mendapat ilmu dan menambah ilmunya. 23. ► Apakah wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad s. Menyerahkan diri kepada Allah dengan sepenuh jiwa raga baginda dan memikirkan masalah yang dihadapi oleh kaum Quraisy Makkah. 22. 6.a. Seseorang atau sesuatu bangsa yang berilmu dapat mencapai kejayaan yang cemerlang dalam pelbagai bidang di meningkatkan tamadun bangsanya.

Utman bin Affiti. dan kejujuran para sahabat telah menyebarkan dakwah lslamiah pada peringkat awal mendapat sambutan. sebagai Rasulullah yang mewajibkan baginda menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh manusia. sahabat yang rapat.w. Nabi Muhammad s. 6.a. Ilmu yang dituntut mestilah dapat membina masyarakat. Merupakan pengisytiharan Nabi Muhammad s. 4. Dakwah Islamiah secara terbuka kepada keluarga Abdul Mutalib. E.w. beberapa orang tokoh Quraisy lain telah memeluk Islam.Abu Bakar al-Siddiq.Ali bin Abi Talib 5. Melalui sahabat baginda Abu Bakar al-Siddiq. 4. Zubair al-Awam.a. ► Mengapakah wahyu kedua Surah al-Muddasir yang diturunkan sang penting dalam perkembangan Islam? 1. Dakwah Islamiah secara rahsia ditujukan kepada ahli keluarga baginda. 8. untuk menyebarkan Islam di Makkah? .w. menjadikan rumah al-Arqam sebagai pusat kegiatan Islam untuk menyebarkan Islam.Bilal bin Rabah. berdakwah di Makkah? 1. Amir bin Fuhairah dan Zunainah ► Bagaimanakah Nabi Muhammad s. sahabat dan orang ramai. 5. 3.a.w.a. sebagai rasul juga dianggap sebagai rahmat kepada seluruh alam sejagat.Zaid bin Harithah 3.w. 2. Anak angkat Nabi .a. Pelantikan Nabi Muhammad s.w. Kanak-Kanak . Golongan hamba . Sahabat Nabi . 7. Secara rahsia selama tiga tahun.w. ► Apakah pendekatan yang digunakan oleh Nabi Muhammad s. Reaksi Masyarakat Arab ► Senarai tokoh yang terawal memeluk Islam 1. Melalui ketinggian akhlak Nabi Muhammad s.4. Mengadakan majlis ceramah di rumah Ali bin Abu Talib untuk menerangkan tentang Islam.Siti Khadijah binti Khuwalid 2.a.a. Dakwah Islamiah secara terbuka kepada orang ramai pula dilakukan di Bukit Safa. yang dihadiri oleh kesemua ketua pentadbir kota Makkah melalui perbahasan antara Nabi Muhammad s. Isteri Nabi Muhammad . dan kaum kerabat baginda. Arqam bin Abu Arqam. dengan Abu Lahab yang telah menghina baginda. 2. Keluarga Yasir.

a. . 7.a. 5. Menggugat ekonomi orang Arab Quraisy serta menjejaskan perusahaan mengukir patung berhala kerana Islam mewajibkan menyembah Al l ah. berasal daripada keturunan yang menguasai kepimpinan kota Makkah. buta dan mati. Amalan dan akhlak yang keji seperti mencuri dan menindas yang menjadi kebiasaan mereka tetapi dilarang sama sekali oleh Islam.a. 7.w. Orang Arab Quraisy mempunyai tanggapan yang salah terhadap tugas nabi menganggap jika menerima agama Islam.w. ajaran Islam berasaskan kepercayaan kepada Allah Yang Maha Esa sedangkan orang Arab Quraisy mempercayai dan mengamalkan tradisi turun-temurun menyembah patung berhala dan mempercayai animisme.w dicemuh dengan kata-kata nista.w. Mereka memeluk Islam kerana tertarik kepada ajaran Islam yang memberikan layanan yang sama kepada semua manusia terutama golongan hamba. di samping memberikan penerangan dan menunjukkan teladan yang baik.a. 8.? 1. Nabi Muhammad s. Mengunakan pendekatan membandingkan antara nilai akhlak masyarakat Arab Jahiliah dengan nilai akhlak yang disaran oleh Islam.w. ► Bagaimanakah orang Arab Quraisy menentang dakwah Islamiah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s. 5.a. 3. 6. 4. Baginda tidak memaksa orang ramai memeluk Islam tetapi memujuk mereka dengan menggunakan akal yang dianugerahi Allah. ► Mengapakah orang Arab Quraisy menentang ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s. Mengenali peribadi Nabi Muhammad s. Menolak konsep persaudaraan Islam yang sangat bertentangan dengan konsep assabiah yang menjadi pegangan mereka. Menggugat pengaruh dan kedudukan keluarga mereka di Makkah kerana Nabi Muhammad s. 2. Kebijaksanaan Nabi Muhammad s. 4. Perbezaan dari segi kepercayaan dan amalan. 6. 3. yang terkenal sebagai orang yang berakhlak mulia. 2.w. Golongan hamba yang memeluk Islam diseksa dengan kejam hingga membawa kepada gila. berdakwah secara lemah lembut dan berhikmah.a. 2. Nabi juga membacakan ayat al-Quran untuk menjawab pertanyaan para sahabat.? 1. Diterima oleh orang ramai kerana kernurnian ajarannya. Prinsip persamaan taraf sesama manusia bertentangan dengan sistem social masyarakat Arab Jahiliah yang mewujudkan perbezaan darjat antara golongan atasan dengan bawahan. terpaksa tunduk kepada kepimpinan Nabi.1. Nabi Muhammad s.w.a. telah menanamkan keimanan yang kuat kepada pengikutnya.

misalnya. sebagai rasul dianggap rahmat kepada masyarakat dunia? 1. 6.w. ► Apakah langkah-langkah yang diambil oleh Nabi Muhammad s. 2. benda-benda yang kotor telah diletakkan di tengkuk semasa baginda bersembahyang. Nabi Muhammad s. 2. Menerapakan nilai-nilai murni dalam kehidupan. ekonomi dan sosial. untuk mengatasi ancaman puak Quraisy Makkah? 1.3.a. 7.w. 3. Orang Arab Quraisy telah memujuk Nabi Muhammad s. Penyair Arab Quraisy sering mengejek ajaran Islam melalui puisi mereka. Membawa pembaharuan dalam pelbagai bidang seperti politik. 3. 4. dengan menawarkan kedudukan. diganggu semasa beribadat contohnya. dan keluarga dengan menulis pernyataan pemulauan dan menggantungkannya di Kaabah.w. amalan bekerjasama dan saling membantu antara satu sama lain.a. dan Zaid bin Harithah pula merancang ke Taif untuk menyebarkan Islam ke tempat baru tetapi gagal. 5. Nabi Muhammad s.a. Berhijrah ke Madinah setelah mendapat wahyu dari Allah.w.w. 4. ► Mengapakah perlantikan Nabi Muhammmad s.a.a.w. . Mengubah cara hidup masyarakat Arab Jahiliah kepada suatu kehidupan yang lebih teratur secara beransur-ansur. Membenarkan orang Islam berhijrah ke Habsyah untuk mendapatkan perlindungan. Mencorakkan tamadun Islam bagi masyarakat Arab Jahiliah di Semenanjung Tanah Arab. Orang Arab Quraisy melakukan pemulauan terhadap Nabi Muhammad s. wanita cantik dan harta agar meninggalkan dakwah Islamiah.a. Ada kalangan orang Quraisy telah membuat pakatan membunuh Nabi Muhammad.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful