Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah

Bab 4: Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah Masyarakat Arab Jahiliah: Jahiliah bermaksud jahil atau tidak tahu serta tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Diberi gelaran masyarakat jahiliah kerana tidak mahu menerima kebenaran dan ajaran para nabi dan rasul sebelumnya. Masyarakat jahiliah terbahagi kepada dua iaitu masyarakat badwi dan hadhari. Zaman jahiliah dianggap zaman kegelapan kerana; mereka tidak menyembah Allah, mereka menyembah berhala dan animism, kehidupan masyarakatnya kucar-kacir, tiada panduan daripada kitab, nabi dan rasul kepada masyarakat. Mempunyai akhlak yang rendah seperti kejam, zalim angkuh dan sebagainya. Ciri-ciri Masyarakat Jahiliah: Wanita dipandang rendah dan hina. Mengamalkan perbuatan yang tidak bermoral. Lelaki boleh berkahwin sebanyak mungkin. Golongan miskin ditindas. Riba dan penindasan berleluasa. Merompak dan merampas barangan dibenarkan. Mengamalkan sistem kabilah dan semangat asabiah yang kuat. Empat bentuk kepercayaan iatu agama Wathani (sembah berhala) agama Samawi (Kristian dan Yahudi), agama Hanif iaitu agama yang dibawa oleh nabi Ibrahim dan nabi Ismail dan kepercayaan khurafat. Kesan-kesan semangat assabiah ialah: Mementingkan kepada suku kaumnya sahaja. Kerap mencetuskan peperangan dan pergaduhan. Sistem kabilah melahirkan perasaan kesukuan yang menebal dan sangat fanatik. Mewujudkan masyarakat yang kucar kacir dan tidak aman. Kehidupan Nabi Muhammad SAW Sebelum Dilantik Menjadi Rasul: Nabi Muhammad SAW berasal daripada keturunan Qusai bin Kilab iaitu pemimpin Makkah. Nama sebenarnya Muhammad bin Abdullah. Bapanya Abdullah bin Abdul Mutalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Baginda dilahirkan pada 20 April 570 Masehi pada malam Isnin bersamaan 12 Rabiulawal. Pengalaman baginda ialah pernah bekerja sebagai pengembala kambing dengan Abu Talib. Terlibat dalam perniagaan sejak berusia 12 tahun. Membantu bapa saudaranya Abu Talib dalam perniagaan di Syam dan menjalankan perniagaan Khadijah bt. Khuwailid. Baginda berkahwin dengan Khadijah bt. Khuwailid ketika berusia 25 tahun. Keperibadian Nabi Muhammad SAW: memiliki empat sifat terpuji iaitu, Siddiq (benar) Amanah (amanah), Tabligh (menyampaikan) dan Fatonah (bijaksana). Rasa rendah diri dalam pergaulan dengan semua masyarakat dan mempunyai sikap pemaaf. Baginda mempunyai sifat pengasih dan bertimbang rasa. Digelar al-Amin kerana perkataan dan perbuatan baginda sentiasa dipercayai. Sering berfikir untuk mencari kebenaran dengan bertahanuth seorang diri di Gua Hira yang terletak di bukit Nur. Selepas 6 tahun bertahanuth, akhirnya pada 6 ogos 610 Masehi bersamaan dengan 17 Ramadhan, wahyu pertama telah diturunkan melalui malaikat Jibrail. Kerasulan Nabi Muhammad SAW: Wahyu pertama yang diturunkan ialah Surah Al-Alaq ayat 1 – 5 yang memerintahkan umat Islam supaya lakukan amalan membaca. Wahyu kedua diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW daripada surah Al-Muddasir ayat 1 – 7 yang menjadi bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW.

Penyebaran Islam di Makkah: Dakwah Islamiyah secara rahsia berjalan selama 3 tahun yang hanya ditujukan kepada ahli keluarga, sahabat dan kerabat baginda. Kaedah yang digunakan untuk berdakwah secara rahsia ialah, ceramah secara rahsia dan ajak secara persaorangan. Dakwah secara terbuka dilakukan selama 10 tahun di Makkah dan cara ini dilakukan setelah mendapat perintah daripada Allah daripada surah al-Hijr. Kaedah yang digunakan untuk berdakwah cara ini ialah; ceramah di rumah dan seruan secara terbuka. Reaksi Masyarakat Arab Terhadap Islam: Ajaran Islam memberi layanan yang sama rata terhadap semua manusia. Ajaran Islam menekankan persamaan taraf, tolong menolong dan saling membantu. Pada peringkat awal, tumpuan dakwah kepada ahli keluarga dan sahabat yang rapat dilakukan secara rahsia. Orang Arab Quirasy telah menentang ajaran Islam yang dibawa oleh rasulullah kerana; Perbezaan kepercayaan iaitu mereka menyembah berhala sedangkan Islam memerintahkan agar menyembah Allah SWT.  Takut pengaruh mereka tergugat kerana mengiktiraf kepimpinan Nabi bererti pengaruh dan kedudukan mereka akan diambil alih.  Enggan menerima konsep persamaan taraf.  Akan menjejaskan ekonomi mereka kerana aktiviti pembuatan dan pengukiran berhala akan diharamkan. Mereka telah menyeksa sesiapa yang memeluk Islam dengan kejam, antaranya ialah;  Bilal bin Rabah – dijerut leher dengan tali oleh tuannya iaitu Umaiyah bin Khalaf namun imannya tidak goyah.  Keluarga Yasir – keluarganya telah dijemur di padang pasir hingga Yassir dan isterinya, Sumaiyah gugur syahid.  Amir bin Fuhairah – diseksa dengan kejam oleh tuannya hingga gila.  Zunainah – diseksa oleh Abu Lahab hingga matanya buta. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah ditentang dengan pelbagai cara seperti:  Diganggu semasa beribadat.  Penyair Arab mengejek ajaran Nabi Muhammad SAW melalui puisi mereka.  Melemparkan tohmahan dan pelbagai tuduhan.  Memujuk Nabi agar meninggalkan dakwah Islam dengan menawarkan kedudukan, wanita cantik dan harta tetapi ditolak.  Melakukan pemulauan terhadap keluarga nabi. Nabi Muhammad SAW Menyelesaikan Masalah: Apabila berlaku penentangan yang hebat daripada kaum Quirasy, nabi telah membenarkan orang Islam berhijrah ke Habsyah untuk mendapatkan perlindungan. Pemilihan Habsyah kerana rajanya iaitu Najasyi adalah raja yang baik dan masih mengamalkan ajaran yang terkandung dalam kitab Injil. Menjalankan dakwah ke Thaif, nabi bersama Zaid bin Harithah telah cuba untuk pergi berdakwah di Thaif tetapi tidak diterima oleh penduduk Thaif. Berhijrah ke Madinah, berlaku pada tahun 622 Masehi setelah mendapat perintah daripada Allah SWT. Setelah berlaku penghijrahan ke Madinah, Nabi Muhammad SAW telah berjaya menjadikan Madinah sebagai sebuah negara Islam yang unggul.

Bab 4 Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah Bab 4 Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah 1) Sebab empangan Maarib runtuh a) Banjir besar b) Kelalaian pemimpin Sabak membaiki 2) Sebab zaman jahiliah dikenali zaman gelap a) Tidak sembah Allah Yang Maha Esa b) Kehidupan kucar-kacir c) Tidak ada nabi atau rasul d) Tiada kitab suci sebagai petunjuk e) Akhlak rendah 3) Aktiviti ekonomi masyarakat Arab jahiliah a) Perniagaan b) Merompak c) Merampas barang kabilah lain 4) Bukti kegiatan ekonomi yang menggambarkan amalan jahiliah a) Perniagaan yang dijlnkan berasas riba dan penindasn b) Penting untung dan kekayaan c) Ekploitasi orang kaya terhdp orang miskin d) Merompak wajib dilakukan .

Tanah Arab 7) Sistem kabilah mendatangkan kesan negatif kepada kehidupan Arab jahiliah a) Kemunculan smangat assabiyah melampau dan tercetus perang sesama sendiri 8) Sistem kepercayaan yang diamalkan masyarakat Arab jahiliah a) Agama wathani b) Animisme c) Samawi d) Percaya tilik nasib. Contoh: sihir. percaya pakai cincin perak/tembaga boleh jd kuat 10) Maksud jahiliah a) Jahil tidak mengetahui atau tidak ada ilmu pengetahuan . bahagian tgh sem.5) Golongan masyarakat jahiliah a) Arab Hadari b) Arab Badwi 6) Tempat tinggal masyarakat Arab Hadari dan masyarakat Arab Badwi a) Arab Hadari: persisir pantai b) Arab Badwi: gurun. roh orang mati 9) Maksud dan contoh khurafat a) Kepercayaan karut atau tahyul. pedlman. sihir. nujum.

berzina b) Minum arak c) Bunuh anak perempuan d) Memandang rendah pada wanita 12) Kedudukan wanita pada zaman jahiliah a) Tidak dapat warisi harta pusaka b) Anggap anak perempuan menjatuhkan maruah c) Lelaki boleh kahwin berapa ramai wanita sekaligus d) Bayi perempuan baru lahir ditanam hidup2 13) Sifat terpuji nabi Muhammad a) Siddiq b) Amanah c) Tabligh d) Fathonah 14) Sebab thn kelahiran nabi Muhammad dikenali tahun Gajah a) Sempena thn berlakunya serangan tentera bergajah di Makkah yang diketuai Abrahah dari Habsya 15) Pengalaman nabi Muhammad dalam perniagaan a) Menjalankan perniagaan perseorangan b) Berkongsi niaga dengan rakan .11) Akhlak buruk masyrakat jahiliah a) Berjudi.

w di Makkah a) Bermula secra rahsia 3thn b) Secara rahsia kepada keluarga dan sahabat rapat c) Secara terbuka 10thn .w yang diseksa tuannya kerana memeluk Islam a) Bilal b Rabah b) Keluarga Yasir c) Amir b Fuhairah d) Zunaidah 20) Peringkat dakwah Nabi s.w a) Surah Al-alaq ayat 1-5 yang memerintahkan umat Islam membaca 18) Tokoh memeluk Islam pada peringkat awal a) Khadijah bt Khuwailid b) Abu Bakar As-Siddiq c) Zaidbin Harithah 19) Sahabat Nabi s.a.c) d) Ikut rombongan bapa saudaranya Menjlnkan perniagaan Khadijah 16) Sebab Nabi s.a.w digelar Al-Amin a) Tidak pernah bohong/menipu dalam setiap perkataan dan tindak tanduk 17) Wahyu dan isi kandungan ppertama yang diturunkan kepada Nabi s.a.a.

Euphrates.d) Secara terbuka kepada keluarga Abu Mutalib dan orang ramai 21) Sebab golongan bawahan golongan awal memeluk Islam a) Tertarik kepada ajaran Islam yang memberikan layanan yang sama kepada semua manusia 22) Bentuk penentangan oleh kaum Quraisy terhadap dakwah Nabi s. dan Indus.w a) Menggunakan penyai Arab melakukan tohmahan dan fitnah b) Kekerasan c) Diplomasi dengan tawarkn kedudukan. Nil.a. Berbeza dengan Tamadun Islam . . Hwang Ho. wujud di yempat terpencil di kawasan padang pasir yang panas dan kering kontang – Hijjaz. Ia berasaskan pemikiran dan ajaran agama – anugerah Allah kepada manusia.w menghadapi tentangan daripada kaum Quraisy Makkah a) Benarkan orang Islam berhijrah ke Habsyah b) Menyebar Islam di tmpat baru seperti Taif c) Menanamkan kesabaran kepada pengikut d) Berhijrah ke Madinah Bab 4 Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah BAB 4 KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH Pengenalan: Tamadun Awal Dunia secara umum terletak di Sungai Tigris.a. wanita dan pangkat d) Pemulauan 23) Cara Nabi s.

Ekonominya berasaskan pertranian. f. g. nilai hidup dan sosial.Lebih pentingkan untung. 1. ii. dan meminum arak. Menanam bayi perempuan – percaya ia pembawa sial kepada keluarga. a. Masyarakat Arab Jahiliyah Jahiliyah berasal dari perkataan arab jahala – bermaksud jahil dan tidak mengetahui atau tidak mempunyai ilmu pengetahun. Sebab empangan maarib runtuh : berlaku banjir besar. dan perdagangan. ekonomi . Bahagian Tengah Semenanjung Arab. Agama wathani – menyembah berhala. begitu juga wanita. Dua golongan : Arab Badwi dan Arab Hadari. Masyarakat Jahilioyah – masyarakat arab yang hidup selepas runtuhnya empangan Maarib di Sabak sehingga turunya wahyu kepada Nabi Muhamad saw. Jangka masa lebih kurang 310 tahun dari 300sm hingga 610sm. Arab Hadari – menetap di kawasan pesisiran pantai. Ciri-cirinya dapat dilihat dari aspek agama. Animisme – memuja alam iii. kelalaian pemimpin sabak untuk membaikinya. Aktiviti p[erniagaan berasaskan riba dan penindasan. Perkahwinan tidak ada peraturan khusus. Samawi – Kristian dan Yahudi . d. Arab Badwi tinggal di gurun dan pedalaman. Merompak satu kewajipan dalam kabilah Kafilah – sekumpulan manusia yang bergerak dari satu tempat ke satu tempat bertujuan berniaga atau berpindah. Dikatakan jahiliyah kerana mereka tidak menerima kebenaran dan tidak mengikut ajaran nabi dan rasul sebelumnya. Lelaki boleh berkahwin dengan seberapa banyak wanita sekali gus. Ekploitasi golongan kaya terhadap golongan miskin. kepercayaan. angkuh. Merompak kafilah antara punca pencarian.. Ciri-ciri Masyarakat Arab Jahiliyah. Zaman jahiliyah dianggap zaman kegelapan kerana tidak sembah allah. b. h. Keadaannya kucar-kacir Akhlaknya rendah spt kejam. Kedudukan waanita rendah sehingga tidak dapat mewarisi harta pusaka. e. i. 4 bentu kepercayaan. Pernah diterajui oleh Ratu Balqis. 2. Amalkan perbuatan berzina. dan degil sebab tiada petunjuk dan pembimbing spt nabi dan rasul serta kitab suci. c. Kerajaan sabak : 2 peringkat – 950 – 650 sm. berjudi. 650 – 115 sm.Perkembangan tamadun islam diikuti bersama perkembangan tamadun Parsi dan Rom.

melayan anak. Ada identiti dan peraturannya – taasub kepada kabilah masing-masing. Menjadikan kehidupan kucar-kacir dan persengketaan. b. Kemunculan semangat assabiah atau kesukuan yang melampau. berani. dan pandai berpidato ii. Kepercayaan – menilik nasib. Dalam kabilah ada suku dan tinggal dalam sebuah kawasan. 3. i. siddiq ( Berkata Benar) 2. Beransur-ansur hilang setelah 3500 tahun. gagah. b. Dilantik atas persetujuan ramai 3. dan membersihkan rumah. Cth Perjanjian Hudaibiyah 628M. Sifat pengasih. – a. Penyayang terhadap orang tua dan kanak-kanak. menampalkan pakaian koyak. Ada juga yang mencampurkan agama ini dengan amalan jahiliyah. fatanah ( bijaksana ) 1. Perang Al-Basua selama 40 tahun – antara Bani Tagrib dan bani bakar. Uthman bin Huwarith. Menjadi pemimpin unggul. 2. Walau berat sebelah . Tindakan seorang ahli Bani Bakar membunuh ahli Bani Tagrib Kehidupan Nabi Muhamad saw sebelum menjadi Rasul Keperibadian Nabi Muhamad saw 1. 4. Menyelesaikan persengketaan di kalangan kabilah Quraish dalam peristiwa Hajar Aswad. Amalkan sistem kabilah hidup berpuak dan berkelompok. Amalan datangkan kesan. Tabliq ( menyampaikan ) 4. i. Antara pengikutnya ialah Waraqah bin Naufal. Mendapat gelaran Al Amin – sentiasa dipercayai dan berkata benar. Anak diberikan didikan agama. 1. Kesannya a. c. amanah ( dipercayai ) 3. 1. Sebab berlaku: a. Berfikiran matang. 3. Syarat Pelantikan sheikh – Mesti disukai ahli kabilah 2. Bijaksana dalam menyelesaikan masalah. dan Umaiyah bin Abi Saif.. Mendapat kepercayaan Khadijah Khuwailid untuk memberikan modal perniagaan. j. Keadaan geografi dan suasana tempat tinggal yang kering kontang. memasak. Abdullah bin Jahsh. 2. Berpunca dari sistem kabilah yang berasaskan keturunan. Penganutnya digelar Hunafa. Ketua keluarga yang patut dicontohi.iv. Peperangan antara kabilah berlaku. pengampun. sihir dan percayai roh orang mati menjadi burung. Catatan Al Quran ada sebilangan orang yang menganut agama Hanif – Agama yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail . Diketuai oleh Sheikh – lambang perpaduan kabilah.

Mula tamadun Islam yang bersandarkan ilmu. Ali Bin Abi Talib ( 10 Tahun ). bapa saudara Nabi.tetapi berjaya sebar Islam di Makkah. Ubah nilai masyarakat jahiliyah dengan cara bertahannuth ( mengasingkan diri untuk beribadat) di gua Hira yg terletak di Jabal Nur kira-kira 6 km dari Mekah. c. Zuhrah. b. Berlaku perdebatan terbuka dengan Abu Lahab. Cara dakwah beperingkat. 3. ii. kejujuran para sahabat. Zubair bin Awam. Nabi menyebarkan melalui keperibadiannya seperti ketinggian akhlak Nabi. Mengistiharkan Muhamad sebagai rasul dan mewajibkan Nabi saw menyampaikan kepada masyarakat Arab Jahiliyah. Makhzum dan Asad. Penyebaran Islam di Makkah 1.Hijr ayat 94. Tamim.menghina Nabi saw. b. 6. anak angkat Nabi. membetulkan akidah dan kehidupan masyarakatnya. Kerasulan Nabi Muhamad saw. Wahyu pertama Surah Al-Alaq ayat 1-5 – memerintah umat Islam membaca. iii. sahabat rapat dan kaum kerabay baginda. Kepada keluarga Abul Muttalib. ii.Arqam menjadikan rumah sebagi pusat dakwah yang pertama di Makkah iv. Umur Nabi ketika itu 40 tahun. Bacaan menggalakkan kajian. pembunuhan dan mencuri.. i. . Menerusi wahyu Allah al. Antaranya kepada Khadijah Khuwailid. 4. 6 Ogos 610M ( 17 Ramadhan ) turun wahyu pertama. Surah Al. 5.. Cara pertama yang dilakukan ialah a. 2. AlArqam bin Abu Arqam. Terbuka . Secara rahsia i. Abu bakar Assiddiq dan beberapa tokoh Qiraisyh spt Uthman Bin Affan. Kewujudan dan peningkatan tamadun adalah kerana penguasaan ilmu.apbila mendapat perintah daripada Allah swt. Al. Bangsa yang maju ialah bangsa yang berilmu – ilmu hanya wujud jika masyarakat rajin membaca. Secara terangan di Bukit Safa. Diadakan di rumah Ali bin Abu Talib. iii. Selama 10 tahun di kalangan ahli keluarga.Alaq – menjadi tanda pemisah Zaman Jahiliyah dengan Zaman Islam. a. Wahyu kedua Surah Al-Muddasir ayat 1 –7. 1. d. b. Penentang kuat Abu Lahab . Pembacaan melahirkan masyarakat berilmu pengetahuan. Zaid Bin Harithah. Menggesa meninggalkan amalan yang keji seperi penindasan . Kepentingan pembacaan dari aspek Ilmu : a. kepada bani Abdul Muttalib.

Sebab layanan yang sama antara sesama manusia. Amir bin Fuhairah disiksa dengan kejam sehingga gila dan Zunainah disiksa Abu Lahab sehingga buta. c. Sebab penerimaan Islam oleh penganutnya kerana a. Keluarga Yassir dijemur di tengah padang pasir. Membandingkan nilai akhlak jahiliyah dan nilai akhlak Islam. Seruan tanpa paksaan tetapi memujuk dengan menggunakan akal. b. tetapi kesabaran dan pengorbanan g. Layanan yang saksama b. Nabi saw mempunyai kekuatan mental. . Bilal bin Rabah dijerut lehernya oleh Umaiyah bin Khalaf. Kemurnian ajarannya. Pendekatan yang baik seperti: i. h. Bila ramai memeluk Islam mula proses penentangan terhadap Islam. Peringkat awal penganut dari kalangan ahli keluarga . c. Sebagai cth. Penyebaran dibuat dengan menanam kekuatan iman. f. Diletakkan benda kotor pada tengkuk baginda Nabi saw. Dicemuh. Hamba yang peluk Islam disiksa. Cubaan membunuh Nabi. ii. Reaksi positif – kerana dibuat secara rahsia bagi mengelakkan ajaran ini dihancurkan dan melemahkan penganutnya. Pembacaan ayat suci Al-Quran untuk menjawab soalan yang dikemukakan iii. para sahabat yang terdekat dan golongan hamba. Kebijaksanaan dakwah Nabi saw secara lemah lembut dan berhikmah d. Diganggu dalam membuat ibadat. Harta bukan matlamat . e. 2. Keperibadian Nabi saw yang berakhlak mulia. Penerangan dan teladan yang baik. Asasnya reaksi masyarakat Arab dapat dilihat melalui dua unsur: Penerimaan Terhadap Islam 1. fizikal. Isterinya Sumaiyah mati syahid.Reaksi Masyarakat Arab Terhadap Islam Peringkat awal tidak ambil tahu kerana hal keluarga. d. dan rohani Penentangan Terhadap Islam 1. Penentangan dilakukan dengan pelbagai cara . 3. Antaranya a.

f. Tidak berkahwin dengan anggota keluarga Nabi. b. Selain Khadijah wanita Islam yang berjuang spt Aisyah dan Ummu Salamah di Madinah. c. Tidak begitu berjaya sebab: i. merampas harta orang. Sebab penentangan: a. d. iii. Bantuan daripada Abu Talib. Tidak menjalankan perniagaan dengan keluarga Nabi. Ada orang Quraish yang tidak mematuhi pemulauan. Islam boleh menggugat pengaruh politik kabilah mereka dan menaikkan kabilah bani Qusai / Hashim. Antaranya ialah a. Politiknya – Mereka merasakan jika menerima Islam mereka akan tunduk kepada kepimpinan Nabi. iii. Aspek ekonomi – Islam menggugat dan jejaskan perusahaan ukir patung berhala. Jahiliyah banggakan mencuri. g. 2. Pernyataan pemulauan digantungkan di kaabah. Hijrah ke Madinah pada 622M . Penyelesaian masalah oleh Nabi Muhamad saw. Melalui syair – sering ejek melaluimpuisi. Nabi dan Zaid bin Harithah ke Taif – kurang dapat sambutan. Pemulauan terhadap Nabi dan keluarga baginda.e. g. Khadijah serahkan semua hartanya untuk Islam. Sebab mereka dari dulu bersaing untuk menjadi ketua. Penentangan terhadap Islam semakin meningkat setelah kematian Abu talib dan Khadijah. Amalan dan akhlak yang murni. c. Islam berasaskan kepercayaan kepada Allah swt. Hijarh ke Habsyah untuk dapatkan perlindungan. Perbezaan kepercayaan dan amalan. ii. Jahiliyah menolak lebih kepada Assabiyah. b. Maka Nabi mengambil langkah tertentu. ii. Islam bertunjangkan konsep persaudaraan. f. Bentuk pemulauan orang Quraish: i. e. dan menindas. Jahiliyah – berhala. Ajaran Islam menyarankan prinsip persamaan . Tidak memberikan sebarang bentuk pertolongan kepada keluarga Nabi. Orang Islam yang berkeupayaan membantu. h. Pujukan dengan menyerahkan wanita cantik dan harta. 1. Jahilaiyah tidak. Berjalan selama 3 tahun.

Perbezaan dari segi kepercayaan dan amalan antara orang Arab Quraisy dengan Islam Ajaran Islam menyarankan prinsip persamaan taraf sesama manusia Arab Jahiliah menolak konsep persaudaraan Islam (sangat bertentangan dengan konsep assabiah) 4. Islam melarang amalan dan akhlak yang keji (mencuri. harta) 3. 2. 2. 6. Orang Arab Quraisy melakukan pemulauan terhadap Nabi Muhammad dan keluarga baginda (3 tahun) Pemulauan 1) Mereka menulis pernyataan tentang pemulauan dan menggantungkannya di Kaabah 2) Semasa pemulauan. 3. Abu Talib (bapa saudara Nabi Muhammad) sentiasa melindungi dan membantu baginda 3) Pemulauan berjalan selama 3 tahun sahaja kerana orang Quraisy tidak mematuhi peraturan pemulauan dengan memberikan bantuan kepada orang Islam 4) Golongan Islam berkemampuan telah membantu golongan kurang berada 5) Pengorbanan wanita dalam memperjuangkan Islam seperti Khadijah di Makkah yang menyerahkan kesemua hartanya demi membantu perjuangan islam dan diteruskan oleh Aisyah dan Ummu Salamah di Madinah . wanita cantik. menindas) Arab Quraisy mempunyai tanggapan salah terhadap tugas Nabi Muhammad Penyebaran Islam menggugat ekonomi Arab Quraisy (menjejaskan perusahaan mengukir patung 3) Penentangan terhadap Islam dilakukan dengan pelbagai cara: 1. diganggu semasa beribadat (benda kotor diletakkan di tengkuk semasa baginda bersembahyang) malah ada orang yang ingin membunuh baginda 2) Penentangan orang Arab Quraisy Makkah terhadap ajaran Islam disebabkan pelbagai faktor: 1. Penyair Arab Quraisy sering mengejek ajaran Islam melalui puisi mereka Orang Arab Quraisy memujuk Nabi Muhammad secara lembut (menawarkan kedudukan.Penentangan Terhadap Islam 20/04/2010 at 11:24 PM (Bab 4: Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah) 1) Penentangan terhadap Nabi Muhammad dilakukan dengan pelbagai cara seperti dicemuh. 5.

mental dan rohani . Strategi dakwah peringkat awal adalah secara RAHSIA kerana:    Islam masih baru penganut masih sedikit mengelakkan penentangan yang boleh menghancurkan asas Islam 3. Islam diterima kerana kemurnian ajarannya dan kebijaksanaan Nabi Muhammad berdakwah 6. Umayyah bin Khalaf) ii) Keluarga Yassir dan isterinya Sumayyah (dijemur di padang pasir hingga mati syahid) iii) Amir bin Fuhairah (diseksa sehingga gila) iv) Zunainah (diseksa Abu Lahab sehingga buta) 5. Ada yang menerima Islam dengan yakin walaupun diseksa dengan kejam seperti: i) Bilal bin Rabah (dijerut lehernya oleh tuannya. Penganut Islam peringkat awal terdiri daripada golongan bawahan (hamba) kerana tertarik dengan Islam yang memberi layanan yang sama kepada manusia 4. 2. Golongan paling awal menerima Islam ialah ahli keluarga dan sahabat rapat Nabi Muhammad. Pendekatan dakwah Nabi: i) membandingkan nilai akhlak masyarakat Jahiliah dengan Islam ii) membacakan ayat al-Quran untuk menjawab pertanyaan sahabat iii) memberikan penerangan iv) mewujudkan teladan yang baik 7. Kunci kejayaan Nabi Muhammad menyebarkan Islam di Makkah:    kesabaran yang tinggi pengorbanan kekuatan fizikal.Leave a Comment Penerimaan Terhadap Islam 14/04/2010 at 2:09 AM (Bab 4: Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah) 1.

berani. degil. Yahudi. b) Ciri – ciri masyarakat Arab Jahiliah. mereka menyembah berhala dan menyembah anismisme. Dua golongan iaitu Badwi ( tinggal di gurun dan pendalaman) dan Hadari ( tinggal dipesisiran pantai). 8. a) Apakah pengertian Jahiliah. rasul dan kitab suci. Semangat assabiah – semangat kesukuan melampau. Pemabuk dianggap telah menjadi lelaki sempurna.w. 5. Hanif. kacau – bilau contohnya perang al – Basus. Akhlak mereka rendah – kejam. Perniagaan – berasaskan riba. 2. pokok. Mereka juga tiada nabi. Mengamalkan perbuatan tidak bermoral – judi. Kepercayaan – menyembah berhala. dipersetujui ramai. 3. 6. sangat taksub/fanatik dengan suku sendiri. Masyarakat Arab Jahiliah ialah masyarakat yang hidup di Semenanjung Tanah Arab selepas runtuhnya empangan Maarib di Sabak hingga turunnya wahyu Allah s. Lelaki boleh berkahwin dengan beberapa wanita dan sesiapa sahaja yang disukai.a. 2. gagah). .menbawa sikap ingin berperang. menilik nasib. kepada Nabi Muhammad s. orang kaya menindas orang miskin. 1. sanggup menuntun bela demi diri dan kabilah. Wanita dipandang rendah – tidak mewarisi harta ibu bapa. arak. Nabi Isa. 3. Mereka tidak menerima ajaran para nabi dan rasul sebelumnya seperti Nabi Ibrahim. zina. 7. Jahiliah daripada bahasa Arab iaitu jahala bermaksud jahil. 5. Keadaan geografi panas kering kontang. 10. terikat dengan peraturan kabilah. 11. 1. merompak/merampas satu kewajipan. Sistem kabilah – berpuak – puak dalam suku tertentu. Zaman ini dianggap zaman kegelapan kerana mereka tidak menyembah Allah Taala. angkuh. bayi perempuan ditanam hidup – hidup (dianggap menjatuhkan maruah keluarga).BAB 4 : KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH. 4. Nabi Ismail. 6. 4. Nabi Musa. tidak mengetahui atau tiada ilmu pengetahuan.w. 9. ( 1 ) Zaman Masyarakat Arab Jahiliah. Agama samawi – Kristian. diketuai oleh syeikh (seseorang yang disukai.

Nabi keturunan Qusai bin Kilab (pemimpin Arab Quraisy).a. Sifat terpuji baginda menyebabkan keuntungan berlipat kali ganda. 2. 9. 11. Keturunan nabi bijak mentadbir Makkah dan bijak berniaga. Sifat pemaaf – contohnya mengampunkan kaum Quraisy ketika membuka semula Kota Makkah. 10. di Bukit Nur. Sifat amanah menyebabkan Khadijah memberi modal yang besar kepada nabi. Nabi ketua keluarga contoh – membantu isteri memasak. 3.a. Kemudiannya baginda menjalankan perniagaan Khadijah bt Khuwalid bersama – sama Maisarah ( hamba Khadijah ). Nabi dilahirkan pada tahun 570 M (Tahun Gajah) di rumah datuknya dan diberi nama Muhammad bermaksud terpuji. Anak diberi pendidikan agama dan nabi menjadi teladan kepada anak – anak. tua. Bertahannuth (mengasingkan diri beribadat ) – di Gua Hirak. Bapa baginda ialah Abdullah bin Abdul Muttalib. ibunya ialah Aminah bt. 4. Wahab. kanak – kanak. berniaga di Syam ( usia 12 tahun ). melayan anak. telaga zamzam. menyampaikan dan bijaksana. Empat sifat terpuji nabi ialah benar. 3. Baginda sabar dan tabah mendaki Gua Hirak. b) Keperibadian Nabi Muhammad s.w. 12. 5. Kerasulan nabi telah diramal oleh pendeta Nasrani bernama Buhaira ketika rombongan perniagaannya singgah di Basrah.w. 4. dipercayai. 7. 9. Pengalaman hidup – mengembala kambing bapa saudaranya. Sifat bijaksana – Perjanjian Hudaibiyah yang berat sebelah akhirnya menyebarkan agama Islam. Nabi digelar Al – Amin kerana dipercayai dan tidak pernah berbohong. 1. 6. sebelum menjadi rasul. miskin. menampal kain koyak. Akhirnya nabi berkahwin dengan Khadijah. 8. Sifat kepimpinan baginda dilihat ketika menyelesaikan persengketaan meletakkan batu Hajar Aswad. Bapa nabi meninggal dunia ketika nabi dalam kandungan 7. Pada usia 6 tahun ibu nabi meninggal dunia dan nabi dipelihara oleh datuknya. 5. 2.w. 10. . 6. a) Kehidupan Nabi Muhammad s. 11. Baginda merendah diri – bergaul dengan orang kaya.( 2 ) Nabi Muhammad s. Kemudian datuknya meninggal dunia lalu dipelihara pula oleh datuk saudaranya Abu Talib.a. sebelum menjadi rasul. Nabi menyusu dengan Halimatus Sa’diyah. 8. Pada tahun 610 M menerima wahyu pertama. Kaabah. 1. Keluarga nabi mengusai Makkah.

a. 5. 6. Mereka diseksa – Bilal dijerut lehernya oleh tuannya. Rabah. 2. 3. Ali b. konsep persaudaraan dan assabiah. Faktor penentangan kerana perbezaan kepercayaan antara Islam (menyembah Allah) dan Quraisy (menyembah patung). rohani dalam mencari kejayaan. 4. 2. . dan kaum kerabat. Ilmu yang dituntut mestilah ilmu yang membina masyarakat. c) Penerimaan terhadap Islam peringkat awal. Wahyu pertama – surah al – Alaq 1 – 5 yang memerintahkan umat Islam membaca. para sahabat.w. 2. a ) Kerasulan Nabi Muhammad s. 1.( 3) Nabi Muhammad s. Nabi menunjukkan teladan positif – berakhlak mulia. 4. Ahli keluarga menerima secara rahsia (jumlahnya kecil). Cara penentangan ialah dengan menggangu baginda ketika bersembahyang (meletakkan benda kotor di tengkuk nabi). kuat mental. 4. 2.a. Abu Bakar al – Siddiq ( sahabat baginda yang kemudiannya mengislamkan Uthman b. tiada paksaan untuk memeluk Islam. Pengislaman secara terbuka – kepada keluarga Abdul Muttalib. 1. Perkara utama yang ditekankan ketika ini ialah akidah. Wahyu kedua – surah al – Muddasir ayat 1 – 7 yang mengisytiharkan nabi sebagai rasulullah dan wajib menyampaikan Islam kepada seluruh manusia. d) Penentangan terhadap Islam peringkat awal. Abu Talib ( 10 tahun – sepupu ). Affan dan al – Arqam b. 1. Secara terbuka selama 10 tahun – cara terang – terangan selepas menerima perintah Allah. Islam menggalakkan umatnya membaca dan membuat kajian. b ) Cara penyebaran Islam di Makkah. fizikal. ceramah di rumah Ali bin Abu Talib tetapi ditolak kuat oleh Abu Lahab ( bapa saudara nabi ). menyebarkan Islam di Makkah.w. harta bukan ukuran tetapi kesabaran dan pengorbanan yang diutamakan. Nabi menanamkan iman yang kuat. 1. Islam ditentang kerana pertentangan sistem sosial seperti konsep persamaan taraf dan perbezaan darjat. Quraisy menanggap menerima Islam bermakna tunduk kepada kepimpinan nabi maka kuasa politik akan terganggu. 4. Abu Arqam yang menjadikan rumahnya pusat kegiatan Islam di Makkah ). keluarga Yassir. Selepas itu nabi terus menerima wahyu dan menyebarkannya. Pada mula secara rahsia selama 3 tahun – ditujukan pada ahli keluarga nabi. Yassir dan isterinya dijemur di padang pasir hingga mati syahid. amalan keji seperti mencuri dikeji Islam tetapi diterima Quraisy. 3. Nabi menyebarkan Islam secara berhikmah dan lemah – lembut. Hamba memeluk Islam kerana layanan yang sama oleh Islam seperti Bilal b. 3. 3. Pengislaman secara rahsia – Khadijah bt Khuwailid ( isteri ). mencemuh dan ingin membunuh nabi.

membaca ayat al-quran untuk menjawab pertanyaan para sahabat dan memberi penerangan.w. Aisyah. Quraisy juga merasuah nabi dengan wanita cantik dan harta tetapi ditolak baginda. Penerimaan terhadap Islam. 5. Golongan ini tetap menerima ajaran Islam dengan yakin walaupun ada dikalangan mereka yang diseksa dengan kejam. 1. Pada peringkat ini.iaitu baginda menggunakan cara yang lemah-lembut. Penentangan juga dilakukan melalui syair Quraisy.barulah orang arab Quraisy menentangnya.   6.a. 4. Sebab-sebab ajaran Islam dapat diterima oleh orang ramai kerana : kerana kemurnian ajarannya kebijaksanaan Nabi Muhammad s. 8.orang islam Quraisy tidak mengambil berat tentang penyebaran Islam kerana penyebaran Islam ini hanya melibatkan keluarga Nabi Muhammad s.a. Ummu Salamah dalam menghadapi cabaran sama ada di Makkah mahupun di Madinah. 6..Mereka tidak mahu mencampuri urusan dalaman keluarga baginda. 2.w berdakwah. menyelesaikan masalah. 1. Penghijrahan ke Madinah setelah menerima perintah Allah dan telah dijemput oleh suku Aus dan Khazraj. Nabi sekeluarga juga pernah dipulaukan selama 3 tahun tetapi dilindungi oleh Abu Talib. Pada mulanya kegiatan dakwah dilakukan secara rahsia. 7. Nabi dan Zaid Harithah ke Taif tetapi kurang berkesan.contohnya Bilal bin Rabah yang dijerut lehernya dengan tali oleh tuannya. hamba kerana mereka tertarik dengan ajaran Islam yang memberikan layanan yang sama kepada semua manusia.w. setelah dakwah Islamiah dilaksanakan secara terang dan mendapat tempat dihati sebilangan orang ramai. 5.kebanyakan penganut agama Islam ialah golongan bawahan seperti 4. 2. 9.a. Orang yang paling awal menerima Islam ialah Ahli keluarga dan sahabat rapat Nabi Muhammad s. Nabi tetap sabar sehingga akhirnya berhijrah ke Madinah. 3. 3. Nabi membenarkan orang Islam mendapatkan pelindungan di Habsyah.Walau bagaimanapun. Pendekatan yang digunakan oleh Nabi Muhammad untuk menyebarkan islam ialah:   membandingkan akhlak masyarakat jahiliah dengan akhlak yang disarankan oleh Islam. Dari segi ekonomi penerimaan Islam akan mengugat perusahaan membuat patung.a. Nabi juga dibantu oleh wanita seperti Khadijah.Mereka juga tidak menyangka seruan itu akan disambut oleh sebahagian masyarakat arab Quraisy.5.w. e) Nabi Muhammad s. Pada mulanya. Penentangan kian hebat selepas Abu Talib dan khadijah meninggal dunia. Reaksi masyarakat Arab Jahiliah.Keluarga Yassir pula telah dijemur di Padang sehingga Yassir dan isterinya mati syahid. .

    beliau ialah hamba kepunyaan Umaiyah yang berasal dari Habsyah. agama Islam memansuhkan dan menganggu-gugat sistem sosial kaum Quraisy yang berdasarkan keturunan dan kekayaan. Sudut Maklumat: Bilal bin Rabah. Orang Arab Quraisy tersalah anggap dengan mendakwa bahawa Nabi Muhammad ingin 3.semasa beliau diseksa.dan ditindih dadanya dengan batu.a. 7. Penentangan terhadap Islam. beliau telah diseksa dengan kejam. memulaukan orang Islam. jahala yang bermaksud jahil dan tidak mengetahui atau tidak mempunyai ilmu pengetahuan.w. Pengorbanan dan kesabaran Nabi Muhammad s. mereka tidak senang dengan persaudaraan Islam yang akan menggugat semangat assabiyah yang menebal dikalangan kaum Arab Quraisy.Harta bukan menjadi ukuran utama dalam berdakwah. Masyarakat Arab Jahiliyah ► Apakah maksud Jahiliah? 1. 2. ditunjukkan dengan cara: mengejek dakwah Islamiah melalui sajak dan puisi serta karya orang Arab Quraisy. SEJARAH TG4 .misalnya dengan cara dijemur.syurga. .a. menyeksa orang yang memeluk Islam.w yang tinggi merupakan kunci kejayaan agama Islam.neraka serta hari pembalasan (akhirat). 1.     merampas kekuasaan Makkah daripada tangan orang Arab Quraisy dengan cara menyebarkan Islam.a. Perkataan bahasa Arab. memujuk baginda meninggalkan dakwah Islamiah. Orang Quraisy menentang dakwah Islamiah yang disampaikan Nabi Muhammad kerana:      ajaran Islam bertentangan daripada kepercayaan nenek moyang kaum Quraisy yang mengamalkan penyembahan berhala dan kepercayaan syirik.BAB 4 BAB 4 ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH A. sumber ekonomi utama kaum Arab Quraisy iaitu pembuatan patung berhala akan terjejas kerana Islam melarang penyembahan patung berhala sebaliknya menyembah Allah s.diselar dengan besi panas.dosa. Penentangan terhadap Nabi Muhammad s.w. Abu Bakar al-Siddiq telah membeli Bilal daripada tuannya.Umaiyah . mereka takut dengan konsep agama Islam seperti pahala. menunjukkan teladan yang baik. beliau ialah muazzin (orang yang melaungkan azan) pertama pada zaman awal perkembangan Islam.

Kehidupan masyarakat Arab Jahiliah adalah kucar-kacir kerana pada masa itu tiada nabi atau rasul dan kitab suci yang boleh dijadikan petunjuk dalarn kehidupan. Kedudukan yang rendah dalam masyarakat. 5. 1.w. Masyarakat Badwi tinggal di kawasan gurun dan pedalaman di bahagian tengah Semenanjung Tanah Arab. 4.► Apakah yang dimaksudkan dengan masyarakat Arab Jahiliah? 1. . misalnya. 2. Masyarakat yang hidup di Semenanjung Tanah Arab selepas runtuhnya Empangan Maarib di Sabak sehingga turunnya wahyu Allah kepada Nabi Muhammad s. berzina dan minum arak. 2. agama dan kepercayaan dan politik. Anak perempuan boleh menjatuhkan maruah keluarga. Gelaran masyarakat Arab Jahiliah kerana mereka tidak menerima kebenaran dan tidak mengikut ajaran para nabi dan rasul. 4. 3.a. Masyarakat Hadari menetap di kawasan pesisiran pantai Semenanjung Tanah Arab. 2. ► Nyatakan kedudukan wanita dalam masyarakat Zaman Jahiliah 1. Masyarakat Arab Jahiliah tidak menyembah Allah Yang Maha Esa malah kebanyakan mereka menyembah berhala dan mempercayai animisme. ► Terangkan kehidupan masyarakat Arab Jahiliah dari segi sosial. Seorang lelaki boleh berkahwin dengan ramai wanita serentak. Sosial 1. ► Jelaskan dua golongan masyarakat Arab Jahiliah. Menyembunyikan diri daripada kaumnya kerana kelahiran anak perempuan dianggap berita buruk. mereka bersifat kejam. 2. ► Mengapakab masyarakat Arab sebelum kerasulan Nabi Muhammad digelar masyarakat Arab Jahiliah? 1. angkuh dan degil. Wanita tidak boleh mewarisi harta pusaka. Kelahiran anak perempuan menyebabkan bapa menjadi marah. Menanam bayi perempuan hidup-hidup sejurus dilahirkan. 6. 7. Berfahaman seseorang lelaki yang meminum arak sehingga mabuk menunjukkan mereka telah sempurna sebagai lelaki. 8. Mengamalkan perbuatan yang tidak bermoral seperti berjudi. ekonomi. Wanita menjadi pemuas nafsu lelaki. 3. Akhlak mereka adalah rendah.

Politik 1. . Dalam soal perkahwinan seseorang lelaki boleh berkahwin dengan beberapa orang wanita sekaligus atau dengan sesiapa yang disukainya. 2. Terdapat empat bentuk kepercayaan agama. 5. Golongan kaya mengeksploitasi golongan miskin. Agama dan Kepercayaan 1. Kedudukan wanita dalam masyarakat pula adalah rendah sehinggakan mereka tidak dapat mewarisi harta pusaka tinggalan ibu bapa mereka. Menurut catatan al-Quran terdapat sebilangan kecil masyarakat Arab Jahiliah menganut agama Hanif tetapi telah melupakan ajaran ini secara beransur-ansur. Sering berlaku peperangan antara satu kabilah dengan kabilah yang lain disebabkan perkara kecil. 4. 4. 2. Semangat assabiah atau semangat kesukuan amat tebal di kalangan masyarakat. Ahli kabilah pula sangat taksub dan fanatik terhadap kabilah masing-masing. 3. ► Nyatakan ciri-ciri Sistem Kabilah yang menjadi amalan masyarakat Arab Jahiliah. Mereka yang menanam bayi perempuan secara hidup-hidup kerana beranggapan anak perempuan akan menjatuhkan maruah keluarga. 2. Berasaskan cara hidup berpuak-puak dan berkelompok. Mengamalkan Sistem Kabilah yang berasaskan cara hidup berpuak-puak dan berkelompok. iaitu agama wathani (menyembah berhala). samawi (Kristian dan Yahudi) dan kepercayaan (seperti menilik nasib. 3. Kegiatan merompak dan merampas barangan daripada kafilah di padang pasir merupakan punca mata pencarian masyarakat Arab Jahiliah. Ekonomi 1. 2. ► Apakah yang dimaksudkan sistem kabilah? 1. Aktiviti perniagaan yang dijalankan berasaskan riba dan penindasan kerana mementingkan keuntungan dan kekayaan semata-mata. animisme (memuja alam seperti pokok). Amalan hidup berpuak-puak dan berkelompok dalam kehidupan masyarakat arab jahiliah. sihir. ahlinya terdiri daripada suku yang sama dan mereka tinggal dalam sebuah kawasan. Setiap kabilah mempunyai identiti dan peraturannya sendiri. dan mempercayai roh orang mati menjadi burung). 4.3. Dalam sesebuah kabilah. 3. 1. Merompak sebagai satu kewajipan yang harus dilakukan oleh setiap individu dalam sebuah kabilah.

C. Setiap ahli kabilah sangat taasub dan fanatik terhadap kabilah masing-masing. ► Mengapakah amalan sistem kabilah mendatangkan kesan buruk kepada kehidupan masyarakat Arab Jahiliah? 1. Abu Talib 3. Kemunculan semangat assabiah atau semangat kesukuan yang melampau. 6. 1. Keadaan geografi dan suasana tempat tinggal mereka yang panas dan kering-kontang menyebabkan sesuatu kelompok kabilah terpaksa mengatasi masalah yang dihadapi secara bersama.a.a. dan pandai berpidato. Pelantikan syeikh berdasarkan syarat-syarat antaranya. 3. 4. Abu Lahab . Setiap Puak tinggal dalam kelompok masing-masing dan terikat kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh kabilah. 3. Beliau mestilah memiliki sifat berfikiran matang. gagah. Semangat kesukuan yang melampau dan saling bermusuhan antara satu sama lain. Kehidupan yang kucar-kacir dan tidak aman. 4. bakal syeikh tersebut mestilah disukai oleh ahli kabilah dan dilantik atas persetujuan ramai.5. Islam dan Penyebarannya di Makkah. 5. Abdul Muttalib bin Hashim ► Namakan bapa saudara Nabi Muhammad s. Kemunculan semangat assabiah atau semangat kesukuan yang melampau berpunca daripada Sistem Kabilah yang berasaskan keturunan. ► Bagaimanakah semangat assabiah terbentuk dalam kehidupan masyarakat Arab Jahiliah? 1. Sikap orang Arab Jahiliah yang suka berperang seperti mana peperangan al-Basus. 1.w. Sesuatu kabilah diketuai oleh seorang syeikh merupakan lambang perpaduan kaum mereka.w. berani. 2. Menimbulkan perasaan kesukuan yang menebal di kalangan ahli kabilah. Peperangan sering berlaku antara sama kabilah dengan kabilah yang lain disebabkan perkara kecil. 7. ► Apakah maksud semangat assabiah? 1. Al-Haris 2. ► Namakan datuk Nabi Muhammad s. 2.

Kerasulan Nabi Muhammad s. 11. bijak dalam urusan pentadbiran Makkah dan mahir dalam selok-belok pemiagaan. telah dilahirkan pada 20 April. Sempena tahun berlakunya serangan tentera bergajah di kota Makkah yang dipimpin oleh Abrahah dari Habsyah. sebelum dilantik menjadi Rasul. Bapa saudara Nabi Muhammad s.w disebut tahun Gajah? 1. 3.w.w. 10. Abu Talib. 9. Khadijah memberi modal yang besar kepada baginda kerana kemuliaan budi pekerti. Baginda menguruskan perniagaan Khadijah bersama-sama Maisarah.w. semasa rombongan ini singgah di Basrah. 5. Berketurunan bangsa Quraisy yang sangat dihormati oleh kabilah Arab yang lain.. 16. ibu baginda.w. telah diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah untuk dipelihara dan disusui setelah bapa baginda meninggal dunia. iaitu bersamaan 12 Rabiulawal pada Tahun Gajah. Abdul Muttalib.a. 15. Giat berdagang dan pernah berniaga secara berseorangan dan berkongsi bersama temannya ketika berusia 20 tahun. Hamzah ► Mengapakah tahun kelahiran Nabi Muhammad s. Bapa baginda ialah Abdullah bin Abdul Muttalib dan ibu baginda. 12. Nabi Muhammad s. Berasal daripada keturunan pemimpin Makkah yang terkenal. Perasaan hormat Khadijah terhadap baginda telah membawa kepada perkahwinan ketika baginda berumur 25 tahun dan Khadijah pula berusia 40 tahun. dan kebolehan baginda menjalankan perniagaan. 2. 1. 8. Abbas 5. 7.a. tahun 570 M. 13. Nabi Muhammad s. 14.4. 4. Ketika berusia enam tahun.w. sifat amanah.w. Abu Talib memelihara setelah datuk baginda Abdul Muttalib meninggal dunia. Mengikuti rombongan perniagaan bapa saudara baginda ke Syam ketika berusia 12 tahun. . ► Terangkan riwayat hidup Nabi Muhammad s. Aminah binti Wahab.a. telah menjadi yatim piatu sejak berumur enam tahun. Kebijaksanaan dan kelembutan tutor kata serta kepandaian baginda menyebabkan perniagaan memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. telah diramalkan oleh seorang pendeta Nasrani bernama Buhaira. 6.a. Nabi Muhammad sa. Aminah binti Wahab meninggal dunia dan baginda telah dipelihara oleh datuk baginda.a. iaitu hamba Khadijah.a. Pernah mengembala kambing kepunyaan bapa saudara baginda.

2.w. ayat 1-5 yang memerintahkan umat Islam supaya membaca. 18.w. menampal pakaian yang koyak.17.w. 4. 6.? 1. . ► Mengapakah Nabi Muhammad s. Berusaha mencari suatu cara untuk dapat mengubah nilai yang dipegang oleh masyarakat di sekelilingnya. Mengamalkan cara hidup yang sederhana anak-anak diberikan pendidikan agama secukupnya dan menjadikan diri baginda teladan kepada anak-anak. Sifat pengasihnya dan timbang rasanya sebagai ketua keluarga sering membantu isterinya memasak. ► Berdasarkan wahyu yang pertama mengapakah amalan membaca sangat penting dalam Islam? 1. 3. 3. Sentiasa merendah diri ketika bergaul dengan semua lapisan masyarakat sama ada yang kaya atau yang miskin walaupun kedudukan baginda yang tinggi dan dihormati. iaitu di penjuru timur Kaabah semasa berumur 35 tahun. 21. Sifat bijaksana dalam menyelesaikan masalah semasa baginda mementerai Perjanjian Hudaibiyah dengan orang Arab Quraisy Makkah walaupun perjanjian tersebut berat sebelah. Tempat beribadat yang sunyi dan tenang. Melalui pembacaan kajian terhadap sesuatu perkara dapat dilakukan. ► Apakah wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad s. Sering memikirkan kehidupan masyarakat di sekelilingnya yang tidak bermoral dan taksub dengan amalan jahiliah.a. Wahyu pertama diturunkan olehAllah kepada Nabi Muhammad s. seseorang itu akan mendapat ilmu dan menambah ilmunya. Seseorang atau sesuatu bangsa yang berilmu dapat mencapai kejayaan yang cemerlang dalam pelbagai bidang di meningkatkan tamadun bangsanya. 22. 5.w. 19. Menunjukkan sifat pemaaf dengan mengampun dan memaaf Arab Quraisy yang menyerah diri semasa pembukaan semula kota Makkah. Bersifat penyayang terhadap orang tua dan juga kanak-kanak. 2.a. bertahannuth di Gua Hirah? 1. Melalui pembacaan. Mengasingkan diri untuk beribadat kepada Allah. menerusi Jibrail. Menyelesaikan persengketaan untuk meletakkan semula Hajar Aswad ke tempat asalnya. 23.a. ialah surah al-Alaq.a. 20. Tempat Allah menurunkan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad s. menerimanya sebagai satu hikmah untuk menyebarkan Islam seterusnya. melayan anak. Menyerahkan diri kepada Allah dengan sepenuh jiwa raga baginda dan memikirkan masalah yang dihadapi oleh kaum Quraisy Makkah. dan membersihkan rumah.

Reaksi Masyarakat Arab ► Senarai tokoh yang terawal memeluk Islam 1. E. Arqam bin Abu Arqam. Mengadakan majlis ceramah di rumah Ali bin Abu Talib untuk menerangkan tentang Islam. Anak angkat Nabi . Keluarga Yasir.a. Zubair al-Awam.w. sebagai Rasulullah yang mewajibkan baginda menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh manusia.a. Kanak-Kanak . 3. Melalui ketinggian akhlak Nabi Muhammad s.w. 2. dan kaum kerabat baginda. Dakwah Islamiah secara terbuka kepada keluarga Abdul Mutalib.4. sahabat yang rapat.Siti Khadijah binti Khuwalid 2. sebagai rasul juga dianggap sebagai rahmat kepada seluruh alam sejagat. menjadikan rumah al-Arqam sebagai pusat kegiatan Islam untuk menyebarkan Islam.w. dan kejujuran para sahabat telah menyebarkan dakwah lslamiah pada peringkat awal mendapat sambutan. ► Mengapakah wahyu kedua Surah al-Muddasir yang diturunkan sang penting dalam perkembangan Islam? 1. Pelantikan Nabi Muhammad s. Sahabat Nabi . Dakwah Islamiah secara rahsia ditujukan kepada ahli keluarga baginda. 6. dengan Abu Lahab yang telah menghina baginda. beberapa orang tokoh Quraisy lain telah memeluk Islam. Merupakan pengisytiharan Nabi Muhammad s. 8. Amir bin Fuhairah dan Zunainah ► Bagaimanakah Nabi Muhammad s. ► Apakah pendekatan yang digunakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Secara rahsia selama tiga tahun.w.Abu Bakar al-Siddiq. Dakwah Islamiah secara terbuka kepada orang ramai pula dilakukan di Bukit Safa.a.Bilal bin Rabah. 7. Utman bin Affiti.a. Isteri Nabi Muhammad . berdakwah di Makkah? 1. yang dihadiri oleh kesemua ketua pentadbir kota Makkah melalui perbahasan antara Nabi Muhammad s.Zaid bin Harithah 3. untuk menyebarkan Islam di Makkah? . 4. 4.a.Ali bin Abi Talib 5.w.a.w. 2. Golongan hamba . Ilmu yang dituntut mestilah dapat membina masyarakat. Nabi Muhammad s. 5. Melalui sahabat baginda Abu Bakar al-Siddiq. sahabat dan orang ramai.

Baginda tidak memaksa orang ramai memeluk Islam tetapi memujuk mereka dengan menggunakan akal yang dianugerahi Allah.w.1.w dicemuh dengan kata-kata nista. berasal daripada keturunan yang menguasai kepimpinan kota Makkah.w. Amalan dan akhlak yang keji seperti mencuri dan menindas yang menjadi kebiasaan mereka tetapi dilarang sama sekali oleh Islam. 6. Nabi Muhammad s. 5. Mengunakan pendekatan membandingkan antara nilai akhlak masyarakat Arab Jahiliah dengan nilai akhlak yang disaran oleh Islam. Menggugat pengaruh dan kedudukan keluarga mereka di Makkah kerana Nabi Muhammad s.a.a. 2. 2. buta dan mati.a.w. Menggugat ekonomi orang Arab Quraisy serta menjejaskan perusahaan mengukir patung berhala kerana Islam mewajibkan menyembah Al l ah. 5.w. 4. ► Mengapakah orang Arab Quraisy menentang ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s. Kebijaksanaan Nabi Muhammad s. Mereka memeluk Islam kerana tertarik kepada ajaran Islam yang memberikan layanan yang sama kepada semua manusia terutama golongan hamba. 7. yang terkenal sebagai orang yang berakhlak mulia. 3. Menolak konsep persaudaraan Islam yang sangat bertentangan dengan konsep assabiah yang menjadi pegangan mereka. terpaksa tunduk kepada kepimpinan Nabi.a. . 4.? 1. Diterima oleh orang ramai kerana kernurnian ajarannya. 6. Nabi juga membacakan ayat al-Quran untuk menjawab pertanyaan para sahabat.a. Orang Arab Quraisy mempunyai tanggapan yang salah terhadap tugas nabi menganggap jika menerima agama Islam.? 1. Prinsip persamaan taraf sesama manusia bertentangan dengan sistem social masyarakat Arab Jahiliah yang mewujudkan perbezaan darjat antara golongan atasan dengan bawahan. Mengenali peribadi Nabi Muhammad s. di samping memberikan penerangan dan menunjukkan teladan yang baik.a.w. 2. Golongan hamba yang memeluk Islam diseksa dengan kejam hingga membawa kepada gila. Nabi Muhammad s. 8. berdakwah secara lemah lembut dan berhikmah. 7. ► Bagaimanakah orang Arab Quraisy menentang dakwah Islamiah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s.w. 3. ajaran Islam berasaskan kepercayaan kepada Allah Yang Maha Esa sedangkan orang Arab Quraisy mempercayai dan mengamalkan tradisi turun-temurun menyembah patung berhala dan mempercayai animisme. Perbezaan dari segi kepercayaan dan amalan. telah menanamkan keimanan yang kuat kepada pengikutnya.a.

6. ► Apakah langkah-langkah yang diambil oleh Nabi Muhammad s. diganggu semasa beribadat contohnya.a. 3. Orang Arab Quraisy telah memujuk Nabi Muhammad s. 2. Nabi Muhammad s. 4. untuk mengatasi ancaman puak Quraisy Makkah? 1.a. 5. 3. amalan bekerjasama dan saling membantu antara satu sama lain.3. Berhijrah ke Madinah setelah mendapat wahyu dari Allah.a. 4.a. ekonomi dan sosial.w. sebagai rasul dianggap rahmat kepada masyarakat dunia? 1. Membawa pembaharuan dalam pelbagai bidang seperti politik. ► Mengapakah perlantikan Nabi Muhammmad s.w. Nabi Muhammad s. dan Zaid bin Harithah pula merancang ke Taif untuk menyebarkan Islam ke tempat baru tetapi gagal. Membenarkan orang Islam berhijrah ke Habsyah untuk mendapatkan perlindungan.a.a. benda-benda yang kotor telah diletakkan di tengkuk semasa baginda bersembahyang. misalnya. 7.w.w. Orang Arab Quraisy melakukan pemulauan terhadap Nabi Muhammad s. Ada kalangan orang Quraisy telah membuat pakatan membunuh Nabi Muhammad. wanita cantik dan harta agar meninggalkan dakwah Islamiah.w. Penyair Arab Quraisy sering mengejek ajaran Islam melalui puisi mereka. .w. Menerapakan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Mengubah cara hidup masyarakat Arab Jahiliah kepada suatu kehidupan yang lebih teratur secara beransur-ansur. Mencorakkan tamadun Islam bagi masyarakat Arab Jahiliah di Semenanjung Tanah Arab. dengan menawarkan kedudukan. 2. dan keluarga dengan menulis pernyataan pemulauan dan menggantungkannya di Kaabah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful