Disediakan Oleh : Faizal Bin Abdul Kadir 810212-06-5135 PPG 4.

11 IPGM Kampus Islam, Bangi

Dalam erti kata lainTeknologi ialah proses. pula menjelaskan Teknologi ialah suatu seni @ sains bagaimana alat itu digunakan untuk tujuan-tujuannya. dan idea bagi memastikan penggunaan sesuatu ilmu dan alat atau bahan itu mencapai kejayaan. . Evan & Nation(2000). kaedah.   Menurut Gailbrath (1967) Teknologi ialah keupayaan menggunakan pengetahuan saintifik atau pengetahuan lain yg tersusun (other organized knowledge) yg digunakan secara sistematik sehingga mampu mempamerkan amalan yg praktikal dalam melaksanakan tugasan sehingga tugas tersebut mencapai kejayaan.

   Teknologi dalam P&P ialah suatu usaha meningkatkan keberkesanan dan kualiti terhadap ilmu pengetahuan. Department of Audio Visual Instrusion (DAVI) 1963 – Definisi pertama tentang teknologi dalam P&P ialah komunikasi audiovisual. . Menurut Association for Educational Communication and Technology (AECT) 1994 – Komunikasi audiovisual ialah cabang teori dan amalan yg bermula dengan reka bentuk dan kegunaan mesej yg mengawal proses pembelajaran.

     Domain Rekabentuk Domain Pengembangan Domain Penggunaan Domain Pengurusan Domain Penilaian .

.

Di samping menentukan komponen sistem pengajaran. 1990) Terdapat empat bidang utama: •rekabentuk sistem pengajaran •rekabentuk strategi •rekabentuk mesej •ciri-ciri pelajar . rekabentuk juga mengambil kira perubahan sistem dan pengaruh alam sekeliling .(Tessmer.   Rekabentuk adalah proses menentukan ciri-ciri dan keperluan pembelajaran.

guna dan nilai. Melibatkan proses rekabentuk.    Juga dikenali sebagai domain pembinaan. Terdapat empat kategori bahan: •teknologi cetak •teknologi bahan pandang dengar •teknologi berasaskan komputer •teknologi bersepadu . Proses menterjemahkan spesifikasi rekabentuk kepada bentuk fizikal atau produk. bina.

sumber (bahan dan perkakasan media) dan alam sekeliling untuk pembelajaran.  Menggunakan proses (kaedah dan model pengajaran). Terdapat empat kategori: •penggunaan media dan kaedah (cara sistematik) •penyerapan/penerimaan inovasi •pelaksanaan (menggunakan bahan) •institutionalisasi (penerimaan & pengekalan) .

Terdapat empat kategori: •pengurusan projek •pengurusan sumber •pengurusan sistem penyampaian •pengurusan maklumat .  Kawalan ke atas teknologi instruksional menerusi perancangan. penyusunan. penyelarasan dan penyeliaan.

  Proses untuk menentukan kesesuaian dan keberkesanan program pendidikan Empat kategori: •penilaian analisis masalah (peperiksaan dll) •penilaian rujukan kriteria (penguasaan unit pelajaran) •penilaian formatif (mengesan bagi penambahbaikan) •penilaian sumatif (buat keputusan penggunaan) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful