P. 1
Plato

Plato

|Views: 79|Likes:
Published by Lya Shah
plato
plato

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: Lya Shah on Mar 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/16/2013

pdf

text

original

Plato: dalam Pendidikan

PLATO: PRINSIP-PRINSIP DASAR PENDIDIKAN
Oleh: Dirgantara Wicaksono. S.Pd, M.Pd, MM I. asal-muasal PEMIKIRAN platonik TENTANG PENDIDIKAN

1.1 Tempat Plato D alam T eori P endidikan Barat Plato menduduki tempat penting dalam falsafah dan teori pendidikan Barat. Idea-ideanya tentang pendidikan tidak hanya merupakan gagasan yang terkandung dalam teks-teks mati, melainkan digunakan secara tetap sebagai sebuah doktrin hidup dalam dunia pendidikan. Dia bukan hanya merupakan seorang ahli falsafah dan pengarang yang briliant dan sukar ditandingi, tetapi juga seorang yang mempunyai panggilan hidup praktikal sebagai seorang pendidik. 1.2 Sumbangsih Plato B agi P emikiran D an P raktek M odern D alam D unia P endidikan Sumbangan Plato bagi pemikiran dan amalan pendidikan dalam dunia moden antara lain: a) penggunaan diskusi sebagai sebahagian daripada kaedah ajar ; b ) gagasan bahawa universiti merupakan titik tertinggi dari sistem pendidikan awam, terutama untuk pengajaran dan penyelidikan ; c ) bahagian sekolah dan kurikulum atas tingkatan -tingkatan, iaitu peringkat asas, peringkat kedua, dan peringkat lanjut ; d ) sistem ko-edukasi, dan e ) gabungan antara "pendidikan" fizikal dan mental pada peringkat pra-kajian. Di Amerika Syarikat, tempat buku ini diterbitkan dan digunakan, pemikiran Plato digunakan antara lain a ) sebagai asas mengapa diberikan jumlah yang ajar lebih banyak bagi sains berbanding humaniora pada pendidikan peringkat SLTP dan SLT A , dan b ) sebagai alasan mengapa pengetahuan umum dengan standard tertentu perlu dipenuhi lebih dahulu sebelum si terdidik dibenarkan mengambil kajian speasialisasi. II. FILSAFAT PLATO Falsafah Plato mengusung tiga tema penting: a ) pandangannya bahawa falsafah adalah sebuah pencarian bersama atas pengetahuan tentang diri ( self-knowledge ) dan tentang realisasi diri ( self-realization ) , b ) penemuan forma ( the discovery of form ), dan c ) hubungan antara forma dan nilai. 2.1 Inquiry (carian, tindakan meminta maklumat) Dari Socrates, Plato belajar bahawa pengetahuan tentang diri adalah sesuatu yang sukar dan kompleks. Socrates sendiri dihukum mati pada 399 SM (dengan minum racun secara suka rela sekalipun ia sebenarnya boleh melarikan diri dari hukuman) atas penolakannya untuk berhenti mempersoalkan kemapanan moral, sosial, dan politik. Plato mencium bahaya dalam konservatisme dan kemapanan tak kritis masyarakat ini akhirnya memutuskan untuk berbalik dari pilihan pertamanya untuk berkarir di bidang politik dan memusatkan perhatiannya pada pendidikan sebagai cara untuk membentuk kaum muda Athens agar boleh berfikir sendiri kenderaan. 2.2 Form (forma)

Menurut Plato. misanya. menurut Plato. tindakan-mengenal kita selalu melibatkan elemen carian akan tujuan dan hal-hal ideal. dan bukannya merupakan rekaan fikiran manusia. Kita. Menurut Plato. Semakin dekat ke forma kerusi ideal.3 Value (nilai) Selain berupaya mencari kesamaan kudrat benda-benda. kata Plato. sehingga kita boleh memberi keduanya nama yang sama. Forma ke-kerusi-an ini membezakan kerusi tersebut dari benda lain. misalnya. pastilah ada di semua benda sehingga benda-benda tersebut mempunyai nilai dan. sekalipun secara material berbeza (kayu. Misalnya. berada pada sebuah benda. dari rak buku. sebagai contoh keberanian dan persahabatan. ada kerusi yang lebih baik daripada kerusi yang lain. iaitu Yang-Baik atau Kebaikan ( the Good ). dua kerusi mempunyai forma yang sama.4 Forms of Human Nature (Forma Kudrat Manusia) . Menurut Plato. struktur akan menjadi tidak penting dan tidak dapat difahami. nilai-nilai sentiasa memerlukan sebuah forma yang membuat nilai-nilai tersebut berada dalam urutan yang koheren. Plato menaruh minatnya lebih jauh lagi: mendalami forma-forma yang merupakan penyebab atau alasan dari nilai-nilai. Dalam pelbagai tingkatan. Kerana itu. Plato mengadopsi optimis bahawa manusia mampu mempelajari ciri-ciri formal dari suatu benda secara berasingan dari benda itu sendiri. forma bukanlah sekadar struktur. Kedua . iaitu kerusi.D ari Socrates juga . 2. k ebenaran ( t ruth ) mensyaratkan adanya koherensi sistematik dalam langkah-langkah pembuktian atau carian. sekalipun materinya diganti. kata Plato. adalah ciri-ciri yang memberikan identiti pada sebuah benda. Namun pemahaman kita akan 'forma' tidak boleh disempitkan hanya terbatas pada struktur belaka. forma itu bersifat real. dan k ebenaran . menurut Plato. ketiga nilai tersebut . Sebaliknya. membuat kita ingin memiliki benda-benda tersebut atau ingin mengetahuinya. pengetahuan akan tujuan dari benda-benda membantu kita menjelaskan dan memahami struktur-strukturnya. Semakin sama forma benda-benda. "Mengetahui" ( knowing ). semakin baiklah sebuah kerusi. Pertama . Ketiga . tanpa nilai. Forma Kebaikan. tidak berubah. Berkaitan dengan pemikiran Plato tentang forma ini. Forma. Socrates juga mendalami nilainilai sebagai perkara yang dihayati manusia dalam kehidupannya. logam atau plastik). yakni forma ke-kerusi-an ("tempat duduk dengan empat kaki"). alih-alih. dan lalu mendepak keluar nilai. tidak boleh dibatasi hanya pada keterangan ob j ektif tanpa penilaian. selalu ingin tahu mengapa benda-benda berbentuk seperti ini atau itu. semakin miriplah benda-benda tersebut. dan bukan hanya sekadar bagaimana bentuknya. Sebab. k eindahan ( b eauty ) mensyaratkan pola organik. atau ciri yang membuat sebuah benda disebut dengan nama tersebut. forma sebuah benda bersifat tetap. k ebajikan ( v irtue ) mensyaratkan hubungan harmoni antara kekuatan manusia dan kemampuannya. lebih jauh lagi. kita tidak boleh memisahkan antara 'keterangan' dan 'penilaian'. objektif. struktur memang penting ertinya kerana ia merupakan tujuan akhir dari benda-benda. Misalnya. k ebajikan. sebagaimana berlaku dalam program aplikasi matematika la Pythogoras.yakni keindahan.adalah bawahan dari sebuah nilai sekaligus forma lain yang lebih tinggi. Sambil meneruskan minat gurunya. 2. dalam pandangan Plato. menurut Plato. ia adalah juga 'yang ideal' dan mengandungi tingkatan nilai. Misalnya. dua perkara perlu diingat. yang memberi erti-penting pada forma.

yang diperoleh melalui penggunaan daya fikir untuk mencapai pengenalan akan diri dan peningkatan kualiti diri. kerana itu. Alih-alih. menghendaki. " Buku Republic itu sendiri membincangkan teori pendidikan secara cukup mendalam. Dalam Republic dan Meno . sebuah harmoni yang menghasilkan seorang manusia yang sejati. kita tiba pada pengenalan akan forma: melihat sebuah ideal atau nilai yang telah beroperasi pada tiap tingkatan pemahaman. Pola-pola tersebut tidak dia berikan dalam bentuk abstrak sahaja. dan mencari hukum-hukum dan teori . dia juga mengamalkan pola-pola konkrit mengenai pembangunan diskusi-diskusi di dalam buku tersebut. bergerak melalui fasa ekperimentasi. di dalamnya kita memeriksa perasaan dan fikiran yang subjektif kita di hadapan pengalaman orang lain dan dunia awam .dengan meminjam mulut Socrates . Peribadi yang luar biasa adalah seorang peribadi yang mempunyai keseimbangan antara kebijaksanaan. kelihatan merupakan gabungan dari akal budi. Plato mendapati bahawa kudrat manusia ( human nature ). Plato memberikan gambaran umum tentang tahap-tahap pencarian yang membentuk baik sebuah diskusi yang baik mahupun sebuah pendidikan yang efektif.. atau jiwa ( the soul ). dan masa bodoh. kudrat manusia pada dasarnya menginginkan kebaikan. Plato agaknya juga bersetuju bahawa falsafah pendidikan adalah sama dengan falsafah itu sendiri dalam erti kata luas. menjelaskan tempat khusus edukasi dalam keseluruhan peranan sosialnya. dengan entusiasme dan keinginan untuk mengetahui . tetapi juga sensitif terhadap dunia pancaindera yang notabene berubah. keberanian. 3. dan memberikan sebuah analisis tentang kodrat manusia. III. Plato menyebut empat tingkatan dalam usaha memahami sesuatu.1 Eikasia .. jiwa pada saat yang sama mampu mengenal dunia forma yang notabene tidak berubah. Plato . dalam sebuah usaha pencarian yang berjaya. dan mengindrai. adalah sebuah entiti yang sangat kompleks. GARIS PEMISAH: PENGETAHUAN DAN KURIKULUM 3. Dalam bukunya Republic . cita-cita. mau cari gampang. lewatnya ia berfikir. Menurut Plato. mengembangkan sebuah teori pengetahuan..2.Jiwa mempunyai kepekaan terhadap pola-pola tetap dan tujuan-tujuan yang menarik.2 Empat T ingkatan D ari U paya M emahami Dalam Republic ..membezakan empat level pengetahuan berdasarkan "peringkat kejelasannya": 3. "Diri"... dan rasa. masih dalam usaha mencari penjelasan yang lebih jelas. Ia memberi contoh tentang sebuah kaedah mengajar. namun ia juga terdedah kepada kemalasan. yang telah menarik kita selama ini kerana tidak jelasnya visi kita akan kudrat sejati dari sesuatu. ia mempunyai kebebasan untuk memilih menjadi seorang dengan karakter khusus. hidup manusia hendaklah merupakan keselarasan yang berkesan antara semua aspek jiwa ini.Dalam usahanya membedah tema seputar pengetahuan-tentang-diri (s elf-knowledge )."Pengetahuan bermula dari motivasi.1 Hubungan Antara Dialog Plato dan F ilsafat P endidikan Dari paparan tentang falsafah Plato boleh dikatakan bahawa sulitlah memisahkan dialogdialog Plato dari falsafah pendidikan. Soalnya.Kasak-Kusuk dan Fiksi ( Hearsay and Fiction ) . k emudian. kita harus membuat generalisasi. Sebagaimana halnya Dewey. memaparkan garis besar kurikulum pendidikan.. dan penguasaan diri. a khirnya. Selain itu. idealnya.

2.Forma Kebaikan ( the Form of the Good ) Objek tertinggi dari noesis dalam sistem pengetahuan a la Plato adalah forma kebaikan. Pistis dibezakan dari imaginasi individual. universalitas. yakni meliputi 1) kepastian bahawa kita tahu. 3. ini empeirea .Keyakinan Melalui dan Ketrampilan Praktis ( Grounded Belief and 'Know-How' ) Level kedua dari tindak mengetahui adalah pistis . Plato bahkan menamatkan Republic dengan sebuah mitos tentang keyakinannya akan kekal jiwa manusia. Pada level pengetahuan ini. 3.2. yakni keyakinan yang boleh dibuktikan melalui uji-cuba.5 To Agathon . dan kesejatian daya menjelaskan. Plato menggambarkan perbezaan antara level 1 dan 2 pengetahuan dalam analogi "Gua".2 Pistis . Hipotesis itu disebut 'terbaik' kerana ia telah lulus uji cuba. mitos. Pengetahuan jenis ini lebih jelas berbanding tahu-bahawa ( knowing-that ) dan tahu-bagaimana ( knowinghow ). bahkan pada peringkat tertinggi dari pemahaman. sebuah pengetahuan yang berbeza dengan kemahiran yang dimiliki oleh seorang tukang servis televisyen. Ia menduduki tempat terendah dalam tingkatan pengetahuan kerana kita menyusun jenis-jenis tindak-mengetahui berdasarkan kejelasan. Di sini. imij. dan imaginasi tidak serta-merta dicampakkan. mahupun perspektif teori. 3. "mengetahui" itu lebih daripada sekadar "mempunyai bayangkan akan sesuatu di kepala". Jika dalam dianoia kita mempunyai lebih daripada satu hipotesis yang boleh menjelaskan suatu kejadian khusus. Namun demikian. serta yang menyulam seluruh kepingan realiti dalam sebuah kaitan sistematik.3 Dianoia . Pengetahuan dianoetik adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang tetap sifatnya dan yang menyekat dan mengawal perilaku benda-benda tertentu.Contoh dianoia adalah pengetahuan yang dimiliki seorang saintis tentang teori fizik umum yang mendasari cara kerja televisyen saya. dan pendapat yang tergesa-gesa. menurut Plato. obyektivitas. Matematik merupakan salah satu contoh penjelasan dianoetik.Bahagian paling bawah dari garis pengetahuan a la Plato adalah "pengetahuan" yang bertumpu terutamanya pada imij dan imaginasi. dan kesederhanaan.Teori yang Telah Diuji-Cuba dan Penilaian ( Tested Theory and Evaluation ) Noesis adalah pengetahuan yang mempunyai kepastian yang benar. atau pistis . 3. selueuh usaha menjelaskan didominasi oleh keinginan untuk memperoleh pemahaman yang baik dari perspektif peribadi. Ini merupakan level teknik.Ia merupakan forma yang berkaitan dengan nilai dan merupakan daya tarik bagi forma-forma lain. mempunyai kualiti yang subjektif personal. Untuk mencapai tingkatan tertinggi ini. keempat-empat tingkatan pengetahuan .Generalisasi dan Menjelaskan Alasan ( Generalization and Knowing Why ) Plato menyebut jenis ketiga pengetahuan dengan nama dianoia. Ia lalu menjadi teori. ada satu hipotesis terbaik. yang kita cari adalah ideal kejelasan. level di mana orang mempunyai pengetahuan tentang cara kerja benda-benda. perspektif umum.2. dan 2) bahawa gabungan antara teori dan data telah menghasilkan sebuah jawapan yang baik. Menurut Plato. dalam noesis kita mendapatkan kepastian bahawa dari sekian banyak pilihan. Termasuk di dalamnya adalah cerita.2. yang bererti pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman praktikal. Plato menamai kemahiran praktikal. mitos.4 Noesis . Eikasia. kasak-kusuk. dan dengan itu menunjukkan perlunya benda-benda penjelasan gambaran.

adalah bahawa kita ingin anak-anak kita menjadi lebih baik daripada kita.3 Implikasi D ari T ingkatan P engetahuan Menurut Plato Tingkatan pengetahuan menurut Plato tersebut di atas mempunyai implikasi bagi amalan pendidikan dan teori pendidikan. ia mesti dikaitkan dengan level lain dari perbincangan untuk menunjukkan apa ertinya dalam rangka forma. mengangkat guru-guru. Namun di lain pihak. apakah kita mesti bersetuju dan bersepakat dengan pelajar yang menaruh perhatian serius. melakukan tugas-tugas. kebakaan) adalah sesuatu yang diidealkan. Namun agar perkara ini boleh berjalan efektif. dan tahu di mana dia dapat mencari rujukan dan pihak berkuasa yang memberinya maklumat?Cara kita mengukur tingkatan keberkesanan pendidikan yang telah kita capai. menjadi motivasi pendidikan bagi generasi muda. dan Keabadian (kekekalan. akhir. aktiviti-aktiviti sosial. Dalam buku Symposium . dari semua jenis pendidikan. CINTA AKAN YANG-IDEAL Apa yang menggerakkan orang-orang beradab untuk menaruh perhatian pada pendidikan. kreativiti. mengingat maklumat yang diberikan. makhluk ciptaan mempunyai keinginan takdir akan kekal. Adalah sebuah kesalahan fatal apabila salah satu daripada elemen-elemen ini dihilangkan dalam amalan dan teori pendidikan. tentu saja. 3. kurikulum. melakukan aktiviti belajar-mengajar. etc. iaitu keinginan untuk "memiliki dan tetap selalu mempunyai kebaikan" melewati batas ruang dan waktu. Seperti apa pengalaman pendidikan itu jika dilihat dari perspektif orang yang belajar alias si terdidik? Apakah perlu dimasukkan ke dalamnya isu-isu seputar pembangunan diri. Menurut Plato. keinginan yang genuine untuk mengetahui. Yakni bahawa pendidikan harus menampung nilai carian. pada akhirnya bergantung pada cara kita menggambarkan erti "pembelajaran" dalam benak pada pelajar.sebelumnya harus dilalui. Cinta dan kerinduan akan kebaikan di satu pihak dan keinginan untuk mengekalkan diri itulah yang. persoalan ini dibahas dan ditempatkan Plato (dengan meminjam mulut Socrates) di bawah tema "cinta". dan individu. cara kita memberikan peniliaian. Dalam bahagian ini. menurut Plato. IV. V. memilih bahan ajar. semua makhluk hidup mencintai anak-anak mereka dan melindungi mereka. Menurut Plato. Dari kudratnya. kita akan kembali ke peringkat yang paling rendah. jika memang tujuan pendidikan adalah untuk membuat pelajar menjadi lebih baik? Haruslah pembelajaran itu dilakukan dengan memahami dan mengerti kebenaran bagi diri sendiri? Atau. membina sekolah-sekolah. Para guru profesional pada . masyarakat. disiplin intelektualm dan visi tentang sebuah ideal moral. pengetahuan tentang kebaikan adalah matlamat ultim. dan kaedah yang kita rancang. dan mereka merasa bahawa kekekalan mereka justeru berada di tangan anak-anak mereka. MOTIVASI DAN KAEDAH PRENCARIAN Visi tentang cinta. Dari sana kita boleh menarik kriteria untuk menentukan kejayaan bermacammacam institusi pendidikan. dan membeli bukubuku? Mengapa selalu ada kontroversi antara pemikiran lama dan pemikiran baru? Mengapa kita ingin agar anak-anak kita dididik dalam sebuah persekitaran dengan kualiti disiplin yang baik? Jawapannya. juga kerana kita ingin agar prestasi dan pencapaian kita ambil perhatian dan dihargai oleh mereka.

kata Socrates kepada Meno. Benak pelajar penuh dengan barang hafalan yang akan digunakan untuk mencapai matlamat luaran di masa depan. Tidak adakah aspirasi dan ideal yang muncul dari dalam diri di murid itu sendiri? Bukankah realisasi-diri adalah sesuatu yang berharga dalam dirinya sendiri. Ketika melawat Athens. Ketika kita menyiasat sesuatu. kita tidak akan tahu bahawa kita mempunyai jawapannya!" Socrates lalu memberi respons Meno dengan sebuah mitos. pengetahuan tidak diperolehi secara mekanikal dengan cara mengisi kepala seseorang dengan fakta-fakta seolah-olah kepalanya adalah tempat sampah. Dengan demikian. Meskipun begitu. Kemampuan laten jiwa untuk mengingat kebenaran yang telah ia mempunyai dalam diri mempunyai korespondensi dengan daya fikiran untuk mencari pola-pola tak berubah dalam dunia yang berubah. dan menarik: ia mempunyai prospek menjanjikan. Namun perlu usaha keras untuk "mengingat". tanpa iming-iming kegunaan yang bersifat luaran? Socrates telah membingungkan warga Athens dengan debat-debatnya dengan kaum Sofis. Alih-alih. Plato menggunakan mitos sebagai cara popular untuk memaparkan pokokpokok fikiran yang penting dan asas dalam teori pendidikannya. dan satu pernyataan umum tentang kaedah penyelidikan. Socrates tidak memberikan jawapan mudah kepada soalan tersebut. Dia mengharapkan agar Socrates memberi jawapan kepada soalan "Bolehkah kebajikan diajarkan?". yakni kaum Sofis. Ada sebuah mitos. buku yang kita analisis secara agak mendalam. kita sedang cuba membuat lebih jelas apa yang sebenarnya telah kita ketahui. Meno . jiwa. ia adalah seorang yang pintar. bahawa semua pengetahuan adalah rekoleksi. Ia tidak mampu membuat generalisasi. Di sana Plato mahu menunjukkan bahawa motivasi adalah sesuatu yang "atau berasal dari dalam diri seseorang atau tidak ada sama sekali". Meno diperhadapkan dengan Socrates.masa Plato. maka kita pun cenderung mahu berusaha menyelidiknya. sebuah eksperimen. yang berkisar seputar pembangkang antara dua idea tentang pendidikan. Telah jelas sejak awal dalam dialog-dialog Plato bahawa Meno tidak dididik menjadi seorang manusia yang baik. sebelum "menjadi manusia real" tahu esensi dan kebenaran tentang segala sesuatu dan mempunyai dalam dirinya ingatan bawaan. pelajar harus mempunyai motivasi dirinya dan ambil bahagian secara aktif jika ia memang ingin "memanggil kembali" pengetahuan apa saja. yakni sebagai jalan untuk memperoleh kekayaan atau kuasa. Entahkah benda-benda atau objek-objek tersebut boleh "dilihat" . Formaforma (ie pola tetap itu) direalisasikan dalam benda-benda dengan tingkatan kepastian dan adekuasi yang berbeza-beza. Keuntungannya bagi pelajar bersifat instrumental. Dia menjadi patah semangat dan berubah kasar ketika menawarkan diri untuk menolong dia menjelajah soalan tersebut. berpendapat bahawa pembelajaran pada asasnya adalah menangkap dan mengingat maklumat serta menguasai seni retorika dalam menggunakan maklumat tersebut. Meno adalah seorang pemuda berbakat hasil didikan seorang Sofis bernama Gorgias.Plato mematahkan hujah mereka satu per satu dalam sebuah dialog yang bijak. Plato menggambarkan perubahan suasana batin Meno manakala ia cuba "belajar" untuk dirinya sendiri alih-alih menghafal belaka. Dalam Meno . "Bagaimana mungkin kita menyiasat sesuatu yang tak satu pun dari kita tahu.Socrates tidak bersetuju dengan pemahaman pembelajaran seperti ini. Jika tidak ada persoalan yang mendorong kita untuk mengangkat pengetahuan bawaan ini ke permukaan. dia tidak pernah boleh berasal dari sesuatu di luar diri. namun dia siap membuktikan dan membela kesimpulan bahawa kita akan menjadi lebih baik dan lebih bijaksana jika kita melakukan penyelidikan berbanding jika kita tidak melakukannya.Socrates sendiri tidak berusaha membuktikan bahawa semua detail mitos tersebut benar adanya. "Sekalipun jika kita mencari jawapannya. sebenarnya adalah nama seorang responden." tanya Meno. kaya. dan menjadi jelas apabila itu bahawa kaedah ajar kaum Sofis ternyata tidak membuat Meno menjadi seorang yang sungguh-sungguh terdidik.

Misalnya. dan boleh diringkaskan sebagai berikut: 1) Dalam penjelasan lanjutannya untuk Meno. itu bergantung pada kemampuan dan pendidikannya. Di keseluruhan proses dialog dan pencarian jawapan itu. walaupun masih samar. 3) Penemuan Socrates (yang tak lain adalah penemuan Plato) bahawa pengajaran harus dari keberanian menerima cabaran untuk melakukan penggalian dan pencarian yang semakin lebih dalam ini merupakan salah satu dari sekian banyak sumbangannya bagi pemikiran moden tentang pendidikan. sekali lagi. Dalam pandangan Plato. 2) Socrates kemudian menyarankan kepada Meno agar mereka kembali kepada soalan awal mereka tentang apa sebenarnya erti kebajikan. atau . PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT . dan bukannya dari luar dirinya. Socrates berulang-ulang kali menggunakan "soalan-soalan penuntun" ( leading questions ) dan diagram-diagram. namun Meno menegaskan bahawa ia ingin mereka kembali kepada soalan. sebagai pengetahuan bawaan. ia harus menerima bahawa kaedah yang dipraktikkan Socrates memang mencabar dan memacu seseorang untuk berfikir bagi dirinya sendiri.Sebagai tanggapan atas permintaan itu. yakni teknik mengajukan soalan-soalan supaya si murid mengingat kembali apa yang telah ia ketahui. kita melihat andaian-andaian umum apa yang kiranya akan menghantar kepada penyelesaian. kita semua mempunyai notion yang sama bahawa ada forma "kebajikan" ( virtue ). Pendek kata. Ia membuktikan secara meyakinkan (juga kepada kita saat ini) bahawa kebajikan hanya dapat diajarkan secara berjaya dengan menggunakan kaedahnya (yang kemudian dikenali dengan nama "Kaedah Socrates"). tiap orang yang mengetahuinya akan juga meresapkannya dan kerana itu akan senang mengajarkannya kepada orang lain. entah lewat kata-kata mahupun teladan. Sekalipun Meno masih sukar percaya akan keampuhan mitos kaedah rekoleksi (mengingat kembali).. Sampai dengan saat ini masih diyakini bahawa cinta akan pencarian dan penyelidikan lebih dalam yang muncul dari rasaincompleteness (rasa bahawa "masih belum cukup pengetahuanku" ) dan desire(keinginan untuk tahu) mesti merupakan motivasi utama pembelajaran.. Alih-alih. VI. Soalan relevan berikutnya adalah: apa persisnya kaedah pencarian atau penyelidikanmenurut Plato? Jawapannya. merasa "mengenal" sesuatu yang sebenarnya sudah ada dalam benaknya walaupun masih samar -samar. Namun dari perdebatannya dengan para lawan bicaranya. kata Plato." di mana alternatifnya hanyalah "mengetahui sesuatu" atau "tidak mengetahuinya". dan 3) bahawa kapasiti dasar bagi kemajuan pendidikan harus dicari dalam diri si terdidik sendiri. Plato membuktikan bahawa kebajikan tidak dapat diajarkan baik melalui kata-kata maupun teladan.. maka tentu ia boleh diajar.nya dan meminta untuk diajar . 1) pembelajaran harus bermula dari keinginan si murid untuk tahu. kalau memang kebajikan adalah sebuah pengetahuan. kemudian kita melakukan deduksi (atau generalisasi) dan memeriksa kesan-kesan dari dari generalisasi-generalisasi tersebut.. Hal ini boleh terjadi kerana sejak dari permulaan. Socrates menggunakan "kaedah hipotesis": di hadapan sebuah persoalan. 2) bahawa dalam pembelajaran harus diusahakan sekian agar si murid ketika "melihat" sebuah jawaban. dan kerana kebajikan itu baik.oleh si pemerhati secara jelas. menurut Plato. semua kita "mengetahui" forma-forma namun masih samar-samar dan mengelirukan. dapat dijumpai dalam buku Meno . Socrates memaparkan sebuah eksperimen yang kemudian menjadi sebuah contoh klasik bagi kaedah pengajaran. "mengetahui" ( knowing ) bukanlah sebuah hubungan "atau . Dari sini dapat kita simpulkan bahawa jika kebajikan adalah sebuah pengetahuan maka sudah tentu akan ada guru yang mengajar kebaikan.

Plato memberikan jawapan sebagai berikut: ekses dari dominasi kerajaan untuk menjaga interese negara-bandar dan tuntutan akan kualiti yang-cukup-paspasan-saja ( mediocrity ) dari warga sebagai akibat dari primat kepentingan negara adalah dua perkara yang tidak boleh dielakkan . kedudukan ( disposition ).Dengan memberi perhatian lebih dekat pada pendidikan. Lebih lagi. Plato membahagikan ke-diri-an manusia dalam tiga "bahagian" yang berbeza tapi saling berkaitan: dorongan ( drive ). Kita mempunyai "kudrat manusia" yang sama. kerana . pendidikan adalah sebuah training / latihan yang penuh dengan kepentingan masyarakat demi menjaga kestabilan masyarakat. pendidikan mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan warga negara agar mahir dan bahagia dengan peranan yang ia jalankan dalam kehidupan masyarakat. kepatuhan. dan mengasah kemampuan adaptasi sosial. namun ada perbezaan di antara individu-individu (yang menurut Plato mungkin bersifat keturunan). mengembangkan teknik. Sedangkan bagi negara. diyakini bahawa fungsi utama masyarakat adalah meneruskan tradisi dari satu generasi ke generasi yang lain.Dalam bentuk soalan: bolehkah kita menerima pandangan objektif tersebut tanpa menafikan pentingnya individu dan haknya atas hidup dan diri privatnya? Apakah pembentukan "manusia organisasi. dimaksudkan untuk melayani baik kepentingan negara mahupun kepentingan si individu. ketaaatan. Perlu diketahui bahawa pada di Yunani pada zaman Plato. menurut Plato. manusia sosial" secara nescaya meremukkan jiwa yang berada di bawah beratnya tekanan sosial? Menurut Plato. Ketiganya disting alias berbeza. namun tidak terpisah . Dari sini lahir soalan yang sangat signifikan berkenaan dengan pendidikan: apabila pendidikan dimaksudkan terutama untuk melayani kepentingan negara-kota. sekali lagi menurut Plato. Keadilan (terjemahan yang paling dekat dengan kata Yunani dike ) baik dalam diri individu mahupun dalam negara adalah tujuan dari pendidikan. yang bertujuan untuk membentuk karakter warga negara. Keadilan adalah "forma" ideal bagi kemantapan negara dan kemantapan individu. dan interese ( interest ). sebuah "forma" mempunyai bermacam-macam tingkatan dan jenis. Kepada individu. seorang warga negara-kota. Orang yang adil adalah seorang yang bahagian-bahagian jiwanya danb kehidupan batinnya berjalan secara harmoni. dan kesetiaan terhadap negara-bandar ( polis ) adalah kriteria utama untuk menilai baik-buruk. yang bererti bahawa interese dan kemampuan kita berbeza. Keadilan adalah "tiap bahagian menjalankan bahagiannya secara benar" (each part performing its proper share ). Dengan demikian. Pendidikan. Dapat adakah suatu hubungan antara negara dan individu yang sedemikian rupa sehingga fungsi sosial tiap orang adalah fungsi yang si individu anggap paling bernilai dan yang akan ia pilih secara bebas? Tentu saja hal ini bergantung pada hubungan antara tahap-tahap perbezaan antarindividu dan tahap fungsi sosial khusus. soalan-soalan ini bukanlah soalan abstrak. Namun seperti telah kita lihat. melainkan soalan personal mahapenting. Namun. dan akibatnya adalah bahawa akan tercipta visi yang tidak jelas di kalangan warga dan akan banyak terjadi kesalahan dalam keputusan-keputusan yang berkenaan dengan kepentingan umum. pendidikan memberikan peluang untuk merealisasikan kemampuan dirinya sebaik-baiknya.Persoalan-persoalan yang dibincangkan dalam bahagian ini adalah ehwal diri-sosial ( social self ) dan pendidikan sebagai sebuah persoalan awam. penting-tidaknya. dapatkan seorang individu mencapai kepenuhan dan impian peribadinya? Tidakkah kepentingan negara-bandar dan kepentingan peribadi bercanggah? Dalam Republic . Negara yang adil adalah sebuah negara di mana peranan-peranan ini dijalankan secara benar oleh orang-orang terdidik dan yang termotivasi oleh pendidikan. hal ini boleh diperbaiki. kata Plato. masyarakat dapat meningkatkan kebajikan rakyatnya dan warga tersebut pada gilirannya dapat mengubah tradisi dan institusi mereka ke arah yang lebih baik.

baik sikap tak kritikal dalam menjaga tradisi mahupun kawalan penuh kuasa atas media untuk mempengaruhi pendapat awam sama-sama tidak boleh menjadi tujuan akhir yang benar dari negara dan individu. pendekatan "asal selesai sekolah" ( finishing school ) a la kaum Sofis dan pengajaran kemahiran bagi sekelompok elit ekonomi adalah sesuatu yang tidak realistik sebagai sebuah kaedah adaptasi. lantaran pendidikan memainkan peranan yang sedemikian sentral dalam masyarakat dan lantaran lewat pendidikan sajalah kemampuan individu dan fungsi sosial boleh dibuat saling melengkapi. Kini Plato dapat menawarkan penyelesaian terhadap problem. Jika kita memahami "kelas-kelas" sosial lebih sebagai fungsi berbanding sebagai ciri-ciri tambahan (seperti pemilikan barang dan latar belakang keluarga). perkara itu terlalu kompleks dan baru bagi Plato. NamunRepublic telah membuka jalan ke arah itu dan membuktikan bahawa sekalipun negara merupakan sebuah organisma-tertinggi yang mempunyai tujuannya dan kepentingan sendiri. sementara kelompok lain lebih memilih bekerja sebagai tukang atau petani. Kesimpulan apakah yang boleh kita tarik dari analisis falsafah ini? Pertama . seorang individu yang sungguh-sungguh baik (seperti Socrates) tidak akan dilaksanakan. kedua-duanya merupakan prinsip yang sesuai-klop satu sama lain. masyarakat atau negara hendaklah mendirikan sekolah-sekolah awam . sebab menurut dia. Di mata Plato. kumpulan pelindung ( protectors ). Plato menegaskan bahawa adaptasi haruslah bersifat realistik. walaupun penyelesaian tersebut bertentangan secara radikal dengan pemikiran dan amalan Yunani pada masa itu. di mana ia tidak membenarkan nafsunya akan kemasyuran ataupun keuntungan melejit melampaui batas sehingga menimbulkan ketidak-bahagiaan. Bagaimana teori ini dilaksanakan secara terperinci dalam situasi nyata. roh ( spirit ) yang dapat kita namai "cita-cita" plus keinginan untuk bersaing. maka keadilan bagi seseorang sebagai individu dan bagi masyarakat menjadi mungkin. Pendidikan dan kecerdasan yang diwujud-nyatakan dalam tindak nyata boleh mengubah dan melayani masyarakat. "Bahagianbahagian dari jiwa" tersebut adalah nafsu ( appetite ). dan kumpulan pemimpin ( directors ). melainkan akan menjadi seorang warga negara yang berguna dan dihargai. Plato akan sukar memahami pandangan tentang pendidikan yang mempertentangkan realisasi diri individu dan keberkesanan sosial. Untuk memenuhi keperluan ketiga kelas ini. Ketika tiap individu mempunyai tempat dalam kelas sosial di mana interese dan talentanya cocok satu sama lain. Menurut Plato. Republic merupakan hasil dari sebuah kritik atas gagasan bahawa pendidikan merupakan sebuah adaptasi sosial (pandangan konvensional) atau sebagai sebuah penyesuaian hidup (kedudukan kaum Sofis). tidak perlu harus ada konflik antara masyarakat dan individu. maka demikian pulalah ada tiga "kelas" berfungsi dalam sebuah negara yang baik. sekumpulan orang mencari dan mencari kepuasan dalam persaingan dan perlumbaan. Dalam sebuah siri dialog awal antara Socrates (tokoh rekaan Plato) dan pelbagai pemikir Sofis terkemuka dan negarawan pada masa itu. Dengan demikian. Namun kerana fizikal dan kecenderungan watak bawaannya. namun perkhidmatan tersebut benar-benar genuin hanya ketika hasil sosialnya menghantar kepada kepenuhan peribadi si individu.ketiga-tiganya boleh saja bertentangan satu sama lain dalam situasi yang sama. Di sana perlu ada kumpulan pengeluar ( producers ). sedangkan kelompok ketiga memilih pekerjaan intelektual dan penyelidikan. Dalam sebuah negara yang tahu bagaimana menggunakan talentanya untuk kebaikan umum. dan akal budi ( reason ). sistem pendidikan umum harus dirancang.Tujuan dan isi dari skema pendidikan ini menduduki tempat utama dalam buku Republic . Adalah dalam kuasa tiap orang untuk menyara sebuah kehidupan yang penuh pertimbangan.

VII. 7. dan barangkali di negara real di masa hidupnya Plato melihat bahawa sikap tersebut berbahaya dan fatal bagi realisasi-diri individu. Plato memilih menjadi seorang pendidik. dan pendidikan kewarganegaraan) dan gymnastike (yang meliputi olahraga dan menari). yang memberikan latihan lebih lanjut bagi kumpulan pelajar terpilih yang akan menjadi saintis penyelidik. Amalan-amalan tertentu dalam negara akan melahirkan sikap kooperasi dan konformitas alias ikut-arus. sosialisasi atau kepentingan negara tidak perlu harus mengorbankan individualiti. pengalaman individual akan motivasi dan rasa ingin tahu yang merupakan titik tolak yang nescaya bagi pembelajaran. alihalih menjadi seorang ahli politik. di mana kita meneropong forma pendidikan dengan menggunakan dianoia (level ketiga pengetahuan menurut Plato)sebagai titik pijak. Tujuan dari pendidikan pada peringkat dasar adalah mengajarkan estetika dan nilai-nilai etika.Tujuannya adalah menumbuhkan cinta akan sopan santun dan keindahan. kita telah membincangkan tentang 'yang-ideal' ( the ideal ) dan relevansinya untuk pendidikan. dan kedekatan antara Plato dan pragmatisme. pendidik. lahirnya keinginankeinginan baru dan nafsu untuk "mempunyai lebih lagi dan lagi" akan membuat setiap orang dalam masyarakat merasa tidak puas dengan apa yang dimilikinya. Ketiga . Itulah sebabnya. iaitu 1) sekolah dasar ( elementary school ). Dalam jargon Republic . pegawai awam. dipaparkan tiga jenis sekolah. isi dan tata susunan pendidikan). "Tahu menahan diri" adalah kebajikan moderasi dan kawalan-diri: sebuah pengakuan bahawa usaha mengejar kesenangan atau kekayaan secara berlebihan tidak hanya merupakan sebuah selera yang buruk melainkan juga kekalahan untuk diri. Kedua . KURIKULUM YANG konkrit Dalam paparan tentang keempat aspek pengetahuan a la Plato. Jika kita tidak dapat meyakinkan para pengeluar dan pengguna kita bahawa hidup yang bergaya itu berbeza dari kemewahan dan foya-foya.percuma.Kita telah membincangkan idea-idea dalam pemikiran Plato yang penting bagi idealisme Platonik. Dalam buku Republic . Di sini kita berharap untuk mencari Plato yang sedang cuba menyelesaikan masalah. dan mungkin juga sedang membahagikan gagasan-gagasannya tentang humanisme liberal dalam pendidikan. yang notabene memberikan pendidikan dasar umum bagi semua orang. 2) sekolah menengah ( secondary school ). Pengarah Pendidikan harus merupakan seorang yang paling teliti dipilih dan paling dihargai di antara deretan pejabat dan pegawai dalam sebuah negara. Di sini penekanan akan diberikan pada ehwal struktur pendidikan (yakni kaedah definitif. Kedua-dua hal ini diajar dengan cara mempraktikkan tindakan sopan santun dan . untuk mengembangkan sikap tahu menahan diri ( temperance ). wilayah-wilayah di mana terdapat perjanjian antara Plato dan eksistensialisme moden.1 Sekolah Dasar Yang menjadi isi dari pendidikan asas adalah musike (yang meliputi kajian sastera. dan legislator. dua tugas yang memerlukan orang yang paling berbakat dan terdidik adalah perundangan (pembuatan undang-undang) dan pendidikan-keduanya adalah penjaga masyarakat. dan 3) pendidikan tinggi ( higher education ). dan kerja perundangan. muzik. Dalam bahagian vii ini kita akan membincangkan persoalan seputar kurikulum yang ideal. penyelidikan. dan konteks sosial di mana pendidikan menjadi sebuah amalan kemahiran di medan seni hidup. yang memberikan latihan fizikal dan intelektual yang lebih keras bagi para pelajar untuk menyiapkan mereka bekerja di bidang ketenteraan. Akibatnya adalah akan terjadi kekacauan dan kegilaan ekonomi di dalam negara.

Plato menggunakan dua bahagian dari Republic untuk mengkritik Homerus. bernafsu membalas dendam tanpa alasan. yang paling mula dilihat dari aspek kesan etika.ie muzik dan puisi. kedudukan orang tua mereka. Yang menjadi masalah. gambaran laki-laki santun berbudi ( gentleman ) a la Homerus tidaklah sesuai dan bahkan menggelikan bagi masyarakat pada zaman Plato. yang cerita epiknya diajar di sekolah-sekolah dasar pada masa itu sebagai contoh karya sastera yang terbaik dan sebagai buku sumber untuk pendidikan kewarganegaraan. adalah bahawa Homerus boleh memujuk kita . Achilles itu kadang histeria. Pertama. Perlukan murid-murid kelas 5 SD membaca Henry Miller?Persoalan seputar penyensoran tidak pernah merupakan persoalan "apakah perlu?" ( whether). tidak disiplin.Namun. Salah satu di antaranya adalah kecenderungan untuk mempraktikkan tempoh 10 tahun dan obsesi untuk mengamalkan pendapatnya secara murni dan mutlak. melainkan persoalan "seberapa banyak kadarnya?" ( how much ). Ada beberapa orang yang tidak percaya akan penyensoran. perlu ada pemilihan dan sensor yang tambahan ketat.melalui keindahan puisi-puisinya . dan tidak boleh dipercayai! Di mata Plato. tarian dan kemahiran . Plato sepertinya telah membesar-besarkan isu. dan kedudukan para atlet.ia menginginkan agar si pengarah memilih hanya yang terbaik dan mencampakkan apa-apa saja yang tidak berpotensi menghasilkan apa yang terbaik (caranya adalah dengan menjalankan sensor yang ketat).dengan mempelajari karya-karya sastera yang menggabungkan gaya dan forma yang luar biasa dengan plot dan watak yang memantik kekaguman dan rasa hormat si terdidik. menurut Plato.Pada tahap ini. Menurut Plato. Plato percaya bahawa formasi awal mempunyai pengaruh yang sangat penting.2. kita merasa perlu mengatakan bahawa di sini Plato menekankan peranan humanis klasik dengan begitu ketatnya sampaisampai dia terjebak dalam inkonsistensi falsafah. Dia tidak mahu para muridnya mengalami secara langsung situasi kehilangan-kawalan-diri dan keterkekangan. tetapi juga perlu mencari forma-forma baru seiring perkembangan kebudayaan. kedua. Seperti semua ahli psikologi moden. 7. Namun apabila kita mempertimbangkan semua hal. Penyensoran adalah sebuah topik yang kontroversi. Humanisme moden berpendapat bahawa kita tidak hanya mesti menghormati forma yang merupakan pencapaian tertinggi masa lalu. kesedaran Plato akan pengaruh persekitaran terhadap watak dan apresiasinya terhadap forma membuatnya menjadi seorang konservatif yang ekstrem. Meskipun ia sendiri senang mengkritik keputusan-nilai humanistik yang diterima secara universal pada masa itu. "Terbaik" menurut Plato mempunyai dua erti. agar hal ini boleh terlaksana. Pendidikan Menengah Dalam Republic .bahawa Achilles adalah seorang pahlawan yang patut dicontohi. tamak. Dia juga mahukan agar pengarah pendidikan boleh memilih bagi para murid sebuah persekitaran di mana tak ada godaan mahupun kesempatan untuk menghadapi situasi kehilangan-kawalan-diri dan keterkekangan tersebut. Alih-alih menjadi seorang humanis universal yang percaya bahawa universalitas daya pikat mengawetkan warisan terbaik dari masa lampau. dilihat secara lebih objektif dari sudut pandang Plato. Dari antara sekian pilihan yang merupakan warisan masa lalu . (Dalam konteks ini. sekalipun harus kita akui bahawa rekomendasinya untuk menjadikan matematik sebuah latihan asah-fikiran mempunyai erti yang lumayan serius). bahkan sampai dengan saat ini. yang paling memuaskan secara estetis. Sekolah Menengah direka untuk menguji dan mengasah kecerdasan para pelajar melalui "sepuluh tahun belajar matematik sebagai sebuah disiplin mental".Diharapkan bahawa dengan ini para pelajar akan berkembang sesuai dengan kualiti dari tokoh-tokoh yang hikayatnya mereka baca dan tiru. Para pelajar kita belajar antara lain lewat imitasi dan inspirasi: menempatkan diri mereka sendiri pada kedudukan para pahlawan. para pelajar belajar untuk mencari pola-pola dan forma- .

Dalam bahagian-bahagian buku tersebut. namun di lain kesempatan ia kadang-kadang juga mengertikannya sebagai ketepatan logik alam mendefinisikan dan mengklasifikasi. yang mesti menjadi automatik dan sebati sebelum pelajar bergerak ke tahap pendidikan tinggi. latihan tersebut tidaklah tanpa guna sebab masalah yang mereka hadapi persis sama dengan yang dihadapi orang-orang yang mengaplikasikan peraturan-peraturan perundangan. Glaucon meminta Socrates untuk menyampaikan kepadanya tentang apa sebenarnya erti dari "dialektik". Pemikiran untuk mengajar sebuah kaedah berfikir adalah sebuah idea yang menarik. jelaslah bahawa idea Plato tentang "subjek" ( subject matter ) pada level ini sama sekali tidak sama dengan pemahaman kita akan departementalisasi atau penjurusan dalam sistem universiti kita saat ini . kita bermula dari kasak-kusuk atau kata-orang. astronomi teori. dan harmoni. Namun demikian. dan secara automatik boleh dipindahkan. kadang-kadang juga menggunakannya sebagai sebuah nama bagi sebuah kaedah carian praktikal. geometri. hasilnya kira-kira adalah sebuah penyelidikan tentang konsep-konsep seperti "keadilan" mengikut pola "garis terbahagi". dan polis. jelaslah bahawa maksud utama dari disiplin ini adalah untuk mengasah kemahiran dalam kaedah umum berfikir. Tak ada satu pun disiplin yang hendaklah terlewatkan dalam mendidik orang-orang yang akan memikul tanggung jawab yang besar di kemudian hari. namun padanya hanya diberikan jawapan garis besar saja. keketatan. dan berhadapan dengan dua "hipotesis umum" yang saling bertentangan tentang kudrat masyarakat.forma kekal dengan cara mempelajari aritmetik. sebagaimana ia mengkritik logik formal lantaran tendensinya untuk menaruh perhatian pada struktur tanpa isi dan forma. bergerak melalui tahap pengalaman. dan pengalaman selama ini cenderung menghapuskan keraguan akan tiap tuntutan tersebut. yang diperuntukkan lagi para legislator masa depan. Konflik antara kedua-dua hal ini diatasi dengan memasukkan baik "teori" yang . Dan telah ditunjukkan dalam kajian-kajian mutakhir bahawa penyelidikan yang seperti itulah yang dimaksudkan Plato dalam buku Republic bahagian i-iv. Latihan ini bertujuan untuk memupuk-kembangkan perhargaan terhadap kebenaran sebagai sebuah nilai: ketepatan. Namun dengan menyusun kepingan-kepingan tersebut secara bersama-sama kita boleh melihat mengapa Plato meninggalkan detail yang sangat tidak lengkap dalam perbahasannya tentang kurikulum. mengandungi apa yang disebut "dialektik". Plato sendiri kadang-kadang menggunakannya dalam erti formal dan mengertikannya sebagai percakapan terpimpin. Jika program ini dijalankan.3 Pendidikan Tinggi Pendidikan tinggi. pegawai awam. mereka tidak boleh percaya pada sekadar rekaan-rekaan atau pemikiran gampangan dalam tindakan politik mereka. Eksekutif and legislator harus menggunakan daya berfikir. 7. dapat diaplikasikan dalam hidup. Kelihatan eviden bahawa di sini Plato mengartikan dialektik sebagai sebuah ikhtiar penerapan kaedah matematik yang logik jelas pada fenomena kudrat dan perilaku manusia yang rumit. jika semua pelajar kiranya harus belajar dialektik sebagai satusatunya mata pelajaran. Kita tidak memperoleh maklumat lengkap tentang kursus yang dimaksudkan. dan konsisten dalam seni berfikir. Dialektik adalah sebuah istilah yang mempunyai sejarah erti yang pelbagai. Untuk para pelajar yang tidak melangkah lanjut ke pendidikan tinggi dan yang menjadi anggota tentera. Namun ia menganggap bahawa kajian tentang pola kosong akan sangat menarik. Dari keterangan ringkas atas level pendidikan selepas itu. Dialog-dialog pasca Republicmendapatkan Plato memikirkan kembali atau menginterpretasi semula proposal kurikulum ini. Ia merupakan idea yang memperoleh banyak pembela di kalangan teoretisi pendidikan di masa-masa yang lebih kemudian.

Kerana soalan-soalan ini dicuatkan juga oleh ahli falsafah-falsafah pendidikan yang lebih kemudian. Untuk saat ini. di setiap tingkatannya atau sekurang-kurangnya di dua tahun pertama. Dalam pemikiran Plato. bolehkah hal ini dilakukan dengan menggunakan sistem sampel luas dengan memilih les-les detail dalam bidang yang berbezabeza. idea tersebut difahami secara sederhana sebagai nilai utama. visi tersebut tidak dapat diterjemahkan ke dalam sebuah doktrin dan dibentangkan dalam buku rujukan atau bahan kuliah. Perkembangan pendidikan seseorang bergantung pada seberapa jauh bakat dan motivasi mereka membawa mereka ke arah visi tertinggi ini. apakah ini bererti bahawa hendaklah ada sejumput perhatian untuk melakukan sintesis dan visi sinoptik pada tahap ini?Ataukah yang perlu kita usahakan hanyalah sekadar kompetensi dalam sosialisasi dan dalam teknik-teknikal instrumental yang diperlukan seorang warga negara untuk dapat "menyesuaikan diri" dan menjadi "berkesan"? Soalan-soalan ini muncul juga pada tahap pendidikan dasar dan menengah jika kita berpegang pada kurikulum yang ditawarkan Plato. atau dengan menggunakan les-les umum melampaui batas-batas fakulti tradisional? Apakah bidang-tumpuan-utama (major ) di tahun-tahun terakhir pendidikan S1 boleh dianggap sebagai training pra-profesional alias pakar. tidak perlu sebuah keterangan detail atas dialektik dalam Republic bahagian vii. sebagai implikasinya. Perlu diperhatikan bahawa menurut Plato. atau ia merupakan kelanjutan saja dari pendidikan liberal yang kurang terspesialisasi? Apakah perlu kemestian bagi "bidang-kepekatan-utama" itu untuk berjalan sendiri.Demikian pula. Di balik ketrampilan berdialektika ini terletak visi cinta akan kebaikan. merupakan soalan-soalan yang serta-merta muncul dan. dan kelantangan demi kelantangan telah dikhaskan untuk membincangkan idea tersebut.Jika sekolah menengah adalah titik akhir bagi sejumlah siswa / i. mempunyai kesan signifikan terhadap pendidikan pada tahap menengah. yang merupakan tujuan akhir dari semua pemahaman falsafah. atau perlu ada fleksibiliti untuk memberikan kajian "divisional" dan "antara-fakulti" di sana? Soalan-soalan ini vital adanya. pendidikan Platonik adalah sebuah latihan tentang apa yang dapat kita sebut sebagai 'falsafah "dan" visi falsafah ". meskipun laluan penyelidikan dapat diajarkan. kebaikanlah yang menerangi benda-benda yang cuba kita fahami.Matahari adalah sumber terkini cahaya dengannya benda-benda sebenar dilihat. "Kebaikan (Yang-Baik)" adalah salah satu idea Plato yang paling sukar. pendidikan tinggai adalah sebuah pendidikan sintesis. yakni diketahui dan difahami. Dalam Symposium Plato menulis bahawa sama seperti penyair. dan andaian-andaian yang akan berkembang dalam diskusi-diskusi selanjutnya. kita boleh menyimpulkan . dan realiti benda-benda tersebut bergantung padanya. Plato menyamakan forma dari segala forma ini dengan matahari.lebih umum dan adekuat. Gagasan tentang kebaikan meresapi seluruh level pemahaman dan memberikannya suatu kelayakan yang menghantar kita ke realisasi-diri melalui pengetahuan kita tentangnya. kita mempunyai peluang untuk membincangkannya di bab-bab akan datang. kita masih bergelut dengan persoalan ini. Haruskah kepada mahasiswa / i kolese (peringkat S1 di Malaysia). di atasnya nilai-nilai lain bergantung. Demikianlah. sebab kita telah mempunyai penjelasannya dalam tindakan. doktor. dan bukannya pendidikan pakar. Ia juga menyokong kemampanan kewujudan benda-benda tersebut.Kerana itu. Dalam dunia pendidikan tinggi Amerika Syarikat saat ini. yakni dalam langkah-langkah nyata dalam buku Republic itu sendiri. dan ahli hukum dikumpulkan bersama dalam usaha mensintesiskan obervasi dan idea mereka ke dalam sebuah permenungan tentang kudrat "cinta". diajarkan "pendidikan umum"? Jika ya. kesan-kesan. Untuk keperluan kita. demikian pula pendidikan tinggi hendaklah direkabentuk untuk mengapreasi dan mensintesiskan penemuan-penemuan umum ke dalam satu teori yang padu.

Namun ideal untuk mencari dengan jelas bentuk-bentuk dan tujuan-tujuan pendidikan masih menyisakan sebuah usaha yang mencabar. dan. pengeluaran. manusia yang di satu pihak rindu akan kekal namun yang di lain pihak berubah dalam aliran waktu. KESIMPULAN Kita mengakhiri perbualan kita dengan Plato-sebuah perbualan yang kita mulai dengan visi akan sebuah harmoni dan realisasi diri manusia sebagai sebuah ideal yang menanti untuk diwujud-nyatakan dalam sebuah situasi manusiawi yang kompleks. kepekaan etnik. kebebasan dan forma di satu pihak. Jika kita memerhatikan cara para ahli falsafah di masa kebelakangan memperlakukan pendidikan. Rousseau menyemak semula konsep klasik tentang kodrat manusia dan mengangkat ke permukaan sejumlah bahaya yang inheren dalam masyarakat. Whitehead menekankan pentingnya kreativiti dan sensitiviti terhadap pengalaman langsung. Kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan masyarakat yang demokratik. Kant memperluaskan notion tentang kebebasan dan tanggung jawab serta implikasinya bagi pendidikan. dan teknik mengajar di sejumlah bidang sangatlah mengejutkan. VIII. kebaikan. Ambil contoh. dan kita tidak lagi perlu bergantung pada tenaga budak sebagai satu-satunya sumber tenaga yang tersedia bagi kerja-kerja awam. perubahan-perubahan dan interpretasi baru yang diperlukan untuk menjelaskan kemajuan yang telah berlaku sejak masa Plato. Dewey menyemak semula secara total notion klasik tentang struktur kelas dalam masyarakat dan secara jitu mengkritik banyak model pemikiran yang bersifat "dualistik". teknologi. dan perlindungan. Kajian tentang watak herediter dan persekitaran menunjukkan bahawa semua atau sebahagian besar manusia mempunyai potensi untuk mengambil keuntungan dari pendidikan menengah dan tinggi dan ambil bahagian dalam fungsi-fungsi sosial di bidang perundangan. bahagian panjang tidak lagi meruapakan sebuah misteri yang membingungkan yang memerlukan kursus khusus dalam bidang komputer. yang ditinggalkan sebagai sebuah warisan oleh Plato. Aristotle mengklarifikasi idea sebab-akibat dan pertumbuhan. dan kebenaran. kita akan mendapati bahawa setiap pemikir yang telah kita pilih menawarkan sejumlah penjelasan distingtif atau memberikan semakan mendasar atas skim yang dipaparkan Plato. di lain pihak. Namun penting untuk dilihat akibat-akibat dari eksplorasi yang lebih detail atas idea-idea seperti pertumbuhan. Kita akan mendapati bahawa pendekatan mereka terhadap pendidikan dibentuk oleh soalan-soalan asas yang telah Plato kemukakan. . Kini tiba masanya untuk mengundang sejumlah ahli falsafah yang hidup di masa lebih kemudian untuk datang ke simposium Akademik moden kita.rancangan kurikulum Plato dengan mengatakan bahawa kurikulum tersebut bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelek tiap individu untuk memilih pengajian formal yang paling tepat untuk membuatnya peka akan keindahan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->