P. 1
Plato

Plato

|Views: 77|Likes:
Published by Lya Shah
plato
plato

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: Lya Shah on Mar 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/16/2013

pdf

text

original

Plato: dalam Pendidikan

PLATO: PRINSIP-PRINSIP DASAR PENDIDIKAN
Oleh: Dirgantara Wicaksono. S.Pd, M.Pd, MM I. asal-muasal PEMIKIRAN platonik TENTANG PENDIDIKAN

1.1 Tempat Plato D alam T eori P endidikan Barat Plato menduduki tempat penting dalam falsafah dan teori pendidikan Barat. Idea-ideanya tentang pendidikan tidak hanya merupakan gagasan yang terkandung dalam teks-teks mati, melainkan digunakan secara tetap sebagai sebuah doktrin hidup dalam dunia pendidikan. Dia bukan hanya merupakan seorang ahli falsafah dan pengarang yang briliant dan sukar ditandingi, tetapi juga seorang yang mempunyai panggilan hidup praktikal sebagai seorang pendidik. 1.2 Sumbangsih Plato B agi P emikiran D an P raktek M odern D alam D unia P endidikan Sumbangan Plato bagi pemikiran dan amalan pendidikan dalam dunia moden antara lain: a) penggunaan diskusi sebagai sebahagian daripada kaedah ajar ; b ) gagasan bahawa universiti merupakan titik tertinggi dari sistem pendidikan awam, terutama untuk pengajaran dan penyelidikan ; c ) bahagian sekolah dan kurikulum atas tingkatan -tingkatan, iaitu peringkat asas, peringkat kedua, dan peringkat lanjut ; d ) sistem ko-edukasi, dan e ) gabungan antara "pendidikan" fizikal dan mental pada peringkat pra-kajian. Di Amerika Syarikat, tempat buku ini diterbitkan dan digunakan, pemikiran Plato digunakan antara lain a ) sebagai asas mengapa diberikan jumlah yang ajar lebih banyak bagi sains berbanding humaniora pada pendidikan peringkat SLTP dan SLT A , dan b ) sebagai alasan mengapa pengetahuan umum dengan standard tertentu perlu dipenuhi lebih dahulu sebelum si terdidik dibenarkan mengambil kajian speasialisasi. II. FILSAFAT PLATO Falsafah Plato mengusung tiga tema penting: a ) pandangannya bahawa falsafah adalah sebuah pencarian bersama atas pengetahuan tentang diri ( self-knowledge ) dan tentang realisasi diri ( self-realization ) , b ) penemuan forma ( the discovery of form ), dan c ) hubungan antara forma dan nilai. 2.1 Inquiry (carian, tindakan meminta maklumat) Dari Socrates, Plato belajar bahawa pengetahuan tentang diri adalah sesuatu yang sukar dan kompleks. Socrates sendiri dihukum mati pada 399 SM (dengan minum racun secara suka rela sekalipun ia sebenarnya boleh melarikan diri dari hukuman) atas penolakannya untuk berhenti mempersoalkan kemapanan moral, sosial, dan politik. Plato mencium bahaya dalam konservatisme dan kemapanan tak kritis masyarakat ini akhirnya memutuskan untuk berbalik dari pilihan pertamanya untuk berkarir di bidang politik dan memusatkan perhatiannya pada pendidikan sebagai cara untuk membentuk kaum muda Athens agar boleh berfikir sendiri kenderaan. 2.2 Form (forma)

forma bukanlah sekadar struktur. tidak boleh dibatasi hanya pada keterangan ob j ektif tanpa penilaian. Kita. dua perkara perlu diingat. yakni forma ke-kerusi-an ("tempat duduk dengan empat kaki"). Socrates juga mendalami nilainilai sebagai perkara yang dihayati manusia dalam kehidupannya. tindakan-mengenal kita selalu melibatkan elemen carian akan tujuan dan hal-hal ideal. sebagai contoh keberanian dan persahabatan. ia adalah juga 'yang ideal' dan mengandungi tingkatan nilai. Forma Kebaikan. sekalipun secara material berbeza (kayu.4 Forms of Human Nature (Forma Kudrat Manusia) . Forma ke-kerusi-an ini membezakan kerusi tersebut dari benda lain. iaitu kerusi. Semakin sama forma benda-benda. k ebajikan ( v irtue ) mensyaratkan hubungan harmoni antara kekuatan manusia dan kemampuannya. dan bukannya merupakan rekaan fikiran manusia. Dalam pelbagai tingkatan. Sebaliknya. forma sebuah benda bersifat tetap. Kerana itu. dan bukan hanya sekadar bagaimana bentuknya. menurut Plato. Berkaitan dengan pemikiran Plato tentang forma ini. Plato menaruh minatnya lebih jauh lagi: mendalami forma-forma yang merupakan penyebab atau alasan dari nilai-nilai. Kedua . forma itu bersifat real. misanya. sekalipun materinya diganti. Misalnya. tanpa nilai. Misalnya. logam atau plastik). yang memberi erti-penting pada forma. misalnya. alih-alih. semakin miriplah benda-benda tersebut. "Mengetahui" ( knowing ). ketiga nilai tersebut . Ketiga .adalah bawahan dari sebuah nilai sekaligus forma lain yang lebih tinggi. semakin baiklah sebuah kerusi. kata Plato. tidak berubah. 2.D ari Socrates juga . kata Plato. struktur memang penting ertinya kerana ia merupakan tujuan akhir dari benda-benda. k eindahan ( b eauty ) mensyaratkan pola organik. sebagaimana berlaku dalam program aplikasi matematika la Pythogoras. atau ciri yang membuat sebuah benda disebut dengan nama tersebut. objektif. lebih jauh lagi. sehingga kita boleh memberi keduanya nama yang sama. Menurut Plato. dari rak buku. Plato mengadopsi optimis bahawa manusia mampu mempelajari ciri-ciri formal dari suatu benda secara berasingan dari benda itu sendiri. iaitu Yang-Baik atau Kebaikan ( the Good ). Sambil meneruskan minat gurunya. kita tidak boleh memisahkan antara 'keterangan' dan 'penilaian'.3 Value (nilai) Selain berupaya mencari kesamaan kudrat benda-benda. adalah ciri-ciri yang memberikan identiti pada sebuah benda. Forma. pengetahuan akan tujuan dari benda-benda membantu kita menjelaskan dan memahami struktur-strukturnya. Namun pemahaman kita akan 'forma' tidak boleh disempitkan hanya terbatas pada struktur belaka. nilai-nilai sentiasa memerlukan sebuah forma yang membuat nilai-nilai tersebut berada dalam urutan yang koheren. Pertama . menurut Plato. Menurut Plato. berada pada sebuah benda. pastilah ada di semua benda sehingga benda-benda tersebut mempunyai nilai dan. 2. ada kerusi yang lebih baik daripada kerusi yang lain. k ebajikan. dan k ebenaran . Sebab.yakni keindahan. dua kerusi mempunyai forma yang sama. selalu ingin tahu mengapa benda-benda berbentuk seperti ini atau itu. Menurut Plato. k ebenaran ( t ruth ) mensyaratkan adanya koherensi sistematik dalam langkah-langkah pembuktian atau carian. dan lalu mendepak keluar nilai. Misalnya. membuat kita ingin memiliki benda-benda tersebut atau ingin mengetahuinya. menurut Plato. dalam pandangan Plato. struktur akan menjadi tidak penting dan tidak dapat difahami. Semakin dekat ke forma kerusi ideal.

sebuah harmoni yang menghasilkan seorang manusia yang sejati.1 Hubungan Antara Dialog Plato dan F ilsafat P endidikan Dari paparan tentang falsafah Plato boleh dikatakan bahawa sulitlah memisahkan dialogdialog Plato dari falsafah pendidikan. mau cari gampang.dengan meminjam mulut Socrates . idealnya.Dalam usahanya membedah tema seputar pengetahuan-tentang-diri (s elf-knowledge ). dan masa bodoh. GARIS PEMISAH: PENGETAHUAN DAN KURIKULUM 3. cita-cita. Plato menyebut empat tingkatan dalam usaha memahami sesuatu. bergerak melalui fasa ekperimentasi. kerana itu. masih dalam usaha mencari penjelasan yang lebih jelas. III. Dalam bukunya Republic .1 Eikasia . dalam sebuah usaha pencarian yang berjaya. kelihatan merupakan gabungan dari akal budi. adalah sebuah entiti yang sangat kompleks. Menurut Plato. Plato mendapati bahawa kudrat manusia ( human nature ). k emudian. 3."Pengetahuan bermula dari motivasi.. Plato . a khirnya. Plato memberikan gambaran umum tentang tahap-tahap pencarian yang membentuk baik sebuah diskusi yang baik mahupun sebuah pendidikan yang efektif. Alih-alih. dan rasa. atau jiwa ( the soul ).. yang diperoleh melalui penggunaan daya fikir untuk mencapai pengenalan akan diri dan peningkatan kualiti diri... menghendaki. "Diri".membezakan empat level pengetahuan berdasarkan "peringkat kejelasannya": 3.Jiwa mempunyai kepekaan terhadap pola-pola tetap dan tujuan-tujuan yang menarik. Soalnya. dan penguasaan diri. kita harus membuat generalisasi. lewatnya ia berfikir. hidup manusia hendaklah merupakan keselarasan yang berkesan antara semua aspek jiwa ini.2 Empat T ingkatan D ari U paya M emahami Dalam Republic . Dalam Republic dan Meno . dan mencari hukum-hukum dan teori . dia juga mengamalkan pola-pola konkrit mengenai pembangunan diskusi-diskusi di dalam buku tersebut.. dengan entusiasme dan keinginan untuk mengetahui . Ia memberi contoh tentang sebuah kaedah mengajar. Pola-pola tersebut tidak dia berikan dalam bentuk abstrak sahaja. tetapi juga sensitif terhadap dunia pancaindera yang notabene berubah. ia mempunyai kebebasan untuk memilih menjadi seorang dengan karakter khusus. Selain itu. Peribadi yang luar biasa adalah seorang peribadi yang mempunyai keseimbangan antara kebijaksanaan. dan mengindrai. namun ia juga terdedah kepada kemalasan. dan memberikan sebuah analisis tentang kodrat manusia. " Buku Republic itu sendiri membincangkan teori pendidikan secara cukup mendalam. kudrat manusia pada dasarnya menginginkan kebaikan.2. Sebagaimana halnya Dewey. kita tiba pada pengenalan akan forma: melihat sebuah ideal atau nilai yang telah beroperasi pada tiap tingkatan pemahaman. Plato agaknya juga bersetuju bahawa falsafah pendidikan adalah sama dengan falsafah itu sendiri dalam erti kata luas. yang telah menarik kita selama ini kerana tidak jelasnya visi kita akan kudrat sejati dari sesuatu.Kasak-Kusuk dan Fiksi ( Hearsay and Fiction ) . mengembangkan sebuah teori pengetahuan. keberanian. di dalamnya kita memeriksa perasaan dan fikiran yang subjektif kita di hadapan pengalaman orang lain dan dunia awam .. memaparkan garis besar kurikulum pendidikan. jiwa pada saat yang sama mampu mengenal dunia forma yang notabene tidak berubah. menjelaskan tempat khusus edukasi dalam keseluruhan peranan sosialnya..

Ia menduduki tempat terendah dalam tingkatan pengetahuan kerana kita menyusun jenis-jenis tindak-mengetahui berdasarkan kejelasan. obyektivitas.Keyakinan Melalui dan Ketrampilan Praktis ( Grounded Belief and 'Know-How' ) Level kedua dari tindak mengetahui adalah pistis . atau pistis . Hipotesis itu disebut 'terbaik' kerana ia telah lulus uji cuba. mempunyai kualiti yang subjektif personal. Termasuk di dalamnya adalah cerita. kasak-kusuk. Matematik merupakan salah satu contoh penjelasan dianoetik. 3. yang kita cari adalah ideal kejelasan. Namun demikian. Menurut Plato. dan pendapat yang tergesa-gesa. dan 2) bahawa gabungan antara teori dan data telah menghasilkan sebuah jawapan yang baik. level di mana orang mempunyai pengetahuan tentang cara kerja benda-benda.Generalisasi dan Menjelaskan Alasan ( Generalization and Knowing Why ) Plato menyebut jenis ketiga pengetahuan dengan nama dianoia. mitos.Bahagian paling bawah dari garis pengetahuan a la Plato adalah "pengetahuan" yang bertumpu terutamanya pada imij dan imaginasi.Ia merupakan forma yang berkaitan dengan nilai dan merupakan daya tarik bagi forma-forma lain.Contoh dianoia adalah pengetahuan yang dimiliki seorang saintis tentang teori fizik umum yang mendasari cara kerja televisyen saya. dan kesederhanaan. 3. dan dengan itu menunjukkan perlunya benda-benda penjelasan gambaran.2. menurut Plato. bahkan pada peringkat tertinggi dari pemahaman. perspektif umum. serta yang menyulam seluruh kepingan realiti dalam sebuah kaitan sistematik.4 Noesis . selueuh usaha menjelaskan didominasi oleh keinginan untuk memperoleh pemahaman yang baik dari perspektif peribadi. keempat-empat tingkatan pengetahuan . universalitas. yakni meliputi 1) kepastian bahawa kita tahu. Pada level pengetahuan ini. ini empeirea . mahupun perspektif teori. Plato menamai kemahiran praktikal. Jika dalam dianoia kita mempunyai lebih daripada satu hipotesis yang boleh menjelaskan suatu kejadian khusus. imij. mitos. dan imaginasi tidak serta-merta dicampakkan.Teori yang Telah Diuji-Cuba dan Penilaian ( Tested Theory and Evaluation ) Noesis adalah pengetahuan yang mempunyai kepastian yang benar. Ini merupakan level teknik. 3. dalam noesis kita mendapatkan kepastian bahawa dari sekian banyak pilihan. "mengetahui" itu lebih daripada sekadar "mempunyai bayangkan akan sesuatu di kepala". sebuah pengetahuan yang berbeza dengan kemahiran yang dimiliki oleh seorang tukang servis televisyen.5 To Agathon .2.2. Eikasia. Pistis dibezakan dari imaginasi individual. yakni keyakinan yang boleh dibuktikan melalui uji-cuba. Plato bahkan menamatkan Republic dengan sebuah mitos tentang keyakinannya akan kekal jiwa manusia.2 Pistis . Pengetahuan dianoetik adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang tetap sifatnya dan yang menyekat dan mengawal perilaku benda-benda tertentu.3 Dianoia . yang bererti pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman praktikal. 3.Forma Kebaikan ( the Form of the Good ) Objek tertinggi dari noesis dalam sistem pengetahuan a la Plato adalah forma kebaikan. Ia lalu menjadi teori. Di sini. Pengetahuan jenis ini lebih jelas berbanding tahu-bahawa ( knowing-that ) dan tahu-bagaimana ( knowinghow ). ada satu hipotesis terbaik.2. Plato menggambarkan perbezaan antara level 1 dan 2 pengetahuan dalam analogi "Gua". dan kesejatian daya menjelaskan. Untuk mencapai tingkatan tertinggi ini.

iaitu keinginan untuk "memiliki dan tetap selalu mempunyai kebaikan" melewati batas ruang dan waktu. kurikulum. melakukan tugas-tugas. pada akhirnya bergantung pada cara kita menggambarkan erti "pembelajaran" dalam benak pada pelajar. keinginan yang genuine untuk mengetahui. MOTIVASI DAN KAEDAH PRENCARIAN Visi tentang cinta. persoalan ini dibahas dan ditempatkan Plato (dengan meminjam mulut Socrates) di bawah tema "cinta". mengingat maklumat yang diberikan. CINTA AKAN YANG-IDEAL Apa yang menggerakkan orang-orang beradab untuk menaruh perhatian pada pendidikan. Seperti apa pengalaman pendidikan itu jika dilihat dari perspektif orang yang belajar alias si terdidik? Apakah perlu dimasukkan ke dalamnya isu-isu seputar pembangunan diri. cara kita memberikan peniliaian. dan membeli bukubuku? Mengapa selalu ada kontroversi antara pemikiran lama dan pemikiran baru? Mengapa kita ingin agar anak-anak kita dididik dalam sebuah persekitaran dengan kualiti disiplin yang baik? Jawapannya. dari semua jenis pendidikan. masyarakat. dan individu. dan Keabadian (kekekalan. membina sekolah-sekolah. apakah kita mesti bersetuju dan bersepakat dengan pelajar yang menaruh perhatian serius. makhluk ciptaan mempunyai keinginan takdir akan kekal. melakukan aktiviti belajar-mengajar. pengetahuan tentang kebaikan adalah matlamat ultim. menurut Plato. dan mereka merasa bahawa kekekalan mereka justeru berada di tangan anak-anak mereka. juga kerana kita ingin agar prestasi dan pencapaian kita ambil perhatian dan dihargai oleh mereka. dan kaedah yang kita rancang. Dalam bahagian ini. Para guru profesional pada . Menurut Plato. Yakni bahawa pendidikan harus menampung nilai carian. Dalam buku Symposium . aktiviti-aktiviti sosial.3 Implikasi D ari T ingkatan P engetahuan Menurut Plato Tingkatan pengetahuan menurut Plato tersebut di atas mempunyai implikasi bagi amalan pendidikan dan teori pendidikan. Dari sana kita boleh menarik kriteria untuk menentukan kejayaan bermacammacam institusi pendidikan. IV. disiplin intelektualm dan visi tentang sebuah ideal moral. menjadi motivasi pendidikan bagi generasi muda.sebelumnya harus dilalui. Namun di lain pihak. Menurut Plato. akhir. jika memang tujuan pendidikan adalah untuk membuat pelajar menjadi lebih baik? Haruslah pembelajaran itu dilakukan dengan memahami dan mengerti kebenaran bagi diri sendiri? Atau. kebakaan) adalah sesuatu yang diidealkan. dan tahu di mana dia dapat mencari rujukan dan pihak berkuasa yang memberinya maklumat?Cara kita mengukur tingkatan keberkesanan pendidikan yang telah kita capai. Cinta dan kerinduan akan kebaikan di satu pihak dan keinginan untuk mengekalkan diri itulah yang. etc. kreativiti. Dari kudratnya. memilih bahan ajar. semua makhluk hidup mencintai anak-anak mereka dan melindungi mereka. ia mesti dikaitkan dengan level lain dari perbincangan untuk menunjukkan apa ertinya dalam rangka forma. Adalah sebuah kesalahan fatal apabila salah satu daripada elemen-elemen ini dihilangkan dalam amalan dan teori pendidikan. adalah bahawa kita ingin anak-anak kita menjadi lebih baik daripada kita. V. mengangkat guru-guru. Namun agar perkara ini boleh berjalan efektif. kita akan kembali ke peringkat yang paling rendah. 3. tentu saja.

kita sedang cuba membuat lebih jelas apa yang sebenarnya telah kita ketahui. Ketika kita menyiasat sesuatu. sebelum "menjadi manusia real" tahu esensi dan kebenaran tentang segala sesuatu dan mempunyai dalam dirinya ingatan bawaan. ia adalah seorang yang pintar. Telah jelas sejak awal dalam dialog-dialog Plato bahawa Meno tidak dididik menjadi seorang manusia yang baik. bahawa semua pengetahuan adalah rekoleksi. Benak pelajar penuh dengan barang hafalan yang akan digunakan untuk mencapai matlamat luaran di masa depan. kata Socrates kepada Meno. Dengan demikian. jiwa. Ada sebuah mitos. Tidak adakah aspirasi dan ideal yang muncul dari dalam diri di murid itu sendiri? Bukankah realisasi-diri adalah sesuatu yang berharga dalam dirinya sendiri. kaya. sebenarnya adalah nama seorang responden. pelajar harus mempunyai motivasi dirinya dan ambil bahagian secara aktif jika ia memang ingin "memanggil kembali" pengetahuan apa saja. Meskipun begitu. maka kita pun cenderung mahu berusaha menyelidiknya. "Bagaimana mungkin kita menyiasat sesuatu yang tak satu pun dari kita tahu. yang berkisar seputar pembangkang antara dua idea tentang pendidikan. dan menarik: ia mempunyai prospek menjanjikan. buku yang kita analisis secara agak mendalam. Formaforma (ie pola tetap itu) direalisasikan dalam benda-benda dengan tingkatan kepastian dan adekuasi yang berbeza-beza. Dia mengharapkan agar Socrates memberi jawapan kepada soalan "Bolehkah kebajikan diajarkan?". kita tidak akan tahu bahawa kita mempunyai jawapannya!" Socrates lalu memberi respons Meno dengan sebuah mitos. Ia tidak mampu membuat generalisasi. Meno . Entahkah benda-benda atau objek-objek tersebut boleh "dilihat" . pengetahuan tidak diperolehi secara mekanikal dengan cara mengisi kepala seseorang dengan fakta-fakta seolah-olah kepalanya adalah tempat sampah. Socrates tidak memberikan jawapan mudah kepada soalan tersebut.Socrates sendiri tidak berusaha membuktikan bahawa semua detail mitos tersebut benar adanya. namun dia siap membuktikan dan membela kesimpulan bahawa kita akan menjadi lebih baik dan lebih bijaksana jika kita melakukan penyelidikan berbanding jika kita tidak melakukannya. Keuntungannya bagi pelajar bersifat instrumental. Alih-alih. berpendapat bahawa pembelajaran pada asasnya adalah menangkap dan mengingat maklumat serta menguasai seni retorika dalam menggunakan maklumat tersebut. Dalam Meno . Meno diperhadapkan dengan Socrates. "Sekalipun jika kita mencari jawapannya. tanpa iming-iming kegunaan yang bersifat luaran? Socrates telah membingungkan warga Athens dengan debat-debatnya dengan kaum Sofis. Plato menggambarkan perubahan suasana batin Meno manakala ia cuba "belajar" untuk dirinya sendiri alih-alih menghafal belaka. Jika tidak ada persoalan yang mendorong kita untuk mengangkat pengetahuan bawaan ini ke permukaan. dia tidak pernah boleh berasal dari sesuatu di luar diri. Kemampuan laten jiwa untuk mengingat kebenaran yang telah ia mempunyai dalam diri mempunyai korespondensi dengan daya fikiran untuk mencari pola-pola tak berubah dalam dunia yang berubah." tanya Meno. Ketika melawat Athens. dan satu pernyataan umum tentang kaedah penyelidikan. Di sana Plato mahu menunjukkan bahawa motivasi adalah sesuatu yang "atau berasal dari dalam diri seseorang atau tidak ada sama sekali". sebuah eksperimen.masa Plato. dan menjadi jelas apabila itu bahawa kaedah ajar kaum Sofis ternyata tidak membuat Meno menjadi seorang yang sungguh-sungguh terdidik. Meno adalah seorang pemuda berbakat hasil didikan seorang Sofis bernama Gorgias. Namun perlu usaha keras untuk "mengingat". Plato menggunakan mitos sebagai cara popular untuk memaparkan pokokpokok fikiran yang penting dan asas dalam teori pendidikannya.Socrates tidak bersetuju dengan pemahaman pembelajaran seperti ini.Plato mematahkan hujah mereka satu per satu dalam sebuah dialog yang bijak. Dia menjadi patah semangat dan berubah kasar ketika menawarkan diri untuk menolong dia menjelajah soalan tersebut. yakni kaum Sofis. yakni sebagai jalan untuk memperoleh kekayaan atau kuasa.

Sekalipun Meno masih sukar percaya akan keampuhan mitos kaedah rekoleksi (mengingat kembali). Misalnya. namun Meno menegaskan bahawa ia ingin mereka kembali kepada soalan. kalau memang kebajikan adalah sebuah pengetahuan. kata Plato.oleh si pemerhati secara jelas. itu bergantung pada kemampuan dan pendidikannya. yakni teknik mengajukan soalan-soalan supaya si murid mengingat kembali apa yang telah ia ketahui. Dalam pandangan Plato. kita semua mempunyai notion yang sama bahawa ada forma "kebajikan" ( virtue ). Socrates berulang-ulang kali menggunakan "soalan-soalan penuntun" ( leading questions ) dan diagram-diagram. atau . Di keseluruhan proses dialog dan pencarian jawapan itu. VI. Socrates menggunakan "kaedah hipotesis": di hadapan sebuah persoalan.nya dan meminta untuk diajar . 1) pembelajaran harus bermula dari keinginan si murid untuk tahu. tiap orang yang mengetahuinya akan juga meresapkannya dan kerana itu akan senang mengajarkannya kepada orang lain. Socrates memaparkan sebuah eksperimen yang kemudian menjadi sebuah contoh klasik bagi kaedah pengajaran." di mana alternatifnya hanyalah "mengetahui sesuatu" atau "tidak mengetahuinya". Hal ini boleh terjadi kerana sejak dari permulaan.Sebagai tanggapan atas permintaan itu. Plato membuktikan bahawa kebajikan tidak dapat diajarkan baik melalui kata-kata maupun teladan. Ia membuktikan secara meyakinkan (juga kepada kita saat ini) bahawa kebajikan hanya dapat diajarkan secara berjaya dengan menggunakan kaedahnya (yang kemudian dikenali dengan nama "Kaedah Socrates"). menurut Plato. 2) Socrates kemudian menyarankan kepada Meno agar mereka kembali kepada soalan awal mereka tentang apa sebenarnya erti kebajikan. walaupun masih samar. 2) bahawa dalam pembelajaran harus diusahakan sekian agar si murid ketika "melihat" sebuah jawaban. ia harus menerima bahawa kaedah yang dipraktikkan Socrates memang mencabar dan memacu seseorang untuk berfikir bagi dirinya sendiri. kita melihat andaian-andaian umum apa yang kiranya akan menghantar kepada penyelesaian. sekali lagi. 3) Penemuan Socrates (yang tak lain adalah penemuan Plato) bahawa pengajaran harus dari keberanian menerima cabaran untuk melakukan penggalian dan pencarian yang semakin lebih dalam ini merupakan salah satu dari sekian banyak sumbangannya bagi pemikiran moden tentang pendidikan.. Soalan relevan berikutnya adalah: apa persisnya kaedah pencarian atau penyelidikanmenurut Plato? Jawapannya. dan kerana kebajikan itu baik. dapat dijumpai dalam buku Meno . Alih-alih. entah lewat kata-kata mahupun teladan.. dan 3) bahawa kapasiti dasar bagi kemajuan pendidikan harus dicari dalam diri si terdidik sendiri. Pendek kata. dan bukannya dari luar dirinya. "mengetahui" ( knowing ) bukanlah sebuah hubungan "atau . sebagai pengetahuan bawaan. maka tentu ia boleh diajar. Namun dari perdebatannya dengan para lawan bicaranya. dan boleh diringkaskan sebagai berikut: 1) Dalam penjelasan lanjutannya untuk Meno. merasa "mengenal" sesuatu yang sebenarnya sudah ada dalam benaknya walaupun masih samar -samar... kemudian kita melakukan deduksi (atau generalisasi) dan memeriksa kesan-kesan dari dari generalisasi-generalisasi tersebut. Sampai dengan saat ini masih diyakini bahawa cinta akan pencarian dan penyelidikan lebih dalam yang muncul dari rasaincompleteness (rasa bahawa "masih belum cukup pengetahuanku" ) dan desire(keinginan untuk tahu) mesti merupakan motivasi utama pembelajaran. Dari sini dapat kita simpulkan bahawa jika kebajikan adalah sebuah pengetahuan maka sudah tentu akan ada guru yang mengajar kebaikan. PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT . semua kita "mengetahui" forma-forma namun masih samar-samar dan mengelirukan.

Namun. yang bertujuan untuk membentuk karakter warga negara. pendidikan mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan warga negara agar mahir dan bahagia dengan peranan yang ia jalankan dalam kehidupan masyarakat. soalan-soalan ini bukanlah soalan abstrak. kepatuhan. masyarakat dapat meningkatkan kebajikan rakyatnya dan warga tersebut pada gilirannya dapat mengubah tradisi dan institusi mereka ke arah yang lebih baik. manusia sosial" secara nescaya meremukkan jiwa yang berada di bawah beratnya tekanan sosial? Menurut Plato. Sedangkan bagi negara. dan mengasah kemampuan adaptasi sosial. Orang yang adil adalah seorang yang bahagian-bahagian jiwanya danb kehidupan batinnya berjalan secara harmoni. hal ini boleh diperbaiki. pendidikan memberikan peluang untuk merealisasikan kemampuan dirinya sebaik-baiknya. melainkan soalan personal mahapenting. menurut Plato. penting-tidaknya. Keadilan adalah "tiap bahagian menjalankan bahagiannya secara benar" (each part performing its proper share ). namun tidak terpisah . kata Plato.Dalam bentuk soalan: bolehkah kita menerima pandangan objektif tersebut tanpa menafikan pentingnya individu dan haknya atas hidup dan diri privatnya? Apakah pembentukan "manusia organisasi. pendidikan adalah sebuah training / latihan yang penuh dengan kepentingan masyarakat demi menjaga kestabilan masyarakat.Persoalan-persoalan yang dibincangkan dalam bahagian ini adalah ehwal diri-sosial ( social self ) dan pendidikan sebagai sebuah persoalan awam. dapatkan seorang individu mencapai kepenuhan dan impian peribadinya? Tidakkah kepentingan negara-bandar dan kepentingan peribadi bercanggah? Dalam Republic . dan akibatnya adalah bahawa akan tercipta visi yang tidak jelas di kalangan warga dan akan banyak terjadi kesalahan dalam keputusan-keputusan yang berkenaan dengan kepentingan umum. sebuah "forma" mempunyai bermacam-macam tingkatan dan jenis.Dengan memberi perhatian lebih dekat pada pendidikan. Keadilan adalah "forma" ideal bagi kemantapan negara dan kemantapan individu. seorang warga negara-kota. Pendidikan. Plato membahagikan ke-diri-an manusia dalam tiga "bahagian" yang berbeza tapi saling berkaitan: dorongan ( drive ). Ketiganya disting alias berbeza. Lebih lagi. yang bererti bahawa interese dan kemampuan kita berbeza. dan interese ( interest ). Dengan demikian. namun ada perbezaan di antara individu-individu (yang menurut Plato mungkin bersifat keturunan). Negara yang adil adalah sebuah negara di mana peranan-peranan ini dijalankan secara benar oleh orang-orang terdidik dan yang termotivasi oleh pendidikan. Kita mempunyai "kudrat manusia" yang sama. dan kesetiaan terhadap negara-bandar ( polis ) adalah kriteria utama untuk menilai baik-buruk. Namun seperti telah kita lihat. ketaaatan. Keadilan (terjemahan yang paling dekat dengan kata Yunani dike ) baik dalam diri individu mahupun dalam negara adalah tujuan dari pendidikan. Perlu diketahui bahawa pada di Yunani pada zaman Plato. kerana . Dari sini lahir soalan yang sangat signifikan berkenaan dengan pendidikan: apabila pendidikan dimaksudkan terutama untuk melayani kepentingan negara-kota. kedudukan ( disposition ). sekali lagi menurut Plato. Plato memberikan jawapan sebagai berikut: ekses dari dominasi kerajaan untuk menjaga interese negara-bandar dan tuntutan akan kualiti yang-cukup-paspasan-saja ( mediocrity ) dari warga sebagai akibat dari primat kepentingan negara adalah dua perkara yang tidak boleh dielakkan . dimaksudkan untuk melayani baik kepentingan negara mahupun kepentingan si individu. Dapat adakah suatu hubungan antara negara dan individu yang sedemikian rupa sehingga fungsi sosial tiap orang adalah fungsi yang si individu anggap paling bernilai dan yang akan ia pilih secara bebas? Tentu saja hal ini bergantung pada hubungan antara tahap-tahap perbezaan antarindividu dan tahap fungsi sosial khusus. mengembangkan teknik. Kepada individu. diyakini bahawa fungsi utama masyarakat adalah meneruskan tradisi dari satu generasi ke generasi yang lain.

pendekatan "asal selesai sekolah" ( finishing school ) a la kaum Sofis dan pengajaran kemahiran bagi sekelompok elit ekonomi adalah sesuatu yang tidak realistik sebagai sebuah kaedah adaptasi. Adalah dalam kuasa tiap orang untuk menyara sebuah kehidupan yang penuh pertimbangan. sistem pendidikan umum harus dirancang. Namun kerana fizikal dan kecenderungan watak bawaannya. kumpulan pelindung ( protectors ). sebab menurut dia. tidak perlu harus ada konflik antara masyarakat dan individu. maka demikian pulalah ada tiga "kelas" berfungsi dalam sebuah negara yang baik. Untuk memenuhi keperluan ketiga kelas ini. Di mata Plato. Dengan demikian. baik sikap tak kritikal dalam menjaga tradisi mahupun kawalan penuh kuasa atas media untuk mempengaruhi pendapat awam sama-sama tidak boleh menjadi tujuan akhir yang benar dari negara dan individu. seorang individu yang sungguh-sungguh baik (seperti Socrates) tidak akan dilaksanakan. sedangkan kelompok ketiga memilih pekerjaan intelektual dan penyelidikan. roh ( spirit ) yang dapat kita namai "cita-cita" plus keinginan untuk bersaing. perkara itu terlalu kompleks dan baru bagi Plato. Kini Plato dapat menawarkan penyelesaian terhadap problem.ketiga-tiganya boleh saja bertentangan satu sama lain dalam situasi yang sama. Di sana perlu ada kumpulan pengeluar ( producers ). maka keadilan bagi seseorang sebagai individu dan bagi masyarakat menjadi mungkin. dan kumpulan pemimpin ( directors ). Ketika tiap individu mempunyai tempat dalam kelas sosial di mana interese dan talentanya cocok satu sama lain. dan akal budi ( reason ). Republic merupakan hasil dari sebuah kritik atas gagasan bahawa pendidikan merupakan sebuah adaptasi sosial (pandangan konvensional) atau sebagai sebuah penyesuaian hidup (kedudukan kaum Sofis). walaupun penyelesaian tersebut bertentangan secara radikal dengan pemikiran dan amalan Yunani pada masa itu. sekumpulan orang mencari dan mencari kepuasan dalam persaingan dan perlumbaan. sementara kelompok lain lebih memilih bekerja sebagai tukang atau petani. melainkan akan menjadi seorang warga negara yang berguna dan dihargai. Bagaimana teori ini dilaksanakan secara terperinci dalam situasi nyata. namun perkhidmatan tersebut benar-benar genuin hanya ketika hasil sosialnya menghantar kepada kepenuhan peribadi si individu. "Bahagianbahagian dari jiwa" tersebut adalah nafsu ( appetite ). Menurut Plato. lantaran pendidikan memainkan peranan yang sedemikian sentral dalam masyarakat dan lantaran lewat pendidikan sajalah kemampuan individu dan fungsi sosial boleh dibuat saling melengkapi. Dalam sebuah siri dialog awal antara Socrates (tokoh rekaan Plato) dan pelbagai pemikir Sofis terkemuka dan negarawan pada masa itu. Kesimpulan apakah yang boleh kita tarik dari analisis falsafah ini? Pertama . Jika kita memahami "kelas-kelas" sosial lebih sebagai fungsi berbanding sebagai ciri-ciri tambahan (seperti pemilikan barang dan latar belakang keluarga). Pendidikan dan kecerdasan yang diwujud-nyatakan dalam tindak nyata boleh mengubah dan melayani masyarakat.Tujuan dan isi dari skema pendidikan ini menduduki tempat utama dalam buku Republic . di mana ia tidak membenarkan nafsunya akan kemasyuran ataupun keuntungan melejit melampaui batas sehingga menimbulkan ketidak-bahagiaan. masyarakat atau negara hendaklah mendirikan sekolah-sekolah awam . Plato menegaskan bahawa adaptasi haruslah bersifat realistik. Dalam sebuah negara yang tahu bagaimana menggunakan talentanya untuk kebaikan umum. NamunRepublic telah membuka jalan ke arah itu dan membuktikan bahawa sekalipun negara merupakan sebuah organisma-tertinggi yang mempunyai tujuannya dan kepentingan sendiri. Plato akan sukar memahami pandangan tentang pendidikan yang mempertentangkan realisasi diri individu dan keberkesanan sosial. kedua-duanya merupakan prinsip yang sesuai-klop satu sama lain.

yang notabene memberikan pendidikan dasar umum bagi semua orang. dan konteks sosial di mana pendidikan menjadi sebuah amalan kemahiran di medan seni hidup. Plato memilih menjadi seorang pendidik. sosialisasi atau kepentingan negara tidak perlu harus mengorbankan individualiti. alihalih menjadi seorang ahli politik. 2) sekolah menengah ( secondary school ). dan pendidikan kewarganegaraan) dan gymnastike (yang meliputi olahraga dan menari). Akibatnya adalah akan terjadi kekacauan dan kegilaan ekonomi di dalam negara. dan kedekatan antara Plato dan pragmatisme. pendidik.percuma. Dalam jargon Republic . Di sini penekanan akan diberikan pada ehwal struktur pendidikan (yakni kaedah definitif. penyelidikan. pegawai awam. kita telah membincangkan tentang 'yang-ideal' ( the ideal ) dan relevansinya untuk pendidikan. Kedua-dua hal ini diajar dengan cara mempraktikkan tindakan sopan santun dan . yang memberikan latihan fizikal dan intelektual yang lebih keras bagi para pelajar untuk menyiapkan mereka bekerja di bidang ketenteraan. Jika kita tidak dapat meyakinkan para pengeluar dan pengguna kita bahawa hidup yang bergaya itu berbeza dari kemewahan dan foya-foya. Itulah sebabnya. lahirnya keinginankeinginan baru dan nafsu untuk "mempunyai lebih lagi dan lagi" akan membuat setiap orang dalam masyarakat merasa tidak puas dengan apa yang dimilikinya. Tujuan dari pendidikan pada peringkat dasar adalah mengajarkan estetika dan nilai-nilai etika. pengalaman individual akan motivasi dan rasa ingin tahu yang merupakan titik tolak yang nescaya bagi pembelajaran. wilayah-wilayah di mana terdapat perjanjian antara Plato dan eksistensialisme moden. dan barangkali di negara real di masa hidupnya Plato melihat bahawa sikap tersebut berbahaya dan fatal bagi realisasi-diri individu. untuk mengembangkan sikap tahu menahan diri ( temperance ). dua tugas yang memerlukan orang yang paling berbakat dan terdidik adalah perundangan (pembuatan undang-undang) dan pendidikan-keduanya adalah penjaga masyarakat. muzik. dan legislator. iaitu 1) sekolah dasar ( elementary school ). Pengarah Pendidikan harus merupakan seorang yang paling teliti dipilih dan paling dihargai di antara deretan pejabat dan pegawai dalam sebuah negara. Di sini kita berharap untuk mencari Plato yang sedang cuba menyelesaikan masalah. dan kerja perundangan. Kedua . Dalam bahagian vii ini kita akan membincangkan persoalan seputar kurikulum yang ideal. dan 3) pendidikan tinggi ( higher education ).1 Sekolah Dasar Yang menjadi isi dari pendidikan asas adalah musike (yang meliputi kajian sastera. dipaparkan tiga jenis sekolah. isi dan tata susunan pendidikan). Amalan-amalan tertentu dalam negara akan melahirkan sikap kooperasi dan konformitas alias ikut-arus. 7.Tujuannya adalah menumbuhkan cinta akan sopan santun dan keindahan. Ketiga . di mana kita meneropong forma pendidikan dengan menggunakan dianoia (level ketiga pengetahuan menurut Plato)sebagai titik pijak.Kita telah membincangkan idea-idea dalam pemikiran Plato yang penting bagi idealisme Platonik. VII. yang memberikan latihan lebih lanjut bagi kumpulan pelajar terpilih yang akan menjadi saintis penyelidik. Dalam buku Republic . "Tahu menahan diri" adalah kebajikan moderasi dan kawalan-diri: sebuah pengakuan bahawa usaha mengejar kesenangan atau kekayaan secara berlebihan tidak hanya merupakan sebuah selera yang buruk melainkan juga kekalahan untuk diri. dan mungkin juga sedang membahagikan gagasan-gagasannya tentang humanisme liberal dalam pendidikan. KURIKULUM YANG konkrit Dalam paparan tentang keempat aspek pengetahuan a la Plato.

bahawa Achilles adalah seorang pahlawan yang patut dicontohi. Namun apabila kita mempertimbangkan semua hal.2. Penyensoran adalah sebuah topik yang kontroversi.ia menginginkan agar si pengarah memilih hanya yang terbaik dan mencampakkan apa-apa saja yang tidak berpotensi menghasilkan apa yang terbaik (caranya adalah dengan menjalankan sensor yang ketat). bahkan sampai dengan saat ini. tetapi juga perlu mencari forma-forma baru seiring perkembangan kebudayaan. Pendidikan Menengah Dalam Republic . Plato percaya bahawa formasi awal mempunyai pengaruh yang sangat penting. Alih-alih menjadi seorang humanis universal yang percaya bahawa universalitas daya pikat mengawetkan warisan terbaik dari masa lampau. kedua. para pelajar belajar untuk mencari pola-pola dan forma- . yang paling memuaskan secara estetis. Dari antara sekian pilihan yang merupakan warisan masa lalu . Achilles itu kadang histeria. Plato menggunakan dua bahagian dari Republic untuk mengkritik Homerus.ie muzik dan puisi. yang cerita epiknya diajar di sekolah-sekolah dasar pada masa itu sebagai contoh karya sastera yang terbaik dan sebagai buku sumber untuk pendidikan kewarganegaraan.Pada tahap ini. gambaran laki-laki santun berbudi ( gentleman ) a la Homerus tidaklah sesuai dan bahkan menggelikan bagi masyarakat pada zaman Plato. Para pelajar kita belajar antara lain lewat imitasi dan inspirasi: menempatkan diri mereka sendiri pada kedudukan para pahlawan. dan kedudukan para atlet. tidak disiplin. menurut Plato. sekalipun harus kita akui bahawa rekomendasinya untuk menjadikan matematik sebuah latihan asah-fikiran mempunyai erti yang lumayan serius). adalah bahawa Homerus boleh memujuk kita . dilihat secara lebih objektif dari sudut pandang Plato. melainkan persoalan "seberapa banyak kadarnya?" ( how much ). Seperti semua ahli psikologi moden. Salah satu di antaranya adalah kecenderungan untuk mempraktikkan tempoh 10 tahun dan obsesi untuk mengamalkan pendapatnya secara murni dan mutlak. Sekolah Menengah direka untuk menguji dan mengasah kecerdasan para pelajar melalui "sepuluh tahun belajar matematik sebagai sebuah disiplin mental". Pertama. "Terbaik" menurut Plato mempunyai dua erti. perlu ada pemilihan dan sensor yang tambahan ketat. Yang menjadi masalah.dengan mempelajari karya-karya sastera yang menggabungkan gaya dan forma yang luar biasa dengan plot dan watak yang memantik kekaguman dan rasa hormat si terdidik. yang paling mula dilihat dari aspek kesan etika. Ada beberapa orang yang tidak percaya akan penyensoran. Perlukan murid-murid kelas 5 SD membaca Henry Miller?Persoalan seputar penyensoran tidak pernah merupakan persoalan "apakah perlu?" ( whether). Meskipun ia sendiri senang mengkritik keputusan-nilai humanistik yang diterima secara universal pada masa itu. bernafsu membalas dendam tanpa alasan. Plato sepertinya telah membesar-besarkan isu.melalui keindahan puisi-puisinya .Diharapkan bahawa dengan ini para pelajar akan berkembang sesuai dengan kualiti dari tokoh-tokoh yang hikayatnya mereka baca dan tiru. dan tidak boleh dipercayai! Di mata Plato. kita merasa perlu mengatakan bahawa di sini Plato menekankan peranan humanis klasik dengan begitu ketatnya sampaisampai dia terjebak dalam inkonsistensi falsafah. Dia juga mahukan agar pengarah pendidikan boleh memilih bagi para murid sebuah persekitaran di mana tak ada godaan mahupun kesempatan untuk menghadapi situasi kehilangan-kawalan-diri dan keterkekangan tersebut. (Dalam konteks ini. kesedaran Plato akan pengaruh persekitaran terhadap watak dan apresiasinya terhadap forma membuatnya menjadi seorang konservatif yang ekstrem. Menurut Plato. 7. Humanisme moden berpendapat bahawa kita tidak hanya mesti menghormati forma yang merupakan pencapaian tertinggi masa lalu. Dia tidak mahu para muridnya mengalami secara langsung situasi kehilangan-kawalan-diri dan keterkekangan. tarian dan kemahiran .Namun. kedudukan orang tua mereka. tamak. agar hal ini boleh terlaksana.

dan konsisten dalam seni berfikir. dan pengalaman selama ini cenderung menghapuskan keraguan akan tiap tuntutan tersebut. Dan telah ditunjukkan dalam kajian-kajian mutakhir bahawa penyelidikan yang seperti itulah yang dimaksudkan Plato dalam buku Republic bahagian i-iv. keketatan. astronomi teori. Namun dengan menyusun kepingan-kepingan tersebut secara bersama-sama kita boleh melihat mengapa Plato meninggalkan detail yang sangat tidak lengkap dalam perbahasannya tentang kurikulum. namun padanya hanya diberikan jawapan garis besar saja. dan polis. hasilnya kira-kira adalah sebuah penyelidikan tentang konsep-konsep seperti "keadilan" mengikut pola "garis terbahagi". jelaslah bahawa idea Plato tentang "subjek" ( subject matter ) pada level ini sama sekali tidak sama dengan pemahaman kita akan departementalisasi atau penjurusan dalam sistem universiti kita saat ini . Jika program ini dijalankan. geometri. Dari keterangan ringkas atas level pendidikan selepas itu. kadang-kadang juga menggunakannya sebagai sebuah nama bagi sebuah kaedah carian praktikal. Namun demikian. Kelihatan eviden bahawa di sini Plato mengartikan dialektik sebagai sebuah ikhtiar penerapan kaedah matematik yang logik jelas pada fenomena kudrat dan perilaku manusia yang rumit. Konflik antara kedua-dua hal ini diatasi dengan memasukkan baik "teori" yang .forma kekal dengan cara mempelajari aritmetik. mereka tidak boleh percaya pada sekadar rekaan-rekaan atau pemikiran gampangan dalam tindakan politik mereka. dan harmoni. sebagaimana ia mengkritik logik formal lantaran tendensinya untuk menaruh perhatian pada struktur tanpa isi dan forma. Dialog-dialog pasca Republicmendapatkan Plato memikirkan kembali atau menginterpretasi semula proposal kurikulum ini. Glaucon meminta Socrates untuk menyampaikan kepadanya tentang apa sebenarnya erti dari "dialektik". jelaslah bahawa maksud utama dari disiplin ini adalah untuk mengasah kemahiran dalam kaedah umum berfikir. Dalam bahagian-bahagian buku tersebut. mengandungi apa yang disebut "dialektik". Dialektik adalah sebuah istilah yang mempunyai sejarah erti yang pelbagai. dan secara automatik boleh dipindahkan. dan berhadapan dengan dua "hipotesis umum" yang saling bertentangan tentang kudrat masyarakat. jika semua pelajar kiranya harus belajar dialektik sebagai satusatunya mata pelajaran. dapat diaplikasikan dalam hidup. kita bermula dari kasak-kusuk atau kata-orang. Tak ada satu pun disiplin yang hendaklah terlewatkan dalam mendidik orang-orang yang akan memikul tanggung jawab yang besar di kemudian hari. Latihan ini bertujuan untuk memupuk-kembangkan perhargaan terhadap kebenaran sebagai sebuah nilai: ketepatan. namun di lain kesempatan ia kadang-kadang juga mengertikannya sebagai ketepatan logik alam mendefinisikan dan mengklasifikasi.3 Pendidikan Tinggi Pendidikan tinggi. bergerak melalui tahap pengalaman. pegawai awam. Ia merupakan idea yang memperoleh banyak pembela di kalangan teoretisi pendidikan di masa-masa yang lebih kemudian. Untuk para pelajar yang tidak melangkah lanjut ke pendidikan tinggi dan yang menjadi anggota tentera. Pemikiran untuk mengajar sebuah kaedah berfikir adalah sebuah idea yang menarik. Plato sendiri kadang-kadang menggunakannya dalam erti formal dan mengertikannya sebagai percakapan terpimpin. yang mesti menjadi automatik dan sebati sebelum pelajar bergerak ke tahap pendidikan tinggi. Kita tidak memperoleh maklumat lengkap tentang kursus yang dimaksudkan. yang diperuntukkan lagi para legislator masa depan. Namun ia menganggap bahawa kajian tentang pola kosong akan sangat menarik. latihan tersebut tidaklah tanpa guna sebab masalah yang mereka hadapi persis sama dengan yang dihadapi orang-orang yang mengaplikasikan peraturan-peraturan perundangan. Eksekutif and legislator harus menggunakan daya berfikir. 7.

apakah ini bererti bahawa hendaklah ada sejumput perhatian untuk melakukan sintesis dan visi sinoptik pada tahap ini?Ataukah yang perlu kita usahakan hanyalah sekadar kompetensi dalam sosialisasi dan dalam teknik-teknikal instrumental yang diperlukan seorang warga negara untuk dapat "menyesuaikan diri" dan menjadi "berkesan"? Soalan-soalan ini muncul juga pada tahap pendidikan dasar dan menengah jika kita berpegang pada kurikulum yang ditawarkan Plato. tidak perlu sebuah keterangan detail atas dialektik dalam Republic bahagian vii. atau perlu ada fleksibiliti untuk memberikan kajian "divisional" dan "antara-fakulti" di sana? Soalan-soalan ini vital adanya. yakni diketahui dan difahami. Perkembangan pendidikan seseorang bergantung pada seberapa jauh bakat dan motivasi mereka membawa mereka ke arah visi tertinggi ini. Dalam dunia pendidikan tinggi Amerika Syarikat saat ini. Plato menyamakan forma dari segala forma ini dengan matahari. Dalam pemikiran Plato. Demikianlah. dan bukannya pendidikan pakar. kebaikanlah yang menerangi benda-benda yang cuba kita fahami.Jika sekolah menengah adalah titik akhir bagi sejumlah siswa / i. Perlu diperhatikan bahawa menurut Plato.Kerana itu. idea tersebut difahami secara sederhana sebagai nilai utama. kita boleh menyimpulkan . diajarkan "pendidikan umum"? Jika ya. Untuk saat ini. merupakan soalan-soalan yang serta-merta muncul dan. pendidikan Platonik adalah sebuah latihan tentang apa yang dapat kita sebut sebagai 'falsafah "dan" visi falsafah ". mempunyai kesan signifikan terhadap pendidikan pada tahap menengah. sebab kita telah mempunyai penjelasannya dalam tindakan. sebagai implikasinya. di atasnya nilai-nilai lain bergantung. "Kebaikan (Yang-Baik)" adalah salah satu idea Plato yang paling sukar.lebih umum dan adekuat. Di balik ketrampilan berdialektika ini terletak visi cinta akan kebaikan. bolehkah hal ini dilakukan dengan menggunakan sistem sampel luas dengan memilih les-les detail dalam bidang yang berbezabeza. Dalam Symposium Plato menulis bahawa sama seperti penyair. pendidikan tinggai adalah sebuah pendidikan sintesis. atau dengan menggunakan les-les umum melampaui batas-batas fakulti tradisional? Apakah bidang-tumpuan-utama (major ) di tahun-tahun terakhir pendidikan S1 boleh dianggap sebagai training pra-profesional alias pakar.Demikian pula. kesan-kesan. Kerana soalan-soalan ini dicuatkan juga oleh ahli falsafah-falsafah pendidikan yang lebih kemudian. yakni dalam langkah-langkah nyata dalam buku Republic itu sendiri. meskipun laluan penyelidikan dapat diajarkan. kita masih bergelut dengan persoalan ini. dan ahli hukum dikumpulkan bersama dalam usaha mensintesiskan obervasi dan idea mereka ke dalam sebuah permenungan tentang kudrat "cinta". yang merupakan tujuan akhir dari semua pemahaman falsafah. Gagasan tentang kebaikan meresapi seluruh level pemahaman dan memberikannya suatu kelayakan yang menghantar kita ke realisasi-diri melalui pengetahuan kita tentangnya. atau ia merupakan kelanjutan saja dari pendidikan liberal yang kurang terspesialisasi? Apakah perlu kemestian bagi "bidang-kepekatan-utama" itu untuk berjalan sendiri. Haruskah kepada mahasiswa / i kolese (peringkat S1 di Malaysia). doktor. dan kelantangan demi kelantangan telah dikhaskan untuk membincangkan idea tersebut. dan realiti benda-benda tersebut bergantung padanya. Ia juga menyokong kemampanan kewujudan benda-benda tersebut. di setiap tingkatannya atau sekurang-kurangnya di dua tahun pertama. visi tersebut tidak dapat diterjemahkan ke dalam sebuah doktrin dan dibentangkan dalam buku rujukan atau bahan kuliah. dan andaian-andaian yang akan berkembang dalam diskusi-diskusi selanjutnya. kita mempunyai peluang untuk membincangkannya di bab-bab akan datang.Matahari adalah sumber terkini cahaya dengannya benda-benda sebenar dilihat. demikian pula pendidikan tinggi hendaklah direkabentuk untuk mengapreasi dan mensintesiskan penemuan-penemuan umum ke dalam satu teori yang padu. Untuk keperluan kita.

Rousseau menyemak semula konsep klasik tentang kodrat manusia dan mengangkat ke permukaan sejumlah bahaya yang inheren dalam masyarakat. Namun penting untuk dilihat akibat-akibat dari eksplorasi yang lebih detail atas idea-idea seperti pertumbuhan. Kini tiba masanya untuk mengundang sejumlah ahli falsafah yang hidup di masa lebih kemudian untuk datang ke simposium Akademik moden kita. teknologi. dan teknik mengajar di sejumlah bidang sangatlah mengejutkan. di lain pihak. Kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan masyarakat yang demokratik. dan kita tidak lagi perlu bergantung pada tenaga budak sebagai satu-satunya sumber tenaga yang tersedia bagi kerja-kerja awam. Whitehead menekankan pentingnya kreativiti dan sensitiviti terhadap pengalaman langsung. Dewey menyemak semula secara total notion klasik tentang struktur kelas dalam masyarakat dan secara jitu mengkritik banyak model pemikiran yang bersifat "dualistik". . KESIMPULAN Kita mengakhiri perbualan kita dengan Plato-sebuah perbualan yang kita mulai dengan visi akan sebuah harmoni dan realisasi diri manusia sebagai sebuah ideal yang menanti untuk diwujud-nyatakan dalam sebuah situasi manusiawi yang kompleks. kebebasan dan forma di satu pihak. dan. dan perlindungan. Kant memperluaskan notion tentang kebebasan dan tanggung jawab serta implikasinya bagi pendidikan. Jika kita memerhatikan cara para ahli falsafah di masa kebelakangan memperlakukan pendidikan. bahagian panjang tidak lagi meruapakan sebuah misteri yang membingungkan yang memerlukan kursus khusus dalam bidang komputer. perubahan-perubahan dan interpretasi baru yang diperlukan untuk menjelaskan kemajuan yang telah berlaku sejak masa Plato.rancangan kurikulum Plato dengan mengatakan bahawa kurikulum tersebut bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelek tiap individu untuk memilih pengajian formal yang paling tepat untuk membuatnya peka akan keindahan. Kita akan mendapati bahawa pendekatan mereka terhadap pendidikan dibentuk oleh soalan-soalan asas yang telah Plato kemukakan. kepekaan etnik. dan kebenaran. Namun ideal untuk mencari dengan jelas bentuk-bentuk dan tujuan-tujuan pendidikan masih menyisakan sebuah usaha yang mencabar. manusia yang di satu pihak rindu akan kekal namun yang di lain pihak berubah dalam aliran waktu. Aristotle mengklarifikasi idea sebab-akibat dan pertumbuhan. kebaikan. Ambil contoh. pengeluaran. kita akan mendapati bahawa setiap pemikir yang telah kita pilih menawarkan sejumlah penjelasan distingtif atau memberikan semakan mendasar atas skim yang dipaparkan Plato. yang ditinggalkan sebagai sebuah warisan oleh Plato. Kajian tentang watak herediter dan persekitaran menunjukkan bahawa semua atau sebahagian besar manusia mempunyai potensi untuk mengambil keuntungan dari pendidikan menengah dan tinggi dan ambil bahagian dalam fungsi-fungsi sosial di bidang perundangan. VIII.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->