TAJUK 1 PENGUKURAN, PENGUJIAN DAN PENILAIAN

TAJUK 1

PENGUKURAN, PENGUJIAN DAN PENILAIAN

PENGENALAN
Dalam menempuh kehidupan seharian, kita seringkali berhadapan dengan apa yang dikatakan sebagai pengujian, pengukuran dan penilaian dalam semua keadaan yang memerlukan kita membuat sesuatu pertimbangan atau keputusan. Anda sebagai guru perlu membuat pertimbangan dan keputusan berhubung dengan pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung untuk menentukan sama ada objektif pembelajaran sudah dicapai pelajar atau memerlukan ulangan semula dan sebagainya. Pengujian, pengukuran dan penilaian adalah antara beberapa konsep penting dalam dunia pendidikan. Sering kali istilah ini digunakan secara bertukar ganti. Misalnya, sesetengah guru apabila mengedarkan kertas ujian, mereka mengatakan mereka ingin mengukur atau menilai prestasi pelajar dalam sesebuah bilik darjah, tanpa menghirau maksud khusus yang mendukung istilah-istilah berkenaan. Secara khususnya, ketiga-tiga istilah berkenaan mempunyai makna yang spesifik dan ketiga-tiganya mempunyai perbezaan. Dalam dunia pendidikan, penilaian yang sistematik, dengan mengambil kira semua faktor yang boleh mempengaruhi maklumat atau dapatan yang diperoleh, akan membantu guru dalam membuat sesuatu keputusan dengan tepat.

OBJEKTIF
Pada akhir bab ini, anda seharusnya dapat: 1. menjelaskan maksud pengujian, pengukuran dan penilaian; 2. membezakan konsep pengujian, pengukuran dan penilaian; dan 3. mengenalpasti tujuan penilaian dijalankan.

PETA MINDA TAJUK

OUM

1

PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 1. mendapati taraf bacaan tidak memuaskan. apakah penilaian-penilaian yang anda lakukan terlebih dahulu sebelum menerima tawaran tersebut. kita tidak lari daripada membuat keputusan. penilaian wajar dilakukan terlebih dahulu.1. sekurang-kurangnya dua keputusan yang utama perlu diambil. Apakah sebenarnya maksud penilaian? Penilaian adalah konsep yang telah digunakan dalam pelbagai bidang. penilaian (evaluation) dan pentaksiran ( assessment ).R. maka keputusan yang diperoleh menjadi lebih tepat dan seterusnya tindakan yang diambil adalah benar-benar bersesuaian. aktiviti penilaian dalam bidang sains perlakuan dan juga sains kemasyarakatan bermula dengan kajian yang dijalankan oleh Galton dan Binet untuk mengukur kebolehan individu. mendapatkan maklumat. 1. konsep penilaian telah berkembang sehingga muncul beberapa istilah yang berkaitan seperti pengukuran (measurement). Penilaian juga dapat dianggap sebagai satu cara untuk mendapatkan bukti yang tepat tentang sesuatu perkara. membuat kesimpulan dan membuat keputusan. Weschler dan A. RavenMatrices. Penilaian dilakukan kerana mempunyai matlamat tersendiri. Sebagai contoh. Dalam pengukuran. Maklumat dan bukti ini amat penting dalam menyelesaikan 2 OUM . satu tindakan baru perlu diambil.E. Cuba anda bayangkan bagaimanakah seseorang tersebut membuat penilaian sebelum membuat keputusan untuk membeli. Dengan mengadakan penilaian.C. Misalnya. ia akan membolehkan kita membuat anggaran. pihak sekolah ingin meningkatkan taraf bacaan murid-murid di sekolah rendah dan selepas membuat penilaian. memproses maklumat. individu didedahkan kepada pembolehubah yang sama dalam keadaan terkawal. Apabila sesuatu penilaian ingin dijalankan. Apakah kayu ukur yang akan anda gunakan sebelum membuat keputusan dan bagaimanakah anda menguji keputusan yang dilakukan tersebut sama ada akan membawa kesan baik atau sebaliknya untuk anda? Sebagai insan yang hidup di muka bumi ini.PENGUKURAN.1 KONSEP PENILAIAN. Dalam membuat sebarang keputusan. Bermula dengan kajian tersebut. penilaian akan melibatkan penentuan objektif. sama ada mudah atau sukar.1 Penilaian Pernahkah anda berada dalam satu-satu acara lelongan awam seperti melelong barang-barang antik. Dalam konteks ini. pengukuran yang dijalankan bagi menguji kecerdasan kanak-kanak melalui ujian oleh Stanford-Binet. (a) Pertama. berkaitan dengan tujuan penilaian dijalankan. sama ada matlamat yang telah ditetapkan itu tercapai atau sebaliknya. Sebenarnya. Apabila proses yang dijalankan itu dibuat secara sistematik dan saintifik. maka (b) Kedua. PENGUKURAN DAN PENGUJIAN Sekiranya anda diberi peluang untuk melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi.

Dengan menggunakan maklumat kuantitatif. penilaian boleh dibuat dengan menggunakan sama ada maklumat yang berbentuk kuantitatif. Dalam membuat penilaian. Dengan memahami konsep pengujian. Anda boleh mendapat maklumat lanjut dengan download fail PDF dari laman web berikut: http://www. Ini seterusnya membolehkan guru membuat pertimbangan atau keputusan yang tepat berhubung pengajaran dan pembelajaran. Tindakan susulan guru ialah menilai ukuran pencapaian tersebut dengan menggunakan keputusan ujian itu bersama maklumat lain yang berkaitan. tentang persoalan yang ingin diselesaikan. anda mungkin sering kali berhadapan dengan pelbagai masalah. tepat dan bersih. penilaian juga boleh dibuat dengan menggunakan data berbentuk kualitatif seperti yang diperoleh daripada pemerhatian atau temubual. anda akan dapat merancang langkah-langkah dengan lebih teratur dan sistematik bagi mendapatkan maklumat yang tepat. kepujian. penilaian meliputi tiga proses utama. Secara ringkasnya. Misalnya. Popham (1975) menyatakan penilaian yang sistematik perlu mempunyai satu tafsiran yang formal tentang nilai fenomena pendidikan.gov/special. C.pdf Justeru. seperti menguasai kemahiran membaca. apabila guru memberikan ujian. penilaian yang menggunakan data kualitatif boleh dinyatakan dalam bentuk kualitatif juga. mencari dan memberikan maklumat yang berguna dalam mempertimbangkan alternatif-alternatif keputusan”. Gay (1985) berpendapat bahawa “penilaian ialah satu proses yang sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai”. siapa yang perlu mendapatkan maklumat dan sebagainya. OUM 3 .pubs/pe1014. menulis dan mengira (3M) di kalangan murid sekolah rendah. Sebelumnya. Penilaian boleh dianggap sebagai proses membuat pertimbangan atau keputusan dalam memberikan nilai. lulus atau gagal). Selain menggunakan data kuantitatif. penilaian dapat menyelesaikan masalah tentang pencapaian matlamat yang ditetapkan.TAJUK 1 PENGUKURAN.gao. adakah guru berkenaan mengukur pencapaian pelajar atau menilai pencapaian pelajar? Dalam keadaan ini kita boleh mengatakan guru sebenarnya mengukur pencapaian pelajar melalui ujian yang dijalankan. apakah bukti yang dianggapkan mencukupi atau bagaimana cara mendapatkan maklumat. Sementara itu. kualitatif atau kedua-duanya sekali. dalam pendidikan. baik. iaitu menentukan ukuran. Justeru. Ali dapat melukis gambar kawannya dengan cepat. Banyak definisi telah diberikan kepada istilah “penilaian”. Secara menyeluruh. kualiti atau harga bagi sesuatu benda atau perkara. penilaian pendidikan mencakupi aspek-aspek hasil pengajaran dan pembelajaran dan juga hasil program pengajian berbanding matlamat asalnya. B. Definisi ini melepasi maksud pengujian dan pengukuran. pengukuran dan penilaian. penilaian boleh dinyatakan dalam bentuk gred (seperti A. Stufflebeam et al. Dalam bilik darjah. (1971:xxv) menyatakan penilaian sebagai “proses delineating. penilaian berbeza dengan pengukuran yang melibatkan hanya pemberian ukuran dalam bentuk nombor tertentu yang lebih bersifat kuantitatif. Misalnya. misalnya. mutu. D atau E) bersama penjelasan nilainya (seperti cemerlang. menganalisis ukuran dan menyatakan nilai/interpretasi ukuran. PENGUJIAN DAN PENILAIAN sesuatu masalah.

pengujian dan penaksiran digunakan secara silih berganti dan dianggap sebagai sinonim. Skor mestilah sah dan boleh dipercayai untuk memastikan keadilan kepada pelajar dan juga untuk mengekalkan kewibawaan institusi pentaksiran. yang merupakan sebahagian daripada proses pembelajaran. mengumpul. Apakah sebenarnya yang diukur. Pentaksiran. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 Prosedur penilaian boleh dilaksanakan dalam lima peringkat seperti dalam Rajah 1. merangkumi aktiviti menghurai. 2000). Apakah maksud dan tujuan pengukuran? Pengukuran membawa maksud yang lebih luas berbanding pengujian. Hasil pentaksiran dinyatakan dalam bentuk skor. Rajah 1.PENGUKURAN. merekod. pencapaian peribadi mereka atau jumlah penyertaan yang mereka sertai.1: Prosedur penilaian Kini istilah “pentaksiran” mula digunakan dalam penilaian pencapaian. memberi skor dan menterjemahkan maklumat tentang pembelajaran seseorang pelajar bagi sesuatu tujuan tertentu (Lembaga Peperiksaan Malaysia. Popham (2000) menyatakan istilah-istilah pengukuran.1. Pentaksiran melibatkan proses membuat keputusan berdasarkan kepada suatu peraturan atau piawaian. 1.2 Pengukuran Kita sering melihat bahawa ahli-ahli atlit sukan yang ingin mewakili negara akan diberi syarat-syarat tertentu untuk membolehkan mereka diterima secara automatik untuk mewakili negara. Pengukuran membawa definisi sebagai “suatu proses untuk mendapatkan penjelasan secara numerik 4 OUM .1 di bawah.

pengujian selalunya dianggap mendukung maksud yang lebih sempit atau khusus. Seseorang pelajar yang mendapat skor sifar pula tidak juga boleh dianggap sebagai tidak mempelajari/ mengetahui tentang sesuatu pelajaran yang diajar guru. 1. kita mewakilkan sesuatu pengukuran berbentuk angka kepada prestasi seseorang individu untuk menggambarkan keupayaan individu tersebut. seseorang guru perlu menggunakan alat yang tepat bagi menghasilkan ukuran yang tepat. Pengukuran tidak bersifat mutlak. Sebagai contoh. Justeru. Ini jelas menunjukkan ukuran aspek-aspek berkenaan bukanlah petunjuk yang tepat sebagaimana ukuran ketinggian fizikal pelajar menggunakan pembaris. Biasanya. Seterusnya. pengukuran hanya menentukan tahap prestasi/ ciri tertentu seseorang individu/pelajar mengikut alat yang digunakan. Dalam hal ini.3 Pengujian Kita sering mendengar di stesyen TV atau di akhbar-akhbar bahawa kerajaan menggalakkan agar kenderaan pengangkutan awam dan swasta agar membawa kenderaaan mereka ke Puspakom untuk tujuan pemeriksaan.TAJUK 1 PENGUKURAN. maka sudah pastilah ukuran yang diperoleh juga tidak tepat. atau satu set instrumen bersama satu prosedur yang sistematik bagi mengukur sampel tingkah laku atau perubahan seseorang individu atau pelajar. kita boleh menganggapkan pengukuran sebagai proses untuk mendapatkan sesuatu ukuran dengan menggunakan kaedah tertentu. OUM 5 . kemahiran melukis seseorang pelajar boleh diukur melalui pemerhatian/pencerapan. Kita tidak menyatakan prestasi Ramli sama ada baik atau sebaliknya.1. Justeru. “Ujian ialah satu prosedur yang sistematik untuk memerhati perlakuan atau tingkah laku seseorang individu dan menjelaskannya dengan bantuan skala bernombor. Justeru. PENGUJIAN DAN PENILAIAN (melalui angka) tentang sebanyak mana individu/pelajar mempunyai sesuatu ciri yang diukur dengan menggunakan alat tertentu”. walaupun skor 90 itu dua kali ganda 45. pengukuran keupayaan mental seseorang sudah tentu lebih sukar diukur secara tepat berbanding ketinggian fizikalnya. atau satu sistem yang berkategori”. Pengukuran boleh juga dibuat tanpa menggunakan pengujian. Pada pendapat anda apakah tujuan sebenar pengujian dilakukan? Antara ketiga-tiga istilah berkenaan. Pengujian dapat dianggap sebagai proses penyerahan set soalan yang piawai yang perlu dijawab. manakala pengujian pula merupakan salah satu daripada kaedah tersebut. Jika alat yang digunakan mempunyai kecacatan. Ketinggian fizikal seseorang boleh diukur secara tepat dengan menggunakan alat ukur yang tepat seperti penggunaan pembaris. Ramli mendapat 60 peratus dalam ujian Matematik. Dalam erti kata lain pengukuran ialah proses menentukan sejauh mana seseorang individu memiliki ciri-ciri tertentu. sementara pengetahuan dan sikapnya boleh diukur melalui temubual. Contohnya. Menurut Cronbach (1970). kita hanya mengukur pencapaian matematik tanpa memberikan nilai kepada ukuran yang diperoleh. misalnya. seseorang pelajar yang mendapat skor 90 tidak boleh dianggap mengetahui dua kali ganda daripada pelajar yang mendapat skor 45.

dikukuhkan oleh Milagros 1981. satu ukuran yang disebut sebagai “markah” akan diberikan kepada pelajar tersebut. 1991) yang menegaskan bahawa: “Ujian adalah suatu cara untuk mendapatkan contohan perlakuan yang diperlihatkan oleh murid di dalam keadaan yang dikawal atau ditentukan.2 ARAS UKURAN Secara umumnya. Melalui pengujian inilah seseorang guru mengetahui sama ada pelajar-pelajarnya telah menguasai pengetahuan.org/ Latihan 1. kecekapan guru membangunkan alat pengujian amat penting. Pada umumnya terdapat dua jenis pembolehubah asas dalam pengukuran. Kedua-dua jenis pembolehubah ini 6 OUM . pengukuran dan penilaian yang tepat.measurementexperts. 1. Penyataan dan pengkelasan pembolehubah dalam bentuk kuantitatif melibatkan pengukuran yang menggunakan skala tertentu. Kesimpulannya. iaitu: (i) jenis kuantitatif (seperti 20%. kemahiran atau sikap yang ingin disampaikan guru. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 Contoh skala bernombor ialah angka 30/100 untuk ujian penglihatan. misalnya. (dipetik dari Raminah. Kepentingan pengujian bagi mengukur perubahan tingkah laku pelajar seperti yang dinyatakan di atas. sederhana atau tinggi tidaklah setepat ukuran yang menggunakan skor sebenar motivasi pelajar. Justeru. motivasi tinggi). Manakala contoh sistem berkategori pula ialah “ekstrovert” atau “introvert” bagi ujian personaliti. 50%. 80%) dan (ii) jenis kategori (seperti motivasi rendah. motivasi sederhana. malah sama pentingnya dengan penguasaan guru terhadap kurikulum yang diajar bagi menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. yang dilaksanakan guru dalam bilik darjah. diikuti pelaksanaan/ pentadbiran ujian dan berakhir dengan pemeriksaan skrip jawapan. Hasil daripada pemarkahan jawapan pelajar. Pengujian menjelaskan tahap berapa baiknya prestasi pelajar yang diuji.PENGUKURAN. (Raminah 1991:2). pengesanan hasil pengajaran dan pembelajaran boleh dibuat melalui pengujian. Anda boleh mendapat maklumat lanjut berherhubung dengan konsep Pengujian ini di laman web berikut : http://www. 100/120 untuk ujian kecerdasan (IQ Test) dan 80/100 bagi ujian pencapaian bagi sesuatu mata pelajaran seperti Sains. Maklumat yang diperoleh daripadanya akan dijadikan dasar untuk membuat penilaian atau pengadilan”. pengukuran dan penilaian. Proses pengujian lazimnya bermula dengan peringkat persediaan. pengukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian akademik pelajar adalah berbeza daripada pengukuran yang digunakan untuk menentukan tahap apresiasi agama pelajar.1 Jelaskan perbezaan antara pengujian. Begitu juga membuat pengkelasan darjah motivasi sebagai bermotivasi rendah. terdapat pelbagai bentuk pengukuran yang berbeza. atau “rabun warna” bagi ujian penglihatan.

3 atau 4. sela dan nisbah. etnik Melayu diwakili nombor 1. ii. misalnya. Skala ini mengkategorikan pembolehubah berdasarkan persamaan dan seterusnya memberikan nama kepada pembolehubah berkenaan. PENGUJIAN DAN PENILAIAN boleh diukur dengan menggunakan empat jenis skala. individu yang dikelaskan ke dalam kategori Melayu tidak boleh menjadi ahli kategori etnik lain. Pengkelasan data asal kepada data nominal bersifat satu kepada satu. Nombor yang mewakili setiap kategori tidak mempunyai nilai pemeringkatan. Nombor yang digunakan di sini hanyalah mewakili atau melambangkan kategori pembolehubah yang dinyatakan. iaitu skala nominal. nombor 4 untuk etnik Melayu. Setiap ahli hanya dimiliki oleh satu kategori sahaja. OUM 7 . Nombor I dalam sistem ini tidaklah menunjukkan bilangan yang kecil berbanding nombor 2. Secara ringkasnya. Rajah 1. misalnya. tetapi dianggap sebagai nama kategori sahaja. iii.1 Skala Nominal Skala nominal ialah skala yang dianggap paling mudah dan mempunyai ketepatan yang paling rendah. Dalam skala nominal ini. Ciri-ciri utama skala nominal adalah seperti berikut: i. Misalnya. guru ingin mengkelaskan pelajar-pelajar mengikut etnik atau jantina. skala boleh ditakrifkan sebagai angka yang digunakan untuk mengkelas atau menunjukkan tahap/nilai sesuatu ukuran. nombor 2 untuk etnik India dan nombor 1 untuk lain-lain etnik. ordinal. Nombor ini tidak mempunyai sebarang nilai dan skala yang menggunakan nombor untuk mengkategori pembolehubah ini disebut sebagai skala nominal. Guru berkenaan perlu meletakkan nilai tertentu kepada pembolehubah tersebut bagi mewakili etnik berkenaan. etnik Cina diwakili nombor 2. kita boleh menukar ganti nombor berkenaan untuk mewakili kategori etnik tertentu. iaitu etnik. nombor 3 untuk etnik Cina.TAJUK 1 PENGUKURAN.2. Misalnya. etnik India diwakili nombor 3 dan etnik-etnik lain diwakili nombor 4.2 Aras ukuran 1.

(2) Kurang Setuju. Nombor atau kategori yang diguna menggambarkan ukuran asal pembolehubah mengikut susunan daripada kecil kepada yang besar atau daripada kategori yang baik kepada kategori yang lebih baik. 3. skala ordinal mampu (a) membezakan kategori dan (b) membezakan nilai pemeringkatan. Kategori yang digunakan bagi mengkelaskan data ordinal adalah saling eksklusif. Contoh lain skala ordinal ialah skala Likert (misalnya. diikuti nombor 2. 4 yang menunjukkan kedudukan pelajar dalam darjah dari segi pencapaian akademik adalah contoh skala ordinal.2.PENGUKURAN. ii. (3) Sederhana Setuju. Umumnya. 3 4 dan berikutnya. Data boleh disusun sama ada daripada yang terrendah kepada yang tertinggi atau daripada yang lemah kepada yang cemerlang. Ukuran mempunyai pemberat. Misalnya.3 menunjukkan contoh Borang Soal Selidik yang dilakukan oleh pihak OUM yang menggunakan konsep Skala Ordinal untuk tujuan penambahbaikan terhadap modul-modul OUM. Ini menunjukkan nombor 1 adalah lebih baik daripada nombor 2. 8 OUM . (4) Setuju.2 Skala Ordinal Ukuran bersifat ordinal pula memberikan nilai pemeringkatan. (5) Sangat Setuju). Pelajar yang mendapat markat keseluruhan yang tinggi diberikan nombor 1. iatu setiap kategori mempunyai pemberat yang kurang atau lebih berbanding kategori lain. Ciri-ciri utama skala ordinal adalah seperti berikut: i. 3. nombor 1. 4 dan seterusnya. iii. 2. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 1. Ukuran yang diguna menunjukkan pemeringkatan secara logik. (1) Sangat Tidak Setuju. Rajah 1.

3 Contoh borang soal selidik OUM 9 . PENGUJIAN DAN PENILAIAN 1 2 3 4 5 6 Rajah 1.TAJUK 1 PENGUKURAN.

Data jenis ini mempunyai ciri pemeringkatan dan juga mempunyai perbezaan bagi setiap unit sela yang sama nilai. Suhu 0ÚC di sini bukan bermakna tidak ada kepanasan. Dalam hal ini. maka perbezaan pencapaian antara pelajar A yang mendapat 95% dengan Pelajar B yang mendapat 70% adalah sama dengan perbezaan pencapaian pelajar C yang mendapat 50% dengan pelajar D yang mendapat 25%. khususnya yang berlaku di negara jiran seperti Indonesia. Kategori yang digunakan bagi mengkelaskan data sela adalah saling eksklusif. iaitu skala yang mempunyai semua ciri skala sela dan juga nilai mutlak. Misalnya. Contoh ukuran berskala sela ialah ukuran suhu.PENGUKURAN. Dalam skala sela. 10 OUM . Bagaimanapun kita tidak boleh mengatakan pencapaian pelajar C adalah dua kali lebih baik daripada D. iaitu skala sela tidak mempunyai nilai mutlak. v. perbezaan suhu antara 25ÚC dengan 35ÚC adalah sama dengan perbezaan suhu antara 15ÚC dengan 5ÚC. iaitu perbezaan 10 darjah.2. Perbezaan satu unit ukuran mempunyai nilai yang sama bagi semua perbezaan ukuran. Ukuran dalam skala sela bernilai arbitrari (tidak mutlak). Malah kita boleh mengatakan 90 adalah dua kali ganda 45 (2 X 45 = 90).3 Skala Sela Skala ketiga ialah skala jenis sela. Contoh lain. Dalam skala nisbah nilai sifar (0) adalah kosong. nilai sifar (0) merupakan suatu nilai yang arbitrari. Ukuran yang diguna mempunyai pemberat.4 Skala Nisbah Skala keempat ialah skala nisbah. Ukuran yang diguna menggambarkan susunan pemeringkatan secara logik. iii. Skala sela memberikan sela yang sama daripada titik origin. kerana skala sela tidak mempunyai nilai mutlak. suhu 0ÚC merupakan nilai permulaan sistem pengukuran suhu dalam ÚC. jarak dan tinggi. yang tidak menggambarkan nilai kuantiti kosong. Tahukah anda bagaimanakah gempa bumi ini diukur dan apakah jenis skala yang digunakan? 1. Contoh ukuran berskala nisbah ialah wang. Ciri-ciri skala sela adalah seperti berikut: i. Misalnya. terutamanya ciri-ciri aspek pemeringkatan. Ini bermaksud skala sela mempunyai ciri-ciri nominal dan ordinal. Kita sering melihat dan mendengar berlakunya gempa bumi. Skala ini berupaya menunjukkan perbezaan antara beberapa kategori dan ia boleh menunjukkan kesamaan dalam unit ukuran yang digunakan. andaikan terdapat empat orang pelajar yang diukur pencapaiannya dalam skala sela. iv. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 1. tetapi hanya berdasarkan jarak. Jarak numerik yang sama dalam skala sela menggambarkan jarak yang sama pada ciri-ciri yang diukur. perbezaan antara 30 hingga 60 adalah sama dengan perbezaan 60 hingga 90. Nilai sifar (0) juga adalah arbitrari. Jadual di bawah menunjukkan ciri-ciri keempatempat skala ukuran yang telah dibincangkan. ii.2. iaitu sesuatu ukuran sama ada lebih kecil atau lebih besar daripada yang lain.

1. Pengukuran tingkah laku dalam bidang psikologi kadang kala agak sukar dibezakan antara skala ordinal dan sela.3. (c) Skor ujian Sejarah (45.2 Nyatakan jenis skala untuk ukuran berikut: (a) Jawatan (Pengetua.TAJUK 1 PENGUKURAN. Bagaimanapun. PENGUJIAN DAN PENILAIAN Jadual 1. C. ukuran ini dianggap sebagai berskala sela.1: Skala Ukuran Skala Nominal Ordinal Sela Nisbah Ciri-ciri Mempunyai nilai pengkelasan sahaja. skala ordinal memberikan lebih banyak maklumat daripada skala nominal. mengapakah aktiviti pengujian dan penilaian penting kepada guru? Apakah implikasinya kepada pelajar dan sekolah? Pengujian dan penilaian dalam pengajaran dan pembelajaran adalah sama pentingnya dengan proses pengajaran dan pembelajaran itu sendiri. Guru Kanan. perbezaan ukuran dan mutlak. Latihan 1. Mempunyai nilai pemeringkatan. Guru). andaian yang logik ialah ukuran ini adalah berskala ordinal. pelajar dan ibu bapa. Sekiranya ditinjau dari aspek yang lebih luas. B. Nyatakan perbezaan antara keempat-empat skala pengukuran. Mempunyai nilai pengkelasan dan pemeringkatan. penilaian yang dijalankan memberi manfaat besar kepada guru. setiap jenis skala ukuran memberi maklumat yang berbeza. Gunakan peta minda untuk melakarkan jawapan anda. Mempunyai nilai pemeringkatan dan perbezaan ukuran.3 TUJUAN PENILAIAN DI BILIK DARJAH Pada pandangan anda. 75. dalam penganalisisan data. F). 50. dalam ukuran yang menggunakan skala Likert. (b) Gred pencapaian (Gred A. OUM 11 . Misalnya. D. Skala sela pula dapat memberikan lebih banyak maklumat daripada skala ordinal. Kesimpulannya. Penolong Kanan. 87). Matlamat utama penilaian ialah untuk memperbaiki pengajaran dan pembelajaran. Hierarki keempat-empat skala ukuran ini ditunjukkan dalam Rajah 1. Tidak Pasti). Tidak. malah kepada pihak sekolah serta Kementerian Pelajaran sendiri. 60. Begitu juga. Skala nisbah memberikan lebih banyak maklumat daripada skala sela. (d) Respon terhadap soal selidik (Ya.

tujuan atau kepentingan penilaian dalam pendidikan khususnya dalam bilik darjah.PENGUKURAN. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 Rajah 1. hasil penilaian yang dijalankan dapat dijadikan asas kepada guru untuk membuat keputusan berhubung dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. beliau akan menggunakan maklumat yang diperoleh bagi membuat keputusan untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran pelajar. melihat pencapaian. Sepanjang guru mengajar. Bagi memudahkan pemahaman anda. dijelas berasakan beberapa tujuan seperti membuat diagnosis. 12 OUM . membuat pemilihan dan menempatkan serta memberikan bimbingan dan kaunseling kepada pelajar.3 : Hierarki skala ukuran Seperti yang dinyatakan sebelum ini.

Hasil penilaian ini akan menunjukkan pencapaian akademik pelajar mengikut gred yang diberikan.3.3. Guru juga perlu membuat keputusan sama ada untuk mengubah strategi pengajaran. guru dapat mengenal pasti pelajar yang cepat/cergas. sederhana. yang memerlukan aktiviti pengayaan dan pelajar yang lemah yang memerlukan aktiviti pemulihan. Tingkatan 3 (PMR) dan Tingkatan 5 (SPM). misalnya pada akhir Tahun 6 (UPSR). kemahiran dan sikap yang ingin disampaikan guru. sama ada pada tahap yang sangat memuaskan. Maklumat berkenaan akan digunakan guru untuk mengubah pendekatan pengajaran atau menyediakan latihan yang khusus supaya masalah yang dihadapi pelajar dapat diatasi. memuaskan. supaya ia lebih bersesuaian dengan keperluan pelajar atau mengulang pelajaran dengan menggunakan strategi yang sama dan sebagainya. Pengesanan kemajuan pelajar secara berterusan ini akan memberi maklum balas kepada guru tentang masalah yang dihadapi pelajar. penilaian ini juga dapat memberi maklum balas tentang masalah yang dihadapi pelajar dalam pembelajaran.2 Pencapaian Penilaian yang dijalankan pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran dapat memberikan maklumat tentang tahap penguasaan para pelajar terhadap pengetahuan. Tanpa bantuan khas ini. Selain itu. Daripada penilaian yang dijalankan juga. OUM 13 . 1. penilaian yang dijalankan pada akhir tempoh pengajian. Penilaian yang dijalankan sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran akan memperlihatkan kemajuan pelajar dalam jangka masa tertentu. seperti pemilihan dan penempatan. sederhana atau gagal. guru akan menyelidik punca masalah tersebut. Dengan itu.1 Diagnosis Penilaian yang dijalankan oleh guru dalam bilik darjah akan dapat memberikan maklum balas kepada guru tentang tahap penguasaan pelajar terhadap pengetahuan dan kemahiran yang telah diajar. guru dapat mengenal pasti kemajuan seseorang pelajar. Penilaian pada peringkat ini lebih bercorak formal dengan tujuan akhirnya untuk memberi sijil kepada pelajar.4: Tujuan penilaian 1. seperti cemerlang.TAJUK 1 PENGUKURAN. adalah bertujuan untuk menentukan gred pencapaian para pelajar secara keseluruhan. lemah atau tidak ada sebarang kemajuan langsung. pelajar-pelajar akan terus menghadapi masalah dan akibatnya mereka akan terus ketinggalan dalam pembelajaran. PENGUJIAN DAN PENILAIAN Rajah 1. Selain itu. Pihak sekolah akan dapat menentukan keupayaan keseluruhan seseorang pelajar berdasarkan pencapaian yang ditunjukkan dalam peperiksaan yang diduduki untuk tindakan selanjutnya. Adakah pelajar mempunyai masalah dalam mempelajari dan menguasai pengetahuan dan kemahiran yang telah diajar? Sekiranya pelajar menghadapi masalah.

keputusan pelajar yang cemerlang dalam mata pelajaran sains memungkinkan ditempatkan dalam aliran sains atau mengikut kecenderungan seseorang murid berkenaan. guru juga dapat memilih pelajar untuk dikelompokkan dalam sesuatu kumpulan berasaskan tahap penguasaan mereka.3 Pemilihan dan Penempatan Penilaian adalah penting sebelum pengajaran dan pembelajaran bermula kerana guru perlu meninjau sejauh manakah pelajar-pelajarnya menguasai pengetahuan dan kemahiran asas kepada tajuk yang hendak diajar. terdapat pula motivasi yang bersifat ekstrinsik/luaran.3. tujuan penilaian juga ialah untuk memilih dan menempatkan pelajar mengikut aliran tertentu. Setiap pelajar sepatutnya mempunyai motivasi untuk belajar dan ia mungkin bersifat intrinsik/dalaman. Misalnya. Contohnya. iaitu motivasi daripada dalam diri pelajar itu sendiri. seseorang guru Bahasa Melayu yang akan mengajar pelajar bukan penutur asli bahasa Melayu. Rajah 1. Maklumat ini penting untuk guru membuat keputusan dalam menentukan peringkat yang bersesuaian untuk memulakan pengajaran. tujuan penilaian ialah untuk memilih dan menempatkan pelajar mengikut penguasaan pengetahuan dan kemahiran mereka. iaitu motivasi daripada luar. seperti tatabahasa.5 : Bimbingan dan kaunseling 14 OUM . mereka yang belajar disebabkan ingin mengetahui sesuatu dengan mendalam. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 1.PENGUKURAN. 1. perbendaharaan kata dan sebagainya.4 Bimbingan dan kaunseling Penilaian juga dapat digunakan untuk tujuan bimbingan dan kaunseling kepada pelajar yang memerlukannya. Sekiranya penguasaan mereka berbeza. Selain motivasi yang bersifat intrinsik ini.3. akan memperoleh pencapaian yang baik dan seterusnya akan dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. seperti dorongan daripada ibu bapa/rakan sebaya atau nasihat daripada guru/guru besar. guru perlu menempatkan mereka mengikut tahap penguasaan masing-masing dan seterusnya merancang dan melaksanakan pengajaran mengikut keperluan mereka yang berbeza-beza itu. perlu mengetahui aspek pengetahuan dan kemahiran manakah yang telah mereka kuasai. Selain itu. Misalnya. Selain memulakan sesi pengajaran. Dalam keadaan ini.

Pelajar yang mendapat keputusan cemerlang akan terus berusaha untuk mengekalkan pencapaian mereka dengan semangat yang tinggi. Daripada maklumat yang diperoleh. PENGUJIAN DAN PENILAIAN Penilaian ini yang dijalankan dari masa ke masa dapat meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar dengan lebih gigih supaya memperoleh pencapaian akademik yang lebih baik. Melalui maklum balas yang ditunjukkan oleh pelajar. jari-jemari dan penumpuan pelajar kepada guru. guru boleh menelah tahap kesediaan pelajar untuk menerima pengajaran atau sebaliknya. sama ada telah dapat dicapai dengan jaya atau sebaliknya. Secara umumnya. maka jelas menunjukkan strategi pengajarannya kurang berkesan. guru dapat menilai sama ada pengajarannya berkesan atau sebaliknya.3. Sekiranya. maklumat penilaian ini dapat menunjukkan tahap penguasaan mereka terhadap sesuatu tajuk pelajaran. Sebaliknya. Secara mudah. yang dibuat melalui pemerhatian ke atas keadaan fizikal pelajar. Seandainya mereka lemah dalam sesuatu tajuk. tentang kurikulum yang digunakan di sekolah-sekolah. Ketiga-tiga bentuk pengukuran ini bertujuan mengesan penguasaan secara serta-merta. maklumat tentang kelemahan pelajar dapat membantu guru untuk memberi bimbingan. OUM 15 . seperti memberikan tumpuan yang lebih atau menghantar anak-anak mereka ke kelas tuisyen dengan harapan pencapaian anak-anak mereka akan meningkat. Kepada pelajar pula. penilaian juga dapat memberikan maklumat yang jelas kepada pihak penggubal dasar. rata-rata pelajar tidak dapat menguasai sesuatu yang diajar. mengesan kemajuan dan mengesan pencapaian pelajar. penilaian guru dapat memberikan maklum balas tentang kemajuan dan pencapaian anak-anak mereka dalam semua mata pelajaran dan juga dalam aspek sahsiah. penilaian juga penting dalam menentukan kesediaan pelajar untuk mempelajari sesuatu kemahiran baru.TAJUK 1 PENGUKURAN. Hasil penilaian juga dapat memberikan input kepada guru tentang keberkesanan pengajarannya. mereka akan mengetahuinya dan dengan sendiri mereka akan memberi tumpuan kepada perkara yang mereka kurang kuasai. mata. Ibu bapa dapat mengambil tindakan sewajarnya. (ii) lisan dan (iii) penulisan. pelajar-pelajar yang lemah akan dapat mengenal pasti kelemahan mereka dan seterusnya dapat memperbaiki kelemahan tersebut. 1. Selain itu. Memulakan pengajaran mengikut kesediaan pelajar adalah amat penting untuk memastikan pelajar mempunyai keyakinan dan keupayaan asas untuk mengikuti sesi pengajaran dan seterusnya memudahkan mereka menguasai kemahiran yang hendak diajar. iaitu : (i) pemerhatian. yang memerlukan pengubahsuaian segera bagi memperbetulkan keadaan. Seterusnya. khususnya penggubal kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia. maka pengubahsuaian sukatan pelajaran serta pendekatan pengajaran dan pembelajaran boleh dilakukan. Pihak Kementerian mendapat maklum balas yang tepat tentang pencapaian objektif sukatan pelajaran.5 Tujuan Lain Penilaian Selain tujuan yang dinyatakan di atas. seperti tangan. jadual di bawah menunjukkan bentuk-bentuk pengukuran berkenaan. Penilaian ini dijalankan guru sebelum memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran. Sekiranya maklum balas yang diperoleh tersebut menunjukkan terdapat kekurangan yang ketara dalam mencapai objektif tertentu. pengukuran yang dijalankan di bilk darjah dapat dibuat melalui tiga bentuk. tunjuk ajar atau kaunseling untuk menangani masalah mereka dengan cara yang lebih berkesan. kepada ibu bapa. Malah.

pujian harus diberikan kepada pelajar yang telah melakukan latihan dengan betul. menilai pergerakan fizikal dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani atau amali dalam Pendidikan Islam. Menilai kefasihan menghafal melalui aktiviti bacaan kuat. guru akan memberikan bimbingan. Ujian dijalankan dengan bantuan alat ujian lisan yang sesuai. teguran dan nasihat kepada pelajar. sebaliknya. Guru perlu merekod dan melaporkan pencapaian pelajar dan memberikan tindakan susulan jika perlu. Begitu juga.Guru perlu merancang sama ada mengadakan aktiviti-aktiviti ini secara individu atau secara kumpulan. menilai bacaan murid dalam Bahasa Melayu dan menghafaz dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. Jika perlu guru hendaklah merekodkan segala perlakuan yang ditunjukkan oleh pelajar. Seterusnya. Mengesan Pencapaian Pengukuran dan penilaian ini bertujuan untuk mengesan pencapaian pelajar selepas beberapa sesi pengajaran dan pembelajaran. Misalnya. Jadual 1. Guru perlu merekodkan pencapaian pelajar dan seterusnya mengambil tindakan susulan yang mengikut keperluan pelajar. Misalnya. Jika perlu guru boleh merekodkan segala perlakuan yang ditunjukkan oleh pelajar-pelajarnya. 16 OUM . Seterusnya. seperti senarai semak atau skala kadar.Pengukuran dapat dijalankan dengan guru merancang dengan teliti sama ada pengukuran dan penilaian dibuat secara individu atau secara kumpulan dan menggunakan alat tertentu seperti senarai semak atau skala kadar. dan juga memberi tindakan susulan jika perlu. Misalnya. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 Jadual 1. pujian harus diberikan kepada pelajar yang dapat menjawab atau berbincang dengan baik. Guru perlu merekod dan melaporkan pencapaian pelajar.Penilaian dapat dijalankan dengan teliti sama ada menilai secara individu atau dalam kumpulan melalui alat tertentu. Pengukuran dijalankan dengan cara memerhati sikap dan perlakuan murid dalam memperlakukan aktiviti yang dijalankan dalam bilik darjah. Misalnya. Mengesan Kemajuan Pengukuran dan penilaian ini dibuat untuk mengesan kekuatan dan kelemahan pelajar selepas beberapa sesi pembelajaran. seperti senarai semak. Mengesan Kemajuan Pengukuran dan penilaian ini bertujuan untuk mengesan kekuatan dan kelemahan pelajar selepas beberapa sesi pembelajaran. menilai kemahiran bertutur melalui aktiviti syarahan. teguran dan nasihat sekiranya pelajar melakukan kesilapan semasa latihan. guru perlu merancang dengan teliti untuk mengadakan ujian secara individu dengan menggunakan alat seperti senarai semak atau skala kadar. Sebaliknya. skala kadar atau rekod anekdot. lakonan dan bercerita. jika perlu. menilai kemahiran pergerakan fizikal dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani atau amali dalam Pendidikan Islam. Pengukuran dijalankan secara lisan. Guru akan merekodkan maklumat jika perlu dan seterusnya mengambil tindakan susulan mengikut keperluan setiap pelajar.PENGUKURAN. perbincangan atau kuiz secara lisan. seperti menilai kebolehan pelajar bertutur melalui soal-jawab lisan.Guru boleh merancang sama ada untuk mengadakan aktiviti secara individu atau secara kumpulan. Seperti juga mengesan kemajuan. untuk mengesan pencapaian. Mengesan Pencapaian Pengukuran dan penilaian ini bertujuan mengesan pencapaian selepas beberapa sesi pembelajaran.Seperti juga mengesan kemajuan. kuiz dan hafazan. mengesan pencapaian memerlukan guru merancang dengan teliti untuk mengadakan ujian secara individu.4 : Pengukuran Secara Lisan Mengesan Serta-merta Pengukuran dan penilaian ini bertujuan untuk mengesan penguasaan objektif pengajaran dengan serta-merta dalam bilik darjah. guru akan memberikan bimbingan.3 : Pengukuran Secara Pemerhatian Mengesan Serta-merta Pengukuran dan penilaian ini dijalankan dengan tujuan mengesan penguasaan hasil pembelajaran dengan serta-merta.

dan akhirnya melakukan tindakan susulan. Guru perlu merekodkan segala perlakuan yang ditunjukkan oleh pelajar.3 1. sekiranya pelajar melakukan kesilapan. teguran atau nasihat. kemajuan dan pencapaian para pelajar dalam bilik darjah. guru menilai pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran berbahasa pelajar melalui kerja yang dihasilkan pelajar. OUM 17 . Perlu ditegaskan sekali lagi bahawa guru berperanan penting dalam mengesan perkembangan. guru akan memberikan bimbingan. Latihan 1. Di samping itu juga.TAJUK 1 PENGUKURAN. Mengesan Pencapaian Pengukuran dan penilaian ini bertujuan untuk mengesan pencapaian selepas beberapa sesi pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu merekod dan melaporkan pencapaian pelajar dan memberikan tindakan susulan jika perlu. pengukuran dan penilaian. Guru menentukan hasil pembelajaran bagi pelajar-pelajarnya serta merancang dan melaksanakan penilaian dan juga merekod segala maklumat yang diperoleh. guru dapat memastikan perkembangan potensi individu secara menyeluruh agar selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). kebolehan. Seterusnya. Mengesan Kemajuan Pengukuran dan penilaian ini bertujuan untuk mengesan kekuatan dan kelemahan pelajar selepas beberapa sesi pembelajaran. Guru perlu merekodkan perlakuan pelajar dan mengambil tindakan susulan mengikut keperluan pelajar. Melalui aktiviti penilaian.Guru perlu merancang dengan teliti sama ada pengukuran dibuat secara individu atau secara kumpulan. PENGUJIAN DAN PENILAIAN Jadual 1. 2. misalnya. perbincangan turut menyentuh aspek aras ukuran serta kepentingan penilaian dalam bilik darjah. misalnya.5 : Pengukuran Secara Pemerhatian Mengesan Serta-merta Pengukuran dan penilaian ini bertujuan mengesan pembelajaran secara serta-merta. menilai proses penulisan pelajar. Bagaimanakah penilaian dapat membantu memperbaiki pengajaran dan pembelajaran? Nyatakan ciri-ciri: (a) Pengujian (b) Pengukuran (c) Penilaian RUMUSAN Dalam bab ini anda telah didedahkan dengan konsep pengujian. dengan menggunakan alat tertentu seperti senarai semak. Pengukuran dibuat melalui pemerhatian seperti juga untuk tujuan mengesan kemajuan.Guru perlu merancang dengan teliti sama ada pengukuran perlu dibuat secara individu atau secara kumpulan.Guru perlu merancang sama ada untuk mengadakan aktiviti secara individu atau secara kumpulan.

3. kemahiran atau sikap. Proses/posedur yang sistematik bagi mendapatkan maklumat dan membuat pertimbangan tentang hasil pembelajaran. Mengapakah proses penilaian dijalankan dalam bilik darjah? UJIAN 2 Skala nisbah mempunyai nilai pemeringkatan. Proses/prosedur yang sistematik bagi membuat pertimbangan dalam menafsir hasil pengukuran. Berikan contoh ukuran yang menggunakan skala nisbah dan jelaskan nilai pemeringkatan. penguasaan kemahiran dan sikap pelajar. lisan atau secara bertulis. 2.PENGUKURAN. 2. termasuk pencapaian akademik. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 GLOSARI Pengujian Proses/prosedur yang sistematik bagi mengukur pencapaian pelajar yang biasanya dibuat secara bertulis. Bagaimanakah penilaian dapat membantu memperbaiki pengajaran dan pembelajaran? Nyatakan skala-skala pengukuran yang boleh digunakan dalam pengukuran dan pengujian dalam pendidikan. 1. Pengukuran Penilaian Pentaksiran UJIAN 1 1. Jelaskan maksud “nilai pemeringkatan” dan “nilai mutlak”. perbezaan ukuran dan mutalak. Tujuan pengujian ialah untuk menentukan pencapaian pelajar dalam sesuatu sesi pembelajaran. yang bertujuan untuk memberi maklumat tentang pencapaian akademik. Tujuan pengujian ialah untuk menentukan perubahan tingkah laku pelajar. Jelaskan hubungan antara pengukuran dan skala. 3. 18 OUM . Proses/prosedur yang sistematik bagi mengukur perubahan tingkah laku pelajar yang boleh dibuat secara pemerhatian. nilai perbezaan ukuran dan nilai mutlak bagi ukuran ini.

(2000). Essential of psychological testing (3rd ed. (1975). Washington D.R. Popham.TAJUK 1 PENGUKURAN. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.) improving educational assessment and an inventory of measures of affective behaviour. Penilaian di bilik darjah.J. Popham. OUM 19 . D. 2nd ed.J.E. Penilaian kendalian sekolah. Kementerian Pendidikan Malaysia. L. Competencies for analysis and application. L. Gay. Charles E.L.) New York: Harper & Row. PENGUJIAN DAN PENILAIAN RUJUKAN Cronbach. R. N. “Evaluation s enlightment for decision making” in Beatty. (1971). Testing : What every parent should know about school tests. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. London: Allyn & Bacon. W.H (Ed. Linn. Educational and evaluation and measurement. & Gronlund. Educational evaluation. New Jersey: Printice-Hall Inc. Merril. Raminah Hj Sabran. Ed. W.J.L. (1985). (8th. Stufflebeam. (1991). (2002). Mokhtar Ismail (1995). (2000). Measurement and assessment in teaching. (1970). Pusat Perkembangan Kurikulum.) New Jersey: Printice Hall.C: ASCD. W. Penilaian dan pengujian Bahasa Malaysia: Penerapannya pada peringkat sekolah rendah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful