P. 1
pengujian, pengukuran dan penilaian

pengujian, pengukuran dan penilaian

|Views: 40|Likes:
Published by Ikhwan Izam
pengujian, pengukuran dan penilaian
pengujian, pengukuran dan penilaian

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Ikhwan Izam on Mar 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2013

pdf

text

original

TAJUK 1 PENGUKURAN, PENGUJIAN DAN PENILAIAN

TAJUK 1

PENGUKURAN, PENGUJIAN DAN PENILAIAN

PENGENALAN
Dalam menempuh kehidupan seharian, kita seringkali berhadapan dengan apa yang dikatakan sebagai pengujian, pengukuran dan penilaian dalam semua keadaan yang memerlukan kita membuat sesuatu pertimbangan atau keputusan. Anda sebagai guru perlu membuat pertimbangan dan keputusan berhubung dengan pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung untuk menentukan sama ada objektif pembelajaran sudah dicapai pelajar atau memerlukan ulangan semula dan sebagainya. Pengujian, pengukuran dan penilaian adalah antara beberapa konsep penting dalam dunia pendidikan. Sering kali istilah ini digunakan secara bertukar ganti. Misalnya, sesetengah guru apabila mengedarkan kertas ujian, mereka mengatakan mereka ingin mengukur atau menilai prestasi pelajar dalam sesebuah bilik darjah, tanpa menghirau maksud khusus yang mendukung istilah-istilah berkenaan. Secara khususnya, ketiga-tiga istilah berkenaan mempunyai makna yang spesifik dan ketiga-tiganya mempunyai perbezaan. Dalam dunia pendidikan, penilaian yang sistematik, dengan mengambil kira semua faktor yang boleh mempengaruhi maklumat atau dapatan yang diperoleh, akan membantu guru dalam membuat sesuatu keputusan dengan tepat.

OBJEKTIF
Pada akhir bab ini, anda seharusnya dapat: 1. menjelaskan maksud pengujian, pengukuran dan penilaian; 2. membezakan konsep pengujian, pengukuran dan penilaian; dan 3. mengenalpasti tujuan penilaian dijalankan.

PETA MINDA TAJUK

OUM

1

ia akan membolehkan kita membuat anggaran. RavenMatrices. pengukuran yang dijalankan bagi menguji kecerdasan kanak-kanak melalui ujian oleh Stanford-Binet. kita tidak lari daripada membuat keputusan. berkaitan dengan tujuan penilaian dijalankan. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 1. (a) Pertama.1. konsep penilaian telah berkembang sehingga muncul beberapa istilah yang berkaitan seperti pengukuran (measurement). individu didedahkan kepada pembolehubah yang sama dalam keadaan terkawal. Penilaian juga dapat dianggap sebagai satu cara untuk mendapatkan bukti yang tepat tentang sesuatu perkara. memproses maklumat. Dalam konteks ini. Sebagai contoh. Weschler dan A. maka (b) Kedua. maka keputusan yang diperoleh menjadi lebih tepat dan seterusnya tindakan yang diambil adalah benar-benar bersesuaian.1 KONSEP PENILAIAN. Cuba anda bayangkan bagaimanakah seseorang tersebut membuat penilaian sebelum membuat keputusan untuk membeli. mendapati taraf bacaan tidak memuaskan. Apakah sebenarnya maksud penilaian? Penilaian adalah konsep yang telah digunakan dalam pelbagai bidang.C. pihak sekolah ingin meningkatkan taraf bacaan murid-murid di sekolah rendah dan selepas membuat penilaian. Maklumat dan bukti ini amat penting dalam menyelesaikan 2 OUM .R. apakah penilaian-penilaian yang anda lakukan terlebih dahulu sebelum menerima tawaran tersebut.1 Penilaian Pernahkah anda berada dalam satu-satu acara lelongan awam seperti melelong barang-barang antik. Dengan mengadakan penilaian. penilaian (evaluation) dan pentaksiran ( assessment ). Apabila sesuatu penilaian ingin dijalankan.E. Penilaian dilakukan kerana mempunyai matlamat tersendiri. penilaian wajar dilakukan terlebih dahulu. PENGUKURAN DAN PENGUJIAN Sekiranya anda diberi peluang untuk melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi. Sebenarnya. Apakah kayu ukur yang akan anda gunakan sebelum membuat keputusan dan bagaimanakah anda menguji keputusan yang dilakukan tersebut sama ada akan membawa kesan baik atau sebaliknya untuk anda? Sebagai insan yang hidup di muka bumi ini. 1. Dalam pengukuran. sama ada matlamat yang telah ditetapkan itu tercapai atau sebaliknya. sekurang-kurangnya dua keputusan yang utama perlu diambil. membuat kesimpulan dan membuat keputusan. Dalam membuat sebarang keputusan. satu tindakan baru perlu diambil. mendapatkan maklumat. sama ada mudah atau sukar. penilaian akan melibatkan penentuan objektif. aktiviti penilaian dalam bidang sains perlakuan dan juga sains kemasyarakatan bermula dengan kajian yang dijalankan oleh Galton dan Binet untuk mengukur kebolehan individu. Apabila proses yang dijalankan itu dibuat secara sistematik dan saintifik. Misalnya. Bermula dengan kajian tersebut.PENGUKURAN.

Dalam bilik darjah. Definisi ini melepasi maksud pengujian dan pengukuran.pubs/pe1014. Dengan menggunakan maklumat kuantitatif. iaitu menentukan ukuran. Justeru. penilaian pendidikan mencakupi aspek-aspek hasil pengajaran dan pembelajaran dan juga hasil program pengajian berbanding matlamat asalnya. penilaian boleh dinyatakan dalam bentuk gred (seperti A. tepat dan bersih. penilaian yang menggunakan data kualitatif boleh dinyatakan dalam bentuk kualitatif juga.gao. Gay (1985) berpendapat bahawa “penilaian ialah satu proses yang sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai”. Misalnya. C. lulus atau gagal). Anda boleh mendapat maklumat lanjut dengan download fail PDF dari laman web berikut: http://www. Ini seterusnya membolehkan guru membuat pertimbangan atau keputusan yang tepat berhubung pengajaran dan pembelajaran. PENGUJIAN DAN PENILAIAN sesuatu masalah. Ali dapat melukis gambar kawannya dengan cepat. penilaian dapat menyelesaikan masalah tentang pencapaian matlamat yang ditetapkan. Selain menggunakan data kuantitatif. Penilaian boleh dianggap sebagai proses membuat pertimbangan atau keputusan dalam memberikan nilai. OUM 3 . penilaian meliputi tiga proses utama. Dalam membuat penilaian. kualiti atau harga bagi sesuatu benda atau perkara. kepujian. Stufflebeam et al. mutu. dalam pendidikan. pengukuran dan penilaian. menganalisis ukuran dan menyatakan nilai/interpretasi ukuran. Dengan memahami konsep pengujian. Tindakan susulan guru ialah menilai ukuran pencapaian tersebut dengan menggunakan keputusan ujian itu bersama maklumat lain yang berkaitan.TAJUK 1 PENGUKURAN. siapa yang perlu mendapatkan maklumat dan sebagainya. apakah bukti yang dianggapkan mencukupi atau bagaimana cara mendapatkan maklumat. Misalnya. penilaian boleh dibuat dengan menggunakan sama ada maklumat yang berbentuk kuantitatif. tentang persoalan yang ingin diselesaikan. D atau E) bersama penjelasan nilainya (seperti cemerlang. Sementara itu. Secara ringkasnya. anda akan dapat merancang langkah-langkah dengan lebih teratur dan sistematik bagi mendapatkan maklumat yang tepat. Popham (1975) menyatakan penilaian yang sistematik perlu mempunyai satu tafsiran yang formal tentang nilai fenomena pendidikan. menulis dan mengira (3M) di kalangan murid sekolah rendah. Sebelumnya. (1971:xxv) menyatakan penilaian sebagai “proses delineating. B. Secara menyeluruh.gov/special. anda mungkin sering kali berhadapan dengan pelbagai masalah. Banyak definisi telah diberikan kepada istilah “penilaian”. mencari dan memberikan maklumat yang berguna dalam mempertimbangkan alternatif-alternatif keputusan”. penilaian berbeza dengan pengukuran yang melibatkan hanya pemberian ukuran dalam bentuk nombor tertentu yang lebih bersifat kuantitatif. seperti menguasai kemahiran membaca. baik. misalnya. penilaian juga boleh dibuat dengan menggunakan data berbentuk kualitatif seperti yang diperoleh daripada pemerhatian atau temubual. apabila guru memberikan ujian. kualitatif atau kedua-duanya sekali. adakah guru berkenaan mengukur pencapaian pelajar atau menilai pencapaian pelajar? Dalam keadaan ini kita boleh mengatakan guru sebenarnya mengukur pencapaian pelajar melalui ujian yang dijalankan.pdf Justeru.

1. Popham (2000) menyatakan istilah-istilah pengukuran. Skor mestilah sah dan boleh dipercayai untuk memastikan keadilan kepada pelajar dan juga untuk mengekalkan kewibawaan institusi pentaksiran. merangkumi aktiviti menghurai. Pentaksiran melibatkan proses membuat keputusan berdasarkan kepada suatu peraturan atau piawaian. memberi skor dan menterjemahkan maklumat tentang pembelajaran seseorang pelajar bagi sesuatu tujuan tertentu (Lembaga Peperiksaan Malaysia.PENGUKURAN.2 Pengukuran Kita sering melihat bahawa ahli-ahli atlit sukan yang ingin mewakili negara akan diberi syarat-syarat tertentu untuk membolehkan mereka diterima secara automatik untuk mewakili negara. Apakah sebenarnya yang diukur. merekod.1 di bawah. 2000).1. Hasil pentaksiran dinyatakan dalam bentuk skor. yang merupakan sebahagian daripada proses pembelajaran. pencapaian peribadi mereka atau jumlah penyertaan yang mereka sertai. pengujian dan penaksiran digunakan secara silih berganti dan dianggap sebagai sinonim.1: Prosedur penilaian Kini istilah “pentaksiran” mula digunakan dalam penilaian pencapaian. mengumpul. Apakah maksud dan tujuan pengukuran? Pengukuran membawa maksud yang lebih luas berbanding pengujian. Rajah 1. Pengukuran membawa definisi sebagai “suatu proses untuk mendapatkan penjelasan secara numerik 4 OUM . PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 Prosedur penilaian boleh dilaksanakan dalam lima peringkat seperti dalam Rajah 1. Pentaksiran.

kita boleh menganggapkan pengukuran sebagai proses untuk mendapatkan sesuatu ukuran dengan menggunakan kaedah tertentu. Jika alat yang digunakan mempunyai kecacatan. kemahiran melukis seseorang pelajar boleh diukur melalui pemerhatian/pencerapan. Pada pendapat anda apakah tujuan sebenar pengujian dilakukan? Antara ketiga-tiga istilah berkenaan. Justeru. “Ujian ialah satu prosedur yang sistematik untuk memerhati perlakuan atau tingkah laku seseorang individu dan menjelaskannya dengan bantuan skala bernombor. Ini jelas menunjukkan ukuran aspek-aspek berkenaan bukanlah petunjuk yang tepat sebagaimana ukuran ketinggian fizikal pelajar menggunakan pembaris. maka sudah pastilah ukuran yang diperoleh juga tidak tepat. OUM 5 . seseorang guru perlu menggunakan alat yang tepat bagi menghasilkan ukuran yang tepat. pengujian selalunya dianggap mendukung maksud yang lebih sempit atau khusus.3 Pengujian Kita sering mendengar di stesyen TV atau di akhbar-akhbar bahawa kerajaan menggalakkan agar kenderaan pengangkutan awam dan swasta agar membawa kenderaaan mereka ke Puspakom untuk tujuan pemeriksaan. walaupun skor 90 itu dua kali ganda 45. Ketinggian fizikal seseorang boleh diukur secara tepat dengan menggunakan alat ukur yang tepat seperti penggunaan pembaris. Kita tidak menyatakan prestasi Ramli sama ada baik atau sebaliknya. manakala pengujian pula merupakan salah satu daripada kaedah tersebut. misalnya. Contohnya. Seterusnya. Dalam hal ini.1. PENGUJIAN DAN PENILAIAN (melalui angka) tentang sebanyak mana individu/pelajar mempunyai sesuatu ciri yang diukur dengan menggunakan alat tertentu”. seseorang pelajar yang mendapat skor 90 tidak boleh dianggap mengetahui dua kali ganda daripada pelajar yang mendapat skor 45. pengukuran keupayaan mental seseorang sudah tentu lebih sukar diukur secara tepat berbanding ketinggian fizikalnya. Justeru. Dalam erti kata lain pengukuran ialah proses menentukan sejauh mana seseorang individu memiliki ciri-ciri tertentu. Menurut Cronbach (1970).TAJUK 1 PENGUKURAN. atau satu sistem yang berkategori”. kita hanya mengukur pencapaian matematik tanpa memberikan nilai kepada ukuran yang diperoleh. Biasanya. Sebagai contoh. pengukuran hanya menentukan tahap prestasi/ ciri tertentu seseorang individu/pelajar mengikut alat yang digunakan. sementara pengetahuan dan sikapnya boleh diukur melalui temubual. 1. Justeru. kita mewakilkan sesuatu pengukuran berbentuk angka kepada prestasi seseorang individu untuk menggambarkan keupayaan individu tersebut. Pengukuran tidak bersifat mutlak. atau satu set instrumen bersama satu prosedur yang sistematik bagi mengukur sampel tingkah laku atau perubahan seseorang individu atau pelajar. Seseorang pelajar yang mendapat skor sifar pula tidak juga boleh dianggap sebagai tidak mempelajari/ mengetahui tentang sesuatu pelajaran yang diajar guru. Pengujian dapat dianggap sebagai proses penyerahan set soalan yang piawai yang perlu dijawab. Pengukuran boleh juga dibuat tanpa menggunakan pengujian. Ramli mendapat 60 peratus dalam ujian Matematik.

motivasi sederhana. kecekapan guru membangunkan alat pengujian amat penting. 50%.org/ Latihan 1.PENGUKURAN. Anda boleh mendapat maklumat lanjut berherhubung dengan konsep Pengujian ini di laman web berikut : http://www. (dipetik dari Raminah.2 ARAS UKURAN Secara umumnya. Kedua-dua jenis pembolehubah ini 6 OUM . Pada umumnya terdapat dua jenis pembolehubah asas dalam pengukuran. diikuti pelaksanaan/ pentadbiran ujian dan berakhir dengan pemeriksaan skrip jawapan. Maklumat yang diperoleh daripadanya akan dijadikan dasar untuk membuat penilaian atau pengadilan”. terdapat pelbagai bentuk pengukuran yang berbeza. Justeru. yang dilaksanakan guru dalam bilik darjah. Hasil daripada pemarkahan jawapan pelajar. Kepentingan pengujian bagi mengukur perubahan tingkah laku pelajar seperti yang dinyatakan di atas. Begitu juga membuat pengkelasan darjah motivasi sebagai bermotivasi rendah. Manakala contoh sistem berkategori pula ialah “ekstrovert” atau “introvert” bagi ujian personaliti. Pengujian menjelaskan tahap berapa baiknya prestasi pelajar yang diuji. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 Contoh skala bernombor ialah angka 30/100 untuk ujian penglihatan. sederhana atau tinggi tidaklah setepat ukuran yang menggunakan skor sebenar motivasi pelajar.measurementexperts. motivasi tinggi). pengesanan hasil pengajaran dan pembelajaran boleh dibuat melalui pengujian. Proses pengujian lazimnya bermula dengan peringkat persediaan. 1. Kesimpulannya. dikukuhkan oleh Milagros 1981. (Raminah 1991:2). Melalui pengujian inilah seseorang guru mengetahui sama ada pelajar-pelajarnya telah menguasai pengetahuan. iaitu: (i) jenis kuantitatif (seperti 20%. misalnya. 100/120 untuk ujian kecerdasan (IQ Test) dan 80/100 bagi ujian pencapaian bagi sesuatu mata pelajaran seperti Sains.1 Jelaskan perbezaan antara pengujian. malah sama pentingnya dengan penguasaan guru terhadap kurikulum yang diajar bagi menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. pengukuran dan penilaian. kemahiran atau sikap yang ingin disampaikan guru. 1991) yang menegaskan bahawa: “Ujian adalah suatu cara untuk mendapatkan contohan perlakuan yang diperlihatkan oleh murid di dalam keadaan yang dikawal atau ditentukan. pengukuran dan penilaian yang tepat. atau “rabun warna” bagi ujian penglihatan. satu ukuran yang disebut sebagai “markah” akan diberikan kepada pelajar tersebut. Penyataan dan pengkelasan pembolehubah dalam bentuk kuantitatif melibatkan pengukuran yang menggunakan skala tertentu. 80%) dan (ii) jenis kategori (seperti motivasi rendah. pengukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian akademik pelajar adalah berbeza daripada pengukuran yang digunakan untuk menentukan tahap apresiasi agama pelajar.

Nombor yang mewakili setiap kategori tidak mempunyai nilai pemeringkatan. Setiap ahli hanya dimiliki oleh satu kategori sahaja. Misalnya. Nombor yang digunakan di sini hanyalah mewakili atau melambangkan kategori pembolehubah yang dinyatakan. nombor 4 untuk etnik Melayu. kita boleh menukar ganti nombor berkenaan untuk mewakili kategori etnik tertentu.TAJUK 1 PENGUKURAN. Misalnya. sela dan nisbah. Nombor I dalam sistem ini tidaklah menunjukkan bilangan yang kecil berbanding nombor 2. skala boleh ditakrifkan sebagai angka yang digunakan untuk mengkelas atau menunjukkan tahap/nilai sesuatu ukuran. OUM 7 . Nombor ini tidak mempunyai sebarang nilai dan skala yang menggunakan nombor untuk mengkategori pembolehubah ini disebut sebagai skala nominal. individu yang dikelaskan ke dalam kategori Melayu tidak boleh menjadi ahli kategori etnik lain. Dalam skala nominal ini. ii. Skala ini mengkategorikan pembolehubah berdasarkan persamaan dan seterusnya memberikan nama kepada pembolehubah berkenaan. etnik Melayu diwakili nombor 1. Ciri-ciri utama skala nominal adalah seperti berikut: i. tetapi dianggap sebagai nama kategori sahaja. misalnya. Rajah 1. iaitu etnik. 3 atau 4.1 Skala Nominal Skala nominal ialah skala yang dianggap paling mudah dan mempunyai ketepatan yang paling rendah. PENGUJIAN DAN PENILAIAN boleh diukur dengan menggunakan empat jenis skala. ordinal. Guru berkenaan perlu meletakkan nilai tertentu kepada pembolehubah tersebut bagi mewakili etnik berkenaan. iaitu skala nominal. nombor 2 untuk etnik India dan nombor 1 untuk lain-lain etnik.2 Aras ukuran 1. iii. misalnya. Secara ringkasnya. guru ingin mengkelaskan pelajar-pelajar mengikut etnik atau jantina. etnik India diwakili nombor 3 dan etnik-etnik lain diwakili nombor 4. etnik Cina diwakili nombor 2.2. nombor 3 untuk etnik Cina. Pengkelasan data asal kepada data nominal bersifat satu kepada satu.

Contoh lain skala ordinal ialah skala Likert (misalnya. (2) Kurang Setuju. 2. Ciri-ciri utama skala ordinal adalah seperti berikut: i. Pelajar yang mendapat markat keseluruhan yang tinggi diberikan nombor 1. iatu setiap kategori mempunyai pemberat yang kurang atau lebih berbanding kategori lain. Rajah 1. (3) Sederhana Setuju. Umumnya. 3.PENGUKURAN. Ukuran yang diguna menunjukkan pemeringkatan secara logik.3 menunjukkan contoh Borang Soal Selidik yang dilakukan oleh pihak OUM yang menggunakan konsep Skala Ordinal untuk tujuan penambahbaikan terhadap modul-modul OUM. Nombor atau kategori yang diguna menggambarkan ukuran asal pembolehubah mengikut susunan daripada kecil kepada yang besar atau daripada kategori yang baik kepada kategori yang lebih baik. 3. 4 dan seterusnya. ii. 4 yang menunjukkan kedudukan pelajar dalam darjah dari segi pencapaian akademik adalah contoh skala ordinal. (4) Setuju. 8 OUM . Kategori yang digunakan bagi mengkelaskan data ordinal adalah saling eksklusif. skala ordinal mampu (a) membezakan kategori dan (b) membezakan nilai pemeringkatan. Data boleh disusun sama ada daripada yang terrendah kepada yang tertinggi atau daripada yang lemah kepada yang cemerlang. Ini menunjukkan nombor 1 adalah lebih baik daripada nombor 2.2. 3 4 dan berikutnya. (1) Sangat Tidak Setuju. diikuti nombor 2. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 1. Misalnya. nombor 1. Ukuran mempunyai pemberat.2 Skala Ordinal Ukuran bersifat ordinal pula memberikan nilai pemeringkatan. iii. (5) Sangat Setuju).

3 Contoh borang soal selidik OUM 9 . PENGUJIAN DAN PENILAIAN 1 2 3 4 5 6 Rajah 1.TAJUK 1 PENGUKURAN.

Bagaimanapun kita tidak boleh mengatakan pencapaian pelajar C adalah dua kali lebih baik daripada D. tetapi hanya berdasarkan jarak. Skala sela memberikan sela yang sama daripada titik origin.4 Skala Nisbah Skala keempat ialah skala nisbah. Misalnya. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 1. Nilai sifar (0) juga adalah arbitrari. Tahukah anda bagaimanakah gempa bumi ini diukur dan apakah jenis skala yang digunakan? 1. andaikan terdapat empat orang pelajar yang diukur pencapaiannya dalam skala sela. Ini bermaksud skala sela mempunyai ciri-ciri nominal dan ordinal. v. Malah kita boleh mengatakan 90 adalah dua kali ganda 45 (2 X 45 = 90).2. Ukuran dalam skala sela bernilai arbitrari (tidak mutlak). Jadual di bawah menunjukkan ciri-ciri keempatempat skala ukuran yang telah dibincangkan. iaitu sesuatu ukuran sama ada lebih kecil atau lebih besar daripada yang lain.3 Skala Sela Skala ketiga ialah skala jenis sela. kerana skala sela tidak mempunyai nilai mutlak. Kita sering melihat dan mendengar berlakunya gempa bumi. Ukuran yang diguna mempunyai pemberat. 10 OUM . Misalnya. Skala ini berupaya menunjukkan perbezaan antara beberapa kategori dan ia boleh menunjukkan kesamaan dalam unit ukuran yang digunakan. Dalam skala nisbah nilai sifar (0) adalah kosong. iaitu perbezaan 10 darjah. ii. nilai sifar (0) merupakan suatu nilai yang arbitrari. Contoh ukuran berskala nisbah ialah wang. iaitu skala yang mempunyai semua ciri skala sela dan juga nilai mutlak. Contoh ukuran berskala sela ialah ukuran suhu. khususnya yang berlaku di negara jiran seperti Indonesia.PENGUKURAN. Dalam hal ini. perbezaan antara 30 hingga 60 adalah sama dengan perbezaan 60 hingga 90. Ciri-ciri skala sela adalah seperti berikut: i. Contoh lain. terutamanya ciri-ciri aspek pemeringkatan. iii. iv. maka perbezaan pencapaian antara pelajar A yang mendapat 95% dengan Pelajar B yang mendapat 70% adalah sama dengan perbezaan pencapaian pelajar C yang mendapat 50% dengan pelajar D yang mendapat 25%. Jarak numerik yang sama dalam skala sela menggambarkan jarak yang sama pada ciri-ciri yang diukur. jarak dan tinggi. Data jenis ini mempunyai ciri pemeringkatan dan juga mempunyai perbezaan bagi setiap unit sela yang sama nilai.2. Ukuran yang diguna menggambarkan susunan pemeringkatan secara logik. suhu 0ÚC merupakan nilai permulaan sistem pengukuran suhu dalam ÚC. Kategori yang digunakan bagi mengkelaskan data sela adalah saling eksklusif. Suhu 0ÚC di sini bukan bermakna tidak ada kepanasan. Perbezaan satu unit ukuran mempunyai nilai yang sama bagi semua perbezaan ukuran. Dalam skala sela. iaitu skala sela tidak mempunyai nilai mutlak. perbezaan suhu antara 25ÚC dengan 35ÚC adalah sama dengan perbezaan suhu antara 15ÚC dengan 5ÚC. yang tidak menggambarkan nilai kuantiti kosong.

Begitu juga. Skala nisbah memberikan lebih banyak maklumat daripada skala sela. (b) Gred pencapaian (Gred A. penilaian yang dijalankan memberi manfaat besar kepada guru. Guru). 75. Penolong Kanan. Hierarki keempat-empat skala ukuran ini ditunjukkan dalam Rajah 1. malah kepada pihak sekolah serta Kementerian Pelajaran sendiri. skala ordinal memberikan lebih banyak maklumat daripada skala nominal.3. 87). Gunakan peta minda untuk melakarkan jawapan anda. Tidak. Tidak Pasti). Matlamat utama penilaian ialah untuk memperbaiki pengajaran dan pembelajaran. C.3 TUJUAN PENILAIAN DI BILIK DARJAH Pada pandangan anda. Mempunyai nilai pemeringkatan. andaian yang logik ialah ukuran ini adalah berskala ordinal. dalam penganalisisan data.1: Skala Ukuran Skala Nominal Ordinal Sela Nisbah Ciri-ciri Mempunyai nilai pengkelasan sahaja. Mempunyai nilai pemeringkatan dan perbezaan ukuran. Pengukuran tingkah laku dalam bidang psikologi kadang kala agak sukar dibezakan antara skala ordinal dan sela. F). 50. D.2 Nyatakan jenis skala untuk ukuran berikut: (a) Jawatan (Pengetua. mengapakah aktiviti pengujian dan penilaian penting kepada guru? Apakah implikasinya kepada pelajar dan sekolah? Pengujian dan penilaian dalam pengajaran dan pembelajaran adalah sama pentingnya dengan proses pengajaran dan pembelajaran itu sendiri. 1.TAJUK 1 PENGUKURAN. Skala sela pula dapat memberikan lebih banyak maklumat daripada skala ordinal. Guru Kanan. Misalnya. perbezaan ukuran dan mutlak. Latihan 1. Sekiranya ditinjau dari aspek yang lebih luas. (c) Skor ujian Sejarah (45. dalam ukuran yang menggunakan skala Likert. Bagaimanapun. (d) Respon terhadap soal selidik (Ya. OUM 11 . setiap jenis skala ukuran memberi maklumat yang berbeza. pelajar dan ibu bapa. PENGUJIAN DAN PENILAIAN Jadual 1. Nyatakan perbezaan antara keempat-empat skala pengukuran. Mempunyai nilai pengkelasan dan pemeringkatan. ukuran ini dianggap sebagai berskala sela. Kesimpulannya. B. 60.

Sepanjang guru mengajar. hasil penilaian yang dijalankan dapat dijadikan asas kepada guru untuk membuat keputusan berhubung dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. dijelas berasakan beberapa tujuan seperti membuat diagnosis. 12 OUM . PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 Rajah 1. tujuan atau kepentingan penilaian dalam pendidikan khususnya dalam bilik darjah. beliau akan menggunakan maklumat yang diperoleh bagi membuat keputusan untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran pelajar.3 : Hierarki skala ukuran Seperti yang dinyatakan sebelum ini.PENGUKURAN. membuat pemilihan dan menempatkan serta memberikan bimbingan dan kaunseling kepada pelajar. Bagi memudahkan pemahaman anda. melihat pencapaian.

Dengan itu. Selain itu. Tanpa bantuan khas ini. Tingkatan 3 (PMR) dan Tingkatan 5 (SPM). lemah atau tidak ada sebarang kemajuan langsung. pelajar-pelajar akan terus menghadapi masalah dan akibatnya mereka akan terus ketinggalan dalam pembelajaran.4: Tujuan penilaian 1. penilaian yang dijalankan pada akhir tempoh pengajian. Pihak sekolah akan dapat menentukan keupayaan keseluruhan seseorang pelajar berdasarkan pencapaian yang ditunjukkan dalam peperiksaan yang diduduki untuk tindakan selanjutnya. Maklumat berkenaan akan digunakan guru untuk mengubah pendekatan pengajaran atau menyediakan latihan yang khusus supaya masalah yang dihadapi pelajar dapat diatasi. Selain itu. kemahiran dan sikap yang ingin disampaikan guru.TAJUK 1 PENGUKURAN. misalnya pada akhir Tahun 6 (UPSR). adalah bertujuan untuk menentukan gred pencapaian para pelajar secara keseluruhan. memuaskan. guru akan menyelidik punca masalah tersebut. Guru juga perlu membuat keputusan sama ada untuk mengubah strategi pengajaran. Pengesanan kemajuan pelajar secara berterusan ini akan memberi maklum balas kepada guru tentang masalah yang dihadapi pelajar.1 Diagnosis Penilaian yang dijalankan oleh guru dalam bilik darjah akan dapat memberikan maklum balas kepada guru tentang tahap penguasaan pelajar terhadap pengetahuan dan kemahiran yang telah diajar. sederhana atau gagal. sama ada pada tahap yang sangat memuaskan. guru dapat mengenal pasti kemajuan seseorang pelajar. Penilaian pada peringkat ini lebih bercorak formal dengan tujuan akhirnya untuk memberi sijil kepada pelajar.2 Pencapaian Penilaian yang dijalankan pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran dapat memberikan maklumat tentang tahap penguasaan para pelajar terhadap pengetahuan. sederhana. supaya ia lebih bersesuaian dengan keperluan pelajar atau mengulang pelajaran dengan menggunakan strategi yang sama dan sebagainya.3. seperti cemerlang. penilaian ini juga dapat memberi maklum balas tentang masalah yang dihadapi pelajar dalam pembelajaran. Hasil penilaian ini akan menunjukkan pencapaian akademik pelajar mengikut gred yang diberikan. PENGUJIAN DAN PENILAIAN Rajah 1.3. Penilaian yang dijalankan sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran akan memperlihatkan kemajuan pelajar dalam jangka masa tertentu. yang memerlukan aktiviti pengayaan dan pelajar yang lemah yang memerlukan aktiviti pemulihan. 1. guru dapat mengenal pasti pelajar yang cepat/cergas. OUM 13 . Adakah pelajar mempunyai masalah dalam mempelajari dan menguasai pengetahuan dan kemahiran yang telah diajar? Sekiranya pelajar menghadapi masalah. Daripada penilaian yang dijalankan juga. seperti pemilihan dan penempatan.

Selain itu. mereka yang belajar disebabkan ingin mengetahui sesuatu dengan mendalam. iaitu motivasi daripada dalam diri pelajar itu sendiri.3 Pemilihan dan Penempatan Penilaian adalah penting sebelum pengajaran dan pembelajaran bermula kerana guru perlu meninjau sejauh manakah pelajar-pelajarnya menguasai pengetahuan dan kemahiran asas kepada tajuk yang hendak diajar. terdapat pula motivasi yang bersifat ekstrinsik/luaran. Misalnya. Contohnya. Selain memulakan sesi pengajaran. perbendaharaan kata dan sebagainya.4 Bimbingan dan kaunseling Penilaian juga dapat digunakan untuk tujuan bimbingan dan kaunseling kepada pelajar yang memerlukannya.3. Rajah 1. seseorang guru Bahasa Melayu yang akan mengajar pelajar bukan penutur asli bahasa Melayu.5 : Bimbingan dan kaunseling 14 OUM . Sekiranya penguasaan mereka berbeza. 1. Maklumat ini penting untuk guru membuat keputusan dalam menentukan peringkat yang bersesuaian untuk memulakan pengajaran. guru perlu menempatkan mereka mengikut tahap penguasaan masing-masing dan seterusnya merancang dan melaksanakan pengajaran mengikut keperluan mereka yang berbeza-beza itu. seperti dorongan daripada ibu bapa/rakan sebaya atau nasihat daripada guru/guru besar. Setiap pelajar sepatutnya mempunyai motivasi untuk belajar dan ia mungkin bersifat intrinsik/dalaman. Misalnya. keputusan pelajar yang cemerlang dalam mata pelajaran sains memungkinkan ditempatkan dalam aliran sains atau mengikut kecenderungan seseorang murid berkenaan. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 1. iaitu motivasi daripada luar. guru juga dapat memilih pelajar untuk dikelompokkan dalam sesuatu kumpulan berasaskan tahap penguasaan mereka. Selain motivasi yang bersifat intrinsik ini. tujuan penilaian juga ialah untuk memilih dan menempatkan pelajar mengikut aliran tertentu.3. akan memperoleh pencapaian yang baik dan seterusnya akan dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Dalam keadaan ini.PENGUKURAN. seperti tatabahasa. perlu mengetahui aspek pengetahuan dan kemahiran manakah yang telah mereka kuasai. tujuan penilaian ialah untuk memilih dan menempatkan pelajar mengikut penguasaan pengetahuan dan kemahiran mereka.

(ii) lisan dan (iii) penulisan. Pelajar yang mendapat keputusan cemerlang akan terus berusaha untuk mengekalkan pencapaian mereka dengan semangat yang tinggi. mengesan kemajuan dan mengesan pencapaian pelajar. Secara mudah. Sekiranya. guru boleh menelah tahap kesediaan pelajar untuk menerima pengajaran atau sebaliknya. maka pengubahsuaian sukatan pelajaran serta pendekatan pengajaran dan pembelajaran boleh dilakukan. yang memerlukan pengubahsuaian segera bagi memperbetulkan keadaan. yang dibuat melalui pemerhatian ke atas keadaan fizikal pelajar. penilaian guru dapat memberikan maklum balas tentang kemajuan dan pencapaian anak-anak mereka dalam semua mata pelajaran dan juga dalam aspek sahsiah. seperti tangan. pengukuran yang dijalankan di bilk darjah dapat dibuat melalui tiga bentuk. 1. sama ada telah dapat dicapai dengan jaya atau sebaliknya. Sekiranya maklum balas yang diperoleh tersebut menunjukkan terdapat kekurangan yang ketara dalam mencapai objektif tertentu. Melalui maklum balas yang ditunjukkan oleh pelajar. Daripada maklumat yang diperoleh. Kepada pelajar pula. maklumat penilaian ini dapat menunjukkan tahap penguasaan mereka terhadap sesuatu tajuk pelajaran. Ketiga-tiga bentuk pengukuran ini bertujuan mengesan penguasaan secara serta-merta. jadual di bawah menunjukkan bentuk-bentuk pengukuran berkenaan. Seandainya mereka lemah dalam sesuatu tajuk.3. Memulakan pengajaran mengikut kesediaan pelajar adalah amat penting untuk memastikan pelajar mempunyai keyakinan dan keupayaan asas untuk mengikuti sesi pengajaran dan seterusnya memudahkan mereka menguasai kemahiran yang hendak diajar. Secara umumnya. maka jelas menunjukkan strategi pengajarannya kurang berkesan. penilaian juga penting dalam menentukan kesediaan pelajar untuk mempelajari sesuatu kemahiran baru. OUM 15 . Sebaliknya. jari-jemari dan penumpuan pelajar kepada guru. tentang kurikulum yang digunakan di sekolah-sekolah. Hasil penilaian juga dapat memberikan input kepada guru tentang keberkesanan pengajarannya. iaitu : (i) pemerhatian. Penilaian ini dijalankan guru sebelum memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran. Pihak Kementerian mendapat maklum balas yang tepat tentang pencapaian objektif sukatan pelajaran. penilaian juga dapat memberikan maklumat yang jelas kepada pihak penggubal dasar. rata-rata pelajar tidak dapat menguasai sesuatu yang diajar. maklumat tentang kelemahan pelajar dapat membantu guru untuk memberi bimbingan. Ibu bapa dapat mengambil tindakan sewajarnya.5 Tujuan Lain Penilaian Selain tujuan yang dinyatakan di atas. Selain itu. pelajar-pelajar yang lemah akan dapat mengenal pasti kelemahan mereka dan seterusnya dapat memperbaiki kelemahan tersebut. khususnya penggubal kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia. Seterusnya.TAJUK 1 PENGUKURAN. guru dapat menilai sama ada pengajarannya berkesan atau sebaliknya. PENGUJIAN DAN PENILAIAN Penilaian ini yang dijalankan dari masa ke masa dapat meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar dengan lebih gigih supaya memperoleh pencapaian akademik yang lebih baik. Malah. seperti memberikan tumpuan yang lebih atau menghantar anak-anak mereka ke kelas tuisyen dengan harapan pencapaian anak-anak mereka akan meningkat. kepada ibu bapa. mata. tunjuk ajar atau kaunseling untuk menangani masalah mereka dengan cara yang lebih berkesan. mereka akan mengetahuinya dan dengan sendiri mereka akan memberi tumpuan kepada perkara yang mereka kurang kuasai.

Guru boleh merancang sama ada untuk mengadakan aktiviti secara individu atau secara kumpulan. teguran dan nasihat sekiranya pelajar melakukan kesilapan semasa latihan.4 : Pengukuran Secara Lisan Mengesan Serta-merta Pengukuran dan penilaian ini bertujuan untuk mengesan penguasaan objektif pengajaran dengan serta-merta dalam bilik darjah. teguran dan nasihat kepada pelajar. Seterusnya. mengesan pencapaian memerlukan guru merancang dengan teliti untuk mengadakan ujian secara individu. jika perlu. Sebaliknya. Misalnya. Guru perlu merekod dan melaporkan pencapaian pelajar dan memberikan tindakan susulan jika perlu. perbincangan atau kuiz secara lisan.3 : Pengukuran Secara Pemerhatian Mengesan Serta-merta Pengukuran dan penilaian ini dijalankan dengan tujuan mengesan penguasaan hasil pembelajaran dengan serta-merta. seperti senarai semak. Misalnya. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 Jadual 1. pujian harus diberikan kepada pelajar yang telah melakukan latihan dengan betul. guru perlu merancang dengan teliti untuk mengadakan ujian secara individu dengan menggunakan alat seperti senarai semak atau skala kadar. untuk mengesan pencapaian. Menilai kefasihan menghafal melalui aktiviti bacaan kuat. menilai bacaan murid dalam Bahasa Melayu dan menghafaz dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. 16 OUM . kuiz dan hafazan. Mengesan Kemajuan Pengukuran dan penilaian ini bertujuan untuk mengesan kekuatan dan kelemahan pelajar selepas beberapa sesi pembelajaran. guru akan memberikan bimbingan. menilai pergerakan fizikal dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani atau amali dalam Pendidikan Islam. Guru perlu merekodkan pencapaian pelajar dan seterusnya mengambil tindakan susulan yang mengikut keperluan pelajar. Mengesan Pencapaian Pengukuran dan penilaian ini bertujuan mengesan pencapaian selepas beberapa sesi pembelajaran.Penilaian dapat dijalankan dengan teliti sama ada menilai secara individu atau dalam kumpulan melalui alat tertentu. sebaliknya.Seperti juga mengesan kemajuan. Pengukuran dijalankan dengan cara memerhati sikap dan perlakuan murid dalam memperlakukan aktiviti yang dijalankan dalam bilik darjah. Jadual 1. Misalnya. Seterusnya.Guru perlu merancang sama ada mengadakan aktiviti-aktiviti ini secara individu atau secara kumpulan. Jika perlu guru boleh merekodkan segala perlakuan yang ditunjukkan oleh pelajar-pelajarnya. skala kadar atau rekod anekdot. guru akan memberikan bimbingan. Jika perlu guru hendaklah merekodkan segala perlakuan yang ditunjukkan oleh pelajar. Guru akan merekodkan maklumat jika perlu dan seterusnya mengambil tindakan susulan mengikut keperluan setiap pelajar. Pengukuran dijalankan secara lisan. dan juga memberi tindakan susulan jika perlu. Misalnya. menilai kemahiran pergerakan fizikal dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani atau amali dalam Pendidikan Islam.Pengukuran dapat dijalankan dengan guru merancang dengan teliti sama ada pengukuran dan penilaian dibuat secara individu atau secara kumpulan dan menggunakan alat tertentu seperti senarai semak atau skala kadar. seperti menilai kebolehan pelajar bertutur melalui soal-jawab lisan. lakonan dan bercerita. Ujian dijalankan dengan bantuan alat ujian lisan yang sesuai. seperti senarai semak atau skala kadar. menilai kemahiran bertutur melalui aktiviti syarahan.PENGUKURAN. Mengesan Kemajuan Pengukuran dan penilaian ini dibuat untuk mengesan kekuatan dan kelemahan pelajar selepas beberapa sesi pembelajaran. Seperti juga mengesan kemajuan. Begitu juga. Mengesan Pencapaian Pengukuran dan penilaian ini bertujuan untuk mengesan pencapaian pelajar selepas beberapa sesi pengajaran dan pembelajaran. pujian harus diberikan kepada pelajar yang dapat menjawab atau berbincang dengan baik. Guru perlu merekod dan melaporkan pencapaian pelajar.

Perlu ditegaskan sekali lagi bahawa guru berperanan penting dalam mengesan perkembangan. misalnya. Mengesan Pencapaian Pengukuran dan penilaian ini bertujuan untuk mengesan pencapaian selepas beberapa sesi pengajaran dan pembelajaran.Guru perlu merancang dengan teliti sama ada pengukuran dibuat secara individu atau secara kumpulan. Bagaimanakah penilaian dapat membantu memperbaiki pengajaran dan pembelajaran? Nyatakan ciri-ciri: (a) Pengujian (b) Pengukuran (c) Penilaian RUMUSAN Dalam bab ini anda telah didedahkan dengan konsep pengujian. dan akhirnya melakukan tindakan susulan. teguran atau nasihat. menilai proses penulisan pelajar. PENGUJIAN DAN PENILAIAN Jadual 1. 2. pengukuran dan penilaian. kemajuan dan pencapaian para pelajar dalam bilik darjah. kebolehan. guru menilai pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran berbahasa pelajar melalui kerja yang dihasilkan pelajar. perbincangan turut menyentuh aspek aras ukuran serta kepentingan penilaian dalam bilik darjah. Guru perlu merekodkan perlakuan pelajar dan mengambil tindakan susulan mengikut keperluan pelajar. guru akan memberikan bimbingan. Pengukuran dibuat melalui pemerhatian seperti juga untuk tujuan mengesan kemajuan.Guru perlu merancang dengan teliti sama ada pengukuran perlu dibuat secara individu atau secara kumpulan. sekiranya pelajar melakukan kesilapan.TAJUK 1 PENGUKURAN. Guru perlu merekodkan segala perlakuan yang ditunjukkan oleh pelajar. Guru perlu merekod dan melaporkan pencapaian pelajar dan memberikan tindakan susulan jika perlu. Di samping itu juga. Melalui aktiviti penilaian. dengan menggunakan alat tertentu seperti senarai semak. Guru menentukan hasil pembelajaran bagi pelajar-pelajarnya serta merancang dan melaksanakan penilaian dan juga merekod segala maklumat yang diperoleh. misalnya. guru dapat memastikan perkembangan potensi individu secara menyeluruh agar selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).3 1. OUM 17 . Mengesan Kemajuan Pengukuran dan penilaian ini bertujuan untuk mengesan kekuatan dan kelemahan pelajar selepas beberapa sesi pembelajaran.5 : Pengukuran Secara Pemerhatian Mengesan Serta-merta Pengukuran dan penilaian ini bertujuan mengesan pembelajaran secara serta-merta. Seterusnya.Guru perlu merancang sama ada untuk mengadakan aktiviti secara individu atau secara kumpulan. Latihan 1.

Jelaskan hubungan antara pengukuran dan skala. Pengukuran Penilaian Pentaksiran UJIAN 1 1. nilai perbezaan ukuran dan nilai mutlak bagi ukuran ini. Proses/posedur yang sistematik bagi mendapatkan maklumat dan membuat pertimbangan tentang hasil pembelajaran. Mengapakah proses penilaian dijalankan dalam bilik darjah? UJIAN 2 Skala nisbah mempunyai nilai pemeringkatan. Proses/prosedur yang sistematik bagi mengukur perubahan tingkah laku pelajar yang boleh dibuat secara pemerhatian. penguasaan kemahiran dan sikap pelajar.PENGUKURAN. yang bertujuan untuk memberi maklumat tentang pencapaian akademik. 3. Proses/prosedur yang sistematik bagi membuat pertimbangan dalam menafsir hasil pengukuran. perbezaan ukuran dan mutalak. 3. 1. Tujuan pengujian ialah untuk menentukan pencapaian pelajar dalam sesuatu sesi pembelajaran. Jelaskan maksud “nilai pemeringkatan” dan “nilai mutlak”. termasuk pencapaian akademik. Berikan contoh ukuran yang menggunakan skala nisbah dan jelaskan nilai pemeringkatan. lisan atau secara bertulis. 18 OUM . Bagaimanakah penilaian dapat membantu memperbaiki pengajaran dan pembelajaran? Nyatakan skala-skala pengukuran yang boleh digunakan dalam pengukuran dan pengujian dalam pendidikan. kemahiran atau sikap. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 GLOSARI Pengujian Proses/prosedur yang sistematik bagi mengukur pencapaian pelajar yang biasanya dibuat secara bertulis. 2. 2. Tujuan pengujian ialah untuk menentukan perubahan tingkah laku pelajar.

Raminah Hj Sabran. Competencies for analysis and application. Washington D. New Jersey: Printice-Hall Inc. (1970). Mokhtar Ismail (1995). London: Allyn & Bacon.J. Popham. 2nd ed. W.) New Jersey: Printice Hall. (1975).J. N. (1991). Gay. Ed. (2000). Kementerian Pendidikan Malaysia. Penilaian dan pengujian Bahasa Malaysia: Penerapannya pada peringkat sekolah rendah.TAJUK 1 PENGUKURAN. Charles E. Stufflebeam. (2002). D. Pusat Perkembangan Kurikulum.H (Ed. (8th. Testing : What every parent should know about school tests. Linn. R. W. OUM 19 .R. & Gronlund.) improving educational assessment and an inventory of measures of affective behaviour. Educational evaluation. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.C: ASCD.E. Popham.L. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. L. “Evaluation s enlightment for decision making” in Beatty. Educational and evaluation and measurement. PENGUJIAN DAN PENILAIAN RUJUKAN Cronbach.J. Measurement and assessment in teaching. Essential of psychological testing (3rd ed. Penilaian di bilik darjah. (1971). W. (1985).L. (2000). L. Penilaian kendalian sekolah.) New York: Harper & Row. Merril.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->