P. 1
pengujian, pengukuran dan penilaian

pengujian, pengukuran dan penilaian

|Views: 39|Likes:
Published by Ikhwan Izam
pengujian, pengukuran dan penilaian
pengujian, pengukuran dan penilaian

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Ikhwan Izam on Mar 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2013

pdf

text

original

TAJUK 1 PENGUKURAN, PENGUJIAN DAN PENILAIAN

TAJUK 1

PENGUKURAN, PENGUJIAN DAN PENILAIAN

PENGENALAN
Dalam menempuh kehidupan seharian, kita seringkali berhadapan dengan apa yang dikatakan sebagai pengujian, pengukuran dan penilaian dalam semua keadaan yang memerlukan kita membuat sesuatu pertimbangan atau keputusan. Anda sebagai guru perlu membuat pertimbangan dan keputusan berhubung dengan pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung untuk menentukan sama ada objektif pembelajaran sudah dicapai pelajar atau memerlukan ulangan semula dan sebagainya. Pengujian, pengukuran dan penilaian adalah antara beberapa konsep penting dalam dunia pendidikan. Sering kali istilah ini digunakan secara bertukar ganti. Misalnya, sesetengah guru apabila mengedarkan kertas ujian, mereka mengatakan mereka ingin mengukur atau menilai prestasi pelajar dalam sesebuah bilik darjah, tanpa menghirau maksud khusus yang mendukung istilah-istilah berkenaan. Secara khususnya, ketiga-tiga istilah berkenaan mempunyai makna yang spesifik dan ketiga-tiganya mempunyai perbezaan. Dalam dunia pendidikan, penilaian yang sistematik, dengan mengambil kira semua faktor yang boleh mempengaruhi maklumat atau dapatan yang diperoleh, akan membantu guru dalam membuat sesuatu keputusan dengan tepat.

OBJEKTIF
Pada akhir bab ini, anda seharusnya dapat: 1. menjelaskan maksud pengujian, pengukuran dan penilaian; 2. membezakan konsep pengujian, pengukuran dan penilaian; dan 3. mengenalpasti tujuan penilaian dijalankan.

PETA MINDA TAJUK

OUM

1

PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 1.1. 1.R. Maklumat dan bukti ini amat penting dalam menyelesaikan 2 OUM . pengukuran yang dijalankan bagi menguji kecerdasan kanak-kanak melalui ujian oleh Stanford-Binet. memproses maklumat. Dalam pengukuran.E. Apakah sebenarnya maksud penilaian? Penilaian adalah konsep yang telah digunakan dalam pelbagai bidang. sekurang-kurangnya dua keputusan yang utama perlu diambil. Apabila proses yang dijalankan itu dibuat secara sistematik dan saintifik. ia akan membolehkan kita membuat anggaran. maka keputusan yang diperoleh menjadi lebih tepat dan seterusnya tindakan yang diambil adalah benar-benar bersesuaian. satu tindakan baru perlu diambil. sama ada matlamat yang telah ditetapkan itu tercapai atau sebaliknya. Apabila sesuatu penilaian ingin dijalankan. maka (b) Kedua. Penilaian dilakukan kerana mempunyai matlamat tersendiri. Penilaian juga dapat dianggap sebagai satu cara untuk mendapatkan bukti yang tepat tentang sesuatu perkara. apakah penilaian-penilaian yang anda lakukan terlebih dahulu sebelum menerima tawaran tersebut. RavenMatrices. Dalam konteks ini.PENGUKURAN.C. Cuba anda bayangkan bagaimanakah seseorang tersebut membuat penilaian sebelum membuat keputusan untuk membeli. Apakah kayu ukur yang akan anda gunakan sebelum membuat keputusan dan bagaimanakah anda menguji keputusan yang dilakukan tersebut sama ada akan membawa kesan baik atau sebaliknya untuk anda? Sebagai insan yang hidup di muka bumi ini. mendapati taraf bacaan tidak memuaskan. Sebenarnya. Weschler dan A. individu didedahkan kepada pembolehubah yang sama dalam keadaan terkawal. berkaitan dengan tujuan penilaian dijalankan. (a) Pertama. mendapatkan maklumat. penilaian wajar dilakukan terlebih dahulu.1 KONSEP PENILAIAN. Sebagai contoh. Misalnya. Dalam membuat sebarang keputusan. sama ada mudah atau sukar. membuat kesimpulan dan membuat keputusan. aktiviti penilaian dalam bidang sains perlakuan dan juga sains kemasyarakatan bermula dengan kajian yang dijalankan oleh Galton dan Binet untuk mengukur kebolehan individu. kita tidak lari daripada membuat keputusan.1 Penilaian Pernahkah anda berada dalam satu-satu acara lelongan awam seperti melelong barang-barang antik. Dengan mengadakan penilaian. penilaian (evaluation) dan pentaksiran ( assessment ). konsep penilaian telah berkembang sehingga muncul beberapa istilah yang berkaitan seperti pengukuran (measurement). Bermula dengan kajian tersebut. penilaian akan melibatkan penentuan objektif. pihak sekolah ingin meningkatkan taraf bacaan murid-murid di sekolah rendah dan selepas membuat penilaian. PENGUKURAN DAN PENGUJIAN Sekiranya anda diberi peluang untuk melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi.

OUM 3 . Banyak definisi telah diberikan kepada istilah “penilaian”. penilaian berbeza dengan pengukuran yang melibatkan hanya pemberian ukuran dalam bentuk nombor tertentu yang lebih bersifat kuantitatif. Selain menggunakan data kuantitatif. penilaian boleh dinyatakan dalam bentuk gred (seperti A.pdf Justeru. iaitu menentukan ukuran. Dengan memahami konsep pengujian. Stufflebeam et al. kualitatif atau kedua-duanya sekali. menulis dan mengira (3M) di kalangan murid sekolah rendah. penilaian boleh dibuat dengan menggunakan sama ada maklumat yang berbentuk kuantitatif. Popham (1975) menyatakan penilaian yang sistematik perlu mempunyai satu tafsiran yang formal tentang nilai fenomena pendidikan. Dalam membuat penilaian. tentang persoalan yang ingin diselesaikan. Misalnya. seperti menguasai kemahiran membaca. dalam pendidikan. PENGUJIAN DAN PENILAIAN sesuatu masalah. Penilaian boleh dianggap sebagai proses membuat pertimbangan atau keputusan dalam memberikan nilai. Ini seterusnya membolehkan guru membuat pertimbangan atau keputusan yang tepat berhubung pengajaran dan pembelajaran. pengukuran dan penilaian. kepujian. anda akan dapat merancang langkah-langkah dengan lebih teratur dan sistematik bagi mendapatkan maklumat yang tepat.gao. (1971:xxv) menyatakan penilaian sebagai “proses delineating. Secara menyeluruh. Dalam bilik darjah. D atau E) bersama penjelasan nilainya (seperti cemerlang. tepat dan bersih. Definisi ini melepasi maksud pengujian dan pengukuran. kualiti atau harga bagi sesuatu benda atau perkara. apakah bukti yang dianggapkan mencukupi atau bagaimana cara mendapatkan maklumat. Sebelumnya. Ali dapat melukis gambar kawannya dengan cepat. B. mutu. Secara ringkasnya.gov/special. menganalisis ukuran dan menyatakan nilai/interpretasi ukuran. penilaian dapat menyelesaikan masalah tentang pencapaian matlamat yang ditetapkan. Dengan menggunakan maklumat kuantitatif. apabila guru memberikan ujian. Justeru.pubs/pe1014. lulus atau gagal). Gay (1985) berpendapat bahawa “penilaian ialah satu proses yang sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai”. penilaian pendidikan mencakupi aspek-aspek hasil pengajaran dan pembelajaran dan juga hasil program pengajian berbanding matlamat asalnya.TAJUK 1 PENGUKURAN. misalnya. penilaian yang menggunakan data kualitatif boleh dinyatakan dalam bentuk kualitatif juga. anda mungkin sering kali berhadapan dengan pelbagai masalah. penilaian juga boleh dibuat dengan menggunakan data berbentuk kualitatif seperti yang diperoleh daripada pemerhatian atau temubual. penilaian meliputi tiga proses utama. baik. C. Sementara itu. Misalnya. adakah guru berkenaan mengukur pencapaian pelajar atau menilai pencapaian pelajar? Dalam keadaan ini kita boleh mengatakan guru sebenarnya mengukur pencapaian pelajar melalui ujian yang dijalankan. siapa yang perlu mendapatkan maklumat dan sebagainya. Tindakan susulan guru ialah menilai ukuran pencapaian tersebut dengan menggunakan keputusan ujian itu bersama maklumat lain yang berkaitan. Anda boleh mendapat maklumat lanjut dengan download fail PDF dari laman web berikut: http://www. mencari dan memberikan maklumat yang berguna dalam mempertimbangkan alternatif-alternatif keputusan”.

Pentaksiran melibatkan proses membuat keputusan berdasarkan kepada suatu peraturan atau piawaian.1 di bawah.2 Pengukuran Kita sering melihat bahawa ahli-ahli atlit sukan yang ingin mewakili negara akan diberi syarat-syarat tertentu untuk membolehkan mereka diterima secara automatik untuk mewakili negara. 2000). 1. merekod. pencapaian peribadi mereka atau jumlah penyertaan yang mereka sertai. mengumpul.PENGUKURAN. Popham (2000) menyatakan istilah-istilah pengukuran. Apakah maksud dan tujuan pengukuran? Pengukuran membawa maksud yang lebih luas berbanding pengujian. Skor mestilah sah dan boleh dipercayai untuk memastikan keadilan kepada pelajar dan juga untuk mengekalkan kewibawaan institusi pentaksiran. memberi skor dan menterjemahkan maklumat tentang pembelajaran seseorang pelajar bagi sesuatu tujuan tertentu (Lembaga Peperiksaan Malaysia.1: Prosedur penilaian Kini istilah “pentaksiran” mula digunakan dalam penilaian pencapaian. Pentaksiran. merangkumi aktiviti menghurai. Rajah 1. yang merupakan sebahagian daripada proses pembelajaran. Pengukuran membawa definisi sebagai “suatu proses untuk mendapatkan penjelasan secara numerik 4 OUM .1. Hasil pentaksiran dinyatakan dalam bentuk skor. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 Prosedur penilaian boleh dilaksanakan dalam lima peringkat seperti dalam Rajah 1. pengujian dan penaksiran digunakan secara silih berganti dan dianggap sebagai sinonim. Apakah sebenarnya yang diukur.

kita boleh menganggapkan pengukuran sebagai proses untuk mendapatkan sesuatu ukuran dengan menggunakan kaedah tertentu. manakala pengujian pula merupakan salah satu daripada kaedah tersebut. pengujian selalunya dianggap mendukung maksud yang lebih sempit atau khusus. Menurut Cronbach (1970). atau satu set instrumen bersama satu prosedur yang sistematik bagi mengukur sampel tingkah laku atau perubahan seseorang individu atau pelajar. kemahiran melukis seseorang pelajar boleh diukur melalui pemerhatian/pencerapan.3 Pengujian Kita sering mendengar di stesyen TV atau di akhbar-akhbar bahawa kerajaan menggalakkan agar kenderaan pengangkutan awam dan swasta agar membawa kenderaaan mereka ke Puspakom untuk tujuan pemeriksaan. Dalam erti kata lain pengukuran ialah proses menentukan sejauh mana seseorang individu memiliki ciri-ciri tertentu. Justeru. Seterusnya. Pada pendapat anda apakah tujuan sebenar pengujian dilakukan? Antara ketiga-tiga istilah berkenaan. Jika alat yang digunakan mempunyai kecacatan. “Ujian ialah satu prosedur yang sistematik untuk memerhati perlakuan atau tingkah laku seseorang individu dan menjelaskannya dengan bantuan skala bernombor. PENGUJIAN DAN PENILAIAN (melalui angka) tentang sebanyak mana individu/pelajar mempunyai sesuatu ciri yang diukur dengan menggunakan alat tertentu”. Pengukuran tidak bersifat mutlak. walaupun skor 90 itu dua kali ganda 45. maka sudah pastilah ukuran yang diperoleh juga tidak tepat.TAJUK 1 PENGUKURAN. Seseorang pelajar yang mendapat skor sifar pula tidak juga boleh dianggap sebagai tidak mempelajari/ mengetahui tentang sesuatu pelajaran yang diajar guru. seseorang guru perlu menggunakan alat yang tepat bagi menghasilkan ukuran yang tepat. sementara pengetahuan dan sikapnya boleh diukur melalui temubual. Justeru. OUM 5 . Pengukuran boleh juga dibuat tanpa menggunakan pengujian. atau satu sistem yang berkategori”. Biasanya. Kita tidak menyatakan prestasi Ramli sama ada baik atau sebaliknya. seseorang pelajar yang mendapat skor 90 tidak boleh dianggap mengetahui dua kali ganda daripada pelajar yang mendapat skor 45. 1. pengukuran hanya menentukan tahap prestasi/ ciri tertentu seseorang individu/pelajar mengikut alat yang digunakan. Ketinggian fizikal seseorang boleh diukur secara tepat dengan menggunakan alat ukur yang tepat seperti penggunaan pembaris. Ini jelas menunjukkan ukuran aspek-aspek berkenaan bukanlah petunjuk yang tepat sebagaimana ukuran ketinggian fizikal pelajar menggunakan pembaris. Sebagai contoh. Contohnya. kita hanya mengukur pencapaian matematik tanpa memberikan nilai kepada ukuran yang diperoleh. Justeru.1. Pengujian dapat dianggap sebagai proses penyerahan set soalan yang piawai yang perlu dijawab. Dalam hal ini. misalnya. kita mewakilkan sesuatu pengukuran berbentuk angka kepada prestasi seseorang individu untuk menggambarkan keupayaan individu tersebut. Ramli mendapat 60 peratus dalam ujian Matematik. pengukuran keupayaan mental seseorang sudah tentu lebih sukar diukur secara tepat berbanding ketinggian fizikalnya.

(Raminah 1991:2). motivasi tinggi). Proses pengujian lazimnya bermula dengan peringkat persediaan.2 ARAS UKURAN Secara umumnya. 1991) yang menegaskan bahawa: “Ujian adalah suatu cara untuk mendapatkan contohan perlakuan yang diperlihatkan oleh murid di dalam keadaan yang dikawal atau ditentukan. pengukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian akademik pelajar adalah berbeza daripada pengukuran yang digunakan untuk menentukan tahap apresiasi agama pelajar. yang dilaksanakan guru dalam bilik darjah.1 Jelaskan perbezaan antara pengujian. Manakala contoh sistem berkategori pula ialah “ekstrovert” atau “introvert” bagi ujian personaliti. malah sama pentingnya dengan penguasaan guru terhadap kurikulum yang diajar bagi menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 Contoh skala bernombor ialah angka 30/100 untuk ujian penglihatan. Kedua-dua jenis pembolehubah ini 6 OUM . Kepentingan pengujian bagi mengukur perubahan tingkah laku pelajar seperti yang dinyatakan di atas. kemahiran atau sikap yang ingin disampaikan guru. dikukuhkan oleh Milagros 1981. 1. Kesimpulannya. Justeru. 80%) dan (ii) jenis kategori (seperti motivasi rendah. pengukuran dan penilaian yang tepat.org/ Latihan 1.PENGUKURAN. diikuti pelaksanaan/ pentadbiran ujian dan berakhir dengan pemeriksaan skrip jawapan. atau “rabun warna” bagi ujian penglihatan. pengesanan hasil pengajaran dan pembelajaran boleh dibuat melalui pengujian. (dipetik dari Raminah. terdapat pelbagai bentuk pengukuran yang berbeza. motivasi sederhana. Penyataan dan pengkelasan pembolehubah dalam bentuk kuantitatif melibatkan pengukuran yang menggunakan skala tertentu. Pada umumnya terdapat dua jenis pembolehubah asas dalam pengukuran. pengukuran dan penilaian. 50%. sederhana atau tinggi tidaklah setepat ukuran yang menggunakan skor sebenar motivasi pelajar. Begitu juga membuat pengkelasan darjah motivasi sebagai bermotivasi rendah.measurementexperts. Pengujian menjelaskan tahap berapa baiknya prestasi pelajar yang diuji. kecekapan guru membangunkan alat pengujian amat penting. Melalui pengujian inilah seseorang guru mengetahui sama ada pelajar-pelajarnya telah menguasai pengetahuan. misalnya. satu ukuran yang disebut sebagai “markah” akan diberikan kepada pelajar tersebut. Hasil daripada pemarkahan jawapan pelajar. Maklumat yang diperoleh daripadanya akan dijadikan dasar untuk membuat penilaian atau pengadilan”. 100/120 untuk ujian kecerdasan (IQ Test) dan 80/100 bagi ujian pencapaian bagi sesuatu mata pelajaran seperti Sains. Anda boleh mendapat maklumat lanjut berherhubung dengan konsep Pengujian ini di laman web berikut : http://www. iaitu: (i) jenis kuantitatif (seperti 20%.

Ciri-ciri utama skala nominal adalah seperti berikut: i. misalnya. nombor 2 untuk etnik India dan nombor 1 untuk lain-lain etnik. PENGUJIAN DAN PENILAIAN boleh diukur dengan menggunakan empat jenis skala. sela dan nisbah. Nombor ini tidak mempunyai sebarang nilai dan skala yang menggunakan nombor untuk mengkategori pembolehubah ini disebut sebagai skala nominal. Misalnya.1 Skala Nominal Skala nominal ialah skala yang dianggap paling mudah dan mempunyai ketepatan yang paling rendah. Nombor I dalam sistem ini tidaklah menunjukkan bilangan yang kecil berbanding nombor 2. ii. etnik India diwakili nombor 3 dan etnik-etnik lain diwakili nombor 4. etnik Cina diwakili nombor 2. skala boleh ditakrifkan sebagai angka yang digunakan untuk mengkelas atau menunjukkan tahap/nilai sesuatu ukuran. Nombor yang mewakili setiap kategori tidak mempunyai nilai pemeringkatan. misalnya.2. Dalam skala nominal ini. Nombor yang digunakan di sini hanyalah mewakili atau melambangkan kategori pembolehubah yang dinyatakan. individu yang dikelaskan ke dalam kategori Melayu tidak boleh menjadi ahli kategori etnik lain. Pengkelasan data asal kepada data nominal bersifat satu kepada satu. kita boleh menukar ganti nombor berkenaan untuk mewakili kategori etnik tertentu. tetapi dianggap sebagai nama kategori sahaja.2 Aras ukuran 1. Rajah 1. Skala ini mengkategorikan pembolehubah berdasarkan persamaan dan seterusnya memberikan nama kepada pembolehubah berkenaan. Setiap ahli hanya dimiliki oleh satu kategori sahaja. Guru berkenaan perlu meletakkan nilai tertentu kepada pembolehubah tersebut bagi mewakili etnik berkenaan. nombor 3 untuk etnik Cina. 3 atau 4. OUM 7 . nombor 4 untuk etnik Melayu. Secara ringkasnya. etnik Melayu diwakili nombor 1. iaitu skala nominal. Misalnya. iii. guru ingin mengkelaskan pelajar-pelajar mengikut etnik atau jantina.TAJUK 1 PENGUKURAN. ordinal. iaitu etnik.

Misalnya. 8 OUM . Umumnya. Ini menunjukkan nombor 1 adalah lebih baik daripada nombor 2. iatu setiap kategori mempunyai pemberat yang kurang atau lebih berbanding kategori lain. 4 yang menunjukkan kedudukan pelajar dalam darjah dari segi pencapaian akademik adalah contoh skala ordinal.2. nombor 1. skala ordinal mampu (a) membezakan kategori dan (b) membezakan nilai pemeringkatan. ii. Kategori yang digunakan bagi mengkelaskan data ordinal adalah saling eksklusif. (2) Kurang Setuju. 2. Rajah 1. 3. iii. (5) Sangat Setuju). Contoh lain skala ordinal ialah skala Likert (misalnya. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 1. Ukuran yang diguna menunjukkan pemeringkatan secara logik.2 Skala Ordinal Ukuran bersifat ordinal pula memberikan nilai pemeringkatan. Data boleh disusun sama ada daripada yang terrendah kepada yang tertinggi atau daripada yang lemah kepada yang cemerlang. (4) Setuju. Ciri-ciri utama skala ordinal adalah seperti berikut: i. 3 4 dan berikutnya. Nombor atau kategori yang diguna menggambarkan ukuran asal pembolehubah mengikut susunan daripada kecil kepada yang besar atau daripada kategori yang baik kepada kategori yang lebih baik. (1) Sangat Tidak Setuju. Ukuran mempunyai pemberat. 4 dan seterusnya.3 menunjukkan contoh Borang Soal Selidik yang dilakukan oleh pihak OUM yang menggunakan konsep Skala Ordinal untuk tujuan penambahbaikan terhadap modul-modul OUM. diikuti nombor 2. (3) Sederhana Setuju. Pelajar yang mendapat markat keseluruhan yang tinggi diberikan nombor 1. 3.PENGUKURAN.

PENGUJIAN DAN PENILAIAN 1 2 3 4 5 6 Rajah 1.TAJUK 1 PENGUKURAN.3 Contoh borang soal selidik OUM 9 .

Contoh ukuran berskala sela ialah ukuran suhu. Tahukah anda bagaimanakah gempa bumi ini diukur dan apakah jenis skala yang digunakan? 1. Perbezaan satu unit ukuran mempunyai nilai yang sama bagi semua perbezaan ukuran. iv. 10 OUM . Jadual di bawah menunjukkan ciri-ciri keempatempat skala ukuran yang telah dibincangkan. yang tidak menggambarkan nilai kuantiti kosong. Misalnya.2. maka perbezaan pencapaian antara pelajar A yang mendapat 95% dengan Pelajar B yang mendapat 70% adalah sama dengan perbezaan pencapaian pelajar C yang mendapat 50% dengan pelajar D yang mendapat 25%. Dalam skala sela. tetapi hanya berdasarkan jarak. terutamanya ciri-ciri aspek pemeringkatan.4 Skala Nisbah Skala keempat ialah skala nisbah. Misalnya. Contoh ukuran berskala nisbah ialah wang. suhu 0ÚC merupakan nilai permulaan sistem pengukuran suhu dalam ÚC. Suhu 0ÚC di sini bukan bermakna tidak ada kepanasan. nilai sifar (0) merupakan suatu nilai yang arbitrari. v. khususnya yang berlaku di negara jiran seperti Indonesia. Kategori yang digunakan bagi mengkelaskan data sela adalah saling eksklusif. Contoh lain. Jarak numerik yang sama dalam skala sela menggambarkan jarak yang sama pada ciri-ciri yang diukur. iaitu sesuatu ukuran sama ada lebih kecil atau lebih besar daripada yang lain. iii.3 Skala Sela Skala ketiga ialah skala jenis sela. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 1. Ukuran dalam skala sela bernilai arbitrari (tidak mutlak). Ukuran yang diguna mempunyai pemberat. Ciri-ciri skala sela adalah seperti berikut: i. Malah kita boleh mengatakan 90 adalah dua kali ganda 45 (2 X 45 = 90). Dalam skala nisbah nilai sifar (0) adalah kosong. Nilai sifar (0) juga adalah arbitrari. ii. perbezaan suhu antara 25ÚC dengan 35ÚC adalah sama dengan perbezaan suhu antara 15ÚC dengan 5ÚC. Ukuran yang diguna menggambarkan susunan pemeringkatan secara logik. Bagaimanapun kita tidak boleh mengatakan pencapaian pelajar C adalah dua kali lebih baik daripada D. kerana skala sela tidak mempunyai nilai mutlak. iaitu skala sela tidak mempunyai nilai mutlak. Dalam hal ini. Data jenis ini mempunyai ciri pemeringkatan dan juga mempunyai perbezaan bagi setiap unit sela yang sama nilai. iaitu perbezaan 10 darjah. Kita sering melihat dan mendengar berlakunya gempa bumi.PENGUKURAN. Skala sela memberikan sela yang sama daripada titik origin. Skala ini berupaya menunjukkan perbezaan antara beberapa kategori dan ia boleh menunjukkan kesamaan dalam unit ukuran yang digunakan. iaitu skala yang mempunyai semua ciri skala sela dan juga nilai mutlak. Ini bermaksud skala sela mempunyai ciri-ciri nominal dan ordinal.2. andaikan terdapat empat orang pelajar yang diukur pencapaiannya dalam skala sela. perbezaan antara 30 hingga 60 adalah sama dengan perbezaan 60 hingga 90. jarak dan tinggi.

Guru Kanan. Guru). Kesimpulannya. Pengukuran tingkah laku dalam bidang psikologi kadang kala agak sukar dibezakan antara skala ordinal dan sela. skala ordinal memberikan lebih banyak maklumat daripada skala nominal. B. Misalnya.3. (b) Gred pencapaian (Gred A. Matlamat utama penilaian ialah untuk memperbaiki pengajaran dan pembelajaran. C. Nyatakan perbezaan antara keempat-empat skala pengukuran. Skala nisbah memberikan lebih banyak maklumat daripada skala sela. Hierarki keempat-empat skala ukuran ini ditunjukkan dalam Rajah 1. Mempunyai nilai pengkelasan dan pemeringkatan. Sekiranya ditinjau dari aspek yang lebih luas. Bagaimanapun. malah kepada pihak sekolah serta Kementerian Pelajaran sendiri.2 Nyatakan jenis skala untuk ukuran berikut: (a) Jawatan (Pengetua. 75. Tidak.1: Skala Ukuran Skala Nominal Ordinal Sela Nisbah Ciri-ciri Mempunyai nilai pengkelasan sahaja. 50. Latihan 1. Mempunyai nilai pemeringkatan dan perbezaan ukuran. Gunakan peta minda untuk melakarkan jawapan anda. OUM 11 . pelajar dan ibu bapa.TAJUK 1 PENGUKURAN. mengapakah aktiviti pengujian dan penilaian penting kepada guru? Apakah implikasinya kepada pelajar dan sekolah? Pengujian dan penilaian dalam pengajaran dan pembelajaran adalah sama pentingnya dengan proses pengajaran dan pembelajaran itu sendiri. Tidak Pasti). (d) Respon terhadap soal selidik (Ya.3 TUJUAN PENILAIAN DI BILIK DARJAH Pada pandangan anda. (c) Skor ujian Sejarah (45. D. 60. Mempunyai nilai pemeringkatan. Begitu juga. andaian yang logik ialah ukuran ini adalah berskala ordinal. Penolong Kanan. Skala sela pula dapat memberikan lebih banyak maklumat daripada skala ordinal. dalam penganalisisan data. 87). perbezaan ukuran dan mutlak. dalam ukuran yang menggunakan skala Likert. penilaian yang dijalankan memberi manfaat besar kepada guru. 1. ukuran ini dianggap sebagai berskala sela. PENGUJIAN DAN PENILAIAN Jadual 1. setiap jenis skala ukuran memberi maklumat yang berbeza. F).

melihat pencapaian. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 Rajah 1.3 : Hierarki skala ukuran Seperti yang dinyatakan sebelum ini. membuat pemilihan dan menempatkan serta memberikan bimbingan dan kaunseling kepada pelajar.PENGUKURAN. Sepanjang guru mengajar. beliau akan menggunakan maklumat yang diperoleh bagi membuat keputusan untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran pelajar. 12 OUM . tujuan atau kepentingan penilaian dalam pendidikan khususnya dalam bilik darjah. hasil penilaian yang dijalankan dapat dijadikan asas kepada guru untuk membuat keputusan berhubung dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. dijelas berasakan beberapa tujuan seperti membuat diagnosis. Bagi memudahkan pemahaman anda.

Dengan itu.2 Pencapaian Penilaian yang dijalankan pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran dapat memberikan maklumat tentang tahap penguasaan para pelajar terhadap pengetahuan. Tingkatan 3 (PMR) dan Tingkatan 5 (SPM). Selain itu. yang memerlukan aktiviti pengayaan dan pelajar yang lemah yang memerlukan aktiviti pemulihan. lemah atau tidak ada sebarang kemajuan langsung. seperti cemerlang. seperti pemilihan dan penempatan. guru dapat mengenal pasti pelajar yang cepat/cergas. sederhana.1 Diagnosis Penilaian yang dijalankan oleh guru dalam bilik darjah akan dapat memberikan maklum balas kepada guru tentang tahap penguasaan pelajar terhadap pengetahuan dan kemahiran yang telah diajar. Penilaian pada peringkat ini lebih bercorak formal dengan tujuan akhirnya untuk memberi sijil kepada pelajar. Pihak sekolah akan dapat menentukan keupayaan keseluruhan seseorang pelajar berdasarkan pencapaian yang ditunjukkan dalam peperiksaan yang diduduki untuk tindakan selanjutnya. Penilaian yang dijalankan sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran akan memperlihatkan kemajuan pelajar dalam jangka masa tertentu. penilaian yang dijalankan pada akhir tempoh pengajian. adalah bertujuan untuk menentukan gred pencapaian para pelajar secara keseluruhan. Maklumat berkenaan akan digunakan guru untuk mengubah pendekatan pengajaran atau menyediakan latihan yang khusus supaya masalah yang dihadapi pelajar dapat diatasi. 1. supaya ia lebih bersesuaian dengan keperluan pelajar atau mengulang pelajaran dengan menggunakan strategi yang sama dan sebagainya. Daripada penilaian yang dijalankan juga. Tanpa bantuan khas ini.3. guru dapat mengenal pasti kemajuan seseorang pelajar. pelajar-pelajar akan terus menghadapi masalah dan akibatnya mereka akan terus ketinggalan dalam pembelajaran. memuaskan.TAJUK 1 PENGUKURAN. sederhana atau gagal. guru akan menyelidik punca masalah tersebut. kemahiran dan sikap yang ingin disampaikan guru.3. penilaian ini juga dapat memberi maklum balas tentang masalah yang dihadapi pelajar dalam pembelajaran. OUM 13 . sama ada pada tahap yang sangat memuaskan. Adakah pelajar mempunyai masalah dalam mempelajari dan menguasai pengetahuan dan kemahiran yang telah diajar? Sekiranya pelajar menghadapi masalah. misalnya pada akhir Tahun 6 (UPSR). Guru juga perlu membuat keputusan sama ada untuk mengubah strategi pengajaran. Pengesanan kemajuan pelajar secara berterusan ini akan memberi maklum balas kepada guru tentang masalah yang dihadapi pelajar. Selain itu. PENGUJIAN DAN PENILAIAN Rajah 1. Hasil penilaian ini akan menunjukkan pencapaian akademik pelajar mengikut gred yang diberikan.4: Tujuan penilaian 1.

Setiap pelajar sepatutnya mempunyai motivasi untuk belajar dan ia mungkin bersifat intrinsik/dalaman. Selain motivasi yang bersifat intrinsik ini. Sekiranya penguasaan mereka berbeza.3. tujuan penilaian ialah untuk memilih dan menempatkan pelajar mengikut penguasaan pengetahuan dan kemahiran mereka. seperti dorongan daripada ibu bapa/rakan sebaya atau nasihat daripada guru/guru besar. guru perlu menempatkan mereka mengikut tahap penguasaan masing-masing dan seterusnya merancang dan melaksanakan pengajaran mengikut keperluan mereka yang berbeza-beza itu.3.4 Bimbingan dan kaunseling Penilaian juga dapat digunakan untuk tujuan bimbingan dan kaunseling kepada pelajar yang memerlukannya. 1. Maklumat ini penting untuk guru membuat keputusan dalam menentukan peringkat yang bersesuaian untuk memulakan pengajaran. Misalnya.5 : Bimbingan dan kaunseling 14 OUM .PENGUKURAN. seperti tatabahasa. Selain itu. seseorang guru Bahasa Melayu yang akan mengajar pelajar bukan penutur asli bahasa Melayu. akan memperoleh pencapaian yang baik dan seterusnya akan dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. terdapat pula motivasi yang bersifat ekstrinsik/luaran. Rajah 1. tujuan penilaian juga ialah untuk memilih dan menempatkan pelajar mengikut aliran tertentu. guru juga dapat memilih pelajar untuk dikelompokkan dalam sesuatu kumpulan berasaskan tahap penguasaan mereka. Selain memulakan sesi pengajaran. iaitu motivasi daripada dalam diri pelajar itu sendiri.3 Pemilihan dan Penempatan Penilaian adalah penting sebelum pengajaran dan pembelajaran bermula kerana guru perlu meninjau sejauh manakah pelajar-pelajarnya menguasai pengetahuan dan kemahiran asas kepada tajuk yang hendak diajar. iaitu motivasi daripada luar. mereka yang belajar disebabkan ingin mengetahui sesuatu dengan mendalam. perbendaharaan kata dan sebagainya. keputusan pelajar yang cemerlang dalam mata pelajaran sains memungkinkan ditempatkan dalam aliran sains atau mengikut kecenderungan seseorang murid berkenaan. Dalam keadaan ini. Contohnya. Misalnya. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 1. perlu mengetahui aspek pengetahuan dan kemahiran manakah yang telah mereka kuasai.

Hasil penilaian juga dapat memberikan input kepada guru tentang keberkesanan pengajarannya. (ii) lisan dan (iii) penulisan.TAJUK 1 PENGUKURAN. Secara umumnya. penilaian guru dapat memberikan maklum balas tentang kemajuan dan pencapaian anak-anak mereka dalam semua mata pelajaran dan juga dalam aspek sahsiah. mengesan kemajuan dan mengesan pencapaian pelajar. sama ada telah dapat dicapai dengan jaya atau sebaliknya. Seandainya mereka lemah dalam sesuatu tajuk. Selain itu.3. rata-rata pelajar tidak dapat menguasai sesuatu yang diajar. Seterusnya. penilaian juga penting dalam menentukan kesediaan pelajar untuk mempelajari sesuatu kemahiran baru. 1. maka pengubahsuaian sukatan pelajaran serta pendekatan pengajaran dan pembelajaran boleh dilakukan. Melalui maklum balas yang ditunjukkan oleh pelajar. seperti memberikan tumpuan yang lebih atau menghantar anak-anak mereka ke kelas tuisyen dengan harapan pencapaian anak-anak mereka akan meningkat. Memulakan pengajaran mengikut kesediaan pelajar adalah amat penting untuk memastikan pelajar mempunyai keyakinan dan keupayaan asas untuk mengikuti sesi pengajaran dan seterusnya memudahkan mereka menguasai kemahiran yang hendak diajar. seperti tangan. tunjuk ajar atau kaunseling untuk menangani masalah mereka dengan cara yang lebih berkesan. Malah. Daripada maklumat yang diperoleh. tentang kurikulum yang digunakan di sekolah-sekolah. yang dibuat melalui pemerhatian ke atas keadaan fizikal pelajar. Sekiranya. khususnya penggubal kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia. Kepada pelajar pula. maklumat tentang kelemahan pelajar dapat membantu guru untuk memberi bimbingan. OUM 15 . guru boleh menelah tahap kesediaan pelajar untuk menerima pengajaran atau sebaliknya. Sebaliknya. iaitu : (i) pemerhatian. maka jelas menunjukkan strategi pengajarannya kurang berkesan. maklumat penilaian ini dapat menunjukkan tahap penguasaan mereka terhadap sesuatu tajuk pelajaran. Pihak Kementerian mendapat maklum balas yang tepat tentang pencapaian objektif sukatan pelajaran. PENGUJIAN DAN PENILAIAN Penilaian ini yang dijalankan dari masa ke masa dapat meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar dengan lebih gigih supaya memperoleh pencapaian akademik yang lebih baik. Ibu bapa dapat mengambil tindakan sewajarnya. jadual di bawah menunjukkan bentuk-bentuk pengukuran berkenaan. jari-jemari dan penumpuan pelajar kepada guru. mereka akan mengetahuinya dan dengan sendiri mereka akan memberi tumpuan kepada perkara yang mereka kurang kuasai. kepada ibu bapa. Pelajar yang mendapat keputusan cemerlang akan terus berusaha untuk mengekalkan pencapaian mereka dengan semangat yang tinggi. Secara mudah. penilaian juga dapat memberikan maklumat yang jelas kepada pihak penggubal dasar. pengukuran yang dijalankan di bilk darjah dapat dibuat melalui tiga bentuk. pelajar-pelajar yang lemah akan dapat mengenal pasti kelemahan mereka dan seterusnya dapat memperbaiki kelemahan tersebut. Ketiga-tiga bentuk pengukuran ini bertujuan mengesan penguasaan secara serta-merta. guru dapat menilai sama ada pengajarannya berkesan atau sebaliknya.5 Tujuan Lain Penilaian Selain tujuan yang dinyatakan di atas. yang memerlukan pengubahsuaian segera bagi memperbetulkan keadaan. mata. Sekiranya maklum balas yang diperoleh tersebut menunjukkan terdapat kekurangan yang ketara dalam mencapai objektif tertentu. Penilaian ini dijalankan guru sebelum memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran.

Pengukuran dijalankan secara lisan.Guru boleh merancang sama ada untuk mengadakan aktiviti secara individu atau secara kumpulan.PENGUKURAN. Misalnya. guru akan memberikan bimbingan. Seterusnya. untuk mengesan pencapaian. menilai bacaan murid dalam Bahasa Melayu dan menghafaz dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. kuiz dan hafazan. Misalnya. Begitu juga. seperti menilai kebolehan pelajar bertutur melalui soal-jawab lisan.Guru perlu merancang sama ada mengadakan aktiviti-aktiviti ini secara individu atau secara kumpulan. menilai kemahiran pergerakan fizikal dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani atau amali dalam Pendidikan Islam.Penilaian dapat dijalankan dengan teliti sama ada menilai secara individu atau dalam kumpulan melalui alat tertentu. guru perlu merancang dengan teliti untuk mengadakan ujian secara individu dengan menggunakan alat seperti senarai semak atau skala kadar. Mengesan Pencapaian Pengukuran dan penilaian ini bertujuan mengesan pencapaian selepas beberapa sesi pembelajaran. menilai kemahiran bertutur melalui aktiviti syarahan. seperti senarai semak.3 : Pengukuran Secara Pemerhatian Mengesan Serta-merta Pengukuran dan penilaian ini dijalankan dengan tujuan mengesan penguasaan hasil pembelajaran dengan serta-merta.4 : Pengukuran Secara Lisan Mengesan Serta-merta Pengukuran dan penilaian ini bertujuan untuk mengesan penguasaan objektif pengajaran dengan serta-merta dalam bilik darjah. Mengesan Pencapaian Pengukuran dan penilaian ini bertujuan untuk mengesan pencapaian pelajar selepas beberapa sesi pengajaran dan pembelajaran. perbincangan atau kuiz secara lisan. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 Jadual 1. Jadual 1. Seterusnya. Seperti juga mengesan kemajuan. Misalnya.Pengukuran dapat dijalankan dengan guru merancang dengan teliti sama ada pengukuran dan penilaian dibuat secara individu atau secara kumpulan dan menggunakan alat tertentu seperti senarai semak atau skala kadar. 16 OUM . Guru perlu merekodkan pencapaian pelajar dan seterusnya mengambil tindakan susulan yang mengikut keperluan pelajar. teguran dan nasihat sekiranya pelajar melakukan kesilapan semasa latihan. Jika perlu guru boleh merekodkan segala perlakuan yang ditunjukkan oleh pelajar-pelajarnya. dan juga memberi tindakan susulan jika perlu. Pengukuran dijalankan dengan cara memerhati sikap dan perlakuan murid dalam memperlakukan aktiviti yang dijalankan dalam bilik darjah. pujian harus diberikan kepada pelajar yang telah melakukan latihan dengan betul. pujian harus diberikan kepada pelajar yang dapat menjawab atau berbincang dengan baik. Menilai kefasihan menghafal melalui aktiviti bacaan kuat.Seperti juga mengesan kemajuan. Guru perlu merekod dan melaporkan pencapaian pelajar. skala kadar atau rekod anekdot. Ujian dijalankan dengan bantuan alat ujian lisan yang sesuai. jika perlu. Jika perlu guru hendaklah merekodkan segala perlakuan yang ditunjukkan oleh pelajar. sebaliknya. menilai pergerakan fizikal dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani atau amali dalam Pendidikan Islam. teguran dan nasihat kepada pelajar. Guru akan merekodkan maklumat jika perlu dan seterusnya mengambil tindakan susulan mengikut keperluan setiap pelajar. Guru perlu merekod dan melaporkan pencapaian pelajar dan memberikan tindakan susulan jika perlu. Mengesan Kemajuan Pengukuran dan penilaian ini dibuat untuk mengesan kekuatan dan kelemahan pelajar selepas beberapa sesi pembelajaran. lakonan dan bercerita. seperti senarai semak atau skala kadar. guru akan memberikan bimbingan. Sebaliknya. Misalnya. Mengesan Kemajuan Pengukuran dan penilaian ini bertujuan untuk mengesan kekuatan dan kelemahan pelajar selepas beberapa sesi pembelajaran. mengesan pencapaian memerlukan guru merancang dengan teliti untuk mengadakan ujian secara individu.

Mengesan Kemajuan Pengukuran dan penilaian ini bertujuan untuk mengesan kekuatan dan kelemahan pelajar selepas beberapa sesi pembelajaran.Guru perlu merancang sama ada untuk mengadakan aktiviti secara individu atau secara kumpulan. teguran atau nasihat.5 : Pengukuran Secara Pemerhatian Mengesan Serta-merta Pengukuran dan penilaian ini bertujuan mengesan pembelajaran secara serta-merta. guru dapat memastikan perkembangan potensi individu secara menyeluruh agar selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Mengesan Pencapaian Pengukuran dan penilaian ini bertujuan untuk mengesan pencapaian selepas beberapa sesi pengajaran dan pembelajaran. perbincangan turut menyentuh aspek aras ukuran serta kepentingan penilaian dalam bilik darjah. Perlu ditegaskan sekali lagi bahawa guru berperanan penting dalam mengesan perkembangan. Latihan 1. Bagaimanakah penilaian dapat membantu memperbaiki pengajaran dan pembelajaran? Nyatakan ciri-ciri: (a) Pengujian (b) Pengukuran (c) Penilaian RUMUSAN Dalam bab ini anda telah didedahkan dengan konsep pengujian. dengan menggunakan alat tertentu seperti senarai semak. pengukuran dan penilaian. OUM 17 . guru akan memberikan bimbingan.3 1. menilai proses penulisan pelajar. Pengukuran dibuat melalui pemerhatian seperti juga untuk tujuan mengesan kemajuan. sekiranya pelajar melakukan kesilapan.Guru perlu merancang dengan teliti sama ada pengukuran dibuat secara individu atau secara kumpulan. PENGUJIAN DAN PENILAIAN Jadual 1. Melalui aktiviti penilaian. 2. Guru perlu merekodkan segala perlakuan yang ditunjukkan oleh pelajar. Di samping itu juga. guru menilai pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran berbahasa pelajar melalui kerja yang dihasilkan pelajar.Guru perlu merancang dengan teliti sama ada pengukuran perlu dibuat secara individu atau secara kumpulan. Guru menentukan hasil pembelajaran bagi pelajar-pelajarnya serta merancang dan melaksanakan penilaian dan juga merekod segala maklumat yang diperoleh.TAJUK 1 PENGUKURAN. Seterusnya. Guru perlu merekod dan melaporkan pencapaian pelajar dan memberikan tindakan susulan jika perlu. misalnya. kemajuan dan pencapaian para pelajar dalam bilik darjah. kebolehan. Guru perlu merekodkan perlakuan pelajar dan mengambil tindakan susulan mengikut keperluan pelajar. dan akhirnya melakukan tindakan susulan. misalnya.

Bagaimanakah penilaian dapat membantu memperbaiki pengajaran dan pembelajaran? Nyatakan skala-skala pengukuran yang boleh digunakan dalam pengukuran dan pengujian dalam pendidikan.PENGUKURAN. Pengukuran Penilaian Pentaksiran UJIAN 1 1. Proses/prosedur yang sistematik bagi mengukur perubahan tingkah laku pelajar yang boleh dibuat secara pemerhatian. Berikan contoh ukuran yang menggunakan skala nisbah dan jelaskan nilai pemeringkatan. 3. yang bertujuan untuk memberi maklumat tentang pencapaian akademik. 3. Tujuan pengujian ialah untuk menentukan pencapaian pelajar dalam sesuatu sesi pembelajaran. Mengapakah proses penilaian dijalankan dalam bilik darjah? UJIAN 2 Skala nisbah mempunyai nilai pemeringkatan. kemahiran atau sikap. Tujuan pengujian ialah untuk menentukan perubahan tingkah laku pelajar. nilai perbezaan ukuran dan nilai mutlak bagi ukuran ini. lisan atau secara bertulis. Jelaskan hubungan antara pengukuran dan skala. 2. Proses/prosedur yang sistematik bagi membuat pertimbangan dalam menafsir hasil pengukuran. Proses/posedur yang sistematik bagi mendapatkan maklumat dan membuat pertimbangan tentang hasil pembelajaran. 1. PENGUJIAN DAN PENILAIAN TAJUK 1 GLOSARI Pengujian Proses/prosedur yang sistematik bagi mengukur pencapaian pelajar yang biasanya dibuat secara bertulis. termasuk pencapaian akademik. 2. Jelaskan maksud “nilai pemeringkatan” dan “nilai mutlak”. 18 OUM . penguasaan kemahiran dan sikap pelajar. perbezaan ukuran dan mutalak.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2002). W. (1975). R. Gay.E. Stufflebeam. “Evaluation s enlightment for decision making” in Beatty. L. W.R.TAJUK 1 PENGUKURAN. (2000).J. N. & Gronlund.) New Jersey: Printice Hall. Educational evaluation. Pusat Perkembangan Kurikulum.L. New Jersey: Printice-Hall Inc.J.C: ASCD. PENGUJIAN DAN PENILAIAN RUJUKAN Cronbach. Linn.L. Penilaian di bilik darjah.J. Essential of psychological testing (3rd ed. Popham. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. W. OUM 19 . Penilaian kendalian sekolah. (8th. Competencies for analysis and application.H (Ed. (2000). Educational and evaluation and measurement. Mokhtar Ismail (1995). (1985).) improving educational assessment and an inventory of measures of affective behaviour. Raminah Hj Sabran. Testing : What every parent should know about school tests. D. London: Allyn & Bacon. Ed. Measurement and assessment in teaching. Merril. Charles E. 2nd ed. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1971). (1991). (1970).) New York: Harper & Row. Penilaian dan pengujian Bahasa Malaysia: Penerapannya pada peringkat sekolah rendah. L. Washington D. Popham.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->