P. 1
Dokumen Standard Pendidikan Jasmani Tahun 3

Dokumen Standard Pendidikan Jasmani Tahun 3

|Views: 0|Likes:
Published by Gwee ShiannHerng

More info:

Published by: Gwee ShiannHerng on Mar 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2013

pdf

text

original

DRAF

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN TIGA

2012

DOKUMEN STANDARD

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MODUL TERAS ASAS

PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 3

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

. mekanik. Kementerian Pelajaran Malaysia. rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah. ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. fotokopi.Cetakan Pertama 2012 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. 62604 Putrajaya. Aras 4-8. Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Bahagian Pembangunan Kurikulum. Parcel E. Blok E9.

4. 7 8. 3. . 13. Perkara Rukun Negaran dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendahuluan Matlamat Objektif Fokus Mata Pelajaran Organisasi Kandungan Pentaksiran Pengajaran dan Pembelajaran Cadangan Agihan Masa Aspek 1 Aspek 2 Aspek 3 Aspek 4 Aspek 5 Muka Surat iv 1 1 2 2 3 6 7 6 12 16 18 20 10. 2. 9. 1. 6.TERHAD DRAF 7 KANDUNGAN Bil. 11. 12. 5.

rohani. MAKA KAMI. memelihara satu cara hidup demokratik. iv . menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisitradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagaibagai corak. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut: • • • • KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. rakyat Malaysia.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung citacita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. berketerampilan. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. berakhlak mulia. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. masyarakat dan negara. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan.

Physical Education. menunjukkan 60. Standard pembelajaran merupakan penetapan kriteria atau indikator pencapaian setiap standard kandungan. Guru yang mengajar Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Tahun Tiga perlu mempunyai pengetahuan dan kemahiran asas dalam pergerakan dan kecergasan berdasarkan disiplin ilmu Pendidikan Jasmani. psikologi sukan dan sosiologi sukan dengan menerapkan nilai estetika. Recreational-Sports Kandungan and Dance (ICHPER-SD) sebagai panduan. Kurikulum ini menyediakan murid ke arah pembinaan modal insan yang sihat dan cergas. MATLAMAT Kurikulum Pendidikan Jasmani Sekolah Rendah bertujuan membina murid menjadi individu yang cergas dan sihat serta berkemahiran. kognitif dan afektif. pengetahuan dan nilai. Justeru. kencing manis dan tekanan darah tinggi (Noncommunicable Disease Section . fisiologi senam. emosi dan jasmani. disiplin perkembangan motor. Kajian yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.1% rakyat Malaysia tidak melakukan aktiviti yang aktif dan menghadapi pelbagai risiko penyakit kronik dan penyakit tidak berjangkit seperti sakit jantung. berpengetahuan dan mengamalkan nilai murni melalui aktiviti fizikal ke arah mencapai kesejahteraan hidup. Antara tersebut melibatkan pembelajaran motor. Penggubalan Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Sekolah Rendah adalah bertujuan memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. biomekanik. Pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani seharusnya dilaksanakan dalam suasana yang menyeronokkan dengan menekankan aspek keselamatan. Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Sekolah Rendah juga digubal dengan mengekalkan prinsip-prinsip Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) Pendidikan Jasmani dan menggunakan Standard Antarabangsa Pendidikan Jasmani dan Sukan untuk Murid Sekolah oleh International Council for Health. suaian fizikal. 1 . tahap kecergasan murid perlu ditingkatkan melalui amalan dan pengetahuan Pendidikan Jasmani sejak awal lagi.Disease Control Divison. rohani.TERHAD PENDAHULUAN DRAF 7 Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Sekolah Rendah digubal berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu murid kuasai dan capai. kurikulum ini juga masih mengekalkan tiga domain pendidikan iaitu psikomotor. 2006). Standard kandungan ialah pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi kemahiran.

mengenal pasti aktiviti yang dapat meningkatkan tahap kecergasan. dan memadang dengan lakuan yang betul. mengenal pasti kedudukan anggota badan yang betul semasa melakukan pergerakan. 2 . mematuhi peraturan dan mengamalkan langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti fizikal. mengaplikasi konsep pergerakan semasa melakukan kemahiran asas pergerakan dengan lakuan yang betul. dan mengamalkan gaya hidup sihat untuk kesejahteraan. memperkenalkan konsep kecergasan berdasarkan kesihatan. menguasai kemahiran asas permainan mengikut kategori serangan. 6. dan memupuk elemen keselamatan. melaksanakan aktiviti fizikal dalam suasana yang seronok dan persekitaran yang selamat. 3. mempamerkan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. memerihal kepentingan melakukan aktiviti fizikal secara berkala. 9.TERHAD OBJEKTIF DRAF 7 Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Tahun Tiga berkebolehan untuk. dan interaksi sosial semasa melakukan aktiviti fizikal. 5. tanggungjawab kendiri.1. 4. 2. 8. 7. pengurusan. jaring. FOKUS MATA PELAJARAN Terdapat tiga fokus Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Sekolah Rendah untuk murid Tahun Tiga iaitu: menguasai kemahiran asas pergerakan berdasarkan konsep pergerakan dalam permainan dan sukan mengikut kategori.

konsep kecergasan. dan 6. 4. dan memadang. kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti untuk dikuasai dan dicapai. olahraga asas. pergerakan berirama. prinsip. 5. jaring. dan memadang. rekreasi dan kesenggangan. 3. kandungan dikelompokkan kepada bahagian-bahagian yang dinamakan sebagai modul. kemahiran asas permainan kategori serangan. 5. dan 2. 2. Aspek 3 : Kecergasan Meningkatkan Kesihatan Melalui Aspek 3. akuatik asas. murid menguasai pelbagai corak pergerakan dan kemahiran motor yang diperlukan untuk melakukan pelbagai aktiviti fizikal melalui:1. murid dapat mengaplikasi pengetahuan berkaitan konsep. olahraga asas. prinsip dan strategi meningkatkan kecergasan untuk kesihatan dan prestasi fizikal yang melibatkan:3 . 4. akuatik asas. kemahiran asas permainan kategori serangan. kekuatan dan daya tahan otot. dan 6. dan komposisi badan. jaring. gimnastik asas.TERHAD DRAF 7 ORGANISASI KANDUNGAN Dokumen Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Tahun Tiga merupakan dokumen pembelajaran untuk satu tahun persekolahan yang disusun secara modular mengikut Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). komponen kecergasan berasaskan kesihatan iaitu kapasiti aerobik. Aspek 2 : Aplikasi Pengetahuan dalam Pergerakan Melalui Aspek 2. Aspek 4 : Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan Melalui Aspek 4. gimnastik asas. kelenturan. Modul merangkumi kandungan pembelajaran dalam bentuk unit kendiri-lengkap (self-contained) yang terdiri daripada pengetahuan. Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Tahun Tiga terdiri daripada Modul Kemahiran dan Modul Kecergasan yang dibina berasaskan lima aspek iaitu:Aspek 1 : Kemahiran Pergerakan Melalui Aspek 1. murid dapat mengaplikasi pengetahuan berkaitan konsep. 3. rekreasi dan kesenggangan. 2. dan strategi pergerakan dalam pembelajaran serta mengembangkan kemahiran motor dalam melaksanakan aktiviti fizikal yang melibatkan:1. Berdasarkan kurikulum modular. pergerakan berirama. murid berkeupayaan meningkatkan dan mengekalkan tahap kecergasan untuk kesihatan dan prestasi fizikal yang melibatkan:1.

konsep kecergasan. komponen kecergasan berasaskan kesihatan iaitu kapasiti aerobik. Ringkasannya adalah seperti berikut. Aspek 4. dan 2. 2. dan afektif dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Kandungan dalam Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Tahun Tiga adalah setara dengan pencapaian objektif psikomotor. dan komposisi badan. Aspek 5 : Kesukanan Melalui Aspek 5. Bagi tujuan pengajaran kemahiran. guru menggunakan Modul Kemahiran yang terdiri daripada Aspek 1. 3. prinsip. dan Aspek 5 secara serentak. guru menggunakan Modul Kecergasan yang terdiri daripada Aspek 3. 4 Aspek 5 Aspek 3 Modul 2: Kecergasan Aspek 4 Aplikasi Pengetahuan dalam Meningkatkan Kecergasan Aspek 5 Kesukanan .kekuatan dan daya tahan otot. murid berkeupayaan mengukuhkan amalan pendidikan jasmani menerusi elemen keselamatan. Guru boleh membuat pilihan sama ada mengajar kemahiran atau kecergasan terlebih dahulu tanpa mengabaikan gabungan aspek yang telah ditetapkan. interaksi sosial. kognitif. tanggungjawab kendiri. 4. dan Aspek 5 secara serentak. DRAF 7 Manakala untuk pengajaran kecergasan. pengurusan dan keselamatan. konsep sosiologi dan psikologi. Lajur Standard Kandungan mengandungi kandungan yang perlu murid pelajari manakala lajur Standard Pembelajaran menunjukkan apa yang murid perlu kuasai dan capai.TERHAD 1. Setiap aspek dalam dokumen Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Tahun Tiga yang hendak dicapai dinyatakan dalam lajur utama iaitu Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Aspek 2.- Aspek 1 Modul 1: Kemahiran Aspek 2 Kemahiran Pergerakan Aplikasi Pengetahuan dalam Pergerakan Kesukanan Kecergasan Meningkatkan Kesihatan Susunan kandungan kurikulum Tahun Tiga ini bertujuan memudahkan pelaksanaan kurikulum Pendidikan Jasmani. dan dinamika kumpulan. dan strategi untuk melakukan aktiviti fizikal dengan berkesan yang melibatkan:1. kelenturan. konsep kecergasan. dan1.

Folio juga menunjukkan usaha. Pentaksiran juga menyokong pembelajaran murid dan memberi maklum balas berguna kepada pentadbir. menguasai kemahiran dan mengamalkan nilai semasa pengajaran dan pembelajaran. dan tujuan pentaksiran. Guru-guru juga boleh menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran lain yang bersesuaian dengan keperluan sekolah. . Pentaksiran yang boleh digunakan oleh guru-guru dalam Pendidikan Jasmani ialah seperti berikut: 1. kognitif. Elemen-elemen setiap kemahiran dikenal pasti dan tahap penguasaan murid disenaraikan di dalam ruangan yang disediakan. Pentaksiran bertujuan sebagai pengukur untuk menilai pencapaian murid memperoleh pengetahuan. Senarai semak Senarai semak melibatkan senarai langkah-langkah untuk menghasilkan pergerakan yang dikenal pasti atau perlakuan penting yang perlu dikuasai. Bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani. kemajuan atau pencapaian dalam suatu tempoh tertentu. Rubrik Rubrik melibatkan memerihal kemahiran yang perlu dikuasai berdasarkan kriteria penilaian. 4. Prestasi Kemahiran Prestasi kemahiran boleh diukur berdasarkan penguasaan kemahiran mengikut petunjuk masa. ketepatan. jarak. guru. pentaksiran dibuat semasa proses pengajaran dan pembelajaran yang sedang berlaku melibatkan psikomotor. ciri-ciri murid. dan afektif.TERHAD DRAF 7 PENTAKSIRAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pentaksiran adalah satu proses mengumpulkan maklumat murid dan membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. murid. . Rubrik juga boleh digunakan oleh murid sebagai penilaian kendiri. dan ibu bapa atau penjaga tentang perkembangan dan pencapaian murid. 5 3. Guru hanya perlu menandakan Ya atau Tidak berdasarkan perlakuan murid. Rubrik juga memberi maklum balas kualitatif terhadap prestasi murid yang melibatkan apa yang murid telah lakukan dan tindakan yang boleh dilakukan untuk memperbaiki kelemahan. Guru perlu membimbing murid menghasilkan portfolio. Portfolio Portfolio melibatkan persembahan visual berbentuk sampel kerja. 2. dan data prestasi dalam bentuk koleksi yang dibuat oleh murid. dan bentuk perlakuan.

Guru boleh memilih antara akuatik asas atau rekreasi dan kesenggangan dalam pengajaran Pendidikan Jasmani.TERHAD DRAF 7 CADANGAN AGIHAN MASA Modul Kemahiran Standard Kandungan Aspek 1 dan 2 Gimnastik asas Pergerakan berirama Kemahiran asas permainan Olahraga asas Akuatik asas atau 4 Rekreasi dan kesenggangan 8 4 Bilangan Waktu 20 8 Kecergasan Aspek 3 dan 4 Konsep kecergasan Kapasiti aerobik Kelenturan Kekuatan dan daya tahan otot Komposisi badan 4 4 2 4 2 Jumlah 60 Nota: 1. 2. 6 . Bagi yang memilih akuatik asas. Aspek 5 dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran Modul Kemahiran dan Modul Kecergasan. persekitaran sekolah hendaklah mempunyai kemudahan dan guru yang berkelayakan.

4. 1. 7 .2 1.TERHAD DRAF 7 TAHUN 3 MODUL KEMAHIRAN ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN STANDARD KANDUNGAN Gimnastik Asas 1. Mengimbang badan sebelum dan selepas melakukan guling depan.1.2. Melakukan imbangan secara berkumpulan. 1.1 1.2. 1.2. 1.1. Bergayut pada palang dengan kedua-dua belah tangan lurus menggunakan genggaman atas dan lutut difleksikan.3. STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Melakukan guling belakang.1 Bergayut pada palang dengan kedua-dua belah tangan menggunakan genggaman atas pada posisi badan lurus.3 Berkebolehan melakukan kemahiran gayut dan ayun dengan lakuan yang betul.1 1.2.1 Berkebolehan melakukan kemahiran hambur (spring) dan pendaratan dengan lakuan yang betul. 1. 1. Melakukan rangkaian imbangan di atas bangku gimnastik.2 Berkebolehan melakukan pergerakan yang memerlukan kawalan badan dan sokongan.3.2 1.4 Melakukan imbangan di atas bangku gimnastik.4 Berkebolehan melakukan kemahiran putaran dengan lakuan yang betul.2 Melakukan hambur dari aras tinggi dan mendarat ke aras rendah. Melakukan hambur dari aras rendah dan mendarat ke aras tinggi.3 1.

dan alatan.6.5.5.6 Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori serangan dengan lakuan yang betul. 1. 8 .5 1.2 Kemahiran Asas Permainan 1. kaki.3 1. Mengelecek bola menggunakan tangan. dan alatan. dan alatan.6 Menghantar bola menggunakan tangan. kaki. kaki.6. dan alatan. Menjaring menggunakan tangan. 1.5 Berkebolehan melakukan pelbagai corak pergerakan mengikut irama. Melakukan kemahiran mengadang.4 1.6. Melakukan satu rangkaian pergerakan menggunakan pelbagai jenis langkah lurus mengikut tempo. Menerima bola menggunakan tangan. schottische.6. dan grapevine. kaki.1 1. 1.1 STANDARD PEMBELAJARAN Melakukan pelbagai jenis langkah lurus mengikut tempo seperti step-close. polka. Memintas hantaran bola pemain lawan.6.2 1.6.TERHAD DRAF 7 TAHUN 3 MODUL KEMAHIRAN ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN STANDARD KANDUNGAN Pergerakan Berirama 1.

Memukul bola yang pegun menggunakan alatan pemukul. Melakukan pukulan pepat menggunakan alatan.1 STANDARD PEMBELAJARAN Melakukan servis menggunakan tangan.7. Berlari dalam pelbagai jarak.8.3 1.9.8. 1. kaki. 1.2 1.7 Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori jaring dengan lakuan yang betul.3 1. 9 . 1.TERHAD DRAF 7 TAHUN 3 MODUL KEMAHIRAN ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN STANDARD KANDUNGAN 1.8.7.8. Menerima dan menghantar bola menggunakan tangan dan kaki.2 1.7. dan alatan.9 Berkebolehan melakukan kemahiran asas berlari dengan lakuan yang betul.1 1. Menangkap bola pada pelbagai aras. 1. Melakukan balingan tangan lurus mengikut arah pusingan jam.1 1. Olahraga Asas 1.8 Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori memadang dengan lakuan yang betul.4 1.7.4 1.5 Melakukan balingan bola atas bahu. Melakukan balingan tangan lurus melawan arah pusingan jam.9.2 Berlari dalam pelbagai kelajuan. Melakukan pukulan kilas menggunakan alatan.8.

11 Berkebolehan melakukan kemahiran asas balingan dengan lakuan yang betul.1 Melakukan tendangan keribas (flutter kick) dalam posisi meniarap untuk satu jarak dengan bantuan alat apungan. 1.2 Merejam objek panjang pada pelbagai jarak. 1. 1.12 Berkebolehan melakukan kemahiran keyakinan dan keselamatan di air.12. 1.1 Mengawal pernafasan untuk satu jangkamasa semasa di bawah permukaan air. 1.13.10 Berkebolehan melakukan kemahiran asas lompatan dengan lakuan yang betul.3 Melompat menggunakan kaki kanan dan mendarat dengan kaki kiri dan sebaliknya. 1.10. 10 . 1.13 Berkebolehan melakukan kemahiran renang dengan lakuan yang betul.4 Melompat melepasi halangan pada pelbagai aras.2 Melompat menggunakan sebelah kaki dan mendarat dengan kaki yang sama. 1.TERHAD DRAF 7 TAHUN 3 MODUL KEMAHIRAN ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.10.3 Melempar objek leper pada pelbagai jarak. 1. 1.11.1 Melontar objek sfera pada pelbagai jarak.10. Akuatik Asas 1.11. 1.1 Melompat menggunakan sebelah kaki dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki.11.10.

14.14. dan catur. 1. 11 . Rekreasi dan Kesenggangan 1. 1.2 Bermain permainan tradisional yang melibatkan daya tahan dan kekuatan otot seperti Tarik Upih dan Batik Lampung.13. congkak.14 Berkebolehan melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan.TERHAD DRAF 7 TAHUN 3 MODUL KEMAHIRAN ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Melakukan tendangan keribas (flutter kick) dalam posisi telentang untuk satu jarak dengan bantuan alat apungan.1 Bermain permainan strategi yang melibatkan kemahiran motor halus seperti karom. dam.

Membezakan luas tapak sokongan semasa melakukan bentuk-bentuk imbangan dalam kumpulan. 2.2 Menyatakan lakuan mengekalkan imbangan di atas bangku gimnastik.2 Berkebolehan memahami konsep kawalan badan dan sokongan dalam pergerakan. Pergerakan Berirama 2.2.TERHAD DRAF 7 TAHUN 3 MODUL KEMAHIRAN ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN STANDARD KANDUNGAN Gimnastik Asas 2.1 Menyatakan perbezaan lakuan semasa melakukan hambur dari pelbagai aras. STANDARD PEMBELAJARAN 2.5 Berkebolehan mengaplikasi konsep pergerakan mengikut irama.1 Mengenal pasti posisi bergayut dengan genggaman atas yang stabil. 2.1.3.1 Berkebolehan memahami konsep hambur dan pendaratan. 2.1 2. 2.1 Mengenal pasti pelbagai jenis langkah pergerakan mengikut tempo. 2.1 Mengenal pasti kedudukan badan semasa melakukan guling belakang. 2. 2.4 Berkebolehan memahami konsep putaran dalam pergerakan.2.5.3 Berkebolehan Memahami konsep gayut dan ayun dalam pergerakan.4. 12 .

Mengenal pasti kemahiran dalam kategori serangan.5 13 .1 konsep dan prinsip dalam kemahiran asas permainan kategori jaring. dan alatan.3 2.7. Mengenal pasti lakuan semasa mengelecek dengan tangan.4 Mengenal pasti lakuan servis menggunakan tangan. 2.2 2.7. Mengenal pasti kemahiran dalam kategori jaring.1 2. kaki.TERHAD DRAF 7 TAHUN 3 MODUL KEMAHIRAN ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN STANDARD KANDUNGAN Kemahiran Asas Permainan 2. 2. kaki.3 2. 2.2 2. Mengenal pasti titik kontak pada objek yang dihantar.6. Mengenal pasti lakuan menerima dan menghantar bola.6 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip dalam kemahiran asas permainan kategori serangan.7. Menyatakan keadaan yang sesuai untuk mengadang dan memintas. Membezakan lakuan pukulan pepat dengan pukulan kilas menggunakan alatan.6. dan alatan.6.6.7.7 Berkebolehan mengaplikasi 2. STANDARD PEMBELAJARAN 2.7.4 Mengenal pasti lakuan semasa menghantar dan menerima bola.

1 Mengenal pasti postur badan yang betul semasa melakukan lontaran.11. 2.2 Mengenal pasti postur badan yang betul semasa berlari. 2. Mengenal pasti kedudukan tangan semasa menangkap bola pada pelbagai aras. Mengenal pasti koordinasi tangan dan kaki semasa berlari.3 2.TERHAD DRAF 7 TAHUN 3 MODUL KEMAHIRAN ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN STANDARD KANDUNGAN 2.9 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip pergerakan dalam kemahiran asas berlari. 2.9. 14 . 2. 2.2 2.4 Olahraga Asas 2.8.1 2.8.2 Mengenal pasti postur badan yang betul semasa melakukan rejaman. Mengenal pasti kemahiran dalam kategori memadang. Mengenal pasti titik kontak pada bola dan alat pemukul semasa memukul bola. 2.11.10. 2. 2. 2.11.1 STANDARD PEMBELAJARAN Menyatakan kedudukan tangan yang paling sesuai (angle of release) semasa melepaskan bola dalam kemahiran balingan.10 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip pergerakan dalam kemahiran asas lompatan.8.3 Mengenal pasti postur badan yang betul semasa melakukan lemparan.8 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip dalam kemahiran asas permainan kategori memadang.11 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip pergerakan dalam kemahiran asas balingan.8.9.1 Mengenal pasti postur badan yang betul semasa melompat. 2.2 Mengenal pasti kaki yang digunakan untuk melonjak .10.

15 .2 Mengenal pasti cara bermain permainan tradisional yang melibatkan daya tahan dan kekuatan otot seperti Tarik Upih dan Batik Lampung. Rekreasi dan Kesenggangan 2.1 Mengenal pasti cara mengawal pernafasan di bawah permukaan air.12.14.13. 2. congkak dan catur.1 Mengenal pasti strategi dalam permainan seperti karom. 2.12 Berkebolehan mengaplikasi konsep keyakinan dan keselamatan di air. dam.1 Mengenal pasti postur badan semasa melakukan tendangan keribas (flutter kick) dalam posisi tiarap dan telentang. 2.13 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip pergerakan dalam kemahiran renang. STANDARD PEMBELAJARAN 2.14 Berkebolehan mengaplikasi pengetahuan dan strategi dalam aktiviti rekreasi dan kesenggangan.TERHAD DRAF 7 TAHUN 3 MODUL KEMAHIRAN ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN STANDARD KANDUNGAN Akuatik Asas 2. 2.14.

3.1. 16 . Melakukan aktiviti menyejukkan badan. 3. 3. 3.4 Berkebolehan melakukan senaman meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot. hamstring curl.1. 3.2 Berkebolehan melakukan senaman meningkatkan kapasiti aerobik.1.1 Melakukan senaman seperti separa cangkung.1 Melakukan senaman yang dapat meningkatkan kapasiti aerobik dalam jangkamasa yang ditetapkan. STANDARD PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti yang dapat meningkatkan suhu badan. jengkit kaki setempat. 3. kadar nadi. dan tekan tubi ubah suai seberapa banyak ulangan dalam jangkamasa 10 hingga 15 saat.TERHAD DRAF 7 TAHUN 3 MODUL KECERGASAN ASPEK 3 : KECERGASAN MENINGKATKAN KESIHATAN STANDARD KANDUNGAN Konsep Kecergasan 3. ringkuk tubi separa.4.2 3.2. Mengira kadar nadi sebelum dan selepas melakukan aktiviti fizikal.1 3.3 Komponen Kecergasan 3. lentik belakang ubah suai.3. kadar pernafasan.3 Berkebolehan melakukan senaman meningkatkan kelenturan. dan keanjalan otot.1 Melakukan senaman regangan dinamik dan regangan statik pada otot-otot utama dengan lakuan yang betul.1 Berkebolehan melakukan aktiviti fizikal berpandukan konsep kecergasan.

TERHAD DRAF 7 TAHUN 3 MODUL KECERGASAN ASPEK 3 : KECERGASAN MENINGKATKAN KESIHATAN STANDARD KANDUNGAN 3.5. STANDARD PEMBELAJARAN 3. 17 . Merekod pertumbuhan diri dari segi ketinggian dan berat badan.5 Berkebolehan mengenal pasti komposisi badan.1 3.5.2 Mengukur ketinggian dan menimbang berat badan.

1. 4.3 Komponen Kecergasan 4. Menerangkan kepentingan senaman daya tahan dan kekuatan otot.2 Menyatakan tujuan senaman regangan statik dan regangan dinamik. 4. 4. 4. Mengenal pasti kuantiti air yang perlu diminum semasa dan selepas melakukan aktiviti fizikal.2 Mengenal pasti kesan senaman terhadap jantung.3.1 Mengenal pasti senaman yang meningkatkan kelenturan.1 Mengenal pasti otot-otot besar yang terlibat semasa senaman daya tahan dan kekuatan otot.4.3 Berkebolehan menguasai konsep asas kelenturan.4.1 Berkebolehan mengaplikasi konsep kecergasan semasa melakukan aktiviti fizikal.4 Berkebolehan Menguasai konsep asas kekuatan dan daya tahan otot. Membezakan kadar nadi sebelum dan selepas melakukan aktiviti fizikal.1 4.2 Berkebolehan menguasai konsep asas kapasiti aerobik. Mengenal pasti peranan jantung dan paru-paru semasa melakukan senaman. 4.2 18 . STANDARD PEMBELAJARAN 4.1.2 Membezakan tujuan memanaskan badan dan menyejukkan badan.2.TERHAD DRAF 7 TAHUN 3 MODUL KECERGASAN ASPEK 4 : APLIKASI PENGETAHUAN MENINGKATKAN KECERGASAN STANDARD KANDUNGAN Konsep Kecergasan 4. 4.2. 4.1. 4.3.1 4.

5 Berkebolehan memahami konsep komposisi badan.5.3 Membanding berat dan tinggi sendiri dengan rakan dan carta pertumbuhan normal.TERHAD DRAF 7 TAHUN 3 MODUL KECERGASAN ASPEK 4 : APLIKASI PENGETAHUAN MENINGKATKAN KECERGASAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 4.1 4. Menyatakan nutrien makanan yang memberi tenaga dan membantu tumbesaran.5.5. 4. Mengenal pasti perkaitan antara senaman dengan berat badan. 19 .2 4.

dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal. Mematuhi peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiviti.3 5. 20 .3.2. Interaksi Sosial 5. STANDARD PEMBELAJARAN 5.1. 5. Mengenal pasti alatan yang selamat digunakan.3. guru.2 Berkebolehan mempunyai keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.2. Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan. Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya.1 5.4 Berkeupayaan menetapkan matlamat kendiri dalam aktiviti Pendidikan Jasmani. Meletakkan alatan di tempat yang selamat semasa dan selepas melakukan aktiviti fizikal.2 5.1 5.2. 5.3 5.4 Menyenaraikan persediaan diri dan pakaian mengikut aktiviti. Berkeyakinan melakukan aktiviti mengikut peranan.1.1.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti fizikal. Tanggungjawab Kendiri 5.1.2 5.2.1 5.TERHAD DRAF 7 TAHUN 3 MODUL KEMAHIRAN DAN MODUL KECERGASAN ASPEK 5 : KESUKANAN STANDARD KANDUNGAN Pengurusan dan Keselamatan 5.2 Berkomunikasi antara rakan. Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

4.TERHAD DRAF 7 TAHUN 3 MODUL KEMAHIRAN DAN MODUL KECERGASAN ASPEK 5 : KESUKANAN STANDARD KANDUNGAN Dinamika Kumpulan 5.4. Membentuk kumpulan kecil bagi melakukan aktiviti.4. 21 .1 5. Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.2 5.3 Melakukan aktiviti secara berpasangan.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan. STANDARD PEMBELAJARAN 5.

.

.

gov. Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Tel: 03-8884 2000 Faks: 03-8888 9917 http://www.Terbitan: BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Aras 4-8.my/bpk .moe.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->