IBNU SINA

Sina Gelaran : AVICENNA Keturunan : Turki Bangsa : Parsi T/Lahir : 370H/980M M/Dunia : 438H /1037M Umur : 58 tahun . Ali b.BIODATA Nama : Abu Ali Hussien bin Abdullah b. Hassan b.

• Pakar dalam bidang Anatomi. .KETOKOHAN • Ahli Falsafah Islam. • Perdana Menteri di Hamzan setelah beliau menjadi doktor dan mampu menyembuhkan penyakit beberapa pemerintah di sana. • Ahli Perubatan Terkenal di mana beliau telah menghuraikan sebanyak 760 jenis penyakit dan kaedah pengubatanya.

Sains dan Astronomi. • Menjadi doktor diraja pada umur 18 tahun • Menghasilkan ‘mutiara’ dalam bidang perubatan iaitu QANUN FI AT-TIB (the canon of medicine) pada tahun 1953 di Rom ketika berusia 18 tahun . Fizik. Tasawuf. • Beliau juga mempelajari berbagai-bagai ilmu kemahiran seperti Matematik. • Pengajian peringkat awal bermula di Bukhara: bidang bahasa dan sastera. tauhid daripada keluarganya.PENDIDIKAN • mempelajari ilmu-ilmu asas agama seperti fiqah. • Hafaz al-Quran ketika berumur 10 tahun. • Menjadi doktor ketika berumur 17 tahun setelah mendapat galakan daripada Ibnu Yahya. .

Bab mata dalam kitab Qanun fi Thib atau The Canon of Medicine karya Ibnu .

b) Kitab As-Syifa’ dalam bidang perubatan.SUMBANGAN • Beliau meninggalkan beberapa hasil karangan yang bermutu tinggi dalam bidang perubatan. falsafah. • Bidang penulisan: beliau menghasilkan beratus-ratus risalah mengenai bidang perubatan yang menjadi rujukan para doktor. fizik dsb. • Selain daripada Qanun Fi At-Tib. • Qanun Fi At-Tib : buku kedoktoran yang muktabar dan menjadi rujukan utama dalam bidang perubatan hinggalah sekarang. Ia telah diterjemahkan ke berbagai bahasa asing seperti bahasa Latin dan Inggeris . hasil karangan beliau yang masyhur ialah : a) Kitab Al-Najah dan Kitab Al-Isyarah yang berkaitan dengan alam tabii. .

. • Mengajar mengenai cara-cara pembedahan dan menekankan keperluan pembersihan luka.Perintis Pengenalan Penyakit Saraf • Al.Qanun Fit-Tibb telah membincangkan serta mengenegahkan mengenai penyakit saraf. hiasan gambar-gambar dan sketsa-sketsa yang sekaligus menunjukkan pengetahuan anatomi Ibnu Sina yang luas. • Dinyatakan keterangan –keterangan jelas.

Malahan ia mampu mengemukakan suatu hipotesis atau teori pada waktu itu di mana gagal dilakukan oleh ahli Yunani dan Romani sejak dari Heredotus. Bidang Geografi • Mampu menerangkan bagaimana sungai-sungai berhubungan dan berasal dari gunung-ganang dan lembahlembah. maka terjadilah apa yang disebut sebagai lembah-lembah. maka apabila ia diterajang lalu berganti rupa dialiri oleh sungai-sungai yang meruntuhkan pinggiranpinggirannya. Aristoteles sehinggalah Protolemaious. • Menurut Ibnu Sina " gunung-ganang yang memang letaknya tinggi iaitu lingkungan mahupun lapisannya dari kulit bumi. Akibat proses seperti ini.Penemuan-Penemuan Baru • Sebagai seorang saintis melalui penemuan-penemuan barunya. geologi. Antara sumbangan beliau adalah di dalam bidang geografi. kimia dan kosmologi." .

• memperkembangkan ilmu psikologi dalam perubatan yang dikenali hari ini sebagai ilmu perubatan psikosomatics "psychosomatic medicine". . • Beliau memperkembangkan ilmu diagnosis melalui denyutan jantung (pulse diagnosis) untuk mengenal pasti dalam masa beberapa detik sahaja ketidak .seimbangan humor yang berkenaan . • Ukuran kadar denyutan nadi dapat mengenal pasti penyakit yang dihadapi dan menyedari kepentingan emosi dalam pemulihan yang melibatkan ganguan psikologi.

. dan dibangunkan sebuah monemun sejarah untuk itu.PENUTUP • Ibnu Sina meniggal dunia dan dimakamkan di Hamdan . • Makam beliau telah di kelilingi oleh makammakam doktor islam yang lain. • Dalam rangka memperingati 1000 tahun hari kelahirannya di Tehran pada tahun 1955 M ia telah dinobatkan sebagai "Father of Doctor" untuk selamanya-selamanya .dalam usia 58 tahun pada bulan Ramadhan 428 H/1037 M .