LEMBARAN KERJA SUKU KATA

Nama : .........................................................

Tahun : .....................

Arahan Guru : Suai dan padankan gambar bersama suku kata
yang betul.

ma

pi

ci

ku

to

ta

bu

bu

la

li

...................... Arahan: Tulis kembali suku kata yang telah dipadankan...... Tahun : .......................LEMBARAN KERJA SUKU KATA Nama : .................... ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ .........