LEMBARAN KERJA SUKU KATA

Nama : .........................................................

Tahun : .....................

Arahan Guru : Suai dan padankan gambar bersama suku kata
yang betul.

ma

pi

ci

ku

to

ta

bu

bu

la

li

.....................LEMBARAN KERJA SUKU KATA Nama : ................. ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ........ Arahan: Tulis kembali suku kata yang telah dipadankan............... Tahun : ...................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful