P. 1
Unit 10 Pintar Cerdas (Edit 1)

Unit 10 Pintar Cerdas (Edit 1)

|Views: 834|Likes:
Published by Noor Farila Omar
unit 10
unit 10

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Noor Farila Omar on Mar 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2014

pdf

text

original

K a n a k - k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 114

UNIT PELAJARAN 10
KANAK-KANAK PINTAR CERDAS
HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini, anda diharapkan dapat: 1. Menyatakan definisi pintar cerdas 2. Mengenalpasti kanak-kanak jenis pintar cerdas. 3. Menjelaskan strategi pengendalian kanak-kanak pintar cerdas PENGENALAN Menurut Munirah Bahari (2008), dewasa ini kita melihat arus perubahan sangat pesat melanda negara kita, baik dari segi teknologi, komunikasi, dan ledakan maklumat. Tidak terkecuali di dalam bidang pendidikan, sentiasa berlaku perubahan dan pembaikan supaya sistem yang ada akan bertambah baik dan mantap. Namun di sebalik kemajuan dan strategi yang dijalankan, masih terdapat kekurangan yang perlu dipantau dan diambil perhatian serius. Seperti baru-baru ini, banyak isu melibatkan kanak-kanak cerdik dan pintar dipaparkan di dada-dada akhbar tempatan. Isu yang sering ditimbulkan ialah kanak-kanak pintar cerdas, apakah mekanisme yang dapat membantu kanak-kanak pintar cerdas ini dan sejauh manakah pembelaan ke atas mereka. Falsafah Pendidikan Negara bermatlamat untuk memperkembangkan potensi individu pelajar secara menyeluruh dan bersepadu dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Oleh itu seluruh usaha dan langkah yang diambil dalam sistem pendidikan mestilah mengambil kira potensi dan keperluan setiap individu pelajar. Setiap individu pelajar yang normal semenjak dari usia bayi telah memiliki potensi dan bakat yang boleh diperkembang dan dipertingkatkan. Dewasa kini mereka telah terdedah lebih awal dengan pelbagai sumber maklumat. Fenomena ini sedikit sebanyak boleh memberi impak yang besar dalam perkembangan dan pertumbuhan fizikal, kognitif, psikomotor dan emosi mereka, terutama di kalangan mereka yang dikenali sebagai pelajar pintar cerdas. Pelajar yang mempunyai potensi dan bakat yang luar biasa serta melebihi kebolehan rakan seusianya lebih dikenali sebagai kanak-kanak pintar cerdas (gifted). Pelajar pintar cerdas dan berbakat merupakan individu yang memiliki potensi yang tinggi dalam pelbagai aspek perkembangan dan pertumbuhan. Bagi mengembangkan potensi dan bakat mereka dengan lebih sistematik dan berkesan, suatu program pendidikan khusus amat diperlukan. Golongan pelajar pintar cerdas di Malaysia mula diberi perhatian dalam sistem pendidikan dengan terlaksananya Sistem Kelas Ekspres pada tahun 1962. Dalam Sistem ini, kanak-kanak yang memiliki potensi dan memperolehi pencapaian yang mengatasi rakan-rakan sebaya telah diberi peluang untuk memendekkan tempoh sekolah rendah mereka daripada 6 tahun kepada 5 tahun sahaja. Perlaksanaan sistem ini telah diberhentikan pada awal tahun 1970an. Namun demikian pada awal tahun 1980an, satu Simposium Kebangsaan Mengenai Kanak-kanak Bergeliga telah diadakan. Ekoran daripada Simposium tersebut isu kanak-kanak pintar cerdas ini kembali diperkatakan. Persatuan MENSA Malaysia telah ditubuhkan pada

Walau bagaimanapun. sukar bagi kita untuk menentukan hubungan antara kejayaan pelajar pintar cerdas dengan kecerdasan emosi mereka. tanpa perlu mengikuti persekolahan Tahun 4. lebih-lebih lagi bagi kanak-kanak pintar cerdas. Pada masa yang sama. satu bentuk penilaian bagi mengenal pasti pelajar pintar cerdas telah dilaksanakan. Pelajar yang berjaya memperolehi tahap maksimum dibenar meneruskan persekolahan ke Tahun 5. diskriminasi terhadap golongan ini. specific academic. fobia. Pada masa yang sama. bertujuan untuk mengenal pasti individu pintar cerdas. Seminar Pendidikan Pelajar Pintar Cerdas telah diadakan pada tahun 1990. Bagaimanapun. masalah kemahiran bersosial dan masalah mengembangkan potensi. didapati bahawa perancangan dan pelaksanaan program yang sistematik perlu diadakan bagi memenuhi keperluan pelajar yang pintar cerdas serta berbakat. perkembangan nilai atau moral. or leadership ability or in the performing and visual arts and who by reason there of require services or activities not ordinarily provided by the school…. who are identified at the preschool. Menyedari tentang kepentingan untuk memberi perhatian terhadap program pendidikan khusus untuk pelajar pintar cerdas di negara ini.K a n a k . Antaranya konsep kendiri. kelebihan ini menimbulkan pula beberapa masalah lain dalam hidup mereka. Ng Sen Fa & Sandiyao Sebestian (2005). penilaian ini hanya dilaksanakan dalam tempoh lima tahun sahaja. faktor persekitaran seperti masalah komunikasi. Keadaan ini berlaku kerana keperluan dan motivasi mereka berbeza disebabkan perkembangan kebolehan mental mereka jauh lebih maju.S Department of Education (the Marland definition) dalam Deborah (2007). di Fakulti Pendidikan. Sebagai golongan minoriti. mendefinisikan pintar cerdas sebagai:the term “gifted and talented children” means children and.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 115 tahun 1983. yang dikenali sebagai Ujian Penilaian Tahap Satu (PTS). pada tahun 1996. masalah mereka mungkin tidak difahami dan tidak dipedulikan oleh orang ramai. where as talent is defined as the superior mastery of . Menurut Ng Sen Fa & Sandiyao Sebestian (2005). Penilaian ini dilaksanakan ke atas pelajar-pelajar Tahun Tiga sekolah rendah. Menurut Morawska dan Sanders (2009) mendefinisikan pintar cerdas sebagai Giftedness is defined as the possession and use of untrained and spontaneously natural abilities in at least one ability domain. Pada tahun 1985. Ekoran dengan itu. Kanak-kanak pintar cerdas sememangnya memperlihatkan kelebihan intelek yang luar biasa berbanding rakan sebaya mereka. masalah keluarga. pihak Universiti Malaya pula telah mengorak langkah memulakan Program BAKA khusus untuk pelajar pintar cerdas. masalah tidak dapat menyesuaikan diri dengan sistem persekitaran dan pandangan orang lain terhadap mereka menyebabkan masalah mereka yang sedia ada semakin bertambah. Hasil daripada seminar tersebut. elementary. Universiti Malaya. youth. Gifted and talented will encompass a minimum of 3 to 5 percent of the school population. perbezaan setiap individu adalah anugerah Tuhan. Perbezaan ini menimbulkan beberapa konflik dalam hidup mereka. kanak-kanak pintar cerdas adalah golongan kebolehan mental mereka jauh lebih tinggi daripada rakan sebaya mereka.. Oleh kerana itu mereka tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya sistem pendidikan sedia ada. keupayaan yang tidak seimbang. DEFINISI KANAK-KANAK PINTAR CERDAS Menurut U. or secondary level as possessing demonstrated or potential abilities that gives evidence of high performance capability in areas such as intellectual. Masalah berkenaan sebenarnya berpunca daripada sifat unik yang ada pada diri mereka. creative. whenever applicable. Manakala Persatuan Kanak-kanak Bergeliga Malaysia telah ditubuhkan pada tahun 1987.

Sekolah menilai perkembangan tersebut melalui ujian. or excel in specific academic fields. creative or productive thinking. high levels of task commitment and high level of creativity”. dan menilai sesuatu perkara itu dalam tindakan reflektif. oleh sebab itu ramai di kalangan ahli pendidik menyarankan agar kanak-kanak pintar cerdas dan berbakat ini didedahkan kepada program pendidikan yang khusus. process an unusual leadership capacity. no single clear definition be cited. and in all areas of human endeavor. mengembangkan kepakaran dalam bidang yang berasingan dan untuk merancang. Perkins (2003). Ini kerana apabila kanak-kanak pintar cerdas dan berbakat ini berada dalam sistem pendidikan biasa. akademik tertentu atau bidang yang berkaitan dengan seni. memantau.K a n a k . Cramond (2004) menyatakan:for gitftedness. Mendefinisikan pelajar pintar cerdas dan berbakat sebagai:“ those who have ability in one or more learning areas that exceeds grade/age level expectations by two years or more ”. Sekiranya bakat dan kepintaran ini tidak dikembangkan melalui pendidikan khas. maka daya kepintaran yang dipunyai oleh seseorang kanak-kanak akan lenyap ditelan zaman. specific academic aptitude. Marilyn (2008). Bagi Mallick (2003) defines giftedness as “an interaction among three basic clusters of human traits-these clusters being above average general abilities. and/ or artistic areas. senarai semak. These are children who require differentiated educational programs and services beyond those normally provided by the regular school program in order to realize their contribution to self and society. dan prestasi murid. Mereka ini mempunyai darjah kecerdasan yang luar biasa. Kanak-kanak yang mempunyai darjah kecerdasan (IQ) yang tinggi daripada 150 didapati tidak dapat menyesuaikan diri dengan program pendidikan biasa. creative. Gifted and talented students education act : Children and youth with youth either outstanding talent who perform or show the potential for perming at remarkably high levels of accomplishment when compared with others of their age. Malaysia sepatutnya . Susan winebrenner (2001). experience. Gifted and talented children are those identified by professionally qualified persons who by virtue of outstanding abilities are capable of high performance. or environment. Outstanding talents are present in children and youth from all cultural groups. across all economic strata. yang sesuai dengan kebolehan mereka sendiri. Manakala berbakat pula merujuk kepada pelajar yang lebih menonjol daripada pelajar-pelajar sebaya dengannya.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 116 systematically developed abilities or skills and knowledge in at least one field of human activity to a degree that places the child in the top 15% of individuals. inventori. Menurut Marland dalam Marilyn (2005) mendefinisikannya sebagai. Munirah (2008) mendefinisikan kanak-kanak pintar cerdas sebagai satu amanah dan rahmat daripada Allah yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan demi kebaikan umum. Menurut Marilyn (2008) definition also clarified that giftedness includes these areas general intellectual ability. mendefinisikan kecerdasan sebagai keupayaan dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Berbakat juga dianggap sebagai bukti adanya pembangunan lanjutan di bidang intelektual. bukan sahaja gagal untuk mencapai keputusan yang memuaskan tetapi mereka juga sering kali gagal untuk mencapai tahap prestasi yang dicapai oleh kebanyakan rakan sebaya mereka. leadership ability and visual and performing arts. They require services or activities not ordinarily provided by the schools. These children and youth exhibit high performance capability in intellectual.

commitment tugas atau motivasi. Menurut Renzulli (2003) dua jenis prestasi yang boleh diukur di rumah dan sekolah iaitu berdasarkan ujian pencapaian dan pengetahuan dan pemikiran kreatif yang melibatkan penghasilan idea dan produk baru yang memberi kesan kepada masa akan datang. Beliau mengemukaka bahawa sekurang-kurangnya lapan jenis kecerdasan boleh dikenalpasti bagi pelajar yang unggul dalam salah satu atau beberapa daripada verbal linguistik.K a n a k . task commitment and creativity. Sebagai contoh. kinestetik. dan kreativiti yang merupakan kapasiti untuk inovasi. Renzulli (2003) telah mengemukakan rantaian tiga dimensi seperti rajah di bawah. Pendidikan khas untuk mereka ini wajar dilaksanakan di negara ini kerana mereka merupakan aset yang penting bagi negara dan mereka dapat memberi sumbangan dan faedah kepada pembangunan negara. muzikal.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 117 mencontohi Singapura dan Indonesia yang telah memikirkan dengan lebih serius tentang isu ini. dan hak untuk menjadi manusia yang produktif. ekspresi. kanak-kanak pintar cerdas ini mempunyai hak untuk belajar. Menurut Merilyn (2006) banyak konsep gifttedness lain telah dibangunkan oleh para profesional di bidang ini. Namun konsep lain berdasarkan bakat Gardner di bidang kecerdasan berganda. visual spastial logik matematik. Renzulli’s Three-Ring Model of Giftedness Tomlinson dalam Marilyn (2006) memberikan sumbangan pemikiran bahawa bakat seseorang tidak static tetapi sangat dipengaruhi oleh persekitaran. dan imaginasi dan kemampuan untuk memanipulasi idea-idea menjadi fasih dan fleksibel. Renzulli dalam Marilyn (2006) mencadangkan bahawa bakat meliputi tiga dimensi yang berkaitan iaitu “above average ability. Melebihi kemampuan. Tidak hairanlah apabila kedua negara ini telah mewujudkan mekanisme bagi membantu kanakkanak pintar dan cerdas dengan menubuhkan pusat pendidikan khas untuk melaksanakan program pendidikan pintar cerdas. intrapersonal. Selain itu juga. originality. Gardner (1993)berpendapat bahawa kecerdasan tidak menjadi satu dimensi yang dilaporkan oleh skor ujian semata-mata. hak untuk mengembangkan kebolehan diri. . Perkembangan konsep kecerdasan bermula dari 1980an hingga kini digambarkan seperti dalam rajah di bawah. interpersonal dan naturalis. iaitu sekolah harus mencipta peluang dan persekitaran untuk memaksimumkan potensi setiap pelajar.

Tetapi. idea ini ditentang oleh Howe et. Biologikal Menurut Glynis (2006) kepintaran dan bakat seseorang mempunyai komponen genetik. Kekuatan interaksi antara faktor ini akan mengembangkan lagi bakat yang mereka miliki secara semulajadi (Glynis 2006). Kebolehan berkreatif dan bereksperimen termasuk menghasilkan bahan ataupun teori. kanak-kanak menjadi pintar cerdas hasil dari bimbingan dan didikan ibubapa dan guru yang berada di sekeliling mereka sejak lahir dan semasa waktu kritikal iaitu zaman pra-formal di antara 0-6 tahun (Teech Airil.Walau bagaimanapun. PUNCA DAN CIRI PINTAR CERDAS a. b. ramai yang tidak tahu bahawa tahap sokongan diperlukan untuk membentuk anak pintar cerdas di peringkat pra-formal adalah terlalu sukar dan agak mustahil untuk diusahakan (Teech Airil. Hassan Mohd Ali (2006) menjelaskan konsep pintar cerdas sebenarnya tidak tertakluk kepada kejayaan individu dalam bidang akademik semata-mata. kebolehan seni yang hebat juga adalah manifestasi kepintaran dan kecerdasan individu.K a n a k . Apa yang pasti. Mungkin kerana faktor ini juga. Persekitaran Persekitaran keluarga dan sekolah mampu membangunkan bakat kanak-kanak melalui interaksi dengan masyarakat. Dengan kos yang tinggi percambahan program seperti ini bagaimanapun masih belum menampakkan hasil yang kukuh kecuali mungkin untuk menambah pendapatan mereka yang mempromosinya (Teech Airil.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 118 1880s 1920s 1930s-1940s 1950s 1960s-1970s 1980spresent Genius Intellectually gifted Gifted Divergent: highly creative Convergent: High IQ Nonacademic: humanistic Multitalented Utilitarian academic Domain specificity Multiple intelligences Componential intelligence Evolving systems Selain itu.al (1998) kerana menurutnya. 2009). Kecerdasan dalam muzik dan matematik dan ciri-ciri lain dari generasi kepada generasi . pada hari ini terlalu banyak pihak yang cuba mengambil kesempatan dengan mempromosi program pendidikan atau bahan pengajaran yang menurut mereka boleh „melahirkan‟ anak genius. untuk menjadikan anak kita seorang yang pintar cerdas bukan suatu perkara yang mustahil. 2009). 2009).

Walau bagaimanapun tidak semua kanak-kanak memperolehi genetik ini. Seterusnya. motivasi. kinestetik juga merupakan kecekapan menginteprestasikan pergerakkan anggota atau tubuh. motivasi. boleh bekerja dalam waktu lama tentang tugas-tugas yang menarik. Jika kita hanya berpegang kepada faktor dalaman seperti genetik. bentuk. Menurut Catherine & Ralph (2002) tingkahlaku berbakat mampu meningkatkan kualiti untuk memperlihatkan rasa ingin tahu yang tinggi. mmberikan idea-idea baru untuk memiliki hidup yang sebenar. mempunyai kesedaran terhadap perasaan dalaman. Mereka juga sering memberi nilai. Visual-Ruang – Mereka juga mempunyai kebolehan mengubah persepsi dan pandangan orang lain terhadap sesuatu perkara. menghitung dan mencari penyelesaian secara tepat mengenai sesuatu perkara. Selain itu. Kecerdasan ini adalah berkaitan dengan kebolehan memahami perasaan. mempunyai kosa kata yang baik.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 119 bermula daripada datuk dan nenek dan seterusnya kepada ibu dan bapa. tabiat serta hasrat orang lain. dan apresiasi terhadap pola-pola muzik. kesusasteraan. dorongan serta kemampuan untuk mendisiplinkan diri dan jati diri. Muzik-Kecerdasan dalam bidang muzik melibatkan kepakaran dalam prestasi. mempunyai sikap penyayang yang sangat tinggi. Naturalis – Kecerdasan naturalis melibatkan alam dan kepintaran yang berkaitan tentang keseluruhan alam. kecerdasan ini juga adalah kemahiran bertindak secara berkesan terhadap orang lain secara praktikal seperti menggalakan murid-murid terlibat dalam sesuatu aktiviti. ia bermakna kanak-kanak pintar cerdas sudah menjadi pintar cerdas sejak dilahirkan (Teech Airil. mempunyai wawasan yang luar biasa dan pengetahuan tentang minat dan hobi. Intrapersonal – Kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang individu iaitu kebolehan seseorang mengenali diri sendiri secara mendalam dan mempunyai tanggapan terhadap diri sendiri. komposisi. pertuturan dan kemahiran menggunakan bahasa yang kompleks. untuk menjadi seorang pembaca yang baik. belajar dengan mudah dan boleh mengatasi dengan idea-idea atau maklumat yang rumit. secara sosial dan memiliki humor yang bagus.K a n a k . pula seseorang yang dilahirkan dengan hanya satu bakat dan tidak diisikan dengan bakat bukan bermakna faktor keturunan ibu bapa tetapi perlu digabungkan dengan perkembangan persekitaran. mempunyai pelbagai kepentingan atau hobi. Individu yang mempunyai kecerdasan ini adalah seorang yang sangat prihatin terhadap alam. Verbal Linguistik – Kecerdasan verbal-linguistik merujuk kepada keupayaan dan kebolehan yang berkait dengan penguasaan bahasa. Individu yang memiliki kecerdasan ini amat peka akan terhadap warna. kemarahan. Ini termasuk keupayaan untuk mengenali dan menyusun bola muzik. Sebalik ramai kanak-kanak dilahirkan berbakat dan cenderung diwarisi daripada faktor ibu bapa kanak-kanak berkenaan. garisan. Logik Matematik – kecerdasan ini adalah seseorang individu yang cemerlang dalam bidang matematik boleh bermain dengan angka dan tidak mudah keliru dengan masalah yang timbul dalam pengiraan matematik. 2009). corak dan ruang yang terdapat disekeliling mereka Interpersonal – Kecerdasan Interpersonal adalah berkait dengan rapat dengan emosi. kehendak. Howard Gardner (1998) menyatakan terdapat lapan jenis kecerdasan iaitu Lapan Kecerdasan Howard Gardner  Kinestetik – Kebolehan yang dimiliki oleh seseorang dalam menggunakan sebahagian atau keseluruhan anggota badan untuk berkomunikasi atau menyelesaikan masalah.        . Bagi Deborah (2007). dan irama. nada.

contohnya adalah golongan yang tinggi kecerdasan. cepat mengeluarkan pendapat. Dengan kata lain. Memahami kebolehan intelek sendiri (metakognisi). abstrak dan kompleks. Cara mengorganisasikan maklumat yang cekap. walaupun tidak mengikut cara yang dicadangkan oleh guru (mungkin menggunakan cara yang tidak terfikir oleh orang lain). Pelajar biasa hanya memberi perhatian kepada perincian yang kurang penting. mudah mesra. Mereka mencari peluang dan persekitaran untuk perkembangan diri. Kadar penyakit kemerosotan mental seperti Alzheimer yang lebih rendah. Terdapat pelbagai faktor yang menjadikan ingatan mereka lebih tinggi daripada orang lain. Metakognisi yang matang ini juga bermakna mereka melatih diri. jangkaan hidup yang lebih panjang (akibat sikap mementingkan kesihatan. Mereka yang berbakat mempunyai . Kebolehan dan kecerdasan kognitif dalam kalangan pelajar pintar cerdas sering dikaitkan dengan personaliti ekstrovert iaitu suka bergaul. mengandaikan makanan yang dihadam akan menjadi hasil perkumuhan. Ahli falsafah. Contohnya. Menurut Ng Sen Fa (2005) individu pintar cerdas dan berbakat mampu memahami konsep yang canggih. idea teras dan prinsip asas yang penting. membaca secara senyap untuk masa yang panjang. Golongan ini mempunyai tumpuan yang tinggi. silang kata.K a n a k . Contohnya semasa melakukan hasil seni. Golongan ini juga mempunyai kebolehan membuat rumusan. keadaan status sosio-emosi yang lebih bagus dan mungkin faktor genetik). mereka cepat membina dan menyerap konsep baru (dengan mengaitkan konsep baru di atas apa yang telah sedia difahami oleh mereka sebelum ini). popular dan ada gaya tersendiri yang unik (menjadi bintang dalam kelas). Ingatan semulajadi (ingatan “cair”) yang memang tinggi. mereka menggunakan kecerdasan yang ada pada mereka dengan cara yang lebih berkesan. Menggunakan dan memahami kosa kata yang lebih maju. Akibat pemahaman yang tinggi. Kadar membunuh diri yang lebih rendah (mungkin lebih tinggi bagi mereka yang terlampau pintar cerdas dan berbeza dengan orang lain). Antara strategi pembelajaran adalah seperti kalau saya tidak mengaplikasi apa yang dipelajari. menggambarkan mereka memahami lebih banyak konsep dan objek berbanding rakan sebaya. bukan kaedahnya. Mereka mengoptimakan perkembangan intelek sendiri dengan intelek yang sedia ada. Kanak-kanak pintar cerdas mempunyai pengetahuan atau skemata yang luas. Kecerdasan berkait rapat dengan pemahaman abstrak. mereka mementingkan dan menghasilkan kerja yang tercantik. Berat badan dan ketingiian yang lebih semasa lahir. saya akan lupa. kreatif dan lebih bersikap terbuka (Mohd Zuri Ghani et. Menurut Ng Sen Fa (2005). membantu mereka memahami gaya pembelajaran sendiri dan cara yang paling efektif untuk mencapai keputusan akademik yang baik. mereka tidak perlu menghafal secara membabi buta. Berkait rapat dengan kebolehan analitikal iaitu menggunakan cara yang menyeronokkan untuk mengingat (teknik untuk membantu kita mengingat dinamakan mnemonik). Secara keseluruhannya perkembangan fizikal mereka lebih baik daripada rakan sebaya. dibuktikan dengan kadar mereka mengumpul maklumat seperti membina kosa kata yang banyak (walaupun di persekitaran yang sama dengan adikberadik yang lain). Menurut Ng Sen Fa (2005). Menyedari nilai hasil seni terletak pada kecantikannya. Akibat pengetahuan sedia ada yang banyak.al 2008). antaranya mengelaskan item mengikut kumpulan. Pemahaman yang tinggi memberi dua kelebihan yang nyata iaitu membaca dengan cepat dan cepat mengingati apa yang telah difahami. scrabble. catur dan permainan komputer yang tertentu. menganalisa dan menaakul. individu pintar cerdas dan berbakat mempunyai ciri-ciri fizikal seperti berkarisma. golongan pintar cerdas dan berbakat dapat memahami manakah isu yang penting. Kanakkanak pintar cerdas meminati permainan yang rumit dan mencabar seperti mainan ingatan. Kanak-kanak ini juga memahami banyak konsep yang tidak difahami oleh kanak-kanak sebaya mereka.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 120 Menurut Ng Sen Fa (2005). Golongan ini mempunyai ingatan yang kuat.

Menurut Glynis. Mereka sangat prihatin terhadap orang tua atau orang dewasa yang lebih tua di persekitaran mereka. 2008). Mereka seharusnya tidak menghabiskan begitu banyak masa untuk membantu kawan-kawan sekelas sehingga menyebabkan pelajaran mereka sendiri terjejas (Marilyn. d. Satu kelemahan telah dikenalpasti dengan karektor ini. guru. atau kemampuan untuk menumpukan emosi untuk jangka panjang pada sesuatu subjek atau gagasan. mereka juga perlu untuk mengembangkan potensi mereka sendiri. Sebagai contoh. Tidak suka diganggu. kematian haiwan kesayangan boleh menyebabkan mereka bersedih dalam jangka masa yang panjang. Pelajar yang berbakat juga sering memaparkan sikap suka membantu orang lain. Mereka biasanya tertarik mempromosikan kesamarataan sosial dan melakukan kegiatan-kegiatan yang mencerminkan keprihatinan mereka terhadap dunia.harga diri dan resah apabila gagal bergaul dengan rakan yang sebaya dengan mereka. dan memimpin rakan-rakan sebayanya untuk memprotes pembuangan sisa nuklear. Menurut Marilyn (2008) mereka yang berbakat sering memaparkan ciri sosial dan emosional yang agak berbeza daripada yang dibahas dengan pelajar lain. seolah-olah tidak perlu tidur apabila melakukan kerja yang diminati. Mereka sering melibatkan mahasiswa dalam perkhidmatan pertubuhan atau kegiatan di waktu lapang. Ada ketikanya mereka ini terlalu streotaip mengikut etnik dan bangsa. . Kebanyakan pelajar yang berbakat memaparkan rasa keadilan yang kuat dalam hubungan kemanusiaan. (2006). mengorganisasikan. meskipun. bimbang. kanak-kanak pintar cerdas mudah berasa murung. Apakah ciri-ciri utama kanak-kanak pintar cerdas dalam kecerdasan logic matematik dan verbal linguistic. 2008). Contohnya dalam kajian oleh Marilyn (2008) mendapati pada usia enam tahun. Pelajar-pelajar ini menunjukkan kecenderungan untuk mendedahkan emosi. Tingkahlaku ini. menjadi geram apabila diganggu semasa melakukan sesuatu yang diminatinya ( Ng Sen Fa. pelajar-pelajar ini sering diminta untuk membantu teman-teman sekelas. Pelajar yang berbakat lebih sering mengalami reaksi emosional pada tahap yang lebih mendalam daripada rakan-rakan mereka.K a n a k .k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 121 banyak tenaga. Mereka tidak bersikap ego dalam memberi perhatian untuk kesejahteraan orang lain dan idealisme dalam membuat tindakan. fikirkan bagaimana kita boleh mempengaruhi interaksi kanak-kanak pintar cerdas dengan rakan sekelas. dan lain-lain. Pelajar yang berbakat sering mempunyai kebolehan untuk membuatkan orang disekelilingnya ketawa dan merasa gembira Humor juga boleh digunakan untuk membela diri dan menghilangkan rasa keterasingan (Marilyn. Pendedahan emosional ini kemudian ditunjukkan dalam aktiviti sokongan terhadap hak-hak haiwan dan menjadi sukarelawan di tempat penjagaan haiwan. Ketika kita membaca tentang sifat-sifat ini. 2005). kadang-kadang boleh membuat pelajar yang berbakat sering menjadi sasaran buli. Mereka berminat menjadi sukarelawan di hospital atau pusat jagaan dalam komuniti. Pendedahan emosi ini juga boleh mengarah kepada kerjaya pada masa hadapan. Renee ingin untuk memprotes pembuangan sisa nuklear. Renee menunjukkan tanda-tanda. c.

Kita tidak mahu nasib kanak-kanak ini terabai apabila tiadanya perhatian dan mekanisme yang terbaik untuk mengembangkan minda mereka. Kegagalan pihak sekolah memberi perhatian yang wajar kepada pelajar pintar cerdas ini kerana menganggap mereka tidak perlu diberi program pendidikan dan bimbingan yang khusus.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 122 MASALAH PENDIDIKAN PINTAR CERDAS Menurut Munirah (2008) Keperluan untuk membantu kanak-kanak gifted dan talented ini perlu dari segi bantuan kewangan dan khidmat nasihat selain pendidikan khas untuk mereka. supaya pemikiran kanak-kanak ini tidak terbantut dan tidak mensia-siakan anugerah kepintaran ini. maka terjadilah keadaan di mana mereka merempat di jalanan atau menjadi peniaga apabila sudah dewasa kerana otak yang pintar tidak dikembangkan dan terbantut begitu sahaja. Pihak berwajib perlu mengambil ikhtibar atas kejadian yang berlaku agar tidak berulang ke atas Adi Putra Abdul Ghani. Ini kerana kita tidak bertindak bersungguh-sungguh dalam menangani isu kanak-kanak pintar cerdas ini. Berpunca daripada perkembangan yang terlalu awal dalam lokus kawalan dalaman dan kepuasan hasil kerja sendiri. Sesungguhnya negara telah kehilangan aset yang sangat berharga kepada agama dan negara. Semua tingkah laku tersebut dianggap oleh orang lain sebagai mencabar autoriti dan tradisi. Jika kemiskinan merupakan faktor kanak-kanak pintar cerdas tidak meneruskan pembelajaran. Menentang kecenderungan mengasingkan diri (daripada orang lain yang tidak secerdiknya) dan e. Hollingworth dan McLoughlin (2001) juga mendapati kebanyakan pelajar pintar cerdas bersikap dingin (apathetic) kerana mereka merasa kecewa dengan persekitaran sekolah. Begitu juga dengan Sufiah Farooq. Ada yang menyatakan beliau sekarang menjadi penjual roti canai. kanak-kanak pintar Matematik. negara pernah dikejutkan dengan berita seorang kanak-kanak berumur 4 tahun yang mahir membaca akhbar sehingga dijadikan anak angkat Prof.K a n a k . Namun setelah tiga tahun berada di Universiti Oxford. Suatu ketika dahulu. Mendapatkan tugasan yang mencabar di sekolah b. Jika kewangan tidak disalurkan kepada mereka yang memerlukan untuk tujuan pembelajaran. Mengelakkan pembentukan sikap suka menipu dan memanipulasi orang lain. Menurut Hollingworth dan McLoughlin (2001) telah memberi gambaran terperinci lima masalah atau cabaran yang terpaksa dihadapi oleh kanak-kanak ini iaitu: a. beliau melarikan diri dan berkahwin dengan orang Inggeris dan bercerai setahun kemudian. Mengelakkan sikap sinis / negatif terhadap autoriti d. lama-lama akan menjadi kaca . Berikut adalah gambaran keadaan guru yang merasa tertekan untuk mengakui keupayaan kanak-kanak pintar cerdas: . Bersabar dengan orang yang tidak secerdiknya (to suffer fools gladly) c. Janganlah kita membiarkan permata yang berharga ini terumbang-ambing kerana permata kalau dibiarkan berhabuk. Ungku Aziz. seorang yang mahir dalam bidang Matematik pada umur 7 tahun sehingga dihantar belajar ke luar negara. Tidak semua kanak-kanak pintar cerdas ini terdiri daripada keluarga yang berada dan ada juga mereka yang keluarganya berpendapatan rendah. menafikan pengiktirafan luaran dan memilih untuk menjalani hidup mengikut nilai sendiri. mereka menghadapi masalah untuk patuh kepada norma. pihak berwajib perlu tampil ke hadapan bagi membantu memberikan sumber kewangan kepada mereka. Namun di manakah Mohd Syukri Hadafi berada sekarang?. Mengapakah perkara sebegini terjadi? Perkara ini berkaku kerana kita tidak menghargai otak pintar yang mereka miliki kerana sibuk dengan perbincangan dan percaturan yang dibuat sehingga tiada tindakan yang dilakukan.

Mencabar pengelaman yang menggalakan kesefahaman system nilai kemanusiaan.1998 ) Menurut Encyclopedia of Special Education (2002). Mencabar kaedah baru dalam sistem pembelajaran h. 3 Februari 2008) sepatutnya sudah sampai masanya kita mewujudkan satu pusat bagi mengurus kemunculan kanak-kanak pintar yang bertaraf genius ini. Mereka cepat belajar bahan baru dengan mudah b. Mereka cepat dewasa sebelum waktunya. e. Mereka juga berasa gelisah tidak menyediakan latihan secukupnya kepada pelajar tersebut dan takut dipersoalkan oleh ibu bapa. institusi pendidikan tinggi dan NGO telah dilancarkan pada 2 Mac 2009 oleh Datin Paduka Seri Rosmah Mansor. membaca lebih awal secara lisan dan fasih serta menulis dengan baik d.K a n a k . ujian saringan PERMATA Pintar UKM 1 telah dimasukkan dalam talian dan boleh diakses oleh . Mencabar melalui perbincangan dengan rakan sebaya. UKM 2 dan UKM 3. Mereka mempunyai kosa kata yang luas. Buat masa ini. Untuk tujuan mengenal pasti pelajarpelajar pintar cerdas. Menurut Rashid Mohd Saa (Mingguan Malaysia. f. mencadangkan ciri-ciri yang diperlukan untuk program pendidikan bagi pelajar pintar cerdas dan berbakat ialah: a. g. Mencabar menggunakan kebolehan sebenar i. Mereka telah memperluaskan kesedaran dunia merespon lebih elemen daripada sebuah situasi dan menyedari secara sosial Selain Encyclopedia of Special Education (2002). Mereka mungkin menganggap kebolehan memanipulasikan nombor ini tidak berpadanan dengan pemahaman yang secukupnya. Mencabar pekerjaan melalui penghasilan produk d. Ujian-ujian ini dibina setara dengan ujian-ujian IQ yang diguna pakai di negara-negara maju seperti Amerika Syarikat. Ini menjadikan guru tetap memberi latihan yang sama kepada semua pelajar. Mencabar dalam kerja-kerja yang khusus dan kompleks. Mencabar peluang untuk pengeluaran produk c. Mencabar kognitif pada tahap pemikiran yang kompleks b. Program PERMATA Pintar ini bertujuan untuk membantu kanak-kanak pintar cerdas mengalami proses pembelajaran yang dapat merangsang minda mereka (Rosmah Mansor. Mencabar pemikiran kreatif. Universiti Kebangsaan Malaysia telah di amanahkan untuk melaksanakan program tersebut.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 123 Guru biasanya berasa ragu-ragu kepada kemahiran matematik yang luar biasa pada tahap ini.penyelidikan dan penyelesaian masalah serta membuat keputusan dalam kepimpinan. Mereka membuat keputusan dengan baik. United Kingdom dan Australia. Kita perlu membantu mengembangkan minda dan potensi yang ada pada kanak-kanak pintar cerdas supaya tidak mempersiakan kelebihan dan anugerah yang terdapat dalam dirinya. Salah satunya ciri sistem pendidikan misalnya tidak boleh terlalu rigid. Sistem yang agak rigid perlu menjadi lebih anjal dalam menangani kes-kes seperti ini. 2009). faham dengan mudah dan mempunyai kedalaman intelek dan logik e. Walaupun ini bermakna pelajar pintas cerdas hanya mengulangi sesuatu yang telah sedia ada dikuasai (Gallagher & Gallagher. Bakat muncul dengan lebih awal dan pencapaian lebih tinggi daripada penempatan kelas c. Program PERMATA Pintar yang di anggotai oleh beberapa individu dari pelbagai latar belakang termasuk agensi kerajaan. di antara ciri khusus kanak-kanak pintar cerdas dan berbakat yang mempunyai keistimewaan yang memerlukan program pendidikan yang berbeza dengan pelajar lain adalah seperti berikut: a. UKM telah membina tiga ujian saringan: Ujian PERMATA Pintar UKM 1.

2010). kanak-kanak dengan umur mental 12 dan umur kronologi 10 mempunyai IQ 120 (12/10 x 100). Sebagai contoh. Kecerdasan juga merupakan kebolehan untuk menggunakan pengetahuan dalam mengendalikan suatu persekitaran atau berfikir secara abstrak sebagai pengukuran dengan kriteria-kriteria objektif . Binet menyatakan bahawa konsep kecerdasan terlalu luas untuk diukur menggunakan angka. 2010). Ujian ini dicipta oleh Alfred Binet untuk membantu dalam menentukan pelajar-pelajar yang mempunyai masalah dalam persekolahan di Perancis. Ujian Kecerdasan Stanford-Binet (Stanford-Binet Intelligence Test). Secara konvensionalnya ia digambarkan sebagai skor ujian. dalam mempersembahkan skor individu di dalam ujian tersebut.K a n a k .k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 124 pelajar-pelajar dari umur 9 hingga 15 tahun melalui laman sawang yang telah dibina. Menurut Wagner (2010). Kecerdasan merujuk kepada kebolehan kognitif seseorang individu yang dipelajari dari pengalaman untuk membolehkannya membuat penyesuaian diri dalam kehidupan sehari-hari. Pelajar yang berjaya dalam ujian PERMATA Pintar UKM 1. sementara murid yang sebaya dengannya hanya dapat menjawab soalan-soalan yang biasa dijawab oleh murid pada peringkat umur tersebut. Binet dapat meramalkan murid yang akan berjaya dalam persekolahan. . memahami atau „deal„ dengan situasi baru serta mempunyai kemahiran dalam menggunakan alasan dan sebab dalam setiap situasi yang dihadapi. Binet sendiri tidak mempercayai bahawa psychometric instruments beliau ini boleh digunakan untuk mengukur tahap kecerdasan (Wagner. Dengan menggunakan soalan-soalan tersebut. atau ukuran kecerdasan berdasarkan purata kebolehan kanak-kanak dalam kumpulan umur tertentu ( Wagner. PENILAIAN (ASSESMENT) Kecerdasan didefinisikan sebagai kebolehan untuk belajar. memori. 2010). akhirnya telah menjadi asas kepada ujian kecerdasan yang digunakan sehingga ke hari ini. Walau bagaimanapun. a. Binet dengan tegas menyatakan bahawa kecerdasan terpengaruh dengan beberapa faktor. dan kemahiran menyelesaikan masalah. Skor ini dihitung dengan membahagikan umur mental (mental age) individu tersebut dengan umur kronologi (chronological age) mereka dan kemudian membahagikan angka tersebut dengan 100. Binet telah mencadangkan konsep umur mental (Mental Age). Intelligence Quotient atau IQ didefinisikan secara teknikal sebagai kadar atau nisbah pengujian antara umur mental ( Mental Age) dengan umur kronologi (Chronological Age) yang kebiasaannya dinyatakan sebagai nisbah (Qoutient) didarabkan dengan 100. perubahan masa dan hanya boleh dibandingkan diantara kanak-kanak yang mempunyai latarbelakang yang sama ( Wagner. Binet bersama-sama dengan rakan sekerjanya iaitu Theodore Simon membangunkan soalan-soalan yang memfokuskan tentang persekolahan seperti perhatian. Ujian Kecerdasan Stanford-Binet menggunakan angka yang dikenali sebagai intelligence quotient (IQ). akan diminta untuk menduduki ujian PERMATA Pintar UKM 2 yang akan dijalankan di sekolah-sekolah mengikut zon dan seterusnya PERMATA Pintar UKM 3. Berdasarkan pemerhatian tersebut. Beliau menyedari bahawa sesetengah murid dapat menjawab soalan-soalan yang kebiasaannya dijawab oleh murid yang lebih tua atau dalam kelas yang lebih tinggi. Ujian kecerdasan yang pertama ini dikenali sebagai Binet-Simon Scale.

WAIS-III mengandungi 14 subtests dengan dua skala dan menyediakan tiga skor iaitu composite IQ scores. Wechsler juga turut membangunkan dua ujian yang berbeza khas untuk kanak-kanak iaitu Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) dan Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI). and stream) in two sentences  Twelve Years – Give more than sixty words in three minutes Defines three abstract words Comprehend a disarranged sentences b. Ekoran dari perasaan tidak puas hati dengan limitations ujian kecerdasan Stanford-Binet. Ujian Kecerdasan Wechsler (Wechsler Intelligence Scales) David Wechsler merupakan seorang ahli psikologi Amerika.1996)  Four Years – Name key.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 125 MA / CA x 100 = IQ Antara contoh soalan ujian dalam Binet-Simon Scale (1911 Revision) yang dibina berdasarkan tahap kesukaran kanak-kanak mengikut perbezaan umur (Gardner et al. Skor-skor dalam setiap subtest dalam WAIS-III boleh digunakan dalam mengenalpasti masalah pembelajaran. verbal IQ scores dan performance IQ scores.. penny Repeat three figures Compare (the length of) two lines  Six Years Distinguish morning and evening Copy diamond Count thirteen pennies  Eight Years . 2010). knife. to think rationally. Paris. kebiasaan skor adalah di antara 85 dan 115. Diantaranya dalam kes-kes di mana skor yang rendah dalam mana-mana bidang digabungkan dengan skor yang tinggi dalam bidang yang lain mungkin menunjukkan individu itu mempunyai masalah pembelajaran yang khusus (Kaufman.Compare two objects from memory Count from twenty to zero Repeat five digits  Ten Years .g. 1998). and to deal effectively with his environment. yang juga seperti Binet percaya bahawa kecerdasan melibatkan angka mengikut perbezaan kebolehan mental setiap individu. Kaedah pemarkahan ini telah . Purata skor adalah 100 dengan dua pertiga skor dianggap sebagai menipu dalam ujian. Ujian untuk golongan dewasa telah diubah dari yang asal dan dikenali sebagai WAIS-III. Jika ujian kecerdasan Stanford-Binet skor berasaskan mental age dan chronological age. fortune. Wechsler telah menerbitkan ujian kecerdasan yang baru yang dikenali sebagai Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) pada tahun 1955 (Wagner. di dalam WAIS pula skor dikira berdasarkan perbandingan diantara skor individu dengan skor individu-individu lain dalam kumpulan umur yang sama. Wechsler menggambarkan kecerdasan sebagai the global capacity of a person to act purposefully.K a n a k .Place five weights in order Copy a design from memory Place three words (e.

2007) :Subtest Vocabulary Huraian 42 item requiring the examinee to name picture items and provide oral definitions of words 26 item requiring the examinee to choose which pictured objects share a common words are conceptually alike 13 item requiring the examinee to use blocks to reconstruct visual patterns Pengukuran Fund of information. Mengandungi lima set soalan (A-E) dengan setiap satu set mengandungi 12 item (A1-A12) yang mana item-item dalam setiap set akan lebih sukar yang mengandungi tahap kognitif yang tinggi untuk menganalisis setiap . processing speed Visual-perceptual organization. visual problem solving. Raven‟s Progressive Matrices merupakan ujian yang menawarkan corak atau pecahan diantara enam hingga lapan gambar atau corak dengan satu daripada corak tersebut tidak diberikan atau dihilangkan. motor coordination. Raven dalam tahun 1936. Matrik ini menawarkan tiga borang (form) yang berbeza mengikut perbezaan kebolehan setiap peserta ujian iaitu:  Standard Progressive Matrices : merupakan borang matrik yang asal yang diterbitkan pada tahun1938. acquired knowledge. verbal expression Acquired knowledge. longterm memory. fluid reasoning. John C. Raven’s Progressive Matrices Raven‟s Progressive Matrices (kebiasaannya dirujuk sebagai Raven‟s Matrices) merupakan ujian pelbagai pilihan abstrak yang dibangunkan oleh Dr. Reynolds. Anda dikehendaki memilih kepingan atau corak yang sesuai dan ini melibatkan perbezaan dan persamaan dengan corak yang berada dalam kolum yang sama. verbal reasoning. abstract thinking Similarities Block Design Visual-perceptual organization.R. fluid reasoning Matrix Reasoning 35 items containing incomplete matrix patterns that the examinee completes by choosing from five possible choices c. Kebanyakan item dipersembahkan dalam borang (form) matrik 3x3 atau 2x2 (Wikipedia. 2010). Menurut Flynn (2007). Dalam setiap item ujian calon dikehendaki untuk mengenalpasti bahagian yang soalan yang „hilang‟ untuk menyelesaikan atau menyempurnakan corak yang besar. Homack & C. abstract reasoning. 2010).K a n a k . verbal concept formation.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 126 menjadi standard technique dalam ujian kecerdasan dan ia juga digunakan dalam ujian kecerdasan Stanford-Binet yang terbaru (Kendra Van Wagner. Wechsler Intelligence Scale subtest (S.R.

Semua item dipersembahkan dalam tulisan atau dakwat hitam manakala „background‟ berwarna putih. & Ashok Goel. peralihan dari set C. Item-item dipersembahkan dalam dakwat hitam dan „background‟ putih dan menjadi semakin sukar dalam setiap set. Advanced Progressive Matrices : merupakan lanjutan borang matrik yang mengandungi 48 item yang dipersembahkan sebagai satu set yang mengandungi 12 (set I) dan set yang satu lagi mempunyai 36 (set II). Kebanyakan item dipersembahkan dengan „background‟ yang berwarna untuk merangsang penglihatan calon.K a n a k .k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 127 pengetahuan dan koding. Walaubagaimanapun dalam item-item terakhir dalam set B dipersembahkan dalam hitam putih.  Colored Progressive Matrices : direka untuk kanak-kanak. dengan cara ini jika peserta dapat melewati jangkaan ujian. Ujian ini mengandungi set A dan B di mana 12 item digabungkan dan menjadi set AB. 2009) T T2 T1 T4 T3 ? . Keith McGreggor. orang dewasa dan individu yang mempunyai masalah pembelajaran yang teruk dan sederhana. D dan E menjadi lebih senang. item ini sesuai untuk golongan remaja dan dewasa yang di atas purata kecerdasan  Contoh ujian matrik dalam Raven‟s Progressive Matrices Contoh ujian matrik dalam Raven‟s Progressive Matrices (Maithilee Kunda.

(c) Penaakulan Abstrak dan Visual dan (d) Daya Ingatan Sementara. . jumlah jam atau minit sebenarnya yang digunakan untuk menjawab semua soalan dalam ujian ini akan diambil kira untuk membolehkan pelajar meneruskan ke ujian saringan ke dua. Pelajar tidak diberikan had masa untuk menjawab semua soalan dalam ujian saringan ini. Ujian ini berbentuk ujian atas talian yang boleh dicapai melalui laman web PERMATA Pintar di alamat: http://www. Bagaimana pun. (b) Indeks Penaakulan Persepsi. 2010). Mereka yang berjaya akan ditempatkan di sekolah PERMATA pintar yang akan dibina khusus untuk pelajar pintar cerdas ini. Ujian ini dibina untuk menguji kepintaran dalam empat aspek iaitu (a) Penaakulan Lisan.permatapintar. Ujian saringan ini mempunyai 15 bahagian yang menguji pelbagai aspek kepintaran kognisi termasuk aspek perbendaharaan kata. bagaimanakah anda melaksanakan pedagogi yang berkesan untuk kanak-kanak pintar cerdas. Untuk menggunakan ujian saringan ini. Untuk menjalani ujian saringan ini. a. pelajar harus melepasi ujian saringan yang pertama iaitu Ujian PERMATA Pintar UKM 1.my/ujian1/ujian1 dan dibina oleh sekumpulan penyelidik dari Fakulti Pendidikan. Perlu diingatkan bahawa pelajar tidak dibenarkan mendapatkan bantuan dari orang lain semasa mengambil ujian saringan ini. Mereka yang melepasi tiga tahap ujian ini akan melalui program perkhemahan cuti sekolah yang dikendalikan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 128 d.my. Ujian PERMATA Pintar UKM 3 dibina setara dengan ujian Stanford-Binet. Sebagai seorang guru.K a n a k . Ujian PERMATA Pintar UKM 2 adalah ujian saringan yang dibina setara dengan ujian WISC-IV. Pelajar akan diminta memasukkan biodata mereka sebelum memulakan ujian saringan ini (Mansor Zainal. pemadanan pola atau bentuk. Untuk menjalani ujian saringan ini. pemahaman dan koding.permatapintar. pelajar hanya perlu tahu perkara-perkara asas penggunaan komputer seperti menggunakan tetikus dan papan kekunci. dan setiap pelajar hanya dibenarkan mengambil ujian saringan ini sekali sahaja.com.com. Ujian PERMATA Pintar UKM 1 ini adalah dalam Bahasa Malaysia dan sesuai digunakan untuk menyaring darjah kecerdasan (IQ) pelajar dari umur 9 hingga 15 tahun. Ia dibina dalam talian dan boleh dicapai dari laman web http//: www. pengulangan nombor. Universiti Kebangsaan Malaysia. pelajar harus melepasi ujian saringan yang ke dua iaitu Ujian PERMATA Pintar UKM. (b) Penaakulan Kuantitatif. pencarian simbol.Ujian PERMATA Pintar UKM Ujian PERMATA Pintar UKM 1 adalah ujian IQ yang dibina setara dengan Ujian Raven Progressive Matrices. (c) Indeks Daya Ingatan Bekerja dan (d) Indeks Kelajuan Memproses Maklumat. Apakah perbezaan ujian Raven‟s Progressive Matrices dengan ujian Wechsler Intelligence Scales b. Tujuan ujian PERMATA Pintar sebenarnya adalah untuk mencari pelajar yang pintar cerdas. Hasil ujian saringan ini akan dipaparkan mengikut kategori berikut (a) Indeks Pemahaman Lisan.

Exceptional children seventh edition: An Introduction to special education. Educating the gifted and talented: Rasource issues and processes for teachers second edition. New Delhi: Discovery publishing house. Joyce VanTassel-Baska (2003). kanak-kanak pintar ini juga tidak boleh dikecualikan dan mereka selayaknya mendapat pendidikan yang sesuai mengikut tahap minda mereka seperti kanak-kanak lain. Identifiying children with special needs: checkless and action plans for teachers.163-173 . A. Perlunya keperluan pendidikan untuk kanak-kanak pintar cerdas ini agar mereka dapat menikmati pembelajaran yang kondusif. Catherine Clark & C. Deborah (2007).k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 129 RUMUSAN  Kementerian Pelajaran telah menyediakan ruang untuk kanak-kanak keperluan khas menikmati pembelajaran seperti kanak-kanak biasa dengan mewujudkan Sekolah Pendidikan Khas. Ralph (2002). Mallick (2003). Talented children: Identification and education. 53 (3). James R. Anak Kita Memang Pintar Cerdas Panduan Membina Potensi Diri Anak-anak. Special Education: Contemporary perspective for school professionals. Marilyn Friend (2005).. Introduction to Special Education: Making A Difference (sixth edition). Mindy & K. Semua pihak perlu memainkan peranan untuk membentuk kanak-kanak pintar cerdas ini menjadi seorang ilmuan yang dapat menyumbang kepada negara. Amerika: Pearson Education. Mereka ini perlu dibimbing dengan kefahaman agama yang sempurna dari segi rohani dan jasmani agar kelak tidak tersasar daripada batasan agama. USA: Pearson. USA: Pearson. Curriculum Instructional Planning & Design: For Gifted Learners. Glynis (2006). Intelligence multiple perspectives.K.H. United Kingdom: University Press. IDEA 2004 Update Edition Special Education:contemporary perspectives for school Professionals. Marilyn Friend (2006). Menjadikan seorang anak yang pintar cerdas kepada “normal” tidak lain daripada menjadikan seorang anak yang biasa kepada pintar cerdas. H. Morawaska. William (2003). G. Warren (1996). Colorado: Love Publishing Company. California: CORWIN PRESS A SAGE Publications Company. Special Education: Contemporary perspective for school professionals (2 ed). L. Cambridge. L. USA: Pearson. Amerika: Merill Prentice Hall. (2009). M. Howard. Seorang anak yang pintar cerdas tidak akan menjadi biasa kalau diabaikan. PTS Millinea sdn. M. Flynn (2007).W. What is intelligence.    RUJUKAN C. USA: Thomson Wadsworth. sebaliknya dia akan menghadapi masalah sosio-emosi yang serius jika keperluan inteleknya tidak dipenuhi. Oleh itu. London: David Fulton Publishers.R.S. Ali Ph.K. Bhd: Selangor. D. Hassan Mohd. Sanders. Marilyn Friend (2008). Gifted Child Quarterly.K a n a k .D (2006). Parenting Gigted and Talented Children: Conceptual and Empirical Foundations.

Kendra Van Wagner (2010). Reynolds (2007).50pm .k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 130 Susan R.11.htm 17.about. New Jersey: John Wiley & Sons. http://psychology.2011: 9. United States of America: Free Spirit Publishing. Essentials of assessment with brief intelligence test. Teaching Gifted Kids In The Regular Classroom: Strategies abd techniques Every Teacher Can Use to Meet The Academic Needs of the Gifted and Talented. History of intelligence testing: the history and development of modern IQ testing. Susan Winebrenner (2001). Homack & Cecil R.K a n a k .com/od/psychologicaltesting/a/int-history.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->