TAJUK 5

:

PERATURAN MEMBERI MARKAH (PMM )
M.ELANGKO A/L MUNIANDY, JABATAN SAINS SOSIAL, IPGM KAMPUS TUANKU BAINUN. elangko2003@gmail.com. elanipgktb.blogspot.com

PANDUAN UMUM PERATURAN MEMBERI MARKAH (PMM) .

terdiri daripada 1 atau lebih jawapan yang dianggap berkaitan atau boleh diterima .  Opsyen bagi soalan-soalan subjektif.MAKSUD PMM  PMM adalah opsyen atau jawapan yang betul/tepat kepada item-item yang diuji.  Opsyen bagi soalan-soalan objektif adalah objektif atau satu jawapan sahaja ditetapkan sebagai jawapan tepat dan betul.

TUJUAN PMM  Bertujuan menyediakan jawapan yang tepat atau betul terhadap soalan yang dikemukakan.  Bertujuan mengesahkan kesahihan ujian .  Sebagai panduan kepada pemeriksa soalan.

bentuk. Pastikan hanya ada satu jawapan betul atau terbaik 2. Opsyen mestilah homogen (dari aspek kandungan. Jangan memberi bayangan (clue/hint) kepada jawapan. 3. Stem dan opsyen mesti selaras 4. penjang dan struktur bahasa). Ciri-Ciri PMM 1. jelas dan tepat .

5. Sumber-sumber bagi menulis distraktor (pengganggu) adalah seperti berikut: (i) kesilapan umum (misconceptions) atau salah konsep (ii) satu penyataan yang benar atau betul tidak memenuhi tugasan item (iii) satu penyataan yang mungkin dianggap betul oleh pelajar yang kurang pasti .

Elakkan daripada menggunakan perkataan “penentu spesifik” seperti sentiasa. Susun opsyen secara logik mengikut darjah. . urutan magnitud dan sebagainya. Elakkan daripada mengulang maklumat yang sama dalam setiap opsyen. kronologi kuantiti. Opsyen hendaklah mempunyai daya tarikan yang sama kepada pelajar. tidak pernah dan lebih kurang.6. 7. 9. 8.

Hanya satu sahaja pilihan yang paling tepat atau terbaik Contoh: Apakah cara pemarkahan yang paling sesuai untuk memastikan ujian tersebut mempunyai unsur keobjektifan yang tinggi?  A. Semua pilihan ada kebenarannya tetapi bukan semuanya tepat. B C D Memeriksa soalan demi soalan Menanda kertas jawapan dengan berhati-hati memeriksa kertas jawapan demi kertas jawapan Menanda kertas jawapan berdasarkan Peraturan Memberi Markah . Setiap pokok soalan diikuti dengan beberapa pilihan.

TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful