WAJ3105-NUMERICAL LITERACY SANISAH BT SIDI AHMAD

Soalan 1 : Masalah Raja Gajah Pada suatu masa dahulu Raja Siam ditanya pahlawan untuk mengukur berat seekor gajah. Walau bagaimanapun, berat gajah itu terlalu berat untuk diukur oleh mesin yang ada. Tugas anda adalah untuk membantu para pahlawan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jawapan : a. Gunakan bot/kapal, pasir/batu untuk mengukur berat gajah. b. Sebelum meletakkan gajah ke dalam bot, tanda aras air pada bot tersebut. c. Masukkan gajah ke dalam bot/kapal tersebut dan tandakan sekali lagi aras air. d. Keluarkan gajah tersebut dan masukkan pasir/batu ke dalam bot sehingga sama aras dengan muatan gajah. e. Keluarkan pasir/batu tersebut, kemudian timbang berat/jisim mennggunakan mesin. f. Oleh itu, berat gajah adalah sama dengan berat pasir/batu tersebut. ( Konsep achiemedis ) Soalan 2 : Masalah Abu Nawas Dalam salah satu cerita-cerita dalam “Malam Seribu Satu”, Abu Nawas hanya akan membenarkan mana-mana pelancong untuk mengambil air dari telaga beliau. Para pelancong diberi bekas 3 liter dan bekas 5 liter. Mereka perlu mungukur dengan tepat empat dan tujuh liter air menggunakan bekas di atas. Anda dikehendaki untuk membantu para pelancong menyelesaikan masalah. Jawapan : 1) 7 liter a. Isikan 5 liter air kedalam jug 5 liter. ( 5 L = 5L, 3L = OL

b. Masukkan air tersebut kedalam jug 3 liter sehingga penuh. ( 5L= 2L, 3L = 3L ) c. Keluarkan kesemua air dari jug 3 liter tadi. ( 5L = 2L, 3L = 0L ) d. Masukkan baki air dari jug 5 liter ke dalam jug 3 liter. ( 5L = OL, 3L = 2L ) e. Isikan 5 liter air ke dalam jug 5 liter. ( 5L = 5L, 3L= 2L ) f. Jumlah kesemua air tersebut ialah 7 liter. ( 5L + 2L = 7L ) 2) 4 Liter a. Isikan 3L air ke dalam jug 3L. ( 5L = 0L, 3L =3L ) b. Masuk air tersebut ke dalam jug 5L. (5L = 3L, 3L = 3L ) c. Isikan lagi 3L air ke dalam jug 3L. ( 5L = 5L, 3L = 3L ) d. Masukkan air dari jug 3L ke dalam jug 5L sehingga penuh. ( 5L = 5L,3L = 1L ) e. Kosongkan semua air dari jug 5L. Masukkan baki air dari jug 3 liter ke dalam jug 5L. ( 5L = 1L, 3L = 1L ) f. Isikan 3 liter air ke dalam jug 3 liter. ( 5L = 1L,3L = 3L ) g. Masukkan air tersebut ke dalam jug 5L. (5L = 4L,3L=0L ) h. Jumlah kesemua air tersebut ialah 4 liter.