Aktiviti 3

Mengelaskan gambar
Arahan : Kelaskan gambar mengikut rasanya.

_________________________________

____________________________________

__________________________________

_____________________________________

.

Nama : _____________________ Kelas : ____________ Lembaran Kerja 1 Padankan gambar dengan rasa yang sesuai. masin Garam manis masam pahit .

iii) ........................ c) Masam i).. iii) .................................................................................................................................................................. d) Pahit i)..................... ....................................... ii) ........................................................ b) Masin i)............... iii) .......................... ii) ........................................................................................................... ii) ......................................................... iii) .....................................Standard Kandungan : Lidah Untuk Merasa................ Lembaran Kerja 2 : Nama : .......................................................................................................................................................... ii) ..... Tarikh : .............................. Senaraikan makanan yang mempunyai rasa :a) Manis i) ......................................