Aktiviti 3

Mengelaskan gambar
Arahan : Kelaskan gambar mengikut rasanya.

_________________________________

____________________________________

__________________________________

_____________________________________

.

Nama : _____________________ Kelas : ____________ Lembaran Kerja 1 Padankan gambar dengan rasa yang sesuai. masin Garam manis masam pahit .

Senaraikan makanan yang mempunyai rasa :a) Manis i) ...................................................... ii) ............................................................... iii) ................................................... Tarikh : ............................................................................. ii) ............................................... ii) .......................................................................... iii) .. b) Masin i)...........................................................................................................................................Standard Kandungan : Lidah Untuk Merasa..................... c) Masam i). iii) ......... ii) ....................................................... Lembaran Kerja 2 : Nama : ........... iii) ............................. d) Pahit i)......................................................... ...................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful