Aktiviti 3

Mengelaskan gambar
Arahan : Kelaskan gambar mengikut rasanya.

_________________________________

____________________________________

__________________________________

_____________________________________

.

Nama : _____________________ Kelas : ____________ Lembaran Kerja 1 Padankan gambar dengan rasa yang sesuai. masin Garam manis masam pahit .

... ii) ... ii) .................................................................................................................................................................................. ii) ............................. Lembaran Kerja 2 : Nama : ...................................................... Tarikh : ............................................................................................................................. Senaraikan makanan yang mempunyai rasa :a) Manis i) ............................ d) Pahit i)......................................................................................................................................... iii) ................................................. ........... iii) .....................Standard Kandungan : Lidah Untuk Merasa.............. iii) ................. iii) .................................................................................. ii) .......................... c) Masam i)......... b) Masin i)...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful