Aktiviti 3

Mengelaskan gambar
Arahan : Kelaskan gambar mengikut rasanya.

_________________________________

____________________________________

__________________________________

_____________________________________

.

masin Garam manis masam pahit .Nama : _____________________ Kelas : ____________ Lembaran Kerja 1 Padankan gambar dengan rasa yang sesuai.

................ d) Pahit i)................................. iii) .............................................................................................................................................. ii) ....... ....................................... Tarikh : ............................. b) Masin i).................................................................... ii) .. Senaraikan makanan yang mempunyai rasa :a) Manis i) ......................................................................... iii) ......................... iii) ............................................. iii) ........................................................ ii) ............ Lembaran Kerja 2 : Nama : ..Standard Kandungan : Lidah Untuk Merasa............................................................................................ c) Masam i)............................. ii) .......................................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful