Aktiviti 3

Mengelaskan gambar
Arahan : Kelaskan gambar mengikut rasanya.

_________________________________

____________________________________

__________________________________

_____________________________________

.

Nama : _____________________ Kelas : ____________ Lembaran Kerja 1 Padankan gambar dengan rasa yang sesuai. masin Garam manis masam pahit .

....................... iii) ................................................ iii) .............. iii) ... ii) .............................. Lembaran Kerja 2 : Nama : .................................................. ......................... Senaraikan makanan yang mempunyai rasa :a) Manis i) ..................................................................................................................... ii) ................................................. iii) ....................................................................................................................................... ii) ............................ b) Masin i)................. d) Pahit i)......................................................Standard Kandungan : Lidah Untuk Merasa.......................................................................................................... ii) .... c) Masam i)........................................................... Tarikh : ...........................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful