Aktiviti 3

Mengelaskan gambar
Arahan : Kelaskan gambar mengikut rasanya.

_________________________________

____________________________________

__________________________________

_____________________________________

.

masin Garam manis masam pahit .Nama : _____________________ Kelas : ____________ Lembaran Kerja 1 Padankan gambar dengan rasa yang sesuai.

.......................................................................... Lembaran Kerja 2 : Nama : ................... Tarikh : .................................................................................... ii) ............................... iii) ...... c) Masam i).................................................................... iii) ............................ ii) ....................................................................................................................... iii) .......................................Standard Kandungan : Lidah Untuk Merasa....................................................................... b) Masin i).... ii) ........... d) Pahit i)............................................... ii) ............................ ............................................................... Senaraikan makanan yang mempunyai rasa :a) Manis i) ....................................................................... iii) ..........................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful