REFLEKSI

LAWATAN

ILMIAH

PENGURUSAN

DAN

PENTADBIRAN

PENDIDIKAN JASMANI & SUKAN (PJM 3112)

Selama saya mengikuti program lawatan ilmiah ini, ianya benar-benar telah memberi saya banyak input yang amat berguna kepada saya untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian terutamanya kehidupan saya dalam profesion perguruan. Selain memberikan satu pengalaman baru yang bermakna dalam hidup saya, pelbagai pendedahan yang saya perolehi semasa lawatan ilmiah ini juga telah membuka mata dan minda saya bahawa pengurusan dan pentadbiran sukan merupakan satu perkara yang sangat penting sekali.

Program Lawatan Ilmiah PJM 3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan ini benar-benar telah memberi seribu satu pengalaman buat diri saya sebagai seorang guru pelatih. Antara input berguna yang telah saya perolehi semasa program lawatan ilmiah ini ialah pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan merupakan asas kejayaan yang sebenar dan perlu dititik beratkan.

Sebagai contohnya, semasa mengikuti lawatan ilmiah di ISN dan MSN, saya dan rakan-rakan telah diberikan penerangan oleh Ketua Pusat ISN yang mana telah menerangkan pelbagai perkara yang telah membuka minda saya. Melalui sesi soal jawab dan penerangan yang diberikan oleh beliau, jelas sekali peranan pihak pengurusan dan pentadbiran adalah asas kepada kejayaan ISN melahirkan atlet bertaraf dunia. Saya dapati bahawa kejayaan atlet bukanlah datang dari kemahiran dan kekuatan atlet semata-mata, tetapi disokong dan dibantu oleh pihak pengurusan dan pentadbiran yang menyediakan pelbagai bantuan dari pelbagai bahagian.

Tidak kira dalam bentuk insentif kemenangan, bantuan psikologi, penjagaan kesihatan, kajian sains sukan dan sebagainya, semuanya memerlukan satu pihak pengurusan dan pentadbiran yang benar-benar kukuh dan utuh. Dengan ini barulah

Akhir sekali. semasa lawatan ilmiah ini saya akui bahawa tidak semua yang dirancangkan dan diharap akan menjadi. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antaranbangsa. saya dapati masih ada rakanrakan yang tidak berani untuk menyuarakan pertanyaan mereka malah ada yang sekadar menulis soalan itu di kertas dan diberikan kepada rakan untuk menanyakan soalan itu. Perkara yang paling jelas sekali ialah kelemahan diri saya sendiri terutama dalam berkomunikasi dengan pihak terbabit. saya yakin bahawa objektif program lawatan ilmiah yang saya telah lalui benar-benar telah mencapai objektifnya iaitu memberikan kefahaman yang lebih mendalam meliputi pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan. Pada asasnya saya rasakan bahawa ianya satu kerugiaan yang besar kerana peluang sebegini mungkin hanya datang sekali seumur hidup dan setiap peluang yang datang itu sepatutnya diambil dan dihargai dengan sepenuhnya. pembangunan sukan dan lain-lain lagi.ISN mampu berdiri segagah sekarang yang telah melahirkan ramai atlet berbakat yang mampu memegang gelaran ranking nombor 1 di dunia! Namun begitu. CHIEW JING ROU . Ketika diberikan peluang untuk menanyakan soalan. Walaubagaimanapun saya yakin bahawa semua kekurangan itu dapat kami semua atasi dan telah kami semua pelajarinya semoga jika ada lagi peluang akan datang kami semua tidak akan mengulangi lagi kesilapan yang sama. Dengan ini kami mampu untuk terus maju dan benar-benar memahami apa yang dimaksudkan dengan pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. Semoga segala ilmu yang diperolehi ini dapat saya aplikasikan sebagai seorang guru nanti dan seterusnya mengembangkan lagi profesionalisme dalam diri saya.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.