P. 1
Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013

Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013

|Views: 925|Likes:
Published by Lan Reak
Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam
Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam

More info:

Published by: Lan Reak on Mar 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2015

pdf

text

original

Sections

  • EPP 2: Menarik Kumpulan Tenaga Mahir Tempatan dan Luar yang Sesuai
  • EPP 3: Menghubungkan dengan Singapura melalui Sistem Keretapi Berkelajuan Tinggi
  • EPP 4: Membina Sistem Transit Aliran Berkapasiti Tinggi Bandar yang Bersepadu
  • EPP 5: Memulihara Sungai Klang untuk dijadikan Pusat Warisan dan Komersial bagi
  • EPP 6: Penghijauan Greater KL/KV untuk Memastikan Setiap Penduduknya Menikmati
  • EPP 7: Mewujudkan Tempat dan Tarikan Ikonik
  • EPP 8: Mewujudkan Rangkaian Pejalan Kaki yang Menyeluruh
  • EPP 9: Membangunkan Sistem Pengurusan Sisa Pepejal yang cekap

Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013

MS 1 of 46

PENGURUSAN DAN ANALISIS PELABURAN AWAM

o Pengenalan

Perbelanjaan kerajaan merupakan salah satu pemboleh ubah yang penting dalam identity

belanjawan fiskal dan perakaunan pendapatan negara. Justeru, kajian ini menaksir arah hubungan

jangka pendek dan jangka panjang antara komposisi perbelanjaan kerajaan pusat (yang merupakan

saiz kerajaan) dengan pertumbuhan ekonomi. Ini bererti analisis turut mengambil kira kewujudan

perubahan komponen perbelanjaan tidak simetri mengikut kitaran perniagaan. Menerusi aplikasi

model Vector Autoregressif (VAR), dapatan keseluruhan membuktikan teori Keynes wujud dalam

jangka panjang di Malaysia, yang bererti pendapatan negara dominan dipengaruhi oleh jumlah

perbelanjaan kerajaan. Namun, didapati banyak komponen perbelanjaan awam dipengaruhi oleh

pendapatan negara, lantas ini mencerminkan wujud hukum Wagner dalam jangka pendek.

Malaysia merupakan salah sebuah negara ASEAN yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang

tinggi. Keajaiban ini bermula dalam tahun 1980an berikutan tindakan kerajaan membangunkan

sektor perindustrian serta mengamalkan Dasar Pandang Ke Timur menerusi kerjasama dan

gandingan ekonomi dengan negara Asia termaju iaitu Jepun. Seterusnya, usaha kerajaan

meliberalisasi sektor domestik bagi menarik kemasukan pelaburan asing pula dilihat telah

merancakkan lagi pertumbuhan output dalam tahun 1990an. Namun begitu, jika diperhalusi arah

aliran pertumbuhan Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) pada harga semasa, didapati berlaku turun

naik dalam kadar pertumbuhan KDNK. Sebagai contoh bagi kes pertumbuhan tahunan, kadar

Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013

MS 2 of 46

pertumbuhan KDNK meningkat daripada 4.99 peratus pada 1970 kepada 9.76 peratus pada 1972,

kemudian ia mencapai tahap puncak dalam tahun 1973 (31.67 peratus) dan selepas itu kadar

pertumbuhan KDNK merosot hingga 1975 (-2.3 peratus). Begitu juga dengan pertumbuhan KDNK

dalam era 1980an yang mana kadar pertumbuhan KDNK ini meningkat dari 1981 (8.08 peratus)

sehingga 1983 (11.76 peratus), mencapai puncak pada 1984 (13.74 peratus) dan kemudiannya

merosot pada 1985 (-2.52 peratus) dan 1986 (-7.68 peratus). Namun, secara keseluruhannya, kadar

pertumbuhan output Malaysia memuncak pada akhir 1980an hingga pertengahan 1990an, dan

kemudiannya ia semakin menurun hingga tahun 2000an berikutan daripada krisis kewangan yang

melanda negara pada akhir 1997 dan 2008. Di samping itu, kadar pertumbuhan KDNK Malaysia ini

juga mempunyai arah aliran seperti flying geese. Ini disebabkan dalam tahun-tahun 1970anhingga

pertengahan tahun 1980an, kadar pertumbuhan output berbeza-beza atau mencapah (convergence)

dari tahun ke setahun. Hanya selepas 1986, kadar pertumbuhan output semakin menumpu

(divergence) atau hanya wujud perbezaan kecil dalam kadar pertumbuhan output antara tahun.

Kertas kerja ini akan mengupas berkenaan pelaburan yang dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia

dalam melaksanakan projek-projek mega dan bagaimana projek-projek terbabit dapat memberi

kesan atau impak dalam pelaburan yang telah dijalankan.

Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013

MS 3 of 46

o 1.0 Projek Greater KL/Klang Valley Enjin Pertumbuhan Ekonomi Negara

o DEFINISI NKEA GREATER KL/KV

Bidang Utama Ekonomi Negara (NKEA) Greater KL/KV melangkaui sempadan WP Kuala

Lumpur. Ia ditakrifkan sebagai kawasan yang meliputi 10 munisipaliti, di mana setiap

satu ditadbir oleh pihak berkuasa tempatan: DB Kuala Lumpur (DBKL), Perbadanan

Putrajaya, MB Shah Alam (MBSA), MB Petaling Jaya (MBPJ), MP Klang (MPK), MP Kajang,

MP Subang Jaya (MPSJ), MP Selayang, MP Ampang Jaya (MPAJ) dan MD Sepang.

Kawasan metropolitan Greater KL/KV lebih kecil berbanding dengan Kelompok Bandar

Kecil Kebangsaan.

Kuala Lumpur seperti yang didefinisikan dalam Pelan Fizikal Negara (National Physical

Plan) edisi semakan terkini. Ia menumpukan pengelompokan ekonomi yang paling padat

dalam Kelompok Bandar Kecil, termasuk kawasan penting seperti Lapangan Terbang

Antarabangsa Kuala Lumpur. Pada tahun 2010, penduduk Greater KL/KV adalah

sebanyak kira-kira 6 juta orang, dengan sumbangan sebanyak kira-kira RM263 bilion

kepada PNK negara. Dalam erti kata lain, 20% daripada penduduk negara

menyumbangkan 30% PNK negara, lantas mengesahkan bahawa Greater KL/KV

sememangnya enjin pertumbuhan ekonomi negara dan oleh itu patut diambil kira

sebagai NKEA. Sila lihat Gambarajah 1.1.

Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013

MS 4 of 46

Gambarajah 1.1 : Kerajaan Tempatan yang terlibat dalam Projek KL Greater

o Prestasi bandaraya utama amat mustahak

Antara semua ekonomi bandar yang terdapat di Malaysia, Greater KL/KV sehingga kini

merupakan ekonomi bandar yang terbesar. Greater KL/KV merupakan penyumbang terbesar

bagi PNK per kapita pada masa ini dan juga bagi tahun 2020, dengan lebih 7 kali ganda

berbanding dengan Johor Bahru, bandaraya kedua terbesar, dan lebih 2.5 kali berbanding

sektor industri terbesar, iaitu minyak, gas dan tenaga. Pada dekad akan datang, sasaran

Greater KL/KV adalah untuk mencatat pertambahan penduduk dan PNK masing-masing

sebanyak 5 dan 10% setahun. Perubahan sebanyak satu peratus terhadap sasaran ini akan

memberikan impak yang besar terhadap keseluruhan ekonomi Negara.

Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013

MS 5 of 46

o 2.0 Produktiviti Bandar memang penting

Faktor penghijrahan biasa dari kampung ke bandar sahaja tidak mencukupi untuk mencapai

aspirasi Greater KL/KV . Produktiviti bandar adalah lebih penting, dan pada peringkat global,

ia berbeza antara satu bandaraya dengan yang lain. Saiz, bentuk dan corak kepadatan

penduduk bandaraya menentukan cara penggunaan tenaga dan sumber lain, dan juga hasil

daripada faktor berdaya huni. Banyak daripada hasil tersebut terjana daripada hubung

kaitan antara corak kepadatan dengan infrastruktur pengangkutan. Faktor ini menentukan

kecekapan dan kelancaran pengendalian harian sesebuah bandaraya. Selain itu, penyediaan

perkhidmatan asas seperti sistem pembetungan, pengurusan sisa pepejal, bekalan elektrik

dan air perlulah mencukupi untuk memenuhi permintaan yang didorong oleh jumlah

penduduk. Oleh itu, cabaran bagi Greater KL/KV adalah untuk menggabungjalinkan kuasa

pembandaran sambil membentuknya untuk memaksimumkan produktiviti bandar dan pada

masa yang sama menyasarkan keberkesanan dan tarikan daya boleh huni.

o 3.0 Bandaraya hebat perlu mempunyai ciri boleh berdaya huni

Pilihan seseorang untuk menetap di sesuatu tempat adalah berdasarkan pertimbangan

bahawa tempat berkenaan memenuhi keperluan kehidupan dirinya. Dalam ekonomi global

dan serba mudah alih ini, golongan profesional boleh memilih untuk tinggal dan bekerja di

tempat yang mereka rasakan sesuai. Persaingan untuk mendapatkan tenaga mahir bukan

sahaja berlaku antara negara bahkan antara bandaraya. Bandaraya yang ceria dan berdaya

huni merupakan daya penarik bagi golongan berkemahiran tinggi. Lazimnya, bandaraya

mewah mempunyai beberapa penunjuk boleh berdaya huni. Ini termasuklah tersedianya

kemudahan asas seperti pendidikan, penjagaan kesihatan dan keselamatan selain

Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013

MS 6 of 46

keupayaan untuk memenuhi pelbagai tuntutan kebudayaan dan kehendak lain masyarakat

yang semakin canggih. Oleh itu, sambil pembandaran semakin giat dijalankan, Greater KL/KV

perlu menumpukan pada usaha untuk memperbaik aspek daya huninya.

o 4.0 Cabaran bagi Greater KL/KV

Greater KL/KV telah pun terlakar di dalam peta dunia sebagai salah sebuah bandaraya ikonik

di Asia Tenggara. Ia cukup terkenal dengan mercu tanda terkemuka dunia seperti Menara

Berkembar dan acara antarabangsa seperti perlumbaan Formula One, serta ciri pelbagai

kaum dan warisannya. Greater KL/KV juga dianugerahkan dengan sumber alam semula jadi

yang kaya - seperti tepian sungai, kawasan hijau dan hutan belantara simpanan. Pelaburan

secara berkala dalam infrastruktur telah menyediakan rangkaian perhubungan jalan raya

yang baik serta perkhidmatan asas seperti air dan elektrik yang berkualiti tinggi. Jelas sekali,

Greater KL/KV mempunyai potensi yang sangat besar. Walau bagaimanapun, persoalan

tetap timbul. Pertama, bagaimanakah ia boleh menjadi lokasi pilihan syarikat besar di rantau

ini? Kedua, bagaimanakah kita boleh menukar aliran keluar kemahiran, dan menarik kembali

tenaga mahir terbaik ke bandaraya ini? Ketiga, bagaimanakah kita boleh mempercepatkan

kadar pertumbuhan ekonomi agar kita dapat keluar daripada ekonomi berpendapatan

sederhana? Sekiranya kita tidak berjaya untuk menangani segera cabaran yang ada, Greater

KL/KV menghadapi risiko ketinggalan jauh di belakang bandaraya lain di rantau ini yang

sedang pesat membangun. Antara cabaran tersebut termasuk:

Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013

MS 7 of 46

o 5.0 Persaingan sengit daripada bandaraya Negara jiran

Greater KL/KV bukan merupakan lokasi pilihan utama syarikat multinasional dan golongan

professional yang mencari tapak di Asia atau juga di Asia Tenggara. Dalam hal ini, Malaysia

ketinggalan di belakang negara pesaingnya dalam usaha menarik syarikat asing. Terdapat

kira-kira 1,600 syarikat asing yang beroperasi di Malaysia berbanding dengan 4,000 syarikat

di Beijing, 6,000 syarikat di Singapura dan 17,000 syarikat di Shanghai. Malah bagi sektor

yang Malaysia dianggap sebagai pesaing yang baik, seperti kewangan Islam, pun kita tidak

begitu dominan, jika dilihat dari segi penyertaan pemain utama global.

o 6.0 Faktor boleh berdaya huni ketinggalan di belakang banyak bandaraya lain di Asia

Pada hari ini, Greater KL/KV berada pada kedudukan ke-79 daripada 130 bandaraya dalam

indeks boleh berdaya huni EIU, dan berada di tempat ke-10 daripada 31 bandaraya Asia

yang dibuat perbandingan. Oleh itu kita perlu memperbaiki pelbagai dimensi daya boleh

huni, termasuk keselamatan, penjagaan kesihatan, pendidikan, kebudayaan dan

persekitaran.

o 7.0 Pengangkutan awam masih lagi tidak mencukupi

Pengangkutan awam di Greater KL/KV adalah sesak, tidak bersepadu dan tidak andal. Jalan

raya semakin sesak dari hari ke hari. Mod pengangkutan awam hanya mencakupi 12% (data

tahun 2009), setelah merosot daripada 34% pada tahun 1985 dan 20% pada tahun 1997.

Kawasan metropolitan utama lain seperti Singapura, Hong Kong dan Tokyo, lazimnya

mempunyai bahagian mod pengangkutan awam lebih tinggi, melebihi 50%.

Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013

MS 8 of 46

o 8.0 Banyak kekayaan semula jadi masih belum diterokai sepenuhnya

Gombak yang tercemar sememangnya tidak banyak mempunyai potensi, sama ada dari segi

nilai komersial mahupun sebagai destinasi yang boleh merancakkan aktiviti di bandaraya.

Selain itu, Greater KL/KV mungkin akan kehilangan kawasan semula jadi dan kawasan

hijaunya yang kaya, sekiranya pembangunan di kawasan bandar tidak dikawal dengan baik.

o 9.0 Aspirasi Greater KL/KV

Kedinamikan ekonomi dan aspek daya boleh dihuni perlu seiring. Aspirasi Greater KL/KV

boleh dirumuskan sebagai 20-20 menjelang tahun 2020 – iaitu, untuk menjadi satu-satunya

bandaraya yang akan mencapai secara serentak kedudukan 20 teratas dari segi

pertumbuhan ekonomi bandaraya (seperti yang didefinisikan mengikut kadar pertumbuhan

keluaran dalam negeri kasar bandaraya) sambil menjadi antara 20 bandaraya teratas di

dunia sebagai bandaraya paling berdaya huni menjelang tahun 2020. Ini merupakan cabaran

yang besar, memandangkan tiada bandaraya lain yang sentiasa dapat mencapai sasaran ini.

Dari segi sejarah, kebanyakan bandaraya cenderung untuk berkembang dahulu dan setelah

itu baru menangani isu kebolehdayahunian, seperti yang berlaku di London, New York, dan

baru-baru ini di Shanghai. Sebaliknya, sebilangan bandaraya yang tinggi daya huninya secara

relatif kekal kecil, seperti Copenhagen, Vancouver dan Zurich. Greater KL/KV akan terus

memajukan aspek pertumbuhan seiring dengan daya boleh huninya. Membangunkan

Greater Kuala Lumpur/ Klang Valley sebagai Enjin Pertumbuhan Ekonomi Aspirasi ekonomi

bagi Greater KL/KV adalah untuk meningkatkan sumbangannya kepada PNK sebanyak 2.5

kali, iaitu daripada RM258 bilion kepada kira-kira RM650 bilion setahun. Langkah ini boleh

menaikkan bahagiannya kepada PNK, daripada kira-kira 30% daripada PNK negara kepada

Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013

MS 9 of 46

kira-kira 40%, lantas menjana kadar pertumbuhan dinamik sebanyak 11% setahun. Berkaitan

dengan ini, aspirasi tambahan

meliputi:

• Menaikkan PNK per kapita sebanyak hampir dua kali, daripada RM40,000 kepada

RM70,000 setahun;

• Mencapai kedudukan 20 teratas dalam kajiselidik Liveability Index EIU. Lebih

nyata, ini bermakna mengatasi bandaraya lain seperti Seoul (kedudukan ke-58 pada

tahun 2010), Singapura (ke-53 pada tahun 2010), dan Hong Kong (ke-31 pada tahun

2010);

• Menambah bilangan penduduk daripada 6 juta kepada 10 juta orang, dengan

fokus pada meningkatkan kumpulan tenaga mahir asing daripada 9% kepada 20%

daripada penduduk, khususnya bagi tenaga mahir bernilai tinggi; dan

• Mewujudkan 553,000 lagi peluang pekerjaan, selain jumlah pekerjaan yang akan

diwujudkan secara khusus oleh NKEA lain.

o 10.0 Sembilan EPP bagi Menjana Impak PNK sebanyak RM193.0 bilion

Sembilan EPP, dengan berlandaskan empat dimensi, telah dikenal pasti untuk merealisasikan

aspirasi Greater KL/KV . EPP ini, digabungkan kesemuanya, berpotensi untuk menambah

sumbangan sebanyak RM193.0 bilion kepada PNK. Selain daripada sembilan EPP ini, satu

pemboleh EPP diperlukan untuk menyokong pertumbuhan penduduk. Pemboleh EPP ini

tidak akan menghasilkan impak ke atas PNK, namun memerlukan pembiayaan awam

sebanyak RM4.0 bilion.

Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013

MS 10 of 46

o Dimensi 1: Greater KL/KV sebagai daya penarik

Greater KL/KV akan menjadi lokasi pilihan bagi syarikat dan golongan profesional. MNC

antarabangsa dan serantau yang dinamik, serta peneraju yang semakin penting dalam

subsektor sasaran akan digalakkan untuk menempatkan ibu pejabat global atau serantau

mereka di Greater KL/KV . Ini bukan sahaja akan merangsangkan aktiviti ekonomi yang lebih

giat bahkan mewujudkan permintaan terhadap tenaga kerja berkemahiran tinggi.

Sehubungan itu, langkah ini akan disokong oleh program imigresen tempatan dan luar untuk

menambah penduduk Greater KL/KV kepada 10 juta orang menjelang tahun 2020, dengan

tumpuan pada pekerjaan bernilai tinggi.

• EPP 1: Menarik 100 firma paling dinamik di dunia dalam sektor yang diutamakan; dan

• EPP 2: Menarik campuran kumpulan tenaga mahir tempatan dan luar yang sesuai.

o Dimensi 2: Sistem perhubungan Greater KL/KV yang lebih cekap

Sistem perhubungan Greater KL/KV dengan pihak luar dan dalam negeri akan menjadi lebih

baik. Keterhubungan serantau akan dipercepatkan melalui penggunaan sistem keretapi

berkelajuan tinggi (HSR) untuk menghubungkan Greater KL/KV dengan Singapura. Contoh

daripada seluruh dunia membuktikan bahawa manfaat daripada sistem perhubungan

berkelajuan tinggi akan membolehkan kedua-dua kawasan metropolitan mendapat manfaat

yang besar daripada aktiviti ekonomi yang lebih giat melalui rangkaian hubungan yang

penting ini. Pada masa sama, hubungan antara bandaraya akan menjadi lebih kukuh dengan

adanya sistem transit aliran berkapasiti tinggi (MRT). Memandangkan penduduk Greater

KL/KV dijangka bertambah seperti yang dirancang, sistem pengangkutan dalam bandar akan

Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013

MS 11 of 46

mengalami kesesakan yang lebih teruk. Oleh itu, MRT bersepadu amat penting disediakan

bagi memastikan kelancaran hubungan.

• EPP 3: Menghubungkan dengan Singapura melalui sistem keretapi laju; dan

• EPP 4: Membina sistem transit aliran berkapasiti tinggi bandar yang bersepadu.

o Dimensi 3: Tempat-tempat baharu Greater KL/KV

Greater KL/KV akan menjadi tempat yang ceria dan menarik untuk dihuni. Destinasi baharu

berpotensi tinggi dalam kawasan Greater KL/KV akan dikenal pasti sebagai tarikan dan

ditambahbaik bagi meningkatkan daya boleh dihuni penduduk dan menarik pelancong dan

pendatang dari luar untuk melawat dan berpindah ke Greater KL/KV . Pertama, Pusat

Bandaraya KL dianugerahi dua batang sungai dan tepian air yang indah, yang akan

dieksploitasi sebagai pusat perniagaan dan komersial. Meskipun banyak yang perlu

dilakukan untuk memulihara sungai dan membangunkan semula kawasan sekitarnya, sungai

tersebut mempunyai potensi yang amat besar untuk mempertingkatkan daya boleh dihuni

dan daya tarikan Greater KL/KV . Kedua, Bandaraya KL ketinggalan di belakang oleh

bandaraya terkemuka yang lain dari segi kawasan hijaunya (hanya 12 meter persegi kawasan

hijau bagi setiap penduduk berbanding standard WHO sebanyak 16 meter persegi bagi

setiap penduduk). Justeru, langkah untuk menambah keluasan kawasan hijau adalah penting

untuk memperbaiki keseluruhan kualiti hidup bandaraya itu. Ketiga, Greater KL/ KV kaya

dengan aset semula jadinya yang boleh dimanfaatkan untuk menjadi pusat tarikan

(contohnya, kawasan Penjara Pudu lama dengan pintu gerbangnya yang ikonik, stesen

keretapi lama KTM dan Chinatown). Pembangunan semula yang strategik dengan takrifan

sempadan yang cukup jelas berpotensi untuk membolehkan lebih banyak tempat

Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013

MS 12 of 46

dibangunkan sebagai ikon dalam Greater KL/KV , lantas menambah keceriaan kehidupan dan

daya tarikannya.

• EPP 5: Memulihara Sungai Klang untuk dijadikan pusat warisan dan komersial bagi

Greater KL/KV ;

• EPP 6: Menghijaukan Greater KL/KV bagi memastikan setiap warganya dapat menikmati

kawasan hijau yang cukup luas; dan

• EPP 7: Mewujudkan tempat dan daya tarikan ikonik.

o Dimensi 4: Penambahbaikan perkhidmatan di Greater KL/KV

Greater KL/KV akan berfungsi dengan lancar dan cekap. Kekurangan dan lowongan dalam

perkhidmatan asas seperti rangkaian tempat pejalan kaki, pengurusan sisa pepejal,

pembetungan dan kebersihan bandaraya perlu ditangani bagi memastikan bandaraya dapat

berfungsi dengan baik dan berdaya huni. Antara perkhidmatan yang diperlukan untuk

membangunkan bandar yang benar-benar cekap dan boleh berdaya huni, dua faktor

keutamaan telah dikategorikan sebagai EPP. Pertama, laluan pejalan kaki sekitar kawasan

Pusat Bandaraya Kuala Lumpur nyata tidak mencukupi dan tidak bersepadu. Menangani isu

ini bukan sahaja akan meningkatkan daya boleh dihuni tetapi juga menggalakkan lagi potensi

sector pelancongan dan komersial. Memandangkan penduduk Greater KL/KV akan

bertambah lebih 65% dalam masa 10 tahun akan datang, adalah penting untuk memastikan

proses dan pengurusan pengutipan sisa pepejal yang mantap disediakan.

• EPP 8: Membina rangkaian pejalan kaki yang komprehensif; dan

• EPP 9: Membangunkan ekosistem pengurusan sisa pepejal yang cekap.

Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013

MS 13 of 46

Selain EPP tersebut, pertumbuhan minimum, peluang perniagaan dan kesan penggandaan

akan menjana peningkatan PNK sebanyak hampir RM200 bilion.

o 11.0 GREATER KL/KV SEBAGAI DAYA PENARIK

Greater KL/KV perlu menjadi daya penarik bagi firma dinamik dan tenaga mahir global.

Justeru, inisiatif pencarian yang proaktif akan dilancarkan untuk menarik firma dan tenaga

mahir sedemikian untuk mencapai aspirasi ini.

• EPP 1: Menarik 100 Firma Paling Dinamik Dunia dalam Sektor Keutamaan

o Rasional

Saiz adalah penting. Di Greater KL/KV hari ini, 4% syarikat teratas menjana 79% daripada

jumlah pendapatan dan 10% syarikat teratas menggaji 63% daripada jumlah pekerja. Usaha

untuk merangsang lagi aktiviti ekonomi banyak bergantung pada keupayaan bandaraya

untuk menarik firma asing utama atau syarikat multinasional (MNC). Dengan hasrat untuk

menggandakan PNK per kapita, bentuk pelaburan langsung asing yang digalakkan ke negara

ini seharusnya bukan lagi bentuk pelaburan yang menumpukan pada pekerja bergaji rendah,

tetapi seharusnya pelaburan yang mewujudkan peluang pekerjaan bernilai tambah lebih

tinggi. Oleh yang demikian, kita perlu menarik firma terkemuka dunia dan paling dinamik

untuk membuka ibu pejabat mereka di bandaraya ini, terutamanya MNC yang berkaitan

dengan sector keutamaan bagi Greater KL/KV . Dengan menarik 100 firma sedemikian, ia

Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013

MS 14 of 46

akan dapat menyumbangkan PNK sehingga sebanyak RM40 bilion setahun kepada Greater

KL/KV. Nilai yang dapat dijana daripada Greater KL/KV adalah jelas: kumpulan tenaga mahir

yang besar dengan kecekapan berbahasa Inggeris yang tinggi, lokasi strategik di tengah-

tengah rantau Asia yang pesat berkembang, infrastruktur yang cukup baik, kos hidup yang

lebih rendah berbanding dengan bandaraya pesaing seperti Singapura dan Hong Kong selain

persekitaran yang berdaya huni. Walau bagaimanapun, untuk meningkatkan kelebihan

berbandingnya, Malaysia perlu membuat pembaikan yang nyata, khususnya dalam

memudahkan urusan untuk menjalankan perniagaan, misalnya dari segi berapa hari

diperlukan untuk memulakan perniagaan, kadar cukai syarikat dan indeks perlindungan

pelabur. Dari segi kualiti ruang, firma dan aktiviti ekonomi yang akan menumpukan pada

kelompok ekonomi merentas landskap Greater KL/KV yang ditunjukkan dalam Carta 5-5.

Semua kelompok ini akan dilengkapi dengan kemudahan dan sistem perhubungan bertaraf

dunia. Kelompok ekonomi ini membentuk sebahagian daripada tawaran yang lebih tinggi

kepada syarikat sasaran.

o Tindakan

Sektor keutamaan ekonomi Greater KL/KV telah pun dikenal pasti berdasarkan sumbangan

semasa dan sumbangan akan datang kepada PNK, dan sektor ini termasuk perkhidmatan

kewangan, perkhidmatan perniagaan, pendidikan, pelancongan dan runcit. Pada tahun

2009, gabungan kesemua sektor ini menyumbangkan 41% kepada jumlah PNK Greater KL/KV

. Bagi setiap subsektor ini, syarikat telah dikenal pasti dari seluruh dunia, dengan lokasi

sebilangan MNC sasaran yang menarik telah diketahui (berpandukan hasil pendapatan).

Antaranya termasuk institusi kewangan Islam di Timur Tengah seperti Bank Melli di Iran dan

Dubai Islamic Bank di Emiriah Arab Bersatu (UAE). Syarikat ini akan mendapat manfaat

daripada Malaysia, memandangkan negara ini merupakan negara Islam, dan juga

Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013

MS 15 of 46

kedudukannya yang strategik di rantau Asia yang pesat membangun. Usaha untuk menarik

syarikat sedemikian termasuk menawarkan insentif menarik kepada MNC, pemasaran

proaktif kepada MNC yang diutamakan, memperkukuhkan golongan tenaga mahir tempatan

dan mengurangkan kos menjalankan perniagaan.

o Menawarkan pakej insentif yang menarik bagi Ibu Pejabat MNC.

Kami akan membaiki kriteria sedia ada bagi Ibu Pejabat Operasi, yang kini menikmati

pengecualian cukai antara 5 hingga 10 tahun. Penambahan yang mungkin boleh dibuat

terhadap kriteria bagi kelayakan status Ibu Pejabat Operasi MNC termasuk: jumlah aset

syarikat induk perlu melebihi RM300 juta, modal berbayar minimum RM5 juta daripada

syarikat induk, mengekalkan rangkaian syarikat besar di luar Malaysia dan mengekalkan 50%

kumpulan pekerja mahir sepanjang tempoh insentif tersebut dengan penggunaan definisi

yang jelas bagi guna tenaga mahir berdasarkan pensijilan.

o Mempromosikan Greater KL/KV secara proaktif kepada MNC yang diutamakan.

Satu pasukan pemasaran dan kumpulan pelaksanaan yang khusus akan membina dan

menyelenggarakan satu pangkalan data syarikat keutamaan tinggi untuk menyesuaikannya

dengan buku pemasaran yang dibina khusus bagi menyediakan panduan setempat untuk

pemindahan lokasi ke Greater KL/KV .

o Memperkukuh kumpulan tenaga mahir tempatan dengan menekankan kepada

peningkatan kemahiran dan latihan kemahiran semula.

Antara usaha berkaitan ialah memulakan Program Peningkatan Kemahiran Perindustrian dan

memperluas Skim Pengurusan Peningkatan Nilai Siswazah.

Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013

MS 16 of 46

o Mengurangkan kos menjalankan perniagaan.

Kami akan memanfaatkan inisiatif yang didorong oleh PEMUDAH sehingga kini dan juga

inisiatif yang terkandung dalam Rancangan Malaysia Kesepuluh. Antara contohnya ialah

memperkenalkan proses mendapatkan lesen melalui jendela tunggal menerusi portal e-

Kerajaan bagi kerajaan tempatan dan negeri, menyatupadukan perkhidmatan antara agensi

dan mengurangkan prosedur yang diperlukan kepada tiga prosedur sahaja dalam masa tiga

hari, yang kini boleh dilakukan dengan pelancaran nombor pengenalan syarikat Malaysia

yang standard (MyCoID). Satu entiti yang menumpukan pada usaha menarik syarikat

sedemikian ke Greater KL/KV akan ditubuhkan. Entiti ini akan dikenali sebagai Invest KL,

dengan misi untuk memastikan Greater KL/ KV menjadi destinasi pelaburan serantau paling

utama, dengan menarik syarikat yang mempunyai kepentingan pada peringkat serantau dan

berfokus global, serta mencipta perniagaan bertaraf dunia dan peluang kerjaya bagi warga

Greater KL/KV . Skop dan mandat yang dicadangkan bagi organisasi.. Entiti ini akan

bertanggungjawab kepada Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar;

namun sebahagian daripada pejabatnya akan bertempat di Lembaga Kemajuan Pelaburan

Malaysia (MIDA) untuk memanfaatkan sinergi dalam infrastruktur dan keupayaan yang kini

terletak di MIDA. Sebagai langkah awal ke arah pelaksanaan, tugas dan tanggungjawab yang

khusus dan terperinci bagi Invest KL, model interaksi dengan MIDA dan agensi lain yang

berkaitan (seperti Perbadanan Pembangunan Multimedia), pengambilan kakitangan dan

keperluan dana, serta sasaran yang ditetapkan dari awal, merupakan antara perkara yang

perlu didefinisikan menjelang akhir tahun 2010 oleh Kementerian Wilayah Persekutuan dan

Kesejahteraan Bandar hasil perbincangannya dengan MIDA.

o Pembiayaan

Jumlah pembiayaan yang diperlukan adalah sebanyak RM82.2 bilion.

Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013

MS 17 of 46

o Impak

EPP ini akan menjana PNK tambahan sebanyak RM41.4 bilion setahun dan mewujudkan

hampir 234,000 pekerjaan menjelang tahun 2020.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->