Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013

PENGURUSAN DAN ANALISIS PELABURAN AWAM

o

Pengenalan

Perbelanjaan kerajaan merupakan salah satu pemboleh ubah yang penting dalam identity belanjawan fiskal dan perakaunan pendapatan negara. Justeru, kajian ini menaksir arah hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara komposisi perbelanjaan kerajaan pusat (yang merupakan saiz kerajaan) dengan pertumbuhan ekonomi. Ini bererti analisis turut mengambil kira kewujudan perubahan komponen perbelanjaan tidak simetri mengikut kitaran perniagaan. Menerusi aplikasi model Vector Autoregressif (VAR), dapatan keseluruhan membuktikan teori Keynes wujud dalam jangka panjang di Malaysia, yang bererti pendapatan negara dominan dipengaruhi oleh jumlah perbelanjaan kerajaan. Namun, didapati banyak komponen perbelanjaan awam dipengaruhi oleh pendapatan negara, lantas ini mencerminkan wujud hukum Wagner dalam jangka pendek.

Malaysia merupakan salah sebuah negara ASEAN yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Keajaiban ini bermula dalam tahun 1980an berikutan tindakan kerajaan membangunkan

sektor perindustrian serta mengamalkan Dasar Pandang Ke Timur menerusi kerjasama dan gandingan ekonomi dengan negara Asia termaju iaitu Jepun. Seterusnya, usaha kerajaan meliberalisasi sektor domestik bagi menarik kemasukan pelaburan asing pula dilihat telah merancakkan lagi pertumbuhan output dalam tahun 1990an. Namun begitu, jika diperhalusi arah aliran pertumbuhan Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) pada harga semasa, didapati berlaku turun naik dalam kadar pertumbuhan KDNK. Sebagai contoh bagi kes pertumbuhan tahunan, kadar

MS 1 of 46

Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013

pertumbuhan KDNK meningkat daripada 4.99 peratus pada 1970 kepada 9.76 peratus pada 1972, kemudian ia mencapai tahap puncak dalam tahun 1973 (31.67 peratus) dan selepas itu kadar pertumbuhan KDNK merosot hingga 1975 (-2.3 peratus). Begitu juga dengan pertumbuhan KDNK dalam era 1980an yang mana kadar pertumbuhan KDNK ini meningkat dari 1981 (8.08 peratus) sehingga 1983 (11.76 peratus), mencapai puncak pada 1984 (13.74 peratus) dan kemudiannya merosot pada 1985 (-2.52 peratus) dan 1986 (-7.68 peratus). Namun, secara keseluruhannya, kadar pertumbuhan output Malaysia memuncak pada akhir 1980an hingga pertengahan 1990an, dan kemudiannya ia semakin menurun hingga tahun 2000an berikutan daripada krisis kewangan yang melanda negara pada akhir 1997 dan 2008. Di samping itu, kadar pertumbuhan KDNK Malaysia ini juga mempunyai arah aliran seperti flying geese. Ini disebabkan dalam tahun-tahun 1970anhingga pertengahan tahun 1980an, kadar pertumbuhan output berbeza-beza atau mencapah (convergence) dari tahun ke setahun. Hanya selepas 1986, kadar pertumbuhan output semakin menumpu

(divergence) atau hanya wujud perbezaan kecil dalam kadar pertumbuhan output antara tahun. Kertas kerja ini akan mengupas berkenaan pelaburan yang dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia dalam melaksanakan projek-projek mega dan bagaimana projek-projek terbabit dapat memberi kesan atau impak dalam pelaburan yang telah dijalankan.

MS 2 of 46

Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013

o

1.0 Projek Greater KL/Klang Valley Enjin Pertumbuhan Ekonomi Negara o DEFINISI NKEA GREATER KL/KV Bidang Utama Ekonomi Negara (NKEA) Greater KL/KV melangkaui sempadan WP Kuala Lumpur. Ia ditakrifkan sebagai kawasan yang meliputi 10 munisipaliti, di mana setiap satu ditadbir oleh pihak berkuasa tempatan: DB Kuala Lumpur (DBKL), Perbadanan Putrajaya, MB Shah Alam (MBSA), MB Petaling Jaya (MBPJ), MP Klang (MPK), MP Kajang, MP Subang Jaya (MPSJ), MP Selayang, MP Ampang Jaya (MPAJ) dan MD Sepang. Kawasan metropolitan Greater KL/KV lebih kecil berbanding dengan Kelompok Bandar Kecil Kebangsaan. Kuala Lumpur seperti yang didefinisikan dalam Pelan Fizikal Negara (National Physical Plan) edisi semakan terkini. Ia menumpukan pengelompokan ekonomi yang paling padat dalam Kelompok Bandar Kecil, termasuk kawasan penting seperti Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur. Pada tahun 2010, penduduk Greater KL/KV adalah sebanyak kira-kira 6 juta orang, dengan sumbangan sebanyak kira-kira RM263 bilion kepada PNK negara. Dalam erti kata lain, 20% daripada penduduk negara menyumbangkan 30% PNK negara, lantas mengesahkan bahawa Greater KL/KV sememangnya enjin pertumbuhan ekonomi negara dan oleh itu patut diambil kira sebagai NKEA. Sila lihat Gambarajah 1.1.

MS 3 of 46

Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013

Gambarajah 1.1 : Kerajaan Tempatan yang terlibat dalam Projek KL Greater

o

Prestasi bandaraya utama amat mustahak

Antara semua ekonomi bandar yang terdapat di Malaysia, Greater KL/KV sehingga kini merupakan ekonomi bandar yang terbesar. Greater KL/KV merupakan penyumbang terbesar bagi PNK per kapita pada masa ini dan juga bagi tahun 2020, dengan lebih 7 kali ganda berbanding dengan Johor Bahru, bandaraya kedua terbesar, dan lebih 2.5 kali berbanding sektor industri terbesar, iaitu minyak, gas dan tenaga. Pada dekad akan datang, sasaran Greater KL/KV adalah untuk mencatat pertambahan penduduk dan PNK masing-masing sebanyak 5 dan 10% setahun. Perubahan sebanyak satu peratus terhadap sasaran ini akan memberikan impak yang besar terhadap keseluruhan ekonomi Negara.

MS 4 of 46

penjagaan kesihatan dan keselamatan selain MS 5 of 46 . Bandaraya yang ceria dan berdaya huni merupakan daya penarik bagi golongan berkemahiran tinggi. Produktiviti bandar adalah lebih penting. cabaran bagi Greater KL/KV adalah untuk menggabungjalinkan kuasa pembandaran sambil membentuknya untuk memaksimumkan produktiviti bandar dan pada masa yang sama menyasarkan keberkesanan dan tarikan daya boleh huni. Persaingan untuk mendapatkan tenaga mahir bukan sahaja berlaku antara negara bahkan antara bandaraya. Banyak daripada hasil tersebut terjana daripada hubung kaitan antara corak kepadatan dengan infrastruktur pengangkutan. golongan profesional boleh memilih untuk tinggal dan bekerja di tempat yang mereka rasakan sesuai. Oleh itu. ia berbeza antara satu bandaraya dengan yang lain.Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013 o 2. pengurusan sisa pepejal. Faktor ini menentukan kecekapan dan kelancaran pengendalian harian sesebuah bandaraya. Ini termasuklah tersedianya kemudahan asas seperti pendidikan. dan juga hasil daripada faktor berdaya huni. bekalan elektrik dan air perlulah mencukupi untuk memenuhi permintaan yang didorong oleh jumlah penduduk. dan pada peringkat global. bentuk dan corak kepadatan penduduk bandaraya menentukan cara penggunaan tenaga dan sumber lain. Dalam ekonomi global dan serba mudah alih ini. bandaraya mewah mempunyai beberapa penunjuk boleh berdaya huni. o 3.0 Bandaraya hebat perlu mempunyai ciri boleh berdaya huni Pilihan seseorang untuk menetap di sesuatu tempat adalah berdasarkan pertimbangan bahawa tempat berkenaan memenuhi keperluan kehidupan dirinya. Saiz. Selain itu. penyediaan perkhidmatan asas seperti sistem pembetungan.0 Produktiviti Bandar memang penting Faktor penghijrahan biasa dari kampung ke bandar sahaja tidak mencukupi untuk mencapai aspirasi Greater KL/KV . Lazimnya.

bagaimanakah kita boleh mempercepatkan kadar pertumbuhan ekonomi agar kita dapat keluar daripada ekonomi berpendapatan sederhana? Sekiranya kita tidak berjaya untuk menangani segera cabaran yang ada. Pelaburan secara berkala dalam infrastruktur telah menyediakan rangkaian perhubungan jalan raya yang baik serta perkhidmatan asas seperti air dan elektrik yang berkualiti tinggi. persoalan tetap timbul. serta ciri pelbagai kaum dan warisannya. Ia cukup terkenal dengan mercu tanda terkemuka dunia seperti Menara Berkembar dan acara antarabangsa seperti perlumbaan Formula One. Greater KL/KV menghadapi risiko ketinggalan jauh di belakang bandaraya lain di rantau ini yang sedang pesat membangun.0 Cabaran bagi Greater KL/KV Greater KL/KV telah pun terlakar di dalam peta dunia sebagai salah sebuah bandaraya ikonik di Asia Tenggara. Greater KL/KV perlu menumpukan pada usaha untuk memperbaik aspek daya huninya. bagaimanakah kita boleh menukar aliran keluar kemahiran. Greater KL/KV mempunyai potensi yang sangat besar. Walau bagaimanapun. bagaimanakah ia boleh menjadi lokasi pilihan syarikat besar di rantau ini? Kedua. dan menarik kembali tenaga mahir terbaik ke bandaraya ini? Ketiga. kawasan hijau dan hutan belantara simpanan.Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013 keupayaan untuk memenuhi pelbagai tuntutan kebudayaan dan kehendak lain masyarakat yang semakin canggih. Oleh itu. Antara cabaran tersebut termasuk: MS 6 of 46 . o 4. sambil pembandaran semakin giat dijalankan. Jelas sekali. Pertama. Greater KL/KV juga dianugerahkan dengan sumber alam semula jadi yang kaya .seperti tepian sungai.

600 syarikat asing yang beroperasi di Malaysia berbanding dengan 4. lazimnya mempunyai bahagian mod pengangkutan awam lebih tinggi. Oleh itu kita perlu memperbaiki pelbagai dimensi daya boleh huni. o 7. Kawasan metropolitan utama lain seperti Singapura. jika dilihat dari segi penyertaan pemain utama global. Hong Kong dan Tokyo.0 Faktor boleh berdaya huni ketinggalan di belakang banyak bandaraya lain di Asia Pada hari ini. setelah merosot daripada 34% pada tahun 1985 dan 20% pada tahun 1997. melebihi 50%.0 Pengangkutan awam masih lagi tidak mencukupi Pengangkutan awam di Greater KL/KV adalah sesak. Jalan raya semakin sesak dari hari ke hari. Mod pengangkutan awam hanya mencakupi 12% (data tahun 2009). penjagaan kesihatan.000 syarikat di Beijing. pun kita tidak begitu dominan. kebudayaan dan persekitaran.Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013 o 5. MS 7 of 46 . seperti kewangan Islam. Malaysia ketinggalan di belakang negara pesaingnya dalam usaha menarik syarikat asing. 6.000 syarikat di Shanghai. Greater KL/KV berada pada kedudukan ke-79 daripada 130 bandaraya dalam indeks boleh berdaya huni EIU. pendidikan. Malah bagi sektor yang Malaysia dianggap sebagai pesaing yang baik.000 syarikat di Singapura dan 17. Terdapat kira-kira 1.0 Persaingan sengit daripada bandaraya Negara jiran Greater KL/KV bukan merupakan lokasi pilihan utama syarikat multinasional dan golongan professional yang mencari tapak di Asia atau juga di Asia Tenggara. Dalam hal ini. dan berada di tempat ke-10 daripada 31 bandaraya Asia yang dibuat perbandingan. termasuk keselamatan. tidak bersepadu dan tidak andal. o 6.

Selain itu. New York. Aspirasi Greater KL/KV boleh dirumuskan sebagai 20-20 menjelang tahun 2020 – iaitu. iaitu daripada RM258 bilion kepada kira-kira RM650 bilion setahun.5 kali. Dari segi sejarah. Membangunkan Greater Kuala Lumpur/ Klang Valley sebagai Enjin Pertumbuhan Ekonomi Aspirasi ekonomi bagi Greater KL/KV adalah untuk meningkatkan sumbangannya kepada PNK sebanyak 2. Greater KL/KV akan terus memajukan aspek pertumbuhan seiring dengan daya boleh huninya. seperti Copenhagen.Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013 o 8. sebilangan bandaraya yang tinggi daya huninya secara relatif kekal kecil. daripada kira-kira 30% daripada PNK negara kepada MS 8 of 46 . dan baru-baru ini di Shanghai. Langkah ini boleh menaikkan bahagiannya kepada PNK. kebanyakan bandaraya cenderung untuk berkembang dahulu dan setelah itu baru menangani isu kebolehdayahunian. memandangkan tiada bandaraya lain yang sentiasa dapat mencapai sasaran ini.0 Aspirasi Greater KL/KV Kedinamikan ekonomi dan aspek daya boleh dihuni perlu seiring. untuk menjadi satu-satunya bandaraya yang akan mencapai secara serentak kedudukan 20 teratas dari segi pertumbuhan ekonomi bandaraya (seperti yang didefinisikan mengikut kadar pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar bandaraya) sambil menjadi antara 20 bandaraya teratas di dunia sebagai bandaraya paling berdaya huni menjelang tahun 2020. Sebaliknya. sama ada dari segi nilai komersial mahupun sebagai destinasi yang boleh merancakkan aktiviti di bandaraya. o 9. seperti yang berlaku di London. Vancouver dan Zurich. Ini merupakan cabaran yang besar. Greater KL/KV mungkin akan kehilangan kawasan semula jadi dan kawasan hijaunya yang kaya. sekiranya pembangunan di kawasan bandar tidak dikawal dengan baik.0 Banyak kekayaan semula jadi masih belum diterokai sepenuhnya Gombak yang tercemar sememangnya tidak banyak mempunyai potensi.

Singapura (ke-53 pada tahun 2010). Pemboleh EPP ini tidak akan menghasilkan impak ke atas PNK. Lebih nyata. • Menambah bilangan penduduk daripada 6 juta kepada 10 juta orang. satu pemboleh EPP diperlukan untuk menyokong pertumbuhan penduduk. namun memerlukan pembiayaan awam sebanyak RM4. dan Hong Kong (ke-31 pada tahun 2010). Selain daripada sembilan EPP ini. dan • Mewujudkan 553.Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013 kira-kira 40%. • Mencapai kedudukan 20 teratas dalam kajiselidik Liveability Index EIU.0 bilion Sembilan EPP.000 kepada RM70. selain jumlah pekerjaan yang akan diwujudkan secara khusus oleh NKEA lain. lantas menjana kadar pertumbuhan dinamik sebanyak 11% setahun. khususnya bagi tenaga mahir bernilai tinggi.000 lagi peluang pekerjaan. aspirasi tambahan meliputi: • Menaikkan PNK per kapita sebanyak hampir dua kali.0 bilion. EPP ini. dengan berlandaskan empat dimensi. telah dikenal pasti untuk merealisasikan aspirasi Greater KL/KV . Berkaitan dengan ini.000 setahun. digabungkan kesemuanya. MS 9 of 46 . o 10. ini bermakna mengatasi bandaraya lain seperti Seoul (kedudukan ke-58 pada tahun 2010).0 bilion kepada PNK. dengan fokus pada meningkatkan kumpulan tenaga mahir asing daripada 9% kepada 20% daripada penduduk. berpotensi untuk menambah sumbangan sebanyak RM193. daripada RM40.0 Sembilan EPP bagi Menjana Impak PNK sebanyak RM193.

dengan tumpuan pada pekerjaan bernilai tinggi. sistem pengangkutan dalam bandar akan MS 10 of 46 . hubungan antara bandaraya akan menjadi lebih kukuh dengan adanya sistem transit aliran berkapasiti tinggi (MRT). langkah ini akan disokong oleh program imigresen tempatan dan luar untuk menambah penduduk Greater KL/KV kepada 10 juta orang menjelang tahun 2020.Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013 o Dimensi 1: Greater KL/KV sebagai daya penarik Greater KL/KV akan menjadi lokasi pilihan bagi syarikat dan golongan profesional. Contoh daripada seluruh dunia membuktikan bahawa manfaat daripada sistem perhubungan berkelajuan tinggi akan membolehkan kedua-dua kawasan metropolitan mendapat manfaat yang besar daripada aktiviti ekonomi yang lebih giat melalui rangkaian hubungan yang penting ini. • EPP 1: Menarik 100 firma paling dinamik di dunia dalam sektor yang diutamakan. Ini bukan sahaja akan merangsangkan aktiviti ekonomi yang lebih giat bahkan mewujudkan permintaan terhadap tenaga kerja berkemahiran tinggi. Pada masa sama. dan • EPP 2: Menarik campuran kumpulan tenaga mahir tempatan dan luar yang sesuai. o Dimensi 2: Sistem perhubungan Greater KL/KV yang lebih cekap Sistem perhubungan Greater KL/KV dengan pihak luar dan dalam negeri akan menjadi lebih baik. serta peneraju yang semakin penting dalam subsektor sasaran akan digalakkan untuk menempatkan ibu pejabat global atau serantau mereka di Greater KL/KV . Sehubungan itu. MNC antarabangsa dan serantau yang dinamik. Memandangkan penduduk Greater KL/KV dijangka bertambah seperti yang dirancang. Keterhubungan serantau akan dipercepatkan melalui penggunaan sistem keretapi berkelajuan tinggi (HSR) untuk menghubungkan Greater KL/KV dengan Singapura.

• EPP 3: Menghubungkan dengan Singapura melalui sistem keretapi laju. dan • EPP 4: Membina sistem transit aliran berkapasiti tinggi bandar yang bersepadu. Greater KL/ KV kaya dengan aset semula jadinya yang boleh dimanfaatkan untuk menjadi pusat tarikan (contohnya. yang akan dieksploitasi sebagai pusat perniagaan dan komersial. kawasan Penjara Pudu lama dengan pintu gerbangnya yang ikonik. Meskipun banyak yang perlu dilakukan untuk memulihara sungai dan membangunkan semula kawasan sekitarnya. Oleh itu. sungai tersebut mempunyai potensi yang amat besar untuk mempertingkatkan daya boleh dihuni dan daya tarikan Greater KL/KV . Justeru. Destinasi baharu berpotensi tinggi dalam kawasan Greater KL/KV akan dikenal pasti sebagai tarikan dan ditambahbaik bagi meningkatkan daya boleh dihuni penduduk dan menarik pelancong dan pendatang dari luar untuk melawat dan berpindah ke Greater KL/KV . Pertama. Pusat Bandaraya KL dianugerahi dua batang sungai dan tepian air yang indah.Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013 mengalami kesesakan yang lebih teruk. Ketiga. Pembangunan semula yang strategik dengan takrifan sempadan yang cukup jelas berpotensi untuk membolehkan lebih banyak tempat MS 11 of 46 . MRT bersepadu amat penting disediakan bagi memastikan kelancaran hubungan. stesen keretapi lama KTM dan Chinatown). Kedua. o Dimensi 3: Tempat-tempat baharu Greater KL/KV Greater KL/KV akan menjadi tempat yang ceria dan menarik untuk dihuni. Bandaraya KL ketinggalan di belakang oleh bandaraya terkemuka yang lain dari segi kawasan hijaunya (hanya 12 meter persegi kawasan hijau bagi setiap penduduk berbanding standard WHO sebanyak 16 meter persegi bagi setiap penduduk). langkah untuk menambah keluasan kawasan hijau adalah penting untuk memperbaiki keseluruhan kualiti hidup bandaraya itu.

• EPP 8: Membina rangkaian pejalan kaki yang komprehensif. Menangani isu ini bukan sahaja akan meningkatkan daya boleh dihuni tetapi juga menggalakkan lagi potensi sector pelancongan dan komersial. dan • EPP 7: Mewujudkan tempat dan daya tarikan ikonik. dan • EPP 9: Membangunkan ekosistem pengurusan sisa pepejal yang cekap. Memandangkan penduduk Greater KL/KV akan bertambah lebih 65% dalam masa 10 tahun akan datang. pembetungan dan kebersihan bandaraya perlu ditangani bagi memastikan bandaraya dapat berfungsi dengan baik dan berdaya huni. • EPP 5: Memulihara Sungai Klang untuk dijadikan pusat warisan dan komersial bagi Greater KL/KV . • EPP 6: Menghijaukan Greater KL/KV bagi memastikan setiap warganya dapat menikmati kawasan hijau yang cukup luas. pengurusan sisa pepejal. adalah penting untuk memastikan proses dan pengurusan pengutipan sisa pepejal yang mantap disediakan. lantas menambah keceriaan kehidupan dan daya tarikannya.Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013 dibangunkan sebagai ikon dalam Greater KL/KV . laluan pejalan kaki sekitar kawasan Pusat Bandaraya Kuala Lumpur nyata tidak mencukupi dan tidak bersepadu. Pertama. MS 12 of 46 . Antara perkhidmatan yang diperlukan untuk membangunkan bandar yang benar-benar cekap dan boleh berdaya huni. Kekurangan dan lowongan dalam perkhidmatan asas seperti rangkaian tempat pejalan kaki. o Dimensi 4: Penambahbaikan perkhidmatan di Greater KL/KV Greater KL/KV akan berfungsi dengan lancar dan cekap. dua faktor keutamaan telah dikategorikan sebagai EPP.

inisiatif pencarian yang proaktif akan dilancarkan untuk menarik firma dan tenaga mahir sedemikian untuk mencapai aspirasi ini. kita perlu menarik firma terkemuka dunia dan paling dinamik untuk membuka ibu pejabat mereka di bandaraya ini.0 GREATER KL/KV SEBAGAI DAYA PENARIK Greater KL/KV perlu menjadi daya penarik bagi firma dinamik dan tenaga mahir global. tetapi seharusnya pelaburan yang mewujudkan peluang pekerjaan bernilai tambah lebih tinggi. Dengan hasrat untuk menggandakan PNK per kapita. pertumbuhan minimum. • EPP 1: Menarik 100 Firma Paling Dinamik Dunia dalam Sektor Keutamaan o Rasional Saiz adalah penting. o 11.Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013 Selain EPP tersebut. bentuk pelaburan langsung asing yang digalakkan ke negara ini seharusnya bukan lagi bentuk pelaburan yang menumpukan pada pekerja bergaji rendah. peluang perniagaan dan kesan penggandaan akan menjana peningkatan PNK sebanyak hampir RM200 bilion. Usaha untuk merangsang lagi aktiviti ekonomi banyak bergantung pada keupayaan bandaraya untuk menarik firma asing utama atau syarikat multinasional (MNC). ia MS 13 of 46 . Justeru. Dengan menarik 100 firma sedemikian. terutamanya MNC yang berkaitan dengan sector keutamaan bagi Greater KL/KV . 4% syarikat teratas menjana 79% daripada jumlah pendapatan dan 10% syarikat teratas menggaji 63% daripada jumlah pekerja. Oleh yang demikian. Di Greater KL/KV hari ini.

firma dan aktiviti ekonomi yang akan menumpukan pada kelompok ekonomi merentas landskap Greater KL/KV yang ditunjukkan dalam Carta 5-5. infrastruktur yang cukup baik. Dari segi kualiti ruang. dan juga MS 14 of 46 . Semua kelompok ini akan dilengkapi dengan kemudahan dan sistem perhubungan bertaraf dunia. Kelompok ekonomi ini membentuk sebahagian daripada tawaran yang lebih tinggi kepada syarikat sasaran. kadar cukai syarikat dan indeks perlindungan pelabur. Pada tahun 2009. Nilai yang dapat dijana daripada Greater KL/KV adalah jelas: kumpulan tenaga mahir yang besar dengan kecekapan berbahasa Inggeris yang tinggi. khususnya dalam memudahkan urusan untuk menjalankan perniagaan. dan sektor ini termasuk perkhidmatan kewangan. Malaysia perlu membuat pembaikan yang nyata. gabungan kesemua sektor ini menyumbangkan 41% kepada jumlah PNK Greater KL/KV . memandangkan negara ini merupakan negara Islam. untuk meningkatkan kelebihan berbandingnya. misalnya dari segi berapa hari diperlukan untuk memulakan perniagaan. Antaranya termasuk institusi kewangan Islam di Timur Tengah seperti Bank Melli di Iran dan Dubai Islamic Bank di Emiriah Arab Bersatu (UAE). Walau bagaimanapun. pendidikan. pelancongan dan runcit.Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013 akan dapat menyumbangkan PNK sehingga sebanyak RM40 bilion setahun kepada Greater KL/KV. kos hidup yang lebih rendah berbanding dengan bandaraya pesaing seperti Singapura dan Hong Kong selain persekitaran yang berdaya huni. Bagi setiap subsektor ini. lokasi strategik di tengahtengah rantau Asia yang pesat berkembang. syarikat telah dikenal pasti dari seluruh dunia. perkhidmatan perniagaan. o Tindakan Sektor keutamaan ekonomi Greater KL/KV telah pun dikenal pasti berdasarkan sumbangan semasa dan sumbangan akan datang kepada PNK. Syarikat ini akan mendapat manfaat daripada Malaysia. dengan lokasi sebilangan MNC sasaran yang menarik telah diketahui (berpandukan hasil pendapatan).

yang kini menikmati pengecualian cukai antara 5 hingga 10 tahun. modal berbayar minimum RM5 juta daripada syarikat induk. o Mempromosikan Greater KL/KV secara proaktif kepada MNC yang diutamakan.Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013 kedudukannya yang strategik di rantau Asia yang pesat membangun. memperkukuhkan golongan tenaga mahir tempatan dan mengurangkan kos menjalankan perniagaan. o Memperkukuh kumpulan tenaga mahir tempatan dengan menekankan kepada peningkatan kemahiran dan latihan kemahiran semula. Antara usaha berkaitan ialah memulakan Program Peningkatan Kemahiran Perindustrian dan memperluas Skim Pengurusan Peningkatan Nilai Siswazah. Satu pasukan pemasaran dan kumpulan pelaksanaan yang khusus akan membina dan menyelenggarakan satu pangkalan data syarikat keutamaan tinggi untuk menyesuaikannya dengan buku pemasaran yang dibina khusus bagi menyediakan panduan setempat untuk pemindahan lokasi ke Greater KL/KV . mengekalkan rangkaian syarikat besar di luar Malaysia dan mengekalkan 50% kumpulan pekerja mahir sepanjang tempoh insentif tersebut dengan penggunaan definisi yang jelas bagi guna tenaga mahir berdasarkan pensijilan. MS 15 of 46 . pemasaran proaktif kepada MNC yang diutamakan. Penambahan yang mungkin boleh dibuat terhadap kriteria bagi kelayakan status Ibu Pejabat Operasi MNC termasuk: jumlah aset syarikat induk perlu melebihi RM300 juta. Kami akan membaiki kriteria sedia ada bagi Ibu Pejabat Operasi. o Menawarkan pakej insentif yang menarik bagi Ibu Pejabat MNC. Usaha untuk menarik syarikat sedemikian termasuk menawarkan insentif menarik kepada MNC.

Entiti ini akan dikenali sebagai Invest KL. serta sasaran yang ditetapkan dari awal. tugas dan tanggungjawab yang khusus dan terperinci bagi Invest KL. pengambilan kakitangan dan keperluan dana. Kami akan memanfaatkan inisiatif yang didorong oleh PEMUDAH sehingga kini dan juga inisiatif yang terkandung dalam Rancangan Malaysia Kesepuluh. merupakan antara perkara yang perlu didefinisikan menjelang akhir tahun 2010 oleh Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar hasil perbincangannya dengan MIDA.2 bilion. namun sebahagian daripada pejabatnya akan bertempat di Lembaga Kemajuan Pelaburan Malaysia (MIDA) untuk memanfaatkan sinergi dalam infrastruktur dan keupayaan yang kini terletak di MIDA. MS 16 of 46 . Satu entiti yang menumpukan pada usaha menarik syarikat sedemikian ke Greater KL/KV akan ditubuhkan. dengan misi untuk memastikan Greater KL/ KV menjadi destinasi pelaburan serantau paling utama. menyatupadukan perkhidmatan antara agensi dan mengurangkan prosedur yang diperlukan kepada tiga prosedur sahaja dalam masa tiga hari. yang kini boleh dilakukan dengan pelancaran nombor pengenalan syarikat Malaysia yang standard (MyCoID). Sebagai langkah awal ke arah pelaksanaan. model interaksi dengan MIDA dan agensi lain yang berkaitan (seperti Perbadanan Pembangunan Multimedia).. Antara contohnya ialah memperkenalkan proses mendapatkan lesen melalui jendela tunggal menerusi portal eKerajaan bagi kerajaan tempatan dan negeri. dengan menarik syarikat yang mempunyai kepentingan pada peringkat serantau dan berfokus global. Skop dan mandat yang dicadangkan bagi organisasi. Entiti ini akan bertanggungjawab kepada Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar.Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013 o Mengurangkan kos menjalankan perniagaan. serta mencipta perniagaan bertaraf dunia dan peluang kerjaya bagi warga Greater KL/KV . o Pembiayaan Jumlah pembiayaan yang diperlukan adalah sebanyak RM82.

MS 17 of 46 .000 pekerjaan menjelang tahun 2020. namun bukan tidak pernah dicapai.5 juta pada tahun 2010 kepada 4. Perubahan yang nyata dalam pertumbuhan penduduk ini mungkin agak tinggi. Daripada jumlah pendatang sebanyak 2. Shenzhen tumbuh pada kadar purata 7.9%. Bagi memenuhi permintaan pekerjaan. 20% daripadanya dijangka datang dari luar negara.000 peluang pekerjaan baharu.6% setahun berbanding anggaran pertumbuhan semasa antara 1. Ini merupakan kenaikan nyata dalam kadar pertumbuhan sebanyak 5. Pertambahan penduduk sebanyak 4 juta orang di Greater KL/KV terdiri daripada pertumbuhan penduduk sebanyak 1. yang mempunyai bahagian pekerjaan yang tinggi dalam Greater KL/KV .5 juta orang yang dijangka berpindah ke Greater KL/KV . Jumlah pekerjaan yang didorong khusus oleh EPP Greater KL/KV dan peluang perniagaan mencakupi kira-kira 553. Ini didorong oleh kombinasi pertumbuhan pekerjaan minimum dan jumlah pekerjaan yang diwujudkan oleh 12 projek NKEA.Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013 o Impak EPP ini akan menjana PNK tambahan sebanyak RM41. Secara keseluruhan.9 hingga 2. iaitu ekspatriat dan juga masyarakat Malaysia di luar negara (diaspora Malaysia).2 juta menjelang tahun 2020. EPP 2: Menarik Kumpulan Tenaga Mahir Tempatan dan Luar yang Sesuai o Rasional Aktiviti ekonomi dalam Greater KL/KV yang lebih giat akan menambah jumlah pekerjaan daripada 2.1% setahun. penduduk Greater KL/KV perlu bertambah daripada 6 juta orang pada tahun 2010 kepada 10 juta menjelang tahun 2020.2 bilion PNK setahun kepada bandaraya ini menjelang tahun 2020. Contohnya. sepanjang tempoh tahun 1999 hingga 2009.4 bilion setahun dan mewujudkan hampir 234. tambahan peluang pekerjaan yang dijangka terhasil akan dapat menyumbangkan sebanyak RM118. dan jumlah selebihnya daripada penghijrahan dari dalam dan luar negara.6 juta orang.

termasuk individu yang mempunyai nilai aset bersih yang tinggi. o Menubuhkan Malaysia Hall di bandaraya keutamaan sebagai tempat yang mudah bagi masyarakat Malaysia di luar negara berkumpul selain menjadi saluran untuk meningkatkan kesedaran akan peluang yang ada di tanah air. perkhidmatan kewangan. o Menjejak dan berhubung dengan 5. yang diduduki oleh lebih 700. MS 18 of 46 . serta langkah khusus yang diambil secara proaktif untuk menarik mereka. China. dan juga sebagai pusat sehenti untuk membantu rakyat Malaysia yang sedang dalam proses untuk kembali semula ke Malaysia. pelancongan dan peruncitan. Usaha menarik tenaga mahir yang ramai ini memerlukan gabungan faktor seperti mewujudkan persekitaran yang terbaik untuk tempat tinggal. Dari sudut penawaran pula.000 individu diaspora Malaysia paling menarik dan juga terkenal pada peringkat antarabangsa kerana sumbangan besar mereka dalam bidang masing-masing. UK. menyokong pelaburan dalam bidang pendidikan). sasaran dari segi geografi telah ditetapkan bagi mengenal pasti negara yang menjadi tumpuan tinggi diaspora Malaysia seperti di Singapura. tempat bekerja dan tempat beriadah. mengutus surat persendirian kepada kesemua individu tersebut dan menggariskan tiga perkara yang mereka boleh sumbangkan untuk pembangunan negara (contohnya. iaitu pendidikan. lima sektor guna tenaga keutamaan telah dikenal pasti bagi Greater KL/KV . perkhidmatan perniagaan. o Menggunakan personality terkemuka di Malaysia seperti Perdana Menteri untuk mengenal pasti 100 individu teratas dari kalangan diaspora Malaysia.Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013 o Tindakan Dari perspektif permintaan. AS. Australia dan Kanada.000 rakyat Malaysia. dan negara seperti India. Contohnya. Jepun dan UK yang merupakan Negara asal bagi hampir 50% tenaga mahir di Malaysia hari ini.

o Meningkatkan perkhidmatan consular di bandaraya keutamaan supaya perkhidmatan pantas lagi cekap dapat ditawarkan kepada individu keutamaan tinggi yang memenuhi kriteria asas. Inisiatif untuk menarik tenaga mahir akhirnya akan MS 19 of 46 .Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013 pengusaha berpotensi tinggi dan ahli akademik terkemuka. Kami akan menggunakan khidmat agensi pencari bakat yang akan menggalakkan individu tersebut untuk kembali berkhidmat di Malaysia. seperti portal Jobs@Singapore yang ditubuhkan oleh Contact Singapore dan Kea Global Talent Centre untuk New Zealand. o Mewujudkan anugerah untuk mengikitraf rakyat Malaysia bertaraf dunia Sepertimana anugerah World Class New Zealand. seperti profesion atau nilai bersih mereka. o Menubuhkan enjin carian pekerjaan dalam talian khusus untuk diaspora Malaysia sasaran dan warga asing yang berminat untuk berpindah ke Malaysia. Anugerah tersebut diadakan untuk mengiktiraf dan meraikan pencapaian cemerlang rakyat New Zealand yang berjaya dan juga rakan New Zealand yang membantu mempertingkat reputasi negara tersebut di persada antarabangsa. o Menggunakan khidmat university terkemuka bagi memperkukuh hubungan alumni dan menanamkan minat untuk berpindah ke Malaysia. o Memberikan status Pemastautin Tetap kepada anggota keluarga terdekat ekspatriat yang telah mendapat status pemastautin tetap. o Melanjutkan tempoh visa pelajar kepada graduan asing sehingga selepas tamat pengajian bagi memberikan tempoh lanjutan kepada mereka supaya boleh bekerja di negara ini.

dan kebanyakan daripadanya adalah untuk membiayai penubuhan Malaysia Hall dan pusat sehenti yang serupa di bandaraya antarabangsa. Dua EPP akan digunakan untuk mengurangkan kesesakan sistem hubungan antara Greater KL/KV dengan bandaraya lain dan juga di dalam Greater KL/KV sendiri. selain terus membangunkan dan melaksanakan inisiatif menarik tenaga mahir. o SISTEM PERHUBUNGAN GREATER KL/KV YANG LEBIH CEKAP Sesebuah bandaraya terkemuka dunia perlu mempunyai saluran fizikal untuk menarik jutaan orang dan untuk membawa mereka bergerak di dalam kawasan bandar. Seperti terkandung dalam Bab 3. EPP 3: Menghubungkan dengan Singapura melalui Sistem Keretapi Berkelajuan Tinggi o Rasional MS 20 of 46 . o Impak EPP ini akan menjana PNK tambahan sebanyak RM118. o Pembiayaan Jumlah pembiayaan tambahan yang diperlu dianggarkan sebanyak RM18 juta dari tahun 2011 hingga 2020. perbadanan tersebut akan mula beroperasi pada awal tahun 2011.2 bilion setahun menjelang tahun 2020. Sistem perhubungan ke hab lain dan keterhubungan di Greater KL/KV adalah sama penting untuk pembangunan bandar dan meningkatkan produktiviti penduduk bandar.Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013 menjadi tanggungjawab Talent Corporation (Perbadan Bakat). Talent Corporation akan bekerjasama rapat dengan Invest KL dan MIDA untuk membangunkan perspektif komprehensif berhubung dengan permintaan terhadap tenaga mahir untuk dijadikan asas bagi membuat senarai keutamaan seterusnya. dan mekanismenya adalah seperti yang dicadangkan dalam Rancangan Malaysia Kesepuluh.

Perkhidmatan HSR pada amnya akan mentransformasikan laluan Greater KL/KV –Singapura dengan menjadikan perjalanan harian sebagai alternatif yang berdaya maju. Greater KL/KV akan menjadi suatu alternatif yang menarik bagi sektor perniagaan selain Singapura. Cadangan penggunaan sistem keretapi berkelajuan tinggi (HSR) yang menghubungkan Greater KL/KV dengan Singapura akan menghubungkan dua kelompok ekonomi terbesar di Asia Tenggara serta menjana pertumbuhan ekonomi di bandaraya berhampiran Malaysia. Kajiantersebut menunjukkan bahawa akan terdapat kenaikan permintaan sebanyak tiga hingga enam kali ganda baperjalanan untuk tujuan perniagaan dan libur (Carta 5-10). Di bandaraya lain. o Menjadikan Greater KL/KV sebagai lokasi pilihan perniagaan.Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013 Greater KL/KV dan Singapura boleh dikatakan bandaraya global sebenar. Perjalanan dari pintu ke pintu hanya akan mengambil masa antara 1.2 juta perjalanan dibuat setiap tahun antara kedua-dua bandaraya ini. dengan perjalanan darat mencakupi bahagian terbesar sebanyak 68% daripadjumlah perjalanan. iaitu kaedah perjalanan terpantas yang terdapat pada hari ini. kerana kos guna tenaganya yang rendah. o Mentransformasikan kaedah perjalanan kita. Ini merupakan penjimatan lebih dua jam jika dibandingkan dengan perjalanan melalui udara. lantas meletakkan laluan ini dalam kategori perjalanan harian. Permintaan perjalanan akan meningkat dengan nyata berdasarkan keputusan awal kajian yang dijalankan. Contohnya dalam sektor perkhidmatan hari ini. lebih 9. Kini. permintaan yang bertambah untuk perjalanan telah mempengaruhi MS 21 of 46 . kos guna tenaga di Singapuadalah kira-kira dua hingga tiga kali ganda lebih tinggi berbanding dengan Greater KL/KV .5 hingga 2 jam.

Khususnya.Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013 pengkhususan dalam perniagaan selain membuka peluang perniagaanbagi firma lebih kecil. Hari ini. o Pelan tindakan Unit Perancang Ekonomi (EPU) dan Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD) akan bersama-sama memacu peringkat permulaan inisiatif ini. o Mencergaskan kembali pasaran hartanah. bahkan dapat bekerja degan selesa sepanjang perjalanan ke tempat kerja apabila menggunakan perkhidmatan HSR. Ini memerlukan langkah melihat kembali kes bagi MS 22 of 46 .5 jam setiap perjalanan. Hasil kajian ini akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri untuk kelulusan. Secara keseluruhan. agensi ini akan menyediakan kertas kajian semula terperinci mengenai kewajaran inisiatif ini. Pengembara perniagaan amenghargai penjimatan masa perjalanan. dengan anggaran kenaikan antara RM2 hingga RM5 bilion dalam jumlah perbelanjaan pelancongan bersih setiap tahun. Kenaikan permintaan terhadap perjalanan untuk tujulibur adalah positif bagi Malaysia. produktiviti pekerja dijangka meningkat dengapengembara perniagaan bukan hanya menjimatkan antara 2 hingga 2. seperti dalam kes Paris dan Lille di Perancis selepas perkhidmatan TGV berkelajuan tinggi diperkenalkan di kedua-dua bandaraya tersebut. Langkah pertama dalam menggunakan HSR ialah mengesahkan kes bagi sistem keretapi. Permintaan terhadap hartanah Greater KL/KV akan bertambah tinggi untuk menyamai pencapaian Negara serantau lain. o Meningkatkan produktiviti pekerja. Penjimatan besar dalam masa perjalanan akan meningkatkan produktiviti pekerja. yang akan dimuktamadkan menjelang akhir tahun 2010. harga hartanah di Greater KL/KV dinilai lima kali lebih rendah berbanding dengan unhartanah yang sama di Singapura.

o Pembiayaan Projek ini dianggarkan melibatkan perbelanjaan sebanyak RM16. dengan keputusannya dikemukakan kepada Jemaah Menteri untuk kelulusan. EPP 4: Membina Sistem Transit Aliran Berkapasiti Tinggi Bandar yang Bersepadu o Rasional Sistem pengangkutan awam Greater KL/KV sedang menghadapi tekanan yang hebat. Di bawah Program Transformasi Kerajaan. aspirasi Greater KL/KV untuk mencapai 50% bahagian penumpang yang menggunakan mod pengangkutan awam tahun 2020 perlu disokong menerusi MS 23 of 46 .000 peluang pekerjaan dalam pasaran guna tenaga langsung dan tidak langsung menjelang tahun 2020.2 bilion setahun dan mewujudkan sebanyak 29.5 billion. terdapat keperluan untuk memperluas liputan penduduk yang tinggal dalam lingkungan jarak yang membolehkan mereka mengakses sistem keretapi yang cekap. Walau bagaimanapun. mengenal pasti peluang sekitar pengurusan nilai untuk mengurangkan kos keseluruhan inisiatif ini serta memperjelas model operasi pilihan. o Impak EPP ini akan menjana PNK tambahan sebanyak RM6. Melangkah ke hadapan. menjelaskan pilihan untuk mengoptimumkan modal swasta yang membiayai potensi pembangunan hartanah. inisiatif Bidang Keberhasilan Utama Negara untuk Pengangkutan Awam Bandar akan meningkatkan kapasiti keretapi bandar yang sedia ada. Pada peringkat itu dan dengan andaian ia mendapat maklum balas positif.Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013 HSR. setelah hamper satu dekad berlalu. terutamanya menerusi pelaburan dalam peralatan pengangkutan. tidak ada pelaburan yang besar dibuat terhadap kapasiti keretapi bandar. kami akan memulakan perbincangan dan rundingan dengan pihak Singapura. Kajian semula ini akan siap pada akhir tahun 2010.

kepada persepsi yang melihat wujudnya peluang perniagaan berdaya maju. dengan nilai tertinggi untuk dinikmati oleh orang ramai dan pada masa yang sama.Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013 peningkatan dari segi liputan perkhidmatan dan kapasiti keretapi bandar. o Serlahkan kuasa sector swasta.000 pekerja apabila pembinaan mencecah puncak kerancakannya dengan impak penggandaan yang nyata dalam industri yang berkaitan. sistem MRT akan memberikan sumbangan secara langsung kepada aspirasi PNK negara. Sebagai sebuah projek infrastruktur terbesar yang pernah dilaksanakan oleh Malaysia. MS 24 of 46 . o Tindakan Pendekatan yang disyorkan bagi sistem MRT menandakan peralihan asas dalam pandangan kita terhadap pengangkutan awam – iaitu menukar persepsi yang sekadar melihat sistem MRT sebagai penggerak jumlah besar manusia semata-mata. Sistem MRT yang dicadangkan akan merentang sejauh 141 kilometer dengan tiga buah laluan utama memberikan perkhidmatan dalam radius sejauh 20 kilometer dari pusat bandar. memberikan pulangan yang sewajarnya kepada sektor swasta. Sistem ini diunjurkan berupaya membawa sehingga 2 juta penumpang pada tahun 2020. projek tersebut dianggarkan akan mengambil 130. memberikan perkhidmatan kepada 11% perjalanan keseluruhan dalam Greater KL/KV dan 64% daripada perjalanan masuk dan keluar ke Pusat Bandaraya KL. Empat wahana utama akan memastikan bahawa projek ini bakal menghasilkan sebuah sistem MRT bertaraf dunia. Selain memberikan kelegaan terhadap masalah kesesakan dan peningkatan ketercapaian kepada landskap pengangkutan Greater KL/KV . yang mempunyai pembangunan komersial bernilai tinggi yang memanfaatkan pergerakan jumlah besar manusia.

o Menyepadukan sistem sepenuhnya dengan kepesatan dan bentuk pembangunan Greater KL/KV. pelaburan modal dalam infrastruktur keretapi lazimnya diberi subsidi silang dengan pemberian hak pembangunan hartanah yang diberikan kepada MTR bagi kawasan bersebelahan dengan stesen. seperti projek Metro di Jepun. Mendapatkan nilai pada setiap peringkat proses bermula daripada perancangan. dalam sistem MTRC Hong Kong. Pelaksanaan strategi yang sama bagi MRT Greater KL/KV memerlukan pengenalan hak milik strata yang membolehkan pembangunan hartanah komersial dilakukan di atas tanah yang diperuntukkan bagi hak laluan MRT. Sebagai contohnya. lebih pantas dengan membuat gesaan terhadap pengurusan nilai pada setiap peringkat pelaksanaan: bermula daripada reka bentuk hingga kepada operasi. Sistem MRT perlu direka bentuk untuk menyampaikan perkhidmatan kepada pembangunan komersial sedia ada (permintaan perjalanan sedia ada) dan juga pembangunan baharu utama yang akan datang (permintaan masa hadapan) seperti pembangunan Institut MS 25 of 46 . reka bentuk. o Berikan nilai yang lebih baik.Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013 Wahana ini membentuk peranan dan peruntukan risiko yang jelas merentas sektor awamswasta berdasarkan prinsip PPP (perkongsian awam swasta) yang terbaik sambil pada masa sama mengenal pasti peluang bagi sektor swasta memberikan sumbangan dalam mengurangkan beban perbelanjaan awam keseluruhan. Usaha untuk mengoptimumkan nilai dalam projek berintensif modal besar yang sama. telah menghasilkan penjimatan kos sebanyak 22% (secara purata) hingga 40% (pembinaan landasan yang baharu). pemerolehan hingga kepada pembinaan adalah penting untuk menghasilkan jenis dan skala penjimatan yang serupa dengan projek Metro di Jepun bagi sistem MRT Greater KL/KV .

Memastikan integrasi sepenuhnya stesen MRT dan penjajaran dengan pembangunan baharu yang akan datang bukan sahaja mampu mengumpul jumlah manusia yang besar dan berkualiti malah mempermudahkan peningkatan nilai pembangunan hartanah pada masa hadapan. dan pada peringkat itu keputusan akan dibuat berkaitan dengan kaedah pelaksanaan. Pusat Matrade dan Kuala Lumpur International Financial District. Ini bertujuan memperoleh maklumat tentang aspek reka bentuk dan pelaksanaan yang dihasratkan selain memberikan maklum balas secara proaktif terhadap kebimbangan orang ramai menerusi persepsi yang dipacu oleh pendekatan vendor. Untuk melaksanakan MRT. o Pembiayaan Unjuran awal menunjukkan keperluan pembiayaan keseluruhan berjumlah lebih kurang RM47 bilion. dalam tempoh lima bulan yang akan datang. sebahagian besar kerja telah dilaksanakan oleh penyokong sektor swasta pemula. Ini terdiri daripada kos infrastruktur sebanyak RM36 bilion dengan kemungkinan tambahan RM2 bilion untuk tujuan mempercepatkan pemerolehan tanah. akan mengesahkan cadangan ini di samping menjalankan kajian terperinci untuk menggunakan empat wahana tersebut bagi mengurangkan keperluan perbelanjaan awam sambil pada masa sama memaksimumkan faedah bagi orang ramai daripada sistem ini. Kerajaan pula.Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013 Penyelidikan Getah Sungai Buloh. MS 26 of 46 . Hasil kajian terperinci ini akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri pada akhir tahun 2010. o Menyampaikan visi menerusi proses perundingan dengan orang ramai yang dilakukan secara produktif untuk memahami perkara yang mustahak bagi bakal pelanggan transit berkapasiti tinggi.

o TEMPAT BAHARU GREATER KL/KV Bandaraya di serata pelosok dunia sering ditunjangi oleh tempat ikonik yang wujud di bandaraya itu. lebih kurang RM9 bilion diperlukan untuk aset operasi syarikat. Sebilangan besar bandaraya berdaya huni yang menduduki tempat teratas mempunyai tepian air atau sungai yang dimanfaatkan untuk tarikan ekonomi dan daya boleh huni. Sungai Klang mempunyai segala ramuan untuk menjadi tepian air yang segar dan hidup.000 pekerjaan juga akan diwujudkan dalam guna tenaga langsung dan tidak langsung. pusat budaya dan lokasi dalam lingkungan pusat bandar mempunyai potensi ekonomi dan daya boleh huni yang begitu besar sekali untuk direalisasikan. sudah pastinya akan merangsang aktiviti ekonomi. seperti peralatan pengangkutan. MS 27 of 46 . Contoh bandar termasuklah Vancouver. Genevadan Seoul. Kepentingan unsur sejarah. o Impak Potensi impak PNK hasil daripada penggunaan MRT diunjurkan dalam lingkungan RM21. dengan kunjungan oleh penduduk tempatan dan juga para pelawat ke tempat ini. Tempatini meningkatkan daya boleh huni bandar dan lazimnya menjadi tempat tumpuan utama bagi aktiviti kerja dan riadah para penghuni bandar pada siang hari. Auckland.Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013 Untuk pelaburan seterusnya. Hampir 20. EPP 5: Memulihara Sungai Klang untuk dijadikan Pusat Warisan dan Komersial bagi Greater KL/KV o Rasional Tepian Sungai Klang barangkali merupakan aset semula jadi Greater KL/KV yang tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Melbourne.3 bilion setahun pada tahun 2020. Selain itu.

mengambil kira bahawa aktiviti huluan adalah penting untuk memastikan kualiti air hiliran di MS 28 of 46 . pembangunan pelbagai kegunaan akan digalakkan untuk meningkatkan aktiviti peruncitan. Jabatan Pengairan dan Saliran dan DBKL sedang menjalankan kajian terperinci terhadap langkah pembersihan sungai yang bakal memulakan pelaksanaannya pada akhir tahun 2010 atau awal 2011. Bagi setiap nod. iaitu Kelas III (yang didefinisikan sebagai tidak selamat untuk sentuhan badan) kepada Kelas IIB (yang didefinisikan sebagai lebih selamat untuk kegunaan rekreasi dengan sentuhan badan). Pada masa yang sama. Jabatan Perkhidmatan Pembetungan. di samping pengindahan tebing sungai dan penambahbaikan keterhubungan. kilang dan ruang perniagaan komersial di sepanjang sungai. menaik taraf sistem pengairan untuk mengelakkan banjir dan menguatkuasakan panduan mengenai sisa air buangan ke atas penduduk. Semua inisiatif ini akan dilaksanakan bersamasama dengan Kerajaan Negeri Selangor. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) akan melakarkan pelan pembangunan terperinci dengan penumpuan pada pembangunan bercampur.Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013 o Tindakan Pemuliharaan sungai melibatkan pembangunan semula beberapa buah lokasi di sepanjang 10 kilometer sungai. di samping program pembersihan sungai yang dilaksanakan dengan intensif. pilihan kediaman dan tempat bagi aktiviti libur seperti taman dan kawasan hijau. Inisiatif pembersihan utama termasuklah menaik taraf sistem pembetungan sedia ada untuk mengurangkan bahan pencemaran daripada memasuki sistem sungai. pendefinisian yang optimum bagi setiap unsur dan bakal struktur PPP untuk pembangunan semula. menguatkuasakan dasar setinggan sifar menerusi kerjasama dengan DBKL dan pihak berkuasa tempatan lain. Aspirasinya adalah untuk menambah baik kualiti air kelas semasa. sebagaimana yang digambarkan dalam Carta 5-12. Sebanyak 10 nod aktiviti ekonomi sepanjang Sungai Klang dan Sungai Gombak telah dikenal pasti. Bagi setiap nod ini.

dengan penyelarasan oleh DBKL. Pihak Berkuasa ini perlu diwujudkan secara rasmi pada akhir tahun 2011. Pihak berkuasa tersebut akan memacu perancangan induk tapak dan pempakejan tapak pembangunan kepada para pemaju.9 bilion diperlukan. dengan RM14. penambahbaikan pembangunan semula unsur warisan dan budaya. o Pembiayaan Untuk mencapai sasaran EPP ini. pemasaran keseluruhan serta aspek kewangan dan perundangan EPP. Pembangunan semula ini akan diuruskan oleh satu pihak berkuasa berkanun kecil tetapi amat professional yang diwujudkan di bawah undang-undang Persekutuan. JDC tersebut akan memainkan peranan sebagai penyelaras dan menjalankan peranan menerusi keupayaan dan kuasa para peserta dalam empat pasukan petugas: pewujudan pihak berkuasa. o Impak MS 29 of 46 .3 bilion daripadanya ditandakan sebagai bahagian pelaburan swasta dalam pembangunan hartanah. Ini akan mencetuskan momentum bagi usaha pemuliharaan seiring dengan pewujudan pihak berkuasa rasmi yang akan memacu inisiatif ini dalam tempoh jangka panjang. inisiatif ini akan dipacu oleh sebuah Majlis Pembangunan Bersama (Joint Development Council atau JDC) yang ditaja oleh Menteri Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar. pembersihan dan pengindahan sungai. perbelanjaan modal sebanyak RM17.Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013 KL. Melaksanakan sebarang pembangunan semula bandar pada skala dan skop yang sedemikian besar sesungguhnya merupakan usaha yang mengambil masa bertahun-tahun dan melibatkan pelbagai fungsi. proses perundingan dengan orang ramai. tertakluk pada jadual perundangan. Sementara itu. perancangan dan penyelarasan pembersihan sungai. perancangan dan pembangunan dan pemasaran.

seperti Vancouver yang mempunyai keluasan 22 meter persegi seorang. Impak ini dipacu terutamanya oleh kegiatan ekonomi yang meningkat di sepanjang tepian sungai. malah juga jauh ketinggalan di belakang bandaraya berdaya huni dunia yang terkemuka. EPP 6: Penghijauan Greater KL/KV untuk Memastikan Setiap Penduduknya Menikmati Kawasan Hijau yang Mencukupi o Rasional Untuk menjadi sebuah bandaraya berdaya huni yang berada di kedudukan 20 teratas di dunia.Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013 Potensi impak PNK hasil daripada pemuliharaan dan pembangunan semula nod yang dikenal pasti di sepanjang Sungai Klang dianggarkan berjumlah hampir RM4.3 bilion setahun pada tahun 2020. jumlah keluasan kawasan hijau bagi setiap orang di pusat bandar hanyalah 12 meter persegi. Bandaraya Kuala Lumpur perlu meningkatkan dengan nyata kawasan hijaunya. keluasan kawasan hijau bagi setiap orang bakal merosot kepada hanya separuh daripada standard WHO iaitu sebanyak 8 meter persegi seorang pada tahun 2020. penghijauan bandar akan meningkatkan nilai hartanah kerana kawasan yang MS 30 of 46 . Malah. Pada hari ini. iaitu 16 meter persegi setiap orang.000 menjelang tahun 2020. potensi pelancongan yang meningkat dan hartanah yang bertambah nilai. Ukuran tersebut bukan sahaja lebih rendah daripada standard WHO. Fokus EPP adalah tertumpu dalam pusat bandar Kuala Lumpur memandangkan kawasan di luar bandaraya mempunyai kawasan hijau yang mencukupi. Berdasarkan trajektori pertumbuhan penduduk. Penghijauan bandar akan menambah baik daya boleh huni melalui pewujudan persekitaran kehidupan yang selesa dan penyediaan kawasan untuk aktiviti rekreasi yang sihat. Peluang pekerjaan pula dianggarkan sebanyak 17.

penghijauan mewujudkan persekitaran yang lestari. DBKL akan memperluas inisiatif penanaman pokok semasa daripada 25. dengan suhu dalam Bandar direndahkan dan pelepasan gas rumah hijau dikurangkan. sehingga 20% permukaan hijau tambahan dapat dihasilkan bagi struktur yang ditransformasikan. Keperluan ruang kosong sebanyak 30% akan diutamakan untuk kawasan hijau. Media City Angkasapuri. dan pelanskapan menegak. Yang lebih penting lagi. UKAS). 150. Menerusi langkah menghijaukan atap bangunan.Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013 lebih hijau lazimnya mendapat harga yang tinggi.5 hektar seperti TUDM Sg. rizab infrastruktur yang tidak digunakan dan tanah yang dimiliki oleh entiti swasta yang akan dibangunkan semula. Besi dan sebarang tanah di bawah bidang kuasa Unit Perkongsian Awam Swasta di bawah Jabatan Perdana Menteri (Unit Kerjasama Awam Swasta.000 batang pokok. MS 31 of 46 .000 batang pokok kepada 100. penghijauan pada atap bangunan dengan penanaman rumput dan pokok . termasuk penanaman pokok berdaun tebal. dengan penekanan terhadap pokok yang rimbun dan berdaun lebat untuk membangkitkan pemandangan indah dan suasana koridor hijau. yang mana tumbuhan hijau ditanam secara menegak dan pada struktur tergantung. Ini bakal merangkumi pembangunan semula utama Kerajaan yang keluasannya melebihi 40. o Tindakan Bandaraya yang lebih hijau boleh dicapai menerusi tiga inisiatif utama o Menerima pakai dasar pembangunan berfokuskan hijau dalam pembangunan semula Kerajaan dan swasta.000 meter persegi daripada atap bangunan yang tidak digunakan akan dimanfaatkan untuk memperbanyakkan kawasan hijau. o Menggunakan kaedah pelanskapan yang kreatif. Menerusi pelanskapan menegak. Secara taktikalnya.

Ini bukan sahaja akan memperbaik lagi tanggapan terhadap bandaraya hijau malah secara langsung menyumbang kepada PNK menerusi aktiviti komersial. o Pembiayaan Pembiayaan keseluruhan yang diperlukan adalah sebanyak RM149 juta dari tahun 2010 hingga 2020. usaha akan dibuat secara proaktif untuk menarik acara dianjurkan di taman itu. di mana kawasan terbuka berbeza di dalam bandar dihubungkan menerusi denai hijau. pelanskapan laluan dan kawasan terbuka awam. boulevard (jalan berhias). sambutan hari lahir. EPP 7: Mewujudkan Tempat dan Tarikan Ikonik o Rasional MS 32 of 46 .000 pekerjaan menjelang tahun 2020. Di samping itu. pertandingan sukan) dan juga penganjuran acara persendirian (seperti perkahwinan. dan penciptaan sebanyak 3. pertunjukan. Sistem taman bersepadu akan diwujudkan untuk meliputi semua bandar dalam segala rupa bentuk saiznya.Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013 o Menyepadukan taman dan menggalakkan aktiviti luar. disebabkan oleh kenaikan keperluan pembiayaan bagi inisiatif penanaman pokok. Visinya adalah supaya orang ramai boleh berjalan merentasi bandar tanpa perlu meninggalkan denai hijau. o Impak Potensi impak PNK dianggarkan sebanyak hampir RM1 bilion setiap tahun. termasuk penganjuran acara orang ramai (seperti konsert. dan majlis korporat).

yang dilengkapi dengan kiosk interaktif di tapak utama. pameran yang hidup MS 33 of 46 . Matlamatnya adalah untuk mempamerkan tempat budaya dan warisan kota yang kaya. tempat ikonik ini juga menjana aktiviti ekonomi yang lebih tinggi menerusi aktiviti penginapan hotel yang lebih lama.Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013 Semua bandaraya tersohor di dunia memiliki tarikan unik masing-masing yang memberikan definisi ciri dan identiti tersendiri bandaraya tersebut. Broadway dan Statue of Liberty melatari kota New York sementara Oriental Pearl dan Bund mewarnai kota Shanghai – semua nama masyhur tersebut merupakan tarikan yang terjalin rapi dengan identiti bandaraya masingmasing. Eiffel Tower dan Seine River menghiasi kota Paris. Greater KL/KV mempunyai potensi yang besar untuk memanfaatkan secara lebih meluas lagi tapak warisan sedia ada yang boleh dipulihara dan dibangunkan semula menerusi penghayatan sejarah dan warisan Greater KL/KV . pembayangan Greater KL/KV mungkin terjalin utuh dengan Menara Berkembar PETRONASdan Bangunan Sultan Abdul Samad. tiga tarikan keutamaan telah disyorkan di dalam pusat bandar. serta keyakinan untuk menjadi sebuah bandaraya kosmopolitan dan global pada masa hadapan. o Muzium warisan jalan kaki segi tiga menghubungkan tapak budaya dan sejarah sekitar kawasan Masjid Jamek – Dataran Merdeka – Dayabumi – Pasar Budaya menerusi laluan pejalan kaki rasmi – sebuah kembara pengalaman menelusuri sejarah KL yang bertunjangkan tapak warisan yang mempunyai ciri keunikan tersendiri. hasil runcit daripada pelancong dan warga tempatan yang bertambah serta guna tenaga yang meningkat. Walau bagaimanapun. o Tindakan Sebagai permulaan. Tambahan pula. dengan memanfaatkan aset warisan Greater KL/KV yang amat bernilai. Pada hari ini.

Selain MS 34 of 46 . mempunyai Pintu Gerbang Penjara Pudu sebagai perlambangan sejarah bandaraya kita yang kaya. Projek tersebut. pejabat dan komponen runcit. dan beberapa bahagian bangunan asal Penjara Pudu dipulihara (contohnya pintu gerbang ikonik). Pembangunan itu pula akan dihubungkan dengan baik dengan laluan pejalan kaki bandar. di mana bangunan Pasar Budaya sedia ada akan ditransformasikan dan direka bentuk semula menjadi sebuah kompleks yang mempunyai studio seni hidup. Dengan fokus terhadap peruncitan kebudayaan dan libur kelas atasan.Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013 dan aktiviti runcit bertumpukan budaya menerusi satu rangkaian laluan pejalan kaki yang diteduhi dengan baik.9 hektar tersebutakan ditransformasikan menjadi sebuah pembangunan yang menggabungkan kediaman. akan mereka bentuk pakej insentif untuk menarik artis terkenal dan memperuntukkan kawasan bagi pertunjukan langsung dan acara pendidikan. Tapak ini menghadirkan peluang untuk menggarap sejarah tradisi berusia 115 tahun dengan kecemerlangan seni bina moden. monorel dan laluan aliran transit ringan dengan stesen bersebelahan. dewan konsert atau amfiteater terbuka akan dibangunkan di tapak ini. Tapak seluas 7. iaitu sebuah PPP antara DBKL dengan pemilik sedia ada (Kha Seng Textile). DBKL akan mengenakan keperluan untuk memastikan bahawa semua bangunan dibangunkan sebagai bangunan hijau. dan diserlahkan dengan tarikan kebudayaan dan rekreasi. Tarikan ikonik seperti Muzium Kesenian Moden untuk menandingi muzium bertaraf dunia seperti Guggenheim di New York atau Tate Modern di London. kawasan sekitar juga akan dicergaskan semula menerusi pewujudan sesiaran pejalan kaki dan penempatan semula kedai kraftangan dan cenderamata sedia ada ke kawasan di sekitar Pasar Budaya. o Koloni kesenian Pasar Budaya. o Penjara Pudu yang dibina pada tahun 1895.

o Pembiayaan Keperluan pembiayaan keseluruhan bagi dua tarikan utama adalah sebanyak RM240 juta dari tahun 2010 hingga 2020 dengan sektor swasta memberikan sumbangan sebanyak 50%. Pembangunan tersebut juga akan diberikan kenaikan dalam nisbah plot sebanyak 20%. dan sebagai gantinya pemaju diberi 10% lagi nisbah plot di kawasan keseluruhan. keterhubungan yang ditambah baik dan destinasi baharu bagi warga tempatan dan pelancong.Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013 itu. perkhidmatan utama seperti rangkaian laluan pejalan kaki dan pengurusan sisa pepejal perlu ditambah baik untuk memastikan pertumbuhan mampan jangka panjang. usaha pembangunan akan dipacu menerusi perkongsian dengan sektor swasta untuk bersama-sama mereka bentuk dan membina tarikan bertaraf dunia. pembangunan perlu menyediakan 30% ruang kosong yang boleh diakses oleh orang ramai. Untuk mengurangkan bebanan awam dan memanfaatkan kepakaran komersial. DBKL akan menetapkan kriteria pembangunan yang ketat termasuk keperluan 30% ruang terbuka. Tapak tambahan lain di Greater KL/KV yang mempunyai potensi untuk menjadi tempat ikonik termasuklah seperti stesen KTM lama dan China Town. o Impak Potensi impak PNK dianggarkan kira-kira RM460 juta setiap tahun dengan penciptaan hampir 13. Di samping itu. MS 35 of 46 . DBKL sedang menentukan keperluan tarikan ikonik yang sejajar dengan warisan tapak tersebut. terutamanya untuk lokasi yang dimiliki oleh pihak swasta seperti Pasar Budaya.000 pekerjaan menjelang tahun 2020. Berdasarkan perbincangan dengan pihak berkuasa dan pemilik yang berkaitan. o PERKHIDMATAN LEBIH BAIK GREATER KL/KV Dengan kebanjiran syarikat antarabangsa dan tenaga mahir di Greater KL/KV . Bagi tapak ini.

nilai rangkaian pejalan kaki yang menyeluruh akan ditingkatkan dengan nyata sekiranya ia disepadukan dengan pembangunan utama lain di dalam bandar. sebaliknya sering mendapati kesinambungan yang lemah dalam laluan pejalan kaki dan kekurangan akses bagi golongan kurang upaya dan warga tua. Di samping impak langsung terhadap daya boleh huni. kerana pada masa ini ia mempunyai reka bentuk yang tidak cekap. Penduduk tempatan dan para pelancong jarang menemui hubungan antara bangunan. DBKL akan menyempurnakan dua set laluan pejalan kaki pada akhir tahun 2011. penyelenggaraan yang teruk dan ketercapaian yang lemah. Menghubungkan laluan pejalan kaki dengan Sungai Klang yang dipulihara akan mendorong pelancong dan warga tempatan melawat pusat bandar dan menggalakkan aktiviti komersial dan libur di sepanjang tebing sungai. dengan jangkaan program bakal disiapkan pada pertengahan tahun 2012. o Tindakan Pada masa ini. tenaga elektrik. DBKL dan sektor swasta telah memulakan program untuk membina 4. menambah baik keterhubungan antara nod transit dan meningkatkan aktiviti peruncitan sama ada di stesen MRT atau berhampiran dengannya.5 kilometer perhubungan laluan pejalan kaki berbumbung dan bertingkat di pusat bandar. EPP 8: Mewujudkan Rangkaian Pejalan Kaki yang Menyeluruh o Rasional Berdasarkan tinjauan pendapat orang ramai yang dijalankan oleh Seranta Awam. Yang pertama MS 36 of 46 . air dan kumbahan) akan diuruskan dan tidak lagi menjadi halangan yang nyata kepada Greater KL/KV .Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013 perkhidmatan lain yang diperlukan untuk pertumbuhan (seperti perumahan. Greater KL/KV bukanlah sebuah kota yang mesra pejalan kaki. Menghubungkan laluan pejalan kaki dengan sistem MRT akan membantu menambah baik aliran lalu lintas masuk dan keluar dari stesen.

Pada masa yang sama. Ramlee serta menghubungkan Jalan Sultan Ismail dengan Jalan Pinang. Ini akan memberikan perkhidmatan kepada jumlah pejalan kaki yang besar di beberapa tempat di bandar yang mempunyai aktiviti komersial utama. • Fasa 1: Laluan utama sejauh 3 kilometer dari Dataran Merdeka ke Jalan Tunku Abdul Rahman. Usaha yang diterajui oleh PETRONAS pula untuk menyempurnakan laluan pejalan kaki bertingkat di sekitar kawasan KLCC akan disiapkan pada tahun 2011. Pelaksanaan koridor yang diperluaskan ini akan bermula pada tahun 2012 dan dijangka siap pada tahun 2014. • Fasa 2: Laluan pejalan kaki primer sejauh 14 kilometer bagi lalu lintas pejalan kaki antara lokasi utama dengan nod transit. Untuk mewujudkan rangkaian pejalan kaki yang cekap. DBKL dan pihak berkuasa tempatan yang relevan akan mendapatkan secara proaktif pandangan orang ramai dan mengambil kira pandangan tersebut dalam seluruh proses reka bentuk.Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013 menghubungkan antara Berjaya Times Square dengan Pavilion. yang berakhir di kawasan Chow Kit. Selain itu. sebuah pelan jangka panjang akan dibangunkan oleh DBKL untuk mengadakan sebuah rangkaian laluan pejalan kaki sepenuhnya di seluruh Bandaraya KL sepanjang 45 kilometer. Yang kedua menghubungkan Jalan Perak dan Pavilion dengan Crowne Plaza dan Jalan P. Terdapat tiga fasa untuk pelan menyeluruh tersebut. dan • Fasa 3: Laluan sekunder yang menghubungkan laluan pejalan kaki utama (9 kilometer) dan memperluas liputan perkhidmatan pejalan kaki ke seluruh pusat bandar (16 kilometer). melaksanakan analisis kos yang MS 37 of 46 . Syarikat Prasarana Nasional Berhad (SPNB) akan menyempurnakan enam hubungan di pusat bandar pada akhir tahun 2010 sebagai sebahagian daripada program pelaburan pengangkutan awamnya yang meluas.

kadar kitar semula iaitu pada 11% (pada tahun 2009) masih lagi jauh ketinggalan di belakang negara maju seperti Singapura. melebihi keupayaan menampung harian tempat pembuangan sampah yang dirawat. dan Denmark. kadarnya pada 57%.Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013 terperinci untuk menjimatkan kos pembinaan dan menyepadukan reka bentuk untuk dihubungkan dengan pembangunan utama yang lain (contohnya MRT. Pertama. pemuliharaan Sungai Klang. kadar bayaran bagi pengurusan sisa pepejal mencakupi bahagian yang tinggi. jumlah sampah terkumpul dijangka meningkat daripada 10. o Impak Potensi impak PNK dianggarkan lebih kurang RM6 juta setiap tahun EPP 9: Membangunkan Sistem Pengurusan Sisa Pepejal yang cekap o Rasional Sistem pengurusan sisa pepejal di Greater KL/KV yang ada sekarang tidak dapat bertahan lama. pada 42%. ruang perniagaan runcit). disebabkan oleh empat faktor kebimbangan utama. Kedua. o Pembiayaan Keperluan pembiayaan keseluruhan dianggarkan sebanyak RM105 juta dari tahun 2011 hingga tahun 2020 untuk menyiapkan keseluruhan rangkaian laluan pejalan kaki.000 tan sehari kepada 17.000 tan sehari menjelang tahun 2020. Ketiga. iaitu kira-kira 60% daripada jumlah kutipan cukai tanah isi rumah dan MS 38 of 46 .

Contohnya. pengeluaran bil secara langsung akan diperkenalkan supaya premis akan dikenakan bayaran berasingan bagi pengutipan dan pengurusan sisa pepejal.Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013 ini menjadi beban yang besar bagi perbelanjaan pihak berkuasa tempatan. MS 39 of 46 . pengurusan sampah pepejal dan perkhidmatan pembersihan awam yang cekap amat penting untuk menyokong corak pembangunan pesat di Greater KL/KV Tindakan Usaha memperbaik pengurusan sisa pepejal dan perkhidmatan pembersihan awam akan tertumpu pada empat kaedah utama. Melangkah ke hadapan. Melangkah ke hadapan. Prinsip yang telah digunakan dengan jayanya di luar negara termasuk kes di sebuah kawasan perbandaran di Belgium yang menyaksikan kadar pengumpulan sampah menjadi stabil berikutan pelaksanaan tarif berbeza dan kadar kitar semula yang tinggi pada kirakira 75%. tariff bayaran pengurusan sisa pepejal akan mencerminkan kos. cukai taksiran DBKL kini adalah RM367 bagi setiap isi rumah. dan dikaitkan dengan jumlah sampah yang dibuang. contohnya. o Menyemak bayaran pengurusan sampah pepejal. secara purata menerima 45 aduan sehari berhubung dengan kedua-dua perkhidmatan tersebut. Kini. dibezakan. perkhidmatan pengutipan sampah pepejal dan fungsi pembersihan yang tidak memuaskan hati telah menyebabkan aduan yang diterima bertambah. kos pengurusan sisa pepejal mencakupi bahagian yang besar daripada belanjawan pihak berkuasa tempatan. Melangkah ke hadapan. Cara pengeluaran bil dan kutipan bayaran tidak menghuraikan dengan jelas kos berkaitan dengan pengurusan sisa pepejal. dan dua-pertiga daripada pendapatan ini disalurkan sematamata untuk pengurusan sisa pepejal. DBKL. bagi memberikan insentif pengurangan pengumpulan sampah sejajar dengan prinsip orang yang mencemarkan alam sekitar perlu membayar. Akhirnya.

Pada masa sekarang. mengitar Inisiatif yang dilaksanakan akan membentuk ekosistem kitar semula bagi mencapai kadar kitar semula pada 40% menjelang tahun 2020. sebarang pelaburan dalam rawatan sampah pada masa akan datang perlu dibuat secara PPP. perkhidmatan pengutipan sampah akan disediakan di bawah tempoh konsesi jangka panjang 22 tahun. pemungut sampah akan hanya mengutip sampah yang telah diasingkan) menjelang tahun 2012. Melalui cara tersebut. mengguna semula dan semula. Melalui langkah pengasingan sampah di rumah. serta kemudahan rawatan mekanikal-biologikal. pemilihan pelabur swasta akan dibuat secara tender terbuka. Melangkah ke hadapan. kebanyakan sampah dibuang di tempat isian sanitari dan isian bukan sanitari. Sementara Kerajaan perlu membuat keputusan mengenai pilihan teknologi rawatan. o Mencari pilihan rawatan sisa pepejal. Di bawah proses persekutuan.mengurangkan. seperti pengomposan dan penghadaman anaerobik (anaerobic digestion) bagi sampah organic (45% daripada jumlah sampah terkumpul). berbanding dengan sasaran yang ditetapkan pada 22%. faktor kekurangan tanah dan keprihatinan tentang alam sekitar lantas memerlukan cara rawatan sampah alternatif. dengan tempoh masa kontrak ditentukan berdasarkan prestasi yang boleh diterima. Pengasingan mandatori sampah akan dikuatkuasakan (contohnya.Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013 o Meningkatkan pelaksanaan3R . Kerajaan akan menyemak pilihan yang ada seperti tanah isian sanitari dan pembakaran (insinerasi). Kontrak juga akan mengandungi penalti yang MS 40 of 46 . inisiatif utama kitar semula untuk mengurangkan jumlah sampah yang dihantar ke tempat pembuangan sampah boleh dilaksanakan. o Memastikan prestasi pemegang konsesi pengurusan sampah dan pembersihan awam adalah baik.

iaitu daripada bandar yang menduduki tempat ke-79 kepada antara 20 teratas dalam Indeks Daya Boleh Huni EIU akan menjadi suatu tugasan yang amat besar. terutamanya dalam infrastruktur perkhidmatan awam untuk mewujudkan sebuah persekitaran yang menarik dan kondusif bagi pemupukan aktiviti ekonomi yang dinamik dan MS 41 of 46 .5 bilion. Meningkatkan PNK KL sebanyak tiga kali ganda pada tahun 2020 dan bergerak lebih tinggi dalam kedudukan. Pembiayaan Keperluan pembiayaan keseluruhan sepanjang tempoh tahun 2011 hingga 2020 dianggarkan berjumlah RM3. satu bahagian yang besar daripada jumlah ini adalah melalui pelaburan sektor swasta daripada inisiatif penswastaan fungsi pengutipan dan rawatan sisa. dan akan memerlukan jumlah pembiayaan yang besar. Meskipun sektor swasta akan membiayai 66 peratus daripada keperluan pembiayaan merentasi kesemua sembilan EPP. o Tinjauan Keseluruhan terhadap Keperluan Pembiayaan Aspirasi 20-20 merupakan cabaran yang amat getir. Kontrak juga perlu memberikan kefleksibelan kepada Kerajaan untuk selalu menyemak tarif bagi memastikan kadar yang dikenakan adalah adil dan wajar. ganjaran akan diberikan bagi prestasi yang baik. Impak Potensi Impak PNK dianggarkan kira-kira RM157 juta setiap tahun. Pembiayaan ini akan dicapai menerusi model perkongsian awam-swasta. o PEMBIAYAAN Cabaran 20-20 pada tahun 2020 NKEA Greater KL/KV merupakan satu cabaran yang amat besar. dan pada masa yang sama.Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013 sesuai dan wajar terhadap syarikat dengan prestasi yang buruk (dan bukan hanya potongan bayaran). Kerajaan terus kekal memainkan peranan penting dalam menyumbangkan sebahagian pelaburan.

terutama sekali menerusi projek penyediaan infrastruktur yang akan memberi manfaat terhadap semua negeri di Malaysia. perancangan bagi projek-projek ini perlulah dibuat secara teliti oleh tenaga pakar dan profesional terutama sekali dari aspek peruntukan kos dengan mengambil kira pergerakan tingkat harga di pasaran. Senario ini sebenarnya menggambarkan kepentingan peranan yang dimainkan oleh perbelanjaan kerajaan persekutuan untuk menjana pertumbuhan ekonomi jangka masa panjang. apabila sesuatu projek itu telah dilaksana. maka perlu ada jawatankuasa daripada kalangan pakar dan profesional yang akan memantau perjalanan projek tersebut sehingga ia berjaya diselesaikan dan memberi manfaat kepada kumpulan sasaran. Pemilihan projek pula perlulah dilakukan dengan berasaskan kepada keutamaan. Pertama. EPP Greater KL/KV memerlukan pembiayaan kumulatif berjumlah RM172 bilion dari tahun 2011 hingga 2020. maka dua perkara harus diteliti. o 12.0 KESIMPULAN Secara keseluruhannya. Kedua. yang mana projek yang dilihat berstatus ‘kritikal’ perlu diutamakan. pendapatan negara dominan dipengaruhi oleh jumlah perbelanjaan kerajaan. Perlu ditegaskan di sini bahawa kegagalan projek-projek pembangunan yang dibiayai oleh perbelanjaan kerajaan akan merugikan banyak pihak kerana kegagalan projek tersebut disiapkan bererti belanja yang telah diperuntukkan atas projek tersebut secara automatik akan menjadi tidak produktif walaupun sektor tersebut merupakan sektor yang MS 42 of 46 . disebabkan pelaksanaan projek sebegini kebiasaannya memakan masa yang lama.Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013 inovatif. Namun.

Pelaburan ini amat penting dalam menjana perkembangan ekonomi Negara setrerusnya menjadi pemankin kepada negara berpendapatan tinggi. Langkah ini boleh menaikkan bahagiannya kepada PNK. Melalui projek Greater KL/KV pelaburan yang akan dilakukan oleh kerajaan akan menjana perkembangan ekonomi Negara dan meningkatkan sumbangannya kepada PNK sebanyak 2. daripada kira-kira 30% daripada PNK negara kepada kira-kira 40%.5 kali. MS 43 of 46 . iaitu daripada RM258 bilion kepada kira-kira RM650 bilion setahun.Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013 produktif.

Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013 o 13.0 KERATAN AKHBAR PROJEK GREATER KL MS 44 of 46 .

Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013 MS 45 of 46 .

com/najib-garis-empat-dimensi-aspirasi-greater-kl http://aplikasi.php?option=com_content&view=article&id=2330%3Atransit-aliranpantas-wujud-130000-pekerjaan&catid=150%3Anews&Itemid=624&lang=my http://www.gov.0 RUJUKAN http://pmr.utusan-malaysia-online.my/web/guest/arkib/keratan-akhbar/-/asset_publisher/G9nd/content/10lagi-projek-etp-bakal-diumum.jsessionid=FF3F3556C480BC7ACE6A3EC4F42B73F1?redirect=%2Fw http://www.my/index.gov.infodesa.html http://www.kpkt.my/akhbar.mohr.penerangan.php/home/443-berita/8508-greater-kl-lembah-klang-bakaljana-rm100-bilion.nsf/521fb206a8dbd0a34825697400224def/49ebf6b9d73e42e54 8257937000d1d78?OpenDocument MS 46 of 46 .Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam GMGF 3013 o 13.gov.my/index.gov.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful