P. 1
Slide Original-hukum Pegang Dan Baca Quran Ketika Berhadas

Slide Original-hukum Pegang Dan Baca Quran Ketika Berhadas

|Views: 69|Likes:
Published by Zahier Zamahshari
hukum Pegang Dan Baca Quran Ketika Berhadas
hukum Pegang Dan Baca Quran Ketika Berhadas

More info:

Published by: Zahier Zamahshari on Mar 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/02/2013

pdf

text

original

3/23/13

HUKUM MENYENTUH DAN
MOHD SYAFIQ AZAMI BIN MOHD HELMI

MEMBACA AL-QURAN BAGI ORANG YANG BERHADAS Click to edit Master subtitle style

MOHAMAD RIHAZ BIN ABD RAZAK

3/23/13

Hukum
 Jumhur

ulama’ telah bersepakat diharamkan membawa mushaf dan menyentuhnya bagi orang-orang: Haid Nifas Junub

1) 2) 3)

3/23/13 Dalil al-Quran  Dalil yang digunakan oleh para imam adalah firman Allah : “Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Al Waqi’ah : 77 – 80) .” (QS. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Pada Kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh).

3/23/13 Huraian dalil  Bahawa yang dimaksud dengan Kitab di situ adalah mushaf sedangkan makna menyentuh adalah menyentuh secara fizikal yang telah diketahui.  Dalil  Makna . ini mendapat tanggapan dari sebagian ulama yang menafsirkan“kitab yang terpelihara” adalah Lauh Mahfuzh “orang-orang yang suci” adalah para malaikat.

“Tidaklah Ibnu Umar menyentuh mushaf melainkan dalam keadaan suci” (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah no 4728) Hadis disebutkan oleh Haitsami di dalam “Majma’ az Zawaid”. Dia mengatakan bahawa orang-orang yang meriwayatkannya boleh .3/23/13 Dalil hadis  Para imam Abdullah juga berdalil bin dengan hadis Umar ‫عن نافهع عهن ابهن عمهر أنهه كان ل يمهس المصهحف إل وههو طاههر‬ Dari Nafi.

marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan…”.Hukum bawa lembaran ada tulisan ayat al-Quran  Nabi saw mengutus sebuah tulisan kepada Hercules yang di dalamnya terdapat ayat : (66) ‫ء‬ ٍ ‫وا‬ َ‫س‬ َ ‫ة‬ ٍ‫م‬ َ‫ل‬ ِ‫ك‬ َ ‫لى‬ َ‫إ‬ ِ ‫وا‬ ْ‫ل‬ َ‫عا‬ َ‫ت‬ َ‫ب‬ ِ ‫تا‬ َ‫ك‬ ِ‫ل‬ ْ‫ل ا‬ َ‫ه‬ ْ‫أ‬ َ ‫يا‬ َ‫ل‬ ْ‫ق‬ ُ Ertinya : “Katakanlah: “Hai ahli kitab. (Ali Imran : 64) 3/23/13 .

 Perkataan  Diriwayatkan . bahwa inilah pendapat Ibnu Umar. Syamilah). Sya’bi. al Hasan al Bashri.3/23/13 Pendapat para ulama’  Al Kharqi mengatakan. Syafii dan ashhab ra’yi (Abu Hanifah ). Inilah pendapat Imam Malik. Atha’. “Tidak boleh menyentuh mushaf melainkan orang yang suci”. (al Mughni 1/256. Thawus. “Yaitu suci dari hadas besar dan hadas kecil. al Qasim bin Muhammad. beliau ini dijelaskan oleh Ibnu Qudamah sebagai berikut.

Syafi’i dan Abu Hanifah di dalam salah satu riwayatnya. Sebagian ulama membolehkannya. ini adalah pendapat Abu Hanifah di dalam salah satu riwayatnya sebagaimana juga dibolehkan oleh Daud bin Ali.3/23/13 Hukum bagi yang berhadas kecil Bagi orang yang berhadas kecil. maka hukumnya sebagai berikut : 1. Jumhur ulama mengharamkannya menyentuh dan membawa mushaf. dalil-dalil mereka sama dengan yang diatas. ini adalah pendapat Malik. 2. .

Adapun apabila untuk tujuan ibadah maka diharuskan ke atasnya untuk bersuci.  kerana keperluan mereka untuk menghafal Al Qur’an serta memudahkan penghafalannya bagi mereka.3/23/13  Sebahagian orang-orang yang mengharamkannya mengecualikan hal itu terhadap anak-anak kecil yang belum baligh.  Hal . Jika pun seorang anak itu bersuci (wudhuk) maka bersucinya itu tidaklah sah disebabkankan tidak sah niatnya. ini kemudian dianalogikan kepada orangorang dewasa yang memerlukan al Qur’an untuk menghafal Al Qur’an.

khususnya apabila dimaksudkan untuk ibadah.3/23/13  Demikianlah. membaca al Qur’an tanpa menyentuh atau membawa mushaf dibolehkan bagi orang yang sedang berhadas kecil. Ini sudah menjadi kesepakatan para fuqoha. kerana ibadah dengan bersuci lebih sempurna dan lebih boleh diharapkan untuk diterima. walaupun yang paling utama (afdhol) adalah dalam keadaan bersuci.  (Fatwa al Azhar juz VII hal 496) .

3/23/13 Pengecualian…  Harus jika orang yang menyentuh al-Quran itu bertujuan untuk melindungi kemuliaan alQuran misalnya al-Quran itu terjatuh di lantai atau berada di tempat bawah sekiranya dia tidak ada wudhuk. .

Hukum membaca al-Quran bagi perempuan yang datang haid  Diharamkan 3/23/13 Quran Perempuan Haid Membaca Al  Jumhur ulama berpendapat. . haram ke atas orang perempuan yang kedatangan haid membaca Al Quran hinggalah perempuan itu bersuci barulah dibolehkan perempuan itu membaca Al Quran.

 Begitu .”  Ini kerana junub adalah hadas besar dan haid juga adalah hadas besar. 3/23/13 “orang haid dan orang nifas tidak boleh membaca al Quran sedikitpun. juga dengan orang nifas termasuk dalam larangan membaca Al Quran. (‫ الترمذي‬،‫)أبو داود‬.Dalil Ulama Yang Mengharamkan Perempuan Haid Membaca Al Quran ِ ‫رآ‬ ‫ن‬ ْ‫ق‬ ُ‫ل‬ ْ‫ن ا‬ َ‫م‬ ِ ‫ئا‬ ً‫ي‬ ْ‫ش‬ َ ‫ب‬ ُ ‫ن‬ ُ‫ج‬ ُ‫ل‬ ْ‫ل ا‬ َ‫و‬ َ ‫ض‬ ُ ‫ئ‬ ِ ‫حا‬ َ‫ل‬ ْ‫أ ا‬ ُ‫ر‬ َ‫ق‬ ْ‫ت‬ َ‫ل‬ َ.

 Dibolehkan perempuan itu membaca Al Quran dengan syarat: perempuan itu hendaklah mengajarkan anak muridnya satu kalimah-satu kalimah.3/23/13  Bagi pendapat mazhab Hanafi:  Diharamkan bagi perempuan haid membaca Al Quran melainkan jika perempuan itu seorang guru. tetapi dibolehkan perempuan itu membaca ayat Al Quran kerana membuka sesuatu perkara yang dibacakan basmalah (bismillahirrahmanirrahim) 1) 2) . iaitu dengan memisahkan satu kalimah dengan kalimah yang lain dan tidak boleh disambungkan kalimah-kalimah itu dan tidak boleh perempuan itu membaca ayat.

. Bagi pendapat mazhab Syafie: 3/23/13  Diharamkan perempuan haid membaca Al Quran walaupun satu huruf sekalipun melainkan perempuan itu: Berniat zikir Membaca doa 1) 2) * Dengan syarat tidak diniatkan membaca al-Quran.

3/23/13 HUKUM MENGAJAR AL-QURAN DAN MENGAMBIL UPAH MENGAJAR .

ü Ulama berselisih pendapat mengenai mengambil upah mengajar alQuran. b) Imam Hassan al-Basri. Jika dalam sebuah kampung tidak ada orang yang layak mengajar al-Quran kecuali seorang sahaja maka ketika itu fardhu ain ke atasnya mengajar alQuran kepada orang lain. . al-Sya'bi dan Ibnu Sirin mengatakan harus mengambil upah mengajar al-Quran jika tidak mensyaratkan upahnya.3/23/13 ü Hukum mengajar al-Quran fardhu kifayah. Huraiannya seperti : a) Imam Abu Hanifah mengatakan tidak harus mengambil upah mengajar al-Quran secara mutlak.

sekelompok fuqaha berselisih pendapat dengan memakruhkannya . Di situ terdapat seorang lelaki yang terkena penyakil gila dengan tubuh badannya telah dirantai. Di perjalanan aku telah melalui sebuah perkampungan. namun sebahagian yang lain mengharuskannya.3/23/13 ü Imam Ibnu Rushd al Hafid menjelaskan. Setelah selesai aku pun pulang. Lalu salah seorang dan keluarganya berkata: “Sesungguhnya aku telah mendengar berita bahawa kamu . Mereka yang mengharuskannya telah mengqiaskan pada amalan yang lain dan berhujah dengan apa yang diriwayatkan oleh Kharijah bin al-Somit dari bapa saudaranya beliau berkata : v “Aku telah menerima Islam dari sisi Nabi saw. Adapun meminta upah untuk mengajarkan al-Quran.

Dan berkata pula Imam al-Hafiz (Ibn Hajar) sesungguhnya dinaqalkan daripada Iyadh (al-Qadhi Iyadh al-Maliki) . Ahmad. Hasan al-Basri dan ‘Alqamah di dalam satu pendapat mereka turut mengHARUSkan memberi upah dalam kerja menyalin al-Quran.3/23/13 ü Al-Hakam bin Utaibah berkata : Tidak aku ketahui seseorang pun (dari kalangan sahabat dan tabi’in) yang memakruhkan untuk mengupah seorang guru. Sependapat dengan al-Syafie beberapa Imam lain seperti Imam Malik. Dan apa yang SAHIH dari ‘Atho dan Abi Qilabah adalah HARUS mengupah guru untuk mengajar al-Quran. Abu Tsaur dan selain mereka dari kalangan ulama SALAF dan para ulama selepas mereka. (Kitab alMuhalla karya Ibn Hazm. Ulama yang menCEGAH perbuatan tersebut hanyalah Imam Abu Hanifah yang mengharuskannya hanya di dalam jampi sahaja (berpaksikan hadis di atas) sebagaimana dinyatakan oleh Imam al-Nawawi di dalam kitab syarah Muslimnya. Ishaq (ibn Rahawaih). juzuk 8 m/s 196). ü Akhir sekali kita ambil penjelasan dari kitab Tuhfatul Ahwazi karya Abd Rahman alMubarakfuri dalam juzuk 6 m/s 191 : v Imam al-Syafie memberi izin bagi guru yang mengajarkan al-Quran diambil upahnya.

Huraiannya ialah seperti berikut : a) Golongan yang mengajar al-Quran semata-mata kerana Allah tanpa mengambil sebarang balasan atau keuntungan. b) Golongan yang mengajar al-Quran dengan mensyaratkan upahnya dan mereka layak mengambil .3/23/13 ü Orang yang mengajar al-Quran terbahagi kepada tiga golongan. Mereka diberi pahala di sisi Allah dan amalannya disifatkan sebagai amalan para Nabi ' Alaihim al-Shalatu Wassalam.

3/23/13 SYUKRAN JAZILAN .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->