ATURAN ADAT ISTIADAT BATAK

42/2011

Patokan dan Aturan Adat (Ruhut–ruhut Paradaton) Patokan dan aturan adat adalah acuan atau cerminan untuk melaksanakan adat didalam sukacita maupun dukacita yang pelaksanaannya harus didasarkan pada falsafah “ DALIHAN NATOLU “ serta memperhatikan nasihat nenek moyang ( Poda Ni Ompunta) * Jolo diseat hata asa diseat raut ( di bicarakan sebelum dilaksanakan) * Sidapot solup do na ro (mengikuti adat suhut setempat) * Aek Godang tu aek laut, dos ni roha nasaut (Musyawarah mufakat ). Pasal 1 1. Pada acara pesta perkawinan yang mutlak (mortohonan) suhi ni ampang ñaopat : a. Pihak paranak (pengantin lelaki) yang terima ulos : 1. Ulos Pansamot : Orang tua pengantin 2. Ulos Paramaan : Abang / adik Orangtua Pengantin 3. Ulos Todoan : Abang / adik Ompung Suhut Pengantin 4. Ulos Sihunti Ampang : Saudara (Ito) atau Namboru Pengantin b. Pihak Parboru (pengantin perempuan) yang terima sinamot : 1. Sijalo Bara / Paramai : Abang / adik pengantin 2. Sijalo Upa Tulang : Tulang pengantin 3. Sijalo Todoan : Abang / adik Ompung Suhut Pengantin atau Simandokhon Ito pengantin *(sesuai Hasuhuton&Tonggo Raja).

bila perkawinan dengan Pariban Kandung (Boru Tulang). d. Jumlah Tintin Marangkup. tidak ada Tintin Marangkup. Meninggalnya dari usia anak-anak sampai usia berkeluarga : a. boleh memberi uang (pembeli ulos). Anak-anak dan Boru Sihombing remaja : Lampin atau Saput dari orangtua. . Meninggal Suami / Isteri : a. Ulos Hela diberikan setelah Ulos Pansamot. b. disesuaikan dengan besarnya Sinamot. 2. sesuai kesepakatan demikian Panandaion bila ada. Sijalo Upa Pariban : Kakak atau Namboru Pengantin c. 2. 2. e. c. suhu – suhu Ompu yang menerima Sinamot / Tintin Marangkup / Upa Tulang . Undangan pada acara adat Boru Sihombing atau Bere Sihombing. Uang Pinggan Panungpunan.4. ulos yang berjalan dan acara sesuai tingkat kematian : 1. Pada acara Adat Perkawinan yang harus diperhatikan : a. Tingkat kematian ditetapkan dalam Parrapoton / Tonggo Raja. wajib memberikan ulos Herbang. Sijalo Paramai diberikan setelah sinamot nagok diterima Suhut Parboru. selain yang memberi ulos Herbang. Ulos yang diturunkan (tambahan) tidak boleh melebihi tanggungan Parboro. Tintin marangkup diberikan kepada Tulang Pengantin pria. Remaja / Pemuda Sihombing : Saput dari Tulang-nya. Kembali dari makan tidak ada acara adat lagi. b. c. Pasal 2 Pada Acara Adat Kematian (meniggal dunia). Urutan Pelaksanaan: 1.

dll. e. Mengkawinkan anak laki – laki : . Ulos Tujung/ Sampetua Istri dari Hula – hula. d.Bila adatnya Taruhon Jual : Osang utuh diparanak. Soit untuk Horong Dongan Tubu. untuk diberikan kepada hula-hula (Sijalo Tintin Marangkup). bagi yang masih menerima Tujung. Suami meninggal. Tulang-nya Siungkap Hombung. c. (2). PANJUHUTI-NYA PINAHAN / SIGAGAT DUHUT. Ulos Tujung/ Sampetua Suami dari Tulangnya. PARJAMBARAN DI ACARA ADAT PESTA PERKAWINAN. Tingkat kematian Sarimatua.b. Pariban. Ale-ale. ihurihur (Upa Suhut) diparanak dan diberikan Ulak Tando Parboru. Tingkat kematian Saurmatua.Bila adatnya alap jual : Parjambaran Sidapot Solup na Ro . f. Somba – somba dan soit dibagi dua dan parngingian (kiri) di Paranak : (1). g. pada dasarnya sebelum pelaksanaan harus dibicarakan lebih dahulu : 1. kembali dari makam ada Acara Buka Tujung. kembali dari makam ada Acara Buka Hombung. Somba – somba untuk Horong Hula-hula dan Tulang Rorobot. Pasal 3 Parjambaran Pada setiap Acara Adat Pesta Perkawinan dan kematian berjalan Parjambaran. Urutan pelaksanaan : Saput lebih dulu baruTujung (berubah sesuai kondisi). Dongan Sahuta. a. Istri meninggal. Hula-hulanya. Ulos Saput / Tutup Batang Istri dari Hula – hula. Ulos Saput / Tutup Batang Suami dari Tulang-nya. .

2. Somba –somba untuk Horong Hula-hula dan Tulang Rorobot. PARJAMBARAN DI ACARA KEMATIAN SARI / SAURMATUA. Dongan Sahuta. Parsanggulan / Parngingian untuk Boru / Bere. Hasuhuton : Hutagurgur. (4). Pariban. Panambuli : Anggi Doli Hariara. (3). Bona ni Hasuhutin : Tuan Hinalang. 2. Pangalapa / Pamultak : Raung Nabolon.Bila adatnya Taruhon Jual : Osang Utuh di Parboru untuk diberikan ke Hula-hula dan Tulang Rorobot. DONGASABUTUHA 1. Panambak / Sasap : Dongan Tobu. . Suhut Bolon : Datu Parulas. Soit untuk Horong Dongan Tubu. Ale – ale. Ikan (dengke) dari Parboru untuk Hasuhuton. Mengawinkan anak Perempuan : . (2). BOAN SIGAGAT DUHUT (Contoh) : Ulaon : Borsak Simonggur. Parngingian / Parsanggulan untuk Boru / Bere. b.(3).Bila adatnya Taruhon Jual : Parjambaran Sidapot Solup na Ro. 3. Ihur – ihur (Upa Suhut) di Parboru untuk Hasuhuton Somba – somba dan Soit dibagi dua dan parngingian(kanan) di Parboru : (1). A. dll. .

Ronsangan : Pemerintah setempat. Soit Nagodang : Paariban. Tanggalan Rungkung Bona – bona : Boru Diampuan/Bere – Ibebere. 1. Bona Tulang. Ale-ale. . 2. 2. Uluna / Sipitudai : Jambar Raja (Parsadaan dan Punguan) Orang biasanya diberikan ke Protokol dan Sitoho-toho. Tulan arsiat (Hula-hula. 2. 3. 3. Somba – somba Nagok :Bona na ari. 4. Pangula ni Huria. Somba – somba Siranga : Tulang Rorobot. Tanggalan Rungkung Mangihut : Boru ni Punguan. DONGAN SAHUTA / RAJA NARO. B. Ihur – ihur / Upa Suhut : Datu Parulas. Tulan Tombuk : Namamupus/Tulang. Bonian Tondi : Pangalualuan ni Nipi (teman curhat). Gonting : Anggi Doli Suhut Bolon. 7.4. 6. 4. Ungkapan : Haha Doli Suhut Bolon. 5. Partungkoan. Haha Anggi. 3. C. Bona Hula. Tanggalan Rungkung Partogi : Boru ni Prsadaan. Botohon : Sipukkha Huta/Dongan Sahuta. Tulan Bona : Pangalapan Boru/Hula-hula Tangkas. HULA – HULA 1. & Anak Manjae) D. BORU / BERE / IBEBERE 1 .

dan lain-lain. NAMARMIAK-MIAK (PINAHAN LOBU) 1.5. Sohe/Tanggo : Penggenapi jambar yang belum dapat. Sitoho-toho : Surung-surung ni namanggohi adat (orang yang sering datang). PENJELASAN BENTUK DAN LETAK PARJAMBARAN A. Haliang : leher 4. Toruan ) Na marmiak-miak . Parngingian : kepala bagian atas 3. Soit : persendian 6. Somba-somba : rusuk 5. Ihur-ihur/Upa Suhut : bagian belakang sampai ekor Parjambaran Namarmiak – miak di Humbang (Oleh : Ompu Natasya L. 6. 3. Osang-osang : rahang bawah 2. Pohu : Penggenapi isi tandok Hula-hula 7.

Botohon : paha depan 15. Somaba-somba Siranga : rusuk-rusuk besar 12. Tanggalan Rungkung : leher (depan sampai dengan badan) 9. Tulan Bona : paha belakang 10. Ronsangan : tulang dada ( pertemuan rusuk) 16. Soit Nagodang : persendian 17. Somaba-somba Nagok : rusuk paling depan (gelapang) 13. SIGAGAT DUHUT 1. Upa Suhut / Ihur-ihur : bagian belakang sampai ekor 8. Uluna/Sipitu dai : kepala atas dan bawah (tanduk namarngingi dan osang) 2. Panamboli : potongan leher (sambolan) 3. Sitoho-toho : sebagian dari osang bawah . Gonting : pinggul/punggul 7. Ungkapan : pangkal rusuk depan 6. Panambak/Sasap : pangkal paha depan 5. Tulan : kaki di bawah dengkul 14. Tulan Tombuk : pangkal paha belakang 11. Bonian Tondi : pangkal rusuk iga 18.B. Pangalapa/Pultahan : perut bagian bawah (tempat belah) 4.

membayar” adat perkawinan (marunjuk) yang telah menerima pemberkatan nikah sebelumnya. adatnya dilaksanakan kemudian dan atau kawin lari (mangalua) dimana acara ini dilaksanakan pihak pengantin laki-laki ( Paranak). Pohu : bagian-bagian kecil 20. Sohe/Tanggo-tanggo : cincangan Parjambaran Sigagat Duhut di Humbang ( Oleh Drs. A. Togap L. Toruan) Si gagat duhut Pasal 4 MANGADATI Mangadati adalah pelaksanaan ”menerima. . Tahapan yang harus dipenuhi sebelum Mangadati : 1. Pihak paranak melakukan acara manuruk-nuruk (suruk-suruk) meminta maaf dengan membawa makanan adat kepada pihak Parboru(hula-hula). dimana kedua belah pihak orangtua sepakat. Karena itu ”mangadati” tidak sama dan bukanlah manjalo sulang-sulang ni pohompu. Paranak wajib mengantar ”Ihur-ihur” kepada pihak pengantin perempuan (Parboru) sebagai bukti bahwa putrinya telah di-paraja (dijadikan istri).19. 2. Pada acara partangiangan (pengucapan syukur) pemberkatan nikah.

dimana pelaksanaanya dilakukan sesuai dengan adat Batak. Acara ”mangadati” dilaksanakan di tempat pihak Paranak. Acara ini merancang (mangarangrangi) ”Somba ni uhum: (sinamot). Dongan Sahuta. Yang mendampingi tidak boleh melakukan Tonggo / Ria Raja dan Papungu Tumpak. yang Mangamai mangupa dengan menyatakan kesediaan untuk melaksanakan tahapan adat perkawinan yang dimaksud pihak Marga Sileban. C. Sijalo Ulos Suhi ni Ampang Naopat harus keluarga suku lain (Marga Sileban). MANGAMAI. MANGAMAI . ulos herbang. Mendampingi Parboru. Marga Sileban cukup meminta kepada satu keluarga Sihombing yang mau mendampingi dengan fungsi sebagai wakil/juru bicara/Raja parhata. Pihak Paranak melakukan pemberitahuan rencana ”mangadati” kepada pihak Parboru. dengan demikian : 1.3. B. 3. sehinga pelaksanaan sama dengan pesta adat ”taruhon jual”. 2. ikan. yang mendampingi hanya menerima Ulos Pargomgom. membawa makanan na marmiak-miak. Dalam hal Mangamai Paranak. Marga Sileban yang berkehendak agar anaknya (pria/wanita) melangsungkan perkawinan adat Batak dengan anak/boru Batak. memohon kepada keluarga Sihombing yang mau Mangamai dihadapan Dongan Tubu. Penerapannya dilakukan sesuai tahapan dan aturan masingmasing sebagai berikut : MENDAMPINGI. yang mendampingi hanya menerima uang kehormatan saja. Parjambaran: ”Sidapotsolup do naro” ‘ Pasal 5 MENDAMPINGI. dan ulos. dengan membawa makan adat. dan yang berkaitan dengan mangadati. Marga Sileban harus datang secara adat. Dengan restu hadirin. Boru/Bere. Marga Sileban yang berkehendak agar anaknya (pria/wanita) melangsungkan perkawinan adat Batak dengan anak/boru Batak. Mendampingi Paranak. yakni pihak Parboru datang dalam rombongan membawa beras. Sehingga yang diamai dengan yang Mengamai sudah menjadi Dongan Sahundulan yang sifatnya permanen. MANGAIN Pengertian umum adalah suatu proses untuk perkawinan campuran antara anaka / boru dengan anak/boru suku/bangsa lain (Marga Sileban). Sijalo Sinabot harus Marga Sileban. kemudian Marga Sileban memberikan Piso-piso dan Pasituak Natonggi kepada semua hadirin. yang menerima ulos diatur sebagai berikut : .

memohon kepada keluarga Sihombing yang mau Mangain dihadapan Dongan Tubu. Tahapan Pelaksanaan: 1. Hata Sigabe-gabe. Pariban : Boru yang Mengamai atau Boru Marga Sileban.Ulos Pansamot : Orangtua kandung Marga Sileban. Dalam hal Mangamai Parboru. 6. Ulos Todoan : Marga Sileban atau keluaga yang Mengamai. Marga Sileban harus datang secara adat. Paramai : yang Mengamai. membawa makanan namarmiak-miak. Marga Sileban yang berkehendak anaknya (wanita) melangsungkan perkawinan adat Batak dengan anak(pria) Batak. Upa Tulang harus diberikan kepada Tulang pengantin wanita Marga Sileban. Ulos Sihunti Ampang : Boru yang Mengamau atau Marga Sileban. . Todoan : Marga Sileban atau yang Mengamai. Dongan Sahuta. Marsipanganon. marmeme dan manghopol dengan Ulos Mangain. 5. yang menerima Sinamot/tuhor diatur sebagai berikut : Sinamot nagok : Orangtua kandung Marga Sileban. Ulos seterusnya diatur pembagiannya sesuai dengan kesepakatan. 3. 4.Boru/bere. Ulos Paramaan : Yang Mangamai. Hula – hula yang Mangain (Tulangna) memberikan ulos parompa. 2. Panandaion/Sipalas roha diatur pembagiaanya sesuai kesepakatan. Tintin Marangkup tetap harus diberikan ke Tulang pengantin pria Marga Sileban. Marga Sileban atau pendampinganya menyerahkan tudu-tudu sipanganon. Yang Mangain. Hula-hula/Tulang. Marga Sileban menyerahkan putrinya kepada yang Mangain. MANGAIN.

Mengurus kelengkapan dari catatan sipil. dan tidak punya kaitan apapun dengan ”pewarisan”. Meminta persetujuan Haha/Anggi dan Ito. Mengurus babtisan dari gereja. tidak sama. Pada acara perkawinan yang diain. 2. Diain.Raja Bius (Parsadaan dan Punguan) 5. tetapi untuk pengukuhan anak (putra) sebaiknya sigagat duhut. Selain pewaris juga akan menjadi penerus keturunan. serta Hulua-hula(sekandung). Pada dasarnya kedudukan Anak atau Boru yang Didampingi. Penjelasan tentang tata cara. 3. Hula-hula dan Tulang mangupa / marmeme dan memberi Ulos Parompa 4. Untuk acara pengukuhan Boru (putri) oleh namarmiak-miak. 1. 2. Masing masing hanya terbatas pada proses adat yang dilakukan.Yang Mangain akan menempatkan yang diain pada urutan anggota keluarga yang tidak mengubah Panggoran (buha baju) yang sudah ada. Pasahat tudu-tudu sipanganon 3.Dongan Tubu . Diamai.Hula – hula dan Tulang . Melakukan pengukuhan secara adat dihadapan : . Selanjutnya.Boru / Bere . 4. Marsipanganon . karena kehadirannya.Dongan Sahuta . baik karena belum mempunyai keturunan maupun karena suatu hal. keluarga yang Mangain bertanggung jawab melaksanakan kewajiban adat Batak kepada yang diain. Orangtua kandung marga Sileban menerima Sinamot(panandaion) sebagai penghargaan atau penghormatan. yang menerima Sinamot Nagok dan Suhi ni Ampang Naopat adalah yang Mangain dan keluarga. Pasal 6 MANGANGKAT /MANGADOPSI Suatu proses seorang anak (pria atau wanita) masuk dalam keluarga menjadi anak/boru. Tahapan pelaksanaan : 1.

tetapi Acara Tonggo Raja/Rai Raja harus sampai tingkat Borsak Sirumonggur. Acara Patua Hata dan Pargusipon. Pasahat Piso-piso dan Pasituak Natonggi kepada hadirin.5. Pada setiap acara adat pesta perkawinan dan kematian yang berhak menerima dan memberikan adat aníllala anggota yang sudah diadati (beradat). Pasal 7 ULOS HERBANG Ulaos Herbang untuk diberikan ke pihak Paranak pada acara perkawinan Boru Sihombing banyaknya 17 (tujuh belas) lembar. dapat dilaksanakan oleh tingkat Suhu Ompu. hendaknya tetap memperhitungkan waktu penyerahan. hendaknya tetap ulaon Borsak Sirumonggur. tidak boleh lagi dijalankan teken tes. 3. Hal-hal yang berjalan di luar Patokan dan Aturan adat ini. Pesta adat (unjuk) yang oleh karena keterbatasan. Pasal 9 PENUTUP 1. 2. bila bonannya Sigagat Duhut. Pada kejadian dukacita (mate) di mana statusnya Sarimatua atau Saurmatua. Anggi Doli Hariara. . Misalnya mengundang paling sedikit seorang dari masing-masing : Haha Doli Hutagurgur. Hata Sigabe-gabe. 6. Pengurus Parsadaan Borsak Sirumonggur. Patokan dan aturan adat ini dalam penerapannya tidak boleh menjadi beban pikiran dan menimbulkan kerugian Suhut Bolon. 7.harus dicatat menjadi dokumen Pengurus Pusat dan dilaporkan tertulis ke Dewan Pembina. 4. tidak boleh lebih dari yang disediakan Sihombing dan Ulos Herbang yang akan diterima pada acara perkawinan anak (putra) Sihombing Banyaknya tidak dibatasi. Yang Mangangkat menyerahkan Piso-piso dan Pasituak Natonggi kepada semua undangan (Upa Raja Natinonggo). Raja parhata. Dalam menentukan banyaknya Ulos Herbang. 2. karena hanya menambah lebih 5 (lima) undangan. Pasal 8 CATATAN/PERHATIAN 1. bila ada tambahan/titilan Paranak.

Ronald Marudin Sihombing Disalin sesuai dengan aslinya. Drs. Toruan . Disempurnakan Dan ditetapkan : di Jakarta Pada tanggal : 23 September 2002 DEWAN PEMBINA BORSAK SIRUMONGGUR JAKARTA & SEKITARNYA Ketua Sekretaris TTD TTD St. Togap Lumbantoruan Drs. Patokan dan Aturan adat yang Belum tertuang. 12 Juni 2005 Sekretaris Jenderal Parsadaan Borsak Sirumonggur P. akan ditetapkan oleh Pengurus Pusat.L. setelah disetujui oleh Dewan Pembina.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful