Adat Istiadat Padang

Hilang rono dek pinyakik Hilang bangso tak barameh Dek ameh sagalo kameh Dek padi sagalo

jadi Duduak marauik ranjau Tagak maninjau jarah Dan sebagai dasar adalah : Sawah ladang, banda buatan Batanam nan bapucuak Mamaliharo nan banyawa

Ka sawah babungo ampiang Ka rimbo babungo kayu Ka sungai babungo pasia Ka lauik babungo karang Ka tambang babungo ameh Nan lunak di tanami padi Nan kareh di buek ladang

Artinya sebagai prinsip dasar dalam bidang ekonomi adalah pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dll. Susunan masyarakat seperti kata pepatah : Ingirih bakarek kuku Panggang pisau sirauik Panggarek batuang tuonyo Batuang tuo ambiak ka lantai Nagari ba kaampek suku Dalam suku babuah paruik Kampuang diagiah batuo Rumah dibari batungganai Dengan ketentuan : Kamanakan barajo ka mamak Mamak barajo ka penghulu Penghulu barajao ka mufakat Mufakat barajo ka nan bana Bana badiri sandirinyo Nan manuruik alua jo patuik

Kato surang di bulati Kato basamo dipaiyokan Kalau mambilai samo laweh Kok maukua samo panjang Ketek kayu ketek bahan Gadang kayu gadang bahan Nan ado samo dimakan Nan tidak samo dicari Hati gajah samo di lapah Hati tungau diagiah bacacah 3. Artinya untuk mencapai kemakmuran.Tujuan masyarakat : Bumi sanang padi manjadi Padi kuniang jaguang maupiah Taranak bakambang biak Anak buah sanang santoso Bapak kayo mande batuah Mamak disambah urang pulo. Cara mencapai tujuan masyarakat : Nan barek samo dipikua Nan ringan samo dijinjiang Ka bukik samo mandaki Ka lurah samo manurun Tatungkuik samo makan tanah Tatilantang samo makan ambun Tarapuang samo anyuik Tarandam samo basah. Adat seperti ini tergambar dalam pepatah adat: . kebahagiaan dan keadilan dalam masyarakat. Adat Teradat kebiasaan setempat yang dapat bertambah pada suatu tempat dan dapat pula hilang menurut kepentingan.

Umpamanya. . namun perubahan itu berlaku dan merata di seluruh negeri. malam yang keberapa sesudah nikah suami diantarkan ke rumah isterinya. atau malam yang keberapa anak daro (mempelai wanita) harus datang dan bermalam di rumah orang tua suami (istilahnya manjalang mintuo). Jadi hasil cetakan itu menurut sifat dan keadaan limbago tersebut. umpamanya keadaan suatu negeri dengan negeri yang lain. Umpamanya Adat Matriakat (suami tinggal di keluarga pihak isteri) yang berlaku dan diakui di seluruh Minangkabau. kalau limbago itu bundar. terlihat perbedaannya dari segi keumuman yang berlaku. adat nan teradat bisa saja terdapat perbedaan-perbedaan dalam keadaan. Pelaksanaan adat matriakat dapat berbeda antara negeri yang satu dengan yang lain. pamangku adat dalam suatu nagari. maka akan bersegi pula hasilnya. atau kamar deretan mana yang harus ditempati penganten baru dan lain tata cara yang menyangkut pelaksanaan adat matriakat tersebut. Adat nan di adatkan bersifat umum pemakaiannya pada seluruh negeri yang terlingkup dalam satu lingkaran adat yang dalam hal ini ialah seluruh lingkungan Minangkabau. Walaupun kemudian mungkin mengalami perubahan. Limbago akan menghasilkan sesuatu menurut limbago itu sendiri. Jadi. maka akan bundar pula hasil yang dicetak dan jika bersegi. peraturan yang dibuat secara bersama oleh para ninik mamak.Babeda padang babeda balalang Babeda lubuak babeda pulo ikannyo Cupak sapanjang batuang Adaik salingka nagari Bila dibandingkan antara adat nan teradat dengan adat nan di adatkan. Adat nan teradat menurut fatwa adat Minangkabau: Rasan aia ka aia Rasan minyak ka minyak Buayo gadang di lautan Gadang garundang di kubangan Nan babungkuih rasan daun Nan bakabek rasan tali Adat nan teradat ini disebut juga Limbago (lembaga) dan Limbago ini adalah cetakan.

seperti kesenian. olah raga. tetapi mengandung arti kiasan yang menghendaki adanya peraturan pelaksana untuk menjalankannya dalam masyarakat. seni suara. Karena peraturan-peraturan yang dibuat harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi setiap nagari di Minangkabau. dan bangunan-bangunan dan lain-lain. Di dalam aturan Adat Nan Diadatkan. mamang bidal.Peraturan tersebut berguna untuk merealisasi peraturan-peraturan yang dibuat oelh nenek moyang dalam Adat Nan Diadatkan. politik. pantun dan gurindam yang disusun dalam bentuk kalimat kelimat pendek. Peraturan-peraturan Adat Teradat ini tidak sama pada tiap-tiap nagari. dan sebagainya. seni lukis. Hal ini disebut dalam pepatah : Lain lubuak lain ikannyo Lain padang lain belalalngnyo Lain nagari lain adatnyo Baadat sapanjang jalan Bacupak sapanjang batuang 4. hukum dan lain-lainnya. dituangkan dalam bentuk pepatah-petitih. peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan kehidupan masyarakat baik dalam bidang sosial. Adat Istiadat kebiasaan dalam suatu nagari atau golongan yang berupa kesukaan dari sebgian masyarakat tersebut. yang disebut dalam pepatah : Nan baraso bamakan Nan barupo baliyek Nan babunyi badanga .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful