Mengenal Kraf Tradisional

• Kerja seni yang melibatkan kemahiran kerja tangan serta memerlukan daya cipta dan kreatif masyarakat • Diwarisi turun-temurun mengikut kaum masing-masing

Jenis-jenis kraf • Alat domestik • Alat permainan • Alat mempertahankan diri • Batik • • • • Seni tekat Tembikar Anyaman Ukiran .

Alat Domestik • Merupakan peralatan yang dicipta dan dgunakan untuk memberi kemudahan dan digunakan sebagai peralatan harian kepada masyarakat pada ketika itu .

Alat Permainan • Alat permainan tradisi yang biasanya dimainkan untuk mengisi masa lapang .

.

.

.

Alat Pertahanan Diri • Senjata tradisional .

• • • • • Seni tekat Tembikar Anyaman Batik Ukiran kayu .

.

.

.

.

.

.

.

Estetika Dalam PSV • Peniruan sebagai representasi gambar dan imej • Ekspresi dalam perasaan dan emosi • Menggunakan kaedah formalistik • Keaslian .

• Topik ini memberi kefahaman kepada kita betapa pentingnya kraf tradisional diperkenalkan kpd generasi sekarang. • Memelihara dan menjaga kepentingannya dlm kehidupan masy. .yang semakin tergugat dengan arus pemodenan. • Memperkenalkan bagaimana kraf tradisional dihasilkan.

Ujian 2/Forum • Huraikan dan jelaskan lima(5)bahagian di mana ukiran diterapkan di dalam seni bina masyarakat melayu .