P. 1
Kitab Konsep Perkahwinan Dalam Islam

Kitab Konsep Perkahwinan Dalam Islam

|Views: 62|Likes:
Published by manrimau
AGAMA
AGAMA

More info:

Published by: manrimau on Mar 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.1. Hukum asal menikah
 • 1.2. Ber-akad nikah kali kedua
 • 1.3. Batas waktu antara pinangan dan akad nikah
 • 1.4. Nikah tanpa dihadiri calon pengantin wanita
 • 1.5. Orangtua/wali nikah yang tidak pernah menjalankan Sholat
 • 1.6. Akad nikah via telepon
 • 1.7. Alasan untuk segera menikah
 • 1.8. Pernikahan tanpa restu orangtua
 • 1.9. Menikah tanpa pengetahuan orangtua
 • 1.10. Menikah tanpa disaksikan orangtua
 • 1.11. Menikah melalui Wali Hakim
 • 1.12. Menikah dengan wali orangtua angkat
 • 1.13. Menolak calon suami pilihan orangtua
 • 1.14. Menikah dengan anak bibi
 • 1.15. Pernikahan antar sepupu
 • 1.16. Terlanjur menikah dengan saudara sesusuan
 • 1.17. Tanya sisi negatif menikahi seorang janda
 • 1.18. Nikah dibawah tangan tanpa pengetahuan isteri pertama
 • 1.19. Masalah perkahwinan tidak sekufu
 • 2.1. Mahar perkahwinan, haruskah berupa emas?
 • 2.2. Maskahwin yang dibeli dengan kad kredit
 • 2.3. Mahar dan hukum tukar cincin
 • 3.1. Apakah Maksud Nikah Mut'ah
 • 3.2. Hukum Nikah Mut'ah dan Nasnya
 • 3.3. Kahwin atau nikah gantung
 • 4.1. Hamil diluar nikah
 • 4.2. Menikah setelah "kecelakaan"
 • 4.3. Hamil di luar nikah oleh non-muslim
 • 4.4. Menikahi wanita yang sedang hamil
 • 4.5. Hak anak yang lahir diluar nikah
 • 4.6. Menikahkan anak hasil perbuatan zina
 • 4.7. Menikah setelah hamil muslim dan non-muslim
 • 5.1. Pernikahan beza harokah
 • 5.2. Pernikahan antar suku
 • 5.3. Kahwin berlainan agama tidak diresturi orangtua
 • 5.4. Pernikahan Antar Agama Menurut Islam
 • 5.5. Masalah sekitar perkahwinan antara Muslim dengan Non-Muslim
 • 5.6. Menikahi gadis dari keluarga Pendeta
 • 5.7. Pernikahan antara pria Islam dengan wanita Katolik
 • 5.8. Menikahi wanita Muslim yang ayahnya penganut Aliran Kepercayaan
 • 5.9. Ingin Menikahi wanita non-muslim
 • 5.10. Bagaimana Untuk Menikahi gadis Katolik
 • 6.1. Variasi hubungan suami-isteri
 • 6.2. Adakah Islam Larang hubungan variasi suami-isteri
 • 6.3. Batasan hubungan suami-isteri dan Anal sex
 • 6.4. Menetek ke isteri dalam rangka memberikan rangsangan
 • 6.5. Apakah hukumnya Oral seks dalam Islam
 • 6.6. Sperma dimimum ketika Oral seks
 • 6.7. Bolehkah menggauli isteri melalui "jalan belakang"
 • 6.8. Frekuensi hubungan suami isteri
 • 7.1. Perlukah mandi junub jika tidak terjadi sex intercouse
 • 7.2. Berbaul dengan isteri setelah haid berhenti
 • 7.3. Bercumbu semasa isteri sedang Haid
 • 7.4. Bolehkah melakukan onani semasa Haid
 • 7.5. Mandi wajib tanpa menggunakan shampoo
 • 8.1. Poligami dalam Islam
 • 8.2. Hak isteri kedua didalam Islam
 • 8.3. Bagaimana Meminta izin dari isteri untuk berpoligami
 • 9.1. Perceraian dan hak waris
 • 9.2. Bolehkah isteri mengajukan gugatan cerai?
 • 9.3. Tentang Proses Perceraian
 • 9.4. Hukum perceraian
 • 9.5. Hukum perceraian dalam Islam dan akibatnya
 • 9.6. Masa 'iddah
 • 9.7. Dipaksa cerai oleh keluarga
 • 9.8. Memberi nafkah kepada bekas isteri setelah bercerai
 • 9.9. Apakah Islam mengenal perceraian sementara?
 • 9.10. Hal-hal yang membatalkan perkahwinan
 • 9.11. Menikah dalam masa iddah

KONSEP PERKAHWINAN DALAM ISLAM YAZID BIN ABDUL QADIR JAWAS Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah

, lagi Maha Mengasihani. Kata Pengantar 1. Muqadimah 2. Perkahwinan Adalah Fitrah Kemanusiaan 2.1 Islam Menganjurkan Nikah 2.2 Islam Tidak Menyukai Membujang 3. Tujuan Perkahwinan Dalam Islam 3.1 Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia yang Asasi 3.2 Untuk Membentengi Ahlak Yang Luhur 3.3 Untuk Menegakkan Rumah Tangga yang Islami 3.4 Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah 3.5 Untuk Mencari Keturunan yang Shalih 4. Tata Cara Perkahwinan Dalam Islam 4.1 Khitbah (Peminangan) 4.2 Aqad Nikah 4.3 Walimah 5. Sebahagian Penyelewengan Yang Terjadi Dalam Perkahwinan Yang Wajib Dihindarkan 5.1. Pacaran 5.2 Tukar Cincin 5.3 Menuntut Mahar Yang Tinggi 5.4 Mengikuti Upacara Adat 5.5 Mengucapkan Ucapan Selamat Ala Kaum Jahiliyah 5.6 Adanya Ikhtilath 5.7 Pelanggaran Lain Penutup Soal Jawab Agama: [ 1 ] Pernikahan [ 2 ] Mahar / Maskahwin [ 3 ] Nikah Mut'ah dan Kahwin Gantung [ 4 ] Hamil diluar nikah [ 5 ] Kahwin Berlainan Agama dan Suku [ 6 ] Variasi Hubungan Suami-Isteri [ 7 ] Haid dan Mandi Junub [ 8 ] Poligami [ 9 ] Perceraian dan Rujuk 1

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu hidup tenteram bersamanya. Dan Dia (juga) telah menjadikan diantaramu (suami, isteri) rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” [Qur’an Surah Ar-Ruum 30: 21] Kata Pengantar Islam adalah agama yang syumul (universal). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun, dalam kehidupan ini, yang tidak dijelaskan. Dan tidak ada suatu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walaupun masalah tersebut nampak kecil dan tidak penting. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam. Dalam masalah perkahwinan, Islam telah berbincang banyak. Dari mulai bagaimana mencari kriteria bakal calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam menuntunnya. Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, begitu pula dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona. Islam mengajarkannya. Nikah merupakan jalan yang paling bermanfa'at dan paling afdhal dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, kerana dengan nikah inilah seseorang boleh terjaga dirinya dari apa yang diharamkan Allah. Oleh sebab itulah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mendorong untuk mempercepat nikah, mempermudah jalan untuknya dan memberantas kendala-kendalanya. Nikah merupakan jalan fitrah yang boleh menuntaskan gejolak biologi dalam diri manusia, demi mengangkat cita-cita luhur yang kemudian dari persilangan syar'i tersebut sepasang suami isteri dapat menghasilkan keturunan, hingga dengan perannya kemakmuran bumi ini menjadi semakin semarak. Melalui risalah singkat ini. Anda diajak untuk mempelajari dan menyelami tata cara perkahwinan Islam yang begitu agung nan penuh nuansa. Anda akan diajak untuk meninggalkan tradisi-tradisi masa lalu yang penuh dengan upacara-upacara dan adat istiadat yang 2

berkepanjangan dan melelahkan. Mestikah kita bergelimang dengan kesombongan dan kedurhakaan hanya lantaran sebuah pernikahan ..? Na'udzu billahi min dzalik. Wallahu musta'an. 1. Muqadimah Persoalan perkahwinan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibincangkan, kerana persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi saja tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral iaitu rumah tangga. Luhur, kerana lembaga ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai ahlaq yang luhur dan sentral. Kerana lembaga itu memang merupakan pusat bagi lahir dan tumbuhnya Bani Adam, yang kelak mempunyai peranan kunci dalam mewujudkan kedamaian dan kemakmuran di bumi ini. Menurut Islam Bani Adam lah yang memperoleh kehormatan untuk memikul amanah Ilahi sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang bermaksud: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata : "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau ?. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (AlBaqarah: 30). Perkahwinan bukanlah persoalan kecil dan sepele, tapi merupakan persoalan penting dan besar. 'Aqad nikah (perkahwinan) adalah sebagai suatu perjanjian yang kokoh dan suci (MITSAAQON GHOLIIDHOO), sebagaimana firman Allah Ta'ala yang bermaksud: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebahagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. (An-Nisaa': 21). Kerana itu, diharapkan semua pihak yang terlibat di dalamnya, khususnya suami isteri, memelihara dan menjaganya secara sungguhsungguh dan penuh tanggungjawab. 3

Agama Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap persoalan perkahwinan. Mulai dari anjuran menikah, cara memilih pasangan yang ideal, melakukan khitbah (peminangan), bagaimana mendidik anak, serta memberikan jalan keluar jika terjadi kemelut dalam rumah tangga, sampai dalam proses nafaqah dan harta waris, semua diatur oleh Islam secara rinci dan detail. Selanjutnya untuk memahami konsep Islam tentang perkahwinan, maka rujukan yang paling sah dan benar adalah AlQuran dan As-Sunnah Shahih (yang sesuai dengan pemahaman Salafus Shalih -pen). Dengan rujukan ini kita akan dapati kejelasan tentang aspek-aspek perkahwinan mahupun beberapa penyimpangan dan pergeseran nilai perkahwinan yang terjadi di masyarakat kita. Tentu saja tidak semua persoalan dapat penulis tuangkan dalam tulisan ini, hanya beberapa persoalan yang perlu dibahas iaitu tentang: Fitrah Manusia, Tujuan Perkahwinan dalam Islam, Tata Cara Perkahwinan dan Penyimpangan Dalam Perkahwinan. 2. Perkahwinan Adalah Fitrah Kemanusiaan Agama Islam adalah agama fithrah, dan manusia diciptakan Allah Ta'ala cocok dengan fitrah ini, kerana itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia menghadapkan diri ke agama fithrah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan. Sehingga manusia berjalan di atas fithrahnya. Perkahwinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk nikah, kerana nikah merupakan gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan). Bila gharizah ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah iaitu perkahwinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syaitan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. (ArRuum: 30).

2.1. Islam Menganjurkan Nikah 4

Anas bin Malik radliyallahu 'anhu berkata: "Telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Ertinya: Barangsiapa menikah. Ketika hal itu didengar oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Dan beliau bersabda: "Ertinya: Nikahilah perempuan yang ramai anak dan penyayang. Anas bin Malik radliyallahu 'anhu berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk nikah dan melarang kami membujang dengan larangan yang keras". akan puasa sepanjang masa tanpa putus. sesungguhnya akulah yang paling takut dan taqwa di antara kalian. Penghargaan Islam terhadap ikatan perkahwinan besar sekali. Dan yang lain berkata: Adapun saya akan menjauhi wanita. 5 .2. 2. Salah seorang berkata: Adapun saya. maka ia tidak termasuk golonganku". saya tidak akan kahwin selamanya . masing-masing ingin meningkatkan peribadatan mereka. Kerana aku akan berbangga dengan banyaknya umatku dihadapan para Nabi kelak di hari kiamat". Akan tetapi aku berpuasa dan aku berbuka. Pernah suatu ketika tiga orang shahabat datang bertanya kepada isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang peribadatan beliau. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi". sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya. sungguh demi Allah. (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim).. Orang yang mempunyai akal dan bashirah tidak akan mahu menjerumuskan dirinya ke jalan kesesatan dengan hidup membujang.. Maka barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku. aku shalat dan aku juga tidur dan aku juga mengawini perempuan. Islam Tidak Menyukai Membujang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk menikah dan melarang keras kepada orang yang tidak mahu menikah.. (Hadis Riwayat Ahmad dan di shahihkan oleh Ibnu Hibban). dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. (Hadist Riwayat Thabrani dan Hakim).Islam telah menjadikan ikatan perkahwinan yang sah berdasarkan AlQuran dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi. kemudian setelah diterangkan. beliau keluar seraya bersabda: "Ertinya: Benarkah kalian telah berkata begini dan begitu.

Mereka selalu ada dalam pergolakan melawan fitrahnya. dan seandainya mereka fakir pasti Allah akan membantu dengan memberi rezeki kepadanya. Mungkin mereka kaya. tapi bila punya isteri tidak cukup ?!". Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. Mereka membujang bersama hawa nafsu yang selalu bergelora. baik kesenangan bersifat seksual mahupun spiritual. Suatu kehidupan yang hampa dari berbagai keutamaan insani yang pada umumnya ditegakkan atas dasar egoisme dan mementingkan diri sendiri serta ingin terlepas dari semua tanggungjawab". 6 . Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. namun pergolakan yang terjadi secara terus menerus lama kelamaan akan melemahkan iman dan ketahanan jiwa serta mengganggu kesehatan dan akan membawanya ke lembah kenistaan. (An-Nur: 32). Mereka itu adalah orang yang paling tidak menikmati kebahagiaan hidup. Perkataan ini adalah perkataan yang batil. Sikap enggan membina rumah tangga kerana takut miskin adalah sikap orang jahil (bodoh). dan manusia tidak boleh menteorikan rezeki yang dikurniakan Allah. Islam menolak sistem ke-rahib-an kerana sistem tersebut bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Allah memerintahkan untuk kahwin. kendatipun ketaqwaan mereka dapat diandalkan. namun mereka miskin dari kurnia Allah. maka mereka itu sebenarnya tergolong orang yang paling sengsara dalam hidup ini. hingga kemurnian semangat dan rohaninya menjadi keruh. kerana semua rezeki sudah diatur oleh Allah sejak manusia berada di alam rahim.Kata Syaikh Hussain Muhammad Yusuf: "Hidup membujang adalah suatu kehidupan yang kering dan gersang. hidup yang tidak mempunyai makna dan tujuan. Jadi orang yang enggan menikah baik itu laki-laki atau perempuan. kerana bertentangan dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Orang yang membujang pada umumnya hanya hidup untuk dirinya sendiri. misalnya ia berkata: "Bila saya hidup sendiri gaji saya cukup. Allah menjanjikan suatu pertolongan kepada orang yang nikah. dalam firman-Nya yang bermaksud: “Dan kahwinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkahwin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. dan bahkan sikap itu bererti melawan sunnah dan kodrat Allah Ta'ala yang telah ditetapkan bagi makhluknya.

dan Hakim 2: 160 dari shahabat Abu Hurairah radliyallahu 'anhu). 3. maka nikahlah. 20). Tujuan Perkahwinan Dalam Islam 3. Ibnu Majah hadis No. 3. lesbi. melacur. yang telah menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur. bukan dengan cara yang amat kotor menjijikan seperti cara-cara orang sekarang ini dengan berpacaran. Ibnu Mas'ud radliyallahu 'anhu pernah berkata: "Jika umurku tinggal sepuluh hari lagi.2 Untuk Membentengi Ahlak Yang Luhur Sasaran utama dari disyari'atkannya perkahwinan dalam Islam di antaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji. kumpul kebo. Tirmidzi. dan lebih membentengi farji (kemaluan). kerana nikah itu lebih menundukan pandangan. 2518. iaitu seorang mujahid fi sabilillah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ertinya: Wahai para pemuda ! Barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk nikah. Dan barangsiapa yang tidak mampu. berzina. homo. dan seorang yang menikah kerana ingin memelihara kehormatannya". dan melindungi masyarakat dari kekacauan. seorang hamba yang menebus dirinya supaya merdeka. dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.1 Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia yang Asasi Di tulisan terdahulu [bahagian kedua] kami sebutkan bahawa perkahwinan adalah fitrah manusia.Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menguatkan janji Allah itu dengan sabdanya: "Ertinya: Ada tiga golongan manusia yang berhak Allah tolong mereka. maka jalan yang sah untuk memenuhi keperluan ini iaitu dengan aqad nikah (melalui jenjang perkahwinan). (Hadis Riwayat Ahmad 2: 251. sungguh aku lebih suka menikah daripada aku harus menemui Allah sebagai seorang bujangan". Nasa'i. Islam memandang perkahwinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efefktif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan. maka hendaklah ia puasa 7 . (Ihya Ulumuddin dan Tuhfatul 'Arus hal. Para Salafus-Shalih sangat menganjurkan untuk nikah dan mereka anti membujang. serta tidak suka berlama-lama hidup sendiri.

kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Oleh kerana itu setiap muslim dan muslimah yang ingin membina rumah tangga yang Islami. jika suami isteri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah. kerana shaum itu dapat membentengi dirinya". Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syari'at Islam adalah WAJIB. Itulah hukum-hukum Allah. Nasa'i. Shalihah 8 . sebagaimana firman Allah dalam ayat berikut: “Thalaq (yang dapat dirujuki) dua kali. 3. Harus Kafa'ah b. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah lanjutan ayat di atas: “Kemudian jika si suami menthalaqnya (sesudah thalaq yang kedua). maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.3 Untuk Menegakkan Rumah Tangga yang Islami Dalam Al-Quran disebutkan bahawa Islam membenarkan adanya Thalaq (perceraian). Ibnu Jarud dan Baihaqi). Yakni keduanya sudah tidak sanggup melaksanakan syari'at Allah. maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dikahwin dengan suami yang lain. diterangkannya kepada kaum yang (mahu) mengetahui ”. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya. Darimi. Itulah hukum-hukum Allah. maka ajaran Islam telah memberikan beberapa kriteria tentang calon pasangan yang ideal: a. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dhalim”. Dan dibenarkan rujuk (kembali nikah lagi) bila keduanya sanggup menegakkan batas-batas Allah. Jadi tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami isteri melaksanakan syari'at Islam dalam rumah tangganya. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Muslim. Tirmidzi.(shaum). jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami yang pertama dan isteri) untuk kahwin kembali. maka janganlah kamu melanggarnya. (Al-Baqarah: 230). Bukhari. (Hadis Shahih Riwayat Ahmad. (Al-Baqarah: 229).

Muslim 4:175). (Hadis Shahi Riwayat Bukhari 6:123. Masalah Kufu' (sederajat. sepadan) hanya diukur melalui materi saja. sebab kalau tidak demikian. Sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Ertinya: Wanita dikahwini kerana empat hal: Kerana hartanya. Kafa'ah atau kesamaan. Tidak ada perbedaan dari keduanya melainkan derajat taqwanya (Al-Hujuraat: 13). kerana keturunannya. kesepadanan atau sederajat dalam perkahwinan. “Hai manusia. Allah memandang sama derajat seseorang baik itu orang Arab mahupun non Arab. Sementara pertimbangan agama kurang mendapat perhatian. pemuda dan pemudi yang masih berfaham materialis dan mempertahankan adat istiadat wajib mereka meninggalkannya dan kembali kepada AlQuran dan Sunnah Nabi yang Shahih. (AlHujuraat: 13). Memilih Yang Shalihah 9 .a. sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. kerana kecantikannya. miskin atau kaya. selalu mempertimbangkan keseimbangan kedudukan. bahawa di dalam mencari calon jodoh putra-putrinya. Menurut Islam. keturunan dan lain-lainnya. dipandang sangat penting kerana dengan adanya kesamaan antara kedua suami isteri itu. Tidak sedikit zaman sekarang ini orang tua yang memiliki pemikiran. Dan mereka tetap sekufu' dan tidak ada halangan bagi mereka untuk menikah satu sama lainnya. Wajib bagi para orang tua. maka usaha untuk mendirikan dan membina rumah tangga yang Islami inysa Allah akan terwujud. Kafa'ah Menurut Konsep Islam Pengaruh materialisme telah banyak menimpa orang tua. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertaqwa di antara kamu. niscaya kamu akan celaka". status sosial dan keturunan saja. Tetapi kafa'ah menurut Islam hanya diukur dengan kualitas iman dan taqwa serta ahlaq seseorang. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. dan kerana agamanya. bukan status sosial. Maka hendaklah kamu pilih kerana agamanya (ke-Islamannya). b.

Ahmad 5:1167-168 dan Nasa'i dengan sanad yang Shahih). Sebagai tambahan.? Jawab para shahabat:"Ya. Beliau bersabda lagi: "Begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan isterinya (di tempat yang halal). Bila kriteria ini dipenuhi Insya Allah rumah tangga yang Islami akan terwujud. Tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan amal shalih di samping ibadat dan amal-amal shalih yang lain. (Hadis Shahih Riwayat Muslim 3:82. 10 . Dari sudut pandang ini. Ta'at kepada kedua Orang Tua dalam kebaikan.Orang yang mahu nikah harus memilih wanita yang shalihah dan wanita harus memilih laki-laki yang shalih. Menurut Al-Quran wanita yang shalihah ialah: “Wanita yang shalihah ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri bila suami tidak ada. Ta'at kepada Rasul.4 Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah Menurut konsep Islam. seorang suami yang memuaskan nafsu birahinya terhadap isterinya akan mendapat pahala ?" Nabi shallallahu alaihi wa sallam menjawab: "Bagaimana menurut kalian jika mereka (para suami) bersetubuh dengan selain isterinya. mereka akan memperoleh pahala !". bukankah mereka berdosa . Menurut Al-Quran dan Al-Hadis yang Shahih di antara ciri-ciri wanita yang shalihah ialah: "Ta'at kepada Allah. (An-Nisaa: 34). sebagaimana Allah telah memelihara (mereka)”. hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Ta'at kepada suami dan baik kepada tetangganya dan lain sebagainya". benar". Mendengar sabda Rasulullah para shahabat kehairanan dan bertanya: "Wahai Rasulullah. Memakai jilbab yang menutup seluruh auratnya dan tidak untuk pamer kecantikan (tabarruj) seperti wanita jahiliyah (Al-Ahzab: 32). Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ertinya: Jika kalian bersetubuh dengan isteri-isteri kalian termasuk sedekah !. sampaisampai menyetubuhi isteri-pun termasuk ibadah (sedekah). Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menganjurkan untuk memilih wanita yang peranak dan penyayang agar dapat melahirkan generasi penerus umat. 3.

Islam juga memandang bahawa pembentukan keluarga itu sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan berdasarkan Islam yang akan mempunyai pengaruh besar dan mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi umat Islam. Oleh kerana itu suami isteri bertanggungjawab mendidik.1 Khitbah (Peminangan) Seorang muslim yang akan mengawini seorang muslimah hendaknya ia meminang terlebih dahulu. anak-anak dan cucu-cucu. tetapi isi dan caranya tidak Islami. iaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah.3. dan mengarahkan anak-anaknya ke jalan yang benar. Allah berfirman yang bermaksud: “Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami isteri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”. dalam hal ini Islam melarang seorang muslim 11 . Kita sebutkan demikian kerana banyak "Lembaga Pendidikan Islam". Sehingga ramai kita lihat anak-anak kaum muslimin tidak memiliki ahlaq Islami. dan memberimu rezeki yang baik-baik. Tentang tujuan perkahwinan dalam Islam. (An-Nahl: 72). 4.5 Untuk Mencari Keturunan yang Shalih Tujuan perkahwinan di antaranya ialah untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam. tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas. Tata Cara Perkahwinan Dalam Islam Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara perkahwinan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah yang Shahih (sesuai dengan pemahaman para Salafus Shalih -peny). secara singkat penulis sebutkan dan jelaskan seperlunya: 4. Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar. kerana dimungkinkan ia sedang dipinang oleh orang lain. Dan yang terpenting lagi dalam perkahwinan bukan hanya sekedar memperoleh anak. mengajar. diakibatkan kerana pendidikan yang salah.

maka ia durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya". c. Tirmidzi No. Hakim 4:128 dan Ahmad 3:38 dari Abu Sa'id Al-Khudri). b. 5. e. Adanya Wali. Abu Dawud. sedangkan orang-orang miskin tidak diundang. Tirmidzi. Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda tentang mengundang orang-orang kaya saja bererti makanan itu sejelek-jelek makanan.2 Aqad Nikah Dalam aqad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi: a. 1093 dan Darimi). (Hadist Shahih Riwayat Abu Dawud. Dalam khitbah disunnahkan melihat wajah yang akan dipinang (Hadis Shahih Riwayat Ahmad. Adanya Mahar. (Hadis Shahih Riwayat Muslim 4:154 dan Baihaqi 7:262 dari Abu Hurairah). Sebagai catatan penting hendaknya yang diundang itu orangorang shalih. Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Dan menurut sunnah sebelum aqad nikah diadakan khutbah terlebih dahulu yang dinamakan Khutbatun Nikah atau Khutbatul Hajat. kerana ada sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Ertinya: Janganlah kamu bergaul melainkan dengan orang-orang mukmin dan jangan makan makananmu melainkan orang-orang yang taqwa". 4.meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain (Muttafaq 'alaihi). 4. "Ertinya: Makanan paling buruk adalah makanan dalam walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya saja untuk makan. Adanya Saksi-saksi. d. Barangsiapa yang tidak menghadiri undangan walimah.3 Walimah Walimatul 'urusy hukumnya wajib dan diusahakan sesederhana mungkin dan dalam walimah hendaknya diundang orang-orang miskin. Adanya Ijab Qabul. baik kaya mahupun miskin. Sebahagian Penyelewengan Yang Terjadi Dalam Perkahwinan Yang Wajib Dihindarkan 12 .

Dalam berpacaran sudah pasti tidak boleh dihindarkan dari berintim-intim dua insan yang berlainan jenis. Umumnya umat Islam dalam 13 . atau masa penjajakan atau dianggap sebagai perwujudan rasa cinta kasih terhadap lawan jenisnya. 347-348). hal. tetapi Islam menyarankan agar mempermudah dan melarang menuntut mahar yang tinggi.1. tidak mempersulit atau mahal. yang sudah jelas semuanya haram hukumnya menurut syari'at Islam. 5. terjadi pandang memandang dan terjadi sentuh menyentuh. Pacaran Kebanyakan orang sebelum melangsungkan perkahwinan biasanya "Berpacaran" terlebih dahulu. Bukhari dan Muslim). hal ini biasanya dianggap sebagai masa perkenalan individu. Nashiruddin AlBani) 5. Adanya anggapan seperti ini. upacara dan adat istiadat yang bertentangan dengan Islam.2 Tukar Cincin Dalam peminangan biasanya ada tukar cincin sebagai tanda ikatan. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ertinya: Jangan sekali-kali seorang laki-laki bersendirian dengan seorang perempuan. melainkan si perempuan itu bersama mahramnya". (Hadis Shahih Riwayat Ahmad.4 Mengikuti Upacara Adat Ajaran dan peraturan Islam harus lebih diutamakan dari segalanya. (Lihat Adabuz-Zafat.3 Menuntut Mahar Yang Tinggi enurut Islam sebaik-baik mahar adalah yang murah dan mudah. Setiap acara. Memang mahar itu hak wanita. kemudian melahirkan konsesus bersama antara berbagai pihak untuk menganggap masa berpacaran sebagai sesuatu yang lumrah dan wajar-wajar saja. adalah cerita yang salah kerana riwayat itu sangat lemah. Anggapan seperti ini adalah anggapan yang salah dan keliru. maka wajib untuk dihilangkan. Adapun cerita teguran seorang wanita terhadap Umar bin Khattab yang membatasi mahar wanita. 5.5. hal ini bukan dari ajaran Islam. Jadi dalam Islam tidak ada kesempatan untuk berpacaran dan berpacaran hukumnya haram. (Lihat Irwa'ul Ghalil 6.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bermaksud: “Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki. Orang-orang yang mencari konsep. 5. peraturan. Kerana Rasulullah shallallhu 'alaihi wa sallam melarang ucapan demikian".!. 'Aqil bin Abi Thalib melarang mereka seraya berkata: "Janganlah kalian ucapkan demikian !. sebagaimana firman Allah Ta'ala yang bermaksud: “Barangsiapa yang mencari agama selain agama Islam. Dari Al-Hasan. Sungguh sangat ironis. bahawa 'Aqil bin Abi Thalib nikah dengan seorang wanita dari Jasyam. dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi”. Ucapan Birafa' Wal Banin (semoga mempelai murah rezeki dan ramai anak) dilarang oleh Islam. Darimi 2:134. 'Aqil menjelaskan: "Ucapkanlah: Barakallahu lakum wa Baraka 'Alaiykum" ( Mudahmudahan Allah memberi kalian keberkahan dan melimpahkan atas kalian keberkahan). 14 . Para tamu mengucapkan selamat dengan ucapan jahiliyah: Birafa' Wal Banin. dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?”. Demikianlah ucapan yang diperintahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam". Nasa'i. dan lainlain). (Ali-Imran: 85). Ahmad 3:451.. bererti mereka belum yakin kepada Islam. (Hadis Shahih Riwayat Ibnu Abi Syaibah. ketika mengucapkan selamat kepada kedua mempelai. (Al-Maaidah: 50). Para tamu bertanya:"Lalu apa yang harus kami ucapkan. maka semuanya tidak akan diterima oleh Allah dan kelak di Akhirat mereka akan menjadi orang-orang yang merugi. wahai Abu Zaid ?". maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya. dan tata cara selain Islam. Kepada mereka yang masih menuhankan adat istiadat jahiliyah dan meremehkan konsep Islam..5 Mengucapkan Ucapan Selamat Ala Kaum Jahiliyah Kaum jahiliyah selalu menggunakan kata-kata Birafa' Wal Banin.cara perkahwinan selalu meninggikan dan menyanjung adat istiadat setempat. Ibnu Majah. sehingga sunnah-sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang benar dan shahih telah mereka matikan dan padamkan.

Darimi 2:134. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. Dan Dia (juga) telah menjadikan diantaramu (suami. serta harus tahu pula hak dan kewajibannya serta memahami tugas dan fungsinya masingmasing yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Mudahmudahan Allah memberimu keberkahan. (Ar-Ruum: 21). 5. beliau mengucapkan do'a: (Baarakallahu laka wabaraka 'alaiyka wa jama'a baiynakuma fii khoir) yang bermaksud. jabat tangan antara laki-laki dan wanita. Hakim 2:183. (Hadis Shahih Riwayat Ahmad 2:38. Menurut Islam antara mempelai laki-laki dan wanita harus dipisah. Tirmidzi. sehingga apa yang kita sebutkan di atas dapat dihindari semuanya. Mudah-mudahan Allah mencurahkan keberkahan atasmu dan mudah-mudahan Dia mempersatukan kamu berdua dalam kebaikan". Penutup Rumah tangga yang ideal menurut ajaran Islam adalah rumah tangga yang diliputi Sakinah (ketentraman jiwa).Do'a yang biasa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ucapkan kepada seorang mempelai ialah: "Baarakallahu laka wa baarakaa 'alaiyka wa jama'a baiynakumaa fii khoir" Do'a ini berdasarkan hadis shahih yang diriwayatkan dari Abu Hurairah: 'Ertinya: Dari Abu hurairah. 15 . Allah berfirman yang bermaksud: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri. Dalam rumah tangga yang Islami. 5. supaya kamu hidup tenteram bersamanya. Mawaddah (rasa cinta) dan Rahmah (kasih sayang).6 Adanya Ikhtilath Ikhtilath adalah bercampurnya laki-laki dan wanita hingga terjadi pandang memandang. seorang suami dan isteri harus saling memahami kekurangan dan kelebihannya. Ibnu Majah dan Baihaqi 7:148).7 Pelanggaran Lain Pelanggaran-pelanggaran lain yang sering dilakukan di antaranya adalah muzik yang hingar bingar. sentuh menyentuh. isteri) rasa cinta dan kasih sayang. bahawasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam jika mengucapkan selamat kepada seorang mempelai.

Marilah kita berupaya untuk melakasanakan perkahwinan secara Islam dan membina rumah tangga yang Islami. serta kita wajib meninggalkan aturan.Sehingga upaya untuk mewujudkan perkahwinan dan rumah tangga yang mendapat keridha'an Allah dapat terealisir. dan jadikanlah kami Imam bagi orang-orang yang bertaqwa”. sementara ujian dan cobaan selalu mengiringi kehidupan manusia. wajib atau mubah. “Ya Tuhan kami. maka tidak jarang pasangan yang sedianya hidup tenang. Hukum asal menikah Assalamualaikum ehm . tetapi masih juga gagal. tata cara.. maka Islam memberikan jalan terakhir. Bila sudah diupayakan untuk damai sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisaa: 34-35. upacara dan adat istiadat yang bertentangan dengan Islam. anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri dan keturunan yang menyejukkan hati kami. Ajaran Islamlah satu-satunya ajaran yang benar dan diridlai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala (Ali-Imran: 19). Wallahu a'alam bish shawab. tentram dan bahagia mendadak dilanda "kemelut" perselisihan dan percekcokan.1. akan tetapi mengingat kondisi manusia yang tidak boleh lepas dari kelemahan dan kekurangan. iaitu "perceraian". Terimakasih wasalamualaikum Jawapan: Assalamu 'alaikum wr wb 16 . Soal Jawab Agama: [1] Pernikahan 1. (Al-Furqaan: 74) Amiin.saya mahu bertanya mengenai HUKUM ASAL menikah apakah hukum asalnya sunnah.

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengahwininya).Hukum asal nikah diperselisihkan oleh para ulama. (lihat Bidayatul Mujtahid. Kalau yang memandang tasarri itu mubah sudah tentu mereka menganggap hukum asal nikah itu mubah. maka hukum asal nikah adalah wajib. Apa hukumnya memerdekakan hamba? Nah. memandang nikah itu sunnah. tiga atau empat. maka kahwinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua. tetapi kalau tidak ada atau 17 . hukumnya akan sama dengan hukum asal menikah kerana ayat di atas bicara soal nikah dan perhambaan sebagai alternatif. Nadirsyah Hosen 1. Adapaun Imam daud az-Zhahiri memdangnya wajib. Seharusnya orangtua atau saudara laki-laki perempuan yang menjadi wali. Mari kita lihat dulu ayat Qur'annya: QS 4: 3. Ber-akad nikah kali kedua Assalamu'alaikum Saya ingin bertanya "Apakah sah apabila sesorang "berakad nikah" dua kali kerana yang pertama tidak disaksikan kedua orangtuanya? Terima kasih. ulama yang memandang tasarri' itu sunnah. wassalam Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi. Sedangkan Imam Abu Hanifah memandangnya mubah. juz 2. Suatu perkahwinan memerlukan kedua hal tersebut. Jumhur ulama memandang hukum nikah itu sunnah. Mereka sama-sama berpegang pada ayat di atas. antara lain adanya wali dan saksi. Tidak mungkin alternatif diberikan kalau hukumnya tidak sama. atau hamba-hamba yang kamu miliki. Hukun Akad Nikah. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.2. atau janji saat perkahwinan mempunyai syaratsyarat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. maka (kahwinilah) seorang saja. Perbezaannya adalah dalam memahami tasarri' atau memerdekakan hamba. Yang mendang tasarri itu wajib. tentang kitab an-nikah) salam.

Semoga anda berdua diberkahi oleh-Nya dan Alfu Mabruk. Yang menjadi pertanyaan adakah batasan waktu antara khitbah (pinangan) dengan aqad nikah? Adakah yang mahu membantu mengubati kegundahan hati saya? Jawapan: Assalamualaikum wr. A. tetapi merupakan hal yang patut dihindari. Kairo. Oleh kerana itu dengan berbagaimacam pertimbangan saya beranikan diri untuk meminangnya. Saya 'terpaksa' harus 'menunda ' rencana nikah saya hingga 1-2 tahun kemudian. maka dapat diganti dengan wali hakim. Ahmad Zubair 1.wb. demikian juga dengan 'calon isteri' saya tersebut. Puji syukur kepada Allah semata. Saya tidak mahu perasaan ini justru akan membawa ke arah yang tidak diridhoi-Nya. mengapa harus dilakukan pengulangan atau menganggap yang pertama tidak sah? Wassalam.3.jaraknya tidak mungkin untuk mendatangkan wali orangtua.wr. salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW penutup para nabi dan rasul. Masalah kemudian muncul ketika saya harus melihat kondisi saya sendiri yang harus menyelesaikan kuliah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Saya menulis email ini untuk mengobati rasa 'gundah' dalam hati saya akan sesuatu yang mungkin sedang saya alami. Wassalaualaikum. 18 . Kalau dianggap sudah sah yang pertama. Tidak ada dalil syari' yang membatasi waktu antara pinangan dan akad nikah.kalau yang pertama dianggap tidak sah jadi selama itu kedua mempelai tersebut dianggap telah berzina. Semuanya terpulang kepada pasangan tersebut. wr. Alasannya . Bukan masalah sah atau tidaknya.baru ini hati saya 'terpikat' oleh akhwat yang berdomisili di luar kota. Wb. shahabat dan para pengilkut setianya. Batas waktu antara pinangan dan akad nikah Assalaamu'alaikum Wr. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada rasulullah beserta keluarga. Kasyful Anwar. Baru .

Kalau calon pengantin wanita yang tak boleh hadir. Nadirsyah Hosen 1. maka pernikahan tersebut dianggap sah. jika pernikahan telah memenuhi unsur syarat dari rukun [ada wali]. Jawapan: Menurut fiqh. salam. Sahkah sebuah perkahwinan bila pernikahannya dilakukan oleh orangtuannya sendiri.1. termasuk jika 19 .. sedangkan orangtua / ayahnya maaf tidak menjalankan kewajiban Sholat 5 waktu? Bagaimana hukum nikahkah sah atau tidak? Terima kasih atas perhatiannya. maka cukup diwakili walinya [tentu dengan persetujuan calon pengantin wanita].jazakhallah khoiron katsiro atas tanggapanya. Orangtua/wali nikah yang tidak pernah menjalankan Sholat Assalamualaikum Wr.4.Wb Jawapan: Ass wr wb Yang tidak boleh hadir itu pihak mana? calon pengantin pria atau wanita? Kalau calon pengantin Pria maka boleh diwakilkan [hubungi KUA setempat untuk persoalan tekhnisnya].. Wb. Nikah tanpa dihadiri calon pengantin wanita Assalamualaikum Wr. Wassalamualaikum Wr.Wb Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah. kepada Ykh: Ustadz pengasuh KTPDI disini kami akan menanyakan tentang: Bagaimana hukum pernikahan (akad nikah) yang tanpa di hadiri calon pengantin muslimat yang di keranakan jarak yang jauh dan samasama sedang menuntut ilmu (di luar negeri) tetapi dari ke dua belah pihak sudah setuju sah atau tidak?. Wassalamaualaikum Wr. Bapak Yth. Cuba hubungi KUA untuk lebih jelasnya khususnya persyaratan tekhnis administrasi yang diperlukan. Gus Dur dulu menikah saat dia kuliah di Timur Tengah. Wb.5. lalu diwakilkan oleh pamannya.

wb. apakah alasan itu syar`i? Jawapan: Hukum asal dari pernikahan adalah mubah.orangtua yang menikahkan tersebut tidak menjalankan kewajiban agamanya sehari-hari. Sudah sebulan yang lalu saya berfikir untuk segera menikah. tetapi boleh melalui media untuk teleconference. Alasan untuk segera menikah Assalamu'alaikum wr. memang sudah tidak waktu untuk bertemu antara kedua mempelai? Atau ada kekhawatiran? Wallahu a'lamu bishshawab. dimana gambarnya juga boleh dilihat.6. Tetapi dalam Teori Ilmu Hukum Islam [ushul l-Fiqh] ditegaskan bahawa 20 . Wassalam. untuk ketenangan batin saya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi masa kini maka boleh saja dalam melakukan akad nikah bukan hanya melalui telpon yang hanya boleh di dengar suaranya.7. Saya tidak melihat adanya larangan atau anjuran untuk melaksanakan akad nikah melalui telepon. atas jawapannya ana ucapkan terima kasih banyak. tentang pernikahan dengan menggunakan telepon sewaktu akadnya. Ertinya boleh-boleh saja. Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang mahasiswi kedoktoran. usia sekarang hampir 22 tahun. Akad nikah via telepon Assalamu'alaikum wr. Wassalamu'alaikum wr.wb. Yang menjadi pertanyaan kenapa harus dilakukan hal yang demikian. maaf nih gue ngulang pertanyaan yang lalu. Noryamin Aini 1.wb. Wassalam. Ahmad Zubair 1.

Semua hukumnya sangat ditentukan oleh konteks spesifik yang terkait dengan alasan pernikahan tersebut. dan dia sendiri tahu bahawa dorongan seksualitasnya akan menjerumuskannya keperbuatan zina. bahkan sampai ke batas kewajiban. Ertinya. administratif]. tetapi apakah tujuan tersebut dihasilkan melalui prosedur [memenuhi persyaratan] yang benar? Jika saudari sudah merasa siap dalam ertian memenuhi unsurunsur kelayakan untuk menikah. 2. juga disebutkan "perubahan status hukum satu issue mengikuti logika perubahan waktu dan tempatnya. Apa relevansi kedua norma dasar Ilmu Hukum Islam di atas terhadap pertanyaan saudari? Para fuqaha memberikan variasi norma hukum pernikahan. Longgarnya persyaratan pernikahan cenderung menjadi akar rentannya sebuah pernikahan terhadap kes perceraian.keberadaan ketentuan hukum tentang satu permasalahan harus didasarkan pada alasannya [illat=reasoning]. 21 . Tetapi ingat pernikahan bukan sesuatu yang mudah. Yang pasti pernikahan tentunya akan sedikit banyak berpengaruh terhadap kuliah saudari. finansial [juga sosial. maka dalam kondisi seperti ini. tetapi ada baiknya difikirkan kembali tentang kemungkinan dampak negatif pernikahan terhadap kuliah saudari. tetapi tidak dapat dilepaskan dari sejumlah kesiapan-pertimbangan. seperti kesiapan fisik. 1. tetapi pada setting lain. individu yang bersangkutan diwajibkan untuk menikah untuk menghindarkannya dari perbuatan zina. pernikahan sangat dianjurkan. maka pernikahannya menjadi sunat. Kelayakan dan kesiapan untuk menikah harus dilihat dari syarat pernikahan itu sendiri. Kenapa begitu banyak persyaratannya? Kerana dalam Al-Qur'an disebutkan bahawa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat [miithaaqan ghalidho] yang tidak mudah terlepas. Pernikahan mengharuskan banyak hal kepada pelakunya. Jadi keputusan untuk menikah bukan hanya keinginan tanpa aturan. pada satu kes. Apakah saudari sudah memenuhi segala tuntutan [syarat] untuk menikah? Jika ya. usia 22 tahun tidak menjadi hambatan untuk menikah. tetapi mungkin juga tidak susah. pernikahan dapat juga diharamkan. Jika seseorang yang sudah siap segala-galanya [memenuhi syarat pernikahan] tetap bertahan untuk menikah. Bagi orang yang sudah memenuhi segala persyaratan untuk menikah dan baginya pernikahan dinilai lebih baik untuk wellbeingnya. maka saudari kelihatannya akan lebih jika menikah. mental. Ketenangan batin merupakan salah satu tujuan pernikahan.

etc] b). maka alasan itu akan ditolak sesuai dengan pasal 61 Kompilasi Hukum Islam. Caranya: a). etc]. maka persoalannya memang rumit. Andaikata alasan wali dianggap mengada-ngada dan tidak masuk akal [seperti kurang tampan. berjudi. Sampaikan ke Pengadilan Agama persoalan keengganan wali tersebut. 1. maka mulailah hidup saudari dengan kebahagian bersama suami yang dicintai. Bila si Orangtua mengajukan alasan tidak sekufu.8. dan siap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi sebagai konsekwensi pernikahan. Istilah Wali Hakim sebenarnya merujuk pada wali nikah yang ditunjuk Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Peraturan perundang-undangan kita juga mengatur soal ini. Lalu Pengadilan Agama akan memanggil orangtua untuk menanyakan alasan keengganannya untuk menikahkan. Atau boleh juga diajukan alasan moral [seperti suka mabuk-mabukan. Sayang. Adakah berdosa? Jawapan: Ass wr wb Nikah tanpa seizin wali tidak sah hukumnya. Wassalam. Jika sudah mampu. yang diberi kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Tetapi bila alasannya adalah calon mempelai pria berbeza agama maka Pengadilan Agama akan menguatkan keengganan wali tadi. maka pengadilan akan memutuskan bahawa Wali Hakim-lah yang akan menikahkan. Dalam fiqh dikenal istilah Wali Adhal [Wali yang enggan menikahkan anaknya]. Jikalau anda seorang wanita. 2. Hak wali itu ada ditangan Bapa.Pilihlah keputusan yang lebih menguntungkan. Jadi ada ulama yang menikahkan anak orang lain dengan alasan bertindak sebagai 22 . di Indonesia Wali Hakim dianggap me-refer ke ulama. Noryamin Aini 1. ya restu Bapa memang harus ada. iaitu pernikahan tanpa restu ibu-bapa. Kerana salah satu syarat dari sahnya pernikahan adalah adanya wali dari pihak mempelai wanita. Jadi. Pernikahan tanpa restu orangtua Saya ingin tahu hukum pernikahan sulit.

sehingga sangat tidak mungkin untuk tidak berinteraksi. Pernikahan dengan wali hakim tidak sah jika masih ada wali dari pihak isteri yang masih hidup atau tidak berhalagan. Mereka satu kampus ( masih kuliah ). Jadi sebaiknya kita berhati-hati dalam soal ini. tapi masalah sah atau tidaknya suatu perkahwinan. Mereka tidak tenang dengan keberadaan tersebut kerana telah mengerti bagaimana Islam melarang untuk berpacaran. Jika memang takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ada baiknya kedua pasangan tersebut berbincang dari 23 . maka hubungan seksual menjadi illegal. Sedangkan pada dasarnya orangtua mereka setuju. 3. satu organisasi.9. Jawapan: Assalamualaikum wr. Menikah tanpa pengetahuan orangtua Assalamu'alaikum wr.wb Saya ingin bertanya tentang suatu permasalahan sbb: Seorang laki-laki dan perempuan yang telah saling mengenal ingin segera melangsungkan pernikahan. Masalah nikah tanpa restu wali ini bukan masalah dosa atau tidak. Mereka tidak setuju dengan konsep pacaran. Nadirsyah Hosen 1. Nah. jadi saran saya. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan. salam hangat. ini nggak tepat. Saran saya hendaknya kedua pasangan tersebut menahan diri untuk menikah tanpa pengetahuan orangtua mereka. kerana kalau perkahwinan tidak sah. Bagaimana apabila mereka menikah tanpa pengetahuan orangtua dengan menggunakan wali hakim? Apa pula syarat-syarat wali hakim dan para saksi? Apa mereka semua harus laki-laki? Saya mohon jawapan secepatnya.wb.wali hakim. namun untuk menikah orangtua mengharuskan mereka tamat kuliah dulu. Wassalamu'alaikum wr. sering kuliah bareng walaupun tidak satu jurusan (kerana memang dosen yang menggabung dua jurusan tersebut dalam beberapa mata kuliah).wb. tempuh saja prosedur hukum yang ada seperti di point satu di atas.Keduanya telah memiliki perasaan suka satu sama lain.

menikahlah secepatnya. Wassalamualaikum wr. kerana yang demikian itu. adakah sejarahnya. Jawapan: Assalamu 'alaikum wr wb 24 . Wa Allah 'alam bi-shawab. sedangkan di sini banyak godaan. Lagi pula. wassalam. Menikah tanpa disaksikan orangtua Saya hidup di US.11. menikah tidak perlu pakai wali. Menikah kalo ayah berada jauh di Indonesia.wb. Insya' Allah solusinya akan diberikan oleh Allah kepada mereka berdua. dia pengurus mesjid di sini. Kairo 1. Jawapan: Bagi seorang lelaki.10. dapat mengurangi kemungkinan kita berbuat dosa. Kasyful Anwar. A. Nah jika saudara sudah menemukan calon pasangan yang sesuai. orangtua tidak wajib menghadiri pernikahan kita. Wassalam. sah atau tidak? Ada imam yang bersedia.hati ke hati dengan kedua orangtua. Setahu saya selama ayah masih hidup harus menyaksikan. Kalo boleh. hukumnya? Terima kasih. kata Rasulullah. Noryamin Aini 1. Menikah melalui Wali Hakim saya menikah sekitar 2 bulan yang lalu tapi berhubung saya dan isteri saya jauh dari orangtua sehingga kami menikah dengan wali hakim bagaimana dengan sah atau tidaknya pernikahan saya. pernikahan diam-diam tanpa ridho kedua orangtua akan memberatkan kedua pasangan secara psikologis belum lagi ridho kedua orangtua dalam Islam merupakan syarat paling utama bagi seorang anak.

Nadirsyah Hosen 1. Mohamad Joban 25 . Perkahwinan saudari sah maskipun yang mengawinkan ayah angkat misalnya. sebenarnya wali hakim itu boleh men-cek ke wali perempuan apakah benar jaraknya jauh dan tidak mungkin hadir serta merestui hanya kerana jarak jauh tak boleh datang atau sebenarnya wali perempuan itu menolak pernikahan anda sehingga anda "lari" atau "menghindar" ke tempat yang jauh? Maaf. Ketika menikah saya memakai nama orangtua angkat. Menikah dengan wali orangtua angkat Ass. siapa yang menikahkan anda dulu? Masalah kedua. wali hakim itu bukan kiyai atau ulama. hal-hal di atas saya ajukan agar info yang saya peroleh lengkap sehingga saya boleh menjawab pertanyaan anda. Selain itu ketika naik haji saya berikrar memakai nama orangtua kandung saya. sekarang transportasi dan tekhnologi komunikasi sudah begitu canggih. Wr. berapa jarak antara kota anda dengan kota orangtua si isteri? Menurut ulama fiqh. ingat-ingat dulu. iaitu pejabat KUA atau boleh juga hakim di pengadilan agama. Nah. jarak yang diperbolehkan menggunakan wali hakim itu sama dengan jarak kebolehan mengqashar shalat dalam safar. Terimakasih. Jadi. Wassalam.Siapa yang anda maksud dengan wali hakim? Wali Hakim menurut peraturan negeri kita adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk secara resmi.12. Tentunya yang bertanya diatas adalah perempuan (Karana laki-laki tidak perlu wali). kerana yang penting adalah siapa yang mengawinkannya. Jawapan: Pertanyaannya kurang jelas.wb Saya adalah anak adopsi (masih keluarga) meski saya tahu betul orangtua saya dan amat dekat. bukan soal nama. Jadi. Tetapi harus diingat. kalau ayah kandung saudari setuju. setelah saya tahu hukumnya]. salam. Sahkah perkahwinan saya? [Perlu dicatat bahawa saya tidak pernah minta bahagian waris kepada keluarga orangtua angkat saya.

satu suku. dan cita-cita ukhti sangat agung sekali. Saya lihat jarang sekeli pada zaman sekarang ini wanita yang mempunyai perhatian seperti itu. Menurut keluarga saya jika dengan suku lain pasti tidak akan awet.dll.14... Saya ingin suami saya tidak hanya yang rajin shalat dan boleh mengaji. kekayaan dan jabatannya. Apa yang harus saya lakukan? Jawapan: Dalam Islam. tidak aktif dalam kegiatan yang Islami. Wallhu 'alam Mohamad Joban 1..saya ingin yang lebih dari itu.. Keluarga saya mendesak dengan alasan ayahnya ustad dan memang "calon" saya itu insyaallah rajin shalat. perempuan mempunyai hak penuh dalam memilih dan menentukan jodoh.. Menolak calon suami pilihan orangtua Dalam keluarga saya. Kemudian jika saya di"lamar" oleh saudara jauh. Oleh kerana itu ukhti juga harus ikut aktif dalam kegiatan keIslaman.. Semua orang mempunyai cita-cita. "gaul".1. Jadi apa yang ukhti lakukan tidak salah. Menikah dengan anak bibi Bolehkah menikah dengan anak bibi? 26 . bolehkah saya menolaknya? Saya insyaAllah tidak melihat fisik dan lainnya tapi "calon" saya itu tidak tarbiyah. Kebanyakan perempuan kalau memilih pendamping hidup yang pertama kali dilihat kegantengan. pernikahan dianggap lebih baik jika dengan satu suku.. but the problem is. Mudah-mudahan Ukhti dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan calon suami yang boleh membimbing dan aktif dalam menyiarkan agama Islam. Saya ingin suami saya kelak yang membimbing saya untuk menjadi muslimah yang kaffah... Salahkah saya jika saya menolak "calon" saya itu? Mungkin kerana keluarga saya hanya melihat kenyataan yang ada bahawa pemuda saat ini banyak yang "ancur" (ngobat dll) sehingga saat ada yang masih shalat mereka langsung "memuja"nya.13. Padahal saya sudah sosialisasikan pada keluarga saya bahawa ada komunitas lain di kampus yang berusaha mengamalkan nilai-nilai Islam secara keseluruhan.. dan banyak berdo'a.

kecuali hamba-hamba yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan janganlah kamu kahwini wanita-wanita yang telah dikahwini oleh ayahmu. kecuali yang telah terjadi pada masa lampau sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wassalam. anak-anakmu yang perempuan. saudara-saudaramu yang perempuan. dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya. Pernikahan antar sepupu 1.15. ibu-ibu isterimu (mertua). 4: 22) Diharamkan atas kamu (mengahwini) ibu-ibumu. anak-anak perempuan dari saudarasaudaramu yang perempuan (keponakan). tetapi jika kamu belum campur dengan isteri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan). Maka isteriisteri yang telah kamu nikmati (campur) di antara mereka. dan menghimpunkan (dalam perkahwinan)dua perempuan yang bersaudara. (QS. terkecuali pada masa yang telah lampau. (QS. saudara perempuan sepersusuan. saudara-saudara Bapamu yang perempuan (bibi). 4: 23) Dan (diharamkan juga kamu mengahwini) wanita yang bersuami. anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki(keponakan).Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. 4: 24) Dari ayat-ayat tersebut ternyata tidak ada larangan untuk mengahwini anak bibi atau anak paman. sebagai suatu kewajiban. maka tidak berdosa kamu mengahwininya. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (iaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikahwini bukan untuk berzina. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruknya jalan (yang ditempuh). ibu-ibumu yang menyusui kamu. saudara-saudara ibumu yang perempuan (bibi).(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu). berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna). anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri (anak tiri). (QS. Ahmad Zubair 1. Hukum pernikahan sepupu Bapa calon pria dengan Bapa calon wanita saudara kandung (calon suami dan calon isteri masih sepupu) saya tanyakan ini kerana sebahagian orang berpendapat bahawa 27 . sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

.paman boleh menjadi wali nikah. Wassalamualaikum wr. A. Kasyful Anwar. 28 . Jawapan: Wa 'Alaikum salam. 2. Pertanyaan saya. kami ucapkan terima kasih Nashrun minallahi wa fathun qarieb.wb Saya mahu menanyakan sebuah kes sbb: Sepasang suami isteri yang telah mempunyai anak (sudah 4).wb. apakah kedua suami isteri ini harus dipisahkan atau masih tetap melanjutkan hubungan tersebut.16. Namun setelah mempunyai anak seperti yang disebutkan tadi baru mereka tahu bahawa mereka adalah saudara sesusuan. Terlanjur menikah dengan saudara sesusuan Assalamualaikum wr. hukum batal wuduk apakah kita dengan adik isteri (ipar) batal wuduk Jawapan: Assalamualaikum wr. mereka sebelumnya tidak tahu bahawa mereka itu adalah saudara sesusuan. Dalam kitab fiqh. Wudhu' Anda batal jika bersentuhan dengan saudara sepupu. Kairo 1. jika terjadi pernikahan antara dua orang saudara sesusuan. Atas pendapat dan jawapannya. Mohon penjelasan kerana sampai saat ini diskusi pengajian yang kami adakan masih belum mendapatkan jawapan yang memuaskan. Islam melarang pernikahan antara dua orang yang sesusuan. Kerana sekitar umur (3 tahun) diangkat oleh masing-masing orangtua yang berbeza dan berlainan kota (kedua orangtua mereka sudah tidak ada). 1. dan sebahagian orang bahawa sepupu itu tidak batal wuduk (muhrim) 2..wb. Perkahwinan antar sepupu di perbolehkan walaupun memang benar paman dapat menjadi wali nikah keponakannya dengan syarat apabila orangtua ke[onakannya berhalangan untuk menjadi wali. Wallahu A'alam bi Shawab.

Nikah dibawah tangan tanpa pengetahuan isteri pertama Apa hukumnya nikah bawah tangan yang tidak diketahui oleh isteri pertama. Wa Allah 'alam bi-shawab. yang janda dan yang perawan”.18. dan mereka tidak boleh lagi sebagai suami-isteri. dan mereka itulah orang-orang pendusta”. QS 66: 5. yang ta'at. Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Dari segi menikahi seorang janda tidak ada bezanya dengan menikahi seorang wanita yang masih perawan. Hukum agama: Dia membohongi isteri pertama. tentang sisi negatif menikahi seorang janda. 29 . Tanya sisi negatif menikahi seorang janda Mohon penjelasan. yang berpuasa. boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri yang lebih baik daripada kamu. Ahmad Zubair 1. Ertinya pernikahan mereka terputus secara otomatis. yang beriman. Noryamin Aini 1. apalagi dalam hal sisi negatifnya. QS 16: 105.17. yang bertaubat. “Jika Nabi menceraikan kamu. sedang bohong itu perbuatan dosa. Wassalam. yang mengerjakan ibadat. “Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan.maka pernikahan mereka batal demi hukum. hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. yang patuh. Wassalam. Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Perawan atau janda dalam perkahwinan secara Islam tidak dapat dibezakan.

sedangkan binatang tergantung dari jenisnya. Wassalam. Laki-laki berpasangan dengan perempuan. QS 53: 45. Masalah perkahwinan tidak sekufu Ass. Saya ingin menanyakan tentang masalah kufu (sepandan/sama). Ahmad Zubair 1. Wr. Allah menciptakan sesuatu secara berpasang-pasangan. Kalau manusia laki-laki pasangannya manusia wanita. apa yang sebaiknya harus dilakukan? Saya ucapkan terima kasih kepada para ustadz yang menjawab pertanyaan saya ini. tidak mungkin dipasangkan dengan burung betina. jantan dengan betina. “Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasangpasangan pria dan wanita”.19. Apa keburukan dari perkahwinan yang tidak sekufu dan apa kebaikannya? Apakah kita harus melakukan perkahwinan dengan pasangan yang sekufu supaya kehidupan berumahtangga kita aman dan tenteram? Semisalkan ada seorang lelaki mencintai perempuan yang tidak sekufu. QS 43: 12. 30 . Misalnya kambing jantan pasangannya pasti kambing betina. QS 51: 49. Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. perempuannya miskin ataupun sebaliknya) sedangkan orangtua salah satunya tidak menyetujui hubungan ini. (lelakinya kaya. siang berpasangan dengan malam. “Dan Yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi”. Wb. dan sebagainya.Hukum negara: Melanggar undang-undang perkahwinan. “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

dan perempuan yang berzina tidak dikahwini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. dan orang kafir pasangannya orang kafir lagi. Allah telah menetapkan pasangan masing-masing. dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Kesepadanan yang dimaksud disini adalah orang beriman hanya boleh kahwin dengan orang beriman. sebelum mereka beriman. Mereka mengajak ke neraka. Bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)”. Tetapi bukan berdasarkan kecantikannya. Sesungguhnya hamba yang mu'min lebih baik dari orang musyrik. QS 24: 3. Wassalam. Demikian juga wanita-wanita keji pasangan yang sepadan adalah lakilaki yang keji pula.1. “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min”. Mahar perkahwinan.Demikian juga dalam hal manusia. Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). suku bangsa dan sebagainya.Wb 31 . “Dan janganlah kamu (orang laki-laki beriman) menikahi wanita-wanita musyrik. QS 24: 26. “Laki-laki yang berzina tidak mengahwini melainkan perempuan yang berzina. Demikian pula laki-laki pezina pasangannya wanita pezina pula. derajat. tetapi dasarnya adalah ketetapan Allah sebagai berikut: QS 2: 221. Ahmad Zubair [2] Mahar / Maskahwin 2. sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. pangkat. haruskah berupa emas? Assalamu alaikum Wr. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita hamba yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik. atau perempuan yang musyrik. walaupun dia menarik hatimu. dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula). harta. Dan laki-laki yang baik pasangan yang sepadan adalah wanita yang baik. walaupun dia menarik hatimu. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

. emas bukan pilihan yang paling baik. Wassalam Jawapan: Assalamualaikum wr. Wa Allah 'alam bi-shawab.. mohon kejelasan dari pengasuh. Wassalamualaikum wr. Tetapi hal yang harus diingat bahawa mahar merupakan hak milik isteri.. Maha yang paling baik adalah apa yang ditentukan oleh calon isteri. Kasyful Anwar. Jadi. kerana saya membeli sebahagian dari mahar dengan kad kredit.wb. Terus terang. Mahar dan hukum tukar cincin Saya ingin menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan mahar. Bagaimana hukumnya.3. iaitu: 32 . Kairo 2. calon isteri adalah pihak yang paling (bahkan satu-satunya) berhak menentukan jenis dan kadar mahar.. Maskahwin yang dibeli dengan kad kredit Pengasuh Konsultasi Yth. Nikah anda sah. Hukum Islam tidak pernah mematok jenis dan jumlah mahar.wb.Apakah benar mahar suatu perkahwinan itu sebaiknya berbentuk emas? Jawapan: Wa 'Alaikum salam.dengan mas kahwin tersebut di atas tunai". Kita dapat saja memilih bentuk dan kadar mahar tersebut. Hal yang ingin saya tanyakan adalah kata "tunai". alias belum di bayar.2.. Sewaktu menikah. saya mengucapkan ijab dan kabul ". saya baru menyadari hal ini setelah menikah. A. apakah nikah saya sah atau tidak?. Wassalam. Noryamin Aini 2. Oleh sebab itu.

apakah bererti calon suami nantinya harus membimbing calon isteri? Jika calon isteri nantinya tidak boleh melaksanakan bagaimana hukumnya? 3. An-Nihlah. 4. 2:236) 2:237) 4:4) 4:24) 60:10) 60:11) Selanjutnya jawaban pertanyaan saudara sbb : (1). (QS. 3. (QS. Bolehkah suami mengenakan cincin emas setelah acara tukar cincin? Jawaban: Assalamu'alaikum Wr.1. bukan sebagai bayaran. Wb. As-shadaq As-shadaqah. Maskahwin dalam Bahasa agama dikenal dengan enam macam istilah: Al-Mahr. (2). (QS. (QS. Al-'alaa'iq kalau dirangkum berarti: pemberian dari suami kepada isterinya sebagai tanda kesungguhan cinta dan tanggungjawabnya. 5. Al-Hibaa'a. atau fariidlah. Islam dalam hal ini mempunyai Syariat yang bernama "Khitbah" dimana kedua belah pihak dengan saksi-saksi yang kuat berikrar akan menikah nanti pada waktu yang disepakati. 2. mukenah dan Al Qur'an kepada calon isteri. Al-Ajr. Islam tidak mengenal cara tersebut. (QS. Sebaiknya ditinggalkan. Jadi setelah ijab qabul tukar cincin sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi. (QS. Apakah makna sebenarnya dari mahar? Jika calon suami memberikan mahar berupa sajadah. Dan keduanya tidak boleh memutuskan perjanjian tersebut kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak bahkan pihak ketiga diharamkan mengambil peranan apapun untuk menggagalkannya. Setahu kami tukar cincin itu adalah satu bentuk simbol ikatan antara calon isteri dan calon suami yang menguatkan bahawa secara zahir mereka tidak akan menikah dengan yang lain. 6. Al-Aqr. 33 . Sebagai acuan kita dalam hal mahar atau MAS KAHWIN adalah firman Allah : 1. Bagaimana hukumnya dalam Islam acara tukar cincin setelah ijab kabul? apakah diperbolehkan? 2.

Al-Muwattha' 48. Ada orang yang menggunakan analogi. Mahar itu boleh berupa barang atau manfaat seperti mengajarkan membaca. Sengaja meninggalkan membatalkan pernikahan. Silahkan buka kembali Fiqih Sunnah. apa yang dimaksud dengan mut'ah sebenarnya? Jawapan: Nikah mut'ah adalah pernikahan yang dibatasi jangka waktu. Lelaki tidak boleh memakai barang dari emas dan sutera ( Lihat kembali Hadits Bukhary. bukan urusan finansial. Bidayatul Mujtahid. akibatnya membawa isteri boleh menjadi malapetaka. Tetapi logika qiyas hukumnya banyak cacat. seperti dalam kes perang.Mahar adalah syarat sahnya pernikahan. diperbolehkannya mut'ah. Memang dalam sejarah Islam. untuk memperbolehkan mut'ah. Wb. walaupun sejumlah aliran Syi'ah masih memperbolehkannya. [3] Nikah Mut'ah dan Kahwin Gantung 3. keamanaan mereka tidak terjamin. menulis dan sebagainya. bahkan ada 34 . Setahu kami praktek tersebut ada konteks spesifiknya. baru tingkat dua. masing di BAB: As-Shadaaq ) 3. nikah mut'ah pernah dipraktekkan. Wassalamu 'alaikum Wr. dulu. Subulussalam. lalu mut'ah diharamkan. Tetapi ketika masyarakat Islam memasuki tahapan sejarah pembinaan masyarakat madani. yang ingin saya tanyakan. Apakah Maksud Nikah Mut'ah Assalamu'alaikum wr. Ulama sunni sepakat mengharamkan jenis pernikahan seperti ini. atau sering disebut nikah kontrak. qiyas. bahawa dalam perang memang tidak ada jaminan keamanan.wb Saya kuliah di usu jurusan D3 komputer. sosial atau waktu.1. Mereka mengqiyaskan darurat perang dengan keadaan ketika seseorang tidak mungkin pergi untuk membawa isteri-suami seperti dalam kes dinas luar kota. Ertinya. wajib ditunaikan seperti permintaan isteri ( Selama suami mampu ) kalau tidak disebutkan jumlahnya maka mengikuti mahar yang berlaku umum. keadaan darurat merupakan unsur utama. Kelemahan qiyas ini adalah. pada saat itu perang tidak lagi menjadi issue utama. Suami bertanggungjawab mengajarakan isterinya disyaratkan atau tidak.4: ) atau saudara dapat mendownloadnya di Pustaka Isnet: Halal dan Haram dalam Islam / Oleh Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi.2. Hasanain Juaini.

Tapi sekarang. Oleh sebab itu. Kami menangkap ada pesan sejarah dan moral dari langkanya peristiwa mut'ah tersebut di periode awal sejarah Islam. Kedua. nampaknya. mut'ah lebih disalahgunakan sebagai alternatif untuk menghalalkan perzinaan. wassalamu'alaikum wr. maka keringanan mut'ah tersebut difahami mereka dari perspektif moral pernikahan yang tujuannya untuk membangunan keluarga bahagian yang sakinah. oleh sejumlah kelompok opportunis. maka sekarang lembaga pernikahan mut'ah lebih sering disalahgunakan orang. Masalah masa depan anak-anak mereka fikirkan. tetapi. mut'ah lebih dimaknai sebagai sebuah keringanan. dalam sejarahnya tidak banyak umat Islam [terutama] sahabat dan tabiin yang mempratekkannya. Walaupun mut'ah pernah diperbolehkan.. Kami sependapat dengan ulama sunni yang mengharamkan mut'ah dengan beberapa pertimbangan: 1. Pertama. Hal lain yang perlu dicatat bahawa dulu peperangan memakan waktu yang cukup lama sampai berbulan-bulan. Sahabat dan tabiin sangat concerned dengan masalah moral dan finansial tersebut. Sementara sekarang. maka isteri harus menanggung resiko pahit untuk kemungkinan dijadikan tawanan kemudian diperhamba. dulu. finansial dan sosial. kita harus menempatkan isu mut'ah ini pada porsi konteks yang sebenarnya.2. maka kenapa kita harus membatasi usia [waktu] pernikahan kita seperti yang menjadi inti pernikahan mut'ah? 2. betul-betul keadaan darurat yang memaksa semuanya untuk terjadi.konsekwensi dalam perang. Selain itu. religious. alasan praktek nikah mut'ah dulu tidak dibuat-buat. hambatan seseorang untuk membawa isterinya [pasangan] lebih pada alasan pragmatis seperti masalah dana.wb Noryamin Aini 3. Tetapi kerana Islam tidak menganjurkannnya [yang dianjurkan justru nikah secara wajah]. atau seperti durasi tugas tentara sekarang ini di satu wilayah. Jika dulu mut'ah disikapi secara komprehensi dengan tanggungjawab moral. Kalau tujuan pernikahan adalah untuk membangunan keluarga yang sakinah [mudah-mudahan cukup langgeng]. Hukum Nikah Mut'ah dan Nasnya Assalamu'alaikum ww 35 . ada tanggungjawab moral dan finansial sebagai konsekwensi dari pernikahan tersebut. Jika isteri ikut dan kita pihak suami kalah.

Atas perhatian Bapak-Bapak di KTPDI kami ucapkan banyak. Harap diingat bahawa sisi mulia ajaran Islam adalah untuk meningkatkan harkat derajat wanita. Sebahagian berpendapat larangan ini diberikan pada "yaum khaibar". "kami melakukan mut'ah pada masa Rasul dan Abu Bakar tetapi tidak pada masa Umar". Jadi.3. saya khawatir kita justru akan jatuh pada prilaku yang tidak menghargai wanita. hukumnya dan nasnya. sebahagian berpendapat pada perang tabuk.Saya mohon keterangan mengenai seluk beluk Nikah Mut'ah. saya hanya mengutip dari Ibn Rusyd. Nadirsyah Hosen 3. salam. Dengan melakukan mut'ah. Jumhur sahabat dan fuqaha mengharamkan nikah mut'ah ini. 48. sebahagian berpendapat pada "yaum al-fath". "aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata. Apa yang saya tulis di atas bukan pendapat saya pribadi. "tidaklah ada mut'ah itu kecuali rahmat dari Allah yang diberikan kepada ummat Muhammad. Diriwayatkan Ibn Abbas berkata. juz 2. Ibn Abbas diriwayatkan telah menghalalkan nikah mut'ah dengan berdasar QS an-Nisa ayat 24 yang menurutnya ada tambahan "ila ajalim musamma" (sampai pada waktu tertentu). sebenarnya yang mengharamkan mut'ah itu bukan Rasul tetapi Umar bin Khattab. h. hanya saja mereka berbeza dalam menentukan bila larangan ini ditetapkan. Saya menyarankan agar kita berhati-hati dalam masalah mut'ah ini. Bidayatul Mujathid. menurut Ibn Abbas. dan kalaulah Umar tidak mengharamkannya maka tidaklah ada yang melakukan zina kecuali "orang yang telah rusak moralnya". Kahwin atau nikah gantung 36 . terima kasih Wassalam Jawapan: Ass wr wb Sebagaimana yang kita ketahui bahawa masalah nikah mut'ah ini telah diperselisihkan oleh para ulama. dan ada juga yang berpendapat bahawa diharamkan mut'ah pada haji wada'. Satu riwayat dari Atha' mengatakan.

Dalam Islam bolehkah kahwin gantung? Wassalam. Jawapan: Untuk apa pernikahan digantung-gantung? Jika maksud dari kahwin gantung tersebut adalah "pergaulan bebas" suami-isteri ditunda sampai pada waktu tentu, nampaknya Islam tidak melarang pola seperti ini. Ertinya, setelah menikah, adalah pasangan suami-isteri yang menentukan apakah mereka akan kumpul bersama atau tidak. Tetapi jika alasan pisah [gantung] tersebut, kerana urusan ketidaksiapan pasangan dari segi, sebut, saja material, maka pernikahan bentuk ini tidak memenuhi unsur-unsur ideal, dan dampaknya seperti ini, harus gantung segala? Paling tidak adalah makruh jika alasan kahwin gantung hanya kerana pasangan yang menikah tidak siap untuk berumahtanggga. Jadi kalau berniat betulbetul berumahtangga, fikir dulu matang-matang, dan tidak perlu pakai gantung-gantungan segala. Wa Allah 'alam bi l-shawab. wassalamu'alaikum wr.wb Noryamin Aini [4] Hamil diluar nikah

4.1. Hamil diluar nikah Assalaamu'alaikum wr, wb, Setahu saya, wanita hamil dilarang dinikahi sampai melahirkan bayinya. Bagaimana jika ada kes di indonesia, pacaran sampai hamil, kemudian mereka menikah. bagaimana status pernikahannya? Apakah hubungan yang terjadi setelah menikah paska kehamilan itu berstatus zina? saya pernah mendengar, setelah bayinya lahir, mereka harus nikah lagi. lantas bagaimana dengan status hukum si anak? juga hukum warisnya? terima kasih. wassalaam Jawapan: Kompilasi Hukum Islam Pasal 53:

37

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikahwinkan dengan pria yang menghamilinya. 2. Perkahwinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 3. Dengan dilangsungkannya perkahwinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkahwinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Kompilasi Hukum Islam ini menjadi rujukan bagi Hakim di pengadilan Agama di seluruh Indonesia. salam hangat, Nadirsyah Hosen 4.2. Menikah setelah "kecelakaan" Assalamualikum.ww Sebenarnya saya baru hari ini mengenal isnet dan pada pertemuan pertama hari ini saya ingin bertanya mengenai KAHWINAN KECELAKAN Maksud saya bengini, jika ada sepasang muda mudi dalam bergaul / pacaran telah melakukan hubungan suami isteri yang memang belum masanya yang masih diharamkan untuk mereka. Kemudian yang perempuan hamil dan yang pria tanpa banyak tingkah mahu bertangungjawab dan pada akhirnya mereka menikah dan mengadakan pesta perkahwinan dan saat umur kandungan yang sudah cukup besar. Yang ingin saya tanyakan adalah: 1. Apakah menikah dengan cara begitu sah menurut Islam dan diredhai oleh Allah swt? dan bagaimana selanjutnya? 2. Apakah yang dimaksud dengan anak haram Jawapan: Assalamualaikum wr.wb. 1. Pernikahan yang dilakukan oleh mereka tetaplah (sah) secara hukum. Ridho atau tidaknya Allah akan sangat tergantung dari perbuatan mereka setelah menikah. Tapi perlu diingat menikahkan mereka bukan bererti menjatuhkan / menghapus dosa akibat berzina dan juga tidak membatalkan hukuman yang berlaku (jilid atau rajam). 38

2. Anak haram dalam Islam adalah anak hasil perzinaan atau yang didapat melalui hubungan sebelum menikah. Anak tersebut tidak mendapat warisan dari ayahnya walaupun sang ayah adalah pria yang menghamili ibunya dan kemudian menikahinya. Hal ini sesuai dengan hadis yang di riwayatkan oleh Amru bin Su'aib dari ayahnya dari kakeknya Nabi SAW bersabda: "Barang siapa yang berzina baik dengan wanita yang bebas atau hamba perempuan maka anaknya adalah anak zina yang tidak mewarisi dan tidak diwarisi " HR Tirmidzi Wa Allah A'lam bi As Showab Wassalamualaikum wr.wb. A. Kasyful Anwar, Kairo. 4.3. Hamil di luar nikah oleh non-muslim A non-muslim friend of mine in Kuala Lumpur had an intimate love relationship with a muslim girlfriend and she is about 4 months pregnant. Is she punishable under Islam laws and what are they? He doesnt plan to convert to Muslim, but want to marry her. Does Islamic laws applicable to non-muslim in this case? Jawapan: If she repents to Allah, Allah may forgive her. She should be punished after labour if Malaysia follows Islamic law strictly. If not, it is up to Allah in the hereafter. According to Islamic law, your friend cannot marry her unles he converts to Islam.... If you have further question, please do not hesitate to contact me. salam, Nadirsyah Hosen 4.4. Menikahi wanita yang sedang hamil Assalamualaikum Wr. Wb. Saya mohon pengarahan untuk hal-hal berikut ini : - Apakah sah menikahi wanita yang sedang dalam keadaan hamil

39

- Pacar adik saya telah hamil, bagaimana hal yang sebaiknya dilakukan (pacar adik saya sudah bekerja, umur 24 tahun, adik saya masih kuliah, baru akan sidang sarjana, umur 27 tahun) - Bagaimana kalau dilakukan pernikahan dalam keadaan sekarang, agar si bayi mempunyai ayah, kemudian setelah melahirkan, di ulang lagi pernikahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb. Jawapan: Assalamu 'alaikum w.w Prof. Dr. M. Mutawalli asy-sya'rawi ketika ditanya masalah ini menjawab sbb: Jika bibit pertama memang berasal dari lelaki tersebut, maka anak itu dengan pengakuan keduanya sah menjadi anak mereka. Kalau siraman pertama bukan dari lelaki yang akan mengahwininya, maka perkahwinan itu batal. Adapun mengenai pezina yang ingin bertaubat, beliau mengatakan, kalau mereka berada di negeri yang memberlakukan hukum Islam, untuk boleh diampuni dosanya, orang itu harus mengakui perbuatannya dan diberi hukuman atas perbuatannya itu. Kalau terjadi dalam negara yang tidak memakai hukum Islam, orang itu harus merahasiakan perbuatannya dan bertaubat dengan sungguhsungguh (taubatan nasuha). Selalu beristighfar mohon pengampunanNya dan tidak lagi mengulangi perbuatan itu (Anda bertanya Islam menjawab, jilid 1-5, Prof. Dr. M. Mutawalli asy-sya'rawi). Allahu a'lam. Wassalamu 'alaikum ww 4.5. Hak anak yang lahir diluar nikah Saya ingin tanyakan apakah anak diluar nikah dapat menuntut hak atau dapat marga Bapanya kalau anak itu lahir 3 bulan sesudah nikah Jawapan: Ass wr wb 40

Nah. bila usia kehamilan dibawah enam bulan dan benih itu dari pacar ibunya yang kemudian jadi suami ibunya. Wassalamualaikum.wb Jawapan: Kedua pendapat itu benar. Terima kasih Wassalamualaikum. Nadirsyah Hosen 4.wb 4. tapi mengapa banyak orang yang melanggarnya. Kenapa? kerana usia kehamilan minimun dalam Islam itu enam bulan.wb. ulama mengatakan status hubungan hukum si anak itu hanyalah dengan si ibunya bukan dengan Bapanya meskipun benihnya dari si suami ibunya itu. Masalah muncul kalau pernikahan dilangsungkan saat usia kehamilan sudah di atas enam bulan.7. wr. Kita semua tahu bahawa Zina itu dosa besar. Jadi. Mengenai marga itu masalah adat semata. Manakah yang benar? Tolong diberi penjelasan yang benar. Menikahkan anak hasil perbuatan zina Assalamualaikum. Ada teman saya yang lain mengatakan bila usia kandungan belum 6 bulan maka anak yang kelak dilahirkan masih dapat diwalikan.6.Anak itu hanya punya hubungan hukum ke ibunya. maka status anak itu adalah anak suami dan isteri serta hubungan hukumnya dengan Ibu-bapa menjadi jelas. wr. Kata teman saya kalau seseorang melakukan perbuatan Zina dan kemudian hamil lalu menikah. Al-Haq min Allah salam. bila anak yang dilahirkannya itu perempuan maka anaknya tersebut bila menikah tidak dapat diwalikan harus dengan wali hakim. tapi untuk masalah syara' anak itu tidak punya hubungan hukum dengan suami ibunya (baik suami itu yang telah menghamili ibunya sebelum nikah atau orang lain). Apa mungkin mereka tidak tahu sangsinya. wr. Menikah setelah hamil muslim dan non-muslim 41 .

Kalau sudah berkeinginan dan sesuai ya menikahlah. tapi oleh yang lain. pria tak memerlukan wali. 3. Orangtua yang tak merestui anak lelakinya menikahi wanita hamil sudah benar... Kalau diterapkan hukum Islam. maka yang laki-laki seharusnya menjalani rajam... 2. Wb. Bagaimana jika orang tua laki-laki tidak merestui pernikahan mereka.. biarpun yang perempuan telah masuk islam? 3. Orang tua laki-laki tak punya hak melarang anak laki-laki mengambil keputusan. Bagaimana hukumnya seorang laki-laki membiarkan seorang perempuan hamil akibat perbuatan mereka sendiri dikeranakan tidak direstui oleh orang tua laki-laki? 4. mereka sering makan siang bersama dan pulang pejabat bersama. mereka satu pejabat dan beda agama. maka dia boleh menyerahkan perwaliannya kepada wali hakim. Padahal Islam jelas ingin menumpas perzinahan. Apakah hukumnya menggugurkan kandungan? Jawapan: mudah-mudahan keinginan islamnya bukan kerana hamilnya. Jika si wanita orang tua dan semua walinya non muslim.Assalamu 'alaikum Wr. Yang memerlukan wali adalah pihak wanita. Yang jadi pertanyaan adalah 1.. taubat yang sebenarnya. 1. Ada sepasang laki-laki & perempuan.siapa tahu hamilnya bukan kerana anaknya. Pria yang menghamili itu sudah berbuat dosa besar. Di dalam Islam. apakah pernikahan itu sah. yang laki-laki Islam sedang perempuan protestan. Setelah 3 bulan diketahui si perempuan hamil dan menyatakan keinginannya untuk masuk islam. Pada suatu saat kerana seringnya mereka bertemu dan mempunyai perasaan suka sama suka sehingga terjadi perbuatan zina. Apakah laki-laki tersebut wajib untuk menikahinya (tentunya setelah si perempuan masuk islam)? 2. 42 . mudah-mudahan dia taubatan nasuha. Karena bisa tersebar bahawa islamisasi dg hamilisasi.

. Sesungguhnya hamba yang mu'min lebih baik dari orang musyrik.1. Wa Allah 'alam bi-shawab. tidak ada hambatan sama sekali. Bagaimana pernikahan jika dilakukan oleh beza harokah. Pernikahan beza harokah Assalamu'alaikum. sebelum mereka beriman. Wassalam. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 43 . Tergantung alasannya.. kalau alasannya keselamatan nyawa si ibu. secara hukum dan teologis. Sementara menikah dengan calon pasangan yang berbeza harokah.. Dalam Islam tidak ada larangan untuk kahwin antar suku. kesihatan si bayi. maka insyaallah haram. Sesungguhnya wanita hamba yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik. sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.insyaallah itu boleh.4..2. yang dilarang adalah mengawinkan seorang Muslim/Muslimah dengan orang kafir. walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanitawanita mu'min) sebelum mereka beriman. Mereka mengajak ke neraka. Noryamin Aini 5.. “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik. wassalam Muaz [5] Kahwin Berlainan Agama dan Suku 5. Pernikahan antar suku Bagaimana bila orangtua melarang anaknya menikah dengan orang lain suku? Jawapan: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. QS 2: 221. Kalau semata-mata kerana malu hamil tak punya suami.??? Jawapan: Islam dalam fiqh hanya melarang wanita muslimah menikah dengan lelaki non-muslim. walaupun dia menarik hatimu.

dan ia perlu diberi penyuluhan tentang Islam. QS 49: 10. padahal ia sama-sama beriman. akhirnya pernikahan tersebut menjadi berantakan (belum cerai) dan puteri tersebut dinikahkan dengan laki-laki lain yang masih saudara (jauh). “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara.(perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. Pertanyaan ini masalah hukum perkahwinan dalam Islam. maka mereka belum memahami Islam. Masih banyak orang-orang termasuk orang Islam yang tidak senang mengawinkan anaknya dengan suku/bangsa lain. Ahmad Zubair 5. teman kami (seorang puteri) yang baru masuk Islam. supaya kamu mendapat rahmat". sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenalmengenal. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah. Assalamu'alaikum wr. Kahwin berlainan agama tidak diresturi orangtua. tetapi ketakwaannyalah yang harus dilihat: QS 49: 13. Maka menjadi kewajiban kitalah untuk memberi penjelasan kepada mereka.3. Bagaimana hukumnya dalam Islam bagi puteri tersebut apakah berdosa? sebab secara resmi (Agama) belum bercerai dengan suaminya yang terlebih dahulu dan bagaimana menasihati puteri tersebut atau jalan keluarnya? 44 . namun pernikahan ini tidak direstui oleh Ayah puteri tersebut dikeranakan perbezaan agama. “Hai manusia. Wassalam. menikah dengan teman kami juga. Kerana bukan sukunya yang menjadi ukuran dalam Islam. Orangtua yang melarang anaknya untuk menikah dengan suku lain. Setelah mengalami hambatan. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Peristiwa ini terjadi beberapa bulan yang lalu.wb Kami adalah orang yang awam tentang hukum Islam dan kebetulan ada seorang teman kami yang baru masuk Islam muallaf.

Sangat disayangkan bahawa perkahwinan antar diperkenankan di dalam Islam. Namun bila menikahnya di bawah tangan dan tidak tercatat di KUA. Dari jauh. namun sudah masalah keluarga dan masalah agama (Islam dan non-muslim).. “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik. Pernikahan Antar Agama Menurut Islam Bagaimana menurut hukum Islam pernikahan antar agama? & di negara mana saja dapat melangsungkan pernikahan tersebut tetapi secara Islam. sebelum mereka beriman. menurut negara kita dia belum menikah:-( Sehingga boleh saja orangtuanya menikahkan dia dengan orang lain. Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya masalah ini cukup sensitif. Kasarnya. mengapa? kerana secara hukum negara kita. salam. Nadirsyah Hosen 5. posisi rakan puteri anda itu tidak kuat. urusannya jadi rumit. sesuai ayat berikut: agama tidak QS 2: 221. silahkan berkonsultasi dengan ketua KUA setempat. Saran saya.. walaupun dia menarik hatimu. Sesungguhnya wanita hamba yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik.. saya berdo'a agar masalah ini cepat selesai dan memuskan kedua belah pihak.4. mengingat masalah ini bukan lagi sekedar masalah hukum perkahwinan.Jawapan: Assalamu 'alaikum wr wb Ketika rakan puteri anda itu menikah (setelah dia masuk Islam) apakah menikahnya di KUA atau di "bawah tangan"? Sebab kalau dia menikah di KUA maka silahkan hubungi KUA itu lagi dan boleh mengajukan pembatalan perkahwinan rakan anda yang kedua itu (dengan saudara jauhnya). Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita45 .

tetapi bererti anda melanggar larangan Allah. Apakah si laki-laki berhak layaknya suami isteri terhadap si wanita (selama ini mereka masih hidup terpisah/rumah masing-masing) 46 . Boleh saja anda kahwin dinegara yang tidak memperhatikan agama dalam perkahwinan. walaupun dia menarik hatimu. bererti anda berbuat dosa kepada Allah. sebenarnya pihak keluarga si wanita juga tidak setuju dengan hubungan tersebut tapi sampai detik tersebut. Masalah sekitar perkahwinan antara Muslim dengan Non-Muslim Assalamualaikum wr. Setelah beberapa waktu kerana merasa tertekan kerana ditentang keluarganya si wanita agak berubah fikiran. dia pacaran lagi dengan laki-laki yang muslim.5. Sesungguhnya hamba yang mu'min lebih baik dari orang musyrik. keluarga si wanita tidak mengetahui bahawa si wanita sudah kahwin secara non muslim kerana keduanya merasa saling sesuai dan punya komitmen masing-masing tetap pada agamanya. Bagaimana status perkahwinannya. sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.. Mereka mengajak ke neraka. Yang ingin saya tanyakan: 1. Apakah sah perkahwinan si wanita muslim tersebut dengan laki-laki non muslim itu.wanita mu'min) sebelum mereka beriman. baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum yang lain/negara. Ahmad Zubair 5. wb.. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. Si laki-laki sudah tahu semua kejadian yang menimpa si wanita dan tetap bersedia menikah dengannya dan akan melupakan masa lalunya. Wassalam. Saya punya cerita : Seorang wanita sudah terlanjur menikah secara non muslim dan secara diam-diam/hanya diketahui keluarga pihak laki-laki (yang non muslim). dengan sedikit frustasi.? 2. Namun si wanita belum pernah melakukan hubungan suami isteri dengan laki-laki tersebut. dengan alasan belum merasa puas hatinya sampai mereka melangsungkan pernikahan di luar negeri yang mengizinkan pernikahan antar agama..

1/1974 tidak sah! Kerana itu tidak ada perkahwinan antara keduanya di mata hukum (apalagi ternyata pernikahan itu secara diam-diam dan belum dicatat di catatan Sipil). wb. Pernikahan antara wanita muslim dengan pria non-muslim ditinjau dari sudut hukum Islam maupun UU No. Nadirsyah Hosen 5. salam. kerana dia masih mengharapkan si wanita mahu menjadi suaminya. Terima kasih wassalammualaikum wr. apalagi kalau dengan kerelaan melupakan masa lalu wanita itu. Bagaimana seharusnya sikap si laki-laki muslim. 3. 4. kalau tidak ini boleh jatuh ke zina. Jawapan: 47 . maka keluarga wanita berhak mengajukan pembatalan perkahwinan ke pengadilan.3. 2. sampai saat ini status dia di mata hukum belumlah menikah. Menikahi gadis dari keluarga Pendeta Seorang sahabat dekat (muslim) menanyakan kepada saya tentang keinginannya menikahi seorang gadis dari keluarga pendeta. alangkah baiknya kalau ada pria muslim yang bersedia menikahi dia. Bagaimana hukumnya? Mohon advis sebagai bahan referensi untuk menyarankan sesuatu kepada sahabat saya tersebut. Soalnya. Wanita muslim tersebut bebas menikah dengan pihak lain (yang muslim juga tentunya) tanpa harus merasa terikat dengan "perkahwinannya" yang lama. Untunglah belum terjadi hubungan suami isteri.6. Jawapan: Assalamu 'alaikum wr wb Ini jawapan singkat saya: 1. Bila memang sudah di catat di catatan sipil. Jadi. Bolehkah si wanita muslim tersebut menikah lagi dengan pacarnya yang muslim.

Si wanita juga dapat diwakilkan kepada seorang wali Islam walupun dia tidak terikat kekerabtan. Wassalamualaikum wr. 48 . Jawapan: Assalamualaikum wr.Assalamualaikum wr. Kemudian hukum tersebut menjadi sunnah jika di pria telah mengetahui bahawa si wanita ingin memeluk Islam. Kairo 5.wb. sehingga kemungkinan untuk mendirikan rumahtangga yang sakinah dapat diwujudkan.wb. Pernikahan antara pria Islam dengan wanita Katolik Assalamualaikum.7. Pada dasarnya Islam memperbolehkan seorang pria muslim untuk menikahi gadis nasrani ( lihat QS: Al Maidah ayat : 5 ). Akan tetapi I. A.. Kemudian apabila dia merasa tidak dapat menjaga dirinya (agamanya) dari sang isteri atau keluarga sang isteri lebih baik dia mencari pengganti yang lebih sesuai. Dan dalam Islam seorang anak mengikuti nasab Bapanya. Wa Allah A'lam bi As Showab.wb. Wassalam. Kebolehan tersebut ditafsirkan oleh beberapa ahli fiqh dikeranakan posisi suami sebagai ketua rumah tangga dan pembimbing sang isteri. Kasyful Anwar. Kerananya diharapkan agar sang suami dapat membimbing isteri kedalam Islam atau setidaknya menjadikan anak anaknya muslim. Bagaimana hukumnya pernikahan antara pria Islam dan wanita Katholik? Halalkah? Apakah si wanita dapat diwalikan kepada seorang wali Islam walaupun tidak terikat kekerabatan? Apakah anak mengikuti Bapa ataukah Ibu? Terima kasih. Pada dasarnya pernikahan pada kes diatas diperbolehkan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Miadah ayat 5. Syafi'I memakruhkan pernikahan seorang muslim dengan seorang nonmuslim dalam negara Islam ketika diketahui bahawa si wanita tidak dapat diharapkan ke Islamannya..

Jawapan: 1. Dengan demikian si anak perempuan ini berhak untuk mendapatkan wali hakim.8. Bagaimana cara yang baik agar Bapanya kembali ke agama Islam. janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu'min. namun ayah pihak perempuan menganut aliran kepercayaan?. Dan hanya kepada Allah kembali (mu)”. niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah. QS 4: 144. Soalan: 1. 2. “Janganlah orang-orang mu'min mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu'min. Atau dengan kata lain orangtua yang kafir tidak berhak lagi menjadi wali anak perempuan yang muslim. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. 49 . Barang siapa berbuat demikian. “Hai orang-orang beriman. Bolehkah pria tersebut menikahi wanita itu tanpa harus menyakiti ayah wanita tersebut? 3. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?” Dari ayat-ayat tersebut di atas jelas sekali disebutkan bahawa kita tidak boleh mengangkat orangtua atau saudara laki-laki sebagai wali (nikah) apabila mereka kafir. jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali. Bagaimana jalan keluar yang terbaik apabila seseorang akan menikahi seorang wanita muslim. kecuali kerana (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. QS 3: 28. Apabila kita mengikuti ayat berikut: QS 9: 23.5. janganlah kamu jadikan bapabapa dan saudara-saudaramu menjadi wali(mu). “Hai orang-orang yang beriman. Menikahi Kepercayaan wanita Muslim yang ayahnya penganut Aliran Assalamu'alaikum wr. wb. maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. Dan masuklah Islam sepenuhnya: 50 . Sudah tentu sangat boleh. Cara-caranya adalah biasa seperti kita menyampaikan kepada orang lain. maka janganlah kamu mengikuti keduanya. misalnya: a). dan si anak perempuan harus berani menceritakan hal ini kepada Bapanya berdasarkan kepercayaan yang diyakininya (Islam). walaupun mereka orang yang musyrik. maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”. “Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu. 3.Cara yang paling baik adalah menegakkan hukum Islam. b). c). “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu Bapamu dengan sebaik-baiknya. maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”. Yakinkan kepada mereka bahawa apa yang mereka anut adalah pelajaran dari Islam tapi belum lengkap dan masih tercampur dengan ajaran lain. QS 17: 23. Muslimah pasangannya Muslimin. kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu. Namun sebagai orang muslim yang harus ditaati hanya Allah saja. “Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama”. Kupas dengan ayat-ayat dan hadits. 2. dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Pergauli kedua orangtua dengan baik. Biasanya mereka menganut Ilmu para Wali yang belum lengkap dalam mengajarkan agama. Sudah tentu pemberitahuannya harus dilaksanakan secara baik sesuai dengan ayat-ayat berikut: QS 31: 15. dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Menolak ajakan mereka dalam menjalankan hal-hal di luar ajaran/hukum Islam bukan bererti menyakiti hati mereka. Ketaatan dalam ibadah harus dimurnikan: QS 39: 11.

Mulai dari nol. Wass… Jawapan: Kalau orang mahu masuk Islam. Ahmad Zubair 5.. Nah.. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.wb Saat ini saya sedang berhubungan dengan wanita non muslim. Wassalam. Mungkin inilah caranya Allah memberinya hidayah. "Bagi saya 51 .. Alhamdulillah sudah 3-4 tahun berlalu.Wr. Mudah-mudahan bermanfaat. “Hai orang-orang yang beriman. dia menjawab. dia menjadi muslim yang shalih dan kalau ditanya rakan bule yang lain mengapa dia masuk Islam. saya berfikir untuk mengajaknya masuk agama Islam sepertinya teman saya itu tidak keberatan bila memang hubungan kami kearah yang serius. Dia menyetujui walaupun dia belum banyak tahu soal Islam (jadi dorongannya hanya kerana ingin kahwin saja). Kita beri tahu bhw dia harus masuk Islam. Lalu jama'ah di sini pelan-pelan mengajari rakan bule ini yang sudah Islam dan kahwin itu akan ajaran Islam. masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan. Terimakasih. bagaimana pendapat ustadz mengenai hal ini kerana saya sangat mendambakan sekali memiliki keluarga yang insya Allah sakinah ma wadah.QS 2: 208. dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. tugas selanjutnya adalah andalah yang membina calon isteri anda yang muallaf itu. Di Australia tempat saya belajar ada rakan bule (pria) yang mahu menikah dengan muslimah indonesia. tapi banyak Komentar-komentar dari keluarga dan temanteman saya yang keberatan akan hal itu dan menyarankan untuk menjauhinya dengan alasan akan sulit untuk membina dan membentuknya menjadi karakter yang muslimah apalagi hubungan selama ini adalah hanya luarnya saja dan sangat berbeza sekali dengan hubungan berkeluarga kerana akan banyak sekali masalah dan problematikanya. Ingin Menikahi wanita non-muslim Ass.. kalau boleh saya juga mengharapkan ustadz boleh memberikan tuntunan atau petunjuk untuk memilih pasangan yang soleh dan baik.9. alhamdulillah.

Variasi hubungan suami-isteri Assalamualikum wwb. kerana si gadis mengajak untuk menikah di gereja dan menjalani keyakinan secara masing-masing. kalau anak mungkin si gadis mahu kalau nanti mendapat anak di ajarkan secara Islam. Kompilasi Hukum Islam juga mengharamkannya. Bagaimana Untuk Menikahi gadis Katolik Saya sedang menghadapi masalah berpacaran dengan gadis katolik yang kuat. berdo'alah semoga Allah menggantinya dengan wanita muslim yang sholehah. Putuskan hubungan anda. kalau boleh bagaimana cara menikahinya dalam Islam dan apa syaratnya. Jawapan: Ass wr wb MUI sudah mengeluarkan fatwa bahawa menikahi wanita non-muslim itu hukumnya haram. apalagi yang orangtuanya berbeza agama.1. pertanyaan saya apakah dalam Islam dibolehkan seorang pria menikahi gadis Kristian (katolik). kalau tak mahu: 2. Yang menikah dengan satu agama saja belum tentu boleh mendidik anak menjadi anak yang bertakwa. salam hangat..Islam agama yang paling benar!" Dia sudah punya anak.10.. Nadirsyah Hosen [6] Variasi Hubungan Suami-Isteri 6. Boleh jadi sesuatu itu indah di mata anda. Ahmad Zubair 5.. saya sarankan tempuhlah alternatif ini: 1. namun haram di sisi Allah. Kerana itu. Wassalam. Bagaimana pandangan Islam terhadap suami yang meminta isterinya untuk melakukan hungan seksual dengan berbagai variasi (maaf) 52 .. Dia bercerita bhw dia terharu melihat anak. Ajak rakan anda itu masuk Islam.

dengan demikian oral sex itu boleh-boleh saja.2.apakah itu benar?? Dan bagaimana dengan hubungan intim yang lainnya seperti maksud saya diatas???? Wassalam Jawapan: Wa alaikum salam.. Adakah Islam Larang hubungan variasi suami-isteri Apakah hukumnya dalam Islam andaikan suami isteri melakukan hubungan intim tidak seperti yang lazimnya. Kalau pun juga iseng. (dan juga bukan oral sex) namun lebih bersipat hubungan yang variative ( menurut saya loh ) setahu saya Islam hanya melarang hubungan intim dari belakang. Sebagai informasi saya masih gadis dengan usia 26 tahun dan mohon jawapannya serta terima kasih sebelumnya. tetapi ada baiknya kita cermati. Jawapan: Ass wr wb Wah. wassalam. diharamkan kecuali dilakukan dengan mengacu pada norma53 . Tidak dari dubur.. Nah. Saling ridha dan saling menghormati....anda masih gadis. 2.. Mudah-mudahan ini tidak pertanyaan iseng..tetapi pertanyaannya "serem" nih :-) Prinsip hubungan suami isteri dalam Islam adalah: 1.misalnya dengan memasukkan kemulut dan menjilat sementara si isteri merasa kurang nyaman melakukannya. iaitu Rasul dilaporkan kalau berhubungan suami isteri saling tidak melihat kemaluan [melihat kemaluan saja tidak apalagi "yang serem-serem"]. salam hangat. setubuh.. Pada prinsipnya hubungan seksual. namun kalau anda mahu mengikuti contoh Rasul itu lebih baik. Nadirsyah Hosen 6..

maka variasi hubungan seksual yang hanya mengejar kepuasan seksual. mudah-mudahan ada rakan lainnya yang dapat memastikan asal-usul periwayatan hadits ini) disebutkan bahawa Rasulullah menyarankan agar kita semesra mungkin dengan pasangan kita sebelum melakukan hubungan intim.nah untuk menegaskan ketidakbolehan anal sex ini. tolong diberi sumber hadis yang shahih mengenainya. Mengapa anal sex dilarang? Seorang doktor menjawab pertanyaan pesakit bahawa anal sex sah-sah saja.maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.. dan hubungan sejenis (sebut saja homo dan lesbi) yang tidak mungkin melahirkan keturunan tidak diizinkan oleh Islam. Batasan hubungan suami-isteri dan Anal sex Assalamun 'alaikum 1.. tanpa alasan dimakruhkan oleh banyak kalangan ahli hukum Islam. “. boleh-boleh saja. Mengacu pada prinsip pertama dan kedua di atas. Kami melihat bahawa riwayat ini mendorong kita agar betul-betul dapat menikmati hubungan seksual dengan pasangan (yang sah tentunya). 54 . ejakulasi di luar vagina).” 2.. Pertama. orang banyak yang penasaran dan mencuba yang tidak lazim.3.norma agama Islam.. Secara implisit. Kerana bertendensi pro-kreasi. asal kedua pihak merasa senang dan menjaga kebersihannya.. Onani cenderung dimakruhkan. maka segala aktivitas seksual yang bertentangan dengan prinsip ini. 3. Di dunia yang semakin kompleks ini.. Islam hanya mengenal imperasi heteroseksual. Bukti. Noryamin Aini 6. menurut hemat kami. dalam sebuah riwayat (maaf. saya tidak punya kitab hadis sekarang ini. riwayat ini tidak melarangkan kemungkinan variasi seperti yang saudara tanyakan.... cendrung ditentang oleh Islam. Wa Allah 'a'lam bi l-shawab. hubungan seksual dalam Islam bertendensi pro-kreasi (keturunan) walaupun unsur sexual gratification tidak dilarang sejauh tidak menyimpang dari ajaran agama. dan jika tidak diharamkan. minimal ia dimakruhkan. Kedua. Norma-norma inilah yang menjadi penting untuk kita bincangkan. bahkan "azal" (maaf. Terangkan apa batasan dari Al-Qur'an 2: 223.

bahkan dianggap biasa dan juga menyenangkan. Pokoknya. Justeru sebaliknya. terlepas dari asumsi doktor tadi atau tidak. adalah sangat semestinya kalau anal sex diharamkan oleh Allah SWT. disesuaikan dengan selera dan rasa serta kemudahan masing-masing kedua pihak. Dengan demikian. saya justeru tidak melihatnya demikian. antara lain untuk mencari keturunan. bahawa hubungan lelaki dan wanita (suami isteri) dalam Islam tidak hanya untuk memenuhi kepuasan "biologis". Dalam sebuah hadits disebutkan: "Barangsiapa yang mendatangi isterinya dari duburnya.Jawapan: 1. maka suatu saat akan punah manusia ini. yang dalam hal ini saluran yang darinya berhubungan dengan tempat kandungan/rahim (vagina). terserah saja. iaitu dari arah depan wanita. maka sungguh ia telah melakukan homoseksualitas kecil" (mohon kalau ada yang punya rujukan haditsnya dilengkapi). namun 55 . akan dilihat sebagai suatu yang kotor dan menjijikkan. Kehidupan yang tidak mengikut lagi kepada petunjuk Ilahi akan menjadi suatu bentuk kehidupan yang tidak saja abnormal. Maka turunlah ayat di atas menjelaskan bahawa dalam posisi. dari perspektif insan normal. Bagi seorang Muslim sejati. Ayat di atas turun kerana orang-orang Yahudi di Madinah berpendapat bahawa berhubungan dengan isteri hanya dalam bentuk satu posisi. jelas harus di tempat yang dinamai "tempat menanam benih". tindakan seksual yang anda maksudkan tidak dilihat sebagai suatu yang sihat. Logikanya. Bertentangan dengan tujuan penciptaan. rujukan ini sudah cukup untuk mengharamkannya. 2. Jika anal sex lalu menjadi halal. tidak mungkin seorang wanita akan merasakan "kenyamanan" dengan sexual performence yang anda maksudkan. Namun dalam hal object hubungan itu sendiri. Ketiga. Oleh sebab itu. Dilarangnya anal sex dalam Islam. Tuhan telah menciptakan kedua jenis manusia ini (pria-wanita) dan dilengkapi dengan alat kelamin sebagai jalan pemuasan "biologis"nya. Sementara posisi yang lain dianggap haram oleh mereka. Kedua. dimana pria dan wanita diciptakan agar terjadi ketertarikan satu sama lain dalam rangka menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. bahawa anal seks dapat menyenangkan kedua belah pihak. Kenapa demikian? Kerana jelas sekali. pertama kerana ada syariat yang melarang. Namundemikian. naturally speaking. 3. lebih dari itu mempunyai tujuan-tujuan yang lain.

. termasuk dalam dunia hubungan antar jenis (pria-wanita). 6. Saya sendiri sedikit ada keinginan untuk berbuat demikian.menjadi kehidupan yang "out nature" (tidak fitri). Apakah hukumnya Oral seks dalam Islam Assalamu'alaikum ww Saya pria 33 tahun dan sudah menikah." kata beliau (S). Jawapan: Hukumnya tidak haram.4. termasuk "menetek". Sekali waktu pernah kami membaca tentang oral sex sebagai pendahuluan hubungan intim suami-isteri. 6. mungkin kerana pingin tahu. Bagaimana tentang hal ini menurut Ustadz? Tolong dijawab dengan dalil yang jelas. Mohamad Joban.tidak ada pengaruhnya. semua badan isteri itu halal disentuh oleh suami. "Ciumam adalah utusan cinta. M.5. Yang dimaksud dengan menetek lebih dari 4 kali itu adalah anak bayi yang lahir bukan dari ibu yang menetek. alhamdulillah selama ini hubungan saya dengan isteri tidak ada masalah. Dalil diharamkannya adalah ayat yang anda kutip dan juga hadits nabi yang saya kutip tersebut di atas. Menetek ke isteri dalam rangka memberikan rangsangan Pada suatu hari saya ditanya oleh teman tentang . yang selalu mencari jalan-jalan syaitan dalam pemenuhannya. Boleh/tidak (halal/haram) apabila sebelum berjima' menetek ke isteri dalam rangka memberikan rangsangan? Saya mendapat Informasi yang perlu di TABAYUN (dikarifikasi) adalah haram apabila lebih dari 4 kali. Wassalam. Syamsi Ali. Pada perbincangan berdua biarpun dengan malu-malu ternyata isteri saya juga ada keinginan 56 . Kehidupan seperti ini akan mengikut kepada hawa nafsu yang jahat. maka anak itu menjadi anak susu kalau menetek kapada seorang perempuan. Wassalam. New York. Malah Nabi menyuruh sebelum kita bersetubuh dengan isteri untuk memberi rangsangan dulu. Kalau anak itu sudah besar maskipun menetek lebih dari seratus kali -misalanya.

Betapa pandainya Imam Abu Hanifah. Apakah yang demikian itu dilarang? Beliau menjawab. Jawapan: Assalamu 'alaikum ww. dan saya berharap pahalanya semakin besar. Adapun sebagiannya saya nukilkan sebagai berikut : ''Dan diriwayatkan dari Abu Yusuf: saya pernah bertanya kepada Imam Abu Hanifah mengenai seorang laki-laki yang menyentuh kemaluan isterinya dan si isteri menyentuh kemaluan suami untuk membangkitkan nafsunya.'' (Hasyiyah Raddul Mukhtar 'Ala ad-Durr al-Mukhtar. sehingga memerlukan cara-cara lain. 5: 234). suami melihat kemaluan isteri dan isteri mempermainkan dan mengecup kemaluan suami. Pada bahagian lainya beliau mengatakan: Di dalam masyarakat seperti masyarakat Amerika serikat dan masyarakat barat lainnya. Bukankah kalau dia meletakkannya di tempat yang haram dia berdosa? Demikian pula jika ia meletakkannya di tempat yang halal maka dia mendapatkan pahala. yang kadang-kadang hati kita tidak menyetujuinya. Barangkali beliau (Imam Hanafi) mengisyaratkan kepada hadits berikut : ''Pada kemaluan setiap orang diantara kamu itu ada sedekah. Dr.'' Benar. Bagaimana hukumnya oral seks dalam Islam? Atas jawapannya saya ucapkan terimakasih. namun kami berdua belum berani kerana belum tahu hukumnya dalam Islam.untuk itu. ''Para sahabat bertanya. dan sebagainya. Yusuf Qardhawi membahas masalah ini dengan cukup panjang dalam menjawab pertanyaan yang sejenis dengan ini. Ini merupakan suatu persoalan dan 57 . seperti bertelanjang bulat. ''wahai Rasulullah jika salah seorang diantara kami melepaskan syahwatnya (mencampuri isterinya) itu mendapat pahala?'' Beliau menjawab. terdapat tradisi dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan biologis antara suami-isteri yang berbeza dengan kebiasaan kita. dan kesimpulan beliau adalah dibolehkannya masalah itu dilakukan oleh suami isteri. ''Tidak. mudah-mudahan Allah meridhainya''. yang apabila sudah terbiasa boleh tidak menarik dan tidak membangkitkan syahwat lagi. Apakah kamu cuma menghitung kejelekan saja tanpa menghitung kebaikan?''.

Wanita/isteri diperlakukan tidak terhormat.491-492).' Ada yang bertanya: "apakah pengantarnya ya Rasulullah?" beliau menjawab "Ciuman dan perkataan" Dalam kaitan oral sex ada dua hal yang menonjol: 1. Sperma dimimum ketika Oral seks Saya mahu tanya masalah oral seks. Berkaitan dengan ini ada dua hadis yang relevan untuk dikemukakan : Hadis Riwayat Abu Manshur dan Adh Dahilami dalam musnad Al Firdaus dari hadis Anas: Jangan sekali-kali seorang diantaramu mencampuri isteri seperti bercampurnya binatang. Ternyata kita tidak mendapatkan nash yang shahih dan sharih yang menunjukkan haramnya tindakan-tindakan suami-isteri seperti itu. KTPDI 6. membaca Al Qur'an. Dan tidak boleh sesuatu itu dikatakan haram kecuali jika ditemukan nash sharih dari al-Qur'an atau sunnah yang mengharamkannya. bernasihat kepada anak-anaknya.mengharamkannya --atas nama agama-. maka pada dasarnya adalah boleh. melantunkan pujian pada Allah. Yusuf Qardhawi. Wassalamu 'alaikum ww. tetapi hendaklaha ada pengantarnya. dalam kegiatan oral sex (dipaksa) digunakan untuk hal yang tak sesuai. Dr. Menggunakan mulut yang biasa untuk berdo'a. hal. bagaimana hukumnya dalam Islam apabila sperma "diminum" oleh si perempuan ketika oral seks. Kalau tidak terdapat nash. Semoga hal ini bermanfaat bagi Bapak sekeluarga.'' (Fatwa-fatwa kontemporer jilid 2.6. halal atau haram? Jawapan: Dalam Al Baqarah 223 Allah berfirman: “Isteri-isteri kamu adalah ladang kamu maka datangilah ladangmu sesukamu” Praktek yang dikehendaki Allah diajarkan melalui RasulNya. Bukankah oral sex ini peri laku binatang? 58 .juga merupakan persoalan lain lagi.

dan sebaliknya alangkah rendahnya seorang laki-laki yang memperlakukan isterinya bagai binatang.. Jawapan: wa'alaikum salam wr.. Pengasuh yang terhormat. Yang ingin saya tanyakan adalah. 6. Sunnah Rasulullah dalam bergaul dengan isteri adalah bero'a (Ya allah jauhkan aku dari syaiatan.7.. Wassalamu'alaikum. Kalau laki-laki sudah ejakulasi. mendahului aktivitas jima' dengan pujukrayu/bercakap.2. atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih. Bolehkah menggauli isteri melalui "jalan belakang" Assalamu'alaikum. Al Baqarah 222223. wassalam Muaz Junaidi. 228 menurut Dr Yusuf Qardawi : anna syi'tum (bagaimana saja kamu kehendaki) maksudnya dengan cara bagaimana saja yang kamu pilih selama kamu lakukan ditempat menanam benih iaitu vagina sebagaimana disebutkan dalam ayat 222.. maka dia tak mampu lagi melakukan jima' yang memberi kepuasan pada isterinya. wb. silahkan anda sendiri mengambil kesimpulan. menutup tubuh (suami isteri dengan kain).? ( bukan anal sex) Saya kira cukup sekian.. Berdasarkan hadis yang saya kemukakan dan juga esensi dari oral sex.bolehkah menggauli isteri melalui "jalan belakang". dan jauhkan syaitan dari apa yang Engkau berikan [rezeki] kepada kami). wallaahu 'alam. 59 . saya ingin mengajukan pertanyaan mengenai variasi hubungan suami isteri. pada prinsipnya hubungan suami isteri itu ada di QS. Saya berpendapat alangkah terhormatnya seorang laki-laki (suami) kalau boleh menghormati isterinya.

Semuanya diserahkan pada kesepakatan dan kondisi suami-isteri tersebut. Perlu diketahui bahawa pasangan ini kedua-duanya bekerja di luar rumah dan sesampainya di rumah sang isteri harus mengerjakan pekerjaan rumahtangganya (tidak punya pembantu). mencium. Secara tegas bahawa dilarang menggauli isteri melalui jalan belakang. maaf. Hal ini berlangsung sejak awal pernikahan. dan jawapan suaminya ternyata tidak ada masalah. Sang isteri pernah satu kali menanyakan hal tersebut pada suaminya.Apakah sang suami tersebut.8. Yang dikhawatirkan. mudah-mudahan bermanfat. Frekuensi hubungan suami isteri Assalamu'alaikum wr. tapi "bertemunya" hanya 1 bulan satu kali..bercumbu. jika yang dimaksudkan adalah duburnya. dan sekarang sudah dikurniai seorang anak. normal? . sang suami malah mencari 'sesuatu' di luar rumah (Na'udzubillah).Ada pendapat yang mengatakan bahawa salah satu penyebabnya adalah kerana sang suami gengsinya terlalu besar untuk 'minta' kepada isterinya. wassalam Muaz Junaidi. 6. jangan meninggalkan isteri/membiarkan isteri setelah puas/ejakulasi.wb. . Benarkah pendapat itu? Jawapan: Assalamu 'alaikum wr wb Tidak ada ketentuan yang khusus mengatur soal frekuensi hubungan suami isteri dari sudut kaca mata Islam. tunggu sampai isteri juga merasa puas. jangan langsung mencampuri. Apakah ada ketentuan dalam Islam mengenai. frekuensi berhubungan antara suami-isteri? Kerana ada pasangan yang pernikahannya baru berjalan lebih kurang 2 tahun.. Yang penting adalah keridhaan kedua belah pihak. Jikalau sang isteri merasa frekuensi itu 60 .

misalnya mimpi. Maka mengenai isteri di atas. Perlukah mandi junub jika tidak terjadi sex intercouse Assalamu alaykum. maka sang isteripun wajib mandi. Wallahu A'lam! M. apabila seorang isteri melayani suaminya di tempat tidur sahaja sang suami puas apakah wajib bagi si isteri untuk mandi junub meskipun tidak terjadi sexual intercourse? Jawapan: Wajibnya mandi junub seseorang kerana dua hal: Pertama. jika kedua kemaluan (maaf. walaupun kedua-duanya atau salah satunya tidak mencapai orgasme dalam hal ini. Nadirsyah Hosen [7] Haid dan Mandi Junub 7. Tapi jika ternyata tidak bersentuhan dan juga tidak mengeluarkan air mani (orgasme) maka tidak diwajibkan. tergantung bagaimana situasinya di saat memuaskan suaminya.2. yang menurut hadits nabi. Amin salam hangat.1. Hal ini dua-duanya berlaku bagi pria mahupun wanita. Berbaul dengan isteri setelah haid berhenti 61 .perlu diperbanyak diskusikan saja dengan suami. maka sudah dianggap melakukan intercourse dan telah diwajibkan untuk melakukan mandi wajib. Syamsi Ali. Sikap terbuka diperlukan agar rasa curiga boleh dihilangkan. Jika ternyata alat kelamin keduanya bersentuhan. Saya ingin tanya. Keluarnya air mani ini tidak saja lewat intercourse. intercourse. walau tidak mencapai orgasme. Saya berdo'a agar Allah merahmati dan memberkahi hubungan suami-isteri yang dilakukan anda dan suami. tapi mungkin dengan cara-cara lain. penis dan vagina) suami isteri telah bersentuhan. 7. kerana keluarga air mani. Kedua. tentu saja suami punya alasan tertentu untuk hanya melakukan hubungan satu kali dalam sebulan.

kemudian mandilah sehingga apabila kamu melihat dirimu bersih dan suci maka sholatlah dua puluh empat atau dua puluh tiga malam dan hari (HR. Jawapan: Assalaamu'alaikum wr. maka apabila engkau haid maka tinggalkanlah sholat dan kalau telah selesai maka mandilah dan sholatlah. wb. membaca Al-Quraan. 2. 1. Menggauli isteri sebelum bersuci.. Kombinasikan kedua hadits tersebut di atas. wb. 2. puasa.Abu Dawud Kitab Thohaaroh) Dari kebiasaan seseorang tahu akan warna darah haidnya pada saat deras-derasnya. Batas haid. Bila batas Haid itu berakhir. Mandi disini adalah mandi hadas besar (mandi junub). tapi keesokan harinya ada darah lagi yang keluar. Bolehkah kita menggauli Isteri kita disaat darah Haidnya sudah berhenti tapi beliau belum mandi. 3. Kalau darah tersebut berwarna agak kehitaman sebagaimana sudah biasa diperhatikan maka itu adalah darah haid. Ana mahu tanya pak Ustadt: 1. Nabi SAW bersabda: . Akan tetapi kalau darahnya tidak berwarna lain (tidak seperti biasa saat haid) maka sholatlah kerana sesungguhnya itu adalah basah-basah (HR. Wassalamu'alikum wr.Assalamu'alaikum wr. Vagina) kemaluanya saja. Kalau begitu tinggalkan sholat. Setelah mandi barulah kita boleh melakukan aktivitas ibadah seperti. setelah isteri selesai Haid.wb. cuma membersihkan (maaf. 62 . bersetubuh dengan isteri dan sebagainya. Jazakullah Khoiron katsiron atas jawapanya. Bagaimana hukumnya bila kita bersenggama. sholat.Abu Dawud Kitab Thohaaroh) Tidak lain itu adalah gangguan syaitan kerana itu tentukanlah masa haid-mu enam atau tujuh hari menurut ketentuan Allah..

. (maaf) Namun Isteri Menutup dengan kain dari pusat kebawah. Selesai haid silahkan mandi junub. 63 . Aishah menceritakan bahawa Nabi suka bercumbu dan tidur-tuduran dipaha saya ketika saya sedang haid. setelah itu boleh sholat dan bersetubuh. apakah ini dibolehkan secara agama? Jawapan: Hukum bercumbu dengan isteri yang dalam keadaan Haid adalah boleh.".3. Malah Nabi (S) sendiri mengatakan: "Perbuat apa saja dengan isterimu (ketika dalam kadaan Haid). Dari hal tersebut Isteri mungkin mencapai orgasme. jangankan bersetubuh. kerana kalau hal itu tidak boleh akan berbahya bagi suami yang mungkin nafsunya datang pada saat isteri sedang haid. Dalam Syariat agama Yahudi kalau si isteri sedang haid. Bercumbu semasa isteri sedang Haid Assalamua'laikum Wr Wb Yang saya ingin tanyakan adalah : Suami Bercumbu dengan Isteri sementara Isteri dalam keadaan Haid. tidur besama saja tidak boleh. Maaf salah-kurangnya. Wass. isteri boleh disetubuhi dalam keadaan haid.wr. atau sebaliknya.. tapi jauhi jima dan dubur.3. Dalam keadaan haid isteri mesti dijauhi." Inilah kelebihan Islam. Sebaliknya dalam syriat agama Nasrani. Selesai bersetubuh mandi junub. Dan hal itu juga dilakukan oleh Nabi (S) seperti yang diceritakan oleh isterinya Aisyah: bahawa Nabi (S) suka mencium dan bercumbu dengan isteri-isterinya pada saat mereka sedang haid.wb. bersentuhan atau duduk. Wardhana Hadi S 7. Kalau ada darah sisa di CD (agak kekuning-kuningan) cukup dibersihkan farajnya dan berwudhu sebelum melakukan aktivitas ibadah lain.

5. kan dilarang dalam agama. Islam adalah agama wasat (pertengahan) dan fitrah. (Menyetubuhi isteri melalui dubur baik dalam keadaan haid atau tidak.. Bolehkah melakukan onani semasa Haid Assalamu'alaikum wr. tetapi tidak pakai shampoo apakah boleh (suci). wassalamu 'alaikum ww. Sepanjang itu tidak termasuk kategori jima' (memasukkan alat laki-laki kedalam alat kelamin wanita). Terima kasih Jawapan: Assalamu 'alaikum ww. hukumnya haram dan dilaknat oleh Allah SWT) Wallhu 'alam Mohamad Joban. Mandi wajib tanpa menggunakan shampoo Assalammualaikum wr. KTPDI 7. Ustadz. Lansung saja. 64 . dan membahayakan untuk kesihatan. yang kedua terlalu lemah. Pertanyaan saya begini: Sehabis berhubungan badan dengan isteri itu khan harus mandi. boleh berbuat apa saja asal bukan jima dan dubur. wb. Bersenggama dengan isteri yang sedang haid. tetapi dalam mandi tersebut rambut tetap basah (sekujur tubuh).wb. Apakah boleh kita mengonani pasangan kita dan terutama sewaktu kita sedang berhalangan/haid? (maaf . maka dia dibolehkan.4. Saya pernah baca hadis "perbuatlah segala sesuatu kecuali jima". 7...Kita lihat yang pertama terlalu keras.kasar). Saya mohon petunjuk dari bp.

Mendahulukan mencuci bahagian yang kanan atas yang kiri. Yang disaratkan dalam mandi besar adalah basahnya sekujur tubuh termasuk semua rambut.wb. Kasyful Anwar: Yang utama dalam mandi jubub itu adalah : 1. [8] Poligami 8. Tambahan atas petunjuk ustaz A.Terima kasih.1. Sunnah pula : a. Wassalammualaikum wr... 2. wb. Kairo. b. Jadi bukan sampoaannya yang disyaratkan. Assalamu'alaikum Wr. Wassalam Hasanain Juaini. minimum satu kali. Kasyful Anwar. Jawapan: Assalamualaikum wr. Poligami dalam Islam Yth : Bpk/Ibu Pembina. c. Apabila hendak mengulaginya (hubungan kelamin) Hendaklah kedua pasangan itu mencuci kemaluan terlebih dahulu dan mengambil wuduk. Wb.wb. Wassalamualaikum wr. A. Niat menghilangkan hadas besar kerana Allah. Amin Semoga berbahagia. Kalau air memang cukup alirkan air tiga kali ke seluruh tubuh. Mengalirkan air (Suci lagi menyucikan) keselutuh tubuh. Bertambahlah iman kita dengan mengetahui betapa detail dan lengkapnya ajaran agama Islam. Memijit-mijit sekujur tubuh disaat mengalirkan air. 65 .

membantu wanita dan anak-anaknya yang ditinggal mati oleh sang suami. maka kahwinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua. dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad s. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. insya Allah: Poligami dalam Islam diperbolehkan sesuai dengan ayat berikut: QS 4: 3. agar kiranya permasalahannya ini dapat lebih jelas. Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat mengharapkan petunjuk yang lengkap dan tegas dari Bapak. Atas jawapannya. dan tujuannya? 2. Tujuan dari poligami ini antara lain: . maka (kahwinilah) seorang saja. Apakah ada rasa keadilan.Adapun masalah yang ingin saya pertanyakan iaitu: Mengenai Poligami dalam Islam. 66 . Perkenanlah saya untuk menjawab pertanyaan sahabat walaupun sudah sangat terlambat. 1. sementara wanitanya tidak. atau hamba-hamba yang kamu miliki. giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam melayani isteri seperti pakaian. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada. terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih. Lantas bagaimana? 3. Apakah Poligami dibenarkan secara Islam? Kalau ya. mohon dijelaskan dasarnya apa. tiga atau empat. Ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengahwininya).a. Kenyataannya banyak kaum hawa yang Islam juga tidak boleh menerima kenyataan tersebut.w. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. tempat. jika seandainya pihak lelaki di bolehkan mempunyai isteri lebih dari satu. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil.

1) Apakah hak-hak seorang isteri kedua didalam Islam? Terutamanya kalau dibandingkan dengan hak-hak isteri pertama? 2) Wajarkah seorang perempuan menerima pinangan seorang lelaki yang sudah berkahwin ( dan mempunyai anak) walhal lelaki ini hanya menceritakan statusnya (yang dia sudah berkahwin) setelah hampir setahun berkenalan? Tambahan pula lelaki ini hanya berterus-terang setelah rahsia statusnya terbongkar setelah org lain memberitahu perempuan itu? Alasan yang diberi kerana tidak berterus-terang ialah: 67 . yang jelas dia mampu memberi nafkah. dan belum mendapatkan jodohnya. Sedangkan kalau seorang wanita melakukan poliandri. khususnya hukum tentang poligami. Kedua kalau anak-anaknya lahir. Secara fisik saja kalau laki-laki mempunyai isteri lebih dari satu. mungkin takut tidak tercukupi.2. misalnya takut suaminya tidak boleh adil. Perihal keadilan adalah yang tahu Allah.Jelaskan sampai mengerti betul kepada si wanita/isteri tentang Islam. Ahmad Zubair 8. . mungkin tujuan dari kahwin lagi tidak sesuai dengan contoh Rasul.membantu anak-anak yatim piatu. bahawa poligami dilakukan bukan atas dorongan hawa nafsu. Hak isteri kedua didalam Islam Saudara. Wallahu a'lamu bisahawab. fokusnya mengangkat dia dari kemiskinan. Tidak mungkin kan satu anak mempunyai ayah lebih dari satu. atau mungkin si wanita tersebut belum memahami tentang Islam. sudah pasti siapa Bapanya.membantu wanita-wanita yang miskin. Sedangkan dalam Islam sebutan seorang anak itu mengikuti Bapanya (bin atau binti). Sikap kita: .Bagi si laki-laki harus mengerti benar tentang hukum Islam. kalau dia punya anak akan susah diketahui siapa Bapanya. .secara tidak langsung mengurangi kalau boleh menghapuskan perzina-an. Wassalam. .. Kalau menurut kenyataan masih banyak wanita muslimah yang tidak setuju/menentang poligami mungkin didasari oleh berbagai alasan.

boleh saja. sekarang yang ingin saya tanyakan bagaimana cara yang terbaik dan terpuji untuk menyampaikan atau meminta izin kepada isteri tentang niat tersebut?. KTDPI 8. Tidak ada persyaratan bahawa pria yang meminang harus jejaka kerana Islam membolehkan seorang pria menikahi lebih dari 1 wanita. Apalagi jika pinangan itu diterima setelah pihak wanita mengetahui status yang meninang. wanita mana yang tidak shok dan sakit hati mendengar atau mengetahui suaminya mempunyai niat seperti itu. Wassalamualaikum wr. Dalam pandangan Syariat. hal tersebut menunjukkan bahawa pihak wanita ridho dengan keadaannya sebagai isteri ke-dua sekaligus ridho dengan apa yang akan dihadapinya setelah menikah nanti.3. Sedangkan seperti kita ketahui semua. 2.wb. Kewajiban berlaku adil tersebut menurut para ulama hanya berlaku pada segala sesuatu yang bersifat dzohiri alias materi dan yang semisalnya. Bagi suami yang beristeri lebih dari satu ( poligami ) Al-Qur'an mewajibkannya untuk berlaku adil terhadap isteri isterinya. 1. Dalam Syariat Islam isteri ke dua mempunyai hak dan keawajiban yang sama dengan isteri pertama antara lain dia berhak menerima nafkah baik batiniah maupun materiil. Kerana pada prinsipnya pinangan dalam Islam adalah cara yang dipakai untuk menunjukkan keinginan seorang pria untuk menikahi seorang wanita dengan persetujuan wanita tersebut. walaupun tujuan dan maksud dari suami baik (tidak untuk mempermainkan isteri atau 68 .wb. Kasyful Anwar.a) tidak mahu kehilangan wanita berkenaan b) mahukan lebih zuriat (isterinya tidak mampu memberi zuriat lagi) c) menghadapi masalah 'komunikasi' bersama isteri. Dia pun berkewajiban untuk melayani suami sebagai mana diwajibkan oleh Islam. Jawapan: Assalamualaikum wr. A. Kairo. Bagaimana Meminta izin dari isteri untuk berpoligami Saya sering baca di artikel di kolom konsultasi tentang hal keluarga iaitu mengenai syarat bila seorang suami mempunyai niat untuk menikah lagi disamping adil ( menurut syariat ) juga ada izin dari isteri ( menurut UU ).

adapun sebelum terjadinya poligami syarat adil itu masih bersifat sebagai warning/peringatan bagi yang sudah tahap khawatir tidak 69 . Islam memang melegalisasi poligami. Kerana banyak yang harus diperhatikan oleh seorang pria untuk melakukan hal tersebut.. Harus disadari benar bahawa Poligami itu adalah salah satu solusi jika manusia berhadapan dengan pilihan Poligami atau maksiat namun tidak harus menjadi satu-satunya solusi. Cara terbaik untuk menyampaikannya mungkin hanya anda yang tahu. 2..keluarganya yang notabene merupakan kewajibannya hancur berantakan.. Kairo.memang hal yang tidak dengan mudah boleh diterima mungkin seribu satu wanita didunia ini yang boleh memahami hal ini. kerana sifat dan perilaku orang berbeza-beza.wb. Mungkin ini hanya sekedar pertimbangan saja. dijadikan oleh Allah sebagaimujian kepada hamba-Nya. Kasyful Anwar. agar tidak menjadi sarana pelampiasan nafsu. A. masih ada jalan lain seperti puasa atau rekreasi menikmati keindahan suasana beristeri satu.mencari kesenangan sendiri). 1. Wb. Syarat adil dalam berpoligami adalah "Bi iktibaari maa sayakuunu" ertinya persyaratan yang sangsi-sangsinya berlaku efektif kemudian.wb. Wassalamualaikum wr. Intinya pembolehan tersebut. Jawapan: Assalamualaikum wr. Jika sampai menghancurkan maka dia harus memikirkan berapa banyak dosa yang ditanggungnya jika sampai -naudzubillah. Jazakumullah. lalu bagaimana cara meyakinkan isteri tentang tujuan dan niatan suami tersebut? demikian. Jawapan: Assalamu'alaikum Wr. Salah satunya adalah apakah dengan menikah lagi dia tidak menghancurkan keluarga yang telah dibinanya. Semoga Allah memberi anda petunjuk. Tapi jangan lupa legalisasi tersebut juga memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh individu yang akan melaksanakannya.

Bila. Keluarga poligami harus sabar kerana ujian keluarga ini lebih berat dari keluarga yang tidak poligamis. Oleh kerana itu tidak timbul masalah akibat poligaminya sendiri di kekemudian hari. tidak juga terus menerus memperturutkan kemauan tangis si bayi. Demikian akhi 70 . Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman: “Jika kamu ingin memberhentikan anak-anakmu menyusu. kebijaksanaan dan keilmuawan harus diperankan betul dalam saat-saat seperti ini. maka perintah Allah Wa Asyiruuhunna bil ma'ruuf " [Pergaulilah mereka dengan baik] tetap berlaku. Banyak para Kiayi yang dengan perasaan pahit menanyakan calon isteri apakah sanggup jika kelak dimadu atau tidak. Bahawa si anak pada akhirnya akan berhenti menyusu kita semua tahu. Persiapan poligami hampir sepenuhnya diabaikan.akan dapat berlaku adil maka seharusnya mencari jalan lain. Si isteri harus sabar menerima ketentuan bahawa ini lah yang terbaik bagi keluarga itu sebab kalau tidak akan terjadi yang lebih buruk. Apabila seorang suami menyadari kecendrungan poligaminya dipertengahan perkahwinannya. Nah mengapa cara ini tidak dipergunakan oleh mereka yang membutuhkan poligami sebagai solusi? Orang sabar itu di sayang Allah dan juga mendapat pahala tanpa hisab. Cinta sejati. Keimanan. Calon poligaminya harus sabar dalam mengikhtiarkan suasana yang kondusip. Padahal laki-laki ada yang dapat lebih dini mengetahui kecendrungannya apakah akan tahan dengan satu isteri atau tidak. itulah yang menyebabkan permasalah besar dikemudian hari. Bahkan sebaliknya juga para isteri Kiyai memaknai kesediaannya diperisteri oleh Kiyai juga bererti kesediaannya untuk dimadu. namun apabila tidak ada lagi jalan lain yang mampu dia lakukan maka dia seharusnya mempersiapkan diri dahulu agar kalau sudah berpoligami dia tetap mampu berlaku adil. atau mengarahkan isteri untuk bergaul dengan para wanita yang dapat menerima Poligami. Jalan tengahnya perlahan-lahan namun tetap harus berhenti. dan terkadang juga diberi pahal berlipat. Dari sini banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Misalkan melalui kunjunagn silaturrahim kepada para Ulama yang dapat berpoligami dengan baik. namun tidak bererti lalu kita akan mengabaikan peraaan iba si ibu. Banyak hal yang dapat diikhtiarkan si suami untuk memperoleh keikhlasan isterinya untuk mengizinkan kahwin lagi.? Tentunya suami isteri akan membaca keadaan. maka hendaklah atas kerelaan suami isteri”. diantaranya dengan mengindahkan sifat perempuan yang pada dasarnya tidak menerima untuk dimadu.

Kairo. Wa Allahu 'Alam bi As Showab.Wassalam Hasanain Juaini. Bila "ya". Akan tetapi hubungan ini bersifat temporer.wb. kerana ada hadis [dho'if. Kasyful Anwar. Perceraian dan hak waris Jika seorang isteri berselingkuh lalu dicerai oleh suaminya. walaupun secara tradisional. ini diteliti secara hati-hati di IAIN Wali Songo Semarang] yang mengatakan [at-thalaaq lirrijaal wal 'iddat linnisaa = mentalak adalah hak laki-laki (suami). Wassalamualaikum wr. apakah mungkin pihak wanita yang mengajukan gugatan cerai? 2.1. masyarakat umum masih menganggap bahawa talak hak prerogatif suami. dan menuggu/iddah kewajiban wanita (isteri)].2. pernikahan yang tidak dicatat di KUA tidak diakui keabsahannya. A. Menurut Hukum Perkahwinan Indonesia. Jadi nikah siri seperti yang sering kita kenal luas terjadi di masyarakat menurut hukum positif Indonesia 71 . Hubungan perkahwinan adalah salah satu sebab seseorang mendapat waris dan mewariskan. Dalam perkahwinan pasangan muslim. Sangat boleh. ertinya seorang isteri tidak berhak atas warisan suaminya jika ia dicerai sebelum sang suami meninggal. Bagaimana dasar hukumnya dan prosesnya? Jawapan: 1. [9] Perceraian dan Rujuk 9.wb. 9. apakah mantan isterinya memperoleh warisan dari harta mantan suaminya? Jawapan: Assalamualaikum wr. Bolehkah isteri mengajukan gugatan cerai? Ass wr wb 1.

Kerana pernikahan harus dicatat secara formal. menurut penelitian yang saya lakukan awal tahun 1999 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Proporsi yang mirip dengan hasil penelitian saya juga ditemukan di lingkungan PA Bekasi (lihat Skripsi saudara. maka PA meminta keterangan dari beberapa orang saksi untuk memastikan kondisi rumahtangga pasangan yang "bermasalah" ini. "Perbuatan Halal yang Paling Dibenci di Sisi Allah adalah Perceraian" 72 . Pasangan yang mahu berceraian dapat menggunakan jasa pengacara. Perceraian/talak hanya diakui secara hukum jika diucapkan oleh suami di depan tim hakim Pengadilan Agama. tentunya dengan segala liku-likunya. dan keinginan talak dari pasangan yang "bermasalah" baru mempunyai kekuatan hukum jika telah disetujui oleh pihak Pengadilan Agama. 2. Keputusan PA dapat berupa menerima atau menolak keinginan suami-isteri yang berniat cerai. Tetapi jika mereka tetap berkeras mahu bercerai. PA diminta untuk mendamaikan pihak yang "bersengkata" untuk berfikir ulang tentang rencana mereka. 1. silahkan baca kedua buku tersebut). prosedur serta akibat hukum dari perceraian (jika ada yang berniat cerai. Setelah PA merasa sudah mendapatkan informasi yang cukup. Berkas itu harus jelas menerangkan alasan yang secara hukum menurut UUP 1974 dapat dijadikan sebagai sandaran untuk mengajukan perceraian. Ingat hadits Nabi SAW. 3. 4. Pergi ke Kantor Pengadilan Agama setempat dimana pihak isteri berdomisili [sesuai dengan keterangan KTP] untuk mendaftarkan. Proses gugat. berlaku Undang-undang Perkahwinan Nomor 1.tidak ada implikasi hukumnya. lalu PA menjatuhkan keputusan. Bebera bab dan pasal pada UUP dan Kompilasi tersebut secara jelas memaparkan ketentuan dasar perceraian. Dasarnya: Dalam konteks Indonesia. Tim hakim PA akan menanyakan isi gugatan/permohonon. UUP 1974 ini dalam pemberlakuannya diseragamkan lagi oleh Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. tunggu waktu sidang. 2. Musyarrofah IAIN Jakarta). sekitar 40 persen perceraian di lingkungan PA Jakarta Selatan sudah menggunakan jasa pengacara. Tahun 1974 untuk umat Islam. Setelah itu. Siapkan berkas gugatan cerai yang isinya menerangkan keadaan perkahwinan/rumahtangga. Pada saat sidang. maka perceraian juga harus diselesaikan secara formal.

Apabila ingin ruju' bagaimana caranya. Apabila thalak yang dijatuhkan baru thalak 1 atau 2.Wb Pak Ustadz ada permasalahan tentang perceraian dimana dalam keluarga sang suami mengatakan cerai terhadap isterinya bahkan proses tersebut sudah diajukan ke KUA. 1. Apakah hal itu sudah jatuh talak 2. sesuai dengan hadis Nabi SAW yang ertinya " Pekerjaan Halal yang dibenci oleh Allah ialah thalak ". Terima kasih atas penjelasan Bapak Ustadz. apakah harus menikahi kembali seperti pada saat nikah pertama. Dengan syarat isteri yang diceraikan belum habis mas iddahnya. Silahkan lihat Al Quran. Atau singkat kata sekali suami telah mengucapkan talak ketika itu pula talak jatuh. 73 .wb. maka ia tidak dapat ruju' kembali kecuali si isteri menikah dengan orang lain ( dan melakukan hubungan suami isteri ) kemudian setelah si isteri ditalak dari saumi ke-2 baru suami pertama dapat menikahinya kembali dengan akad plus mahar baru. Tentang Proses Perceraian Assalamualaikum Wr. Jawapan: Assalamualaikum wr.Wassalam. hak thalak bagi si suami diberikan sebanyak 3 kali.3. Sejauh yang saya tahu masalah thalak tidak mensyaratkan adanya izin/keputusan dari hakim untuk menjatuhkan thalak. Apabila sang suami telah menjatuhkan talak 3 bagi isterinya. Dalam Hukum Islam. tapi KUA tidak memutuskan perkara cerai tersebut. Noryamin Aini 9. Yang saya ingin tanyakan. kemudian si suami ingin kembali ke Isteri ( ruju' ) ia dapat saja kembali tanpa harus melaksanakan akad nikah dan memberi mahar baru. Oleh kerana itulah para suami diharapkan untuk berhati-hati dalam urusan thalak ini di samping yang namanya thalak walaupun ia halal tapi termasuk urusan yang dibenci oleh Allah SWT. semoga dapat menambah keimanan dan ketaqwaan saya terhadap Allah SWT. Caranya cukup dengan perbuatan (berkumpul kembali) atau dengan perkataan.

dan si isteri menerima.kembali sajalah baik-baik. Jawapan: Ass wr wb 74 . Kairo. Ustadz yth..Baqarah Ayat 229 . Nadirsyah Hosen 9.wb. saya ingin menanyakan tentang hukum perceraian. apakah perlu pasangan tersebut mengucapkan ijab kabul kembali. kok sekarang mahu cerai :-) salam. Semoga keterangan singkat ini dapat membantu. Saya inginkan jawapan sesuai hukum Islam. Wassalamualaikum Wr. Apabila seorang suami dengan sengaja (sehabis marah-marah tentunya) kemudian mengatakan :"Saya ceraikan kamu!". bukan KUA. Kerana belum ada putusan Pengadilan Agama. apakah si isteri tersebut berdosa? Terima kasih atas fatwa pak Ustadz. Kasyful Anwar. Wb.. Wallahu a'lam bi as shawab. Hukum perceraian Assalamualaikum Wr..230. Rugi lho. tetapi sisuami tidak mahu kerana berdasar kitab undang-undang perkahwinan. dan anda tak perlu mengulang nikah. Wassalamualaikum. Ass wr wb Saya nggak yakin kalau KUA tidak memutuskan soal ini kerana memang bukan kewenangannya memutus perkara cerai. maka talak belum jatuh. Sebagai alasan kenapa si isteri minta ijab kabul lagi adalah ingin memberikan pelajaran agar si suami tidak mudah mempermainkan kata "Cerai". Kalau mahu cerai atau gugat cerai ajukan perkaranya ke Pengadilan Agama. Kemudian sebelum satu bulan si suami ingin mengajak kumpul lagi. bukan menurut kitab undang-undang perkahwinan.. A.4. Apa bila si isteri mempertahankan minta ijab kabul lagi.dulu waktu pacaran mesra.wr. Wb.

Kalau masih talak raj'i. seperti. 1/1974 tentang perkahwinan? Lebih spesifik lagi. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahawa hal-hal dibawah ini tidak merupakan [sekali lagi. tanpa adanya hal-hal di bawah ini. Saksi ketika rujuk. kerana hak rujuk itu adalah hak suami yang tidak tergantung pada persetujuan atau izin pihak lain. talak satu atau dua namun saat mahu ruju' masa iddah sudah habis. 1. maka lucu juga [maaf] kalau saat cerai melupakan UU No. 2. 1/1974.Dahulu sewaktu pasangan itu menikah. Saksi tidak diperlukan bagi suami yang akan rujuk kembali kepada isterinya. Menurut mazhab lain tidak boleh langsung menggauli. juga menggunakan UU NO. Dalam rujuk tidak disyaratkan adanya kerelaan isteri. "Saya rujuk kembali kepada kamu dan mulai saat ini kita kembali menjadi suami isteri". apakah dahulu saat melangsungkan pernikahan dihadiri dan dicatat oleh KUA? Jika ya. tidak merupakan] hal-hal yang disyaratkan untuk rujuk. Talak dan ruju' [selama dalam masa iddah] merupakan hak suami. Akad nikah baru diperlukan bila yang terjadi adalah talak ba'in sughra (maksudnya. Suami yang telah mentalak satu isterinya berhak ruju' dengan isterinya tanpa akad dan mahar baru selama ruju' itu dilakukan masih dalam masa iddah. seperti kes yang anda kemukakan. dsb] boleh saja ada saksi. Kerelaan isteri. Dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa adillatuh. maka diperlukan akad nikah baru) dan talak ba'in kubra (talak yang ketigakalinya). Tetapi baiklah. 1/1974. namun ruju'-lah dengan cara yang baik iaitu suami menyatakan dengan ucapannya keinginan untuk ruju'. 75 . apakah. Dalilnya adalah QS 2: 228. maka menurut hukum Islam tak diperlukan akad nikah baru [sekaligus tidak perlu ada wali. disamping menggunakan aturan hukum Islam. Dalilnya adalah QS 2: 229. Logikanya. Dengan kalimat lain. ruju' tetap dinyatakan sah. Akan tetapi untuk kehati-hatian [mencegah tuduhan zina. kalau memang yang diminta adalah jawapan dari sisi hukum Islam bukan jawapan dari UU NO. Ini disebut ruju' bil fi'li dalam kitab-kitab fiqh. bagaimana cara ruju' yang tanpa akad nikah itu? Menurut mazhab Hanafi dan Hambali boleh saja suami meruju' dalam masa iddah dengan jalan langsung menggaulinya. maka saat ruju' pun suami tak memerlukannya. kalau saat talak suami juga tidak memerlukan kerelaan isteri. mahar/maskahwin dan izin isteri yang dirujuk] Nah. Dr.

Hukum perceraian dalam Islam dan akibatnya Assalammu Alaikum Wr. maka salahnya si isteri saat pertama dicerai. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Wassalamu alaikum wr.5. wb. kenapa tidak mengadu ke Pengadilan Agama. Pertanyaan saudara sangat pendek tetapi jawapannya mungkin panjang. Dalam kes hukum Islam semata.1/1974 perceraian harus didepan pengadilan. kecuali kalau keduanya kahwatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahawa 76 . lalu mengatakan "kamu saya cerai". Lain halnya kalau masa iddah sudah habis. dengan tujuan untuk memberi pelajaran agar suami tak main kata cerai. tanpa ada saksi. lupakan sajalah masa lalu. Ruju'lah kembali dengan pasangan anda. salam. Mohon dijelaskan tentang hukum perceraian dalam Islam. Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Kalau saat itu mengadu ke Pengadilan Agama. semoga Allah meridha'i keluarga anda. Kerana menurut UU No. maka itu tak jatuh talaknya. maka suami tak akan seenaknya menceraikan. suka tidak suka ya harus ruju' ketika suami mahu ruju' dalam masa iddah. kalau cuma emosi. Wb. Untuk singkatnya saya kutipkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hal tersebut. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka. Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Namun dengan adanya saksi hal ini lebih baik. Nadirsyah Hosen 9. Saya menyarankan. Termasuk masalah talak dan akibat yang ditimbulkannya. Jadi. ruju' tetap sah. Mengenai permintaan isteri untuk akad nikah baru lagi.Ertinya.

Kemudian jika suami yang lain itu menceraikanya. maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan. Itulah yang dinasihatkan kepada orangorang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. iaitu pemberian menurut yang patut. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula). Itulah hukum-hukum Allah. Allah mengetahui. (QS.keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. 2: 230) Apabila kamu mentalak isteri-isterimu. jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasannya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. lalu habis iddahnya. 2: 231) Apabila kamu mentalak isteri-isterimu. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. sedang kamu tidak mengetahui. (QS. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. ditengkan-Nya kepada kaum yang (mahu) mengetahui. 2: 236) Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan 77 . 2: 229) Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua). Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. dan ingatlah nikmat Allah kepadamu iaitu Al-Kitab dan Al-Hikmah. (QS. maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri utuk menbus dirinya. maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kahwin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. (QS. maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kahwin dengan suami yang lain. Barangsiapa yang melanggar hukumhukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kahwin lagi dengan bakal suaminya. (QS. maka janganlah kamu melanggarnya. maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. apabila telah terdapat kerelaaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan. kerana dengan demikian kamu menganiaya mereka. lalu mereka mendekati akhir iddahnya. Barangsiapa berbuat demikian. atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). 2: 232) Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu. Itulah hukum-hukum Allah.

kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada taqwa. maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu. Sesungguhnya Allah Melihat segala apa yang kamu kerjakan. (QS. 2: 237) Kepada waniat-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf. (QS. 33: 51) Hai Nabi. 33: 49) Kamu boleh menangguhkan (menggauli) siapa yang kamu kehendaki di antara mereka (isteri-isterimu) dan (boleh pula) menggauli siapa yang kamu kehendaki. sebagai suatu kewajiban bagi orang yang taqwa. kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. (QS. apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah Tuhanmu. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Dan Allah mengetahui apa yang (tersimpan) dalam hatimu. (QS. Dan jangajlah kau melupakan keutamaan di antara kamu. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka. dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. (QS. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. (QS. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai maka tidak ada dosa bagimu. apabila kamu menikahi perempuanperempuan yang beriman. Dan adanlah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana. 4: 130) Hai orang-orang yang beriman. dan mereka tidak merasa sedih. 2: 241) Jika keduanya bercerai.maharnya. 65: 1) Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah. maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan 78 .

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. (QS. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 1/1974. Ertinya. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya.Bagaimana dengan anak anda.hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu kerana Allah... misalnya? Untuk itu dibuatlah 79 . pernikahan anda dicatat oleh negara dan diketahui oleh petugas yang berwenang. jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Berapa lama masa iddah dan apa yang wajib dan atau dilarang dilakukan pada masa iddah bagi suami isteri? Apa yang dapat menggugurkan talak tersebut pada masa iddah? Apa yang dapat menambah masalah dalam masa iddah tersebut? Kondisi saat ini kami telah dikarunia satu anak perempuan yang berumur 2 tahun 9 bulan. Jikalau anda menceraikan isteri tanpa melalui Pengadilan Agama. saya menduga kuat anda melangsungkannya sesuai dengan UU NO. Status anda masih suami isteri. 1/1974 yang berlaku di negara kita. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah.6. Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Masalah keluarga ini kompleks lho. Akan tetapi para suami. Masa 'iddah Saya baru seorang suami dan telah menjatuhkan talak satu kepada isteri saya kerana permasalahan yang tidak dapat kami atasi sendiri. maka talak yang anda ucapkan itu tidak sah.. mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. (QS. anda harus juga melalui prosedur yang diatur oleh UU NO. 2: 228) Wassalam. Kerana itu kalau anda mahu cerai. Ahmad Zubair 9. Maksud dari UU NO1/1974 adalah agar suami tidak terbawa emosi dan menceraikan begitu saja. Wassalam Jawapan: Ass wr wb Saat anda menikah dulu. Demikianlah diberi pelajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. 65: 2) Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.

Mengenai rujuk. izinkan kami sedikit menyinggung masalah poligami. Nadirsyah Hosen 9.dan membuka lebar-lebar pintu pernikahan. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kasih sayang-Nya kepada keluarga anda dan menghilangkan semua kesulitan anda.prosedur seperti mengajukan permohonan talak di Pengadilan Agama. jangan bawa masalah ini ke Pengadilan Agama. maka PA akan mempertimbangkan kondisi keluarga [anak-anak] selanjutnya. Dipaksa cerai oleh keluarga Seorang lelaki telah dipaksa oleh keluarganya untuk menceraikan isteri keduanya atas alasan perkahwinan ini menggugat keharmonian isteri pertama dan anak-anak mereka. seorang suami baru diizinkan berpoligami. Perceraian ini tidak direlakan oleh pihak lelaki itu dan juga isteri keduanya. Salah satu syarat penting untuk berpoligami adalah suami yang berniat berpoligami harus mendapat izin dari isteri 80 . Saya ingin tahu apakah hukum perceraian itu? Adakah perceraian itu sah dan apa hukum ke atas mereka yang memaksa lelaki itu menceraikan isteri keduanya? Saya harap ustaz dapat memberi penjelasan yang terperinci Jawapan: Assalamu'alaikum wr. Islam mengatur secara ketat praktek poligami. Cukup saling memaafkan dan ucapkan niat anda untuk terus berada dalam ikatan suami-isteri padanya. dan hanya emosi belaka. hanya dalam keadaan tertentu. Kalau tidak logis. Islam mempersulit pintu perceraian --kerana dibenci Allah-. rujuk sajalah dengan isteri anda.7. Pendeknya. Islam hanya mengenal asas monogami (beristeri hanya boleh satu).. Pihak keluarga memaksa lelaki itu kerana isteri pertama enggan dimadukan. Jikalau alasannya memang logis maka PA akan mengabulkan permohonan cerai tersebut. Caranya juga mudah. maka persoalan selesai. iaitu ucapkan saja keinginan anda untuk rujuk. Intinya. Amin salam hangat. Sebelum menjawab pertanyaan saudara. Kalau boleh saya menyarankan kepada anda. itu boleh anda lakukan bila saja selama dalam masa iddah. Lalu PA akan mengundang anda dan isteri untuk mendiskusikan alasan perceraian dalam sebuah sidang tertutup.

pertama (atau isteri-isteri lainnya). sang suami sudah melanggar dua kesalahan. Kairo. Noryamin Aini 9. pihak suami tidak meminta izin isteri pertama terlebih dahulu. Wassalam.1/1974. Menurut Mazhab. Oleh sebab itu.8. Wa Allahu A'lam bi Shawab Wassalamualaikum wr. bahkan dapat batal demi hukum (di Turkey. poligami tanpa izin isteri pertama tidak sah secara hukum. Akan tetapi yang perlu diingat adalah. tuntutan pihak isteri pertama agar suaminya menceraikan "madunya" secara hukum tidak salah. Assalamu`alaikum wr. wajibkah bekas suami memberi nafkah pada bekas isteri? Dan jika memang wajib. dan pihak isteri kedua tidak dapat menyalahkan pihak isteri pertama. Kalau di Indonesia. menurut Undang-undang Perkahwinan No. Bapak Pengasuh KTPDI. Maka. sang suami dapat dijatuhi hukuman pidana). Jika talak yang dijatuhkannya adalah talak 3 maka dia tidak harus menafkahi isterinya kecuali jika isteri tersebut hamil.wb. Kasyful Anwar. A. pertama melanggar moralitas lembaga "suci" perkahwinan. sampai bila hal tersebut dilakukan (bila nafkah tersebut dapat dihentikan) Terimakasih Jawapan: Assalamualaikum wr. Khusus masalah saudari. Wa Allah 'alam bi-l-shawab. Memberi nafkah kepada bekas isteri setelah bercerai Jika kita bercerai dengan isteri. 81 .wb. 9. Syafi'i seorang suami yang bercerai dengan isterinya harus menafkahi isterinya apabila perceraian itu jatuh dengan talak 1 atau 2. wbr. Secara hukum. Kerana hak anak berlaku tetap sepanjang dia tidak dapat mencari nahkah sendiri. kelihatannya. dia bahkan telah melanggar hukum Islam. pihak suami harus memutuskan ikatan pernikahannya yang memang tidak sah.9. dan kedua. Nah kes yang saudari tanyakan. Apakah Islam mengenal perceraian sementara? Yth. talak 3 tidak menjadikan nafkah seorang ayah menjadi putus terhadap anaknya.

10. berapa lama seorang suami boleh berpisah sementara dengan isterinya? Selama perpisahan tersebut.wb. 9. Islam tidak mengenal perceraian sementara. Kasyful Anwar. A.: Apakah di dalam Islam dibolehkan adanya "perceraian sementara"? Kalau diperbolehkan.wb. jika sang suami menceraikan isterinya dengan talak satu atau 2 maka dia mendapat kesempatan untuk kembali rujuk dengan isteri jika tidak lebih dari masa iddah (3 kali suci). Yang dikenal dalam Islam adalah Thalak Raj'i atau talak satu dan dua serta thalaq ba'in atau talak 3. Kairo. apa saja kewajiban suami terhadap isterinya dan sebaliknya? Terima kasih dan Wassalam. Mazhab syafi'i melarang kedua pasangan yang bercerai tersebut untuk melakukan hubungan suami isteri selama belum melakukan rujuk. Hal-hal yang membatalkan perkahwinan 1. Apa saja yang membatalkan/mengugurkan perkahwinan. Apakah kata cerai oleh suami secara otomatis menggugurkan penikahan walaupun dalam keadaan marah sekalipun.wb. Jawapan: Assalamualaikum wr. Perceraian memang mendapat legalitas dalam hukum Islam hanya saja perbuatan tersebut termasuk salah satu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. 2. Demikian dari saya dan salam Jawapan: Assalamualaikum wr. 82 . Selama masa tersebut sang suami juga harus memberikan nafkah lahir kepada isteri dan anak-anaknya. Wallahu A'lam bi Shawab.Mohon dengan hormat jawapan atas pertanyaan sbb. Terlepas dari sebab perceraian. Wassalamualaikum wr.

Oleh kerana itu kata cerai tidak secara otomatis dapat menggugurkan perkahwinan. . yang menyebabkan kondisi dia tak tahu /tidak faham lagi thd apa yang diucapkan. Kairo.murtad dari Islam .kematian . Marah. Kasyful Anwar. ini masih diperselisihkan. Dasarnya: Al Baqarah 225 ada hadis riwayat aisyah. Ditambah lagi. marah dalam kondisi kedua nya. harus disahkan oleh pengadilan agama atau pejabat yang berwenang. Marah ada 3 jenis. Wassalamualaikum wr. [1] Apakah hukumnya orang menikah dengan melanggar massa iddah? [2] Pada saat hamil anak dinikahkan apakah seperti itu diperbolehkan. atau ditujukan bukun untuk apa yang dimaksud ucapan tersebut. Wb. tapi cenderung tidak sah. a. maka itu bukanlah perceraian.. 83 . Yang membatalkan dan menggurkan perkahwinan adalah perceraian yang dibahagi menjadi dua bahagian jika dilihat dari sebabnya. Dalam kondisi ini talaknya sah. Marah. A. bahawa beliau bersabda "Tidak sah talak dan memerdekakakn hamba pada waktu marah" dan beberapa dalil lain yang boleh dibaca pada buku yang saya sebutkan diatas. Salah satu syarat dari jatuhnya cerai adalah jatuhnya thalak dari suami dengan niat dan diucapkan. Dalam buku Fatwa Kontemporer 1 (Dr Yusuf Qardawi) hal 661. tapi kalau tidak sadar/fah erti dari perkataannya. b. tapi sadar dan faham dengan apa yang iducapkan. 9. menurut hemat saya.11.wb.. Pertama yang bercerai kerana meninggal dunia dan yang kedua kerana hal lain seperti... diuraikan masalah ini. maka dalam keadaan ini talaknya tak sah c. Kata cerai yang diucapkan untuk tujuan mencerai isteri pada prinsipnya sah.1. Wa Allahu A'lam bi Shawab.jatuh talak 3 2. Menikah dalam masa iddah Wassalamu'alaikum Wr.

[2] Sebahagian besar ulama berpendapat pernikahan itu bathal. : a. ) 4. Iddah itu kewajiban dari Allah dengan ayat yang jelas. Sebagian lebih besar berpendapat. Sebagian ulama berpendapat. Jika seorang laki-laki mengahwini wanita dalam iddahnya dengan sepengetahuannya tentang hal itu maka. ( Nau'zubillah ) b. Anak yang lahir dari keduanya adalah syubhah dan menjadi tanggungan ibunya. Semoga kita terhindar dari perlanggaran besar tersebut. keduanya harus dipisahkan dan boleh menikah kelak kalau sudah selesai iddahnya ( dihitung dari pemisahannya dengan laki-laki kedua ) d. Di antara Maksud Iddah adalah agar rahim wanita itu bersih dari syubhah adanya benih laki-laki bekas suaminya sehingga dengan meyakinkan tidak akan terjadi keraguan status anak berikutnya. Amin Wallahu A'lam bisshawab 84 . wangi-wangian. pasangat tersebut harus dipisahkan dan selamanya tidak boleh lagi menikah sekalipun dengan cara benar. c. 3. Untuk menegaskan hal tersebut Rasulullah degan tegas melarang wanita yang berada di dalam iddah untuk berhias. keluar rumah kecuali sangat mendesak (dll yang membuat laki-laki lain tertarik untuk menikahinya = Hadits Ummu Salamah dari Ibnu Abbas dan Ali KW. 2. LA HAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAH. sebahagian lagi berpendapat bahwa menikahkan orang hamil hanya boleh dilakukan dengan lelaki yang menghamilinya. Nikahnya bathal dan hukum percampurannya adalah zina. Jika yang kedua ini terjadi tetap saja anaknya menjadi anak syubhah yang tanggungjawabnya ada pada pihak si ibu.Jawapan : [1] 1.

Wassalam Hasanain Juaini. 85 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->