P. 1
Kitab Konsep Perkahwinan Dalam Islam

Kitab Konsep Perkahwinan Dalam Islam

|Views: 62|Likes:
Published by manrimau
AGAMA
AGAMA

More info:

Published by: manrimau on Mar 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.1. Hukum asal menikah
 • 1.2. Ber-akad nikah kali kedua
 • 1.3. Batas waktu antara pinangan dan akad nikah
 • 1.4. Nikah tanpa dihadiri calon pengantin wanita
 • 1.5. Orangtua/wali nikah yang tidak pernah menjalankan Sholat
 • 1.6. Akad nikah via telepon
 • 1.7. Alasan untuk segera menikah
 • 1.8. Pernikahan tanpa restu orangtua
 • 1.9. Menikah tanpa pengetahuan orangtua
 • 1.10. Menikah tanpa disaksikan orangtua
 • 1.11. Menikah melalui Wali Hakim
 • 1.12. Menikah dengan wali orangtua angkat
 • 1.13. Menolak calon suami pilihan orangtua
 • 1.14. Menikah dengan anak bibi
 • 1.15. Pernikahan antar sepupu
 • 1.16. Terlanjur menikah dengan saudara sesusuan
 • 1.17. Tanya sisi negatif menikahi seorang janda
 • 1.18. Nikah dibawah tangan tanpa pengetahuan isteri pertama
 • 1.19. Masalah perkahwinan tidak sekufu
 • 2.1. Mahar perkahwinan, haruskah berupa emas?
 • 2.2. Maskahwin yang dibeli dengan kad kredit
 • 2.3. Mahar dan hukum tukar cincin
 • 3.1. Apakah Maksud Nikah Mut'ah
 • 3.2. Hukum Nikah Mut'ah dan Nasnya
 • 3.3. Kahwin atau nikah gantung
 • 4.1. Hamil diluar nikah
 • 4.2. Menikah setelah "kecelakaan"
 • 4.3. Hamil di luar nikah oleh non-muslim
 • 4.4. Menikahi wanita yang sedang hamil
 • 4.5. Hak anak yang lahir diluar nikah
 • 4.6. Menikahkan anak hasil perbuatan zina
 • 4.7. Menikah setelah hamil muslim dan non-muslim
 • 5.1. Pernikahan beza harokah
 • 5.2. Pernikahan antar suku
 • 5.3. Kahwin berlainan agama tidak diresturi orangtua
 • 5.4. Pernikahan Antar Agama Menurut Islam
 • 5.5. Masalah sekitar perkahwinan antara Muslim dengan Non-Muslim
 • 5.6. Menikahi gadis dari keluarga Pendeta
 • 5.7. Pernikahan antara pria Islam dengan wanita Katolik
 • 5.8. Menikahi wanita Muslim yang ayahnya penganut Aliran Kepercayaan
 • 5.9. Ingin Menikahi wanita non-muslim
 • 5.10. Bagaimana Untuk Menikahi gadis Katolik
 • 6.1. Variasi hubungan suami-isteri
 • 6.2. Adakah Islam Larang hubungan variasi suami-isteri
 • 6.3. Batasan hubungan suami-isteri dan Anal sex
 • 6.4. Menetek ke isteri dalam rangka memberikan rangsangan
 • 6.5. Apakah hukumnya Oral seks dalam Islam
 • 6.6. Sperma dimimum ketika Oral seks
 • 6.7. Bolehkah menggauli isteri melalui "jalan belakang"
 • 6.8. Frekuensi hubungan suami isteri
 • 7.1. Perlukah mandi junub jika tidak terjadi sex intercouse
 • 7.2. Berbaul dengan isteri setelah haid berhenti
 • 7.3. Bercumbu semasa isteri sedang Haid
 • 7.4. Bolehkah melakukan onani semasa Haid
 • 7.5. Mandi wajib tanpa menggunakan shampoo
 • 8.1. Poligami dalam Islam
 • 8.2. Hak isteri kedua didalam Islam
 • 8.3. Bagaimana Meminta izin dari isteri untuk berpoligami
 • 9.1. Perceraian dan hak waris
 • 9.2. Bolehkah isteri mengajukan gugatan cerai?
 • 9.3. Tentang Proses Perceraian
 • 9.4. Hukum perceraian
 • 9.5. Hukum perceraian dalam Islam dan akibatnya
 • 9.6. Masa 'iddah
 • 9.7. Dipaksa cerai oleh keluarga
 • 9.8. Memberi nafkah kepada bekas isteri setelah bercerai
 • 9.9. Apakah Islam mengenal perceraian sementara?
 • 9.10. Hal-hal yang membatalkan perkahwinan
 • 9.11. Menikah dalam masa iddah

KONSEP PERKAHWINAN DALAM ISLAM YAZID BIN ABDUL QADIR JAWAS Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah

, lagi Maha Mengasihani. Kata Pengantar 1. Muqadimah 2. Perkahwinan Adalah Fitrah Kemanusiaan 2.1 Islam Menganjurkan Nikah 2.2 Islam Tidak Menyukai Membujang 3. Tujuan Perkahwinan Dalam Islam 3.1 Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia yang Asasi 3.2 Untuk Membentengi Ahlak Yang Luhur 3.3 Untuk Menegakkan Rumah Tangga yang Islami 3.4 Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah 3.5 Untuk Mencari Keturunan yang Shalih 4. Tata Cara Perkahwinan Dalam Islam 4.1 Khitbah (Peminangan) 4.2 Aqad Nikah 4.3 Walimah 5. Sebahagian Penyelewengan Yang Terjadi Dalam Perkahwinan Yang Wajib Dihindarkan 5.1. Pacaran 5.2 Tukar Cincin 5.3 Menuntut Mahar Yang Tinggi 5.4 Mengikuti Upacara Adat 5.5 Mengucapkan Ucapan Selamat Ala Kaum Jahiliyah 5.6 Adanya Ikhtilath 5.7 Pelanggaran Lain Penutup Soal Jawab Agama: [ 1 ] Pernikahan [ 2 ] Mahar / Maskahwin [ 3 ] Nikah Mut'ah dan Kahwin Gantung [ 4 ] Hamil diluar nikah [ 5 ] Kahwin Berlainan Agama dan Suku [ 6 ] Variasi Hubungan Suami-Isteri [ 7 ] Haid dan Mandi Junub [ 8 ] Poligami [ 9 ] Perceraian dan Rujuk 1

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu hidup tenteram bersamanya. Dan Dia (juga) telah menjadikan diantaramu (suami, isteri) rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” [Qur’an Surah Ar-Ruum 30: 21] Kata Pengantar Islam adalah agama yang syumul (universal). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun, dalam kehidupan ini, yang tidak dijelaskan. Dan tidak ada suatu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walaupun masalah tersebut nampak kecil dan tidak penting. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam. Dalam masalah perkahwinan, Islam telah berbincang banyak. Dari mulai bagaimana mencari kriteria bakal calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam menuntunnya. Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, begitu pula dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona. Islam mengajarkannya. Nikah merupakan jalan yang paling bermanfa'at dan paling afdhal dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, kerana dengan nikah inilah seseorang boleh terjaga dirinya dari apa yang diharamkan Allah. Oleh sebab itulah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mendorong untuk mempercepat nikah, mempermudah jalan untuknya dan memberantas kendala-kendalanya. Nikah merupakan jalan fitrah yang boleh menuntaskan gejolak biologi dalam diri manusia, demi mengangkat cita-cita luhur yang kemudian dari persilangan syar'i tersebut sepasang suami isteri dapat menghasilkan keturunan, hingga dengan perannya kemakmuran bumi ini menjadi semakin semarak. Melalui risalah singkat ini. Anda diajak untuk mempelajari dan menyelami tata cara perkahwinan Islam yang begitu agung nan penuh nuansa. Anda akan diajak untuk meninggalkan tradisi-tradisi masa lalu yang penuh dengan upacara-upacara dan adat istiadat yang 2

berkepanjangan dan melelahkan. Mestikah kita bergelimang dengan kesombongan dan kedurhakaan hanya lantaran sebuah pernikahan ..? Na'udzu billahi min dzalik. Wallahu musta'an. 1. Muqadimah Persoalan perkahwinan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibincangkan, kerana persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi saja tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral iaitu rumah tangga. Luhur, kerana lembaga ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai ahlaq yang luhur dan sentral. Kerana lembaga itu memang merupakan pusat bagi lahir dan tumbuhnya Bani Adam, yang kelak mempunyai peranan kunci dalam mewujudkan kedamaian dan kemakmuran di bumi ini. Menurut Islam Bani Adam lah yang memperoleh kehormatan untuk memikul amanah Ilahi sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang bermaksud: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata : "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau ?. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (AlBaqarah: 30). Perkahwinan bukanlah persoalan kecil dan sepele, tapi merupakan persoalan penting dan besar. 'Aqad nikah (perkahwinan) adalah sebagai suatu perjanjian yang kokoh dan suci (MITSAAQON GHOLIIDHOO), sebagaimana firman Allah Ta'ala yang bermaksud: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebahagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. (An-Nisaa': 21). Kerana itu, diharapkan semua pihak yang terlibat di dalamnya, khususnya suami isteri, memelihara dan menjaganya secara sungguhsungguh dan penuh tanggungjawab. 3

Agama Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap persoalan perkahwinan. Mulai dari anjuran menikah, cara memilih pasangan yang ideal, melakukan khitbah (peminangan), bagaimana mendidik anak, serta memberikan jalan keluar jika terjadi kemelut dalam rumah tangga, sampai dalam proses nafaqah dan harta waris, semua diatur oleh Islam secara rinci dan detail. Selanjutnya untuk memahami konsep Islam tentang perkahwinan, maka rujukan yang paling sah dan benar adalah AlQuran dan As-Sunnah Shahih (yang sesuai dengan pemahaman Salafus Shalih -pen). Dengan rujukan ini kita akan dapati kejelasan tentang aspek-aspek perkahwinan mahupun beberapa penyimpangan dan pergeseran nilai perkahwinan yang terjadi di masyarakat kita. Tentu saja tidak semua persoalan dapat penulis tuangkan dalam tulisan ini, hanya beberapa persoalan yang perlu dibahas iaitu tentang: Fitrah Manusia, Tujuan Perkahwinan dalam Islam, Tata Cara Perkahwinan dan Penyimpangan Dalam Perkahwinan. 2. Perkahwinan Adalah Fitrah Kemanusiaan Agama Islam adalah agama fithrah, dan manusia diciptakan Allah Ta'ala cocok dengan fitrah ini, kerana itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia menghadapkan diri ke agama fithrah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan. Sehingga manusia berjalan di atas fithrahnya. Perkahwinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk nikah, kerana nikah merupakan gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan). Bila gharizah ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah iaitu perkahwinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syaitan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. (ArRuum: 30).

2.1. Islam Menganjurkan Nikah 4

(Hadis Riwayat Ahmad dan di shahihkan oleh Ibnu Hibban).. saya tidak akan kahwin selamanya . aku shalat dan aku juga tidur dan aku juga mengawini perempuan. kemudian setelah diterangkan. Dan beliau bersabda: "Ertinya: Nikahilah perempuan yang ramai anak dan penyayang. maka ia tidak termasuk golonganku". Orang yang mempunyai akal dan bashirah tidak akan mahu menjerumuskan dirinya ke jalan kesesatan dengan hidup membujang. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi". Kerana aku akan berbangga dengan banyaknya umatku dihadapan para Nabi kelak di hari kiamat". sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. sungguh demi Allah. Maka barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku.. Akan tetapi aku berpuasa dan aku berbuka. masing-masing ingin meningkatkan peribadatan mereka. Islam Tidak Menyukai Membujang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk menikah dan melarang keras kepada orang yang tidak mahu menikah. Penghargaan Islam terhadap ikatan perkahwinan besar sekali.. Anas bin Malik radliyallahu 'anhu berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk nikah dan melarang kami membujang dengan larangan yang keras". maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya. Dan yang lain berkata: Adapun saya akan menjauhi wanita. Pernah suatu ketika tiga orang shahabat datang bertanya kepada isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang peribadatan beliau. akan puasa sepanjang masa tanpa putus. Salah seorang berkata: Adapun saya. beliau keluar seraya bersabda: "Ertinya: Benarkah kalian telah berkata begini dan begitu. dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim).Islam telah menjadikan ikatan perkahwinan yang sah berdasarkan AlQuran dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi. 2. Anas bin Malik radliyallahu 'anhu berkata: "Telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Ertinya: Barangsiapa menikah. (Hadist Riwayat Thabrani dan Hakim). sesungguhnya akulah yang paling takut dan taqwa di antara kalian.2. 5 . Ketika hal itu didengar oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

dan manusia tidak boleh menteorikan rezeki yang dikurniakan Allah. Allah memerintahkan untuk kahwin. maka mereka itu sebenarnya tergolong orang yang paling sengsara dalam hidup ini. Mereka selalu ada dalam pergolakan melawan fitrahnya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. Allah menjanjikan suatu pertolongan kepada orang yang nikah. baik kesenangan bersifat seksual mahupun spiritual. kerana bertentangan dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Mungkin mereka kaya. Mereka membujang bersama hawa nafsu yang selalu bergelora. Orang yang membujang pada umumnya hanya hidup untuk dirinya sendiri. Perkataan ini adalah perkataan yang batil. misalnya ia berkata: "Bila saya hidup sendiri gaji saya cukup. tapi bila punya isteri tidak cukup ?!". Mereka itu adalah orang yang paling tidak menikmati kebahagiaan hidup. hingga kemurnian semangat dan rohaninya menjadi keruh. dan bahkan sikap itu bererti melawan sunnah dan kodrat Allah Ta'ala yang telah ditetapkan bagi makhluknya. Sikap enggan membina rumah tangga kerana takut miskin adalah sikap orang jahil (bodoh). dan seandainya mereka fakir pasti Allah akan membantu dengan memberi rezeki kepadanya. hidup yang tidak mempunyai makna dan tujuan. namun mereka miskin dari kurnia Allah. kerana semua rezeki sudah diatur oleh Allah sejak manusia berada di alam rahim.Kata Syaikh Hussain Muhammad Yusuf: "Hidup membujang adalah suatu kehidupan yang kering dan gersang. (An-Nur: 32). 6 . Jadi orang yang enggan menikah baik itu laki-laki atau perempuan. Islam menolak sistem ke-rahib-an kerana sistem tersebut bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. namun pergolakan yang terjadi secara terus menerus lama kelamaan akan melemahkan iman dan ketahanan jiwa serta mengganggu kesehatan dan akan membawanya ke lembah kenistaan. dalam firman-Nya yang bermaksud: “Dan kahwinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkahwin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Suatu kehidupan yang hampa dari berbagai keutamaan insani yang pada umumnya ditegakkan atas dasar egoisme dan mementingkan diri sendiri serta ingin terlepas dari semua tanggungjawab". kendatipun ketaqwaan mereka dapat diandalkan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.

Tujuan Perkahwinan Dalam Islam 3. maka hendaklah ia puasa 7 . berzina. Ibnu Majah hadis No.1 Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia yang Asasi Di tulisan terdahulu [bahagian kedua] kami sebutkan bahawa perkahwinan adalah fitrah manusia. melacur. (Hadis Riwayat Ahmad 2: 251. dan Hakim 2: 160 dari shahabat Abu Hurairah radliyallahu 'anhu). 2518. yang telah menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur. maka nikahlah. dan melindungi masyarakat dari kekacauan. sungguh aku lebih suka menikah daripada aku harus menemui Allah sebagai seorang bujangan". lesbi. bukan dengan cara yang amat kotor menjijikan seperti cara-cara orang sekarang ini dengan berpacaran. Islam memandang perkahwinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efefktif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ertinya: Wahai para pemuda ! Barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk nikah. dan lebih membentengi farji (kemaluan). Ibnu Mas'ud radliyallahu 'anhu pernah berkata: "Jika umurku tinggal sepuluh hari lagi. maka jalan yang sah untuk memenuhi keperluan ini iaitu dengan aqad nikah (melalui jenjang perkahwinan). 3.2 Untuk Membentengi Ahlak Yang Luhur Sasaran utama dari disyari'atkannya perkahwinan dalam Islam di antaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji. dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam. 3. 20). seorang hamba yang menebus dirinya supaya merdeka. homo. Dan barangsiapa yang tidak mampu.Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menguatkan janji Allah itu dengan sabdanya: "Ertinya: Ada tiga golongan manusia yang berhak Allah tolong mereka. iaitu seorang mujahid fi sabilillah. Para Salafus-Shalih sangat menganjurkan untuk nikah dan mereka anti membujang. (Ihya Ulumuddin dan Tuhfatul 'Arus hal. dan seorang yang menikah kerana ingin memelihara kehormatannya". serta tidak suka berlama-lama hidup sendiri. kerana nikah itu lebih menundukan pandangan. kumpul kebo. Nasa'i. Tirmidzi.

3. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syari'at Islam adalah WAJIB. Oleh kerana itu setiap muslim dan muslimah yang ingin membina rumah tangga yang Islami.(shaum). (Al-Baqarah: 229). Tirmidzi. jika suami isteri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dhalim”. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami yang pertama dan isteri) untuk kahwin kembali. diterangkannya kepada kaum yang (mahu) mengetahui ”. Ibnu Jarud dan Baihaqi). Muslim. maka janganlah kamu melanggarnya. (Hadis Shahih Riwayat Ahmad. Jadi tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami isteri melaksanakan syari'at Islam dalam rumah tangganya. Bukhari. maka ajaran Islam telah memberikan beberapa kriteria tentang calon pasangan yang ideal: a.3 Untuk Menegakkan Rumah Tangga yang Islami Dalam Al-Quran disebutkan bahawa Islam membenarkan adanya Thalaq (perceraian). Nasa'i. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka. Harus Kafa'ah b. Darimi. Dan dibenarkan rujuk (kembali nikah lagi) bila keduanya sanggup menegakkan batas-batas Allah. jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. (Al-Baqarah: 230). Shalihah 8 . kerana shaum itu dapat membentengi dirinya". maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah lanjutan ayat di atas: “Kemudian jika si suami menthalaqnya (sesudah thalaq yang kedua). Itulah hukum-hukum Allah. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya. Yakni keduanya sudah tidak sanggup melaksanakan syari'at Allah. kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dikahwin dengan suami yang lain. sebagaimana firman Allah dalam ayat berikut: “Thalaq (yang dapat dirujuki) dua kali. Itulah hukum-hukum Allah.

(Hadis Shahi Riwayat Bukhari 6:123. Maka hendaklah kamu pilih kerana agamanya (ke-Islamannya). Muslim 4:175). keturunan dan lain-lainnya.a. Sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Ertinya: Wanita dikahwini kerana empat hal: Kerana hartanya. Wajib bagi para orang tua. kerana kecantikannya. niscaya kamu akan celaka". b. Tidak ada perbedaan dari keduanya melainkan derajat taqwanya (Al-Hujuraat: 13). kesepadanan atau sederajat dalam perkahwinan. selalu mempertimbangkan keseimbangan kedudukan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. sepadan) hanya diukur melalui materi saja. Memilih Yang Shalihah 9 . Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertaqwa di antara kamu. pemuda dan pemudi yang masih berfaham materialis dan mempertahankan adat istiadat wajib mereka meninggalkannya dan kembali kepada AlQuran dan Sunnah Nabi yang Shahih. bukan status sosial. “Hai manusia. Masalah Kufu' (sederajat. Kafa'ah Menurut Konsep Islam Pengaruh materialisme telah banyak menimpa orang tua. Tetapi kafa'ah menurut Islam hanya diukur dengan kualitas iman dan taqwa serta ahlaq seseorang. sebab kalau tidak demikian. status sosial dan keturunan saja. dipandang sangat penting kerana dengan adanya kesamaan antara kedua suami isteri itu. Menurut Islam. sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. miskin atau kaya. dan kerana agamanya. Dan mereka tetap sekufu' dan tidak ada halangan bagi mereka untuk menikah satu sama lainnya. Kafa'ah atau kesamaan. kerana keturunannya. Allah memandang sama derajat seseorang baik itu orang Arab mahupun non Arab. bahawa di dalam mencari calon jodoh putra-putrinya. maka usaha untuk mendirikan dan membina rumah tangga yang Islami inysa Allah akan terwujud. Tidak sedikit zaman sekarang ini orang tua yang memiliki pemikiran. Sementara pertimbangan agama kurang mendapat perhatian. (AlHujuraat: 13).

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menganjurkan untuk memilih wanita yang peranak dan penyayang agar dapat melahirkan generasi penerus umat. Dari sudut pandang ini.Orang yang mahu nikah harus memilih wanita yang shalihah dan wanita harus memilih laki-laki yang shalih. benar". Ta'at kepada kedua Orang Tua dalam kebaikan. Mendengar sabda Rasulullah para shahabat kehairanan dan bertanya: "Wahai Rasulullah. 10 . (An-Nisaa: 34).4 Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah Menurut konsep Islam. (Hadis Shahih Riwayat Muslim 3:82. Ta'at kepada suami dan baik kepada tetangganya dan lain sebagainya". Sebagai tambahan. seorang suami yang memuaskan nafsu birahinya terhadap isterinya akan mendapat pahala ?" Nabi shallallahu alaihi wa sallam menjawab: "Bagaimana menurut kalian jika mereka (para suami) bersetubuh dengan selain isterinya. Tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram.? Jawab para shahabat:"Ya. sebagaimana Allah telah memelihara (mereka)”. Memakai jilbab yang menutup seluruh auratnya dan tidak untuk pamer kecantikan (tabarruj) seperti wanita jahiliyah (Al-Ahzab: 32). Bila kriteria ini dipenuhi Insya Allah rumah tangga yang Islami akan terwujud. Beliau bersabda lagi: "Begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan isterinya (di tempat yang halal). sampaisampai menyetubuhi isteri-pun termasuk ibadah (sedekah). mereka akan memperoleh pahala !". rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan amal shalih di samping ibadat dan amal-amal shalih yang lain. 3. Ta'at kepada Rasul. hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Ahmad 5:1167-168 dan Nasa'i dengan sanad yang Shahih). Menurut Al-Quran dan Al-Hadis yang Shahih di antara ciri-ciri wanita yang shalihah ialah: "Ta'at kepada Allah. bukankah mereka berdosa . Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ertinya: Jika kalian bersetubuh dengan isteri-isteri kalian termasuk sedekah !. Menurut Al-Quran wanita yang shalihah ialah: “Wanita yang shalihah ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri bila suami tidak ada.

dalam hal ini Islam melarang seorang muslim 11 . Tata Cara Perkahwinan Dalam Islam Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara perkahwinan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah yang Shahih (sesuai dengan pemahaman para Salafus Shalih -peny). Dan yang terpenting lagi dalam perkahwinan bukan hanya sekedar memperoleh anak. dan mengarahkan anak-anaknya ke jalan yang benar.1 Khitbah (Peminangan) Seorang muslim yang akan mengawini seorang muslimah hendaknya ia meminang terlebih dahulu. tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas. diakibatkan kerana pendidikan yang salah. Sehingga ramai kita lihat anak-anak kaum muslimin tidak memiliki ahlaq Islami. anak-anak dan cucu-cucu.3. mengajar. iaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah. dan memberimu rezeki yang baik-baik.5 Untuk Mencari Keturunan yang Shalih Tujuan perkahwinan di antaranya ialah untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam. (An-Nahl: 72). 4. Tentang tujuan perkahwinan dalam Islam. tetapi isi dan caranya tidak Islami. Oleh kerana itu suami isteri bertanggungjawab mendidik. Allah berfirman yang bermaksud: “Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami isteri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu. Islam juga memandang bahawa pembentukan keluarga itu sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan berdasarkan Islam yang akan mempunyai pengaruh besar dan mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi umat Islam. kerana dimungkinkan ia sedang dipinang oleh orang lain. Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar. Kita sebutkan demikian kerana banyak "Lembaga Pendidikan Islam". Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”. secara singkat penulis sebutkan dan jelaskan seperlunya: 4.

kerana ada sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Ertinya: Janganlah kamu bergaul melainkan dengan orang-orang mukmin dan jangan makan makananmu melainkan orang-orang yang taqwa". 5. (Hadis Shahih Riwayat Muslim 4:154 dan Baihaqi 7:262 dari Abu Hurairah). Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Adanya Mahar. b. Tirmidzi. Dalam khitbah disunnahkan melihat wajah yang akan dipinang (Hadis Shahih Riwayat Ahmad. d. Dan menurut sunnah sebelum aqad nikah diadakan khutbah terlebih dahulu yang dinamakan Khutbatun Nikah atau Khutbatul Hajat. Barangsiapa yang tidak menghadiri undangan walimah. Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai. sedangkan orang-orang miskin tidak diundang. maka ia durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya". (Hadist Shahih Riwayat Abu Dawud. Sebagai catatan penting hendaknya yang diundang itu orangorang shalih. e. Abu Dawud.2 Aqad Nikah Dalam aqad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi: a. Adanya Saksi-saksi.meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain (Muttafaq 'alaihi). c. 1093 dan Darimi). 4. 4. Hakim 4:128 dan Ahmad 3:38 dari Abu Sa'id Al-Khudri). Tirmidzi No. "Ertinya: Makanan paling buruk adalah makanan dalam walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya saja untuk makan. baik kaya mahupun miskin. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda tentang mengundang orang-orang kaya saja bererti makanan itu sejelek-jelek makanan. Adanya Ijab Qabul. Adanya Wali. Sebahagian Penyelewengan Yang Terjadi Dalam Perkahwinan Yang Wajib Dihindarkan 12 .3 Walimah Walimatul 'urusy hukumnya wajib dan diusahakan sesederhana mungkin dan dalam walimah hendaknya diundang orang-orang miskin.

5. 5. (Hadis Shahih Riwayat Ahmad. 5. Pacaran Kebanyakan orang sebelum melangsungkan perkahwinan biasanya "Berpacaran" terlebih dahulu. Adanya anggapan seperti ini.1. 347-348). Dalam berpacaran sudah pasti tidak boleh dihindarkan dari berintim-intim dua insan yang berlainan jenis. Memang mahar itu hak wanita. Adapun cerita teguran seorang wanita terhadap Umar bin Khattab yang membatasi mahar wanita. Anggapan seperti ini adalah anggapan yang salah dan keliru. (Lihat Adabuz-Zafat. Bukhari dan Muslim). hal ini bukan dari ajaran Islam. melainkan si perempuan itu bersama mahramnya".3 Menuntut Mahar Yang Tinggi enurut Islam sebaik-baik mahar adalah yang murah dan mudah. hal. atau masa penjajakan atau dianggap sebagai perwujudan rasa cinta kasih terhadap lawan jenisnya. tidak mempersulit atau mahal. Nashiruddin AlBani) 5. terjadi pandang memandang dan terjadi sentuh menyentuh. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ertinya: Jangan sekali-kali seorang laki-laki bersendirian dengan seorang perempuan. (Lihat Irwa'ul Ghalil 6.2 Tukar Cincin Dalam peminangan biasanya ada tukar cincin sebagai tanda ikatan. hal ini biasanya dianggap sebagai masa perkenalan individu. upacara dan adat istiadat yang bertentangan dengan Islam. Setiap acara.4 Mengikuti Upacara Adat Ajaran dan peraturan Islam harus lebih diutamakan dari segalanya. tetapi Islam menyarankan agar mempermudah dan melarang menuntut mahar yang tinggi. Umumnya umat Islam dalam 13 . kemudian melahirkan konsesus bersama antara berbagai pihak untuk menganggap masa berpacaran sebagai sesuatu yang lumrah dan wajar-wajar saja. yang sudah jelas semuanya haram hukumnya menurut syari'at Islam. maka wajib untuk dihilangkan. adalah cerita yang salah kerana riwayat itu sangat lemah. Jadi dalam Islam tidak ada kesempatan untuk berpacaran dan berpacaran hukumnya haram.

peraturan. sebagaimana firman Allah Ta'ala yang bermaksud: “Barangsiapa yang mencari agama selain agama Islam..5 Mengucapkan Ucapan Selamat Ala Kaum Jahiliyah Kaum jahiliyah selalu menggunakan kata-kata Birafa' Wal Banin. wahai Abu Zaid ?".cara perkahwinan selalu meninggikan dan menyanjung adat istiadat setempat. (Ali-Imran: 85).. sehingga sunnah-sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang benar dan shahih telah mereka matikan dan padamkan. dan tata cara selain Islam. Kerana Rasulullah shallallhu 'alaihi wa sallam melarang ucapan demikian". Orang-orang yang mencari konsep. 14 . maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya. 'Aqil menjelaskan: "Ucapkanlah: Barakallahu lakum wa Baraka 'Alaiykum" ( Mudahmudahan Allah memberi kalian keberkahan dan melimpahkan atas kalian keberkahan). Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bermaksud: “Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki. Demikianlah ucapan yang diperintahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam". Dari Al-Hasan. 'Aqil bin Abi Thalib melarang mereka seraya berkata: "Janganlah kalian ucapkan demikian !. Ibnu Majah. bererti mereka belum yakin kepada Islam. ketika mengucapkan selamat kepada kedua mempelai. Kepada mereka yang masih menuhankan adat istiadat jahiliyah dan meremehkan konsep Islam. Ucapan Birafa' Wal Banin (semoga mempelai murah rezeki dan ramai anak) dilarang oleh Islam.!. (Hadis Shahih Riwayat Ibnu Abi Syaibah. maka semuanya tidak akan diterima oleh Allah dan kelak di Akhirat mereka akan menjadi orang-orang yang merugi. dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi”. dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?”. Darimi 2:134. dan lainlain). Sungguh sangat ironis. Ahmad 3:451. (Al-Maaidah: 50). 5. Para tamu bertanya:"Lalu apa yang harus kami ucapkan. Para tamu mengucapkan selamat dengan ucapan jahiliyah: Birafa' Wal Banin. Nasa'i. bahawa 'Aqil bin Abi Thalib nikah dengan seorang wanita dari Jasyam.

Penutup Rumah tangga yang ideal menurut ajaran Islam adalah rumah tangga yang diliputi Sakinah (ketentraman jiwa). 5. 5. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. Menurut Islam antara mempelai laki-laki dan wanita harus dipisah.6 Adanya Ikhtilath Ikhtilath adalah bercampurnya laki-laki dan wanita hingga terjadi pandang memandang. Mudah-mudahan Allah mencurahkan keberkahan atasmu dan mudah-mudahan Dia mempersatukan kamu berdua dalam kebaikan". seorang suami dan isteri harus saling memahami kekurangan dan kelebihannya. sentuh menyentuh.7 Pelanggaran Lain Pelanggaran-pelanggaran lain yang sering dilakukan di antaranya adalah muzik yang hingar bingar. Dalam rumah tangga yang Islami. (Hadis Shahih Riwayat Ahmad 2:38. bahawasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam jika mengucapkan selamat kepada seorang mempelai. isteri) rasa cinta dan kasih sayang. (Ar-Ruum: 21). Ibnu Majah dan Baihaqi 7:148). Tirmidzi. serta harus tahu pula hak dan kewajibannya serta memahami tugas dan fungsinya masingmasing yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Hakim 2:183. Mawaddah (rasa cinta) dan Rahmah (kasih sayang). 15 . supaya kamu hidup tenteram bersamanya. Mudahmudahan Allah memberimu keberkahan. Dan Dia (juga) telah menjadikan diantaramu (suami. Allah berfirman yang bermaksud: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri. sehingga apa yang kita sebutkan di atas dapat dihindari semuanya. Darimi 2:134. jabat tangan antara laki-laki dan wanita.Do'a yang biasa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ucapkan kepada seorang mempelai ialah: "Baarakallahu laka wa baarakaa 'alaiyka wa jama'a baiynakumaa fii khoir" Do'a ini berdasarkan hadis shahih yang diriwayatkan dari Abu Hurairah: 'Ertinya: Dari Abu hurairah. beliau mengucapkan do'a: (Baarakallahu laka wabaraka 'alaiyka wa jama'a baiynakuma fii khoir) yang bermaksud.

akan tetapi mengingat kondisi manusia yang tidak boleh lepas dari kelemahan dan kekurangan. iaitu "perceraian". maka tidak jarang pasangan yang sedianya hidup tenang. anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri dan keturunan yang menyejukkan hati kami.Sehingga upaya untuk mewujudkan perkahwinan dan rumah tangga yang mendapat keridha'an Allah dapat terealisir. wajib atau mubah. Marilah kita berupaya untuk melakasanakan perkahwinan secara Islam dan membina rumah tangga yang Islami. maka Islam memberikan jalan terakhir. Hukum asal menikah Assalamualaikum ehm .saya mahu bertanya mengenai HUKUM ASAL menikah apakah hukum asalnya sunnah. tentram dan bahagia mendadak dilanda "kemelut" perselisihan dan percekcokan. Ajaran Islamlah satu-satunya ajaran yang benar dan diridlai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala (Ali-Imran: 19). (Al-Furqaan: 74) Amiin. upacara dan adat istiadat yang bertentangan dengan Islam. tetapi masih juga gagal. Terimakasih wasalamualaikum Jawapan: Assalamu 'alaikum wr wb 16 . Soal Jawab Agama: [1] Pernikahan 1.1. “Ya Tuhan kami. tata cara. Wallahu a'alam bish shawab. dan jadikanlah kami Imam bagi orang-orang yang bertaqwa”. sementara ujian dan cobaan selalu mengiringi kehidupan manusia. Bila sudah diupayakan untuk damai sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisaa: 34-35.. serta kita wajib meninggalkan aturan.

(lihat Bidayatul Mujtahid. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Ber-akad nikah kali kedua Assalamu'alaikum Saya ingin bertanya "Apakah sah apabila sesorang "berakad nikah" dua kali kerana yang pertama tidak disaksikan kedua orangtuanya? Terima kasih. Hukun Akad Nikah. tiga atau empat. maka kahwinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua. ulama yang memandang tasarri' itu sunnah. Adapaun Imam daud az-Zhahiri memdangnya wajib. “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengahwininya). Jadi. juz 2. Nadirsyah Hosen 1.2. Apa hukumnya memerdekakan hamba? Nah. wassalam Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. maka hukum asal nikah adalah wajib.Hukum asal nikah diperselisihkan oleh para ulama. hukumnya akan sama dengan hukum asal menikah kerana ayat di atas bicara soal nikah dan perhambaan sebagai alternatif. Kalau yang memandang tasarri itu mubah sudah tentu mereka menganggap hukum asal nikah itu mubah. maka (kahwinilah) seorang saja. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. atau janji saat perkahwinan mempunyai syaratsyarat. Mereka sama-sama berpegang pada ayat di atas. memandang nikah itu sunnah. Jumhur ulama memandang hukum nikah itu sunnah. Seharusnya orangtua atau saudara laki-laki perempuan yang menjadi wali. Mari kita lihat dulu ayat Qur'annya: QS 4: 3. tentang kitab an-nikah) salam. atau hamba-hamba yang kamu miliki. tetapi kalau tidak ada atau 17 . Perbezaannya adalah dalam memahami tasarri' atau memerdekakan hamba. Yang mendang tasarri itu wajib. Suatu perkahwinan memerlukan kedua hal tersebut. Tidak mungkin alternatif diberikan kalau hukumnya tidak sama. antara lain adanya wali dan saksi. Sedangkan Imam Abu Hanifah memandangnya mubah.

Ahmad Zubair 1. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Wassalaualaikum. wr. Alasannya .jaraknya tidak mungkin untuk mendatangkan wali orangtua. Batas waktu antara pinangan dan akad nikah Assalaamu'alaikum Wr. mengapa harus dilakukan pengulangan atau menganggap yang pertama tidak sah? Wassalam. Masalah kemudian muncul ketika saya harus melihat kondisi saya sendiri yang harus menyelesaikan kuliah.kalau yang pertama dianggap tidak sah jadi selama itu kedua mempelai tersebut dianggap telah berzina. Bukan masalah sah atau tidaknya. Semoga anda berdua diberkahi oleh-Nya dan Alfu Mabruk. Yang menjadi pertanyaan adakah batasan waktu antara khitbah (pinangan) dengan aqad nikah? Adakah yang mahu membantu mengubati kegundahan hati saya? Jawapan: Assalamualaikum wr. Saya tidak mahu perasaan ini justru akan membawa ke arah yang tidak diridhoi-Nya.baru ini hati saya 'terpikat' oleh akhwat yang berdomisili di luar kota. Semuanya terpulang kepada pasangan tersebut. tetapi merupakan hal yang patut dihindari. Wb. Saya 'terpaksa' harus 'menunda ' rencana nikah saya hingga 1-2 tahun kemudian. Puji syukur kepada Allah semata. salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW penutup para nabi dan rasul. Baru .wr.3. maka dapat diganti dengan wali hakim. Tidak ada dalil syari' yang membatasi waktu antara pinangan dan akad nikah. Saya menulis email ini untuk mengobati rasa 'gundah' dalam hati saya akan sesuatu yang mungkin sedang saya alami. 18 . demikian juga dengan 'calon isteri' saya tersebut. Oleh kerana itu dengan berbagaimacam pertimbangan saya beranikan diri untuk meminangnya.wb. A. shahabat dan para pengilkut setianya. Kairo. Kalau dianggap sudah sah yang pertama. Kasyful Anwar. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada rasulullah beserta keluarga.

maka pernikahan tersebut dianggap sah. maka cukup diwakili walinya [tentu dengan persetujuan calon pengantin wanita]. Wassalamualaikum Wr. Nadirsyah Hosen 1. Wassalamaualaikum Wr.Wb Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah.4. lalu diwakilkan oleh pamannya. kepada Ykh: Ustadz pengasuh KTPDI disini kami akan menanyakan tentang: Bagaimana hukum pernikahan (akad nikah) yang tanpa di hadiri calon pengantin muslimat yang di keranakan jarak yang jauh dan samasama sedang menuntut ilmu (di luar negeri) tetapi dari ke dua belah pihak sudah setuju sah atau tidak?. Kalau calon pengantin wanita yang tak boleh hadir.jazakhallah khoiron katsiro atas tanggapanya. Cuba hubungi KUA untuk lebih jelasnya khususnya persyaratan tekhnis administrasi yang diperlukan. jika pernikahan telah memenuhi unsur syarat dari rukun [ada wali].. salam. Jawapan: Menurut fiqh. Orangtua/wali nikah yang tidak pernah menjalankan Sholat Assalamualaikum Wr. Wb.. sedangkan orangtua / ayahnya maaf tidak menjalankan kewajiban Sholat 5 waktu? Bagaimana hukum nikahkah sah atau tidak? Terima kasih atas perhatiannya. Gus Dur dulu menikah saat dia kuliah di Timur Tengah. Wb.1.5. Sahkah sebuah perkahwinan bila pernikahannya dilakukan oleh orangtuannya sendiri. Nikah tanpa dihadiri calon pengantin wanita Assalamualaikum Wr. Bapak Yth.Wb Jawapan: Ass wr wb Yang tidak boleh hadir itu pihak mana? calon pengantin pria atau wanita? Kalau calon pengantin Pria maka boleh diwakilkan [hubungi KUA setempat untuk persoalan tekhnisnya]. termasuk jika 19 .

Apalagi dengan kecanggihan teknologi masa kini maka boleh saja dalam melakukan akad nikah bukan hanya melalui telpon yang hanya boleh di dengar suaranya. Wassalamu'alaikum wr. maaf nih gue ngulang pertanyaan yang lalu. apakah alasan itu syar`i? Jawapan: Hukum asal dari pernikahan adalah mubah.6. Wassalam. Yang menjadi pertanyaan kenapa harus dilakukan hal yang demikian. Tetapi dalam Teori Ilmu Hukum Islam [ushul l-Fiqh] ditegaskan bahawa 20 .7.wb. memang sudah tidak waktu untuk bertemu antara kedua mempelai? Atau ada kekhawatiran? Wallahu a'lamu bishshawab. Sudah sebulan yang lalu saya berfikir untuk segera menikah. Saya tidak melihat adanya larangan atau anjuran untuk melaksanakan akad nikah melalui telepon. Alasan untuk segera menikah Assalamu'alaikum wr. untuk ketenangan batin saya. Ahmad Zubair 1. wb. Ertinya boleh-boleh saja. tetapi boleh melalui media untuk teleconference. Noryamin Aini 1. Wassalam. usia sekarang hampir 22 tahun. Akad nikah via telepon Assalamu'alaikum wr. Saya seorang mahasiswi kedoktoran. atas jawapannya ana ucapkan terima kasih banyak. tentang pernikahan dengan menggunakan telepon sewaktu akadnya.wb.orangtua yang menikahkan tersebut tidak menjalankan kewajiban agamanya sehari-hari. dimana gambarnya juga boleh dilihat. Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh.

pada satu kes. administratif]. Longgarnya persyaratan pernikahan cenderung menjadi akar rentannya sebuah pernikahan terhadap kes perceraian. seperti kesiapan fisik. pernikahan dapat juga diharamkan. tetapi ada baiknya difikirkan kembali tentang kemungkinan dampak negatif pernikahan terhadap kuliah saudari. tetapi pada setting lain. Apakah saudari sudah memenuhi segala tuntutan [syarat] untuk menikah? Jika ya. Bagi orang yang sudah memenuhi segala persyaratan untuk menikah dan baginya pernikahan dinilai lebih baik untuk wellbeingnya. 1. tetapi apakah tujuan tersebut dihasilkan melalui prosedur [memenuhi persyaratan] yang benar? Jika saudari sudah merasa siap dalam ertian memenuhi unsurunsur kelayakan untuk menikah. pernikahan sangat dianjurkan. tetapi tidak dapat dilepaskan dari sejumlah kesiapan-pertimbangan. Tetapi ingat pernikahan bukan sesuatu yang mudah. Jika seseorang yang sudah siap segala-galanya [memenuhi syarat pernikahan] tetap bertahan untuk menikah. individu yang bersangkutan diwajibkan untuk menikah untuk menghindarkannya dari perbuatan zina. tetapi mungkin juga tidak susah. Semua hukumnya sangat ditentukan oleh konteks spesifik yang terkait dengan alasan pernikahan tersebut. 21 . maka dalam kondisi seperti ini.keberadaan ketentuan hukum tentang satu permasalahan harus didasarkan pada alasannya [illat=reasoning]. Kenapa begitu banyak persyaratannya? Kerana dalam Al-Qur'an disebutkan bahawa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat [miithaaqan ghalidho] yang tidak mudah terlepas. juga disebutkan "perubahan status hukum satu issue mengikuti logika perubahan waktu dan tempatnya. usia 22 tahun tidak menjadi hambatan untuk menikah. bahkan sampai ke batas kewajiban. Pernikahan mengharuskan banyak hal kepada pelakunya. maka pernikahannya menjadi sunat. Kelayakan dan kesiapan untuk menikah harus dilihat dari syarat pernikahan itu sendiri. dan dia sendiri tahu bahawa dorongan seksualitasnya akan menjerumuskannya keperbuatan zina. Apa relevansi kedua norma dasar Ilmu Hukum Islam di atas terhadap pertanyaan saudari? Para fuqaha memberikan variasi norma hukum pernikahan. Ertinya. mental. Yang pasti pernikahan tentunya akan sedikit banyak berpengaruh terhadap kuliah saudari. Jadi keputusan untuk menikah bukan hanya keinginan tanpa aturan. finansial [juga sosial. maka saudari kelihatannya akan lebih jika menikah. Ketenangan batin merupakan salah satu tujuan pernikahan. 2.

Atau boleh juga diajukan alasan moral [seperti suka mabuk-mabukan. ya restu Bapa memang harus ada. Peraturan perundang-undangan kita juga mengatur soal ini. Jikalau anda seorang wanita. maka persoalannya memang rumit. Sampaikan ke Pengadilan Agama persoalan keengganan wali tersebut. Dalam fiqh dikenal istilah Wali Adhal [Wali yang enggan menikahkan anaknya]. Istilah Wali Hakim sebenarnya merujuk pada wali nikah yang ditunjuk Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya. 2. Andaikata alasan wali dianggap mengada-ngada dan tidak masuk akal [seperti kurang tampan. Noryamin Aini 1. Pernikahan tanpa restu orangtua Saya ingin tahu hukum pernikahan sulit. 1. Jadi ada ulama yang menikahkan anak orang lain dengan alasan bertindak sebagai 22 . Caranya: a). Sayang. Bila si Orangtua mengajukan alasan tidak sekufu. Hak wali itu ada ditangan Bapa. maka alasan itu akan ditolak sesuai dengan pasal 61 Kompilasi Hukum Islam. di Indonesia Wali Hakim dianggap me-refer ke ulama. Kerana salah satu syarat dari sahnya pernikahan adalah adanya wali dari pihak mempelai wanita. Wassalam. dan siap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi sebagai konsekwensi pernikahan. yang diberi kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.Pilihlah keputusan yang lebih menguntungkan. Tetapi bila alasannya adalah calon mempelai pria berbeza agama maka Pengadilan Agama akan menguatkan keengganan wali tadi. etc]. berjudi.8. Adakah berdosa? Jawapan: Ass wr wb Nikah tanpa seizin wali tidak sah hukumnya. maka mulailah hidup saudari dengan kebahagian bersama suami yang dicintai. Jadi. Jika sudah mampu. maka pengadilan akan memutuskan bahawa Wali Hakim-lah yang akan menikahkan. etc] b). Lalu Pengadilan Agama akan memanggil orangtua untuk menanyakan alasan keengganannya untuk menikahkan. iaitu pernikahan tanpa restu ibu-bapa.

Jawapan: Assalamualaikum wr.Keduanya telah memiliki perasaan suka satu sama lain.wb Saya ingin bertanya tentang suatu permasalahan sbb: Seorang laki-laki dan perempuan yang telah saling mengenal ingin segera melangsungkan pernikahan. jadi saran saya. tapi masalah sah atau tidaknya suatu perkahwinan. maka hubungan seksual menjadi illegal. Pernikahan dengan wali hakim tidak sah jika masih ada wali dari pihak isteri yang masih hidup atau tidak berhalagan. Wassalamu'alaikum wr. Sedangkan pada dasarnya orangtua mereka setuju. Saran saya hendaknya kedua pasangan tersebut menahan diri untuk menikah tanpa pengetahuan orangtua mereka. Jika memang takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ada baiknya kedua pasangan tersebut berbincang dari 23 . Masalah nikah tanpa restu wali ini bukan masalah dosa atau tidak.wb. satu organisasi. tempuh saja prosedur hukum yang ada seperti di point satu di atas. Jadi sebaiknya kita berhati-hati dalam soal ini. Nadirsyah Hosen 1. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan. sehingga sangat tidak mungkin untuk tidak berinteraksi. Mereka tidak setuju dengan konsep pacaran. 3. namun untuk menikah orangtua mengharuskan mereka tamat kuliah dulu. ini nggak tepat. Mereka tidak tenang dengan keberadaan tersebut kerana telah mengerti bagaimana Islam melarang untuk berpacaran. kerana kalau perkahwinan tidak sah. Bagaimana apabila mereka menikah tanpa pengetahuan orangtua dengan menggunakan wali hakim? Apa pula syarat-syarat wali hakim dan para saksi? Apa mereka semua harus laki-laki? Saya mohon jawapan secepatnya.wb.9. salam hangat. Nah.wali hakim. Mereka satu kampus ( masih kuliah ). Menikah tanpa pengetahuan orangtua Assalamu'alaikum wr. sering kuliah bareng walaupun tidak satu jurusan (kerana memang dosen yang menggabung dua jurusan tersebut dalam beberapa mata kuliah).

adakah sejarahnya.wb. Wa Allah 'alam bi-shawab. Setahu saya selama ayah masih hidup harus menyaksikan. Wassalam.hati ke hati dengan kedua orangtua.11.10. Kasyful Anwar. Nah jika saudara sudah menemukan calon pasangan yang sesuai. dia pengurus mesjid di sini. menikahlah secepatnya. A. Noryamin Aini 1. Jawapan: Bagi seorang lelaki. Jawapan: Assalamu 'alaikum wr wb 24 . Menikah kalo ayah berada jauh di Indonesia. orangtua tidak wajib menghadiri pernikahan kita. dapat mengurangi kemungkinan kita berbuat dosa. Lagi pula. kata Rasulullah. wassalam. sedangkan di sini banyak godaan. kerana yang demikian itu. Wassalamualaikum wr. pernikahan diam-diam tanpa ridho kedua orangtua akan memberatkan kedua pasangan secara psikologis belum lagi ridho kedua orangtua dalam Islam merupakan syarat paling utama bagi seorang anak. Insya' Allah solusinya akan diberikan oleh Allah kepada mereka berdua. Kalo boleh. sah atau tidak? Ada imam yang bersedia. hukumnya? Terima kasih. Kairo 1. Menikah tanpa disaksikan orangtua Saya hidup di US. menikah tidak perlu pakai wali. Menikah melalui Wali Hakim saya menikah sekitar 2 bulan yang lalu tapi berhubung saya dan isteri saya jauh dari orangtua sehingga kami menikah dengan wali hakim bagaimana dengan sah atau tidaknya pernikahan saya.

iaitu pejabat KUA atau boleh juga hakim di pengadilan agama. Nah. siapa yang menikahkan anda dulu? Masalah kedua. setelah saya tahu hukumnya]. hal-hal di atas saya ajukan agar info yang saya peroleh lengkap sehingga saya boleh menjawab pertanyaan anda. sekarang transportasi dan tekhnologi komunikasi sudah begitu canggih. Terimakasih. Wr. Perkahwinan saudari sah maskipun yang mengawinkan ayah angkat misalnya. Jawapan: Pertanyaannya kurang jelas. Selain itu ketika naik haji saya berikrar memakai nama orangtua kandung saya. Jadi. Nadirsyah Hosen 1. Sahkah perkahwinan saya? [Perlu dicatat bahawa saya tidak pernah minta bahagian waris kepada keluarga orangtua angkat saya. Tetapi harus diingat. kerana yang penting adalah siapa yang mengawinkannya. Tentunya yang bertanya diatas adalah perempuan (Karana laki-laki tidak perlu wali). salam.Siapa yang anda maksud dengan wali hakim? Wali Hakim menurut peraturan negeri kita adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk secara resmi. jarak yang diperbolehkan menggunakan wali hakim itu sama dengan jarak kebolehan mengqashar shalat dalam safar. kalau ayah kandung saudari setuju. wali hakim itu bukan kiyai atau ulama. Jadi. sebenarnya wali hakim itu boleh men-cek ke wali perempuan apakah benar jaraknya jauh dan tidak mungkin hadir serta merestui hanya kerana jarak jauh tak boleh datang atau sebenarnya wali perempuan itu menolak pernikahan anda sehingga anda "lari" atau "menghindar" ke tempat yang jauh? Maaf. Wassalam. ingat-ingat dulu.wb Saya adalah anak adopsi (masih keluarga) meski saya tahu betul orangtua saya dan amat dekat. Mohamad Joban 25 .12. berapa jarak antara kota anda dengan kota orangtua si isteri? Menurut ulama fiqh. Menikah dengan wali orangtua angkat Ass. bukan soal nama. Ketika menikah saya memakai nama orangtua angkat.

Kemudian jika saya di"lamar" oleh saudara jauh.1.saya ingin yang lebih dari itu.. dan cita-cita ukhti sangat agung sekali. Kebanyakan perempuan kalau memilih pendamping hidup yang pertama kali dilihat kegantengan. Semua orang mempunyai cita-cita. Menikah dengan anak bibi Bolehkah menikah dengan anak bibi? 26 ... bolehkah saya menolaknya? Saya insyaAllah tidak melihat fisik dan lainnya tapi "calon" saya itu tidak tarbiyah.. Mudah-mudahan Ukhti dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan calon suami yang boleh membimbing dan aktif dalam menyiarkan agama Islam.. Jadi apa yang ukhti lakukan tidak salah. Apa yang harus saya lakukan? Jawapan: Dalam Islam. tidak aktif dalam kegiatan yang Islami. Saya ingin suami saya tidak hanya yang rajin shalat dan boleh mengaji. Wallhu 'alam Mohamad Joban 1. Saya lihat jarang sekeli pada zaman sekarang ini wanita yang mempunyai perhatian seperti itu.14. Oleh kerana itu ukhti juga harus ikut aktif dalam kegiatan keIslaman. Saya ingin suami saya kelak yang membimbing saya untuk menjadi muslimah yang kaffah..dll. Menurut keluarga saya jika dengan suku lain pasti tidak akan awet. Menolak calon suami pilihan orangtua Dalam keluarga saya. satu suku.. Salahkah saya jika saya menolak "calon" saya itu? Mungkin kerana keluarga saya hanya melihat kenyataan yang ada bahawa pemuda saat ini banyak yang "ancur" (ngobat dll) sehingga saat ada yang masih shalat mereka langsung "memuja"nya. perempuan mempunyai hak penuh dalam memilih dan menentukan jodoh..13. pernikahan dianggap lebih baik jika dengan satu suku. "gaul". Keluarga saya mendesak dengan alasan ayahnya ustad dan memang "calon" saya itu insyaallah rajin shalat. kekayaan dan jabatannya... Padahal saya sudah sosialisasikan pada keluarga saya bahawa ada komunitas lain di kampus yang berusaha mengamalkan nilai-nilai Islam secara keseluruhan. dan banyak berdo'a. but the problem is.

Hukum pernikahan sepupu Bapa calon pria dengan Bapa calon wanita saudara kandung (calon suami dan calon isteri masih sepupu) saya tanyakan ini kerana sebahagian orang berpendapat bahawa 27 . anak-anak perempuan dari saudarasaudaramu yang perempuan (keponakan). saudara-saudara Bapamu yang perempuan (bibi).Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh.15. 4: 24) Dari ayat-ayat tersebut ternyata tidak ada larangan untuk mengahwini anak bibi atau anak paman. berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna). dan menghimpunkan (dalam perkahwinan)dua perempuan yang bersaudara. Dan janganlah kamu kahwini wanita-wanita yang telah dikahwini oleh ayahmu. saudara perempuan sepersusuan. anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri (anak tiri). maka tidak berdosa kamu mengahwininya. sebagai suatu kewajiban. sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. kecuali hamba-hamba yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. ibu-ibumu yang menyusui kamu. Wassalam. dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya. saudara-saudara ibumu yang perempuan (bibi).(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu). anak-anakmu yang perempuan. saudara-saudaramu yang perempuan. Maka isteriisteri yang telah kamu nikmati (campur) di antara mereka. ibu-ibu isterimu (mertua). (QS. (QS. 4: 22) Diharamkan atas kamu (mengahwini) ibu-ibumu. 4: 23) Dan (diharamkan juga kamu mengahwini) wanita yang bersuami. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (iaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikahwini bukan untuk berzina. kecuali yang telah terjadi pada masa lampau sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pernikahan antar sepupu 1. tetapi jika kamu belum campur dengan isteri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan). Ahmad Zubair 1. anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki(keponakan). (QS. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruknya jalan (yang ditempuh). terkecuali pada masa yang telah lampau.

wb. dan sebahagian orang bahawa sepupu itu tidak batal wuduk (muhrim) 2. Wallahu A'alam bi Shawab.wb Saya mahu menanyakan sebuah kes sbb: Sepasang suami isteri yang telah mempunyai anak (sudah 4). mereka sebelumnya tidak tahu bahawa mereka itu adalah saudara sesusuan. 1. Kerana sekitar umur (3 tahun) diangkat oleh masing-masing orangtua yang berbeza dan berlainan kota (kedua orangtua mereka sudah tidak ada). apakah kedua suami isteri ini harus dipisahkan atau masih tetap melanjutkan hubungan tersebut.. Mohon penjelasan kerana sampai saat ini diskusi pengajian yang kami adakan masih belum mendapatkan jawapan yang memuaskan. Namun setelah mempunyai anak seperti yang disebutkan tadi baru mereka tahu bahawa mereka adalah saudara sesusuan. Dalam kitab fiqh. jika terjadi pernikahan antara dua orang saudara sesusuan. Perkahwinan antar sepupu di perbolehkan walaupun memang benar paman dapat menjadi wali nikah keponakannya dengan syarat apabila orangtua ke[onakannya berhalangan untuk menjadi wali.. Islam melarang pernikahan antara dua orang yang sesusuan. Terlanjur menikah dengan saudara sesusuan Assalamualaikum wr. 28 . kami ucapkan terima kasih Nashrun minallahi wa fathun qarieb. hukum batal wuduk apakah kita dengan adik isteri (ipar) batal wuduk Jawapan: Assalamualaikum wr. Atas pendapat dan jawapannya. A.16. Kasyful Anwar.wb. Wudhu' Anda batal jika bersentuhan dengan saudara sepupu. Pertanyaan saya.paman boleh menjadi wali nikah. Kairo 1. Wassalamualaikum wr. 2. Jawapan: Wa 'Alaikum salam.

Hukum agama: Dia membohongi isteri pertama. dan mereka itulah orang-orang pendusta”. Dari segi menikahi seorang janda tidak ada bezanya dengan menikahi seorang wanita yang masih perawan.maka pernikahan mereka batal demi hukum. dan mereka tidak boleh lagi sebagai suami-isteri. Wassalam. “Jika Nabi menceraikan kamu. Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. “Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan. yang janda dan yang perawan”. QS 16: 105. tentang sisi negatif menikahi seorang janda. yang bertaubat. 29 . boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri yang lebih baik daripada kamu. Tanya sisi negatif menikahi seorang janda Mohon penjelasan. hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. yang berpuasa. Wa Allah 'alam bi-shawab. yang mengerjakan ibadat.18. yang beriman. apalagi dalam hal sisi negatifnya.17. yang patuh. QS 66: 5. Nikah dibawah tangan tanpa pengetahuan isteri pertama Apa hukumnya nikah bawah tangan yang tidak diketahui oleh isteri pertama. Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ertinya pernikahan mereka terputus secara otomatis. Wassalam. Noryamin Aini 1. sedang bohong itu perbuatan dosa. yang ta'at. Perawan atau janda dalam perkahwinan secara Islam tidak dapat dibezakan. Ahmad Zubair 1.

QS 51: 49. tidak mungkin dipasangkan dengan burung betina. QS 53: 45. Wr. 30 . (lelakinya kaya. sedangkan binatang tergantung dari jenisnya. jantan dengan betina. Apa keburukan dari perkahwinan yang tidak sekufu dan apa kebaikannya? Apakah kita harus melakukan perkahwinan dengan pasangan yang sekufu supaya kehidupan berumahtangga kita aman dan tenteram? Semisalkan ada seorang lelaki mencintai perempuan yang tidak sekufu. Masalah perkahwinan tidak sekufu Ass.19. “Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasangpasangan pria dan wanita”. Allah menciptakan sesuatu secara berpasang-pasangan. Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wb. Ahmad Zubair 1. Saya ingin menanyakan tentang masalah kufu (sepandan/sama). Kalau manusia laki-laki pasangannya manusia wanita. “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. “Dan Yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi”. Wassalam. perempuannya miskin ataupun sebaliknya) sedangkan orangtua salah satunya tidak menyetujui hubungan ini. apa yang sebaiknya harus dilakukan? Saya ucapkan terima kasih kepada para ustadz yang menjawab pertanyaan saya ini. Laki-laki berpasangan dengan perempuan. Misalnya kambing jantan pasangannya pasti kambing betina. siang berpasangan dengan malam. dan sebagainya.Hukum negara: Melanggar undang-undang perkahwinan. QS 43: 12.

harta. tetapi dasarnya adalah ketetapan Allah sebagai berikut: QS 2: 221. Mereka mengajak ke neraka. Demikian pula laki-laki pezina pasangannya wanita pezina pula. walaupun dia menarik hatimu.Wb 31 . atau perempuan yang musyrik. Sesungguhnya hamba yang mu'min lebih baik dari orang musyrik. Ahmad Zubair [2] Mahar / Maskahwin 2. haruskah berupa emas? Assalamu alaikum Wr. “Laki-laki yang berzina tidak mengahwini melainkan perempuan yang berzina. sebelum mereka beriman.1. derajat. Kesepadanan yang dimaksud disini adalah orang beriman hanya boleh kahwin dengan orang beriman. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.Demikian juga dalam hal manusia. Allah telah menetapkan pasangan masing-masing. walaupun dia menarik hatimu. QS 24: 3. Demikian juga wanita-wanita keji pasangan yang sepadan adalah lakilaki yang keji pula. dan perempuan yang berzina tidak dikahwini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Mahar perkahwinan. pangkat. “Dan janganlah kamu (orang laki-laki beriman) menikahi wanita-wanita musyrik. Sesungguhnya wanita hamba yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik. dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula). Wassalam. dan orang kafir pasangannya orang kafir lagi. Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). suku bangsa dan sebagainya. dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min”. QS 24: 26. Tetapi bukan berdasarkan kecantikannya. “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. Dan laki-laki yang baik pasangan yang sepadan adalah wanita yang baik. sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)”. dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula).

Kita dapat saja memilih bentuk dan kadar mahar tersebut. emas bukan pilihan yang paling baik. Noryamin Aini 2. Maha yang paling baik adalah apa yang ditentukan oleh calon isteri. Wa Allah 'alam bi-shawab. Sewaktu menikah. calon isteri adalah pihak yang paling (bahkan satu-satunya) berhak menentukan jenis dan kadar mahar.. Wassalamualaikum wr.3. saya baru menyadari hal ini setelah menikah. iaitu: 32 . Wassalam Jawapan: Assalamualaikum wr. Kasyful Anwar. saya mengucapkan ijab dan kabul ".wb.. Tetapi hal yang harus diingat bahawa mahar merupakan hak milik isteri. Oleh sebab itu..Apakah benar mahar suatu perkahwinan itu sebaiknya berbentuk emas? Jawapan: Wa 'Alaikum salam.2. Hukum Islam tidak pernah mematok jenis dan jumlah mahar. Kairo 2. Hal yang ingin saya tanyakan adalah kata "tunai".. Bagaimana hukumnya. Terus terang. mohon kejelasan dari pengasuh. Maskahwin yang dibeli dengan kad kredit Pengasuh Konsultasi Yth. Mahar dan hukum tukar cincin Saya ingin menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan mahar. Nikah anda sah.. alias belum di bayar. apakah nikah saya sah atau tidak?. Wassalam.dengan mas kahwin tersebut di atas tunai".wb. Jadi. A. kerana saya membeli sebahagian dari mahar dengan kad kredit.

Maskahwin dalam Bahasa agama dikenal dengan enam macam istilah: Al-Mahr. (QS. (QS. 5. Sebaiknya ditinggalkan. 3. Al-Aqr. Bagaimana hukumnya dalam Islam acara tukar cincin setelah ijab kabul? apakah diperbolehkan? 2. atau fariidlah. Islam tidak mengenal cara tersebut. Al-'alaa'iq kalau dirangkum berarti: pemberian dari suami kepada isterinya sebagai tanda kesungguhan cinta dan tanggungjawabnya. Bolehkah suami mengenakan cincin emas setelah acara tukar cincin? Jawaban: Assalamu'alaikum Wr. apakah bererti calon suami nantinya harus membimbing calon isteri? Jika calon isteri nantinya tidak boleh melaksanakan bagaimana hukumnya? 3.1. Apakah makna sebenarnya dari mahar? Jika calon suami memberikan mahar berupa sajadah. (QS. Setahu kami tukar cincin itu adalah satu bentuk simbol ikatan antara calon isteri dan calon suami yang menguatkan bahawa secara zahir mereka tidak akan menikah dengan yang lain. bukan sebagai bayaran. An-Nihlah. 2. Islam dalam hal ini mempunyai Syariat yang bernama "Khitbah" dimana kedua belah pihak dengan saksi-saksi yang kuat berikrar akan menikah nanti pada waktu yang disepakati. Al-Ajr. mukenah dan Al Qur'an kepada calon isteri. (2). 33 . (QS. 4. Dan keduanya tidak boleh memutuskan perjanjian tersebut kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak bahkan pihak ketiga diharamkan mengambil peranan apapun untuk menggagalkannya. 2:236) 2:237) 4:4) 4:24) 60:10) 60:11) Selanjutnya jawaban pertanyaan saudara sbb : (1). Al-Hibaa'a. Jadi setelah ijab qabul tukar cincin sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi. Sebagai acuan kita dalam hal mahar atau MAS KAHWIN adalah firman Allah : 1. As-shadaq As-shadaqah. 6. Wb. (QS. (QS.

masing di BAB: As-Shadaaq ) 3. Wassalamu 'alaikum Wr. qiyas. Al-Muwattha' 48. Suami bertanggungjawab mengajarakan isterinya disyaratkan atau tidak. apa yang dimaksud dengan mut'ah sebenarnya? Jawapan: Nikah mut'ah adalah pernikahan yang dibatasi jangka waktu. [3] Nikah Mut'ah dan Kahwin Gantung 3. Lelaki tidak boleh memakai barang dari emas dan sutera ( Lihat kembali Hadits Bukhary. seperti dalam kes perang. Wb. Kelemahan qiyas ini adalah. yang ingin saya tanyakan. keamanaan mereka tidak terjamin. Setahu kami praktek tersebut ada konteks spesifiknya. walaupun sejumlah aliran Syi'ah masih memperbolehkannya.wb Saya kuliah di usu jurusan D3 komputer. sosial atau waktu. Tetapi ketika masyarakat Islam memasuki tahapan sejarah pembinaan masyarakat madani.2. Memang dalam sejarah Islam. untuk memperbolehkan mut'ah. Bidayatul Mujtahid. Ada orang yang menggunakan analogi. atau sering disebut nikah kontrak. Sengaja meninggalkan membatalkan pernikahan. keadaan darurat merupakan unsur utama. Silahkan buka kembali Fiqih Sunnah. baru tingkat dua. nikah mut'ah pernah dipraktekkan. Hasanain Juaini. Subulussalam. Ertinya. bahawa dalam perang memang tidak ada jaminan keamanan. lalu mut'ah diharamkan.1. Mereka mengqiyaskan darurat perang dengan keadaan ketika seseorang tidak mungkin pergi untuk membawa isteri-suami seperti dalam kes dinas luar kota. Apakah Maksud Nikah Mut'ah Assalamu'alaikum wr. Ulama sunni sepakat mengharamkan jenis pernikahan seperti ini. dulu. bahkan ada 34 . bukan urusan finansial. diperbolehkannya mut'ah. akibatnya membawa isteri boleh menjadi malapetaka.Mahar adalah syarat sahnya pernikahan. Mahar itu boleh berupa barang atau manfaat seperti mengajarkan membaca. pada saat itu perang tidak lagi menjadi issue utama.4: ) atau saudara dapat mendownloadnya di Pustaka Isnet: Halal dan Haram dalam Islam / Oleh Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi. Tetapi logika qiyas hukumnya banyak cacat. menulis dan sebagainya. wajib ditunaikan seperti permintaan isteri ( Selama suami mampu ) kalau tidak disebutkan jumlahnya maka mengikuti mahar yang berlaku umum.

Walaupun mut'ah pernah diperbolehkan. kita harus menempatkan isu mut'ah ini pada porsi konteks yang sebenarnya. Tapi sekarang. betul-betul keadaan darurat yang memaksa semuanya untuk terjadi. mut'ah lebih disalahgunakan sebagai alternatif untuk menghalalkan perzinaan. oleh sejumlah kelompok opportunis. maka kenapa kita harus membatasi usia [waktu] pernikahan kita seperti yang menjadi inti pernikahan mut'ah? 2. religious. Kami menangkap ada pesan sejarah dan moral dari langkanya peristiwa mut'ah tersebut di periode awal sejarah Islam. Hal lain yang perlu dicatat bahawa dulu peperangan memakan waktu yang cukup lama sampai berbulan-bulan. finansial dan sosial. Selain itu. Kedua.. Jika dulu mut'ah disikapi secara komprehensi dengan tanggungjawab moral. maka keringanan mut'ah tersebut difahami mereka dari perspektif moral pernikahan yang tujuannya untuk membangunan keluarga bahagian yang sakinah. Sementara sekarang. Tetapi kerana Islam tidak menganjurkannnya [yang dianjurkan justru nikah secara wajah].wb Noryamin Aini 3. maka sekarang lembaga pernikahan mut'ah lebih sering disalahgunakan orang. hambatan seseorang untuk membawa isterinya [pasangan] lebih pada alasan pragmatis seperti masalah dana. alasan praktek nikah mut'ah dulu tidak dibuat-buat. Pertama. Kalau tujuan pernikahan adalah untuk membangunan keluarga yang sakinah [mudah-mudahan cukup langgeng]. mut'ah lebih dimaknai sebagai sebuah keringanan. tetapi. maka isteri harus menanggung resiko pahit untuk kemungkinan dijadikan tawanan kemudian diperhamba. nampaknya. ada tanggungjawab moral dan finansial sebagai konsekwensi dari pernikahan tersebut. dalam sejarahnya tidak banyak umat Islam [terutama] sahabat dan tabiin yang mempratekkannya. atau seperti durasi tugas tentara sekarang ini di satu wilayah. Masalah masa depan anak-anak mereka fikirkan.2.konsekwensi dalam perang. Jika isteri ikut dan kita pihak suami kalah. Hukum Nikah Mut'ah dan Nasnya Assalamu'alaikum ww 35 . Oleh sebab itu. wassalamu'alaikum wr. Kami sependapat dengan ulama sunni yang mengharamkan mut'ah dengan beberapa pertimbangan: 1. dulu. Sahabat dan tabiin sangat concerned dengan masalah moral dan finansial tersebut.

3. Atas perhatian Bapak-Bapak di KTPDI kami ucapkan banyak. Diriwayatkan Ibn Abbas berkata. Jumhur sahabat dan fuqaha mengharamkan nikah mut'ah ini. Harap diingat bahawa sisi mulia ajaran Islam adalah untuk meningkatkan harkat derajat wanita. "aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata. "kami melakukan mut'ah pada masa Rasul dan Abu Bakar tetapi tidak pada masa Umar". Saya menyarankan agar kita berhati-hati dalam masalah mut'ah ini. 48. sebahagian berpendapat pada "yaum al-fath". menurut Ibn Abbas. sebenarnya yang mengharamkan mut'ah itu bukan Rasul tetapi Umar bin Khattab. Jadi. dan ada juga yang berpendapat bahawa diharamkan mut'ah pada haji wada'. Nadirsyah Hosen 3. h. Apa yang saya tulis di atas bukan pendapat saya pribadi. saya khawatir kita justru akan jatuh pada prilaku yang tidak menghargai wanita. Kahwin atau nikah gantung 36 . Satu riwayat dari Atha' mengatakan. Dengan melakukan mut'ah. Bidayatul Mujathid. "tidaklah ada mut'ah itu kecuali rahmat dari Allah yang diberikan kepada ummat Muhammad.Saya mohon keterangan mengenai seluk beluk Nikah Mut'ah. hanya saja mereka berbeza dalam menentukan bila larangan ini ditetapkan. dan kalaulah Umar tidak mengharamkannya maka tidaklah ada yang melakukan zina kecuali "orang yang telah rusak moralnya". terima kasih Wassalam Jawapan: Ass wr wb Sebagaimana yang kita ketahui bahawa masalah nikah mut'ah ini telah diperselisihkan oleh para ulama. Sebahagian berpendapat larangan ini diberikan pada "yaum khaibar". salam. juz 2. sebahagian berpendapat pada perang tabuk. Ibn Abbas diriwayatkan telah menghalalkan nikah mut'ah dengan berdasar QS an-Nisa ayat 24 yang menurutnya ada tambahan "ila ajalim musamma" (sampai pada waktu tertentu). saya hanya mengutip dari Ibn Rusyd. hukumnya dan nasnya.

Dalam Islam bolehkah kahwin gantung? Wassalam. Jawapan: Untuk apa pernikahan digantung-gantung? Jika maksud dari kahwin gantung tersebut adalah "pergaulan bebas" suami-isteri ditunda sampai pada waktu tentu, nampaknya Islam tidak melarang pola seperti ini. Ertinya, setelah menikah, adalah pasangan suami-isteri yang menentukan apakah mereka akan kumpul bersama atau tidak. Tetapi jika alasan pisah [gantung] tersebut, kerana urusan ketidaksiapan pasangan dari segi, sebut, saja material, maka pernikahan bentuk ini tidak memenuhi unsur-unsur ideal, dan dampaknya seperti ini, harus gantung segala? Paling tidak adalah makruh jika alasan kahwin gantung hanya kerana pasangan yang menikah tidak siap untuk berumahtanggga. Jadi kalau berniat betulbetul berumahtangga, fikir dulu matang-matang, dan tidak perlu pakai gantung-gantungan segala. Wa Allah 'alam bi l-shawab. wassalamu'alaikum wr.wb Noryamin Aini [4] Hamil diluar nikah

4.1. Hamil diluar nikah Assalaamu'alaikum wr, wb, Setahu saya, wanita hamil dilarang dinikahi sampai melahirkan bayinya. Bagaimana jika ada kes di indonesia, pacaran sampai hamil, kemudian mereka menikah. bagaimana status pernikahannya? Apakah hubungan yang terjadi setelah menikah paska kehamilan itu berstatus zina? saya pernah mendengar, setelah bayinya lahir, mereka harus nikah lagi. lantas bagaimana dengan status hukum si anak? juga hukum warisnya? terima kasih. wassalaam Jawapan: Kompilasi Hukum Islam Pasal 53:

37

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikahwinkan dengan pria yang menghamilinya. 2. Perkahwinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 3. Dengan dilangsungkannya perkahwinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkahwinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Kompilasi Hukum Islam ini menjadi rujukan bagi Hakim di pengadilan Agama di seluruh Indonesia. salam hangat, Nadirsyah Hosen 4.2. Menikah setelah "kecelakaan" Assalamualikum.ww Sebenarnya saya baru hari ini mengenal isnet dan pada pertemuan pertama hari ini saya ingin bertanya mengenai KAHWINAN KECELAKAN Maksud saya bengini, jika ada sepasang muda mudi dalam bergaul / pacaran telah melakukan hubungan suami isteri yang memang belum masanya yang masih diharamkan untuk mereka. Kemudian yang perempuan hamil dan yang pria tanpa banyak tingkah mahu bertangungjawab dan pada akhirnya mereka menikah dan mengadakan pesta perkahwinan dan saat umur kandungan yang sudah cukup besar. Yang ingin saya tanyakan adalah: 1. Apakah menikah dengan cara begitu sah menurut Islam dan diredhai oleh Allah swt? dan bagaimana selanjutnya? 2. Apakah yang dimaksud dengan anak haram Jawapan: Assalamualaikum wr.wb. 1. Pernikahan yang dilakukan oleh mereka tetaplah (sah) secara hukum. Ridho atau tidaknya Allah akan sangat tergantung dari perbuatan mereka setelah menikah. Tapi perlu diingat menikahkan mereka bukan bererti menjatuhkan / menghapus dosa akibat berzina dan juga tidak membatalkan hukuman yang berlaku (jilid atau rajam). 38

2. Anak haram dalam Islam adalah anak hasil perzinaan atau yang didapat melalui hubungan sebelum menikah. Anak tersebut tidak mendapat warisan dari ayahnya walaupun sang ayah adalah pria yang menghamili ibunya dan kemudian menikahinya. Hal ini sesuai dengan hadis yang di riwayatkan oleh Amru bin Su'aib dari ayahnya dari kakeknya Nabi SAW bersabda: "Barang siapa yang berzina baik dengan wanita yang bebas atau hamba perempuan maka anaknya adalah anak zina yang tidak mewarisi dan tidak diwarisi " HR Tirmidzi Wa Allah A'lam bi As Showab Wassalamualaikum wr.wb. A. Kasyful Anwar, Kairo. 4.3. Hamil di luar nikah oleh non-muslim A non-muslim friend of mine in Kuala Lumpur had an intimate love relationship with a muslim girlfriend and she is about 4 months pregnant. Is she punishable under Islam laws and what are they? He doesnt plan to convert to Muslim, but want to marry her. Does Islamic laws applicable to non-muslim in this case? Jawapan: If she repents to Allah, Allah may forgive her. She should be punished after labour if Malaysia follows Islamic law strictly. If not, it is up to Allah in the hereafter. According to Islamic law, your friend cannot marry her unles he converts to Islam.... If you have further question, please do not hesitate to contact me. salam, Nadirsyah Hosen 4.4. Menikahi wanita yang sedang hamil Assalamualaikum Wr. Wb. Saya mohon pengarahan untuk hal-hal berikut ini : - Apakah sah menikahi wanita yang sedang dalam keadaan hamil

39

- Pacar adik saya telah hamil, bagaimana hal yang sebaiknya dilakukan (pacar adik saya sudah bekerja, umur 24 tahun, adik saya masih kuliah, baru akan sidang sarjana, umur 27 tahun) - Bagaimana kalau dilakukan pernikahan dalam keadaan sekarang, agar si bayi mempunyai ayah, kemudian setelah melahirkan, di ulang lagi pernikahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb. Jawapan: Assalamu 'alaikum w.w Prof. Dr. M. Mutawalli asy-sya'rawi ketika ditanya masalah ini menjawab sbb: Jika bibit pertama memang berasal dari lelaki tersebut, maka anak itu dengan pengakuan keduanya sah menjadi anak mereka. Kalau siraman pertama bukan dari lelaki yang akan mengahwininya, maka perkahwinan itu batal. Adapun mengenai pezina yang ingin bertaubat, beliau mengatakan, kalau mereka berada di negeri yang memberlakukan hukum Islam, untuk boleh diampuni dosanya, orang itu harus mengakui perbuatannya dan diberi hukuman atas perbuatannya itu. Kalau terjadi dalam negara yang tidak memakai hukum Islam, orang itu harus merahasiakan perbuatannya dan bertaubat dengan sungguhsungguh (taubatan nasuha). Selalu beristighfar mohon pengampunanNya dan tidak lagi mengulangi perbuatan itu (Anda bertanya Islam menjawab, jilid 1-5, Prof. Dr. M. Mutawalli asy-sya'rawi). Allahu a'lam. Wassalamu 'alaikum ww 4.5. Hak anak yang lahir diluar nikah Saya ingin tanyakan apakah anak diluar nikah dapat menuntut hak atau dapat marga Bapanya kalau anak itu lahir 3 bulan sesudah nikah Jawapan: Ass wr wb 40

maka status anak itu adalah anak suami dan isteri serta hubungan hukumnya dengan Ibu-bapa menjadi jelas. Terima kasih Wassalamualaikum. Nadirsyah Hosen 4. bila usia kehamilan dibawah enam bulan dan benih itu dari pacar ibunya yang kemudian jadi suami ibunya. Apa mungkin mereka tidak tahu sangsinya.Anak itu hanya punya hubungan hukum ke ibunya. tapi mengapa banyak orang yang melanggarnya. tapi untuk masalah syara' anak itu tidak punya hubungan hukum dengan suami ibunya (baik suami itu yang telah menghamili ibunya sebelum nikah atau orang lain). Kata teman saya kalau seseorang melakukan perbuatan Zina dan kemudian hamil lalu menikah. Ada teman saya yang lain mengatakan bila usia kandungan belum 6 bulan maka anak yang kelak dilahirkan masih dapat diwalikan. Kenapa? kerana usia kehamilan minimun dalam Islam itu enam bulan.6.wb 4. ulama mengatakan status hubungan hukum si anak itu hanyalah dengan si ibunya bukan dengan Bapanya meskipun benihnya dari si suami ibunya itu.wb Jawapan: Kedua pendapat itu benar. Manakah yang benar? Tolong diberi penjelasan yang benar. Al-Haq min Allah salam. wr. Kita semua tahu bahawa Zina itu dosa besar.wb. Mengenai marga itu masalah adat semata. bila anak yang dilahirkannya itu perempuan maka anaknya tersebut bila menikah tidak dapat diwalikan harus dengan wali hakim. Nah. wr. Wassalamualaikum. Menikah setelah hamil muslim dan non-muslim 41 . Masalah muncul kalau pernikahan dilangsungkan saat usia kehamilan sudah di atas enam bulan. wr.7. Menikahkan anak hasil perbuatan zina Assalamualaikum. Jadi.

Karena bisa tersebar bahawa islamisasi dg hamilisasi. Setelah 3 bulan diketahui si perempuan hamil dan menyatakan keinginannya untuk masuk islam. mereka satu pejabat dan beda agama. maka dia boleh menyerahkan perwaliannya kepada wali hakim. Orangtua yang tak merestui anak lelakinya menikahi wanita hamil sudah benar. Pada suatu saat kerana seringnya mereka bertemu dan mempunyai perasaan suka sama suka sehingga terjadi perbuatan zina.. yang laki-laki Islam sedang perempuan protestan. 2. Bagaimana jika orang tua laki-laki tidak merestui pernikahan mereka. Kalau sudah berkeinginan dan sesuai ya menikahlah.. tapi oleh yang lain. Apakah laki-laki tersebut wajib untuk menikahinya (tentunya setelah si perempuan masuk islam)? 2. 1. maka yang laki-laki seharusnya menjalani rajam. 3. Yang memerlukan wali adalah pihak wanita. 42 . Jika si wanita orang tua dan semua walinya non muslim. mereka sering makan siang bersama dan pulang pejabat bersama. Orang tua laki-laki tak punya hak melarang anak laki-laki mengambil keputusan. mudah-mudahan dia taubatan nasuha.. Padahal Islam jelas ingin menumpas perzinahan. Ada sepasang laki-laki & perempuan.. pria tak memerlukan wali. Apakah hukumnya menggugurkan kandungan? Jawapan: mudah-mudahan keinginan islamnya bukan kerana hamilnya. Di dalam Islam. biarpun yang perempuan telah masuk islam? 3. Bagaimana hukumnya seorang laki-laki membiarkan seorang perempuan hamil akibat perbuatan mereka sendiri dikeranakan tidak direstui oleh orang tua laki-laki? 4. apakah pernikahan itu sah.. Wb.. taubat yang sebenarnya.Assalamu 'alaikum Wr. Pria yang menghamili itu sudah berbuat dosa besar.siapa tahu hamilnya bukan kerana anaknya. Kalau diterapkan hukum Islam. Yang jadi pertanyaan adalah 1.

Kalau semata-mata kerana malu hamil tak punya suami. Sementara menikah dengan calon pasangan yang berbeza harokah. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 43 . Pernikahan antar suku Bagaimana bila orangtua melarang anaknya menikah dengan orang lain suku? Jawapan: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. kalau alasannya keselamatan nyawa si ibu... Pernikahan beza harokah Assalamu'alaikum. secara hukum dan teologis. walaupun dia menarik hatimu.??? Jawapan: Islam dalam fiqh hanya melarang wanita muslimah menikah dengan lelaki non-muslim. walaupun dia menarik hatimu. sebelum mereka beriman. QS 2: 221. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanitawanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba yang mu'min lebih baik dari orang musyrik. maka insyaallah haram. Mereka mengajak ke neraka. Wa Allah 'alam bi-shawab.2..1. Noryamin Aini 5. sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dalam Islam tidak ada larangan untuk kahwin antar suku. wassalam Muaz [5] Kahwin Berlainan Agama dan Suku 5. Bagaimana pernikahan jika dilakukan oleh beza harokah.insyaallah itu boleh.. Tergantung alasannya. Wassalam. “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik.. kesihatan si bayi. yang dilarang adalah mengawinkan seorang Muslim/Muslimah dengan orang kafir.4. tidak ada hambatan sama sekali. Sesungguhnya wanita hamba yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik.

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. akhirnya pernikahan tersebut menjadi berantakan (belum cerai) dan puteri tersebut dinikahkan dengan laki-laki lain yang masih saudara (jauh). sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenalmengenal. “Hai manusia. maka mereka belum memahami Islam. padahal ia sama-sama beriman. tetapi ketakwaannyalah yang harus dilihat: QS 49: 13. QS 49: 10. “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. menikah dengan teman kami juga. Bagaimana hukumnya dalam Islam bagi puteri tersebut apakah berdosa? sebab secara resmi (Agama) belum bercerai dengan suaminya yang terlebih dahulu dan bagaimana menasihati puteri tersebut atau jalan keluarnya? 44 . teman kami (seorang puteri) yang baru masuk Islam. Kahwin berlainan agama tidak diresturi orangtua. Ahmad Zubair 5. supaya kamu mendapat rahmat". Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. Masih banyak orang-orang termasuk orang Islam yang tidak senang mengawinkan anaknya dengan suku/bangsa lain.(perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. Pertanyaan ini masalah hukum perkahwinan dalam Islam. namun pernikahan ini tidak direstui oleh Ayah puteri tersebut dikeranakan perbezaan agama. Kerana bukan sukunya yang menjadi ukuran dalam Islam. Setelah mengalami hambatan. Maka menjadi kewajiban kitalah untuk memberi penjelasan kepada mereka. Peristiwa ini terjadi beberapa bulan yang lalu.wb Kami adalah orang yang awam tentang hukum Islam dan kebetulan ada seorang teman kami yang baru masuk Islam muallaf. Assalamu'alaikum wr. Orangtua yang melarang anaknya untuk menikah dengan suku lain. dan ia perlu diberi penyuluhan tentang Islam.3. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah. Wassalam.

sebelum mereka beriman. namun sudah masalah keluarga dan masalah agama (Islam dan non-muslim).. Soalnya masalah ini cukup sensitif.Jawapan: Assalamu 'alaikum wr wb Ketika rakan puteri anda itu menikah (setelah dia masuk Islam) apakah menikahnya di KUA atau di "bawah tangan"? Sebab kalau dia menikah di KUA maka silahkan hubungi KUA itu lagi dan boleh mengajukan pembatalan perkahwinan rakan anda yang kedua itu (dengan saudara jauhnya). “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik. Kasarnya. Sesungguhnya wanita hamba yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik. Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Namun bila menikahnya di bawah tangan dan tidak tercatat di KUA. saya berdo'a agar masalah ini cepat selesai dan memuskan kedua belah pihak.. Dari jauh. mengingat masalah ini bukan lagi sekedar masalah hukum perkahwinan.. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita45 . walaupun dia menarik hatimu. sesuai ayat berikut: agama tidak QS 2: 221. posisi rakan puteri anda itu tidak kuat. Pernikahan Antar Agama Menurut Islam Bagaimana menurut hukum Islam pernikahan antar agama? & di negara mana saja dapat melangsungkan pernikahan tersebut tetapi secara Islam. urusannya jadi rumit. Sangat disayangkan bahawa perkahwinan antar diperkenankan di dalam Islam. menurut negara kita dia belum menikah:-( Sehingga boleh saja orangtuanya menikahkan dia dengan orang lain. silahkan berkonsultasi dengan ketua KUA setempat.4. mengapa? kerana secara hukum negara kita. Saran saya. salam. Nadirsyah Hosen 5.

walaupun dia menarik hatimu. Si laki-laki sudah tahu semua kejadian yang menimpa si wanita dan tetap bersedia menikah dengannya dan akan melupakan masa lalunya.5.? 2. Boleh saja anda kahwin dinegara yang tidak memperhatikan agama dalam perkahwinan. Apakah sah perkahwinan si wanita muslim tersebut dengan laki-laki non muslim itu.wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Wassalam. Apakah si laki-laki berhak layaknya suami isteri terhadap si wanita (selama ini mereka masih hidup terpisah/rumah masing-masing) 46 .. dengan alasan belum merasa puas hatinya sampai mereka melangsungkan pernikahan di luar negeri yang mengizinkan pernikahan antar agama.. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. dengan sedikit frustasi. Masalah sekitar perkahwinan antara Muslim dengan Non-Muslim Assalamualaikum wr. bererti anda berbuat dosa kepada Allah. baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum yang lain/negara. sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. keluarga si wanita tidak mengetahui bahawa si wanita sudah kahwin secara non muslim kerana keduanya merasa saling sesuai dan punya komitmen masing-masing tetap pada agamanya. tetapi bererti anda melanggar larangan Allah. Setelah beberapa waktu kerana merasa tertekan kerana ditentang keluarganya si wanita agak berubah fikiran. Bagaimana status perkahwinannya. Namun si wanita belum pernah melakukan hubungan suami isteri dengan laki-laki tersebut. wb. Yang ingin saya tanyakan: 1. dia pacaran lagi dengan laki-laki yang muslim. Saya punya cerita : Seorang wanita sudah terlanjur menikah secara non muslim dan secara diam-diam/hanya diketahui keluarga pihak laki-laki (yang non muslim). Mereka mengajak ke neraka. sebenarnya pihak keluarga si wanita juga tidak setuju dengan hubungan tersebut tapi sampai detik tersebut. Sesungguhnya hamba yang mu'min lebih baik dari orang musyrik.. Ahmad Zubair 5.

alangkah baiknya kalau ada pria muslim yang bersedia menikahi dia. 3. kalau tidak ini boleh jatuh ke zina. salam. Jadi. Terima kasih wassalammualaikum wr. kerana dia masih mengharapkan si wanita mahu menjadi suaminya. sampai saat ini status dia di mata hukum belumlah menikah. maka keluarga wanita berhak mengajukan pembatalan perkahwinan ke pengadilan. Jawapan: 47 . 1/1974 tidak sah! Kerana itu tidak ada perkahwinan antara keduanya di mata hukum (apalagi ternyata pernikahan itu secara diam-diam dan belum dicatat di catatan Sipil). wb. Bagaimana seharusnya sikap si laki-laki muslim.6. Pernikahan antara wanita muslim dengan pria non-muslim ditinjau dari sudut hukum Islam maupun UU No. apalagi kalau dengan kerelaan melupakan masa lalu wanita itu. Nadirsyah Hosen 5. Jawapan: Assalamu 'alaikum wr wb Ini jawapan singkat saya: 1. Untunglah belum terjadi hubungan suami isteri. 4.3. Soalnya. 2. Menikahi gadis dari keluarga Pendeta Seorang sahabat dekat (muslim) menanyakan kepada saya tentang keinginannya menikahi seorang gadis dari keluarga pendeta. Bagaimana hukumnya? Mohon advis sebagai bahan referensi untuk menyarankan sesuatu kepada sahabat saya tersebut. Wanita muslim tersebut bebas menikah dengan pihak lain (yang muslim juga tentunya) tanpa harus merasa terikat dengan "perkahwinannya" yang lama. Bila memang sudah di catat di catatan sipil. Bolehkah si wanita muslim tersebut menikah lagi dengan pacarnya yang muslim.

Kemudian apabila dia merasa tidak dapat menjaga dirinya (agamanya) dari sang isteri atau keluarga sang isteri lebih baik dia mencari pengganti yang lebih sesuai. Kairo 5. Kasyful Anwar. Si wanita juga dapat diwakilkan kepada seorang wali Islam walupun dia tidak terikat kekerabtan. A. Dan dalam Islam seorang anak mengikuti nasab Bapanya. Pada dasarnya pernikahan pada kes diatas diperbolehkan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Miadah ayat 5. Kerananya diharapkan agar sang suami dapat membimbing isteri kedalam Islam atau setidaknya menjadikan anak anaknya muslim.wb.Assalamualaikum wr.7. Kebolehan tersebut ditafsirkan oleh beberapa ahli fiqh dikeranakan posisi suami sebagai ketua rumah tangga dan pembimbing sang isteri. Jawapan: Assalamualaikum wr.wb. Pada dasarnya Islam memperbolehkan seorang pria muslim untuk menikahi gadis nasrani ( lihat QS: Al Maidah ayat : 5 ).wb. Syafi'I memakruhkan pernikahan seorang muslim dengan seorang nonmuslim dalam negara Islam ketika diketahui bahawa si wanita tidak dapat diharapkan ke Islamannya. Wassalamualaikum wr. Kemudian hukum tersebut menjadi sunnah jika di pria telah mengetahui bahawa si wanita ingin memeluk Islam.. sehingga kemungkinan untuk mendirikan rumahtangga yang sakinah dapat diwujudkan.. Wassalam. Bagaimana hukumnya pernikahan antara pria Islam dan wanita Katholik? Halalkah? Apakah si wanita dapat diwalikan kepada seorang wali Islam walaupun tidak terikat kekerabatan? Apakah anak mengikuti Bapa ataukah Ibu? Terima kasih. Pernikahan antara pria Islam dengan wanita Katolik Assalamualaikum. 48 . Wa Allah A'lam bi As Showab. Akan tetapi I.

Soalan: 1.5. maka mereka itulah orang-orang yang zalim”. Atau dengan kata lain orangtua yang kafir tidak berhak lagi menjadi wali anak perempuan yang muslim. niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah. “Janganlah orang-orang mu'min mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu'min. “Hai orang-orang beriman. janganlah kamu jadikan bapabapa dan saudara-saudaramu menjadi wali(mu). Menikahi Kepercayaan wanita Muslim yang ayahnya penganut Aliran Assalamu'alaikum wr. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?” Dari ayat-ayat tersebut di atas jelas sekali disebutkan bahawa kita tidak boleh mengangkat orangtua atau saudara laki-laki sebagai wali (nikah) apabila mereka kafir. Barang siapa berbuat demikian. Jawapan: 1. QS 3: 28. Apabila kita mengikuti ayat berikut: QS 9: 23. Bolehkah pria tersebut menikahi wanita itu tanpa harus menyakiti ayah wanita tersebut? 3. jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali. Dan hanya kepada Allah kembali (mu)”. Bagaimana cara yang baik agar Bapanya kembali ke agama Islam. kecuali kerana (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. namun ayah pihak perempuan menganut aliran kepercayaan?.8. wb. janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu'min. Dengan demikian si anak perempuan ini berhak untuk mendapatkan wali hakim. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. 2. QS 4: 144. “Hai orang-orang yang beriman. Bagaimana jalan keluar yang terbaik apabila seseorang akan menikahi seorang wanita muslim. 49 .

dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Muslimah pasangannya Muslimin. 3. misalnya: a). Sudah tentu sangat boleh. kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu. c). Cara-caranya adalah biasa seperti kita menyampaikan kepada orang lain. walaupun mereka orang yang musyrik. “Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama”. Menolak ajakan mereka dalam menjalankan hal-hal di luar ajaran/hukum Islam bukan bererti menyakiti hati mereka. b). maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”. Ketaatan dalam ibadah harus dimurnikan: QS 39: 11. Pergauli kedua orangtua dengan baik. maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan masuklah Islam sepenuhnya: 50 . 2. Biasanya mereka menganut Ilmu para Wali yang belum lengkap dalam mengajarkan agama. “Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu. maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”. QS 17: 23. dan si anak perempuan harus berani menceritakan hal ini kepada Bapanya berdasarkan kepercayaan yang diyakininya (Islam). “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu Bapamu dengan sebaik-baiknya.Cara yang paling baik adalah menegakkan hukum Islam. Namun sebagai orang muslim yang harus ditaati hanya Allah saja. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. Yakinkan kepada mereka bahawa apa yang mereka anut adalah pelajaran dari Islam tapi belum lengkap dan masih tercampur dengan ajaran lain. Kupas dengan ayat-ayat dan hadits. dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Sudah tentu pemberitahuannya harus dilaksanakan secara baik sesuai dengan ayat-ayat berikut: QS 31: 15.

Nah. Alhamdulillah sudah 3-4 tahun berlalu. tapi banyak Komentar-komentar dari keluarga dan temanteman saya yang keberatan akan hal itu dan menyarankan untuk menjauhinya dengan alasan akan sulit untuk membina dan membentuknya menjadi karakter yang muslimah apalagi hubungan selama ini adalah hanya luarnya saja dan sangat berbeza sekali dengan hubungan berkeluarga kerana akan banyak sekali masalah dan problematikanya. “Hai orang-orang yang beriman.QS 2: 208. Kita beri tahu bhw dia harus masuk Islam..wb Saat ini saya sedang berhubungan dengan wanita non muslim.. saya berfikir untuk mengajaknya masuk agama Islam sepertinya teman saya itu tidak keberatan bila memang hubungan kami kearah yang serius. Ingin Menikahi wanita non-muslim Ass. Mulai dari nol. Mudah-mudahan bermanfaat. kalau boleh saya juga mengharapkan ustadz boleh memberikan tuntunan atau petunjuk untuk memilih pasangan yang soleh dan baik. bagaimana pendapat ustadz mengenai hal ini kerana saya sangat mendambakan sekali memiliki keluarga yang insya Allah sakinah ma wadah. "Bagi saya 51 . Lalu jama'ah di sini pelan-pelan mengajari rakan bule ini yang sudah Islam dan kahwin itu akan ajaran Islam. Ahmad Zubair 5.. Terimakasih. Wass… Jawapan: Kalau orang mahu masuk Islam. tugas selanjutnya adalah andalah yang membina calon isteri anda yang muallaf itu. Mungkin inilah caranya Allah memberinya hidayah. alhamdulillah. dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Wassalam. dia menjadi muslim yang shalih dan kalau ditanya rakan bule yang lain mengapa dia masuk Islam..Wr.9. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”. masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan. Dia menyetujui walaupun dia belum banyak tahu soal Islam (jadi dorongannya hanya kerana ingin kahwin saja). Di Australia tempat saya belajar ada rakan bule (pria) yang mahu menikah dengan muslimah indonesia. dia menjawab.

Bagaimana pandangan Islam terhadap suami yang meminta isterinya untuk melakukan hungan seksual dengan berbagai variasi (maaf) 52 . kalau anak mungkin si gadis mahu kalau nanti mendapat anak di ajarkan secara Islam.. berdo'alah semoga Allah menggantinya dengan wanita muslim yang sholehah. Kerana itu. Wassalam. Boleh jadi sesuatu itu indah di mata anda. pertanyaan saya apakah dalam Islam dibolehkan seorang pria menikahi gadis Kristian (katolik). Ajak rakan anda itu masuk Islam. kerana si gadis mengajak untuk menikah di gereja dan menjalani keyakinan secara masing-masing.. Yang menikah dengan satu agama saja belum tentu boleh mendidik anak menjadi anak yang bertakwa. kalau tak mahu: 2.10. salam hangat. Dia bercerita bhw dia terharu melihat anak. saya sarankan tempuhlah alternatif ini: 1. apalagi yang orangtuanya berbeza agama. Variasi hubungan suami-isteri Assalamualikum wwb. Jawapan: Ass wr wb MUI sudah mengeluarkan fatwa bahawa menikahi wanita non-muslim itu hukumnya haram. Putuskan hubungan anda. Kompilasi Hukum Islam juga mengharamkannya.. Ahmad Zubair 5. kalau boleh bagaimana cara menikahinya dalam Islam dan apa syaratnya. Bagaimana Untuk Menikahi gadis Katolik Saya sedang menghadapi masalah berpacaran dengan gadis katolik yang kuat. namun haram di sisi Allah.Islam agama yang paling benar!" Dia sudah punya anak. Nadirsyah Hosen [6] Variasi Hubungan Suami-Isteri 6..1.

setubuh.. salam hangat. Pada prinsipnya hubungan seksual.. wassalam.. diharamkan kecuali dilakukan dengan mengacu pada norma53 . iaitu Rasul dilaporkan kalau berhubungan suami isteri saling tidak melihat kemaluan [melihat kemaluan saja tidak apalagi "yang serem-serem"]. (dan juga bukan oral sex) namun lebih bersipat hubungan yang variative ( menurut saya loh ) setahu saya Islam hanya melarang hubungan intim dari belakang. namun kalau anda mahu mengikuti contoh Rasul itu lebih baik. Tidak dari dubur..misalnya dengan memasukkan kemulut dan menjilat sementara si isteri merasa kurang nyaman melakukannya. Saling ridha dan saling menghormati. Adakah Islam Larang hubungan variasi suami-isteri Apakah hukumnya dalam Islam andaikan suami isteri melakukan hubungan intim tidak seperti yang lazimnya. tetapi ada baiknya kita cermati. 2.2..tetapi pertanyaannya "serem" nih :-) Prinsip hubungan suami isteri dalam Islam adalah: 1.anda masih gadis. Nadirsyah Hosen 6. Kalau pun juga iseng. Mudah-mudahan ini tidak pertanyaan iseng. Nah... dengan demikian oral sex itu boleh-boleh saja.apakah itu benar?? Dan bagaimana dengan hubungan intim yang lainnya seperti maksud saya diatas???? Wassalam Jawapan: Wa alaikum salam. Jawapan: Ass wr wb Wah. Sebagai informasi saya masih gadis dengan usia 26 tahun dan mohon jawapannya serta terima kasih sebelumnya...

“.norma agama Islam... Secara implisit. Kedua. tanpa alasan dimakruhkan oleh banyak kalangan ahli hukum Islam. Kerana bertendensi pro-kreasi. Batasan hubungan suami-isteri dan Anal sex Assalamun 'alaikum 1. Wa Allah 'a'lam bi l-shawab. Di dunia yang semakin kompleks ini. dan hubungan sejenis (sebut saja homo dan lesbi) yang tidak mungkin melahirkan keturunan tidak diizinkan oleh Islam.maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.. Pertama. Mengacu pada prinsip pertama dan kedua di atas.. asal kedua pihak merasa senang dan menjaga kebersihannya. saya tidak punya kitab hadis sekarang ini.nah untuk menegaskan ketidakbolehan anal sex ini. Kami melihat bahawa riwayat ini mendorong kita agar betul-betul dapat menikmati hubungan seksual dengan pasangan (yang sah tentunya). 3. mudah-mudahan ada rakan lainnya yang dapat memastikan asal-usul periwayatan hadits ini) disebutkan bahawa Rasulullah menyarankan agar kita semesra mungkin dengan pasangan kita sebelum melakukan hubungan intim. Terangkan apa batasan dari Al-Qur'an 2: 223.3.. Bukti. boleh-boleh saja... maka segala aktivitas seksual yang bertentangan dengan prinsip ini. hubungan seksual dalam Islam bertendensi pro-kreasi (keturunan) walaupun unsur sexual gratification tidak dilarang sejauh tidak menyimpang dari ajaran agama.. menurut hemat kami. Noryamin Aini 6. 54 . Islam hanya mengenal imperasi heteroseksual.” 2. orang banyak yang penasaran dan mencuba yang tidak lazim. cendrung ditentang oleh Islam. ejakulasi di luar vagina). Mengapa anal sex dilarang? Seorang doktor menjawab pertanyaan pesakit bahawa anal sex sah-sah saja.. minimal ia dimakruhkan. tolong diberi sumber hadis yang shahih mengenainya. dalam sebuah riwayat (maaf. Onani cenderung dimakruhkan. Norma-norma inilah yang menjadi penting untuk kita bincangkan. dan jika tidak diharamkan. maka variasi hubungan seksual yang hanya mengejar kepuasan seksual. bahkan "azal" (maaf. riwayat ini tidak melarangkan kemungkinan variasi seperti yang saudara tanyakan.

namun 55 . rujukan ini sudah cukup untuk mengharamkannya. Pokoknya.Jawapan: 1. antara lain untuk mencari keturunan. tidak mungkin seorang wanita akan merasakan "kenyamanan" dengan sexual performence yang anda maksudkan. Maka turunlah ayat di atas menjelaskan bahawa dalam posisi. 2. Sementara posisi yang lain dianggap haram oleh mereka. Logikanya. Oleh sebab itu. Bagi seorang Muslim sejati. Dilarangnya anal sex dalam Islam. Kehidupan yang tidak mengikut lagi kepada petunjuk Ilahi akan menjadi suatu bentuk kehidupan yang tidak saja abnormal. naturally speaking. adalah sangat semestinya kalau anal sex diharamkan oleh Allah SWT. Kedua. bahkan dianggap biasa dan juga menyenangkan. Dengan demikian. bahawa hubungan lelaki dan wanita (suami isteri) dalam Islam tidak hanya untuk memenuhi kepuasan "biologis". saya justeru tidak melihatnya demikian. disesuaikan dengan selera dan rasa serta kemudahan masing-masing kedua pihak. 3. iaitu dari arah depan wanita. lebih dari itu mempunyai tujuan-tujuan yang lain. Ayat di atas turun kerana orang-orang Yahudi di Madinah berpendapat bahawa berhubungan dengan isteri hanya dalam bentuk satu posisi. akan dilihat sebagai suatu yang kotor dan menjijikkan. maka suatu saat akan punah manusia ini. dari perspektif insan normal. Tuhan telah menciptakan kedua jenis manusia ini (pria-wanita) dan dilengkapi dengan alat kelamin sebagai jalan pemuasan "biologis"nya. Namun dalam hal object hubungan itu sendiri. maka sungguh ia telah melakukan homoseksualitas kecil" (mohon kalau ada yang punya rujukan haditsnya dilengkapi). terlepas dari asumsi doktor tadi atau tidak. dimana pria dan wanita diciptakan agar terjadi ketertarikan satu sama lain dalam rangka menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. pertama kerana ada syariat yang melarang. Kenapa demikian? Kerana jelas sekali. bahawa anal seks dapat menyenangkan kedua belah pihak. Ketiga. Dalam sebuah hadits disebutkan: "Barangsiapa yang mendatangi isterinya dari duburnya. Jika anal sex lalu menjadi halal. Bertentangan dengan tujuan penciptaan. Namundemikian. Justeru sebaliknya. tindakan seksual yang anda maksudkan tidak dilihat sebagai suatu yang sihat. jelas harus di tempat yang dinamai "tempat menanam benih". terserah saja. yang dalam hal ini saluran yang darinya berhubungan dengan tempat kandungan/rahim (vagina).

tidak ada pengaruhnya. Sekali waktu pernah kami membaca tentang oral sex sebagai pendahuluan hubungan intim suami-isteri.menjadi kehidupan yang "out nature" (tidak fitri). M. Kalau anak itu sudah besar maskipun menetek lebih dari seratus kali -misalanya. mungkin kerana pingin tahu. Syamsi Ali. semua badan isteri itu halal disentuh oleh suami. termasuk dalam dunia hubungan antar jenis (pria-wanita). 6. Jawapan: Hukumnya tidak haram. Dalil diharamkannya adalah ayat yang anda kutip dan juga hadits nabi yang saya kutip tersebut di atas. Pada perbincangan berdua biarpun dengan malu-malu ternyata isteri saya juga ada keinginan 56 . "Ciumam adalah utusan cinta. Yang dimaksud dengan menetek lebih dari 4 kali itu adalah anak bayi yang lahir bukan dari ibu yang menetek.5. maka anak itu menjadi anak susu kalau menetek kapada seorang perempuan. Bagaimana tentang hal ini menurut Ustadz? Tolong dijawab dengan dalil yang jelas. Malah Nabi menyuruh sebelum kita bersetubuh dengan isteri untuk memberi rangsangan dulu. Saya sendiri sedikit ada keinginan untuk berbuat demikian. termasuk "menetek".. New York. Menetek ke isteri dalam rangka memberikan rangsangan Pada suatu hari saya ditanya oleh teman tentang .4. Wassalam. Wassalam. Kehidupan seperti ini akan mengikut kepada hawa nafsu yang jahat. Boleh/tidak (halal/haram) apabila sebelum berjima' menetek ke isteri dalam rangka memberikan rangsangan? Saya mendapat Informasi yang perlu di TABAYUN (dikarifikasi) adalah haram apabila lebih dari 4 kali. yang selalu mencari jalan-jalan syaitan dalam pemenuhannya." kata beliau (S). Mohamad Joban. alhamdulillah selama ini hubungan saya dengan isteri tidak ada masalah. Apakah hukumnya Oral seks dalam Islam Assalamu'alaikum ww Saya pria 33 tahun dan sudah menikah. 6.

terdapat tradisi dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan biologis antara suami-isteri yang berbeza dengan kebiasaan kita. Betapa pandainya Imam Abu Hanifah. 5: 234). ''Tidak. namun kami berdua belum berani kerana belum tahu hukumnya dalam Islam.untuk itu. Bagaimana hukumnya oral seks dalam Islam? Atas jawapannya saya ucapkan terimakasih. Barangkali beliau (Imam Hanafi) mengisyaratkan kepada hadits berikut : ''Pada kemaluan setiap orang diantara kamu itu ada sedekah. dan saya berharap pahalanya semakin besar. Ini merupakan suatu persoalan dan 57 . suami melihat kemaluan isteri dan isteri mempermainkan dan mengecup kemaluan suami. yang apabila sudah terbiasa boleh tidak menarik dan tidak membangkitkan syahwat lagi. yang kadang-kadang hati kita tidak menyetujuinya. Pada bahagian lainya beliau mengatakan: Di dalam masyarakat seperti masyarakat Amerika serikat dan masyarakat barat lainnya. Dr. mudah-mudahan Allah meridhainya''. dan sebagainya. sehingga memerlukan cara-cara lain. seperti bertelanjang bulat. dan kesimpulan beliau adalah dibolehkannya masalah itu dilakukan oleh suami isteri. Apakah kamu cuma menghitung kejelekan saja tanpa menghitung kebaikan?''. Adapun sebagiannya saya nukilkan sebagai berikut : ''Dan diriwayatkan dari Abu Yusuf: saya pernah bertanya kepada Imam Abu Hanifah mengenai seorang laki-laki yang menyentuh kemaluan isterinya dan si isteri menyentuh kemaluan suami untuk membangkitkan nafsunya. ''wahai Rasulullah jika salah seorang diantara kami melepaskan syahwatnya (mencampuri isterinya) itu mendapat pahala?'' Beliau menjawab.'' (Hasyiyah Raddul Mukhtar 'Ala ad-Durr al-Mukhtar. ''Para sahabat bertanya. Jawapan: Assalamu 'alaikum ww. Bukankah kalau dia meletakkannya di tempat yang haram dia berdosa? Demikian pula jika ia meletakkannya di tempat yang halal maka dia mendapatkan pahala. Yusuf Qardhawi membahas masalah ini dengan cukup panjang dalam menjawab pertanyaan yang sejenis dengan ini. Apakah yang demikian itu dilarang? Beliau menjawab.'' Benar.

Menggunakan mulut yang biasa untuk berdo'a.juga merupakan persoalan lain lagi. tetapi hendaklaha ada pengantarnya. Kalau tidak terdapat nash. Bukankah oral sex ini peri laku binatang? 58 . bernasihat kepada anak-anaknya. KTPDI 6. membaca Al Qur'an.'' (Fatwa-fatwa kontemporer jilid 2. Berkaitan dengan ini ada dua hadis yang relevan untuk dikemukakan : Hadis Riwayat Abu Manshur dan Adh Dahilami dalam musnad Al Firdaus dari hadis Anas: Jangan sekali-kali seorang diantaramu mencampuri isteri seperti bercampurnya binatang. hal.' Ada yang bertanya: "apakah pengantarnya ya Rasulullah?" beliau menjawab "Ciuman dan perkataan" Dalam kaitan oral sex ada dua hal yang menonjol: 1. Wanita/isteri diperlakukan tidak terhormat. halal atau haram? Jawapan: Dalam Al Baqarah 223 Allah berfirman: “Isteri-isteri kamu adalah ladang kamu maka datangilah ladangmu sesukamu” Praktek yang dikehendaki Allah diajarkan melalui RasulNya. Ternyata kita tidak mendapatkan nash yang shahih dan sharih yang menunjukkan haramnya tindakan-tindakan suami-isteri seperti itu. melantunkan pujian pada Allah. Yusuf Qardhawi. bagaimana hukumnya dalam Islam apabila sperma "diminum" oleh si perempuan ketika oral seks. Dr.491-492).mengharamkannya --atas nama agama-.6. maka pada dasarnya adalah boleh. Sperma dimimum ketika Oral seks Saya mahu tanya masalah oral seks. Semoga hal ini bermanfaat bagi Bapak sekeluarga. Wassalamu 'alaikum ww. dalam kegiatan oral sex (dipaksa) digunakan untuk hal yang tak sesuai. Dan tidak boleh sesuatu itu dikatakan haram kecuali jika ditemukan nash sharih dari al-Qur'an atau sunnah yang mengharamkannya.

wb. pada prinsipnya hubungan suami isteri itu ada di QS. maka dia tak mampu lagi melakukan jima' yang memberi kepuasan pada isterinya. Wassalamu'alaikum. 59 . Saya berpendapat alangkah terhormatnya seorang laki-laki (suami) kalau boleh menghormati isterinya.? ( bukan anal sex) Saya kira cukup sekian. atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih.7. 228 menurut Dr Yusuf Qardawi : anna syi'tum (bagaimana saja kamu kehendaki) maksudnya dengan cara bagaimana saja yang kamu pilih selama kamu lakukan ditempat menanam benih iaitu vagina sebagaimana disebutkan dalam ayat 222. Berdasarkan hadis yang saya kemukakan dan juga esensi dari oral sex. dan jauhkan syaitan dari apa yang Engkau berikan [rezeki] kepada kami).. Al Baqarah 222223. Yang ingin saya tanyakan adalah. menutup tubuh (suami isteri dengan kain). dan sebaliknya alangkah rendahnya seorang laki-laki yang memperlakukan isterinya bagai binatang. silahkan anda sendiri mengambil kesimpulan. saya ingin mengajukan pertanyaan mengenai variasi hubungan suami isteri.bolehkah menggauli isteri melalui "jalan belakang". Pengasuh yang terhormat.... mendahului aktivitas jima' dengan pujukrayu/bercakap.. Bolehkah menggauli isteri melalui "jalan belakang" Assalamu'alaikum. Jawapan: wa'alaikum salam wr. Kalau laki-laki sudah ejakulasi. wassalam Muaz Junaidi. Sunnah Rasulullah dalam bergaul dengan isteri adalah bero'a (Ya allah jauhkan aku dari syaiatan. 6. wallaahu 'alam.2.

Secara tegas bahawa dilarang menggauli isteri melalui jalan belakang. maaf. mudah-mudahan bermanfat. tapi "bertemunya" hanya 1 bulan satu kali. tunggu sampai isteri juga merasa puas.. 6. normal? . mencium. Frekuensi hubungan suami isteri Assalamu'alaikum wr. sang suami malah mencari 'sesuatu' di luar rumah (Na'udzubillah). Perlu diketahui bahawa pasangan ini kedua-duanya bekerja di luar rumah dan sesampainya di rumah sang isteri harus mengerjakan pekerjaan rumahtangganya (tidak punya pembantu). . Benarkah pendapat itu? Jawapan: Assalamu 'alaikum wr wb Tidak ada ketentuan yang khusus mengatur soal frekuensi hubungan suami isteri dari sudut kaca mata Islam. jika yang dimaksudkan adalah duburnya.8. dan sekarang sudah dikurniai seorang anak. wassalam Muaz Junaidi.Ada pendapat yang mengatakan bahawa salah satu penyebabnya adalah kerana sang suami gengsinya terlalu besar untuk 'minta' kepada isterinya. dan jawapan suaminya ternyata tidak ada masalah. Apakah ada ketentuan dalam Islam mengenai.bercumbu. Hal ini berlangsung sejak awal pernikahan. jangan langsung mencampuri. Yang penting adalah keridhaan kedua belah pihak. Jikalau sang isteri merasa frekuensi itu 60 .wb. frekuensi berhubungan antara suami-isteri? Kerana ada pasangan yang pernikahannya baru berjalan lebih kurang 2 tahun. Sang isteri pernah satu kali menanyakan hal tersebut pada suaminya. jangan meninggalkan isteri/membiarkan isteri setelah puas/ejakulasi. Semuanya diserahkan pada kesepakatan dan kondisi suami-isteri tersebut..Apakah sang suami tersebut. Yang dikhawatirkan.

penis dan vagina) suami isteri telah bersentuhan. Saya ingin tanya. Nadirsyah Hosen [7] Haid dan Mandi Junub 7. walaupun kedua-duanya atau salah satunya tidak mencapai orgasme dalam hal ini. Maka mengenai isteri di atas.perlu diperbanyak diskusikan saja dengan suami. kerana keluarga air mani. 7. tentu saja suami punya alasan tertentu untuk hanya melakukan hubungan satu kali dalam sebulan. maka sudah dianggap melakukan intercourse dan telah diwajibkan untuk melakukan mandi wajib. tergantung bagaimana situasinya di saat memuaskan suaminya. Perlukah mandi junub jika tidak terjadi sex intercouse Assalamu alaykum. walau tidak mencapai orgasme. intercourse. Jika ternyata alat kelamin keduanya bersentuhan. Tapi jika ternyata tidak bersentuhan dan juga tidak mengeluarkan air mani (orgasme) maka tidak diwajibkan. Kedua. apabila seorang isteri melayani suaminya di tempat tidur sahaja sang suami puas apakah wajib bagi si isteri untuk mandi junub meskipun tidak terjadi sexual intercourse? Jawapan: Wajibnya mandi junub seseorang kerana dua hal: Pertama. misalnya mimpi. Saya berdo'a agar Allah merahmati dan memberkahi hubungan suami-isteri yang dilakukan anda dan suami. Amin salam hangat. Sikap terbuka diperlukan agar rasa curiga boleh dihilangkan.2. yang menurut hadits nabi. Wallahu A'lam! M. tapi mungkin dengan cara-cara lain.1. Berbaul dengan isteri setelah haid berhenti 61 . maka sang isteripun wajib mandi. Keluarnya air mani ini tidak saja lewat intercourse. Hal ini dua-duanya berlaku bagi pria mahupun wanita. jika kedua kemaluan (maaf. Syamsi Ali.

2. Menggauli isteri sebelum bersuci. Bagaimana hukumnya bila kita bersenggama. tapi keesokan harinya ada darah lagi yang keluar. Jawapan: Assalaamu'alaikum wr. Mandi disini adalah mandi hadas besar (mandi junub). 3. Jazakullah Khoiron katsiron atas jawapanya. Akan tetapi kalau darahnya tidak berwarna lain (tidak seperti biasa saat haid) maka sholatlah kerana sesungguhnya itu adalah basah-basah (HR. 1.. cuma membersihkan (maaf.wb. Kombinasikan kedua hadits tersebut di atas. Bila batas Haid itu berakhir. Kalau darah tersebut berwarna agak kehitaman sebagaimana sudah biasa diperhatikan maka itu adalah darah haid. Wassalamu'alikum wr.Assalamu'alaikum wr. Ana mahu tanya pak Ustadt: 1. 2. wb.. puasa. Batas haid. sholat.Abu Dawud Kitab Thohaaroh) Dari kebiasaan seseorang tahu akan warna darah haidnya pada saat deras-derasnya. Kalau begitu tinggalkan sholat. Setelah mandi barulah kita boleh melakukan aktivitas ibadah seperti. maka apabila engkau haid maka tinggalkanlah sholat dan kalau telah selesai maka mandilah dan sholatlah. bersetubuh dengan isteri dan sebagainya. Bolehkah kita menggauli Isteri kita disaat darah Haidnya sudah berhenti tapi beliau belum mandi. kemudian mandilah sehingga apabila kamu melihat dirimu bersih dan suci maka sholatlah dua puluh empat atau dua puluh tiga malam dan hari (HR. Vagina) kemaluanya saja. wb. 62 . Nabi SAW bersabda: . membaca Al-Quraan.Abu Dawud Kitab Thohaaroh) Tidak lain itu adalah gangguan syaitan kerana itu tentukanlah masa haid-mu enam atau tujuh hari menurut ketentuan Allah. setelah isteri selesai Haid.

Aishah menceritakan bahawa Nabi suka bercumbu dan tidur-tuduran dipaha saya ketika saya sedang haid. Dari hal tersebut Isteri mungkin mencapai orgasme.. Dalam keadaan haid isteri mesti dijauhi. 63 . jangankan bersetubuh. Wass.wr. atau sebaliknya." Inilah kelebihan Islam.3. kerana kalau hal itu tidak boleh akan berbahya bagi suami yang mungkin nafsunya datang pada saat isteri sedang haid. Wardhana Hadi S 7.3. Selesai haid silahkan mandi junub.". Sebaliknya dalam syriat agama Nasrani. Dan hal itu juga dilakukan oleh Nabi (S) seperti yang diceritakan oleh isterinya Aisyah: bahawa Nabi (S) suka mencium dan bercumbu dengan isteri-isterinya pada saat mereka sedang haid. tidur besama saja tidak boleh. Selesai bersetubuh mandi junub. Bercumbu semasa isteri sedang Haid Assalamua'laikum Wr Wb Yang saya ingin tanyakan adalah : Suami Bercumbu dengan Isteri sementara Isteri dalam keadaan Haid.wb. Maaf salah-kurangnya. isteri boleh disetubuhi dalam keadaan haid. Malah Nabi (S) sendiri mengatakan: "Perbuat apa saja dengan isterimu (ketika dalam kadaan Haid). apakah ini dibolehkan secara agama? Jawapan: Hukum bercumbu dengan isteri yang dalam keadaan Haid adalah boleh. Kalau ada darah sisa di CD (agak kekuning-kuningan) cukup dibersihkan farajnya dan berwudhu sebelum melakukan aktivitas ibadah lain. setelah itu boleh sholat dan bersetubuh. bersentuhan atau duduk. Dalam Syariat agama Yahudi kalau si isteri sedang haid. tapi jauhi jima dan dubur. (maaf) Namun Isteri Menutup dengan kain dari pusat kebawah..

Ustadz. Bersenggama dengan isteri yang sedang haid. Saya pernah baca hadis "perbuatlah segala sesuatu kecuali jima". wassalamu 'alaikum ww.wb. Islam adalah agama wasat (pertengahan) dan fitrah. Bolehkah melakukan onani semasa Haid Assalamu'alaikum wr.Kita lihat yang pertama terlalu keras. boleh berbuat apa saja asal bukan jima dan dubur. KTPDI 7. yang kedua terlalu lemah.. Terima kasih Jawapan: Assalamu 'alaikum ww.5. (Menyetubuhi isteri melalui dubur baik dalam keadaan haid atau tidak. 7.. Lansung saja. Mandi wajib tanpa menggunakan shampoo Assalammualaikum wr. dan membahayakan untuk kesihatan.kasar). maka dia dibolehkan. hukumnya haram dan dilaknat oleh Allah SWT) Wallhu 'alam Mohamad Joban. tetapi tidak pakai shampoo apakah boleh (suci). Apakah boleh kita mengonani pasangan kita dan terutama sewaktu kita sedang berhalangan/haid? (maaf . 64 . wb.4. Saya mohon petunjuk dari bp. kan dilarang dalam agama. Sepanjang itu tidak termasuk kategori jima' (memasukkan alat laki-laki kedalam alat kelamin wanita). tetapi dalam mandi tersebut rambut tetap basah (sekujur tubuh). Pertanyaan saya begini: Sehabis berhubungan badan dengan isteri itu khan harus mandi..

. Wb. Niat menghilangkan hadas besar kerana Allah.wb. Memijit-mijit sekujur tubuh disaat mengalirkan air. Mendahulukan mencuci bahagian yang kanan atas yang kiri. Sunnah pula : a. Tambahan atas petunjuk ustaz A. Bertambahlah iman kita dengan mengetahui betapa detail dan lengkapnya ajaran agama Islam. Jadi bukan sampoaannya yang disyaratkan. Mengalirkan air (Suci lagi menyucikan) keselutuh tubuh. Kasyful Anwar. Jawapan: Assalamualaikum wr. Wassalam Hasanain Juaini. [8] Poligami 8. Poligami dalam Islam Yth : Bpk/Ibu Pembina. b. A. wb.1.wb. Wassalammualaikum wr. Assalamu'alaikum Wr.Terima kasih. Yang disaratkan dalam mandi besar adalah basahnya sekujur tubuh termasuk semua rambut. Kalau air memang cukup alirkan air tiga kali ke seluruh tubuh. Amin Semoga berbahagia. Wassalamualaikum wr. Apabila hendak mengulaginya (hubungan kelamin) Hendaklah kedua pasangan itu mencuci kemaluan terlebih dahulu dan mengambil wuduk. Kasyful Anwar: Yang utama dalam mandi jubub itu adalah : 1.. 2. c. minimum satu kali. Kairo. 65 .

maka (kahwinilah) seorang saja. jika seandainya pihak lelaki di bolehkan mempunyai isteri lebih dari satu. maka kahwinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua. Apakah Poligami dibenarkan secara Islam? Kalau ya. atau hamba-hamba yang kamu miliki. mohon dijelaskan dasarnya apa. 66 . Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. Atas jawapannya. “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengahwininya). sementara wanitanya tidak. Ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. insya Allah: Poligami dalam Islam diperbolehkan sesuai dengan ayat berikut: QS 4: 3. Apakah ada rasa keadilan. giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.Adapun masalah yang ingin saya pertanyakan iaitu: Mengenai Poligami dalam Islam. Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih. Lantas bagaimana? 3. tempat. Kenyataannya banyak kaum hawa yang Islam juga tidak boleh menerima kenyataan tersebut. dan tujuannya? 2. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada.membantu wanita dan anak-anaknya yang ditinggal mati oleh sang suami. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. tiga atau empat. Saya sangat mengharapkan petunjuk yang lengkap dan tegas dari Bapak. agar kiranya permasalahannya ini dapat lebih jelas. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Perkenanlah saya untuk menjawab pertanyaan sahabat walaupun sudah sangat terlambat.a. 1. dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.w. Tujuan dari poligami ini antara lain: . Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam melayani isteri seperti pakaian.

Jelaskan sampai mengerti betul kepada si wanita/isteri tentang Islam. yang jelas dia mampu memberi nafkah. dan belum mendapatkan jodohnya. kalau dia punya anak akan susah diketahui siapa Bapanya. Wassalam. bahawa poligami dilakukan bukan atas dorongan hawa nafsu. Secara fisik saja kalau laki-laki mempunyai isteri lebih dari satu. Kedua kalau anak-anaknya lahir. Perihal keadilan adalah yang tahu Allah. Kalau menurut kenyataan masih banyak wanita muslimah yang tidak setuju/menentang poligami mungkin didasari oleh berbagai alasan. Wallahu a'lamu bisahawab. 1) Apakah hak-hak seorang isteri kedua didalam Islam? Terutamanya kalau dibandingkan dengan hak-hak isteri pertama? 2) Wajarkah seorang perempuan menerima pinangan seorang lelaki yang sudah berkahwin ( dan mempunyai anak) walhal lelaki ini hanya menceritakan statusnya (yang dia sudah berkahwin) setelah hampir setahun berkenalan? Tambahan pula lelaki ini hanya berterus-terang setelah rahsia statusnya terbongkar setelah org lain memberitahu perempuan itu? Alasan yang diberi kerana tidak berterus-terang ialah: 67 . mungkin tujuan dari kahwin lagi tidak sesuai dengan contoh Rasul. . atau mungkin si wanita tersebut belum memahami tentang Islam.Bagi si laki-laki harus mengerti benar tentang hukum Islam. . misalnya takut suaminya tidak boleh adil. khususnya hukum tentang poligami. sudah pasti siapa Bapanya. Sedangkan dalam Islam sebutan seorang anak itu mengikuti Bapanya (bin atau binti).membantu wanita-wanita yang miskin. fokusnya mengangkat dia dari kemiskinan. Sikap kita: .secara tidak langsung mengurangi kalau boleh menghapuskan perzina-an.membantu anak-anak yatim piatu.2. Tidak mungkin kan satu anak mempunyai ayah lebih dari satu.. Ahmad Zubair 8. mungkin takut tidak tercukupi. . Hak isteri kedua didalam Islam Saudara. Sedangkan kalau seorang wanita melakukan poliandri.

a) tidak mahu kehilangan wanita berkenaan b) mahukan lebih zuriat (isterinya tidak mampu memberi zuriat lagi) c) menghadapi masalah 'komunikasi' bersama isteri. Tidak ada persyaratan bahawa pria yang meminang harus jejaka kerana Islam membolehkan seorang pria menikahi lebih dari 1 wanita. Sedangkan seperti kita ketahui semua. Bagi suami yang beristeri lebih dari satu ( poligami ) Al-Qur'an mewajibkannya untuk berlaku adil terhadap isteri isterinya. KTDPI 8. sekarang yang ingin saya tanyakan bagaimana cara yang terbaik dan terpuji untuk menyampaikan atau meminta izin kepada isteri tentang niat tersebut?. Kerana pada prinsipnya pinangan dalam Islam adalah cara yang dipakai untuk menunjukkan keinginan seorang pria untuk menikahi seorang wanita dengan persetujuan wanita tersebut. Apalagi jika pinangan itu diterima setelah pihak wanita mengetahui status yang meninang. Dia pun berkewajiban untuk melayani suami sebagai mana diwajibkan oleh Islam. wanita mana yang tidak shok dan sakit hati mendengar atau mengetahui suaminya mempunyai niat seperti itu. Kairo. Dalam pandangan Syariat. 1. A. 2. hal tersebut menunjukkan bahawa pihak wanita ridho dengan keadaannya sebagai isteri ke-dua sekaligus ridho dengan apa yang akan dihadapinya setelah menikah nanti.wb. Dalam Syariat Islam isteri ke dua mempunyai hak dan keawajiban yang sama dengan isteri pertama antara lain dia berhak menerima nafkah baik batiniah maupun materiil.wb. Bagaimana Meminta izin dari isteri untuk berpoligami Saya sering baca di artikel di kolom konsultasi tentang hal keluarga iaitu mengenai syarat bila seorang suami mempunyai niat untuk menikah lagi disamping adil ( menurut syariat ) juga ada izin dari isteri ( menurut UU ). Jawapan: Assalamualaikum wr. walaupun tujuan dan maksud dari suami baik (tidak untuk mempermainkan isteri atau 68 . Wassalamualaikum wr.3. Kasyful Anwar. boleh saja. Kewajiban berlaku adil tersebut menurut para ulama hanya berlaku pada segala sesuatu yang bersifat dzohiri alias materi dan yang semisalnya.

..wb. Intinya pembolehan tersebut. Kerana banyak yang harus diperhatikan oleh seorang pria untuk melakukan hal tersebut.mencari kesenangan sendiri). lalu bagaimana cara meyakinkan isteri tentang tujuan dan niatan suami tersebut? demikian. Salah satunya adalah apakah dengan menikah lagi dia tidak menghancurkan keluarga yang telah dibinanya. agar tidak menjadi sarana pelampiasan nafsu. Harus disadari benar bahawa Poligami itu adalah salah satu solusi jika manusia berhadapan dengan pilihan Poligami atau maksiat namun tidak harus menjadi satu-satunya solusi. adapun sebelum terjadinya poligami syarat adil itu masih bersifat sebagai warning/peringatan bagi yang sudah tahap khawatir tidak 69 .keluarganya yang notabene merupakan kewajibannya hancur berantakan.wb. Wassalamualaikum wr. Jawapan: Assalamualaikum wr. Mungkin ini hanya sekedar pertimbangan saja. 1. Kairo. 2. Syarat adil dalam berpoligami adalah "Bi iktibaari maa sayakuunu" ertinya persyaratan yang sangsi-sangsinya berlaku efektif kemudian. Cara terbaik untuk menyampaikannya mungkin hanya anda yang tahu. Jawapan: Assalamu'alaikum Wr..memang hal yang tidak dengan mudah boleh diterima mungkin seribu satu wanita didunia ini yang boleh memahami hal ini. Wb. A. kerana sifat dan perilaku orang berbeza-beza. Jazakumullah. dijadikan oleh Allah sebagaimujian kepada hamba-Nya. Islam memang melegalisasi poligami. Jika sampai menghancurkan maka dia harus memikirkan berapa banyak dosa yang ditanggungnya jika sampai -naudzubillah. Kasyful Anwar. Semoga Allah memberi anda petunjuk. Tapi jangan lupa legalisasi tersebut juga memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh individu yang akan melaksanakannya. masih ada jalan lain seperti puasa atau rekreasi menikmati keindahan suasana beristeri satu.

Dari sini banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Keimanan. tidak juga terus menerus memperturutkan kemauan tangis si bayi. atau mengarahkan isteri untuk bergaul dengan para wanita yang dapat menerima Poligami. Demikian akhi 70 . namun tidak bererti lalu kita akan mengabaikan peraaan iba si ibu. Keluarga poligami harus sabar kerana ujian keluarga ini lebih berat dari keluarga yang tidak poligamis. Bahawa si anak pada akhirnya akan berhenti menyusu kita semua tahu. maka hendaklah atas kerelaan suami isteri”. kebijaksanaan dan keilmuawan harus diperankan betul dalam saat-saat seperti ini. Jalan tengahnya perlahan-lahan namun tetap harus berhenti. Persiapan poligami hampir sepenuhnya diabaikan. Banyak para Kiayi yang dengan perasaan pahit menanyakan calon isteri apakah sanggup jika kelak dimadu atau tidak.? Tentunya suami isteri akan membaca keadaan. Misalkan melalui kunjunagn silaturrahim kepada para Ulama yang dapat berpoligami dengan baik. diantaranya dengan mengindahkan sifat perempuan yang pada dasarnya tidak menerima untuk dimadu. maka perintah Allah Wa Asyiruuhunna bil ma'ruuf " [Pergaulilah mereka dengan baik] tetap berlaku. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman: “Jika kamu ingin memberhentikan anak-anakmu menyusu. Oleh kerana itu tidak timbul masalah akibat poligaminya sendiri di kekemudian hari. Si isteri harus sabar menerima ketentuan bahawa ini lah yang terbaik bagi keluarga itu sebab kalau tidak akan terjadi yang lebih buruk. dan terkadang juga diberi pahal berlipat. Apabila seorang suami menyadari kecendrungan poligaminya dipertengahan perkahwinannya.akan dapat berlaku adil maka seharusnya mencari jalan lain. Padahal laki-laki ada yang dapat lebih dini mengetahui kecendrungannya apakah akan tahan dengan satu isteri atau tidak. Calon poligaminya harus sabar dalam mengikhtiarkan suasana yang kondusip. Bila. Banyak hal yang dapat diikhtiarkan si suami untuk memperoleh keikhlasan isterinya untuk mengizinkan kahwin lagi. Nah mengapa cara ini tidak dipergunakan oleh mereka yang membutuhkan poligami sebagai solusi? Orang sabar itu di sayang Allah dan juga mendapat pahala tanpa hisab. itulah yang menyebabkan permasalah besar dikemudian hari. Bahkan sebaliknya juga para isteri Kiyai memaknai kesediaannya diperisteri oleh Kiyai juga bererti kesediaannya untuk dimadu. Cinta sejati. namun apabila tidak ada lagi jalan lain yang mampu dia lakukan maka dia seharusnya mempersiapkan diri dahulu agar kalau sudah berpoligami dia tetap mampu berlaku adil.

Akan tetapi hubungan ini bersifat temporer. Menurut Hukum Perkahwinan Indonesia. Bila "ya". Wa Allahu 'Alam bi As Showab. Kasyful Anwar.wb. Jadi nikah siri seperti yang sering kita kenal luas terjadi di masyarakat menurut hukum positif Indonesia 71 . walaupun secara tradisional. Kairo. apakah mungkin pihak wanita yang mengajukan gugatan cerai? 2. Dalam perkahwinan pasangan muslim. Wassalamualaikum wr.1. 9. Hubungan perkahwinan adalah salah satu sebab seseorang mendapat waris dan mewariskan. ertinya seorang isteri tidak berhak atas warisan suaminya jika ia dicerai sebelum sang suami meninggal. A. Perceraian dan hak waris Jika seorang isteri berselingkuh lalu dicerai oleh suaminya. kerana ada hadis [dho'if. Bolehkah isteri mengajukan gugatan cerai? Ass wr wb 1. dan menuggu/iddah kewajiban wanita (isteri)].2. apakah mantan isterinya memperoleh warisan dari harta mantan suaminya? Jawapan: Assalamualaikum wr. pernikahan yang tidak dicatat di KUA tidak diakui keabsahannya. masyarakat umum masih menganggap bahawa talak hak prerogatif suami. Sangat boleh.wb. ini diteliti secara hati-hati di IAIN Wali Songo Semarang] yang mengatakan [at-thalaaq lirrijaal wal 'iddat linnisaa = mentalak adalah hak laki-laki (suami).Wassalam Hasanain Juaini. Bagaimana dasar hukumnya dan prosesnya? Jawapan: 1. [9] Perceraian dan Rujuk 9.

berlaku Undang-undang Perkahwinan Nomor 1. silahkan baca kedua buku tersebut). PA diminta untuk mendamaikan pihak yang "bersengkata" untuk berfikir ulang tentang rencana mereka. tunggu waktu sidang. UUP 1974 ini dalam pemberlakuannya diseragamkan lagi oleh Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Proporsi yang mirip dengan hasil penelitian saya juga ditemukan di lingkungan PA Bekasi (lihat Skripsi saudara. dan keinginan talak dari pasangan yang "bermasalah" baru mempunyai kekuatan hukum jika telah disetujui oleh pihak Pengadilan Agama. maka perceraian juga harus diselesaikan secara formal. menurut penelitian yang saya lakukan awal tahun 1999 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. prosedur serta akibat hukum dari perceraian (jika ada yang berniat cerai. 3. Berkas itu harus jelas menerangkan alasan yang secara hukum menurut UUP 1974 dapat dijadikan sebagai sandaran untuk mengajukan perceraian. Keputusan PA dapat berupa menerima atau menolak keinginan suami-isteri yang berniat cerai. Bebera bab dan pasal pada UUP dan Kompilasi tersebut secara jelas memaparkan ketentuan dasar perceraian. Setelah itu. Pada saat sidang. Pasangan yang mahu berceraian dapat menggunakan jasa pengacara. Tahun 1974 untuk umat Islam. 1. lalu PA menjatuhkan keputusan. Dasarnya: Dalam konteks Indonesia. 4. 2. tentunya dengan segala liku-likunya. 2. Musyarrofah IAIN Jakarta). sekitar 40 persen perceraian di lingkungan PA Jakarta Selatan sudah menggunakan jasa pengacara. Ingat hadits Nabi SAW. Proses gugat. Kerana pernikahan harus dicatat secara formal. Siapkan berkas gugatan cerai yang isinya menerangkan keadaan perkahwinan/rumahtangga. Tim hakim PA akan menanyakan isi gugatan/permohonon. maka PA meminta keterangan dari beberapa orang saksi untuk memastikan kondisi rumahtangga pasangan yang "bermasalah" ini. Tetapi jika mereka tetap berkeras mahu bercerai. Perceraian/talak hanya diakui secara hukum jika diucapkan oleh suami di depan tim hakim Pengadilan Agama. Setelah PA merasa sudah mendapatkan informasi yang cukup. Pergi ke Kantor Pengadilan Agama setempat dimana pihak isteri berdomisili [sesuai dengan keterangan KTP] untuk mendaftarkan. "Perbuatan Halal yang Paling Dibenci di Sisi Allah adalah Perceraian" 72 .tidak ada implikasi hukumnya.

Terima kasih atas penjelasan Bapak Ustadz. 1. apakah harus menikahi kembali seperti pada saat nikah pertama. Dengan syarat isteri yang diceraikan belum habis mas iddahnya. Atau singkat kata sekali suami telah mengucapkan talak ketika itu pula talak jatuh. Oleh kerana itulah para suami diharapkan untuk berhati-hati dalam urusan thalak ini di samping yang namanya thalak walaupun ia halal tapi termasuk urusan yang dibenci oleh Allah SWT. Apabila ingin ruju' bagaimana caranya. Tentang Proses Perceraian Assalamualaikum Wr.Wassalam. Jawapan: Assalamualaikum wr. Apakah hal itu sudah jatuh talak 2. sesuai dengan hadis Nabi SAW yang ertinya " Pekerjaan Halal yang dibenci oleh Allah ialah thalak ". tapi KUA tidak memutuskan perkara cerai tersebut. Apabila thalak yang dijatuhkan baru thalak 1 atau 2. Caranya cukup dengan perbuatan (berkumpul kembali) atau dengan perkataan. kemudian si suami ingin kembali ke Isteri ( ruju' ) ia dapat saja kembali tanpa harus melaksanakan akad nikah dan memberi mahar baru.wb. semoga dapat menambah keimanan dan ketaqwaan saya terhadap Allah SWT.Wb Pak Ustadz ada permasalahan tentang perceraian dimana dalam keluarga sang suami mengatakan cerai terhadap isterinya bahkan proses tersebut sudah diajukan ke KUA.3. 73 . hak thalak bagi si suami diberikan sebanyak 3 kali. Apabila sang suami telah menjatuhkan talak 3 bagi isterinya. Noryamin Aini 9. Yang saya ingin tanyakan. Dalam Hukum Islam. Sejauh yang saya tahu masalah thalak tidak mensyaratkan adanya izin/keputusan dari hakim untuk menjatuhkan thalak. maka ia tidak dapat ruju' kembali kecuali si isteri menikah dengan orang lain ( dan melakukan hubungan suami isteri ) kemudian setelah si isteri ditalak dari saumi ke-2 baru suami pertama dapat menikahinya kembali dengan akad plus mahar baru. Silahkan lihat Al Quran.

Wallahu a'lam bi as shawab.230. Wassalamualaikum.Baqarah Ayat 229 . kok sekarang mahu cerai :-) salam. Kerana belum ada putusan Pengadilan Agama. tetapi sisuami tidak mahu kerana berdasar kitab undang-undang perkahwinan. Wb.. Semoga keterangan singkat ini dapat membantu. Jawapan: Ass wr wb 74 . Wb. saya ingin menanyakan tentang hukum perceraian. Kairo.. apakah si isteri tersebut berdosa? Terima kasih atas fatwa pak Ustadz.. Saya inginkan jawapan sesuai hukum Islam. Apa bila si isteri mempertahankan minta ijab kabul lagi. Kalau mahu cerai atau gugat cerai ajukan perkaranya ke Pengadilan Agama.wr. Wassalamualaikum Wr.. maka talak belum jatuh. Apabila seorang suami dengan sengaja (sehabis marah-marah tentunya) kemudian mengatakan :"Saya ceraikan kamu!". bukan menurut kitab undang-undang perkahwinan. Ass wr wb Saya nggak yakin kalau KUA tidak memutuskan soal ini kerana memang bukan kewenangannya memutus perkara cerai. Rugi lho.wb. Hukum perceraian Assalamualaikum Wr. Kemudian sebelum satu bulan si suami ingin mengajak kumpul lagi. apakah perlu pasangan tersebut mengucapkan ijab kabul kembali. Ustadz yth.dan si isteri menerima.kembali sajalah baik-baik. Nadirsyah Hosen 9. Sebagai alasan kenapa si isteri minta ijab kabul lagi adalah ingin memberikan pelajaran agar si suami tidak mudah mempermainkan kata "Cerai".dulu waktu pacaran mesra.4. bukan KUA. Kasyful Anwar. dan anda tak perlu mengulang nikah. A.

Dalilnya adalah QS 2: 229. Ini disebut ruju' bil fi'li dalam kitab-kitab fiqh. tidak merupakan] hal-hal yang disyaratkan untuk rujuk.Dahulu sewaktu pasangan itu menikah. seperti. Logikanya. Talak dan ruju' [selama dalam masa iddah] merupakan hak suami. 1/1974. maka saat ruju' pun suami tak memerlukannya. maka lucu juga [maaf] kalau saat cerai melupakan UU No. kalau saat talak suami juga tidak memerlukan kerelaan isteri. Kalau masih talak raj'i. disamping menggunakan aturan hukum Islam. kalau memang yang diminta adalah jawapan dari sisi hukum Islam bukan jawapan dari UU NO. Tetapi baiklah. 1. namun ruju'-lah dengan cara yang baik iaitu suami menyatakan dengan ucapannya keinginan untuk ruju'. 75 . tanpa adanya hal-hal di bawah ini. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahawa hal-hal dibawah ini tidak merupakan [sekali lagi. 1/1974 tentang perkahwinan? Lebih spesifik lagi. dsb] boleh saja ada saksi. seperti kes yang anda kemukakan. apakah. apakah dahulu saat melangsungkan pernikahan dihadiri dan dicatat oleh KUA? Jika ya. Dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa adillatuh. Dengan kalimat lain. Dalam rujuk tidak disyaratkan adanya kerelaan isteri. "Saya rujuk kembali kepada kamu dan mulai saat ini kita kembali menjadi suami isteri". Saksi ketika rujuk. juga menggunakan UU NO. Dr. Menurut mazhab lain tidak boleh langsung menggauli. Saksi tidak diperlukan bagi suami yang akan rujuk kembali kepada isterinya. mahar/maskahwin dan izin isteri yang dirujuk] Nah. Dalilnya adalah QS 2: 228. Akad nikah baru diperlukan bila yang terjadi adalah talak ba'in sughra (maksudnya. bagaimana cara ruju' yang tanpa akad nikah itu? Menurut mazhab Hanafi dan Hambali boleh saja suami meruju' dalam masa iddah dengan jalan langsung menggaulinya. maka menurut hukum Islam tak diperlukan akad nikah baru [sekaligus tidak perlu ada wali. Suami yang telah mentalak satu isterinya berhak ruju' dengan isterinya tanpa akad dan mahar baru selama ruju' itu dilakukan masih dalam masa iddah. Kerelaan isteri. kerana hak rujuk itu adalah hak suami yang tidak tergantung pada persetujuan atau izin pihak lain. ruju' tetap dinyatakan sah. maka diperlukan akad nikah baru) dan talak ba'in kubra (talak yang ketigakalinya). 1/1974. 2. Akan tetapi untuk kehati-hatian [mencegah tuduhan zina. talak satu atau dua namun saat mahu ruju' masa iddah sudah habis.

suka tidak suka ya harus ruju' ketika suami mahu ruju' dalam masa iddah. Nadirsyah Hosen 9. Hukum perceraian dalam Islam dan akibatnya Assalammu Alaikum Wr. Wassalamu alaikum wr. kenapa tidak mengadu ke Pengadilan Agama. maka salahnya si isteri saat pertama dicerai. tanpa ada saksi. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. lalu mengatakan "kamu saya cerai". Mengenai permintaan isteri untuk akad nikah baru lagi. Pertanyaan saudara sangat pendek tetapi jawapannya mungkin panjang. Ruju'lah kembali dengan pasangan anda. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka.1/1974 perceraian harus didepan pengadilan.5. maka itu tak jatuh talaknya. Saya menyarankan. dengan tujuan untuk memberi pelajaran agar suami tak main kata cerai.Ertinya. Dalam kes hukum Islam semata. Jadi. Jika kamu khawatir bahawa 76 . Jawapan: Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. ruju' tetap sah. Kerana menurut UU No. Mohon dijelaskan tentang hukum perceraian dalam Islam. maka suami tak akan seenaknya menceraikan. lupakan sajalah masa lalu. kalau cuma emosi. kecuali kalau keduanya kahwatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Untuk singkatnya saya kutipkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hal tersebut. semoga Allah meridha'i keluarga anda. Termasuk masalah talak dan akibat yang ditimbulkannya. Wb. Namun dengan adanya saksi hal ini lebih baik. salam. Lain halnya kalau masa iddah sudah habis. wb. Kalau saat itu mengadu ke Pengadilan Agama.

keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). lalu mereka mendekati akhir iddahnya. Dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasannya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah hukum-hukum Allah. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula). sedang kamu tidak mengetahui. dan ingatlah nikmat Allah kepadamu iaitu Al-Kitab dan Al-Hikmah. maka janganlah kamu melanggarnya. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kahwin dengan suami yang lain. 2: 232) Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu. 2: 231) Apabila kamu mentalak isteri-isterimu. Allah mengetahui. Barangsiapa berbuat demikian. lalu habis iddahnya. maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. (QS. Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan. kerana dengan demikian kamu menganiaya mereka. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kahwin lagi dengan bakal suaminya. (QS. 2: 229) Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua). 2: 236) Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan 77 . jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikanya. 2: 230) Apabila kamu mentalak isteri-isterimu. Barangsiapa yang melanggar hukumhukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. Itulah hukum-hukum Allah. (QS. iaitu pemberian menurut yang patut. ditengkan-Nya kepada kaum yang (mahu) mengetahui. maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri utuk menbus dirinya. maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kahwin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah yang dinasihatkan kepada orangorang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. (QS. apabila telah terdapat kerelaaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan.

33: 51) Hai Nabi. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka. maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan 78 . Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka.maharnya. (QS. 65: 1) Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya. (QS. maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah. Dan adanlah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. dan mereka tidak merasa sedih. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (QS. sebagai suatu kewajiban bagi orang yang taqwa. Dan Allah mengetahui apa yang (tersimpan) dalam hatimu. kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. apabila kamu menikahi perempuanperempuan yang beriman. (QS. 33: 49) Kamu boleh menangguhkan (menggauli) siapa yang kamu kehendaki di antara mereka (isteri-isterimu) dan (boleh pula) menggauli siapa yang kamu kehendaki. (QS. Dan jangajlah kau melupakan keutamaan di antara kamu. 2: 241) Jika keduanya bercerai. kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. (QS. dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada taqwa. apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah Tuhanmu. Sesungguhnya Allah Melihat segala apa yang kamu kerjakan. 2: 237) Kepada waniat-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf. maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu. maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai maka tidak ada dosa bagimu. 4: 130) Hai orang-orang yang beriman.

Kerana itu kalau anda mahu cerai. saya menduga kuat anda melangsungkannya sesuai dengan UU NO. 65: 2) Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. misalnya? Untuk itu dibuatlah 79 . Ertinya. Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Berapa lama masa iddah dan apa yang wajib dan atau dilarang dilakukan pada masa iddah bagi suami isteri? Apa yang dapat menggugurkan talak tersebut pada masa iddah? Apa yang dapat menambah masalah dalam masa iddah tersebut? Kondisi saat ini kami telah dikarunia satu anak perempuan yang berumur 2 tahun 9 bulan. 2: 228) Wassalam. 1/1974 yang berlaku di negara kita. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Status anda masih suami isteri.Bagaimana dengan anak anda. Maksud dari UU NO1/1974 adalah agar suami tidak terbawa emosi dan menceraikan begitu saja. Demikianlah diberi pelajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat.. Ahmad Zubair 9. jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Masa 'iddah Saya baru seorang suami dan telah menjatuhkan talak satu kepada isteri saya kerana permasalahan yang tidak dapat kami atasi sendiri. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Jikalau anda menceraikan isteri tanpa melalui Pengadilan Agama.. Masalah keluarga ini kompleks lho. Wassalam Jawapan: Ass wr wb Saat anda menikah dulu.. maka talak yang anda ucapkan itu tidak sah.hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu kerana Allah. (QS. 1/1974. Akan tetapi para suami. pernikahan anda dicatat oleh negara dan diketahui oleh petugas yang berwenang. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.6. (QS. anda harus juga melalui prosedur yang diatur oleh UU NO.

izinkan kami sedikit menyinggung masalah poligami. Lalu PA akan mengundang anda dan isteri untuk mendiskusikan alasan perceraian dalam sebuah sidang tertutup. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kasih sayang-Nya kepada keluarga anda dan menghilangkan semua kesulitan anda. seorang suami baru diizinkan berpoligami. hanya dalam keadaan tertentu.. maka persoalan selesai. Islam mempersulit pintu perceraian --kerana dibenci Allah-.dan membuka lebar-lebar pintu pernikahan. Amin salam hangat. itu boleh anda lakukan bila saja selama dalam masa iddah. Pihak keluarga memaksa lelaki itu kerana isteri pertama enggan dimadukan. rujuk sajalah dengan isteri anda. Islam hanya mengenal asas monogami (beristeri hanya boleh satu). Intinya. Cukup saling memaafkan dan ucapkan niat anda untuk terus berada dalam ikatan suami-isteri padanya. maka PA akan mempertimbangkan kondisi keluarga [anak-anak] selanjutnya. Saya ingin tahu apakah hukum perceraian itu? Adakah perceraian itu sah dan apa hukum ke atas mereka yang memaksa lelaki itu menceraikan isteri keduanya? Saya harap ustaz dapat memberi penjelasan yang terperinci Jawapan: Assalamu'alaikum wr. Kalau boleh saya menyarankan kepada anda. Jikalau alasannya memang logis maka PA akan mengabulkan permohonan cerai tersebut.7. Perceraian ini tidak direlakan oleh pihak lelaki itu dan juga isteri keduanya. Kalau tidak logis. Salah satu syarat penting untuk berpoligami adalah suami yang berniat berpoligami harus mendapat izin dari isteri 80 . Islam mengatur secara ketat praktek poligami. Sebelum menjawab pertanyaan saudara. jangan bawa masalah ini ke Pengadilan Agama. Dipaksa cerai oleh keluarga Seorang lelaki telah dipaksa oleh keluarganya untuk menceraikan isteri keduanya atas alasan perkahwinan ini menggugat keharmonian isteri pertama dan anak-anak mereka.prosedur seperti mengajukan permohonan talak di Pengadilan Agama. Caranya juga mudah. dan hanya emosi belaka. Mengenai rujuk. iaitu ucapkan saja keinginan anda untuk rujuk. Nadirsyah Hosen 9. Pendeknya.

9. Wassalam. Nah kes yang saudari tanyakan. Apakah Islam mengenal perceraian sementara? Yth. Memberi nafkah kepada bekas isteri setelah bercerai Jika kita bercerai dengan isteri.pertama (atau isteri-isteri lainnya).8. wbr. poligami tanpa izin isteri pertama tidak sah secara hukum. Jika talak yang dijatuhkannya adalah talak 3 maka dia tidak harus menafkahi isterinya kecuali jika isteri tersebut hamil. Oleh sebab itu.1/1974. sang suami sudah melanggar dua kesalahan. Khusus masalah saudari.wb. kelihatannya. 9. Kalau di Indonesia. Wa Allahu A'lam bi Shawab Wassalamualaikum wr. Kasyful Anwar. Bapak Pengasuh KTPDI.wb. pihak suami tidak meminta izin isteri pertama terlebih dahulu. sampai bila hal tersebut dilakukan (bila nafkah tersebut dapat dihentikan) Terimakasih Jawapan: Assalamualaikum wr. dia bahkan telah melanggar hukum Islam. A. Akan tetapi yang perlu diingat adalah. sang suami dapat dijatuhi hukuman pidana). Secara hukum. Wa Allah 'alam bi-l-shawab. 81 . dan kedua. pertama melanggar moralitas lembaga "suci" perkahwinan. bahkan dapat batal demi hukum (di Turkey. Kairo. dan pihak isteri kedua tidak dapat menyalahkan pihak isteri pertama. Noryamin Aini 9. Maka. wajibkah bekas suami memberi nafkah pada bekas isteri? Dan jika memang wajib. Assalamu`alaikum wr. Kerana hak anak berlaku tetap sepanjang dia tidak dapat mencari nahkah sendiri. Syafi'i seorang suami yang bercerai dengan isterinya harus menafkahi isterinya apabila perceraian itu jatuh dengan talak 1 atau 2. tuntutan pihak isteri pertama agar suaminya menceraikan "madunya" secara hukum tidak salah. Menurut Mazhab. pihak suami harus memutuskan ikatan pernikahannya yang memang tidak sah. menurut Undang-undang Perkahwinan No. talak 3 tidak menjadikan nafkah seorang ayah menjadi putus terhadap anaknya.

Mohon dengan hormat jawapan atas pertanyaan sbb. Wallahu A'lam bi Shawab. Apakah kata cerai oleh suami secara otomatis menggugurkan penikahan walaupun dalam keadaan marah sekalipun. jika sang suami menceraikan isterinya dengan talak satu atau 2 maka dia mendapat kesempatan untuk kembali rujuk dengan isteri jika tidak lebih dari masa iddah (3 kali suci). Wassalamualaikum wr.10. Kairo.wb. Apa saja yang membatalkan/mengugurkan perkahwinan. 2. Islam tidak mengenal perceraian sementara. Demikian dari saya dan salam Jawapan: Assalamualaikum wr. Yang dikenal dalam Islam adalah Thalak Raj'i atau talak satu dan dua serta thalaq ba'in atau talak 3.wb. Jawapan: Assalamualaikum wr. 9. Mazhab syafi'i melarang kedua pasangan yang bercerai tersebut untuk melakukan hubungan suami isteri selama belum melakukan rujuk.: Apakah di dalam Islam dibolehkan adanya "perceraian sementara"? Kalau diperbolehkan.wb. apa saja kewajiban suami terhadap isterinya dan sebaliknya? Terima kasih dan Wassalam. Hal-hal yang membatalkan perkahwinan 1. 82 . Selama masa tersebut sang suami juga harus memberikan nafkah lahir kepada isteri dan anak-anaknya. Perceraian memang mendapat legalitas dalam hukum Islam hanya saja perbuatan tersebut termasuk salah satu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. berapa lama seorang suami boleh berpisah sementara dengan isterinya? Selama perpisahan tersebut. A. Terlepas dari sebab perceraian. Kasyful Anwar.

diuraikan masalah ini.. marah dalam kondisi kedua nya. Menikah dalam masa iddah Wassalamu'alaikum Wr. yang menyebabkan kondisi dia tak tahu /tidak faham lagi thd apa yang diucapkan. Marah. bahawa beliau bersabda "Tidak sah talak dan memerdekakakn hamba pada waktu marah" dan beberapa dalil lain yang boleh dibaca pada buku yang saya sebutkan diatas.wb.. tapi kalau tidak sadar/fah erti dari perkataannya. Salah satu syarat dari jatuhnya cerai adalah jatuhnya thalak dari suami dengan niat dan diucapkan. harus disahkan oleh pengadilan agama atau pejabat yang berwenang. atau ditujukan bukun untuk apa yang dimaksud ucapan tersebut.1. maka dalam keadaan ini talaknya tak sah c. Yang membatalkan dan menggurkan perkahwinan adalah perceraian yang dibahagi menjadi dua bahagian jika dilihat dari sebabnya. Marah.murtad dari Islam . Pertama yang bercerai kerana meninggal dunia dan yang kedua kerana hal lain seperti. Wassalamualaikum wr. Ditambah lagi. [1] Apakah hukumnya orang menikah dengan melanggar massa iddah? [2] Pada saat hamil anak dinikahkan apakah seperti itu diperbolehkan. Marah ada 3 jenis. maka itu bukanlah perceraian. a. Dalam kondisi ini talaknya sah. ini masih diperselisihkan..11. 83 . Kasyful Anwar. menurut hemat saya. Kata cerai yang diucapkan untuk tujuan mencerai isteri pada prinsipnya sah. Dasarnya: Al Baqarah 225 ada hadis riwayat aisyah.kematian . b. A.. . 9.jatuh talak 3 2. Dalam buku Fatwa Kontemporer 1 (Dr Yusuf Qardawi) hal 661. tapi cenderung tidak sah. Oleh kerana itu kata cerai tidak secara otomatis dapat menggugurkan perkahwinan. Wa Allahu A'lam bi Shawab. Kairo. tapi sadar dan faham dengan apa yang iducapkan. Wb.

c.Jawapan : [1] 1. Di antara Maksud Iddah adalah agar rahim wanita itu bersih dari syubhah adanya benih laki-laki bekas suaminya sehingga dengan meyakinkan tidak akan terjadi keraguan status anak berikutnya. Untuk menegaskan hal tersebut Rasulullah degan tegas melarang wanita yang berada di dalam iddah untuk berhias. Sebagian ulama berpendapat. Iddah itu kewajiban dari Allah dengan ayat yang jelas. Semoga kita terhindar dari perlanggaran besar tersebut. Anak yang lahir dari keduanya adalah syubhah dan menjadi tanggungan ibunya. pasangat tersebut harus dipisahkan dan selamanya tidak boleh lagi menikah sekalipun dengan cara benar. : a. LA HAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAH. Amin Wallahu A'lam bisshawab 84 . 2. [2] Sebahagian besar ulama berpendapat pernikahan itu bathal. Nikahnya bathal dan hukum percampurannya adalah zina. sebahagian lagi berpendapat bahwa menikahkan orang hamil hanya boleh dilakukan dengan lelaki yang menghamilinya. ) 4. ( Nau'zubillah ) b. Sebagian lebih besar berpendapat. wangi-wangian. Jika seorang laki-laki mengahwini wanita dalam iddahnya dengan sepengetahuannya tentang hal itu maka. Jika yang kedua ini terjadi tetap saja anaknya menjadi anak syubhah yang tanggungjawabnya ada pada pihak si ibu. 3. keluar rumah kecuali sangat mendesak (dll yang membuat laki-laki lain tertarik untuk menikahinya = Hadits Ummu Salamah dari Ibnu Abbas dan Ali KW. keduanya harus dipisahkan dan boleh menikah kelak kalau sudah selesai iddahnya ( dihitung dari pemisahannya dengan laki-laki kedua ) d.

85 .Wassalam Hasanain Juaini.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->