P. 1
Unit 5 - Pendekatan KGBK Intro

Unit 5 - Pendekatan KGBK Intro

|Views: 876|Likes:
Published by Hasmah Ambak
MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL
MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL

More info:

Published by: Hasmah Ambak on Mar 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2014

pdf

text

original

UNIT 5 KAEDAH GABUNGAN BUNYI-KATA (KGBK): LATAR BELAKANG DAN PRINSIP

Hasil pembelajaran
Di akhir bab ini pelajar akan Mengetahui latar belakang dan prinsip Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) Dapat membezakan KGBK dengan pendekatan abjad/fonik dan pendekatan seluruh perkataan. Guru dapat menggunanya dalam bab 6 – 8.
Seperti yang dihuraikan dalam bab 2, 3 dan 4, terdapat dua perpektif dan pendekatan besar dalam pengajaran awal membaca bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia, iaitu pendekatan abjad-fonik dan pendekatan seluruh perkataan /seluruh bahasa (whole word / whole language). Dalam bab ini mari kita lihat bagaimana kedua-dua pendekatan ini boleh digabung secara sistematik untuk memudahkan pengajaran-pembelajaran awal membaca dan menulis bahasa Malaysia. Pendekatan ketiga ini dipanggil Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK), iaitu pendekatan yang menggabungkan pendekatan abjad-fonik (bunyi) dan pendekatan seluruh perkataan. Dalam bab 2, kita melihat pendekatan abjad-fonik Bermula Fasa 1 dengan kanak-kanak diajar mengenal semua huruf abjad a b c .. x y z dan bunyinya. Ini biasanya mengambil masa 1 - 2 bulan. Kemudian Fasa 2, kanak-kanak diajar suku kata. Ini mengambil masa biasanya sebulan. Kemudian dalam Fasa 3, barulah murid diajar membaca perkataan dan ayat mudah. Setiap fasa ini diajar secara berasingan. Pendekatan seluruh bahasa / perkataan (unit 3 dan 4) pula terbalik: Langkah pertama murid diajar melihat, mengecam dan membaca ‘perkataan’ secara keseluruhan (whole word). Langkah kedua, murid diajar mencerakin atau menganalisis perkataan itu supaya murid tahu suku katanya. Langkah ketiga murid diajar mencerakin perkataan dan suku kata menjadi huruf dan bunyinya. Murid diajar mengeja perkataan itu. Kedua-dua pendekatan ini bertentangan; setiap satu ada kekuatan dan kelemahannya. Pendekatan KGBK mengambil kira kekuatan dari pendekatan abjad-fonik dan pendekatan seluruh perkataan, menggabungnya secara sistematik untuk memudahkan pengajaran-pembelajaran 2m bahasa Malaysia.

ka ki. bahasa mandarin dan bahasa arab. yang memungkinkan kaedah KGBK ini digunakan untuk mengajar kanak-kanak membaca dan menulis bahasa Melayu dengan lebih mudah dan sistematik: 1) KGBK mengambil kira sistem ejaan bahasa Melayu adalah sistematik dan fonemik: maksudnya. ka kak. ma kan. KGBK menyatakan bahawa kekuatan yang terdapat dalam pendekatan abjad-fonik (iaitu sebut dan bunyi huruf) dan kekuatan yang terdapat dalam pendekatan seluruh perkataan. present tense. cough’. iaitu mengguna ‘perkataan’ yang bermakna kepada murid. Misalnya dalam bahasa Melayu tidak ada perbezaan bentuk bagi gender (laki-laki atau perempuan). eye. dewan bahasa dan pustaka. per ja la nan. 3) Tatabahasa bahasa Melayu lebih mudah berbanding dengan tatabahasa bahasa Inggeris. pan tai. ta nya. past perfect tense) seperti dalam bahasa Inggeris. i tik. boleh digabungkan secara sistematik untuk mengajar awal 2M bahasa Melayu. ‘c’ bunyinya ‘ch’. kuala lumpur (1991). kam pung. Misalnya. untuk menyatakan ‘banyak’ (plural). huruf ‘b’ bunyinya ‘bh’. .Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 42 Salah satu sebab pengajaran awal membaca dan menulis bahasa Inggeris tidak mudah ialah kerana sistem ejaannya celaru: tidak fonemik seperti sistem ejaan bahasa Melayu. pe nyu su ngai. sat. se ko lah.KAB3033 . bahasa Perancis atau bahasa Cina. ‘m’ bunyi ‘mm’ dan sebagainya. Asas prinsip Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) Kaedah gabungan bunyi-kata (KGBK) bagi pengajaran awal bahasa Melayu berbeza dengan pendekatan fonik-abjad atau seluruh perkataan. mat. ‘enam’ dan ‘e’ pepet seperti dalam ‘ekor’ dan ‘elok’.. yang tidak terdapat dalam bahasa Inggeris. setiap huruf abjad a b c d . 2) Suku kata bahasa Melayu jelas. Hanya huruf ‘e’ mempunyai dua bunyi fonem. Ada beberapa ciri istimewa yang terdapat dalam bahasa Melayu.. huruf ‘a’ bunyinya ‘aa’.. i bu. ‘d’ bunyinya ‘dhh’. catch. dan sekumpulan lagi lebih berkesan diaja r secara seluruh perkataan melalui ‘pandang dan sebut’ (sight words) seperti ‘the. bu nga. Ini memudah suku kata dicantum untuk membentuk perkataan. untuk menyatakan perbezaan waktu (past tense. rat dsb).. y z mewakili satu bunyi fonem kecuali huruf ‘e’. jam ba tan. k l m n . though. misalnya ba tu. dan sebagainya. Untuk mengetahui lebih lanjut sistem ejaan bahasa Melayu (rumi) rujuk buku pedoman umum ejaan rumi bahasa Melayu. iaitu ‘e’ taling seperti dalam perkataan ‘emak’. Dalam bahasa Inggeris terdapat sekumpulan perkataan yang boleh diajar dalam kaedah fonik (seperti cat.

. Bentuk suku kata terbuka (kv) darinya. Dengan mengguna huruf konsonan dan vokal ini. Unit 1 1. ‘ibu abu’. Kita tidak asingkan kedua-dua bahagian dalam dua fasa yang berlainan seperti yang berlaku dalam pendekatan abjadfonik yang dihuraikan dalam Bab 2.Daripada suku kata ini kanak-kanak diajar terus membentuk perkataan dan membaca perkataan mudah dan bermakna seperti ‘baba. 4. bu + bu = bubu. bubu. supaya menjadi ba bi bu dan cara menulisnya. dan cara menulisnya.Pengajaran abjad-fonem huruf vokal a i u dan bunyinya. dan frasa seperti ‘bubu baba’. untuk membentuk bunyi suku kata ba bi bu. dan perkataan-perkataan terus dibentuk dan dibaca. Bina perkataan dari suku kata (kv + kv). Perhatikan dalam KGBK murid tidak perlu mengetahui dahulu semua huruf abjad sebelum ia boleh diajar membaca dan menulis. misalnya ba + ba = baba. .Murid menulis dan menyalin apa yang diajar: huruf. dan bunyi satu huruf konsonan. suku kata terbuka (kv) dibina. Langkah-langkah asas dalam Unit 1. ibu abu’. bibi. Perkenalkan bunyi konsonan mudah seperti b dan cara menulisnya 3. 2. Perkenalkan bunyi huruf vokal a i u. Kita menggabungkan proses membunyikan huruf dan suku kata dengan proses membentuk perkataan dalam satu unit pelajaran 2M. suku kata. bibi bubu babu. abu . KGBK memulakan dengan mengajar murid tiga huruf vokal penting ( a i u) dan satu konsonan misalnya ‘b’.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 43 Kaedah Gabungan Bunyi-Kata Pengajaran membaca dan menulis bahasa Melayu peringkat awal untuk kanak-kanak (atau kepada sesiapa saja yang mula belajar bahasa Melayu) boleh dibuat dengan menggabungkan . misalnya bunyi ‘b’.KAB3033 . ubi. i + bu = ibu. Inilah yang membezakan antara pendekatan KGBK dengan pendekatan abjad-fonik dan pendekatan seluruh perkataan. Bila kita gabungkan langkah (a) iaitu ‘bunyi huruf dan suku kata’ dengan langkah (b) iaitu terus ‘membentuk dan membaca perkataan’ yang bermakna. kita menggabung bahagian membunyikan huruf dan suku kata dengan bahagian membentuk dan membaca perkataan. perkataan dan frasa di atas. KGBK secara rajah mudah bunyi + perkataan bunyi + perkataan membaca ayat dan cerita Langkah-langkah asas KGBK adalah sebagai berikut.

perkataan dan frasa yang mereka baca. Bina rangkai kata atau ayat. 3) Bina suku kata ca ci cu 4) Bina perkataan misalnya ca + ca = caca. (1982). suku kata. (2003). Utusan Publications. buku Bahasa Malaysia. cu + cu = cucu. Pengetahuan dalam unit 1 menjadi asas untuk belajar unit 2 secara bersambung. seperti ibu abu. Siri Genius. 7. misalnya perkataan ‘ ibu’ untuk dijadikan tema aktiviti pengayaan seperti berbincang dengan kanak-kanak apa yang mereka buat bersama ibu. dsb. Ini bererti unsur ‘membunyikan’ huruf dan membina serta ‘membaca perkataan’ boleh digabungkan dalam sesuatu unit pengajaranpembelajaran 2M. Langkah-langkah pengajaran Unit 2 berikutnya Unit 2 1) Ulang pelajaran unit 1 yang lalu. 7) Murid latih menulis dengan menyalin huruf. Perhatikan dalam unit 1 setelah murid belajar ‘bunyi huruf dan suku kata’ mereka terus diajar menggabung suku kata menjadi ‘perkataan’ untuk dibaca. frasa dan ayat yang bermakna.KAB3033 . dalam KGBK sesuatu unit mengandungi kemahiran membunyikan huruf dan suku kata. Guru memilih satu perkataan. beserta Panduan Guru. Murid menulis menyalin apa yang mereka baca: huruf. Ertinya terdapat kesinambungan secara sequential antara unit 1 dan 2. Awal Membaca dan Menulis. babu baba 6. misalnya perkataan ‘ cuci’ sebagai tema untuk dijadikan asas perbincangan dan aktiviti pengayaan bersama murid. Pada akhir setiap unit pelajaran murid boleh membaca dan menulis perkataan. suku kata dan perkataan. 2) Perkenalkan huruf konsonan baru ‘c’.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 44 5. dan membina perkataan dan membacanya. . ibu cuci ubi. cuci aci acu. Susunan bahan pengajaran-pembelajaran KGBK Pendekatan KGBK membolehkan pembinaan dan susunan bahan pengajaran-pembelajaran dan peningkatan kemahiran 2M dibuat secara berturutan (sequential) dan berkembang (developmental). Murid tidak perlu mengenal dan menghafal semua huruf sebelum belajar membaca. 8) Guru memilih satu perkataan. Fajar Bakti. dsb. dan buku Ceria 2M terbitan Ilmu Bakti (2007). bagaimana mereka boleh membantu ibu. Mudah Membaca Bahasa Melayu. Ringkasnya. (1990). Ini didapati lebih mudah dan cepat untuk murid belajar membaca dan menulis. Fajar Bakti. Contohnya adalah seperti dalam buku saya Mari Membaca. 5) Guna suku kata pelajaran yang lalu ba bi bu untuk membina lagi perkataan seperti baca bucu cuba 6) Bina frasa atau ayat seperti cucu aci.

bu + bu = bubu. ibu abu. Langkah-langkah pengajaran akan dibincangkan dengan lebih teliti dalam bab 6. 7 dan 8. lima hari seminggu mengikut susunan KGBK dalam buku itu. Huraian bagi setiap bahagian dan contoh langkah-langkah pengajaran KGBK secara terperinci seterusnya diberi dalam bab 6. Sudin sakit kaki. lam lim lum. Vokal gandingan di hujung perkataan: diftong ( pulau. a + bu = abu. Membina perkataan ma + kan = makan. Huruf vokal e dikemudiankan kerana ia mempunyai dua bunyi. melihat. dan satu atau dua huruf konsonan seperti b c. susunan bahan pengajaran-pembelajaran secara berturutan dan ‘developmental’. Kvk + kv. atau pendekatan ‘eklektik’ yang diguna sekarang untuk mengajar bahasa Inggeris. Contohnya berjalan. ‘kh’ (khabar) Bahagian 6: vokal gandingan: au ai ua di tengah perkataan: geluncuran ( daun.KAB3033 . buat. amboi). Contohnya ba + ba = baba. Dari kajian kami. membina suku kata dan perkataan v + kvk. Contohnya kan kin kun. ‘me’. Bahagian 2: membentuk suku kata terbuka kv dan membina perkataan kv + kv. baik). ‘ng’ (nga nyi ngu). Setiap unit membina memperkenalkan huruf konsonan baru dan bunyinya. Bahagian 4: memperkenalkan huruf vokal o dan e. ‘meng’. kv + kvk. v + kvk. kumulatif dan sistematik ini memudahkan guru mengajar 2M dan memudah murid belajar 2M bahasa Melayu. sa + kit = sakit. Membuat frasa dan ayat mengguna perkataan yang dibina: bubu baba. i + bu = ibu. Bahagian 7: penggunaan imbuhan mudah ‘ber’. i + kan = ikan. kat kit kut. v + kv. murid normal boleh membaca dengan lancar cerita mudah dalam tempoh kurang dari tiga bulan. Mengikut kajian kami ini lebih sukar dipelajari. Dari pemerhatian dan laporan guru.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 45 Bahagian-bahagian utama dalam susunan bahan pengajaran-pembelajaran KGBK dalam mula murid mengenal dan membunyikan beberapa huruf sehingga murid dapat membaca dengan lancar sesuatu cerita adalah sebagai berikut: Bahagian 1: mengenal dan membunyikan huruf vokal utama a i u. kvk + kvk. dan e taling (e + lok = elok). Bahagian 3: membentuk suku kata tertutup: kvk. ‘sy’ (sya syi syu). Membina perkataan kv + kvk. Contohnya ro + ti = roti. Bahagian 5: diagraf atau konsonan gandingan dan suku katanya. mencari. Membaca dan menulis ayat dan cerita mudah. seperti ‘ng’ (bang bing bung) ‘ny’ (nya nyi nyu). menghantar. Membina frasa dan ayat: Abu makan ikan. po + kok = pokok. . jika diajar sejam sehari. bermain. Pendekatan gabungan dan susunan bahan pengajaran-pembelajaran secara kumulatif seperti dalam KGBK ini tidak mungkin berlaku dalam pendekatan abjad-fonik dan pendekatan seluruh perkataan. sungai. ba + ca = baca. e pepet (e + mak = emak). ‘men’.

Murid juga tidak perlu diajar semua suku kata . Jika ini berlaku. ii. aci cuci’ mereka sendiri akan boleh membaca ‘babu cuba baca’ dan ‘acu’.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 46 Pengajaran lisan Dalam pengajaran 2M KGBK pengajaran lisan juga termasuk di dalamnya.KAB3033 . mendengar dan bercakap. b. i. pengajaran dengan membaca kuat (read aloud) buku kepada murid. Ini penting untuk membina kecekapan murid membaca sendiri perkataanperkataan baru. dan buku pilihan mereka. dengan mengguna pengetahuan bunyi huruf dan suku kata yang dipelajarinya. perkataan dan ayat yang betul. Bimbing dan galakkan mereka menulis cerita. Terangkan prinsip dan ciri asas kaedah gabungan bunyi-kata (KGBK). Dalam pengajarannya guru memberi peluang dan latihan untuk murid mendengar arahan. y. atau menyanyi lagu kanak-kanak semasa mengajar 2m. Murid juga diajar menyebut fonem. z seperti dalam kaedah abjad-fonik. supaya murid seronok belajar. maka fasa seterusnya ialah ia memberi peluang dan galakan untuk murid membaca berbagai bahan bacaan: buku cerita. bercerita dan memberi pendapat. murid dan murid berbincang. ibu bapa dan guru dalam buku atau dalam komputer. puisi mudah dan surat kepada kawan. puisi. Kemahiran murid mendengar dan bertutur dilakukan semasa guru dan murid bersoal-jawab. Ini akan menanam tabiat dan minat mereka membaca. suku kata. membaca dan menulis secara berkembang. Setelah asas 2M dikuasai oleh murid. menjawab. Haruslah diingat bahawa KGBK adalah fasa pertama untuk memudahkan dan meletakkan asas murid membaca dan menulis. baca. Aktiviti Ciri-ciri Kaedah Gabungan Bunyi-Kata Kemahiran membaca dan menulis yang dibina dalam kaedah KGBK adalah sebagai berikut: . tiga bulan di setengah sekolah). Dengan itu mereka boleh membaca perkataan itu sendiri. ‘ca ci cu’ dan boleh membaca perkataan ‘cucu. Ini mengambil masa panjang (dua.Dalam KGBK murid tidak perlu diajar mengenal dan menghafal semua huruf abjad secara berturutan dari a. bertanya. c sampai x.Terangkan perbezaan KGBK dan pendekatan abjad-fonik dan pendekatan seluruh perkataan. Guru juga hendaklah selang selikan aktiviti bermain sambil belajar. Dalam KGBK guru mengajar keempat-empat kemahiran berbahasa: mendengar. ia akan menjadi bekalan dan asas untuk pendidikan sepanjang hayat. Guru haruslah mengajar murid menyebut sesuatu perkataan itu dengan sebutan standard. supaya mereka terus membaca sendiri.Murid dibina kemahiran untuk mengesan (attack) sesuatu perkataan baru. . bertutur. Misalnya setelah murid boleh membaca suku kata ‘ba bi bu’.

Murid tidak perlu diajar ‘mengecam’ seluruh perkataan (pandang-dan-sebut perkataan) dan menghafal bentuknya. dsb’ yang mengambil masa sebulan lagi. saya perturunkan sedikit sejarah bagaimana kaedah ini digubah dan penerbitan buku-buku saya tentang kaedah ini.KAB3033 . yang saya namakan Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK). Kajian kami menunjukkan kebanyakan murid bermotivasi untuk mencuba lagi membaca setelah mereka mula boleh membaca beberapa patah perkataan. sebelum murid boleh diajar membaca perkataan dan ayat. Kanak-kanak membina dan membaca perkataan berdasarkan suku kata yang mereka belajar dalam sesuatu pelajaran yang baru dan dalam unit yang lalu. saya berpendapat salah satu sebab yang lebih spesifik ialah kaedah pengajaran 2M guru itu yang kurang berkesan. Kedua-dua kemahiran ini saling mengukuh satu sama lain. dan dakwaan orang lain yang mereka mencipta atau menggubah kaedah KGBK ini. Sebahagian kecil lagi mengguna kaedah ‘pandang dan sebut’ (look and say). Maka dengan mengguna pengetahuan teori dan amalan pengajaran bahasa Melayu. Dalam tahun 1979 saya telah membaca laporan dalam akhbar bahawa terdapat 30% . terutama huruf tulisan rumi. terutama di sekolah kebangsaan yang tidak boleh membaca.40% murid di sekolah rendah. Terdapat hubungan yang erat antara membina kemahiran membaca dan menulis. dan membaca apa yang ditulis. rangkai kata dan ayat. suku kata.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 47 - - - - terbuka seperti ba bi bu be be bo. Murid terus membaca ayat dan cerita mudah dalam beberapa pelajaran saja. saya pun membentang kertas bertajuk “ Beberapa Kaedah Mengajar Murid-Murid Membaca Bahasa . Dengan ini mereka mendapati proses belajar membaca itu bermakna dan berguna. iaitu kaedah seluruh perkataan yang popular di kalangan guru yang mengajar bahasa Inggeris. ca ci cu ce ce co . kerana pada pendapat saya bahasa Melayu mudah untuk diajar membaca dan menulisnya. Dari tinjauan saya mendapati kebanyakan guru mengguna ‘kaedah abjad’. Setiap unit baru berkembang berasaskan unit sebelumnya. di mana pelajaran yang lalu diguna untuk belajar 2m dalam pelajaran yang baru. sepert i dalam kaedah seluruh perkataan. Walaupun mungkin terdapat kelemahan oleh sebab latarbelakang murid itu sendiri. Ini menjemukan. Murid diajar menulis apa yang dibaca dalam setiap unit: huruf. Pada 8 – 10 disember 1979 dalam konpen iv anjuran persatuan suluh budiman di kuantan. Murid membaca perkataan yang bermakna yang dibina dalam suatu pelajaran. frasa dan ayat. dan menulisnya. Perkembangan unit-unit pengajaran-pembelajaran 2M dibuat secara sistematik berturutan perkembangannya. saya pun menggubal satu kaedah yang boleh menggabung pendekatan ‘fonik’ (berasaskan bunyi) dan pendekatan ‘seluruh perkataan’. Ini menggerakkan saya berfikir bagaimanakah ini boleh terjadi. kemudian ‘mencerakin’ perkataan untuk mengenal huruf dan bunyi huruf. perkataan. Bila dan bagaimanakah KGBK Digubal? Untuk mengelak daripada kekeliruan tentang sejarah dan asal usul Kaedah Gabungan Bunyi-Kata ini. Sedikit tentang latar belakang dan sejarah KGBK.

Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 48 Malaysia di Peringkat Awal. Buku Mari Membaca. Kuala Lumpur Pada Februari 1980 satu bengkel diadakan bersama guru-guru sekolah kebangsaan di Kuala terengganu. . 63 – 69. Huraian cara mengguna ‘kaedah cerakin’ dibuat dengan teliti untuk panduan guru sekolah kebangsaan. Kurikulum Baru Sekolah Rendah . Fajar Bakti. Isahak Haron (2001). Tetapi Panduan Guru bahasa Malaysia (KBSR) Tahun 1 (1981) bagi sekolah kebangsaan tidak mengguna KGBK. Isahak Haron (1982). Kemudian kertas kerja saya itu diterbitkan dalam Jurnal Dewan Bahasa Jilid 24 bil. Bhd. Bulan April 1980 kaedah ini dibentang di pusat perkembangan kurikulum (ppk). Berita Publishing. Buku Kegiatan Tadika 2: Mari Membaca.”. artikel saya Mengajar Membaca Peringkat Awal yang menghurai kaedah KGBK diterbit dalam buku yang disunting oleh Safiah Osman (ed). Ujian Diagnostik Membaca dan Menulis berasaskan KGBK (berserta panduan guru). Kuala Lumpur. Buku bahasa Malaysia Tahun 1. Guru mendapati kaedah ini mudah. untuk murid Tahun 1. Buku-buku di atas telah diedit semula dan diterbit oleh Fajar Bakti dalam Siri Tadika Fajar Bakti. 7. Kaedah ini dianggap berguna dan dijadikan salah satu kaedah Pilihan (ke-4) dalam Buku Panduan Am. Isahak Haron (1990). Dewan Bahasa dan Pustaka. Kaedah yang menjadi pegangan ialah ‘kaedah cerakin’ (yang dianggap sebagai kaedah PPK). Dalam 1990. untuk membina bahan pengajaran . Kaedah gabungan bunyi-kata dijadikan asas untuk Panduan Guru bahasa Malaysia KBSR Tahun I (Jun 1981) untuk SRJK Cina dan SRJK Tamil. Kuala Lumpur. Dalam kertas ini saya meninjau beberapa kaedah mengajar membaca BM yang kerap diguna di sekolah. kuala lumpur. Buku Ujian Membaca dan Menulis 1 & 2 yang diedit dari buku asal pada 1990. dan memperkenalkan kaedah baru iaitu Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) sebagai alternatif untuk mengatasi masalah ramai murid di sekolah rendah yang tidak boleh membaca dan menulis. (KBSR). Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia. Isahak Haron (2001).pembelajaran mengguna kaedah KGBK untuk dicuba di sekolah kebangsaan. berkesan dan murid juga cepat belajar 2M. Utusan Publications & Distibution Sdn. Membaca: Satu Pengenalan. Buku Mudah Membaca bahasa Malaysia. Kuala Lumpur. Buku bahasa Malaysia 1 – 6 siri genius (beserta panduan guru) diterbitkan oleh Fajar Bakti untuk prasekolah Isahak Haron (1996). Kuala Pumpur  sebagai lanjutan kepada buku Kegiatan Tadika 2 bahasa Malaysia. Isahak Haron (1986). Kuala Lumpur. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. 1981. ms.KAB3033 . di Jalan duta. Isahak Haron (2006). dengan judul Mudah Membaca dan Menulis 1 & 2.  Buku ini diguna di tadika swasta di bandar-bandar. Berikut ialah penerbitan buku-buku saya yang mengguna KGBK untuk kegunaan murid. Tanjong Malim.  Buku ini digunakan di setengah sekolah SRJK cina dan tamil. Julai 1980. Fajar Bakti. Isahak Haron (2003). juga diterbitkan oleh Fajar Bakti.

carta dan vcd. Pedoman Umum Ejaan Rumi bahasa Melayu. antaranya: Azila Alias. Beberapa kajian dibuat tentang keberkesanan kaedah KGBK (untuk huruf rumi dan jawi) dalam pengajaran 2M di pra sekolah dan untuk pemulihan di sekolah rendah. USJ Selangor.KAB3033 . Abstraknya seperti dilampirkan. disertasi sarjana pendidikan UPSI. Kajian oleh pasukan pensyarah di UPSI yang saya ketuai. Ada guru mengguna kaedah dan buku awal membaca KGBK dalam pengajaran mereka. Penerbit Ilmu Bakti. carta dan vcd. bertajuk Awal Membaca Bahasa Melayu: Keberkesanan Kaedah Gabungan Bunyi-Kata Untuk Prasekolah dan Untuk Pemulihan (UPSI laporan. . berserta panduan guru. oleh pensyarah dan pelajar sarjana pendidikan UPSI. dan menokok tambah aktiviti untuk memperkayakan pembelajaran murid. 2007. Ada juga pengarang yang mengarang dan menerbitkan buku berdasarkan pendekatan ini dengan memberi berbagai nama untuknya. USJ Selangor. Kuala Lumpur. Ini amat digalakkan. Buku Ceria 2M Membaca dan Menulis Buku 1 dan 2 untuk prasekolah. Penerbit Ilmu Bakti. Buku Ceria 2M Tadika 1 dan 2. Kajian Perbandingan Tiga Kaedah Mengajar Membaca bahasa Melayu di Tadika Kemas. Dalam tahun 1990an dan 2000 – 2009 banyak sekali saya memberi ceramah dan bengkel tentang KGBK di seluruh negara kepada guru pra sekolah dan guru pemulihan. Isahak Haron (2009). USJ Selangor. Buku KIA2M Membaca dan Menulis Buku 1 dan 2 untuk murid pemulihan di sekolah rendah. Isahak Haron (2006). 2004). Dewan Bahasa Dan Pustaka.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 49 Isahak Haron (2006). (berserta vcd dan panduan guru ) yang diedit semula. di terbit oleh Penerbit Ilmu Bakti. Aktiviti Bilakah KGBK digubal? Huraikan cici-ciri dan langkah-langkah asas KGBK untuk mengajar awal 2M bahasa Malaysia? RUJUKAN DAN BAHAN BACAAN TAMBAHAN Untuk mengetahui sistem ejaan bahasa Melayu (rumi) sila rujuk Dewan bahasa dan pustaka (1991). Pelajar boleh merujuk artikel dan buku-buku di atas untuk melihat contoh-contoh bahan pengajaran dan pembelajaran dan alat ujian KGBK. berserta panduan guru.

KGBK merupakan model ketiga dan pendekatan alternatif yang berasas dan ‘viable’ untuk pengajaran awal membaca bahasa Melayu atau bahasa-bahasa yang seumpama bahasa Melayu. Setelah tiga bulan guru tadika kemas mengajar kanak-kanak membaca dan menulis mengguna KGBK. Dapatan dari kajian penggunaan KGBK di kedua-dua konteks menunjukkan yang KGBK berkesan sebagai kaedah alternatif kepada kaedah yang guru amalkan sekarang untuk mengajar murid prasekolah membaca. Konteks kedua ialah di mana KGBK digunakan oleh guru-guru pendidikan khas untuk ‘memulihkan’ murid sekolah rendah di Perak dan Pulau Pinang yang ‘tidak boleh’ membaca atau lemah membaca. Kajian empirikal. Dari segi sumbangan kepada teori atau model pengajaran awal membaca. menjadikannya suku kata dan terus membina dan membaca ‘perkataan’ atau frasa atau ayat.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 50 Abstrak Kajian ini mengemukakan pendekatan Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) untuk pengajaranpembelajaran membaca dan menulis bahasa Melayu peringkat awal (early reading and writing). Dapatan menunjukkan kumpulan guru yang mengguna ‘sepenuhnya atau sebahagian besar’ KGBK mendapati kaedah ini mudah dan berkesan untuk ‘memulih’ murid membaca dan menimbulkan minat mereka membaca. dalam satu dua pelajaran saja. iaitu sistem ejaannya fonemik (terdapat hubungan yang jelas antara bunyi dan simbol (huruf) (sound-simbol relationship). sebagai alternatif kepada model atau pendekatan ‘abjad/fonik’ dan pendekatan ‘seluruh perkataan’ (whole word). untuk menguji keberkesanan model atau pendekatan KGBK. Soalselidik survey digunakan untuk mendapat repons dan penilaian tentang keberkesanan KGBK daripada sampel 75 orang guru pendidikan khas sekolah rendah di tiga daerah pendidikan: PPD Hilir Perak.KAB3033 . berbanding dengan golongan guru yang mengguna ‘separuh saja’ kaedah ini . yang banyak diperkatakan dalam pengajaran membaca bahasa Inggeris sejak lebih lima puluh tahun lalu. PPD Kerian dan PPD Timur Laut Pulau Pinang. dapatan kajian keberkesanan KGBK ini ‘menolak’ anggapan bahawa terdapat ‘konflik’ antara kaedah ‘fonik’ dan kaedah ‘seluruh perkataan’ seperti yang terdapat dalam pengajaran awal membaca bahasa Inggeris. . KGBK ini diasaskan kepada ciri-ciri istimewa yang terdapat dalam bahasa Melayu. Kanak-kanak prasekolah dan murid ‘pemulihan’ dengan mudah boleh diajar membaca bahasa Melayu dalam jangka masa yang pendek. atau untuk mengajar ‘memulih’ murid yang ‘tidak boleh’ atau lemah membaca BM di sekolah rendah. dan tatabahasa Melayu agak mudah berbanding dengan sistem ejaan dan tatabahasa bahasa Inggeris. konteks pengajaran kanak-kanak prasekolah di 12 tadika kemas di Hulu Selangor. Pendekatan KGBK menyatakan bahawa pengajaran membaca BM boleh dibuat dengan mengajar kanak-kanak ‘bunyi’ beberapa huruf vokal dan konsonan. suku kata perkataan bahasa Melayu yang jelas. dibuat dalam dua konteks: pertama. kemajuan kebolehan membaca 326 orang murid di tadika ini agak ketara.

KAB3033 . .Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 51 Aplikasi praktikal dapatan kajian ini ialah KGBK boleh diguna untuk mengajar kanak-kanak prasekolah dan Tahun 1 membaca dan menulis bahasa Malaysia dengan lebih mudah dan cepat. dan untuk ‘memulihkan’ masalah ‘tidak boleh membaca’ pelajar sekolah rendah dengan berkesan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->