P. 1
Unit 5 - Pendekatan KGBK Intro

Unit 5 - Pendekatan KGBK Intro

|Views: 885|Likes:
Published by Hasmah Ambak
MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL
MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL

More info:

Published by: Hasmah Ambak on Mar 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2014

pdf

text

original

UNIT 5 KAEDAH GABUNGAN BUNYI-KATA (KGBK): LATAR BELAKANG DAN PRINSIP

Hasil pembelajaran
Di akhir bab ini pelajar akan Mengetahui latar belakang dan prinsip Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) Dapat membezakan KGBK dengan pendekatan abjad/fonik dan pendekatan seluruh perkataan. Guru dapat menggunanya dalam bab 6 – 8.
Seperti yang dihuraikan dalam bab 2, 3 dan 4, terdapat dua perpektif dan pendekatan besar dalam pengajaran awal membaca bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia, iaitu pendekatan abjad-fonik dan pendekatan seluruh perkataan /seluruh bahasa (whole word / whole language). Dalam bab ini mari kita lihat bagaimana kedua-dua pendekatan ini boleh digabung secara sistematik untuk memudahkan pengajaran-pembelajaran awal membaca dan menulis bahasa Malaysia. Pendekatan ketiga ini dipanggil Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK), iaitu pendekatan yang menggabungkan pendekatan abjad-fonik (bunyi) dan pendekatan seluruh perkataan. Dalam bab 2, kita melihat pendekatan abjad-fonik Bermula Fasa 1 dengan kanak-kanak diajar mengenal semua huruf abjad a b c .. x y z dan bunyinya. Ini biasanya mengambil masa 1 - 2 bulan. Kemudian Fasa 2, kanak-kanak diajar suku kata. Ini mengambil masa biasanya sebulan. Kemudian dalam Fasa 3, barulah murid diajar membaca perkataan dan ayat mudah. Setiap fasa ini diajar secara berasingan. Pendekatan seluruh bahasa / perkataan (unit 3 dan 4) pula terbalik: Langkah pertama murid diajar melihat, mengecam dan membaca ‘perkataan’ secara keseluruhan (whole word). Langkah kedua, murid diajar mencerakin atau menganalisis perkataan itu supaya murid tahu suku katanya. Langkah ketiga murid diajar mencerakin perkataan dan suku kata menjadi huruf dan bunyinya. Murid diajar mengeja perkataan itu. Kedua-dua pendekatan ini bertentangan; setiap satu ada kekuatan dan kelemahannya. Pendekatan KGBK mengambil kira kekuatan dari pendekatan abjad-fonik dan pendekatan seluruh perkataan, menggabungnya secara sistematik untuk memudahkan pengajaran-pembelajaran 2m bahasa Malaysia.

bahasa mandarin dan bahasa arab.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 42 Salah satu sebab pengajaran awal membaca dan menulis bahasa Inggeris tidak mudah ialah kerana sistem ejaannya celaru: tidak fonemik seperti sistem ejaan bahasa Melayu. Asas prinsip Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) Kaedah gabungan bunyi-kata (KGBK) bagi pengajaran awal bahasa Melayu berbeza dengan pendekatan fonik-abjad atau seluruh perkataan. Dalam bahasa Inggeris terdapat sekumpulan perkataan yang boleh diajar dalam kaedah fonik (seperti cat. sat. se ko lah. ‘c’ bunyinya ‘ch’. bahasa Perancis atau bahasa Cina. dan sekumpulan lagi lebih berkesan diaja r secara seluruh perkataan melalui ‘pandang dan sebut’ (sight words) seperti ‘the. Untuk mengetahui lebih lanjut sistem ejaan bahasa Melayu (rumi) rujuk buku pedoman umum ejaan rumi bahasa Melayu. ka ki. bu nga. ka kak.KAB3033 . KGBK menyatakan bahawa kekuatan yang terdapat dalam pendekatan abjad-fonik (iaitu sebut dan bunyi huruf) dan kekuatan yang terdapat dalam pendekatan seluruh perkataan. catch. setiap huruf abjad a b c d . cough’. 3) Tatabahasa bahasa Melayu lebih mudah berbanding dengan tatabahasa bahasa Inggeris. dan sebagainya. mat. rat dsb). though. iaitu mengguna ‘perkataan’ yang bermakna kepada murid. Misalnya dalam bahasa Melayu tidak ada perbezaan bentuk bagi gender (laki-laki atau perempuan). k l m n .. ‘enam’ dan ‘e’ pepet seperti dalam ‘ekor’ dan ‘elok’. Misalnya. untuk menyatakan ‘banyak’ (plural). iaitu ‘e’ taling seperti dalam perkataan ‘emak’. jam ba tan.. untuk menyatakan perbezaan waktu (past tense. pan tai. huruf ‘b’ bunyinya ‘bh’. i bu.. misalnya ba tu. Hanya huruf ‘e’ mempunyai dua bunyi fonem. 2) Suku kata bahasa Melayu jelas. Ini memudah suku kata dicantum untuk membentuk perkataan. huruf ‘a’ bunyinya ‘aa’.. dewan bahasa dan pustaka. Ada beberapa ciri istimewa yang terdapat dalam bahasa Melayu. i tik. per ja la nan. . eye. ‘m’ bunyi ‘mm’ dan sebagainya. ta nya. past perfect tense) seperti dalam bahasa Inggeris. pe nyu su ngai. ‘d’ bunyinya ‘dhh’. kam pung. yang memungkinkan kaedah KGBK ini digunakan untuk mengajar kanak-kanak membaca dan menulis bahasa Melayu dengan lebih mudah dan sistematik: 1) KGBK mengambil kira sistem ejaan bahasa Melayu adalah sistematik dan fonemik: maksudnya. y z mewakili satu bunyi fonem kecuali huruf ‘e’. boleh digabungkan secara sistematik untuk mengajar awal 2M bahasa Melayu. present tense. yang tidak terdapat dalam bahasa Inggeris. kuala lumpur (1991). ma kan.

Bentuk suku kata terbuka (kv) darinya. . Perkenalkan bunyi konsonan mudah seperti b dan cara menulisnya 3. misalnya ba + ba = baba. bubu. Bina perkataan dari suku kata (kv + kv). KGBK memulakan dengan mengajar murid tiga huruf vokal penting ( a i u) dan satu konsonan misalnya ‘b’. 2. perkataan dan frasa di atas.KAB3033 . bibi. Dengan mengguna huruf konsonan dan vokal ini. kita menggabung bahagian membunyikan huruf dan suku kata dengan bahagian membentuk dan membaca perkataan. supaya menjadi ba bi bu dan cara menulisnya.Pengajaran abjad-fonem huruf vokal a i u dan bunyinya. dan bunyi satu huruf konsonan. Unit 1 1. Inilah yang membezakan antara pendekatan KGBK dengan pendekatan abjad-fonik dan pendekatan seluruh perkataan. KGBK secara rajah mudah bunyi + perkataan bunyi + perkataan membaca ayat dan cerita Langkah-langkah asas KGBK adalah sebagai berikut. ibu abu’. ubi.Daripada suku kata ini kanak-kanak diajar terus membentuk perkataan dan membaca perkataan mudah dan bermakna seperti ‘baba. Perkenalkan bunyi huruf vokal a i u. Langkah-langkah asas dalam Unit 1. Kita menggabungkan proses membunyikan huruf dan suku kata dengan proses membentuk perkataan dalam satu unit pelajaran 2M. ‘ibu abu’. suku kata. 4. Perhatikan dalam KGBK murid tidak perlu mengetahui dahulu semua huruf abjad sebelum ia boleh diajar membaca dan menulis. Bila kita gabungkan langkah (a) iaitu ‘bunyi huruf dan suku kata’ dengan langkah (b) iaitu terus ‘membentuk dan membaca perkataan’ yang bermakna.Murid menulis dan menyalin apa yang diajar: huruf. bibi bubu babu. misalnya bunyi ‘b’. dan perkataan-perkataan terus dibentuk dan dibaca. untuk membentuk bunyi suku kata ba bi bu. Kita tidak asingkan kedua-dua bahagian dalam dua fasa yang berlainan seperti yang berlaku dalam pendekatan abjadfonik yang dihuraikan dalam Bab 2. suku kata terbuka (kv) dibina. abu . i + bu = ibu. dan frasa seperti ‘bubu baba’. . dan cara menulisnya. bu + bu = bubu.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 43 Kaedah Gabungan Bunyi-Kata Pengajaran membaca dan menulis bahasa Melayu peringkat awal untuk kanak-kanak (atau kepada sesiapa saja yang mula belajar bahasa Melayu) boleh dibuat dengan menggabungkan .

Siri Genius. suku kata. ibu cuci ubi. Fajar Bakti. Fajar Bakti. Contohnya adalah seperti dalam buku saya Mari Membaca. misalnya perkataan ‘ cuci’ sebagai tema untuk dijadikan asas perbincangan dan aktiviti pengayaan bersama murid. frasa dan ayat yang bermakna. . Langkah-langkah pengajaran Unit 2 berikutnya Unit 2 1) Ulang pelajaran unit 1 yang lalu. (2003). Mudah Membaca Bahasa Melayu. Ini bererti unsur ‘membunyikan’ huruf dan membina serta ‘membaca perkataan’ boleh digabungkan dalam sesuatu unit pengajaranpembelajaran 2M. bagaimana mereka boleh membantu ibu. Susunan bahan pengajaran-pembelajaran KGBK Pendekatan KGBK membolehkan pembinaan dan susunan bahan pengajaran-pembelajaran dan peningkatan kemahiran 2M dibuat secara berturutan (sequential) dan berkembang (developmental). Ringkasnya. Utusan Publications. 3) Bina suku kata ca ci cu 4) Bina perkataan misalnya ca + ca = caca. Bina rangkai kata atau ayat. (1990). Murid tidak perlu mengenal dan menghafal semua huruf sebelum belajar membaca. 7. dsb. dalam KGBK sesuatu unit mengandungi kemahiran membunyikan huruf dan suku kata. cuci aci acu. babu baba 6.KAB3033 . Ertinya terdapat kesinambungan secara sequential antara unit 1 dan 2. Awal Membaca dan Menulis. Murid menulis menyalin apa yang mereka baca: huruf. misalnya perkataan ‘ ibu’ untuk dijadikan tema aktiviti pengayaan seperti berbincang dengan kanak-kanak apa yang mereka buat bersama ibu. dan membina perkataan dan membacanya. Perhatikan dalam unit 1 setelah murid belajar ‘bunyi huruf dan suku kata’ mereka terus diajar menggabung suku kata menjadi ‘perkataan’ untuk dibaca. Ini didapati lebih mudah dan cepat untuk murid belajar membaca dan menulis. beserta Panduan Guru. (1982). dan buku Ceria 2M terbitan Ilmu Bakti (2007). dsb. 8) Guru memilih satu perkataan.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 44 5. perkataan dan frasa yang mereka baca. Guru memilih satu perkataan. 7) Murid latih menulis dengan menyalin huruf. Pengetahuan dalam unit 1 menjadi asas untuk belajar unit 2 secara bersambung. 5) Guna suku kata pelajaran yang lalu ba bi bu untuk membina lagi perkataan seperti baca bucu cuba 6) Bina frasa atau ayat seperti cucu aci. seperti ibu abu. cu + cu = cucu. 2) Perkenalkan huruf konsonan baru ‘c’. suku kata dan perkataan. buku Bahasa Malaysia. Pada akhir setiap unit pelajaran murid boleh membaca dan menulis perkataan.

Membina perkataan kv + kvk. murid normal boleh membaca dengan lancar cerita mudah dalam tempoh kurang dari tiga bulan. seperti ‘ng’ (bang bing bung) ‘ny’ (nya nyi nyu). bermain. Bahagian 5: diagraf atau konsonan gandingan dan suku katanya. 7 dan 8. Pendekatan gabungan dan susunan bahan pengajaran-pembelajaran secara kumulatif seperti dalam KGBK ini tidak mungkin berlaku dalam pendekatan abjad-fonik dan pendekatan seluruh perkataan. Membaca dan menulis ayat dan cerita mudah. atau pendekatan ‘eklektik’ yang diguna sekarang untuk mengajar bahasa Inggeris. menghantar. buat. Sudin sakit kaki. Kvk + kv. Contohnya ro + ti = roti. Contohnya kan kin kun. . Bahagian 3: membentuk suku kata tertutup: kvk. ‘kh’ (khabar) Bahagian 6: vokal gandingan: au ai ua di tengah perkataan: geluncuran ( daun.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 45 Bahagian-bahagian utama dalam susunan bahan pengajaran-pembelajaran KGBK dalam mula murid mengenal dan membunyikan beberapa huruf sehingga murid dapat membaca dengan lancar sesuatu cerita adalah sebagai berikut: Bahagian 1: mengenal dan membunyikan huruf vokal utama a i u. amboi). Huruf vokal e dikemudiankan kerana ia mempunyai dua bunyi. ‘sy’ (sya syi syu). ‘me’. a + bu = abu. v + kvk. susunan bahan pengajaran-pembelajaran secara berturutan dan ‘developmental’. dan e taling (e + lok = elok). dan satu atau dua huruf konsonan seperti b c. Membuat frasa dan ayat mengguna perkataan yang dibina: bubu baba. Membina perkataan ma + kan = makan. Bahagian 7: penggunaan imbuhan mudah ‘ber’. i + bu = ibu. kv + kvk. Vokal gandingan di hujung perkataan: diftong ( pulau. Setiap unit membina memperkenalkan huruf konsonan baru dan bunyinya. lima hari seminggu mengikut susunan KGBK dalam buku itu. Contohnya berjalan. Bahagian 2: membentuk suku kata terbuka kv dan membina perkataan kv + kv.KAB3033 . Mengikut kajian kami ini lebih sukar dipelajari. Huraian bagi setiap bahagian dan contoh langkah-langkah pengajaran KGBK secara terperinci seterusnya diberi dalam bab 6. ‘men’. kat kit kut. i + kan = ikan. Langkah-langkah pengajaran akan dibincangkan dengan lebih teliti dalam bab 6. mencari. Contohnya ba + ba = baba. e pepet (e + mak = emak). sa + kit = sakit. bu + bu = bubu. ‘ng’ (nga nyi ngu). po + kok = pokok. kumulatif dan sistematik ini memudahkan guru mengajar 2M dan memudah murid belajar 2M bahasa Melayu. ibu abu. jika diajar sejam sehari. Dari pemerhatian dan laporan guru. lam lim lum. Membina frasa dan ayat: Abu makan ikan. Bahagian 4: memperkenalkan huruf vokal o dan e. Dari kajian kami. ba + ca = baca. kvk + kvk. baik). membina suku kata dan perkataan v + kvk. v + kv. melihat. sungai. ‘meng’.

Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 46 Pengajaran lisan Dalam pengajaran 2M KGBK pengajaran lisan juga termasuk di dalamnya. c sampai x. b. membaca dan menulis secara berkembang. ia akan menjadi bekalan dan asas untuk pendidikan sepanjang hayat. murid dan murid berbincang. bertanya. Setelah asas 2M dikuasai oleh murid. bertutur. supaya mereka terus membaca sendiri. menjawab. puisi. Dengan itu mereka boleh membaca perkataan itu sendiri. bercerita dan memberi pendapat. Kemahiran murid mendengar dan bertutur dilakukan semasa guru dan murid bersoal-jawab. Jika ini berlaku.KAB3033 . Ini mengambil masa panjang (dua. ‘ca ci cu’ dan boleh membaca perkataan ‘cucu. aci cuci’ mereka sendiri akan boleh membaca ‘babu cuba baca’ dan ‘acu’. puisi mudah dan surat kepada kawan. Ini akan menanam tabiat dan minat mereka membaca. ii.Murid dibina kemahiran untuk mengesan (attack) sesuatu perkataan baru. Guru haruslah mengajar murid menyebut sesuatu perkataan itu dengan sebutan standard. mendengar dan bercakap. Bimbing dan galakkan mereka menulis cerita. Murid juga tidak perlu diajar semua suku kata . suku kata. supaya murid seronok belajar. dengan mengguna pengetahuan bunyi huruf dan suku kata yang dipelajarinya. Murid juga diajar menyebut fonem. Guru juga hendaklah selang selikan aktiviti bermain sambil belajar. Ini penting untuk membina kecekapan murid membaca sendiri perkataanperkataan baru. Dalam pengajarannya guru memberi peluang dan latihan untuk murid mendengar arahan. y. i. atau menyanyi lagu kanak-kanak semasa mengajar 2m. Terangkan prinsip dan ciri asas kaedah gabungan bunyi-kata (KGBK). dan buku pilihan mereka. ibu bapa dan guru dalam buku atau dalam komputer. z seperti dalam kaedah abjad-fonik.Dalam KGBK murid tidak perlu diajar mengenal dan menghafal semua huruf abjad secara berturutan dari a. tiga bulan di setengah sekolah). Haruslah diingat bahawa KGBK adalah fasa pertama untuk memudahkan dan meletakkan asas murid membaca dan menulis.Terangkan perbezaan KGBK dan pendekatan abjad-fonik dan pendekatan seluruh perkataan. maka fasa seterusnya ialah ia memberi peluang dan galakan untuk murid membaca berbagai bahan bacaan: buku cerita. Misalnya setelah murid boleh membaca suku kata ‘ba bi bu’. baca. pengajaran dengan membaca kuat (read aloud) buku kepada murid. Dalam KGBK guru mengajar keempat-empat kemahiran berbahasa: mendengar. . Aktiviti Ciri-ciri Kaedah Gabungan Bunyi-Kata Kemahiran membaca dan menulis yang dibina dalam kaedah KGBK adalah sebagai berikut: . perkataan dan ayat yang betul.

Murid membaca perkataan yang bermakna yang dibina dalam suatu pelajaran. suku kata. Murid diajar menulis apa yang dibaca dalam setiap unit: huruf. Sebahagian kecil lagi mengguna kaedah ‘pandang dan sebut’ (look and say). Murid terus membaca ayat dan cerita mudah dalam beberapa pelajaran saja. Dari tinjauan saya mendapati kebanyakan guru mengguna ‘kaedah abjad’. rangkai kata dan ayat. Dalam tahun 1979 saya telah membaca laporan dalam akhbar bahawa terdapat 30% . yang saya namakan Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK). Walaupun mungkin terdapat kelemahan oleh sebab latarbelakang murid itu sendiri. Murid tidak perlu diajar ‘mengecam’ seluruh perkataan (pandang-dan-sebut perkataan) dan menghafal bentuknya. perkataan. kemudian ‘mencerakin’ perkataan untuk mengenal huruf dan bunyi huruf. saya pun membentang kertas bertajuk “ Beberapa Kaedah Mengajar Murid-Murid Membaca Bahasa . Kanak-kanak membina dan membaca perkataan berdasarkan suku kata yang mereka belajar dalam sesuatu pelajaran yang baru dan dalam unit yang lalu.40% murid di sekolah rendah. Sedikit tentang latar belakang dan sejarah KGBK. dsb’ yang mengambil masa sebulan lagi. saya perturunkan sedikit sejarah bagaimana kaedah ini digubah dan penerbitan buku-buku saya tentang kaedah ini. Maka dengan mengguna pengetahuan teori dan amalan pengajaran bahasa Melayu. terutama di sekolah kebangsaan yang tidak boleh membaca. Kajian kami menunjukkan kebanyakan murid bermotivasi untuk mencuba lagi membaca setelah mereka mula boleh membaca beberapa patah perkataan. sepert i dalam kaedah seluruh perkataan. ca ci cu ce ce co .Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 47 - - - - terbuka seperti ba bi bu be be bo. Kedua-dua kemahiran ini saling mengukuh satu sama lain. kerana pada pendapat saya bahasa Melayu mudah untuk diajar membaca dan menulisnya. sebelum murid boleh diajar membaca perkataan dan ayat. frasa dan ayat. dan dakwaan orang lain yang mereka mencipta atau menggubah kaedah KGBK ini. Pada 8 – 10 disember 1979 dalam konpen iv anjuran persatuan suluh budiman di kuantan. saya berpendapat salah satu sebab yang lebih spesifik ialah kaedah pengajaran 2M guru itu yang kurang berkesan. Ini menjemukan. dan menulisnya. Terdapat hubungan yang erat antara membina kemahiran membaca dan menulis. Perkembangan unit-unit pengajaran-pembelajaran 2M dibuat secara sistematik berturutan perkembangannya. Bila dan bagaimanakah KGBK Digubal? Untuk mengelak daripada kekeliruan tentang sejarah dan asal usul Kaedah Gabungan Bunyi-Kata ini. dan membaca apa yang ditulis.KAB3033 . Setiap unit baru berkembang berasaskan unit sebelumnya. saya pun menggubal satu kaedah yang boleh menggabung pendekatan ‘fonik’ (berasaskan bunyi) dan pendekatan ‘seluruh perkataan’. Dengan ini mereka mendapati proses belajar membaca itu bermakna dan berguna. iaitu kaedah seluruh perkataan yang popular di kalangan guru yang mengajar bahasa Inggeris. di mana pelajaran yang lalu diguna untuk belajar 2m dalam pelajaran yang baru. Ini menggerakkan saya berfikir bagaimanakah ini boleh terjadi. terutama huruf tulisan rumi.

untuk murid Tahun 1. Dalam 1990. Isahak Haron (2003). Buku Kegiatan Tadika 2: Mari Membaca. Membaca: Satu Pengenalan. (KBSR). Dewan Bahasa dan Pustaka. 7. juga diterbitkan oleh Fajar Bakti. berkesan dan murid juga cepat belajar 2M. Buku Mudah Membaca bahasa Malaysia. . di Jalan duta. Huraian cara mengguna ‘kaedah cerakin’ dibuat dengan teliti untuk panduan guru sekolah kebangsaan. Isahak Haron (2006). Isahak Haron (2001). Isahak Haron (2001). 63 – 69. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Tanjong Malim. Kuala Lumpur. artikel saya Mengajar Membaca Peringkat Awal yang menghurai kaedah KGBK diterbit dalam buku yang disunting oleh Safiah Osman (ed). Dalam kertas ini saya meninjau beberapa kaedah mengajar membaca BM yang kerap diguna di sekolah. Isahak Haron (1990). Fajar Bakti. Buku Mari Membaca.pembelajaran mengguna kaedah KGBK untuk dicuba di sekolah kebangsaan. Ujian Diagnostik Membaca dan Menulis berasaskan KGBK (berserta panduan guru).”. Kuala Lumpur Pada Februari 1980 satu bengkel diadakan bersama guru-guru sekolah kebangsaan di Kuala terengganu. untuk membina bahan pengajaran . 1981.  Buku ini diguna di tadika swasta di bandar-bandar. Kuala Pumpur  sebagai lanjutan kepada buku Kegiatan Tadika 2 bahasa Malaysia. Berita Publishing. kuala lumpur. Utusan Publications & Distibution Sdn. Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia. Guru mendapati kaedah ini mudah. dan memperkenalkan kaedah baru iaitu Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) sebagai alternatif untuk mengatasi masalah ramai murid di sekolah rendah yang tidak boleh membaca dan menulis. Kuala Lumpur. Fajar Bakti. Kaedah ini dianggap berguna dan dijadikan salah satu kaedah Pilihan (ke-4) dalam Buku Panduan Am. Tetapi Panduan Guru bahasa Malaysia (KBSR) Tahun 1 (1981) bagi sekolah kebangsaan tidak mengguna KGBK. Kaedah yang menjadi pegangan ialah ‘kaedah cerakin’ (yang dianggap sebagai kaedah PPK). Kemudian kertas kerja saya itu diterbitkan dalam Jurnal Dewan Bahasa Jilid 24 bil.KAB3033 . dengan judul Mudah Membaca dan Menulis 1 & 2. Bhd. Buku Ujian Membaca dan Menulis 1 & 2 yang diedit dari buku asal pada 1990. Isahak Haron (1982). Buku-buku di atas telah diedit semula dan diterbit oleh Fajar Bakti dalam Siri Tadika Fajar Bakti. Julai 1980. Buku bahasa Malaysia Tahun 1. Isahak Haron (1986). Berikut ialah penerbitan buku-buku saya yang mengguna KGBK untuk kegunaan murid. Kurikulum Baru Sekolah Rendah . ms. Bulan April 1980 kaedah ini dibentang di pusat perkembangan kurikulum (ppk). Kuala Lumpur.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 48 Malaysia di Peringkat Awal.  Buku ini digunakan di setengah sekolah SRJK cina dan tamil. Kuala Lumpur. Kaedah gabungan bunyi-kata dijadikan asas untuk Panduan Guru bahasa Malaysia KBSR Tahun I (Jun 1981) untuk SRJK Cina dan SRJK Tamil. Buku bahasa Malaysia 1 – 6 siri genius (beserta panduan guru) diterbitkan oleh Fajar Bakti untuk prasekolah Isahak Haron (1996).

dan menokok tambah aktiviti untuk memperkayakan pembelajaran murid. Buku KIA2M Membaca dan Menulis Buku 1 dan 2 untuk murid pemulihan di sekolah rendah. Kuala Lumpur. USJ Selangor. oleh pensyarah dan pelajar sarjana pendidikan UPSI. Isahak Haron (2009). berserta panduan guru. carta dan vcd. Pelajar boleh merujuk artikel dan buku-buku di atas untuk melihat contoh-contoh bahan pengajaran dan pembelajaran dan alat ujian KGBK. Isahak Haron (2006). Penerbit Ilmu Bakti. Pedoman Umum Ejaan Rumi bahasa Melayu. Dalam tahun 1990an dan 2000 – 2009 banyak sekali saya memberi ceramah dan bengkel tentang KGBK di seluruh negara kepada guru pra sekolah dan guru pemulihan. Ada juga pengarang yang mengarang dan menerbitkan buku berdasarkan pendekatan ini dengan memberi berbagai nama untuknya. Kajian Perbandingan Tiga Kaedah Mengajar Membaca bahasa Melayu di Tadika Kemas.KAB3033 . USJ Selangor. .Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 49 Isahak Haron (2006). 2007. Kajian oleh pasukan pensyarah di UPSI yang saya ketuai. Buku Ceria 2M Tadika 1 dan 2. berserta panduan guru. bertajuk Awal Membaca Bahasa Melayu: Keberkesanan Kaedah Gabungan Bunyi-Kata Untuk Prasekolah dan Untuk Pemulihan (UPSI laporan. (berserta vcd dan panduan guru ) yang diedit semula. Penerbit Ilmu Bakti. disertasi sarjana pendidikan UPSI. Ini amat digalakkan. Beberapa kajian dibuat tentang keberkesanan kaedah KGBK (untuk huruf rumi dan jawi) dalam pengajaran 2M di pra sekolah dan untuk pemulihan di sekolah rendah. 2004). Aktiviti Bilakah KGBK digubal? Huraikan cici-ciri dan langkah-langkah asas KGBK untuk mengajar awal 2M bahasa Malaysia? RUJUKAN DAN BAHAN BACAAN TAMBAHAN Untuk mengetahui sistem ejaan bahasa Melayu (rumi) sila rujuk Dewan bahasa dan pustaka (1991). USJ Selangor. carta dan vcd. di terbit oleh Penerbit Ilmu Bakti. Ada guru mengguna kaedah dan buku awal membaca KGBK dalam pengajaran mereka. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Abstraknya seperti dilampirkan. antaranya: Azila Alias. Buku Ceria 2M Membaca dan Menulis Buku 1 dan 2 untuk prasekolah.

PPD Kerian dan PPD Timur Laut Pulau Pinang. yang banyak diperkatakan dalam pengajaran membaca bahasa Inggeris sejak lebih lima puluh tahun lalu. sebagai alternatif kepada model atau pendekatan ‘abjad/fonik’ dan pendekatan ‘seluruh perkataan’ (whole word).Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 50 Abstrak Kajian ini mengemukakan pendekatan Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) untuk pengajaranpembelajaran membaca dan menulis bahasa Melayu peringkat awal (early reading and writing). KGBK merupakan model ketiga dan pendekatan alternatif yang berasas dan ‘viable’ untuk pengajaran awal membaca bahasa Melayu atau bahasa-bahasa yang seumpama bahasa Melayu. Setelah tiga bulan guru tadika kemas mengajar kanak-kanak membaca dan menulis mengguna KGBK. Dari segi sumbangan kepada teori atau model pengajaran awal membaca. Dapatan dari kajian penggunaan KGBK di kedua-dua konteks menunjukkan yang KGBK berkesan sebagai kaedah alternatif kepada kaedah yang guru amalkan sekarang untuk mengajar murid prasekolah membaca. . berbanding dengan golongan guru yang mengguna ‘separuh saja’ kaedah ini . suku kata perkataan bahasa Melayu yang jelas. dibuat dalam dua konteks: pertama. Pendekatan KGBK menyatakan bahawa pengajaran membaca BM boleh dibuat dengan mengajar kanak-kanak ‘bunyi’ beberapa huruf vokal dan konsonan. konteks pengajaran kanak-kanak prasekolah di 12 tadika kemas di Hulu Selangor. kemajuan kebolehan membaca 326 orang murid di tadika ini agak ketara. Kanak-kanak prasekolah dan murid ‘pemulihan’ dengan mudah boleh diajar membaca bahasa Melayu dalam jangka masa yang pendek.KAB3033 . KGBK ini diasaskan kepada ciri-ciri istimewa yang terdapat dalam bahasa Melayu. dalam satu dua pelajaran saja. untuk menguji keberkesanan model atau pendekatan KGBK. Soalselidik survey digunakan untuk mendapat repons dan penilaian tentang keberkesanan KGBK daripada sampel 75 orang guru pendidikan khas sekolah rendah di tiga daerah pendidikan: PPD Hilir Perak. menjadikannya suku kata dan terus membina dan membaca ‘perkataan’ atau frasa atau ayat. atau untuk mengajar ‘memulih’ murid yang ‘tidak boleh’ atau lemah membaca BM di sekolah rendah. dan tatabahasa Melayu agak mudah berbanding dengan sistem ejaan dan tatabahasa bahasa Inggeris. Kajian empirikal. Konteks kedua ialah di mana KGBK digunakan oleh guru-guru pendidikan khas untuk ‘memulihkan’ murid sekolah rendah di Perak dan Pulau Pinang yang ‘tidak boleh’ membaca atau lemah membaca. Dapatan menunjukkan kumpulan guru yang mengguna ‘sepenuhnya atau sebahagian besar’ KGBK mendapati kaedah ini mudah dan berkesan untuk ‘memulih’ murid membaca dan menimbulkan minat mereka membaca. iaitu sistem ejaannya fonemik (terdapat hubungan yang jelas antara bunyi dan simbol (huruf) (sound-simbol relationship). dapatan kajian keberkesanan KGBK ini ‘menolak’ anggapan bahawa terdapat ‘konflik’ antara kaedah ‘fonik’ dan kaedah ‘seluruh perkataan’ seperti yang terdapat dalam pengajaran awal membaca bahasa Inggeris.

KAB3033 . . dan untuk ‘memulihkan’ masalah ‘tidak boleh membaca’ pelajar sekolah rendah dengan berkesan.Pengajaran Literasi: Awal Menulis dan Membaca Bahasa Melayu / 51 Aplikasi praktikal dapatan kajian ini ialah KGBK boleh diguna untuk mengajar kanak-kanak prasekolah dan Tahun 1 membaca dan menulis bahasa Malaysia dengan lebih mudah dan cepat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->