BMM3110 1 SINTAKSIS BAHASA MELAYU

Tajuk : Binaan Frasa Adjektif – Unsur Pengisi Frasa Adjektif

 Frasa Adjektif boleh terdiri daripada satu perkataan adjektif sahaja atau deretan kata adjektif dengan KATA BANTU dan PENGUAT sama ada di hadapan atau di belakang.

KATA BANTU sudah belum -

PENGUAT sangat terlalu -

KATA ADJEKTIF pandai nakal besar tua cantik

PENGUAT sekali

 Inti frasa adjektif terletak pada kata adjketif. Bahagian inti pula terdiri daripada 2 jenis, iaitu :  Binaan Satu Perkataan  Binaan Dua Perkataan

Binaan Satu Perkataan  Terdiri daripada satu kata adjektif.  Contoh : 1. Wanita itu baik sungguh. 2. Hidup seniman itu amat sederhana.

 Kata adjektif juga boleh terdiri daripada perkataan berimbuhan, misalnya : sepandai, kemerah-merahan, terbaik.  Contoh : 1. Aminah tidak sepandai adiknya. 2. Bangunan bank itu tidak setinggi menara itu.

Binaan Dua Perkataan  Binaan jenis ini terdiri daripada dua perkataan, iaitu :  Kata Adjektif + Kata Adjektif  Kata Adjektif + Kata Nama  Gabungan binaan ini membentuk konstituen-konstituen baharu dengan makna baharu. Nama : NOR ATIQAH BT NOR AZIZAN – P5C

• tinggi lampai • gemuk gedempol • kaya raya 2. Binaan Kata Adjektif + Kata Nama :  terdiri daripada kata adjektif yang menjadi inti frasa dengan kata nama sebagai penerangnya. Frasa Adjektif yang membawa maksud keserupaan • merah jambu • kuning langsat • muda remaja Frasa Adjektif yang membawa maksud kiasan • besar kepala • buta huruf • banyak mulut Nama : NOR ATIQAH BT NOR AZIZAN – P5C . • riang gembira • gagah berani • kurus kering Dua kata adjektif yang maknanya berlawanan • tinggi rendah • baik buruk • kecil besar Deretan dua kata adjektif yang mempunyai unsur rima yang indah.BMM3110 2 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 1. Binaan Kata Adjektif + Kata Adjketif : Dua kata adjektif yang menekankan unsur keserasian makna.