ZAKAT

KELOMPOK 4

KELOMPOK 4 .

zakat ialah mengeluarkan sebagian harta benda sebagai sedekah wajib. fardu ‘ain bg yg memenuhi syarat.  Orang yg mengingkari kewajiban berzakat dapat dianggap murtad (keluar dari islam) .Pengertian KETENTUN HUKUM ISLAM TENTANG A. zakat dapat membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela seperti iri hati dan dengki terhadap para muzaki. sesuai pula dg ketentuan allah kpd orangorang yg telah memenuhi syarat-syaratnya dan sesuai pula dg ketentuan hukum islam.  Menurut syara’.  Bagi mustahik.Zakat berarti membersihkan hartanya dari hak-hak mustahik.  Zakat termasuk rukun islam ke 3  Hukum.1. Muzaki (yg berzakat) Mustahik (penerima zakat)  Bagi muzaki. zakat dan hukumnya  ZAKAT Zakat berarti suci dan tumbuh subur. khususnya para fakir miskin.

Syarat wajib zakat fitrah: Beragama islam Pd waktu terbenam matahari hari akhir bulan ramadhan orng tersebut sudah lahir/masih hidup.B. 2. Bila dibayar setelah terbenam matahari pada hari raya idul fitri. 3. Kelebihan harta untuk keperluan makan pada malam hari raya dan siang harinya.1 liter beras. Zakat fitrah (pribadi): sedekah wajib yg dibayarkan menjelang idul fitri dg beberapa ketentuan dan persyaratan. Zakat fitrah hendaknya dibayarkan sebelum shalat idul fitri. Besar zakat fitrah pribadi 3. hukumnya seperti sedekah sunah (tidak diterima sebagai zakat). MACAM-MACAM ZAKAT DAN KETENTUANNYA  Zakat dibagi dua I.  1.   .1 liter beras/makanan pokok lain.boleh dibayar dg uang yg seharga dengan harga 3.

3. 4. Zakat mal: Harta (mal) yg wajib dikeluarkan zakatnya adalah: a.5%-nya . Daftar nisab jenis harta dan besar zakatnya n o 1. Harta perniagaan c. Senilai dg emas 2. perak. Hewan ternak d. 4. 2. e. Barang tambang dan harta rikaz (harta terpendam)  1. Buah dan biji-bijian yg dapata dijadikan makanan pokok.5%-nya Zakatnya dikeluarkan sekelah 200 dirham (672 gram) 2. dmata uang dan harta perniagaan: Pemiliknya orang islam yg merdeka (bukan hamba sanaya) Milik pribadi dan menjadi hak penuh pemiliknya Sampai nisabnya(jumlah minimum yg dikenankan zakat) Harta tersebut telah dimiliki genap 1 thn.II.5%-nya lainnya terpenuhi. Uang kontan Harta perniagaan 2. Emas. 2. dan mata uang b.  Mengenai syarat wajib zakat emas.5%-nya syarat-syarat Senilai dg emas 2.6 gram) Besar zakat Keterangan 3. perak. Jenis harta emas perak nisabnya 20 dinar (93.

.

seperti :  Kurma  Anggur Syarat-syarat wajib zakat hasil pertanian dan perkebunan sama dengan syarat wajib zakat emas dan perak. Nisab zakat hasil pertanian dan perkebunan adalah sama yaitu ± 930 liter.seperti :  Beras  Jagung  Gandum b) Hasil perkebunan.  Besar zakat dengan biaya yang cukup banyak adalah 5%- nya Sedangkan jika tanpa biaya.Hasil pertanian yang wajjib dizakati di antara lain : a) Makanan pokok.zakatnya adalah 100%-nya .  Waktu mengeluarkannya bukan setelah genap satu tahun melainkan setiap selesai panen.

     Hasil tambang di antaranya : Emas Perak Wajib dikeluarkan zakatnya sama dengan zakat uang kontan atau harga peniargaan Perbedaannya.Seseorang yang menemukan harta rikaz seperti perhiasan emas atau perak. Harta rikaz atau harta terpendam (harta karun) yaitu harta yang didapat dari simpanan/terpendam pada masa lampau.hasil tambang zakatnya dikeluarkan setelah barang itu dihasilkan.hendaknya ia mengeluarkan zakatnya sebesar 20% dari harta rikaz tersebut tanpa melihat nisab ataupun menunggu genap satu tahun. .

38 Th.Pengelolaan Zakat di Indonesia terdapat pada Surah At-Taubah. 38 Th. Azas dan tujuan pengelolaan zakat Dalam bab II.dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 Pengelolaan zakat bertujuan :  Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.1999 disebutkan bahwa pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa.zakat mendapat perhatian dari pemerintah dan para ulama. 1999 tentang pengelolaan zakat yang mengemukakan beberapa hal sebagai berikut : 1.keterbukaan.Ini dibuktikan dengan lahirnya Undang-Undang No.Pasal 4 dan 5 UU No.  Meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya .9:60 Bahwa zakat itu dikelola oleh amil zakat . Di Indonesia.yang bertugas menerima dan mengumpulkan zakat dari para muzaki dan membagikannya kepada para mustahik.

atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi .. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial..BAZ Provinsi Dibentuk oleh Gubernur Dibentuk oleh Gubernur...Lanjutan..BAZ Daerah Kabupaten/ Kota..  Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat  Organisasi Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat terdiri dari : .... didirikan oleh Bupati / Walikota atau usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota dan berkedudukan di ibu kota KAB/ Kota .BAZ Kecamatan didirikan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama Kecamatan dan berkedudukan di ibu kota Kecamatan .. ..BAZ Nasional Dibrntuk oleh Presiden atas usul Menteri Agama dan berkedudukan di ibu kota negara .

baik dalam negeri atau luar negeri.LANJUTAN.  Unit pengumumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani Muzaki .…. instasiinstasi pemerintah dan swasta. yang berada di desa /kelurahan. .

dan edukasi pengelolaan zakat Persyaratan Lembaga Amil Zakat : berbadan hukum .dan pendayagunaan zakat. dan pendayagunaan zakat. DAN TANGGUNG JAWAB BADAN PELAKSANA AMIL ZAKAT PADA SETIAP TINGKATAN PADA PRINSIPNYA ADALAH SAMA YAITU: Menyelenggarakan tugas adminiftratif dan teknis pengumpulan.  Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun rencana pengelolaan zakat . memiliki data muzaki dan mustahik .TUGAS WEWENANG. pengumpulan . informasi . pendistribusian .  Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan. dan melampirkan surat persyaratan bersedia diaudit .memiliki pembukuan . pendistribusian .  Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan . komunikasi.  .

salbilillah. .C. miskin. .Mendahulukan orang-orang yang paling tak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan .garim. mualaf. PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENDAYAGUNAAN HASIL PENGUMPULAN ZAKAT Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia. Nomor 581 . dan ibnu sabil.Hasil pendataan. . Bab V pasal 28 ayat satu dan dua disebutkan:  Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan dalam persyaratan: .riqab. penelitian kebenaran mustahik 8 golongan: Fakir. Tahun 1999 .Mendahulukan mustahik dalam wilayah-wilayahnya masing masing.

2. Mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan . Terdapat usaha –usaha nyata yang berpeluang menguntungkan. PENDAYAAN GUNAAN HASIL PENGUMPULAN ZAKAT UNTUK USAHA YANG PRODUKTIF DILAKUKAN BERDASARKAN PERSYARATAN :    Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.

.

.PERTANYAAN .….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful