BUNYI DAN HURUF Unit yang terkecil dalam sesuatu bahasa ialah fonem atau secara umum disebut

bunyi bahasa. Bahasa-bahasa Melayu, seperti juga bahasa-bahasa yang lain, mempunyai sejumlah bunyi bahasa yang diguna untuk menerbitkan bentuk-bentuk kata mengikut suatu peraturan atau sistem bunyi bahasa. Bentuk-bentuk kata ini yang menjadi unit ujaran atau pertuturan, dapat dipecah-pecahkan kepada unit-unit bunyi yang disebut fonem atau bunyi bahasa. Sebenarnya bunyi bahasa dalam sesuatu bentuk kata itu tidak berpecah-pecah sifatnya, tetapi untuk kemudahan analisis ia dipecahkanpecahkan. Huruf vokal ialah huruf A, E, I, O dan U. Huruf vokal E terbahagi kepada dua iaitu “E taling” dan “E pepet”. Huruf konsonan pula ialah huruf-huruf selain daripada huruf vokal seperti B, C, D, M, N, P, T, W, dan Y. Hanya 9 konsonan hadir pada awal, tengah dan akhir perkataan : Huruf Awal Contoh Tengah Akhir

p t m n ng s h r l

peri turi mari naik ngeri salam hari rancak lari

lipas atas laman tani sungai kesat sahut tari tulis

malap ulat kelam taman palang panas serah pagar tuil

5 konsonan hadir pada awal dan pertengahan perkataan :

Huruf b d g c j Awal bisu dari galas comot jari

Contoh Tengah sabit lidi pegang kocek kejang

Konsonan-konsonan ini hanya berada pada akhir perkataan ddlam perkataan-perkataan pinjaman seperti abad, had, beg, koc, dan kolej. 3 konsonan yang hanya hadir pada awal dan pertengahan perkataan :

Huruf ny w y Awal nyaring wangi yang

Contoh Tengah kunyit awan kayap

Vokal e taling. a dan u dapat hadir pada awal. Contohnya hadith. haqiqat. . Bahasa Melayu tidak terkecuali daripada menghadapi arus perubahan.Enam vokal asli Bahasa Melayu terdiri daripada tiga voka depan (i. zat. Selain vokal yang enam ini. Huruf e taling o e pepet Awal ekar orang emak Contoh Tengah berang. Sebagai suatu bahasa yang pesat berkembang di dunia. ithbat dan fasakh. pembinaan dan pengembangan. azab dh kepada d : daif. Penggunaan bunyi-bunyi pinjaman ini dalam bentuk-bentuk perkataan yang dieja mengikut ejaan lama. Kini Bahasa Melayu telah menerima sebanyak lapan konsonan pinjaman. logo dan polo. Dalam Sistem Ejaan Baharu Bahasa Melayu bunyi e taling (seperti dalam ‘leka’) dan bunyi e pepet (seperti dalam ‘besar’) diwakili oleh huruf yang sama iaitu e. au dan oi. tengah dan akhir pekataan. E taling merupakan vokal depan separuh sempit. Walaupun umumnya bunyi-bunyi pinjaman ini masih jelas digunakan dalam bentuk ujaran. dh. Bunyi-bunyi bahasa ini dipinjam untuk menampung kemasukan bentuk kata pinjaman bagi memperkaya khazanah perbendaharaan kata Bahasa Melayu. dz. maka Bahasa Melayu telah mengalami proses peminjaman bunyi-bunyi bahasa daripada bahasa-bahasa tersebut. yang kesemuanya tediri daripada jenis bunyi geseran. Akibat pertembungannya dengan bahasa-bahasa lain terutamanya Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris. salji dz kepada z : zalim. bagi perkataan yang tergolong sebagai istilah keagamaan yang berkaitan aqidah dan Al-Quran bunyi-bunyi asal dikekalkan ejaannya. namun bunyi-bunyi seperti th. o). Hanya tiga vokal iaitu i. satu vokal tengah (e pepet) dan dua vokal belakang (u. hadir Namun begitu. tauge. e taling dan a). bengkok boleh belah. Contohnya : th kepada s : Selasa. dobi. o dan e pepet hanya hadir pada awal dan tengah perkataan. bengkak E taling dan o hanya hadir pada akhir perkataan dalam suku kata terbuka dalam kata pinjaman seperti sate. dan sh kini telah ditukar menjadi s. d dan sy mengikut Sistem Ejaan Rumi Baharu. z. terdapat juga tiga bunyi geluncuran yang disebut diftong iaitu ai. idhram.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful