P. 1
Modul Minggu 5mte3107

Modul Minggu 5mte3107

|Views: 387|Likes:
Published by azzahh

More info:

Published by: azzahh on Mar 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2015

pdf

text

original

MTE3107 PERANCANGAN DAN PENGAJARAN MATEMATIK

TAJUK 5 PENINGKATAN PEMBELAJARAN MATEMATIK

5.1

SINOPSIS Tajuk ini membincangkan perbezaan inidividu dalam pembelajaran matematik dan kaedah peningkatan pembelajaran matematik. Dalam membuat perancangan dan pengajaran matematik, guru harus mengambil kira aspek perbezaan individu. Antara aspek-aspek perbezaan individu yang memberi kesan ke atas pembelajaran matematik adalah kebolehan matematik, kebolehan spatial, gaya (stail) pembelajaran, kecenderungan dan sikap, perbezaan berkait jantina serta perbezaan etnik dan kebudayaan. matematik boleh ditingkatkan melalui seni kreatif muzik dan drama, Pembelajaran seperti cerita, puisi,

permainan dan rekreasi matematik. Penggunaan

kaedah Pembelajaran Berasaskan Projek pula dapat menggalakkan pemikiran matematik (mathematical thinking)

5.2

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir tajuk ini anda dijangkakan akan dapat: 1. merancang pembelajaran matematik dengan mengambilkira aspekaspek perbezaan individu dan konteks sosial dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. 2. meningkatkan pembelajaran matematik melalui seni kreatif, permainan dan rekreasi matematik. 3. menggunakan kaedah Pembelajaran Berasaskan Projek untuk meningkatkan pemikiran matematik (mathematical thinking).

110

MTE3107 PERANCANGAN DAN PENGAJARAN MATEMATIK

5.3

KERANGKA TAJUK Peningkatan Pembelajaran Matematik

Aplikasi Perbezaan Individu dan konteks sosial

Menyelitkan seni kreatif, permainan dan rekreasi

Penggunaan Pembelajaran Berasaskan Projek

5.4

KANDUNGAN Semasa merancang pengajaran matematik, guru hendaklah peka kepada aspek-aspek perbezaan samada gaya pembelajaran individu atau konteks sosial pengajaran yang mempengaruhi pembelajaran matematik. Menurut Dunn & Dunn (1987), tiga gaya pembelajaran yang berbeza iaitu Gaya Pembelajaran Visual, Gaya Pembelajaran Auditori dan Gaya Pembelajaran Kinestetik menyebabkan perbezaan dalam pembelajaran. Guru dapat menangani perbezaan dalam pembelajaran matematik murid dengan merancang pembelajaran dan menyesuaikan strategi pengajaran mengikut gaya pembelajaran murid.

5.4.1 GAYA PEMBELAJARAN DAN PERBEZAAN INDIVIDU Memahami pembezaan murid seperti kebolehan matematik, kesedaran ruang, gaya pembelajaran, kecenderungan dan sikap, perbezaan berkait jantina dan perbezaan etnik dan kebudayaan dapat membantu guru membuat perancangan yang lebih berkesan. Pencapaian akademik murid dapat ditingkatkan dan masalah disiplin dapat dikurangkan sekiranya strategi pengajaran guru diubahsuai untuk mengambilkira perbezaan individu. 111

Kebolehan memilih dan mengasingkan struktur formal dari masalah matematik (dapat mengenalpasti data yang tidak penting juga). iv. Kebolehan penaakulan logik (logical reasoning ability). serta konteks sosial pengajaran dan pembelajaran matematik. Kebolehan membuat berbagai operasi dengan nombor dan simbol Kebolehan memahami dan menggunakan konsep ruang (spatial concepts). Antaranya: a) Stail pembelajaran berbeza b) Kebolehan matematik c) Mod hemispheric d) Modality pembelajaran e) Keperluan istimewa (Special Needs Learners) f) Jantina g) Sosioekonomi h) Kesan etnik dan kebudayaan i) Kesan agama j) Kecenderungan dan sikap murid Faktor-faktor yang mempunyai kesan yang ketara dalam pembelajaran matematik adalah gayal (stail) pembelajaran. Mengikut Krutetskii (1976) kebolehan matematik merangkumi komponen-komponen berikut: i. Krutetskii (1976) mencadangkan kebolehan matematik jenis analitik. geometrik.MTE3107 PERANCANGAN DAN PENGAJARAN MATEMATIK Perbezaan individu disebabkan oleh banyak faktor. v. perbezaan individu. Kebolehan Matematik Ada murid yang menunjukkan kecenderungan dan kebolehan yang lebih terhadap matematik berbanding dengan murid-murid lain. Kebolehan jenis harmonik merupakan kebolehan matematik sebenar. atau harmonik (gabungan analitik dan geometrik). Kebolehan membuat generalisasi . 112 . ii. iii.

perwakilan visual seperti carta dan graf serta perwakilan situasi matematik dalam perbagai bentuk visual. 1987) mula-mula mengutarakan dan idea fenomena prodigios calculator. ix. Kebolehan ini tidak dianggap sebagai Murid-murid yang ada kebolehan ini mempunyai kecenderungan terhadap nombor dan perkaitan antara nombor dari peringkat umur yang muda. mencatat persamaan dan perbezaan dan analogi. fakta matematik Kebolehan membuat penganggaran. dalam Orton. Kebolehan menghafal yang tinggi membolehkan mereka ingat fakta nombor serta menguasai kaedahkaedah perhitungan dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan ingatan jangka pendek. Malah mewakilkan satu 113 . Kebolehan membina bukti yang jelas. mudah.MTE3107 PERANCANGAN DAN PENGAJARAN MATEMATIK vi. menganalisis. Kebolehan mengingat berbagai pengetahuan.1.(1) Cari maklumat tentang pemikiran jenis convergent dan divergent dan kesannya keatas kebolehan pelajar untuk menyelesaikan masalah matematik. gambarajah. Hadamard (1945. vii. viii.4. AKTIVITI 5. dan rational dengan tidak membuang masa atau usaha. Kebolehan untuk menukar dari satu pendekatan atau strategi penyelesaian kepada lain. kebolehan matematik sebenar. Kebolehan Spatial Pembelajaran matematik melibatkan gambar. Kebolehan spatial merupakan satu komponen utama kebolehan matematik kerana pembelajaran matematik melibatkan kesedaran spatial (ruang) terutama dalam tajuk Sukatan dan Geometri dan Penggunaan Data. Penggunaan bahan maipulatif dalam peringkat awal pengajaran dan pembelajaran matematik dapat meningkatkan kebolehan spatial kanak-kanak.

gemar belajar dengan melihat corak. hemisfera kanan otak memproses rangsangan sebagai satu struktur keseluruhan dalam bentuk imej bukan perkataan. Mereka sarankan tiga kecenderungan modaliti dalam pembelajaran iaitu visual. graf dan gambarajah. auditori dan kinestetik. merasa dan memanupulasi objek-objek konkrit. 114 . McCarthy (dalam Good dan Brophy. Dunn & Dunn (1987) menyatakan bahawa pembelajaran murid meningkat apabila pengajaran dan pembelajaran berpadanan dengan gaya pembelajaran murid. Pelajar yang gaya pembelajarannya lebih cenderung kepada auditori memiliki kelebihan menerima maklumat melalui pendengaran serta menceritakan semula apa yang didengar kepada orang lain. Pelajar yang cenderung kinestetik (taktual) gemar belajar dengan menyentuh. Menurut Gestalt. pelajar analitik. Maka pengalaman pembelajaran dalam bilik darjah yang merangsang hemisfera kanan otak yang mengawal kebolehan spatial dapat secara tidak langsung meningkatkan kebolehan matematik murid. 1995) mencadangkan bahawa murid-murid tergolong dalam empat gaya pembelajaran utama: pelajar imaginatif. carta. Kekuatan modaliti boleh wujud dalam bentuk kombinasi tiga kecenderungan tersebut dan boleh berubah dalam jangka masa panjang. Teori berhubung gaya pembelajaran menekankan sebanyak mana murid belajar dan memperoleh pengalaman pembelajaran bergantung pada gaya pembelajaran dan bukan persoalan tentang kepintaran. Dalam pembelajaran matematik. pelajar common sense dan pelajar dinamik. Gaya Pembelajaran (Stail Pembelajaran) Gaya pembelajaran merujuk kepada kaedah unik seorang individu menerima dan memproses pengetahuan serta menyusun pemikirannya. pelajar yang kekuatan modalitinya adalah visual.MTE3107 PERANCANGAN DAN PENGAJARAN MATEMATIK situasi matematik dalam bentuk gambarajah merupakan satu peringkat dalam proses penyelesaian masalah Polya.

115 . 7. Kumpulan pembelajaran untuk menjalankan aktiviti sumbangsaran atau sesi buzz. 11. Waktu pembelajaran yang lama diselitkan dengan rehat yang pendek. Menggunakan gambarajah. kebudayaan serta agama pelajar. 10.pelajar kinestetik 'tactile-kinesthetic'. Eksperimen atau ujikaji dijalankan dengan bahan konkrit . latar belakang pelajar. Antara murid adalah: 1. Mengenal pelajar.MTE3107 PERANCANGAN DAN PENGAJARAN MATEMATIK Dimensi gaya pembelajaran jenis Bergantung Latar/Medan (Field Dependence) atau Bebas Latar/Medan (Field Independence) mempengaruhi pandangan atau persepsi murid dalam memahami satu tugasan atau maslah matematik untuk diselesaikan. Menekankan aktiviti-aktiviti yang meningkatkan penglibatkan strategi yang boleh digunakan oleh guru untuk menyesuaikan perancangan dan pengajaran mengikut gaya pembelajaran pelajar dalam pembelajaran dan pengajaran. 6. Perbanyakkan penggunaan pelbagai media pengajaran yang berkesan. 2. carta pai. 9. Lawatan sambil belajar ke firma. Berkongsi bersama murid pengalaman guru mengenai idea yang dibincangkan. lakonan dan drama. graf dan pelbagai jadual pelajar jenis analitik untuk membuat analisa data. kilang dan tempat-tempat yang relevan dengan pelajaran.bagi pelajar visual dan auditori. 3. Kegiatan seperti main peranan. 8. Menekankan aplikasi teori dalam pengajaran. 5. 4.

v. Pengaruh masyarakat dan persekitaran mempunyai kesan yang paling besar ke atas perbezaan pembelajaran matematik yang berkait dengan perbezaan jantina. imej serta situasi matematik yang lebih menjerus kepada kanak-kanak lelaki daripada kanak-kanak perempuan. ekonomi dan perakaunan) dianggap sebagai pekerjaan lelaki Murid-murid lelaki lebih yakin tentang kebolehan matematik mereka (overestimate) manakala muri-murid perempuan kurang yakin dengan kebolehan matematik mereka (underestimate) walaupun mereka berkebolehan tinggi. Perbezaan Berkait Jantina (Gender Related Differences) Kajian menunjukkan bahawa perbezaan berkait jantina dalam pembelajaran matematik adalah tidak konsisten. expektasi ibubapa dan pekerjaan yang bakal diceburi berbza iii.4. Setengah buku teks matematik menekanakan contoh-contoh.(2) Cari maklumat tentang gaya pembelajaran jenis Bergantung Latar/Medan (Field Dependence) atau Bebas Latar/Medan (Field Independence) dan bincangkan dari segi pembelajaran matematik. aktiviti permaianan. iv.1. di antara kanak-kanak lelaki dengan kanak-kanak perempuan.MTE3107 PERANCANGAN DAN PENGAJARAN MATEMATIK AKTIVITI 5. Antara faktor-faktor persekitaran dan kebudayaan adalah: i. Matematik dianggap sebagai matapelajaran “lelaki” dan bukan “perempuan” Perbezaan dari segi jenis alat permainan kanak-kanak. Pekerjaan yang berkait dengan matematik (seperti kejuruteraan. Perbezaan pencapaian pembelajaran matematik di antara murid lelaki dan murid perempuan juga disebabkan oleh murid dan faktor guru. 116 Murid . ii.

kesediaan untuk belajar.MTE3107 PERANCANGAN DAN PENGAJARAN MATEMATIK perempuan dikatakan lebih bersedia dari segi persediaan untuk menghadiri kelas. murid perempuan dapat menerima pengajaran secara tradisional ini. kebolehterimaan pelajaran. Guru tidak patut bersikap memihak (bias) terhadap murid lelaki atau murid perempuan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. AKTIVITI 5. kekemasan kerja. mengambil nota pelajaran.1 (3) Pilih satu buku teks matematik dan nyatakan jika jenis soalan. kreativiti guru dalam perancangan dan pengajaran matematik seharusnya memimpin murid-murid lelaki dan perempuan lebih berminat dan mengambil bahagian dalam pembelajaran matematik. tanggungjawab. kesungguhan. ketepatan masa.4. menumpukan perhatian dan cuba memahami apa yang dipelajari dalam kelas berbanding dengan murid lelaki. Persediaan ini merupakan salah satu sebab pencapaian matematik murid perempuan lebih berbanding dengan murid lelaki. Sebaliknya. Oleh yang demikian. contoh-contoh serta gambarajah yang dipaparkan seimbang dari segi jantina. ada yang cepat berputus asa. inisiatif serta kreativiti dan inovasi dapat mempengaruhi pencapaian kedua-dua jantina dalam pembelajaran matematik. ada yang 117 . Strategi pengajaran tradisional tanpa aktiviti-aktiviti yang menarik tidak sesuai untuk murid lelaki kerana mereka mudah hilang minat dan tidak menumpukan perhatian kepada pelajaran. minat. kepatuhan kepada arahan. Persepsi guru terhadap murid lelaki dan murid perempuan dari aspek motivasi. Perbezaan Kecenderungan dan Sikap Sikap murid terhadap pembelajaran matematik bergantung kepada pengalaman dan persepsi mereka tentang matematik. Ada murid yang sentiasa ingin mencuba.

1 (4) Bincangkan lengkah-langkah yang boleh diambil dalam perancangan dan pengajaran matematik yang dapat menanam sikap yang positif terhadap matematik dan (mathematics anxiety). Gardner telah mengenalpasti lapan kecerdasan yang dimiliki oleh setiap individu tetapi dalam pelbagai tahap kekuatan dan kemahiran. Pembelajaran matematik digemari oleh murid-murid yang suka suasana persaingan kerana pembelajaran matematik dikaitkan dengan ketajaman akal dalam menyelesaikan masalah dan persaingan untuk mendapat jawapan yang betul secepat mungkin. AKTIVITI 5. Persekitaran yang penuh persaingan ini digemari oleh muridmurid terutamanya yang cerdas. pengajaran dan pembelajaran matematik yang berasaskan kefahaman behavioris dapat menimbulkan sikap negatif terhadap matematik di kalangan beberapa murid. Murid-murid yang gemar perbincangan dan perkongsian pendapat peribadi tidak cenderung kepada pembelajaran matematik yang menekankan jawapan yang betul sahaja. Segelintir murid menyukai pembelajaran matematik kerana ia tidak melibatkan perkongsian emosi atau pendapat dengan orang lain.MTE3107 PERANCANGAN DAN PENGAJARAN MATEMATIK bersemangat inkuri tinggi dan sebagainya.4. Malah. Keresahan matematik (mathematics anxiety) yang disebabkan oleh penekanan kepada jawapan yang betul serta kekurangan motivasi turut mempengaruhi kecenderungan dan sikap terhadap pembelajaran matematik. mengurangkan keresahan matematik Pendekatan Pelbagai Kecerdasan Teori mengenai gaya pembelajaran yang diterima oleh ramai pendidik adalah Teori Kecerdasan Pelbagai (Theory of Multiple Intelligences) Howard Gardner (1993). 118 .

pengkelasan dan pemikiran kritikal iv. warna. Kecerdasan Muzik: mencipta.MTE3107 PERANCANGAN DAN PENGAJARAN MATEMATIK Teori Kecerdasan Pelbagai ini telah membuka minda pendidik. perwakilan visual. fakta asas boleh dilafazkan dalam irama dan ritma. menggambarkan serta memanipulasi objek visual dalam pemikiran. ahli psikologi dan ibubapa terhadap bagaimana perancangan dan pengajaran dapat diubahsuai supaya semua kanak-kanak dapat diasuh untuk mencapai potensi masing-masing. metafor. Kecerdasan Logik (matematik): menaakul secara logik terutamanya dalam matematik dan Sains. ii. lukisan. Kecerdasan Linguistik: Penggunaan bahasa yang berkesan. iii. Kecerdasan Ruang: mengenal dengan teliti sesuatu yang dilihat. Kecerdasan yang diutarakan oleh Gardner termasuk: i. peta minda 119 . memahami dan menghargai muzik. minat pengiraan.

pengalaman jenis hands on vi. Kecerdasan Interpersonal: mengenal aspek-aspek penting perlakuan dan memahami orang lain. ─ persekitaran pembelajaran yang positif. pembelajaran koperatif dan rangsangan kumpulan vii. Naturalis (Kecerdasan Alam Sekitar): kebolehan mengenal dan menghargai semulajadi. ─ peningkatan penglibatan pelajar ─ pencapaian pelajar yang tinggi alam haiwan dan tumbuhan. menganalisis hasil kerja murid atau melalui pemerhatian guru di bilik darjah. motif dan kehendak sendiri. ─ peluang kepada semua murid mencapai potensi. Kecerdasan Intrapersonal: sedar tentang perasaan. membuat pilihan sendiri berasaskan motivasi kendiri viii. Kecerdasan Kinestatik: kebolehan menggunakan anggota badan untuk mengutarakan pendapat atau pemikiran. Kecerdasan dan gaya pembelajaran murid dapat dikenalpasti oleh guru dengan menggunakan instrumen laporan kendiri (inventori pengajaran kecerdasan individu). Perancangan dan matematik yang mengambilkira kecerdasan pelbagai murid dapat meningkatakan pembelajaran matematik murid melalui ─ kepelbagaian strategi dan aktiviti pembelajaran. dapat membuat perbandingan dan perkaitan antara sistem-sistem dalam alam 120 .MTE3107 PERANCANGAN DAN PENGAJARAN MATEMATIK v. ─ kepelbagaian kemahiran tahap tinggi.

kaedah-kaedah penilaian yang boleh digunakan termasuk: projek.4.4.1. persembahan. 121 . demonstrasi. AKTIVITI 5. guru hendaklah:a) mengenalpasti kekuatan sendiri dan kekuatan murid dalam kecerdasan pelbagai b) memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan memadankannya dengan kecerdasan murid. Pemilihan strategi yang sesuai juga dapat memperkembangkan potensi murid dalam kecerdasan lain yang belum menyerlah. penyampaian. Gunakan inventori yang anda telah muat turun dari internet untuk memastikan kecerdasan rakan-rakan dalam kelas Untuk melaksanakan teori kecerdasan pelbagai dalam pengajaran dan pembelajaran matematik.1 (5) Layari internet dan muat turun inventori yang dapat digunakan untuk kenalpasti jenis kecerdasan.(6) Pilih satu kemahiran matematik dari Huraian Sukatan Pelajaran (atau Dokumen Standard) dan rancangkan satu aktiviti pengajaran yang mengambilkira sekurang-kurangnya tiga dari kecerdasan pelbagai yang disenaraikan oleh Gardner (1996). penghasilan folio.MTE3107 PERANCANGAN DAN PENGAJARAN MATEMATIK AKTIVITI 5. penyelesaian masalah dalam eksperimen dan pameran. c) Memastikan kaedah penilaian pembelajaran murid juga berpandukan kecerdasan murid.

MTE3107 PERANCANGAN DAN PENGAJARAN MATEMATIK 5. nyatakan dengan jelas bahawa kata-kata seperti itu tidak boleh digunakan iii. pekerjaan. mengaku bahawa guru telah mendengar kata sindiran tersebut ii. kepercayaan dan kebudayaan.4. Guru harus peka kepada konteks sosial dalam pengajaran dan pembelajaran matematik dalam bilik darjah yang pelajarnya terdiri dari berbagai kaum. v. berikan maklumat yang betul tentang perkara tersbut berikan sokongan kepada murid yang disindir bantu murid mengatasi sebarang konflik yang timbul akibat kata sindiran tersebut.2 KONTEKS SOSIAL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK Konteks sosial yang mempengaruhi pengajaran dan pembelajaran matematik termasuk kumpulan etnik. 122 . Guru yang sensitif terhadap perbezaan kebudayaan dan agama serta menghormati hak asasi dan perbezaan di kalangan murid-murid bukan sahaja dapat membuat perancangan dan pengajaran yang berkesan tetapi pembelajaran dalam bilik darjah akan menjadi seronok dan selesa untuk semua murid. kenalpasti apakah yang tidak betul dalam kata sindiran tersebut iv. vi. tahap sosioekonomi. Antara garispanduan yang boleh guru gunakan adalah: i. agama. Sekiranya terdapat sindiran atau kata-kata berunsurkan perkauman yang menyindir atau menyinggung perasaan mana-mana murid dalam bilik darjah a perlu dmengambil tindakan sebaik ia dinyatakan. agama. lokasi geografik dan pengaruh luaran. kebudayaan dan latarbelakang sosioekonomi.

Ini kerana aktiviti seni menyediakan ruang untuk kanak-kanak mengeluarkan dan melahirkan perasaan. cara berkomunikasi dengan dan tanpa bahasa. muzik. Seni kreatif dalam matematik boleh digolongkan kepada: cerita puisi Seni Kreatif Dalam Matematik 123 muzik . membentuk arca dan sebagainya. serta membantu kanak-kanak untuk meneroka pengetahuan akademik mereka.MTE3107 PERANCANGAN DAN PENGAJARAN MATEMATIK 5.4. Isernberg (2001) menyatakan seni adalah satu sistem simbol yang boleh digunakan untuk menjana makna dan alat untuk pembelajaran.3 SENI KREATIF DALAM MATEMATIK Kanak-kanak kebanyakannya sangat berminat dengan aktiviti seni dan kreatif. Ini termasuklah aktiviti seni seperti melukis. mewarna. drama. penerokaan dan hubungan baru. puisi. kraf tangan. Kreativiti merupakan proses yang berterusan dan merujuk kepada keupayaan seseorang untuk memproses maklumat yang menghasilkan sesuatu yang baru dan asli. Aktiviti seni dan kreatif memberi peluang kepada kanak-kanak untuk merealisasikan imaginasi mereka di dalam pelbagai cara. nyanyian. Kreativiti juga boleh dilihat dari penggunaan imaginasi.

. April Mei. Ogos dan banyak lagi. Itik cantik bercadang meminta tolong daripada 3 orang kawannya. Oktober..MTE3107 PERANCANGAN DAN PENGAJARAN MATEMATIK drama Terdapat pelbagai cara untuk memupuk keseimbangan emosi kanak-kanak. November 124 . Mac. Diantaranya ialah dengan mencerita. Maka. Itik yang cantik tidak dapat memetik buah betik.. membuat teka-teki. Guru dapat mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang sangat sesuai dengan perkembangan emosi kanakkanak dan ke arah kejayaan akademik.” Guru boleh memperkenalkan nombor 1. Akhirnya mereka berjaya memetik buah betik tersebut. September. Jun. Februari. Pokok betik itu sangat tinggi. Julai. puisi. guru boleh memulakan pengajaran dan pembelajaran matematik dengan bercerita. muzik dan juga melalui drama. Bercerita “Ada seekor itik cantik yang berwarna putih ingin memetik dua buah betik. Buah betik itu mesti dipetik. lagu. Puisi Disember Dua belas bulan dalam setahun yang ku tahu Di sinilah bermula dua belas bulan itu Januari. 2 dan 3 dengan kaedah ini. Itik cantik tidak putus asa.

MTE3107 PERANCANGAN DAN PENGAJARAN MATEMATIK Dan bulan yang terbaik sekali adalah Disember.Pu. Ra. Ra. Teka-teki Dua tiga kucing berlari. Ra. nilai tempat 125 .Pu. ingatkan. ingatkan Ratus puluh dan satu.Sa Mari kita belajar. nilai puluh Sepuluh puluh ialah.Pu. seratus. nilai ratus Bila menulis nombor.Pu. Berapa ekor kucing yang boleh dibilang? Guru boleh menggunakan teka-teki tersebut dengan murid-murid yang boleh mengira. seratus Kumpul semua semula. Puisi ini dapat digunakan untuk membantu murid-murid dalam mengingat nama dan urutan yang betul bagi 12 bulan dalam setahun.Sa Mari kita belajar. sepuluh. Dari puisi ini guru dapat mencungkil kreativiti dan kemahiran berfikir murid-murid. Mana nak sama si kucing belang.Sa. sepuluh Kumpul semua semula. Lagu Melodi : London Bridge Is Falling Down Tajuk : Ra Pu Sa Ratus puluh dan satu. Ra. nilai tempat Sepuluh satu ialah.Sa. Kalau adik bijak bestari.

Pu. jurutera dan akauntan? 5.4. tesselasi dan tangram semasa proses pelaksanaannya. Ra. Sani En. Samy : Saya doktor En.3 Siapakah mereka? En. kuiz matematik. Samy.Sa AKTIVITI 5. ingatkan Ratus puluh dan satu.Sa.4. permainan. Ra. diharap pelajar dapat belajar dalam keadaan yang menyeronokkan sambil menyelesaikan masalah yang dihadapi sewaktu pembelajaran. Lim : Gaji saya kurang daripada En.MTE3107 PERANCANGAN DAN PENGAJARAN MATEMATIK Bila menulis nombor. Rekreasi matematik juga mestilah menyeronokkan dan masalah yang diberikan itu mestilah mudah difahami dan bermakna kepada murid. Kenyataan-kenyataan di atas adalah tidak benar. operasiya. Anggapkan gaji seorang doktor ialah RM6000 sebulan. Dengan adanya Rekreasi matematik ini.4 REKREASI MATEMATIK Rekreasi matematik merupakan suatu siri pembelajaran yang mana mementingkan aktiviti seperti corak nombor.Pu. Berpandukan cerita di atas. 126 . ingatkan. akauntan RM6500 sebulan dan jurutera RM5800 sebulan. murid-murid diminta mencari siapakah sebenarnya doktor. Sani : Gaji saya lebih daripada En. petak ajaib.

pada usia berapakah anda akan menyambut hari ulangtahun kelahiran anda yang ke-17? Penyelesaian : (Ulangtahun Kelahiran kali ke-17) (Selang tahun lompat iaitu 4 tahun) = 17 x 4 = 68 tahun AKTIVITI 5. Ia biasanya melibatkan kutipan serta analisis data dan persediaan satu laporan yang betul. 127 .5 PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK Pembelajaran ini merupakan satu aktiviti pembelajaran yang berfokuskan kepada kaedah pemusatan murid dimana guru memberikan satu tajuk tugasan kepada murid yang perlu dilakukan secara sistematik atau terancang dalam jangkamasa yang tertentu.4 Di sebuah padang ada sejumlah kambing dan lembu. Berapa ekor lembu yang terdapat di padang tersebut? Aktiviti permainan matematik merupakan tahap yang lebih tinggi daripada latihan 5. Jumlah bilangan kaki kambing dan lembu ialah 80.4.4. Jumlah bilangan kepala kambing ialah 20.MTE3107 PERANCANGAN DAN PENGAJARAN MATEMATIK Soalan : Sekiranya anda dilahirkan pada tarikh 29 Februari (tahun lompat).

2. 128 . pengalaman dan kebolehan murid. 6. pengetahuan. data. Guru perlu memberi bimbingan dan pemantauan sepanjang tempoh projek. 4. Melibatkan pengumpulan bahan. 5. 4. pelaporan hasil dan juga refleksi kendiri. 3. Interaksi guru-murid yang berupa bimbingan dan perundingan pada setiap tahap proses. 7. Strategi pelaksanaan pembelajaran berasaskan projek 1.MTE3107 PERANCANGAN DAN PENGAJARAN MATEMATIK Dalam strategi berasaskan tugasan. Menentukan jadual kerja. Boleh dijalankan secara individu atau secara kumpulan. maklumat.memproses maklumat dan data. Berasaskan kemahiran. Tugasan perlu mengambilkira keupayaan dan kemampuan pelajar yang terlibat. murid-murid diberi tugasan yang merupakan masalah yang mungkin akan dihadapi dalam situasi harian yang difikirkan dapat diselesaikan melalui kaedah pembelajaran berasaskan tugasan atau projek. Ciri-ciri pembelajaran berasaskan projek 1. 3. 5. Guru perlu menjelaskan prosedur pelaksanaan yang lengkap. Penilaiannya dijalankan pada setiap tahap proses sehinggalah ke tahap hasil yang siap. Memberi tugasan mengikut kurikulum. Sesuai dengan murid dan kurikulum. Pastikan bilangan ahli kumpulan kecil. 2.

MTE3107 PERANCANGAN DAN PENGAJARAN MATEMATIK 6. 9. Memastikan pelajar membuat refleksi dari semasa ke semasa sepanjang pelaksanaan projek. 2. Murid-murid perlu mengumpulkan bahan-bahan tersebut dalam folio. 7. Menunjukan bahawa sumbangan idea mereka dihargai. Penilaian projek perlu mencerminkan daya usaha setiap pelajar dalam kumpulan dan harus dilaksanakan sepanjang tempoh projek. Memberi peluang mereka menjana idea mengenai topik. Perlu ada pembentangan. 4. 8. 3. Perancangan dan pelaksanaan projek haruslah berperingkat. 5. 129 . Menggalakan mereka untuk sedia menanggung risiko dalam berkongsi idea dan pandangan masing-masing. Mengajar mereka untuk menerima dan menghormati perbezaan individu. Menarik perhatian murid-murid terhadap satu-satu topik yang khusus. Contoh tugasan projek Guru menyediakan satu projek yang meminta murid-murid mencari sumbangan ahli-ahli matematik dalam bidang Geometri. penyelarasan dan pemurnian projek. Kelebihan pembelajaran berasaskan projek 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->