MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :…………………………………………………………….

KELAS :……………..

B2D2E2 : Mencerakinkan sebarang nombor dalam ratus, puluh dan sa.

Arahan : 1. Cerakinkan nombor berikut mengikut nilai digit.

a) 408 =

+

+

b)

940 =

+

+

2. Cerakinkan nombor berikut mengikut nilai tempat.

a) 345 = _______ ratus + ______ puluh + _______ sa

b) 606 = _______ ratus + _______ puluh + ______ sa

3. Tuliskan nombor di bawah.

a) 2 ratus, 5 puluh dan 7 sa =

0 puluh dan 9 sa = 4) Padankan nilai digit yang telah dicerakinkan dengan nombor yang betul. 300 + 40 + 3 600 + 0 + 5 200 + 50 + 8 900 + 30 + 3 0 + 50 + 2 yang betul.b) 8 ratus. 5) Padankan nilai tempat yang telah dicerakinkan dengan nombor 52 933 343 258 343 5 ratus + 0 puluh + 3 sa 9 ratus + 8 puluh + 0 sa 0 ratus + 7 puluh + 9 sa 1 ratus + 5 puluh + 1 sa 7 ratus + 0 puluh + 9 sa 151 980 709 79 503 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful