P. 1
DOA ARSY

DOA ARSY

5.0

|Views: 176|Likes:
Published by Iki Emang Rizki

More info:

Published by: Iki Emang Rizki on Mar 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2015

pdf

text

original

Doa Arasy

Dan Terjemahannya
Doa Arasy / Doa ‘Arasy ini berbeda dengan doa Kanzul Arasy yang sudah banyak dikenal. Teks Doa Arsy ini saya ambil dari kitab An-Nawadir karya Syaikh Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al Qalyubi Al-Mishri. Di doa ini kita memohon kepada Allah dengan Asma yang dirahasiakanNya, yang Ia anugerahkan pada makhluk-makhluk pilihanNya.

Mochamad Rizki Firdaosyi
3/21/2013

maka utangnya akan cepat terbayar dengan tidak membutuhkan pertolongan orang. 2 . dan (dikitab ini) kami telah ringkas manfaat dan keutamaannya. Teks Doa Arasy ini saya ambil dari kitab An-Nawadir karya Syaikh Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al Qalyubi Al-Mishri. beserta transliterasinya dalam huruf latin untuk kemudahan membacanya. jika do’a ini dibaca oleh orang yang takut. manusia dan syetan serta dari berbagai macam penyakit dan Allah akan mengembalikan kepada keluarganya jika ia hilang. maka Allah akan memberinya keamanan. atau orang yang mempunyai utang. Doa Arasy / Doa ‘Arasy ini berbeda dengan doa Kanzul Arasy yang sudah banyak dikenal.” .. Terjemah Doa Arasy..Mochamad Rizki Firdaosyi Doa Arasy DOA ARASY Berikut ini saya tuliskan Teks Arab Doa Arasy. Allah akan menghalanginya dari perbuatan jahatnya. Allah akan memberinya minum. Imam Qalyubi dalam kitabnya An-Nawadir menyebutkan “. dan siapapun yang mendengarkanya baik jin.doa ini memiliki fadilah yang tak terhitung. artinya. Allah akan mengabulkannya atau orang takut pada musuh dan penguasa zalim. Di doa ini kita memohon kepada Allah dengan Asma yang dirahasiakanNya. ia akan sembuh atau istri ia akan dihormati suaminya juga aman dari godaan jin. masih banyak lagi Fadilah dan manfaat dari Doa Arasy ini yang belum terungkap. yang Ia anugerahkan pada makhluk-makhluk pilihanNya. Dan jika do’a ini dibawa oleh orang yang sakit. atau orang yang haus. manusia ataupun malaikat akan meminta ampunannya bagi orang yang membacanya dan juga akan ada keberkahan didalam hidupnya. atau orang yang lapar Allah akan memberinya makan atau orang yang telanjang Allah akan memberinya pakaian atau orang yang sakit Allah akan menyembuhkannya atau orang yang mempunyai hajat. Banyak sekali faedah dari Doa Arasy ini.

Sesungguhnya Aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. robbanâ warobba âbâinal awwalîna Tuhan kami dan Tuhannya bapak-bapak kami terdahulu . lâilâha illallôhu wahdahû lâ syarîkalah 3 . . Maha Suci Engkau. lâilâha illa anta subhânaka innî kuntu minazh-zhôlimîn Tidak ada Tuhan selain Engkau. lâilâha illallôhu al-hakamul’adlul matîn Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang menghukumi keadilan yang kokoh .Mochamad Rizki Firdaosyi Doa Arasy Bismillâhirrohmânirrohîm Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 3× lâilâha illallôhu 3x al-malikul haqqul mubîn Tidak ada Tuhan kecuali Allah 3x. yang memiliki kebenaran yang nyata .

yang Maha Esa dan tidak ada sekutu bagiNya .Mochamad Rizki Firdaosyi Doa Arasy Tidak ada Tuhan kecuali Allah. biyadihil khoiru wailaihil mashîr. wahua ‘alâ kulli sya’in qodîr dalam genggamannya kebaikan. lahulmulku walahul hamdu yuhyî wayumîtu bagiNya kerajaan dan pujian. dan kepadanya kembali. dan Dia berkuasa atas segala sesuatu . wahua hayyun dâimun lâ yamûtu abadan dan Dialah yang Hidup kekal tidak akan mati selamanya . Wabihî nasta’înu walâhaula walâ quwwata illâ billâhil ‘aliyyil ‘azhîm dan kepadaNya kami memohon pertolongan. yang menghidupkan dan mematikan . Dan tidak ada daya serta upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung . lâilâha illallôhu syukron lini’matihî 4 .

Mochamad Rizki Firdaosyi Doa Arasy Tidak ada Tuhan kecuali Allah. As’alukallôhumma bihaqqismikal maktûbi ‘alâ janâhi jibrîla ‘alaika yâ robb aku memohon kepadaMu Ya Allah dengan haknya asmaMu yang tertulis pada sayap Jibril. hanya kepadaMu Yâ Rabb! . dan Maha Suci Allah bersih keagunganNya . hanya kepadaMu Yâ Rabb! . 5 . wabihaqqismikal maktûbi ‘alâ jabhati isrôfîla ‘alaika yâ robb dan dengan kebenaran asmaMu yang tertulis pada kening Israfil. hanya kepadaMu Yâ Rabb! . bersyukur atas ni‟mat-ni‟matnya . wabihaqqismikal maktûbi ‘alâ mîkâîla ‘alaika yâ robb dan dengan kebenaran asmaMu yang tertulis atas Mika‟il. lâilâha illallôhu iqrôron lirubûbiyyatihî Tidak ada Tuhan kecuali Allah. pengakuan terhadap keTuhannya . wasubhânallôhi tanjîhan li’azhomatihî.

hanya kepadaMu Yâ Rabb! . wabihaqqismikalladzî tamma bihil islâmu ‘alaika yâ robb dan dengan kebenaran asmaMu yang menjadikan islam sempurna. wabihaqqismikaladzii sammaita bihii Munkaron wa Nakiiron ‘alaika yâ robb dan dengan kebenaran asmaMu yang Engkau beri nama dengannya Munkar dan Nakir.Mochamad Rizki Firdaosyi Doa Arasy wabihaqqismikal maktûbi ‘alâ kaffi ‘izrôîla ‘alaika yâ robb dan dengan kebenaran asmaMu yang tertulis pada telapak „Izrail. wabihaqqismikalladzî talaqqôhu âdamu lammâ hubito minal jannati fanâdâka falabbaita du’âahû ‘alaika yâ robb dan dengan kebenaran asmaMu yang ditemukan Adam ketika turun dari surga. hanya kepadaMu Yâ Rabb! . wabihaqqismika wa asrôri’ibâdika ‘alaika yâ robb dan dengan kebenaran asmaMu dan rahasia hambaMu. hanya kepadaMu Yâ Rabb! . kemudian ia memanggilMu dan kemudian Engkau menyambutnya. hanya kepadaMu Yâ Rabb! 6 . hanya kepadaMu Yâ Rabb! .

dan dengan kebenaran asmaMu yang Kau jadikan kuat malaikat Hamalatul Arsy. hanya kepadaMu Yâ Rabb ! . hanya kepadaMu Yâ Rabb ! . wabihaqqi asmâika ilâ muntaha rohmatika ‘alâ ‘ibâdika ‘alaika yâ robb dan dengan kebenaran asmaMu sampai kepada ujung rahmatMu kepada hamba-hambaMu. hanya kepadaMu Yâ Rabb! . wabihaqqi tamâmi kalâmika ‘alaika yâ robb. dan dengan kebenaran asmaMu yang dengannya berseru kepadaMu Syits. wabihaqqismikalladzî nâdâka bihî syîtsun ‘alaika yâ robb. Zabur dan Al-Qur‟an. hanya kepadaMu Yâ Rabb! . dan dengan kebenaran kesempurnaan kalamMu. wabihaqqi asmâikal maktûbati fittaurôti wal-injîli waz-zabûri walfurqôna ‘alaika yâ robb. Injil.Mochamad Rizki Firdaosyi Doa Arasy . wabihaqqismikalladzî qowwaita bihî hamalatal ‘arsyi ‘alaika yâ robb. hanya kepadaMu Yâ Rabb ! 7 . dan dengan kebenaran asmaMu yang tertulis pada kitab Taurat.

hanya kepadaMu Yâ Rabb ! . hanya kepadaMu Yâ Rabb ! . dan dengan kebenaran asmaMu yang dengannya berseru kepadaMu Isma‟il. kemudian Engkau jadikan api (yang membakar Ibrahim) menjadi dingin dan menyelamatkan. dan dengan kebenaran asmaMu yang dengannya berseru kepadaMu Ibrahim. 8 .Mochamad Rizki Firdaosyi Doa Arasy . wabihaqqismikalladzî nâdâka bihî hûdun ‘alaika yâ robb. hanya kepadaMu Yâ Rabb ! . wabihaqqismikalladzî nâdâka bihî ibrôhîmu faja’altannâro ‘alaihi bardan wasalâman ‘alaika yâ robb. dan dengan kebenaran asmaMu yang dengannya berseru kepadaMu Ishak. kemudian Engkau selamatkan ia dari penyembelihan. kemudian Engkau kabulkan hajatnya. . dan dengan kebenaran asmaMu yang dengannya berseru kepadaMu Hud. wabihaqqismikalladzî nâdâka bihî ishâqu faqodhoita hâjatahû ‘alaika yâ robb. hanya kepadaMu Yâ Rabb ! . wabihaqqismikalladzî nâdâka bihî ismâîlu fanajjaitahû minaddabhi ‘alaika yâ robb.

Mochamad Rizki Firdaosyi Doa Arasy wabihaqqismikalladzî nâdâka bihî ya’qûbu farodadta ‘alaihi bashorohû wawaladahû yûsufa ‘alaika yâ robb. dan dengan kebenaran asmaMu yang dengannya berdoa kepadaMu Ya‟qub. dan dengan kebenaran asmaMu yang dengannya berseru kepadaMu Ayyub. kemudian Kau jadikan ia khalifah di muka bumi dan Kau lunakkan besi di tangannya. wabihaqqismikalladzî nâdâka bihî sulaimânu fa’athoitahû mulkal ardhi ‘alaika yâ robb. 9 . hanya kepadaMu Yâ Rabb ! . wabihaqqismikalladzî nâdâka bihî dâwudu faja’altahû kholîfatan fil ardhi wa alanta lahul hadîda fî yadihî ‘alaika yâ robb. kemudian Kau berikan kepadanya kerajaan bumi. dan dengan kebenaran asmaMu yang dengannya berseru kepadaMu Daud. hanya kepadaMu Yâ Rabb ! . kemudian Kau kembalikan penglihatan dan anaknya (Yusuf). hanya kepadaMu Yâ Rabb ! . dan dengan kebenaran asmaMu yang dengannya berdoa kepadaMu Sulaiman. kemudian Kau selamatkan ia dari kesulitan yang menimpanya. wabihaqqismikalladzî nâdâka bihî ayyûbu fanajjaitahû minal ghommilladzî kâna fîhî ‘alaika yâ robb. wabihaqqismikalladzî nâdâka bihî ‘îsabnu maryama fa ahyaita lahul mauta ‘alaika yâ robb. hanya kepadaMu Yâ Rabb ! .

hanya kepadaMu Yâ Rabb ! . dan dengan kebenaran asmaMu yang dengannya berseru kepadaMu Musa ketika berwawan sabda denganMu di atas gunung Thur. wabihaqqismikalladzî nâdâka bihî mûsâ lammâ khôthobaka ‘alaththûr ‘alaika yâ robb. dan dengan kebenaran asmaMu yang dengannya berseru kepadaMu Khidr ketika ia berjalan di atas air. kemudian Kau berikan ia mu‟jizat menghidupkan orang yang mati. wabihaqqismikalladzî nâdatka bihî âsiatumroatu fir’auna farozaqtahal jannata ‘alaika yâ robb. wabihaqqismikalladzî nâdâka bihî banû isrôîla lama jâwazul bahro ‘alaika yâ robb. hanya kepadaMu Yâ Rabb ! . 10 .Mochamad Rizki Firdaosyi Doa Arasy dan dengan kebenaran asmaMu yang dengannya berseru kepadaMu „Isa bin Maryam. hanya kepadaMu Yâ Rabb ! . wabihaqqismikalladzî nâdâka bihî hadhiru lama masyâ ‘alal mâi ‘alaika yâ robb. dan dengan kebenaran asmaMu yang dengannya berseru kepadaMu Asiah istrinya Fir‟aun kemudian Kau anugerahi ia surga. hanya kepadaMu Yâ Rabb ! . dan dengan kebenaran asmaMu yang dengannya berseru kepadaMu Bani Israil ketika melintas lautan. hanya kepadaMu Yâ Rabb ! .

Mochamad Rizki Firdaosyi Doa Arasy wabihaqqismikalladzî nâdâka bihî muhammadun shollallôhu ‘alaihi wasallama yaumal’ghâri fanajjaitahû ‘alaika yâ robb. wahasbunallôhu wani’mal wakîlu cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong dan sebaik-baiknya pelindung . 11 . innaka antalkarîmul kabîrû sesungguhnya Engkau Maha Mulia dan Maha Besar . hanya kepadaMu Yâ Rabb ! . walâhaula walâ quwwata illâ billâhil ‘aliyyil ‘azhîm dan tidak ada daya serta upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung . dan dengan kebenaran asmaMu yang dengannya berseru kepadaMu Muhammad SAW disaat ia terancam didalam gua (Tsur) lalu kemudian Engkau selamatkan ia.

keluarganya . para sahabatnya serta berilah keselamatan.Mochamad Rizki Firdaosyi Doa Arasy washollallôhu ‘alâ sayyidinâ muhammadin wa ‘alâ âlihî washohbihî wasallam. 12 . dan semoga Allah limpahkanlah rahmatNya pada baginda kita Nabi Muhammad saw.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->