A. Asal usul lahir nya IPS Ide ips dari literatur pendidikan amerika serikat.

Nama asli ips di amerika serikat adalah social studi .istilah tsb pertama kali digunakan sebagai nama sebuah lembaga yang di beri nama committee of sisil studies. Lembaga ini merupakan himpunan tenaga ahli-ahli yang berminat Pada kurikulum ilmu -ilmu social di tingkat sekolah dan ahli ahli ilmu social yang mempunyai minat yang sama. Nama lembaga ini di pergunakan untuk nama kurikulum yang mereka hasilkan, yakni kurikulum social studies . nama social studies makin terkenal ketika pemerintah mulai memberikan dana untuk mengembangkan Kurikulum tersebut. Kurikulum tersebut akhirnya di kembangkan Dengan nama kurikulum social studies .di Indonesia social studies di kenal dangan nama studi social. Dalam kurikulum 1975, pendidikan ilmu social kemidian ditetapkan dengan nama ilmu pengetahuan sosil (IPS). IPS merupakan sebuah mata pelajaran yang di pelajarin dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan pedidikan tinggi pada jurusan atau program studi tertentu.