Ronna Nani Liza

 Manakala matlamat khusus tamadun Islam pula adalah untuk menjalinkan hubungan berikut:  1) Hubungan Manusia dgn Allah SWT . Secara umumya matlamat utama tamadun Islam ialah untuk memartabatkan Islam sebagai Ad-Deen iaitu satu cara hidup yang lengkap dan komprehensif.  2) Hubungan Manusia dengan Manusia  3) Hubungan Manusia dengan Alam .

W.T dalam kadar yang sama.  Mereka yang paling mulia di sisi Allah S.t daripada asal keturunan yang satu iaitu daripada Adam a.W. .s.T ialah mereka yang bertakwa kepada-Nya.w. tempat dan warna kulit adalah mempunyai hak yang sama daripada segi kemanusiaan dan kebebasan.  Tiap-tiap manusia wajib menganggap manusia yang lain tidak kira bangsa. bersama pasangan hidupnya Siti Hawa.  Setiap manusia diberikan penghormatan oleh Allah S. Manusia dijadikan oleh Allah s.

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.“Wahai manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. sesungguhnya kami menciptakan kamu dan seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.” (Al-Hujarat : 13) .

 Kepentingan orang ramai hendaklah diutamakan daripada kepentingan diri sendiri. tolong-menolong dan perpaduan dengan cara penyelarasan undang-undang yang menentukan hak setiap masyarakat tidak dicerobohi. kemuliaan kejadian manusia itu  Kesempurnaan masyarakat hanya dapat diwujudkan dengan adanya kerjasama. . Hubungan manusia dengan manusia juga penting bagi menyempurnakan sendiri.