Ronna Nani Liza

 Secara umumya matlamat utama tamadun Islam ialah untuk memartabatkan Islam sebagai Ad-Deen iaitu satu cara hidup yang lengkap dan komprehensif.  2) Hubungan Manusia dengan Manusia  3) Hubungan Manusia dengan Alam .  Manakala matlamat khusus tamadun Islam pula adalah untuk menjalinkan hubungan berikut:  1) Hubungan Manusia dgn Allah SWT .

 Setiap manusia diberikan penghormatan oleh Allah S. .W. Manusia dijadikan oleh Allah s. bersama pasangan hidupnya Siti Hawa.T dalam kadar yang sama.  Mereka yang paling mulia di sisi Allah S.  Tiap-tiap manusia wajib menganggap manusia yang lain tidak kira bangsa.w.s.W.T ialah mereka yang bertakwa kepada-Nya.t daripada asal keturunan yang satu iaitu daripada Adam a. tempat dan warna kulit adalah mempunyai hak yang sama daripada segi kemanusiaan dan kebebasan.

” (Al-Hujarat : 13) .“Wahai manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. sesungguhnya kami menciptakan kamu dan seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.

tolong-menolong dan perpaduan dengan cara penyelarasan undang-undang yang menentukan hak setiap masyarakat tidak dicerobohi.  Kepentingan orang ramai hendaklah diutamakan daripada kepentingan diri sendiri. kemuliaan kejadian manusia itu  Kesempurnaan masyarakat hanya dapat diwujudkan dengan adanya kerjasama. Hubungan manusia dengan manusia juga penting bagi menyempurnakan sendiri. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful