Ronna Nani Liza

 2) Hubungan Manusia dengan Manusia  3) Hubungan Manusia dengan Alam . Secara umumya matlamat utama tamadun Islam ialah untuk memartabatkan Islam sebagai Ad-Deen iaitu satu cara hidup yang lengkap dan komprehensif.  Manakala matlamat khusus tamadun Islam pula adalah untuk menjalinkan hubungan berikut:  1) Hubungan Manusia dgn Allah SWT .

s.T ialah mereka yang bertakwa kepada-Nya.  Mereka yang paling mulia di sisi Allah S. Manusia dijadikan oleh Allah s.W.W.w.  Setiap manusia diberikan penghormatan oleh Allah S.  Tiap-tiap manusia wajib menganggap manusia yang lain tidak kira bangsa.t daripada asal keturunan yang satu iaitu daripada Adam a.T dalam kadar yang sama. . tempat dan warna kulit adalah mempunyai hak yang sama daripada segi kemanusiaan dan kebebasan. bersama pasangan hidupnya Siti Hawa.

sesungguhnya kami menciptakan kamu dan seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.” (Al-Hujarat : 13) . Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.“Wahai manusia. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.

 Hubungan manusia dengan manusia juga penting bagi menyempurnakan sendiri. kemuliaan kejadian manusia itu  Kesempurnaan masyarakat hanya dapat diwujudkan dengan adanya kerjasama. .  Kepentingan orang ramai hendaklah diutamakan daripada kepentingan diri sendiri. tolong-menolong dan perpaduan dengan cara penyelarasan undang-undang yang menentukan hak setiap masyarakat tidak dicerobohi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful