Ronna Nani Liza

 2) Hubungan Manusia dengan Manusia  3) Hubungan Manusia dengan Alam . Secara umumya matlamat utama tamadun Islam ialah untuk memartabatkan Islam sebagai Ad-Deen iaitu satu cara hidup yang lengkap dan komprehensif.  Manakala matlamat khusus tamadun Islam pula adalah untuk menjalinkan hubungan berikut:  1) Hubungan Manusia dgn Allah SWT .

 Manusia dijadikan oleh Allah s. tempat dan warna kulit adalah mempunyai hak yang sama daripada segi kemanusiaan dan kebebasan.T ialah mereka yang bertakwa kepada-Nya. bersama pasangan hidupnya Siti Hawa.s.  Tiap-tiap manusia wajib menganggap manusia yang lain tidak kira bangsa.T dalam kadar yang sama.t daripada asal keturunan yang satu iaitu daripada Adam a. .W.w.  Mereka yang paling mulia di sisi Allah S.  Setiap manusia diberikan penghormatan oleh Allah S.W.

“Wahai manusia.” (Al-Hujarat : 13) . Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. sesungguhnya kami menciptakan kamu dan seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.

kemuliaan kejadian manusia itu  Kesempurnaan masyarakat hanya dapat diwujudkan dengan adanya kerjasama. . Hubungan manusia dengan manusia juga penting bagi menyempurnakan sendiri.  Kepentingan orang ramai hendaklah diutamakan daripada kepentingan diri sendiri. tolong-menolong dan perpaduan dengan cara penyelarasan undang-undang yang menentukan hak setiap masyarakat tidak dicerobohi.