KTSP Perangkat AZ-ZAHRA disc8 Pembelajaran SMP/MTs

,

PERANGKAT PEMBELAJARAN PROGRAM TAHUNAN
Mata Pelajaran Satuan Pendidikan Kelas/Semester Nama Guru Sekolah : Pendidikan Agama Islam : SMP/MTs. : VII /1-2 : ..................................... : ......................................

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)

Program Tahunan Pendidikan Agama Islam Kls VII s/d IX Semester 1-2

39

KTSP Perangkat AZ-ZAHRA disc8 Pembelajaran SMP/MTs,

40

Program Tahunan Pendidikan Agama Islam Kls VII s/d IX Semester 1-2

4 Menampilkan perilaku sebagai cermin keyakinan akan sifat-sifat Allah Swt. 1... 2.. arti ayat-ayat alQuran tanda-tanda adanya Allah Swt • sifatsifat Allah Swt Menyebutkan arti ayat-ayat alQuran Program Tahunan Pendidikan Agama Islam Kls VII s/d IX Semester 1-2 41 .. Meningkatkan 2. Menerapkan hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah 1.KTSP Perangkat AZ-ZAHRA disc8 Pembelajaran SMP/MTs.3 Menerapkan bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah dalam bacaan surat-surat alQur’an dengan benar. Memahami Asmaul Husna 3...1 Menyebutkan arti ayatayat al-Quran yang berkaitan dengan 10 Asmaul Husna. 2.2 Menyebutkan arti ayatsifat-sifat-Nya ayat al-Quran yang berkaitan dengan sifatsifat Allah Swt. STANDAR KOM PETE SMT KOMPETENSI DASAR NSI MATERI P O AW K O K • hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” • hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah • suratsurat alQur’an dengan benar ayat-ayat alQuran KET 1 1. dengan sifat.1 Menjelaskan hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah 1. melalui pemahaman 2. 3.2 Membedakan hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah. 2.3 Menunjukkan tanda-tanda adanya Allah Swt..sifat Allah. PROGRAM TAHUNAN Sekolah :SMP Muhammadiyah 3 Ngawi Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam Kelas / Semester : VII ( 1 & 2 ) Tahun Pelajaran : 2012 / 2013 Target Nilai Prota : .1 Membaca ayat-ayat alkeimanan kepada Quran yang berkaitan Allah Swt..

5. sejarah Nabi Muhammad Saw. (Akhlak): 4. dan sabar. 5. ketentuanketentuan wudlu dan tayammum.KTSP Perangkat AZ-ZAHRA disc8 Pembelajaran SMP/MTs.2 Mempraktikkan shalat wajib. qana’ah. qana’ah.2 Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna. (Fiqih): 5. perilaku taat. dan sabar.2 Menjelaskan ketentuanketentuan mandi wajib. 8.1 Menjelaskan ketentuanketentuan shalat wajib. 7. Memahami tatacara shalat wajib 6. 5. (Fiqih): 7. perilaku tawadlu. 4. 3. taat.3 Menjelaskan perbedaan hadas dan najis. Memahami sejarah 42 Program Tahunan Pendidikan Agama Islam Kls VII s/d IX Semester 1-2 . dan sabar. Membiasakan perilaku terpuji Mengamalkan 4. (Fiqih): 6. (Tarikh dan Kebudayaan Islam): 8. pengertian shalat jama’ah dan munfarid (sendiri). taat.1 Menjelaskan ketentuanketentuan wudlu dan tayammum. taat.2 Menampilkan contohcontoh-contoh contoh perilaku tawadlu. 4.1 Menjelaskan sejarah Nabi Muhammad Saw.1 Menjelaskan pengertian pengertian tawadlu. ketentuanketentuan mandi wajib perbedaan hadas dan najis ketentuanketentuan shalat wajib shalat wajib. dan sabar. qana’ah. Memahami ketentuan-ketentuan thaharah (bersuci). qana’ah. dan sabar. sabar.1 Menjelaskan pengertian shalat jama’ah dan munfarid (sendiri). 7. qana’ah. qana’ah. dan tawadlu. Memahami tatacara shalat jama’ah dan munfarid (sendiri). 6.2 Mempraktikkan shalat shalat jama’ah jama’ah dan shalat munfarid dan shalat (sendiri). taat. munfarid (sendiri). tawadlu.3 Membiasakan perilaku tawadlu. taat.

untuk semua manusia dan bangsa • hukum bacaan 2 9. ulet. Meningkatkan keimanan kepada Malaikat (Akhlak): 11. tekun. (Fiqih): 12. misi Nabi Muhammad Saw.1 Menjelaskan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati.1 Menjelaskan ketentuanketentuan shalat Jum’at. • tugastugas Malaikat. • arti kerja keras. Nabi Muhammad Saw 8. • perilaku kerja keras. ulet. tekun. • Membe dakan hukum bacaan • hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati • arti beriman (Aqidah): 10. Menerapkan hukum bacaan nun mati/ tanwin dan mim mati. ulet. tekun. Memahami tatacara shalat Jum’at 12. ulet. tekun. dan teliti. 10. untuk semua manusia dan bangsa. Membiasakan perilaku terpuji 11.3 Menerapkan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati dalam bacaan surat-surat alQur’an dengan benar.2 Menjelaskan tugastugas Malaikat.3 Membiasakan perilaku kerja keras. dan teliti. ulet.KTSP Perangkat AZ-ZAHRA disc8 Pembelajaran SMP/MTs. dan teliti.1 Menjelaskan arti kerja keras. 11.2 Menjelaskan misi Nabi Muhammad Saw. dan teliti. 11. • ketentu anketentuan shalat Jum’at Program Tahunan Pendidikan Agama Islam Kls VII s/d IX Semester 1-2 43 . dan teliti • contoh perilaku kerja keras. 9. Jumlah (Al-Quran): 9. 9.2 Menampilkan contoh perilaku kerja keras.2 Membedakan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati. tekun. 10. tekun. ulet. dan teliti.1 Menjelaskan arti beriman kepada Malaikat.

... ...... Memahami tatacara shalat jama’ dan qashar 13...KTSP Perangkat AZ-ZAHRA disc8 Pembelajaran SMP/MTs... dan kemajuan masyarakat......... 14.. Jumlah • misi Nabi Muhammad Saw...2 Mempraktikkan shalat Jum’at....... membangun manusia mulia dan bermanfaat....... 12..1 Menjelaskan misi Nabi Muhammad Saw. ) ( ..... 20............ • misi Nabi Muhammad Saw.......... dan para sahabat Mengetahui.... Guru Mapel PAI...... pembawa kedamaian............. (Fiqih): 13... • shalat Jum’at.... sebagai rahmat bagi alam semesta... (Tarikh dan Kebudayaan Islam): 14.. 13..... • perjuan gan Nabi Muhammad Saw...2 Mempraktikkan shalat jama’ dan qashar. • shalat jama’ dan qasar. untuk menyempur-nakan akhlak....... ( ..... .... Memahami sejarah Nabi Muhammad Saw 14.... dan para sahabat dalam menghadapi masyarakat Makkah........3 Meneladani perjuangan Nabi Muhammad Saw. Kepala ......2 Menjelaskan misi Nabi Muhammad Saw.... . kesejahteraan..... 14..) 44 Program Tahunan Pendidikan Agama Islam Kls VII s/d IX Semester 1-2 . • shalat jama’ dan qasar....1 Menjelaskan shalat jama’ dan qasar...

.KTSP Perangkat AZ-ZAHRA disc8 Pembelajaran SMP/MTs................ KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) Program Tahunan Pendidikan Agama Islam Kls VII s/d IX Semester 1-2 45 ........... PERANGKAT PEMBELAJARAN PROGRAM TAHUNAN Mata Pelajaran Satuan Pendidikan Kelas/Semester Nama Guru Sekolah : Pendidikan Agama Islam : SMP/MTs..... : .................................. : VIII /1-2 : ...........

KTSP Perangkat AZ-ZAHRA disc8 Pembelajaran SMP/MTs. 46 Program Tahunan Pendidikan Agama Islam Kls VII s/d IX Semester 1-2 .

/ 20 ... Meningkatkan keimanan kepada kitab-kitab Allah  kitab-kitab Allah  mencintai alQuran sebagai Kitab Allah...1 Menjelaskan pengertian zuhud dan tawakal.....KTSP Perangkat AZ-ZAHRA disc8 Pembelajaran SMP/MTs. 2. (Akhlak): 3.  pengertian zuhud dan tawakal  contoh perilaku zuhud dan tawakal. MATERI KOMPETENSI DASA R Menjelaskan hukum bacaan qalqalah dan ra... 3.... : Pendidikan Agama Islam : VIII ( 1 & 2 ) : 20 .. Membiasakan perilaku terpuji 3.. Program Tahunan Pendidikan Agama Islam Kls VII s/d IX Semester 1-2 47 .  hukum bacaan qalqalah dan ra.. 1....2 Menerapkan hukum bacaan Qalqalah dan Ra dalam bacaan surat-surat al-Quran dengan benar..... 2... ALOKASI WAKTU KET SMT STANDAR KOM PETE NSI 1 (Al-Quran): 1. P O K O K  hukum bacaan qalqalah dan ra.  beriman kepada kitabkitab Allah. : .....3 Menampilkan sikap mencintai al-Quran sebagai Kitab Allah...2 Menyebutkan namanama kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para Rasul.1 Menjelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. PROGRAM TAHUNAN Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Tahun Pelajaran Target Nilai Prota : .2 Menampilkan contoh perilaku zuhud dan tawakal....... Menerapkan hukum bacaan qalqalah dan ra (Aqidah): 2.. 2...

(Fiqih): 5. ananiah. macam-macam sujud dan sujud tilawah. ghibah. sujud sahwi. 7. sujud sahwi. contoh perilaku ananiah.3 Membiasakan perilaku  perilaku zuhud dan tawakal dalam zuhud dan kehidupan sehari-hari. hasad. dan sujud tilawah  sujud syukur. dan kehidupan seharinamimah. hari. Memahami syukur. dan namimah. ananiah. 3. dan namimah. 4. dan sujud tilawah.2 Mempraktikkan puasa wajib. (Fiqih): 6. tawakal 4. ghadhab. sujud sahwi. dan sujud tilawah 7.1 Menjelaskan  ananiah.2 Menyebutkan contoh. hasad. namimah dalam ghibah. dan sujud sahwi. Mengenal tatacara sunnat rawatib. shalat sunnat 5. 4. puasa wajib 48 Program Tahunan Pendidikan Agama Islam Kls VII s/d IX Semester 1-2 .2 Menjelaskan tatacara sujud syukur.2 Mempraktikkan shalat sunnat rawatib. ghadhab. dan ghibah.1 Menjelaskan puasa wajib ketentuan puasa wajib. ghibah. Menghindari perilaku tercela  shalat sunnat rawatib  sujud syukur. dan sujud tilawah (Fiqih): 7. ghadhab. sujud tilawah. sujud sahwi. ghibah. ghadhab. hasad. ghibah.KTSP Perangkat AZ-ZAHRA disc8 Pembelajaran SMP/MTs.3 Mempraktikkan sujud  sujud syukur. pengertian ananiah.1 Menjelaskan ketentuan shalat 5. syukur. dan namimah. dan hasad. Memahami tatacara puasa 6. ghadhab.1 Menjelaskan pengertian sujud 6. hasad.  shalat sunnat rawatib (Akhlak): 4. hasad. 6. ghadhab. namimah.3 Menghindari perilaku  ananiah. sujud sahwi.

zakat fitrah dan zakat mal. 8. 7. zakat fitrah dan zakat mal. (Fiqih): 8. Syawal. 7. dan Arafah.1 Menceritakan sejarah Kebudayaan Islam): Nabi Muhammad Saw. 8. sejarah Nabi Muhammad Saw perjuangan Nabi Muhammad Saw. zakat fitrah dan zakat mal. Memahami zakat 8. Syawal. dan para sahabat di Madinah. Menerapkan hukum bacaaan Mad dan Waqaf puasa sunnah Senin-Kamis. 8.4 Mempraktikkan puasa sunnah Senin-Kamis.2 Membedakan antara zakat fitrah dan zakat mal. Syawal. dan Arafah. Jumlah (Al-Quran): 10.4 Mempraktikkan pelaksanaan zakat fitrah dan zakat mal (Tarikh dan 9. Memahami masyarakat melalui sejarah Nabi kegiatan ekonomi dan Muhammad Saw perdagangan.1 Menjelaskan hukum bacaan Mad dan Waqaf.3 Menjelaskan orang yang berhak menerima zakat fitrah dan zakat mal.3 Menjelaskan ketentuan puasa sunnah Senin-Kamis.2 Meneladani perjuangan Nabi Muhammad Saw.  contoh hukum bacaan Mad dan Waqaf Program Tahunan Pendidikan Agama Islam Kls VII s/d IX Semester 1-2 49 .1 Menjelaskan pengertian zakat fitrah dan zakat mal. 10. Syawal. dan Arafah zakat fitrah dan zakat mal.2 Menunjukkan contoh hukum bacaan Mad dan Waqaf dalam bacaan surat-surat al-  hukum bacaan Mad dan Waqaf. dan Arafah puasa sunnah Senin-Kamis. dan para sahabat 2 10.KTSP Perangkat AZ-ZAHRA disc8 Pembelajaran SMP/MTs. dalam membangun 9. 9.

keimanan kepada Rasul Allah 11.3 Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam kehidupan sehari-hari.1 Menjelaskan pengertian perilaku dendam dan munafik.2 Menyebutkan nama dan sifat-sifat Rasul Allah.   perilaku dendam dan munafik. dalam bacaan surat-surat Al-Quran. (Akhlak): 12.3 Menampilkan contoh adab makan dan minum. 12.1 Menjelaskan adab makan dan minum. 13.  sifat-sifat Rasulullah Saw  adab makan dan minum  contoh adab makan dan minum  contoh adab makan dan minum  perilaku dendam dan munafik  ciri-ciri pendendam dan munafik  pendendam dan munafik dalam kehidupan sehari-hari. Membiasakan perilakuterpuji 12. 12. (Akhlak): 13.KTSP Perangkat AZ-ZAHRA disc8 Pembelajaran SMP/MTs.2 Menampilkan contoh adab makan dan minum.1 Menjelaskan pengertian perilaku dendam dan munafik.2 Menjelaskan ciri-ciri pendendam dan munafik. 11. Meningkatkan kepada Rasul Allah. 10. 13. Menghindari perilaku tercela 13.3 Mempraktikkan  surat-surat bacaan Mad dan Waqaf Al-Quran. Quran. 50 Program Tahunan Pendidikan Agama Islam Kls VII s/d IX Semester 1-2 .1 Menjelaskan (Aqidah): pengertian beriman 11. 11.  beriman kepada Rasul Allah  nama dan sifat-sifat Rasul Allah. 13.3 Meneladani sifatsifat Rasulullah Saw.

... ( ........ . Memahami dimakan.... ..2 Menghindari  makanan tentang hewan makanan yang yang sebagai sumber bersumber dari bersumber bahan makanan binatang yang dari binatang diharamkan.. yang diharamkan......... Guru Mapel PAI.1 Menceritakan sejarah  sejarah Kebudayaan Islam): pertumbuhan ilmu pertumbuhan pengetahuan Islam 15...2 Menyebutkan tokoh  tokoh ilmuwan Muslim dan ilmuwan perannya sampai masa Muslim daulah Abbasiyah.......... hukum Islam 14...... Memahami ilmu sampai masa sejarah dakwah pengetahuan Abbasiyah.........KTSP Perangkat AZ-ZAHRA disc8 Pembelajaran SMP/MTs............. ) ( ..... Jumlah Mengetahui... (Taarikh dan 15. halal dan (Fiqih): haram 14.) Program Tahunan Pendidikan Agama Islam Kls VII s/d IX Semester 1-2 51 . Islam Islam 15.......... 20... ...... Kepala .1 Menjelaskan jenis jenis-jenis jenis hewan yang halal hewan yang dan haram dimakan........................................... 14.............

52 Program Tahunan Pendidikan Agama Islam Kls VII s/d IX Semester 1-2 .KTSP Perangkat AZ-ZAHRA disc8 Pembelajaran SMP/MTs.

............................ : .KTSP Perangkat AZ-ZAHRA disc8 Pembelajaran SMP/MTs....... PERANGKAT PEMBELAJARAN PROGRAM TAHUNAN Mata Pelajaran Satuan Pendidikan Kelas/Semester Nama Guru Sekolah : Pendidikan Agama Islam (PAI) : SMP/MTs...... KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) Program Tahunan Pendidikan Agama Islam Kls VII s/d IX Semester 1-2 53 .............................. : IX /1-2 : ......

54 Program Tahunan Pendidikan Agama Islam Kls VII s/d IX Semester 1-2 .KTSP Perangkat AZ-ZAHRA disc8 Pembelajaran SMP/MTs.

Meningkatkan keimanan kepada hari akhir 3. at-Tin  QS. 3... (Aqidah): 3.1 Membaca QS. at-Tin Quran surat Tin.... Memahami ajaran alHadits tentang menuntut ilmu tentang menuntut ilmu... 2.. Memahami ajaran al1.... : Pendidikan Agama Islam : IX ( 1 & 2 ) : 20 ..  al-Hadits  QS. SMT MATERI POKOK ALOKASI WAKTU KET 1 (Al-Quran dan 1.. QS. at-Tin 2.... 2.2 Menyebutkan arti QS.... 1.2 Membaca al-Hadits  al-Hadits  makna menuntut ilmu seperti dalam al-Hadits. at-Tin. at.. : .. 1. Program Tahunan Pendidikan Agama Islam Kls VII s/d IX Semester 1-2 55 ..  beriman kepada hari akhir  ayat al-Quran yang berkaitan dengan hari akhir.3 Menjelaskan makna QS......... at-Tin...2 Menyebutkan arti alHadits tentang menuntut ilmu.KTSP Perangkat AZ-ZAHRA disc8 Pembelajaran SMP/MTs...3 Menjelaskan makna menuntut ilmu seperti dalam al-Hadits..1 Menjelaskan pengertian beriman kepada hari akhir. / 20 ..... at-Tin Al-Hadits): dengan tartil.2 Menyebutkan ayat alQuran yang berkaitan dengan hari akhir. PROGRAM TAHUNAN Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Tahun Pelajaran Target Nilai Prota STANDAR K O M P E KOMPETENSI DASAR T E N S I : . (Al-Quran dan Al-Hadits): 2..

(Fiqih): 5.1 Menceritakan sejarah Kebudayaa masuknya Islam di n Islam): Nusantara melalui perdagangan. 5.KTSP Perangkat AZ-ZAHRA disc8 Pembelajaran SMP/MTs. dan 7. an hewan 5.  sejarah masuknya Islam  kerajaan Islam 56 Program Tahunan Pendidikan Agama Islam Kls VII s/d IX Semester 1-2 .aqiqah dan qurban.3 Memperagakan cara penyembelihan hewan aqiqah dan qurban.1 Menyebutkan pengertian  ibadah haji dan dan ketentuan haji dan umrah.3 Menceritakan proses kejadian kiamat sughra dan kubra seperti terkandung dalam alQuran dan al-Hadits. 4. tentang haji dan umrah 6. (Tarikh dan 7.2 Memperagakan  ibadah haji dan pelaksanaan ibadah haji dan umrah.2 Menampilkan contoh perilaku qana'ah dan tasamuh. Membiasakan perilaku terpuji 4. sosial. 4.1 Menjelaskan pengertian qana'ah dan tasamuh.3 Membiasakan perilaku qana'ah dan tasamuh dalam kehidupan seharihari.  3. 6. umrah.  proses kejadian kiamat sughra dan kubra  pengertian qana'ah dan tasamuh  perilaku qana'ah dan tasamuh  perilaku qana'ah dan tasamuh  tatacara penyembelihan hewan  aqiqah dan qurban  hewan aqiqah dan qurban.  (Fiqih): 6. Memahami hukum Islam umrah.2 Menceritakan beberapa kerajaan Islam di Jawa. Memahami pengajaran.1 Menjelaskan tatacara penyembelihan hewan. Memahami hukum Islam tentang 5. (Akhlak): 4.2 Menjelaskan ketentuan penyembelih. perkemban gan Islam di Nusantara 7.

2 Menyebutkan arti QS. qadha dan qadar. 9. 18 takabur Program Tahunan Pendidikan Agama Islam Kls VII s/d IX Semester 1-2 57 .arti QS. 8. Sumatera. (Aqidah): 10.1 Menyebutkan pengertian takabur. n keimanan 10. al-Insyirah dengan Al-Hadits): al-Insyirah dengan tartil tartil dan benar.1 Menyebutkan ciri-ciri beriman kepada qadha dan 10. (Al-Quran dan Al-Hadits): 9. al. 14 15 beriman kepada qadha dan qadar. QS.2 Menjelaskan hubungan kepada antara qadha dan qadar.1 Menampilkan bacaan QS. 16 contoh-contoh qadha dan qadar 17 ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan qadha dan qadar. Insyirah. qadha dan qadar 10. 8. (Akhlak): 11. al-Insyirah. 13 arti al-Hadits tentang kebersihan. Memahami al 12 Qur’an surat al-Insyirah 8.3 Mempraktikkan perilaku dalam bekerja dan selalu berserah diri kepada Allah seperti dalam QS. alInsyirah. Jumlah 2 (Al-Quran dan 8.3 Menampilkan perilaku bersih seperti dalam alHadits.4 Menyebutkan ayatayat al-Quran yang berkaitan dengan qadha dan qadar. 10.2 Menyebutkan arti alHadits tentang kebersihan.KTSP Perangkat AZ-ZAHRA disc8 Pembelajaran SMP/MTs. Memahami ajaran alHadits tentang kebersihan 9. perilaku dalam bekerja dan selalu berserah diri kepada Allah Hadits tentang kebersihan.3 Menyebutkan contohcontoh qadha dan qadar dalam kehidupan seharihari. perilaku bersih seperti dalam al-Hadits. dan Sulawesi. Meningkatka qadar. 9. dan benar.1 Membaca al-Hadits tentang kebersihan.

11.... Guru Mapel PAI...... Menghindari perilaku tercela 11........ ..1 Menceritakan seni Kebudayaan budaya lokal sebagai Islam): bagian dari tradisi Islam.2 Menyebutkan contoh shalat sunnah berjama’ah dan munfarid. 11.... (Tarikh dan 13..... Memahami shalat sunnah berjama’ah tatacara dan munfarid.. ...... ....1 Menyebutkan pengertian dan ketentuan 12.... ( ..3 Menghindari perilaku takabur dalam kehidupan sehari-hari......... Memahami sejarah 13........ 20.... Kepala ... 13.2 Memberikan apresiasi tradisi Islam terhadap tradisi dan Nusantara upacara adat kesukuan Nusantara.3 Mempraktikkan shalat 23 shalat sunnah sunnah berjama’ah dan berjama’ah dan munfarid dalam kehidupan munfarid sehari-hari.............) 58 Program Tahunan Pendidikan Agama Islam Kls VII s/d IX Semester 1-2 ...KTSP Perangkat AZ-ZAHRA disc8 Pembelajaran SMP/MTs...... 21 shalat sunnah berjama’ah dan munfarid 22 shalat sunnah berjama’ah dan munfarid 12............. 19 perilaku takabur 20 perilaku takabur (Fiqih): 12........................... Jumlah 24 seni budaya lokal 25 apresiasi terhadap tradisi Mengetahui........ berbagai shalat sunnah 12.. ) ( ..........2 Menyebutkan contohcontoh perilaku takabur......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful