Borang Kaji Selidik Projek Pembinaan Laman Web Sumber Pendidikan Moral

Assalamualaikum/Salam sejahtera,  Soal selidik ini dibentuk untuk mendapatkan maklumbalas tentang laman web yang dibangunkan sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral di Malaysia.  Diharapkan anda menjawab semua soalan dengan ikhlas bagi membantu kumpulan penyelidik untuk memperbaiki mutu laman web ini untuk manfaat semua.  Segala maklumbalas yang diberikan akan diRAHSIAKAN.  Kerjasama anda melengkapkan soal selidik iniadalah amat dihargai.

Bahagian I: Latar Belakang Bagi setiap item, sila tandakan (x) atau isi tempat kosong pada ruangan yang berkaitan. 1. Jantina: 2. Umur: 3. Jawatan: [ [ [ [ ] Pelajar Ijazah Dasar (sila terus menjawab Bahagian II soal selidik ini) ] Pelajar Pasca Ijazah ] Guru Sekolah ] Pegawai Pendidikan di Jabatan/Kementerian Pelajaran [ ] Lelaki [ ] Perempuan

__________ tahun

3a. Kelayakan Akademik: [ [ [ ] Sarjana Muda (sila nyatakan) __________________________ ] Sarjana (sila nyatakan) _______________________________ ] Kedoktoran (sila nyatakan) ____________________________

3b. Kelayakan Perguruan/Pendidikan: [ [ [ [ ] Sijil (sila nyatakan) __________________________________ ] Diploma (sila nyatakan) ______________________________ ] Sarjana Muda (sila nyatakan) __________________________ ] Lain (sila nyatakan) _________________________________

4. Pengkhususan Mata pelajaran: [ [ ] Kaedah Pertama (sila nyatakan) ________________________ ] Kaedah Kedua (sila nyatakan) ________________________

1

Tingkatan anda pernah mengajar Pendidikan Moral: [ [ [ 11. 6. 2. Tingkatan anda mengajar Pendidikan Moral sekarang: [ ] Tingkatan 1 [ ] Tingkatan 4 [ ] Tingkatan 2 [ ] Tingkatan 5 [ ] Tingkatan 3 10b. 4. Terengganu 14. Negeri tempat berkhidmat (sila rujuk kod negeri): [ 1. Pengalaman mengajar: __________ tahun 6. 3. 7.Wil. Matapelajaran utama yang diajar di sekolah sekarang: [ [ [ [ 9 ] Bahasa Melayu ] Bahasa Inggeris ] Matematik ] Pendidikan Islam [ [ [ [ ] Sejarah ] Sains ] Biologi ] Kimia [ ] Fizik Lain-lain : Pengalaman mengajar Pendidikan Moral: ______________ tahun 10a. Anggaran tahap kecekapan pelajar menggunakan Bahasa Melayu di dalam kelas Pendidikan Moral: [ ] Mahir [ ] Sederhana mahir [ ] Kurang mahir [ ] Pelbagai 2 . Selangor 13. Sabah 11. Perlis 9. 5. Kategori sekolah tempat berkhidmat: [ ] Bandar [ ] Pinggir Bandar [ ] Luar Bandar 8. Johor Kedah Kelantan Melaka Negeri Sembilan Pahang Perak ] KOD NEGERI 7.5.Persekutuan 8. Pulau Punang 10. Sarawak 12. ] Tingkatan 1 ] Tingkatan 2 ] Tingkatan 3 [ [ ] Tingkatan 4 ] Tingkatan 5 Anggaran tahap pencapaian pelajar di dalam kelas anda mengajar Pendidikan Moral: [ ] Cemerlang [ ] Sederhana [ ] Kurang baik [ ] Pelbagai 12.

12 Latar belakang yang digunakan adalah menarik. 13 Grafik yang digunakan membuatkan laman web ini kelihatan menarik. 1 1 1 1 1 1 2 3 4 Sutuju 5 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 (B) Interaktiviti 7 8 9 Enjin pencari (search engine) di dalam laman ini berfungsi dengan baik. Apabila diklik.Bahagian II: Bentuk Laman Web Sumber Pendidikan Moral Bagi setiap item. Pautan ke laman utama (main page) dari laman-laman tambahan memudahkan anda mengendalikan laman web ini. Opsyen yang ada memudahkan proses navigasi anda. 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 10 Elemen-elemen di dalam laman web ini sangat interaktif. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 3 . Paparan penuh di dalam laman web ini membolehkan anda melihat kandungannya dengan mudah. sila bulatkan untuk menyatakan pendapat anda mengikut skala yang diberikan. Apabila diklik. kebanyakan pautan yang diberikan untuk ke laman web lain berfungsi dengan baik. Menu navigasi membantu anda menggunakan laman web dengan mudah. setujuSangat tidak Sangat setuju Tidak setuju Tidak pasti No Perkara 1 (A) Mesra Pengguna 1 2 3 4 5 6 Laman web ini membolehkan anda mula menggunakan kandungannya dengan mudah. Fail boleh dimuat turun dengan mudah. opsyen yang berkaitan di menu akan berfungsi seperti yang diharapkan. (C) Rekabentuk Saiz tulisan yang digunakan membuatkan laman web ini 11 kelihatan menarik.

Pedagogi d. Pedagogi d.setujuSangat tidak No Perkara 1 14 Warna-warna yang digunakan adalah menarik. Rujukan 18 Informasi yang diberikan di bahagian tersebut disampaikan dengan jelas. Kurikulum b. 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 16 Skrol antara halaman dalam laman adalah mudah Bahagian III: Kandungan Laman Web Sumber Pendidikan Moral Bagi setiap item. Perkara 1 (D) Kegunaan 17 Informasi yang diberikan di bahagian tersebut adalah berguna bagi guru-guru matapelajaran Pendidikan Moral: a. setujuSangat tidak Sangat setuju Tidak setuju Tidak pasti No . 15 Stail yang digunakan dari laman ke laman membuatkan laman web ini menarik. Kurikulum b. Penilaian e. Kandungan Akademik c. sila bulatkan untuk menyatakan pendapat anda mengikut skala yang diberikan. Bahan Sumber 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 Setuju 5 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 Sangat setuju Tidak setuju Tidak pasti Sutuju . Penilaian e. Kandungan Akademik c. a. Bahan Sumber f.

f. Rujukan 1 2 3 4 5 5 .

Bahasa yang digunakan di dalam laman web ini adalah jelas. Penilaian e. 1 2 2 3 3 4 4 5 5 20 1 2 3 4 5 21 1 2 3 4 5 (E) Kesesuaian 22 Informasi yang diberikan di bahagaian tersebut amat mudah difahami. Arahan yang diberikan di dalam laman web ini mudah diikuti. Kurikulum b. a. Pedagogi d. Bahan Sumber f. Kandungan Akademik c. Pautan-pautan yang disediakan dapat membantu guru-guru matapelajaran Pendidikan Moral serta pelajar-pelajar di IPT. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 24 1 2 3 4 5 25 26 27 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 Sangat setuju Tidak setuju Tidak pasti Sutuju . Rujukan 23 Informasi yang diberikan melalui laman web ini sesuai untuk kegunaan guru-guru matapelajaran Pendidikan Moral. Bahasa yang digunakan di dalam laman web ini mudah difahami.setujuSangat tidak No Perkara 1 19 Informasi yang diberikan boleh membantu guru matapelajaran Pendidikan Moral dalam proses pengajaran dan mempelajaran Informasi yang diberikan boleh membantu pelajar-pelajar di IPT dalam subjek-subjek berkaitan Pendidikan Moral. Informasi yang diberikan melalui laman web ini sesuai untuk kegunaan pelajar-pelajar di IPT yang mengambil kursus berkaitan Pendidikan Moral.

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ~~~ TERIMA KASIH~~~ 7 . Laman web ini sangat mesra pengguna. Laman web ini sangat inovatif dan memberikan idea-idea baru kepada guru-guru matapelajaran Pandidikan Moral. Perkara 1 28 29 30 31 32 33 Laman web ini amat menarik untuk guru-guru matapelajaran Pendidikan Moral dan pelajar-pelajar di IPT. Laman web ini memberi informasi yang berguna. Laman web ini menyediakan bahan yang sesuai untuk kegunaan pelajar-pelajar di IPT. Berikan cadangan anda untuk menambahbaik dan menjadikan laman web ini lebih berkesan penggunaannya. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 Setuju 5 5 5 5 5 5 5 34 1 2 3 4 5 35 36 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 37. Laman web ini menyediakan bahan yang sesuai untuk kegunaan guru-guru matapelajaran Pendidikan Moral.Bahagian IV: Keseluruhan Laman Web Sumber Pendidikan Moral Bagi setiap item. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 38. sila bulatkan untuk menyatakan pendapat anda mengikut skala yang diberikan. setujuSangat tidak Sangat setuju Tidak setuju Tidak pasti No . Laman web ini mudah dikendalikan. Laman web ini sangat inovatif dan memberikan idea-idea baru kepada pelajar-pelajar di IPT. Adakah anda berpuas hati dengan penyampaian keseluruhan laman web ini? Nyatakan alasan anda. Laman web ini memberikan pautan-pautan yang sesuai dan berguna.

Sila emel jawapan soal selidik anda kepada: changlh@um.edu.my 8 .