Borang Kaji Selidik Projek Pembinaan Laman Web Sumber Pendidikan Moral

Assalamualaikum/Salam sejahtera,  Soal selidik ini dibentuk untuk mendapatkan maklumbalas tentang laman web yang dibangunkan sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral di Malaysia.  Diharapkan anda menjawab semua soalan dengan ikhlas bagi membantu kumpulan penyelidik untuk memperbaiki mutu laman web ini untuk manfaat semua.  Segala maklumbalas yang diberikan akan diRAHSIAKAN.  Kerjasama anda melengkapkan soal selidik iniadalah amat dihargai.

Bahagian I: Latar Belakang Bagi setiap item, sila tandakan (x) atau isi tempat kosong pada ruangan yang berkaitan. 1. Jantina: 2. Umur: 3. Jawatan: [ [ [ [ ] Pelajar Ijazah Dasar (sila terus menjawab Bahagian II soal selidik ini) ] Pelajar Pasca Ijazah ] Guru Sekolah ] Pegawai Pendidikan di Jabatan/Kementerian Pelajaran [ ] Lelaki [ ] Perempuan

__________ tahun

3a. Kelayakan Akademik: [ [ [ ] Sarjana Muda (sila nyatakan) __________________________ ] Sarjana (sila nyatakan) _______________________________ ] Kedoktoran (sila nyatakan) ____________________________

3b. Kelayakan Perguruan/Pendidikan: [ [ [ [ ] Sijil (sila nyatakan) __________________________________ ] Diploma (sila nyatakan) ______________________________ ] Sarjana Muda (sila nyatakan) __________________________ ] Lain (sila nyatakan) _________________________________

4. Pengkhususan Mata pelajaran: [ [ ] Kaedah Pertama (sila nyatakan) ________________________ ] Kaedah Kedua (sila nyatakan) ________________________

1

Johor Kedah Kelantan Melaka Negeri Sembilan Pahang Perak ] KOD NEGERI 7. Pengalaman mengajar: __________ tahun 6. 7. 3. Sabah 11. Sarawak 12. ] Tingkatan 1 ] Tingkatan 2 ] Tingkatan 3 [ [ ] Tingkatan 4 ] Tingkatan 5 Anggaran tahap pencapaian pelajar di dalam kelas anda mengajar Pendidikan Moral: [ ] Cemerlang [ ] Sederhana [ ] Kurang baik [ ] Pelbagai 12. Tingkatan anda pernah mengajar Pendidikan Moral: [ [ [ 11. Tingkatan anda mengajar Pendidikan Moral sekarang: [ ] Tingkatan 1 [ ] Tingkatan 4 [ ] Tingkatan 2 [ ] Tingkatan 5 [ ] Tingkatan 3 10b. Perlis 9. Selangor 13.5. 5. Terengganu 14. Matapelajaran utama yang diajar di sekolah sekarang: [ [ [ [ 9 ] Bahasa Melayu ] Bahasa Inggeris ] Matematik ] Pendidikan Islam [ [ [ [ ] Sejarah ] Sains ] Biologi ] Kimia [ ] Fizik Lain-lain : Pengalaman mengajar Pendidikan Moral: ______________ tahun 10a.Wil. 4. 2. Pulau Punang 10.Persekutuan 8. 6. Negeri tempat berkhidmat (sila rujuk kod negeri): [ 1. Anggaran tahap kecekapan pelajar menggunakan Bahasa Melayu di dalam kelas Pendidikan Moral: [ ] Mahir [ ] Sederhana mahir [ ] Kurang mahir [ ] Pelbagai 2 . Kategori sekolah tempat berkhidmat: [ ] Bandar [ ] Pinggir Bandar [ ] Luar Bandar 8.

12 Latar belakang yang digunakan adalah menarik. 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 10 Elemen-elemen di dalam laman web ini sangat interaktif. kebanyakan pautan yang diberikan untuk ke laman web lain berfungsi dengan baik. setujuSangat tidak Sangat setuju Tidak setuju Tidak pasti No Perkara 1 (A) Mesra Pengguna 1 2 3 4 5 6 Laman web ini membolehkan anda mula menggunakan kandungannya dengan mudah. Pautan ke laman utama (main page) dari laman-laman tambahan memudahkan anda mengendalikan laman web ini. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 3 . Menu navigasi membantu anda menggunakan laman web dengan mudah. Apabila diklik.Bahagian II: Bentuk Laman Web Sumber Pendidikan Moral Bagi setiap item. Paparan penuh di dalam laman web ini membolehkan anda melihat kandungannya dengan mudah. (C) Rekabentuk Saiz tulisan yang digunakan membuatkan laman web ini 11 kelihatan menarik. Apabila diklik. 1 1 1 1 1 1 2 3 4 Sutuju 5 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 (B) Interaktiviti 7 8 9 Enjin pencari (search engine) di dalam laman ini berfungsi dengan baik. 13 Grafik yang digunakan membuatkan laman web ini kelihatan menarik. Fail boleh dimuat turun dengan mudah. Opsyen yang ada memudahkan proses navigasi anda. opsyen yang berkaitan di menu akan berfungsi seperti yang diharapkan. sila bulatkan untuk menyatakan pendapat anda mengikut skala yang diberikan.

Bahan Sumber f. Pedagogi d. Kandungan Akademik c. Kandungan Akademik c. setujuSangat tidak Sangat setuju Tidak setuju Tidak pasti No . Perkara 1 (D) Kegunaan 17 Informasi yang diberikan di bahagian tersebut adalah berguna bagi guru-guru matapelajaran Pendidikan Moral: a. a. 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 16 Skrol antara halaman dalam laman adalah mudah Bahagian III: Kandungan Laman Web Sumber Pendidikan Moral Bagi setiap item. Pedagogi d. Rujukan 18 Informasi yang diberikan di bahagian tersebut disampaikan dengan jelas. Kurikulum b.setujuSangat tidak No Perkara 1 14 Warna-warna yang digunakan adalah menarik. Penilaian e. Bahan Sumber 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 Setuju 5 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 Sangat setuju Tidak setuju Tidak pasti Sutuju . Penilaian e. Kurikulum b. sila bulatkan untuk menyatakan pendapat anda mengikut skala yang diberikan. 15 Stail yang digunakan dari laman ke laman membuatkan laman web ini menarik.

Rujukan 1 2 3 4 5 5 .f.

Pedagogi d. Pautan-pautan yang disediakan dapat membantu guru-guru matapelajaran Pendidikan Moral serta pelajar-pelajar di IPT. 1 2 2 3 3 4 4 5 5 20 1 2 3 4 5 21 1 2 3 4 5 (E) Kesesuaian 22 Informasi yang diberikan di bahagaian tersebut amat mudah difahami. Kurikulum b. Bahasa yang digunakan di dalam laman web ini adalah jelas. Penilaian e. Rujukan 23 Informasi yang diberikan melalui laman web ini sesuai untuk kegunaan guru-guru matapelajaran Pendidikan Moral. Kandungan Akademik c.setujuSangat tidak No Perkara 1 19 Informasi yang diberikan boleh membantu guru matapelajaran Pendidikan Moral dalam proses pengajaran dan mempelajaran Informasi yang diberikan boleh membantu pelajar-pelajar di IPT dalam subjek-subjek berkaitan Pendidikan Moral. a. Bahasa yang digunakan di dalam laman web ini mudah difahami. Informasi yang diberikan melalui laman web ini sesuai untuk kegunaan pelajar-pelajar di IPT yang mengambil kursus berkaitan Pendidikan Moral. Arahan yang diberikan di dalam laman web ini mudah diikuti. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 24 1 2 3 4 5 25 26 27 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 Sangat setuju Tidak setuju Tidak pasti Sutuju . Bahan Sumber f.

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 38. Laman web ini mudah dikendalikan. Laman web ini sangat mesra pengguna.Bahagian IV: Keseluruhan Laman Web Sumber Pendidikan Moral Bagi setiap item. Laman web ini menyediakan bahan yang sesuai untuk kegunaan pelajar-pelajar di IPT. sila bulatkan untuk menyatakan pendapat anda mengikut skala yang diberikan. Laman web ini sangat inovatif dan memberikan idea-idea baru kepada pelajar-pelajar di IPT. Adakah anda berpuas hati dengan penyampaian keseluruhan laman web ini? Nyatakan alasan anda. Laman web ini menyediakan bahan yang sesuai untuk kegunaan guru-guru matapelajaran Pendidikan Moral. Laman web ini memberikan pautan-pautan yang sesuai dan berguna. Laman web ini memberi informasi yang berguna. setujuSangat tidak Sangat setuju Tidak setuju Tidak pasti No . Berikan cadangan anda untuk menambahbaik dan menjadikan laman web ini lebih berkesan penggunaannya. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 Setuju 5 5 5 5 5 5 5 34 1 2 3 4 5 35 36 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 37. Laman web ini sangat inovatif dan memberikan idea-idea baru kepada guru-guru matapelajaran Pandidikan Moral. Perkara 1 28 29 30 31 32 33 Laman web ini amat menarik untuk guru-guru matapelajaran Pendidikan Moral dan pelajar-pelajar di IPT. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ~~~ TERIMA KASIH~~~ 7 .

Sila emel jawapan soal selidik anda kepada: changlh@um.my 8 .edu.