Borang Kaji Selidik

Borang Kaji Selidik Projek Pembinaan Laman Web Sumber Pendidikan Moral

Assalamualaikum/Salam sejahtera,  Soal selidik ini dibentuk untuk mendapatkan maklumbalas tentang laman web yang dibangunkan sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral di Malaysia.  Diharapkan anda menjawab semua soalan dengan ikhlas bagi membantu kumpulan penyelidik untuk memperbaiki mutu laman web ini untuk manfaat semua.  Segala maklumbalas yang diberikan akan diRAHSIAKAN.  Kerjasama anda melengkapkan soal selidik iniadalah amat dihargai.

Bahagian I: Latar Belakang Bagi setiap item, sila tandakan (x) atau isi tempat kosong pada ruangan yang berkaitan. 1. Jantina: 2. Umur: 3. Jawatan: [ [ [ [ ] Pelajar Ijazah Dasar (sila terus menjawab Bahagian II soal selidik ini) ] Pelajar Pasca Ijazah ] Guru Sekolah ] Pegawai Pendidikan di Jabatan/Kementerian Pelajaran [ ] Lelaki [ ] Perempuan

__________ tahun

3a. Kelayakan Akademik: [ [ [ ] Sarjana Muda (sila nyatakan) __________________________ ] Sarjana (sila nyatakan) _______________________________ ] Kedoktoran (sila nyatakan) ____________________________

3b. Kelayakan Perguruan/Pendidikan: [ [ [ [ ] Sijil (sila nyatakan) __________________________________ ] Diploma (sila nyatakan) ______________________________ ] Sarjana Muda (sila nyatakan) __________________________ ] Lain (sila nyatakan) _________________________________

4. Pengkhususan Mata pelajaran: [ [ ] Kaedah Pertama (sila nyatakan) ________________________ ] Kaedah Kedua (sila nyatakan) ________________________

1

Terengganu 14. Pulau Punang 10.Persekutuan 8. Sarawak 12. Selangor 13. Perlis 9. 7. 2. Kategori sekolah tempat berkhidmat: [ ] Bandar [ ] Pinggir Bandar [ ] Luar Bandar 8. Anggaran tahap kecekapan pelajar menggunakan Bahasa Melayu di dalam kelas Pendidikan Moral: [ ] Mahir [ ] Sederhana mahir [ ] Kurang mahir [ ] Pelbagai 2 . 6.5. 4. Pengalaman mengajar: __________ tahun 6. Tingkatan anda mengajar Pendidikan Moral sekarang: [ ] Tingkatan 1 [ ] Tingkatan 4 [ ] Tingkatan 2 [ ] Tingkatan 5 [ ] Tingkatan 3 10b. 3. Johor Kedah Kelantan Melaka Negeri Sembilan Pahang Perak ] KOD NEGERI 7. Matapelajaran utama yang diajar di sekolah sekarang: [ [ [ [ 9 ] Bahasa Melayu ] Bahasa Inggeris ] Matematik ] Pendidikan Islam [ [ [ [ ] Sejarah ] Sains ] Biologi ] Kimia [ ] Fizik Lain-lain : Pengalaman mengajar Pendidikan Moral: ______________ tahun 10a. 5. Sabah 11.Wil. ] Tingkatan 1 ] Tingkatan 2 ] Tingkatan 3 [ [ ] Tingkatan 4 ] Tingkatan 5 Anggaran tahap pencapaian pelajar di dalam kelas anda mengajar Pendidikan Moral: [ ] Cemerlang [ ] Sederhana [ ] Kurang baik [ ] Pelbagai 12. Negeri tempat berkhidmat (sila rujuk kod negeri): [ 1. Tingkatan anda pernah mengajar Pendidikan Moral: [ [ [ 11.

Fail boleh dimuat turun dengan mudah. Menu navigasi membantu anda menggunakan laman web dengan mudah. Pautan ke laman utama (main page) dari laman-laman tambahan memudahkan anda mengendalikan laman web ini. (C) Rekabentuk Saiz tulisan yang digunakan membuatkan laman web ini 11 kelihatan menarik. 12 Latar belakang yang digunakan adalah menarik. Paparan penuh di dalam laman web ini membolehkan anda melihat kandungannya dengan mudah.Bahagian II: Bentuk Laman Web Sumber Pendidikan Moral Bagi setiap item. kebanyakan pautan yang diberikan untuk ke laman web lain berfungsi dengan baik. Apabila diklik. setujuSangat tidak Sangat setuju Tidak setuju Tidak pasti No Perkara 1 (A) Mesra Pengguna 1 2 3 4 5 6 Laman web ini membolehkan anda mula menggunakan kandungannya dengan mudah. opsyen yang berkaitan di menu akan berfungsi seperti yang diharapkan. Apabila diklik. Opsyen yang ada memudahkan proses navigasi anda. 1 1 1 1 1 1 2 3 4 Sutuju 5 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 (B) Interaktiviti 7 8 9 Enjin pencari (search engine) di dalam laman ini berfungsi dengan baik. 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 10 Elemen-elemen di dalam laman web ini sangat interaktif. 13 Grafik yang digunakan membuatkan laman web ini kelihatan menarik. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 3 . sila bulatkan untuk menyatakan pendapat anda mengikut skala yang diberikan.

Pedagogi d. Kandungan Akademik c. Pedagogi d. Penilaian e. 15 Stail yang digunakan dari laman ke laman membuatkan laman web ini menarik. Kandungan Akademik c. 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 16 Skrol antara halaman dalam laman adalah mudah Bahagian III: Kandungan Laman Web Sumber Pendidikan Moral Bagi setiap item. Rujukan 18 Informasi yang diberikan di bahagian tersebut disampaikan dengan jelas. sila bulatkan untuk menyatakan pendapat anda mengikut skala yang diberikan. Bahan Sumber 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 Setuju 5 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 Sangat setuju Tidak setuju Tidak pasti Sutuju . Kurikulum b. Penilaian e. setujuSangat tidak Sangat setuju Tidak setuju Tidak pasti No . Perkara 1 (D) Kegunaan 17 Informasi yang diberikan di bahagian tersebut adalah berguna bagi guru-guru matapelajaran Pendidikan Moral: a. Bahan Sumber f.setujuSangat tidak No Perkara 1 14 Warna-warna yang digunakan adalah menarik. Kurikulum b. a.

f. Rujukan 1 2 3 4 5 5 .

Penilaian e. a. Bahasa yang digunakan di dalam laman web ini adalah jelas. Bahan Sumber f. Arahan yang diberikan di dalam laman web ini mudah diikuti.setujuSangat tidak No Perkara 1 19 Informasi yang diberikan boleh membantu guru matapelajaran Pendidikan Moral dalam proses pengajaran dan mempelajaran Informasi yang diberikan boleh membantu pelajar-pelajar di IPT dalam subjek-subjek berkaitan Pendidikan Moral. Kandungan Akademik c. Kurikulum b. Rujukan 23 Informasi yang diberikan melalui laman web ini sesuai untuk kegunaan guru-guru matapelajaran Pendidikan Moral. Pedagogi d. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 24 1 2 3 4 5 25 26 27 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 Sangat setuju Tidak setuju Tidak pasti Sutuju . Pautan-pautan yang disediakan dapat membantu guru-guru matapelajaran Pendidikan Moral serta pelajar-pelajar di IPT. Informasi yang diberikan melalui laman web ini sesuai untuk kegunaan pelajar-pelajar di IPT yang mengambil kursus berkaitan Pendidikan Moral. Bahasa yang digunakan di dalam laman web ini mudah difahami. 1 2 2 3 3 4 4 5 5 20 1 2 3 4 5 21 1 2 3 4 5 (E) Kesesuaian 22 Informasi yang diberikan di bahagaian tersebut amat mudah difahami.

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ~~~ TERIMA KASIH~~~ 7 . Laman web ini mudah dikendalikan. Laman web ini menyediakan bahan yang sesuai untuk kegunaan pelajar-pelajar di IPT. Laman web ini memberi informasi yang berguna.Bahagian IV: Keseluruhan Laman Web Sumber Pendidikan Moral Bagi setiap item. Laman web ini sangat inovatif dan memberikan idea-idea baru kepada pelajar-pelajar di IPT. setujuSangat tidak Sangat setuju Tidak setuju Tidak pasti No . Laman web ini menyediakan bahan yang sesuai untuk kegunaan guru-guru matapelajaran Pendidikan Moral. Laman web ini memberikan pautan-pautan yang sesuai dan berguna. Laman web ini sangat mesra pengguna. Perkara 1 28 29 30 31 32 33 Laman web ini amat menarik untuk guru-guru matapelajaran Pendidikan Moral dan pelajar-pelajar di IPT. Laman web ini sangat inovatif dan memberikan idea-idea baru kepada guru-guru matapelajaran Pandidikan Moral. sila bulatkan untuk menyatakan pendapat anda mengikut skala yang diberikan. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 Setuju 5 5 5 5 5 5 5 34 1 2 3 4 5 35 36 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 37. Adakah anda berpuas hati dengan penyampaian keseluruhan laman web ini? Nyatakan alasan anda. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 38. Berikan cadangan anda untuk menambahbaik dan menjadikan laman web ini lebih berkesan penggunaannya.

Sila emel jawapan soal selidik anda kepada: changlh@um.my 8 .edu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful